Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a IX-a Propus de : Prof. Maeschi Gabriela

SISTEMUL PERIODIC

Fişă de lucru

Subiectul : Sistemul periodic al elementelor Sistemul periodic al elementelor

şă de lucru Subiectul : Sistemul periodic al elementelor C l a s a : a

Clasa :

a

IX-a

Fişă de lucru

1) Identitatea unui element este dată de: a)numărul electronilor; b)numărul protonilor; c)numărul protonilor şi neutronilor; d)nici un răspuns corect .

2) Izotopii aceluiaşi element chimic diferă prin: a)numărul de electroni conţinuţi

în învelişul electronic; b)toate proprietăţile fizice şi chimice; c)numărul de protoni

din nucleele atomice; d)nici un raspuns corect. 3) Electronii descriu prin mişcarea de rotaţie în jurul nucleului: a)orbitali; b)straturi; c)substraturi; d)nici un raspuns corect. 4) Un orbital poate conţine maxim: a)doi electroni cu spin identic; b)doi electroni cu spin opus ; c)un număr de electroni care se calculează cu formula N=2n² ; d) un număr de electroni egal cu valoarea lui Z. 5) Elementul cu Z=20 este situat in sistemul periodic al elementelor în : a)grupa a II-a şi perioada a 4-a ; b)grupa a 14-a şi perioada a 4-a ; c)grupa a 16-a şi perioada a 3-a ; d)nici un raspuns corect. 6) Care din afirmaţiile referitoare la orbitalii p sunt adevarate: a)formează un substrat compus din cinci orbitali ; b)formează un substrat compus din trei orbitali; c)formează un substrat compus dintr-un numar variabil de orbitali; d)formează un substrat cu maxim 10 electroni. 7) Elementele A(Z=17 ) şi B (Z=20) formează combinaţiile: a)ionică AB 2 ; b)covalentă A 2 B; c)covalentă AB 2 ; d) nici una din aceste situaţii.

8) Şirul de substanţe care conţin acelaşi tip de legatură chimică este: a) H 2 , He, N 2 ,

Cl 2 ,O 2 ; b)HCl , HF, CO 2 , F 2 , NaCl; c)KCl, NaF, NH 4 Cl, NaOH, F 2 ;

d)NH 3 , HCl, H 2 O, HF, H 2 S. 9) Legatura covalentă polară există în: a) NaCl; b) HCl; c) N 2 ; d) în nici una din

aceste substanţe. 10) Substanţa cu moleculă nepolară este;a) H 2 O ; b) NH 3 ; c)CH 4 ; d)NaCl.