Sunteți pe pagina 1din 28

Cod document PORSP

Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

PROCEDURA OPERAIONAL DE
RECRUTARE I SELECIE PERSONAL
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA


PROCEDURII OPERAIONALE

Nr. Elemente Numele i Funcia Data Semntura


crt. privind prenumele
responsabilii/
operaiunea
0 1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Coordonator
Evaluare
1.2. Verificat Manager

1.3. Avizat Preedinte

1.4. Propus spre Director


aprobare Direcia
Monitorizare
POP
i Programare
1.5 Aprobat Director General
DG AM POP
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

2. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ PROCEDURA


OPERAIONAL
Nr. Scopul Exemplar Compartiment Funcia Nume i Data Semntura
crt. difuzrii nr. prenume primirii
3.1 Aplicare MT Coordonator
FLAG comunicare
Dobrogea Sud
3.2 Eviden FLAG Coordonator
Dobrogea Sud Programare
si Raportare
3.3 Informare FLAG Coordonator
Dobrogea Sud Evaluare

3. LISTA CUPRINZND COMPARTIMENTELE LA CARE SE DIFUZEAZ PROCEDURA


OPERAIONAL

Nr. Scopul Exempla Compartiment Funcia Data Semntura


crt. difuzrii r nr. primirii
3.1 Aplicare MT Coordonator
FLAG comunicare
Dobrogea Sud
3.2 Eviden FLAG Coordonator
Dobrogea Sud Programare
si Raportare
3.3 Informare FLAG Coordonator
Dobrogea Sud Evaluare
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE

Aceast procedur descrie procesul de recrutare i selecie personal i este utilizat de


experii implicai n activitatea de recrutare i selecie personal din cadrul FLAG Dobrogea
Sud Compartimentul Management Tehnic.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de recrutare


i selecie a personalului vizndu-se angajarea unor persoane competente, ca premis a
absorbiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operaional sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare
i/sau control, iar pe manager n luarea deciziei. Procedura operaional cuprinde informaii
i descrieri ale etapelor prin care este desfurat procesul de recrutare i selecie, astfel
nct auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control i pot
ndeplini obiectivele.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE


RECRUTARE I SELECIE DE PERSONAL

6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE


ACTIVITII PROCEDURALE

6.1 Reglementri Comunitare


Regulamentul CE nr. 1198/2006 privind Fondul Europen pentru Pescuit cu
modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul CE nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru
punerea n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind
Fondul European pentru Pescuit cu modificrile i completrile ulterioare;
FEP VADEMECUM Nota nr. C nr. 3812/22.08.2007;
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Decizia nr. 6664/2007 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaional


pentru Pescuit 2007-2013 (POP 2007-2013) modifiMT prin Decizia Comisiei
nr. 7917/2010.
6.2 Legislaie naional
Codul muncii / Legea nr. 53/2003 republicat
Ordonan de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i a fondurilor aloMTe de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile aloMTe de la Comunitatea European i a fondurilor
aloMTe de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a
datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a
programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin
preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar
a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul de
convergen, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in
subordinea acestuia cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului Operaional pentru Pescuit 2007 2013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a msurilor cofinanate din Fondul European pentru Pescuit prin
Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 348/2010 de
stabilire a atribuiilor Direciei Generale Pescuit - Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional pentru Pescuit, cu modificrile ulterioare.
6.3 Alte documente
Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013;
Strategia de dezvoltare a zonei pescreti Dobrogea Sud;
Regulamentul de Organizare i Funcionare a FLAG Dobrogea Sud;
Organigrama FLAG DOBROGEA SUD;
Fie post FLAG DOBROGEA SUD;
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Contract de finanare nerambursabil nr.175/04.12.2012;


Instruciuni ale DGP AMPOP.

7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI N PROCEDURA


OPERAIONAL
7.1 Definiii ale termenilor utilizai n procedura operaional

Nr.
Termenul Definiia
crt.
1 Msur Una din prioritile strategiei de dezvoltare a unei zone
pescreti, cuprinznd un grup de operaiuni legate ntre ele i
care au obiective msurabile specifice.

2 Cerere de Formular completat de ctre solicitant, n vederea obinerii


finanare finanrii prin POP 2007-2013.

3 Contract de Act juridic ncheiat ntre DGP AMPOP i solicitant prin care se
finanare aprob finanarea unui proiect n cadrul POP 2007 2013.

4 Cost Eficien Raport ntre valoarea cheltuielilor propuse i rezultatele


ateptate. Este unul dintre criteriile de evaluare a investiiilor,
pentru asigurarea unei bune utilizri a fondurilor.

5 Conformitate Verificarea depunerii tuturor documentelor solicitate, odat cu


administrativ cererea de finanare.

6 Criterii de Condiii obligatorii pe care trebuie s le ndeplineasc un


eligibilitate a proiect pentru a avea dreptul de a fi finanat. n cazul
proiectului proiectelor de investiii sau de dezvoltare local, eligibilitatea
este o precondiie pentru finanare, ulterior fiind apliMTe criterii
de evaluare tehnic i financiar pentru aprobarea finanrii
proiectului.

7 Criteriu de Principiu pe baza cruia se realizeaz evaluarea proiectului.


evaluare
n plus fa de criteriile de eligibilitate pot fi aplicate criterii
pentru aprecierea calitii tehnice i financiare a proiectelor. De
ex.: relevana, claritatea metodologiei propuse, fezabilitatea
soluiei tehnice, capacitate de management, etc..

8 Durata de Perioada cuprins ntre data semnrii contractului de finanare


implementare a i data depunerii ultimei cereri de plat prevzute n cadrul
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Nr.
Termenul Definiia
crt.
proiectului proiectului, dat care nu poate depi 30 septembrie 2015.
Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie s le
9 Eligibilitate
ndeplineasc pentru a se califica pentru finanare din POP
2007-2013. E o condiie necesar, dar nu i suficient,
intervenind de asemenea criteriile de evaluare tehnic i
financiar i criteriile de selecie.
10 Evaluarea tehnic Procesul prin care o propunere de proiect este examinat cu
i financiar ajutorul unui instrument/gril de evaluare i apreciat cu un
punctaj de ctre fiecare evaluator, conform unor criterii
specifice pentru a se stabili dac poate fi selectat sau nu
pentru a primi finanare.

11 Fezabilitate Caracterul realizabil al unor inte.

12 Fondul European Instrument de finanare pentru sectorul pescresc, conform


pentru Pescuit prioritilor stabilite la nivelul UE pentru perioada 2007 2013.

13 Fonduri publice Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul
trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituiilor publice
finanate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe
acordate Romniei sau instituiilor publice i credite externe
contractate sau garantate de stat ori de autoriti ale
administraiei publice locale, precum i mprumuturi interne
contractate de autoriti ale administraiei publice locale.

14 Metodologie Modalitatea de abordare i desfurare a activitilor propuse


prin proiect, precum i utilizarea de instrumente personalizate
n funcie de nevoile identificate ale fiecrui grup int, n
concordan cu cerinele de implementare ale proiectului.

15 Pist de audit Traseul de urmrire a unei tranzacii din momentul iniierii pn


n momentul n care se raporteaz rezultatele finale -
reprezentnd trasabilitatea documentelor/operaiunilor.
16 Prestatorul de Furnizorul de servicii selectat a participa la procesul de
servicii de evaluare tehnic i financiar.
evaluare extern
independent
Document unic elaborat de Romnia i aprobat de ctre
17 Programul
Comisia European, cuprinznd un ansamblu coerent de axe
Operaional pentru
prioritare de realizat cu ajutorul FEP.
Pescuit
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Nr.
Termenul Definiia
crt.
18 Proiect O serie de activiti economice indivizibile cu obiective stabilite,
concepute pentru a produce un rezultat specific ntr-o perioad
de timp dat.

19 Relevana Msura n care obiectivele proiectului corespund obiectivelor


proiectului POP 2007 2013, politicilor naionale i europene actuale,
precum i problemelor reale, nevoilor i prioritilor grupurilor
int i a beneficiarilor crora proiectul li se adreseaz.

20 Selecie Procesul n urma cruia se decid proiectele propuse spre


finanare. Procesul cuprinde mai multe etape premergtoare:
verificarea conformitii administrative, a eligibilitii, evaluarea
tehnic i financiar.

21 Solicitant Persoan fizic/juridic care solicit finanare nerambursabil


din FEP.

22 Sustenabilitate Capacitatea unui proiect de a permite transferarea rezultatelor


la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituional) pentru
a asigura continuarea, valorificarea i integrarea rezultatelor
dup finalizarea proiectului i ncetarea asistenei financiare.

23. Proiect major Proiect a carui valoare a finantarii nerambursabile este mai
mare de 300.000 Euro.

7.2 Abrevieri

Nr.
Prescurtarea Termenul prescurtat
crt.

1 FLAG Asociatia Grup Local Dobrogea Sud


DOBROGEA
SUD

2 MT Management Tehnic

3 CE Comisia European

4 CEV Comisia de evaluare


Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Nr.
Prescurtarea Termenul prescurtat
crt.

6 CR POP Compartiment regional POP

7 CSC Comisia de soluionare a contestaiilor

8 DGP AMPOP Direcia General Pescuit - Autoritatea de Management


pentru POP

9 FEP Fondul European pentru Pescuit

10 MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

11 MFP Ministerul Finanelor Publice

12 POP Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013

13 UE Uniunea European

14 AG Adunare Generala

Coordonator comunicare
15 CC
Strategia de dezvoltare a zonei piscicole.
16 Strategie
Procedura Operational de Verificare, Evaluare i Selecie a
17 POVES
Proiectelor

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE

8.1 Context
FLAG Dobrogea Sud trebuie s se asigure c recrutarea i selectarea personalului este
efectuat cu respectarea principiului transparenei, n baza unui set de criterii elaborate n
concordan cu obiectivele i specificul POP 2007-2013 si ale Strategiei de dezvoltare
durabila a zonei pescreti Dobrogea Sud, cu reglementrile naionale i comunitare.

Selecia candidailor se face pe baz de interviu. Procesul de recrutare i selecie a


candidailor este organizat de ctre Preedintele FLAG Dobrogea Sud i Managerul
General. Acetia vor efectua procedura de recrutare iar selecia candidailor va fi
realizat de ctre Managerul general al FLAG Dobrogea Sud.

Generaliti
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Organigrama este folosit ca document ce confirm structura organizatiei ASOCIAIA


GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, unde fiecare poziie va fi specificat cu titlul poziiei,
precum i relaiile ierarhice care exist ntre aceasta i alte poziii din cadrul organizaiei.

Not: Informaiile despre stadiile angajrii de personal nu apar n organigram.

Fia Postului este un document folosit pentru a preciza ndatoririle, responsabilitile,


cerintele de performan i nivelul de autoritate corespunztor fiecrei poziii din cadrul
ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD.

ntocmire i Aprobare

Se ntocmete o organigram general a ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, n


care se va specifica: poziia i titlul poziiei din cadrul organizaiei.

Responsabilul cu Resursele Umane pregtete organigrama pe baza informaiilor obinute


de la efii de departamente i le nainteaz efului de departament, i Directoratul pentru
aprobare.

Identificare, Control i Distribuie

Organigrama aprobat este emis ca document controlat i va fi distribuit de ctre


departamentul Control Documente din cadrul organizaiei, conform listei de distribuie
precizate de conducere.

Actualizare i Revizuire

O versiune electronic a organigramelor va fi actualizat permanent de ctre responsabilul


de Resurse Umane, astfel nct s reflecte situaia curent a organizaiei ASOCIAIA
GRUP LOCAL DOBROGEA SUD.

Descrierea modalitii de ntocmire a fiei postului


Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Fia Postului reprezint documentul care definete responsabilitile, cerinele de


performan i cerinele de comunicare pentru o poziie din cadrul ASOCIAIEI GRUP
LOCAL DOBROGEA SUD .

Responsabilul de Resurse Umane va rspunde de:

Pstrarea documentelor pentru personalul din cadrul ASOCIAIEI GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD;

Ocuparea posturilor n urmare a solicitrilor fcute de efii de departamente;

Pregatirea i meninerea organigramei la zi, pe baza informaiilor transmise de efii de


departamente;

Predarea organigramei aprobate departamentului Control Documente pentru distribuie si


pstrare;

Meninerea unei versiuni electronice actualizate a organigramei, care s reflecte situatia


curent a organizaiei;

Punerea la dispozitia tuturor angajatilor societii a organigramei, n versiune electronic


actualizat;

ORGANIGRAMA

Responsabilul de Resurse Responsabilul cu Resurse


Umane produce Umane supune spre
organigrama cu titlurile aprobare organigrama
poziiilor Conducerii ASOCIAIEI
GRUP LOCAL DOBROGEA
SUD

Angajarea
personalului

Departamentul Resurse Umane


actualizeaz permanent versiunea
electronic a organigramelor
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Fia Postului

Managerul General va ntocmi Fiele Posturilor pentru poziiile din organigrama.

Modul de elaborare a fiei postului

FUNCIE:

RAPORTEAZ: (CUI SE SUBORDONEAZ DIRECT):

RESPONSABILITI:

CERINE MINIME PRIVIND PREGTIREA PROFESIONAL I EXPERIENE:

Procesul recrutrii noului personal

Angajarea personalului n cadrul ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD se va face


n concordan cu organigrama i bugetul aprobat. Ocuparea unei poziii n cadrul asociaiei
se va face prin interviu.

Ficare ef de departament trebuie s determine necesarul de personal pentru buna


desfurare a activitii i pentru acoperirea tuturor activitilor care se desfoar n cadrul
acelui departament. Aceste hotrri se iau mpreun cu managerul general respectiv, care
mpreun cu efii de departamente semneaz pe cererea de solicitare angajare de nou
personal. Semnatarii acestei cereri i asum rspunderea pentru numrul de persoane
pentru care semneaz pentru a fi nou angajai n departament. Dac pe parcurs se
desfoar activiti care necesit mai mult personal n departamentul respectiv, se face o
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

nou cerere ctre departamentul resurse umane, creia i se anexeaz fiele posturilor
pentru poziiile pe care se fac noi angajri (dac sunt poziii noi este necesar modificarea
organigramei pentru a aprea poziia nou i pentru a le arta candidailor care ajung n
faza interviului cum este plasat poziia respectiv n cadrul departamentului, cui raporteaz
direct i cine decide i are drept de semntur n cadrul departamentului respectiv.

Anunarea Interviurilor

Departamentul Resurse Umane va ntiina departamentele implicate asupra datei nceperii


interviurilor, folosind formularul curent.

Preselecia

Responsabilul cu Resurse Umane va verifica dosarele candidailor i-i va seleciona pe cei


care se ncadreaz n cerinele postului. Apoi dosarele selecionate sunt naintate efului de
departament care a fcut solicitarea de personal pentru ca acesta s le poat studia i tria
n funcie de studii i experien profesional pentru a-l ajuta n formularea ntrebrilor la
interviu. Acesta mpreun cu managerul general care a solicitat noua poziie deschis n
organigram vor pregti o serie de ntrebri pentru a pune n valoare cerinele postului
respectiv i a solicita candidailor s le mparteasc experienele lor anterioare cu privire
la similare postului solicitat sau aptitudini care s demonstreze capabilitatea solicitanilor de
a ndeplini respectivele sarcini din fia postului.
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

CURRICULUM VITAE

INFORMAII PERSONALE

Nume (Nume, prenume)

Adres(e) strada, numrul, cod potal, localitate, ara

Telefon(oane) Fix: Mobil:

Fax(uri)

E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)

Data naterii
( ziua, luna, anul)

EXPERIENA PROFESIONAL

(Menionai pe rnd fiecare experien profesional relevant,


ncepnd cu cea mai recent dintre acestea)
Perioada (de la pn la)

Numele i adresa angajatorului

Tipul activitii sau sectorul de


activitate

Funcia sau postul ocupat

Principalele activiti i
responsabiliti

EDUCAIE I FORMARE

Perioada (de la pn la)


( Descriei separat fiecare form de nvmnt i program de
formare profesional urmate, ncepnd cu cea mai recent)

Numele i tipul instituiei de


nvmnt i al organizaiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesional
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Domeniul studiat / aptitudini


ocupaionale

Tipul calificrii / diploma obinut

Nivelul de clasificarea formei de


instruire/ nvmnt n sistemul
naional sau internaional

APTITUDINI I COMPETENE
PERSONALE
dobndite n cursul vieii i carierei dar
care nu sunt recunoscute neaprat
printr-un certificat sau diplom

Limba(ile) matern(e) Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a doua
limb matern)

Limba(ile) strin(e) cunoscut(e) (Enumerai limbile cunoscute i indicai nivelul: execlent, bine,
satisfctor)

Limba strin1 Limba strin2 Limba strin3 Etc.


abilitatea de a citi

abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Aptitudini i competene artistice


(Facultativ )
Muzic, desen, literatur etc.
Aptitudini i competene i
(Facultativ)
sociale
Locuii i muncii cu alte persoane,
ntr-un mediu multicultural, ocupai
o poziie n care comunicarea este
important sau desfurai o
activitate n care munca de echip
este esenial. (de exemplul
cultur, sport etc.)
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Aptitudini i competene
(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai
organizatorice
dobndit)
De exemplu coordonai sau
conducei activitatea altor
persoane, proiecte i gestionai
bugete; la locul de munc n aciuni
voluntare ( de exemplu n domenii
culturale sau sportive) sau la
domiciliu.
Aptitudini i competene tehnice
(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai
(utilizare calculator, anumite tipuri
dobndit)
de echipamente, maini etc.)

(Facultativ - Menionai dac deinei un permis de conducere, anul


cnd l-ai dobndit i categoria)
Permis(e) de conducere
Alte aptitudini i competene
(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai
Competene care nu au mai fost
dobndit)
menionate anterior
Informaii suplimentare
(Indicai alte informaii utile i care nu au fost menionate, de
exemplu: persoane de contact, referine etc.)

Anexe (Enumerai documentele anexate CV-ului, dac este cazul)

5.5. Selecia personalului

Interviul

Selecia candidailor se va face de ctre o comisie format din minim doi membri.

Organizaia poate refuza candidaii care nu ndeplinesc condiia De ncredere, dar


Managerul General va face acceptarea final a candidailor pentru orice poziie.

Responsabilul cu Resursele Umane trebuie s organizeze interviul i s asigure condiiile


necesare desfurrii corespunztoare a examinrilor; pregtete dosarul concursului
format din: Fia Postului, Curriculum Vitae i lista cu membrii Comisiei de Examinare.
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

n urma interviului, Managerul General din organizaie va ntocmi un Raport de Selecie


pentru fiecare candidat examinat, folosind formularul curent, pe care l va nainta
Departamentului Resurse Umane. Raportul de Selecie informeaz care este candidatul
cel mai potrivit pentru poziia scoas la concurs.

n funcie i de recomandrile persoanlelor de contact pe care candidatul le-a trecut n CV-ul


su, comisia hotrte care este cel mai bun candidat pentru a fi ncadrat pe postul
respectiv.

Responsabilul cu Resurse Umane pregtete Raportul de Selecie al interviului, lista


candidailor intervievai precum i nominalizarea candidatului selectat i va obine
semnturile membrilor Comisiei de Examinare.

Confirmarea Angajrii

Angajarea personalui se va face de ctre responsabilul cu Resursele Umane la


recomandarea Managerului General pe baza formularului Nou Angajat. Responsabilul cu
Resursele Umane va ntocmi Fia de ncadrare pe care o va arhiva la dosarul de personal.

Departamentul Resurse Umane va stabili de comun acord cu candidatul selectat data


nceperii activitii la noul loc de munc, aceasta fiind comunicat managerului general.
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

PROCESUL DE ANGAJARE

Angajat nou
Solicitantul - eful de Preedintele Comisiei de
Department/Manager examinare
general

Solicitare de personal Aprobri:Comisia de


examinare Lista - Dosar medical
cu fis post ataat
candidailor

Resurse
Umane
Resurse Umane Resurse
Umane

Solicitarea de personal
(verificat cu organigrama)

Fia de ncadrare

Interviu
- eful departamentului ce a fcut
Aprobarea Solicitrii de solicitarea de personal;
personal - Manager General Confirmarea angajrii
Semnarea formelor de angajare

Nou angajatProcesul Verbal/


Raportul de Selecie + toate
documentele de interviu.

Propunere Resurse Umane


Resurse aComisiei
Umane de
Interviu,
Lista Conducerea
Asociaiei

ndruma Noul angajat la


departmental unde a fost
selectat unde va semna Fia
postului i va primi o copie
dup Organigrama
Aprob Procesul Verbal/ asociaiei
Raportul de Selecie

Procesul Verbal/ Raportul


Resurse
de Selecie al Interviului i
Umane
toate documentele
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

RAPORT DE INTERVIU

NUMELE APLICANTULUI______________________________________________

POSTUL SOLICITAT_______________________________________________

Criterii de evaluare Observaii Evaluare


I. Prima impresie Comentarii: Foarte bine 3 _______
nfiare Bine 2 _______
Vocabular Satisfctor 1 _______
Uurin n exprimare Insuficient 0 _______
Interesul artat
Altele TOTAL _________
II. Studii Este informaia satisfctoare? Foarte bine 3 _______
Liceul Bine 2 _______
Studii superiare Satisfctor 1 _______
Altele Insuficient 0 _______

TOTAL _________

III. EXPERIEN PROFESIONAL Foarte bine 3 _______


Nivel de competen Bine 2 _______
Locuri de munc anteriare Satisfctor 1 _______
Cunotine petru postul solicitat Insuficient 0 _______
Rezultate anteriare
Dificulti n activitatea TOTAL _________
profesional
Planuri de viitor
Altele
IV. APTITUDINI I CUNOTINE Foarte bine 3 _______
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Cunotine dobndite n coal Bine 2 _______


Aptitudini tehnice notabile Satisfctor 1 _______
Obinuit cu procedurile cerute, Insuficient 0 _______
instrumentaia, echipamentul
Altele TOTAL _________
V. CUNOTINE DE LIMBA Foarte bine 3 _______
ENGLEZ Bine 2 _______
Satisfctor 1 _______
Insuficient 0 _______

TOTAL _________

VI. CRITERII SPECIALE COMENTARII: Foarte bine 3 _______


Simul responsabilitii Bine 2 _______
Iniiativ i autonomie Satisfctor 1 _______
Comunicare Insuficient 0 _______
Adaptabilitate
Gndire (simul aprecierii) TOTAL _________
Munc n echip
Conoaterea regulilor de TOTAL GENERAL:
securitate ____________

SINTEZE I IMPRESII GENERALE

Impresia creat de candidat Elemente care atest c ste un bun candidat Caracteristici care l fac pe
Caracteristici favorabile Caracteristici candidat inacceptabil
perfectibile
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

SEMNTURA: _________________________________________

FUNCIA: ___________________________________________

DECIZIA

CRITERII TOTALE DE EVALUARE Punctaj

Prima impresie: 16 18 ACCEPTARE


_________________
13 15 INEM LEGTURA
Studii:
_________________ 8 12 LA LIMIT

Experien profesional: 0-7 RESPINS


_________________

Aptitudini i cunotine:
_________________

Cunoaterea limbii engleze:


_________________
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Criterii speciale:
_________________

TOTAL ___________________

HOTARRE: OBSERVAII SPECIALE ALTE OBSERVAII


Este recomandat pentru postul_________________________
Angajare
____________ Altele_____________________________________________

Respingere
____________

DATA__________________
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

FI DE NCADRARE

Domnul (a) _____________________________________ este ncadrat ()


de la data de ______________ n cadrul departamentului ___________n funcia
de _______________________________ pe poziia _________________din
organigrama ____________________ cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminat / determinat.

ncadrarea se face pe o perioad de prob de:

zile calendaristice
pentru funciile de execuie

zile calendaristice
pentru funciile de conducere

La expirarea perioadei de prob eful direct va perfecta documentele pentru


definitivarea n funcie, respectiv de ncetare a contractului de munc.

Luat n eviden:

- Manager general
_________________________________________________________

- Serv. Financiar
________________________________________________________

Serviciul Resurse Umane,


Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

EVALURILE

O evaluare a activitii fiecrui angajat al ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD se


va efectua dupa cum urmeaz:

Dupa perioada de proba (ntre 1-6 luni, perioada de proba mai mare de 30 de zile se
acord numai n cazul inceptorilor), folosind formularul curent, caz n care angajatul va fi
definitivat n funcie/confirmat pentru desfurarea unei activiti sau i va nceta
activitatea.

Formularele completate vor fi transmise departamentului Resurse Umane n timp util.

Pentru personalul din ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, se va efectua o


apreciere anual asupra activitii fiecrui angajat, folosind formularul curent, dup cum
urmeaz:

 Fiecrui angajat i se va evalua cel puin o dat pe an randamentul, potenialul de a


avansa i planurile legate de cariera sa;

 Este responsabilitatea efului de departament de a se asigura c evalurile anuale


vor fi efectuate la timp;

 Fiecrui angajat i se va da prilejul s citeasc i s semneze formularul de evaluare


completat i s indice c s-a discutat cu el coninutul i c l-a neles.

 Angajatul va primi o copie a evalurii.

Evalurile fac parte din dosarul permanent al angajatului i vor fi trimise de eful
departamentului iniiator ctre Departamentul Resurse Umane, care va pstra originalul n
dosarul angajatului.

nregistrri

Departamentul Resurse Umane va pstra pentru fiecare angajat al ASOCIAIEI GRUP


LOCAL DOBROGEA SUD un dosar personal care va conine urmtoarele documente:
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

 Curriculum Vitae al angajatului

 Cerere de Personal

 Fia de ncadrare

 Fia Medical;

 Copii dup documentele de studii;

 Copie dup Cartea de Identitate;

 Fia Postului semnat;

 Documente i nregistrri referitoare la cursuri i calificri (n copie);

 Contractul Individual de Munc, cu toate modificrile acestuia (Acte Adiionale,


Informrile privind clauzele din Contractul Individual de Munc i drepturile ce
decurg din raporturile de munc conform Contractului Colectiv de Munc;

 Aprecieri anuale

 Corespondena cu privire la angajat;

 Fia de Lichidare n original, dac este cazul

 Decizii de avansare, sancionare, schimbarea locului de munc, etc.;

 Copie dupa referate, n caz de abateri.

Meninerea la zi a dosarelor Angajailor

Pentru a ine la zi dosarele complete ale angajailor, departamentul Resurse Umane


monitorizeaz permanent coninutul acestora i urgenteaz obinerea sau transferarea
informaiilor ce lipsesc.

Arhivare dosare personale

Dosarele de personal cu toate nregistrrile se pstreaz la Departamentul Resurse


Umane pe toat durata existenei organizaiei iar la cinci ani dup ce un angajat a semnat
fia de angajare se vor preda la arhiva administrativ a unitii.
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Evoluia i structura personalului

Datorit locului pe care l ocup factorul munc n activitatea economic, cunoaterea


aspectelor principale care caracterizeaz fora de munc a asociaiei, constituie un
important aspect n fundamentarea deciziilor economice.

Anunarea Interviurilor

Departamentul Resurse Umane va ntiina departamentele implicate asupra datei nceperii


interviurilor, folosind formularul curent.

Preselecia

Departamentul Resurse Umane va verifica dosarele candidailor i-i va seleciona pe cei


care se ncadreaz n cerinele postului. Apoi dosarele selecionate sunt naintate efului
de departament care a fcut solicitarea de personal pentru ca acesta s le poat studia i
tria n funcie de studii i experien profesional pentru a-l ajuta n formularea ntrebrilor
la interviu. Acesta mpreun cu supervizorul care a solicitat noua poziie deschis n
organigram vor pregti o serie de ntrebri pentru a pune n valoare cerinele postului
respectiv i a solicita candidailor s le mparteasc experienele lor anterioare cu privire
la similare postului solicitat sau aptitudini care s demonstreze capabilitatea solicitanilor de
a ndeplini respectivele sarcini din fia postului.

INTEGRAREA NOILOR ANJAJAI N CADRUL FIRMEI

Primirea de ctre ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD a noului angajat

Cnd persoana se prezint la post, Departamentul Resurse Umane i va nmna acesteia o


copie dup organigrama departamentului.
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

Departamentul Resurse Umane va ndruma noul angajat spre locul su de munca unde
acesta va fi prezentat efului su ierarhic.

Ca etap a procesului de orientarea angajatului, acestuia i se va cere s ia la cunotin i


s semneze Fia Postului. Fia Postului semnat, n original este returnat
departamentului Resurse Umane, pentru pstrare i ndosariere. O copie a Fiei Post
semnate va fi pstrata de ctre secretara departamentului.

De integrarea noului angajat se ocup i departamentul de pregatire i relaii publice, care


va avea grij s primeasc de la noul angajat formularele completate de ctre acesta cu
procedurile pe care noul angajat trebuie s le lectureze pentru a se familiariza cu
activitatea asociaiei i n particular cu activitatea desfurat de departamentul respectiv.
Procedurile pe care angajatul trebuie s le lectureze n primele 30 de zile de la angajare
sunt aceleai ca pentru toi noii angajai ai societii. Apoi eful de departament indic
procedurile pe care acesta trebuie s le lectureze n funcie de titlul postului i de
activitatea pe care acesta trebuie s o desfoare n cadrul departamentului. n funcie de
cum este stipulat n contract dup perioada de prob eful de departament transmite catre
departamentul Resurse Umane hotrrea angajrii sau eliberrii din funcie a candidatului
selectat.

Un rol foarte important l are superiorul ierarhic direct care determin ce activitate trebuie
s desfoare noul angajat n primele sptmni i s-l ajute pe acesta s se integreze n
noul colectiv. Acesta trebuie s neleg care est rolul fiecrei persoane n cadrul
departamentului i care este legtura dintre el i ceilali angajai, interfaa dintre el i eful
de departament, director.

Superiorul ierarhic direct trebuie s aib grij ca noul angajat s fie bine primit de ceilali
angajai i i acestora s le fie prezentat noul coleg nc de la selectarea lui i trebuie s fie
bine determinate atribuiile acestuia. Astfel la numirea n funcie a noului angajat, acestuia i
se va arta noul spaiu n care i va desfura activiatatea. n prima sptmn trebuie s
stea lng ali angajai care s aib aceleai atribuii i s tie c atunci cnd are nevoie
Cod document PORSP
Revizia 00
ASOCIATIA GRUP LOCAL PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE
DOBROGEA SUD I SELECIE PERSONAL Pag.
/

poate apela la eful direct. Comunicarea este foarte important n acest faz, att
comunicarea cu ceilali colegi ct i comunicarea cu eful direct.

eful de departament trebuie s-l ntmpine pe noul angajat i s-i ofere acestuia
ncrederea c oricnd ntmpin greuti sau are nelmuriri poate apeala cu ncredere la
sfaturile i experiena lui, pentru a trece mai uor peste perioada de acomodare.

Noului angajat trebuie s i se explice c i dup terminarea perioadei de prob, poate


apela oricnd la orice persoan din departament i dac aceasta este n msur s-i
furnizeze anumite informaii, atunci le va primi cu siguran.

Un mare rol n periada de integrare a noului personal l au instructajele de protecia muncii


i cel de prevenirea i stingerea incendiilor. Chiar n primele zile de la angajare acesta
trebuie s participe la o instruire efectuat de o persoan abilitat iar dup acest
prezentare trebuie s dea un test pentru a i se verifica cunotinele cu privire la prevenirea
i stingerea incendiilor i cele de securitate a muncii. Totodat, noului angajat i se aduc la
cunotin i sanciunile ce decurg din nerespectarea programului de lucru, precum i din
abaterile disciplinare i nendeplinirea sarcinilor de lucru.