Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

CAPITOLUL I.-INTRODUCERE

Subsemnata Paraschiv Madalina, administrator/reprezentant legal al societii de expertiza


contabil ASP BEST CONTA ASOCIATI SRL i expert contabil , cu sediul profesional n
Tecuci, jud.Galati, cu autorizaia nr.9475-26.11.2015, esmisa de CECCAR , si subsemnata
Bumbes Mihaela, expert contabil , cu sediul profesional n Tecuci, jud.Galati, cu autorizaia
nr.99975-26.11.2013, esmisa de CECCAR la solicitarea administratorului societii DANGETIS
SRL , dl. Istrate Dumitru , de a ntocmi un raport de expertiza contabila extrajudiciar, am
acceptat misiunea efecturii acestei epertize la Societatea Dangetis SRL, cu obiectivele stabilite
de societate, n vederea majorrii capitalului social din contul 4551.

Imprejurrile i circumstanele care au dus la intocmirea expetizei de ctre dna.expert


contabil Paraschiv Madalina si dna.expert contabil Bumbes Mihaela, sunt legate de clarificarea
unor aspecte privind legalitatea i realitatea soldului contului 4551-Sume datorate
acionarilor/asociatilor, la data de 30.11..2016, suma fiind propus a fi folosit pentru majorarea
capitalului social.

Conform solicitrii, obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt:

Obiectivul nr.1-S se prezinte de ctre expertul contabil, dac inscrisurile depuse la


dosarul cauzei atesta suma cu care se majoreaz capitalul social din contul 4551-Sume datorate
acionarilor/asociatilor.

Obiectivul nr.2.-S se prezinte de ctre expertul contabil , dac sumele mprumutate


conform contractelor de mprumut se regsesc n documentele contabile ale soctietii SC
DANGETIS SRL

Obiectivul nr.3.-Dac sursa de majorare a capitalului sociat indicate n Hotararea


asociatului unic din 07.12.2016 este evideniat n documentele contabile ale societii.
Obiectivul nr.4.-Sa stabileasc daca toate contractele de imprumut sunt exigibile

Lucrrile de expertiz contabil s-au efectuat n perioada 02.12.2016-06.12.2016 la sediul


firmei de expertiz din Tecuci.

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei const n :

Balana de verificare la 31.12.2015


Balana de verificare la data de 30.11.2016
Situaiile financiare pe anul 2014, 2015, la finele anilor
Balana de verificare la 30.06.2016+bilan la iunie 2016
Situaia contului 401-Furnizori, pe vechimi la da de 0.11.2016
Certificat de nregistrare
Contractele de mprumut nr.1/2014, nr.2/2015, si nr.3/2016
Extrase din Registrul Jurnal
Extrase din Registrul de Casa
Fisa contului 4551 pe perioada 01.09.2014-30.11.2016
Dispozitii de incasare atasate la registrul de casa pentru aceeasi perioada
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in data de 07.12.2016

Capitolul II-DESFASURAREA EXPETIZEI CONTABILE

Prezentarea societatii

Forma juridica SRL


Denumirea DANGETIS SRL
Sediul Social Corod, nr.253, JUD.Galati
Nr.de oridne din Reg Com. RO6666688
Capital sociat 200 lei(20 parti sociale, o parte
sociala=10 lei)
Alte informatii Sociatatea este platitoare de TVA si
Impozit pe profit

Obiectivul nr.1

S se prezinte de ctre expertul contabil, dac inscrisurile depuse la dosarul cauzei atesta
suma cu care se majoreaz capitalul social din contul 4551-Sume datorate
acionarilor/asociatilor.

Pentru a raspunde la obiectivul nr.1 s-au examinat documentele si actele indicate la


paragraful privind materialul documentar.

In conformitate cu actele si documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor


mentionate la cap.I si formulam l obiectivul nr.1, urmatorul raspuns:

Expertul contabil , in urma analizarii documnetelor aflate la dosarul cauzei, precum si


anexelor aferente, a constatat ca datele inscrise in fisa contului 4551 cat si balanta de verificare la
data de 30.11.2016 reflecta majorarea capitalului social, cold creditor cont 4551, la data de
30.11.2016.

Situatia contului pe asociati se prezinta astfel

Istrate Dumitru 178.064,59

Sold cont 4551 la 30.11.2016 178.064,59

Sumele propuse pentru majorarea capitalului sociat pe asociati se prezinta astfel:

Istrate Dumitru 160.000


Total propus pt.majorare capital 160.000
Obiectivul nr.2

Sa se prezinte de catre expertul contabil , daca sumele imprumutate conform contractelor


de imprumut se regasesc in documentele contabile ale societatii expertizate.

In conformitate cu actele si documentele expertizate formulam , la obiectivul nr.2,


urmatorul raspuns:

Expertul contabil , in urma analizarii documentelor puse la dispozitie, precum si a anexelor


aferente, a constatat ca sumele au fost imprumutate conform contractelor de imprumut
nr.1/01.09.2014, contractul nr.2/05.01.2015, si contractul nr,3/05.02.2016 de catre asociatul unic
Istrate Dumitru, data scadentei fiind 31.10.2016 la toate contractele sus mentionate