Sunteți pe pagina 1din 1

ANUL IV Semestrul I, Anul univ.

2016 - 2017
INGINERIE GEOLOGICA
INGINERIA GEOLOGICA A GEOFIZICA
Ziua si ora INGINERIA GEOLOGICA A RESURSELOR
MEDIULUI
401 402 403 404
A B A B A B A B
8-10
G E O L O G I E I N G I N E R E A S C A I
10-12 C I.1
S TR AT IGR AF IE SE ISM IC A Zacam. de subst.min.sol. I Zacaminte de hidrocarburi Geologie inginereasc I Resurse minerale
12-14
LUNI

C I.1 Lab. PD Lab. L.P.1 Lab. I.4 Lab. PB


Zacaminte de hidrocarburi Zacam. de subst.min.sol. I Resurse minerale Geologie inginereasc I
14-16 Lab. L.P.1 Lab. PD Lab. PB Lab. I.4
Resurse min. nemetalifere Geologie inginereasca Geologia Romaniei I
16-18 Lab. PB Lab. I.4 Lab. 1B
18-20
Stratigrafie seismica
Geologie inginereasca
8-10 Lab. P4
Lab. I.4
Geologie inginereasca Stratigrafie seismica ZAC AM IN TE D E H IDROC ARB UR I I
10-12
MARTI

Lab. I.4 Lab. P4 C I.1


ZAC AM IN TE D E H IDROC ARB UR I HIDROGEOLOGIE MINIERA RESURSE MINERALE
12-14 C I.1 C L.Hidro C PA
ZAC AM IN TE D E SU B S T AN T E MINERALE SOLIDE I PROSPECIUNI ELECTRICE I
14-16 C PA C II.5
16-18
18-20
8-10
G E O L O G I A R O M A N I E I I Interpr. geol. a datelor geof. I Zacaminte de hidrocarburi I
10-12
MIERCURI

C 2A Lab. II.7 Lab. L.P.1


Zacam. de subst.min.sol. I Zacaminte de hidrocarburi Geologia Romaniei I Stratigrafie seismica EXPLOATAREA SI MANAGEM. RES. MIN. INTERPRETAREA GEOLOGIC A DATELOR
12-14 Lab. PD Lab. L.P.1 Lab. 1B Lab. PC C L.Foraj C GEOFIZICE I II.7
Stratigrafie seismica Zacam. de subst.min.sol. I Resurse min. nemetalifere Geologia Romaniei I Expl. si manag. res. min. Hidrogeologie miniera Zacaminte de hidrocarburi I Interpr. geol. a datelor geof. I
14-16 Lab. PC Lab. PD Lab. PB Lab. 1B Lab. L.Foraj Lab. L.Hidro. Lab. L.P.1 Lab. II.7
RES UR SE M IN ER AL E N EM E TAL IF ER E Hidrogeologie miniera Expl. si manag. res. min.
16-18 C PA Lab. L.Hidro. Lab. L.Foraj
18-20
Zacaminte de hidrocarburi Analiza baz. de sedim.
8-10 Lab. L.P.1 Lab. I.2
Analiza baz. de sedim. Geologie inginereasca Zacam. de subst.min.sol. I Zacaminte de hidrocarburi Poluare si prot. ape subt. I GEOFIZICA DE SOND I
10-12 Lab. I.2 Lab. I.4 Lab. PD Lab. L.P.1 Lab. L.Hidro C II.5
Geologia Romaniei I Analiza baz. de sedim. Zacaminte de hidrocarburi Zacam. de subst.min.sol. I POLUAREA SI PROT. APELOR SUBT. I Geofizic de sond I Prospeciuni electrice I
12-14
JOI

Lab. 1B Lab. I.2 Lab. L.P.1 Lab. PD C I.1 Lab. II.5 Lab. II.8
Resurse min. nemetalifere Geologia Romaniei I Analiza baz. de sedim. Poluare si prot. ape subt. I Geologie inginereasca Prospeciuni electrice I Geofizic de sond I
14-16 Lab. PB Lab. 1B Lab. I.2 Lab. L.Hidro Lab. I.4 Lab. II.8 Lab. II.5
Resurse min. nemetalifere Geologie inginereasca Geologia Romaniei I
16-18 Lab. PB Lab. I.4 Lab. 1B
18-20
Prospectiuni Seismice III
8-10 Lab. II.10
PROSPECIUNI SEISMICE III
10-12 C II.10
VINERI

A N A L I Z A B A ZI N E L O R D E S E D IM E N T A R E Prospectiuni Seismice III


12-14 C II.3 Lab. II.10
L E G I S L A T I E D E M E D I U
14-16 C (fac.) I.2
L e g i s l a t i e d e m e d i u
16-18 Sem. (fac.) I.2
18-20