Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat prin Hotrrea Adunrii Generale a Judectorilor nr.

8 din 11 septembrie 2015

Codul de etic i de conduit profesional al judectorului


Preambul
Autoritatea judectoreasc este n Republica Moldova o ramur a puterii de stat. Justi ia se nfptuie te
n numele legii numai de ctre instanele judectore ti.
Un sistem judiciar independent i onorabil este indispensabil justi iei. Justi ia ocup un loc deosebit n
afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea i cultura judectorului au o importan major n
procesul de nfptuire a ei.
n actualele condiii, fa de judectori, ca exponen i ai puterii judectore ti, snt naintate un ir de cerin e
morale i de conduit specifice, o parte din ele fiind incluse n acte normative, altele urmnd a fi nsu ite i
respectate ca deziderate ale eticii profesionale.
Judectorul trebuie s participe activ la stabilirea, men inerea, aplicarea normelor de conduit, pe care le
va respecta personal, astfel nct s fie asigurat integritatea i independen a sistemului judectoresc.

CAPITOLUL I - Dispoziii generale


Articolul 1. Scopul reglementrii
(1) Codul de etic i conduit profesional este un document public, care reprezint un set de principii i
norme de conduit pentru judectori, pe care ace tia trebuie s le respecte n timpul exercitrii atribu iilor de
serviciu i n afara acestora .
(2) Obiectivul acestui Cod, este de a stabili principiile de etic i conduit profesional, c justi ia i alte
valori umane, universale au o prioritate n activitatea instan elor i s consolideze ncredere publicului n
instanele de judecat i hotrrile judectoreti.
(3) Acest Cod de etic i conduit profesional este elaborat n conformitate cu prevederile Constitu iei,
Legii cu privire la statutul judectorului i alte acte normative.
Codul de etic i conduit profesional ia n considerare Conven ia European pentru Drepturile Omului,
jurisprudena CEDO, Principiile de la Bangalore privind conduita judiciar, Carta european privind statutul
judectorului i alte declaraii i recomandri ale institu iilor europene.
(4) Judectorii nu vor aplica prevederile acestui Cod , n mod selectiv.
CAPITOLUL II
Articolul. 2 Principiile i normele de etic i conduit profesional
Principiile de etic i conduit profesional pentru judectori sunt: independen a, impar ialitatea,
integritatea, profesionalismul, corectitudinea, colegialitatea, confiden ialitatea i transparen a, ce vor servi de
asemenea, ca o surs de informare pentru judectori i justi iabili.
Articolul. 3 Independena
Conform principiului independenei:
(1) Judectorul trebuie s fie independent n exercitarea func iilor sale, conform principiilor de drept
garantate de Constituie, de alte legi i norme na ionale, de acte interna ionale la care RM este parte.
(2) n toate cazurile, judectorul va ac iona independent, fr orice influen e, ndrumri sau control i nu- i
va permite comportament necuviincios, inadecvat i/sau ilegal, care poate genera conflicte de interese i
periclita ncrederea n independenta sa.
(3) Judectorul i poate exercita drepturile de cet ean n conformitate cu statutul judectorului.
(4) Judectorul va pronuna hotrri independent, rmnnd fidel legii, men inndu- i autoritatea i
competena profesional i nu se va lsa influenat de contacte, stimulente, informa ii sau sfaturi din partea
oricror persoane, structuri de stat sau instituii publice, mijloace de informare n mas, interese de partid,
interese publice, doctrine politice, sentimente ori teama de eventuale critici imediate sau de durat.
(5) Judectorul este independent n luarea deciziilor i la ndeplinirea atribu iilor de serviciu, asigurndu-se
respectarea principiului separrii puterilor n stat, legalit i, independen ei institu ionale i responsabilit ii.
(6) n activitatea judectorului nu pot fi admise imixtiuni sau influen e din interiorul sistemului, exterior,
inclusiv din partea celor care activeaz n politic, economie, finan e, culte si media.
(7) Judectorul nu va fi membru de partid, nu va desfura sau va participa la activit i cu caracter politic,
iar n exercitarea atribuiilor nu-i va exprima ori manifesta n orice mod convingerile sau viziunile politice n
public.
De asemenea judectorul nu poate adera la asociaiile religioase interzise sau grupri extremiste.

1
Articolul. 4 Imparialitatea
Conform principiului imparialitii:
(1) Judectorul trebuie sa judece toate cazurile impar ial, n conformitate cu legea, fr restric ii,
influene, presiuni, ameninri sau ingerine, directe sau indirecte, indiferent din partea cui sau pentru care
motive ar veni ele.
(2) Judectorul i va exercita funciile neprtinitor i fr prejudec i, nu va manifesta atitudine
preconceput prin exprimare sau prin fapte i nu-i va permite cuvinte, fraze, gesturi sau alte ac iuni care ar
putea fi interpretate ca semne de prtinire sau prejudecata.
(3) Judectorul se va abine de la oricare proces n care impar ialitatea sa ar putea fi pus la ndoial ntr-
un proces n care aceasta este ceruta de lege, inclusiv n cazurile n care, tie c el, personal sau ca custode,
sau soul su (soia) sau orice alte rude, au un interes financiar n obiectul disputei sau orice alt interes, care
ar putea afecta rezultatul procesului.
(4) Judectorul se va abine de la luarea deciziilor, atunci cnd interesele sale, ale persoanelor nrudite
prin snge, adopie, afinitate, sau ale altor persoane care au legturi apropiate cu familia sa, ar putea influen a
corectitudinea deciziilor.
(5) Relaiile de familie i sociale ale judectorului nu trebuie s influen eze hotrrile judectore ti pe care
le adopt n exercitarea atribuiilor profesionale.

Articolul. 5 Integritatea
Conform principiului integritii:
(1) Judectorul va respecta cele mai nalte standarde de integritate i responsabilitate, pentru a asigura
ncrederea societii n instane. Este contient de riscurile corup iei i nu va admite sau nu va crea aparen a
unui comportament corupional n activitatea sa; nu va cere, accepta ori primi cadouri, favoruri sau beneficii
pentru ndeplinirea ori nendeplinirea atribuiilor func ionale sau n virtutea func iei de inute.
(2) Judectorul nu va solicita sau accepta, direct ori indirect, pl i, cadouri, servicii sau alte beneficii, n
numele su, ai membrilor familiei sale ori prietenilor, ca pre uire pentru exercitarea sau ab inerea de la
ndeplinirea obligaiilor sale n legtur cu o cauz care urmeaz a fi examinat de ctre acesta.
(3) Judectorul se va abine de la orice tranzac ii financiare i afaceri de natur s-i afecteze
imparialitatea, s influeneze exercitarea ndatoririlor sale, s-i exploateze func ia sau s-l implice n conven ii
cu avocai sau alte persoane care sunt participan i la procese n instan a de judecat n care activeaz.
(4) Judectorul poate deine i administra investi ii, inclusiv bunuri imobile, s se implice n alte activit i
generatoare de profit, ns nu va fi n drept de a fi func ionar, director, administrator sau angajat al nici unei
bnci, instituii de creditare, companii de asigurri, ntreprinderi publice ori altor companii cu cot de
participare public sau structuri de stat.
(5) Judectorul va ncheia tranzacii cu privire la proprietatea personal ntr-un mod care s nu provoace
ndoieli, sau s nu afecteze independena i imparialitatea sa sau s provoace conflicte de interese.
(6) Judectorul nu va utiliza informaia obinut n calitatea sa oficial n interese proprii, ale membrilor
familiei sau ale altor persoane la efectuarea diferitor tranzacii financiare ori n scopuri ce nu in de
exercitarea funciei.
(7) Judectorul va evita discuii cu participan ii la proces sau cu tere persoane despre alte cauze puse pe
rol n instan, dect n cazurile prevzute de lege.
(8) Judectorul nu-i va folosi statutul de judector pentru a ob ine acces la informa ia despre alte cauze
aflate pe rolul instanei, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
(9) Judectorul va oferi sfaturi/consultaii numai prin ilor, so ului/so iei, copiilor, nepo ilor precum i
persoanelor aflate sub tutel sau curatel.
(10) Judectorul i va organiza toate activit ile extrajudiciare astfel nct s men in autoritatea i
demnitatea funciei sale, precum i prestigiului sistemului judectoresc.
(11) Judectorul se poate implica n orice activit i sociale n msura n care acestea nu prejudiciaz
autoritatea puterii judectoreti, prestigiul profesiei sau executarea obliga iilor profesionale.
(12) Activitile extrajudiciare ale judectorului nu vor provoca ndoieli cu privire la impar ialitatea,
obiectivitatea sau integritatea sa.
(13) Judectorul nu va folosi simbolurile judectorului, actele oficiale ale judectorului n alte scopuri dect
cele de serviciu.
(14) Judectorul nu va utiliza reelele de socializare, n modul n care ar putea fi afectat imaginea i
statutul de judector, imaginea i prestigiul sistemului judectoresc n ansamblu.

2
Articolul. 6 Profesionalismul
Conform principiului profesionalismului:
(1) Judectorul este obligat s respecte egalitatea persoanelor n faa legii, asigurndu-le un tratament
cuviincios prin aprarea demnitii i onoarei lor, precum i integritatea fizic i moral a tuturor participan ilor
la procedurile judiciare. Atitudinea corect, imparial fa de om ca valoare suprem, respectarea drepturilor
i libertilor fundamentale n conformitate cu normele de drept na ionale i interna ionale i cu principiile
morale general-recunoscute sunt cerine obligatorii fa de judector.
(2) Judectorul trebuie s se abin de la orice comportament, ac iune sau manifestare, care ar putea
prejudicia ncrederea publicului n sistemul judectoresc.
(3) n exercitarea atribuiilor, judectorul are urmtoarele obliga ii:
a) va ndeplini ndatoririle i funciile de serviciu profesionist, competent, inclusiv toate sarcinile
administrative date conform legii;
b) va menine la nivel nalt i s-i perfec ioneze permanent cuno tin ele, competen ele i abilit ile sale
profesionale prin autoinstruire, instruire continu i educa ie ntru executarea adecvat a ndatoririlor de
administrare a justiiei;
c) va decide prompt, eficient i obiectiv n toate cauzele judiciare, acionnd cu diligen i n timp util, s
respecte termenele legale, iar n cazul n care legea
nu prevede astfel de limite, s-i ndeplineasc ndatoririle ntr-o perioad de timp rezonabil;
d) va pstra secretul profesional ce ine de deliberrile sale i de informa iile confiden iale ob inute n
timpul ndeplinirii atribuiilor legate de edin ele de judecat i n afara acestora;
e) va ntreprinde, n exerciiul funciei, msurile necesare pentru pstrarea sau sigilarea cuvenit a
informaiilor, materialelor confideniale obinute, potrivit legii i s asigure prevenirea dezvluirii neautorizate a
acestora;
f) va exercita responsabilitile juridice ce i revin n msura n care s se asigure de aplicarea corect a
legii i instrumentarea cauzelor n mod echitabil, eficient i fr ntrziere.
(4) Judectorul va folosi resursele disponibile ntr-un mod optim i responsabil. Va men ine cuno tin ele
i aptitudinile profesionale la un nivel nalt, n special n ceea ce prive te gestionarea, comunicarea i
cooperarea.

Articolul. 7 Corectitudinea
Conform principiului corectitudinii:
(1) Judectorul va respecta dreptul tuturor persoanelor de a fi tratate n mod egal n fa a legii i nu va
discrimina persoanele indiferent de naionalitate origine etnic i statut social, sex, ras, dizabilitate, avere,
limb, vrst, religie, viziuni politice, orientarea sexual sau n baza altor criterii.
(2) Judectorul va menine ordinea i atmosfera respectuoas n edin ele de judecat, asigurnd
disciplina i solemnitatea desfurrii procesului, fie n biroul su, fie n sala de judecat. El urmeaz a da
dovad de demnitate, respect i rbdare fa de to i participan ii la proces.
(3) Judectorul va avea permanent un comportament oficial, sobru, politicos n comunicarea cu alte
persoane. El va cere tuturor participanilor la proces i altor func ionari ai sistemului judiciar s se abin de la
manifestarea, prin cuvinte sau atitudine, a prtinirii sau prejudec ilor mpotriva pr ilor, martorilor, avoca ilor
sau altor persoane.
(4) Judectorul va da dovad de precauie i responsabilitate la frecventarea locurilor publice i private;
la luarea deciziei de a frecventa aceste locuri, el va lua n considera ie reputa ia localului i a persoanelor
care-l frecventeaz.
(5) Judectorul i va conforma exteriorul i vestimenta ia n timpul exercitrii func iei la cerin ele legii i
prestigiul profesiei.
(6) Judectorul va evita arogana, va trata cu respect i polite e colegii si, participan ii la proces,
colaboratorii organelor de ocrotire a normelor de drept, reprezentan ii autorit ilor publice, va reac iona
tacticos cu diligen.
(7) Judectorul va evita relaiile cu persoane care ar putea compromite reputa ia judectorului.
(8) Judectorul nu este n drept s foloseasc telefonul sau orice alt dispozitiv electronic pentru
comunicaie n timpul edinelor de judecat i al deliberrilor.

3
Articolul. 8 Colegialitatea
Conform principiului colegialitii:
(1) Relaia judectorului cu colectivul de munc trebuie s se bazeze pe respect i bun-credin,
comportamentul exemplar fiind un model de comunicare i atitudine reciproc adecvat.
(2) Judectorul nu poate denigra n public probitatea profesional i moral a colegilor si.
(3) Judectorul se va abine de la comentarii publice despre activitatea altor judectori, va fi solidar cu
colegii si mpotriva acuzelor nefondate, declara iilor ofensatoare i discriminrii profesionale.

Articolul. 9 Confidenialitatea si transparena


Conform principiului confidenialitii i transparen ei:
(1) Judectorul beneficiaz de dreptul la libera exprimare cu respectarea urmtoarelor prevederi: nu va
divulga, comenta i folosi n scopuri personale informa iile confiden iale sau secretizate de care a luat
cunotin n exercitarea atribuiilor.
(2) Judectorul poate s consulte ali judectori doar referitor la legisla ia de ordin material, procedural,
jurispruden naional i internaional pe marginea unei anumite cauze care se afl n curs de examinare.
Discuia este limitat la probleme teoretice i poate fi ini iat doar de judectorul care examineaz cauza
respectiv.
(3) Cu excepia cazurilor permise de lege, judectorul nu va admite intervievri, argumentri sau
comunicri private, menite s-i influeneze ac iunile sale profesionale n orice cauz aflata pe rolul instan elor.
(4) Judectorul nu va face comentarii publice, inclusiv n mijloacele de informare n mas, pe marginea
cauzelor aflate pe rol n instan pn la intrarea n vigoare a hotrrilor adoptate.
(5) Judectorul i poate exprima opinia prin declara ii publice, realizndu-i dreptul la replic, pentru a
infirma oricare afirmaie fals sau defimtoare, inclusiv publicat n mijloacele de informare n mas, la
adresa sa. n cazul cnd va face declaraii publice, se va conduce de criterii de rezonabilitate i msur.
(6) n comunicarea dintre judector i mass-media se va ine cont de: prezum ia nevinov iei, via a i
demnitatea persoanei, libertatea presei, dreptul la un proces echitabil, dreptul la aprare, eficien a i
confidenialitatea procesului judiciar.

CAPITOLUL III
Articolul. 10 Rspunderea pentru nclcarea normelor de etic
nclcarea prevederilor prezentului Cod, poate constitui obiect al examinrii n cadrul edin elor
Comisiei de etic i conduit profesional al judectorului, activitatea creia este stabilit n Regulamentul cu
privire la activitatea Comisiei de etic i conduit profesional al judectorului, adoptat de ctre Consiliul
Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL IV - Dispoziii finale i tranzitorii


(1) Prezentul Cod intr n vigoare la data adoptrii de ctre Adunarea General a Judectorilor.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului Cod de etic i conduit profesional, Codul de etic al
judectorilor, aprobat prin hotrrea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007, se abrog.
(3) Prezentul Cod poate fi modificat sau revizuit conform aceleia i proceduri dup cum a fost adoptat.
(4) Implementarea prezentului Cod se realizeaz de ctre Consiliul Superior al Magistraturii mpreun
cu Asociaia Judectorilor din Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și