Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTRREA NR. 135


privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
Municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, ntrunit n edina ordinar din data de


29.03.2012;
Avnd n vedere raportul nr.39386/2012 ntocmit de Direcia Urbanism i
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova i rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53, 54, 55, 56
i 59/2012;
n conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
i urbanismului, modificat i completat de Ordonana Guvernului nr.7/2011;
n temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e i art.61
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicat, privind administraia public local;

HOTRTE:

Art.1. Se aprob prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al


Municipiului Craiova, pn la data de 29.02.2013.
Art.2. Pe data prezentei hotrri, se modific n mod corespunztor Hotrrea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraie Public Local i Direcia Urbanism i Amenajarea Teritoriului
vor aduce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZ,


SECRETAR,
Virgil BOBOC Nicoleta MIULESCU