Sunteți pe pagina 1din 8

Instructiuni proprii de securitate si Cod: IPSSM

S.C. .. S.R.L. sanatate in munca pentru utilizarea Data:


frezei de zapada
..

Vizat Aprobat
Reprezentant lucratori Director General

1.0 OBIECT

Stabilirea prevederilor minimale si obligatorii in vederea aplicarii reglementarilor de


securitate si sanatate in munca, in raport cu particularitatile activitatilor desfasurate,
cu sarcina de munca pe durata programului de lucru.

2.0 SCOP

Prevenirea accidentelor de munca, eliminarea riscurilor de accidentare existente in


cadrul activitatilor proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca
(executant, sarcina de munca, echipament de munca, mediu de munca), pentru a
permite angajatilor societatii sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu de munca
sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare ale lucratorilor.

3.0 DOMENIU

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii societati, la nivelul conducerii cu


atributii in respectarea si aplicarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in
munca si pentru intregul personal de executie care desfasoara activitati utilizand
freza de zapada HS622.

3.0 DEFINIII I ABREVIERI

3.1 Definiii

Accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident


care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz,
prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale.
Alti participanti la procesul de munca: persoane aflate in intreprindere
si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare
prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane care
presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitatii in regim de voluntariat,
precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si
persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si
pentru care se poate face dovada prevederilor contractule si a prestatiilor
efectuate prin orice alt mijloc de proba.
Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei
meserii sau profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici,chimici sau biologici
caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe
sau sisteme ale organismului, in procesul de munca.
Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare,
privind producerea unui eveniment. Este supus comunicarii:
- orice eveniment, imediat dupa declansare/producere
- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala.
Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la
locul de munca.
Evenimentul: Se refera la:
- orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau
orice incident periculos, care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice/fizice
sau in orice loc de munca organizat de aceasta sau in timpul indeplinirii unor
sarcini de serviciu;
- situatiile cu persoane date disparute;
- accidentul de traseu sau de circulatie, in conditiile in care in accident au fost
implicate persoane angajate la o persoana juridica sau fizica;
- bolile profesionale
- orice caz suspect de boala profesionala.
Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Factor propriu
elementelor componente ale sistemului de munca in conditiile unei situatii
periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau
afectari a sanatatii.
Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate
avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului
de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale
altor persoane participante la procesul de munca.

3.2 Abrevieri

SSM Securitate si Sanatate in Munca;


ITM Incapacitate Temporara de Munca;

4.0 REFERINE NORMATIVE

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006 ;


Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 modificate si completate
cu HG 955/2010;
HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;
Primul ajutor la locul accidentului.

5.0 COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA

5.1 Executant
personal incadrat in conformitate cu prevederile stabilite prin Codul Muncii.
incadrarea pe functii si/sau posturi de lucru corespunzator pregatirii profesionale,
competitivitatii fiecarui lucrator, si starii de sanatate (declarati apti in urma
examenului medical la angajare).
5.2 Sarcina de munca
realizarea atributiilor de serviciu specifice functiei / postului ocupat in organigrama,
enumerate in fisa postului ;
5.3 Echipament de munca
freza de zapada HS622 ;

5.4 Mediul de munca


spatii de lucru exterioare ( in special iarna , la inlaturarea zapezii ).

6.0 RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE


Cadere la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare sau impiedicare ;
Riscuri electrice : curent electric pericol de atingere directa sau indirecta ;
Pozitie de lucru preponderent ortostatica ;
Risc de lovire, intepare, strivire, taiere, zgariere;
Temperatura scazuta.

7.0 REGULI PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN CONDITII DE SECURITATE

7.1 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA.


ORGANIZAREA ACESTUIA

nainte de nceperea lucrului personalul executant are urmtoarele obligaii :


S i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa,
precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct s nu expun la
pericol de accidentare sau mbolnvire profesional att propria persoan, ct i alte
persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de
munc;
Sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
S nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau
nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor,
aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i s utilizeze corect aceste dispozitive;
S comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie
despre care au motive ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea i
sntatea lucrtorilor, precum i orice deficienta a sistemelor de protecie ;
Sa isi nsueasc i sa respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i
sntii n munca i msurile de aplicare a acestora;
Conducatorul locului de munca va verifica, dupa fisele de instruire individuala,
daca toti lucratorii sunt instruiti din prevederile actelor normative referitoare la securitatea
i sanatatea n munca in domeniu. In caz contrar va proceda la efectuarea unei instruiri
cu consemnarea acesteia, sub semnatura, in fisa individuala de instruire ;
Ori de cte ori se impune, nainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de
munca va efectua o instruire n domeniul securitatii i sanatatii in munca, n care se va
referi la prevederile de securitate a muncii ce trebuiesc respectate la executarea
sarcinilor specifice, instruire ce nu va depi 15 minute, n cazurile n care se produc
modificri tehnologice;
Nu se vor admite la lucru angajati care nu au fost instruti si care nu au efectuat
analizele medicale.
nainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla starea tehnica a frezei
de zapada, a dispozitivelor de comand (pornire-oprire), existena i starea dispozitivelor
de protecie;
Deservirea frezei de zapada este permis numai lucrtorilor calificai i instruii
special pentru acest scop;
Lucrtorii n formare vor fi supravegheai o perioad de timp de 1-3 luni, n
funcie de complexitatea lucrului, de un lucrtor calificat i vor lucra singuri numai dup
ce conductorul de munc l va testa teoretic i practic asupra cunoaterii instructiunilor
i exploatrii corecte a frezei de zapada;
Se interzice lucrtorilor care deservesc freza de zapada s execute reparaii la
freza;
Este interzis personalului de deservire a echipamentelor sa intervina la tablourile
electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare sau alte instalatii auxiliare ;
Echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil, sa fie marcat corespunzator
si sa fie usor accesibil ;

7.2 REGULI PENTRU EXPLOATAREA FREZEI DE ZAPADA HS622

Conducatorii locurilor de munca trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca


locurile de munca sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate;
Fiecare lucrator trebuie instruit cu privire la modalitatile de utilizare a
echipamentului de munca ( freza de zapada ) inainte de a incepe acest tip de activitate si
ori de cite ori este necesar ;
Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca pentru care nu a fost efectuata
instruirea necesara ;
Este interzis personalului de deservire a echipamentelor de munca ( freza de
zapada ) sa intervina la organele aflate in miscare ( foreza, roti, senile ) ;
Daca in timpul functionarii frezei de zapada se aud zgomote, vibratii anormale,
aceasta va fi oprita si se va anunta conducatorul locului de munca ;
Se interzice continuarea lucrului cu freza de zapada atunci cand se constata o
defectiune ;
Remedierea defectiunilor se va realiza numai de personal autorizat si calificat;
Este obligatoriu ca lucratorii care utilizeaza acest echipament de munca ( freza
de zapada ) sa fie instruiti, sa cunoasca metodele de lucru cat si instructiunile de
securitate a muncii.
Punerea in functiune a unui echipament de munca ( freza de zapada ) dupa
revizii sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat confirma in scris ca
echipamentul este corespunzator sarcinii de munca.
Freza de zapada este destinata exclusiv indepartarii zapezii de pe caile de
acces, trotuare, parcari, drumuri. Orice alta destinatie data acesteia este interzisa si
incorecta.
Freza de zapada se va utiliza numai de catre lucratori instruiti corespunzator.
Lucratorul care deserveste freza de zapada va purta obligatoriu echipament
individual de protectie.
Se interzice angajailor de a efectua lucrri pentru care nu posed calificarea sau
autorizarea necesar efecturii diferitelor operaii, precum i n cazul cnd nu sunt
instruii pe linie de securitatea muncii.
Freza de zapada functioneaza cu ajutorul motorinei. Motorina este extrem de
inflamabila si exploziva in anumite conditii.
Este interzis a se fuma sau a se folosi flacara, foc sau scantei atunci cand freza
de zapada este alimentata cu combustibil sau in locul in care se depoziteaza motorina.
Freza de zapada se va alimenta cu combustibil numai in zone bine aerisite ( in
aer liber ) si cu motorul oprit.
Este interzisa umplerea in mod excesiv a rezervorului de combustibil ( nu trebuie
sa existe combustibil in gatul de umplere al rezervorului ). Dupa umplere se va verifica
daca busonul rezervorului este bine inchis si asigurat. Este strict interzisa utilizarea frezei
de zapada fara inchiderea corespunzatoare sau in lipsa busonului de inchidere.
Este interzisa permiterea altor persoane decat cele desemnate pentru utilizarea
frezei de zapada daca nu au fost instruite in mod corespunzator si desemnate.
In cazul in care in timpul utilizarii frezei de zapada apar brusc in fata oameni sau
animale de companie, se vor elibera imediat manetele forezei si ambreiajului motorului
pentru a oprii freza si a se evita posibilele raniri datorate rotatiei lamelor forezei.
Inainte de utilizare se va regla pozitia gurii de evacuare a zapezii pentru a se
evita lovirea operatorului, a persoanelor aflate in preajma, a ferestrelor sau altor obiecte
cu zapada aruncata de gura de evacuare. Este interzisa stationarea operatorului sau
altor persoane in dreptul gurii de evacuare. Se va sta departe de gura de evacuare atunci
cand motorul este in functiune.
Se va evita utilizarea frezei in zone in care sunt oameni, copii sau animale de
companie pentru evitarea ranirilor datorate aruncarii de resturi materiale sau contactului
cu freza de zapada. Utilizarea frezei sa va putea face imediat dupa ce au fost indepartate
toate persoanele din zona de operare a frezei de zapada.
Este interzisa utilizarea frezei pentru indepartarea zapezii de pe acoperisuri.
Este interzisa functionarea cu aparatoarea lamelelor forezei demontata. Se va
verifica periodic starea si existenta aparatorii.
Pentru a se evita rasturnarea frezei, se va acorda atentie la schimbarea directiei
la operarea pe o panta. Freza de zapada se poate rasturna pe o panta abrupta in cazul
in care este lasata nesupravegheta si poate determina ranirea operatorului sau a altor
persoane aflate in vecinatate. Freza de zapada nu se va lasa nesupravegheta.
Este interzisa utilizarea frezei pe o panta cu o inclinatie mai mare de 10 grade.
Riscul de rastunare este chiar mai mare atunci cand suprafata este dreapta sau
uda.
Inainte de pornirea motorului, se va verifica starea frezei, sa nu prezinte
defectiuni si sa fie in stare buna de functionare. Pentru siguranta operatorului si a altor
persoane aflate in preajma, se va acorda o maxima atentie atunci cand se foloseste freza
in susul sau in josul unei pante.
Se vor efectua verificari periodice :
- pentru defectiuni ;
- pentru verificarea aparatorilor de protectie ;
- pentru functia de oprire de urgenta ;
- pentru componentele ce trebuie verificate.
Daca in timpul functionarii, gura de descarcare a zapezii se infunda, SE VA
OPRII MOTORUL IMEDIAT si cu ajutorul unei bare se va desfunda.
Este interzisa introducerea mainii la gura de descarcare a zapezii pe durata
functionarii motorului.
Este interzisa introducerea membrelor superioare, membrelor inferioare sau a
altor obiecte in partile de miscare ale forezei.
Semnele si indicatiile de securitate de pe freza de zapada nu vor fi dezlipite si
vor fi pastrate in buna stare pentru a fi cat mai lizibile. Aceste etichete avertizeaza asupra
unui risc potential care ar putea determina o ranire grava. Se vor prelucra etichetele si
instructiunile de securitate precum si prevederile din cartea tehnica cu toti lucratorii care
deservesc freza de zapada.
Freza de zapada are in componenta urmatoarele : gura de descarcare a zapezii,
foreza, talpa patina, senile sau roti, toba de esapament, maneta ambreiaj foreza, buson
rezervor combustibil, maneta de intoarcere, buton soc, maneta ambreiaj motor, maneta
acceleratie, valva combustibil, maneta pornire, orificiu golire ulei motor, buson umplere
ulei, ghidaj gura de descarcare, comutator far, comutator motor.
Se va folosi maneta de ambreiaj motor pentru a antrena sau a oprii freza de
zapada. Prin strangerea manetei de ambreiaj freza se actioneaza, de asemenea, si
maneta de ambreiaj motor, mecanismul de aruncare a zapezii porneste si freza de
zapada se deplaseaza inainte. Prin eliberarea manetei de ambreiaj freza, se opresc
mecanismul de aruncare a zapezii si miscarea de deplasare spre inainte a masinii. Se va
folosi surubul pentru a regla inaltimea si unghiul masinii in relatie cu senilele. Se va regla
patina si racleta in functie de conditiile de suprafata ale drumului de pe care se doreste
indepartarea zapezii.
Pentru a preveni pornirea accidentala, se va indeparta cheia motorului si se va
deconecta fisa de la bujie, inainte de a efectua verificarile pre-operationale.
Daca freza de zapada nu se utilizeaza o perioada mai mare de timp ( mai mult
de 1 luna ), se va goli rezervorul si carburatorul de combustibil.
Pentru verificarea nivelului de ulei in motor se va aseza freza de zapada pe o
suprafata dreapta, se va indeparta busonul de alimentare cu ulei si se va introduce joja in
motor fara a fi rotita. Daca nivelul uleiului este scazut, se va umple cu ulei recomandat
pana la semnul de sus de pe gatul de alimentare. Lucratorul se va spala imediat pe maini
cu sapun si apa dupa ce a umblat cu uleiul uzat. Se vor efectua schimburile de ulei
conform indicatiilor furnizate de catre producator in cartea tehnica. Nu se va opera
butonul de pornire mai mult de 1 minut. Daca motorul nu porneste, se va elibera butonul
si se va lasa demarorul sa se raceasca circa 15 minute inainte de a incerca re-pornirea.
Nu se va opera demarorul atunci cand motorul este deja in functiune. Dupa ce
motorul a pornit, se va deconecta cablul de alimentare electrica, mai intai de la iesirea
electrica, apoi de la cutia de comutatie.
Inainte de a regla inaltimea placii patinei si a screperului, se va sigura ca motorul
este oprit si fisa bujiei indepartata de la aceasta.
Se va asigura deconectarea ambreiajului inainte de a schimba viteza. Nu se va
schimba pozitia manetei schimbatoare de viteze cu freza de zapada aflata in miscare.
Pentru indepartarea zapezii dure sau batatorite este recomandata a se utiliza
viteza mica.
Daca zapada este atat de dura incat freza de zapada are tendinta de a se ridica
pe ea, se vor efectua miscari inainte si inapoi pentru a obtine o indepartare graduala a
zapezii.
In caz de urgenta oprirea motorului se va face prin mutarea comutatorului
motorului pe pozitia OFF ( Oprit ).
Pentru a se lucra in siguranta, pentru a se opera corespunzator, in fiecare an
inainte de a incepe exploatarea masinii se vor verifica urmatoarele :
- piulitele, bolturile si suruburile sa fie bine stranse.
- componente aruncatoare de zapada se va verifica daca foreza si
sistemul de aruncare a zapezii sunt in buna stare.
Daca se observa probleme, se va anunta conducerea societatii si agentul
autorizat Honda.
Dup efectuarea reparaiilor sau interveniilor, se vor lua msuri de remontare a
tuturor aprtoarelor i dispozitivelor de protecie.
Freza de zapada se va preda conductorului locului de munc respectiv.
Este interzisa modificarea sau scoaterea din functiune a componentelor de
siguranta.

Inainte de depozitarea frezei de zapada datorita neutilizarii sale penru o perioada


mai mare de timp se va asigura :
- ca spatiul de depozitare nu are o umiditate excesiva sau nu este
murdar ;
- golirea rezervorului de combustibil.
In spatiul destinat depozitarii frezei sau canistrelor cu combustibil nu se va fuma
si nu se va umbla cu foc sau scantei.
Nu se va goli rezervorul de combustibil atunci cand teava de esapament este
fierbinte.
Se interzice venirea la serviciu in stare avansata de oboseala, sub influenta
bauturilor alcoolice, medicamentelor sau substantelor halucinogene si consumul acestora
in timpul programului de lucru.
In cazul producerii unor accidente la locul de munca, fiecare lucrator are obligatia
sa acorde primul ajutor celui accidentat, sa anunte conducerea societatii si serviciul de
securitate si sanatate in munca.
Nerespectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca poate provoca
accidente cu consecinte grave lucratorilor.

7.3 REGULI PENTRU MONITORIZAREA STARII DE SANATATE

Lucratorii au dreptul la control medical periodic ;


Lucratorii trebuie sa beneficieze de un examen corespunzator efectuat de
o persoana care are competenta necesara . Acest control se va efectua :
a) inainte de inceperea activitatii comerciale, prin examen medical la angajare ;
b) ulterior, la intervale regulate ;
c) ori de cite ori este cazul, ca urmare a activitatii desfasurate
Dosarele medicale trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor
supravegherii sanatatii. Fiecare lucrator are acces la dosarul medical
propriu, la cerere.

7.4 REGULI PRIVIND COMUNICAREA EVENIMENTELOR


Orice eveniment va fi comunicat de indata angajatorului, de catre conducatorul
locului de munca sau de orice persoana care are cunostinta despre producerea acestuia;
Lucratorii trebuie sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a echipamentelor de
munca ;
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii :
a) locul unde s-a produs evenimentul ;
b))data si ora la care s-a produs evenimentul ;
c) numele si prenumele victimei ;
d) datele personale ale victimei : varsta, stare civila, copii, ocupatia,
vechimea in ocupatie si la locul de munca ;
e) imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive ;
f) consecintele accidentului ;
g) unitatea sanitara la care a fost internat accidentatul.
Pe fiecare loc de munca trebuie desemnati lucratori care sa aplice masuri cu
privire la :
a) acordarea primului ajutor ;
b) stingerea incendiilor ;
c) evacuarea personalului din zona periculoasa ;
d) anuntarea serviciilor specializate ;
e) anuntarea conducatorilor ierarhici.
Numarul lucratorilor desemnati, instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia
acestora trebuie sa fie adecvat marimii si riscurilor specifice locului de munca.

7.5 REGULI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

SALVATORUL este lucratorul instruit pentru interventii urgente la locul


accidentului, respectiv la locul de munca.
Acesta trebuie sa cunoasca riscurile specifice locurilor de munca ;
Prin masurile pe care le aplica, salvatorul trebuie sa evite :
- inrautatirea starii accidentatului ;
- aparitia altor complicatii ;
- producerea mortii victimei.

SALVATORUL trebuie :
- sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor ;
- sa-si pastreze calmul ;
- sa actioneze energic, eficace si rapid in luarea unor
masuri.
Actiunile salvatorului sunt urmatoarele :
- analiza situatiei ;
- protejarea victimei ;
- examinarea victimei ;
- anuntarea accidentului ;
- primul ajutor ;
- supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de
specialitate si a salvarii.

8. REVIZII ALE INTRUCTIUNILOR

Revizuirea instructiunilor se va face in momentul cand intervin schimbari atat ale


sistemului de munca cat si ale legislatiei de specialitate.

Intocmit,
Serviciul Extern de prevenire si protectie
SC CIOBANU CONSULTING SRL

S-ar putea să vă placă și