Sunteți pe pagina 1din 297

PROIECTAREA OPTIMAL A MAINILOR I UTILAJELOR

Valentin OLEKSIK Adrian PASCU

PROIECTAREA OPTIMAL A
MAINILOR I UTILAJELOR

Valentin OLEKSIK
Adrian PASCU

ISBN 978 - 973 - 739 - 431 - 6 Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu
2007

ValentinOLEKSIKAdrianPASCU

PROIECTAREAOPTIMALA
MAINILORIUTILAJELOR

pentruuzulstudenilor

EdituraUniversitiiLucianBlagadinSibiu

2007

DescriereaCIPaBiblioteciiNaionaleaRomniei
OLEKSIK,VALENTIN
Proiectareaoptimalamainiloriutilajelor/
OleksikValentin,PascuAdrian.Sibiu:Editura
UniversitiiLucianBlagadinSibiu,2007
Bibliogr.
ISBN9789737394316

I.Pascu,AdrianMarius

623(075.8)

Referenitiinifici:

Prof.univ.dr.ing.OctavianBOLOGAMembrucorespondental
AcademieidetiineTehnicedinRomnia
Prof.univ.dr.ing.IoanCURTUMembrutitularalAcademieide
tiineTehnicedinRomnia

Copyright2007
Toatedrepturileasupraacesteiediiisuntrezervateautorilor.
PREFA

La sfritul secolului trecut, apariia computerelor puternice ia pus


amprenta asupra vieii cotidiene mbuntind domenii de activitate cum ar fi:
economia, educaia, sntatea, transporturile dar influena covritoare a avuto
asupratehniciimondialepecarepurisimpluarevoluionato.
Economiadepia,curigorileiexigeneleei,facenecesartrecereadela
cantitate la calitate, accentul fiind pus pe domeniile de vrf ale tehnicii, pe
tehnologia avansat. De asemenea, concurena determin necesitatea realizrii de
produse noi n timp foarte scurt, deci micorarea timpului dintre proiectarea
produsului i lansarea lui n fabricaie. Aceste deziderate nu sunt posibile fr
existenaunorsistemeCIMbinepuselapunct.Nuestesuficientimplementarea
doar modulului de modelare (fie c este vorba de 2D sau 3D) ntro societate
comercial,cutoateavantajelepecareaceastaleimplic.Suntnecesareimodulele
referitoare la verificarea din punct de vedere al rezistenei, la fabricarea propriu
zis,lacalitate,laplanificareaiurmrireaproducieietc.,doarmpreunputnd
conducelarezultateapropiatedeoptim.
ntructpepiaexistdejaoseriedevolumededicatemodulelorCADi
CAMdincomponenaCIM,carteaProiectareaoptimalamainiloriutilajelor,
i propune tratarea problemelor legate de tehnicile de proiectare asistat din
perspectiva altui modul, i anume CAE. Acest modul se bazeaz pe metoda
elementului finit i are drept obiectiv efectuarea de calcule de verificare sau de
realizareadeanalizedeoptimizarencdinfazadeproiectareconstructiv.Metoda
elementuluifinitesteometodderezolvareaproximativcuajutorulcomputerului
auneivarietilargideproblemeinginereti.
Cartea nu este dedicat doar inginerilor de formaie mecanic deoarece
cuprinde o serie de cunotine legate de transferul termic, curgerea fluidelor,
electromagnetism. Ea este structurat pe apte capitole, urmrind s acopere ct
mai bine domeniile de aplicabilitate ale metodei elementului finit. Dup un prim
capitol care permite familiarizarea cu tot ceea ce nseamn element finit i
discretizare,setrecelacapitoluldestinatanalizelorstructuraleundesuntparcurse
analizestatice,modale,dinamicedetiparmonicitranzitoriu.Urmtorulcapitol
este destinat problemelor de transfer termic i sunt tratate modurile prin care
acesta se realizeaz (conducie, convecie i radiaie) iar apoi sunt parcurse dou
analize,unadetransfertermicnregimtranzitoriuioanalizcombinattermal
structural.Altcapitolestedestinatanalizelorelectromagneticedejoasfrecven.
Curgereafluidelor,cuceledouvariante(laminariturbulent)estestudiatn
continuare.Uncapitolspecialestedestinatanalizeireferitoarelacurgereaplastic
a materialelor metalice, analiz complex care ine cont i de cinematic i de
frecarea existent ntre elementele componente. Ultimul capitol este dedicat
tehnicilor de optimizare existente i tipurilor de analize care se pot realiza. Sunt
prezentateaicidouanalize,analizadeoptimizareconstructiv,lacaresemenine
forma corpului ce urmeaz a fi optimizat modificnduse doar dimensiunile i
analizadeoptimizaretopologiclacaresemodificattformactidimensiunile
corpuluicesedoreteafioptimizat.
Desigur, autorii nu iau propus elucidarea tuturor aspectelor legate de
proiectarea optimal i de metoda elementului finit dar au dorit s ofere un
instrument de lucru pentru toi viitori sau actualii ingineri care se lovesc de
problemepracticecesepotrezolvaprinsimulrinumerice.
Atunci cnd se vorbete de proiectare optimal a unei maini sau a unui
utilaj, inginerul se gndete la a determina cel mai bun set de parametri care
satisfaccriteriiledorite.Acestlucrunusepoaterealiza,nsocietateainformaticn
caretrim,frajutorulcomputerului,frunalgoritmmatematiclaboriospecare
mintea uman nu l mai poate soluiona. Asta nu nseamn c omul trebuie
nlturat, computerul nu va putea rezolva orice i mai ales are nevoie de date de
intrare corecte i de cineva care s interpreteze rezultatele obinute. Din aceast
cauz,spunemcsuntnecesariinginerictmaibinepregtiicaresstpneasc
programele de proiectare asistat (indiferent dac este vorba de programe CAD,
CAE sau CAM) i care s neleag ce poate i mai ales ce nu poate s ne ofere
computerul.

Autorii
CUPRINS

1.NOIUNIINTRODUCTIVE............................................................. 9

1.1Generaliti............................................................................. 9
1.2Conceptenformulareametodeielementelorfinite......... 11
1.3Noiuniderezistenamaterialelor....................................... 16
1.4Noiunidespreelementelefinite.......................................... 21
1.4.1Definiii....................................................................... 21
1.4.2Sistemedereferin.................................................. 22
1.4.3Tipurideelementefinite.......................................... 23
1.4.4Funciideaproximareaelementelorfinite........... 25
1.5 Etape de calcul a structurilor cu metoda elementelor
finite............................................................................................... 27
1.5.1Modelareageometricadomeniuluiproblemei.. 28
1.5.2Discretizareamodelului........................................... 29
1.5.3 Formularea problemei i stabilirea ecuaiei
elementuluifinit................................................................. 33
1.5.4Asamblareamatricelorderigiditate...................... 34
1.5.5Impunereacondiiilorpecontur............................. 39
1.5.6 Metode de rezolvare a sistemului de ecuaii
redus.................................................................................... 39
1.5.7Interpretarearezultatelor......................................... 40
1.5.8 Exemplu de calcul numeric aproximativ pentru
ogrinddeseciunevariabilsolicitataxial................ 42

2. SIMULAREA COMPORTRII STRUCTURALE A
ELEMENTELOR COMPONENTE ALE MAINILOR I
UTILAJELOR........................................................................................... 45

2.1 Algoritmul matematic de rezolvare a unei analize
structurale...................................................................................... 46

5
2.2Exempludeanalizstatic....................................................
61
2.3Exempludeanalizmodal.................................................
80
2.4Exempludeanalizdinamicdetiparmonic....................
90
2.5Exempludeanalizdinamicdetiptransient..................
103
2.6Simulareaflambajuluincazulbarelordrepte..................
110
2.6.1 Noiuni teoretice privind flambajul barelor
110
drepte...................................................................................
2.6.2Exempludeanalizdeflambaj................................
117

3.SIMULAREAFENOMENELORTERMICE.................................... 125

3.1.Elementefundamentalealetransmiteriicldurii............ 125
3.1.1Conduciatermic..................................................... 128
3.1.2Conveciatermic..................................................... 129
3.1.3Propagareaclduriiprinradiaie........................... 131
3.2 Soluionarea problemelor de transfer termic prin
metodaelementuluifinit............................................................. 133
3.2.1 Soluionarea problemelor de conducie i
convecie............................................................................... 133
3.2.2Soluionareaproblemelorderadiaie.................... 135
3.3Exempludeanaliztermaldetiptransient..................... 137
3.4Exempludeanalizcombinattermalstructural......... 151

4.SIMULAREAFENOMENELORELECTROMAGNETICE.......... 159

4.1Elementefundamentalealeelectrodinamicii..................... 159
4.1.1Cmpulmagnetic....................................................... 159
4.1.2Induciamagnetic.................................................... 160
4.1.3Intensitateacmpuluimagnetic............................... 161
4.1.4Liniilecmpuluimagnetic........................................ 161
4.2Soluionareaproblemelorelectromagneticeprinmetoda
elementuluifinit........................................................................... 165
4.2.1Metodapotenialuluimagneticscalar.................... 168
4.2.2Metodapotenialuluimagneticvectorial.............. 172
4.3Exempludeanaliznumericelectromagnetic............... 173

6
5.SIMULAREAFENOMENELORDECURGEREAFLUIDELOR 191

5.1.Elementefundamentalealecurgeriifluidelor................. 191
5.1.1Modeluldefluid........................................................ 191
5.1.2Micrilaminareimicriturbulente................... 193
5.2 Simularea curgerii fluidelor prin metoda elementului
finit................................................................................................. 194
5.2.1Ecuaiadecontinuitate.............................................. 194
5.2.2Ecuaiiledemoment.................................................. 195
5.2.3Ecuaiaenergieicompresibile.................................. 197
5.2.4Ecuaiaenergieiincompresibile............................... 198
5.2.5Turbulena................................................................... 198
5.2.6Presiunea..................................................................... 200
5.3. Exemplu de analiz numeric pentru curgerea
laminaraunuigazprintroreeadeconducte...................... 201

6. SIMULAREA PROCEDEELOR DE DEFORMARE PLASTIC
LARECEPRINANALIZNDOMENULNELINIAR.................. 213

6.1 Tipuri de analize aplicate procedeelor de deformare
plasticlareceirezultatelelor.................................................. 213
6.2 Metoda de analiz folosit pentru
modelare......................................................................................... 216
6.3Etapelenecesarerealizriiuneianalizenumericepentru
ooperaiedeambutisare............................................................. 229

7. OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV I TOPOLOGIC A
ELEMENTELOR COMPONENTE ALE MAINILOR I
UTILAJELOR........................................................................................... 253

7.1 Fundamentele matematice ale optimizrii. Tehnici de
optimizare..................................................................................... 253
7.2Optimizareastructuralprinmetodaelementelorfinite. 255
7.2.1Instrumentefolositenoptimizare......................... 257
7.2.2Metodedeoptimizare.............................................. 260
7.3Exempludeanalizdeoptimizareconstructiv............... 267

7
7.4Optimizareatopologic......................................................... 284
7.5Exempludeanalizdeoptimizaretopologic................... 286

BIBLIOGRAFIE....................................................................................... 293

8
1NOIUNIINTRODUCTIVE

1.1 Generaliti

Problema analizei numerice a diverselor probleme inginereti nu


este una nou, ea fiind utilizat dea lungul secolelor pentru a determina
diferite mrimi cum ar fi: aproximarea circumferinei unui cerc prin
nsumarea laturilor unui poligon nscris (sau circumscris), calcularea
centrelordegreutatealediverselorsuprafeeplaneetc.
Apariiaidezvoltareacalculatoareloraavutunfoartemareimpact
asupra dezvoltrii metodelor numerice pentru analiza comportrii
structurilor complexe, dar i pentru analiza diverselor fenomene fizice
(transfer de cmp de cldur, curgeri de fluide, cmpuri electromagnetice
etc.).
O clasificare a metodelor de modelare numeric se poate face din
punct de vedere matematic (modelarea matematic a diverselor probleme
ale mecanicii fiind independent de natura fizic a acestor probleme) pe
trei direcii principale: metoda diferenelor finite, metoda elementelor finite i
metodaelementelordefrontier.
Metoda diferenelor finite este una dintre cele mai vechi metode
numerice, dar este cunoscut ca avnd un randament limitat. n cadrul
acestei metode, punctul de plecare este modelul, descris diferenial, al
fenomenului analizat, transformat n unul numeric prin utilizarea
aproximrii locale a variabilelor de cmp. Astfel, sistemul de ecuaii
difereniale valabil pentru orice punct al domeniului de analizat se
transform ntrun sistem de ecuaii algebrice liniar, valabil numai pentru
anumite puncte ale domeniului. Punctele se obin cu ajutorul a dou sau
trei familii de drepte paralele cu axele sistemului de referin. Aceast
metodestelimitatlacalcululstructurilorifenomenelorsimple.
Metodaelementelorfinitearelabazmetodamatricealadeplasrilor
din analiza structural. Aceast metod a ctigat teren odat cu apariia
calculatoarelor (anul 1950). Prin metoda elementelor finite se ncearc

9
modalitateadeagsiosoluieaproximativlaoproblemprinaadmitec
domeniul este divizat n subdomenii sau elemente finite avnd forme
geometricesimple,iarfuncianecunoscutavariabileidestareestedefinit
aproximativ pe fiecare element. Soluia complet este obinut prin
combinareaformeigradelordelibertatenaafelnctlajonciuneadintre
elemente (n noduri) s fie satisfcute ecuaiile de echilibru i
compatibilitatea. Spre deosebire de metoda diferenelor finite, metoda
elementelor finite se bazeaz pe aproximarea local (pe subdomenii) a
variabilelor de cmp ale gradelor de libertate. n cadrul acestei metode,
ecuaiile care descriu problema avnd un numr infinit de grade de
libertate, sunt transformate ntrun sistem de ecuaii cu numr finit de
grade de libertate. Astfel, metoda elementelor finite este o cale foarte
convenabil de a obine soluii aproximative pentru aproape orice
probleminginereasc,devenindastfeluninstrumentcomodinecesarn
calculele de proiectare i cercetare, elibernd utilizatorul de dificultile
legate de geometrii neregulate, neomogeniti de material, condiii de
contur i iniiale complexe. Totodat, aceast metod permite integrarea
prin calcul numeric a ecuaiilor i sistemelor de ecuaii difereniale pe un
domeniu, innd cont de condiiile la limit sau de contur ale unei
configuraiidatecaredescriediferiteproblemeifenomenefizice.
Metoda elementelor de frontier, n contrast cu metoda elementelor
finite, realizeaz discretizarea structurii numai pe conturul domeniului
analizat (elemente unidimensionale pentru probleme plane i
bidimensionale pentru probleme spaiale) cu adoptarea unei variaii a
necunoscutelor ninteriorul elementului.Aceastmetodpoate fi aplicat
numai dac soluia fundamental a ecuaiilor difereniale este cunoscut.
Practic, exist ns multe probleme care pot fi rezolvate cu metoda
elementelorfiniteinupotfianalizatecumetodaelementelordefrontier.
Ca urmare, atunci cnd soluia ecuaiilor este gsit analitic, metodele
numericereprezintunmijlocalternativdeagsiosoluieiaoverificape
ceadeterminatanalitic.
Acesteultimedoumetodesauimpusdatoritformulrilorsimple,
a caracterului de generalitate i capacitii de a se adapta cu modificri
minimelaanalizareadiverselorproblemecomplexe.

10
1.2 Conceptenformulareametodeielementelor
finite

Metoda elementelor finite este o metod numeric utilizat la


rezolvarea ecuaiilor cu derivate pariale care modeleaz sisteme fizice cu
un numr infinit de grade de libertate. n urma aplicrii metodei
elementelorfinite,acesteecuaiicuderivateparialesuntreduselasisteme
deecuaiialgebrice,adiclaunsistemdiscretcuunnumrfinitdegrade
delibertate.
Metoda elementelor finite este o generalizare a metodelor
variaionale clasice (RayleighRitz) i a reziduului ponderat (Galerkin),
celor mai mici ptrate, colocaiei etc. Ideea fundamental a metodei
elementelor finite const n faptul c domeniul dat al problemei este
reprezentat ca un ansamblu de subregiuni numite elemente finite. Aceste
elemente sunt conectate ntre ele prin puncte cunoscute sub numele de
noduri.Pedomeniulelementuluifinitesteposibilssegenerezesistematic
funcii de aproximare necesare n soluionarea ecuaiilor difereniale care
descriu comportarea prin oricare din metodele variaional sau a
reziduuluiponderat.
Metoda elementelor finite are aplicabilitate n diverse domenii ale
ingineriei(inunumai),undeexistfenomenefizicedescrisedeecuaiicu
derivate pariale. Printre principalele domenii n care se poate utiliza
aceast metod sunt: analiza structural, analiza fluidelor, analiza
magnetic i analiza electric. Exist trei moduri de formulare a metodei
elementelorfinite:
a)formulareadirect;
b)formulareavariaional;
c)formularearezidual.
Formulareadirectsebazeazpecalcululmatricealalstructurilorcu
ajutorulmetodeideplasrilor.
Formulareavariaionalarelabazminimizareaenergieipoteniale,a
solidului deformabil, n baza unui criteriu de staionare a energiei
poteniale.Metodelevariaionaleutilizatenmecanicasoliduluideformabil
folosescprincipiullucruluimecanicvirtualsauteoremeenergeticecumar
fi: teorema energiei poteniale minime (formularea n deplasri),
formularea energiei complementare minime (formularea n tensiuni),
teorema HellingerReissner (formularea mixt n tensiuni i deformaii) i

11
teorema lui Hamilton pentru probleme dinamice. n cazul formulrii
variaionalecuteoremaenergieipotenialeminime,corpulsoliddeformabil
este discretizat n elemente finite, iar cmpul ipotetic al deplasrilor din
interiorul fiecrui element este modelat cu ajutorul unor polinoame de
interpolare.Prinminimizareaenergieipotenialeasoliduluideformabil,n
bazaunuiprincipiudestaionare,seobinesistemulecuaiilordeechilibru
elastic nodal. Prin rezolvarea sistemului de ecuaii se obin deplasrile,
deformaiileitensiunilecorpuluisoliddeformabil.
Formularearezidualsepoateutilizancazulncarenusedispunede
o formulare funcional, acesta fiind o formulare mai general dect
formularea variaional. Pentru formularea rezidual a metodei
elementelor finite, se pot utiliza: metoda celor mai mici ptrate, metoda
Galerkin,metodacolocaieietc.
Problemele care se pot rezolva cu ajutorul metodei elementelor
finite,sepotclasificantreicategorii:
a) probleme de echilibru, caz n care funciile necunoscute nu
depind de timp. Acest tip de probleme apar la determinarea
comportrii elastice, a corpurilor solid deformabile, n regim
static;
b) problemedevaloriproprii,ncareparametriisuntindependeni
de timp, determinnduse anumite valori critice ale acestor
parametri. Problemele de valori proprii apar la determinarea
forelor critice de pierdere a stabilitii unei structuri sau n
problemeledeanalizmodalastructurilor,cndsedetermin
frecvenele proprii i modurile proprii asociate acestor
frecvene;
c) probleme de propagare, sau probleme n care funciile
necunoscutesuntdependentedetimp.Astfeldeproblemeapar
lastudiulrspunsuluidinamicaluneistructuri.
Datorit posibilitilor de calcul pe care le ofer, metoda
elementelor finite este una dintre cele mai utilizate metode n pachetele
comerciale de proiectare asistat. Principalele tipuri de programe utilizate
nproiectareaasistat,sepotmprintreicategorii:
a) programe utilizate pentru modelarea geometric a structurilor
(CADComputerAidedDesigned);
b) programe de calcul a structurilor, care au la baz metoda
elementelorfinite(CAEComputerAidedEngineering);

12
c) programeutilizatelaproiectareatehnologic(CAMComputer
AidedManufacturing).
Printrecelemaiimportanteprogramedeanalizcuelementefinite,
senumr:Ansys,Abaqus,Nastran,Cosmos,Algoretc.
Tendinelemodernendezvoltareametodeielementelorfinite,sunt:
dezvoltarea unor metode noi de rezolvare a sistemelor de
ecuaii liniare mari cu matricea coeficienilor matricea rar i
simetric;
mbuntirea i dezvoltarea algoritmilor de condensare static
idinamic;
elaborarea de noi tehnici de discretizare automat, care s
permit o discretizare mai fin a zonelor cu gradient mare de
deformaie i s evite deformarea (distorsionarea) elementelor
finitepeparcursuldiscretizrii;
utilizarea substructurrii n cazul unor structuri mari cu grad
ridicatderepetitivitate,printranslaiesaurotaie;
implementarea n programele comerciale a unor algoritmi de
optimizare;
implementareaunorlegiconstitutivedematerialcarespermit
modelareamaterialelorcompozite;
dezvoltareaelementelorfinitepentruanalizamulticmp.
Aa cum sa precizat i mai nainte, se poate spune c metoda
elementelorfinitesebazeazpeconceptulconstruiriiobiectelorcomplicate
din obiecte simple, sau divizarea obiectelor complicate n obiecte mai
simplepentrucaresepotaplicaschemedecalculcunoscute.
nfoartemultesituaiiaparatulmatematicexistentnuestesuficient
pentru gsirea unei soluii exacte i uneori chiar a unei soluii
aproximative, pentru majoritatea problemelor practice. Ideea de baz a
metodei elementelor finite este aceea de a gsi soluia unei probleme
complicatenlocuindoprinunamaisimpl.Unexemplusimplu[21],dar
foartesugestivnceeacepriveterezolvareaaproximativauneiprobleme
exactelreprezintcalculularieiunuicerc(fig.1.1).

13


Fig.1.1mprireasuprafeeiunuicercn Fig.1.2Modurideaproximareaarieiunui
elementefinite cerc

Seconstruieteunpoligoncunlaturinscrisncerculstudiat.Aria
unui element de form triunghiular se calculeaz cu relaia:
1 2
Ai = R sin i . Pentru ntregul poligon creat, aria se va calcula cu
2
n
1 2
relaia: A = Ai = n R 2 sin ,undenestenumruldetriunghiuri
i =1 2 n
2
iar i = . La limit poligonul devine un cerc, iar relaia anterioar se
n
1 2
transformn: A = lim n R 2 sin = R .
2


n 2
n
Laacelairezultatseajungeidacaproximareasefacepornindde
launpoligoncircumscriscercului(fig.1.2).
Preciziasoluieidepindenmareparte,aacumsepoateobservai
nfigura1.3,destrategiasaudemodeluldecalculales.


Fig.1.3Moduldeconvergenasoluiilorpentruceledoumodurideaproximareaariei
cercului

14
Considernd poligonul aproximat nscris sau circumscris se poate
obinelimitainferioar(Ai)saulimitasuperioar(As) pentru aria real. n
continuare, odatcucretereanumrului de laturi ale poligonului(nscris
sau circumscris) valorile aproximative conduc spre valoarea real. Se
observcambelemetodedecalculsuntconvergente,diferenadintreele
fiind legat de modul de aproximare (n plus sau n minus) n raport cu
soluiaexact.
n rezolvarea problemelor complexe pentru care soluiile analitice
sunt dificile datorit aparatului matematic existent, sunt cunoscute dou
direciiderezolvareaproximativ:
A. utilizarea unor metode aproximative de rezolvare a ecuaiilor
difereniale pentru un model de calcul exact. Acest lucru se poate realiza
astfel:
se neglijeaz termenii de importan secundar care permit n
continuarerezolvareaexact;
se aplic metodele numerice n rezolvarea sistemului de ecuaii
difereniale (metoda diferenelor finite este foarte eficient n obinerea
rapidaunorsoluiiacceptabile).
B.utilizareaunormetodeexactederezolvareaplicateunormodele
decalculaproximative.Modeleleaproximativedecalculsepotobineprin
acceptarea unor ipoteze simplificatoare privind cea mai defavorabil
configuraieadeplasrilorcarerespectcondiiilepecontur.Dupgradul
degeneralitateaipotezelorutilizate,sedistingdoucategoriideipoteze:
ipoteze cu caracter general, aplicabile ntregului corp, cum ar fi:
ipotezaseciunilorplaneinormale(ipotezaluiBernoullilabare),ipoteza
normalelor rectilinii (ipoteza lui Kirckoff plci subiri), ipoteza
nedeformabilitiiconturuluietc.;
ipoteze cu caracter local, valabile pentru poriuni mai mici sau
subdomenii componente ale unei entiti complexe. Este important ca
acesteipotezesasigurecontinuitateadintresubdomenii.
Se poate spune deci, c metoda elementelor finite a aprut ca o
consecin a necesitii de a calcula de rezisten complexe, pentru care
metodele analitice de calcul sunt foarte greu de utilizat. Ideea de baz a
acesteimetodeestecncazulncarestructurastudiatsempartenmai
multeprinumiteelementefinite,pentrufiecaredintreacesteaseputnduse
aplica teoriile de calcul corespunztoare schematizrii adoptate (teoria de
bar,placsaubloc).mprireastructuriinpridedimensiunimaimici,

15
operaie care poart numele de discretizare va avea drept efect obinerea
unor forme simple pentru elementele finite ce compun structura studiat.
Modelul de calcul utilizat n analiza cu elemente finite este un model
aproximativ obinut prin asamblarea elementelor finite componente,
innduse cont de geometria structurii. Conectarea elementelor finite se
realizeaz numai n anumite puncte numite puncte nodale sau noduri.
Nodurile reprezint punctele de intersecie ale liniilor de contur rectilinii
sau curbe ale elementelor finite. Elementele finite pot fi uni, bi sau
tridimensionalenfunciedegeometriastructuriipecareomodeleaz.
Caracterul aproximativ al metodei elementelor finite rezult ca
urmareafaptuluicgeometriarealastructuriiestentotdeaunanlocuit
cuoreeadeelementefinitecareurmreteformarealastructurii,darnu
opoateredacuexactitatedectnumaiprinanumitegeometriiparticulare,
datorit numrului finit de elemente iar mrimile necunoscute ale
problemei sunt calculate numai n nodurile reelei de elemente finite ce
discretizeazstructura.Deaicisepoatetrageosingurconcluzie:precizia
decalculaacesteimetodecreteodatcucretereanumruluideelemente
finite. Continuitatea rezultatelor obinute depinde de caracterul de
continuitatepecarefunciiledeaproximaretrebuiesleasigurelanivelul
zonelordintreelemente.
Formularea metodei elementelor finite se bazeaz pe exprimarea
condiiilor de extrem pe care unele mrimi care intervin n fenomenul
studiat trebuie s le satisfac. Aceast metod este o metod cu un vast
domeniu de aplicabilitate, bucurnduse i de avantajul unei formulri
simple. Caracterul de generalitate a metodei i confer avantajul de a se
puteaadapta,cumodificrisimple,celormaicomplexeivariateprobleme,
cum ar fi problemele liniare i neliniare, solicitri statice i dinamice,
structuridebare,plciplanesaucurbe,problemedecontact,problemede
mecanicaruperii,deobosealetc.

1.3 Noiuniderezistenamaterialelor

Rezistena materialelor are ca obiect stabilirea metodelor i


procedeelordecalculaleeforturilor,tensiunilorideformaiilorceaparn
diferite puncte ale elementelor de rezisten, cnd asupra acestora
acioneazfore,precumistabilireaiutilizarearelaiilordintreeforturii
dimensiunileseciunii.

16
Din totalitatea caracteristicilor elementelor de rezisten, n
rezistena materialelor, se rein numai acele caracteristici necesare
calcululuiderezistenfcndabstraciedeceilalifactoricareintervin.n
acestscopcorpurileseschematizeaznmodelematematiceceauanumite
caracteristici mecanice i elastice. Ca urmare, corpurile se vor ncadra n
urmtoarele cinci modele: fir, bar, membran, plac i bloc. Prin aceste
modele rezistena materialelor schematizeaz, printro metod de calcul,
numeroaseorganedemainiielementedeconstruciiideci,calcululde
rezistenareolarggeneralizare.
nraportcugeometrialor,corpurilesempartntreigrupe[50]:
a) Corpurilecufibrmedie,celeceauunadindimensiuni,lungimea,
mult mai mare dect celelalte dou, limeai grosimea. Ele se
definescprin:
axa longitudinal ce poate fi dreapt, curb, linie frnt,
etc.
seciunea transversal ce poate fi constant sau variabil
nlungulaxeilongitudinale.
Dinaceastgrupfacparte:
firele care pot fi solicitate numai la ntindere i nu opun
practic nici o rezisten solicitrilor transversale sau de
compresiune;
barele care rezist att la solicitri axiale ct i
transversale.
Dup destinaie i modul de solicitare barele poart diferite
denumiri specifice: tirani cnd sunt solicitate la ntindere, stlpi cnd
sunt solicitate la compresiune, grinzi cnd sunt solicitate la ncovoiere,
arboricndsuntsolicitate,nspecial,latorsiune.
Prinfibrmediesauaxsenelegeloculgeometricalcentrelorde
greutate al seciunilor plane normale pe axa barei (sau a firului), iar prin
seciunenormal,seciuneaplanperpendicularpeax.
b) Corpurilecusuprafamedianauunadindimensiunigrosimea
relativ mic n raport cu celelalte dou limea i lungimea.
Dinaceastgrupfacpartemembraneleiplcile.
membranele, ce au grosimea foarte mic, nu rezist la
sarcinitransversalesaudecompresiunecinumailasarcini
dentindere.

17
plcile,planesaucurbe,potpreluaisarcinitransversalei
decompresiune.
Exemple de plci: capace i perei de rezervoare, cupole, planee,
etc.iardemembrane:pnzadecort,membraneamortizoareetc.
c) Blocurisaucorpurimasive,careaudimensiuniledeacelaiordin
de mrime. Exemple: bilele i rolele de rulment, blocurile de
fundaiietc.
Calculelederezistendiferdelaogruplaalta,elefiindcelemai
simplelafireilabaredrepte,crescncomplexitatelabarelecurbeicadre,
deveninddeosebitdecomplicatelaplciiblocuri.
Rezistenamaterialelorprezintmoduldedeterminareaeforturilor,
tensiunilorideformaiilorncelemaisimpleidesutilizatecorpuriidin
acest motiv studiul barei drepte, de seciune constant sau variabil,
formeaz baza i este tratat n cea mai mare parte n cursurile de
Rezistenamaterialelor.
Modelul unei bare drepte (fig. 1.4,a) se schematizeaz ca n figura
1.4,b.Astfel,modelulbareiconineaxabarei,delungimeLtrasatculinie
groasnfiguriseciuneatransversal,dreptunghiularnacestcaz,de
lime b i nlime h. Sistemul de axe ataat modelului, este un sistem
triortogonal drept cu axa Ox axa barei i sistemul yOz, axele centrale
principalealeseciunii.


Fig.1.4Moduldeschematizareauneibaredreptedeseciunedreptunghiular

Pentru a putea stabili relaiile de calcul simple, n rezistena


materialelor se folosesc anumite ipoteze referitoare att la structura
materialelor ct i la comportarea lor sub aciunea sarcinilor aplicate.

18
Aceste ipoteze sunt uneori n concordan cu realitatea, iar alteori ele
reprezintsimplificrialefenomenelorreale,careduclarezultateverificate
experimentalideciacceptabilepentruscopulrezisteneimaterialelor.
Principaleleipoteze,cucareopereazrezistenamaterialelor,sunt[50]:
I.Ipotezamediuluicontinuu,princareseadmitecmaterialulunui
element de rezisten se consider un mediu continuu ce ocup ntregul
spaiu delimitat de volumul su. Aceast ipotez corespunde satisfctor
materialelor amorfe dar nu corespunde realitii la cele cristaline. Ipoteza
este necesar ntruct mrimile din rezistena materialelor, cum sunt
tensiunile, deplasrile, deformaiile etc. pot fi scrise ca funcii continue de
punctinucafunciidiscretespecificepentrufiecarecristalsauparticul,
permindfolosireacalcululuiimetodeloranalizeimatematice.
II. Ipoteza mediului omogen, prin care se admite c materialul
elementului de rezisten are n toate punctele din volumul su aceleai
mrimifizice.Niciaceastipoteznuconcordntotalitatecurealitatean
special n cazul betonului, lemnului i chiar al metalelor. Astfel, la metale
prin diverse tratamente termice sau mecanice se creeaz cruste dure i
caracteristicimecanicediferitedealemiezului.
III.Ipotezaizotropiei.Materialeleseconsiderizotropecndaupe
toate direciile aceleai caracteristici elastice E, G i . n caz contrar
materialele se consider anizotrope. Un caz particular de anizotropie este
celalmaterialelorortotrope(lemnul).
IV. Ipoteza elasticitii perfecte. Dac tensiunile nu depesc
anumite valori limit, materialele se consider perfect elastice, ceea ce
nseamncdeformaiileprodusedesarciniseanuleazodatcuanularea
sarcinilor.
V.Ipotezaproporionalitiintretensiuniideformaiispecifice.n
cazul solicitrilor n domeniul elastic se consider c ntre tensiuni i
deformaii specifice exist o relaie liniar, adic este valabil legea lui
Hooke.
VI. Ipoteza deplasrilor mici. n afar de unele excepii, n
Rezistena materialelor se consider c deformaiile unui element de
rezisten suntfoartemicinraportcudimensiunile acestuia.Ipoteza este
foarteimportantntructecuaiiledeechilibrustaticsepotscrieraportnd
forele la starea iniial nedeformat a elementului de rezisten. Tot pe
baza acestei ipoteze, n calculele analitice, termenii ce conin deformaii

19
specifice sau deplasri la puteri superioare se pot neglija n raport cu
termeniilaputereanti(teoriadeordinulnti).
VII. Ipoteza proporionalitii dintre deformaii specifice i
deplasri.ndomeniulelasticseconsidercntredeformaiilespecificei
deplasriexistorelaieliniar.Aceastipotezesteoconsecinaipotezei
deformaiilormici.
VIII. Ipoteza seciunilor plane (Bernoulli). Seciunile plane i
normalepeaxabareirmnplaneinormaleidupdeformareaprodus
desarcini.Aceastipotezseverificexperimentalpeconturulbarelorise
admitevalabilininteriorulacestora.


Fig.1.5Reprezentaregraficaipotezeiseciunilorplane(ipotezaluiBernoulli)

Astfel n cazul barei din figura 1.5,a, supus la ntindere, seciunea


BCsedeplaseaznBCdarrmneplaninormalpeaxabarei.Lafel
pentru bara din figura 1.5,b supus la ncovoiere seciunea BC se
deplaseaziserotetenpoziiaBC,darrmneplaninormalpeaxa
barei.
IX. Principiul lui SaintVenant. Dac se nlocuiesc forele care
acioneazpeoporiunemicaelementuluiderezistencuunaltsistem
deforeechivalentdinpunctdevederestaticcuprimul,nouadistribuiea
forelorproducenloculdeaplicaredifereneapreciabilefadeprimadar
rmne fr efect, sau cu efect neglijabil, la distane mari de locul de
aplicareaforelor.
X. Principiul suprapunerii efectelor. Prin aplicarea unei sarcini
asupra unui element de rezisten pn la limita prescris de
proporionalitate a materialului, eforturile, tensiunile, deformaiile i

20
deplasrile ce se produc n elementul de rezisten depind exclusiv de
mrimea acelei sarcini i nu sunt influenate de efectele altor sarcini
aplicateanteriorsau concomitent. Acest principiueste o consecin alegii
lui Hooke (deformaiile sunt proporionale cu sarcinile) i a ipotezei
deformaiilormiciceindicteoriadeordinulnti.

1.4 Noiunidespreelementelefinite

1.4.1Definiii

Elementele finite apar n procesul divizrii domeniului unei


structuri,indiferentdetipulanalizeicesedoreteafirealizat(fig.1.6).


Fig.1.6Tipuridereeledeelementefinite

n sens larg, un element finit reprezint modelul de aproximare a


urmtoarelorproprieti:
geometrice (forma elementului) caracterizat ca parte dintrun corp
cuanumitedimensiuni;
fizice, elementul finit are ataat proprieti fizice, cum ar fi:
elasticitatea,vscozitatea,densitatea,conductibilitateatermicetc.;
funcionale; aproximeaz una sau mai multe variabile ale
problemei n funcie de valorile nodale i funciile de
aproximarealeproblemei.

21
nfigura1.6suntprezentatectevatipuridestructuridiscretizaten
elementefinite:elementeunidimensionaleutilizatelastructuridetipbar
(a), elemente bidimensionale triunghiulare i patrulatere utilizate la
structuri din categoria plcilor i membranelor (b), elemente tetraedrice i
paralelipipediceutilizatelastructurimasive(c).

1.4.2Sistemedereferin

Definirea geometrilor structurii de rezisten, a modului de


comportare sub aciunea sarcinilor, implic utilizarea unor sisteme de
referinprinintermediulcrorasserealizezeosimplificareamoduluide
obinereaecuaiilor algebrice aferentecazului studiat.Sunt utilizate dou
sistemedereferin(fig.1.7)ianume[11]:
sistemul global de referin, (pentru ntreg domeniul discretizat n
elemente finite), care este un sistem triortogonal drept prin intermediul
cruia este definit geometria structurii, modul n care este constrns i
modul n care este ncrcat cu sarcini. Tot la sistemul global de axe sunt
raportaterezultateleprivindmoduldedeformarealstructurii.
sistemul local de referin, (care este ataat fiecrui element finit n
parte),esteutilizatladefinireadeplasrilornodale,aforelorcareacioneaz
nnodurileelementuluifinit.Totnsistemullocaldeaxesedefinescecuaiile
deechilibrualefiecruielementfinit.Utilizareasistemelorlocaledereferin
esteimpusdeobinereaunorrelaiidecalculctmaisimple.


Fig.1.7Elementefinitenraportcusistemedecoordonatelocale(aic)inraportcu
sistemuldecoordonateglobal(b)

Sistemeledecoordonatelocalepotfigrupatenurmtoarelecategorii:
normale care la rndul lor se clasific n: cartezian (fig. 1.8,a),
cilindric(fig.1.8,b)isferic(fig.1.8,c)avndorigineanunuldinnodurile

22
sau centrele de greutate ale elementului; trecerea de la sistemul de
coordonategloballacellocalsauinverssefacecumatriceadetransformare
[T],respectiv[T]1.


Fig.1.8Tipuridesistemedecoordonate:acartezian,bcilindric,csferic

specifice (naturale obinute prin raportarea coordonatelor


globalelamrimicaracteristicealeelementuluilungimi,ariisauvolume);
naceastcategoriepotintraurmtoarelesistemedecoordonate:
1. coordonate natural cu originea n centrul elementului avnd
intervalul de variaie [1,1]; acest sistem este preferat la elementele
patrulateresauparalelipipedice;
2. coordonatele L natural, unde intervalul de variaie este [0,1];
acestsistemesteutilizatpentruelementefinitetriunghiulareitetraedrice.

1.4.3Tipurideelementefinite

Se poate face o clasificare a elementelor finite n funcie de mai


multecriterii,aacumsevaartainprezentulparagraf.
n funcie de geometria structurii analizate, sunt utilizate
urmtoareleformedeelementefinite:
a) unidimensionale pentru structuri din bare articulate, grinzi cu
zbrele,cadreplaneispaialeetc.(fig.1.9,a,b,c);
b) bidimensionalepentruplci,membrane,rezervoareipotavea
formtriunghiularsaudepatrulater(fig.1.9,d,e);
c) tridimensionale pentru corpuri masive i pot avea form de
tetraedru,paralelipipedsaucub(fig.1.9,f,g).

23

Fig.1.9Tipurideelementefinite

n funcie de numrul gradelor de libertate pe fiecare nod, se pot


distingeurmtoarelecategoriideelementefinite:
a) cu un grad de libertate pe nod cazul structurilor (barelor)
solicitateuniaxial(fig.1.9,a);
b) cu dou grade de libertate pe nod cazul structurilor plane
solicitate n planul structurii, pentru structuri din bare
articulate, grinzi cu zbrele, cadre plane i spaiale etc. (fig.
1.9,b,c,d,e);
c) cutreigradedelibertatepenod(fig.1.9,f,g).
Aproximrile geometrice ale elementelor finite sunt controlate de
numruldenoduriutilizatelaexteriorulelementuluipentruadefiniforma,
n timp ce aproximrile fizice sunt controlate de numrul de noduri (din
interior i exterior) ale elementului, utiliznduse la definirea lor diferite
funciideinterpolare.
nfunciedeaproximrilefiziceigeometriceexisttreicategoriide
elementefinite[11]:
a) subparametricem<n(fig.1.10,c,f),undemestegardulfunciilor
deinterpolareNiiarnestegradulfunciilordeformaNi;
b) izoparametricem=n(fig.1.10,b,e)naceleaipunctenodalesunt
utilizate aceleai funcii pentru a defini geometria i variabilele
destarealeelementuluifinit;
c) superparametricem>n(fig.1.10,a,d)

24

Fig.1.10Moduldedefinireaelementelorprinnoduri

Dinpunctdevederealcalculelor,elementelefinitepotficlasificate
ntreimarigrupe[20]:simple,complexeimultiplucomplexe(tab.1.1).
Tab.1.1Clasificareaelementelorfinite
Tipul
elementului Formaelementuluifinit
finit

Simplu

Complex

Multiplu
complexe

1.4.4Funciideaproximarealeelementelorfinite

Determinarea formei i a deplasrii nodurilor elementelor finite se


poate face cu ajutorul funciilor de interpolare n raport cu coordonatele
globale.

25
Condiiilecetrebuieslendeplineascfunciiledeaproximare(n
cazulncareauderivatepnlaordinulk+1)pentruaasiguraconvergena
lamicorareaelementelorfinitesunt:
continuitatea, care s asigure variaii mici pentru parametrul
necunoscutpetotdomeniulelementuluifinit,inclusivpefrontieraacestuia.
De exemplu dac elementul finit are n noduri doar deplasri, funcia de
aproximare trebuie sfiecontinuadic de clasaC0 funcie generalizat
de tip Lagrange, iar n cazul n care elementul finit are n noduri att
deplasri ct i rotiri, este necesar ca funcia de aproximare i prima ei
derivat s fie continue, adic de clas C1 funcie generalizat de tip
Hermite;
compatibilitatea, adic n timpul modificrii domeniului
problemeidealungulfrontiereicomune,elementelefinitesnutrebuiasc
s se separe, iar valorile funciilor de aproximare pe frontiera comun s
depindnumaidenecunoscuteledinnoduriledepeaceastfrontier;
completitudinea, care este asigurat de modul cum sunt alese
funciile de aproximare; de exemplu n mecanica solidului deformabil,
funcia de aproximare care satisface condiiile de completitudine conine
moduri ale deplasrilor care fac posibil s se descrie att comportarea de
corprigidctidedeformaiiconstante;
invariaia,carereprezintproprietateaelementuluifinitdeaavea
aceeai stare fizic indiferent de orientarea axelor locale n raport de care
aceaststareesteformulat.
Polinoamele reprezint principala categorie de funcii de
aproximareutilizatncadrulmetodeielementelorfiniteipotfigrupaten
urmtoarelecategorii:
A. polinoame simple, care asigur o descriere analitic a domeniului
comportrii elementului i facilitile de a efectua un control asupra
aproximaiilor;
B. polinoame de tip Lagrange, care permit delimitarea coeficienilor
polinomuluinraportcuvalorilefuncieinpuncteledepeolinie;
C.polinoamedetipHermite,caresuntutilizatepentruasatisfaceatt
funciactiderivatasauderivateleacesteiannodurileelementelorfinite.
Formageneralaunuipolinom,scrismatriceal,este:
u u~( x, y, z ) = [( x, y, z )] { } (1.1)

26
unde: [( x, y, z )] este o matrice linie de polinoame iar matricea coloan
{ } este o matrice care conine coeficienii necunoscui sau parametrii
generalizai.

1.5 Etapedecalculastructurilorcumetoda
elementelorfinite

Analiza diverselor structuri din punct de vedere al rezistenei cu


ajutorul metodei elementelor finite are la baz dou metode de calcul i
anume:
metodaforelor,lacarenecunoscutelesuntforelecareiaunatere
n nodurile modelului fizic al structurii, atunci cnd aceasta este supus
uneincrcrioarecare;
metoda deplasrilor, la care necunoscutele sunt deplasrile care
iaunaterennodurilemodeluluifizicalstructurii,atuncicndaceastaeste
supusuneincrcrioarecare.
Dintre cele dou metode enunate, se utilizeaz cu precdere
metoda deplasrilor datorit avantajelor oferite la calculul matriceal. n
consecin n continuare se va face referire numai la aceast metod de
calcul.
Avndnvederecelemenionatemaisus,etapeledebaznanaliza
cuelementefinitesunt:
1. Modelareadomeniuluiproblemei;
2. Discretizareadomeniuluidatalproblemeicarecuprinde:
o construciareeleideelementefinite;
o numerotareanoduriloriaelementelor;
o generareaproprietilorgeometrice(coordonate,aria
seciuniitransversaleetc.).
3. Derivareaecuaiilorelementelorfinite:
o formularea variaional sau diferenial pentru
descriereacomportriicorpuluisolidsolicitat;
o calculul deplasrii n funcie de deplasrile din
noduri:
n
u = ui N i (1.2)
i =1

inlocuireaacestoranpentrudeterminareaecuaieielementuluifinit:

27
{F }= [k ] {u }
e e e
(1.3)
o derivareasaualegereafunciilordeinterpolareNidin
literatura de specialitate i calculul matricelor
elementului.
4. Asamblareaecuaiilorelementelorfinite:
o identificarea condiiilor de continuitate ntre
elementele finite adiacente prin variabile primare
(relaiantregradelede libertatelocalei gradelede
libertateglobale);
o identificarea condiiilor de echilibru ntre variabilele
secundare (relaiile dintre componentele locale i
componenteleglobale).
5. Introducerea condiiilor de contur i reducerea sistemului de
ecuaiicaredescriecomportareaunuisolid;
6. Rezolvarea sistemului de ecuaii care descrie comportarea
structuriistudiate;
7. Postprocesarea.

1.5.1Modelareageometricadomeniuluiproblemei

ncadrulacesteietapesefaceoschematizareastructurii,sedescriu
condiiile de contur i proprietile n raport cu un sistem de coordonate
ortogonal.
n mecanica solidului deformabil corpurile (structurile) sunt
schematizatecu:liniidreptesaucurbe(cereprezintaxamedian)pentru
bare, suprafee plane sau curbe (ce reprezint suprafaa median) pentru
plci i membrane, volume pentru corpuri masive, ceea ce permite o
reprezentaresimplificatamajoritiistructurilorstudiate.
naintedemodelareastructuriistudiateesteimportantsseaibn
vedereurmtoareleaspecte:
a) tipuldeanaliz(static,dinamic,modaletc.);
b) ipotezele posibile de a fi aplicate n vederea simplificrii
modelului(simetria(fig.1.11),carepoatefiaxial,plan,ciclic
saurepetitiv);
c) moduldediscretizarenfunciedetipulelementelorfinite;
d) schimbareaaciunilorexterioare;

28
e) stabilireacondiiilordeconturifrontier;
f) preciziadecalcul.


Fig.1.11Exempledesimetrii[20]

Prin urmare, la analiza strilor de solicitare a diverselor corpuri


solideestenecesarcautilizatorulacesteimetodes:
modelezepeohrtiecorpul(structura)ceurmeazafianalizat;
stabileasc liniile, suprafeele i volumele corpului, avnd n vedere
discretizarea distinct n elemente finite datorit proprietilor diferite de
materiali/sauproprietilorgeometricediferite(seciuniigrosimidiferite);
separenregiuni,suprafeesauvolumecorpulanalizat;
menincontinuitateamodelului.

1.5.2Discretizareamodelului

Discretizarea (mprirea) n elemente finite este echivalent cu


nlocuirea domeniului (fig. 1.12,a) cu subdiviziuni (elemente finite) de
mrime finit, interconectate n noduri (fig. 1.12,b), avnd o geometrie
simpl (linii drepte i curbe n cazul problemelor unidimensionale,
triunghiuri sau dreptunghiuri n cazul problemelor bidimensionale i
tetraderesauelementeparalelipipedicepentruproblemetridimensionale).


Fig.1.12Exempludestructurplanageometriastructurii,bstructuradiscretizat

29
Un astfel de element finit are un numr de puncte nodale cu un
anumitnumrdegradedelibertate.Localizarealornspaiuestedatprin
intermediul coordonatelor relative la un sistem de coordonate local sau
global. Forma fiecrui element finit este definit prin coordonatele
nodurilor i prin funcii de interpolare. n cadrul acestei etape trebuiesc
parcurseurmtoarelesubetape:
construireareeleide elementefinite,caredepindedecapacitatea
calculatorului, preul de cost i de acurateea dorit pentru rezultatele
obinute;
numerotareanoduriloriaelementelor;
generarea proprietilor geometrice i fizice necesare rezolvrii
problemei.
Construcia reelei de elemente finite este influenat de factori ca:
tipul elementelor finite, mrimea acestora i numrul de elemente finite
utilizateladiscretizareastructuriistudiate.
De cele mai multe ori tipul elementelor finite utilizate depinde de
problema fizic. De exemplu, la analiza grinzilor cu zbrele (care sunt
supuse la traciunecompresiune), se vor utiliza elemente de tip bar, n
timpcelabarefoartescurtesolicitatelancovoieresevorutilizaelemente
finite de tipsolid. Mrimeaelementelorare influenasupra convergenei
soluiei. Astfel, dac elementele finite sunt de dimensiuni mici, soluia
obinut este mai apropiat de cea exact. n acelai timp rezultatul este
influenatideraportuldimensiunilorsemnificativealeelementelorfinite
bidimensionale i tridimensionale, motiv pentru care se recomand
evitarea formelor alungite, iar raportul dimensiunilor semnificative s fie
ct mai aproape de valoarea unitar. n ceea ce privete gradul de
uniformitate al reelei de elemente finite, se recomand o discretizare
uniformastructurilorstudiate.
Dimensiunile sistemului de ecuaii algebrice, la care se ajunge n
urmaasamblriimatricelorderigiditateelementare,depindenunumaide
dimensiunile acestora ci i de numrul i de modul de numerotare a
nodurilor reelei de elemente finite. Limea de band (fig. 1.13, a) a
matricei de rigiditate global a structurii se poate calcula cu expresia
urmtoare[22]:
Lb = g ln (dif . max+ 1) (1.4)
unde:

30
Lb este valoarea limii de band a matricei de rigiditate a
structurii;
glnestenumrulgradelordelibertatepenod;
dif.max este cea mai mare diferen dintre numerele nodurilor ce
aparinaceluiaielementfinit.
De asemenea, numrul de ecuaii corespunztoare matricei de
rigiditate a unei structuri care are un numr total de noduri ntd, se poate
determincurelaia:nec=glnntd.


Fig.1.13Limeadeband

La structurile cu un numr mare de noduri, matricea global de


rigiditateajungeladimensiunifoartemariidrepturmareaparprobleme
cu stocarea termenilor matricei n memoria calculatorului. Aceast
problem se poate rezolva dac se iau n considerare proprietile de
simetrieidebandalematricei,prinutilizareanumaiauneiporiunidin
matrice, care cuprinde termenii diagonalei principale i cei ce se gsesc
deasupraacesteiapnlalimitabenzii.
nfigura 1.13,beste reprezentatschematic poriunea din matricea
de rigiditate care este utilizat pentru calcul. Utiliznd acest procedeu de
stocare a matricei de rigiditate se obine o important economie de
memorie.

31
Astfeldaclumexempluluneistructuriicuunnumrdentd=200
noduriicareareunnumrdegln=3,gradedelibertatepenod,varezulta
un numr de nec = 600 ecuaii. Matricea de rigiditate a structurii [Kg], va
aveaunnumrdentt=180.000termeni.
Dac se presupune c cea mai mare diferen dintre numerele
nodurilor ce aparin aceluiai element finit este dif.max = 10, va rezulta, o
lime de band Lb = 33, iar formatul band al matricei [Kb] va avea un
numrtotaldetermenintt=6.600,ceeacereprezint7,34%dinnumrulde
termeniaimatricei[Kg]derigiditateastructurii.
Limeadebandesteunindicatordebazlastabilireanecesarului
de memorie pentru nmagazinarea matricei band i drept urmare este
necesar s se obin valori mici ale limii de band. Aceast cerin se
realizeaz printro optimizare a schemei de numerotare a nodurilor
structurii, astfel nct s se obin o valoare minim a diferenei dintre
numerelenodurilorcorespunztoareelementelorfinite.
Pentruaexemplificacelemenionatemaisusseconsiderstructura
din figura 1.14 [22]. Pentru structura din figura 1.14,a, diferena maxim
estedif.max=61=5iestelaelementulfinitnumrul1.Seobinenacestcaz
pentrulimeadebandvaloarea:Lb=2(5+1)=12.Pentruaceiaistructur,
darnumerotatcanfigura1.14,b,diferenamaximestedif.max=41=3i
este la elementele finite 1, 5 i 9. Se obine n acest caz pentru limea de
bandvaloarea:Lb=2(3+1)=8.


Fig.1.14Exempludenumerotareanodurilorpentruostructurdetipgrindcuzbrele

Se observ c matricea band a structurii din figura 1.14,a are o


lime de band cu 50 % mai mare dect matricea band a structurii din
figura1.14,b.

32
Realizarea unei numerotri optime se realizeaz atunci cnd
numerotareanodurilorsefaceacordndprioritatedirecieincaresuntmai
puinenoduri.

1.5.3Formulareaproblemeiistabilireaecuaiei
elementuluifinit

Lastabilireaecuaieielementuluifinitsevorparcurge urmtoarele
etape:
formularea ecuaiei difereniale care descrie comportarea
elementuluifinit;
alegerea funciilor de aproximare pentru fiecare element finit, n
generalsubformaunorpoligoanealgebrice(deregulsoluiialeecuaiilor
din teoria elasticitii i plasticitii) care sunt obinute cu teoria
interpolrii;
determinarea ecuaiei elementului, evaluarea matricelor i
vectorilorcaracteristici.
n mecanica solidului deformabil, ecuaia de echilibru pentru
elementul finit exprim legtura dintre matricea coloan a deplasrilor
nodaleivectorulforelorechivalenteaplicatennodurileelementuluiprin
intermediulmatriceiderigiditateelementare.
ngeneralpentruadescrieoproblemfizic,existdouformulri
matematice echivalente: diferenial i variaional. De exemplu pentru o
structursolicitataxialdescriereacomportriisepoatefaceastfel:
Prinformulareadiferenialsescrieecuaiadiferenial:
d du
EA = p (1.5)
dx dx
unde: p este sarcina axial, iar produsul EA este rigiditatea la solicitarea
axial.
Prin formularea variaional, cnd se caut s se minimizeze
funcia:
L
= U + V = { } { }dV p( x ) u ( x )dx
1 T
(1.6)
V
2 0

unde: { }estematriceavectorcoloanatensiunilor,iar { }estematricea


vectorcoloanadeformaiilor.

33
ntrodefiniiemailarg,sepoatespunecunelementfinitesteun
model de aproximare a proprietilor fizice, geometrice i funcionale ale
uneistructuri.Geometricelementulfinitreproducepridintrundomeniu
ntro form idealizat. Elementul finit are dimensiuni i i se ataeaz
proprieti fizice (elasticitate, densitate, vscozitate etc.). Din punct de
vederefizicelementulfinitaproximeazvariabileleproblemei(deplasarea,
tensiuneaetc.).
nstabilireaecuaiilorelementelorfinitetrebuiesseincontde:
tipul de element finit (unidimensional, bidimensional sau
tridimensional) care se stabilete n funcie de forma i dimensiunile
structuriistudiate;
sistemuldecoordonatelacareseraporteaz;
variabileledestaredindreptulnodurilor;
funciile de aproximare pentru tipul de element finit utilizat
pentruadescrieformaivariaianecunoscutelor(variabilelordestare)pe
domeniulstudiat;
moduldestabilireaecuaieielementuluifinit.

1.5.4Asamblareamatricelorderigiditate

Asamblarea este un proces de reunire a elementelor finite i de


sintezadomeniuluistudiat,careseface:
geometric, constnd n refacerea domeniului ocupat de
structurastudiat;
funcional,constndnrealizareamodeluluinumeric.
n cadrul operaiei de asamblare trebuie avute n vedere
urmtoareleaspecte:
identificareacondiiilordecontinuitateprintrevariabileleprimare
(relaiintregradeledelibertatelocaleigradeledelibertateglobale)prin
legareanodurilorelementelorlanodurileglobale;
identificareacondiiilordeechilibruprintrevariabilelesecundare;
asamblareamatriceloriavectorilorelementului.
Aa cum sa precizat i anterior, caracteristicile i ecuaiile unui
element sunt analizate n raport cu un sistem de coordonate local ataat
fiecruielementfinitnparte,nvedereauurriicalculelordeintegrarei
difereniere.Asamblareasefacens,nraportcuunsistemdecoordonate

34
global, ataat ntregii structuri, ceea ce impune introducerea unui calcul
suplimentarnecesartransformriidecoordonate.
Matriceledetransformaredifernfunciedetipulelementuluifinit
utilizatpentrudiscretizareastructuriistudiate.Deexemplu,pentruadefini
matricea de transformare n cazul unui element finit unidimensional cu
noduriarticulate,solicitatdesarciniaflatenplanulstructurii(structuride
tipulgrinzilorcuzbrele),seconsiderelementulfinitdinfigura1.15[22]
mpreuncudeplasrilenodalereprezentatensistemulglobalilocaldeaxe.


Fig.1.15Deplasrilenodalensistemuldecoordonatelocaliglobalpentruunelement
finituniaxial

Axa Ox asistemuluilocaldecoordonatefacecuaxeleOxiOyale
sistemuluiglobal,unghiulirespectivunghiul.
y j yi
= arctg ,
x j xi
(1.7)
x j xi
= arctg .
y j yi
Cosinuii directori ai axei Ox n raport cu sistemul global de axe
vorfi:
l = cos i m = cos = cos(90 ) = sin (1.8)
Lungimeaelementuluifinitdefinitdenodurile(i)i(j)este:
L= (x j xi ) + ( y j yi )
2 2
(1.9)

35
nfigura1.16 este reprezentatdeplasarea nodului(i) reprezentat
nconformitatecuceledousistemedeaxe.Astfelvomavea:
AB = ui = AE + EB = AC sin + CB cos = ui , y m + ui , x l (1.10)


Fig.1.16Deplasareanodului(i)reprezentatnsistemeledecoordonateglobalilocal

n mod similar se poate exprima deplasarea nodului (j) prin


intermediulcelordousistemedecoordonate:
u j = u j,x l + u j, y m (1.11)
Ecuaiile 1.10 i 1.11 scrise sub form matriceal vor avea
urmtoareaform:
uix

ui l m 0 0 u jy
= (1.12)
u j 0 0 l m u jx
u
jy
Subformcondensatvomavea:
{u}= [T ] {u} (1.13)
unde:
{u} este vectorul deplasrilor nodale, definit n raport cu sistemul
localdereferin;
[T ] este matricea de transformare de la sistemul local la sistemul
global;
{u} este vectorul deplasrilor nodale, definit n raport cu sistemul
globaldereferin.
Matricea de transformare [T] este o matrice ortogonal i are
proprietatea:

36
[T ]1 = [T ]T (1.14)
Matricea de transformare [T] se poate utiliza i pentru a defini
legturadintrecomponenteleforelor,conformfigurii1.17,definitencele
dousistemedeaxe[22].


Fig.1.17Definireaforelordepeunelementfinituniaxialnsistemeledecoordonate
globalilocal

Vomaveanacestcaz:
Pix

N i l m 0 0 Pjy
= (1.15)
N j 0 0 l m Pjx
P
jy
Subformacondensatrelaia1.15devine:
{N } = [T ] {P} (1.16)
Matricea de rigiditate a elementului finit raportat la sistemul
globaldeaxesedefineteprinutilizarearelaiilor1.13,respectiv1.16.
Dacnrelaia1.16senlocuietevectoruldeplasareivectorulfor
definit n sistemul local cu vectorul deplasare i for definit n sistemul
globalvomavea:
{P } = [k ] {u } [T ] {P} = [k ] [T ] {u} (1.17)
Dacnecuaia1.17senmuletelastngacu [T ] vomavea:
1

{P} = [T ]1 [k ] [T ] {u} (1.18)


Relaia 1.18 exprim legtura ntre deplasrile i forele
corespunztoareelementuluifinit,raportatelasistemulglobaldeaxe.Dac
seinecontdeecuaia:

37
[K ] { } = {P} (1.19)
rezult:
[k ] = [T ]1 [k ] [T ] (1.20)
unde: [k ] reprezintmatriceaderigiditateaelementuluifinit raportatla
sistemulglobaldeaxe.
nacestcazecuaia1.17devine:
[k ] {u} = {P} (1.21)
iexprimecuaiaelementuluifinitraportatlasistemulglobaldeaxe.
n form explicit matricea de rigiditate a elementului finit studiat
n acest paragraf, raportat la sistemul global de axe va avea urmtoarea
form[22]:
l 0
m 0
[k ] = E A 1 1 l m 0 0 =
0 l L 1 1 0 0 l m

0 m
(1.22)
l2 l m l 2 l m

E A l m m2 l m m2
=
L l2 l m l2 l m

l m m l m m 2
2

O alt modalitate de asamblare a matricelor elementelor finite este


asamblarea dup elemente, procedeu care este cel mai des utilizat n analiza
cuelementefinite,datorituurineimaricucaresepotrealizasubrutinele
deasamblare.Acestprocedeuaredouetapesuccesive:
a.) Expandarea, prin intermediul creia modelul matriceal al
elementului se raporteaz la sistemul global. Coeficienii matriceali nu
sufernacestcazmodificricidoarischimbpoziiaprintrecereadela
sistemullocallacelglobal;
b.) Asamblarea propriuzis, care const n suprapunerea modelelor
expandate ale elementelor, astfel nct coeficienii matriceali din dou
elementevecinessensumezelanodurilecomune.
ncazulncarederivareamodeluluielementalsefacevariaional,se
folosetederegulasamblareadupnoduri.nacestcazasamblareasefacen
nodurisaulainterferenelecaresuntcomuneelementelorvecine.naceste

38
noduricontinuitateaestestabilitnraportcuvariabileledestareiposibil
nraportcuderivatelesale.

1.5.5Impunereacondiiilorpecontur

n urma asamblrii elementelor finite, rezult un sistem de ecuaii


algebriceliniaredeforma:
[K ] { } = {P} (1.23)
Impunerea condiiilor pe contur se face n funcie de tipul
condiiilorlalimitgeometricedetipCauchyicondiiiliberesaunaturale
detipNeumann(derivatavariabileidecmp).Prinurmare,vorfistabilite:
gradele de libertate globale primare specificate; deplasri
valoarealanodulfinalalelementuluiiesteaceeaicuvaloareadeplasrii
primuluinodalelementuluii+1;
gradele de libertate secundare echilibrul variabilelor secundare
n nodurile de legtur. n nodurile de legtur, gradele de libertate au
valoarea zero cnd nu exist surs exterioar i valoarea Fi dac sursa
exterioarareaceastvaloare.
Ca urmare a introducerii condiiilor de contur, sistemul de ecuaii
1.23 va fi redus sau condensat la forma final. Condiiile la limit sunt
adesea prescrise prin valori egale cu zero sau constante (cum ar fi fixarea
nodurilor unei structuri) sau ca o funcie de un vector (supori elastici la
care forele sunt proporionale cu deplasarea, n cazul problemelor de
mecanicivibraii).Impunereacondiiilorpecontursefacederegulprin
trei metode. Dup introducerea condiiilor de contur, sistemul de ecuaii
1.23sereducelaurmtoareaform:
[K r ] { r } = {Pr } (1.24)
carepoartnumeledesistemdeecuaiiredus.

1.5.6Metodederezolvareasistemuluideecuaiiredus

Metodelederezolvareasistemuluideecuaiiredus,potfigrupate
ndoumaricategorii:metodedirecteimetodeiterative.
Metodele directe utilizeaz un numr finit de operaii elementare
(adunare,nmulire,extragereardciniiptrate)asupramatricelor [K r ] i

39
{ r } pentruaobinesoluiasistemuluideecuaii1.24.Principalelemetode
derezolvaredincadrulacesteicategoriisunt:
regula lui Cramer, care este ns greoaie pe msur ce crete
mrimeadeterminantuluimatricei [K r ] ;
metodaluiGauss(metodaeliminrii),careconstneliminarea
necunoscutelor.OvariantaacesteimetodeestemetodaGauss
Jordan,careconstndiagonalizareasistemului;
metoda Choletsky (metoda rdcinii ptrate), care este un
procedeucepermiteeliminareanecunoscutelor,fiindometod
cesepreteazlarezolvareacuajutorulcalculatorului;
metodacelormaimiciptrate.
Metodele iterative consider o valoare iniial a soluiilor i cu ajutorul
unui algoritm se genereaz o succesiune de soluii aproximative, care n mod
normal, trebuie s convearg ctre soluia exact. Aceste metode utilizeaz
matricelenemodificatealesistemului1.24nfiecareiteraie,motivpentrucare
cantitatea de memorie necesar este mult mai mic dect memoria cerut s
stochezevectorulprocesuluideiteraie.Astfel,dacmemoriacalculatoruluieste
suficient, cteva poriuni din matricea original pot fi pstrate n memoria
calculatorului. n ultima perioad metodele iterative au devenit mult mai
popularedatoritfaptuluicproblemelestudiatesuntdincencemaicomplexe
i necesit un spaiu mare de memorie. Viteza de convergen a metodelor
iterativedepindedetipulproblemeicetrebuierezolvatprecumidevalorile
numerice reale. Precondiionrile sunt utilizate pentru a reduce numrul
iteraiilorastfelnctmetodasconvearglasoluiareal.Principalelemetode
dincadrulacesteigrupesunt:metodaJacobi,metodaGaussSeidel,metodarelaxriii
metodagradientuluiconjugat.
Rezultateleanalizeicuelementefiniteconstaudinvalorilenumerice
care rezult din rezolvarea ecuaiilor de forma 1.24. n cazul analizelor
structurale, aceste rezultate sunt: deplasrile nodurilor i reaciunile din
dreptul reazemelor. Alte rezultate, cum ar fi: fore, tensiuni i deformaii
suntmrimiderivateobinutedindeplasri.

1.5.7Interpretarearezultatelor

Oetapfoarteimportantnanalizacuelementefiniteoconstituie
interpretarea rezultatelor obinute, deoarece pe parcursul rezolvrii

40
problemeisaudupobinerearezultatelor,senascctevantrebri,cumar
fi: Ct de bune sunt rezultatele obinute?, Ce se poate face cu aceste
rezultate?etc.
Rspunsullaacestentrebrifinalizeazanalizaproblemeisaucere
ca anumite etape prezentate anterior s fie repetate. De regul, pentru a
putearspundelantrebrileanterioare,suntnecesareaseparcurgedou
etape:
1. Validarea modelului. De regul, aceast validarea ia foarte mult
timp. Utilizatorul metodei trebuie s verifice rezultatele corespunztoare
care s satisfac modelul de calcul. Validarea momentului este afectat n
principaldeperformanaglobalamodeluluipentrufiecaresetdecondiii
deconturanalizate.nafardecazulncarerezultatelesuntdoritepentru
compararea lor cu rezultatele obinute prin alte metode (experimentale,
analiticeetc.)rezultatelepotfiutilizatentrosituaieconcretcorect.
2. Interpretarea rezultatelor. Prin interpretarea rezultatelor dup
validare,acesteaaratmodulncarelucreazstructurastudiat.Pedealt
partepotficerutevalorilemaximepentruaficomparatecuceleadmisibile
sau cu valori obinute n anumite cazuri particulare. De asemenea este
important ca rezultatele s fie prezentate ntro form care s permit o
bun nelegere, fr o cunoatere prealabil a modelului. n acest caz
rezultatele pentru structurile mecanice pot fi grupate sub urmtoarele
forme:
reprezentareaformeideplasrilor;
reprezentareaconturuluipieseideformateinedeformate;
reprezentareaforelorimomentelordindreptulreazemelor;
reprezentareatensiunilorideformaiilorpecontur;
reprezentareadireciilortensiunilorprincipale;
calcululenergieidedeformaie;
listarea tensiunilor i deformaiilor n ordine cresctoare sau
descresctoareetc.
Este important ca pri ale structurii s fie artate n form grafic
iardireciileaxelorsistemuluidecoordonatesfieclarartateiexplicate.
Dacvalorilenumericesuntincluse,localizareanodurilor,elementelorsau
seciunilor la care se refer trebuie s fie prezentate grafic, iar conveniile
desemnesfieclarexplicate.Pentruelementelefinitedetipbeamishell
estenecesarconveniade semnepentru foreimomente,iar n anumite

41
cazuri ele sunt convertite n tensiuni, caz n care conveniile pentru
localizareasuprafeelorifibrelorestenecesar.

1.5.8Exempludecalculnumericaproximativpentruo
grinddeseciunevariabilsolicitataxial

n paragraful de fa se vor determina (urmnd etapele prezentate


ncapitoluldefa)tensiunileieforturiledintrobarverticalncastrat
launcaptiliberlacellalt,solicitatpedirecieaxialdectreosarcin
concentrat aplicat P (fig. 1.18, a). Structura va fi mprit n 4 elemente
finite (fig. 1.18, b). cu noduri articulate, fiecare nod avnd un grad de
libertate(deplasarepedireciasolicitrii),ntotalstructuraavnd5noduri
(fig.1.18,c).


Fig.1.18Barverticalncastratlauncaptiliberlacellatsolicitatlatraciune

1.Definireacaracteristicilorgeometrice,idematerialastructurii.
L = 260 [mm] lungimeastructuriistudiate;
D1 = 60 [mm] diametrulmaximalstructurii;
D2 = 20 [mm] diametrulminimalstructurii;
L1 = L2 = L3 = L4 = 65 [mm]lungimeaunuielementfinit;
E = 210 103 [MPa] modululdeelasticitatealmaterialuluistructurii;
P = 100 103 [N ] sarcinaconcentrataplicatcaresolicitstructura;

42
[ ]
A1 = 2375,83 mm2 aria medie a seciunii transversale a
elementului1;
[ ]
A2 = 1590,43 mm2 aria medie a seciunii transversale a
elementului2;
[ ]
A3 = 962,11 mm 2 aria medie a seciunii transversale a
elementului3;
[ ]
A4 = 490,87 mm2 aria medie a seciunii transversale a
elementului4.

2. Calculul matricelor de rigiditate elementale i atribuirea unui
nume fiecrui termen din matricele de rigiditate elementale, n vederea
generriimatriceiderigiditateglobaleastructurii:
E A1 1 1 7,67 106 7,67 106 a11 a12
K1 = = =
L1 1 1 7,67 106 7,67 106 a21 a22
E A2 1 1 5,14 106 5,14 106 b11 b12
K2 = = =
L2 1 1 5,14 106 5,14 106 b21 b22
E A3 1 1 3,12 10 3,12 106 c11 c12
6
K3 = = =
L3 1 1 3,12 106 3,12 106 c21 c22
E A4 1 1 1,59 106 1,59 106 d11 d12
K4 = = =
L4 1 1 1,59 10
6
1,59 106 d 21 d 22
3. Calculul matricei de rigiditate globale a structurii i obinerea
matricei de rigiditate reduse, prin eliminarea liniilor i coloanelor
corespunztoare deplasrilor nodale mpiedecate (n cazul de fa
deplasareanodului1):
a11 a12 + b11 0 0 0

a21 a22 + b21 b12 0 0
Kg = 0 b21 b22 + c21 c12 0 , matricea de

0 0 c21 c22 + d 21 d 22
0 d 22
0 0 d 21
rigiditateglobalastructurii.

43
a22 + b21 b12 0 0

b21 b22 + c21 c12 0
Kg = , matricea de rigiditate
0 c21 c22 + d 21 d 22

0 d 22
0 d 21
redusastructurii.
4.Rezolvareaecuaieistructuraleiaflareadeplasrilornodale:
{ r } = [K r ]1 {Pr },
0
0

unde: {Pr } = estevectorulredusalncrcrilordepestructur.
0
P
nurmarezolvriiacesteiecuaiistructurale,seobindeplasrile(n
mm)anodurilorstructurii:
u2 0,1300
u 0,0325
{ r } = 3 =
, deplasarea nodului 1 fiind, aa cum sa
u4 0,0647
u5 0,1277
precizatanterior,mpiedecat,deci u 1 = 0 .
5. Calculul tensiunilor i eforturilor ce apar n elementele finite ale
structurii,presupunndcmaterialulrespectlegealuiHooke:

(u2 u1 ) = 42,091 [MPa ];


E
1 =
L1

2 = (u3 u2 ) = 62,88 [MPa ] ;


E
L2

3 = (u4 u3 ) = 103,938 [MPa ] ;


E
L3

4 = (u5 u4 ) = 203,72 [MPa ] .


E
L4
Eforturiledinfiecareelementfinitsecalculeazcurelaiadeforma:
Ni = Ai i ,unde:i=14
iauvaloarea:
N1 = N 2 = N 3 = N 4 = 100 10 3 [ N ]

44
2.SIMULAREACOMPORTRIISTRUCTURALEA
ELEMENTELORCOMPONENTEALEMAINILORI
UTILAJELOR

ModululCAE(ComputerAidedEngineering)aaprutcaimoduln
componena sistemelor CIM (Computer Integrated Manufacturing) dup
apariiamodululuiCAD(ComputerAidedDesign),defaptaaprutodatcu
apariia metodei elementelor finite. Metoda sa folosit iniial la calculul
mecanic al structurilor de avioane dar ulterior sa extins mult la toate
problemele continuumului de material. n aceste probleme se urmrete
determinarea, ntrun domeniu considerat, a valorilor uneia sau mai multor
funcii necunoscute cum sunt: deplasrile, vitezele, temperaturile, tensiunile,
deformaiile specifice etc., n funcie de natura problemei tratate. n cadrul
acestui capitol ne vom referi doar la acele probleme destinate comportrii
structurale,adiclaanalizecareurmresccomportareadinpunctdevedereal
rezistenei. La aceste analize, se urmrete determinarea anumitor mrimi
(deplasrinodale,tensiuni,deformaii) ncondiiile aplicriidiferitelortipuri
dencrcri.ncrcrilecesepotaplicasuntfore,presiunisaumomente.
Fenomenele fizice de acest fel sunt descrise de ecuaii difereniale,
prinacrorintegrare,ncondiiilalimitdate,seobinesoluiaexact.n
acest fel se poate calcula valoarea funciei sau a funciilor necunoscute n
oricepunctaldomeniuluistudiat.Aceastaestecaleaanalitic,obinuitde
rezolvare, aplicabil ns numai n cazul problemelor simple. Problemele
careaparnactivitateainginereascpractic,nusuntnsproblemesimple
cidecelemaimulteoricomplexeattnceeacepriveteconstruciafizic,
geometric a piesei ct i n ceea ce privete condiiile de ncrcare,
condiiile la limit. n aceast situaie rezolvarea ecuaiilor difereniale nu
maiesteposibil.Existnacestmomentdouvariantederezolvare:
crearea unui model simplificat al modelului real i rezolvarea pe
acest model a ecuaiilor difereniale, obinnduse soluia exact pe un
modelsimplificat;
obinereauneisoluiiaproximativeaproblemeireale.

45
Soluiile aproximative obinute prin metode numerice reflect de
cele mai multe ori mai bine realitatea dect soluiile exacte pe modele
simplificate.
Aplicaiile metodei elementului finit pot fi grupate, n funcie de
tipulncrcriloraplicatedupcumurmeaz:
probleme de echilibru sau de regim staionar, la care funcia sau
funciile necunoscute nu depind de timp. Aici se ncadreaz studiul
comportriielasticeacorpurilornregimstatic.
probleme de valori proprii n care funciile necunoscute sunt de
asemenea independente de timp i n care se determin anumite valori
criticealeacestorancondiiilerespectriiconfiguraieideechilibru.Aicise
ncadreaz analizele modale, respectiv calculul frecvenelor naturale ale
corpurilor.
probleme de propagare sau de regim tranzitoriu la care funciile
necunoscute sunt dependente de timp. Aicise ncadreazstudiuldinamic
alcomportriielasticesauneelastice.
Potrivit acestei clasificri, n cadrul acestui capitol se vor parcurge
analizeledetipstatic,modal,dinamicdetiparmonicidetiptransientio
analizdeflambaj.

2.1Algoritmulmatematicderezolvarealunei
analizestructurale

n continuare se vor exemplifica modalitile de rezolvare a


analizelorstructuralepentruunelementdetiptetraedrucupatrunoduri:i,
j,m,pdefinitntrunsistemdecoordonatecartezianOxyz.
Funciile de deplasare. Deplasarea unui punct este definit prin trei
componenteu,viw,dupdireciilecelortreiaxedecoordonateOx,Oyi
Oz.
Astfel,sescrievectoruldeplasrilor:
u

u = v (2.1)
w

Variaialinearvafidefinitdepatruvalorinodale.Sepoatescrie,
deexemplu:

46
u = 1 + 2 x + 3 y + 4 z (2.2)
Scriind sub form de ecuaii valorile deplasrilor nodale se
genereazpatruecuaiidetipul:
ui = 1 + 2 xi + 3 yi + 4 zi
u j = 1 + 2 x j + 3 y j + 4 z j
(2.3)
um = 1 + 2 xm + 3 ym + 4 zm
u p = 1 + 2 x p + 3 y p + 4 z p
dincarepotfideterminateconstantele 1pnla 4,prinrezolvareaatrei
seturi de sisteme de ecuaii rezultate prin introducerea coordonatelor
nodurilornexpresiiledeplasrilornodale.
Dac se exprim constantele i (i=14), n funcie de deplasrile
nodaleui,uj,um,up,sepoatescrieecuaiasubforma:
u=
1
[ (ai + bi x + ci y + d i z )ui + (a j + b j x + c j y + d j z )u j +
6V
+ (am + bm x + cm y + d m z )u m + (a p + b p x + c p y + d p z )u p ] (2.4)
unde:
1 xi yi zi
1 xj yj zj
6V = det (2.5)
1 xm ym zm
1 xp yp zp
n care, V reprezint volumul elementului finit de tip tetraedric. Dac se
dezvolticeilalideterminani,seobine:
xj yj zj 1 yj zj
ai = det xm ym zm bi = det 1 ym zm (2.6)
xp yp zp 1 yp zp
xj 1 zj xj yj 1
ci = det xm 1 zm d i = det xm ym 1
xp 1 z p xp yp 1
Celelalteconstanteseobinprinpermutricircularealeindicilorn
ordinea p, i, j, m. n mod analog, se obin i deplasrile dup celelalte
direciiutilizndrelaia2.3.

47
Deplasarea elementului este definit prin cele 12 componente ale
deplasrilornodale,astfel:
ai
a
j
a =
e
(2.7)
am
a p

Sepotscriedeplasrilepentruunpunctoarecare,astfel:
[ ]
u = IN i , IN j , IN m , IN p a e (2.8)
cufunciadeformdefinitca:
ai + bi x + ci y + d i z
Ni = (2.9)
6V
unde:Iestematriceaunitatedeordin3.
Matriceadeformaiilor.Pentrudefinireamatriceideformaiilorntrun
punct,nanalizatridimensional,suntnecesareasecomponente.Aceasta
poatefiscris,astfel[42,43]:
u
x

v
x y

y w
z z
= = = Su (2.10)
xy u + v
y x
yz
zx v + w
z y

w + u
x z
Folosindrelaiile2.4i2.8sepoatescrie:
[ ]
= Ba e = Bi , B j , Bm , B p a e , (2.11)
unde:

48
N i
x 0 0
N i
0 0 bi 0 0
y 0
N i ci 0
0 0
z = 1 0 0 di
Bi = N N i ,
i 0 6V ci bi 0
y x 0 di ci
N i N i
0 d i 0 bi
z y
N i 0
N i
z x
(2.12)
Matricea de elasticitate. Cu o anizotropie complet cu privire la cele
ase componente ale deformaiilor, matricea D poate conine 21 de
constanteindependente.ngeneral:
x

y
y

= = D( 0 ) + 0 , (2.13)
xy

yz
zx
folosindmodululdeelasticitatelongitudinalEicoeficientulluiPoisson ,
sepoatescrie:

1 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0
1
0 0 1 0 0 0 (2.14)
E (1 ) 1 2
D= 0
(1 + )(1 2 ) 0 0 0
2(1 )
0

1 2
0 0 0 0
1 2(1 )
1 2
0 2(1 )
0 0
1 1

49
Matricilederigiditate,tensiuniincrcri.Vectorulforelornodaleqe,
forecaresuntstaticechivalentecutensiuniledepefrontieraelementuluii
cusarciniledistribuitepeelement,sepoateexprimaprin:
qie
e
q j
qe = e (2.15)
qm
q e
p
Forele qe conin acelai numr de componente ca i deplasrile
nodaleae,isuntorientatepedireciilecorespunztoareacestora.Sarcinile
distribuite b, sunt definite pe unitatea de volum a materialului din
interiorul elementului, avnd direciile corespunztoare deplasrilor
nodaleu.Pentrucazulstriispaialedetensiuneforelenodalesunt:
U i

q e = Vi (2.16)
W
i
unde: U, V i W corespund direciilor deplasrilor u, v i w. Sarcinile
distribuiteauexpresia:
bx

b = by (2.17)

bz
unde:bx,byibzsuntcomponentelelordepedireciilex,yiz.Pentruase
obineechivalenastaticdintreforelenodalecutensiuniledefrontieri
sarcinile distribuite, se impune o deplasare nodal virtual, egalnduse
lucrulmecanicalforelorexterioarecucelalforelorinterioare.Dacseia
deplasarea virtual n noduri ae, din ecuaiile 2.8 i 2.10, rezult pentru
deplasrileideformaiiledininteriorulelementului[43]:
u = Na e i = Ba e
(2.18)
Lucrulmecanicexteriorprodusdeforelenodaleesteegalcusuma
produselor dintre componentele individuale ale forelor i deplasrile
corespunztoare,subformmatricealfiindscris: a q .
eT e

Lucrulmecanicinteriorpeunitateadevolumprodusdetensiunile
i sarcinile distribuite se scrie analog: u b , sau a ( B N b) .
T T T T T

50
Egalnd lucrul mecanic exterior cu cel interior, obinut prin
integrarepevolumulVealelementului,rezult:

a eT q e = a eT BTd (vol ) N T bd (vol ) (2.19)
e
V Ve
Aceast relaie este valabil pentru orice valoare a deplasrii
virtuale,decifactoriidemultiplicaretrebuiesfienenuli.Rezult:
q e = BT d (vol ) N T bd (vol ) , (2.20)
Ve Ve
aceast relaie fiind general pentru orice lege de variaie tensiune
deformaie.Pentruolegelinearexprimatprinrelaia(2.13),relaia(2.20)
devine:
qe = K eae + f e
unde:
Ke = B
T
DBd (vol ) (2.21)
Ve

i
f e = N T bd (vol ) B T D 0 d (vol ) + BT 0 d (vol ) (2.22)
e e e
V V V

Matricea de rigiditate poate fi exprimat explicit atta timp ct


componentele deformaiei i tensiunii sunt constante n interiorul
elementului.
Matriceaderigiditatevafiomatrice[3x3]:
K ije = BiT DB jV e (2.23)
undeVeestevolumulelementaraltetraedrului.
Forelenodaledatoratedeformaieiiniialedevin:
f i e = BiT D 0V e (2.24)
cuoexpresiesimilarpentruforeledatoratetensiuniloriniiale.
Foreledistribuitepotfiexprimateprincomponentelelorbx,byibz.
Dacseconsiderdependenadetimpamrimilor,naturaanalizei
se schimb de la o analiz static, prezentat anterior, ntro analiz
dinamiccevafiprezentatncontinuare.
Cnd deplasrile unui corp elastic variaz cu timpul trebuie
introduse dou seturi de fore adiionale. Prima este fora de inerie
descris,conformprincipiuluiluidAlembert,prinformula,
unde:

51
uestedeplasareageneralizat;
estegreutateaspecificamaterialuluistructuriistudiate.
Aceastaesteoforcucomponentendireciiidenticecuaceleaale
deplasriiui,ngeneral,datepeunitateadevolum.Aldoileasetdefore
sunt datorate rezistenelor care se opun micrii. Acestea pot aprea
datoritmicrilormicrostructurii,rezisteneiaeruluietc.,ingeneralsunt
.
legate de partea neliniar a vitezei deplasrilor u . Pentru simplificare, se
consider,doarrezistenalineardetipvscos,rezultndforepeunitatea
.
devolumexprimateprinrelaia u ,
unde: reprezintcoeficientuldeamortizarevscoas.
i aceasta, este o for cu componente n direcii identice cu acelea
aledeplasriiu.
Problema static echivalent, la orice moment de timp, este acum
precis definit prin nlocuire a forei distribuite b, cu echivalentul su
.. .
dinamic( b u u ).
Foreleelementarenodaledatedeecuaia:
P = N T bd (vol ) B T D 0 d (vol ) + B T 0 d (vol ) (2.25)
Ve Ve Ve

devineacum,excluzndcomponenteledatoratetensiunilorideformaiilor
iniiale:
.. .
P = N T bdV = N T b dV + N T u dV + N T u dV (2.26)
Ve Ve Ve Ve

n care prima for este una static datorat unei ncrcri externe
distribuite,carenuestenevoiesfieluatncontinuarenconsiderare.
Prin nlocuirea relaiei 2.26 n ecuaiile generale de echilibru, se
obine n final, n ansamblu, urmtoarea ecuaie diferenial de micare,
scrissubformmatriceal[43]:
.. .
M a + C a + Ka + P = 0 (2.27)
unde: K i P sunt matricele asamblate ale rigiditii respectiv forei
ansambluluiobinuteprinadugareaobinuitacoeficienilorderigiditate
a elementelor i forele elementare datorate ncrcrilor externe specifice,
tensiuniloriniialeetc.,descriseanterior.
MatriceleCiMseasambleazdinsubmatriceleelementaledatede:

52
Cije = e N T NdV (2.28)
V

M ije = e N T NdV (2.29)


V
Matricea Me este cunoscut ca matricea masei elementului i
matriceaasamblatMcamatriceamaseisistemului.Analog,matriceleCei
C reprezint matricea de amortizare pentru element, respectiv pentru
ntreagastructur.
Determinarea matricei C este dificil n practic, deoarece nu se
cunoate matricea vscozitii . De aceea, se presupune adeseori c
matriceaamortizriiesteocombinaielinearamatricelor deinerieide
rigiditate:
C = M + K (2.30)
unde:isuntdeterminaiexperimental[61].
Conform celor prezentate n paragrafele anterioare, se observ c
probleme dependente de timp pot fi reduse la un sistem de ecuaii
diferenialeacrorformcaracteristicestedatderelaia2.27.naceast
relaie, n general, toate matricele sunt simetrice. Ecuaia poate fi: linear
sau neliniar n cazul n care matricele de rigiditate sunt dependente de
proprietileneliniarealematerialelorsaudacapardeformaiimari.
n funcie de forma de variaie n timp a forelor, rspunsul
structurii este diferit, respectiv se modific forma ecuaiei difereniale de
micare2.27.Astfel,sepotdiferenia:
determinarearspunsuluilavibraiilibere[f=0]analizmodal;
determinarea rspunsului la excitare cu fore periodice [f(t)
periodic]analizarmonic;
determinarea rspunsului la excitare n regim tranzitoriu [f(t)
tranzitoriu]analiznregimtranzitoriu.
n primele dou cazuri, condiiile iniiale ale sistemului nu au
importaniestecutatdoarosoluiegeneral.
Vibraii libere neamortizate. Dac se consider nuli termenii
corespunztoriamortizriiiforeinproblemadinamic,ecuaia(2.27)se
reducela:
..
M a + Ka = 0 (2.31)
Dacosoluiegeneralpentruoastfeldeecuaiesescrieca:
_
a = a eit (2.32)

53
partea real a acestei soluii reprezint un rspuns armonic exprimat prin
eit = cos(t ) + i sin(t ) .nlocuindaceastanecuaia2.31,seobservc
poatefideterminatdin:

( M + K )a = 0

2
(2.33)
care reprezint ecuaia caracteristic a problemei de valori i vectori
proprii,iaceastaaresoluiinenulecnddeterminantulecuaieiestezero:
2M + K = 0 (2.34)
Se obin astfel, n valori pentru 2 (sau j, j = 1n) cnd mrimea
matricelorKiMestedenxn.MatriceleKi Mfiindpozitive,rdcinile
ecuaiei 2.34suntnumererealepozitiveireprezintpulsaiile proprii ale
sistemului.
n timp ce prin rezolvarea ecuaiei 2.34, nu pot fi determinate

valorile reale ale lui a, se pot gsi n vectori a j care dau proporiile
diferiilor termeni. Astfel de vectori sunt cunoscui ca vectori proprii ai
sistemuluiisedefinescunicprinnormalizare,astfelnct:
_ _
aTj M a j = 1 (2.35)
Acetivectorindeplinescproprietateadeortogonalitatemodal:
_ _
aTj M a i = 0
_
(ij) (2.36)
_
a K ai = 0
T
j

Pentru ca ecuaia 2.35 s fie verificat, pentru orice mod se poate


scrie:
_ _
i2 M a i = K a i
_ _
(ij) (2.37)
M aj = K aj
2
j

nmulind prima ecuaie cu a Tj i a doua cu aiT i scznd (innd

contdesimetriamatriceiM,careeste aiT M a j a Tj M a i ),seobine:

( )
_ _

i
2
2j aiT M a j = 0 (2.38)

54
i dac i j se verific condiia de ortogonalitate pentru matricea M.
Folosinduse acelai raionament se poate determina ortogonalitatea i
pentrumatriceaK.
Determinarea valorilor i a vectorilor proprii. Pentru a determina
valorile proprii, se poate scrie polinomul extins pentru determinantul dat
de ecuaia 2.34 dar, n general, se dezvolt o tehnic alternativ [43, 61].
Pentru acesta exist multe programe de calculator care realizeaz aceste
rutine.ncelemaimulteprocese,punctuldeplecareesteproblemavalorii
propriidatde:
Hx = x (2.39)
unde:Hesteomatricesimetricpozitiv.
Cuaceasta,ecuaia2.34sepoatescrieastfel:
_ _
K 1M a = a (2.40)
undeseinverseazK,i=1/2,dar,ngeneral,sepierdesimetria.
Dac,sescrientroformtriunghiular: K = LL i K 1 = LT
T
( ) 1
L1 ,
n care L este o matrice avnd doar coeficienii zero deasupra diagonalei,
prinnmulireaecuaiei2.40cuLT,seobine:
_ _
L1M a = LT a
Notndncontinuare:
_
LT a = x (2.41)
nfinal,sepoatescrie:
Hx = x (2.42)
unde:
H = L1M LT ( ) 1
(2.43)
careesteformastandardsimetricaecuaiei2.39.
Determinndvalorile,segsescmodurileluixi,folosindecuaia
_
2.41,modurilelui a .
Reducereasistemuluivaloriiproprii.Oricetehnicestefolositn
procesul de determinare a valorilor i a modurilor proprii ale sistemului,
pentruomrimeamatriceiderangnxn,efortulestecucelpuinunordin
de mrime mai mare dect ntro problem static echivalent. n timp ce
numrul valorilor proprii ale sistemului real este infinit, n practic exist
interes,ngeneral,doarpentru un numrrelativmicdefrecvenejoasei
esteposibilssesimplificecalcululprinreducereamrimiiproblemei.

55
Pentruaefectuareducereadimensiuniiproblemei,sepresupunec
necunoscutaapoatefiexprimatprinm(<<n)vectorit1,t2,...,tmifactorii
departiciparecorespunztorixi.nacestcazsepoatescrie:
a = t1 x1 + t2 x2 + ... + tm xm = Tx (2.44)
Introducnd ecuaia 2.44 n relaia 2.33 i nmulindo cu TT se
reduceproblemaavnddoarmvectoriproprii:
( M * + K *)x = 0
2
(2.45)
unde:
M * = T T MT i K * = T T KT
Dacvectoriide ncercaret suntalei ca vectoriproprii aimatricei
originale, sistemul va deveni diagonal i toate valorile proprii pot fi
determinate printrun calcul simplu. Aceast alegere este foarte dificil de
efectuat dar este posibil gsirea vectorilor t care corespund cel mai bine
principaluluimoddevibraie.
ntrodezvoltarerecentaproceduriidereducere,vectorulxesteo
selecie simpl a gradelor de libertate principale (master), din totalul
vectorilor a, cu vectorul rmas as (slave), fiind determinat prin rezolvarea
deformaiilorstructuriinencrcate.Sepoatescrie,deci:
K K sx as 0
Ka = ssT =
K xx x f s
(2.46)
K sx
Dinecuaianodurilornencrcaterezult:
as = K ss1K sx x,
K ss1K sx (2.47)
a= x = Tx
I
defininduse astfel matricea de transformare. Aceast procedur poate fi
eficient dac gradele de libertate principale au fost alese corespunztor.
Deexemplu,omodalitatedeselectareesteaceeaundesereincagradede
libertateprincipaleacelemoduricuceamaimicraieKii/Mii.
Vibraii libere amortizate. Se consider ecuaia 2.27, scris sub
urmtoareaforma[43,61]:
.. .
M a + C a + Ka = 0 (2.48)
Dacsenlocuiete:
_
a = a et (2.49)
rezultecuaiacaracteristic:

56
( )
_
2
M + C + K a = 0 (2.50)
unde: i au n general valori complexe. Partea real a soluiei
2

reprezintvibraialiberamortizat.
Rspunsul la o solicitare periodic. Dac termenul forei din
ecuaia2.27)esteperiodicsau,maigeneral,dacpoatefiexprimatca:
_
f = f e t (2.51)
unde:esteunnumrcomplex,deforma:
= 1 + i 2 (2.52)
O soluie general poate fi, nc o dat, scris sub urmtoarea
form:
_
a = a et (2.53)
nlocuindceledemaisusnecuaia2.27seobine:

( )
_ _ _
2
M + C + K a = D a = f (2.54)
care nu mai este o problem de valori proprii dar poate fi rezolvat prin
inversareamatriceiD,adic:
_ _
a = D 1 f (2.55)
Soluiaareaceeaiformcaceafolositnproblemelestaticedarse
rezolv n planul complex. Exist programe de calcul care opereaz cu
numerecomplexe,darcalcululpoatefirealizatdirectnotnd:
et = e1t (cos 2t + i sin 2t ),
_ _ _
f = f1 + i f 2 , (2.56)
_ _ _
a = a1 + i a2 .
_ _
ncare:1,2,f1,f2, a1 i a2 suntnumerereale.Introducndceledemaisus
necuaia2.54rezult:
( ) 21 2 M 2C a1 _
_
12 22 M + 1C + K f1
_ = _ (2.57)

21 2 M + 2C 1 2 M + 1C + K a
2 2
(
2
)
f 2
Ecuaiile2.57formeazunsistemncaretoatemrimilesuntreale,
i din care rspunsul oricrei intrri periodice poate fi determinat prin
rezolvaredirect.

57
Rspunsul n regim tranzitoriu. n paragrafele anterioare au fost
prezentate soluiile generale care nu in cont de condiiile iniiale ale
sistemului sau de forma neperiodic a termenilor forelor. Rspunsul,
innd cont de aceste caracteristici, este esenial dac se ia n considerare,
de exemplu, comportarea structurilor la ocuri. Rezolvarea unor astfel de
cazurigeneralenecesitutilizareaunorprocedurianalitice,cumsunt:
a.)procedurarspunsuluinfrecven;
b.)proceduraanalizeidescompuneriimodale.
a.) Procedura rspunsului n frecven. O funcie de for complet
arbitrar poate fi reprezentat aproximativ printro serie Fourier sau mai
exact ca o integral Fourier, rspunsul la o astfel de intrare putnd fi
obinut prin sinteza unei curbe reprezentnd rspunsul oricrei mrimi,
pentruntregdomeniuldefrecvenedelazerolainfinit.Defapt,doarun
numrlimitatdeastfeldefrecvenetrebuieconsiderateirezultatelepotfi
sintetizate eficient folosind tehnicile transformatei Fourier. Tehnica
rspunsului n frecvenei este uor de adaptat la problemele n care
matriceadeamortizareCareoformspecificarbitrar.
b.)Analizadescompuneriimodale. Aceastprocedureste important
i cea mai des utilizat n practic. Ea ofer o evaluare a comportrii
ntreguluisistem,iestedescrisdeecuaia2.27:
.. .
M a + C a + Ka + f = 0 (2.58)
unde:festeofunciearbitrardetimp.
Sa constatat c soluia general pentru vibraiile libere este de
forma:
_ n _
a = a et = a i e i t (2.59)
i =1
_
unde:isuntvalorilepropriii ai suntvectoriiproprii.
Pentru a stabili rspunsul n regim tranzitoriu se presupunnd c
soluiapoatefiscriscaocombinaielineardeforma:
_
_ _
a = ai yi = a1 , a2 ,... y (2.60)

unde: factorul de participare a modului, yi(t), este funcie de timp i arat
proporia n care apare fiecare mod. O astfel de descompunere a unui
vector arbitrar nu prezint nici o restricie atta timp ct toate modurile
sunt vectori lineari independeni. Dac expresia 2.60 se nlocuiete n

58
_
T
ecuaia 2.58, i rezultatul este nmulit cu a (i=1,n), atunci rezultatul este
i

unsetdeecuaiiscalareindependente:
.. .
mi yi + ci yi + ki yi + fi = 0 (2.61)
unde:
_ _
mi = a M ai = 1;i
T

_ _
ci = a C ai ; i
T

_
(2.62)
_
ki = a K ai ; i
T

_
f i = aiT f ,
_
deoarecepentruvectoriipropriireali ai suntvalabilerelaiile[61]:
_ _ _ _ _ _
aiT M a j = aiT C a j = aiT K a j = 0 cndij (2.63)
Rezultatul a fost demonstrat n acest subcapitol pentru valori
proprii reale, dar este valabil, de obicei, i pentru valori i vectori proprii
compleci.
Fiecare ecuaie scalar 2.61 poate fi rezolvat prin proceduri
elementare independente, i vectorul total de rspuns obinut prin
suprapunereaecuaiilor2.62.ncazulgeneral,valorileivectoriipropriisunt
compleciideterminarealornuestesimpl.Ceamaiuzualprocedureste
folosireavalorilorpropriicorespunztoaresoluieiecuaiei2.31:

( M + K )a = 0
_
2
(2.64)
Repetnd procedurile folosite la procesul de descriere a ecuaiilor
2.60 ... 2.63 se ajunge la ecuaii decuplate cu variabilele reale y, doar dac
estendeplinitcondiia:
_
a Ca j = 0
i
T
(2.65)
care, n general, nu apare ca un vector propriu, garantnd doar
ortogonalitatealuiMiKdarnuiamatricelordeamortizare.Totui,dac
matricea de amortizare C are forma dat de ecuaia 2.30, o combinaie
linear de M i K va aprea evident proprietatea de ortogonalitate. Cnd
amortizarea are o form definit, se presupune ortogonalitatea, i ecuaia
2.61sepresupunevalabilpentruastfeldevectoriproprii.

59
Dinecuaia2.62rezult:
_ _
i 2 M ai = K ai (2.66)
_
inmulindcu a Ti seobine:
i 2 mi = ki (2.67)
Scriind:
ci = 2i ci' (2.68)
unde: c reprezint raia amortizrii pentru valoarea sa critic, i
i

presupunndcmodurilesuntnormalizate,astfelnctmi=0,ecuaia2.61se
poatescrientroformstandarddegraduldoi:
.. .
yi + 2i ci' yi + i2 yi + f i = 0 (2.69)
Soluiageneralpoatefi,apoi,obinutscriind:
t
yi = f i e vii (t ) sin i (t )d
'
(2.70)
0

O astfel de integrare poate fi realizat numeric i poate fi obinut


rspunsul. n principiu, este necesar suprapunerea rezultat n procesul
tranzitoriu total. n practic, deseori se realizeaz un singur calcul pentru
fiecare mod, pentru a determina rspunsurile maxime, i este necesar
adunareacorespunztoareaacestorrezultate.
Amortizarea i participarea modurilor. Aparent, tipul de calcul
aplicatndescompunereamodalnecesitdeterminareatuturormodurilor
proprii, ceea ce nseamn un volum mare de calcul. De fapt, numai un
numr mic de moduri trebuie luat n considerare, deoarece adesea
rspunsullafrecvenenalteesteamortizatcritici,deci,nesemnificativ.
nmajoritateaaplicaiilorraportuldeamortizarecipoateficalculat
curelaia:

ci' =
1 T
2i
ai (M + K )ai =
1
2i
+ i2 ( ) (2.71)

unde coeficientul are o importan mai mare, ci crete cu i, i deci la


frecvene nalte apare o supraamortizare. Acest lucru este foarte util
deoarece exist un numr infinit de frecvene nalte care nu sunt
modelabileprinniciodiscretizarecumetodaelementelorfinite.ncalculul
derecurenpascupasfrecvenelenaltedomindemulteoriproblemai

60
acest efect trebuie nlturat pentru a obine rezultate din domeniul de
frecvenecuaplicabilitatepractic.

2.2Exempludeanalizstatic

PentruarealizacuajutorulprogramuluiAnsys,oanalizastrilor
de tensiune i deformaie dintro anumit structur mecanic solicitat n
regimstatic,separcurgealgoritmulprezentatnceleceurmeaz.Structura
ceurmeazafianalizatncadrulacestuisubcapitolesteceaprezentatn
figura2.1.


Fig.2.1Piesasupusanalizeistatice

La intrarea n program va fi necesar introducerea numelui


fiierului de lucru (Jobname) i stabilirea directorului de lucru. Programul
va genera automat mai multe fiiere cu numele Jobname dar cu extensii
diferite.Primeledoufiierevorficelcuextensialogicelcuextensiaerr.
Fiierul cu extensia log conine toate liniile de program n format APDL
caresuntscrisedupintroducereafiecreicomenzi.Aceastmodalitatede

61
scriere a fiierului Jobname.log permite practic salvarea informaiei
introduse chiar i n situaia blocrii sistemului de operare sau a
ntreruperii alimentrii cu energie. Fiierul cu extensia err conine toate
mesajele de eroare pe care programul lea dat pe parcursul conceperii
analizei. Un alt tip de fiier, care apare n directorul de lucru doar dup
primasalvareeste fiierul Jobname.db care conine sub forma unei baze de
date toate informaiile necesare modelrii, discretizrii i aplicrii
ncrcrilor i constrngerilor. n momentul unei noi salvri, fiierul
Jobname.db devine Jobname.dbb, permind utilizatorului s revin la o
salvareanterioar.Salvareadatelorsubformaunorbazededateuureaz
munca utilizatorului n momentul n care se dorete listarea sau plotarea
diferitelortipuride date (entitigeometrice, entiti aparinnd reelei de
elementefinitesaurezultate).ncazuluneianalizedetipstructural,fiierul
care conine rezultatele se va numi Jobname.rst. Toate aceste fiiere se vor
regsindirectoruldelucru.
Dupintrareanprogramestefoarteimportantalegereatipuluide
elementcaresefacefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmat de selectarea tipului de element dorit (fig. 2.2). n cazul acestei
analize se vor utiliza dou tipuri de elemente finite i anume un element
finit 2D, elastic cu 4 noduri (Shell 63) i un element finit 3D, solid cu 8
noduri(Brick45)[60].Celedoutipurideelementefinitevorfiutilizaten
scopulobineriiuneidiscretizrimairiguroaseastructuriistudiate.Trebuie
menionat faptul c primul tip de element (Shell 63) va fi utilizat doar n
scopul uurrii operaiilor destinate discretizrii i va fi ters dup
terminarea acestor operaii. Din aceast cauz este absolut obligatoriu ca
acesttipdeelementsfiealesprimul.
Se vor introduce apoi caracteristicile de material pentru structura
studiat.Pentruaceastasevaaccesacomanda:
MainMenu>Preprocessor>Materialproperties>MaterialModels>
urmatdealegereadincasetadedialogcaresevadeschideaurmtorului
irdeopiuni:StructuralLinearElasticIsotropic(fig.2.3).

62

Fig.2.2Alegereatipuluideelementfinit

AvndnvederecmaterialulstructuriiesteOL37sevorintroduce
n consecin modulul de elasticitate longitudinal (modulul lui Young) n
MPa (EX=210.000 MPa) i coeficientul de contracie transversal
(coeficientulluiPoisson)(PRXY=0,3).


Fig.2.3Stabilireaproprietilordematerialpentrustructurastudiat

Avnduse acum definite tipurile de elemente finite utilizate i


caracteristicile materialului din care este confecionat structura, se poate
trecelamodelareapropriuzisastructurii.Pentruaceasta,nprimaetap,
secreeazpunctelecevordefinicoluriletlpiistructurii.Acestlucruse
facecuajutorulcomenzii:

63
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>
InActiveCS>
undesevorintroduceperndcoordonatelepunctelor(fig.2.4)cesedoresc
aficreate,urmndcadupintroducereacoordonatelorfiecruipunctsse
apesepeopiuneaApplysauOK.


Fig.2.4Creareapunctelordincoluriletlpiistructurii

Pentru acreaorificiuldincentrultlpii structurii, se va crea o arie


circular,cuajutorulcomenzii:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Circle>
SolidCircle>
unde,sevorintroducecoordonatelecentruluicerculuiirazaacestuia(fig.
2.5). Deoarece se dorete crearea doar a conturului cercului, aria astfel
creatvafitearsnceleceurmeaz,utilizndurmtoareacomand:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Delete>AreaOnly>
urmat de selectarea ariei cercului. n urma acestei operaii vor rmne
doarliniileipuncteleataatecercului.
Duptergereaacesteiarii,sevorcreaicelelalteliniicareformeaz
conturultlpii,utilizndpuncteleintroduseanterior.

64


Fig.2.5Creareaarieicirculare

Pentrucreareaacestorliniisevautilizacomanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>
StraightLine>


Fig.2.6Crearealiniilorcedelimiteazconturultlpiistructurii

Pentru tergerea celor dou arce de cerc din partea stng


(interiorulcanalului)seutilizeazcomanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Delete>LinesandBelow>
dupcareseselecteazarcelecetrebuiescterse.

65
ncontinuaresevacopialiniaceamaidindreaptacu10mmpeaxa
x.Pentruaceastasevautilizaurmtoareacomand:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Copy>Lines>
unde se va selecta lina ce se dorete a fi copiat, iar apoi se vor specifica
deplasrile acesteia pe cele trei axe ale sistemului de coordonate (n cazul
defa10,0,0)(fig.2.7).Prinaceastmodalitatedecopieresauprinceade
creare artat anterior, vor fi realizate i alte linii ce sunt necesare
construcieinfinalastructuriidorite.


Fig.2.7Copiereauneilinii

Pentru generarea ultimelor linii necesare definirii geometriei tlpii


structurii analizate se va utiliza, la fel ca i la crearea linilor anterioare
comanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>
StraightLine>
Dup crearea tuturor liniilor necesare, acestea urmeaz a fi
mprite(discretizate)nvederearealizriireeleideelementefinitedorit.
Acestlucrusevarealizautilizndurmtoareacomand:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>
comand care va deschide o fereastr de dialog (fig. 2.8) de unde se va
selectaentitateacesedoreteafimprit(ncazuldefa:lines).Dup
specificarea liniilor ce vor fi divizate, se va deschide o nou fereastr de
dialog(fig.2.9)undevafiintrodusnumruldediviziuni(NDIV)ncarese

66
dorescafimpriteacestea.Serecomandcanumrulde diviziunisfie
alesnconcordancudimensiunealinieiselectate,sfieunnumrpar,iar
laturile opuse din componena unui perimetru patrulater ce urmeaz s
defineascoarie,sfiempritenacelainumrdediviziuni.


Fig.2.8Discretizarealinilorcecreeazgeometriatlpiistructuriistudiate


Fig.2.9Fereastradedialogundeseintroducenumruldediviziunincaresevormprii
liniileselectate

67
Dup mprirea liniilor, se trece la generarea ariilor delimitate de
aceste linii, crend pe rnd arii delimitate de patru linii. Pentru aceast
operaiune,seutilizeazcomanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>
ByLines>


Fig.2.10Creareadearii

urmat de selectarea pe rnd a tuturor liniilor aparinnd ariei care se


construiete(fig.2.10).Estedepreferatcautilizatorulsialeagunsens
de selecie a liniilor (indiferent dac este vorba de sensul orar sau sensul
trigonometric) pentru ca toate ariile generate s aib normala la suprafa
orientat n acelai sens. Acest lucru este necesar n special n situaia n
care se vor folosi operaii de extrudere dup normala la suprafa. n caz
contrar, unele suprafee se vor extruda ntrun sens iar celelaltele n sens
invers.
Dupcreareaariilor,acesteavorfidiscretizatenelementefinitecu
ajutorulurmtoriicomenzi:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>
comand care, aa cum sa vzut i n cazul discretizrii liniilor, va
deschideofereastrdedialog,undededataaceastasevaselectaAreascu
opiuneaMapped.SelectndusebutonulMeshdinaceastfereastr,seva

68
deschide fereastra ce permite specificarea ariilor ce se doresc a fi
discretizate. n aceast fereastr se va alegea opiunea Pick All, care va
selectaautomattoateariileconstruiteanterior(fig.2.11).


Fig.2.11Realizareareeleideelementefinitepesuprafeelegenerateanterior

Dupdiscretizareaacestorariisecopiazunpunct,dincoluluneia
dintre ariile create, pe axa Oz, cu o distan egal cu grosimea tlpii
structuriistudiate,putnduseastfelcreaoliniedealungulcreiaspoat
fiextrudateariileanteriordivizatenelementefinite.
Pentrucrearealinieimaisusmenionatesevorutilizaurmtoarele
succesiunidecomenzi:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Copy>Keypoints>
urmatdeintroducereadistaneicucareacestpunctsedoreteaficopiat
pedireciaz(10mmfig.2.12)i
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>
StraightLine>
Lafelcaicelelaltelinii,iaceastavafimpritnelementefinite,
utilizndcomanda:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>

69

Fig.2.12Copiereaunuipunctnvedereaextrudriiariilordejagenerate

Dup realizarea acestei linii, se utilizeaz urmtoarea comand


pentruextrudare:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>
AlongLines>


Fig.2.13Extrudareaariilordealunguluneiliniiigenerareavolumelordiscretizate

70
undevortrebuispecificateariilecesedorescafiextrudate(sepoateutiliza
dinnouopiuneaPickAllpentruselectareatuturorariilor),iarapoiseva
selectaliniadupcareacesteasfieextrudate(ncazuldefaultimalinie
creat)(fig.2.13).
Avnd n vederea c la nceput au fost alese dou tipuri de
elementefiniteifaptulcattliniilectiariilecreatepnacumaufost
discretizate n elemente finite, odat cu extrudarea ariilor se va crea i
reeaua de elemente finite pe volumul astfel creat. Trebuie fcut ns
observaia c vom avea (deocamdat) dou tipuri de elemente finite pe
aceiaistructurivatrebuicanfinalsrenunmlaelementelefinite2D,
pentrucasoluionareasfieposibil.Modalitateadetergereaunuitipde
elementfinitvafiprezentatdeasemeneancadrulacestuicapitol.
Pentruaputearealizancontinuaregeometriastructuriistudiate,se
procedeaz la mutarea sistemului de coordonate i la rotirea planului de
lucru,datoritfaptuluicputemdesenadoarnplanulxOy(fig.2.14).


Fig.2.14Rotireasistemuluidecoordonatenjuruloriginii

Pentru mutarea planului de lucru, se va folosi din Utility Menu,


submeniul WorkPlane de unde se va selecta opiunea Offset WP
to>Keypoints +, urmnd s se precizeze punctul n care se dorete a se
muta planul de lucru. Dup aceast translaie a planului de lucru, este
necesar i o rotire a acestuia astfel nct planul xOy s devin
perpendicular pe talpa deja creat a structurii studiate. Pentru aceast

71
operaiune de rotire, se va utiliza tot submeniul WorkPlane de unde, de
data aceasta, se va selecta opiunea Offset WP by Increments. Alegerea
acesteiopiunivapermitedeschidereauneiferestrededialogncaresse
poat preciza unghiurile cu care se doresc a fi rotite axele sistemului de
coordonate. Pentru a se putea desena n acest nou plan de lucru, este
necesarcadupceplanuldelucru afosttranslatatirotit,ssegenereze
un nou sistem de coordonate activ n noua origine a planului de lucru.
Acest lucru se realizeaz din acelai submeniu WorkPlane, de unde se va
selectaopiuneaLocalCoordinateSystems>CreateLocalCS>AtWPOrigin.
Dup realizarea acestei mutri a sistemului de coordonate i a
planuluidelucru,sevaprocedanmodsimilarceluiprezentatpnacum,
laconstruciancontinuareastructuriistudiate.

i n ceea ce privete realizarea reelei de elemente finite, se vor


respecta algoritmii prezentai anterior, la realizarea tlpii structurii, astfel
canfinalsseobinstructuradinfig.2.15.


Fig.2.15Volumelestructuriidiscretizatenelementefinite

Pentru realizarea ultimei poriuni din structura studiat, este din


nou necesar mutarea sistemului de coordonate i rotirea planului de
lucru, n mod similar celui prezentat anterior, astfel nct sistemul de
coordonatesajungnpunctulspecificatnfig.2.16,deundesevaputea
ncepeconstruciapriisuperioareastructurii.

72
Pentru modelarea, copierea i modificarea entitilor ce compun
aceast parte superioar, se vor utiliza comenzile prezentate anterior i
utilizateingenerareacelorlaltepricomponentealestructurii.


Fig.2.16Mutareasistemuluidecoordonateirotireaacestuianvedereamodelriiprii
superioareastructurii

Observaie: Dup realizarea i discretizarea fiecrui volum, se va


scrie n bara de comand din Utility Menu comanda nummrg,all care va
realiza unificarea diverselor entiti ce sau suprapus n procesul de
realizareageometrieistructurii(fig.2.17).


Fig.2.17Introducereadelatastaturacomenziinummrg

Aa cum sa precizat anterior, este necesar tergerea elementelor


finite de tip 2D astfel nct analiza ce se dorete a fi realizat s poat fi
rulat.Pentruaceastaseutilizeazurmtoareacomand:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>
care,vadeschideofereastrdedialog(fig.2.18)undesevaselectaAreas.
Apsnd butonul de Clear de data aceasta, se va deschide fereastra ce
permite specificarea ariilor de pe care se dorete tergerea elementelor
finitedetip2D.naceastfereastrsevaalegeaopiuneaPickAll,care

73
vaselectaautomattoateariilecareaufostdiscretizatecuelementefinite
detip2D.


Fig.2.18tergereaelementelorfinitedetip2D

Duptergereaelementelorfinitedetip2Dsepotspecificasarcinile
exterioare ce acioneaz asupra structurii studiate precum i tipurile de
constrngeri la care este supus aceast structur (adic a condiiilor la
limit).


Fig.2.19Aplicareaconstrngerilorpesuprafaapriiinferioareastructurii

74
Pentru aplicarea constrngerilor la care este supus structura de
fa,seacceseazcomanda:
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>
Structural>Displacement>OnAreas>
care va permite selectarea ariilor pe care se vor aplica aceste constrngeri
(fig. 2.19). Dup selectarea acestor arii, programul va deschide o fereastr
dedialogdeundesepotalegeconstrngerilededeplasareaacestorarii.n
cazuldefasevaalegeopiuneaAllDOFceeacenseamncsuprafeele
selectateanteriorvorfincastrate(toategradeledelibertatevorfianulate).
Programul va pune simbolul pentru aceast opiune n centrul de
greutatealfiecreiariiselectate.
Pentru ca s fie vizibil acest lucru, n bara de comand se va scrie
comanda sbctran, care va realiza transferul acestor condiii la limit
(Boundary Conditions) tuturor nodurilor elementelor finite
corespunztoareariilorselectate(fig.2.20).


Fig.2.20Introducereadelatastaturacomenziisbctran

Pentru aplicarea sarcinilor exterioare ce urmeaz s solicite


structura,seacceseaz:
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>
Pressure>OnAreas>
carevapermiteselectareaariilorpecaresevaaplicaopresiune(fig.2.21).
Dup selectarea acestor arii, programul va deschide o fereastr de dialog
undevafiprecizatvaloareapresiunii(ncazuldefade5N/mm2).
La fel ca i n cazul constrngerilor aplicate ceva mai nainte,
programulvapunesimbolulpentruaceastopiunencentruldegreutate
al fiecrei arii selectate. n bara de comand se va scrie din nou comanda
sbctran, pentru transferul acestor condiii la limit (ncrcri, n cazul de
fa)tuturornodurilorelementelorfinitecorespunztoareariilorselectate.
ncazulncarepeecrannuvaaparepresiuneaaplicatsubforma
unor sgei ce intr n structur, acest lucru se poate obine folosind din
UtilityMenumeniulPlotCtrlsdeundesevaselectaopiuneaSymbols.Se

75
vadeschideofereastrdedialogncarendreptulopiuniiShowpresand
convectassevaalegeopiuneaArrows(fig.2.22).


Fig.2.21Aplicareasarcinilorexterioare(presiunii)

n cele din urm structura modelat, cu sarcinile exterioare i


constrngerile aplicate, va arta ca n fig. 2.23, aceasta fiind astfel
pregtitpentrusoluionare.
nainte de rezolvare este indicat s se salveze structura, utiliznd
comandaSaveDBdinToolbar.


Fig.2.22Alegereamoduluidevizualizareapresiuniiaplicatepestructurastudiat

76

Fig.2.23Structuramodelat,cusarcinileiconstrngerileaplicate

n vederea soluionrii, este necesar trecerea n procesorul


Solution,deundesevalansacomandaurmtoare:
MainMenu>Solution>Solve>CurentLS>
Dup cteva secunde, timp n care programul va rezolva ecuaiile
de echilibru necesare obinerii rezultatelor, pe ecran va aprea mesajul
Solutionisdone!Sevanchideaceastfereastr,pentruaseputeatrecen
GeneralPostprocesor,deundepotfivizualizaterezultateledorite.
Pentru vizualizarea rezultatelor nodale (fig. 2.24), se va utiliza
urmtoareacomand:
MainMenu>GeneralPostproc>PlotResults>ContourPlot>
NodalSolu>
Dac se dorete vizualizarea soluiilor pe elemente se va utiliza
comanda:
MainMenu>GeneralPostproc>PlotResults>ContourPlot>
ElementSolu>
care va conduce la apariia aceleiai ferestre de dialog ca i n cazul
anterior.

77

Fig.2.24Fereastradedialogpentruselectarearezultatelorcesedorescafivizualizate

Dac se dorete realizarea i salvarea unor imagini cu rezultatele


analizeisepoateprocedaastfel:nUtilityMenumeniulPlotCtrlsdeunde
sevaselectaopiuneaHardCopy.


Fig.2.25Modalitateadesalvareaimaginilorcurezultateleanalizeistatice

78
Aceastavadeschideofereastrdedialogncaresevaputeaalege
denumirea fiierului ce se dorete a fi salvat, precum i tipul extensiei
acestuifiier(fig.2.25).
nfigura2.26suntprezentatectevaastfeldeimaginicurezultatele
cesauobinutnurmarulriiacesteianalizestructurale.
PentruaieidinprogramulAnsys,sevautilizacomanda:
UtilityMenu>File>Exit>
unde n fereastra de dialog ce se va deschide se va bifa opiunea Save
EverythingapoiclickOK.


a)Distribuiatensiunilorechivalentevon b)Distribuiadeformaiilorspecifice
Mises echivalente


c)Distribuiadeplasrilornodalepedirecia d)Distribuiatensiunilorechivalentevon
axeiOz Misespeelementelefinitealestructurii

Fig.2.26Exempluderezultateobinutenurmarulriiuneianalizestatice

79
2.3Exempludeanalizmodal

Analiza modal reprezint o posibilitate de studiu a comportrii


sistemelorelasticeprincareseurmretedeterminareafrecvenelorproprii
ale diferitelor piese, punerea n eviden a unor puncte slabe ale acestora,
precumideterminareatendinelordedeformarendomeniuldinamic.
Analiza modal efectuat cu ajutorul programului Ansys este o
analizlinear,iarcametoddeextragereamodurilorpropriiseutilizeaz
metoda iteraiei pe subspaii care utilizeaz algoritmul generalizat Jacobi.
Metoda este preferat datorit preciziei rezultatelor, deoarece lucreaz cu
matricele de rigiditate i de mas ntregi, evitnduse, n acest fel,
necesitateaalegeriiunorgradedelibertatedetipmasterdectreutilizator.
Pentruanalizamodalamalesopiesreprezentativ,ianumeun
arbore (fig. 2.27). n general, la piesele tip arbore, piese care se gsesc n
micarederotaie,cudiferiteviteze,estenecesarscunoatemfrecvenele
propriisaudupaliautori,frecvenelenaturale.Pebazaanalizeimodale
sevorextrageprimeleasefrecveneproprii.Apoi,normalizareamodurilor
de vibraie se poate face n raport cu matricea maselor pentru a putea fi
posibilcontinuareaanalizeicurspunsullaoexcitaiesinusoidal(analiza
dinamicdetiparmonic).


Fig.2.27Schiaarboreluisupusanalizeimodale

Materialul grinzii este un oel cu modulul de elasticitate


longitudinalE=210000N/mm2,coeficientulluiPoisson=0,3idensitatea
=7,85x106Kg/mm3.ncazuluneianalizemodale,nusuntacceptatedect
constrngeri,prin urmarearboreluiise vor anula doutranslaiipe ariile
care definesc fusurile iar cea dea treia va fi anulat pe suprafaa frontal
carefacetrecereadeladiametrulfusurilorladiametrelede 24 .
Se alege, ntro prim etap, tipul de element folosit cu ajutorul

80
comenzii:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Solid92).
Acesttipde element(fig.2.28)este un element spaial, dispune de
10 noduri (cte 4 noduri n vrfurile elementului i alte 6 la mijlocul
laturiloracestuia)ictetreigradedelibertatenfiecarenod.Acestegrade
delibertatesunttranslaiiledupceletreiaxealesistemuluidereferin.
ElementulSolid92sefolosetengenerallapieselediscretizateprin
metodaliber.Aredezavantajulc,ngeneral,conducelaunconsummare
detimppentrusoluionareaanalizei.


Fig.2.28ElementulSolid92folositnanaliz[60]

Sestabilescapoidateledematerialcuajutorul:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>
urmat de selectarea opiunilor Structural, Linear, Elastic i Isotropic i
introducerea valorilor corespunztoare pentru modulul de elasticitate
longitudinal i pentru coeficientul lui Poisson. Se selecteaz apoi i
opiuneaDensityiseintroducevaloareaacesteia(fig.2.29).


Fig.2.29Introducereadatelordematerialpentruanalizamodal

Se trece apoi la construirea geometriei arborelui, prin generarea


unei arii care s defineasc seciunea longitudinal a acestuia. ntruct
operaiileprincareseconstruiesc,puncte,liniiiariiaufostprezentatepe

81
largnsubcapitoluldestinatanalizeistatice,nuvommaiinsistaaiciasupra
lor. Se obine, deci o arie compus din mai multe linii aa cum se poate
observaidinfigura2.30.


Fig.2.30Liniilecarecompunseciunealongitudinalaarboreluipropuspentruanaliz

Se va aplica apoi operatorul extrude pentru generarea volumului


arborelui.Pentruaceastaseintroducecomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>
AboutAxis>
dupcareseselecteazpernd,ariaiapoiceledoupunctecaredefinesc
axa, punctul de coordonate (0,0,0) i punctul de coordonate (150,0,0). n
urma acestei comenzi se obine volumul de baz al arborelui. Trebuiesc
definiteapoiceledoulocauripentrupaniarpentruaceasta,nprealabil,
sevorgeneradouvolumeidenticecuceledoulocauricareulteriorvor
fi extrase din volumul de baz al arborelui. Este necesar, ntro prim
etap, mutarea planului de lucru din originea sistemului de coordonate
cartezianntronoulocaie,situatncentrulunuiadinarceledecerccare
definesccanaluldinparteastng.Pentruaceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Workplane>OffsetWPbyIncrements>
urmatdeintroducereavalorii40pedireciaxi12pedireciay(fig.2.31)
obinndusenouapoziieaplanuluidelucru.


Fig.2.31Translatareaplanuluidelucrupe Fig.2.32Rotireaplanuluidelucrucu900
doudirecii dupaxax

Planul de lucru se gsete, acum n locaia dorit dar nu are


orientareanecesardeoarecenuvomputeaconstruientitidectnplanul
xOy. Pentru aceasta trebuie repetat comanda anterioar i trebuie

82
introdusvaloarea90nloculdestinatrotiriinjurulaxeix(adicaaxeiy
ctreaxaz)aacumseobservnfigura2.32.
n acest moment planul se gsete n locaia dorit, cu orientarea
dorit,urmndaseconstruiunsistemdecoordonatecarteziancuoriginea
norigineaplanuluidelucru.Pentruaceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Workplane>LocalCoordinateSystems>
CreateLocalCS>AtWPOrigin>
urmatdeselectareatipuluidesistemdecoordonatecartezian(fig.2.33).


Fig.2.33Generareasistemuluidecoordonatecarteziannorigineaplanuluidelucru

Seconstruieteoariecircularderaz2mmnorigineaplanuluide
lucrufolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Areas>Circle>
SolidCircle>
urmatdeintroducereavalorii2ndreptulrazei.Aceastariecircularse
copiaz cu 12 mm pe direcia x pentru a obine a doua arie circular
folosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Copy>Areas>
urmat de introducerea valorii 12 n dreptul axei x. Nu era obligatorie
copierea acestei arii, utilizatorul putnd genera o arie complet nou dar
celedouariifiindegaleamoptatpentruaceastvariant.
Se terg cele dou arii, pstrnduse liniile i punctele asociate lor
prinintermediulcomenzii:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Delete>AreasOnly>
urmat de selectarea celor dou arii. Se terg apoi i patru arce de cerc,
aparinndcelordouariicucomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Delete>LineandBelow>
urmatdeselectareacelorpatruarcedecercaacumseobservinfigura
2.34.Seunesccapetelearcelordecercculiniicuajutorulcomenzii:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Lines>Lines>

83
StraightLine>
urmatdeselectareacapetelorarcelordorite.ncontinuareseconstruiete
oariemrginitdearceledecerciliniileconstruite(fig.2.35)cucomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>
ByLines>
urmatdeselectarealiniilorrespective.


Fig.2.34tergereaarcelordecerc Fig.2.35Construireaarieicaredefinete
nenecesare formalocauluidepan

Aria nou creat va fi extrudat pe direcia z (dup noul sistem de


coordonatelocalcreatcareesteactivnmomentuldefa)cuodistande
6mm.Pentruaceastaseacceseazcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>
ByxyzOffset>
i se introduce valoarea 6 n dreptul axei z. Se obine astfel volumul
primuluilocadepancareurmeazafisczutdinvolumuldebaz.n
primafaz,volumulrespectivse copiazpentru a obinei volumul celui
dealdoilealocacareesteidenticcuprimul.
Sefolosetecomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Copy>Volumes>
i se introduce 60 n dreptul axei x. Sau obinut astfel ambele volume ce
vor fi extrase din volumul arborelui (fig. 2.36). Se apeleaz la operatorul
booleanSubtractpentruaceastoperaiedupcumurmeaz:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Booleans>Subtract>
Volumes>
i se selecteaz volumele de baz (din care se face scderea) iar apoi
volumelecaresescad(volumelecelordoulocauridepan).

84

Fig.2.36Arboreleiceledouvolumecaredefinesclocaurilecanalelordepan

Dup aplicarea acestui operator boolean volumul arborelui este


completdefinitaacumseobservidinfigura2.37.


Fig.2.37Geometriafinalaarboreluinaintedeoperaiadediscretizare

Planul de lucru este apoi aliniat (att ca locaie ct i ca poziie) la


sistemuldecoordonateglobalcartezianprinintermediulcomenzii:
UtilityMenu>Workplane>AllignWPwith>GlobalCartesian>
iarsistemuldecoordonateactivesteschimbatdincellocal(cartezian)ncel
global(cartezian)cuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>ChangeActiveCSto>GlobalCartesian>
Sefolosetecomanda:
nummrg,all
prin introducerea ei n bara de comand pentru unificarea tuturor
entitiloridenticecaresesuprapunobinutenurmautilizriioperaieide
extrudare.
Secontinuapoicudiscretizareavolumelorcreate,cuelementelede
tipSolid92,folosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshTool>
urmat de bifarea opiunii Smart Size i stabilirea poziiei cursorului n
dreptul cifrei 2. Se bifeaz de asemenea opiunile Free i Tet i se apas
butonulMesh(fig.2.38).ncasetadedialogcesevadeschidesevorselecta

85
toatevolumeleprinapsareabutonuluiPickAll.Seobineastfeloreeade
elementefinitedetiptetraedral(fig.2.39).
Se aplic apoi constrngerile pe arbore, mai precis pe cele dou
fusuri i pe dou suprafee frontale adiacente acestora. Constrngerile se
apliccucomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Displacement>OnAreas>
urmat de selectarea pe rnd a ariilor celor dou fusuri i anularea
translaiilepedireciilexiy(sistemuldecoordonateactivestecelglobal
cartezian).Serepetcomandaanterioar,seselecteazsuprafeelefrontale
doriteiseanuleaztranslaiapedireciaz(fig.2.39).


Fig.2.38Stabilirea
Fig.2.39Modelulgeometric,discretizaticuconstrngerile
parametrilorpentru
aplicate
discretizare

Sedefineteapoitipulanalizeiprinaccesareacomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
iselectareaopiuniiModal(fig.2.40).

86

Fig.2.40Stabilireatipuluideanaliz

Sestabilescapoiopiunilepentruanalizcuajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisType>AnalysisOptions>
urmat de alegerea metodei de soluionare i a numrului frecvenelor
propriicareurmeazafiextrase(fig.2.41).


Fig.2.41Stabilireaopiunilorpentruanalizamodal

Se alege din una din opiunile (Block Lanczos, Subspace,


Powerdynamics,Reduced,Unsymmetric,DampediQRDamped).
Am ales pentru aceast analiz metoda subspaiilor (Subspace) i
extragerea primelor 6 frecvene proprii (fig. 2.41). Am ales metoda
subspaiilor datorit preciziei rezultatelor obinute. La alegerea metodei
subspaiilor programul deschide o nou caset de dialog care necesit

87
introducerea intervalului n care programul s caute frecvenele proprii
(fig.2.42).


Fig.2.42Stabilireaintervaluluidecutareafrecvenelorproprii

Toate opiunile fiind stabilite se trece la lansarea n execuie a


analizeimodalecucomanda:
MainMenu>Solution>Solve>CurrentLS>
Dupsoluionaresencarcperndcteofrecvenproprie.Pentru
alegereaprimeifrecveneseintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostproc>ReadResults>FirstSet>
iapoisetrecelavizualizareatendineidedeformarecuajutorulcomenzii:
MainMenu>GeneralPostproc>Plotresults>DeformedShape>
urmat de alegerea opiunii Def + undef edge, opiune care permite
vizualizareatendineidedeformaredariageometrieiiniiale(schiate).Se
obinastfelsuccesiuneadefiguri2.43...2.48.
Se pot vizualiza deasemenea doar sub form numeric valorile
frecvenelorproprii.Pentruaceastaseintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostproc>ResultsSummary>

88

Fig.2.43Tendinadedeformarelafrecvena Fig.2.44Tendinadedeformarelafrecvena
proprief1=182,06Hz proprief2=183,18Hz


Fig.2.45Tendinadedeformarelafrecvena Fig.2.46Tendinadedeformarelafrecvena
proprief3=388,58Hz proprief4=479,18Hz


Fig.2.47Tendinadedeformarelafrecvena Fig.2.48Tendinadedeformarelafrecvena
proprief5=491,24Hz proprief6=627,32Hz

2.4Exempludeanalizdinamicdetiparmonic

89
Analiza static a elementelor componente a mainilor i utilajelor
nu este suficient n dezvoltarea unor soluii optime i din aceast cauz
aceste elemente i subansamble trebuie s fie studiate i din punct de
vedereacomportriilordinamice.
Studiuldinamicprinmetodaelementuluifinitalcorpurilorelastice,
poatefiprivit ca oextindereaanalizeistatice nprobleme n care se ia n
considerareidependenadetimp.
Analizele dinamice care pot fi soluionate cu ajutorul programului
Ansys se mpart n dou categorii: analize dinamice de tip armonic i
analizedinamicedetiptransient.
Aplicareaoricreisarciniciclice,asupraunuielementcomponental
unei mainiunelte sau utilaj, produce un rspuns ciclic sau rspuns
armonic. Analiza rspunsului armonic ofer posibilitatea prevederii
comportrii dinamice a elementului respectiv, astfel putnduse verifica
dac sunt nlturate efectele de rezonan, oboseal i orice alt efect
duntorprodusdevibraiileforateasupraacestuia.
Analiza armonic este o tehnic utilizat pentru determinarea
rspunsului n frecven al elementelor solicitate de sarcini lineare cu
variaie sinusoidal (armonic) n timp. Analiza armonic este o analiz
linear, orice nelinearitate (plasticitate, contact) fiind eliminat. Scopul
aplicrii acestei metode este de a calcula rspunsul elementului la diferite
frecvene i obinerea graficului unor rspunsuri cantitative (deplasri,
tensiuni, deformaii) n funcie de frecven. Vibraiile libere aprute la
nceperea excitaiei nu sunt luate n considerare n cazul analizei
armonice.
Se va studia n continuare, folosind metoda elementului finit,
comportareadinamicauneigrinzinformdeS,cuprofilsubformde
I,ncastratlauncaptisupusuneipresiunicevariazsinusoidal,la
cellaltcapt(fig.2.49).
Materialul grinzii este un oel cu modulul de elasticitate
longitudinalE=210000N/mm2,coeficientulluiPoisson=0,3idensitatea
=7,85x106Kg/mm3.ProfilulInuesteunulstandardizat,prinurmare
nusepoatefolosibibliotecaprogramuluipentrualegereaacestuia.

90

Fig.2.49Schiagrinziisupuseanalizeidinamicedetiparmonic

Analiza armonic poate conine mai multe etape, dup cum


urmeaz: analiza static a grinzii, n vederea determinrii efectelor
pretensionrilor,analizamodal,pentrudeterminareafrecvenelorproprii
de vibraie i a tendinelor de deformare a structurii i analiza armonic
propriuzis, ce urmrete determinarea caracteristicii amplitudine
frecvenlasolicitareagrinziicuoncrcaresinusoidal.
n cazul de fa, se vor neglija efectele pretensionrilor i prin
urmarenusevaefectuaianalizastatic.nschimbsevorrealizacelelalte
douanalize,ceamodaliceaarmonic.Primaanalizcareserealizeaz
este analiza modal iar n urma acesteia se obin primele patru moduri
propriidevibraieagrinzii.Trebuiemenionatfaptulclaanalizamodal
nusuntluatenconsiderarencrcrilecidoarconstrngerile,prinurmare
grinda este doar ncastrat la un capt. Valorile frecvenelor proprii sunt
prezentatentabelul2.1.
Tabelul2.1Valorilefrecvenelorpropriidevibraiealegrinzii
Nr.mod Mod1 Mod2 Mod3 Mod4
Frecvena[Hz] 16,117 19,33 47,078 95,868

Tendinele de deformare pentru aceste patru moduri proprii sunt
prezentatensuccesiuneadefiguri2.50...2.53.

91

Fig.2.50Tendinadedeformarela Fig.2.51Tendinadedeformarela
frecvenaf1=16,117Hz frecvenaf2=19,33Hz


Fig.2.52Tendinadedeformarela Fig.2.53Tendinadedeformarela
frecvenaf3=47,078Hz frecvenaf4=95,868Hz

Cunoscnduse valorile frecvenelor proprii i a tendinelor de


deformaresepoatetreceapoilaanalizadinamicdetiparmonic.
Sestabiletepentrunceputtipuldeelementfolositprinintermediul
comenzii:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Solid95).
Acesttipdeelement(fig.2.54)esteunelementspaial,are20noduri
(cte 8 noduri n colurile elementului i alte 12 la mijlocul laturilor
acestuia) i cte trei grade de libertate n fiecare nod. Aceste grade de
libertatesunttranslaiiledupceletreiaxealesistemuluidereferin.
Elementul Solid 95 se poate regsi n variantele paralelipipedice,
tetraedrice, piramidale sau prismatice. Este similar cu elementul Solid 45
(careseputeautilizaielnaceastanaliz)darareunnumrmaimarede

92
noduri i implicit conduce la o mai bun acuratee a rezultatelor.
Dezavantajulluiconstntimpiimaimarinecesariderulriianalizei.


Fig.2.54ElementulSolid95folositnanaliz[60]

Dup definirea tipului de element, se stabilesc apoi datele de


materialcuajutorul:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>
urmat de selectarea opiunilor Structural, Linear, Elastic i Isotropic i
introducerea valorilor corespunztoare pentru modulul de elasticitate
longitudinal i pentru coeficientul lui Poisson. Se selecteaz apoi i
opiuneaDensityiseintroducevaloareaacesteia.
Setreceapoilaetapelenecesareconstruiriigeometriei,etapeasupra
croranusevainsistadeoarecemarealormajoritateaufostprezentatela
analiza static. Se ncepe cu seciunea n form de I prin definirea
puncteloriliniilorastfelnctsseobindoarariicompusedinpatrulinii
aacumseobservnfigura2.55.


Fig.2.55Liniilecaredefinescseciuneagrinzii

93
Secopiazapoipunctulsituatnorigineasistemuluidecoordonate
pedireciazcu20iar punctulobinutprincopieretotpedireciazcu40.
Acestlucruestenecesarpentruconstruireadistinctasuprafeeipecareva
acionapresiunea.Acestlucruserealizeazfolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Copy>Keypoints>
urmatdeintroducereavalorilorrespective.Seconstruiescapoidoulinii.
Primaunetepunctulsituatnoriginecuprimulpunctcopiatiarceadea
douauneteceledoupunctecopiateaacumseobservnfigura2.56.
Se mut originea planului de lucru pn n cel deal doilea punct
copiat(fig.2.56)folosindcomanda:
UtilityMenu>Workplane>OffsetWPto>Keypoints>
urmatdeselectareapunctuluidorit.


Fig.2.56Translatareaplanuluidelucruntrunpunct

Deaiciplanuldelucrusetranslateazpedireciaxcu76(distan
egalcuvaloarerazeinacelpunct).Sefolosetepentruaceastacomanda:
UtilityMenu>Workplane>OffsetWPbyIncrements>
urmat de introducerea valorii 76 pe direcia x (fig. 2.57), obinnduse
nouapoziieaplanuluidelucru(fig.2.58).Fig.2.57Translatareaplanuluide Fig.2.58Rezultatulobinutnurmatranslatrii
lucrucuoanumitdistanpeo planuluidelucrucuoanumitdistanpeoanumit
anumitdirecie direcie

94
Planul de lucru se gsete n locaia dorit dar trebuie modificat
orientarealuiastfelnctnoulplanxOysseregseascpesteactualulplan
zOx.Trebuieastfelsseproducorotaienjurulaxeixaaxeizctreaxa
y.Sefolosetepentruaceastacomandaanterioar:
UtilityMenu>Workplane>OffsetWPbyIncrements>
urmatdeintroducereavalorii90nspaiuldestinatrotiriiyz(aaxeiy
ctre axa z), sensul pozitiv fiind y ctre z (fig. 2.59), obinnduse noua
orientareaplanuluidelucru(fig.2.60).


Fig.2.59Rotireaplanuluidelucru Fig.2.60Rezultatulobinutnurmarotiriiplanului
cuunanumitunghidupo delucrucuunanumitunghidupoanumitax
anumitax

n acest moment planul se gsete n locaia dorit, cu orientarea


dorit,urmndaseconstruiunsistemdecoordonatecilindriccuoriginea
norigineaplanuluidelucru.Pentruaceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Workplane>LocalCoordinateSystems>
CreateLocalCS>AtWPOrigin>
urmatdealegereatipuluidesistemdecoordonatecafiindunulcilindric
aacumseobservnfigura2.61.


Fig.2.61Generareasistemuluidecoordonatecilindricnorigineaplanuluidelucru

n acest moment se poate copia punctul din captul ultimei linii


createlaununghide900nsistemuldecoordonatecilindric.Seutilizeaz
comanda:

95
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Copy>Keypoints>
urmatdeintroducereavalorii90ndreptulaxeiyaacumseobservdin
figura2.62.


Fig.2.62Copiereaunuipunctnsistemuldecoordonatecilindric

Acest lucru se datoreaz faptului c, n sistemul de coordonate


cilindric,axaxreprezintraza,axayunghiuliaraxaznlimea.Sensul
pozitivdecopierealunuipunctnsistemuldecoordonatecilindricestede
laxctrey.Seunescapoiceledoupunctecuajutorulunuiarcconstruit
totnsistemuldecoordonatecilindriccucomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Lines>Lines>
InActiveCoord>
urmat de selectarea celor dou puncte de la captul arcului de cerc
obinndusegeometriadinfigura2.63.


Fig.2.63Construireaunuiarcdecercnsistemuldecoordonatecilindric

Planul de lucru este apoi aliniat (att ca locaie ct i ca poziie) la


sistemuldecoordonateglobalcartezianprinutilizareacomenzii:
UtilityMenu>Workplane>AllignWPwith>GlobalCartesian>

96
iarsistemuldecoordonateactivesteschimbatdincellocal(cilindric)ncel
global(cartezian)cuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>ChangeActiveCSto>GlobalCartesian>
Se continu apoi cu definirea celorlalte linii dup care se va face
extrudarea seciunii folosind comenzile prezentate mai sus pn cnd
geometriaseprezintcanfigura2.64.


Fig.2.64Geometrianainteaoperaieideextrudare

Sedivizeaztoateliniilepieseiiseextrudeazariileseciuniidup
oliniefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>
AlongLines>
urmatdeselectareainiialaariilorcedefinescseciuneaiarapoialiniilor
ce definesc direcia de extrudare. Urmeaz apoi discretizarea volumelor
createcuelementeledetipSolid95,folosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshTool>
urmat de selectarea opiunilor Mapped i Hex i de selectarea tuturor
volumelor care definesc piesa obinnduse ntreaga reea de elemente
finite(fig.2.65).Pentrucnurmaoperaieideextrudareaufostgenerate
liniicaresesuprapun,sevafolosicomanda:
nummrg,all
prin introducerea ei n bara de comand. Cu ajutorul acestei comenzi,
entitilecaresesuprapunsevorunifica.
Se aplic apoi constrngerile i ncrcrile asupra grinzii prin
intrareanprocesorulSolution.ntroprimetapsedefinetencastrarea
peariilecedefinescuncaptalgrinzii.Aceastaserealizeazcucomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Displacement>OnAreas>
urmatdeselectareaariilorpecareserealizeazncastrarea.
Se aplic apoi presiunea pe o suprafa de 400 mm2 definit din
modelarecuajutorulcomenzii:

97
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Pressure>OnAreas>
urmat de selectarea ariilor i introducerea valorii maxime a presiunii (2
N/mm2). Reamintim c aceast valoare este maxim, presiunea avnd n
cazul unei analize armonice o variaie sinusoidal. Se obine astfel
modelul cu ncrcrile (fig. 2.65). Pe aceast figur sunt poziionate i
nodurilencarevomstudiarspunsulgrinziilasolicitriledinamice(nodul
264 situat n centrul seciunii la captul liber al grinzii i nodul 5496
situat pe exteriorul grinzii n zona de curbur maxim dinspre captul
ncastratalacesteia).


Fig.2.65Reeauadeelementefinitecarecompunegrindampreuncuconstrngerilei
ncrcrile

Sedefineteapoitipulanalizeiprinaccesareacomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
iselectareaopiuniiHarmonic(fig.2.66).
Sestabilescapoiopiunilepentruanalizcuajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisType>AnalysisOptions>
ialegereametodeidesoluionare(fig.2.67).

98

Fig.2.66Stabilireatipuluideanaliz

Se alege din una din opiunile (Reduced, Mode Superposition i


Full). Metoda redus (Reduced Method) are avantajul c permite
soluionarea n timpi mai redui dect celelalte dou metode dar nu
permitencrcridetipulpresiuniiitemperaturii(ncrcricareseaplic
pe suprafee) i pentru introducerea ncrcrilor utilizatorul trebuie s
defineascgradedelibertatedetipstpn(masterdegreesoffreedom).
Metoda Mode Superposition este i ea mai rapid dect cea
completdarnupermiteconstrngeridetipulncastrrilor.
Metoda complet (Full) permite toate tipurile de constrngeri i
ncrcri dar necesit timpi destul de mari ai analizei dac se utilizeaz
solverulFrontal.PentrureducereatimpilorsepoateutilizasolverulJCG.
Pentru aceastanalizamalesmetoda completi solverul frontal
aacumseobservidinfigurile2.67i2.68.


Fig.2.67Stabilireametodeidesoluionare Fig.2.68Stabilireasolveruluiiapreciziei

Se stabilete n continuare domeniul de frecven n care s fie


rezolvat analiza i a numrului de pai n care s fie mprit acest
domeniupentrusoluionare.nurmaanalizeimodale,amobinutprimele
dou frecvene proprii f1 = 16,117 Hz i f2 = 19,33 Hz. Am stabilit astfel
domeniul de variaie al analizei armonice ca fiind ntre 5 ... 25 Hz iar
numruldepai50(fig.2.69).
nprogramacestlucruseintroducecucomanda:

99
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>Time/Frequenc>
FreqandSubstps>
urmatdeintroducereavalorilordorite.


Fig.2.69Stabilireaintervaluluidevariaiealfrecveneloriapailor

Selanseaznexecuieanalizafolosindcomanda:
MainMenu>Solution>Solve>CurrentLS>
Dup soluionare se trece la stocarea rezultatelor n funcie de
frecven.Pentruaceastaseintroducecomanda:
MainMenu>TimeHistPostpro>VariableViewer>
urmatdeselectareatipuluiderezultatdoritaacumseobservnfigura2.70.


Fig.2.70Definireavariabilelornfunciedefrecven

100
De exemplu, pentru stocarea informaiei referitoare la variaia
tensiunii echivalente Von Mises din nodul numrul 5496, se alege din
caseta derulant tensiunea echivalent Von Mises, se stabilete numele
variabilei ce va fi creat i numrul nodului. Dup aceasta, variabila este
stocatipoatefioricndafiatsubformgraficsingursaumpreuncu
altevariabileprinselectareaiconuluicereprezintungraficdinaceacaset.
Am obinut astfel, pentru exemplificare, pentru cele dou noduri
selectate(264i5496)graficeledevariaiealedeplasrilorpedireciileUx,
UyiUzdarigraficeledevariaiealetensiuniiechivalenteVonMises(fig.
2.71...2.74).


Fig.2.71Caracteristicileamplitudine Fig.2.72Caracteristicileamplitudine
frecvenaledeplasriinodurilor264i5496 frecvenaledeplasriinodurilor264i5496
pedireciax pedireciay


Fig.2.73Caracteristicileamplitudine Fig.2.74Caracteristicileamplitudine
frecvenaledeplasriinodurilor264i5496 frecvenaletensiuniiechivalenten
pedireciaz nodurile264i5496

101
Acestegraficesuntdefaptcaracteristiciamplitudinefrecven,ale
deplasrilor,dupceletreidireciidecoordonate.
Seobservcvaloareaceamaimareadeplasriiseobinepedirecia
yndreptulprimeifrecveneproprii, pentrunodul264.Tensiuneamaxim
seobinetotndreptulprimeifrecvenepropriidarnnodul5496.nceeace
privete deplasrile celor dou noduri pe direciile x i z, se observ c
acesteaauvalorimultmaimicidectdeplasareapedireciay,faptilustrati
dintendinadedeplasareindicatdeprimafrecvenproprie(fig.2.50).Cea
maimicvaloareoaredeplasareapedireciaz.Binenelescnuvorputeafi
acceptate tensiuni de ordinul miilor de N/mm2, dar acest lucru nici nu sar
ntmpla, grinda rupnduse naintea atingerii acestor valori. Aceasta
nseamn c grinda nu va putea lucra la frecvene situate n apropierea
frecvenelor einaturale iardacfrecvenade lucruse gsete peste valorile
frecvenelornaturalealegrinziiatunciperioadeledeaccelerareidecelerare
la trecerea prin frecvenele naturale trebuie s fie foarte mici (s se fac cu
viteze foarte mari). i n cazul analizei dinamice de tip armonic, se pot
vizualiza rezultatele pe ntreaga pies la o anumit frecven dat. De
exemplu, hrile tensiunii echivalente Von Mises la frecvenele de 16 Hz i
19,3Hzsuntprezentatenfigurile2.75i2.76.


Fig.2.75Hartadistribuieitensiunii Fig.2.76Hartadistribuieitensiunii
echivalenteVonMiseslaf1=16Hz echivalenteVonMiseslaf2=19,3Hz

Pentruastudiacomportareagrinziinaltedomeniidefrecven,n
apropierea altor frecvene naturale se va rula din nou analiza cu
modificareadomeniuluidefrecvennmodcorespunztor.

102
2.5Exempludeanalizdinamicdetiptransient

Analiza dinamic de tip transient este o metod utilizat pentru


determinarearspunsuluidinamicaluneipiesesubaciuneaunorncrcri
variabile n timp. Aplicarea algoritmilor de soluionare acestei analize,
faciliteaz determinarea variaiei n timp a deplasrilor, deformaiilor, i
tensiunilor aprute la solicitarea piesei cu orice combinaie de ncrcri:
staticesaudinamice.ncursulanalizeidinamicedetiptransient,efectelede
inerieiamortizareauunrolfoarteimportant,acesteadifereniindanaliza
deacesttipdeoanalizstatic.
Modelulgeometricutilizatpentruaceastanalizesteacelaicarea
fostprezentatlaanalizadinamicdetiparmonic,prezentatnparagraful
anterior. Constrngerile aplicate grinzii sunt i ele identice, respectiv
ncastrareadelaunuldincapeteleacesteia,pentrutoatenodurileaflatepe
suprafaadecapt.
Aplicareaanalizeidinamicedetiptransient,ncazuldefa,areca
scop determinarea strii de tensiuni i deformaii la ncrcarea cu o
presiune, a crei valoare crete de la 0 la 2 N/mm2 pn n momentul t =
0,02s,iarapoidescretedela2N/mm2pnla0nintervaluldetimpt=
0,02...0,08s.nintervaluldetimpdelat=0,08pnlat=1s,grindaeste
lsat liber iar deplasrile, tensiunile i deformaiile prezente n acest
interval se datoreaz efectului presiunii aplicate anterior. Trebuie precizat
nc de la nceput c n aceastanaliz este introdus i efectul amortizrii
sub forma a doi coeficieni: unul care se refer la amortizarea matricei
maseigrinziiiunullaamortizareamatriceiderigiditate.
n cazul de fa, pentru discretizarea grinzii, sa folosit tipul de
element Solid 45 cu 8 noduri care conduce la timpi de rulare mai sczui.
Nuvominsistaasupramodelriiidiscretizriigrinziideoareceoperaiile
legate de acestea au fost prezentate n subcapitolul anterior. Datele de
materialsuntieleidenticecuceleintrodusencazulanalizeidinamicede
tiparmonic.
Astfel,considerndgrindamodelatidiscretizatfrncrcrii
constrngeri,sestabiletetipulanalizeifolosindcomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
iselectareaopiuniiTransient(fig.2.77).

103

Fig.2.77Stabilireatipuluideanaliz

Sestabilescapoiopiunilepentruanalizcuajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisType>SolutionControls>
urmatdealegerea,ntroprimetapaopiunilordebaz(fig.2.78).


Fig.2.78Stabilireaopiunilordebazpentruanalizadetiptransient

ntreacetiparametriidebazsegsetetimpulfinalalpasuluide
ncrcare, numrul dorit de pai de soluionare dar i numrul maxim i
minimalacestorapentruadaposibilitateaprogramuluisaleagopiunea
cea mai bun. Pentru primul pas am introdus timpul t = 0,02 s iar pentru
numrul pailor de soluionare 60. Numrul maxim al acestora a fost
stabilitla80iarcelminimla50.Totaicitrebuiespecificatfrecvenacucare
programul s scrie rezultatele n fiierul de rezultate. n cazul de fa,
datorit faptului c problema nu este deosebit de complex, am ales ca
programulsscrierezultateledupfiecarepas.ncazulunorproblememai
complexe acest lucru nu este indicat deoarece conduce la fiiere de

104
rezultate foarte mari (de ordinul zecilor de Gb). Se trece apoi la stabilirea
parametrilorspecificianalizelordetiptransient(fig.2.79).


Fig.2.79Stabilireaopiunilorspecificepentruanalizadetiptransient

Seintroducaicicoeficientuldeamortizarepentrumatriceamasei
=0,05icoeficientuldeamortizarepentrumatriceaderigiditate=0,002.
Totaicisestabileteimetodadeintegrare.Pentruaceastsituaieamales
metoda de integrare Newmark. Aceasta utilizeaz dezvoltri n diferene
finitenintervaluldintredouiteraii.
La nceperea procedurii de rezolvare trebuiesc cunoscute valorile
deplasrilor, vitezelor i acceleraiilor n cazul n care se impun condiii
iniialenenule.Obinereacondiiiloriniialeserealizeazprinrulareaunei
analizestatice.ncazulnostrusauimpuscondiiiiniialenule.
Seintroducapoincrcrilefolosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>Pressure>
Onareas>
urmat de selectarea suprafeelor dorite (aceleai ca i n cazul analizei
armonice)ideintroducereavaloriipresiunii(2N/mm2).
Sestabilescconstrngerilefolosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Displacement>Onareas>
urmat de selectarea suprafeelor de la captul ncastrat al grinzii i de
introducereavaloriideplasrii(0mm).
Sesalveazapoiprimulpasdencrcarefolosindcomanda:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>WriteLSFile>

105
urmat de introducerea numrului pasului de ncrcare, aa cum se
observinfigura2.80.


Fig.2.80Scriereafiieruluipentrupasulnti

Se repet apoi operaiile efectuate la pasul nti, n sensul stabilirii


opiunilordebazpentrupasuldoiialopiunilorspecificepentruacelai
pasdoi.Singuradiferenconstnfaptulcaicitimpulfinaldeexecuieal
pasuluiestet=0,08s.Sefoloseteaceeaicomandpentruacestlucru:
MainMenu>Solution>AnalysisType>SolutionControls>
Setreceapoilatergereapresiuniicareafostaplicatlapasulnti
prinutilizareacomenzii:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Delete>Structural>Pressure>
Onareas>
urmatdeselectareaariilorpecareafostintroduspresiunea.
Sescrieapoifiierulpentruanalizcucomanda:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>WriteLSFile>
urmatdeintroducereanumrului2ndreptulpasuluidencrcare.
Se repet, pentru pasul trei, stabilirea opiunilor de baz, a celor
specifice pentru analiza de tip transient i se scrie din nou fiierul de
ncrcarefolosindcomenzileprezentateanterior.Timpulfinalpentrupasul
trei va fi t = 1 s. Fiierele pentru toi cei trei pai de ncrcare fiind scrise
(faptcepoatefiverificatprinprezenaatreifiierecunumelefiieruluide
lucruicuextensiiles01,s02is03).Coeficieniideamortizareinui
modificvalorilepeparcursultuturorcelortreipaidencrcare.
Se lanseaz n execuie analiza dinamic de tip transient folosind
comanda:
MainMenu>Solution>Solve>FromLSFiles>
urmat de introducerea numrului pasului iniial, a pasului final i a
incrementului cu care s se fac trecerea de la un pas la altul, aa cum se
poateobservainfigura2.81.

106

Fig.2.81Moduldelansarenexecuieaanalizeidetiptransient

Dupsoluionaresetreceladefinireavariabilelornfunciedetimp.
Acestlucruserealizeazfolosindcomanda:
MainMenu>TimeHistPostpro>VariableViewer>
urmatdeselectareatipuluiderezultatdoritaacumseobservnfigura2.82.


Fig.2.82Definireavariabilelornfunciedetimp

nfiguresteexemplificatmodulncaresedefinetecaivariabil
deplasareanodalpedireciaypentrunodul264.
Am obinut astfel, pentru cele dou noduri selectate i n cazul
analizei dinamice de tip armonic (264 i 5496) graficele de variaie ale
deplasrilornodalepedireciilex,yiz(fig.2.83...2.85)darigraficulde
variaie al tensiunii echivalente Von Mises pentru nodul 5496 (fig. 2.86),
toatecaifunciidetimp.

107

Fig.2.83Graficuldevariaiealdeplasrilor Fig.2.84Graficuldevariaiealdeplasrilor
nodalepedireciaxpentrunodurile264i nodalepedireciaypentrunodurile264i
5496[mm] 5496[mm]


Fig.2.85Graficuldevariaiealdeplasrilor Fig.2.86Graficuldevariaiealtensiunii
nodalepedireciazpentrunodurile264i echivalenteVonMisespentrunodul5496
5496[mm] [N/mm2]

Seobservc,inacestcaz,valoareaceamaimareadeplasriise
obinepedireciaypentrunodul264.
Trebuie remarcat faptul c deplasrile nodale pe cele trei direcii
sunttoateamortizatelaterminareapasuluialtreilea.Acelailucrusepoate
spuneidespretensiuneaechivalentVonMises.
Dac se dorete vizualizarea ntregii stri de tensiune sau a hrii
deplasrilor nodale pe toat piesa la diferite intervale de timp, se ncarc
pasulcarecorespundetimpuluidoritprinintermediulcomenzii:
MainMenu>GeneralPostproc>ReadResults>ByTime/Freq>
urmatdeintroducereatimpuluidorit.Odatncrcatsetulderezultate,el
poatefivizualizatcucomanda:

108
MainMenu>GeneralPostproc>PlotResults>ContourPlot>
NodalSolu>
Se selecteaz apoi tipul rezultatului dorit (tensiune, deformaie,
deplasri nodale etc.) Aa sau obinut pentru comparaie hrile
deplasrilornodalepedireciayihriletensiuniiechivalenteVonMises
pentrudoumomentedistincte,lat=0,02silat=1s(fig.2.87...2.90).


Fig.2.87Hartadeplasrilornodalepe Fig.2.88Hartadeplasrilornodalepe
direciaylat=0.02s direciaylat=1s


Fig.2.89HartatensiuniiechivalenteVon Fig.2.90HartatensiuniiechivalenteVon
Miseslat=0.02s Miseslat=1s

Seremarcidinacestefigurifaptulcvaloareamaximatensiunii
nu depete tensiunea admisibil la momentul maxim de solicitare (t =
0,02s)iarapoivaloareaeiscadepnaproapedezerodatoritamortizrii.

109
2.6 Simularea flambajulului n cazul barelor
drepte

2.6.1Noiuniteoreticeprivindflambajulbarelordrepte

Aa cum sa artat n paragrafele anterioare, n cazul diverselor


structuri solicitate la ntindere, forfecare, rsucire, ncovoiere precum i la
solicitri compuse, acestea se deformeaz sub aciunea sarcinilor exterior
aplicate, dar deformaia are loc n cadrul echilibrului elastic. Situaia de
echilibruelasticnusemeninensncazulbarelordrepteicuolungime
considerabil,cndforaPdepeteovaloarelimit.
Se consider bara dreapt, articulat la ambele capete, din figura
(2.91, a). Att timp ct valoarea sarcinii P este mic, bara i pstreaz
poziia sa de echilibru elastic stabil. Fenomenul de echilibru stabil se
constat prin aplicarea unei fore transversale asupra barei comprimate.
Aceast for ncovoie bara, dar odat cu nlturarea forei transversale
bararevinelaformadreapt.


Fig.2.91Moduldeschematizarealuneibaredreptedeseciunedreptunghiular

Mrind valoarea forei de compresiune P se ajunge la situaia n


care, la ncetarea aciunii forei transversale perturbatoare, bara nu mai
revine din poziia deformat. Aceast situaie, cnd bara i pstreaz
poziia deformat (nu revine), dup aciunea forei perturbatoare, se
numetepoziiedeechilibruinstabil.Instabilitateaestecauzatdevaloarea
nedeterminat a sgeii barei ncovoiate (mrimea curburii nu depinde
numai de valoarea forei transversale). Rezult c, la atingerea unei
anumite sarcini Pf, numit sarcin critic de flambaj, bara trece din starea

110
deechilibrustabilnceadeechilibruinstabil.Acestfenomendepierderea
stabilitii elastice a barei, la atingerea sarcinii critice de flambaj, ce
comprimbara,senumeteflambaj[16].
Mrind sarcina de compresiune peste valoarea Pf poate avea loc
unuldinurmtoarelefenomene:
a)dacbaraestedejacurbat,curburaacesteiacretedepindorice
valoareacceptabil;
b) cnd bara este rectilinie, poziia sa de echilibru se pstreaz un
timppncndintervineoforperturbatoarecarescoatebaradinpoziia
deechilibruinacestmomentcurburabareicretefoarterapidconducnd
ladistrugereaacesteiaprinflambaj.
Bielele de motor i de compresor, tijele de piston, stlpii i barele
comprimate din construcii sunt piese ce sunt supuse la compresiune i
care,subaciuneasarcinilor,nutrebuiesipiardstabilitatea.
Fenomenul de instabilitate elastic (flambajul) difer mult de
fenomenelestudiatensubcapitoleleprecedenteprin:
a)odatcucretereasarciniidecompresiuneaparicresceforturile
dencovoieresau/irsucirecedepinddedeformaii,eforturicaresporesc
acestedeformaii;
b)deformaiilenuaudependenliniardesarcinadecompresiune,
cineliniar;
c)deformaiile(laapariiafenomenuluideflambaj)suntmariastfel
nctnumaipotfiluatenconsiderareipotezeleceaulabazdeformaiile
micialebarei.
Pentru bara avnd deformaii mari ecuaiile de echilibru trebuie
scriseconsiderndstareadeformat(fig.2.91,b).naceastsituaiepartea
dinstngaseciuniixconineeforturileN=PiM=Pv.
Deformaiabarei,reprezentatnfigura(2.91,a)princurbaOCAse
poateaproximaprinecuaiafibreimediideformateabareidreptesolicitate
lancovoiere[16]:
d 2v M
= (2.72)
dx 2
EI
Substituind n aceast ecuaie expresia momentului ncovoietor se
obineecuaiadiferenial:
d 2v P v
+ = 0 (2.73)
dx 2 E I z

111
cearesoluia:
v = B sin ax + C cos ax (2.74)
Dincondiialalimitnoriginex=0,v0=0,rezultcC=0,astfelc
ecuaiaaxeibareideformateeste:
v = B sin ax (2.75)
Derivndinlocuindnrelaia2.74seobineecuaia:
2 P
a + B sin ax = 0 (2.76)
E I z
careestesatisfcutpentru:
P P
a2 = sau a= (2.77)
E Iz E Iz
Dar B sin ax 0 , deoarece dac ar fi egal cu zero, nseamn c
baranusedeformeazpentruoricexidecibaranuflambeaz.
Condiia la limit n reazemul A: x = L, vA = B sin a L = 0 este
satisfcut numai pentru: sin a L = 0 , numit ecuaia de stabilitate, ale
creisoluiisunt[16]:
P
aL = L = n
E Iz
dincarerezultsarcinilecriticedeflambaj:
2 E Iz 2 E Iz 2 E Iz
P1 f = P2 f = 2 ,.... Pnf = 2 (2.78)
L2 L L

2 n
irespectivdeformaiilebareicorespunztoareacestorsoluii:
x 2 x
v1 = B1 sin , v2 = B2 sin ,....
L L
n x
vn = Bn sin (2.79)
L
Deformaiilereprezentateprinexpresiile2.79auosemiund,dou
semiunde,... n semiunde. Notnd cu Lf distana dintre dou puncte
succesive de inflexiune a deformaiei i numind aceast distan lungime
deflambaj(Llf=L,L2f=L/2,...,Lnf=L/n)soluiile2.78i2.79sepotscrie
subforma:

112
2 E Iz x
Pnf = i vn = Bn sin (2.80)
L 2 L
nf nf
Dininfinitateadesoluii2.80numaiprimasoluie(n=l)corespunde
realitii din figura 2.91, a. Soluiile rezultate pentru n 2 corespund
realitiinumaidacbaraeconstrnsdeghidajesuplimentaresiaforma
corespunztoare acestor legturi, n caz contrar valorile P2f, P3f,..., Pnf,
respectivdeformaiilev2,v3,...,vnsuntdoarsoluiiteoretice.
Deci, n lipsa legturilor suplimentare, flambajul are loc numai
pentrusarcinaceamaimic,respectiv numaipentru lungimeade flambaj
maxim.
ConsiderndarticulaiileOiAspaiale,adicbarasepoatecurba
noricedirecietransversalaei,aceastasevaproduceastfelnctvectorul
M = v P sfiedirijatdupaxaprincipalcumomentdeinerieminim(I2
=Imin).
Sarcina critic de flambaj este egal cu sarcina minim dat de
soluiile2.78careestecorespunztoareattlungimiideflambajminimect
imomentuluideinerieminim[16]:
2 E I min
Pf = (2.81)
L2f
Relaia 2.80 se numete formula lui Euler i reprezint relaia de
calcul pentru sarcina critic de flambaj n cazul barei articulate la ambele
capete. n practica inginereasc se ntlnesc i alte moduri de rezemare a
barelor comprimate, care vor avea deformaii corespunztoare acestor
moduri de rezemare. Observnd n figura 2.92 deformata dup care
flambeaz fiecare caz de bar dreapt, de lungime L, se deduce lungimea
deflambajpentrucele6cazuriderezemare:
cazul 1 (caz fundamental de flambaj, figura 2.92 este reprezentat
debaraarticulatlaceledoucapete,ceareLf=L,respectivaredeformata
subformdesemiund.
cazul 2 este cel al barei n consol, comprimat de fora ce
acioneaz la captul liber i are deformata sub forma unei jumti de
semiund,Lf=2L.

113

Fig.2.92Moduriderezemarelungimeadeflambaj

cazul3estereprezentatdebarancastratlauncaptiarticulat
lacellalt.Deformatalaflambajaacesteibareareunpunctdeinflexiunen
L L
articulaieiaraldoileaseaflla deprimulastfelc L f = 0,7 L .
2 2
cazul 4 al barei dublu ncastrate, ce are punctele de inflexiune la
L
L/4fadefiecaredinncastrri,astfelc L f = = 0,5 L .
2
cazul5estereprezentattotdeobardubluncastratdarunuldin
capeteipoatedeplasancastrareanplanul transversalalbarei,astfelc
rotirile din ncastrri sunt nule i punctul de inflexiune se afl la mijlocul
barei, iar deformata este compus din dou sferturi de und, respectiv
L f = L .
cazul 6 este reprezentat de o bar articulat la un capt i
ncastrat la cellalt (similar cazului 3) dar la care ncastrarea se poate
deplasa ntrun plan transversal barei (ca la cazul 5), astfel c deformata
bareiconstituieunsfertdeunddeci L f = 2 L .
Deci, calculul sarcinii critice de flambaj se va face cu relaia 2.80,
calculnduse n prealabil lungimea de flambaj, innd seama de relaia
corespunztoarecazuluideflambajncareseaflbara.Deasemenea,mai
trebuie avut n vedere c bara dublu ncastrat (cazul 4) este cea mai
rezistentlaflambaj,iarbarancastratlauncaptiliberlacellalt(cazul
2)arecapacitateadencrcareceamaimic(de16orifadecazul4).

114
Mrimearezultatdinraportul:
Lf
= (2.82)
imin
ncarerazadeineriesecalculeazcurelaia:
I min
imin = (2.83)
A
Aceast mrime se mai numete i coeficient de zveltee sau
coeficient de subirime i are o importan deosebit n analiza
fenomenuluidestabilitate.
Tensiuneacriticdeflambajseobine[16]:
Pf E 2 E
f = = = (2.84)
A L2f 2
I min

A
Diagramadevariaieatensiuniicriticedeflambaj f nfunciede
coeficientul de zveltee este o hiperbol (hiperbola lui Euler, fig. 2.93).
ntructrelaia2.80afostdedusncondiiiledeformriibareindomeniul
linearelastic,rezultctensiuneacriticdeflambajnupoatedepilimita
deproporionalitateamaterialului.Coeficientuldezvelteecorespunztor
limiteideproporionalitate( f = p ):

= (2.85)
E
p
constituie limita la stnga a domeniului de valabilitate a relaiei lui Euler
(flambajelastic).
Limitaladreaptaadomeniuluielasticestefixatpebazempirici
stabilit prin norme tehnice (STAS 10108/078). Cele mai uzuale dintre
acesteasunt:
max=120pentrustlpiprincipaliigrinzicuzbreledinoel;
max=150pentrustlpisecundaridinoel;
max = 250 pentru barele care nu fac parte din elementele de
rezistensolicitatedirect.
Relaiile 2.78 i 2.80 pot fi utilizate la calculul la flambaj numai
pentrudomeniulelastic,respectivpentru [0 , max ] .

115
Pentrubarelescurte,lacaresededuceovaloare f> p,flambajul
arelocndomeniulelastoplastic( >0).ndomeniulelastoplasticaufost
stabilite formule empirice pentru calculul tensiunii critice de flambaj.
Dintreacestea,ceamailargutilizareoareformulaTetmayerIasinski.
f = a b (2.86)
Diagramafuncieiexprimatprinrelaia2.86esteodreaptdincare
se utilizeaz doar segmentul BD (fig.2.91). Punctul B constituie limita la
dreaptairezultdininterseciadrepteiTetmayerIasinskicuhiperbolalui
Euler.PunctulDconstituielimitalastngairezultdininterseciadreptei
TetmayerIasinskicupalierul f = c .Abscisacorespunztoarepunctului
D este 1. Deci, relaia 2.86 poate fi utilizat numai pentru domeniul
[1, 0 ] .
Calculul coeficientului 1 rezult din limitarea valabilitii relaiei
lui TetmayerIasinski la stnga, astfel: f = a b c , de unde se
obine:
a c
> 1 = (2.87)
b
ncazulbarelorfoartescurte,lacarerezult < 1idinrelaia2.86
seobine f > c flambajularelocndomeniulplastic.nacestcazbarase
calculeazlacompresiunecurelaiilecorespunztoareacesteisolicitri.


Fig.2.93Curbacaracteristicdeflambaj

116
Diagrama f = f ( ) , reprezentat cu linii groase n figura 2.93
poart numele de caracteristic de flambaj a materialului. Aceasta este
formatdintreiporiuni:
2 E
hiperbolaAB,deecuaia f = ,valabilndomeniulelastic,
2
[0 , max ] ;
dreaptaBD,deecuaie f = a b ,valabilndomeniulelasto
plastic [1 , 0 ] ;
palierulCD,deecuaie f = c ,ndomeniulplastic,pentru<1.
ntabelul2.2suntprezentatevalorilelui 0, 1imoduldecalculal
luifpentrudiferitetipuridemateriale.
Tabelul2.2Valorialelui0,1ifpentrudiferitetipuridemateriale

Materialul 0 1 f[MPa]

OL37(c=240MPa) 105 60 f=3041,12
OL44(c=280MPa) 100 60 f=4602,57
OL52(c=350MPa) 100 60 f=5773,74
Oelcu5%nichel 80 0 f=4612,25
Oelcrommolibden 55 0 f=9805,3
Font 80 0 f=77612+0,0532

2.6.2Exempludeanalizdeflambaj

ncadrulacestuiparagraf,sevarealizaoanalizdeflambaj,pentru
obarconfecionatdinoeldeseciunedreptunghiular,ncastratlaun
capt i liber la cellalt, solicitat la compresiune de o sarcin concentrat
aplicatncaptulliber(fig.2.94).
Pentru realizarea acestei analize, se va proceda n mod similar cu
analizastatice.
Alegereatipuluideelementsefacefolosindcomanda(fig.2.95):
MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit.ncazulacesteianalizeseva
utilizaunelementfinit2D,elasticcu2noduri(BEAM3).

117


Fig.2.94Bardeseciunedreptunghiularsolicitatlacompresiune


n cazul utilizrii acestui tip de element finit, este necesar s se
introduc anumite caracteristici ale seciunii transversale ale structurii
studiate (fig. 2.96). Acest lucru se face prin intermediul urmtoarei
comenzi:
MainMenu>Preprocessor>RealConstants>Add/Edit/Delete>
undesevorintroduceariaseciuniitransversale(A=11700mm2),momentul
de inerie axial minim (I=789,75x104 mmm4) i nlimea seciunii (H=130
mm).


Fig.2.95Alegereatipuluideelementfinit

118

Fig.2.96Introducerearealconstantelor

Dup aceasta, se vor introduce caracteristicile de material pentru


structurastudiat.Pentruaceastasevaaccesacomanda:
MainMenu>Preprocessor>Materialproperties>MaterialModels>
urmatdealegereadincasetadedialogcaresevadeschideaurmtorului
ir de opiuni: Structural Linear Elastic Izotropic (fig. 2.97). Se va
considera c materialul structurii este OL 37 i se vor introduce n
consecinmodululdeelasticitatelongitudinal(modululluiYoung)nMPa
(EX=210.000 MPa) i respectiv coeficientul de contracie transversal
(coeficientulluiPoisson)(PRXY=0,28).


Fig.2.97Stabilireaproprietilordematerialpentrustructurastudiat

119
Avnduse acum definite tipul de element finit utilizat, real
constantele i caracteristicile materialului din care este confecionat
structura, se poate trece la modelarea propriuzis a structurii. n cazul
acestei structuri se vor crea nodurile din cele dou capete ale structurii,
utilizndusecomanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>InActiveCS>
specificnduse numrul nodului ce se dorete a fi creat i coordonatele
acestuia(fig.2.98).


Fig.2.98Creareanodurilordincapetelestructurii

Dupaceastasevorcrealadistaneegale,nodurintreacestedou
noduridecapt,utilizndusecomanda:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>FillbetweenNds>
urmndasespecificaceledounodurintrecaresfiecreatenoilenoduri,
dupcare,nfereastradedialogcesevadeschidesevaspecificanumrul
denoduricesedorescaficreate(fig.2.99).


Fig.2.99Creareanodurilorsituatentrenodurilecedelimiteazstructura

120
Dup ce au fost create nodurile, acestea vor fi utilizate n vederea
realizriielementelorfinite,cuajutorulcomenzii:
MainMenu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>
AutoNumbered>ThruNodes>
specificnduseperndnodurilecevordelimitacele13elementefinitece
trebuiesccreatencazuldefa.
nainte de definirea condiiilor la limit (legturi i ncrcri) este
necesar precizarea tipului de analiz dorit. Acesta se realizeaz cu
ajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>UnabridgedMenu>AnalysisType>
NewAnalysis>
unde, n fereastra de dialog ce se va deschide se va valida (OK) opiunea
implicitStatic.
Dupaceastaestenecesarindicareafaptuluicanalizadeflambaj
care urmeaz a fi realizat este efectuat pe o structur pretensionat.
Pentruaceastasevautilizacomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisType>AnalysisOptions>
unde,nfereastradedialogcesevadeschidesevabifaopiuneaPrestress
ON(fig.2.100).


Fig.2.100Specificareafaptuluicstructuraestepretensionat

Pentruaplicareacondiiilorlalimit,sevorutilizacomenzile:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>

121
Displacement>OnNodes>
pentruaplicareaconstrngerilor(ncastrarencazuldefa),respectiv
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Force/Moments>OnNodes>
pentruaplicareancrcrii(fig.2.101).Fig.2.101Aplicareacondiiilorlalimit

n vederea soluionrii analizei statice, care precede analiza de


flambaj,estenecesartrecereanprocesorulSolution,deundesevautiliza
comanda:
MainMenu>Solution>Solve>CurentLS>
Dup cteva secunde, timp n care programul va rezolva ecuaiile
structuralenecesareobineriirezultatelor,peecranvaapreaunmesajprin
care programul ne va informa despre terminarea acestei analize. Aceast
fereastra de mesaj se va nchide, iar apoi se va reveni la procesorul
Solution,deundeprinintermediulcomenzi:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
sevadeschideofereastrdedialogncarevatrebuispecificatnoultipde
analizdoritianumeEigenBuckling(fig.2.102).


Fig.2.102Alegereatipuluideanalizpentruflambaj

122
Dup specificarea faptului c se dorete o analiz de flambaj, este
necesar s se specifice opiunile pentru aceast analiz, motiv pentru care
sevautilizacomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisType>AnalysisOptions>
care va deschide o fereastr de dialog (fig. 2.103) unde se vor specifica
metodautilizatpentrurezolvareaproblemei(BlockLanczos)irespectiv
numruldemoduriproprii(1).


Fig.2.103Specificareametodeiderezolvare

Dup aceasta se va preciza numrul modurilor ce vor fi analizate,


lucruposibilcuajutorulcomenzi:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>ExpantionPass>
ExpandModes>
Carevadeschidefereastradedialogdinfig.2.104,undesevascrie
cifra1ncasetaNo.ofmodestoexpand.


Fig.2.104Precizareanumruluidemoduripropriicevorfianalizate

n vederea soluionrii analizei de flambaj de data aceasta, se va


procedanmodsimilarcucelelalteanalize,utilizndusecomanda:

123
MainMenu>Solution>Solve>CurentLS>
Dup cteva secunde, timp n care programul va rezolva ecuaiile
structuralenecesareobineriirezultatelor,peecranvaapreaunmesajprin
careprogramulnevainformadespreterminareaacesteianalize.
Pentru a vizualiza rezultatele acestei analize, este nevoie de
urmtoareasuccesiunedecomenzi:
MainMenu>GeneralPostproc>ReadResults>FirstSet>
i
MainMenu>GeneralPostproc>PlotResults>DeformedShape>
Aceastdinurmcomandvadeschideofereastrdedialogncare
sevabifaopiuneaDef+undeformededge,astfelcnfinalsevaobinepe
ecranulcalculatoruluiimagineadinfigura2.105.
Rezultatul prezentat de program se refer la modul n care se va
deformastructuralasolicitareaimpus.ncoluldinstngaaecranuluiva
aparescrisvaloareacoeficientuluidesigurancalculatdectreprogram
pentru aceast analiz (FREQ=24,563), care trebuie comparat cu valoarea
impus coeficientului de siguran. Dac valoarea calculat i afiat pe
ecran n urma analizei este mai mare dect valoarea coeficientului de
siguran impus n enunul problemei bara comprimat nu flambeaz iar
ncazcontrarbaraflambeaz.


Fig.2.105Rezultatulanalizeideflambaj

124
3.SIMULAREAFENOMENELORTERMICE

3.1.Elementefundamentalealetransmiterii
cldurii

Teoria propagrii sau transmiterii cldurii se ocup cu cercetarea


fenomenelor i msurarea schimburilor de cldur ce au loc n sistemele
materiale,alecrorpricomponenteseafllatemperaturidiferite.
Deoarece schimburile de cldur particip n proporie
considerabillatoateproceselenaturalesauindustriale,studiulpropagrii
clduriiocupunlocimportantnrealizareafuncionriicorespunztoarea
tuturormainiloriaparatelorschimbtoaredecldur.
Spredeosebiredeceldealdoileaprincipiualtermodinamicii,care
studiaz aspectele calitative ale transferului termic de la corpurile cu
temperatur mai ridicat spre cele cu temperatur mai sczut, studiul
propagrii cldurii, examinnd fenomenele termice care au loc n timp,
urmrete determinarea relaiilor cantitative care intervin n desfurarea
procesului.
nproceseledetransmitereaclduriiseurmrete,fiedeterminarea
energieitermicemaximecarepoatefitransmisprinunitateadesuprafa,
fie obinerea randamentului optim de utilizare al unor surse de cldura,
sau reducerea la minimum a trecerii unui flux termic printro anumit
suprafa. n multe cazuri practice, trebuie avute n vedere toate aceste
considerente,nscopulobineriiuneieficieneeconomiceoptime.
Propagareaclduriisepoaterealizanurmtoareletreimoduri:
1) Conducia termic reprezint transportul direct al cldurii n
interiorulaceluiaicorpmaterial(lipsitdemicriaparente),nmasacruia
existdiferenedetemperatur,sauntrecorpuridiferiteatuncicndntre
acestea exist un contact intim i diferene de temperatur. Acest mod de
transmitere a cldurii este caracteristic corpurilor solide, la lichide i gaze
intervenindnumainstratullimitsaunstraturidegrosimefoartemic.

125
2) Convecia este o transmitere de cldur macroscopic ce are loc
datorit unui fluid n micare, n care elementul conductor (fluidul) se
deplaseazdinzonadetemperaturmaimare,pentruatransportaenergia
termic n locuri de temperatur mai sczut. Transmiterea cldurii prin
convecie este caracteristic zonelor de contact ntre un corp solid i un
fluid.
3)Radiaiareprezintmoduldetransmitereaclduriisubformade
energie radiant, care intervine ntre dou suprafee avnd temperaturi
diferite, distanate i separate ntre ele printrun spaiu care permite
radiaia(eventualvid).Transformareaenergieicaloricenenergieradiant
iinvers,esteunfenomenintraatomic.
Deoarece n fenomenele reale de transmitere a cldurii pot
interveni,nproporiicarevariazdelacazlacaz,toateceletreimoduride
propagare, pentru descrierea procesului global se utilizeaz termenul de
transmiterea cldurii, rezervnduse ntrebuinarea termenilor de
conducie,convecieiradiaiepentruparteadinprocescaresedesfoar
potrivit mecanismului descris mai sus. Datorit dificultii pe care o
prezintstudiulsimultanalcelortreimoduridepropagareacldurii,care
au de altfel, legi de transmitere diferite, n cadrul procesului complex al
transmiterii termice, atenia se concentreaz asupra acelui mod de
propagare care se manifest n mod pregnant. Fenomenele de transmitere
termicsuntvariabilentimp,fiindprinexcelenifenomeneireversibile,
deoarece diferena de temperatur care intervine nu poate fi niciodat
infinit de mic. n cazul cel mai general, temperatura este o funcie de
coordonatelespaiale,precumidetimp.
Considernd un spaiu, sau o poriune de spaiu, la care n fiecare
punctparametruldestaret(temperatura)arelaunmomentdatn,valorile
t1,t2,...,tn,cuo repartizareoarecare,posibilnspaiu,totalitateavalorilor
instantanee ale temperaturilor, n spaiul dat, se numete cmp de
temperatur.Ecuaiadedefiniieacmpuluidetemperatur,ncoordonate
carteziene,cilindriceisferice,estedeforma[17]:
t = f ( x, y, z, ); t = f (r , , z, ); t = f (r , , , ) (3.1)
ntrun astfel de cmp, plecnd dintrun punct oarecare n diferite
direcii ale spaiului, se ntlnesc n general valori variabile pentru
temperatura t. Cmpul considerat este continuu, atunci cnd la deplasri
elementare corespund tot variaii elementare ale valorilor lui t. Dac ns
variaia temperaturilor are valori finite pentru deplasri infinitezimale,

126
chiarnumaipentruosingurdirecie,cmpuldetemperatursenumete
discontinuu.ncorpulconsiderat,se potdeterminasuprafee n cuprinsul
crora temperatura este constant, locul geometric al punctelor de
temperatur egal formnd n spaiu o suprafa curb izoterm. n cazul
celmaigeneral,ntruncmptermic,temperaturavariazntimp,cmpul
de temperatur numinduse variabil sau nestaionar. Cmpul de
temperatur este permanent sau staionar, atunci cnd n interiorul su
temperatura nu variaz n timp, caz n care timpul nu apare explicit n
ecuaiadedefiniieacmpului.Ecuaiacmpuluidetemperaturstaionar
tridimensionaleste: t = f ( x, y, z ) .nregimstaionarsuprafeeleizoterme
rmnfixenspaiu,darvariazntimp,ncazulregimuluivariabil,lund
poziii deformate sau nu. Variaiile de temperatur dea lungul unei
suprafee izoterme sunt nule, dar au valori diferite de zero n oricare alt
direciecareintersecteazizoterma(fig.3.1).


Fig.3.1Direciidevariaieatemperaturii[17]

Din multitudinea direciilor posibile, o importan deosebit


prezint acea direcie pentru care variaia de temperatur unitar este
maxim. Aceasta direcie este precizat de normala dus la cele dou
suprafee izoterme, de temperaturi t i (t + t). n cmpul dat se poate
determina, ntrun punct oarecare, un vector a crui direcie este direcia
perpendiculareicelemaiscurtentreizoterme,direciecuvariaiemaxim
de temperatur i a crei valoare absolut este egal cu valoarea variaiei
de temperatur pe unitatea de lungime a acestui drum. Acest vector,
reprezentndlimitaraportuluidintrevariaiadetemperaturtidistana
dintre izoterme, considerat pe normala n, se numete gradient de
temperaturiseexprimprinrelaia:

127
t dt
grad t = lim = (3.2)
n0 n
dn
Sensul acestui vector este astfel ales, nct este pozitiv n direcia
creteriide temperatur. Cdereadetemperatureste valoareanegativa
gradientului de temperatur grad t , iar totalitatea acestor vectori
formeazcmpulcderilordetemperatur.
Cldura transmis n unitatea de timp reprezint o mrime
vectorialisenumetefluxtermic.
Fluxultermic,ncazulregimuluistaionarinestaionar,este:
Q
= (3.3)

sau
Q dQ
= lim = (3.4)
0
d
ncareQreprezintclduratransmisnintervaluldetimp .
Dinrelaia(3.4),pentruclduratransmis,rezultexpresia:
dQ = d (3.5)
sau
b
Qab = d (3.6)
a

Prin raportarea fluxului termic la suprafaa pe care o strbate, se


obine densitatea fluxului termic, reprezentnd deci debitul de cldura
propagatprinunitateadesuprafanormalpedirecialui,adic:
1 Q
q= = (3.7)
S S
Densitateafluxuluitermicesteunvectorntrunpunctalcmpului
detemperatur,careprindireciasaindicdireciadepropagareacldurii,
iarprinvaloarealuiabsolut,intensitateafluxuluitermic.

3.1.1Conduciatermic

Transmiterea cldurii prin conducie se realizeaz prin transportul


efectuatdeelectroni,prinmicrileoscilatoriialeparticulelorcomponente
i prin emisia i absorbia reciproc a radiaiilor dintre particulele
elementare nvecinate, n cazul unei densiti suficient de mari a

128
particulelor (cu excepia gazelor). Intensitatea conduciei termice este
maximlametale,lacaresuntposibiletoateceletreimoduridetransport
(electronic, fotonic i prin radiaia dintre particule) i minim la gazele
neionizatenrepausmediurelativ,lacareconduciaclduriiserealizeaz
numaiprinoscilaiilemoleculelor.
Legeafundamentalatransmiteriiclduriiprinconducie,legealui
Fourier, stabilit experimental n anul 1822, indic proporionalitatea
directadensitiifluxuluitermiccucdereadetemperaturiseexprim
prinrelaia[17]:
q = ( grad t ) = grad t =
dt
(3.8)
dn
Sensul vectorului q este invers celui al gradientului, adic este
acelaicusensulscderiidetemperaturdeoarecepropagareaclduriiare
locndireciavariaieimaximedetemperaturinsensultemperaturilor
descresctoare(conformceluidealdoileaprincipiualtermodinamicii).
Factorul de proporionalitate , din legea lui Fourier, se numete
conductivitate termic sau coeficient de conductibilitate termic i
reprezintclduracaresetransmitenunitateadetimp,printrosuprafa
unitar, pentru o cdere de temperatur de un grad, pe unitatea de
lungime.
Determinantnfenomeneledetransmitereaclduriiprinconducie,
coeficientul exprim proprietatea intrinsec a corpurilor referitoare la
conducia termic, are valori deosebite pentru corpuri diferite, iar pentru
acelaicorpdepindedestructurasa,densitate,umiditateitemperatur.
Variaia lui cu temperatura este cauzat de creterea volumului
corpului, amplificarea micrii particulelor elementare i de modificrile
structuriireeleicristalineacorpului.

3.1.2Conveciatermic

Transmitereaclduriiprinconveciereprezintprocesuldeschimb
termicdintreunfluidiuncorpsolid,detemperaturidiferiteatuncicnd
acesteasuntpusencontact.
O parte a fluidului, care nu ia parte la curgere, ader la perei
formndstratullimit,princarepropagareaclduriisefaceprinconducie,
n restul fluidului transmiterea termic fcnduse prin convecie. ntrun

129
astfel de proces, aciunea comun a conduciei i conveciei termice
alctuietetransferultermicdesuprafasaucedareatermic.
n timp ce conducia este determinat perfect prin cunoaterea
gradientului de temperatur i a conductivitii termice, convecia este
influenat de micarea fluidului, adic de o serie de parametri ca: natura
fluidului i proprietile sale, regimul de micare, laminar sau turbulent,
stareadeagregareafluidului,naturaiformasuprafeelordeseparaieetc.
La baza calculului propagrii cldurii prin convecie st legea lui
Newton:
( )
= S t f t s (3.9)
n care tf reprezint temperatura fluidului care scald corpul solid de
temperaturts,iaresteuncoeficientdeproporionalitatenumitcoeficient
de convecie termic, de schimb superficial sau de trecere a cldurii prin
contact.
Din relaia 3.9 rezult c reprezint fluxul de cldura care se
transmite prin unitatea de suprafa, pentru o diferen de temperatur,
dintrecorpulsolidifluid,deungrad.
Fluxultermictransmis princonducie, n stratullimit, se exprim
conformlegiiluiFourier:
t
d = dS (3.10)
dn
Din egalarea relaiilor 3.9 i 3.10 (deoarece acelai flux de cldur
estetransmisprinconvecienrestulfluidului)rezult:
t
d = (t f t s )dS = dt dS = dS (3.11)
dn
iprineliminarealuidSseobineecuaiadiferenialaschimbuluitermic:
t
= (3.12)
dt dn
Coeficientul de convecie termic este o funcie complex de un
numrmaredevariabile:=f(w,tf,ts,,c,,,l1,l2,l3,...),reprezentnd
vscozitatea dinamic a fluidului, iar l1, l2, l3 dimensiunile suprafeei de
contact.
Complexitatea fenomenului de convecie termic, ilustrat prin
numrul mare de factori care influeneaz acest fenomen, face dificil
determinarea i urmrirea desfurrii sale pe cale analitic. Evaluarea
coeficientului se face mai frecvent prin metode empirice, deductive.

130
Simpl ca prezentare, legea lui Newton (3.9) nu rezolv dificultile
transmiteriitermiceconvective,cidoarlepolarizeazasupraa1egeriilui.
Principalii factori care, exercitnd o puternic influen asupra
schimbului de cldur convectiv, trebuie urmrii, analizai i precizai n
studiulacestorfenomenetermice,sunt:
naturaiproprietilefizicealefluidelor;
cauzaapariieimicriifluideloriregimuldecurgerealacestora;
forma,dimensiunileistareasuprafeelordeseparaie.
nexpresia3.9alegiiluiNewton,tfreprezinttemperaturamediea
fluidului, deoarece temperatura acestuia variaz att n seciune, ct i n
lungulsuprafeeidecontact.
Stabilirea temperaturii pentru care se aleg valorile parametrilor
fizici ai fluidului, numit temperatur determinant, prezint o deosebit
importan datorit dependenei valorice a parametrilor fizici de
temperaturafluidului.
Aceast dependen trebuie luat n considerare n fiecare caz, n
modcorespunztor,deoarecenutoiparametriidepinddetemperaturn
aceeaimsur.

3.1.3Propagareaclduriiprinradiaie

ntimpcefenomeneledeconducieiconveciesuntdependente,n
principal de diferenele de temperatur i foarte puin de nivelul
temperaturilor,schimbuldecldurprinradiaiecreteconsiderabilodat
cuacestnivel.
Dac un corp este nclzit, o parte a energiei sale termice se
transformnenergieradiant.Purttoruldeenergieradiantlconstituie
oscilaiile electromagnetice, radiaiile infraroii sau calorice fiind unde
electromagneticeemisedecorpulradiator.
Radiaiile infraroii sunt de aceeai natur cu celelalte radiaii,
diferind de acestea prin proprietile lor fizice, n funcie de lungimea de
und.
Radiaiile depind de tipul oscilaiilor care genereaz energia,
respectiv de locul n care acestea se realizeaz, astfel n timp ce radiaiile
gama sunt generate de oscilaiile intranucleare care au loc la fisiunea sau
fuziunea nucleelor, radiaiile calorice sunt generate de oscilaiile

131
electromagnetice i a particulelor de atomi, ioni, molecule, dup
conformaiacorpurilor.
Razeleinfraroiinusuntcalde,elesuntuntransportdeenergiecare
devinetermicnumaidacesteabsorbitdeuncorp.Deaceeadenumirea
de raze calorice este improprie. Toate corpurile a cror temperatur este
maimaredectzeroabsolutemitrazeinfraroiiiaceastacuattmaimult,
cucttemperaturacorpuluiemisiv estemaimare,emisiafiindmaximla
incandescen[17].
Dinpunctdevederetermicintereseazaceleradiaiiacrorenergie
se transform, prin absorbia de ctre corpuri, n energie caloric, acestea
fiindradiaiileluminoaseiceleinfraroii.
Relaiageneralcareexprimdependenadintrelungimeadeund
ifrecvenaradiaiilor,este:
1
= w T = w (3.13)

n care w este viteza de propagare a radiaiilor, denumit dup Louis de
Broglie,vitezaundelorasociate(nvid,w0=c=3x105km/s),frecvena,
iarTperioadaoscilaiilor.
Transmiterea energiei radiante infraroii, avnd aceeai natur cu
radiaiileluminoase,sesupuneacelorailegidepropagare.
Energia radiant ajungnd pe un corp, o parte din ea ptrunde n
corptransformndusenenergietermic,iarrestulsereflectlasuprafaa
corpului.Aceaparteaenergieicaresereflect,ajungndpealtecorpuri,se
reflect sau este absorbit de acestea. Dup un ir de absorbiri, energia
radiantsedistribuietotalntrecorpuri,realiznduseastfelunschimbde
cldurprinradiaie.
Unsistemseaflnechilibrucaloricatuncicndtoatecorpurilecare
l constituie au aceeai temperatur; i n acest caz, corpurile sistemului
radiaz i absorb, ns pentru fiecare din ele energia radiat este egal cu
ceaabsorbit.
n cazul cderii unui fascicul de raze infraroii asupra unui corp,
debitul sau fluxul energetic e, reprezint energia radiant raportat la
unitatea de timp, iar densitatea fluxului energetic c este fluxul energetic
carestrbatesuprafaaunitaracorpului.

132
3.2Soluionareaproblemelordetransfertermicprin
metodaelementuluifinit

Aa cum sa putut observa din paragraful anterior fenomenele de


transfer termic, fie c e vorba de conducie i convecie sau de radiaie se
pot rezolva pe cale analitic doar n cazul problemelor simple. Datorit
numrului mare de factori care influeneaz aceste fenomene, n cazul
problemelor practice, reale care de cele mai mult ori nu sunt simple ci
complexerezolvareapecaleanaliticesteanevoioassauchiarimposibil.
Din aceast cauz se apeleaz la metode aproximative cum ar fi metoda
elementuluifinitpentrurezolvareaacestorprobleme.Decelemaimulteori
ele nu sunt probleme simple ci combinaii ale celor trei posibiliti de
transfertermicmenionateanterior.
n urma unei analize prin metoda elementului finit aplicat unei
problemedetransfertermicseobinrezultatecumarfi:
distribuiadetemperatur;
cantitateadecldurpierdutsauctigatprintransfer;
gradieniidetemperatur;
fluxultermic.
Analizele termale prin metoda elementului finit se pot utiliza n
multe ramuri ale tehnicii pentru simularea funcionrii motoarelor cu
combustie intern, a schimbtoarele de cldur, a turbinelor sau chiar a
componentelor electronice.nanumitesituaiise folosesc n combinaii cu
alte analize cum ar fi analizele structurale sau cele de simularea curgerii
pentru a determina efectele combinate ale mai multor aciuni. n cazul
combinrii cu analizele structurale se pot determina tensiunile i
deformaiilespecificedatoratedilatrilorsaucontraciilortermice.

3.2.1Soluionareaproblemelordeconduciei
convecie

Primalegeatermodinamiciiafirmcenergiatermalesteconservat.
Particularizndaceastapentruunvolumdecontroldiferenial,avem[64]:
T
c + {v} {L}T + {L} {q} = &q&&
T T
(3.14)
t
unde: reprezintdensitatea;
cclduraspecific;

133
Ttemperatura(T=T(x,y,z,t));
ttimpul;

x

{L} = unoperatorvectorial;
y

z
v x
{v} = v y vectorulvitezpentrutransferulmaseidecldur;
v
z
{q}vectorulfluxuluidecldur;
&q&& ratagenerriidecldurpeunitateadevolum.
Apoi,legealuiFourierestefolositpentruaasociavectorulfluxului
decldurlagradieniitermali:
{q}=[D]{L}T (3.15)
K xx 0 0
unde: [D ] = 0
K yy 0 reprezintmatriceaconductivitii;
0 0 K zz
Kxx, Kyy, Kzz conductivitatea pe direciile x, y i respectiv z ale
elementuluifinit.
Combinndecuaiile3.14i3.15seobinerelaia:
T
c + {v} {L}T = {L} ([D ]{L}T ) + &q&&
T T
(3.16)
t
Explicitndecuaia3.16nformaeimaicunoscutavem[64]:
T T T T
c + vx + vy + vz =
t x y z
(3.17)
T T T
= &q&& + K x + Ky + Kz
x x y y z z
Presupunnd c toate efectele sunt n sistemul global cartezian
considermtreitipuridecondiiilalimit.Sepresupunecacesteaacoper
ntregulelement.
1.TemperaturilespecificateacionndasuprasuprafeeiS1:
T=T* (3.18)

134
unde: T*estetemperaturaspecificat.
2.FluxuriletermicedeclduracionndasuprasuprafeeiS2:
{q}T{}=q* (3.19)
unde: {}estevectorulexteriorunitarnormal;
q*fluxuldecldurspecificat.
3.FenomenuldeconveciecareacioneazasuprasuprafeeiS3:
{q}T{}=hf(TSTF) (3.20)
unde: hfreprezintcoeficientulfilmuluidefluidevaluatla (TS+TF)/2dac
nuestespecificatoalttemperaturdereferinpentruelementulfinit;
TFestetemperaturamedieamaseidesubstanafluiduluiadiacent
suprafeeielementuluifinit;
TStemperaturalasuprafaamodelului(solidului).
Seobservcfluxuldecldurspecificatseaflndireciaopuslui
{},ceeaceexplicsemnulminusdinecuaiile3.19i3.20.
Combinndecuaia3.15cuecuaiile3.19i3.20seobinrelaiile:
{}[D]{L}T=q* (3.21)
{}[D]{L}T=hf(TSTF) (3.22)
Dacnecuaia3.16introducemoschimbarevirtualatemperaturii
iointegrmpentregvolumul elementului finit iar apoi o combinm cu
ecuaiile3.21i3.22seobineecuaiacarestlabazacalcululuiprinmetoda
elementuluifinitafenomenelordeconducieiconvecie[64]:
T
cT t + {v} {L}T + {L} (T )([D]{L}T )d (vol ) =
T T

vol
(3.23)
Tq * d (S2 ) + Th f (TS T )d (S3 ) + Tq&d&&(vol )
S2 S3 vol

unde: volestevolumulelementuluifinitiar
Totemperaturvirtualadmisibil(T=T(x,y,z,t))

3.2.2Soluionareaproblemelorderadiaie

Schimbul de energie radiant ntre suprafee nvecinate ale unei


regiuni sau ntre o regiune i mprejurimile sale poate produce efecte
semnificative n problema de transfer global de cldur. Dei efectele
radiaiei intr de obicei n problema de transfer de cldur doar prin
condiiilelalimit,cuplareaesteputernicndeosebidatoritdependenei
neliniarearadiaieiasupratemperaturiisuprafeei.

135
Extinznd legea Stefan Boltzman pentru un sistem de N spaii
delimitate,echilibrulenergeticpentrufiecaresuprafaadelimitriipentru
uncorpgridifuzestedatdeSiegaliHowell,careraporteazpierderilede
energielatemperaturilesuprafeelor:
ji 1 i 1
A i ( ji F ji )Ti
N Ni =1 i
F ji

Q = 4
(3.24)
i i i =1

unde: Nestenumruldesuprafeeradiante;
ijdeltaKronecker;
iemisivitateaefectiv;
Fijfactoriideradiaieaformelor;
Aiariasuprafeeii;
Qipierdereadeenergieasuprafeeii;
constantaluiBoltzmann;
Titemperaturaabsolutasuprafeeii.
Pentru un sistem de dou suprafee radiind una ctre cealalt,
ecuaia 3.24 poate fi simplificat pentru a se obine raportul transferului
termicntresuprafeeleiij:
Qi=iFijAij(Ti4Tj4) (3.25)
unde:Ti,Tjsunttemperaturileabsolutelasuprafaai,respectivj.
Factorul de radiaie al formei, Fij este definit ca fiind partea din
totalul energieiradiantecareprsetesuprafaa ii care ajunge directpe
suprafaa j, dup cum este ilustrat n figura 3.2. Acesta poate fi exprimat
prinurmtoareaecuaie:


Figura3.2Termeniidecalculaifactoruluideradiaiealformei[64]

cos i cos j
d (A j )d ( Ai )
1
Fij =
Ai
Ai A j
r 2
(3.26)

136
unde: Ai,Ajreprezintariilesuprafeelorirespectivj;
rdistanadintresuprafeeleiij;
iunghiuldintreNiiliniaderazlasuprafaad(Ai);
junghiuldintreNjiliniaderazlasuprafaad(Aj);
NiiNjnormalalasuprafaad(Ai)id(Aj);
Pentrurezolvareaproblemelorderadiaieprinmetodaelementului
finit, cu ajutorul programului Ansys exist patru metode de analiz dup
cumurmeaz:
1. Folosirea de elemente de legtur (elementul de legtur al
radiaiei Link31). Aceast metod se aplic n cazul problemelor simple
care implic radiaia ntre dou puncte sau mai multe perechi de puncte.
Suprafaa efectiv de radiaie, factorul de form i emisivitatea pot fi
specificatecairealconstantepentrufiecarepunctderadiaie.
2.Includereaefectelordesuprafaprinfolosireaelementelorfinite
Surf151n2DiSurf152n3Dpentruradiaiintreosuprafaiunpunct.
Factorul de form pentru radiaii ntre o suprafa i un punct poate fi
specificat ca i real constant sau calculat din orientarea elementului de
bazilocaianoduluisuplimentar.
3. Metoda matricei de radiaie. Se utilizeaz pentru probleme de
radiaie generale care implic dou sau mai multe suprafee. Metoda
include generarea unei matrice de factori de radiaie ai formei dintre
suprafeeleradiantefolosindmatriceacasuperelementnanalizatermal.
4. Metoda rezolvrii prin radiozitate. Pentru probleme de radiaie
complexe3Dcareimplicdousaumaimultesuprafee.Metodacuprinde
calcululfactoruluideradiaiealformeipentrusuprafeeleradiantemarcate
folosind metoda hemicubului, rezolvnd apoi matricea radiozitii
mpreuncuproblemadeconducie.

3.3Exempludeanaliznumerictermaldetip
transient

Se pune problema simulrii prin metoda elementului finit cu


ajutorulprogramuluiAnsysafenomenelortermicecaresepetrecnpiesa
din figura 3.3. Aceast pies este o buc care urmeaz s fie sudat pe
suprafaa superioar cu o alt pies. Temperatura iniial a bucei este
uniformiareovaloarede20 0C.Analizavafioanalizdetiptransient

137
deoarece este dependent de timp. n intervalul de timp 0 ... 1 secund,
piesaestenclzitdelatemperaturde200Cpnla12000C,nintervalul
1...5secundesuprafaasuperioarestemeninutlaotemperaturde1200
0C iar apoi, n intervalul de timp 5 ... 10 secunde buca este lsat s se

rceascnaerliber.


Fig.3.3.Schiabuceisupuseanalizeitermicedetiptransient

Se dorete determinarea distribuiei de temperatur pe ntreaga


suprafa a piesei la diferite intervale de timp, determinarea gradientului
detemperaturiafluxuluitermicdarivariaiatemperaturiipeparcursul
ntreguluiprocespentrudounodurialereeleideelementefinite.
Datele de material care vor fi introduse sunt: cldura specific,
conduciatermic,densitateaiproprietiledeconvecie.Nuafostluat
nconsiderareentalpia,faptcaresugereazcnusuntluatenconsiderare

138
eventualele transformri de faz. Datele de material menionate anterior
suntdependentedetemperaturisuntprezentatentabelul3.1.
Tabelul3.1Dateledematerialintrodusenanaliz
Proprietateadematerial Valoarea Unitateademsur
Densitatea 7,85e6 [kg/mm3]
Conductivitateatermic
la200C 0,025 [W/mmx0C]
la4000C 0,027 [W/mmx0C]
la8000C 0,030 [W/mmx0C]
la12000C 0,034 [W/mmx0C]
Clduraspecific
la200C 489 [J/kgx0C]
la4000C 498 [J/kgx0C]
la8000C 510 [J/kgx0C]
la12000C 523 [J/kgx0C]
Convecia
la200C 1,14e5 [W/mm2x0C]
la4000C 1,13e5 [W/mm2x0C]
la8000C 1,11e5 [W/mm2x0C]
la12000C 1,08e5 [W/mm2x0C]

Pentruuurareamunciinfazadepreprocesareiapoindefinirea
analizei se va face filtrarea meniurilor n funcie de tipul analizei. Acest
lucru va permite programului Ansys s prezinte utilizatorului doar acele
meniuricaresereferlaanalizatermal,sdeaposibilitateautilizatorului
s aleag doar din tipurile de elemente specifice acestei analize i s
permitimpunereacondiiilorlalimitincrcrilorspecifice.Acestlucru
serealizeazutilizndcomanda:
MainMenu>Preferences>
urmat de selectarea opiunilor Thermal i hmethod din caseta de dialog
care se deschide aa cum se poate observa i din figura 3.4. Urmtoarea
etap va consta n stabilirea tipului de element cel mai adecvat pentru
aceast analiz. Avnduse n vedere c piesa este complex,
tridimensionalsevaalegeunelementdetipsolidcu8noduri,maiprecis
Solid70.

139

Fig.3.4Selectareaopiunilorpentrufiltrareameniurilorlaoanaliztermal

Acesttipdeelementsepoatefolosiattnanalizeletermaledetip
staticctinanalizeletermaledetiptransient.ElementulfinitSolid70are
cteunsingurgraddelibertatenfiecarenodianumetemperatura.Acest
tipdeelementsepoategsisubformahexagonal,prismatic,tetraedral
saupiramidal.
Alegereatipuluideelementsefacefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Solid70)(fig.3.5).
Sestabilescapoidateledematerialcuajutorul:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>
dupcare,datoritfiltrriirealizateanterior,programulvaafiadoaracele
proprieti de material specifice analizei termale. Se vor alege, pe rnd,
datelereferitoareladensitate,conductivitate,cldurspecificiconvecie.
Datorit faptului c, excepie fcnd doar densitatea, datele de material
suntdependentedetemperaturintroducerealorsefafaceinndcontde
acestlucru.

140

Fig.3.5ElementulSolid70folositnanaliz

Astfel, dup selectarea tipului de dat care se dorete, de exemplu


conductivitatea,seintroductemperaturiledereferin:20,400,800i1200 0C
iarapoiconductivitilecorespunztoarefiecreitemperaturi(fig.3.6).


Fig.3.6Moduldeintroducereaconductivitiinfunciedetemperatur

n continuare se construiete geometria bucei innduse cont c


este o pies de revoluie. Se construiete iniial seciunea piesei, se

141
divizeaz liniile care compun geometria primar, se construiesc ariile aa
cumseobservnfigura3.7.
SeutilizeazoperatorulbooleanExtrudedupcumurmeaz:
MainMeniu>Preprocesor>Modeling>Operate>Extrude>
Areas>AboutAxis>
urmatdeselectareatuturorariiloriapoiadoupunctecaredefinescaxa
derotaie.nurmaaplicriiacestuioperatorpiesaseprezintcanfigura3.8.


Fig.3.7Ariilecaredefinescseciunea Fig.3.8Volumeleobinutenurmafolosirii
longitudinalapiesei operatoruluibooleanExtrude

Seconstruieteapoiunarcdecercderazegalcu18mmiapoise
extrudeaz acel arc n dou direcii obinnduse o suprafa care
intersecteazvolumulobinutanterior.
SevaaplicaacumdinnouoperatorulOperatedarcuoaltopiune
asaianumeDividefolosindusecomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Divide>
VolumeByArea>
dup care se selecteaz volumele i apoi suprafaa cu care se realizeaz
divizareaaacumseobservnfigura3.9.ncontinuaresevordivizatoate
liniilepieseicarenuaufostncdivizateiarapoisevatrecelaconstruirea
reeleideelementefinitefolosindusecomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshTool>
urmatdestabilireaopiunilorHexiMappeddindreptulbutonuluiMesh
>Volumes(fig.3.10).

142

Fig.3.9ModuldedivizarealvolumelorutilizndoperatorulbooleanDivide

Acest lucru este posibil datorit faptului c toate volumele care


compunmodelulsuntformatedin4,5sau6arii.Fig.3.10Alegerea Fig.3.11Piesamodelatidiscretizatcuceledounodurin
opiunilorpentru caresedoreteurmrireavariaieitemperaturiipeparcursul
discretizare procesului

143
Se obine astfel piesa n forma final cu reeaua de elemente finite
ataat(fig.3.11).Sepotintroduceacumncrcrileiconstrngerile.ntro
primetapsedefineteconveciapetoatesuprafeeleexterioarealepiesei
folosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Convection>OnAreas>
urmat de selectarea suprafeelor menionate anterior i de introducerea
datelorspecificeconvecieiaacumseobservnfigura3.12.


Fig.3.12Introducereadatelorspecificeconveciei

Trebuie precizat aici c fenomenul de convecie a fost definit n


momentul introducerii proprietilor materialelor ca al doilea tip de
material(funciedetemperatur).Datoritacestuifapt,ndreptulluiFilm
coefficient se introduce valoarea 2. Temperatura mediului ambiant se
introducendreptulluiBulktemperature.
n continuare se stabilete tipul analizei i anume o analiz de tip
transientlacarencrcrile(temperaturancazuldefa)suntdependente
detimp.Acestlucruserealizeazcucomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
dupcaresealegeopiuneaTransient(fig.3.13).ncasetadedialogcarese
deschideulteriorsealegemetodadesoluionare.Pentruacestcaz,deoarece
seobineosoluiedemareacurateeamoptatpentruvariantaFullaacum
sepoateobservaidinfigura3.14.Aacumsaprecizatanterior,analizase
vadesfuranmaimulteetape,grupatendoipaidesoluionare.Primul
vaconineintervaluldetimpdela0la5secundeivaconstannclzirea
suprafeei superioare a bucei pn la 1200 0C i meninerea ei la aceast

144
temperatur timp de 4 secunde. Cel dela doilea pas va conine intervalul
detimpdela5la10secundeivaconstanrcireapieseinaerliber.


Fig.3.14Alegereametodeide
Fig.3.13Alegereatipuluianalizei
soluionare

Se introduc apoi, pentru pasul nti timpul la care se ncheie


soluionareaacestuipasimrimeaincrementelordecalculcucomanda:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>Time/Frequenc>
TimeTimeStep>
urmatdeintroducereavalorilorrespectiveaacumseobservnfigura3.15.


Fig.3.15Stabilireadatelorreferitoarelatimpulfinalilamrimeaincrementuluidetimp
lapasulnti

145
Se definete apoi temperatura iniial a piesei (20 0C) cu ajutorul
comenzii:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Temperature>UniformTemp>
urmatdeintroducereavalorii20.
Seaplicapoiotemperaturvariabilpesuprafeeledoritefolosind
comanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Temperature>OnAreas>
urmatdeselectareasuprafeelordoriteideintroducereatemperaturiisub
formtabelaraacumsepoateobservaidinfigurile3.16i3.17.


Fig.3.16Moduldeintroducereal Fig.3.17Tabelulcaredefinetetemperatura
temperaturii nfunciedetimp

Aceste operaii fiind terminate se poate scrie fiierul pentru pasul


ntidencrcarefolosindcomanda:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>WriteLSFile>
Sestabileteapoi,timpulfinaliincrementeledetimppentrupasul
aldoileafolosindaceeaicomandcailapasulnti:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>Time/Frequenc>
TimeTimeStep>
Se terg apoi toate ncrcrile, mai puin cele legate de convecie
folosindusecomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Delete>Thermal>
Temperature>OnAreas>
urmat de selectarea tuturor ariilor folosind Pick All. Ulterior se scrie
fiierulpentrupasulaldoileadencrcarefolosindcomanda:

146
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>WriteLSFile>
Sesalveazapoibazadedatecucomanda:
UtilityMeniu>SaveasJobname.db>
iselanseaznexecuieanalizadetiptransientfolosindcomanda:
MainMenu>Solution>Solve>FromLSFiles>
dupcareseintroducpaiiiincrementullafelcanfigura3.18.


Fig.3.18Stabilireapailorderezolvat

Analiza are un timp de rulare destul de ndelungat datorat


specificului ei iar dup atingerea convergenei (fig. 3.19) se pot vizualiza
rezultatele.


Fig.3.19Moduldeatingereaconvergeneipentruanalizatermaldetiptransient

147
Pentru a vizualiza rezultatele este necesar ncrcarea setului de
date dorit. Astfel dac se dorete ncrcarea primului set (la t = 0) se
introducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>ReadResults>FirstSet>
Pentru vizualizarea ultimului set de date (la t = 10) se introduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>ReadResults>LastSet>
Estedeasemeneaposibilncrcareaunuisetdedatenfunciede
timpsauincrementuldetimp.Pentruacestlucruseintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>ReadResults>ByTime/Freq>
urmat de introducerea timpului la care se dorete ncrcarea setului de
date.
Pentru determinarea distribuiei temperaturii n pies se introduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>
NodalSolution>
urmat de selectarea temperaturii n caseta de dialog ce se deschide aa
cumseobservinfigura3.20.


Fig.3.20Modulncaresefacevizualizareadistribuieidetemperatur

Seobinastfelhriledistribuieitemperaturiiladiferiteintervalede
timpdupcumseobservnsuccesiuneadefiguri3.21...3.24.

148

Fig.3.21Hartavariaieitemperaturiila Fig.3.22Hartavariaieitemperaturiila
momentult=0.01s[0C] momentult=1s[0C]


Fig.3.23Hartavariaieitemperaturiila Fig.3.24Hartavariaieitemperaturiila
momentult=5s[0C] momentult=10s[0C]

Sepoateobservacuuurinfaptulcnparteasuperioarapiesei
se observ o cretere continu a temperaturii pn la momentul t = 5 s,
urmat de scderea acesteia pn la momentul t = 10 s. Acest lucru se
datoreaz disiprii cldurii n ntreg corpul piesei. n zona inferioar a
pieseicretereatemperaturiiseproducepentregintervaluldetimp.
Acest lucru se poate observa i din analiza variaiei temperaturii
pentruceledounoduriselectate(1382situatnparteasuperioarapiesei
i2338situatnparteainferioar).Pentrustudiulvariaieitemperaturiin
cele dou noduri trebuiesc iniial definite dou variabile de tip Array
pentru fiecare din cele dou noduri. Acest lucru se realizeaz cu ajutorul
comenzii:
MainMenu>TimeHistPostpro>VariableViewer>

149
urmat de introducerea numelui variabilei (TEMP_1382), a rezultatului
dorit(temperatura)i anumruluinodului (1382) aa cum se observdin
figura3.25.


Fig.3.25Definireavariabilelorfunciedetimp

Se definete i cea dea doua variabil repetnduse comenzile


anterioareiarapoiseintroducecomanda:
MainMenu>TimeHistPostpro>VariableViewer>
urmat de introducerea succesiv a numerelor 2 respectiv 3 pentru
TEMP_1382, respectiv TEMP_2338 obinnduse graficele din figurile 3.26
respectiv3.27.


Fig.3.26Graficulvariaieitemperaturii Fig.3.27Graficulvariaieitemperaturii
pentrunodul1382[0C] pentrunodul2338[0C]

150
nafaradistribuieitemperaturiinpies,oanaliztermalpoateda
ialtetipuriderezultatecumarfifluxultermic.Pentruobinereaacestuia
iprezentarealuisubformvectorial(lamomentult=10s),seintroduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>VectorPlot>
Predefined>
urmatdeselectareaopiuniiThermalflux(fig.3.28).


Fig.3.28Hartafluxuluitermicprezentatsubformvectorial

Folosind comanda menionat anterior se poate observa i


gradientuldetemperaturselectndopiuneaThermalgrad.
Rezultateleuneianalizetermalepotfistocateirencrcateulterior
din fiierul cu extensia *.rth. Paii de ncrcare se regsesc n fiiere
separatecuextensia*.s01,*.s02etc.

3.4Exempludeanalizcombinatstructural
termal

ProgramulAnsyspuneladispoziiautilizatoruluioseriedeanalize
combinatedetipstructuraltermal,termalfluid,structuralelectromagnetic
etc. Din aceste analize, noi am dorit prezentarea analizei combinate
structuraltermal deoarece n practica de zi cu zi din viaa unui inginer
mecanicesteceamaintlnit.Pentruaceastanaliz,amalesoproblem

151
clasic de fizic i anume aceea a unei bare de oel ncastrat la ambele
capete (ntre doi perei) i care este nclzit la mijlocul acesteia. Bara nu
este supus nici unei alte solicitri mecanice ci doar tensiunii datorate
dilatrii barei. Bara este cu seciune inelar i are datele geometrice
prezentatenfigura3.29.


Fig.3.29Schiabareisupuseanalizeicombinatestructuraletermale

Temperaturainiialabareiesteuniformiareovaloarede200C.
Analizavafioanalizdetipstaticdeoareceesteindependentdetimp.Se
aplic pe suprafaa exterioar a barei, pe o lungime de 70 mm, o
temperaturde1200C.
Se dorete determinarea distribuiei de temperatur n ntreaga
pies, determinarea tensiunilor datorate dilatrii barei i a deformaiilor
specificepecarelesuportaceasta.
Dateledematerialcarevorfiintrodusesunt:densitatea,modululde
elasticitate longitudinal, coeficientul lui Poisson, cldura specific,
conducia termic, convecia termic i dilatarea specific. Datele de
material menionate anterior sunt considerate independente de
temperaturisuntprezentatentabelul3.2.
Tabelul3.2Dateledematerialintrodusenanaliz
Proprietiledematerial Valoarea Unitateademsur
Densitatea 7,85e6 [kg/mm3]
Modulul de elasticitate
210000 [N/mm2]
longitudinal
CoeficientulluiPoisson 0,3
Conductivitateatermic 0,028 [W/mmx0C]
Clduraspecific 500 [J/kgx0C]
Convecia 1,1e5 [W/mm2x0C]
Dilatareaspecific 1,2e5 [1/0C]

152
incazulacesteianalizesevafacefiltrareameniurilor,selectndu
sede dataaceastaattopiunile Structurali Thermal (fig. 3.30) dari h
methodcuajutorulcomenzii:
MainMenu>Preferences>


Fig.3.30Selectareaopiunilorpentrufiltrareameniurilorlaoanaliztermal

Se alege apoi tipul de element pentru aceast analiz i anume


elementul Solid5 (fig. 3.31). Acest tip de element este unul din cele mai
complexe elemente care se regsesc n programul Ansys deoarece este
dedicat tuturor analizelor combinate. El dispune de 8 noduri, n vrfurile
paralelipipedului carel definesc i de cte 6 grade de libertate n fiecare
noddeciuntotalde48degradedelibertate.Dinaceastcauz,acesttipde
element este folosit doar acolo unde este absolut necesar (cazul analizelor
combinate), n caz contrar el necesitnd un consum mare de timp pentru
analizidememoriedinparteacalculatorului.Gradeledelibertatedecare
dispuneacesttipdeelementsunt:treitranslaiiUx,UyiUz,temperatura,
potenialulelectricimagnetic.Acesttipdeelementsepoatefolosiattn
analizele statice ct i n analizele dinamice de tip transient. Elementul

153
Solid5sepoategsisubformahexagonalsauprismatic.Alegereatipului
deelementseface,lafelcailaalteanalizefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Solid5).


Fig.3.31ElementulSolid5folositnanaliz

Seintroducapoidateledematerialcu:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>
Se vor alege, pe rnd, datele referitoare la densitate, modul de
elasticitate, coeficientul lui Poisson, conductivitate, cldur specific,
convecieidilatare(fig.3.32).


Fig.3.32Moduldeintroducereaconductivitiinfunciedetemperatur

ncontinuareseconstruietegeometriabareiinndusecontceste
opiesderevoluie.Seconstruieteiniialseciuneatransversalabarei,se
divizeaz liniile care compun geometria primar, se construiesc ariile, se
aplic operatorul Extrude i se obine volumul piesei cu reeaua de

154
elementefiniteataate.Nusevainsistaaiciasupraoperaiilordemodelare
deoarecegeometriapieseiestesimpl.
n continuare se stabilete tipul analizei i ncrcrile: o analiz de
tip static la care ncrcrile (temperatura n cazul de fa) sunt
independente de timp. Datorit faptului c aceste operaii au fost
prezentate la analiza anterioar, asupra lor nu se va insista ci vor fi doar
punctate.Stabilireatipuluianalizeiserealizeazcucomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisType>NewAnalysis>
dupcaresealegeopiuneaStatic.
Se definete apoi temperatura iniial a piesei (20 0C) cu ajutorul
comenzii:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Temperature>UniformTemp>
urmatdeintroducereavalorii20.
Se aplic apoi o temperatur variabil pe suprafeele dorite (la
mijlocul piesei pe suprafee construite n mod special pentru aceasta)
folosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Temperature>OnAreas>
urmatdeselectareasuprafeelordoriteideintroducereatemperaturiiT=1200C.
Esteapoidefinitconveciafolosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Convection>OnAreas>
urmatdeselectareasuprafeelorexterioarealebareicuexcepiacelordela
capeteideintroducereavalorii1.1e5ndreptulvaloriiFilmcoefficienti
avalorii80ndreptulluiBulktemperature.
Se introduc apoi temperaturile la capetele barei (egale cu
temperaturapereilor)folosindcomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Thermal>
Temperature>OnAreas>
urmat de selectarea suprafeelor capetelor barei i de introducerea
temperaturii T = 20 0C. Tot pe capetele barei se vor introduce i
constrngerile de natur mecanic(anulareatranslaiilor la capetele barei)
utilizndusecomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Structural>
Displacement>OnAreas>

155
urmat de selectarea suprafeelor de la capete, selectarea pe rnd a
translaiilor Ux, Uy i Uz i introducerea valorii 0 n dreptul lui
Displacemetvalue(fig.3.33).


Fig.3.33Introducereaconstrngerilordenaturmecanic

Dup construirea geometriei i aplicarea ncrcrilor (fig. 3.34),


piesaestepregtitpentruanaliz.


Fig.3.34Piesamodelatidiscretizatcuncrcrileaplicate

156
Sesalveazapoibazadedatecucomanda:
UtilityMenu>SaveasJobname.db>
iselanseaznexecuieanalizafolosindcomanda:
MainMenu>Solution>Solve>CurrentLS>
i aceast analiz are un timp de rulare mare deoarece numrul
totaldegradedelibertatealproblemeiestemarefiindegalcunumrulde
gradede libertate alunuinod (48) nmulit cu numrul total de noduri al
reeleideelemente.
Pentru determinarea distribuiei temperaturii (fig. 3.35) n pies se
introducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>
NodalSolution>
urmatdeselectareatemperaturiincasetadedialogcesedeschide.


Fig.3.35Hartadistribuieitemperaturiinpies[0C]

Pentru determinarea tensiunii principale 1 (fig. 3.36) i a


deplasrilor nodale pe direcia z (fig. 3.37) n pies se reintroduce ultima
comandaurmatdeselectareaperndaopiunilorStressi1stPrincipal
stress pentru vizualizarea tensiunii i Dof (Degrees of freeedom) i Z
component of displacement. Se observ c valoarea maxim a tensiunii
(167,55N/mm2)seobinelacapetelebareiisedatoreazdoarnclzirii.

157

Fig.3.36Hartadistribuieitensiuniiprincipale(1)npies[N/mm2]

Deplasrile nodale sunt simetrice fa de planul xOy al barei ca i


distribuiatensiuniinaceastaiauvaloareamaxim0,01494mm.


Fig.3.37Hartadistribuieideplasrilornodalepedireciaz[mm]

158
4.SIMULAREAFENOMENELOR
ELECTROMAGNETICE

4.1Elementefundamentalealeelectrodinamicii

Electrodinamica este ramura electromagnetismului n care se


studiazstrileelectriceimagneticevariabilentimp.ncontinuaresevor
prezentactevadinfenomenelecarestaulabazaelectrodinamiciicumarfi:
cmpul magnetic staionar asociat curenilor electrici continui i cmpul
magnetostaticalmagneilorpermaneni.

4.1.1Cmpulmagnetic

Experimental sa constatat c n zona nvecinat corpurilor


magnetizateprecuminjurulconductoarelorparcursedecurentexisto
stare, denumit cmp magnetic, ce se manifest prin fore i cupluri ce
acioneaz asupra unor conductoare parcurse de curent sau asupra unor
corpurimagnetizate.
Totexperienadovedetecntrozondinspaiuncareexistun
cmpelectricvariabilntimp,existiuncmpmagneticvariabilntimp.
Deasemenea,dacntrozondinspaiuexistuncmpmagneticvariabil
n timp, se constat c n acea zon exist i un cmp electric variabil n
timp.
Aceasta nseamn c cele dou cmpuri, electric i magnetic
variabilentimp,secondiioneazreciproc,constituindmpreunounitate
denumitcmpulelectromagnetic.
Deci,cmpulmagneticmpreuncucmpulelectric constituiecele
doulaturisauceledouaspectealecmpuluielectromagnetic.Dependent
de modul de alegere a sistemului de referin, fa de care se raporteaz
starea de micare, se constat c cele dou aspecte ale cmpului
electromagnetic sunt relative ntre ele, dar constituie mpreun o realitate
obiectiv,uniccmpulelectromagnetic.

159
Cmpulelectrostaticesteostarelimitacmpuluielectromagnetic,
corespunztoaresituaieincaresarcinileelectricesuntinvariabilentimp
i aparin corpurilor n stare de repaus fa de sistemul de referin. n
aceast stare, mrimile electrice ale cmpului electromagnetic sunt
constantentimp,iarcelemagneticesuntnule.
Cmpul magnetostatic este o alt stare limit a cmpului
electromagnetic,fiindprodusdemagneiipermaneninstarederepaus.n
aceaststare,mrimileelectricealecmpuluisuntnule,iarcelemagnetice
suntinvariabilentimp.
Cmpul magnetic produs de corpuri magnetizate (magnei
permaneni) se datoreaz curenilor moleculari (curenii lui Ampere)
denumiicurenilegali.
Curenii determinai de micarea ordonat a sarcinilor electrice,
denumii cureni liberi, produc att n interiorul conductoarelor ct i n
exteriorul lor cmp magnetic. Curenii de conducie constani n timp
(cureni continui) ce strbat conductoare n repaus, produc cmpul
magneticstaionar[5].
Aadar, cmpul magnetic este produs de cureni electrici liberi i
legai,precumidecmpulelectricvariabilntimp.Mrimilevectorialede
stare local ale cmpului magnetic sunt: inducia magnetic B i
intensitateacmpuluimagneticH.
n continuare ne vom referi la cmpul magnetic produs n vid de
curenicontinuicestrbatconductoarenstarederepaus.

4.1.2Induciamagnetic

Asupraunuielementdeconductordl,filiformparcursdeuncurent
electric liber i, situat ntrun cmp magnetic, se exercit o for d F .
Expresia acestei fore a fost obinut prin generalizarea rezultatelor
experimentale, fiind cunoscut sub denumirea de fora lui Laplace, sau
legeaaciuniiponderomotoarencmpulmagnetic[5]:
[ ]
d F = i dl B (4.1)
adic,fora d F esteproporionalcuprodusulvectorialdintreelementulde
linie dl, ca vector luat n lungul conductorului n sensul curentului, i o
mrime vectorial B , specific cmpului magnetic, denumit inducia
magnetic,factoruldeproporionalitatefiindcurentulelectricdinconductor.

160
Relaia4.1estegeneralvalabil,adicattpentruregimulvariabilal
mrimilor electrice i magnetice ct i pentru regimul staionar, cnd i = I
(curentcontinuu)iarBesteconstantntimp.
Inducia magnetic B depinde de natura mediului n care exist
cmpul magnetic, adic de proprietatea de a se magnetiza a mediului
redat prin constanta fizic de material denumit permeabilitatea
magnetic.Etalonuldecomparaiealacesteiproprietiestespaiulvid,a
cruipermeabilitatemagneticsenoteazcu0.
n cmpul magnetic staionar, inducia magnetic este o funcie de
spaiu B (i)(iestevectoruldepoziiecefixeazpunctuldincmpfade
sistemul de referin). Cu alte cuvinte, B se modific ca valoare i ca
orientaredelaunpunctlaaltulalcmpuluimagnetic.
Explorarea induciei magnetice n diverse puncte ale cmpului
magneticdinvidpoatefifcutprinintermediulforeiconformrelaiei4.1.

4.1.3Intensitateacmpuluimagnetic

IntensitateaHacmpuluimagneticnvidsedefineteprinrelaia[5]:
B
H= (4.2)
0
unde: 0 este permeabilitatea magnetic absolut a vidului, o constant
fizic(cudimensiuni)acreivaloaredepindedesistemuldeunitifolosit.
Sa precizat c inducia magnetic depinde de proprietile
magnetice ale mediului n care are loc cmpul magnetic i se determin
experimental. n schimb, n medii omogene i izotrope, intensitatea
cmpului magnetic este independent de aceste proprieti, fiind
considerat ca o mrime de calcul. Cu alte cuvinte, n cazul cmpului
magneticstaionar,induciamagneticdepindeattdecureniilibericti
decureniilegai,ntimpceintensitateacmpuluimagneticdepindenumai
decureniiliberi(deconducie).

4.1.4Liniilecmpuluimagnetic

Prin linie a induciei magnetice se nelege aceea linie fictiv din


spaiulacarevectorulinducieimagneticeestemereutangent,sensulliniei
fiind acelai cu sensul vectorului B (fig. 4.1). Liniile induciei magnetice
sunt nchise (fr un nceput i un sfrit), ceea ce confer caracterul

161
eminamentesolenoidalalcmpuluivectorilorinducieimagnetice.
Ecuaia liniilor induciei magnetice se obine avnd n vedere c
vectoriidli B suntcoliniari(fig.4.2),adic:
dl B = 0 (4.3)


Fig.4.1Liniileinducieimagnetice Fig.4.2ColiniaritateantreBidl


sau,folosindcomponenteleluidli B dupceletreiaxe,rezult[5]:
i j k
dl B = dx dy dz = (dyBz dzB y )i + (dzBx dxBz ) j +
Bx By Bz
+ (dxB y dyB x )k = 0 (4.4)
sau:
dyBz dzB y = 0 (4.5)
dzBx dxBz = 0 (4.6)
dxB y dyB x = 0 (4.7)
de unde se obine urmtoarea ecuaie diferenial a liniilor induciei
magnetice:
dx dy dz
= = (4.8)
Bx B y Bz
Deoarece n vid i n alte medii izotrope i fr magnetizare
permanent, vectorii B i H sunt coliniari, liniile intensitii cmpului
magneticcoincidculiniileinducieimagneticeisenumescmpreunlinii
ale cmpului magnetic. Ansamblul liniilor de cmp dintrun plan se
numetespectrulcmpuluimagneticnacelplan.
n fig. 4.3 este reprezentat aspectul cmpului magnetic produs de
un curent ce trece printrun conductor rectiliniu. n acest caz, liniile de

162
cmpauformacircular,cusensuldeterminatcuregulaburghiuluidrept
(sensul liniilor este sensul n care trebuie rotit burghiul pentru ca el s
naintezensensulcurentuluidinconductor).nfig.4.4esteartatspectrul
liniilor de cmp la o bobin (solenoid) parcurs de curent. i aici sensul
liniilorseobinecuajutorulreguliiburghiuluidrept(seroteteburghiuln
sensul curentului din spire, sensul de naintare fiind sensul liniilor de
cmp). La mijlocul bobinei liniile de cmp sunt practic paralele, iar la
extremitisedeprteazuneledealtele.


Fig.4.3Spectrulcmpuluimagneticprodus Fig.4.4Spectrulcmpuluimagnetic
decurentuldintrunconductorrectiliniu produslaunsolenoid


Se numete cmp magnetic omogen (uniform) acel cmp la care
induciamagnetic B iintensitateacmpuluimagnetic H nusemodific
cavaloareiorientaredelaunpunctlaaltul[5].Cmpulomogenareliniile
decmpdrepteparaleleiechidistante.
Spectrele cmpurilor magnetice se pot obine experimental cu
ajutorul piliturii de fier presrat pe o coal de hrtie i aezat n cmp.
Scuturndncethrtia,buceleledefiersevoraezadupliniilecmpului
magnetic.
Tubulde cmpmagneticesteconstituitdintrunmnunchidelinii
ale cmpului magnetic, fiind mrginit de o suprafa lateral i avnd o
anumit seciune transversal S (fig. 4.5). Tubul de cmp este elementar
atuncicndseciuneasatransversalSesteattdemicnctvectorii B
i H nusemodificdelaunpunctlaaltulalacesteiseciuni.

163

Fig.4.5Tubuldecmpmagnetic

Dintre legile care guverneaz cmpul electromagnetic amintim:


teorema lui BiotSavartLaplace, legea fluxului magnetic, teorema lui
Ampere,legeapolarizriimagneticetemporareetc.
Materialele feromagnetice se caracterizeaz prin permeabilitatea
magneticrelativmultmaimaredectunitatea,deordinulsutelorichiar
miilor.Stareademagnetizareaacestormateriale,determinatdeuncmp
magnetic de excitaie, contribuie la o intensificare foarte puternic a
cmpului magnetic, astfel c inducia magnetic crete foarte mult. Fr
existena materialelor cu astfel de proprieti nu ar fi fost posibil
construcia mainilor i aparatelor electrice la care este necesar s existe
induciimagneticedevalorimari.
Din grupul materialelor feromagnetice fac parte, n primul rnd,
fierul cu aliajele sale (oel, font etc.), de unde provine i denumirea lor.
Proprietiasemntoaremaiaunichelul,cobaltulialiajelelor,precumi
aliajeleunorsubstaneneferoase.
Pelngpermeabilitateamagneticdevaloarearidicat,materialele
feromagneticemaiauiurmtoareleproprietimagnetice:
prezintfenomenuldehisterezismagneticiipstreaznparte
magnetizareadupdispariiacmpuluimagneticdeexcitaie;
permeabilitatea lor magnetic variaz cu intensitatea cmpului
magnetic,adicsuntmediimagneticeneliniare;
peste o anumit temperatur critic (punctul Curie) un material
feromagneticsecomportcaunulparamagneticobinuit.
Materialele feromagnetice au multiple aplicaii n tehnic i n
special n industria electrotehnicii. Folosirea unor miezuri cu caliti
magneticesuperioarereduceconsiderabilgreutateamainiloriaparatelor
electrice, reduce consumurile specifice de materiale, mrete randamentul
iperformaneleacestora.

164
nfunciedeproprietilelormagnetice,materialeleferomagnetice
se clasific n materiale moi i materiale tari. Materiale feromagnetice
moisuntcaracterizateprincmpcoercitivmicipermeabilitatemagnetica
relativfoartemare.Pierderileprinhisterezislaacestematerialesuntmici.
Materiale feromagnetice tari sunt caracterizate prin cmp coercitiv
mare, inducie remanent mare i permeabilitate magnetic relativ mic.
Astfeldematerialesefolosesclaconstruciamagneilorpermaneni.

4.2Soluionareaproblemelorelectromagnetice
prinmetodaelementuluifinit

Analizele prin metoda elementului finit aplicate problemelor de


electromagnetism permit determinarea cmpurilor magnetice n:
generatoare de putere, transformatoare, bobine, senzori, conectori, filtre,
suporturimagnetice(benzimagnetice,unitifloppy)etc.
Datele primare pe care programul le calculeaz n urma unei
analize electromagnetice sunt potenialele magnetice i electrice.
Necunoscutele secundare (derivate de ordin superior ale necunoscutelor
primare) ce se pot obine n urma unei astfel de analize sunt: densitatea
fluxului magnetic, intensitatea fluxului magnetic, forele i momentele
datoratefluxuluimagnetic,impedana,inductana,factoruldecalitateetc.
Cmpurile electromagnetice sunt guvernate de ecuaiile lui
Maxwell[59]:
D D
{H } = {J } + = {J s } + {J c } + {J v } + (4.9)
t t
B
{E} = (4.10)
t
{B} = 0 (4.11)
{D} = (4.12)
unde: xesteunoperatorvectorialcarearatratarotaiei(direciaaxeide
rotaieimagnitudineaei);
operatoruldedivergen;
{H}vectorulintensitiicmpuluimagnetic;
{J}vectoruldensitiitotaleacurentului;
{Js}vectoruldensitiisurseidecurentaplicate;

165
{Je}vectoruldensitiicurentuluiturbionarindus;
{Jv}vectoruldensitiivitezeicurentului;
{D}vectoruldensitiifluxuluielectric(Maxwelllanumitvectorul
deplasrii, ns pentru a evita confundarea acestuia cu deplasarea
mecanic,sefoloseteaicinumelededensitateafluxuluielectric);
ttimpul;
{E}vectorulintensitiicmpuluielectric;
{B}vectoruldensitiifluxuluimagnetic;
densitateasarciniielectrice.
EcuaiadecontinuitaterezultdinecuaiileluiMaxwell(rel.4.9).
D
{J } + = 0 (4.13)
t
Ecuaia de continuitate trebuie s fie satisfcut pentru a fi
ndepliniteecuaiileluiMaxwell.Utilizatoriitrebuiesadopteovaloarea
densitiisurseidecurentaplicateJscaresrespecteacestdeziderat.
Ecuaiile de cmp de mai sus sunt suplimentate de relaia
constitutiv care descrie comportamentul materialelor electromagnetice.
Pentru probleme care se adreseaz materialelor saturabile fr magnei
permaneni,relaiaconstitutivpentrucmpurimagneticeeste[59]:
{B}=[]{H} (4.14)
unde: []estematriceapermeabilitiimagnetice.
Matricea permeabilitii magnetice [] poate fi introdus fie ca
funcieatemperaturiifiecafuncieacmpului.
ncazulmagneilorpermaneni,relaiaconstitutivdevine:
{B}=[]{H}+o{Mo} (4.15)
unde: {Mo}estevectorulremanentintrinsecdemagnetizare.
Rescriindecuaiageneralconstitutiv,eadevine[59]:

{H } = [v]{B} 1
[v]{M o } (4.16)
vo
unde: []estematriceareluctivitii=[]1;
1
oreluctivitateavidului = .
o
Relaiileconstitutivepentrucmpurileelectriceasociatesunt:
{J } = [ ][{E} + {v} {B}] (4.17)
{D} = [ ]{E} (4.18)

166
unde: []=matriceaconductivitiielectrice;
xx 0 0
= 0 yy 0 (4.19)
0 0 zz
[]=matriceapermitivitii;
xx 0 0
= 0 yy 0
(4.20)
0 0 zz
{v}=vectorulvitez;
v x

v = v y (4.21)
v
z
xxconductivitateapedireciax;
xxpermitivitateapedireciax.
Soluia problemelor de cmp magnetic este de obicei obinut
folosind funcii poteniale. Sunt folosite dou tipuri de funcii poteniale:
potenialul magnetic scalar i potenialul magnetic vectorial, n funcie de
problema care trebuie rezolvat. Factorii care afecteaz alegerea
potenialului includ: dinamica cmpului, dimensionalitatea cmpului,
configuraiacurentuluisurs,mrimeadomeniuluiidiscretizarea.
Regiunileaplicabilesuntilustratenfigura4.6.


Fig.4.6Regiunilecmpuluielectromagnetic[59]

167
unde: 0esteregiuneaspaiuluiliber;
1regiunepermeabilneconductiv;
2regiuneconductiv;
permeabilitateafierului;
opermeabilitateaaerului;
Momagneipermaneni;
S1granialui1;
conductivitatea;
=1+2+0

4.2.1Metodapotenialuluimagneticscalar

Metoda potenialului magnetic scalar este implementat n trei


tipurideelementefinitefolositen analizelecuAnsyspentru cmpuri 3D
magnetostatice, i anume: Solid5, Solid96 i Solid98. Magnetostatica
presupuneignorareaefectelorcarevariazntimp.Aceastareduceecuaiile
luiMaxwellpentrucmpurimagneticela[59]:
x{H}={Js} (4.22)
{B}=0 (4.23)
Strategiidesoluionare
n domeniul 0 i 1 al unei probleme de cmp magnetostatic (2
nuesteluatnconsiderarencazulmagnetostaticii),secautosoluiecare
s satisfac ecuaiile relevante (4.21) i (4.22) ale lui Maxwell i relaia
constitutiv(4.15)nurmtoareaform:
{H}={Hg}g (4.24)
[]g[]{Hg}o{Mo}={0} (4.25)
unde: {Hg}reprezintcmpulmagneticpreliminarsauintuit;
gpotenialulgeneralizat.
Dezvoltarealui{Hg}variaznfunciedeproblemiformulare.
nprincipal,{Hg}trebuiessatisfaclegealuiAmpere(ecuaia4.22),
pentru ca partea rmas a cmpului s poat de asemenea fi derivat ca
gradientul potenialului scalar generalizat g. Aceasta asigur faptul c g
este evaluat solitar. n plus, valoarea absolut a lui {Hg} trebuie s fie mai
mare dect aceea a lui g. Cu alte cuvinte, {Hg} ar trebui s reprezinte o
bunaproximareacmpuluitotal.
Acest cadru permite utilizarea unei varieti de formulri a
potenialului scalar. Formularea adecvat depinde de caracteristicile

168
problemeicaretrebuierezolvat.Procesulobineriiuneisoluiifinalepoate
implicaoseriedepai.
Dup cum sa menionat mai sus, alegerea lui {Hg} este esenial
pentru dezvoltarea oricrei strategii scalare poteniale ulterioare.
Dezvoltarea lui {Hg} include ntotdeauna cmpul Biot Savart {Hs} care
satisfacelegealuiAmpereiesteofuncieasurseidecurent{Js}.{Hs}este
obinutprinevaluareaintegralei:

{H s } = 1 {J s } {r}d (volc )
4 {r}
volc
3
(4.26)

unde: {Js}estevectoruldensitiisurseidecurent;
{r}vectoruldepoziiedelasursadecurentlapunctulnodal;
volcvolumulsurseidecurent;
Integrala de volum de mai sus poate fi redus la urmtoarea
integraldesuprafa:

{H s } = {J s }
{r} d (surfc )
1
(4.27)
4 surfc

unde: surfcreprezintsuprafaasurseidecurent.
Evaluarea acestei integrale este realizat automat n cadrul executrii
soluieiiniialesauexplicit.Valorilelui{Js}suntobinutefiedirectcadatede
intrareprinfolosireaelementuluifinitSourc36(elementcaredefinetesursade
curent) sau indirect, calculate prin determinarea cmpului electric folosind
elementele: Solid5 (un tip de element 3D avnd cmpuri cuplate), Link68
(elementdelegturtermalelectric),Solid69(elementhexaedrictermoelectric
cuplat)sauSolid98(elementtetraedricavndcmpuricuplate).
nfunciedeconfiguraiacurentului,integraladatnecuaia4.27este
evaluat ntro form nchis i/sau ntro manier numeric. Trei strategii
diferitedesoluionaresedezvoltdincadrulgeneraldiscutatmaisus[59]:
1.Strategiapotenialuluiscalarredus(PSR);
2.Strategiapotenialuluiscalardediferen(PSD);
3.Strategiapotenialuluiscalargeneral(PSG);

1.Strategiapotenialuluiscalarredus
Aplicabilitate
Dacnuexistsursedecurent({Js}=0),strategiapotenialuluiscalar
redusesteaplicabil.Deasemenea,ngeneral,dacexistsursedecurent

169
inuexistfier([]=[o])ndomeniulproblemei,aceaststrategieestede
asemeneaaplicabil.FormulareaafostdezvoltatdectreZienkiewicz.
Procedura
Strategia potenialului scalar redus folosete o procedur dintrun
singur pas. Ecuaiile 4.24 i 4.25 sunt rezolvate fcnd urmtoarea
substituie:
{Hg}={Hs}noi1 (4.28)
Saturaia este luat n considerat dac materialul magnetic este
neliniar.Magneiipermanenisuntdeasemeneaconsiderai.

2.Strategiapotenialuluiscalardediferen
Aplicabilitate
Strategia potenialului scalar de diferen este aplicabil cnd
sursele de curent i doar regiunile feroase conectate exist n domeniul
problemei({Js}{0})i([][o]).Oregiuneferoasconectatexclusivnu
cuprindeuncurent.Cualtecuvinte,ointegralalui{H}prinfiertrebuies
seapropiedezeropemsurceu:
{H } {dl} {0} n 1 dac u (4.29)
FormulareaafostdezvoltatdeMayergoyz.
Procedura
Strategia potenialului scalar de diferen folosete o procedur de
soluionare n doi pai. Primul pas face aceeai substituie ca i n cazul
potenialuluiscalarredusianume:substituianecuaiile4.24i4.25:
{Hg}={Hs}nosau1 (4.30)
determinatde:
{n}x{Hg}={0}peS1 (4.31)
Aceastcondiielalimitestesatisfcutfolosindovaloarefoarte
mare a permeabilitii n fier (stabilit intern de program). Saturaia i
magneiipermaneninusuntincluse.Acestpasproduceuncmpaproape
de zero n regiunea feroas i care este n consecin considerat a fi zero
conform:
{H1}={0}n1 (4.32)
iarnregiuneadeaer:
{Ho}={Hs}gno (4.33)
Celdealdoileapasfolosetecmpurilecalculatelaprimulpascai
cmppreliminarpentruecuaiile4.24i4.25:

170
{Hg}={0}n1 (4.34)
{Hg}={Ho}no (4.35)
nacestcazsuntconsideraisaturaiaimagneiipermaneni.Acest
pasproduceurmtoarelecmpuri:
{H1}=gn1 (4.36)
{Ho}={Hg}gno (4.37)
caresuntrezultatelefinalepentruproblemeleaplicabile.

3.Strategiapotenialuluiscalargeneral
Aplicabilitate
Strategiapotenialuluiscalargeneralesteaplicabilcndsurselede
curent({Js}{0})icndexistoregiuneferoasmultipluconectat([]
[o])ndomeniulproblemei.Oregiuneferoasmultipluconectatinclude
o anumit surs de curent. Aceasta nseamn c o integral de contur {H}
prinregiuneaferoasestediferitdezero:
{H } {dl} {0}n 1 (4.38)
AceastformulareestedezvoltatdeGyimesi.
Procedura
Strategia potenialului scalar general folosete o procedur n trei
pai.Primulpascalculeazosoluienumainfiercusubstituianecuaiile
4.24i4.25:
{Hg}={Hs}n1 (4.39)
determinatde:
{n}[]({Hg}g)=0peS1 (4.40)
AiciS1estesuprafaainterfeeifieraer.Cmpulrezultanteste:
{H1}={Hs}g (4.41)
Al doilea pas calculeaz o soluie numai n aer cu urmtoarea
substituienecuaiile4.24i4.25:
{Hg}={Hs}no (4.42)
determinatde:
{n}x{Hg}={n}x{H1}nS1 (4.43)
Aceast condiie la limit este satisfcut de constrngerea
automatasoluieipoteniale glasuprafaafieruluisfieegalcuceade
laprimulpas.Acestpasproduceurmtorulcmp:
{Ho}={Hs}gno (4.44)

171
Saturaiamagneilorpermaneninuareimpactdinmomentceacest
pasobineosoluiedoarnaer.
Al treilea pas folosete cmpurile calculate la primii doi pai ca i
cmppreliminarpentruecuaiile4.24i4.25:
{Hg}={H1}n1 (4.45)
{Hg}={Ho}no (4.46)
Aicisuntconsiderateisaturaiaimagneiipermaneni.Pasulfinal
permitecalculareacmpuluitotaldealunguldomeniuluisubforma:
{H}={Hg}gn (4.47)

4.2.2Metodapotenialuluimagneticvectorial

Metodapotenialuluimagneticvectorialaacumesteimplementat
n elementele finite Plane13, Plane53 i Solid97 att pentru cmpuri
electromagnetice 2D ct i 3D este prezentat n acest subcapitol.
Considerndcmpuristaticeidinamiceineglijndcureniidedeplasare
(limita cvasistaionar), se aplic urmtorul subset de ecuaii ale lui
Maxwell:
x{H}={J} (4.48)
B
{E} = (4.49)
t
x{B}=0 (4.50)
Ecuaiaconstitutivuzualacmpuluimagneticielectricseaplic
aa cum este descris n ecuaiile 4.16 i 4.17 dei, apar anumite restricii
asupra anizotropiei i neliniaritii n formulrile menionate mai jos. n
ntreguldomeniu,,auneiproblemedecmpelectromagneticsecauto
soluiecaressatisfacecuaiilerelevantealeluiMaxwell(rel.4.48pnla
4.50).Osoluiepoatefiobinutprinintroducereapotenialelorcarepermit
exprimarea cmpului magnetic {B} i a cmpului electric {E} dup cum
urmeaz:
{B}=x{A} (4.51)

{E} = A V (4.52)
t
unde: {A}reprezintpotenialulvectoruluimagnetic
Vpotenialulscalarelectric
Aceste specificaii asigur satisfacerea a dou dintre ecuaiile lui
Maxwell, 4.49 i 4.50. Mai rmne de rezolvat doar legea lui Ampere,

172
ecuaia 4.48 mpreun cu relaiile constitutive, ecuaia 4.16 i proprietatea
lipsei de divergen a densitii curentului. n plus, pentru a asigura
unicitatea potenialului vectorial, este utilizat condiia de etalon a lui
Coulomb.Ecuaiilediferenialerezultantesunt:
A
[v ] {A} vc {A} + [ ] + [ ]V
t (4.53)
{v} [ ] {A} = {0} n 2
A
[ ] [ ]V + {v} [ ] {A} = {0} n 2 (4.54)
t
[v ] {A} vc {A} = {J s } + [v]{M o } n o + 1 (4.55)
1
vo

tr [v ] = [(v (1,1) + v(2,2 ) + v(3,3))]


1 1
unde: ve = (4.56)
3 3
Bineneles, aceste ecuaii sunt supuse condiiilor de ngrdire
corespunztoare.
Sistemul de ecuaii simplificate ale lui Maxwell cu introducerea
funciilor poteniale a fost folosit pentru soluiile cmpurilor 2D i 3D
statice i dinamice. Pentru modele coninnd materiale cu diferite
permeabiliti,formulareapotenialuluivectorial3Dnuesterecomandat.
Soluia sa gsit a fi incorect atunci cnd componenta normal a
potenialului vectorial este semnificativ la interfaa dintre elemente de
diferitepermeabiliti.

4.3Exempludeanaliznumeric
electromagnetic

Se pune problema simulrii prin metoda elementului finit cu


ajutorul programului Ansys a fenomenelor care se petrec n cmpul
electromagnetic al unui electromagnet prezentat n figura 4.7.
Electromagnetul este compus dintrun cadru de oel, o armtur de
asemenea din oel care se poate deplasa i la interior dintro bobin de
seciune dreptunghiular, de cupru, cu forma i dimensiunile prezentate
deasemeneanfigura4.7.Electromagnetulestenconjuratdeaercareeste
ielmodelat.nsituaiadefa,sedoretedeterminarealiniilorcmpului
magnetic, a induciei magnetice, a intensitii cmpului magnetic i a

173
forelorlacareestesupusarmtura.


Fig.4.7Schiaelectromagnetuluisupusanalizeielectromagnetice

Se va folosi un tip de modelare bidimensionalcu elemente de tip


Planecaresepotutilizadoarlasuprafeeplane.nplus,avndnvederec
ansamblulesteformatdindoupridistincte,unasuperioarcareconine
armturaiunainferioarcareconinecadrulmetalicibobina,lainterfaa
dintre cele dou subansamble se vor folosi si element de contact de tip
TargesiContac.nfinal,electromagnetulfiindaxisimetricprintrofacilitate
aprogramuluisevorputeavizualizadateledoritetridimensional.
Datele de material care vor fi introduse sunt: permeabilitile
magnetice ale aerului, bobinei i cadrului metalic i armturii. Dac
permeabilitile aerului i bobinei sunt constante i egale cu unitatea,
pentru oel se va introduce curba caracteristic inducie magnetic
intensitateacmpuluimagnetic(BH)caredefaptdefinetepermeabilitatea
magnetic.DatelecarecompuncurbacaracteristicBHisuntprezentate
ntabelul4.1.
Tabelul4.1Valorileinducieimagneticeiintensitiicmpuluipentrucadruiarmtur

174
Intensitateacmpuluimagnetic
InduciamagneticB
H
[Wb/m2] [Axsp/m]
355 0.7
405 0.8
470 0.9
555 1
673 1.1
836 1.2
1065 1.3
1220 1.35
1420 1.4
1720 1.45
2130 1.5
2670 1.55
3480 1.6
4500 1.65
5950 1.7
7650 1.75
10100 1.8
13000 1.85
15900 1.9
21100 1.95
26300 2
32900 2.05
42700 2.1
61700 2.15
84300 2.2
110000 2.25
135000 2.3
200000 2.41
400000 2.69
800000 3.22
Pentru uurarea muncii n faza de preprocesare se va construi
modelulgeometricnmmiarapoisevarealizascalareaariilorireeleide
elemente finite pentru ca s se aduc toate mrimile la acelai sistem de
uniti. n aceast situaie nu se va realiza filtrarea Menurilor cu ajutorul
comenzii:

175
MainMenu>Preferences>
urmat de selectarea uneia din opiunile MagneticNodal, MagneticEdge,
High Frequency sau Electric deoarece acest lucru nu ar mai permite apoi
selectareaelementelordetipcontact(TargeiContac).ncazulncaresar
realiza o analiz fr elemente de contact sar selecta pentru aceast
problem opiunea MagneticNodal. Urmtoarea etap va consta n
stabilirea tipului de element cel mai adecvat pentru aceast analiz.
AvndusenvederenaturaanalizeisealegeelementulPlane53prezentat
nfigura4.8.
Acesttipdeelementesteunelementplan,are8noduri(ctepatru
nodurincolurileelementuluiialtepatrulamijlocullaturiloracestuia)i
ctepatrugradedelibertatenfiecarenod.Acestegradedelibertatesunt:
componenta pe direcia z a potenialului magnetic, potenialul electric,
intensitatea curentului electric i fora electromagnetic. Acest tip de
elementestebazatpeformulareapotenialuluimagneticvectorialipoate
fi folosit la analize electromagnetice de joas frecven, magnetostatic,
problemedecurentalternativdetiparmonicitransientetc.


Fig.4.8ElementulPlane53folositnanaliz[60]

Existiovarianttriunghiularaacestuielement,cuasenoduri.
Alegereatipuluideelementsefacefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Plane53).
n continuare se vor alege cele dou tipuri de elemente (pereche)
pentru definirea contactului. n cazul de fa am ales dou elementele
Targe 169 i Contac 172. Aceste perechi de elemente permit descrierea
contactului ntre dou suprafee care se mrginesc. n cazul nostru (al
problemeideelectromagnetism)sevorfolosipentrutransmitereatensiuniisaua
potenialuluimagneticdelaozonlaalta(fig.4.9)darelepermititransmiterea
temperaturii,atranslaiilorirotaiilorncazulaltortipurideanalize.ncazul

176
nostru, problema fiind plan, zonele care vin n contact sunt de fapt dou
suprafee,iarelementeledecontactvorfireprezentatedesegmente.


Fig.4.9Moduldedefinireacontactuluidintredousuprafeecuajutorulelementelor
Targe169iContac172[60]

Cele dou elemente pentru definirea contactului se aleg folosind


aceeaicomand:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareaperndaopiunilorTarge169iContac172.nceeace
priveteceldealdoileatipdeelement,Contac172trebuiescmodificatei
opiunileacestuia(Keyopturi)aacumseobservnfigura4.10.


Fig.4.10ModificareaKeyopturilorpentruelementulContac172

Dupdefinireatipurilordeelementeiaopiunilorpentruacestea,
sestabilescapoidateledematerialcuajutorul:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>

177
urmat de selectarea opiunii Electromagnetics i Relative Permeability
pentru materialul numrul 1 (aerul); Se introduce valoarea permeabilitii
relativeaaeruluiianume1.Pentru cel deal doilea material (oelul) care
definete cadrul i armtura se vor selecta opiunile Electromagnetics i
BHCurve.Dupintroducerealor,datelesepotvizualizaaccesndbutonul
GraphiselectareaopiuniiBH,obinndusegraficuldinfigura4.11.


Fig.4.11CurbaBHpentrumaterialulcadruluiiarmturii

Se introduc apoi perechile de date prezentate n tabelul 4.1. Se


repet paii de la materialul numrul 1 i pentru materialul numrul 3
finaliznduseintroducereadatelordematerial.nconcluzie,vorexistatrei
tipuri de elemente (Plane 53, Targe 169 i Contac 172) i trei tipuri de
materiale (aer, oel i cupru). Se trece apoi la construirea geometriei care
datorit prezenei contactului va prezenta nite particulariti fa de
analizele prezentate anterior. Se construiesc pentru nceput apte
dreptunghiuridedimensiunidiferitefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Areas>Rectangle>
ByDimension>
urmatdeintroducereacoordonateloradoucoluridiametralopusecare
definescdreptunghiul.nurmamodelriiacestordreptunghiuri,geometria
electromagnetuluivaartacanfigurax.4.12.

178

Fig.4.12Geometriaelectromagnetuluidupconstruireaariilor

n zona de contact dintre partea superioar i cea inferioar exist


douliniisuprapuseicarevorfilsateneschimbate.ncazulintroducerii
comenzii nummrg,all cele dou linii ar fi contopite i nu sar mai putea
definiulteriorcontactul.Setergapoiceledouariiverticalecaredefinesc
cadrulfrafiafectateliniilecarelecompuncuajutorulcomenzii:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Delete>AreasOnly>
urmatdeselectareacelordouarii.Setergapoicucomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Delete>LineandBelow>
liniileL10iL16.SecontruieteapoioliniencoliniarculiniileL9iL13
iaraceastliniesecopiazfolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Copy>Lines>
cu15nsensulpozitivalaxeiy.Seconstruiescapoiliniilecaremailipsesc
pentru definirea cadrului i se remodeleaz ariile acestuia folosind
comanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>
ByLines>
Urmeaz apoi folosirea operatorului Overlap care permite
scdereaariilormaimicidincelemaimari.Acestoperatorsevafoloside
douori,odatpentruparteasuperioariodatpentruparteainferioar.
ComandanecesariniializriioperatoruluiOverlapeste:

179
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Booleans>Overlap>
Areas>
urmatdeselectareaariilorceurmeazafisczute.Pentruaaveaariidin
patru laturi i implicit posibilitatea folosirii unei discretizri controlate, se
tergeariabobineiiseduc patrulinii diagonaleiar apoi se reconstruiesc
ariile.Seobinenurmaacesteioperaiigeometriadinfigura4.13.


Fig.4.13Ariileelectromagnetuluinaintedediscretizare

Seconstruiescdoucomponentecarevordefiniiariileceformeaz
aerul,unanparteadesusialtanparteadejos.Acesteavorfidenumite
generic SUS respectiv JOS. Pentru aceasta se va selecta ntro prim
faz aria A5 (care corespunde zonei cu aer n partea de sus) folosind
comanda:
UtilityMenu>Select>Entities>
urmatdeselectareaopiunilorAreasiByNumPickiselectareapropriu
zisaarieiA5.
Pentru a genera componenta din partea de sus se utilizeaz
comanda:
UtilityMenu>Select>Comp/Assembly>CreateComponent>
urmatdeintroducereanumeluicomponentei(SUS)iselectareatipuluide
entitatecaregenereazcomponenta(Areas).Se selecteazapoitoateariile
cucomanda:
UtilityMenu>Select>Everything>

180
Se repet apoi suita de comenzi prezentate anterior pentru
generareaceleideadouacomponentepebazaarieiA9.
nainteaoperaiilorcarepermitgenerareareeleideelementefinite
estenecesarstabilireaatributelor(tipdeelementiproprietidematerial)
pentrufiecarearie.Pentruaceastaseacceseazcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshAttributes>
PickedAreas>
urmat de selectarea pe rnd a ariilor i stabilirea dup cum urmeaz:
pentruaertipdeelement1,materialul1,pentrucadruiarmturatip
deelement1,materialul2iarpentrubobin,tipdeelement1imaterialul
3.Moduldeataareaatributeloresteprezentatnfigura4.14.


Fig.4.14Modulncareseataeazatributeleariilorgenerate

Setreceapoilastabilireanumruluidediviziunipefiecarelinien
parteamodeluluifolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshTool>
asupra creia nu vom mai insista deoarece aspectele legate de aceasta au
fost punctate la analizele anterioare. Trebuie specificat faptul c numrul
dediviziunialliniilorcarevordefinicontactulpotichiarestenecesars
difere.ncazuldefaammpritliniacareaparinecomponenteiSUSn
24 de diviziuni iar cea care aparine componentei JOS n 28 de diviziuni.
Dinpunctdevederealdiscretizriiariilorseobservcmaimulteariisunt
compusedinmaimultdepatrulinii:A5,A9, A3iA8.Dinaceastcauz
pentruariileA5iA9sevaadoptametodadediscretizareliber,selectnd
opiunile Free i Quad iar pentru ariile A3 i A8 se va folosi un operator
carespermitprogramuluisneleagariilerespectivecafiinddinpatru
laturiispermitdiscretizarealorprinmetodacontrolat.Acestoperator
esteConcatenateiseintroducecucomanda:

181
MainMenu>Preprocesor>Meshing>Concatenate>Lines>
urmat de selectarea liniilor care urmeaz a fi adunate. Trebuie
menionat c aceast adunare este doar virtual (a nu se confunda cu
operatorulAdd)iestefolositdoarladiscretizare.Dupaceastoperaie,
reeaua de elemente finite fiind generat, este obligatorie tergerea
concatenriifolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>Concatenate>DelConcats>
Lines>
n caz contrar nemaiputnduse discretiza ariile adiacente ariei curente i
care conine liniile concatenate. Pe baza celor specificate anterior se
genereazreeauadeelementefiniteaacumseobservnfigura4.15.


Fig.4.15Reeauadeelementefinitegenerat

Pentruaputeavizualizanformaprezentatnfigura4.15reeaua
deelementefinite,nprealabilenecesarutilizareacomenzii:
UtilityMenu>PlotCtrls>Numbering>
urmatdestabilireaopiuniiMaterialNumbersiColorOnlyaacumse
observnfigura4.16.

182

Fig.4.16Stabilireamoduluidenumerotareaentitilor

Urmeaz apoi generarea elementelor care definesc contactul. Vom


exemplifica n continuare pentru generarea elementelor Targe 169, pentru
generarea elementelor de tip Contac 172 operaiile fiind similare. ntro
prim faz se va selecta componenta SUS care reprezint una din prile
contactului.Pentruaceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Select>Comp/Assembly>SelectComp/Assembly>
urmat de selectarea opiunii by component name i selectarea propriu
zisacomponenteiSUS(fig.4.17).


Fig.4.17SelectareacomponenteiSUS

nacestmomentesteselectatariacaredefineteaceacomponent.
Estenecesarselectareanodurilorataatelaaceastcomponentaiarpentru
aceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Select>Entities>

183
urmat de alegerea opiunilor Nodes i Areas, All aa cum se poate
observainfigura4.18.nacestmomentsuntselectatetoatenodurilecare
aparin componentei SUS dar noi dorim selectarea doar a acelor noduri
care se gsesc pe linia care definete contactul, respectiv nodurile care se
gsescpeaxaylaodistande87mm.Pentruaceastaserepetcomanda
anterioar i se vor selecta opiunile Nodes, By Location i introducerea
distaneidoritendreptulluiy,aacumsearatinfigura4.19.Fig.4.18Moduldeselecieanodurilor Fig.4.19Moduldeselecieanodurilor
ataateariei dupcoordonate

Observaie: Atunci cnd se selecteaz nodurile dup o selecie


anterioar este obligatorie activarea opiunii Reselect, n caz contrar
seleciafcndusedintoatenodurilereelei.
n continuare, nodurile dorite fiind selectate li se atribuie
proprietileprinaccesareacomenzii:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>ElemAttributes>
urmatdealegereatipuluideelementTarge169aacumsepoateobserva
infigura4.20.Pasulurmtorconstngenerareaelementelordecontact
detipTarge169prinutilizareacomenzii:

184
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Create>Surf/Contact>
SurftoSurf>
ialegereaopiunilorpentruaceastaaacumseobservnfigura4.21.

Fig.4.20Stabilireatipuluideelement Fig.4.21Stabilireaopiunilorpentru
pentruelementeledecontactdetip generareaelementeledecontactdetip
Targe169 Targe169

Seselecteazapoitoateentitilecuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>Select>Everything>
iar apoi se repet succesiunea de comenzi de mai sus pentru generarea
elementelorContac172.
Se aplic apoi ncrcrile asupra reelei de elemente finite prin
intrareanprocesorulSolution.ntroprimetapseintroducedensitatea
decurentaplicatbobinei.Aceastaserealizeazcucomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Magnetic>
Excitation>CurrDensity>OnAreas>
urmatdeselectareaariilorcaredefinescbobinaideintroducereavalorii
densitiidecurentcareestede500000Asp/m.
Seaplicapoicondiiilelalimitcuajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Magnetic>
Boundary>VectorPoten>FluxParl>OnLines>
urmatdeselectareatuturorliniilorexterioarealemodelului.
Pentru aputea obineforacucare este acionatarmturaaceasta
trebuiedefinitcaicomponent.Pentruaceastaseintroducecomanda:
UtilityMenu>Select>Entities>

185
urmat de selectarea opiunilor Areas i By NumPick i de selectarea
propriuzis a ariei care definete armtura, respectiv A7. Se repet
comanda anterioar dup care se aleg opiunile Elements, Attached to i
Areassauseintroducecomanda:
UtilityMenu>Select>EverythingBelow>SelectedAreas>
Segenereazcomponentaprinintroducereacomenzii:
UtilityMenu>Select>Component/Assembly>CreateComponent>
dupcareseintroducenumelecomponentei:ARMATURAitipulentitii
caregenereazcomponenta:Elements.Seselecteazdinnoutoateentitile
iar apoi se indic programului c pe aceast component trebuie s
calculezeforacucomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Magnetic>
Flag>CompForce/Torq>
urmatdeselectareacomponenteiaacumsearatnfigura4.22.


Fig.4.22Selectareacomponenteipentrucalcululforelor

Ultima operaie care trebuie efectuat nainte de rularea analizei


esteaceeadescalareamodeluluiiserealizeazcucomanda:
MainMenu>Preprocesor>Modeling>Operate>Scale>Areas>
urmat de selectarea tuturor ariilor care compun modelul i de
introducereavalorilor0.001ndreptulluiRx,0.001ndreptulluiRyi1n
dreptulluiRzpentrutransformareammnm.
Sesalveazntibazadedatecucomanda:
UtilityMenu>SaveasJobname.db>
iselanseaznexecuieanalizafolosindcomanda:
MainMenu>Solution>Solve>CurrentLS>

186
Dup atingerea convergenei se trece la vizualizarea rezultatelor.
Unprimsetderezultatelconstituieliniile cmpuluimagneticcarepotfi
vizualizatefolosindcomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>
2DFluxLine>
urmat de selectarea numrului de linii care se dorete a fi vizualizat
obinndusefigura4.23.


Fig.4.23Liniilecmpuluimagnetic

Alte rezultate ce se pot obine sunt harta variaiei induciei


magneticeattpemodelulbidimensionalctiprinextrapolarepemodelul
3D.Pentruavedeamodelultridimensionalseintroducecomanda:
UtilityMenu>PlotCtrls>Style>SymmetryExpansion>
2DAxiSymmetric>
Pentru vizualizarea densitii fluxului magnetic se introduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>
NodalSolution>
urmatdeselectareaopiuniiMagneticFluxDensityncasetadedialogce
sedeschideaacumseobservinfigura4.24.

187

Fig.4.24Modulncaresefacevizualizareadensitiifluxuluimagnetic

Se obine astfel harta distribuiei densitii fluxului magnetic pe


piesareprezentat3Daacumseobservnfigura4.25.


Fig.4.25Hartadensitiifluxuluimagneticpepiesareprezentat3D

Intensitateacmpuluimagneticsepoatevizualizacucomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>

188
NodalSolution>
urmatdeselectareaopiuniiMagneticFieldIntensityncasetadedialog
ce se deschide, ceea ce conduce la afiarea sub form de hart a acestei
mrimisausepoateintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>VectorPlot>
Predefined>
urmatdeselectareaopiuniiMagFieldncasetadedialogcesedeschide
(fig.4.26).


Fig.4.26Hartaintensitiicmpuluimagneticprezentatsubformvectorial

Lanceputulacestuisubcapitolmenionamnecesitateadeterminrii
forelor ce acioneaz asupra armturii. Pentru obinerea lor se introduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>Elec&MagCalc>
ComponentBased>Force>
pentruobinereaforei,sau:
MainMenu>GeneralPostprocesor>Elec&MagCalc>
ComponentBased>Torque>
pentru obinerea momentului. Pentru cazul de fa, n figura 4.27 este
prezentat valoarea forei determinat n dou moduri: pe baza lucrului
mecanicvirtualipebazatensoruluidetensiunealluiMaxwell.

189


Fig.4.27ForacareacioneazasupracomponenteiARMATURA

Trebuiemenionatcforaexprimatprinprimametodsereferla
sistemul de coordonate global cartesian iar cea dea doua la sistemul de
coordonate asociat elementului. Se mai poate determina de asemenea, n
urma unei astfel de analize, componenta pe direcia z a potenialului
magneticvectorial.
Fiierul de rezultate al unei astfel de analize se regsete n
directoruldelucrucudenumireajobname.rmg.

190
5.SIMULAREAFENOMENELORDECURGEREA
FLUIDELOR

5.1.Elementefundamentalealecurgeriifluidelor

Fluidele sunt corpuri la care forele de coeziune sunt foarte mici,


astfel nct deplasarea relativ a elementelor de fluid este foarte uoar
proprietatenumitfluiditate.Caurmare,fluidelenuauoformproprie,iar
deformarealorfrreducereavolumuluipoatefiprodusdeforeorictde
mici.
Lichidelesuntfluidefoartepuincompresibile,iarncontactcuun
gaz au o suprafa liber. Gazele sunt fluide care umplu ntotdeauna
ntregul volum care le st la dispoziie, sunt foarte compresibile i pot
rmne n repaus numai ntrun recipient nchis. Mecanica fluidelor
studiaz repausul i micarea fluidelor, precum i interaciunea lor
mecaniccucorpurilesolidecucarevinncontact.

5.1.1Modeluldefluid

La fel ca toate fenomenele fizice, micarea unui fluid este deosebit


decomplex,iarconsiderareasimultanatuturorfactorilorcareintervinn
timpulmicriiarconducelaoformularematematicpreacomplicatfa
de cunotinele noastre actuale [28]. Fenomenul real trebuie deci
simplificat,adicaproximat,prineliminareafactorilorneeseniali,darprin
pstrarea acelor al cror rol este determinant. Asemenea procese de
abstractizareseimpunntoatetiinelenaturiiieleconduclacreareaunor
sistemeteoreticenumitemodele.Modelulconstituieoimaginesimplificat
a unui fenomen real; el reine numai caracteristicile eseniale ale
fenomenului real, fcnd abstracie de caracteristicile secundare. n
mecanica fluidelor, evoluia metodelor matematice a permis studiul unor
modele din ce n ce mai complexe: fluidele ideale incompresibile, fluidele

191
ideale compresibile, fluidele vscoase aflate n micare laminar, fluidele
vscoaseaflatenmicareturbulentetc.
Prima aproximare necesar n construirea unui model de fluid
const n a adopta ipoteza continuitii. Fluidele, ca de altfel ntreaga
materie, au o structur discontinu. Dar mecanica fluidelor studiaz
fenomene care se produc la scara macroscopic, iar la aceast scar i n
aplicaiile curente fluidele se comport ca i cnd materia ar fi distribuit
continuu.Deaceea,sepoateadmiteipotezacontinuitii,conformcreiaun
fluid are o structur continu la orice nivel eventual cu excepia unor
puncte,curbesausuprafeedediscontinuitate.Uncorpdeformabilicare
are aceast proprietate se numete mediu continuu deformabil. Se va
admite c acest mediu continuu deformabil este izotrop. Pentru a avea
importan practic, modelul de fluid adoptat trebuie sa aib proprieti
carescorespundproprietilorfluidelorreale.Sevaconsideradecicun
fluid este un mediu continuu deformabil i izotrop, dac are toate sau
numaiopartedintreproprietilefiziceesenialealefluidelorreale.
Dintre proprietile fizice ale fluidelor cele mai importante sunt:
presiunea, temperatura, densitatea i greutatea specific. O importan
aparteoarevscozitateafluidului.
Vscozitateaesteproprietateafluidelordeaseopunedeformaiilor,
nspecialacelorcenuconstituiereducerialevolumului,prindezvoltarea
unor eforturi unitare; cele mai specifice sunt eforturile unitare tangeniale
caresedezvoltntrestraturiledefluidvecineiaflatenmicarerelativ.
Maigeneral,seadmitecntromicareparalelaunuifluid,adic
ntromicarencaretraiectoriiletuturorelementelordefluidsuntdrepte
paralele ntre ele, asupra unui element de suprafa dS paralel cu
traiectoriileseexercitefortulunitartangenial avndvaloarea[28]:
dv
= (5.1)
dn
unde: n este normala la dS. Relaia 5.1 reprezint ipoteza lui Newton.
Coeficientulsenumetevscozitatedinamic.
Modelul de fluid care ine seama de vscozitatea fluidului se
numetefluidvscossaufluidreal.Modeluldefluidcarenuineseamade
vscozitatea fluidului se numete fluid ideal. Fluidele vscoase care se
comportconformipotezei(rel.5.1)senumescfluidenewtoniene,celelalte

192
fluidenenewtoniene.Apa,aerulimajoritateacelorlaltefluideutilizaten
tehnicsuntfluidenewtoniene.
Vscozitatea dinamic variaz foarte puin cu presiunea, dar
foarte mult cu temperatura. La creterea temperaturii, vscozitatea
lichidelorscade,pecndceaagazelorcrete.
Pe lng vscozitatea dinamic este important s se defineasc i
vscozitateacinematic:

= (5.2)

unde: estevscozitateadinamic;
densitateafluidului.

5.1.2Micrilaminareimicriturbulente

Micrilefluidelorvscoasesempartndouclasecarepotfipuse
n eviden printro experien simpl datorat lui O. Reynolds. Se
presupunecunlichidcurgeprintroconductcilindriccirculardesticl
iarocantitatedin acelailichid,darcolorat, este injectatn axaconductei,
paralelcuaceastax.Dacvitezalichiduluinuestepreamare,atuncijetul
colorat se menine rectiliniu i de aceeai grosime, adic traiectoriile
elementelordelichidsuntparalelecuaxaconductei:nacestcazmicarea
lichidului se numete laminar. Dac viteza lichidului este mrit n mod
continuu, se observ de la un moment dat c jetul colorat devine sinuos
apoi se ngroa i dispare, ntregul lichid se coloreaz uniform, adic au
locimicrisecundare,transversalefadeaxaconductei;nultimulcaz,
micarea lichidului se numete turbulent. Natura micrii depinde de
mrimea[28]:
vD
Re = (5.3)

numitconstantaluiReynolds,unde
vestevitezalichidului;
Ddiametrulconductei;
vscozitateacinematic.
Tranziiadelamicarealaminarlamicareaturbulentarelocntr
un interval: Recr min Re Recr max unde valorile Recr min, respectiv Recr max se
numesc numrul lui Reynolds critic minim i numrul lui Reynolds critic

193
maxim.Fenomenuldescrisseproducelatoatefluidelevscoase,adicila
gaze.

5.2Simulareacurgeriifluidelorprinmetoda
elementuluifinit

nacestcapitolsevaanalizamoduldesoluionareaanalizelorprin
metodaelementuluifinitdindomeniulcurgeriifluidelor.ProgramulAnsys
pune la dispoziia utilizatorului un solver denumit Flotran i folosete
elementele finite Fluid 141 i Fluid 142. Aceste elemente sunt folosite
pentru calculul 2D i 3D al distribuiei de vitez i presiune a unui fluid
newtonian cu o singur faz. Efectele termale, dac sunt prezente, pot fi
modelatelarndullor.
Problema curgerii fluidului este definit prin legile conservrii
masei, momentului i a energiei. Aceste legi sunt exprimate prin
intermediul unor ecuaii difereniale, care sunt discretizate folosind o
tehnic bazat pe metoda elementului finit. Ipotezele despre fluid incluse
nanalizsunturmtoarele[9]:
existdoarosingurfaz;
utilizatorultrebuiesdetermine:(a)dacproblemaestelaminar
(alegere implicit) sau turbulent; (b) dac trebuie ales algoritmul de
soluionare pentru o curgere incompresibil (alegere implicit) sau
algoritmuldesoluionarepentruocurgerecompresibil.

5.2.1Ecuaiadecontinuitate

Dinlegeaconservriimasei,seobinelegeadecontinuitate[9]:
(v x ) (v y ) (v z )
+ + + = 0 (5.4)
t x y z
unde: vx,vyivzsuntcomponentelevectoruluivitezpedireciilex,yiz;
densitateafluidului;
ttimpul.
Folosinduse un artificiu, rata de schimbare a densitii poate fi
exprimatprinintermediulrateideschimbareapresiuniiiarateicucare
seschimbdensitateacupresiunea:

194
P
= (5.5)
t P t
unde: Pestepresiuneafluidului.
Evaluareaderivateidensitiirelativlapresiuneprovinedinecuaia
de stare. n cazul folosirii algoritmului de soluionare pentru o curgere
compresibil,pentruungazidealaceastecuaieareforma:
P 1
= = (5.6)
RT P RT
unde: Resteconstantagazului;
Ttemperaturaacestuia;
Dac este utilizat algoritmul de soluionare pentru o curgere
incompresibil(celimplicit),derivatadensitiirelativlapresiunesepoate
exprima:
1
= (5.7)
P
unde: estemodululvolumetric.
Valoareaimplicitde1015pentrunAnsyssetraduceprinfaptul
c pentru un fluid perfect incompresibil, valurile de presiune se vor
deplasainfinitderapiddealungulntreguluidomeniualproblemei,deex.
oschimbarencurgereamaseisevavedeanavalimediat.

5.2.2Ecuaiiledemoment

n cazul unui fluid newtonian relaia dintre solicitare i rata


deformaieifluiduluieste[58]:
u u u
ij = P ij + i + j + ij i (5.8)
x j xi x j
unde: estetensorulsolicitrii;
uivitezeleortogonale;
vscozitateadinamic;
aldoileacoeficientalvscozitii.
Ultimul termen, produsul dintre cel deal doilea coeficient al
vscozitii i derivata vitezei este zero pentru o densitate constant a
fluiduluiiesteconsideratdestuldemicpentruaseneglijancazulunui
fluidcompresibil.
Ecuaia5.8transformecuaiiledemomentnecuaiiNavierStokes.

195
Ecuaiile de moment, fr a lua n considerare alte ipoteze
referitoarelaproprieti,devin[58]:
v x (v x v x ) (v y v x ) (v z v x ) P
+ + + = g x + Rx +
t x y z x
v v v
+ e x + e x + e x + Tx (5.9)
x x y y z z
v y (v x v y ) (v y v y ) (v z v y ) P
+ + + = g y + Ry +
t x y z y
v y v y v y
+ e + e + e + Ty (5.10)
x x y y z z
v z (v x v z ) (v y v z ) (v z v z ) P
+ + + = g z + Rz +
t x y z z
v v v
+ e z + e z + e z + Tz (5.11)
x x y y z z
unde: gx,gy,gzsuntcomponenteleacceleraieigravitaionale;
densitatea;
evscozitateaefectiv;
Rx,Ry,Rzrezisteneledistribuite;
Tx,Ty,Tztermeniipierderiivscoase.
Pentru cazul laminar vscozitatea efectiv este nimeni alta dect
vscozitatea dinamic iar vscozitatea efectiv pentru modelul turbulent
estedescrisulteriornacestcapitol.
TermeniiRx,Ry,iRzreprezintoricetermenisurspecareardori
utilizatorul s i adauge. Un exemplu este rezistena distribuit, folosit
pentru a modela efectul unei caracteristici geometrice fr ai modela
geometria.Alteexempleincludcurgereaprinecraneimediiporoase.
Termenii Tx, Ty i Tz sunt termenii pierderii vscoase care sunt
eliminai n cazul proprietii constante i incompresibile. Ordinea
diferenierii este inversat n fiecare termen, reducnd termenul la o
derivataecuaieidecontinuitate,careestezero.
v x v y v z
Tx = + + (5.12)
x x y x z x

196
v x v y
v z
Ty = + + (5.13)
x y y y
z y
v v y v z
Ty = x + + (5.14)
x z y z z z
Conservarea energiei poate fi exprimat n termeni ai temperaturii
destagnare(total),frecventfolositncazulfluidelorcuungradmarede
compresiune sau ai temperaturii statice, potrivit analizelor de
incompresibilitatedemicvitez.

5.2.3Ecuaiaenergieicompresibile

ntermeniitemperaturiitotale(saudestagnare)ecuaiacompleta
energiei,ncazulcompresibilcutransferdecldur,este:
T
( C p To ) + ( vxC p To ) + ( v yC p To ) + ( vz C p To ) = K o +
t x y z x x

To To P
+ K + K + W + E + Qv + +
v k
(5.15)
y y z z t
unde: Cpesteclduraspecific;
Totemperaturatotal(saudestagnare);
Kconductivitateatermic;
Wvlucrulmecanicdatoratvscozitii;
Qvsursadecldurvolumetric;
disipareadeclduradatoratvscozitii;
Ekenergiacinetic.
Temperatura static este calculat din temperatura total pe baza
expresieienergieicinetice:
v2
T = To (5.16)
2C p
unde: Testetemperaturastaticiarvreprezintmagnitudineavectorului
vitezalfluidului.
Temperaturile statice i totale ale nodurilor nonfluide vor fi
aceleai.
TermeniiWv,Ekisuntdescriinceleceurmeaz.
Lucrulmecanicdatoratvscozitiiestecalculatcurelaia[58]:

197
u j u k
W v = u j + (5.17)
xi xi xk x j
underepetiiaunuiindicedenotonsumaredupceletreidireciiortogonale.
Valoareaenergieicineticeeste:
K 1 2 K 1 2
Ek = v v
x C p x 2 y C p y 2
K 1 2
v (5.18)
z C p z 2
nsfrit,disipareadecldurdatoratvscozitiieste:
u u ui
= i + k (5.19)
x x
k x j k
n absena transferului de cldur (ceea ce reprezint cazul
compresibil adiabatic), ecuaia 5.16 este folosit pentru a calcula
temperaturastaticdintemperaturatotalspecificat.

5.2.4Ecuaiaenergieiincompresibile

Ecuaia energiei pentru cazul incompresibil poate fi derivat din


ecuaia energiei din cazul compresibil prin neglijarea lucrului mecanic
datorat vscozitii (Wv), a presiunii de lucru, a disiprii de cldur
datorat vscozitii () i a energiei cinetice (Ek). De vreme ce energia
cinetic este neglijat, temperatura static (T) i cea total (To) sunt egale.
Ecuaia energiei ia acum forma unei ecuaii de transport termale pentru
temperaturastatic:

( C p To ) + ( v xC p To ) + ( v y C p To ) + ( vz C p To ) =
t x y z
To To To
K + K + K + Qv (5.20)
x x y y z z

5.2.5Turbulena

Dac efectele ineriale sunt destul de mari n raport cu efectele


vscoase,curgereapoatefiturbulent.Utilizatorulesteresponsabilpentru
alegereauneicurgeriturbulentesauneturbulente.Turbulenanseamnc

198
viteza instantanee fluctueaz n fiecare punct al cmpului de curgere.
Vitezaesteastfel,exprimatdindoitermeniianumeunulalvaloriimedii
iunulaluneicomponentefluctuante:
v x = v x + v x' (5.21)
unde: v x este componenta medie a vitezei pe direcia x iar v x' este
componentafluctuantavitezeipedireciax.
Dac o astfel de vitez este folosit pentru viteza instantanee n
ecuaiileNavierStokes,ecuaiilepotfiatuncimediatentimp,observnd
c media timpului componentei fluctuante este zero iar media timpului
valoriiinstantaneeestevaloareamedie.Intervaluldetimppentruintegrare
este ales arbitrar suficient de lung pentru ca acestea s fie adevrate i
suficient de scurt pentru ca efecte trectoare n timp real s nu afecteze
aceastintegrare.
1 t 1 t

t
0
v x' dt = 0;
t
0
v x dt = v x (5.22)

Dup substituia ecuaiei 5.21 n ecuaii de moment, medierea


timpului duce la termeni adiionali. Vitezele n ecuaiile de moment sunt
cele mediate, i renunm la bar n expresiile ulterioare ale ecuaiilor de
moment, astfel nct absena unei bare denot acum o valoare medie.
Termeniisuplimentarisunt:

xR =
x
(
v x' v x'

y
)
v x' v 'y (

z
) (
v x' v z' ) (5.23)

yR =

x
(
v 'y v x'

y
)
v 'y v 'y (
z
) (
v 'y v z' ) (5.24)

zR =

x
(
v z' v x'

y
)
v z' v 'y (

z
) (
v z' v z' ) (5.25)

unde: reprezinttermeniisolicitriiReynolds.
R

n abordarea vscozitii nvolburate a curgerii turbulente


utilizatorul poate pune aceti termeni sub forma unui termen al solicitrii
vscoase, cu un coeficient necunoscut, vscozitatea turbulent. De
exemplu:
v x
v x' v 'y = t (5.26)
y
Principalul avantaj al acestei strategii provine din observaia c
reprezentarea lui R este de exact aceeai form cu cea a termenilor de

199
difuziunedinecuaiileoriginale.Ceidoitermenipotficombinaincazul
ncareovscozitateefectivestedefinitcasumavscozitiilaminareia
celeiturbulente:
c = + t (5.27)
Soluia problemei de turbulen se nvrte apoi n jurul soluiei
vscozitiiturbulente.
ExistasemodeledeturbulendisponibilenAnsys.Acronimele
modelelorinumeleacestorasunturmtoarele[58]:
ModelulstandardkStandardkModel
ModeluldeecuaiezeroZeroEquationModel
RNG (Modelul grup renormalizat) (Renormalized Group
Model)
NKE (Noul model k al lui Shih) (New k Model due to
Shih)
GIR(ModelulluiGirimaji)
SZL(ModelulluiShi,Zhu,Lumley)(Shi,Zhu,LumleyModel)
Cel mai simplu model este modelul de ecuaie zero, iar celelalte
cinci modele sunt modelul de dou ecuaii standard k i cele patru
extinderialesale.

5.2.6Presiunea

Din considerente de acuratee numeric, algoritmul de calcul


soluioneaz problemele pentru o presiune relativ i nu pentru una
absolut.
Considerndposibilitateaderezolvareaecuaiilorntrunsistemde
coordonaterotativ,expresiadefinitoriepentrupresiunearelativeste:
Pabs = Pref + Prel 0 {g }{r} + 0 ({} {} {r}){r}
1
(5.28)
2
unde: oestedensitateadereferin(calculatdinecuaiadestarepebaza
temperaturiinominale);
Prefpresiuneadereferin;
{g}vectorulacceleraieigravitaionale;
Pabspresiuneaabsolut;
Prelpresiunearelativ;
{r} vectorul poziiei particulei de fluid raportat la sistemul de
coordonaterotativ;

200
{} vectorul vitezei unghiulare constante al sistemului de
coordonate.
Combinnd ecuaiile de moment (ecuaiile 5.9 ... 5.11) n form
vectorial i considernd din nou un sistem de coordonate rotativ,
rezultatuleste:
D{v}
+ 2 { } {v} + {} {} {r} =
Dt
= {g } Pabs + 2 {v} (5.29)
unde: {v}estevectorulviteznsistemuldecoordonaterotativ;
vscozitateafluidului;
densitateafluidului
n absena rotaiei, vectorul {v} este nimeni altul dect vectorul
viteznsistemuldecoordonateglobal.
Negativulgradientuluipresiuniiabsoluteeste:
Pabs = Prel 0 {g} + 0 {} {} {r} (5.30)
Introducnd aceast expresie n form vectorial a ecuaiei de
momentseajungelaurmtoareaexpresie:
D{v}
+ 2 { } {v} + ( 0 ){} {} {r} =
Dt
= ( 0 ){g } Prel + 2 {v} (5.31)
Pentru uurin, rezultatul presiunii relative este acela
msurat n sistemul global staionar de coordonate. Aceasta
nseamnctermeniirotaionalisuntsczuidinpresiuneacalculat
dealgoritm.

5.3Exempludeanaliznumericpentrucurgerea
laminaraunuigazprintroreeadeconducte

Se pune problema simulrii prin metoda elementului finit cu


ajutorul programului Ansys a curgerii unui gaz (aer) printro reea de
conducteaacumseobservnfigura5.1.

201

Fig.5.1Schiareeleideconducteanalizate

Vitezadeintrareaaeruluinparteastngareeleideconducteeste
v = 20 mm/s. n aceast analiz nu se ia n considerare frecarea cu pereii
conducteicarepoatefineglijat.Rezultatelecaresedorescafiobinuten
urmaanalizeisunt:vitezeleaeruluilaieireadinceledoubrae(inferiori
superior) dar i variaia vitezei pe liniile care delimiteaz cele dou brae.
Totodat se dorete i obinerea distribuiei presiunii n reeaua de
conducte.LafelcancazulcelorlalteanalizerealizatecuprogramulAnsys
primulpasrealizatesteacelaprincareserealizeazfiltrareameniurilorn
funcie de tipul analizei necesare. Acest lucru se realizeaz utiliznd
comanda:
MainMenu>Preferences>

202


urmatdeselectareaopiunilorFLOTRANCFDihmethoddincasetade
dialogcaresedeschide(fig.5.2).


Fig.5.2Selectareaopiunilorpentrufiltrareameniurilorlaoanalizdecurgerenregim
laminarsauturbulent

Urmtoarea etap este constituit din alegerea dimensionalitii


problemei i alegerea tipului de element cel mai adecvat. Se va realiza o
analizbidimensionaliartipuldeelementfolositvafiFluid141.
Acesttipdeelementsepoatefolosi att n analizele de curgere de
tipstaticctinanalizeledecurgeredetiptransient.Acesttipdeelement
poate fi folosit de asemenea i n analizele care presupun interacii ntre
fluide i solide. Pentru analizele de tipul celor de fa, vitezele sunt
obinute pe baza principiului conservrii momentului, presiunile sunt
obinute pe baza principiului conservrii masei iar temperaturile (acolo
undeestecazul)pebazaprincipiuluiconservriienergiei.

203
Problemeledecurgeresuntproblemeneliniareipentrurezolvarea
lorprogramuldecalculnecesitunuinumrdeiteraii.Numruldeiteraii
necesar rezolvrii unei probleme de curgere depinde de mrimea
problemei(numruldeelementefinitealreelei)idestabilitateaacesteia.
Dinexperienaautorilorputemspunecproblemelebidimensionaledetip
laminar presupun un numr de iteraii de 4050 iar cele de tip turbulent
necesitunnumrmaimaredeiteraii,respectiv6080.
Elementul finit de tip Fluid 141 se poate utiliza att n varianta cu
treinodurictinvariantacupatrunoduri(fig.5.3).


Fig.5.3ElementulFluid141folositnanaliz[60]

Alegereatipuluideelementsefacefolosindcomanda:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(Fluid141).
n continuare se construiete geometria reelei de conducte
folosindusecomenzilecorespunztoarepentrugenerareadepuncte,liniii
arii.Sedivizeazliniilecarecompungeometriareeleideconducte(liniile
exterioare)nnumrpar de diviziuni.Sevaine contde mrimea fiecrei
liniiastfelnctmrimeadiviziunilordepefiecareliniesfieaproximativ
egal. Pe liniile care se situeaz transversal pe direcia de curgere a
fluidului mrimea diviziunilor care se situeaz spre mijlocul conductei s
fie mai mare dect mrimea diviziunilor care se situeaz spre marginea
conducteiaacumseobservnfigura5.4.Pentruampriiastfelliniilese
vautilizacomanda:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshTool>
urmat de accesarea butonului Set din dreptul lui Line. Acest lucru va
conduceladeschidereauneiferestrededialoglacarendreptulluiNo.Of

204
elementdivisionssevaintroducenumruldediviziunincaresemparte
liniarespectiviarndreptulluiSpacingratiosevaintroduce2.


Fig.5.4mprirean Fig.5.5Fereastradedialogncareseintroducnumrulde
diviziunialiniilor diviziuniispaiereaacestora
transversaleconductei

n urma mpririi tuturor liniilor care compun geometria se


construiesc ariile astfel nct, n msura posibilitilor, se vor construi arii
dincelmultpatruliniicarevorputeafidiscretizateprinmetodacontrolat
(Mapped mesh). Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor construi i
arii din mai multe linii iar acestea vor fi discretizate prin metoda liber
(Freemesh).Astfel,prinmetodacontrolatsevordiscretizaariileA1,A2,
A3,A4,A5,A7,A9,A10,A11iA12iarprinmetodalibersevordiscretiza
ariileA6,A8iA13(fig.5.6).
n urma discretizrilor libere i controlate se va obine o reea de
elemente finite continu i fr elemente finite foarte deformate asupra
creiasepotintroduce ncrcrilei constrngerile.ncrcrile care se vor
introducevorfivitezade20mm/speliniadelacaptuldinstngaalreelei
deconducteipresiunileegalecu0N/mm2peceledouliniidelacaptul
din stnga al reelei. Totodat se vor constrnge liniile exterioare care
delimiteaz reeaua de conducte prin anularea vitezelor pe cele dou
direciidinplanxiy.
Acesteoperaiisevorrealizafolosindcomenzile:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Fluid/CFD>
Velocity>Onlines>

205
urmat de selectarea liniei din partea stng a conductei i introducerea
valorii20ndreptulvitezeiVX.


Fig.5.6Reprezentareaariilorcarecompunreeauadeconducte


n continuare se repet comanda anterioar i se selecteaz toate
liniilecaredelimiteazconturulexterioralconducteimaipuinliniadela
captuldinstngaiceledouliniidelacapeteledindreaptaaleconductei
dupcaresevaintroducevaloarea0ndreptulvitezelorVXiVY.
Observaie:Nusevorselectaniciunadinliniileinterioare!Lsarea
necompletatacelordoucasetenuvaintroduceimplicitvaloarea0!
Pentruintroducereapresiunilorpeceledouliniidelacaptuldin
dreaptaseintroducecomanda:
MainMenu>Solution>DefineLoads>Apply>Fluid/CFD>
Presure>Onlines>
urmat de selectarea celor dou linii i introducerea valorii 0 n dreptul
valoriipresiuniincasetacesevadeschide.
Aceste operaii fiind terminate reeaua de elemente finite cu
ncrcrileiconstrngerileaplicatesevaprezentacanfigura5.7.

206

Fig.5.7Reeauadeelementefiniteincrcrileiconstrngerileaferente

Pentru realizarea simulrii mai trebuiesc introduse acum doar


condiiile referitoare la fluid i unitile de msur folosite, precum i
parametrii analizei. Pentru stabilirea datelor de material se va accesa
comanda:
MainMenu>Solution>FlotranSetUp>FluidProperties>
iinndcontcnuestevorbadeoanalizcuplatcurgeretermalsevor
introduce doar parametri necesari unei analize de curgere i anume
densitatea i vscozitatea. Pentru aer programul pune la dispoziie din
bibliotecaluiacestevalori,astfelnctnuestenecesardectsselectmdin
casetele de derulare corespunztoare opiunile AIRMM pentru ambele
opiuniaacumsepoateobservaidinfigura5.8.
Se trece apoi la setarea parametrilor analizei prin utilizarea
comenzii:
MainMenu>Solution>FlotranSetUp>ExecutionCtrl>
dupcaresevaintroducenumruldeiteraiinecesarerulriianalizei(fig.
5.9).ncazulanalizeidefaaufostnecesare50deiteraiipentruatingerea
convergenei.

207

Fig.5.8Moduldeintroducerealdatelor Fig.5.9Moduldeintroducerealdatelor
referitoarelaproprietilefluidului referitoarerulareaanalizei

Trebuie menionat aici c fiierul n care programul stocheaz


rezultatelevaaveancazuluneianalizedecurgereextensia.rfl.
Dac pe parcursul modelrii, discretizrii i introducerii datelor
referitoarelafluidsau introdusdaten diferite uniti de msuracestea
potfiaduselaunnumitorcomunfolosindcomanda:
MainMenu>Solution>FlotranSetUp>FlowEnvironment>
RefConditions>
Odatcuparcurgereaacesteiultime etapesepoate trece larularea
analizeirespectivacelor50deiteraiiutilizndcomanda:
MainMenu>Solution>FlotranSetUp>RunFlotran>
Interfaa grafic va prezenta modul n care tind spre convergen
celetreicriterii:presiuneivitezdupceledoudirecii: VXiVYdup
care analiza este soluionat. Modul n care se atinge convergena este
prezentatinfigura5.10.

208

Fig.5.10Moduldeatingereaconvergeneipentruceletreicriterii

Pentruavizualizarezultateleestenecesarncrcareadatelordup
ultimaiteraiecuajutorulcomenzii:
MainMenu>GeneralPostprocesor>ReadResults>LastSet>
Pentru determinarea vitezei sub form vectorial n diferitele
poriunialeconducteiseintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>
VectorPlot>Predefined>
urmat de selectarea vitezei n caseta de dialog ce se deschide. Se obine
astfelfigura5.11.
Seobinedeasemeneanurmauneiastfeldeanalizedecurgerei
hartapresiunilordealungulntregiiconducte.Pentruaceastaseintroduce
comanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>ContourPlot>
NodalSolution>
dupcareseselecteazdincasetadedialogcesedeschideDOFSolution>
Presure, obinnduse figura 5.12. Dac se dorete obinerea hrilor
vitezelorpeceledou direciiVX i VY acest lucruse poate realiza tot cu
comandademaisusdupcareseselecteazDOFSolution>XComponent
of fluid velocity sau Y Component of fluid velocity. Tot prin utilizarea
acesteicomenzisepoatedeterminaivaloareaenergieicineticeturbulente
ncazuluneianalizencareturbulenaesteluatnconsiderare.

209


Fig.5.11Vitezadinconductexprimatvectorial[mm/s]


Fig.5.12Hartapresiuniidinconduct[kN/mm2]

210
Un alt tip de rezultat care se poate obine este reprezentat de
graficele de variaie ale vitezelor pe direcia x la capetele din dreapta ale
reelei de conducte. Pentru aceasta este nevoie parcurgerea mai multor
etape.Seintroducecomanda:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PathOperations>
DefinePath>Bynodes>
dup care se vor selecta dou noduri aflate la captul liniei care ne
intereseaz i se introduce denumirea cii (n cazul de fa sus). Se
introduceoaltcomand:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PathOperations>
MapontoPath>
i se introduce denumirea graficului dorit (viteza_x, n cazul nostru)
selectnduseopiuneaVelocityVX.Onoucomandseiniializeaz:
MainMenu>GeneralPostprocesor>PlotResult>
PlotPathItem>OnGraph>
i se selecteaz eticheta dorit (viteza_x) (fig. 5.13). Repetnduse suita de
comenzi anterioare se obine i graficul de variaie pentru conducta
inferioar(fig.5.14).


Fig.5.13Graficulvitezeipedireciaxla Fig.5.14Graficulvitezeipedireciaxla
ieireadinparteasuperioar[mm/s] ieireadinparteainferioar[mm/s]


Dupcumseobservdinceledougraficedaridinfigura5.11n
partea superioar a conductei, datorit obstacolului ntlnit viteza pe
direcia x prezint un minim local i dou maxime locale n timp ce n
parteainferioargraficulestereprezentatdeoparabol.

211
Aceste tipuri de analize sunt foarte importante nu doar n cazul
curgerilorlaminaredarincazulcurgerilorturbulente.naintedestartul
analizeiutilizatorultrebuiesstabileasc(pebazaconstanteiluiReynolds)
tipul de curgere. Dac se dorete o analiz la care s se in cont i de
turbulene atunci nainte de rularea analizei se va stabili cu ajutorul
comenzii:
MainMenu>Solution>FlotranSetUp>SolutionOptions>
prinselectareaopiuniiturbulent,tipulanalizei.

212
6.SIMULAREAPROCEDEELORDEDEFORMARE
PLASTICLARECEPRINANALIZNDOMENIUL
NELINIAR

6.1Tipurideanalizeaplicateprocedeelorde
deformareplasticlareceirezultatelelor

Tehnologiile de prelucrare prin deformare plastic la rece pot fi


aplicatentrundomeniufoartelargnindustriaconstructoaredemainii
aparate,mecanicfin,electrotehnicielectronic,industriabunurilorde
larg consum i utilaje datorit avantajelor tehnicoeconomice pe care le
prezint: folosirea eficient a materialelor i energiei, creterea
productivitiiieconomicitiifabricaieietc.
Se constat c dezvoltarea industrial mondial actual este
generatdeoadevratexploziebazatpeimplementareatehnologiilorde
presarenlocultehnologiilorclasicedeprelucrareprinachiere.Elaborarea
de noi tehnologii de presare, presupune utilizarea unor tehnici moderne
privitoare la proiectarea asistat de calculator a produselor i sculelor,
simularea deformrii prin metoda elementelor finite, controlul adaptiv al
procesului,utilizareaunormainiuneltecucomandnumericetc.
Sa ajuns, astfel, la obinerea unor piese deosebit de complexe ca
form,cuprecizieicalitateridicate,ntrunnumrredusdeoperaii.
Toate acestea fac ca productivitatea s creasc foarte mult,
pierderile de material s fie minime, ceea ce face ca firmele din rile cu
industrie i cercetare tiinific dezvoltate s ocupe primele locuri n
producia de astfel de bunuri materiale. Acest stadiu a putut s fie atins
numaicaurmareaexisteneiunorcercetrifundamentaleiaplicativebine
organizateprecumiprindiseminarearezultatelorobinute.
Oricecercetaresistematicaprocedeelordedeformareplasticnumai
este posibil fr descrierea matematic a procesului. n completarea
descrieriimatematice prin procedee analitice bazatepe teoria plasticitii, se
impune n ultimul timp ateniei, modelarea proceselor de deformare prin

213
metodenumerice.ntreacesteasedistingenetmetodaelementelorfinite,care
datoritaplicriipescarlargndomeniulcalculeloringinereti,reueteo
foarte bun apropiere a rezultatelor calculate de cele determinate
experimental. Aceast reuit are n principal dou cauze. Astfel, pe de o
parte dezvoltrile teoretice care se succed ntrun ritm susinut i se
concretizeaznapariiadenoiprogramesaufacilitidemodelarencadrul
pachetelor software consacrate, reuesc o modelare a unor fenomene reale
prinaplicareaunuiaparatmatematicextremdelaborios.Unaldoileafactor
determinant, datorit numrului foarte mare de calcule care este specific
metodei elementelor finite, este apariia unor computere puternice, relativ
ieftine,deciaccesibile,carefaciliteazanalizecomplexe[6].
Dintre procedeele de deformare plastic la rece care pot fi simulate
prinmetodenumericeamintim:ambutisarea,ndoirea,calibrarea,fasonarea,
rsfrngereamarginilor,umflarea,gtuireaiextrudarea.
n cazul simulrii unui astfel de procedeu exist dou tipuri de
analize care se pot efectua: analiz invers i analiz direct. Analiza
invers este o analiz care are drept scop primordial determinarea formei
semifabricatului(desfuratapiesei)ideterminareauneistriprezumtive
detensiuniideformaii.Sepleacdelageometriafinalapieseinurma
procedeului de deformare, obinut printrun program CAD care permite
lucrul acesta i are ca i particularitate faptul c nu se iau n considerare
sculele (plac activ, poanson, element de reinere) i nici jocul dintre
acesteasaucinematicaacestora(fig.6.1).


Fig.6.1Geometriafinalapiesei Fig.6.2Subierearelativobinutnurma
importatdintrunprogramCADi analizeinumerice
discretizatntrunprogramCAE

Singurele date care trebuie introduse sunt geometria piesei,


grosimeaacesteiaidateledematerial.Rezultateleobinutesunt:tensiunile

214
principaleispecifice,deformaiileprincipaleispecifice,variaiagrosimii
materialului,subierearelativ(fig.6.2),forailucrulmecanicconsumatn
proces dar i forma final a semifabricatului. Toate rezultatele pot fi
prezentateattpegeometriafinalctipesemifabricatpentruaevidenia
zonele cu probleme. Neajunsurile acestui tip de analiz sunt reprezentate
defaptulcnuseinecontdesculeledepresare.
Pentrueliminareaacestorneajunsuripachetelesoftwareauinclusi
analizeledirecte(fig.6.3)lacaresepleacdelaformasemifabricatuluiin
urmasimulriiseajungelaformafinalapiesei(fig.6.4).

Fig.6.3Elementelesistemuluitehnologic Fig.6.4Piesanformafinal
laanalizadirect


Fig.6.5Curbelelimitdedeformare Fig.6.6Variaiaforeintimpulprocesului
obinutepepiesafinal deambutisare


Datelerezultatenurmaanalizeisuntnprincipalaceleaidarsunt
obinutecuunprocentmairedusdeeroaredatoratapropieriisimulriide
condiiilerealededeformare,respectivincludereasculelornsimulare(fig.
6.3) dar i a jocurilor dintre poanson i placa activ, a cinematicii

215
poansonului(sauaplciiactiveundeestecazul),aforeicucareacioneaz
elementuldereineresauanervurilordeblocare.
La aceste tipuri de analize se pot obine i curbele limit de
deformarecarenusuntaltcevadectgrafice,pentrutoateelementelefinite
ale reelei, n coordonatele deformaie principal (1) deformaie
secundar (2). n funcie de poziia pe aceste grafice fa de nite
linii i curbespecificematerialului caresedeformeaz seobindate
referitoare la posibilitatea apariiei fisurilor sau chiar ruperii sau a
ngroriloraccentuatealematerialuluindiferitezone(fig.6.5). Un
rezultat important pe care l permite derularea unei analize inverse l
reprezint obinerea valorii revenirii elastice a materialului piesei dup
scoatereadinmatri.Acestlucruconstituieunavantajimportantdeoarece
revenirea elastic reprezint fenomenul nedorit de modificare a formei i
dimensiunilor unei piese supuse unui procedeu de deformare plastic la
rece iar cunoaterea mrimii revenirii elastice este esenial pentru
proiectareamatrieidedeformare.
Unaltrezultatimportantesteacelalegatdevariaiaforeintimpul
procesului (fig. 6.6) care permite alegerea presei n cazul pieselor cu
configuraiecomplexlacareforanusepoatecalculaanalitic.

6.2Metodadeanalizfolositpentrumodelare

Analiza prin metoda elementului finit n domeniul neliniar a


deformrii plastice prezint o serie de particulariti care vor fi trecute n
revist n cele ce urmeaz. Se va face n continuare o succint descriere a
aparatului matematic i a metodei de calcul folosit pentru simulrile
numerice ale proceselor de deformare plastic la rece, artnduse modul
deabordareaproblemeinmajoritateaprogramelordecalculexistente.
Pentru a modela procedeele de deformare plastic la rece de acest
tip, trebuie s fie satisfcute o serie de condiii cum ar fi: s se respecte
legile de bilan din mecanica solidului, s se fac o interpretare corect a
legiidematerial,ssefacointerpretarecorectacinematiciiimplicatede
desfurarea procesului fizic n timp i s se in cont de fenomenele de
contact i de schimbarea local a acestei stri. Aceste condiii implic
complicaiilanivelulaparatuluimatematicpentrusoluionareasistemului
deecuaiideechilibru.Astfelvorfinecesare[14,15],pedeoparte,pentru

216
descrierea matematic, mrimi potrivite ale deplasrilor nodale, definiii
adecvate ale tensiunilor, legi de material adecvate, iar pe de alt parte,
pentru tratarea numeric corespunztoare a problemelor sunt de dorit
formulri eficiente, algoritmi de soluionare stabili i puternici, precum i
unsistemdecalculfiabilidemarecapacitate.Ecuaiadeechilibrupentru
unsistemcucomportareneliniar,estedatderelaia6.1:
K (R,U ) U = R (6.1)
n aceast ecuaie se observ c matricea de rigiditate a sistemului
(K) este dependent de ncrcarea (R) i deplasrile sistemului (U) la un
momentdat.Surseleacesteicomportri,ncazuldeformriiplasticelarece,
potfigrupate[1],dupcumurmeaz:
Neliniariti de material. Sunt cauzate de o relaie neliniar ntre
tensiunile aplicate i deformaiile specifice care se produc n oelul
deformatnzonaplastic.Relaiaaceastanusepoatedefiniexactdinpunct
devederematematic,darsedescrieprininterpolareadatelorexperimentale
dematerial(curbedecurgere).
Neliniariti geometrice. Sunt cauzate, pe de o parte, de o relaie
neliniar ntre deplasri i deformaiile specifice, iar pe de alt parte de
relaia fore aplicate tensiuni. Acest tip de neliniaritate este definit
matematic, dar este de multe ori dificil de tratat numeric. Separarea
matematic a neliniaritilor de primele dou tipuri nu este unic. Un
exempludeacesttip,pentruunelementplancupatrunoduri,ndoufaze
temporalealeanalizeiseparatedeunincrementdetimpt,esteprezentat
n figura 6.7, a. Aici se observ caracterul neliniar al dependenei
deformaiilor specifice de deplasrile nodale i faptul c deformaiile i
rotirile specifice nu mai sunt infinitezimale ca n cazul solicitrii n
domeniulelastic.
Neliniariti ale condiiilor de frontier. Contactul semifabricat
elementeactiveifenomeneledefrecareinerenteintroducacestemodificri
alecondiiilordefrontierntimpuldesfurriiuneianalize.nexemplul
prezentatnfigura6.7,b,dendatcedistanacriticdecontactuscade
sub o valoare prescris, fora nodal se modific brusc, fr vreo legtur
cu starea de tensiune existent n elementul respectiv, doar datorit
stabiliriidecontact.
Analiza cu elemente finite n domeniul neliniar este deci mult mai
compleximaicostisitoaredectanalizandomeniulliniar.Deasemenea,
analiza neliniar nu poate fi formulat ca un set de ecuaii liniare i

217
rezolvat ca atare. n general, soluionarea acestor probleme necesit
aplicarea unor scheme incrementale de rezolvare. Acest lucru se face prin
corelareadesfurriiprocesuluidedeformarepeparcursulunorintervale
de timp t, numite incremente de timp. Schemele de rezolvare sunt
iterative, ceea ce de multe ori reclam reluarea n mai muli ciclii a
calculelor,pentruaasiguraconvergenasoluieispreunechilibrustaticla
sfritul fiecrui increment de timp. n funcie de tolerana impus
criteriului de convergen ales, analiza necesit un numr mai mare sau
maimicdeiteraii,pentruacelaisetdedatedeintrare.

Fig.6.7Exempledeneliniariti.a.)Exempludeneliniaritategeometricelementplan
cupatrunodurindoufazetemporalealeanalizei.b.)Exempludeneliniaritatea
condiiilordefrontiermodificareaforeinodaledatoritstabiliriicondiiilorde
contact


Programuldecalculfolositpentrumodelareadeformriiplasticela
rece(AnsysLsDyna),afostalesdatoritcapacitiisaledeadescrieidea
lua n considerare toate cele trei tipuri de neliniariti mai sus prezentate.
Sefoloseteoformulareincrementalaecuaiilordeechilibru(formularea
Lagrangian revizuit) bazat pe urmrirea strii de echilibru a corpului
deformabillaintervaleledetimp0,t,2t,3t,...,nt.Calcululvizeaz
toatenodurilereeleideelementefinitedelanceputuldeformriiipn
la sfritul acesteia. n formularea Lagrange revizuit, matricea de
rigiditateesteasamblatnconfiguraiageometricaincrementuluiactual,
iar rezultatele calculate la sfritul incrementului (tensiuni, deformaii
specifice i deplasri nodale) sunt asociate geometriei nodale revizuite
conform deplasrilor calculate. Aceast formulare este cea mai potrivit,
dintre cele aflate la dispoziie, pentru modelarea acestui proces de

218
deformare,caracterizatprintrogeometrienpermanentmodificareiprin
deplasri pe distane mari a unor elemente. n legtur cu aceast
formulare se definesc proprietile de material asociate modelului, care
trebuieslcaracterizezesubtreiaspecte[23]:
condiie de curgere, care specific starea de tensiune multiaxial
carecorespundenceperiicurgeriiplastice;
lege de curgere (legea de normalitate), care face o relaie ntre
cretereadeformaieiplasticespecifice,stareacurentdetensiunii
cretereatensiunilordupcurgere;
lege de ecruisare, care precizeaz cum se modific condiia de
curgerentimpulcurgeriiplastice.
Cele trei aspecte sunt sintetizate n figura 6.8. Aici sunt
reprezentate elipsele corespunztore suprafeei de curgere pentru cazul
bidimensional n condiia de curgere Von Mises. Condiia de curgere, la
timpult,estedescrisdeecuaia6.2:
t
( )
F t ij ,t k = 0 (6.2)


Fig.6.8Reprezentareagraficaproprietilordematerialpentrucazulbidimensional


t
unde k reprezintovariabildestare,latimpult,caredepindede
deformaia natural n completare se definete n ecuaia 6.3, regula de
curgere, (legea de normalitate) conform figurii 6.8, a, drept direcia de
deplasareacurbeidecurgerelaunmomentt.

219
t F
d ijpl = t , (6.3)
t ij
unde este un scalar cu semnificaia unei creteri echivalente a
t

deformaiei plastice specifice, iar ijpl este creterea deformaiei plastice


naturalelamomentult.ncontinuaresevaexemplificaalgoritmuldecalcul
pentru cazul cel mai simplu, al deformrii n condiii de ecruisare
izotropic(fig.6.8,b)ipebazacriteriuluidecurgereVonMises.
Pentru analiza numeric, formularea Lagrange revizuit i
recreeaz un cadru de referin la nceputul fiecrui increment i necesit
ca date de pornire curba real de curgere a materialului r . Aceste
mrimi legate de comportarea plastic a materialului sunt luate n
considerare de programul de calcul i sunt prelucrate pentru a fi
ncorporatenmatriceaderigiditate(K)dincadrulsistemuluideecuaiide
echilibru 6.1. Implementarea folosit este de tip elastoplastic deci
componenta elastic a deformaiei specifice este luat n considerare, iar
atingereastriiplasticeestenpermanentestatdealgoritmuldecalcul.
n continuare va fi prezentat succint succesiunea de calcul a elementelor
specifice formulrii elastoplastice a modelului. Algoritmii folosii de
programuldecalculsuntstabiliipreciipentruincrementemoderateale
deformaiei specifice. Ei sunt mai puin precii i au o mai slab
convergen pentru creteri ale deformaiei plastice specifice ntrun
increment cu mai mult de zece ori deformaia elastic specific
corespunztoare. n acest sens, la stabilirea incrementului de timp exist
un interval ntre limitele cruia acesta poate fi stabilit. Programul
calculeaz relaia tensiunideformaii specifice la mijlocul incrementului
pentru fiecare punct de integrare pe baza unei deformaii specifice
incrementale prezise. Pentru fiecare prim ciclu iterativ din cadrul unui
increment de timp aceast prezicere se bazeaz pe deformaia specific
incrementaldelaincrementuldetimpanterior.Lacalculultensiunilorde
rspuns se folosete metoda normalei medii, calculnd o matrice de
rigiditatelafiecareincrement.Dacvariabiladecontrollasfritulfiecrui
increment este n limitele toleranei impuse nu se mai fac reiterri. n
timpul reiterrii, valorile deformaiilor specifice calculate la iteraia
precedentsuntconsideratedreptvaloriprezisepentruevaluareamatricei
de rigiditate. n felul acesta se corecteaz influenele negative pe care o

220
prezicere iniial neinspirat lear putea manifesta asupra soluiei.
Algoritmulfolositesteurmtorul:
el = C el . (6.4)
1. Pentru un anumit vector al deformaiei specifice incrementale
() se consider iniial un rspuns perfect elastic al materialului i se
gsetevectorulde cretereincrementala tensiunii () cu relaia6.4, n
care matricea Cel exprim relaia constitutiv tensiunideformaii specifice
n domeniul elastic. Pentru un material izotrop aceast matrice are forma
prezentatnecuaia6.5.

1 (1 ) (1 )
0 0 0

1

0 0 0
(1 ) (1 ) (6.5)

1 0 0 0
C el =
E (1 ) (1 ) (1 )
(1 + ) (1 2 ) 0 0 0
1 2
0 0
2 (1 )
1 2
0 0 0 0 0
2 (1 )
1 2
0 0 0 0 0
2 (1 )
2. Se face n continuare o verificare a ecuaiei 6.2. Dac F() = 0
stareadetensiunicorespundesuprafeeidecurgere.ncazulncareaceast
valoare este pozitiv, programul calculeaz o valoare , astfel nct s fie
satisfcutrelaia6.6.Pentruovaloare nenulserecalculeazcuformula
6.7, asigurnduse astfel o valoare el n interiorul sau pe suprafaa de
curgere,lanceputulincrementului.
F ( ) = 0, 0 < < 1 ; (6.6)
= + (1 ) ;
el el
(6.7)
3. Se face n continuare verificarea strii de tensiune la sfritul
incrementrii.DacexpresiaF(+el)estenegativatunciincrementuleste
purelastic.Dacestepozitivi,nplus,F()areovaloarenegativ,atunci
programul face o evaluare a fraciunii din creterea tensiunii care este
elastic(notatmellapunctul6alalgoritmului),restulcreterii(1mel)fiind
elastoplastic.

221
4. Se aplic n continuare legea de normalitate. Vectorul normal la
curba de curgere are, pentru condiia de curgere Von Mises, valoarea din
ecuaia6.8:
F
=
3
[ 11 , 22 , 33 ,2 12 ,2 23 ,2 31 ] . (6.8)
ij 2 c
5. Odat gsite valorile normalelor, se determin , creterea
t

echivalentadeformaieiplasticela incrementul t, valoare scalarfolosit


n legea de normalitate 6.3, din ecuaia 6.9, n care H este panta curbei de
ecruisare i depinde de deformaia plastic total, motiv pentru care
ecuaiavafirezolvatiterativntrunmaximumdecincipai.
T
F
C
el

ij
t
= T
. (6.9)
F F
H + C
el

ij ij
6.ncontinuare secalculeazcu relaia 6.10 matriceacare exprim
relaia constitutiv tensiunideformaii specifice n domeniul analizei
elastoplastice,Lep.
T
F F
C el
C
el

ij ij
Le p (
= m el C el 1 m el ) T
. (6.10)
F F
H + C
el

ij ij
7.Secalculeaznacestmomentvectoruldecretereadeformaiei
plastice pl cu relaia 6.11, care este exprimarea legii de normalitate din
relaia6.3nacestcaz.
F
pl = t . (6.11)
ij
8. Incrementul real al tensiunii se calculeaz n acest moment, pe
baza relaiei constitutive, cu ajutorul formulei 6.12. n continuare, pe
timpul revizuirii geometriei la sfritul incrementului, tensiunile i
deformaiile specifice sunt reprezentate ca i 0 + , respectiv 0 +.
Pentruasamblareamatriceiderigiditate6.13sefolosetevaloareacalculat
amatriceiconstitutive.

222
= Le p ; (6.12)

K = BT Le p B dV . (6.13)
V

nrelaia6.13,Breprezintmatriceadetransformareadeplasrilor
nodale n deformaii specifice, iar V reprezint volumul corpului
discretizat.
n acest mod, este luat n considerare comportarea neliniar
(elastoplastic)aoeluluisupusdeformrii,ncondiiiledeplasrilormari,
cuformulareaincremental,Lagrangerevizuit.
Pentru soluionarea sistemului de ecuaii de echilibru, programele
desimularenumericpunladispoziiemaimulteproceduriincrementale.
Dintreacestea,doardouauintratndiscuiepentruanalizaprezentatn
lucrarea de fa: metoda NewtonRaphson i metoda NewtonRaphson
modificat. Metoda NewtonRaphson prezint urmtoarele avantaje [25]:
are o convergen rapid (ptratic), spre deosebire de metoda Newton
Raphson modificat care are doar o convergen liniar, i sunt posibile
analize ale unor probleme cu neliniariti de material i geometrice mai
accentuate. Un principal dezavantaj al acestei metode este necesitatea
recalculrii matricei de rigiditate la fiecare iteraie, fapt care poate mri
timpul de calcul n cazul problemelor cu un numr mare de elemente n
reea. n cazul de fa, a fost preferat metoda NewtonRaphson datorit
dimensiuniimediiaproblemeiiadorineideareducenumruldeiteraii
pentruunnumrextremdemaredeincrementedetimp.
Metoda NewtonRaphson, se bazeaz pe rezolvarea iterativ a
sistemului de ecuaii de echilibru pe parcursul unui interval de timp t.
Folosind convenia de notare: exponentul din stnga sus semnific
incrementuldetimp,iarceldindreaptasusreprezintnumruliteraiei,se
introduce variabila t+tFi, definit conform relaiei 6.14, care reprezint
matriceaforelorrezidualelaincrementult+tiiteraiai,cadiferenntre
matriceaforelordencrcarenodale(aplicatedinexterior),t+tRimatricea
forelor interne de ncrcare nodal, t+tF, calculat pe baza echilibrului
tensiunilorinterne,laacelaiincrement.
t +t
F i =t +t R(U ) t +t F (U ) . (6.14)
Dinecuaia6.15sepoatedetermina matricea, t+tUi adeplasrilor
rezidualelaiteraiai.Aceastaseadauglamatriceadeplasrilornodalela
acelai increment, pentru a se obine valoarea corespunztoare noului

223
increment. Reprezentarea grafic a algoritmului pentru un caz
unidimensionalesteredatnfigura6.3.
t + t
K i1 t +t U i =t +t R t +t F i1 ; (6.15)
t +t
U i =t +t U i1 +t +t U i . (6.16)
Matricea tangenial de rigiditate a sistemului la incrementul de
timp t+t i la iteraia i, t+tKi este apoi recalculat pe baza noii valori a
matricei deplasrilor nodale, calculat cu relaia 6.16. Pe msur ce se
progreseazniterrilesuccesive,attvalorileforelorreziduale,ctiale
deplasrilor reziduale scad, n cazul obinerii unei soluii convergente a
sistemuluideecuaiineliniar,lazero,dupcumseobservinfigura6.9.
Se folosete o limit inferioar a modificrii relative a acestor valori pentru
oprireaprocesuluiiterativ.Laacestmomentvaloriledeplasrilorcalculatesunt
scrise n fiierul de ieire pentru prelucrare ulterioar, programul trecnd la
urmtorulincrementdetimp.


Fig.6.9SchemadecalculspecificmetodeiNewtonRaphsonpentruuncaz
unidimensional

224
Dintre cele trei metode de control al convergenei soluiei puse la
dispoziiedeprogrameledesimularenumeric,afostaleaspentruanaliza
defametodacontroluluienergieidedeformaie.Celelaltedoumetode,a
forei nodale celei mai mari, respectiv a deplasrii nodale celei mai mari,
iaunconsideraresprecomparaiedoarunadinvalorilespecifice,ceamai
mare,launsingurnoddinreea.Metodaenergieidedeformaiecompar
modificareaacesteienergii,integratepentregulvolum,ntredouiteraii
succesive, fapt care este un avantaj n cazul unui proces cvasistaionar de
deformare,precumcelanalizataici.
Neliniaritile introduse de condiiile de frontier sunt tratate de
programul de calcul prin impunerea unor condiii de nonpenetrare. n
general,asemeneacondiiipotfiimpuseprinmaimultemetode:aplicarea
decondiiidefrontier,folosireadeelementedecontact,sauprinmetode
matematicelegatedereeauadeelementefinite.ntreacesteadinurm,se
folosescmetodelemultiplicatorilorLagrange,funciilordepenalizarei,
respectiv metoda deplasrilor impuse. Aceast din urm metod a fost
folosit n analiza de fa. Conceptul de baz n programul Ansys Ls
Dyna este definirea de corpuri de contact. Suprafeele delimitative ale
acestor corpuri conin informaia geometric necesar impunerii
condiiilor de nonpenetrare. Astfel, n cazul de fa, se definete un
corp deformabil, respectiv semifabricatul, care este discretizat i un set
decorpuririgide,subformaunorsuprafee,corespunztoaresculelorde
deformare. Corpurilor rigide li se ataeaz vectori de deplasare n
legtur cu incrementul de timp definit, astfel nct s modeleze
deplasareasculelorntimpulprelucrrii.
Pentruanalizaprezeneicontactuluintrecorpurilerigideicorpul
deformabiligsireanodurilorcaresuntncontact,lafiecareincrementse
compar distana de la nodurile suprafeelor exterioare ale corpului
deformabil la corpurile rigide. Datorit faptului c distana calculat este
dependentdedeplasrilenodale,seimpuneotoleranlacontact,practic
o band n interiorul creia nodurile sunt considerate n contact. Pentru
nodurile aflate n contact se impun deplasri corespunztoare geometriei
corpurilor rigide i se calculeaz forele nodale normale. Aceste fore se
comparcuovaloareprestabilit,iarncazulncaresunttracionaleiau
valori mai mari dect fora prestabilit, nodurile respective sunt eliberate
de contact. n cazul n care deplasrile unor noduri sunt mai mari dect
toleranadecontact,programultesteazdacnodurileliberedecontactla

225
nceputul incrementului sunt deja n interiorul corpului rigid la sfritul
incrementului. Dac acest lucru sa ntmplat, atunci incrementul de timp
sereiacumicorareavaloriiacestuiapnladetectareacontactului.Pentru
nodurilencontact,nfunciedeopiuneapentruunmodeldefrecaresau
altul,forelenodalesuntcorectatecuvalorilecorespunztoare.
O privire de ansamblu asupra metodei de analiz folosite n
lucrarea de fa este dat de diagramele din figurile 6.10 i 6.11. n prima
dintre acestea se prezint faza de preprocesare a datelor corespunztoare
modeluluifizicalprocesuluideprelucrare.Lanceputsedefinesccorpurile
deformabileicelerigidepebazageometrieisemifabricatuluiiasculelor.
Geometriaesteceaspecificmomentuluidenceputalprelucrrii.Pebaza
geometriei corpului deformabil, acesta este discretizat n elemente finite.
Setuluideelementeastfeldefinitiseasociaz:
datedematerial,nspecurbadecurgere;
date geometrice, respectiv faptul c elementele sunt de tip solid i
satisfaccondiiadeincompresibilitate;
tipul de element; pe baza recomandrilor din literatura de
specialitate.
Pentruanumiteelementedinreeasestabilesccondiiidefrontier,
ncazuldefacureferirelareinereasemifabricatuluinzonamarginal.
Corpurilor de contact definite geometric li se ataeaz apoi caracteristici
cinematice i de contact. Se precizeaz n continuare evoluia temporal a
procesului de prelucrare, prin definirea valorii incrementului de timp i a
numruluinecesardeincremente.Datoritspecificuluiprocesuluianalizat,
o atenie deosebit este acordat corelrii dimensionale a datelor
geometrice ale reelei de elemente finite cu cinematica corpurilor rigide i
cuvaloareaincrementuluidetimp,pentruareducelaminimumnumrul
dereiteraiialeunuiincrementdatoratepenetrriiunornoduridincolode
limitabenziidecontact.nurmaunoranalizerepetate,ncazulprezentatn
lucrarea de fa, sa reuit practic eliminarea apariiei unor astfel de
reiteraii costisitoare (n timp de calcul). O astfel de optimizare a analizei
estedesigurdedoritnaceastfazdepreprocesare.Oultimetapafazei
de preprocesare este definirea opiunilor de analiz: tipul formulrii
incrementale a ecuaiilor de echilibru, metoda de soluionare a acestora,
modul de testare a convergenei soluiei, tolerana acesteia, ncrcrile
iniiale, tipul contactului, limea i poziia benzii de contact precum i
datelepecareprogramullescrienfiieruldeieire.Dupooptimizarea

226
matricei de rigiditate i o verificare a datelor geometrice, se face scrierea
fiieruluideintrare,cuajutorulpreprocesoruluiprogramuluiAnsys.


Fig.6.10Diagramafazeidepreprocesarefolositnanaliz

227

Fig.6.11DiagramafazeideanalizaprogramuluiAnsysLsDyna

228
FazadeanalizserealizeazdectremodululprincipalLsDyna.
Dup o alocare a spaiului necesar i un control al datelor, programul
ncepecicluldeincrementarepebazaincrementuluidetimp,cuunprim
increment nul pentru stabilirea condiiilor iniiale de contact i calculul
matriceidencrcareanodurilor.Incrementeledencrcareaustructura
bazat pe succesiunea a dou cicluri, unul legat de descrierea
comportriiplasticeamaterialuluisemifabricatului, iarcellalt legatde
procesul iterativ de soluionare a sistemului de ecuaii de echilibru.
Ambele cicluri au fost pe larg descrise mai sus. Odat satisfcut
condiiadeconvergenasoluiei,datelecalculatesuntscrisenfiierul
de ieire i noile condiii de contact sunt analizate pe baza deplasrilor
nodale calculate. Dup impunerea deplasrilor determinate de noua
stare de contact semifabricatscule se trece la calculul urmtorului
increment de timp. ncheierea analizei se face n momentul deformrii
completeasemifabricatului.
O ultim faz este cea de postprocesare, n care datele scrise n
fiierul de ieire sunt prelucrate sub form grafic spre a putea fi
interpretate. Aceast faz realizat de postprocesorul LsPost 2.0 este, n
acestcaz,extremdeimportantdatoritgeometrieicomplexeasistemului
deprelucrareidatoritfacilitilordeafiarediversepecareprogramulle
puneladispoziie.

6.3Etapelenecesarerealizriiuneianalize
numericepentruooperaiedeambutisare

PentruasimulaooperaiedeambutisareprogramulAnsyspunela
dispoziia utilizatorului un modul special i anume LsDyna cu ajutorul
crorasepotrealizaattanalizedinamiceexplicitectianalizedinamice
implicite.
Un prim pas n realizarea analizei propuse este acela de filtrare a
meniurilorprogramuluinaafelnctacestasafiezedoaracelemeniuri,
tipurideelemente,tipuriderealconstantesautipuridematerialespecifice
problemei propuse spre rezolvare. Acest lucru se realizeaz utiliznd
comanda:
MainMenu>Preferences>

229
urmat de selectarea opiunilor Structural i LSDYNA Explicit din caseta
dedialogcaresedeschide(fig.6.12).


Fig.6.12Selectareaopiunilorpentrufiltrareameniurilorntroanalizdinamicexplicit
cuLsDyna

Datoritfaptuluicoperaiile necesare modelriiau fost trecute n


revist la analiza structural de tip static, n acest capitol nu se va insista
asupralorcidoarasupracomenzilorcarediferntreceledouanalize.
Pentru simularea unei operaii de ambutisare este necesar
construirea a trei scule (plac activ, poanson i inel de reinere) i a
semifabricatului. Fiecare dintre aceste patru entiti vor dispune de tipuri
de elementefinite separate,de realconstanteseparatei de proprieti de
materialdiferite.ntroprimetapsevaalegetipuldeelementfinitfolosit
ianumeShell163(fig.6.13).
Acesttipdeelementesteunelementdetipmembransubirecare
are4nodurii12gradedelibertate,respectivtreitranslaii,treirotaii,trei
viteze i trei acceleraii corespunztoare axelor sistemului de coordonate.

230
Elementul de tip Shell 163 permite ncrcri att n planul su ct i
ncrcrinormale.


Fig.6.13ElementulShell163folositnanaliz[60]

Elementul Shell 163 se poate regsi i sub form triunghiular dar


utilizarea lui nu este recomandat. Alegerea tipului de element se face
folosindcomanda:
MainMenu>Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmatdeselectareatipuluideelementdorit(ThinShell163).Urmtoarea
etap const n alegerea real constantelor care mpreun cu geometria
definesc n totalitate forma i dimensiunile corpului generat. Introducerea
real constantelor nu este necesar dect n cazul folosirii unor elemente
finite de tip beam sau shell i nu este necesar n situaia folosirii unor
elementefinitedetipsolid.ncazulfolosiriielementelorfinitedetipbeam,
real constantele vor defini datele geometrice ale seciunii transversale a
grinziimodelatecuacesteelemente(ariaseciunii,momentedeinerieetc.).
n cazul folosirii elementelor de tip shell, real constantele vor defini
grosimea elementelor n cele trei sau patru noduri ale elementului. Tot n
cadrulRealconstantelorsevorstabiliinumruldepunctedeintegrarepe
grosimea elementului. Cu ct numrul de puncte de integrare este mai
marecuattpreciziaanalizeicrete dar odatcu ea cretei necesarul de
memorie intern alocat de ctre computer i implicit i timpul de
soluionare al analizei. Pentru corpurile nedeformabile (plac activ,
poanson, inel de reinere) se va introduce numrul minim de puncte de
integrarepegrosimeaelementuluii anume 2,deoarece aceste corpuri nu

231
neintereseazdinpunctdevederealstriidetensiuniideformaii.Pentru
corpuriledeformabile(semifabricat),serecomandoprimanalizlacare
s se foloseasc un numr redus pe puncte de integrare (de exemplu 3)
pentru a se verifica dac analiza se desfoar n condiii bune iar apoi
repetarea ei cu un numr crescut de puncte de integrare (5, 7, 9) pentru
creterea acurateii rezultatelor. n cazul n care se dorete realizarea unei
analize ulterioare pentru determinarea revenirii elastice a materialului
atunci numrul de puncte de integrare se va lua ct mai mare (numrul
maxim de puncte de integrare acceptat de program 11). Pentru cazul de
favomalege2punctedeintegrarepentrusculei5pentrusemifabricat.
PentruintroducereaRealconstantelorsevaintroducecomanda:
MainMenu>Preprocessor>RealConstants>
urmat de selectarea butonului Add i stabilirea real constantelor pentru
tipuldeelement1(Shell163)aacumseobservnfigura6.14.


Fig.6.14Stabilirearealconstantelorpentrutipuldeelement1(Shell163)

Se remarc faptul c i placa activ am considerato de aceeai


grosime (0,5 mm) ca i semifabricatul. Acest lucru nu era absolut necesar
darpentrusimplificareacalculeloramadoptataceastgrosime.
Sevorintroduceapoicaracteristiciledematerialpentruplacaactiv
creiaicorespundtipuldeelement1isetulnumrul1derealconstante.
Odat cu introducerea acestor date de material va fi necesar i stabilirea
constrngerilor asupra plcii active. Vom considera placa activ fix deci
frposibilitateade a efectuatranslaiii nicirotaiipe nici una din axele
sistemului de coordonate. Pentru corpurile rigide va fi necesar doar
introducerea densitii materialului, a modulului de elasticitate
longitudinaliacoeficientuluiluiPoisson.Sevaaccesacomanda:

232
MainMenu>Preprocessor>Materialproperties>MaterialModels>
urmat de alegerea din caseta de dialog care se va deschide a opiunii
Rigid pentru materialul plcii active. Se vor introduce datele de material
pentruplaciconstrngerilenecesareiarcaunitidemsursevoralege
GPa pentru modulul de elasticitate longitudinal i tone/mm3 pentru
densitate(fig.6.15).


Fig.6.15Stabilireaproprietilordematerialpentrumaterialulplciiactive

Se construiete apoi geometria plcii active astfel nct s se ia n


considerarefaptulcselucreazpefibramedieattlaplacaactivctila
semifabricat,poansoniineluldereinere.Totodattrebuiesseincont
i de jocurile existente ntre poanson i placa activ. Se genereaz astfel,
pentrunceput,geometriaplciiactivecuajutorulmetodelordemodelare
idiscretizarecunoscute(fig.6.16).


Fig.6.16Modelareaplciiactive

233
Dup modelarea plcii active se vor diviza toate liniile
corespunztoare acesteia n numr par de diviziuni astfel nct mrimea
diviziunilorsfieaproximativegal,folosindusecomanda:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>
urmatdeaccesareabutonuluiSetdindreptulluiLine.
n continuare, geometriei existente i se vor atribui proprieti,
respectiv tip de element, real constante i proprieti de material, toate
aleselapaiianteriori.Acestlucruserealizeazcucomanda:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshAtributtes>
PickedAreas>
urmatdeselectareatuturorariilordincomponenaplciiactive.
Dupstabilireaatributelorsepoatefacediscretizareapropriuzisa
tuturor ariilor ce compun placa activ. Deoarece toate aceste arii sunt
formatedinmaxim4linii,sepoateaplicametodadediscretizarecontrolat
(mappedmesh).Acestlucrusefacedupaccesareacomenzii:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>
i bifarea lui Quad i Mapped. Dup discretizarea plcii active se va
continua cu stabilirea tipului de element, real constantelor i a
proprietilordematerialpentrupoanson.Tipuldeelementfolositpentru
poansonvafitotShell163darluiisevaatribuidectreprogramtipulde
elementnumrul2.i real constantelevor fi identicepentrupoanson fa
deplacaactiviarsetuluiderealconstanteisevaatribuisetulnumrul2.
n ceea ce privete proprietile de material vor diferi doar din punct de
vedere al constrngerilor la care acesta este supus i anume faptul c
poansonulnumaiestefixcaiplacaactivciareposibilitateadeplasriin
lunguldirecieiz(fig.6.17)fiinduianulatedoartranslaiilepedireciilexi
y i toate rotaiile. Acestui set de proprieti i se va ataa numrul 2
deasemenea.
Se va construi apoi geometria poansonului n aa fel nct ariile
formatesfieobinutetotdinmaxim4linii.Isevorataaipoansonului
atribute (tip de element, real constante i proprieti de material) dar
pentru aceasta vor fi necesare nite operaii de selectare a ariilor care
formeaz geometria acestuia. Trebuie reamintit faptul c n momentul de
fa exist att geometria plcii ct i geometria poansonului. Pentru
aceastasevaintroducecomanda:
UtilityMenu>Select>Entities>

234
urmatdeutilizareainstrumentelordeseleciepecareprogramullepune
ladispoziie.


Fig.6.17Stabilireaproprietilordematerialpentrumaterialulpoansonului

Se ataeaz i geometriei poansonului (fig. 6.18) atributele (tip de


element,realconstanteiproprietidematerial)dupcareserealizeazi
discretizareaacestuia.


Fig.6.18Modelareapoansonului

Mai exist un singur reper de tip solid nedeformabil care trebuie


modelat i discretizat, i anume inelul de reinere. Tipul de element finit,
real constantele i proprietile de material sunt identice cu cele ale
poansonuluideoareceiineluldereinere,pentruaputeaasigurareinerea
materialului n vederea evitrii apariiei festoanelor, trebuie s se poat
deplasatotpedireciaz.Desigurtuturoracestordatelisevaataadectre
programnumrulcurent3.Sevamodelageometriainelului(fig.6.19)de

235
reinere,isevorataaatributeleisevordiscretizaariilecorespunztoare
prinmetodacontrolat.


Fig.6.19Modelareaineluluidereinere

Singurul component care mai urmeaz a fi introdus este


semifabricatul.Dinpunctdevederealtipuluideelementfolosit,acestava
fiidenticcuceletreianterioareianumeShell163.nceeaceprivetereal
constantele se va modifica doar numrul punctelor de integrare i anume
acestavafiegalcu5(fig.6.20).


Fig.6.20Stabilirearealconstantelorpentrusemifabricat

Se vor introduce apoi proprietile de material pentru semifabricat


care pe lng elementele de elasticitate va conine i elemente specifice
proprietilordeplasticitate.Dacpezonaelasticancercriilatraciune
(fig.6.21)lucrurilesuntclare,legeacareguverneazaceastporiunefiind

236
legea lui Hooke, pe zona plastic programul pune la dispoziia
utilizatorului o serie de legi care aproximeaz ct mai bine starea de
tensiuniideformaiipeaceazon.


Fig.6.21Curbancercriilatraciunepentrumaterialecuplasticitateridicat

Dintre aceste legi, menionm: legi cu ecruisare isotropic sau


anizotropic (isotropic sau anisotropic hardening), ecruisare cinematic
(kinematic hardening), Barlat, rate dependent plasticity etc. Datele de
materialintrodusesuntprezentatenfigura6.22.
Tipul de material asociat elementelor semifabricatului este elasto
plastic.CondiiadecurgereconsideratesteHill,legeadecurgerefiinddat
delegealuiSwiftidemoduldeecruisareanizotropicdefinitdeBarlat.
Criteriul de curgere anizotropic definit de Barlat a fost luat n
considerare[66]:
2 Ym = a K1 + K 2 + a K1 K 2 + c 2K 2
m m m
(6.16)
unde:Yreprezinttensiuneadecurgere,aicsuntconstantecaredefinesc
anizotropia materialului, m este coeficientul lui Barlat iar K1 i K2 sunt
definitede:
xx h yy
K1 = (6.17)
2
K 2 = K12 + p 2 xy2 (6.18)
Modulul de elasticitate considerat este, E = 70 GPa, densitatea =
7,85 x 109 tone/mm3 iar coeficientul de contracie transversal = 0,27.

237
Limita de curgere impus este, Y = 195 MPa. Coeficientul de rezisten
plastic, K = 0,465 GPa, coeficientul de ecruisare, n = 0,2137 i deformaia
specific la care apar primele deformaii plastice este, 0 = 0,002 mm/mm.
Legeadeecruisareestereprezentatderelaia:
= 465 (0.002 + )0.2137 (6.19)
Coeficienii de anizotropie sunt R0 = 1.04, R45 = 0.86i R90 = 0.72.
ExponentulluiBarlatm=6(fig.6.22).


Fig.6.22Stabilireaproprietilordematerialpentrusemifabricat

Dup ce aceste date au fost introduse se construiete geometria


semifabricatului care const ntro arie circular i i se ataeaz tipul de
element,realconstanteleiproprietiledematerial.


Fig.6.23Modelareageometrieisemifabricatului

Semifabricatul se va discretiza prin metoda controlat (fiind o arie


circularcompusdin4linii)pentrunceputcuoreeadeelementefinite
destul de grosolan. Acest lucru se datoreaz faptului c acesta pe

238
parcursul analizei va suferi un proces de rediscretizare pentru a se
construioreeadeelementefiniteadaptiv.
Programul Ansys LsDyna include o metod hadaptive pentru
elementele de tip shell. n cadrul metodei hadaptive, elementele sunt
divizate in elemente mai mici oriunde indicatorul de eroare arat c
subdivizarea elementelor va duce la o cretere a acurateei rezultatelor
analizei.
ObiectivulprocesuluiadaptivutilizatnLsDynaestedeaobineo
ct mai mare acuratee a rezultatelor folosind resurse de calcul minime.
Utilizatorul stabilete reeaua iniial i nivelul maxim de adaptivitate, iar
programulsubdivideaceleelementepentrucareindicatoruldeeroareeste
mai mare. Acest lucru nu conduce neaprat la controlul total asupra
erorilor soluiei dar face posibil obinerea unei soluii de o precizie
acceptabilfolosindresursedecalcullimitatecomparativcucazulutilizrii
uneireelefixe.
MetodahadaptivestebazatpecercetrileluiBelytschko,Wong,i
Plaskacz.ntrecutelementeleeraufuzionatesaucombinatecndseintuia
celenuvormaifinecesare.Sadescoperitcimplementareaprocedurilor
de fuziune pentru reelele de elemente finite, aa cum sa ntmplat n
aplicaiile tipice programelor comerciale, este prea complex, aa c doar
fisiuneaesteinclusncontinuare.AdaptivitateanAnsysLsDynapoatefi
restricionat la doar cteva grupuri specifice de elemente. Elementele
inclusenacestgrupsespunecsuntndomeniuladaptivactiv.
nprocesulhadaptiv,elementelesuntsubdivizatenelementemai
miciacoloundeestenevoiedeacurateemaimare.Elementeleimplicaten
procesul de subdivizare n elemente cu dimensiunile h/2, unde h este
dimensiuneacaracteristicaelementelororiginale.Acestlucruesteilustrat
n figura 6.24 pentru un element cu patru laturi. Prin adaptivitate, fiecare
patrulaterestesubdivizatnpatrupatrulatere,utilizndmijlocullaturilori
centrulelementuluipentruageneranoilepatrulatere.
Procesul de subdivizarepentru un elementtriunghiular este artat
n figura 6.25, unde elementul este divizat n patru triunghiuri utiliznd
mijloacelecelortreilaturi.

239

Fig.6.24Moduldesubdivizarepentruun Fig.6.25Moduldesubdivizarepentruun
elementcupatrunoduri elementcutreinoduri

Procesul adaptiv poate consta n mai multe nivele de subdivizare.


Figurile6.24i6.25aratuntipdesubdiviziunenumitsecondrefinement
level nivelul doi de adaptivitate. n paii urmtori, elementele
subdivizate anterior pot fi din nou subdivizate atingnd the third
refinement level nivelul trei de adaptivitate, iar aceste elemente pot fi
dinnou,larndullor,subdivizatennivelulpatru,aacumseobservn
figura6.26.


Fig.6.26Nivelulpatrudeadaptivitatepentruunelementcupatrunoduri

Niveleledeadaptivitatecaresegsescntroreeadeelementefinite
suntrestricionatedetreireguli:
numrul nivelelor este restricionat de nivelul maxim de
adaptivitatecareestepermisncadrulreelei,careesteingeneralfixatla3
sau4.Lanivelulpatruvorfigeneratepnla64deelementepentrufiecare
elementdincadrulreeleiiniiale;
nivelele de adaptivitate implementate ntro reea trebuie s fie
astfel alese nct nivelele de adaptivitate implementate elementelor
alturatesdiferecucelmultunnivel;
numrultotaldeelementepoatefirestricionatdememoriaRAM
disponibil. Odat ce nivelul specificat de memorie utilizat este atins,
procesuldeadaptivitatenceteaz.
Reeaua original introdus de ctre utilizator este cunoscut ca
reeaprinte,elementeleacesteireelefiinddenumiteelementeprinte,iar

240
nodurile sunt denumite noduri printe. Orice elemente generate de
procesul adaptiv sunt denumite elemente descendente, iar orice nod care
estegeneratdeprocesuladaptivestedenumitnoddescendent.Elementele
generatedealdoileaniveldeadaptivitatesuntnumiteelementedeprima
generaie, cele generate de nivelul trei de adaptivitate sunt numite
elementedegeneraiaadoua.
Coordonatele nodurilor descendente sunt generate utiliznd
interpolrilineare.Caurmare,coordonateleoricruinodgeneratntimpul
procesuluiadaptivestedatderelaia[67]:
xN =
1
(xI + x J ) (6.20)
2
undexNestecoordonatapedireciaxanoduluinougeneratiarxisixjsunt
coordonatelenodurilordepesuprafaapecareafostgeneratxN,pentruun
element tipic. Coordonata nodului de mijloc, care este generat prin
subdivizareaunuielementpatrulater,estedataderelaia:
xM =
1
(x I + x J + x K + x L ) (6.21)
4
unde xM este coordonata pe direcia x a noului nod de mijloc al
patrulateruluisubdivizatiarxI,xJ,xKsixLsuntcoordonatelenodurilordin
elementul original. Vitezele nodurilor sunt deasemenea obinute prin
interpolarelinear.Vitezelenodurilormarginalesuntdatederelaia:
vN =
1
(v I + v J ) (6.22)
2
iarvitezeleunghiularesuntdatederelaia:
N =
1
( I + J ) (6.23)
2
Vitezele unui nod central al unui element subdivizat sunt date de
relaiile:
vM =
1
(v I + v J + v K + v L ) (6.24)
4
= ( I + J + K + L )
1
M (6.25)
4
Tensiunile din elementul descendent se obin prin egalarea valorii
acestor tensiuni cu cele din elementul printe. n paii urmtori, nodurile
care nu sunt noduri de col ale elementelor vecine sunt tratate ca noduri
sclav.Elesuntgeneratedeosimplecuaiedeconstrngeri.

241
Programul LsDyna pune la dispoziia utilizatorului doi indicatori
pebazacroraprogramuldeciderediscretizareareeleideelementefinitea
semifabricatului: modificarea unghiului dintre dou elemente finite
adiacentesausubiereasemifabricatului.
nfigura6.27esteprezentatprimuldintreacetiindicatoriimodul
n care acioneaz acesta. n momentul n care, n timpul procesului de
deformare, unghiul format de dou elemente adiacente depete o
anumit valoare > tol, programul ia decizia rediscretizrii aceleor
elemente.Valoareatolesteintrodusdeutilizatornanaliz.


Fig.6.27Modulncareprogramuldeciderediscretizareareeleideelementefinitepe
bazamodificriiunghiuluidintredouelementeadiacente

Cel deal doilea indicator funcioneaz similar cu primul, adic


programul decide rediscretizarea n momentul n care subierea relativ
aprut n elementele finite ale reelei coboar sub o valoare minim
acceptabil,deasemeneaintrodusdeutilizator.
Dupceprogramula luat decizia rediscretizrii reelei existdou
opiuni:sepoaterepetaoanumitparteaanalizeicunouareeasausepot
continua calculele din momentul n care sa luat decizia rediscretizrii cu
noua reea. Din motive de exactitate si stabilitate, prima metoda este, n
general, preferat. Totui, a doua metod se utilizeaz uneori cu scopul
scderiitimpuluidestinatanalizei.
Pentrusituaianoastr,sepoateobservanfigura6.28modulncare
sa realizat rediscretizarea la diferite intervale de timp pe parcursul
analizei.

242


Fig.6.28Modulncareprogramulrealizeazrediscretizareareeleideelementefiniten
cazulpieseiambutisateanalizate

Pentruintroducereaadaptivitiinanalizestenecesarmaintis
seconstruiascparturile.Acesteareprezintdefaptunansambluformat
din geometria piesei construit anterior, tipul de element, setul de real
constanteiproprietiledematerialpentrufiecarereperdinanaliz(att
pentrucelerigidecumarfi:placaactiv,poansoniineldereineredari
pentrusemifabricat).Pentruconstruireaparturilorseintroducecomanda:
MainMenu>Preprocessor>LSDYNAOptions>PartsOptions>
urmatdeselectareaopiuniiCreateallparts.Aceastcomandareunrol
foarte important n derularea analizei deoarece toate ncrcrile i
constrngerile ntro analiz efectuat cu ajutorul programului Ansys Ls
Dyna se introduc la nivelul acestor parturi. Este foarte important, dup
generarea acestor parturi s se verifice cum a alocat programul numerele
fiecruipartnparte(celmaiconvenabilfiindatuncicndmaterialuluinr.
1, cu tipul de element nr. 1 i cu setul de real constante nr. 1 i sa alocat
partul1)introducndncodatcomandademaisusurmatdeselectarea
opiuniiListParts.Dacutilizatorulaintrodusdatelecanexemplunostru,
respectivalegereatipuluideelement,arealconstanteloriaproprietilor
dematerialpentruunanumitreperurmatimediatdemodelareareperului
idiscretizarealui,atunciprogramulvaalocanumereleparturiloraacum
amspecificatanterior(fig.6.29).
Astfel,plciiactiveicorespundepartulnr.1,poansonuluipartulnr.2,
inelului de reinere nr. 3 iar semifabricatului nr. 4. Din aceast cauz

243
adaptivitatea se va aplica pentru partul numrul 4 avnd ca indicator de
rediscretizaremodificareaunghiuluidintreelementelefinite,folsindcomanda:
MainMenu>Solution>AnalysisOptions>
Adaptivemeshing>ApplytoPart>
ThePARTlisthasbeencreated.
LISTALLSELECTEDPARTS.
PARTSFORANSYSLSDYNA
=======================
USED:usedinnumberofselectedelements
PARTMATTYPEREALUSED

1111672
2222608
3333384
44441024
Fig.6.29Moduldealocareanumerelorparturilorpentruanaliz

urmatdeintroducereanumrului4ncasetadedialogcaresedeschide.Cu
ajutorulcomenzii:
MainMenu>Solution>AnalysisOptions>
Adaptivemeshing>Globalsettings>
se stabilesc apoi parametri rediscretizrii: numrul maxim de nivele de
rediscretizare, valoarea toleranei pentru modificarea unghiului dintre
elementele adiacente etc. Urmtorul pas const n stabilirea parametrilor
de tip matrice care vor constitui ncrcrile pentru poanson i inelul de
reinere n funcie de timp. De fapt, aceti parametri sunt reprezentai de
nite matrici avnd o singur coloan i 2 linii. Introducerea lor se
realizeazcuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>Parameters>ArrayParameters>Define/Edit/Delete
Se vor introduce trei astfel de parametri denumii: TTIME, DUZ i
FRET, corespunztori parametrului timp, deplasrii poansonului pe
direciaziforeidereinereaplicateasupraineluluidereinere(fig.6.30).


Fig.6.30Stabilireaparametrilordetipmatrice

244
Trebuie menionat c numele celor trei parametri au fost alese de
utilizatori iar parametrului TTIME ia fost atribuit acest nume deoarece
programul nu accept ca nume de parametru TIME pe care el l aloc
timpului final pentru derularea analizei. Valorile celor trei parametri sunt
prezentatenfigura6.31.


Fig.6.31Valorilecelortreiparametridetipmatriceal

Valoarea forei de reinere a fost introdus n kN. Valorile acestor


parametri fiind introduse, urmeaz aplicarea lor asupra parturilor sau
componentelor care execut funciile respective. Trebuie introdus aici
noiuneadecomponent:reprezintunansambludenodurisauelemente
aparinndunuipartoarecarecarempreunfacaceeaimicaresauaplic
aceeai for. Pentru aplicarea forei de reinere am stabilit introducerea
uneicomponentenodaleformatdintrunsingurnodalineluluidereinere
aflatcecircumferinaptratuluiinterioralacestuia.Prinaplicareaforeide
reinerepeaceastcomponent,practicserealizeazaplicareauniforma
forei de reinere pe toat suprafaa inelului de reinere. Pentru crearea
componentei, se selecteaz iniial doar inelul de reinere cu ajutorul
comenzii:
UtilityMenu>Select>Entities>
urmat de selectarea opiunilor Areas, By Attributes, Material number i
introducerea numrului 3 (corespunztor inelului de reinere). Apoi se va
introducecomanda:
UtilityMenu>Select>EverythingBelow>SelectedAreas>
moment n care avem selectate doar nodurile inelului de reinere. Se
selecteazfolosindcomanda:
UtilityMenu>Select>Entities>

245
urmat de opiunile Nodes i By num/Pick i bifarea opiunii Reselect.
Dup aceste comenzi exist selectat doar nodul dorit, lucru care poate fi
verificatprinintroducereacomenzii:
UtilityMenu>Plot>Nodes>
Pentrucreareacomponenteicaresrealizezereinereaseintroduce
comanda:
UtilityMenu>Select>Comp/Assembly>CreateComponent>
urmat de introducerea numelui componentei (RETIN) i de alegerea
tipuluiei(ByNodes).Dupaceste operaiuni, componenta fiind creatse
selecteaztoateentitilecuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>Select>Entities>Everything>
n acest moment se pot introduce ncrcrile (deplasarea
poansonului pe partul numrul 2 i fora de reinere pe componenta
RETIN)cuajutorulparametrilorgeneraianteriori.Seutilizeazcomanda:
MainMenu>Preprocessor>LSDYNAOptions>LoadingOptions>
SpecifyLoads>


Fig.6.32Aplicareancrcrilorpepoansonipecomponentadereinere

246
dupcaresestabilescctedouperechideparametriattpentrupoanson
(TTIMEiDUZ)ctipentrucomponentaRETIN(TTIMEiFRET).Acest
lucru este ilustrat n figura 6.32. Se observ faptul c la introducerea
deplasrii poansonului sa ales opiunea RBUZ care semnific rigid
bodyUZadicdeplasareaunuicorprigid(apoansonului)pedireciaz.
Estenecesarapoidefinireacontactelorcareaparntimpulanalizei
numericendomeniulneliniar.Vorexistanaceastanaliztreicontactei
anume:semifabricatplacactiv,semifabricatpoansonisemifabricat
ineldereinere.Pentruaceastaestenecesarintroducereacomenzii:
MainMenu>Preprocessor>LSDYNAOptions>Contact>
DefineContact>
dup care vor trebui introduse opiunile de contact, coeficienii de frecare
staticidinamiciparturilecarevin n contact. Am ales pentru aceast
analiz varianta de contact Automatic SurfacetoSurface pentru care
programul verific i elimin singur posibilitatea ntreptrunderii
nodurilor din dou parturi care vin n contact. Coeficientul de frecare
staticalespentrucontactuldintresemifabricatiplacaactivafostde0,08
iarceldefrecaredinamicpentruaceleairepereafostde0,1.
Observaie:Comandademaisustrebuierepetatdetreioripentru
fiecarecontactnparte!
Cu geometria i ncrcrile aplicate (fig. 6.33) se trece la stabilirea
parametrilorderulareaanalizei.


Fig.6.33Geometriasculelorireeauadeelementefiniteataatlor

Seintroducecomanda:
MainMenu>Solution>TimeControls>SolutionTime>
urmatdeintroducereatimpuluifinalpentrustopareaanalizeidinamice.

247
Observaie:Timpulfinalnutrebuiesfiemaimicdectcelsituatpe
ultimalinieamatriceicaredefineteparametrulTTIME.Timpulfinalpoate
fimaimaredaroptimestescoincidcucelintrodusultimulnparametrul
TTIME.
Se introduce apoi o comand care specific tipul fiierelor de
rezultateifrecvenacucareacesterezultatesfiescrisenele.ncazuln
careseopteazpentruofrecvenfoarteredusdescrierearezultatelorn
fiierele de rezultate exist posibilitatea s apar erori n analiza
rezultatelor. Pe de alt parte, cu ct rezultatele sunt scrise cu o frecven
maimare,cuattspaiulocupatdeharddiskestemaimare.ncazulunor
analize mai complexe se ajunge la fiiere de ordinul a civa Gb de
memorie.Aceastcomandeste:
MainMenu>Solution>OutputControls>OutputFileTypes>
urmatdeselectareaopiunilorpentrutipulfiierelorderezultate(pentru
Ansys, pentru LsDyna sau pentru ambele) dar i numrul de seturi de
rezultate care s fie scrise. Am ales s salvm rezultatele pentru ambele
programentrunnumrde100deseturipentrurezultatelecaresereferla
tipurile de date instantanee (tensiuni, deformaii, subieri, curbe limit de
deformare) i ntrun numr de 1000 de seturi pentru rezultatele care se
refer la datele variabile n timp (fig. 6.34) (fore, energii, lucru mecanic
etc).Defaptacestlucrusepoateexprimaastfel:programulmpartentreg
intervalul de timp pentru analiz cu numrul de seturi de rezultate
specificat de utilizator dup care obine pasul (n timp) dup care s
salveze rezultatele. Astfel dup fiecare pas trecut programul scrie n
fiiereledeanalizrezultateleobinute.


Fig.6.34Stabilireanumruluideseturiderezultate

ncontinuaresescriefiieruldeintrarepentruanalizandomeniul
neliniar (.k) necesar pentru soluionarea cu solverul LsDyna. Odat scris

248
acestfiiersepoatelansanexecuieanaliza.Sedeschidenacelmomento
caset n care sunt prezentate date privind analiza i numrul
incrementului de timp care a fost parcurs. O analiz de tipul celei
prezentate pn acum se soluioneaz n cteva ore, n funcie de viteza
procesorului,decantitateadememorieRAMdisponibilidefrecvenacu
care sunt scrise rezultatele n fiierele de rezultate. Dac se dorete
estimarea timpului rmas pn la finalizarea analizei se poate tasta
CTRL+Curmatdetastareasw2iEnter.ncazulncaresedoretestoparea
analizei dup CTRL+C se tasteaz sw1. La finalul analizei se pot folosi
dou tipuri de postprocesoare: General Postprocessor din Ansys sau un
program special realizat pentru acest tip de analiz Lsprepostd care se
gsetendirectorulundesegsesctoatefiiereleexecutabiledinAnsys.
n cazul analizei de fa am folosit programul Lsprepostd pentru
vizualizarea i salvarea rezultatelor. Rezultatele au fost axate pe
determinareastriidetensiuni(reprezentatdetensiuneaechivalentVon
Mises), determinarea strii de deformaie (reprezentat de deformaia
plasticspecific),subierearelativ,curbelelimitdedeformareivariaia
foreintimpulprocesuluidedeformare.
nfigura6.35esteprezentathartatensiuniiechivalenteVonMises
nGPapentrupiesaambutisatlasfritulcurseidelucruapoansonului.


Fig.6.35HartatensiuniiechivalenteVonMiseslafinalulambutisrii[GPa]

Seobserv,aacumeradeateptatcvaloareamaximatensiunii
se nregistreaz n zona colurilor piesei dar c valoarea maxim a acestei

249
tensiuni nu depete limita de rupere a materialului. Concluzii
asemntoaresedesprindidinanalizahriideformaieiplasticespecifice
(fig. 6.36) pe care se observ faptul c i aici deformaia maxim este
localizatnzonacolurilorpiesei.


Fig.6.36Hartadeformaieiplasticespecificelafinalulambutisrii[mm/mm]

O hart de mare interes, n cazul deformrii plastice a tablelor


metalice, este aceea a subierilor maxime ale pieselor. Aceast hart este
prezentat n figura 6.37, observnduse c dac n zona colurilor, n
partea de racordare a pereilor piesei cu fundul acesteia se nregistreaz
subierile maxime, n zona de racordare a pereilor cu flana se
nregistreazngrorilemaxime.Totuivaloareamaximaacestora(13%
pentru subierea maxim) i ( 16% pentru ngroarea maxim) ne duc la
ideeacprocesulsepoatedesfuranbunecondiii.
Aceleai concluzii se pot desprinde i n cazul curbelor limit de
deformare, prezentate n figura 6.38. Se observ aici c o bun parte a
materialuluinuestesuficientutilizat.
n final se prezint graficul de variaie al forei necesare la nivelul
poansonului(fig.6.39)pentruobinereapieseiprinambutisare.Seremarc
valoareamaximaacesteiforenjurulvaloriide18kN.

250

Fig.6.37Hartasubieriirelativelafinalulambutisrii[%]

n afara acestor tipuri de date prezentate aici, programul permite


determinarea mult mai multor date cum ar fi: consumul de energie,
cantitatea de lucru mecanic consumat, cantitatea de energie consumat
prin frecare, strile de tensiuni i deformaii pe diferite fibre (extern,
intern,median)etc.,carenuaufostprezentateaici.


Fig.6.38Curbelelimitdedeformarelafinalulambutisrii

251

Fig.6.39Variaiaforeintimpulprocesuluideambutisare[kN]

Acesteanalizedinamicendomeniulneliniarigsescdincence
mai mult aplicabilitatea practic datorit necesarului mare de piese
obinuteprindeformareidatoritfaptuluicoastfeldeanalizscurteaz
cicluldeproduciealuneimatrieiscadetotodaticosturile.

252
7.OPTIMIZAREACONSTRUCTIVITOPOLOGIC
AELEMENTELORCOMPONENTEALEMAINILOR
IUTILAJELOR

7.1Fundamentelematematicealeoptimizrii.
Tehnicideoptimizare

n general, procedeul de optimizare reprezint un algoritm


matematic prin care se determin cel mai bun set de parametri legat de
problemastudiat,cesatisfaccriteriilecerutedeutilizator.
Optimizareaincludetoatecalculelecepermitcaanumiiparametri
s fie mbuntii continuu, prin varierea sistematic a valorii lor.
Optimizarea este construit pe algoritmi n care proprietile pot fi
determinatecantitativ,caofunciedeformsaustructur.
Pe msura apariiei computerelor cu mari puteri de calcul i mai
apoi a staiilor grafice, optimizarea elementelor componente ale mainilor
iutilajeloraajunssserealizeze,prinalegereacelormaibunealternative
de proiectare pe baza unor algoritmi, cu ajutorul calculatorului. Structura
optimesteaceeacarecorespundeconceptelordoriteicareestenacelai
timpoperaional,realizabilicerutdeaplicaie.
Exist mai multe tipuri de criterii pentru optimizarea elementelor
componentealemainiloriutilajelordintrecareamintim:criteriulrigiditii,
criteriulrezisteneimecanice,criteriulstabilitiiicriteriulgreutii.
Criteriul rigiditii poate fi definit sintetic prin impunerea
minimizrii deformaiilor unei structuri mecanice. Unul dintre cele mai
importante obiective ale optimizrii este meninerea rigiditii structurii
mecanicesimultancumicorareagreutiiacesteia.
Criteriulrezisteneimecaniceimpunerestriciilefundamentalecare
trebuierespectatenoriceaplicaiedeoptimizare[42].Acesterestriciisunt
date de componentele tensorului tensiunilor. Optimizarea structurilor pe
baza acestui criteriu se face prin aplicarea diferitelor teorii de rezisten.
Alegerea unui criteriu de rezisten sau utilizarea unui criteriu

253
aproximativ,depindede:materialulstructurii,tipulncrcrilor,utilizarea
uneischemedecalculspecificeialifactori.
Criteriul stabilitii constituie o cerin de baz care trebuie
satisfcut n proiectarea structurilor elastice. n mod particular, acest
criteriu este important n proiectarea structurilor zvelte. Conceptul
stabilitii elastice este legat de rspunsul structurii la forele aplicate.
Studiul schimbrii geometriei funcie de timp este obiectivul principal al
oricrei investigaii de stabilitate structural. Tot n cadrul acestui criteriu
poatefistudiaticomportarealaflambajauneistructurimecanice.
Criteriul greutii este prezent n toate criteriile analizate anterior,
fiinduncriteriucomplementar,frdecareoptimizareastructuriinuarfi
complet.Dinaceastcauzoptimizareauneistructuridevineoproblem
multicriterial, funciile obiectiv fiind constituite din: greutate, rigiditate,
rezistenmecanic,stabilitatestaticidinamic.
Tehnicile de optimizare actuale se pot clasifica n optimizri de
topologie (sau de configuraie) i optimizri de form. Optimizarea
topologiei i a formei necesit o reprezentare flexibil a geometriei
structurii i presupune modificarea topologiei n timpul optimizrii.
Avantajulprincipalulalacesteiabordriestecproiectantulnutrebuies
ghiceasctopologiaoptimsausspecificefrontierelevariabile,cidoaro
regiune n care componenta trebuie s se ncadreze, condiiile la limit i
sarcinileaplicate.
n funcie de tipul variabilelor de proiectare utilizate, optimizarea
poatefi:optimizareconstructivioptimizareatopologiei.
n cadrul optimizrii constructive, variabilele de proiectare sunt
dimensiuni ale elementelor de rezisten ale structurii, iar schimbarea
geometrieiindusdeschimbareaacestorvariabiledeproiectarenuimplic
modificareamodeluluideanaliz.
Optimizarea topologiei se bazeaz pe ndeprtarea din structur a
unui volum de material nesolicitat n condiiile maximizrii rigiditii
structurii.
Algoritmii de optimizare realizeaz minimizarea unei funcii
obiectiv, ce depinde de variabilele de proiectare ale structurii. Soluiile
problemeideoptimizare,pentruafideclaraterealizabile(fezabile),trebuie
ssatisfacfunciilederestricieimpuse.Funciilederestriciesuntmrimi
de rspuns ce depind de variabilele de proiectare. Pentru minimizarea
funcieiobiectivexistmaimultetehnicibazatepemetodedeprogramare

254
matematic sau pe metoda criteriului optim [42]. Dintre tehnicile de
optimizare folosite n programele de simulare numeric menionm:
metodaKuhn Tucker,metodabazatpe teoria informatic(formalismul
entropiei maxime), metoda simplex, metoda direciei realizabile, tehnica
minimizriineconstrnsesecvenialeidezvoltrinseriiTaylor.
Aplicarea algoritmilor de optimizare implic un volum mare de
calcul,caurmareaufostrealizatepachetedeprogramepentruoptimizare
structural cu ajutorul calculatorului. Procedurile constau, n general, din
patru module distincte: modelarea parametric a structurii, analiza prin
elemente finite, analiza de sensibilitate i aplicarea algoritmilor de
optimizare. Pachetele de programe utilizate n prezent la optimizarea
structuriloracceseaz,ngeneral,pentrurezolvareaanalizeiunprogramde
analizprinmetodaelementelorfinite.
Programeleevoluatede analizcuelementefiniteaudezvoltaten
structura lor module specializate de optimizare. n acest scop, programul
Ansysnglobeazdoumoduledistinctedeoptimizare.
Primul modul, de optimizare constructiv, lucreaz n ntregime cu
limbajuldeparametrizareAPDL,utilizatpentruoptimizareadimensionalide
form, se bazeaz pe controlul utilizatorului asupra variabilelor i funciilor,
carevorficonstrnseiminimizate,folosindmetodelestandarddeoptimizare.
Al doilea modul, cel de optimizare topologic, se utilizeaz n
scopul gsirii celei mai bune ntrebuinri a materialului la o solicitare
singular sau multipl. Cea mai bun utilizare a materialului, n cazul
optimizriitopologice,esteneleasnsensulobineriirigiditiimaximea
structurii.

7.2Optimizareastructuralprinmetoda
elementelorfinite

Algoritmuloptimizriistructuraleimplicdefinireaatreitipuride
variabile ce caracterizeaz procesul: variabile de proiectare, variabile de
stare i funcia obiectiv. Aceste variabile sunt reprezentate n programele
deanalizprinparametriiscalari.
Variabileledeproiectarexisuntmrimiindependententroanaliz
de optimizare iar valoarea acestora se modific n timpul procesului de
optimizare. Acestea sunt definite prin introducerea valorilor minime i

255
maxime, astfel fiind determinat spaiul de proiectare fezabil. Vectorul
variabilelordeproiectareesteindicatprin[63]:
xi xi xi (i=1,2,3,...,n), (7.1)
unde: nestenumrulvariabilelordeproiectare;
xi , xi minimul respectiv maximul domeniului de valori al
variabileideproiectarexi.
Variabilele de stare gi, hi i wi sunt mrimi de rspuns dependente
de variabilele de proiectare, fiind de asemenea limitate superior, inferior
sausuperioriinferior:
g i ( x ) g i (i=1,2,3,...,m1), (7.2)
hi hi ( x ) (i=1,2,3,...,m2), (7.3)
wi wi ( x ) wi (i=1,2,3,...,m3), (7.4)
unde: gi,hi,wisuntvariabiledestarereferitoarelacomportareastructurii;
m1,m2,m3 numrulconstrngerilorvariabilelordestarecudiferite
valoripentrulimiteledemaximiminim.
Funciaobiectivf,estedependentdevariabileledeproiectare,fiind
definitprinrelaia:
f = f ( x ) , (7.5)
unde:festefunciaobiectiv.
Ecuaiile7.1...7.5reprezintoproblemadeoptimizareconstrns,
a crui scop este de a minimiza funcia obiectiv f prin constrngerile
impusedeecuaiile7.1...7.4.
Seturile de variabile de proiectare care satisfac toate constrngerile
sunt considerate fezabile, iar configuraiile cu cel puin o constrngere
nerespectatsuntinfezabile.nspaiuldeproiectaredefinitcafiindfezabil,
esteadugatotoleranpentrufiecarelimitavariabileidestare.Astfel,
dacx*esteunsetdeproiectaredat,definitca:
[ ]
x * = x1* x 2* x3* ... x n* ,
(7.6)
structuraesteconsideratfezabildoardac:
( )
g i* = g i x* g i + i (i=1,2,3,...,m1), (7.7)
( )
hi i hi* = hi x* (i=1,2,3,...,m2), (7.8)
wi i wi* = w (x ) w +
i
*
i i (i=1,2,3,...,m3), (7.9)

256
unde: i,i,iisunttoleraneleconstrngerilor,
xi xi* xi (i=1,2,3,...,n). (7.10)
Pentru fiecare set de variabile de proiectare generat se determin
funcia obiectiv. Cel mai bun set este determinat pe baza urmtoarelor
consideraii:
dacexistunulsaumaimulteseturifezabile,atuncisetulcelmai
bunesteacelsetfezabilpentrucarefunciaobiectivarevaloareminim.
dac toate seturile sunt infezabile, cel mai bun set de proiectare
este acela care poate fi considerat cel mai uor fezabil, fr a ine cont de
valoareafuncieisaleobiectiv.

7.2.1Instrumentefolositenoptimizare

Instrumentele de optimizare nu realizeaz direct minimizarea, ele


fiind utilizate pentru evaluarea spaiului de proiectare i a comportrii
variabilelordependente.ProgramulAnsysbeneficiazdemaimultetipuri
deastfeldeinstrumente,utilizatefunciedetipulproblemeideoptimizare.
a.Instrumentulpentruanalizaunuiciclusingular
Acesta este un instrument utilizat pentru evaluarea variabilelor de
proiectare prin aciunea acestora asupra variabilelor de stare i a funciei
obiectiv, un ciclu singular fiind echivalent cu o analiz complet cu
elemente finite. Variabilele de proiectare sunt n totalitate explicitate de
ctre utilizator. La nceputul fiecrei iteraii, utilizatorul definete valorile
variabilei de proiectare x = x i se execut o singur iteraie. Dac
*

variabileledestaresaufunciaobiectivaufostdefinite,vorrezultavalorile
corespondentegi*,hi*,wi*if*.
b.Instrumentulaleator
Instrumentul va defini vectorul variabilei de proiectare cu valori
generatealeatoriu,pentrufiecareiteraie( x = x vectorgenerataleator).n
*

fiecare caz gi*, hi*, wi* i f* (dac au fost definite) vor lua valori
corespunztoarepentrux*.Nuestenecesarsfiedefinitefunciaobiectivi
variabilele de stare dar pot fi utilizate dac optimizarea actual se
intenioneaz s se realizeze secvenial. Fiecare iteraie de proiectare
aleatoareesteechivalentcuuncicludeanalizcomplet.Iteraiilealeatoare
sedesfoarpncndestesatisfcutunadinurmtoarelecondiii:
nr = N r ; (7.11)

257
n f = N f dac N f 1 , (7.12)
unde: nrestenumruliteraiiloraleatoarerealizatepentrufiecareexecuie;
nf numrul total de seturi fezabile (inclusiv seturile fezabile din
execuiileanterioare);
Nrnumrulmaximdeiteraii;
Nfnumruldoritdeseturifezabile.
c.Instrumentuliterativ
Instrumentuliterativestefolositpentruscanareaspaiuluiglobalde
proiectare, predefinit de utilizator. La o execuie este realizat o analiz
pentru fiecare variabil de proiectare, pstrnduse fixe celelalte variabile
de proiectare la valorile lor de referin. Variabilele de stare i funcia
obiectiv sunt calculate i memorate n vederea afirii ulterioare la fiecare
punctdeevaluaredinanaliz.Realizareauneianalizevaproducensseturi
deproiectarecalculateastfel:
ns = nNs , (7.13)
unde: nestenumrulvariabilelordeproiectare;
Nsnumrulevalurilorcaretrebuiefcutepentrufiecarevariabil
deproiectare.
De exemplu, se consider o parte a unei analize realizat pentru k
variabile de proiectare. Pentru simplificare, se numr seturile de
proiectare rezultate ca m+1, m+2 etc., unde m sunt toate seturile existente
anterior acestei pri a analizei. Variabilele de proiectare pentru un set de
proiectaredat(m+i)vafiexprimatastfel[63]:
x (m + i ) = x (r ) + (i 1)xk e (k ) (i=1,2,3,...Ns), (7.14)
unde: x(r) sunt variabilele de proiectare de referin cu xk pentru a ka
componentipstrndfixecelelaltevaloridereferin;
e(k) vector cu valori 1 pentru componenta k i 0 pentru celelalte
componente.
Incrementulanalizeipentruvariabiladeproiectarekeste:

xk =
(x
k xk ) . (7.15)
Ns 1

d.Instrumentulfactorial
Acesta este un instrument statistic, care poate fi folosit pentru a
selecta toate punctele din spaiul de proiectare. Metodele factoriale se

258
refer, de asemenea, la proiectarea unui experiment la care aceast
tehnologie pornete de la tehnologia asociat cu interpretarea rezultatelor
experimentale.Pentruevaluarea spaiului de proiectare trebuie specificate
dou nivele: complet sau fracional. O evaluare factorial a n variabile de
proiectarevacreanfseturideproiectare,unde:
n f = 2n (7.16)
Fiecare component a vectorului variabilei de proiectare va lua
douvaloriextreme,acesteafiind:
xi = xi or xi (7.17)
Astfel ntro evaluare factorial complet, fiecare combinaie de
valori extreme ale variabilei de proiectare este considerat n spaiul de
proiectare n dimensional. Numrul de seturi de proiectare generate,
asociatecuoevaluarefactorialfracional,esteexprimatca:
2n
nf = (M=2,4,8...) (7.18)
M
Deci, o evaluare factorial fracional 1/2 (M=2) va determina
jumtatedinnumrulseturilordeproiectaredelaevaluareacomplet.
e.Instrumentdetipgradient
Acesta calculeaz gradientul variabilelor de stare i al funciei
obiectiv, n funcie de variabilele de proiectare. Un set de proiectare de
referinestedefinitcapunctdeevaluarepentrugradient.Concentrndu
sepefunciaobiectiv,deexemplu,stareadereferinvafiindicatca:
( )
f r (x ) = f x r (7.19)
Gradientulfuncieiobiectivesteexprimatca[61]:
f f f
f r = r , r ,... r (7.20)
x1 x2 xn
Respectnd fiecare variabil de proiectare, gradientul este
aproximatcuajutorulurmtoareidiferene:
f r f ( x + xi e ) f r ( x )
= r (7.21)
xi xi
unde: eestevectorulcuvalori1pentrucomponentaii0pentrucelelalte
componente;
xi =
D
100
(
xi xi )
Dmrimeapasuluidediferen(nprocente).

259
Calculesimilaresuntrealizatepentrufiecarevariabildestare.

7.2.2Metodedeoptimizare

a.Metodasubproblemeideaproximaie

Aceastmetoddeoptimizarepoateficonsideratcaometodde
ordinul zero, n care se cer doar valorile variabilelor dependente, funcia
obiectiv i variabilele de stare, dar nu i derivatele lor. Variabilele
dependentesuntnti nlocuiteprinaproximarea cumediacelor maimici
ptrate, problema minimizrii constrnse fiind transformat ntro
problem fr constrngeri folosind funcii de aproximare. Minimizarea
este apoi realizat pentru fiecare iteraie prin aproximarea i reducerea
funciei, pn cnd se obine convergena sau se ajunge la momentul
indicat pentru terminarea iteraiei. Pentru aceast metod, fiecare iteraie
esteechivalentcuuncicludeanalizcuelementefinitecomplet.
Deoarece metoda realizeaz aproximarea funciei obiectiv i a
fiecrei variabile de stare, este necesar un anumit volum de date pentru
formarea setului de proiectare. Aceste date preliminare pot fi direct
generate de utilizator, folosind orice instrument de evaluare prezentat n
subcapitolul anterior. Dac acestea nu sunt definite, seturile de proiectare
vorfigeneratealeator.
Primulpasnproblemaminimizriiconstrngerilor,exprimatprin
ecuaiile 7.2 i 7.3, const n reprezentarea variabilei dependente printro
aproximare,reprezentatprinnotaia.Pentrufunciaobiectiv:

f (x ) = f (x ) + eroare (7.22)
isimilarpentruvariabileledestare:

g ( x ) = g ( x ) + eroare (7.23)

h( x ) = h( x ) + eroare (7.24)

w( x ) = w(x ) + eroare (7.25)
Cea mai complex form pe care o poate avea o aproximare este
reprezentarea sub forma unei funcii ptratice cu termeni n diagonal.
Pentrufunciaobiectiv,aceastasepoateexprimaastfel:

260
n n n
f = a0 + ai xi + bij xi x j (7.26)
i i j

Forma actual pentru fiecare aproximare variaz de la iteraie la


iteraie.Pentrudeterminareacoeficieniloraiibij, dinecuaiaanterioar,se
folosete metoda celor mai mici ptrate. De exemplu, pentru funcia
obiectivexpresiaeste:
2
( j ) ( j)
nd
E = f
2 ( j)
f (7.27)
j =1
unde:(j)estepondereaasociatsetuluideproiectarej;
ndnumrulcurentalseturilordeproiectare.
Similarsepoaterealizapentrufiecarevariabildestare.Coeficienii
dinecuaiaanterioarsuntdeterminaiprinminimizarealuiE2simetricfa
decoeficieni.Ponderileutilizatesuntcalculatedupunadinurmtoarele
modaliti,bazndusepe:
valorile funciei obiectiv, la care seturile de proiectare cu valorile
celemaisczutealefuncieiobiectivauceamaimarepondere;
valorilevariabilelordeproiectare,lacareseturiledeproiectarecele
maiapropiatedeceamaibunstructur,primescceamaimarepondere;
fezabilitate, unde seturile fezabile au cea mai mare pondere iar
seturileinfezabileauceamaimicpondere;
combinaiacelortreiponderidescriseanterior;
( j)
toateponderilesuntunitare: = 1 ,pentruoricej.
Dispunnd de funcia de aproximare, problema minimizrii
constrnsesepoatereformulaastfel:

Seminimizareafuncia: f = f ( x ) , (7.28)
caredepindede:
xi xi xi (i=1,2,3,...,n), (7.29)

g i ( x ) g i + i (i=1,2,3,...,m1), (7.30)

hi i hi ( x ) (i=1,2,3,...,m2), (7.31)

wi i wi wi + i (i=1,2,3,...,m3). (7.32)
Urmtorulpasconstntransformareaecuaiiloranterioaredintro
problem cu constrngeri ntro problem neconstrns. Aceasta se

261
realizeaz cu ajutorul funciilor de corecie, conducnd la urmtoarea
formulareasubproblemei.
Minimiznd:
n m1

m2

F ( x, pk ) = f + f 0 pk X ( xi ) + G gi + H hi +
i =1 i =1 i =1

m3
+ W wi (7.33)
i =1
unde: X este funcia de corecie folosit pentru a aplica constrngeri
variabilelordeproiectare;
G,HiWfunciiledecoreciepentruconstrngerilevariabilelorde
stare.
Valoarea funciei obiectiv f0 este introdus pentru a determina
unitile logice. Funcia obiectiv fr constrngeri, numit de asemenea i
suprafaderspuns,F(x,pk)variazfunciedevariabileledeproiectarei
depk,undepkesteunparametrualsuprafeeiderspuns.
Tehnic minimizrii secveniale constrnse este folosit pentru
rezolvarea ecuaiei 7.33 pentru fiecare iteraie de proiectare. Indicele k
reflect folosirea subiteraiilor realizate n timpul soluionrii
subproblemei, n care crete valoarea parametrului suprafeei de rspuns
p1<p2<p3etc.,nvedereaobineriicupreciziearezultatelorconvergente.
Pentru limita superioar, funcia de corecie a variabilei de
proiectareareforma:

c1 +
X (xi ) =
c2
x xi
(
daca xi < x x x )
(7.34)
3 4 i i (
c + c ( x x ) daca x x x x
)
(i=1,2,3,...,n),
unde: c1,c2,c3,ic4suntconstantecalculateintern;
numrpozitivfoartemic;
iarpentruvariabileledestare:

( )
d2
d + daca w i < wi wi wi
1

W (wi ) = wi wi
(7.35)
d + d wi w daca wi w w w ( )


4 i
3

i i i

(i=1,2,3,...,m1),

262
unde:d1,d2,d3,id4suntconstantecalculateintern,isimilarpentruGiH.
Tehnica minimizrii secveniale neconstrnse este utilizat pentru
"
minimizarea neconstrns a funciei obiectiv, F ( j ) , pentru iteraia j, care
este:
" "
x ( j ) x ( j ) pentru F ( j ) F ( j ) (7.36)
"
unde: x ( j ) este vectorul variabilei de proiectare corespunztor funciei
"
F ( j ) .
Pasul final, realizat pentru fiecare iteraie, este determinarea
vectorului variabilei de proiectare, care s fie folosit n iteraia urmtoare
j+1.Vectorulx(j+1)estedeterminatconformecuaieiurmtoare:
"
x ( j +1) = x (b ) + C x( j ) x (b ) (7.37)

unde:x(b)suntconstanteleceluimaibunsetdeproiectare;
C constanta care variaz ntre 0 i 1, n funcie de numrul
soluiilorinfezabile.
Iteraiile de aproximare a subproblemei continu pn cnd se
obine convergena sau este efectuat numrul de iteraii definit de
utilizator. Convergenaesterealizatcnd setul de proiectare prezent,
x ,setuldeproiectareanterior,x(j1),saucelmaibunsetdeproiectare,x(b),
(j)

estefezabil,iestendeplinitunadinurmtoarelecondiii:
f ( j ) f ( j 1) , (7.38)
f ( j ) f (b ) , (7.39)
( j) ( j 1)
xi xi i (i=1,2,3,...,n), (7.40)
( j) (b )
xi xi i (i=1,2,3,...,n), (7.41)
unde: i i sunt toleranele funciei obiectiv respectiv a variabilelor de
proiectare.
Ecuaiile 7.38 i 7.39 corespund pentru valori diferite ale funciei
obiectiv iar ecuaiile 7.40 i 7.41 corespund diferitelor variabile de
proiectare.
Dac nu se realizeaz condiiile impuse prin ecuaiile 7.38 ... 7.41
atunci apare terminarea iteraiilor dac se atinge una din urmtoarele
condiii:

263
ns = N s , (7.42)
nsi = N si , (7.43)
unde: nsestenumruliteraiilorsubproblemei;
nsinumrulseturilordeproiectaresecvenialeinfezabile;
Nsnumrulmaximdeiteraii;
Nsinumrulmaximdeseturideproiectaresecvenialeinfezabile.

b.Metodadeoptimizaredeordinulnti

Aceast metod de optimizare calculeaz i folosete informaii
despre derivate. n acest caz se transform problema constrns ntro
problem neconstrns folosind funciile de corecie. Derivatele sunt
calculate pentru funcia obiectiv i funciile de corecie a variabilelor de
stare, conducnd la determinarea direciilor de cutare n spaiului de
proiectare. Pentru obinerea convergenei sunt realizate o serie de iteraii.
Fiecareiteraieestecompusdinsubiteraiicareinclude:stabilireadireciei
decercetareicalcululgradienilor.
Comparndaceastmetodcumetodasubproblemeiaproximative
se observ c este o metod care necesita un volum de calcul mai mare,
preciziasoluieifiind,deasemenea,maimare[63].
nacestcaz,problemaneconstrnssepoateformulaastfel:
n
m1 m2
Q ( x, q ) = + Px ( xi ) + q Pg g i + Ph hi +
f
f 0 i=1 i=1 i=1

m3
+ Pw wi (7.44)
i =1
unde: Qestefunciaobiectivneconstrns;
Px,Pg,PhiPwcoreciiaplicatevariabilelordeproiectareidestare
constrnse;
f0 valoarea de referin a funciei obiectiv selectat din grupul
curentalseturilordeproiectare.
Satisfacerea constrngerilor este controlat printrun parametru al
suprafeeiderspunsq.
Funciile de corecie exterioare Px, sunt aplicate variabilelor de
proiectare. Constrngerile variabilelor de stare sunt reprezentate prin

264
funciile de corecie Pg, Ph, Pw. De exemplu, pentru variabile de stare
limitatesuperior,funciadereduceresescrieastfel:
2
gi
Pg ( gi ) = (7.45)
gi + i
unde: estenumrntreg ales,astfel nct funcia s aibvaloare foarte
mare cnd constrngerea nu este ndeplinit i foarte mic n caz contrar.
Pentrucelelalteconstrngerifunciiledecorecieauformsimilar.
Deoarece direciile de cutare sunt determinate, se realizeaz un
avantaj din punct de vedere al calculului, dac funcia Q este rescris ca
sumadoufuncii:
Q ( x, q ) = Q f ( x ) + Q p ( x, q ) , (7.46)
unde:

Q f (x ) =
f
, (7.47)
f0
i
n
m1 m2 m3
Q p (x, q ) = Px (xi ) + q Pg gi + Ph hi + Pw wi (7.48)
i =1 i =1 i =1 i =1
Pentru fiecare iteraie de optimizare j, se asociaz un vector al
direciei de cutare, d(j). Urmtoarea iteraie j+1, se obine din urmtoarea
ecuaie:
x ( j +1) = x ( j ) + s j d ( j ) (7.49)
nfunciedex(j),parametruldecutarelinear,sj,corespundevalorii
minimepentruQndireciad(j).Variaiaparametruluisjestelimitatprin:
s max *
0 sj s j , (7.50)
100
unde: s *j este mrimea celui mai mare pas posibil pentru direcia de
cutarediniteraiacurent,(calculatintern);
Smaxmrimeapasuluimaximaldirecieidecutare(nprocente).
Soluia ecuaiei de minimizare global se bazeaz pe generarea
secvenial a direciilor de cutare i pe ajustarea intern a parametrului
suprafeeiderspunsq.Pentruiteraiainiialj=0,direciadecutareeste
presupuscafiindnegativulgradientuluifuncieiobiectivneconstrnse.
( )
d (0 ) = Q x ( j ) , q = d (f0 ) + d p0 , (7.51)
unde: q=1;

265
( )
d (f0 ) = Q f x (0 ) (7.52)

d p(0 ) = Q (x ( ) )
p
0
(7.53)
Pentruiteraiainiial,direciadecutareesteaceeacareareceamai
mare descretere. Pentru iteraiile urmtoare (j>0), direciile conjugate se
determinnconcordancuformuladerecurenPolakRibiere:
( )
d ( j ) = Q x ( j ) , qk + rj 1d ( j 1) (7.54)

rj 1 =
[Q(x( ) , q ) Q(x(
j j 1)
)] T
(
, q Q x ( j ) , q ) (7.55)
Q (x ( j 1)
) 2
,q
CndtoatevariabileledeproiectareconstrnsesatisfacrelaiaPx(x)
=0,sepoatescrie:
( ) ( )
Q p x ( j ) , q = qQ p x j dac xi xi xi (i=1,2,3,...n) (7.56)
Dac coreciile corespunztoare au fost realizate, q poate fi
schimbat, de la o iteraie la alta, fr a modifica ecuaia 7.54. Modificarea
valorii parametrului q, conduce la reglarea intern a variabilelor de stare
constrnse,pentruampingeconstrngerilelavalorilelorlimit,nscopul
obineriiconvergenei.Explicaiapentruacestlucrudevineevident,dac
ecuaia7.54esteseparatndoivectoridirecionali:
d ( j ) = d (f j ) + d p( j ) , (7.57)
undefiecaredirecieafostseparatprinrelaiiderecuren:
( )
d (f j ) = Q f x ( j ) + rj 1d f
( j 1 )
(7.58)
d ( ) = qQ (x ( ) ) + r
j j ( j 1 )
p p j 1d p (7.59)
Algoritmul este uneori repornit prin setarea rj1 = 0, n direcia cu
pantaceamaimare.Repornireaesterealizatncazulncare:estedetectat
condiia critic, convergena se obine imediat, sau constrngerile
variabilelordestarecriticesuntconstante.
Vectorulgradientestecalculatfolosindurmtoareleaproximri:
Q (x ( j ) ) Q (x ( j ) + xi e ) Q (x ( j ) )
(7.60)
xi x i
unde: e este vector cu valori: 1 pentru componenta i i 0 pentru celelalte
componente;
xi =
D
100
(
xi xi ) (7.61)

266
Dmrimeapasuluidediferen(nprocente).
Iteraiiledeordinulnticontinupncndseobineconvergena
sau se realizeaz un numr de iteraii egal cu cel indicat de utilizator.
Aceste dou condiii sunt verificate la sfritul fiecrei iteraii de
optimizare.
Convergenaaparenmomentulncare comparndfunciaobiectiv
pentrusetuldeproiectareaiteraieicurentej,cuceacorespunztoaresetului
anterior j1, respectiv cu cea a celui mai bun set b, sunt ndeplinite
condiiile:
f ( j ) f ( j 1) ; (3.62)
f ( j ) f (b ) , (3.63)
unde: estetoleranafuncieiobiectiv[63].
Estenecesar,deasemenea,caiteraiafinalsfoloseascdireciade
cutarecupantadescresctoareceamaimare.ncazcontrar,serealizeaz
iteraiisuplimentare.

7.3Exempludeanalizdeoptimizareconstructiv

Metodeledeoptimizaresefolosescatuncicndsedoreteunoptim
dintro multitudine de soluii. Prin soluie optim se nelege acea soluie
carerespecttoatecerineleproblemeidarconducelaunminimaldatelor
problemeicumarfi:nlimea,aria,volumul,tensiunea,costuletc.
Virtualtoateaspecteleproblemeipotfioptimizate,deladimensiuni
(grosimea), forma (raze de racordare), costurile de fabricaie, frecvenele
proprii i chiar proprietile materialului. De fapt se pot optimiza toate
datelecarepotfiparametrizate.
Ambeleprobleme,attmetoda subproblemei de aproximaiecti
metodadeordinulnti,prezentatensubcapitolulanterior,folosescoserie
deanalizeciclice.Pentruprimafazprogramulrealizeazoanalizcusetul
iniial de rezultate iar apoi pe baza rezultatelor obinute urmrinduse
criteriulspecificatsetulestemodificatisepurcedelaoetapurmtoare.
n cazul exemplului de fa, se dorete pentru piesa din figura 7.1
realizareauneioptimizriastfelnctdiferenadintredeformaiaspecific
de pe faa interioar a acesteia i deformaia specific de faa exterioar a
acesteia(ambelecititenzonacurbapiesei)sfieminim.

267

Fig.7.1Piesasupusanalizeideoptimizarestructural

Aceast pies este de fapt un inel tensometric folosit pentru


determinareaforelornlaborator,printransformareamrimilormecanice
(fore,momente)nmrimielectriceicitirealorcuajutorulunuisistemde
achiziiededate.Pentrucaacestlucrusfieposibilenecesarlipireaunor
timbre tensometrice (traductori electrici rezistivi) n zona de curbur
maxim a inelului tensometric att pe faa interioar ct i pe faa
exterioar.TimbrelevorfilegatenpunteWheastoneiarpentrucaprecizia
msurtorilorsfiectmaimareenecesarcadiferenadintredeformaiile
specificepeceledousuprafee(exterioariinterioar)sfiectmaimic.
n figur sunt prezentate i cotele de la care se pleac n vederea
optimizrii.
nainte de a trecere la definirea procedurilor de optimizare este
necesar s se defineasc o serie de termeni cum ar fi: variabile de
proiectare,variabiledestareifunciaobiectiv,seturifezabileinefezabile,
fiieruldeanaliz,iteraiietc.
Variabilele de proiectare sunt variabile independente care sunt
variatenvedereaobineriioptimului.Esteobligatoriespecificareavalorilor

268
extreme pentru aceste variabile. Pentru cazul exemplificat al inelului
tensometric, lungimea total a inelului L, raza medie a acestuia n zona
curb RMEDIU i grosimea inelului n aceeai zon G1 sunt variabile de
proiectare(fig.7.2).Valoareaniciuneiadinacestevariabilenupoatefizero
sau negative. Tuturor acestor variabile de proiectare trebuie s li se
defineasc valori limit maxim i minim de exemplu G1max i G1min ntre
care acestevariabile pot lua valori.ncazulunei analizede optimizare cu
Ansyspotfidefinitepnla60devariabiledeproiectare.


Fig.7.2Inelulsecionatcuvariabileledeproiectare

Variabilele de stare mai sunt cunoscute i sub denumirea de


variabiledependenteingeneralsuntrspunsuricantitativealefunciilor
dependentede variabilele de proiectare.Ovariabil de stare poate avea o
valoareminimiuna maximsau poateaveadoar una din limite.Inelul
tensometric de fa are o singur variabil de stare i anume tensiunea
echivalentvonMises.ncazuluneianalizedeoptimizarecuAnsyspotfi
definitepnla100devariabiledestare.
Funcia obiectiv este de fapt variabila care urmeaz s fie
optimizat. Ea trebuie s fie dependent de variabilele de proiectare, deci

269
prinschimbareavalorilorvariabilelordeproiectareseschimbivaloarea
funciei obiectiv. n cazul inelului, diferena dintre deformaiile specifice
msuratepesuprafeeleexterioareiinterioareestefunciaobiectivcarese
urmrete a fi minimizat. n cazul unei analize de optimizare cu Ansys
poatefidefinitosingurfuncieobiectiv.
Variabilele de stare, variabilele de proiectare i funcia obiectiv se
refer toate la variabilele de optimizare, i n Ansys ele sunt reprezentate
prin parametrii. Utilizatorul trebuie s identifice care din parametri sunt:
variabiledeproiectare,variabiledestareicinereprezintfunciaobiectiv.
Un set de proiectare este un set simplu de valori ale parametrilor care
reprezint o configuraie particular a modelului. n general, un set de
proiectareestecaracterizatdevalorilevariabilelordeproiectaredarconine
toi parametrii modelului (chiar i cei care nu reprezint variabilele de
proiectare).
Un set fezabil de proiectare este acel set care satisface toate
constrngerile impuse variabilelor de stare i variabilelor de proiectare.
Dac o singur constrngere nu este satisfcut atunci setul respectiv este
consideratnefezabil.
FiieruldeanalizesteunfiierdetipinputalprogramuluiAnsys,
poateficreatnmultiplefeluriiconineoanalizcomplet(preprocesare,
soluionare i postprocesare). El trebuie s conin modelul construit
parametrizat,toatedateledeintrareiieirecaresuntfolositecaivariabile
deproiectare,destaresaufunciiobiectiv.Pebazaacestuifiierprogramul
creeazautomatunfiierdeloop(Jobname.LOOP).
Unloop este un pasntimpul uneianalizeciclice.Datele de ieire
pentruultimulloopparcurssuntsalvatenfiierulJobname.OPO.Oiteraie
reprezint unul sau mai muli pai n urma crora rezult un nou set de
proiectare. n general o iteraie este echivalent cu un loop dar n unele
situaiilafolosireametodeideanalizdeordinulnti,oiteraiecuprinde
maimulipai.
Baza de date a procesului de optimizare conine definirea
variabilelor,parametrilor,toatespecificaiileoptimizriiitoateseturilede
proiectare.Aceastbazdedatepoatefisalvat(nfiierulJobname.OPT )
sauncrcatdinmodululdeoptimizare.
Aa cum am specificat anterior, pentru a realiza o analiz de
optimizare, este necesar introducerea ntro prim faz a variabilelor de

270
proiectare sub form parametrizat. Aceasta se realizeaz folosind
comanda:
UtilityMenu>Parameters>ScalarParameters>
urmat de introducerea fiecrui parametru n parte: RMEDIU = 37. Se
introduc astfel toi parametrii. n exemplul de fa am introdus
parametrizatabsolutntreagaconfiguraieapieseideoareceacestlucrune
permite modificarea din mers a strategiei de optimizare prin schimbarea
parametrilordacacestlucruestededorit.
ncontinuaresealegdateledematerial,tipuriledeelementefinitei
se continu cu modelarea geometriei prin una din metodele clasice. Se
discretizeazmodelul,seaplicconstrngeriincrcri(fig.7.3).


Fig.7.3Piesamodelat,discretizatincrcrileiconstrngerileaplicate

Constrngerileaplicateconstaunanulareagradelordelibertatepe
ariilecaresesitueazpezonadeprindereprevzutcufiletainelului.Pe
parteasuperioarazoneideprinderesituatnparteadesusaineluluise
aplic o for repartizat uniform avnd o valoare de 3000 N. Tipurile de
elemente folosite au fost Shell 63 i Solid 45 elemente comune tuturor
analizelorstatice.
Se soluioneaz problema i se vor analiza rezultatele obinute.
DateleprezentatesunttensiuneaechivalentvonMises,deformaiaelastic
pe direcia y (direcia pe care acioneaz fora) i deplasrile nodale pe
aceeaidirecie.

271

Fig.7.4HartatensiuniiechivalentevonMisespentrusetuliniialdeparametri

Se observ c valoarea maxim a tensiunii echivalente von Mises


este de 290.57 N/mm2, valoare mai mic dect limita de curgere a
materialuluidincareesterealizatinelulianume400N/mm2.Deasemenea
suntevaluateideformaiileelasticepedireciay,alecrorvalorimaxime
respectiv minime sunt 0.000641 mm/mm respectiv 0.001064 mm/mm.
Trebuie specificat aici faptul c valoarea minim a deformaiei nu se
regsetenzonadecurburmaximaineluluifaptpentrucarevatrebui
determinatvaloareaacesteianaceazon.

272

Fig.7.5Hartadeformaieispecificepedireciaypentrusetuliniialdeparametri


Fig.7.6Hartadeplasrilornodalepedireciaypentrusetuliniialdeparametri

273
Dupevaluareastriidetensiuniideformaiininelestenecesar
introducereacaiparametriavariabileidestare(tensiuneaechivalentvon
Mises) i a funciei obiectiv (diferena dintre deformaiile pe direcia y pe
celedousuprafeealeinelului).Pentruarealizaacestlucrusuntnecesare
cteva operaii suplimentare. Deoarece sa observat c valoarea minim a
deformaiei pe direcia y nu se gsete n zona curb a inelului, se
selecteazcuajutorulcomenzii:
UtilityMenu>Select>Entities>
urmat de selectarea opiunii Volumes din caseta derulant care se va
deschideiselectareapropriuzisavolumelorrespectiveaacumsearat
nfigura7.7.


Fig.7.7Volumeleselectatenvedereaoperaieidesortare

Se realizeaz o sortare a nodurilor reelei n funcie de valoarea


deformaieipedireciayfolosindusecomanda:
MainMenu>Listresults>SortedListing>SortNodes>
urmatdeselectareaopiunilorprivitoarelaordineancaresserealizeze
aceast sortare (ascendent sau descendent), la modul n care s se fac
sortarea (dup rezultate), la faptul dac sortarea s se fac dup valoarea
absolut a rezultatelor sau nu i dac la finalul operaiei de sortare s se
afiezepeecranrezultatulsortrii.ncazulacesteianalize,amoptatpentru
o sortare descendent (nodul cu valoarea maxim s fie primul), fr ca
rezultatelesfiesortatedupvaloareaabsolutiarsortareasserealizeze
nfunciededeformaiaelasticpedireciay(fig.7.8).
Dup sortare trebuiesc definii doi parametri: valoarea maxim a
deformaieipedireciayideformaiaminimadeformaieipedireciay,
prezentenvolumeleselectate.Acestlucruserealizeazfolosindcomanda:

274

Fig.7.8Opiunilenecesaresortriinodurilornfunciededeformaiapedireciay

MainMenu>Parameters>GetScalarData>
urmatdeselectareaopiunilorResultsData,OtherOperations,FromSort
Operation i alegerea pe rnd a opiunilor pentru valoarea maxim
respectivminim(fig.7.9).


Fig.7.9Opiunilenecesareintroduceriicaiparametruadeformaieimaximepedireciay

275
Dupintroducereacelordoiparametrisevorselectatoatevolumele
carecompuninelulfolosindcomanda:
UtilityMenu>Select>Everything>
i se va calcula diferena dintre cele dou deformaii. Se va introduce
comanda:
UtilityMenu>Parameters>ScalarParameters>
iseva introduce:EPSY_DIF=EPSY_MAX EPSY_MIN. Pentrucreterea
sensibilitiianalizeisevanmuliiacestparametruscalarcu104folosinduse
aceeaicomand.RezultatulobinutsevanotacuDIF.Acestparametruva
reprezentafunciaobiectiv.
Se repet apoi operaia de sortare (cu toate volumele selectate) n
vederea obinerii nodului n care tensiunea echivalent prezint valoarea
maxim.Seintroduceapoicaiparametruvaloareamaximatensiuniii
senoteazcuSIGMA.Acestparametruvareprezentavariabiladestare.Se
vor folosi aceleai comenzi prezentate la sortarea i introducerea
parametrilorfolosiilafunciaobiectiv.
Dupefectuareatuturoracestoroperaiisevasalvafiieruldelogal
analizei statice cu o denumire care s l indice ca fiind fiier de intrare
pentruanalizadeoptimizare.Sesalveazacestfiierfolosindcomanda:
UtilityMenu>List>Files>LogFile>
dup care programul deschide o fereastr care conine toate liniile de
programintrodusedeutilizatorpentrumodelarea,discretizarea,aplicarea
ncrcrilor, soluionarea i introducerea parametrilor. Se vor selecta toate
liniile,sevorcopiaisevadeschideunfiiercuajutoruleditoruluidetext
Notepad. Se salveaz fiierul i se vor terge liniile care se refer la
definireavariabilelordeproiectaredinacestfiier.nfinalceledoufiiere
vorartacantabelul7.1.
Tabelul7.1Difereneleexistententrefiieruldeoptimizareifiieruliniial
Fiieruliniial Fiieruldeintrarepentruoptimizare
/GRA,POWER /GRA,POWER
/GST,ON /GST,ON
/PLO,INFO,3 /PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON /GRO,CURL,ON
/CPLANE,1 /CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE /REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0 WPSTYLE,,,,,,,,0
*SET,rmediu,37 *SET,g2,g1+2
*SET,g1,9 *SET,h,151

276
*SET,g2,g1+2 *SET,fi1,20
*SET,l,174 *SET,fi2,10
*SET,h,151 *SET,fi3,6
*SET,fi1,20 *SET,h1,30
*SET,fi2,10 *SET,forta,3000
*SET,fi3,6 !terminaredefinireparametrii
*SET,h1,30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*SET,forta,3000 /PREP7
!terminaredefinireparametrii CYL4,l/2+rmediu+g1/2,,rmediu+g1/2, ,rmediu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! g1/2
/PREP7 CYL4,l/2rmediug1/2,,rmediu+g1/2, ,rmediu
CYL4,l/2+rmediu+g1/2,,rmediu+g1/2, g1/2
,rmediug1/2 .........................
CYL4,l/2rmediug1/2,,rmediu+g1/2,
,rmediug1/2
.............................

Seobservfaptulcsingurele diferene ntre cele doufiiere sunt


reprezentatedelipsaliniilorcarestabilescceletreivariabiledeproiectare:
L, G1 i RMEDIU. Se intr apoi n modulul de optimizare propriuzis,
setnduseparametrinecesarioptimizrii. n prealabil, utilizatorul trebuie
s defineasc limitele celor trei variabile de proiectare respectiv limita
superioar a variabilei de stare. Astfel se aleg intervalele dup cum
urmeaz:
RMEDIU (34,40);
G1 (7,11);
L (170,178);
pentruvariabileledeproiectare,respectiv:
SIGMA400.
De asemenea se va stabili n aceast faz tolerana cu care se va
atingeconvergenarespectiv0.01.
nmodululdeoptimizarestructuralseintroducecomanda:
MainMenu>DesigOpt>AnalysisFile>Assign>
dup care se introduce numele fiierului de analiz salvat anterior. Acest
fiier trebuie s se gseasc n directorul de lucru al programului
(directorulstabilitlaintrareanprogram).
Se seteaz apoi variabilele de proiectare (fig. 7. 10), stabilinduse
pentrufiecarenpartedomeniuldevariaiefolosindusecomanda:
MainMenu>DesigOpt>DesignVariables>

277

Fig.7.10Moduldeintroducereadatelornecesarepentruvariabileledeproiectare

Seintroducapoidatelenecesarevariabileidestarecucomanda(fig.
7.11):
MainMenu>DesigOpt>StateVariables>


Fig.7.11Moduldeintroducereadatelornecesarepentruvariabiladestare

Funciaobiectivseintroducecucomanda(fig.7.12):
MainMenu>DesigOpt>Objective>


Fig.7.12Moduldeintroducereadatelornecesarepentrufunciaobiectiv

278
ncontinuaresestabiletemetodaderezolvare,numruldeiteraii
necesarerezolvriiproblemeiinumrulmaximdeseturiinfezabileadmis.
Acesteasedefinesccuajutorulcomenzii:
MainMenu>DesigOpt>Method/Tool>
Se alege pentru rezolvare metoda subproblemei de aproximaie,
stabilinduse la 30 numrul maxim de iteraii, respectiv la 7 numrul
maximdeseturiinfezabile(fig.7.13).


Fig.7.13Setareaparametrilornecesaridesfurriianalizei

Seporneteanalizafolosindcomanda:
MainMenu>DesigOpt>Run>
nainte de pornirea efectiv a calculului programul face o
recapitulareadatelordeintrare.Timpulnecesardesfurriiuneiastfelde
analize depinde de complexitatea problemei analizate i de numrul de
iteraiidupcareseatingeconvergenaproblemei.ncazuldefasaatins
convergenadupunnumrde11iteraii,setulcunumrul11fiindisetul
optim. Trebuie menionat faptul c toate seturile au fost fezabile. Pentru
vizualizarearezultatelorseintroducecomanda:
MainMenu>DesigOpt>Designsets>List>
urmatdeselectareauneiadinopiunileBestSet,LastSetsauAllSets.n
tabelul7.2suntprezentatevalorilevariabilelordeproiectare,avariabilelor
destareiafuncieiobiectivpentrucele11seturiderulate.
Tabelul7.2Valorileobinutepentrucele11seturideiteraii
SET1SET2SET3SET4
(FEASIBLE)(FEASIBLE)(FEASIBLE)(FEASIBLE)
SIGMA(SV)290.57239.07262.85239.08
G1(DV)9.000010.3899.769510.391
RMEDIU(DV)37.00036.74337.22534.020
L(DV)174.00173.10174.94173.75
DIF(OBJ)14.5927.09212.5847.236

279

SET5SET6SET7SET8
(FEASIBLE)(FEASIBLE)(FEASIBLE)(FEASIBLE)
SIGMA(SV)324.86231.87228.71221.00
G1(DV)8.281210.82910.95810.983
RMEDIU(DV)38.75639.31636.76439.294
L(DV)174.66176.84177.64172.13
DIF(OBJ)17.08610.44510.3269.8769

SET9SET10*SET11*
(FEASIBLE)(FEASIBLE)(FEASIBLE)
SIGMA(SV)217.97217.08216.89
G1(DV)10.99010.99110.992
RMEDIU(DV)39.81639.95239.978
L(DV)170.61170.18170.05
DIF(OBJ)9.76129.72949.7206

Aceleairezultatepotfiexprimateisubformgraficfolosinduse
comanda:
MainMenu>DesigOpt>Designsets>Graphs/Tables>
caredeschideofereastr(fig.7.14)deundesevorselectaparametriicarese
vorregsipeaxaxrespectivyagraficului.


Fig.7.14Stabilireaparametrilorpentrugrafice

280
Se obin astfel graficele de dependen prezentate n figurile 7.15,
7.16,7.17i7.18.


Fig.7.15Variaiafuncieiobiectivpeparcursuloptimizrii


Fig.7.16Variaiavariabileidestarepeparcursuloptimizrii

281

Fig.7.17VariaiavariabileideproiectareLpeparcursuloptimizrii


Fig.7.18VariaiavariabileideproiectareRMEDIUpeparcursuloptimizrii

282
Seobinedeasemeneagraficuldevariaiealgrosimii,sepotobine
grafice de variaie ale funcie obiectiv n funcie de una din variabilele de
proiectareetc.
Concluziacaresedesprindedinanalizaacestorgraficeesteaceeac
pe parcursul optimizrii parametrii G1 i RMEDIU tind s creasc spre
valoarea limitei superioare a intervalului n timp ce parametrul L are
tendinadeascdeasprelimitainferioaraintervaluluidevariaie.
Pe baza acestei analize se construiete modelul optim al inelului
tensometricaacumseprezintnfigura7.19.


Fig.7.19Inelultensometriccucoteleobinutenurmaoptimizrii

Acestui model i se face o verificare din punct de vedere al


rezistenei folosind fiierul folosit pentru analiza de optimizare, n care
dateledeintraresuntceleobinuteprinoptimizare.Seobinaceleaitipuri
derezultate,observndusedinfigura7.20cvaloareamaximatensiunii

283
echivalente von Mises nu depete limita de curgere a materialului (400
N/mm2),maimultvaloareaacesteiascadefadesetuliniial.


Fig.7.20HartadistribuieitensiuniiechivalentevonMisespentrusetuloptim

7.4Optimizareatopologic

Optimizarea topologic este o modalitate de optimizare a


configuraiei structurii mecanice. Scopul optimizrii topologice este de a
gsi cea mai bun ntrebuinare a materialului pentru un corp care este
solicitat fie cu o ncrcare singular, fie cu ncrcri multiple distribuite.
Ceamaibunutilizareamaterialului,nviziuneaoptimizriitopologice,o
reprezint maximizarea rigiditii structurii. Fa de optimizarea
dimensional sau cea de form, pentru optimizarea topologic, nu este
necesar definirea explicit a variabilelor de optimizare sau a funciei
obiectiv. Funcia obiectiv n acest caz este predefinit i de asemenea
variabileledestareivariabileledeproiectare.

284
Prin algoritmul optimizrii topologice se urmrete minimizarea
energieidecomplianastructuriiUc,careestepredefinitfuncieobiectiv.
Minimizarea energiei de complian a structurii este echivalent cu
maximizarearigiditiistructuraleglobale.Variabileledeproiectareisunt
interne, pseudodensitile, care sunt asociate fiecrui element finit i din
problematopologic.Pseudodensitateapentrufiecareelementvariazdela
0 la 1 (unde i 0 reprezint materialul care trebuie ndeprtat, i i 1
reprezint materialul care trebuie pstrat n structur), astfel nct s se
obin o structur cu rigiditate maxim n condiiile ndeprtrii din
structur a unui volum de material, definit de utilizator. n termeni
matematici,problemaoptimizriitopologicesepoateformulaastfel[63]:
Ucseminimizeaz,funciedei, (7.64)
depinzndde:
0 < i < 1 (i=1,2,3...N) (7.65)
V = V0 V * (7.66)
unde: Nestenumruldeelemente;
Vvolumulcalculat;
V0volumuliniial;
V*cantitateadematerialcaretrebuiendeprtat.
Deoarece compliana i volumul total sunt condiii globale, se
realizeazcalculelanivelulelementelorfiniteindividuale.Volumultotalse
calculeazcasumavolumelorelementelor:

V = iVi ,
i
(7.67)

unde: Viestevolumulelementuluii(i=1N).
Pseudodensitatea afecteaz volumul i tensorul de elasticitate
pentrufiecareelement[63]:
[Ei ] = [E(i )], (7.68)
unde tensorul de elasticitate este folosit pentru a determina vectorul
tensiunilorialdeformaiilor,pentrucazulelasticitiilineare:
{ i } = {Ei }{ i } , (7.69)
unde: { i } estevectorultensiuniipentruelementuli(i=1N);
{ i } vectoruldeformaieipentruelementuli(i=1N).

285
Optimizareatopologicpoatefiaplicatpentruuncazdencrcare
singular,sausimultancualtecazuridencrcare.Pentruacestadinurm,
dndusekcazuridiferitedencrcare,sedefineteurmtoareafuncieF:

( )
k
F U c1 ,U c2 ,...U ck , = wiU ci (wi=1), (7.70)
i =1

unde: wiestepondereacazuluidencrcareicuenergiadecomplianUci.
Ecuaiademinimizarefuncionaleste:
F = min F (i ) , (7.71)
iarecuaiile7.64...7.70suntidenticepentrufiecarecaz.

7.5Exempludeanalizdeoptimizaretopologic

Obiectivul aplicrii algoritmului de optimizare topologic, pus la


dispoziiedeprogrameleevoluatedeanalizcuelementefinite,esteacela
deadeterminadistribuiaoptimdematerialpentruostructur,ncondiii
de rigiditate maxim. Funcia obiectiv a optimizrii este predefinit, i
constnminimizareaenergieicomplianeistructurii,careesteechivalent
cumaximizarearigiditiiglobaleastructurii.ProgramulAnsys,utilizeaz
variabile de proiectare definite ca funcii de densitate pentru fiecare
elementrezultatprindiscretizare.
Se pune problema optimizrii topologice a piesei din figura 7.21.
Asupra acestei piese se acioneaz cu o presiune uniform distribuit pe
zona central a acesteia cu valoarea p = 5 N/mm2. Dup o prim analiz
static se poate observa faptul c exist zone importante de material care
practic, nu sunt utilizate i care pot fi ndeprtate n vederea reducerii
consumuluidematerialnecesarobineriiacestuireper.
n cazul acestei probleme se dorete folosirea funciei Import din
programulAnsys.Pentruaceasta,piesaafostmodelatntrunaltprogram
de CAD (Solidworks) i a fost salvat n formatul IGS (IGES Interface
Geometric Elementary Surfaces). Acest format este unul din cele mai
uzuale formate de export ntre diferitele programe CAD, CAE sau CAM.
PentrucitireageometrieinprogramulAnsysseutilizeazcomanda:
UtilityMenu>Import>IGES>
urmatdeselectareaopiunilor:Mergecoincidentkeypoints,Createsolid
if applicable i Delete small areas. Acest lucru permite importarea n

286
condiiictmaibuneaentitilorgeneratedeprogramulCADigenereaz
inclusivvolumeleacoloundeesteposibil.


Fig.7.21Geometriainiialapieseisupuseoptimizrii

Pentrupiesancauz,nuaumaifostnecesareoperaiisuplimentare
derepararedarexistmultesituaiiundeacestlucruestenecesar.Piesa
importattrebuieacumdiscretizat.Pentruaceastatrebuiescalesetipurile
de elemente finite necesare. Sunt necesare dou tipuri de elemente. Acest
lucru se datoreaz faptului c vor exista dou tipuri de volume n pies.
Primacategorieaparinevolumelorcarenuvorfioptimizateicarermn
fixe. Din aceast categorie fac parte protuberana din zona central a
pieseiicelepatrupicioarepecarepiesasesprijin.Acestevolumenuvor
fi modificate n timpul optimizrii. Din cea dea doua categorie fac parte
toate celelalte volume ale piesei. Pentru a se face distincie ntre aceste
tipuri de volume se vor alege tipuri diferite de elemente (chiar dac ele
sunt identice). La analizele topologice se pot utiliza elemente finite de tip
Solid92sauelementefinitedetipSolid95.ElementulSolid92(utilizatn
aceast analiz fig. 7.22) este un element de tip tetraedric cu 10 noduri

287
carearectetreigradedelibertatenfiecarenodtranslaiiledupceletrei
direcii).


Fig.7.22Elementulfinitutilizatnanalizadeoptimizaretopologic[60]

Elementul Solid 95 este derivat din elementul Solid 45 folosit la


analizele structurale i dispune de 20 de noduri (pe lng cele 8 din
vrfurileelementuluimaidispunede12situatelamijlocullaturilor).
Se aleg n continuare cele dou tipuri de elemente finite folosind
comanda:
MainMenu>Preprocesor>ElementType>Add/Edit/Delete>
urmat de alegerea de dou ori a elementului de tip Solid 92. Se aleg i
proprietiledematerialfolosindusecomanda:
MainMenu>Preprocesor>MaterialProps>MaterialModels>
urmat de introducerea datelor pentru un material elastic isotropic
(modulul de elasticitate longitudinal E = 210000 N/mm2, coeficientul lui
Poisson=0,3idensitatea=7,85x106kg/mm3).
Elementele finite fiind alese i datele de material de asemenea, se
stabilesc atributele pentru cele dou tipuri de volume n parte cu ajutorul
comenzii:
MainMenu>Preprocesor>Meshing>MeshAttributes>
PickedVolumes>
Se selecteaz pe rnd cele dou tipuri de volume i li se atribuie
proprietile(tipdeelementiproprietidematerial).
Observaie:Esteobligatoriucavolumelorsupuseoptimizriislise
atribuietipuldeelement1iarcelorcarenuvorfisupuseoptimizriitipul
deelement2.
n urma acestei operaii piesa importat i cu atributele reelei de
elementefinitestabilitesevaprezentacanfigura7.23.

288

Fig.7.23Piesaimportatcuatributelereeleistabilite

n continuare piesa se discretizeaz i i se aplic ncrcrile i


constrngerileaacumseobservnfigura7.24.


Fig.7.24Piesadiscretizaticuncrcrileiconstrngerilestabilite

Acestlucruserealizeazaplicndsuccesivcomenzile:
MainMenu>Preprocessor>Meshing>MeshTool>

289
urmatdebifareaopiuniiSmartsize,selectareanivelului2pentruaceast
opiune,aformeitetraedricepentruelementulfinitiaopiuniiFreepentru
o reea liber. n urma selectrii acestor opiuni se obine reeaua de
elemente finite prezentat n figura 7.24. Pentru introducerea
constrngerilorseintroducecomanda:
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>
Displacement>OnAreas>
urmat de selectarea suprafeelor inferioare ale picioarelor i stabilirea
valorii 0 pentru deplasrile admise pentru toate gradele de liberate.
Pentruaplicareapresiuniiseintroducecomanda:
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>
Pressure>OnAreas>
urmat de selectarea suprafeei centrale i introducerea valorii 5 n
dreptulvaloriipresiunii.
ncontinuaresedefinescetapeledencrcare(pentrucazulncare
existmaimultetipuridesolicitri).ncazuldefaexistndunsingurtip
de solicitare se va scrie pentru o singur etap. Acest lucru se realizeaz
prinintroducereacomenzii:
MainMenu>Solution>LoadStepOpts>WriteLSfile>
Dac exist mai multe etape de ncrcare, dup definirea fiecrei
etapesevaaccesaaceastcomand.
Se intr apoi n modulul de optimizare topologic i se definete
analiza. n prima faz se stabilete tipul funciei de optimizare dup cum
urmeaz:
MainMenu>TopologicalOpt>Setup>AdvancedOption>
Topofunction>
dupcareseselecteaztipuldorit.ncazuldefaamselectatopiunea1
LoadCase compl (fig. 7.25) dup care se cere introducerea de ctre
utilizatoranumeluiacesteifuncii.Amintroduspentruaceastadenumirea
deSCOMP.
Se trece apoi la definirea funciei obiectiv care este, aa cum am
menionat, energia complianei structurii. Acest lucru se realizeaz cu
comanda:
MainMenu>TopologicalOpt>Setup>AdvancedOption>
TopoObjective>

290

Fig.7.25Definireafuncieideoptimizaretopologic

urmat de selectarea lui SCOMP din caseta derulant ce se deschide (fig.


7.26).Sedefineteapoiconstrngereaprinintroducereacomenzii:
MainMenu>TopologicalOpt>Setup>AdvancedOption>
TopoConstraint>
urmatdeselectarealuiVOLUMEdincasetaderulant(fig.7.27)deschis.


Fig.7.26Funciaobiectivpentru Fig.7.27Constrngereapentruoptimizarea
optimizareatopologic topologic

Sevastabiliapoiprocentuldinvolumcaresedoreteafindeprtat
frcarigiditateapieseisfieafectat.Pentrucazuldefaamadoptatun
procentde40%.Saustabilitdeasemenea:numrulcazurilordencrcare
(1), tolerana convergenei (0.0001) i numrul maxim de iteraii (25).
Acestea fiind stabilite se ruleaz analiza de optimizare folosinduse
comanda:
MainMenu>TopologicalOpt>Run>
n urma rulrii analizei se obin zonele mai puin solicitate avnd o
valoare apropiat de zero pe harta distribuiei densitilor iar cele cu valoare

291
apropiatdeunu,puternicsolicitateicarenupotfindeprtate(fig.7.28).


Fig.7.28Hartadistribuieidensitilordematerialobinutenurmaanalizeide
optimizaretopologic

Sepoateobservacuuurin,cvolumelordematerialcroralisa
atribuittipuldeelement2icarenuaufostsupuseoptimizriiauovaloare
a densitii unitar. De asemenea e de remarcat c zonele de material
puternicutilizatesuntdispusesubformaunornervuriisuntsimetriceaa
cum se vede i din forma final (rezultat n urma analizei de optimizare
topologic)apieseiprezentatnfigura7.29.


Fig.7.29Formafinalapieseiobinutnurmaanalizeideoptimizaretopologic

292
BIBLIOGRAFIE

1. BATHE,K.J.FiniteElementProceduresinEngineeringAnalysis,PrenticeHall,
EngelwoodCliffs,NJ,1982.
2. BIA C., ILLE, V., SOARE M.V., Rezistena materialelor i teoria elasticitii,
EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti,1983.
3. BLUMENFELDM.,IONIA.,MAREC.Metodaelementelorfinite.Aplicaii
iprogrameintroductive,I.P.Bucureti,1992.
4. BLUMENFELD, M. Introducere n metoda elementelor finite, Editura Tehnic,
Bucureti,1995.
5. BOGOEVICI, N. Electrotehnic i msurri electrice, Editura didactic i
pedagogic,Bucureti,1979.
6. BOLOGA, O. Tehnologia presrii la rece, Editura Institutului de nvmnt
Superior,Sibiu,1982.
7. BONET,J.,WOOD,R.D.NonlinearContinuumMechanicsForFiniteElement
Analysis,CambridgeUniversityPress,Cambridge,1997.
8. BOTI, M. F. Metoda elementelor finite, Editura Universitii Transilvania
Braov,Braov,2005.
9. BRTIANU, C. Metode cu elemente finite n dinamica fluidelor, Editura
Academiei,Bucureti,1983.
10. CIARLET P.G., LIONS J.L. Handbook of numerical analysis, Vol. I, North
Holland,1992.
11. CIOFOAIA, V., .a. Metoda elementelor finite, Editura Infomarket, Braov,
2001.
12. COOKR.D.,MALKUSD.S.,PLESHAM.E.ConceptsandApplicationsoffinite
elementmethod,ThirdEdition,JohnWileyandSons,Canada,1989.
13. COOK,R.D.FiniteElementModelingforStressAnalysis.JohnWiley&Sons,
Inc,1995.
14. CRISFELD, M.A. NonLinear Finite Element Analysis of Solids and Structures,
Wiley,1991.
15. CRISFIELD, M. A., SHRI, J. & LIM, K. L. Finite elements and nonlinear
dynamics. Modern Practice in Stress and Vibration Analysis. The Stress
AnalysisGroupoftheInstituteofPhysics,Sheffield(1993)pp.313.
16. CURTU,I.,CRISAN,R.,Rezistenamaterialeloriteoriaelasticitii,parteaIi

293
II,UniversitateaTransilvaniadinBraov,1997,1998.
17. DNESCU, A. Termotehnic i maini termice, Editura Didactic i
Pedagogic,Bucureti,1985.
18. DOEGE, E. Simmulstionsverfahren der Produktionstechnik. Teil2, IFUM
Hannover,UniversitaetHannover,1994
19. DUBBELL, Manualul inginerului mecanic Fundamente, Editura Tehnic,
Bucureti,1998.
20. FAGAN,M.J.FiniteElementAnalysisTheoryandpractice,AddisonWesley
LongmanLimited,HarlowEngland,1996.
21. FAUR,N.ElementefiniteFundamente,EdituraPolitehnica,Timioara,2002.
22. FRIL,M.Metodedecalcul cuelementefinite, EdituraUniversitiiLucian
BlagadinSibiu,2001.
23. HARTLEY, P., PILLINGER, I. Numerical Modelling of Material Deformation
Processes.R,D&Applications,SpringerVerlag,1992
24. HUEBNER, H.K. The Finite Element Method for Engineers. John Willey &
Sons,USA,1975.
25. HUGES, J.R.T. The Finite Element Method Linear Static and Dynamic Finite
ElementAnalysis.PrenticeHallInternationalEdition,USA,1987.
26. HUGHES, T. J. R. & BELYTSCHKO, T., A precis of developments in
computational methods for transient analysis, Journal of Applied Mechanics,
50,10331041,1983.
27. HUGHES, T. J. R.,LIU, W. K. & CAUGHY, Transient finite element
formulationsthatpreserveenergy,JournalofAppliedMechanics,45,366370,
1978.
28. IONESCU, GH. .a. Mecanica fluidelor i maini hidraulice, Editura Didactic
iPedagogic,Bucureti,1983.
29. LANGE,K.Umformtechnik.Band2,Massivumformung,SpringerVerlag,1988
30. LANGTANGEN, H. P., MARDAL K.A. Mixed Finite Elements in Diffpack,
TheNumericalObjectsReportSeries,2000
31. LAPO, M. Fundamentals Of Machine Component Design Project With Ansys,
UniversityofPisa,2003.
32. LIU G. R. A combined finite element/strip element method for analyzing
elasticwavescatteringbycracksandinclusionsinlaminates.Computational
Mechanics.Vol.28,7681,2002.
33. LIU, G. R. and XI, Z. C. Elastic Waves in Anisotropic Laminates, CRC Press,
2001.
34. LIU,G.R.MeshFreeMethods:MovingBeyondtheFiniteElementMethod,CRC
Press,BocaRaton,2002.
35. LIU, G. R., QUEK, S. S. The Finite Element Method: A Practical Course.

294
Butterworth&Heinemann,2003.
36. LIU,G.R.,XU,Y.G.andWU,Z.P.Totalsolutionforstructuralmechanics
problems.ComputerMethodsinAppliedMechanicsandEngineering.Vol.191,
9891012,2001.
37. MOAVENI, S. Finite Element Method. Theory and aplications with ANSYS.
PrenticeHall,NewJersey,1999.
38. OLEKSIK, V. Cercetri teoretice i experimentale privind procedeul de
deformare incremental a tablelor metalice de fabricaie indigen, Tez de
doctorat,UniversitateaLucianBlagadinSibiu,2005.
39. OTTOSEN, N. S. AND PERTERSSON, H. Introduction to the Finite Element
Method,PrenticeHall,NewYork,1992.
40. PASCU, A. Cercetri privind solicitrile structurilor de tip plas i plci
perforate realizate din diverse materiale, Tez de doctorat, Universitatea
TransilvaniadinBraov,2005.
41. PETYT, M. Introduction to Finite Element Vibration Analysis, Cambridge
UniversityPress,Cambridge,1990.
42. PUPZ C. Studiul influenei deformaiilor elastice ale elementelor
portantealemainilorunelteasupraprecizieideproiectare,Tezdedoctorat,
UniversitateaPolitehnicadinBucureti,1996.
43. RACZ G. Contribuii la optimizarea performanelor tehnologice ale unor
elemente componente ale sistemului tehnologic de prelucrare prin presare
larece,Tezdedoctorat,UniversitateaLucianBlagadinSibiu,2002.
44. RADCENKO, V. Termodinamic generalizat, Editura Tehnic, Bucureti
1994.
45. RAO, S.S. The Finite Element in Engineering, 3rd edition, Butterworth
Heinemann,1999.
46. REDDY, J. N. Energy and Variational Methods In Engineering, John Wiley,
NewYork,1984.
47. REDDY, J. N. Finite Element Method, John Wiley & Sons Inc., New York,
1993.
48. REFF, R. Termodinamic tehnic i hidraulic aplicat, Editura Universitii
LucianBlagadinSibiu,Sibiu,1997.
49. SEGERLIND,L.J.AppliedFiniteElementAnalysis,2ndedition,JohnWiley&
Sons,Inc.,1984.
50. SOFONEA, G,. PASCU, A. Rezistena materialelor, Editura Universitii
LucianBlagadinSibiu,2006.
51. TIMOSHENKO, S. P. and GOODIER, J. N. Theory of Elasticity, 3rd edition,
McGrawHall,NewYork,1970.
52. TIMOSHENKO,S.TheoryofPlatesandShells,McGraw,London,1940.
53. WASHIZU,K.etal.FiniteElementsHandbook,Vols1and2.Baitukan,Japan,

295
1981.
54. ZIENKIEWICZO.C.,TAYLOR,R.L.TheFiniteElementMethod.Fifthedition.
Vol.I.TheBasis.Butterworth&Heinemann,Oxford,2000.
55. ZIENKIEWICZO.C.,TAYLOR,R.L.TheFiniteElementMethod.Fifthedition.
Vol.II.SolidMechanics.Butterworth&Heinemann,Oxford,2000.
56. ZIENKIEWICZO.C.,TAYLOR,R.L.TheFiniteElementMethod.Fifthedition.
Vol.III.FluidDynamics.Butterworth&Heinemann,Oxford,2000.
57. * * * MARC User Information, MARC Analysis Research Corporation, Palo
Alto,CA.1994
58. ***ANSYSFluidAnalysisGuide,2004.
59. ***ANSYSLowFrequencyElectromagneticAnalysisGuide,2004.
60. ***ANSYSRelease9.0,Elementlibrary,2003.
61. ***ANSYSRelease9.0,Theory,2003.
62. ***ANSYSRelease9.0,UserGuide,2003.
63. ***ANSYSStructuralAnalysisGuide,2004.
64. ***ANSYSThermalAnalysisGuide,2004.
65. *** LSDYNA version 960. Keyword users manual. Livermore Software
TechnologyCorporation,Vol.1,2001.
66. ***LSDYNAversion960.Materialsmodels.LivermoreSoftwareTechnology
Corporation,Vol.2,2001.
67. *** LSDYNA version 960. Theoretical manual, Livermore Software
TechnologyCorporation,2003.
68. *** LSPOST Users manual. Livermore Software Technology Corporation,
1999.
69. *** MSC/Dytran users manual, version 4: The MacNealSchwndler
Corporation,USA,1997.
70. ***UniversityofAlbertaAnsysTutorials,2001.
71. http://www.ansys.com.

296