Sunteți pe pagina 1din 26

GRILE MANAGEMENT

1) Care aste ordinea de importanta a calitalor/abilitatilor pe care trebuie sa le aiba un bun


manager de prima linie (de nivel inferior)?
a) Capacitatea de orientare strategica; capacitatea de a dezvolta realtii umane; cunostinte
profesionalee de specialitate
b) Cunostinte profesionale de specialitate; capacitate de a dezvolta relatii uman;
capacitate de orientare strategic
c) Capacitate de a dezvolta relatii umane; capacitate de ortentare strategica; cunostinte
profesionale de specilaitate

2) Care dintre urmatoarele ipostaze (ansambluri de comportamante) sunt, dupa Henry


Mitzberg, roluri deciaionale ale managerilor?
a) Observator active (monitor)
b) Regulator de perturbatii
c) Lider
d) Distribuitor de resurse

3)Care dintre urmatoarele cai de actiune sunts in conceptia lui Thomas Peters, factori de
in management?
a) Contactul continuu cu clientii
b) Dezvoltarea problemelor dupa metoda "incelx:are si eroare"
c) Selectia stiintffica a angajatnor

d) Autonomia operationala si incurajarea intreprinzatorilor

4) Conform studiilor intreprinse de Henry Mintzbecg, in mp ce exercita functiile


managementului, managerii pot indeplini:
a) Doar rolurile de planificator, organizatoc si controlor
b) Oricare dintre cele 10 mluri atribuite managerilor
c) Doar rolurne de regulator de perturbatii si distribuitor de resurse
d) Toate cele 14 roluri atribuite managerilor

5) Bernhard Gorg, unuk dintre cei mai reputati profesori de management, fost director [BM
pentru Europa, afirma urmatoare}e: "Ceretea de manageri talentativa intrece toate celelalte
solicitari ale pietei Cererea in aceasta categorie nu mai poate fi satisfacuta si este de asteptat
ca distanata dintre cerere si oferta sa creasca si mai departe ... Astazi s-au schimbat multe
lucruri notiunea de manager a deveait un bun comun, foarte multi tineri doresc sa devina
manageri si unele intreprinderi fac din acest titlu un adevarat cult, prin care impart societatea
in doua in manageri, ca fiind aceie persoane care "poseda", si in non-manageri, ca fiind acei
care "nu poseda...". Care dintre urmatoarele formulary este mai plauzibila?
a) Afirmatiile de mai sus sunt valabilepentru tarile din Europa Occidentala, dar nu si
pentru Romania.
b) Afirmatiile de mai sus sunt valabile pentru toate tarile europene, inclusive, in care
fie ca vrem,fie ca nu urem sa acceptam, nu se va putea face noua discordanta, si reusita in
qfaceri va f asigurata de manageri competent, cu o substantial pregatre manageriaa.
6) Managementul este cel mai bine descries ca fiind procesul de:
a)Realizare individuala a sarcin_or de o maniera eficienta
b)Indeplinire eficienta a sarcinilor, cu ajutorul altor persoane
c) tilizare a resurselor rare pentru a minimiza rezultatele
d) Stabilire a scopurilcz organizatiei

7) La compania "Dorna" S.A. activitatea este organizata conform know-how-ului adus de


proprietarii olandezi. Care credeti ca este cea mai mare diferenta dintre managerii si
nonmanagerii acestei organizatii?
a) La manageri accentual cade pe abilitatile de fucru cu oamenii, iar la nonmanageri,
pe abilitatile determinante de cunostintele profesionale de specialitate
b) Managerii sunt intotdeauna mai inteligenti decat nonmanagerii
c) Nonmanagerii au o munca mai grea decat managerii

8)Orientarea organizatiei in conformitate cu misiunea si obiectiveAe de specialitate este


responsabilitatea principala a:
a) Managerilor de pe pozitiile ierarhice superioare
b) Managerilor mijlocii
c) Managerilor de prima linie
d) Directorilor generali

9)Directionarea activitatii unitatii prin aplicarea unor eunostinte de specialitate este


responsabilitatea principala a:
a) Managerilor de pe pozitie ienrhice superioare
b) Managerilor mijlocii
c) ManageriZor de prima linie
d) Directorilor generali

10) Care este ordinea de importanta a calitatilor/abilitatilor pe care trebuie sa le aiba un bun
manager de nivel ierarhic superior?
a) Capacitate de orientare strategica; capacitate de a de-zvolta relatii umane; cuaostinte
profesionale de specialitate
b) Cunostinte profesionale de specialitate; capacitate de a dezvolta relatii umane; capacitate
de orientare strategic

c) Capacitate de a dezvolta relatii umane; cunostinte profesionae de specialitate;


capacitate de orientare strategic

19
a) Directionarea sctivitatii aitora
b) Monitorizarea performantei organizatiei
c) Compararea rezultatelor effective cu obiectivele prestabilite
d) Stabilirea scopurilor organizatiei

23) Funca de organizare include:


a) Gruparea sarcinilor de munca pe posture si compartimente
b) Rezoivarea conflictelor dintre subordonati
c) Compararea rezultatelor efecive cu bugetu} prevazut
d) Definirea scopurilor organizatiei

24) La care dintre Functiile managementului se refera activitatile de motivare a salariator,


alegere a celor mai bune canale de comunicare si rezolvare a conflictelor?
a) Planificare
b) Organizare
c) Coordonare-antrenare
d) Control

25) Cand directorul de vanzari compara rezultatele efective cu previziuni]e anuale, isi
exercita functia de:
a) Planificare
b) Coordonare-control
c) Control
d) Organizare

26) (1) Regasindu-se la toate nivelurile ierarhice, functiile managarnentului nu difera ca


forma de manifestare si continut
(2) Ele au o pondere diferita pe vertical piramidei ierarhice, in sensul ca la niveluri)e ierehice
superioare se exercita cu precadere cele de planificare si organizare, nivelurilor inferioare
fiindu-le carcateristice functie de coordcnare-anenare si controi
a) Numai pcima afirmatie, marcata cu (1), este adevatata
b) Numai a doua afirmatie, marcata cu (2), este adevarata
c) Ambele afirmatii sunt adevarate
d) Ambele afirmatii sunt false

27) Care dintre urmatoareie mutatii posibile sunt veritabile tendinte de schimbare a modului
de exercitare a functiei de antrenarecoordonare?
a) Managerii vorfi mai putin autoritari, vor promova un stil maineribil,facilitand deciziile de
grup
b) Structuriie organizatorice vot fi tot mai stabile, centralizarea pronuntata a
deciziilor permitand organizatiilor sa-si imbunatateasca eficienta si eficacitatea
c) Satisfacera nevoilor psihologice ale angajatilor va auea o importanta tot mai
mare in asigurarea motivatiei pennu munca

28) Functiei de planificare ii sunt integrate grupe de activitati care vizenza:


a) Schitarea viitorului firmei
b) Identificarea psihologiei angaj atilor

c) Elaborarea planuror cu diferite orizonturi de timp si grade de detaliere

29) In viitor, in exercitarea functiei de coordonare si antretlare, managerii vor f mai putin
autoritari, vor promova un stil mai fiexibil si vot accentua adoptarea decizior individuale in
conditii de certitudine.
a) Formularea este corecta si complete
b) Formularea este corecta dar incompleta
c) Formularea este incorecta

30) Care dintre urrnatoarele elemente pot fi considerate drept competente semnificative ale
culturii organizationale?
a) Ansamblul valorilor impartasite in comun de angajati
b) Gradu] de pregatire profesionala a angajatilor
c)Programe]e de dezvoltare a personalului
d)Cerernoniile organizate periodic sau ocazional

31) Sloganurile, ca elemente ale culturii organizationale, sunt fraze succinte care pot
exprima:
a) Valore principale l care adera majoritatea angajatilor organizatiei
b) Obiectivele calitative ale organizatiei
c) Caracteristicile de exceptie ale produselor sau serviciilor oferite clientilor

32) Principalii factori care determina un comportament mai mult sau mai putin etic in
organizatii sunt:

a)Regulamentele interne ale organizatiilor

b)Caracteristicile individuale ale angajatilor

c)Situatia economica a organizatiilor( gradul de profitabilitate a firmelor)

d) Reglementarile guvernamentale privind practica afacerilor

21

schimbarii imaginii nefavorabile ca urmare a unor actiuni din trecut, Codurile de


conduit in afaceri sunt mai mult orientative spre exterior si reflecta preoeupare pentru
un public mai diferii". O astfel d orientare, caracterizeaza:
a) Organizatia imoraa
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabi{a
d) Organizaa orientate spre respectarea principiilor eticii
e) Organiza6a etica

44) Cultura organizatfionala a firmei S.C. "DELTA" S.A. se caracterizeaza prin urmatoarele
trasaturi: "Valorile eticii sunt o parte a culturii organizationale, servind la orientarea
managerilor si salariatilor in diferite situatii. Efortl pentru crearea unui elimate tic incepe sa
devina evident iar, in solutionarea oricarei problem, se tine seama atat de efcienta cat si de
implicatiile etice. Managerii incearca sa adopte un comportamnet etic, iar codurile de etica
devin documente active, reflectand esenta valorilor organizationale". O astfel de orientare,
caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientate spre respectarea principii{or ericii
e) Organizatia etica

45) Cultura organizationala a firmei S.C. "GAMA SUPER" SA, se caracterizeaza prin
urmatoarele trasaturi: "Prin cultura organizational se promoveaza un echilibru intre etica si
profit, ira valorile tice stau la baza comportarnentului actiunilar individuale. Prin sistemul de
sanctiuni se urrnaceste penalizarea si corectarea comportamentulai acelora care iau decizii
neetice". O astfel de orientare, carcaterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabi]a
d)Organizatia orientate spre respectarea principiilor eticii
e)Organizatia etica

46) O firma din domeniul chimic, care polueaza mediul inconjurator dar care Ofera locuri de
munca pentru populatia din zona este:
a) O firma imorata

b) O firma responsabila

c) O firma morala

47) Intr-o economie concurentia]a, codurile de etica ale organizatiilor servesc pentvu:
a) Promovarea corectudinii in Maceri, ca element definitoriu in obtinerea succesului
b) Incadrearea pefunci, promovarea si salarizarea personalulci
c) Promovarea tuturor "valoror cheie" ale organizatiei
d) Punerea in evidenta a celor mai putetnice attribute ale tehnologiilor de fabricatie

48) Cultura manageria] a organizatiilor responsabile este caracterizata prin:


a) Orientarea coduri!or de etica mai mult spre exterior si preocuparea pentru un public mai

d(ferit
b) Orientarea elemente}or sale mai mult spre legalitate decat spre etica
c) Reflectarea esentei valorilor organizationale, codurile de etica devenind documente active
in aplicarea strategiilor firmei
d) Prornovarea urtui echilibru intre etica si profit

49) Codurile de etica ale firmelor se pot adresa:


a) personalu]ui propriu
b) Numai partenerilor de afaceri pentru imbunataticea imaginii firmei
c) Atat propriilor angajati cat si partenerilor de afaceri

50) O misiune bine definita pentru o firma sau o afacere trebuie sa sugereze:
a) Ce nevoi ate clientilor vorfi satisfacute
b) Cand vor fi satisfacute nevoile clientilor
c) Curn uovfi satisfaute nevoile clientilor

51) Prin achizitionarea pachetului majoritar de actiuni de la Banca Romana de Dezvoltare


(BRD), grupul financiar-bancar franca "Societe General" a urrnarit realizarea unei strategii:
a) De integrare vertical
b) De diversificare
c) De concentrare

52) In analiza SWOT prin investigarea factorilor externi sunt puse in evident:
a) Punctele tari si panctele slabe ale firmei analizate
b) Obiectivele strategice ale firmelor concurente

c) Oportunitate si amenintare pentrufirma analizata

53) Principiul "loveste sifugi" conform caruia sunt dezvoltate actiuni de scurta durata, [n
locuri, moment si conditii prielnice, sta la baza:

23

a) Atacul pozitiilorforte ale competitorilor


b) Atacul prin surprindere a pozitiilor slabe ale competitorilor
Introducerea modelelor sau sortirnentelor care se aseamana cu cele pe care competitorii
dj le realizeaza sau intentioneaza sa le realizeze

66) Completati fraza


"Absorbind o firma romanesca cu produse similai', compania Lafarge e rea!izat o strategie
de in timp ce firma romaneasca absorbita a urmat o strategie de fichidare"
a) Integrare verticala
b) Integrare orizontala
c) Diversificare
67) La care dintre domenii de performanta trebuie sa se refere obiective}e organizatonale?
a) Mentinerea si dezvoltarea prezentei pe piata

b) Productivitatea

c) Profitabilitatea

d) Crearea de resursefizice sifinanciare

68) In eadrul firmelor regasim atat obiective economice cat si obiective sociale, dar din pacate,
sunt intotdeauna divergente.
a) Adevarat

b) Fals

69) Promovarea unor activitati in domenii de afaceri care se diferentiaza clar de domeniul de
afaceri current al firmei reprezinta o strategie:
a) De diversificare
b) De diferentiere
c) Defensive
d) De integrare orizontala
e) De dezinvestire

70) Firma "HappyBaby" producatoare de jucarfi este decisa sa produca in viitoc si jocuri pe
calculator. In acest caz firma va aplica o strategie de tip:
a) Crestere prin concentrare
b) Diversificare concentrica
c) Diversificare conglomerate
d) Concentare asupra unui segment de piata

71) Sponsorizarea cu bauturi racoritoare realizata de firma European Drinks la "Sarbatorile


Iasului" a fost un obiectiv:
a) Economic
b) Social
c) Atat economic cat si social
d) Nu a fost un obieetiu

72) Pentru a define correct obiectivele organizationale, managerii firmei Orange au adoptat
opinia lui Peter Drucker, care considera ca acestea trebuie sa se refere la performantele pe care
firma le va obtine in urmatoarele domanii:
a) Mentinerea si dezvoltarea pietei
b) Inouarea

c) Responsabilitatile publice

d) Realismul si capacitatea de mobilizare

73) S.C. Antibiotice S.A. a decis sa aplice managementul prin obiective, deoarece pentru
managerii diferitelor subunitati, aceasta presupune ca avantaje:
a) Crestearea nivelului de motivare a arzgajatilor
b) Dezuoltarea unui comportament responsabil al angajatilor
c) Corelarea recompenselvr salariale Cu performantele individuate

74) Extinzandu-si raza de activitate si in afara domeniului asigurarilor auto, managerii firmei
USAA Ofera acum o gana variata de servicii de consultant si plani6care. financiara, sencii
bancare. Ei aplica o strategie de:
a) Diversificare concentric

b) "stoarcere"

c) Diversificare prin conglomerat

d) Integrare in aval

75) Prin megafuziunea HP-Compaq, managerii celor oua companii au urmarit cu precadere:
a) O mai buna valorificare a atuurilor tehnologice si managerile pe carele au in industria
calculatoarelor
b) O dirnnuare a riscurilot strategice asuruate, prin concentrarea activitati intr-un gingur
domeniu de afaceri
76) Atunci cand situatiei decizionale abocdate i se poate asocia o matrice a rezultatelor (RU),
in functie de variantele decizionale (Vj) si starile naturii (ED, si un vector at probabilitatilot de
aparitie a starilor naturii (Pi), avem de a face cu o decizie:

25
b) Determinarea importantei relative a criteriilor de decizie
c) Stabilirea etape107 ce t,-ebuie parcurse in procesul de
implementare
d) Stabirea etapelor ce trebuie parcurse in procesul de
evaluare a liniilor de actiune

87) Pentru a lua decizii cat mai corecte trebuie:


a) Diminuata incertitudinea
b) Diminuat2
c) Diminuat numarul de constrangeri luate in considerare
d) Diminuate probabilitatile de aparitie a starior naturii

88) Reteaua de supermagazine "Globusn promoveaza un stil de management participative,


cu luarea frecventa a decizior in grup. Care sunt principalele avantaje ale acestui tip de decizi?
a) Timpul in care sunt adoptate deciziile este mai redus
b) Volumul de cunosnte utilizate pentru luarea deciziilor este
mai mare
c) Decizie suntmai bine intelese de cei care participa
lafundamentarea Ior
89) Starile naturii, ca elemente importante in conturarea unei situatii decizionale, reflecta:
a) Ansamblul obiectvelor urmarite de catre decident
b) Ansmblul situatlor ce pot avec loc ca urmare a
actiunorfactori{or necontro[abili de cat-re decident,
situatii ce pot conduce la rezultate derite pent-ru una si
aceeasi varianta decizionala considerate
c) Ansamblul liniiior de actiune posie asupra factorilor
din mediul natural al organizatiei

90) Intr-un mediu iastabi) si complex din pur.ct de vedere decisional vom avea un grad de
incertitudine:
a) Scazut
b) Moderat ridicat
c) Moderat scazut
d) Ridicat

91) Dupa gradul de cunoastere a comportamentului procesului de studiat putem avea decizii
in conditii:
a) De certitudthe
b) De incertitudine
c) De risc
d) Speculative
e) Echilibrate

92) In ghidul de apreciare a oportuaitatii adoptarii in gru a deciziilor se pot identfica o serie
de specificatii legate de:
a) Costul participar la adoptarea deciziilor
b) Existenfa comunicatii[or, care sa permita participarea
angqjai!or ta adoptarea deciziilor
c) Costul in raport cu avantajele care decurg din aplicarea
deciziilor
d) Nevoia de afiliere la anumite grupuri de decidenti

93) In procesui de fundamentare a deciziilor, managerii firmei


Compact X trebuie sa kina cont atat de variabilele de conjuctura,
Cat si de variabile)e de tendinta. Care dintre urmatoarele
elemente sunt variabile de tendinta?
a) Conditie atmosferice
b) Veniturile populatiei
c) Evolutia psihologica a consumatori[or

94) O piramida ierarhica aplatizata are drept efecte:


a) Aparitia frecventa a fenomenelor de scurtcircuitare a
informtiilor
b) Adoptarea deciziilor cat aproape de locul de
implementare
c) Cost-uri reduse cu managementul
d) Cresterea birocratiei

95) In organizacea structurala a une firme pot definite, dupa


criteriul ftmct_ional, urmatoarele compartimente:
n)Marketing
b) Coordonare/antrenare
c) Financiar
d) Management

96) Care dintre urrnatoarele tipuri de structure organizatorice face posibila aparitia unor
confuzii in randurile angajatilor, acestora nefiindu-le sufficient de clar cat-re cine si ce trebuie
raportat?
a) Structura functionala
b) Structura matricela
c) Structura pe diviz

97) Care dintre urrnatoarele tipuri de structure organizatorice


favorizeaza cresterea cheltuielilor de administratie prin
multiplicarea personalului functional plasat in departamente
aflate pe diverse niveluri ierarhice?
a) Structura pe unitati descentra[izate pe profit
b) Structura matriceala

27

b) Matriceala
c) Conglomerat
110) La firma Pepsi-Cola s-a procedat la descentralizarea activitatii la nivelul fiecarei unitati
de afaceri. Aceasta itiseamna ca firma a adoptat o structura;
a) Simpla
b) Functionala
c) Pe diuizii

111) Care este ordinea fireasca se individualizare a noilor compartimente intr-o firma cu
organizare simpla?
a) Contabilitate si control financiar; operatiuni; promovare; vanzari
b) Vanzari; contabilitate si control financiar; operatiuni; promovare
c) Operatiuni; vanzari; contabitate si controlfinanciar; promovare
d) Operatiuni; contabilitate si control financiar; promovare; vanzari
112) Prin hotararea Consi]iului Judetean lasi, s-a decis angajarea a 5 economisti la
departamentul "Strategii de dezvoltare economica zonala". Care dirttre urmatoarele
metode/praceduri pot fi folosite la selectia personalului?
a) Interuiurile
b) Metoda incidentelor critice
c) Testarile
d) Metoda scaror valorice ale comportamentului
e) Sistemul de planificare si analiza a performantei (SPAP)
f) Metada managementului prin obiective (MBO)

113) In Regularnentul de organizare si functionare a "Bancii Romane de Dezvoltare


Groupe Societe Generaie", la capitolul "Asigurarea CD resurse umane", sunt prevazute
urmatoarele activitati/etape: (I) selectia; (Il) planificarea resurselor umane; (Ill) descrierea
posturilor si specificarea responsabiEtator; (IV) recrutarea; (V) analiza posturilor. Care este
succesiunea corecta a acestor etape?
a) 11, 111, V, 1
b) 1, 111, 11, IV, V
c) 11, v,
d) 11, 111, IV, 1, V
e) 1, 11, 111, N,

114) La compania 'IVI'UNtJL ROMANESC S.A. sistemul de evaluare a performantelor se


bazea pe o sing-ura evaluare anuala. Ce eroare de evaluare are cele mai amri sanse sa apara in
aceste conditii?
a) Efectu de halou
b) Partinirea
c) Supraevaluarea performantelor/nonperformantelor recente

115) Stimularea performanteior individuale prin asigurarea perspectivelor de promovare este


un avantaj important
a) Recrutarii interne
b) Recrutarii externe
c) Evaluarii posturiloc de munca

116) Identificatea si atragerea persoanelor care doresc sa ocupe un post vacant poma
denurnirea de:
a) Selectie de personal
b) Recrutare de personal
c) Angajare de personal

117) In cadrul firmei CONSULTING, activitatea de dezvoltare a personalului:


a) Este orientate mai mult pe cariera si mai putin pe post
b) Asigura potentialul de perspective a organizatiei in ceea ce priueste resursele urnane
c) Asigura recuperarea costurilor cu se!ectia noilor angajati
118) Managerul de personal din cadrul firmei AUDIO GALAXY urrnareste atent procesul de
evaluare a performantelor angajatilor din organizatie, intrucat este consent ca:
a) Evaluarea permite dimensionarea salariitor infunctie de performante
b) Evaluarea permite mentinerea atitudinilor angajatu]ui intr-o stare non-confictuala
e) Eualuarea poate identifica necesarut deformare a personalultn

119) In cadrul firmei TEST CONSUlmNG, managerii pot utilize in mod eficace urmatoarele
procedure de selectie a personalului de specialitate:
a) Verificarea referintelor candidatilor
b) Analiza preferintelor ideologice ale candidatlor
c) Verificarea performantelor educationale ale candidafilor

120) La editura Erasmus, deschiderea unei recrutari de personal poate avea loc:
a) Odata cu dezvoltarea organizatiei

11

29
c) De satisfactie
d) De securitate
130) Conform lui Maslow, nevoile satisfacute:
a) Nu reprezintafactori motivatori
b) Reprezinta factori motivatori
c) Conduc la aparitia altor nevoi, superioare

131) Care dintre categoriile urmatoare de nevoi nu apar in piramida lui Maslow?
a) Nevoi fiziologice
b) Nevoi sociale si de iubire
c) Nevoi de putere
Nevoi de autorealizare

132) Salariatii care sunt nernultumiti de faptul ca promovarea in firma se face pe criteria
subiectve se ana pe urmatiarea treapata din piramida ierarhiei nevoilor a lui Abraham Maslow:
a) A nevoilor de securitate, fiindca sunt stresati de acest fapt
b) A nevoilor sociale, fiindca nu sunt agresati de catre manageri
c) A nevoilor de stima,fiindca nu sunt apreciati infunctie de capacitatile pe care leau

133) "Cine nu va termina proiectul pana marti va fi sanctionat dar cine ii va termina pana luni
va primi 10% in plus la salariu" este o afirmatie care este specifica manageruiui ce utilizeaza:
a) Motivatia prin constrangere
b) Motiuatia prin cumparare
c) Motivatia prin identificare
134) In cazul in care salariatii de la firrna "Minerul" fac greva Eindca nu li s-a asigurat ratia
zilnica de lapte si nici nu li s-a acordat cresterea salariala promise, conform teoriei lui Herzberg,
managementul nu asigura:
a) Factorii igienici
b) Factorii motivatoti
c) Nici factorii igienici, nici factorii motivatori

135) Prin studierea procedurilar. manageri de la firma SC "MEXAN" Cluj, societate mixta
cu capital privat romano-olandez, s-a constatat ca, in cea mai mare parte a departamentelor,
randamentu3 grupurilor de iucru, in prezenta sau in abseata managerului, n prezinta oscilatii
semnificative.
Aceasta constatare ne duce la concluzia ca stilul de management pract_icat de majoritatea
managerilor din aceasta firma este:
a) Autoritar
b) Democratic
c) Paternalist
d) Orientat spre rezultate

136) In urma concursului pe care 1-ati sustinut la firma COREX, ati obnut postul de "asistent
manager" pentru departamentul Marketing, in care isi desfasoara activitatea 29 de salariati.
Obtinerea acestui post constuie pentru dumneavaastra o buna oportunitate pentru dezvoltarea
carierei si, in aceasta perspective, intentionati sa aplicati cunostintele dobandite la disciplina de
Manga_rnent. Pentru aceasta, intentionati sa promovati cel mai adecvat stil de management.
Care sunt factorii pe care ii veti lua in considerare?
a) Calitatile, caracteristicile si structura psihica a celorlalti manageri din cadrulfirmei
b) Caracterist{cile subordonafilor (nivelul de educatie si pregatire profesionaa, aptitudinile,
coeziunea, solidaritatea etc.)
c) Pozitia ierarhica
d) Dimensiunea firmei

137) Care dintre urmatoerele formulari reflecta corect continutul sflului de management?
a) Stilul de management rezulta din imbinarea responsabilitatii managerului fata de
misiunea si obiecvelor firmei si cooperarea ce se stabileste intre acesta si ceilalti salariati
b) Stilul de management reflecta modui in care orice subordonat gandeste si actioneaza
c) Stilul de management exprima modalitatile in care managerii isi exercita atributiile ce le
revin privind furzctiile managementului, fiind definit de atitudineafata de subordona

138) Dusan Wilms, director general la Metro Cash&Carry Romania, spane ca "un bun
manager nu este cel care vede doar cifrele, ci acela care este preocupat de oameni, ii striga pe
nume, le cunoaste menta]itatea si stie sa ii motiveze". Ce stil de management este acesta?
a) Stilul altruist
b) Stilul 9-9
c) Stilul permisiv
139) Caracterizarea stilutilor de management in functie de interesul pentru oazneni si rezultate
arata ca:
a) Exista manageri care manifesta un interes major atat pentru oameni, cat si pertru rezultate
b) Esta intotdeauna o corelatie stransa intre interesul pentru oarneni si cel pentru rezultate
c) Erista manageri care nu manresta interes pent7k oameni si nici pentru rezultate

13

31
11) La acelsai nive] ierarhic, esentiale sunt capacitatea de orientare strategic si dezvoltarea
relatiilor umane, atat in interiorul organizatiei, cat si in raporturi]e acesteia cu mediul extern. In
plus, Thomas Peters afirma ca "...la acest nivel, "calitatea" de afi unbun specialist intrun
domeniu reprezinta ogaraatie a reusitei managerial"; Care manageri sunt avutiin vedere
de afirmatiiie de mai sus?
a) Managerii de niveluri ierarhice rnijlocii
b) Managerii de nivelurt ierarhice superioare
c) Managerii de niveluri ierarhice de prima iine

12) (I) Studii-nd activitatea managerilor din mai multe organizatii americane, Henry
Mintzberg (1972) a ajzng la concluzia ea acestia indeplinesc zece "roluri" (ansambluri
organizate de comportamente).
(2) Aceste roluri sunt grupate in trei categorii: roluri interpersonal, roluri informationa]e si
roluri de reprezentare (lider).
a) Nurnai prima qfirmatie, marcata cu este adevarata.
b) Numai a doua airmatie ,marcata cu adevarata.
c) Ambele afirmatii sunt adevarate.

13) Rolurile managerial definite de Mintzbecg (reprezentant official, lider, observatory


active etc.) sunt:
a) Grupe complexe de activitati associate in mod direct cu indeplinirea misiunii organizatiei
b) Ansambluri organizate de comportamente care itustreaza ceea cefac "defapt" manageri{

14) Un factor de success in management este:


a) Delegarea autoritatii spre nivelele ierarhice superioare
b) Delegarea autoritatii spre nivelele ierarhice irerioare
c) Transferarea responsabitat_ii, pentru a nu 6 facut responsabil de faptele subalternilor

Managerii care apreciaza studiile de piata riguros executate si le utilizeaza eonstient pentru
fundamentarea decizior sunt orientate preponderant spre:
a) Managementu] ca arta

b) Managementul ca stiinta

16) Inginerul care este tahnologui firmei de panificatie "Pambac" este:


a) manager mijlociu
b) Un non-manager
c) Un manager superior

17) Care din urmatoarele ipostaze sunt esentia]e in definirea managementului ca stiinta?
a) Analizarea procesetor si identfficarea principiilor si legalitatlor lor
b) Orientarea prioritara spre valorificarea expecientei capatate
c) Orientarea spre acune si adaptabilitate

18) Care din uramatoarele afirmatii sunt adevarate?


a) Managerii de la niveluri ierarhice superioare realizeaza cu precadere activitati specific
functiilor de planificare si coordonate/antrenare
b) Manageri de la niveturi ierarhice de prima linie realizeaza cu precade activitati specifice
functiilor de coordongre/antrenare si control
c) Managerii de la niveluri inarhice superiaare realizeaza cu precadere actiuitati specifice
functiilor de planfficare si organizare
d) Managerii de niveluri inferioare realizeaza cu precadere activitati specific functiilor de
palnificare si control
19) Care dintre urmatoarele ac/itati sunt specific functiei de planificare?
a) Delegarea autoritatii si responsabilitai la diferite niveluri ierarhice
b) Stabilirea ibiective{or (a re-zultatelor viitoare ce se doreste afi obtinute)
c) Dimensionarea necesaruZui de resurse umane, material si financiare, precurn st'
stabilirea modului de utilizare a aceytor resurse
d) Recrutarea si selectia persoaalului

Care diatre urrnatoare!e schimbari previi_le vizeaza modul de exercitare a functiei de


organizare?
a)Managerii vor fi mai putin autoritafi, voc promova un stil mai incurajand initiativa si
participarea angajator la luarea decizior
b) Dirninuarea autoritatii managerilor va conduce {a reduczrea numarului de nive!uri
ierarhice din oraganizatii
c)Posturile de munca vorfi adaptabile in functie de caracteristice fiecarei persoane, iar
structura grupuror de,munca va constitui a problema interna a acestora

21) Problemele ce trebuie solutionate de manageri in cadrul functieie de


coordonareantxeaare sunt urmatoarele: CE se vaface? CANT) se vaface? CM se ua facep
DE CE se vaface? CAT va costa si CE venituri vorfi obtinute?
a) Formularea este corecta si complete
b) Formularea este corecta dar incomplete
c) Formularea cte incorecta

22) Functia de planificare include:

2
20
b) Un aspect precizat prin strategic al firrnei
c) O strategie de control a performantelor salariatilor

34) In cultura organizationala sunt incluse urmatoarele elemente:


a) Ceremoniite de premierp a salariat{lor
b) Logo-ulfirmei
c) Preocuparea pentru calitate si inovare
Obiectivele strategce de natura economica

35) Care dintre urmatoarele elernente pot fi folosite drept simbolnri pentru a sugera vaiorile
impartasite in comun de catre membrii unei organizatii?
a) Planurile
b) Standardele
c) Obiectiuele
d) Reprezentarile grafice

36) In teoria managernentuiui frazele care exprima in mod cuccint valoriie esentiale
promovate prin cuJtura organizationala (manageriala) sunt denumite?
a) Obiective calitative
b) Sloganuri
c) Coduri de etica

37) Care dintre urmatoarele entitati pot fi considerate elemente ale culturii organizationaie
dintr-o firma de comert "en-detail"?
a) Unformele vanzatoror
b) Sloganul "Clientul nostrum, stapanul nostrum "

c) Amplasarea magazineloc firmei


d) Preocuparea pentru corectitudine in vanzari si in practicile de marketing

38) Care dintre urmatoarele actiuni pot contribui semnificativ la asigura:a unui
comportament etic in afaceri?
a) Formularea clara a obiective{or politicor si reg uli\or de conduit in organizatie
b) Utilizarea unir metode modern de optimizare a deciziflor
c) Evaluarea salariatilor prin luarea in considerare atat a standffdelor de performanta,
cat si a celor de comportament carect fata de client, angaja, proprietari etc-

39) Un rationament de tipul "Daca este legal este foarte bine; daca nu suntem siguri, punem
juristii sa verifice" este tipic organizatiilor:
a) Imorale
b) Ilegale
c) Orientate spre {egalitate
40) "Ideologia firmei" este acelasi iucru cu:
a) Misiunea firmei
b) Cultura organizational
c) Strategia organizational

41) Cultura organizationala a firmei S.C. "ONIX" S.A se caracterizeaza prin urrnatoarele
trasaturi: valoarea dominanata este profitui, iar preocuparea pentru corectitudine in afaceri
apare numai dup ace firma a fost surprinsa ca face afaceri incorecte; rationamentele unei astfel
de firme sunt: "nu am stiut pana acum"; "toata lumea face asa"; "nu putem fi descoperiti". O
astfel de orientare, caracterizeaza:
a) Organizatia irnora?a
b) Organizatia orientata spre respectarea
c) Organiz cesponsabila
d) Organizatia orientate spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

42) Cultura organizationala a firmei S.C. "MATR.D" S.A. se earactetizeaza prin


urrnatoarele trasaturi:
-Rationamentele principale pot fi definite prin urmatoarele formulari: tot ceea ce nu este
interzis prin lege este permis; daca este legal estefoarte bine; daca nu suntem siguri,
punemjuristii sa verifice
-Principala preocupare este profabflitatea, iar codul de etica a afacerilor, daca
exista, are un carcater intern. O astfel de orientare caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea tegalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientate spre principiilor eticii
e) Organizatia etica

43) Cultura organizationala a firrnei S.C. "RAVEX" S.A. se caracterizeaza prin urmatoarele
trasaturi: "Organizatia incepe sa accepte atitudinea cetateanului responsabil, dar are inca o
mentalitate reactiva, fiind preocupata de problemele eticii in scopui

22
a) Ofensivei strategice de amploare
b) Ofensivei trategice intr-un domeniu cu caracter de pionerat
c) Ofensivei asuprapunctelor tari ale competitorilor
d) Ofensivei de gherila

54) Intrarea intr-un domeniu de afaceri complet diferit si fara nici o legatura cu domeniu]
(domenie) current (e) al(e) firmei este o strategie de:
a) Diversificare concentrirn
b) Diversificare de tip conglomerat
c) Integrare vertical
d) Integrare orizonta]a

55) Compania Mobifon a adoptat in ultimmul an o strategie de diferentiere. Aceasta consta


in:
a) Diferentierea mai pronuntata a produselor/serviciilor proprii, unele fata de Rltele,
pentru crearea nnei game sortimentale cat mai largi si acoperirea, pe aceasta cale, a bregelor
care ar putea ataca competitorii
b) Realizarea unei game de produse/servicii cu atribute specific, inexistente ta
produsele/serviciilor concurentilor
c) Diferentierea preturilor de vanzare a produselor/serviciilor proprii fata de cele ale
concurentilor
d) Diferentierea Clara a domeniilor de afaceci in care actioneaza firma

56) Firma CROWN INTERNATIONAL, producatoare de bauturi racoritoare, care s-a


decis sa-si produca si proprie va aplica o sategie gener (corporaca) de tip:
a) Focalizal asupra unui segment de piata
b) Integrare in aval
c) Integrare in amonte

57) Magazinul alimentar de la parterul unui bloc poate apliea urmatoarea strategie
concurerXala:
a) Concentrarea
b) Dezvoltarea
c) Dezvoltarea pietei
d)Focalizarea asupra unui segment de piata

58) In analiza SWOT, prin investigarea factori)or intetni s-au determinat:


a) Punctete tari si punctele slabe atefirmei analizate
b) Standardele de performaata ufilizate
c) Oportunitatile si amenintarile care se contureaza pentcu analizata

59) Prin formulatea si cornunicnrea misiunii fir-mei se realizeaza:


a) Cunoasterea de catre angajati a obiectiveior individua\e ce le rev-in
b) Personalizarea (individualizarea) firmei
c) Implementarea strategiilor preconizate

60) In management, termenu.l obiectiv desemneaza:


a) Un rezultat ce se doreste afi obtinut in uiitor
b) O actiune ce se doreste a fi inteprinsa in viitor
c) O procedura ce urmeaza a fi dezvoltata in viitor

61) De regula, cele mai mari sanse de success ie are strategia de diversificare:
a) De tip conglomerat
b) Concentrica
c) In amonte
d) In aval

62) Strategia diferentierii produsului sau serviciului poate fi realizata:


a) Printr-un pret mai scazut decat al concurenti]or
b) Printr-un nive catitativfoarte ridicat
c) Printr-urt name de marca recunoscut cafiind de exceptie

63) Prin lansarea pe piata a produsului Kent cu flitru Chorcoal, firma producatoare a aplicat
o strategie de:
a) Concentrare prin dezvoltare a produsului
b) Intergrare in amonte
c) Diversificare

64) Enuntui "Produeem medicamente, contribuind astfel la mentinerea si imbunatatirea


sanatatii dumneavoastra n paate fi considerat:
a) O definire a misiunii firmei, orientata numai pe produs
b) O definire a ruisiunii firmei, orientata numai pe piata
c) O defintre a misiuniifirmei, orientate pe produs si pe piata

65) Care dintre urmatoarele cai pot fi utilizate cu success pentru dezvo]tarea unei
ofensive?

24
a) In conditii de certitudine
b) In conditii de risc (incertitudine de gradul I)
c) in conditii de incertitudine (incertitudine de gradul Il)

77) Intre dimensiunea orizontului decisional si gradul de incertitudine a proceselor


decizionale exista o relatie de dependent. Care decizii pcesupun, de regula, un g:da mai mare
de incertitudine?
a) Decizii curente (operative)
b) Decizii strategice
c) Decizii tactice

78) In cazul luarii deciziilor in grup pot aparea urmatoarele avantaje:


a) Un volum mai mare de cunostinte si experienta utilizate
b) Un grad mai mare de acceptare a decizilor, prin participarea la adoptarea lor
c) Un grad mai mare de responsabilitate asurnata de participantii la actuk decisional
d) Un grad mai mare de intelegere a deciziilor, prin participarea lafundamentarea lor
79) Pentru reliefarea eat mai fidela a continutului procesuiui de fundamentare si adoptare
a deiziilor, pot fi luate in considerare urrnatorele etape: (1) obtinerea tmui set complet de
informatii pentru recunoasterea adevarate problem; (2) evaluarea linior de actiune; (3)
adoptarea deciziilor; (4) cercetarea prospective a evolutiei variabilelor decizionale; (5)
stabilirea elementeloc constitutive; (6) controlul apiicarii deciziilor; (7) implementarea
deciziilor. Succesiunea corecta a etapeloreste urmatoarea:
a) 1,3,4,2,5,7,6
b) 1,5,4,2,3,7,6
c) 6,5,4,2,3,7,1
d) 1,7,4,2,3,5,6
a)
80) Informatiile utilizate in procesui decisional pot avea ca surse, in functie de domeniul
abordat:
a) Evidentele tehnico-operave
b) Bilantul si alte situatii contabe
c) Studiile de piata

81) Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta avantaje ale deciziilor de grup:
a) Decizia luata reflecta experienta colectiva a grupului
b) Nitneni nu are o responsabilitate personala pentru decizia luata
c) Exista un mai mare angajament de a aplica decizia, din partea mai multor oamen
d) Membrii mai putin experimentati ai grupuluifolosesc procesul de luare a deciziilor in
grup pentru a se anfrena

82) Afirmatia "pentru a lua decizii optime ai nevoie de cat mai multe informati" este:
a) Corecta, pent-ru managerii care doresc sa promoveze cat mai rapid pe functii superioare
b) Un exemplu de conceptie gresita privind utilizarea infomatiei
c) Adevarata, pentru nivelurile managerial superioare si falsa pentru managerii de prima
linie
d) Specifica manageru{ut ezitanf
e) Corecta, pentrtl managerii xflati in criza de timp

83) Care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate in cazu] urmatoarei formulari: "Penh-
u a putea lua o decizie, este necesar afi indeplinite cel putin urmatoarele conditii principale:"
a) Sa existe unul sau mai multi deciden
b) Sa existe o linie de actiune
c) Sa se determine factorii care influenteaza alegerea unei anunaite solutii
d) Sa existe doua sau mai malte criteri de decizie

84) (1) Linil]e de actiune sunt de complexitate diferita, incepand eu cele mai simple, de
genul "se executa operatia A, B sau C..." , pana la cele mai complexe, care presupun
combinarea unei multitudini de modalitati de actiune in definirea unei anumite variante.
(2) De regula, liniile de actiune din sera deciziilor strategice au un coutinut simplu,
bine individualizat, pe cand cele din domeniul deeiziilor operative sunt definite printr-o
multitudine de actiuni simple. Care dintre afirmatiile de mai sus sunt adevarate?
a) Numai prima afirmatie notata cu 1 este adevarata
b) Nurnai a doua aficmatie, notata cu este adevarata
c)Ambele afirrnatii sunt adevarate
d)Arnbele fraze sunt false

85) Pentru ca obiectivele (criterle decizionale) sa drept repere reale in procesul de


fundamentare a deciziilor, ele trebuie sa satisfaca o serie de cerinte. Care dintre urmatoarele
cerinte sunt corecte?
a) Sa se refere la aspectele mqjore alefirrnei
b) Safie precis definite, cuantfficabile si sa existe un system riguros de masurare a
c) Sa fie exprimate numai in aceleasi unitati de masura
d) Sa permita agregarea succesiva a datelor

86) Prima problem ace trebuie soluonata in cm,u] adoptarii deciziilor multiimensionale
este:
a)Adoptarea colectiva a deciziilor

26
c) Structura functiona

98) La departamentare unei firme dim industria prelucratoare pot fi- Iuate i.tvconsiderare:
urmatoarele criteria de gzupare -a activitatilor:
a) Produsele realizate
b) Clientii serviti
c) Elementele predominante ale culturii organizationale

99) Structura oraganizatorica a companie DELTA SOFT poate fi asimilata cu o piramida


aplatizata. Ea te carcaterizata de:
a) Un numar mare de nive]uri ierarhice si sfere de autoritate reduse
b) Un nurnar mic de niveluri terarhice si largi sfere de
autoritate
c) Un numac mic de niveluri ierarhice si sfere de autoritate reduse
d) Circuite informaonale scurte, directe

100) Pentru o firma de taiie mare, cu operatiuni in domenii de afaceri diverse, cea mai eficace
structura organizatorica aste, de regula:
a) Structura functionala
b) Structura pe divizii
c) Structura matriceala
101) Sfera de autoritate (numita si norma de conducere sau pondere ierarhica) este un
parametru important in functie de care se face distributia autoritatii intr-o organizatie. Ea
reprezinta:
a) Numarul de persoane/posture conduse in mod nemijlocit de
catre un manager
b) Ponderea activitatilot decizionale in totalul activitatiicc realizate de catre un manager

102) Distorsionarea informatior in circuita} lor catre varful piramidei ierarhice este un
dezavantaj care poate sa apara mai frecvent in cazul structurilor organizatorice:
a)Matriceale
b) Aplatizate
c) Pe divizii (unitati deseentrahzate de profit)

103) In care dintre urrnatoarele sn-ucturi organizatorice tegasim intotdeauna un


compartiment financiar?
a) Structura funcciona{a
b) Structura pe diuizii (pe unitari deseentralizafe de profit)
c) Structura matriceala
d) Structura relationala

104) Sfera de autoritate (numita si norma de conducere sau pondere ierarhica) este un
parametru determinat de nurna_rul de persoane/posture conduse in mod nemijlocit de catre un
manager. Marimea acestu;, parametru poate fi influentata de urrnatorii factori:
a) Natura si compleritatea sarcinilor de manca realizate de
catre subordonati
b) Marimea salariilor managernor
Sistemo! de salarizare a subordonati\or
d) Gradul de delegare a autoritatii

105) Care dintre urrnaioarele tipuri de structure organizatorice ignora principiu] unitatii de
comanda, angajatii avand in mod current doi sefi imediat superiori?
a) Structura pe divizii (unitati descentralizate de profit)
b) Structura ftnctionala
c) Structura matriceala

106) In present, structura organizatorica ceam mai frecvent intalnita in firmele europer,e si
americane de talie mare este:
a) Structuca functionala
b) Structura pe divizii (unitati descentralizate de profit)
c) Structura matxiceala

107) Adoptarea deciziilor cat mai aproape de locul de implemenatare si cresterea motivatiei
angajatilor prin participarea lor la adoptarea deciziilor constituie avantaje potentiale ale
organizatiilor:
a) Cu piramide ierarhice inalte (alungite)

b) Cu structuri organizatorice descentralizate


c) Cu piramide ierarhice aplatizate

108) Structura organizatorica a unei firme este configurata de urmatoarele elemente;


a) Unitatile de manca (compartimentele) delimitate
prin diviziunea orizontala a muncii
b) Realtiile de autoritate stabilite prin
diviziunea vertical a muncii
c) dezvoltate de manageri in virtutea rolului de agenti de legatura
109) Ce structura organizatoriea este preferabi)a pentru o firma de consultant in
management si marketing, la care realizarea proiectelor (studlor) oferite clientilor presupane
participarea mai multor specialist din domenii difecite:
a) Unita strategice de afaceri

10

28

b) Cu ocazia promouarii unor angajati


c) Atunci cand pentru posturile cu studii superioare, costurile sunt foarte mari
d) In cazut plecari celor mai bun angajati

121) Pentru instruirea si dezvoltarea personalului. managerii firmei Nefivork Computers pot
utilize urmatoareie rnetode:
a) Perfectionarea pe post
b) Autoevaluarea
Participarea la programe de perfectonare in instituti de invatamant
d)Managementul prin obiective
122) Managementul prin obiective o metoda care poate fi utilizata cu seucces:
In planificare (stabihrea obiectivelor individuale si a ctiunilor ce trebuie ntreprinse)
b) In evaluarea performantei angajatilor
c) In evaluarea posturilor de munca

123) Maaagerul care este-impresionat de faptul ca un nou salaciateste fost sportive


de:performanta zecunoscut poate fisca o eroare de evaluare a perfoanantei de tipul:
a) Efectul de halou
b) Partinirea
c) Varietatea standardelot

124) O faculatate cu profil economic care doreste sa angajeze un economist pentru


departamentul administrativ si da un anunt printre studentii sai va realize:
a) Recrutare erterna
b) Recrutare interna
c) Selectie
125) Un studiu efectuat pentru un grup de 6 angajati ai firrnei MIr,X Bucuresti a evideatiat
cala acestia se manifesta urmatoarele categorii de nevoi:
(1)Doc-inta de a-si desavarsi pregatirea, in vederea autorealizarii profesionale
Preocuparea dea-si imbunatati pregatirea profesionala pentru a fi recunoscuti, de
colegi si sefii ierarhici, ca cei mai buni profesionisti din intreprindere
(111) Dorinta de a se muta din locuinta actual, datorita unor cauze prectxm: cartier cu
grad ridicat de fisc ditl punct de vedere al criminalitatii; imobil cu grad redus de
rezistenta seismic; traseu inadecvat al transportului public local
(TV) Obtinerea une cresteri salariale, in vederea achjzitionarii unor articole de
imbracaminte si hrana si a imbunatatirii conditiilor de iocuit
Dezvo}tarea unor relatii colegiale si de amicitie cu ceilalti salariati din cadrul
departamentului
Oare este ierarhizarea cea mai plauzibila a acestor nevoi, conform teoriei lui Maslow,
daca se incepe cu cele situate la baza piramidei si se iau in considerare urmatoarele doua
criteria: succesiunea si gradul de intensitate a manifestarii nevoilor?
a) 1, 11, N, v
b) TV, 11, f, m, V

c) IV,III,V,II,I
d) IV, v, 11, ITI
e) Niciuna dintre variantele de raspuns propuse nu este corecta

126) Noul manager diviziei PHILIPS Romania, fiind preocupat de imbtmatatirea


performantelor firmei, a hotarat sa aplice o serie de metode specifice de mofivare a salariatilor
sai. Care din urmatoarele metode este cea mai adecvata?
a) Aplicarea intocmai a modelelor motivationale, folosite cu succes la filial din Taiwan, unde
a lucrat pana in present
b) Satisfacera nevoilor presonale specifice ale angajafilor si aplicarea principiilorfirmei
privind evaluarea performantelro si sisternul de dimensionare a salariilor
c) Exercitarea puterii sale coercitive si aplicarea intocrnai a reglemeatarilor firmei privind
evaluatea perforrnantelor si sistemul de dimensionare a salariot

127) Faptu\ ca angajatii unei firme sunt nemultumiti de maniera inechitaba in care se
reali?aza promo-varile, desi sisternul de remunerare ii satisface integral, dovedeste ca
managerii fir-mei respective sunt insufficient preocupaH de asigurarea factorilor:
a) Motivatori
b) De igiena
c) Motivatorisi de igiena

128) Conform teoriei ierarhiei nevoi}or (Abraham Maslow), atunci cand salariat este foarte
stresat de pericolul potential al producerii unui accident la locul sau de munca, el va tinde:
a) Sa urce pe treapta nevoilor de
autorealizare (autoimpiinire) Sa urce pe
treapta nevoilor sociale si de iubire
c) Sa ramana pe treapta neuoilor de securitate
d) Sa coboare pe treapta fiziologice
129) In cazul teoriei factarjloc duali (F. Herzberg), salarizarea (recompensarea)
personalu]ui. reptenta un factor;
a) De igiena
b) Motivator

12

30

140) Care diatre formu}arile de maijos pot constitui consecinte ale practicarii unui stil
democratic?
a) Diminuarea de lucra in absenta managerului
b) Participarea active si cu interes sporit a subalternilor la realizarea sarcinior de munca
c) Reducerea tensiunilor interpersonale in grupul de lucru

141) Dupa Tannenbaum si Schmidt, atunci cand managerul ia decizii si isi convinge
colaboratorii (subaltecnii) de temeinicia lor, sti]ul de management reflecta:
a) O zona mai mare de exercitare a autoritatii sale
b) O zona mai mare de libertate a colaboratorilor (subalternilor)
c) Un echilibru intre zona de exercitare a autoritatii sic ea de manifestare a libertatii
colaboratoriior (subalternnor)

142) Care dintre urrnatoarele elemente pot influenta in mod semnificativ stilul de
management practicat de un individ dintr-o firma de software?
a) Personalitatea individului
b) Talia individu!ui
c) Experienta individului

143) Managerul de la departamentu] achizitii care se teme sa accepte propunerea de pret


a unui furnizor fiindca superiorul sau nu este in firma dovedeste ca nu are: a) Autonomie
functional
b) Autonomie psihologca

144) Care dintre urmatoarele tipuri de control pot fi utilizate cu success in managementul
unei firme:
a) Control preventiv
b) Control impersonal
c) Control corectiD
d) Control coercitiv

145) Pentru directorul general al unei firme, standardele individuale de performanta se


suprapun, in mare masura, cu:
a) Standardele de performanta organizationale
b) Standardele de performanta functionale
c) Standardele de performanta departamentale

146) Care diatre urrnatoarele enunturi pot constitui etape importante intr-un proces de
control managerial:
a) Stabilirea standardelor de performanta
b) Identificarea metode!or de evaluare a posturilor de munca
c) Masurarea performantelor efecte
d) Compararea performantelor efective cu standardele prevazute

147) Evidenta consumu]ui de materii prime pe produse sau urrnarirea si raportarea zilnica
a productiei fabrcate sunt activitati de control cu caracter preponderant:
a) Preventiv
b) Corectiv

148) Examinarea abiiitatilor si unor candidate la ocuparea unui post de munca vacant sau
realizarea unui test de pi2ta pentru lansarea unui nou produs sunt exemple de control:
a)
b) Preventiv

149)Existenta obiectiveloc este:


a) Indespensabila pentru realizareaftncfiei de control
b) Conditionata de aplicarea lor imediata
c) O consecinta a strategiei a]ese
150)1n de ruanageria_l, masurarea perforrnantelor effective are o frecventa mai mare:
a) La nivelurile superioare strucurii organizatorice
b) La nivelurile de la baza structurii organizatorice

14

32