Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

1-b
La Regulamentul Programului-pilot
de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

Doamnei Iulia IABANJI,


Director General al ODIMM

CERERE DE PARTICIPARE LA INSTRUIRE N CADRUL


PROGRAMULUI PARE 1+1
(Persoan fizic)

Prin prezenta, subsemnatul,______________________________________, legitimat() cu


(nume, prenume)
buletinul de identitate seria ___ numrul ___________, cod personal __________________,
domiciliat() la adresa __________________________________________________________,
avnd drept scop iniierea/dezvoltarea propriei afaceri,
Solicit participarea la cursurile de instruire din cadrul Programului PARE 1+1 i m
angajez s frecventez toate orele stabilite conform curriculumului.

Sunt de acord, ca n termen de 5 zile din data depunerii cererii, s achit 50% din costul
instruirii, conform contului de plat prin virament sau n numerar la ghieul bncii BC
VICTORIABANK S.A., filiala nr. 3. Copia bonului/dispoziiei de plat va fi prezentat la
ODIMM cel trziu la data nceperii cursurilor de instruire.
Sunt contient de faptul c participarea la cursurile de instruire nu mi asigur acordarea
finanrii nerambursabile i, n acest context, nu voi avea careva obiecii ctre ODIMM.
Declar, pe propria rspundere, c informaiile consemnate n prezenta Cerere i documentele
prezentate sunt veridice i am luat la cunotin consecinele legale rezultate n urma oferirii
informaiei false.

_____________________ ___________________
Data Semntura