Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24

Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1


GABIOANE Pagina 1 din 7

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

APARARI DE MALURI DIN GABIOANE

Cod PTE 24

LISTA DE DIFUZARE
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 2 din 7

Nr.
Numele i Semnatura
exempla Compartimentul Data
prenumele de primire
r

EVIDENTA REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Indice
Localizar
revizi Continutul modificarii Aprobat Data
e
e

INTOCMIT AVIZAT APROBAT


Numele si prenumele
Functia
Semnatura
Data

1. SCOP
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 3 din 7

Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de aparari de maluri din


gabioane in cadrul lucrarilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin
pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate,
mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele
specifice in vigoare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de aparari de maluri din


gabioane in cadrul lucrarilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin
pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate,
mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele
specifice in vigoare.

3. DEFINITII

3.1 Conform MC
3.2 Termeni specifici utilizati
Gabion: cos paralelipipedic, confectionat din plasa de sirma galvanizata
montata pe un cadru din otel, umplut cu bolovani de riu, piatra sparta, pietris
sau chiar cu pamint, folosit la executarea unor constructii hidrotehnice (aparari
de maluri, devierea curentilor care ataca malurile, indiguiri sau barari de
cursuri de apa);
Geotextil: material fabricat prin coasere, prin intertesere, cu sau fara liere,
din fibre polipropilenice, poliesterice si polinitrilacrilice, orientate la intimplare,
obtinute prin defibrarea deseurilor sintetice; poate inlocui straturile filtrante de
nisip si pietris, la lucrarile de aparari si consolidari de maluri, la lucrarile de
drenaj sau poate fi folosit ca strat de separatie intre fundatiile rutiere si patul
de pamint;
R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;
R.T.E.: responsabil tehnic cu executia.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Documentatie tehnica de executie;


Caiet de sarcini;

5. RESPONSABILITATI

5.1 Director:
desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces);
desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si
supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind
executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie;
asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare
executarii procedurii.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 4 din 7

5.2 Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):


verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul
de intocmire a inregistrarilor;
opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind,
din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile
documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate;
dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina
aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare;
raspunde de calitatea lucrarilor executate.

5.3 Responsabil proces :


instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si
sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a
executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul;
instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura
realizarea performantelor de mediu stabilite;
coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia
tehnica si standardele in vigoare;
asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea
produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile
din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare;
coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de
dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii;
intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la
executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul
clientului, in vederea completarii cartii constructiei;
implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive
stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant;
raspunde de calitatea lucrarilor executate.

5.4 Sef compartiment MT:


asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare
efectuarii procedurii;
coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu
graficul de aprovizionare a acestora.

5.5 Sef de laborator :


asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini;
instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele
neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;
intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

5.6 Personal CQ :
efectueaza controalele specificate in PCCV - uri, intocmeste, atunci cind este
cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de
implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 5 din 7

6. PROCEDURA
Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de aparari de maluri din
gabioane, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si activitati
specifice, astfel :

6.1 Conditii de mediu si tehnice


Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel
incit, deoarece se utilizeaza mortare si betoane, procesele nu se pot executa la
temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci
cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a
fost afectata de precipitatii.
Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de aparari de maluri sunt:
autobetoniere;
automacara;
autotrailer;
autoincarcator;
mijloace de transport (autobasculante, remorci).
La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: lopata, ranga, roaba,
mistrie.
Pentru executia lucrarilor de aparari de maluri din gabioane, este necesara buna
functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune
functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a
starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de
frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de
lucru.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta
a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o
curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De
asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea
atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea
depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau
disfunctionalitatilor.
Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:
otel-beton;
plasa de sirma zincata;
piatra bruta, bolovani de riu;
geotextil;
beton, mortar;
material drenant.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii,
lubrifiantii si piesele de schimb.

6.2 Procese premergatoare


deoarece aceste procese, in vederea eliminarii posibilitatii degradarii stratului
suport, se executa imediat dupa realizarea sapaturii, activitatile
premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei
tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 6 din 7

a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie,


considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la
siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura.

6.3 Procese curente


pe durata executiei sapaturii, dar si anterior acestei perioade, se realizeaza
saltelele si cutiile de gabioane;
executia lor se poate face pe un amplasament alaturat amplasamentului
lucrarii, pe un teren neted, amenajat asfel incit sa se evite murdarirea cadrelor
din otel-beton si a plasei de sirma zincata sau, atunci cind cantitatea necesara
de cutii de gabioane este mare, in baza de productie industriala, transportul la
punctul de lucru efectuindu-se astfel incit sa se evite deformarea sau
degradarea lor;
dimensiunile saltelelor si cutiilor de gabioane vor respecta prevederile
proiectului precum si conditia ca la montare rosturile verticale dintre saltele si
cutie sau dintre cutiile montate pe randuri consecutive, sa nu se suprapuna;
cadrele din otel-beton se protejeaza anticoroziv;
plasa de sirma zincata se prinde de cadre cu sirma moale zincata, in
conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica;
in cazul in care, datorita inaltimii mari a lucrarii de aparari de maluri, se
utilizeaza cutii din beton prefabricate, acestea sunt aprovizionate sau
confectionate din timp;
daca documentatia tehnica prevede, inainte de montarea saltelelor si cutiilor
de gabioane, se realizeaza un strat filtrant-drenant din geotextil, suprapunerea
fisiilor facindu-se din amonte spre aval pe lungimea specificata in proiect;
acest strat filtrant-drenant se realizeaza atit sub saltelele de gabioane cit si in
spatele lucrarii, pe toata inaltimea ei;
la montarea unei saltele sau a unei cutii de gabioane se realizeaza prinderea
acesteia de elementul montat anterior, prindere efectuata tot cu sirma moale
galvanizata;
piatra folosita pentru umplerea gabioanelor poate fi piatra bruta de cariera sau
bolovani de riu, in ambele cazuri forma lor fiind cit mai apropiata de forma
paralelipipedica;
zidaria uscata din gabioane se face in rinduri cit mai orizontale, cu pietrele
asezate pe lat astfel incit suprafata de rezemare intre ele sa fie cit mai mare si
volumul de goluri cit mai mic;
pietrele se impaneaza intre ele cu pietre mai mici, de forma corespunzatoare
care se introduc in goluri pentru a diminua tasarile;
pe parcursul executarii zidariei uscate se realizeaza si legaturile din sirma
zincata moale dintre peretele din plasa de sirma aflat la fata vazuta a lucrarii si
peretele din plasa de sirma din spate;
pentru fetele exterioare se folosesc pietrele mai mari iar in parament se
alterneaza pietrele cu coada scurta cu cele cu coada lunga;
atunci cind este prevazut a se monta si cutii din beton prefabricate, pentru o
pozare corecta a primului rind, se foloseste un beton de egalizare C 4/5 (B 75),
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 24
Unitatea APARARI DE MALURI DIN Editia: 1
GABIOANE Pagina 7 din 7

iar rosturile rindului superior sunt decalate fata de rosturile primului rind cu o
jumatate din lungimea unui element;
umplerea cutiilor se face cu material local, sortat din albie;
partea superioara a apararii de mal din gabioane se inchide cu un pereu din
piatra bruta realizat pe beton de ciment,

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1 Procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCVI);
7.2 Bon de transport;
7.3 Jurnal de activitate.