Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

CAROL DAVILA din BUCURETI


________________________________________________________________
DIRECIA GENERAL SECRETARIAT UNIVERSITATE

NOT

la Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare din


Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti

n conformitate cu art. 2, alin. 3 i alin. 4 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.


41/2016, privind stabilirea unor msuri de simplificare la nivelul administra iei publice
centrale i pentru modificarea i completarea unor acte normative, pentru depunerea dosarelor
de nscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea semestrul I (2016-2017),
candidaii pot prezenta la nscriere documentele de studii i documentele de stare civil n
original i n copie simpl (n 5 exemplare).
Se vor accepta i copii legalizate dup documente, n situa ia n care candidatul le
depune la dosar.

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila din Bucureti


Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureti, Sector 2, 020022 Romnia, Cod fiscal:
4192910
Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro