Sunteți pe pagina 1din 17

CLDIRI II

PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN


ZIDRIE

EXEMPLE DE CALCUL
Date generale
- cldire de locuit P + 2E
- nlime nivel het = 2,80 m
- structura din zidrie nearmat (ZNA),
identic la toate nivelurile
- zona seismic ag = 0,80g
Materiale
- elemente pentru zidrie: crmizi pline de
argil ars, fmed = 7.5 N/mm2
- mortar M5;
- rezistena caracteristic la compresiune a
zidriei fk = 2.30 N/mm2
rezistena caracteristic la forfecare cu efort
unitar de compresiune nul a zidriei
fvk0 = 0.20 N/mm2

modulul de elasticitate longitudinal al zidriei


Ez = 1000 fz = 2300 N/mm2
modulul de elasticitate transversal al zidriei
Gz = 0.4 Ez = 0.4 2300 = 920 N/mm2
Stabilirea ncrcrilor verticale
1. Aria total a nivelului

Stot = 16.70 x 10.70 = 178.69 m2

2. Ariile nete ale ncperilor

Snet = 4 x (3.65 + 3.95) x 4.85 = 147.44 m2

3. Ariile ocupate de perei

Sperei = 178.69 147.44 = 31.25 m2

4. Volumul zidriei

Vzid = 31.25 x 2.80 = 87.50 m3


Atenie!
Golurile trebuie sczute din volumul de zidrie
calculat anterior!

Vgol = (4 x 1.5 x1.5 + 4 x 1.8 x 1.5 + 2 x 1.0 x 2.1) x

x 0.375 + 9 x 1.0 x 2.10 x 0.25 = 13.73 m3


Vzid,net = 87.50 13.73 = 73.77 m3
Greutatea zidriei

1. Greutatea volumetric (inclusiv tencuiala)

zid = 1.95 tone / m3

2. Greutatea total a zidriei/nivel

Gzid = zid x Vzid,net = 1.95 x 73.77

Gzid = 143.9 tone = 1439 kN


Greutatea planeului

1. Greutatea planeu pe metru ptrat

Placa din beton armat cu o grosime de 13 cm 3.25 kN/m2

Tencuiala la tavan 2 cm grosime 0.40 kN/m2

Pardoseala + apa 1.50 kN/m2

Perei despritori amovibili 0.80 kN/m2

Total 5.95 kN/m2


Greutatea planeului

2. ncrcarea din exploatare

ncrcarea util cas de locuit q = 1.50 kN/m2

ncrcarea din exploatare

q x 2 = 1.50 x 0.3 = 0.45 kN/m2

2 valoare data de CR 0

ncrcarea total pe m2 6.40 kN/m2


Greutatea planeului
3. Greutatea total planeu/nivel
147.44 x 6.40 = 944 kN = 94.4 Tone

Greutatea total cldire/nivel


Gniv = Gzid + Gplanseu = 143.9 + 94.4 = 238.3 Tone = 2383 kN
qechiv = Gniv / Stot = 2383 / 178.69 = 13.35 kN/m2

Greutatea total cldire


Gtot = Gniv x nniv = 2383 x 3 = 7149 kN = 715 Tone
Calculul forei seismice de proiectare
1. Coeficienii de calcul

- Factorul de importan 1 = 1.0


Calculul forei seismice de proiectare
Valoarea spectrului elastic de proiectare
Se (T ) = ag (T ) = 0.08 g 2.75 = 0.22 g

(conform P100-1 / 2012, rel.3.8 pg. 48)

Factorul de comportare q = 2.0 x 1.1 = 2.2


Calculul forei seismice de proiectare

Factorul de reducere pentru fractiunea din


amortizarea critica = 8%
10 10
= = = 0.88
5+ 5+8
Factorul de corectie pentru contributia modului
propriu fundamental = 0.85 pentru cladiri nniv>2
Calculul forei seismice de proiectare

Forta taietoare de baza


Fb = I S d (T1 ) m
in care:
(T )
S d (T1 ) = ag
q
reprezinta ordonata spectrului de rasuns de proiectare
corespunzatoare perioadei fundamentale T1

0.08 2.75 g 7210


Fb = 1 0.85 = 540 kN
2.2 g
Calculul forei seismice de proiectare

Fortele seismice de nivel

mi si
Fi = Fb
mi si

Fi - forta seismica orizontala static echivalenta de la nivelul i


Fb - forta taietoare de baza corespunzatoare modului
fundamental, reprezentnd rezultanta forelor seismice
orizontale de nivel.
si - componenta formei fundamentale pe direcia gradului de
libertate dinamica de translaie la nivelul i
n - numarul de niveluri al cladirii
mi - masa la nivelul i