Sunteți pe pagina 1din 49

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

LUCRARE DE STAGIU

SEMESTRUL I 2015 ANUL 1 (acces 2014)

GRUPA I - Categoria I - Elaborarea situatiilor financiare anuale

1.(1) Entitatea economică „Z” conduce evidenţa stocurilor de materiale consumabile la cost efectiv folosind metoda inventarului intermitent. Se cunosc următoarele informaţii:

- stoc iniţial de materiale consumabile 400kg la preţul de 1100 lei/kg.

- achiziţii de materiale consumabile în cursul lunii 800 kg la preţul de 1300 lei/kg, TVA 24%

- stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfârşitul lunii 600 kg.

Pentru evaluarea stocului şi a ieşirilor la sfârşitul perioadei foloseşte metoda costului mediu ponderat (CMP, FIFO si LIFO). Contabilizaţi operaţiile aferente şi comentaţi rezultatele

REZOLVARE Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, respectiv conturile din clasa 3, ci prin conturile de cheltuieli, respectiv conturile din clasa 6. Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a stocurilor la sfarsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor, si valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza inventarului, respectandu-se relatia E = Si + I – Sf, unde: E - iesiri; I – intrari; Si - stoc initial; Sf - stoc final. La inceputul exercitiului, respectiv al perioadei, dupa caz, se anuleaza stocul existent ca o iesire de stoc prin inregistrarea acestuia in clase de cheltuieli privind materiile prime, materialele etc. articol contabil 6xx = 3xx. La sfarsitul perioadei stocurile determinate in baza inventarierii efectuate, respectiv cele care nu au fost consumate in procesul de productie sau vandute, dupa caz, se inregistreaza ca o intrare de stoc articol contabil 3xx = 6xx. Inventarierea stocurilor la sfarsitul perioadei se face in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. In conditiile in care comisiile de inventariere nu constata existenta de stocuri faptice, vor mentiona acest fapt in procesul-verbal al comisiei de inventariere. La locul de depozitare sau de utilizare in procesul de productie a stocurilor se tine o evidenta tehnica operativa a stocurilor pe baza de fisa de magazie sau alte documente stabilite de unitate, in conformitate cu procedurile proprii elaborate de conducerea acesteia. Iesirile de stocuri aferente unei perioade, inregistrate in contabilitatea financiara, vor fi corelate cu cheltuielile evidentiate in contabilitatea de gestiune, pe comenzi, produse etc., dupa caz, in functie de consumurile tehnologice normate. Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Perioada la care se efectueaza inventarierea faptica a stocurilor se alege astfel incat sa poata fi stabilite corect obligatiile legale (contabile, fiscale etc.). Inventarul trebuie efectuat obligatoriu cel putin la sfarsitul perioadei fiscale, din acest punctul de vedere inventarul intermitent influenteaza numai impozitul pe profit, prin urmare ar trebui sa fie efectuat trimestrial, insa in functie de situatia concreta a societatii, platitoare de TVA lunar, trimestrial ar putea fi obligatoriu de efectuat si lunar. In cursul perioadei de gestiune (exercitiu financiar) iesirile de stocuri din gestiune, prin consum sau vanzare, nu sunt contabilizate. La sfarsitul exercitiului, dupa efectuarea inventarierii fizice, este inregistrata variatia stocului initial si constatarea stocului final, conform datelor stabilite la inventar. Reglementarile contabile romanesti prevad ca in cazul inventarului intermitent, valorile materiale inventariate se evalueaza la pretul de inregistrare a ultimei intrari in gestiune. Pe aceasta baza urmeaza a se efectua corectarea cheltuielilor pe naturi. In aceasta situatie, normele contabile autorizeaza ca valoare de inventar (valoare actuala) pretul ultimei facturi de cumparare. Inventarul intermitent nu ridica problema regularizarilor plusurilor sau minusurilor la inventarul fizic, deoarece soldul contului de stoc reflecta marimea stocului real, constatat prin inventariere fizica. Soldul contului de cheltuieli privind un anumit stoc din cumparari (materii prime, materiale, marfuri etc.) reflecta cheltuielile cu achizitia elementului de stoc influentate cu variatia stocului (adica valoarea iesirilor din stoc).

SOLD INITIAL= 400 kg x 1.100 lei/kg = 440.000 lei

INTRARI =

SOLD FINAL = SITUATIE INVENTAR INTERMITENT= 600 kg IESIRI = 600 kg

800 kg x 1.300 lei/kg = 1.040.000 lei

a) Descarcare din gest. stoc initial

602

“Cheltuieli cu materialele consumabile

=

302

“Materiale consumabile”

440.000

b) Achizitie materii prime

%

=

401

“Furnizori”

1.289.600

602

“Cheltuieli cu materialele consumabile

1.040.000

4426

„TVA deductibila”

249.600

1.) Stabilire stoc final ( metoda FIFO) Iesiri = 400 kg x 1100 lei/kg = 440.000 lei 200 kg x 1300 lei/kg = 260.000 lei 700.000 lei EXISTENT FINAL = 1 480 000-700 000 = 780 000

302

“Materiale

consumabile”

=

601

“Cheltuieli cu materialele consumabile”

780.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

2.) Stabilire stoc final (metoda LIFO)

Iesiri = 600 kg x 1300 lei/kg = 780.000 lei EXISTENT FINAL = 1 480 000-780 000 = 700 000

302

Materiale

consumabile”

=

602

“Cheltuieli cu materialele consumabile”

700.000

3). Stabilire stoc final (Calcul CMP)

CMP =

700.000 3). Stabilire stoc final (Calcul CMP) C MP = Unde: Q = cantitatea de produs

Unde: Q = cantitatea de produs

Iesiri = 600 x 1233.33 = 740.000 lei EXISTENT FINAL = 1 480 000-740 000 = 740 000

302

Materiale

consumabile”

=

602

“Cheltuieli cu materialele consumabile”

740.000

2 (7). O societate comercială înregistrează drepturi de personal neridicate în sumă de 2.000 lei, compuse din 1.750 lei salarii şi 250 lei indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. După 2 ani un salariat se prezintă şi îşi ridică drepturile ce i se cuvin în sumă de 900 lei. Restul drepturilor de personal în sumă de 1.100 lei nu sunt ridicate în termenul legal de prescriere şi se înregistrează la venituri.

REZOLVARE:

Drepturile de personal neridicate, prescrise, potrivit legii aplicabile, se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare. Având în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că, în contabilitate, profitul / pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. În categoria documentelor justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile contabile mai sus menţionate regăsim procesele verbale, notele contabile, liste de inventar, facturile, contractele, documentaţiile tehnice, documentaţiile întocmite de jurişti/avocaţi etc.

CODUL MUNCII; CAPITOLUL III .

Plata salariului

Art. 171 (1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Se înregistrează drepturi de personal neridicate în sumă de 2.000 lei, compuse din 1.750 lei salarii şi 250 lei indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.

426

421

“Personal - salarii datorate”

=

“Drepturi de personal neridicate”

1.750

423

426

CM

 

=

250

“Personal - ajutoare materiale datorate”

Drepturi de personal neridicate”

După 2 ani un salariat se prezintă şi îşi ridică drepturile ce i se cuvin în sumă de 900 lei.

426

“Personal - ajutoare materiale datorate”

=

5311

“Casa”

900

Restul drepturilor de personal în sumă de 1.100 lei nu sunt ridicate în termenul legal Se prescriere şi se înregistrează la venituri

426

7588

“Personal - ajutoare materiale datorate

“Personal - ajutoare materiale datorate ”

426

CM

“Alte venituri din exploatare”

=

7588

=

850

250

Personal - ajutoare materiale datorate”

“Alte venituri din exploatare”

3 (8) . Societatea Comercială “X” este constituită prin aportul a doi asociaţii: A şi B. Capitalul social al firmei este de 40.000 u.m. Asociatul A deţine 1.500 de acţiuni, iar asociatul B 1.200 de acţiuni. Ca urmare a unor neînţelegeri asociatul B decide să se retragă, hotărâre acceptată de asociatul A. Asociatul B solicită restituirea aportului prin virament bancar.

REZOLVARE:

Retragerea unui asociat dintr-o societate comerciala este reglementata de prevederile articolului 226 din Legea societatilor 31/1990, dupa cum a declarat pentru AvocatNet.ro si Avocat Lucian Lazarutiu, specialist in dreptul societatilor comerciale. Astfel, conform prevederilor legislative, asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata, se poate retrage din societate:

-in cazurile prevazute in actul constitutiv; -cu acordul tuturor celorlalti asociati; -in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

"In toate cazurile retragerea devine efectiva, deci opozabila tertilor, doar odata cu inregistrarea ei la Oficiul Registrului Comertului",

1. Atunci cand retragerea se face in cazurile prevazute in actul constitutiv, de regula, o astfel de prevedere din actul constitutiv mentioneaza posibilitatea asociatului care doreste sa se retraga sa notifice o declaratie de retragere tuturor asociatilor urmata de respectarea dreptului de preemptiune a celorlalti asociati.

2. In cel de-al doilea caz, cand retragerea unui asociat se face cu acordul tuturor asociatilor, se

intruneste Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) care voteaza aprobarea cererii de retragere a Asociatului. Retragerea conventionala produce efecte intre parti de la momentul aducerii la cunostinta asociatilor notificati a <Declaratiei de retragere> sau la momentul adoptarii valabile a <Hotarari de aprobare> a <Cererii de retragere>, iar fata de terti de la momentul pronuntarii <Rezolutiei de admiterea a dosarului> de catre Oficiul Registrului Comertului competent privind inregistrarea acestor acte" Retragerea unui asociat dintr-un SRL face parte dintre modalitatile de incetare a raporturilor de asociere si consta in parasirea voluntara a societatii cu consecinta incetarii calitatii de asociat si a rascumpararii de catre asociatii ramasi in societate a partilor sociale ale asociatului retras. Procedura de retragere la Registrul Comertului dureaza aproximativ 7 zile, cu exceptia cazului in care, asociatul retras cesioneaza partile sale catre terti, dupa ce in prealabil a respectat dreptul de preemptiune ale asociatilor ramasi in societate.

3. In cea de-a treia situatia, in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul, asociatul se poate retrage, pentru motive temeinice, doar in baza unei hotarari a tribunalului. Asociatul se va adresa acestuia (Tribunalului) cu o cerere de chemare in judecata ce va avea ca

obiect constatarea retragerii sale precum si plata contravalorii partilor sociale. In aceasta din urma situatie, instanta va decide si cu privire la structura participarii la capitalul social. Neintelegerile grave dintre asociati reprezinta un motiv temeinic in virtutea caruia asociatul se poate adresa instantei de judecata pentru a solicita pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate retragerea sa din societate" Retragerea poate deveni judiciara chiar si in cazul in care exista prevederi in actul constitutiv, dar nu exista un acordul concret al asociatilor in acest sens. Retragerea unui asociat dintr-un SRL produce urmatoarele efecte:

- pierderea calitatii de asociat a celui care s-a retras; el va deveni tert in raport cu societatea din care s-a retras;

- pierderea drepturilor ce deriva din calitatea de asociat;

- asociatul retras are dreptul la o cota parte din patrimoniul societatii sau la o suma de bani care

sa reprezinte valoarea acesteia; Asociatul ramas raspunde de pierderi si ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate, pana la data retragerii. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. "Dispozitiile art.224 alin.2, privitoare la excluderea asociatilor, se vor aplica prin analogie, deci

asociatul retras nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia. Pentru stabilirea sumei de bani cuvenite asociatului retras este preferabil a se efectua o expertiza contabila" Asociatii trebuie sa fie atenti la urmatoarele aspecte:

1. sa inregistreze la Registrul Comertului noul act constitutiv;

2. sa acorde acestuia dividendele cuvenite pana la momentul retragerii

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Capital social = 40.000 lei /2700 actiuni = 14,(814)

Asociat A = 1.500 actiuni

Asociat B = 1.200 actiuni x 14,(814) = 17.778

Asociatul B decide să se retragă, hotărâre acceptată de asociatul A.

1012

Capital subscris varsat “

=

456 B

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”

17.778

Asociatul B solicită restituirea aportului prin virament bancar.

456 B

“Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”

=

5121

“Conturi la banci in lei”

17.778

4(9). Societatea Comercială “X” deţine un capital social de 250.000 u.m. divizat în 25.000 de acţiuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 4.000 de acţiuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m./acţiune. Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel:

- 70% odată cu subscrierea, când se depune integral şi prima de capital,

- diferenţa de 30% după 60 de zile.

Pe seama valorii nominale a acţiunilor emise se majorează capitalul social, iar primele sunt încorporate la alte rezerve.

REZOLVARE:

Majorarea capitalului social prin emiterea a încă 4.000 de acţiuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m./acţiune.

456

1012

“Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”

=

Capital subscris varsat

40.000 (4.000 act x 10 lei)

456

1041

 

=

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul’’

,,Prime de emisiune’’

12.000 (4.000 act x 3 lei)

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel:

- 70% odată cu subscrierea, când se depune integral şi prima de capital

5121

,,Conturi la banci in lei’’

=

%

40.000

456

,,Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul’’

28.000 ( 70% x40.000)

456

,,Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul-prima de capital’’

12.000

Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă = diferenţa de 30% după 60 de zile :

5121

,,Conturi la banci in lei’’

=

456

,,Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul’’

12.000 (30% x40.000)

Primele sunt încorporate la alte rezerve:

1041

,,Prime de emisiune’’

=

1068

,,Alte rezerve’’

12.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

5(18). La o societate comercială ce are un capital social de 300.000 u.m., profitul brut este de 80.000 u.m. Se decide utilizarea sumei astfel:

- se constituie rezerve legale în limita maximă admisă de lege;

- constituire de rezerve statutare în procent de 10 % din profitul net;

profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n

respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m persoane fizice

Presupunem că printre asociaţi avem doar

REZOLVARE:

Tratamentul IFRS pentru repartizarea profitului Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”, de unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Închiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” şi 129 “Repartizarea profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situaţia poziţiei financiare întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale. În contul 117 “Rezultatul reportat” se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (punctul 127, alin. 1-3 şi punctul 128), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012; 5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

6.

Ordinul

MFP

nr.

privind

aprobarea

categoriilor

de

persoane

juridice

care

aplică

reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005; 7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Se constituie rezerve legale în limita maximă admisă de lege 5% x 80.000 = 4.000 lei

129

‘Repartizarea profitului

=

1061

Rezerve legale

4.000

Profit brut de impozitat 80.000 - 4.000 rezerve = 76.000 Impozit profit 16% 76.000 = 12.160

691

,,Cheltuieli cu impozitul pe profit’’

441

= ,,Impozitul pe

profit/venit’’

12.160

Se constituire de rezerve statutare în procent de 10 % din profitul net (63.840) 10% (80.000 profit brut - 4.000 rezerve – 12.160 impozit profit) = 6.384 lei

129

‘Repartizarea profitului

1063

= ,,Rezerve statutare sau contractuale’’

6.384

Profitul net minus reserve statutare, se reporteaza( 80.000-4.000-12.160-6.384)

121

,,Profit sau pierdere’’

=

117

,,Rezultatul reportat’’

57.456

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Profitul net nerepartizat reportat este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m

117

,,Rezultatul reportat’’

=

%

50 900

1012

,,Capital subscris varsat’’

900

457

,,Dividende de plata’’

50.000

Profit reportat ramas nerepatizat:

57.456 - 50.900 = 6.556 lei

6(20). Societatea Comercială “A” emite 2.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 1.000 u.m./obligaţiune, pe care le încasează imediat în contul bancar. Dobânda este de 10% pe an, iar durata emisiunii este stabilită la doi ani. După primul an se decide răscumpărarea a 600 de obligaţiuni proprii, la preţul de 2.500 u.m./obligaţiune, iar restul obligaţiunilor sunt convertite în acţiuni.

REZOLVARE:

Societatea Comercială “A” emite 2.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 1.000u.m./obligaţiune:

 

461

1618

,,Debitori diversi’’

=

“Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2.000.000

Societatea Comercială “A” le încasează imediat în contul bancar:

 
 

5121

461

,,Conturi la banci’’

=

,,Debitori diversi’’

2.000.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Dobânda este de 10% pe an- anul 1

1681

 

666

.,, Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni’’

 
 

=

20.0000

 

,,Cheltuieli privind dobanzile’’

Plata dobanzii in primul an:

 
 

1681

,,Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni’’

 

5121

=

,,Conturi la banci’’

20.000

Se răscumpărarea 600 de obligaţiuni proprii, la preţul de 2.500 u.m./obligaţiune:

505

,,Obligatiuni emise si rascumparate’’

=

5121

,,Conturi la banci’’

1.500.000

Se anuleaza obligatiunile rascumparate:

%

=

505

,,Obligatiuni emise si rascumparate’’

1.500.000

1618

,,Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”

600.000

668

“Alte cheltuieli financiare’’

900.000

Restul obligaţiunilor sunt convertite în acţiuni (1.400 obligatiuni x 1.000 lei = 1.400.000):

1618

,Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”

=

1012

,,Capital subscris varsat’’

1.400.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA I – Categoria XI – Tinerea contabilitatii unei entitati

1.3). În decembrie 2014, o entitate a achiziţionat un utilaj, valoarea de intrare fiind de 100.000 lei, TVA 24%. Durata normală de utilizare a activului este de 10 ani. Costurile de demontare şi mutare a activului sunt estimate şi actualizate la nivelul sumei de 44.000 lei. Presupunem că la sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului (ianuarie 2025), acesta trebuie demontat şi mutat în alt loc, valoarea cheltuielilor efective de demontare şi mutare a activului fiind facturată de o firmă specializată la nivelul sumei de 48.000 lei, TVA 24%. Prezentaţi înregistrările contabile efectuate de entitate în perioada 2014-2025 şi explicaţi care este regimul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea în contextul dat.

REZOLVARE:

In costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea"). La realizarea cheltuielilor efective cu demontarea şi mutarea activului, provizionul constituit rămâne fără obiect şi va fi anulat pe seama veniturilor. Cheltuielile cu demontarea si mutarea unui activ industrial, precum si cele cu restaurarea terenului pe care a fost acesta amplasat, reprezinta costuri viitoare, a caror valoare si exigibilitate este incerta la inceputul perioadei de viata utila a unui mijloc fix. Astfel de cheltuieli, pe care denumim si in continuare, generic, “costul viitor al dezafectarii activelor”, sunt departe de-a fi neglijabile, mai ales pentru companiile din anumite industrii. In timp ce costul viitor al dezafectarii activelor tinde sa capete proportii semnificative, in Romania tratamentul contabil si fiscal aplicabil provizioanelor pentru dezafectarea activelor este inconsecvent si nedefinit. Codul fiscal nu face nicio referire explicita la tratamentul fiscal al cheltuielilor corespunzatoare provizioanelor pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte operatiuni similare, atunci cand provizioanele sunt constituite pentru alte activitati decat cele mentionate anterior si capitalizate in valoarea activului, potrivit reglementarilor contabile in vigoare. Ordinul 2374/2008 stabileste si conditii de recunoastere a unor asemenea costuri in valoarea imobilizarii corporale. Potrivit acestuia, costurile cu demontarea, mutarea si restaurarea amplasamentului se includ in costul imobilizărilor corporale atunci când sunt îndeplinite cumulativ doua condiţii:

1) pot fi estimate credibil; si 2) entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi refacere a amplasamentului.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

- Entitatea a achiziţionat un utilaj, valoarea de intrare fiind de 100.000 lei, TVA 24%. Costurile de demontare şi mutare a activului sunt estimate şi actualizate la nivelul sumei de 44.000 lei.

%

=

404

“Furnizori imobilizari”

124.000

2131

“Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”

100.000

4426

„TVA deductibila”

24.000

2131

“Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”

1513

“Provizioane pentru

= dezafectare imobilizări

corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea

44.000

Plata furnizorului de imobilizari

404

“Furnizori imobilizari”

=

5121

,,Conturi la banci’’

124.000

Se inregistreaza amortizarea imobilizarii pe D.N.U. 10 ani

6811

‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

2813

= “Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”

14.400

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Valoarea cheltuielilor efective de demontare şi mutare a activului fiind facturată de o firmă specializată la nivelul sumei de 48.000 lei, TVA 24%.

%

=

401

“Furnizori ”

59.520

628

“Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”

48.000

4426

„TVA deductibila”

11.520

Anularea provizionului înregistrat în valoarea iniţială a activului 44.000 lei

1513

“Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea”

=

7812

“Venituri din provizioane

44.000

2(16) .S.C. „X” SRL prezintă la sfârşitul primului trimestru al exerciţiului financiar N următoarea situaţie financiară:

• Total venituri impozabile: 30.000 lei

• Total cheltuieli: 23.000 lei din care 1.000 lei reprezintă o cheltuială cu amenda.

• Un salariat al entităţii este trimis în delegaţie la Bucureşti pentru patru zile şi i se acordă o diurna în cuantum de 150 lei. Să se determine impozitul pe profit aferent primului trimestru al exerciţiului financiar N.

REZOLVARE:

În conformitate cu prevederile Codului Muncii referitoare la delegare și la detașare (art. 44 alin. 2, respectiv art. 46 alin. 4 din Codul Muncii), salariatul delegat sau detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare/detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Atunci când nu e necesară încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate, detaliile

privind deplasarea salariatului – inclusiv stabilirea diurnei – vor fi prevăzute într-un act adițional la contractul individual de muncă. Din punct de vedere fiscal, în conformitate cu art. 21 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

numai

cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare“. În acest sens, sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile și cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme. Persoanele fizice asimilate salariaților cuprind și directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat, precum și persoanele fizice rezidente și/sau nerezidente detașate, potrivit legii, în situația în care contribuabilul (în cazul nostru – societatea la care au fost detașați sau angajatorul) suportă drepturile legale cuvenite acestora.

“pentru

determinarea

profitului

impozabil

sunt

considerate

cheltuieli

deductibile

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

În plus, diurna poate fi asimilată venitului salarial și, în consecință, să fie supusă impozitării și la plata contribuțiilor sociale, în conformitate cu art. 55 alin. 2 lit. i din Codul Fiscal, unde se prevede că:

“indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine“. Adică, atunci când diurna acordată salariatului pe perioada delegării sau detașării depășește limita impusă de legislația fiscală, valoarea cu care a depășit această limită va fi supusă impozitării, fiind asimilată veniturilor salariale. În cazul persoanelor fizice detașate în România de la un angajator nerezident, limita este mai mare, astfel, vor fi asimilate veniturilor salariale și impozitate în consecință, indemnizațiile sau sumele de aceeași natură ce depășesc valoarea diurnei stabilită legal în țara de origine a angajatorului nerezident. În 2014 indemnizația zilnică de delegare și de detașare a personalului din instituțiile publice era de 13 lei, în conformitate cu art. 9 din Hotărârea nr. 1860/2006, astfel, nivelul maxim ce putea fi acordat salariaților ce poate fi dedus și nu este asimilat veniturilor salariale este de 32,5 lei. În cazul personalului român trimis în străinătate, în state membre UE, nivelul maxim al diurnei ce poate fi acordată zilnic, fără a putea fi considerată un venit salarial și supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, este de 87,5 euro/zi. Atenție! Pe perioada delegării sau detașării, salariatul care primește diurnă nu va primi tichete de masă. Diurna deductibila in 2015 pe teritoriul Romaniei este 42,5 lei.

MARE ATENTIE: Aceste prevederi referitoare la diurna nu se aplica decat pe teritoriul Romaniei.

In M.Of nr. 68/27.01.2015 a fost publicat Ordinul 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situatia în care acesta nu beneficiaza de cazare în structuri de primire turistica, prevazute în anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului

Prevederi

:

(1) Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare prevazut la art. 9 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificările si completarile ulterioare, se majoreaza la 17 lei.

(2) Cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prevazut la art. 28 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se cazeaza în conditiile art. 26 din Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza la 45 de lei.

Inainte, cuantumul indemnizatiei zilnice era de 13 lei.

Potrivit codului fiscal, cheltuiala cu diurna este deductibila în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, adica 17*2,5= 42,5 lei. Vechiul plafon era astfel : 2,5 * 13 lei = 32,5 lei.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

VENITURI

CHELTUIELI = 23.000 LEI ( DIN CARE 1.000 lei O AMENDA)

= 30.000 LEI

1.

SE DA DIURNA PT 4 ZILE 150 LEI

150

In 2014 Deductibila cheltuiala cu diurna = 4 zile x 32.5 lei = 130 lei ( contul 625) =

– 130

20 lei

SUMA CE SE ASIMILEAZA VENITURILOR DIN SALARII si la calculul

profitului impozabil SE VA IMPOZITA CA ATARE

CALCULATOR SALARIU

Salariul brut

Bonuri de masă

Angajatul plăteşte la bugetele de stat

Salariul net (cunoscut si ca "salariu în mână")

Salariul complet (reprezintă costul total al angajatorului cu salariul) Angajatorul (patronul) plăteşte la bugetele de stat(20.8%+5.2%+0.5%+0.25%

+0.4%+.085%)

Statul colectează la bugetele de stat în total

RON

20

0

3

17

26

6

9

Prin urmare, pentru a ca salariatul sa fie platit cu 17 RON angajatorul cheltuieste 26 RON.

Deci angajatorul cheltuieste 26 lei pentru salariul brut 20 lei. Deci calculul profitului impozabil :

30.000- ( 23.000 – 1.000 + 130 +26) = 30.000 - 22.156 = 7.844 lei Impozit profit 16% 7.844 = 1.255 lei

691

“ Cheltuieli Impozit profit”

=

441

“Impozit profit”

1.255

In 2015 Deductibila cheltuiala cu diurna = 4 zile x 42.5 lei = 170 lei ( contul 625) 150 – 170 = -20 lei SUMA CE trebuie sa o ceara de la firma ! Impozit 16% din 30.000-(23.000-1.000+170) = 7830 x 16% = 1252,8

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

3(33) . S.C. „X” S.A. primeşte o subvenţie guvernamentală pentru investiţii în sumă de 6.000 lei. Din subvenţia primită S.C. „X” S.A. finanţează parţial procurarea unui echipament tehnologic în valoare de 9.000 lei + 24 % TVA. Echipamentul tehnologic se amortizează liniar în 6 ani. După 3 ani de utilizare echipamentul tehnologic este vândut la preţul de 2.000 lei + 24 % TVA. În această situaţie se va restitui prin bancă subvenţia rămasă. Să se prezinte tratamentul contabil privind acordarea subvenţiei guvernamentale

REZOLVARE:

8.8. SUBVENŢII SI ACTIVE PRIMITE PRIN TRANSFER DE LA CLIENŢI

233 - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente

veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.

237 - (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve.

(2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 \"Subvenţii

pentru investiţii\"). Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

1. evidentierea subventiei de incasat:

445 475 = 6.000 "Subventii" "Subventii pentru investitii" 2. Incasarea subventiei in contul bancar:
445
475
=
6.000
"Subventii"
"Subventii pentru investitii"
2. Incasarea subventiei in contul bancar:
5121
445
=
6.000
,,Conturi la banci’’
"Subventii"
3. Achizitia imobilizarii:
404
%
=
11.160
“Furnizori de imobilizari”
2131
“Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de
lucru)”
9.000
4426
2.160
„TVA deductibila”
4. Plata furnizorului de imobilizari
404
5121
=
11.160
“Furnizori de imobilizari”
Conturi la banci "
4. Plata furnizorului de imobilizari 404 5121 = 11.160 “Furnizori de imobilizari” Conturi la banci "
4. Plata furnizorului de imobilizari 404 5121 = 11.160 “Furnizori de imobilizari” Conturi la banci "
4. Plata furnizorului de imobilizari 404 5121 = 11.160 “Furnizori de imobilizari” Conturi la banci "

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA) 5. Amortizarea lunara a activelor aferente

5. Amortizarea lunara a activelor aferente subventiei timp de trei ani ( 9.000 / 6 ani = 1.500/ an)

6811 2813 1.500 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = "Amortizari privind
6811
2813
1.500
"Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor"
=
"Amortizari privind
imobilizarile corporale"
x 3 ani =
4 500
7584
475
1.000
x 3 ani =
=
"Subventii pentru investitii"
"Venituri din subventii pentru
investitii"
3.000
6.Vanzarea imobilizarii dupa 3 ani :
461
=
%
2.480
,, Debitori diversi’’
7583
“Venituri din vanzarea
activelor”
2.000
4427
480
“TVA colectat”
7.
Incasarea creantei:
5121
461
=
2.480
“Conturi la banci "
,,Debitori diversi’’
8.Scaderea gestiunii de imobilizarea vanduta:
2131
%
=
,,Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii
de lucru’’
9.000
2813
“Amortizarea imobilizarilor
corporale”
4.500
6583
4.500
“Cheltuieli din active cedate”
9.Constituirea datoriei catre stat din restituirea subventiei
4481
475
=
,,Alte datorii fata de bugetul
statului’’
3.000
"Subventii pentru investitii"

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

10.Restituirea subventiei

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

=

5121

,,Conturi la banci "

3.000

SAU:

Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:
Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:

Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:

Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:
Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:
Daca conditiile subventiei nu sunt respectate subventia se va restitui in totalitate:

%

=

4481

,,Alte datorii fata de bugetul statului’’

6.000

475

"Subventii pentru investitii’’

3.000

6588

“Alte cheltuieli de exploatare”

3.000

0 0 6588 “Alte cheltuieli de exploatare” 3 . 0 0 0 Restituirea subvenţiei 4481 ,,Alte

Restituirea subvenţiei

4481

,,Alte datorii fata de bugetul statului’’

=

5121

,,Conturi la banci "

6.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

4(50) O societate comercialã care ţine evidenta mãrfurilor la preţ de vânzare inclusiv TVA şi care practicã un adaos comercial de 30% a vândut şi a încasat mãrfuri în sumã de 2.629.900 lei, la preţ de vânzare. Care este costul de achiziţie, adaosul comercial şi TVA aferent acestei vânzãri şi cum se înregistreazã ieşirea din gestiune a mãrfurilor vândute.

REZOLVARE:

2.629.900 ----> TVA 24% = 509.013 ADAOS COMERCIAL 30% (2.629.900 – 509.013) = 489.435 COST ACHIZITIE 2.629.900 – 509.013 – 489.435 = 1.631.452

(2) Inregistrari:

Vanzarea marfurilor

5311

,,Casa in lei

=

%

2.629.900

707

“Venituri din vanzarea marfurilor

2.120.887

4427

“TVA colectat”

509.013

Scaderea gestiunii de marfurile vandute:

%

=

371

“Marfuri”

2.629.900

607

“Cheltuielile cu merfurile”

1.631.452

378

“Adaos commercial”

489.435

4428

=

“TVA neexigibil”

509.013

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

5(56). O întreprindere cumpãrã de pe piaţa financiarã 2.000 de acţiuni proprii având valoarea nominalã de 8.000 lei/buc. şi cea de rãscumpãrare de 9.000 lei/buc., şi le distribuie salariaţilor la 10.000 lei/buc. Care sunt înregistrãrile ce se impun?

REZOLVARE:

a) Rascumpararea este permisa de Adunarea Extraordinara a Actionarilor, iar perioada de detinere nu poate fi mai mare de 18 luni; b)Valoarea nominala a actiunilor rascumparate trebuie sa fie mai mica de 10 % din capitalul social subscris; c)Se pot achizitiona doar actiuni integral platite sau pentru care aportul in natura a fost deja

depus;

d)Plata actiunilor rascumparate se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele statutare; e)Pentru actiunile distribuite salariatilor, termenul maxim de acordare este de 12 luni de la rascumparare. Actiunile rascumparate sunt prezentate in bilant pe seama corectiei capitalurilor proprii. Astfel, castigurile sau pierderile in legatura cu aceste tranzactii nu vor fi inregistrate pe seama veniturilor si cheltuielilor, ci vor fi inregistrate pe seama conturilor de capitaluri proprii 141 „Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluriproprii” si 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”. Incepand cu 01 ianuarie 2011, fata de reglementarile contabile precedente, soldul debitor al contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” este asimilat unei pierderi si va fi acoperit din rezultatul reportat sau din alte elemente de capitaluri proprii conform deciziei Adunarii Generale a Actionarilor.

O întreprindere cumpãrã de pe piaţa financiarã 2.000 de acţiuni proprii având valoarea nominalã de 8.000 lei/buc. şi cea de rãscumpãrare de 9.000 lei/buc le distribuie salariaţilor la 10.000 lei/buc.

109

5121

18.000.000

 

=

“Actiuni proprii”

“Conturi la banci "

(2.000x9.000)

461

20.000.000

 

=

%

“Debitori diversi”

(2.000x10.000)

 

109

18.000.000

“Actiuni proprii”

(2.000x9.000)

 

141

,,Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii’’

2.000.000

(2.000x1.000)

141

,,Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii’’

 

1068

=

2.000.000

 

,,Alte rezerve’’

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA II - Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare

2. ( 5.) Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare condensate?

Raportul asupra situatiilor financiare condensate este emis numai în cazul în care anterior a fost emis, de către acelaşi auditor, un raport de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. Raportul trebuie să permită identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile financiare condensate. Trebuie făcută referire la data raportului de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor şi la tipul de opinie exprimată în acel raport. Este necesară menţiunea că, pentru o bună înţelegere a rezultatelor şi situaţiilor financiare ale entităţii, situaţiile financiare condensate trebuie citite împreună cu situaţiile financiare în ansamblul lor şi cu raportul de audit asupra acestora. Opinia auditorului, în acest caz, poate face obiectul unui raport distinct sau poate fi inclusa in raportul auditorului. Elementele de baza ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate sunt:

- titlul;

- destinatarul;

- identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile financiare condensate;

- o referire la data raportului de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor şi la tipul de opinie exprimată în acel raport;

- o opinie care să indice daca informatiile cuprinse in situatiile financiare

condens ate sun t în concordanţă cu situaţiile financiare auditate din care s-au născut

- dacă auditorul a emis o opinie modificată asupra situaţiilor financiare în ansamblul

lor, raportultrebuie să menţioneze că, deşi situaţiile financiare condensate sunt în concordanţă cu situaţiilefinanciare în ansamblul lor, acestea provin din situaţii financiare care au făcut obiectul unui raport de audit modificat;

- menţiunea că, pentru o bună înţelegere a rezultatelor şi situaţiilor financiare ale entităţii,

situaţiilefinanciare condensate trebuie citite împreună cu situaţiile financiare în ansamblul lor şi cu

raportulde audit asupra acestora; - data raportului; adresa auditorului şi semnătura lui.

3. ( 8.) Riscul de audit

Avand in vedere natura procesului de audit ,fiecare misiune este receptata ca o provocare diferita pentru o firma de audit intrucat nu exista doua misiuni de audit identice. Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul din obiectivele principale ale auditorului. Trebuie precizat că este o activitate dificilă şi nu oferă siguranţă deplină. Auditorul trebuie să obţină o înţelegere suficientă a sistemele de contabilitate şi de control intern al clientului pentru a planifica auditul şi a dezvolta o abordare eficientă a acestuia. Pentru dezvoltarea planului general de audit, auditorul trebuie să evalueze riscurile asociate misiunii de audit la nivelul situaţiilor financiare. Pentru aplicarea programului de audit, auditorul trebuie să facă legătura între o astfel de evaluare şi soldurile conturilor şi categoriile semnificative de tranzacţii la nivelul aserţiunii sau să presupună că riscul inerent este ridicat pentru respectiva aserţiune. Pentru a furniza un rezultat privind nivelul riscurilor este necesară, mai întâi, o identificare lor. Standardele Internaţionale de Audit au în vedere trei catego categorii principale de riscuri: riscul inerent, riscul de control şi riscul de nedetectare. Produsul acestora reprezinta riscul de audit.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Riscul de audit (RA) reprezintă riscul ca auditorul să exprime o opinie de audit neadecvată, atunci când situaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ. Riscul de audit are trei componente: riscul inerent, riscul de control şi riscul de nedetectare. Riscul inerent (RI) reprezintă susceptibilitatea ca un sold al unui cont sau o categorie de tranzacţii să conţină o denaturare care ar putea fi semnificativă, individual sau cumulată cu denaturările existente în alte solduri sau categorii de tranzacţii, presupunând că nu au existat controale interne adiacente. Riscul de control (RC) reprezintă riscul ca o denaturare, care ar putea apărea în soldul unui cont sau într-o categorie de tranzacţii şi care ar putea fi semnificativă în mod individual, sau atunci când este cumulată cu alte denaturări din alte solduri sau categorii, să nu poată fi prevenită sau detectată şi corectată la momentul oportun de sistemele de contabilitate şi de control intern. Riscul de nedetectare (RNN) reprezintă riscul ca procedurile de fond ale unui auditor să nu detecteze o denaturare ce există în soldul unui cont sau categorie de tranzacţii şi care ar putea fi semnificativă în mod individual, sau atunci când este cumulată cu denaturări din alte solduri sau categorii de tranzacţii. Auditorul trebuie să utilizeze raţionamentul profesional la evaluarea riscului de audit şi la stabilirea procedurilor de audit, pentru a se asigura că riscul este redus până la un nivel acceptabil de redus. Riscul de audit este de maxim 10%. RISC AUDIT = RISC INERENT X RISC CONTROL X RISC NEDETECTARE Riscul de audit trebuie să fie întotdeauna mai mic de 5%. RISCUL INERENT Riscul inerent (RI) reprezintă susceptibilitatea unui sold al unui cont sau a unei categorii de tranzacţii, la informaţii eronate care ar putea fi materiale individual, sau atunci când sunt cumulate cu informaţii eronate din alte solduri sau tranzacţii, presupunând că nu au existat controale interne corespunzătoare. În dezvoltarea generală a unui plan de audit, auditorul trebuie să evalueze riscul inerent. Riscul inerent este măsura în care auditorii evaluează probabilitatea ca unele situaţii financiare eronate să se producă în practică, acestea fiind considerate slăbiciuni ale controalelor interne. Dacă auditorul ajunge la concluzia că există o probabilitate ridicată ca erorile din situaţiile financiare să nu fie depistate de controalele interne, înseamnă că el apreciază un risc inerent ridicat.

4. ( 9.) Pragul de semnificație în audit; definiție, rol (testul de semnificație, o metoda analitică de calcul și estimare a pragului de semnificație)

În general, prin prag de semnificaţie se înţelege nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, cât si imaginea fidelă a rezultatului, a situatiei financiare si a patrimoniului intreprinderii. La inceputul misiunii, stabilirea unui prag global de semnificatie este necesară pentru a determina domeniile şi sistemele semnificative. In cursul misiunii, pragurile de semnificatie determinate pentru controlul fiecărei sectiuni din situatiile financiare permit orientarea programelor de muncă spre riscurile existente, prin stabilirea mai corectă a esantioanelor de control; aceasta evită angajarea în lucrari care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra situatiilor financiare. Aceste praguri sunt, in general, inferioare pragului global pentru a ţine cont de cumulul posibil al erorilor constatate. La sfarsitul misiunii, pragul global permite auditorului să aprecieze dacă erorile constatate trebuie să fie corijate sau să facă obiectul unei mentiuni in raport, dacă intreprinderea refuză să le corijeze. Ca urmare, stabilirea unor praguri de semnificatie permite:

-orientarea mai bună şi planificarea misiunii;

-evitarea lucrărilor inutile;

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

-justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă. Pentru determinarea pragului de semnificatie pot fi utilizate diferite elemente de referinţă:

capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri etc. Definirea pragului de semnificatie permite auditorului încă de la inceputul activitatii (misiunii) sale să aprecieze mai bine sistemele si conturile susceptibile să contina erori sau inexactitati semnificative, iar la sfarsitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie să fie corectate in cadrul exercitiului, in scopul de a putea emite o opinie fără rezerve. Unele circumstane particulare trebuie avute în vedere la determinarea pragului de semnificatie:

-existenţa unor prevederi legale, statutare sau contractuale;

-evolutia importanta de la un an la altul a unor posturi;

-capitaluri proprii sau rezultate anormale.

5. ( 12.) Documentarea lucrarilor de audit ( dosarul exercițiului, dosarul permanent)

Dosarul exercitiului

Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat; el permite asamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului. Dosarul exercitiului este indispensabil pentru:

mai buna organizare si control ale misiunii;

documentarea lucrarilor efectuate, deciziilor luate si asigurarea ca programul s-a derulat fara omisiuni;

înlesnirea muncii în echipa si supervizarea lucrarilor date la colaboratori;

justificarea opiniei emise si redactarea raportului.

Continut. în mod uzual, acest dosar cuprinde:

1. planificarea misiunii:

programul general de lucru;

note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de catre altii (auditori interni, diversi specialisti);

datele si duratele vizitelor, locurile de interventie;

compunerea echipei;

data pentru emiterea raportului;

buget de timp si realizarea lui;

2. supervizarea lucrarilor:

note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate;

aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta planificarea, programul lucrarilor, executarea lucrarilor, concluziile lucrarilor, continutul raportului;

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

3. aprecierea controlului intern:

evaluarea punctelor tari, punctelor slabe si a zonelor de risc;

foi de lucru privind: bazele de stabilire a sondajelor asupra functionarii sistemelor, detalii asupra sondajelor efectuate;

comentarii asupra anomaliilor descoperite;

4. obtinerea de elemente probante:

5.program de control;

foi de lucru cuprinzând: obiectivul, detalii asupra lucrarilor efectuate, eventuale comentarii, concluzii;

documente sau copii de documente de la întreprindere sau terti, justificând cifrele examinate;

detalii asupra lucrarilor efectuate asupra situatiilor financiare: comparatii si explicatii ale variatiilor, concluzii;

sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea o influenta asupra deciziei de certificare;

foi de lucru cu privire la faptele delictuale.

In general se foloseste o împartire în 10 sectiuni (parti) simbolizate de la A la J, astfel:

EA (dosarul exercitiului, Sectiunea A) intitulata "Acceptarea misiunii" contine documente referitoare la acceptare sau mentinerea misiunii de audit, cum ar fi: chestionarul de acceptare (cunoasterea globala a întreprinderii, existenta unor riscuri etc), scrisoarea catre predecesor, corespondenta cu clientul, fisa de acceptare sau de mentinere a misiunii, alte corespondente cu organismele profesionale, cu organismele de bursa si scrisoarea de misiune sau contractul de prestari servicii de audit. EB (dosarul exercitiului, Sectiunea B) intitulata "Sinteza misiunii si rapoarte" contine documente precum: elemente de sinteza ale misiunii (sinteza, rezumatul ajustarilor, lista punctelor în suspensie, situatiile financiare certificate, evenimente posterioare, balante, declaratii ale conducerii întreprinderii), elemente de gestiune si organizare (buget si planificare, onorarii), si rapoarte (raport general, rapoarte speciale, raport conturi consolidate, alte rapoarte).

EC (dosarul exercitiului, Sectiunea C) intitulata "Orientare si planificare" contine documente (foi de lucru) care se refera la: cunoasterea generala a întreprinderii, evaluarea unor riscuri inerente la nivelul de ansamblu al situatiilor financiare, mediul general de desfasurare a controlului intern si planul de misiune; natura, calendarul si întinderea procedurilor de audit, pragul de semnificatie.

ED (dosarul exercitiului, Sectiunea D) intitulata "Evaluarea riscului legat de control" contine elemente precum: documentatie de evaluare a controlului intern (sondaje asupra functionarii controlului intern, analiza separarii functiilor, sinteza evaluarii riscurilor legate de control), documentatia si listele de proceduri si concluziile asupra evaluarii riscului legat de control.

EE (dosarul exercitiului, Sectiunea E) intitulata "Controale substantive" contine elemente precum:

programul de control, programele de munca pe fiecare membru al echipei, foi de lucru continând examenul analitic, foi de lucru pe fiecare element patrimonial de activ si de pasiv, natura de cheltuieli sau natura de venituri.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

EF (dosarul exercitiului Sectiunea F) intitulata "Utilizarea lucrarilor altor profesionisti" contine documente referitoare la programul de lucru al fiecarui specialist.

EG (dosarul exercitiului, Sectiunea G) intitulata "Verificari si informatii specifice" cuprinde documente referitoare la aspecte specifice solicitate expres prin reglementari pentru întreprinderea auditata (de exemplu, facilitati fiscale, regimuri de subventie etc).

EH(dosarul exercitiului, Sectiunea H) intitulata "Lucrarile de sfârsit de misiune" cuprinde documente precum: chestionarul de sfârsit de misiune, chestionarul de evenimente posterioare închiderii exercitiului.

EI (dosarul exercitiului, Sectiunea I) intitulata "Interventii cerute prin reglementari diverse" cuprinde documente referitoare la operatiuni privind miscarea capitalului, operatiuni de emisiune de titluri, operatiuni privind dividendele etc.

EJ (dosarul exercitiului, Sectiunea J) intitulata "Controlul conturilor consolidate" cuprinde toate documentele elaborate în cadrul etapelor misiunii de audit de baza, cu referire la conturile consolidate.

Dosarul permanent

Unele informatii si documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului. Ele nu au deci nevoie sa fie cercetate în fiecare an. Clasarea lor într-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi. Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii în fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a elementelor de cunoastere a întreprinderii. Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:

fisa de prezentare

scurt istoric al întreprinderii

organigrame

persoanele care angajeaza întreprinderea

situatiile financiare ale ultimelor exercitii

note asupra organizarii sectorului de activitate, productie etc.

note asupra statutului

procese verbale ale CA si AG

lista actionarilor sau asociatilor

structura grupului

contracte, asigurari

Dosarul permanent se organizeaza în sectiuni (parti) care usureaza clasarea documentelor si consultarea lor. Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportând un sumar al continutului. Ţinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicând data introducerii documentului.

Dosarul permanent se subdivide în 7 sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului profesional, dupa cum urmeaza:

PA (dosarul permanent, Sectiunea A) intitulata "Generali tati" cuprinde documente precum: fisa de prezentare a clientului, istoric, organizarea generala, documentatii despre client (brosuri, extrase din presa etc), fisa de acceptare si de mentinere a misiunii etc.

PB (dosarul permanent, Sectiunea B) intitulata "Documente privind controlul intern" care cuprinde: rapoarte asupra controlului intern (interne ale întreprinderii, efectuate de alti experti si întocmite de auditor), sinteze privind aprecierea (evaluarea) controlului intern etc.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

PC (dosarul permanent, Sectiunea C) intitulata "Situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente" contine: situatiile financiare ale exercitiilor precedente, raportari intermediare, programele de control din exercitiile precedente, rapoartele de audit, rapoarte speciale si alte rapoarte privind exercitiile precedente.

PD (dosarul permanent, Sectiunea D) intitulata "Analize permanente" cuprinde diverse lucrari de analiza clasate pe elemente ale situatiilor financiare.

PE (dosarul permanent, Sectiunea E) intitulat "Fiscal si social" contine declaratii fiscale si alte aspecte fiscale ale întreprinderii, precum si aspecte sociale (contracte colective, contracte sociale) etc.

PF (dosarul permanent, Sectiunea F) intitulat "Juridice" contine documente referitoare la contracte principale, conventii, lista asociatilor, extrase din procese verbale ale AGA sau CA, extrase din actele constitutive ale întreprinderii etc. PG_ (dosarul permanent, Sectiunea G) intitulat "Intervenanti externi" care contine documente referitoare la alti auditori ai întreprinderii, avocatii întreprinderii, expertul contabil care asigura asistenta contabila si fiscala a întreprinderii etc. Pentru a-si îndeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:

tinut la zi;

sa fie eliminate informatiile perimate;

sa nu contina documentele voluminoase ale întreprinderii (ci numai extrasele necesare). De fiecare data cand se lucreaza asupra unor posturi din situatiile financiare sau in alte domenii auditorul poate:

corecta daca informatiile privind subiectul respectiv se gasesc in dosarul permanent,

aducerea la zi a dosarului permanent.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA II - Categoria IV – Evaluarea intreprinderilor

4. ( 1.) Care este valoarea patrimonialã de bazã a unei întreprinderi care prezintã urmãtorul bilant economic: imobilizãri 60.000; capital social 70.000; obligatii 640.000; creante 400.000; stocuri 300.000; diferente dinreevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitãti

20.000

Rezolvare:

Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. Valoarea patrimoniala a intreprinderii se identifica cu activul net contabil determinat pe baza bilantului contabil. Activul net contabil reprezinta excedentul tuturor bunurilor si creantelor intreprinderii (activ) asupra tuturor datoriilor acesteia (pasivul exigibil).

Valoarea patrimoniala de baza

a) Metoda substractiva

ANC = AT – DT = Active totale (60.000 Imobilizari + 400.000 Creante + 300.000 Stocuri + 20.000 Disponibilitati = 780.000) – Datorii totale (obligatii 640.000) = 780.000 – 640.000 = 140.000

b) Metoda aditiva ANC = suma componentelor capitalurilor proprii = 70.000 (capital social) + 50.000 (diferente din

reevaluare) + 10.000 (profit) + 10.000 (rezerve) = 140.000

5. (10.) Se dau urmãtoarele informatii despre o întreprindere: total active 150.000, din care cheltuieli anticipate 10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare 50.000; capitaluri proprii 25.000. Determinati activul net corijat al acestei întreprinderi.

Rezolvare:

Active totale 150.000 din care: cheltuieli anticipate 10.000

Datorii totale 75.000 : diferente din reevaluare 50.000

Capitaluri proprii 25.000

1. Metoda aditiva ANC2 = 25.000 + 50.000 = 75.000

2.Metoda substractiva ANC1 = 150.000 - 75.000 = 75.000

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

6. (17.) Situaţia stocurilor de materii prime în cursul lunii august este: 1.08. sold iniţial 10 buc 1 lei/bucată; 5.08. intrări 20 buc 2 lei/bucată; 10.08. intrări 30 buc 3 lei/bucată; 20.08 intrări 40 buc 4 lei/bucată; 30.08. intrări 5 buc 4,5 lei/bucată; ieşiri pe 18.08. 55 buc şi pe 25.08 43 buc. La ieşirea din gestiune se utilizează metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit). Stabiliţi valoarea ieşirilor din 18.08.

Rezolvare:

Data

Stoc

intrari

01

08

10 buc x 1lei\buc = 10 lei

 

05

08

 

20

buc x 2 lei\buc = 40 lei

10

08

 

30

buc x 3 lei\buc = 90 lei

20

08

 

40

buc x 4 lei\buc = 160 lei

30

08

 

5 buc x 4,5 lei buc = 22,5 lei

Conform metodei FIFO valoarea iesirilor din 18.08 este urmatoarea:

Valoare Iesire 18.08 (55 buc) = Stoc 01.08 (10 buc x 1 lei/buc =10lei)+ Stoc 05.08(20 buc x

2lei/buc=40 lei)+ Stoc 10.08(25 buc x 3 lei/buc = 75 lei) = 10lei + 40lei + 75lei = 125 lei

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA II - Categoria V – Fuziuni si divizari de intreprinderi

1. (8) Două societăţi comerciale care nu au participaţii reciproce fuzionează. Situaţia celor

două societăţi se prezintă astfel: Societatea A: valoarea netă de aport 120.000 lei, număr de acţiuni 15.000, valoarea nominală 15.000 lei/acţiune. Societatea B: valoarea netă de aport 100.000 lei, număr de acţiuni 12.500, valoarea nominală 12.500 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise de societatea A dacă ea absoarbe societatea B.

Raspuns:

 

Societatea A

Societatea B

Activ net contabil

120.000 lei

Activ net contabil

100.000 lei

Numar de actiuni

15.000 act

 

VMC A = 120.000 lei / 15.000 act = 8 lei/act

Nr de actiuni ce trebuie emise = 100 000 lei / 8 lei/act = 12 500 actiuni

2. (13.) Două societăţi comerciale A şi B care nu au participaţii reciproce fuzionează. Se

cunosc următoarele date: Societatea A: active diverse 60.000 lei, datorii 10.000 lei, număr de acţiuni 10.000 titluri, valoarea nominală a unei acţiuni 3,5 lei/acţiune. Societatea B: capital social 30.000 lei, rezerve 10.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 15.000 lei. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis şi prima de fuziune.

Raspuns:

Societatea A

Societatea B

Activ diverse

60.000 lei

Capital social

30.000 lei

Datorii

- 10.000 lei

Rezerve

10.000 lei

Numar de actiuni

10.000 act

Plusvaloare din

15.000 lei

VNC A

3,5 lei/act

reevaluarea imobilizarilor

Activul net contabil la Societatea A = 60.000 – 10.000 = 50.000 lei Activul net contabil la Societatea B = 30.000 + 10.000 + 15.000 = 55.000 lei VMC A = ANC A / Nr de actiuni = 50.000 lei / 10.000 = 5 lei/act Nr de actiuni ce trebuie emise de societatea A = 55.000 lei / 5 lei/act = 11.000 act La societatea A în urma fuziunii:

Capitalul propriu creşte cu

55.000

lei

-

Capitalul social creşte cu 11.000 acţiuni emise x 3.5 lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A)

38.500

lei

=

Prima de fuziune

16.500

lei

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA II - Categoria X – Organizarea auditului si controlul intern al intreprinderii

1. (16.) Identificaţi principalele categorii de riscuri în cazul următoarelor obiecte auditabile:

- conducerea contabilităţii stocurilor şi elementelor de trezorerie

- încasările şi plăţile

- organizarea şi realizarea arhivării documentelor.

RASPUNS:

Principalele riscuri in cazul auditarii contabilitatii stocurilor sunt urmatoarele:

a) Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor

de natura obiectelor de inventar;

b) Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor

de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat;

c) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor, materi-

alelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar;

d) Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de

natura obiectelor de inventar;

e) Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie, de prelucrare şi a valorii de ieşire, prin nere-

spectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare;

f) Ca unele miscari de stocuri sa nu fie autorizate si inregistrate in contabilitate;

g) Existenta unei supraevaluari a stocurilor.

Principalele riscuri in cazul auditarii elementelor de trezorerie sunt urmatoarele:

a) Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare acasieriei;

b) Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă;

c) Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este

cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia

d) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de

casă şi de bancă

e) Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor plătite sau încasate prin bancă sau prin casă

f) Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă

g) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie

h) Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Principalele riscuri in cazul incasarilor si platilor sunt urmatoarele:

a) Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor,

respectiv creanţelor

b) Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a încasărilor și plăților (a

datoriilor şi creanţelor)

c) Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora

d) Netransmiterea către debitori a în ştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării

prescrierii sumelor

e) Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de

plată/încasare a datoriilor, respectiv creanţelor

f) Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a încasărilor și plăților (datoriilor şi

creanţelor) nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia

g) Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat

h) Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni

Principalele riscuri in cazul organizarii si realizrii arhivarii documentelor sunt urmatoarele:

a) Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile

b) Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau

pe suport informatic

c) Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de arhivare

d) Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului

e) Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării

f) Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar contabile în vederea arhivării.

g) Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA III - Categoria III – Expertize contabile

1.(3.) Maria este expert contabil judiciar debutant. Recent a primit prima sa numire în calitate de expert contabil judiciar. Adresa organului jurisdicţional menţionează obligaţia expertului de a proceda la citarea părţilor. Dilema Mariei este cum şi în ce termen să întocmească citaţia, dacă poate s-o transmită părţilor prin e-mail şi care ar trebui să fie conţinutul acestei citaţii. Argumentaţi răspunsul.

Raspuns:

Conform art 335 din Codul de Procedura Civila convocarea partilor nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, in care li se vor indica ziua, ora si locul unde se va face lucrarea, Citatia, sub sanctiunea nulitatii, trebuie comunicata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de efectuare a lucrarii. Confirmarea de primire va fi alaturata raportului de expertiza.

2.(4.) Marius este expert contabil judiciar debutant. El a primit cu bucurie prima sa numire în calitate de expert contabil judiciar într-un dosar civil. Dilema sa este care este locul cel mai indicat pentru citarea părţilor. Argumentaţi răspunsul.

Raspuns:

Citarea partilor se poate face ori la reclamant ori la parat, in locul unde se afla evidenta documentelor care trebuie expertizate. Citarea partilor se mai poate face la sediul expertului sau intr-un loc neutru cu aducerea documentelor care trebuiesc expertizate.

3.(19.) Explicati principiul confidentialitatii?

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:

a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

4.(20) Onorariile si independenta.

Sediul legal al onorariului este OR 2/2000 care prin art 20, 22, 23 il reglementeaza. ART. 20 Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop. ART. 22 (1) Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza. (2) După stabilirea onorariului definitiv, precum şi, dacă este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atribuţii jurisdicţionale înştiinţează biroul local de expertize în vederea efectuării plăţii. ART. 23 (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. (2) Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de cãtre experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat sã fie independent faţã de pãrţile interesate în expertizã, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsã de independenţã sau o constrângere care ar putea sã-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fãrã autorizaţie. Dacã un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este obligat sã aducã la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se aflã. Independenţa expertului contabil trebuie sã fie absolutã în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de cãtre organele în drept şi relativã în cazul experţilor contabili recomandaţi de pãrţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Independenţa absolutã a expertului contabil numit de cãtre organele în drept derivã din obligatia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abţinere şi recuzare prevãzute de Codul de procedurã civilã şi alte reglementãri procedurale speciale, care sunt aceleaşi cu cele privind judecãtorii. Independenţa expertului contabil este afectatã grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, Secţiunea 100.25 punctele 5 şi 6. Expertii contabili care se aflã în situaţiile prevãzute mai sus trebuie sã le aducã, în scris, la cunoştinţa organului care i-a numit, imediat dupã numire. Expertul contabil, la primirea oricãrei lucrãri de expertizã, va face un examen de independenţã şi va completa o „Declaraţie de independenţã” care va însoţi lucrarea depusã pentru auditul de calitate la Corp.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA III - Categoria VII – Studii de fezabilitate

(30.) Un proiect investiţional, cu o valoare totală a investiţiei de 15.000 lei şi o rată de actualizare de 19% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar:

 

An

 

Cost

Costuri de

   

Total

 

Total

investiţie

 

exploatare

cost

încasări

0

 

15.000

   

15.000

 

1

   

6.420

 

6.420

 

9.440

2

   

6.620

 

6.620

 

9.640

3

 

7.500

 

7.500

 

10.700

4

 

6.500

 

6.500

 

11.700

5

 

8.500

 

8.500

 

22.700

TOTAL

 

11.445

35.540

 

50.540

 

64.180

Calculaţi cash flow ul net actualizat anual aferent proiectului.

 

Raspuns:

 
           

Flux de

flux de

Factor de

incasari

costuri

venit

 

venit net

 

numerar

actualizare

   

numerar

actualizat

9440

6420

3020

 

2,536.80

 

3,247.80

2,729.24

0.8403361

9640

6620

3020

 

2,536.80

 

3,247.80

2,293.48

0.7061648

10700

7500

3200

 

2,688.00

 

3,399.00

2,017.02

0.5934158

11700

6500

5200

 

4,368.00

 

5,079.00

2,532.74

0.4986688

22700

8500

14200

 

11,928.00

 

12,639.00

5,296.37

0.4190494

64180

35540

28640

 

24057,6

 

27,612.60

21.300,48

 

factorul de actualizare = 1/(1+i)ᵑ

rata de actualizare = i = 19%

anul = n

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

15.000 – 11.445 =3.555 amortizare cumulata 3.555 : 5 ani = 711 amortizare anuala

1.Calculati rentabilitatea medie aferenta investitiei (RIR)

= fluxurile de numerar anuale actualizate la prezent degajate de investitie / costul mediu al investitiei

= 21.300/15.000 = 1,42

Daca rata rentabilitatii contabile > rata asteptata = se investeste

2.Calculati termenul de recuperare a investitiei

= costul investitiei/ flux net de lichiditati mediu anual = 15.000/4.260 = 3,52 ani

3.Calculati valoarea neta prezenta

= fluxuri pozitive viitoare de lichiditati actualizate – suma investitiei curente

= 21.300,48 - 11.445 = 9.855,48

Concluzie: proiectul trebuie realizat.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA III - Categoria VIII – Analiza-diagnostic a intreprinderii

4. ( 1.) Calculaţi şi interpretaţi situaţia netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situaţie financiară:

Indicator

31.12.n

Imobilizări

2.000

Stocuri

500

Creante

150

Disponibilităţi

50

Datorii mai mari de un an

1.150

Datorii mai mici de un an

350

Rezolvare:

Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale contractate da o prima evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului.

Situatia Neta (SN) =Activ - Datorii totale = Capitalul propriu

=2.000+500+150+50-1.150-350=1.200

Ponderea capitalului propriu in total active = 44%

Pondere datorii >1an= 1150/2700/100=43%

Pondere datorii <1 an = 350/2700/100=13%.

Aceastã ecuatie fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor, in cazul de mai sus activul este finantat in proportie de 44% din resurse proprii, situatia neta indicand o gestionare buna a firmei.

Activul economic al firmei este finantat in proportie de 44,44 % din capitalul propriu iar restul din datorii. Din activitatea firmei se degaja un surplus de numerar.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Capital permanent = Cap.propriu+DTML = 1.200 + 1.150 = 2.350

FR = Frp + Fri = (Cap.propriu-Active imob.) + DTML = 1.200 – 2.000 + 1.150 = 350

NFR = (Ac-Ds) – (Dts-CBs) = Ac – Ds – Ots = (500 + 150) – (350 – 0) = 300

Sau NFR = stocuri + creante – Ots = 500 + 150 – 350 = 300

TN = FR – NFR = 350 – 300 = 50

unde:

FR = fond rulment NFR = nevoia de fond de rument TN = trezoreria neta Ac = active circulante Ds = disponibilitati Dts = datorii <1 an Cbs = credite bancare <1 an Ots = obligatii <1 an

5. (14.) Calculaţi şi interpretaţi rata stabilităţii financiare şi rata autonomiei financiare pentru o întreprindere din domeniul consultanţei financiar-contabile care prezintă următoarea situaţie financiară:

 

Indicator

 

31.12.n

Imobilizări

 

2.000

Stocuri

1.000

Creante

20.000

Disponibilităţi

 

300

Capitaluri proprii

 

20.000

Datorii mai mari de un an

 

2.000

Datorii de exploatare

 

1300

Datorii

bancare

pe

termen

foarte

0

scurt

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Rezolvare:

1. Lichiditatea generala = (1.000 + 20.000 + 300) / 1.300 = 21.300 / 1.300 = 16,38 (>=2)

Lichiditatea curenta = (20.000 + 300) / 1.300 = 20.300 / 1.300 = 15,61 (0.8 – 1)

Lichiditatea imediata = 300/1300 = 0.23 (> 0.2)

2. FR = capitaluri proprii + datorii pe termen lung - imobilizari nete

FR = 20.000 + 2.000 - 2.000 = 20.000

Fondul de rulment propriu = Capitaluri proprii – Active pe termen lung (imobilizari)

= 20.000 – 2.000 = 18.000

Fondul de rulment imprumutat = Fondul de rulment – Fondul de rulment propriu

= 20.000 – 18.000 = 2.000

4. NFR = stoc + creante - datorii de exploatare

NFR = 1.000 + 20.000 – 1.300 = 19.700

5. TN = FR - NFR

TN = 20.000 – 19.700 = 300

6. SN = active totale – datorii totale =

SN = 23.300 – 3.300 = 20.000

Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale contractate (20.000) da o prima evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului. Aceastã ecuatie fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor. Situatia neta arata o buna gestionare a resurselor firmei. Activul societatii este finantat in proportie de 85,8 % din capital propriu, 94,4% din fonduri proprii si atrase pe termen lung (capital permanent) si 5,5% din resurse pe termen scurt. Fondul de rulment pozitiv asigura echilibrul financiar si implicit lichiditatea firmei. Trezoreria neta din activitatea firmei degaja un surplus de numerar. Daca aceasta situatie se mentine mai multe exercitii financiare succesive inseamna ca firma are o rentabilitate economica buna dar si posibilitatea plasarii rentabile a disponibilului banesc pentru a isi intari pozitia financiara.

Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent = 20000/22000/100 = 90,9% este foarte ridicata, este garantia autonomiei financiare viitoare.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA V - Categoria IX – Consultanta fiscala acordata contribuabililor

1. ( 145.) O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:

- venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor 15.000 lei;

- venituri din donaţii si sponsorizari 21.000 lei;

- venituri din fonduri europene nerambursabile 25.000 lei;

- venituri din activităţi comerciale 15.000 lei.

Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:

-cheltuieli aferente activitatii nonprofit 40.000 lei -cheltuieli aferente activităţilor comerciale 8.000 lei. Cursul de schimb este 1 euro = 4,3 lei. Să se determine impozitul pe profit. Rezolvare:

In conformitate cu Codul Fiscal Titlul II Impozitul pe profit Art. 15 Scutiri aliniatul 2 si 3:

(2) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:

a)cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor; b)contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; c)taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; d)veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive; e)donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare; f)dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite; g)veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; h)resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile; i)veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă

de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; j)veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate

publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. l)sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul

curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz; m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului

III.

(3) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2). Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Conform articolui de mai sus avem o scutire de 15000 euro x 4,3 lei = 64500 lei dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite adica 61000 x 10% = 6100 lei.

Impozitul pe profit = 15000 – (6100 + 8000) = 15000 – 14100 = 900 x 16% = 144 lei

2. (151.) O societate comercială realizează urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I din anul 2013:

-venituri din vânzarea mărfurilor 60.000 lei; -venituri din prestarea de servicii 20.000 lei; -venituri din dividende primite de la o societate comerciala română 1.000 lei; -cheltuieli cu mărfurile vândute: 40.000 lei; -cheltuieli cu serviciile de la terţi (serviciile sunt necesare şi există contracte încheiate) :

10.000lei;

-cheltuieli de protocol 1.000 lei; -cheltuieli salariale 2.000 lei; -cheltuieli cu amenzile datorate de autoritatile române 3.000 lei; -cheltuieli cu tichetele de masa: 800 lei, din care 200 lei peste limita legala. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.

Rezolvare:

In conformitate cu Codul Fiscal art 22 , 23 si art 21 aliniatul 3 litera e:

ART. 21 Cheltuieli

(1)Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. (3)Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit; e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii; ART. 22 Provizioane şi rezerve ART. 23 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar

Diferenta pentru determinarea cotei 2% pentru cheltuiala de protocol este:

= 81000 lei – (40000 + 10000 + 1000 + 2000 + 3000 + 800) = 81000 lei – 56800 lei = 24200 lei x 2% = 484 lei

Astfel impozitul pe profit este :

IP = 80000 lei – 56800 lei + 200 lei (tichete in plus) + 3000 lei (amenda) – 484 lei

= 25916 x 16% =4146,56 => 4147 lei

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

6. (157.) O persoana este evaluator imobiliar. Aceasta efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe venit în sumă de 1.200 lei(300 pe trimestru). La sfârşitul anului constată realizarea următoarelor venituri şi cheltuieli:

Venituri din prestarea activitatii de evaluator

95.000

Venituri din sponsorizari

10.000

Cheltuieli:

 

- cheltuieli cu materialele

20.000

- cheltuieli cu chiria

12.000

-cheltuieli cu personalul angajat -cheltuieli cu energia electrica, telefon, apa,gaze

10.000

25.000

-cheltuieli cu sponsorizarea -cheltuieli cu protocolul -alte cheltuieli deductibile

3.000

2.500

4.000

Separat de cheltuielile de mai sus se inregistreaza o cheltuiala cu amenzile de 2.200 lei pentru nerespectarea unor reglementari legale. Determinati impozitul pe veniturile nete din activitati independente.

Rezolvare:

In conformitate cu Codul Fiscal Titlul III art 46 si 48 (aliniatul 2, aliniatul 3 lit d, aliniatul 5, aliniatul 6):

ART. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. (4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (2)Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură

cu o activitate independentă; c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate

independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o

altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate

independentă;

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe

autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin.

(6);

c) *** Abrogat;

d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de

salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

f^1) cheltuielile reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii; (6) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol,

cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.

= 95000 – (20000 + 12000 + 10000 + 25000 + 3000 + 2500 + 4000) = 95000 – 76500 = 18500 lei

sponzorizari 5% x [95000 – (20000 +12000 + 10000 + 25000)] = 28000 lei x 5% = 1400 lei

cheltuieli de protocol in limita 2% = 28000 x 2% = 560 lei

Impozitul pe venit = 95000 – 76500 – 1400 +3000 + 2500 – 560 + 2200 = 24240 x 16%

= 3878,4 lei => 3878 lei

diferenta de impozit pe care o va plati este 3878 lei – 1200 lei = 2678 lei

7. (173.) O salariată a unei societăţi comerciale obţine la locul de muncă de bază, pe baza unui

contract de muncă cu timp normal, următoarele venituri, în luna martie 2013:

-salariu de bază = 1.700 lei; -spor de vechime = 20%; -20 tichete de masă în valoare de 9,35 lei/tichet. -un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei. Salariata are în întreţinere 2 copii minori. Să se determine impozitul pe salarii.

Rezolvare:

In conformitate cu Codul Fiscal art 55 si art 56 avem urmatoarele:

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut

special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite

potrivit legii;

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor

juridice fără scop patrimonial;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale

personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la

companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

d^1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale; d^2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie

publică;

f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de

administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări

sociale;

i) indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi

detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte

limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine; i^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul

serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;

j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor

societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

j^1) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile; j^2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;

k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

(3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate

menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop

personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;

b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii

oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;

c) împrumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de

venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii;

h) tichete-cadou acordate potrivit legii.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare

a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru

salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget; a^1) *** Abrogat; a^2) *** Abrogat;

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii, potrivit

repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine

publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor publice, a

angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a

alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi

au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar,

pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi

detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare; Norme metodologice g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare; g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în

interesul serviciului; i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă; Norme metodologice

j) *** Abrogat;

k) *** Abrogat;

k^1) *** Abrogat;

l) veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea

în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii,

solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice; m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere; n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului legată de activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator; o) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestora;

r) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată

pe piaţă, pentru credite şi depozite. (5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se impozitează. (6) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură impozabile primite pe perioada

delegării şi detaşării, în altă localitate, în România şi în străinătate, impozitul se calculează şi se reţine la fiecare plată, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 şi 60, după caz. ART. 55^1 Venituri scutite Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1) - (3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. ART. 56 Deducere personală (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază. (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 250 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 350 lei;

- pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 450 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 550 lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală. (3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar. (4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi. (6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea

contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului. (7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:

a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele

colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane;

b) *** Abrogat.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

SB = 1700 lei SV = 20% x 1700 = 340 lei TM = 20 x 9,35 = 187 Cadou de 8 martie = 250 lei = doar 150 lei sunt neimpozabili

Salariu brut este:

Vb = 1700 + 340 + 100 + 187 = 2327 lei

Impozitul pe salariu il putem afla dupa ce scade din venitul brut contributiile sociale:

9,5% = 221 lei , 5,5% = 128 lei , 0,5% = 12 lei , 5% = 116 lei deducerea personala = 90 lei

Ips = 2327 – (221 + 128 + 12 + 116) – 90 = 1760 x 16% = 281,6 => 282 lei

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA V - Categoria XII – Doctrina si deontologie profesionala

1. Definiti conceptul de profesie contabila.

Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun

cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si

organismele lor profesionale.

2. Care sunt activitatile profesiei contabile care pot fi efectuate potrivit OG 65/1994 ?

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori

juridice în condiţiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la

societăţile comerciale;

societăţilor

comerciale;

g)

acordă

asistenţa

de

specialitate

necesară

pentru

înfiinţarea

şi

reorganizarea

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de

contabilitate.

3. Care sunt conditiile pentru ca o societate comerciala sa devina si societate comerciala membra C.E.C.C.A.R. ?

Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele

conditii:

-

Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil

-

Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor

sau a partilor sociale

- Consiliul de Administrare a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau

asociatii experti contabili

- Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 30 APRILIE 2015. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

4. Care sunt raspunderile aplicabile profesionistilor contabili ?

Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi

ART. 16 (1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii. (2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile. ART. 17

(1) Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat

pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

5. Care sunt elementele care diferentiaza profesionistul contabil de economistul salariat ?

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.