Sunteți pe pagina 1din 6

Nicu Constantina-Diana

Master B9, Anul 2

Mecanismul unic de rezoluie

Scopul mecanismului unic de rezoluie (MUR) este de a asigura o


rezoluie ordonata a bancilor n curs de a intra n dificultate, cu costuri minime
pentru contribuabili i pentru economia reala.

Domeniu de aplicare
Atunci cnd toate normele mecanismului unic de rezolu ie vor intra n vigoare,
ele se vor aplica bancilor din statele membre ale zonei euro i din rile UE care aleg
sa adere la uniunea bancara.

Structura
Element esenial al uniunii bancare a Europei, mecanismul unic de rezolu ie
este alcatuit din:

1. o autoritate de rezoluie la nivelul UE Comitetul unic de rezoluie

2. un Fond unic de rezoluie, finanat de sectorul bancar.

Obiective-cheie
consolidarea ncrederii n sectorul bancar

prevenirea situaiilor de panica bancara i a contagiunii n sistemul bancar

minimizarea relaiei negative dintre banci i datoriile suverane

eliminarea fragmentarii din piaa interna a serviciilor financiare

1. Comitetul unic de rezoluie


Principalul organ decizional din mecanismul unic de rezolu ie, comitetul:

decide asupra schemelor de rezoluie pentru bancile n curs de a intra n


dificultate (ceea ce include aplicarea de instrumente de rezolu ie i utilizarea
Fondului unic de rezoluie)

este direct responsabil de etapele de planificare i de rezolu ie ale


bancilor transfrontaliere i de mari dimensiuni din cadrul uniunii bancare, care
sunt supervizate direct de catre Banca Centrala Europeana

este responsabil de toate cazurile de rezoluie , indiferent de dimensiunea


bancilor respective, n cazul n care rezoluia necesita recurgerea la Fondul unic
de rezoluie

poarta responsabilitatea finala pentru toate bancile din uniunea


bancara i, prin urmare, poate sa decida n orice moment sa i exercite
competenele n legatura cu orice banca.

3. Fondul unic de rezoluie (FUR)

Fondul unic de rezoluie este un fond instituit la nivel suprana ional.

Acesta va fi utilizat pentru rezoluia bancilor n curs de a intra n dificultate, dupa


epuizarea altor opiuni, precum instrumentul de recapitalizare interna.

Fondul unic de rezoluie va fi finanat prin contribuii din partea sectorului


bancar.

FUR va fi constituit de-a lungul unei perioade de 8 ani. Acesta ar trebui sa


ajunga la cel puin 1 % din valoarea depozitelor garantate ale tuturor instituiilor de
credit autorizate n toate statele membre ale uniunii bancare. Valoarea estimata a
FUR va fi de aproximativ 55 de miliarde EUR.

Contribuia individuala a fiecarei banci se va calcula propor ional cu valoarea


totala a pasivelor sale (cu excepia fondurilor proprii i a depozitelor garantate) n
funcie de pasivele agregate (cu excepia fondurilor proprii i a depozitelor garantate)
ale tuturor instituiilor de credit autorizate n statele membre participante. Contribu iile
vor fi ajustate proporional cu riscurile asumate de fiecare institu ie.

2
Cum funcioneaza mecanismul unic de rezoluie

Mecanismul consta din urmatorii pai:

1. Banca Centrala Europeana, autoritatea de supraveghere, informeaza Comitetul


unic de rezoluie n cazul n care o banca este n curs de a intra n dificultate sau
este susceptibila de a intra n dificultate.

Aceasta decizie poate fi adoptata, de asemenea, n cadrul sesiunii executive a


Comitetului unic de rezoluie, la ini iativa proprie a acestuia, n cazul n care, dupa ce
a fost informata, BCE nu reacioneaza n termen de 3 zile.

2. Sesiunea executiva decide daca este posibila o soluie privata i daca rezoluia
este necesara n interes public.

3. n cazul nendeplinirii condiiilor pentru rezolu ie, banca se lichideaza n


conformitate cu dreptul naional.

4. n cazul ndeplinirii condiiilor pentru rezolu ie, Comitetul unic de rezoluie


adopta o schema de rezoluie . Schema determina instrumentele de rezolu ie i
utilizarea Fondului unic de rezoluie. Comitetul transmite Comisiei schema de
rezoluie de ndata ce o adopta.

5. Schema intra n vigoare n 24 de ore de la aprobarea sa de catre comitet. n


acest timp, Comisia poate fie sa adopte schema, fie:

sa obiecteze faa de aspectele discreionare ale schemei de rezolu ie adoptate


de Comitetul unic de rezoluie

sa propuna Consiliului sa obiecteze cu privire la schema pe motiv ca


rezoluia nu este necesara n interes public. ntr-un astfel de caz, Consiliul hotara te
cu majoritate simpla

sa propuna Consiliului sa aprobe o modificare semnificativa a sumei din


fond prevazute n schema de rezolu?ie sau sa formuleze obiec ii la aceasta (o
variaie de 5% sau mai mult a sumei din fond propuse de comitet se considera a fi
semnificativa)

n cazul n care Comisia decide sa propuna Consiliului sa obiecteze, Comisia trebuie


sa acioneze n acest sens n termen de 12 ore de la aprobarea de catre comitet a
schemei de rezoluie, oferind Consiliului posibilitatea de a adopta o decizie
n urmatoarele 12 ore.

3
n cazul n care Consiliul obiecteaza la adresa rezoluiei unei instituii,
instituia respectiva este lichidata n conformitate cu legisla ia na ionala aplicabila.

6. Comitetul se asigura ca masurile de rezolu ie necesare sunt luate de autoritaile


naionale de rezoluie relevante.

Ali actori n cadrul mecanismului unic de rezolui

Consiliul UE

numete membrii Comitetului unic de rezoluie

determina modul n care contribuiile ex-ante la Fondul unic de rezoluie


urmeaza sa fie asigurate de sectorul bancar (prin adoptarea unui act de punere n
aplicare)

poate, n anumite cazuri, sa aduca obiecii la o anumita schema de


rezoluie

Comisia Europeana

Pentru a se conforma jurisprudenei UE, o institu ie a UE trebuie sa aprobe


schema de rezoluie adoptata de comitet.

n practica, aceasta nseamna ca ramne la latitudinea Comisiei Europene sa


aprobe schema de rezoluie sau sa obiecteze fa a de aspectele discre ionare ale
schemelor de rezoluie adoptate de Comitetul unic de rezolu ie.

Comisia poate sa propuna, de asemenea, Consiliului sa obiecteze fa a de o


schema de rezoluie n cazurile n care nu se ndepline te criteriul interesului public
sau atunci cnd s-a facut o modificare substan iala a cuantumului care urmeaza sa
fie utilizat din Fondul unic de rezoluie.

Banca Centrala Europeana

n calitate de supraveghetor al bancilor care fac parte din uniunea


bancara, informeaza Comitetul unic de rezoluie n cazul n care o banca este n curs
de a intra n dificultate sau este susceptibila de a intra n dificultate.

4
Autoritaile naionale de rezoluie

Autoritaile naionale ale statelor membre participante sunt responsabile de


planificarea i de adoptarea planurilor de rezolu ie n ceea ce prive te bancile pentru
care Comitetul unic de rezoluie nu este direct responsabil.

n plus, acestea pun n aplicare toate deciziile care li se adreseaza, n


conformitate cu instruciunile Comitetului unic de rezolu ie.

n cazul n care o autoritate naionala de rezoluie nu se conformeaza unei


decizii a Comitetului unic de rezoluie, comitetul are competen a de a adresa ordine
executive direct bancii aflate n dificultate.

De ce este necesar un mecanism unic de rezoluie?

Cadrul de reglementare unic a armonizat ntr-o anumita masura dreptul intern


al statelor membre i prevede instrumente de rezolu ie comune i competen e pentru
autoritaile naionale.

Cu toate acestea, cadrul de reglementare unic ofera autorita ilor na ionale o


anumita discreie cu privire la modul n care ar trebui sa se aplice aceste instrumente
i modul n care ar trebui sa se utilizeze mecanismele na ionale de finan are n
procedurile de rezoluie.

Prin urmare, MUR a fost conceput pentru a asigura o abordare comuna n


privina tratamentului acordat bancilor n curs de a intra n dificultate i pentru a
consolida astfel stabilitatea sectorului financiar din statele membre participante.

n plus, acesta este conceput pentru a mpiedica propagarea crizelor la


statele membre neparticipante, facilitnd, astfel, funcionarea pieei interne.

A fost necesar sa existe un mecanism unic de rezolu ie i pentru a se elimina


riscul de a se adopta decizii separate i potenial contradictorii de catre statele
membre n ceea ce privete rezoluia grupurilor bancare transfrontaliere , decizii
care pot afecta costurile totale ale procesului de rezolu ie.

Fondul unic de rezoluie este conceput pentru a proteja bancile de


dependena de sprijinul din partea bugetelor na ionale i de abordarile diferite ale
statelor membre faa de utilizarea mecanismelor de finan are.

5
n plus, acesta va contribui la evitarea situaiilor n care rezoluia bancara
la nivel naional ar avea un impact disproporionat asupra economiei reale .

n cele din urma, sistemul de rezolu ie suprana ional este necesar pentru a
completa sistemul de supraveghere la nivelul UE - mecanismul unic de
supraveghere. Aceasta contribuie la evitarea posibilelor tensiuni ntre BCE i
autoritaile de rezoluie la nivel naional.

Obiectivele mecanismului unic de rezoluie sunt, a adar, de a consolida


ncrederea n sectorul bancar, de a preveni situa iile de panica bancara i
contagiunea, de a minimiza relaia negativa dintre banci i datoriile suverane i de a
elimina fragmentarea n pia?a interna a serviciilor financiare.

Intrarea n vigoare

Dispoziiile privind pregatirea planificarii rezolu iei, colectarea informa iilor i


cooperarea cu autoritaile de rezoluie la nivel na ional se aplica de la 1 ianuarie
2015.

Dispoziiile privind planificarea rezoluiei, interven ia timpurie, masurile de


rezoluie i instrumentele de rezoluie, inclusiv recapitalizarea interna a ac ionarilor i
a creditorilor, se aplica de la 1 ianuarie 2016.

Acordul interguvernamental privind transferul i mutualizarea contribu iilor la


Fondul unic de rezoluie intra n vigoare n prima zi a celei de a doua luni dupa data
la care instrumentele de ratificare au fost depuse de semnatarii care participa la
MUS/MUR reprezentnd 90 % din totalul voturilor ponderate ale tuturor statelor
membre participante.

S-ar putea să vă placă și