Sunteți pe pagina 1din 14

14.02.

2017 Tipar

PARLAMENTULREPUBLICIIMOLDOVA

LEGE
cuprivirelarspundereadisciplinarajudectorilor

nr.178din25.07.2014
(nvigoare01.01.2015)

MonitorulOficialnr.238246art.557din15.08.2014

***
CUPRINS

CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Obiectuldereglementare
Articolul2.Principiileproceduriidisciplinareprivindjudectorii
Articolul3.Temeiurilerspunderiidisciplinare
Articolul4.Abateriledisciplinare
Articolul5.Termenuldeprescripiepentrutragerealarspunderedisciplinarajudectorului
Articolul6.Sanciuniledisciplinare
Articolul7.Condiiileiconsecineleaplicriisanciunilordisciplinare

CapitolulII
COLEGIULDISCIPLINAR
Articolul8.Statutulicompetenacolegiuluidisciplinar
Articolul9.Componenaiduratamandatuluicolegiuluidisciplinar
Articolul10.Alegereainumireamembrilorcolegiuluidisciplinar
Articolul11.ncetareamandatuluimembruluicolegiuluidisciplinar
Articolul12.Preedintelecolegiuluidisciplinar
Articolul13.Drepturileiobligaiilemembrilorcolegiuluidisciplinar
Articolul14.Recuzareaiabinereamembrilorcolegiuluidisciplinar
Articolul15.ModuldeactivitateaColegiuluidisciplinar
Articolul16.Asigurareaactivitiicolegiuluidisciplinar
Articolul17.Transparenaactivitiicolegiuluidisciplinar

CapitolulIII
PROCEDURAEXAMINRIICAUZELORDISCIPLINARE
Articolul18.Etapeleproceduriidisciplinare

Seciunea1
Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinarealejudectorilor
Articolul19.Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinare
Articolul20.Condiiiledeformiconinutalesesizrii

Seciuneaa2a
Verificareasesizrilor
Articolul21.nregistrareairepartizareasesizrilor
Articolul22.Restituireairespingereasesizrilorprivindfaptelecarepotconstituiabateri
disciplinare
Articolul23.Verificareasesizrii

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 1/14
14.02.2017 Tipar

Articolul24.Termeneledeverificareasesizrii
Articolul25.Drepturileiobligaiilejudectoruluivizatdesesizarelaetapaverificrii
Articolul26.Rezultateleverificriisesizrii

Seciuneaa3a
Examinareaadmisibilitiisesizrilorpentrupornireacauzelordisciplinare
Articolul27.Completeledeadmisibilitatealecolegiuluidisciplinar
Articolul28.Examinareaadmisibilitiisesizrii
Articolul29.Contestareahotrriiprivindrespingereasesizrii

Seciuneaa4a
Examinareacauzelordisciplinaredectrecolegiuldisciplinar
Articolul30.Repartizareadosarelor
Articolul31.Participaniilacauzadisciplinar
Articolul32.Pregtireadosaruluispreexaminarencolegiuldisciplinar
Articolul33.Termeneledeexaminareacauzeidisciplinaredecolegiuldisciplinar
Articolul34.Examinareacauzeidisciplinarencolegiuldisciplinar
Articolul35.Deliberareaiadoptareahotrriicolegiuluidisciplinar
Articolul36.Hotrrilecolegiuluidisciplinarprivindrezultatulexaminriicauzeidisciplinare
Articolul37.Coninutulhotrriicolegiuluidisciplinarprivindrezultatulexaminriicauzeidisciplinare
Articolul38.Transmitereahotrriicuprivirelaaplicareasanciuniideeliberaredinfuncie
Articolul39.Contestareahotrriicolegiuluidisciplinar
Articolul40.ContestareahotrrilorConsiliuluiSuperioralMagistraturii

CapitolulIV
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Articolul41.Intrareanvigoare
Articolul42.Abrogri
Articolul43.DispoziiitranzitoriiPrezenta lege organic este adoptat n temeiul prevederilor art.1061 din Constituie, prin
angajarearspunderiiGuvernuluifadeParlament.

CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Obiectuldereglementare
Prezenta lege reglementeaz temeiurile rspunderii disciplinare, categoriile abaterilor
disciplinare comise de judectori, sanciunile disciplinare aplicate acestora, etapele procedurii
disciplinare, atribuiile instituiilor implicate n procedura disciplinar, precum i procedura
examinrii,adoptriiicontestriihotrrilorncauzeledisciplinareprivindjudectorii.

Articolul2.Principiileproceduriidisciplinareprivindjudectorii
Proceduradisciplinarprivindjudectoriisebazeazpeprincipiile:
a)legalitii
b)respectriiindependeneijustiiei
c)echitiiprocedurii
d)proporionalitiidintreabatereadisciplinarcomisisanciune
e)transparenei.

Articolul3.Temeiurilerspunderiidisciplinare
Judectoriirspunddisciplinarpentrucomitereaabaterilordisciplinareprevzutedeprezenta
lege.nclcareaprevederiloraltoractenormativeatragerspundereadisciplinarnumaincazurile
ncarefaptaconstituieoabateredisciplinarnconformitatecuart.4.

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 2/14
14.02.2017 Tipar

Articolul4.Abateriledisciplinare
(1)Constituieabateredisciplinar:
a)nerespectareandatoririideaseabineatuncicndjudectorultiesautrebuiastiec
existunadintrecircumstaneleprevzutedelegepentruabinereasa,precumiformulareade
declaraii repetate i nejustificate de abinere n aceeai cauz, care are ca efect tergiversarea
examinriicauzei
b) aplicarea n mod intenionat, cu reavoin sau aplicarea repetat din neglijen grav a
legislaieicontrarpracticiijudiciareuniforme
c) aciunile judectorului n procesul de nfptuire a justiiei care fac dovada incompetenei
profesionalegraveievidente
d)imixtiuneanactivitateadenfptuireajustiieiaaltuijudector
e)interveniileilegalesauexploatareapoziieidejudectornraportcualteautoriti,instituii
saufuncionarifiepentrusoluionareaunorcereri,pretindereasauacceptarearezolvriiintereselor
personalesaualealtorpersoane,fienscopulobineriidefoloasenecuvenite
f)nerespectareasecretuluideliberriisauaconfidenialitiilucrrilorcareauacestcaracter,
precum i a altor informaii confideniale de care a luat cunotin n exercitarea funciei, n
condiiilelegii
g)nclcarea,dinmotiveimputabilejudectorului,atermenelordendeplinireaaciunilorde
procedur,inclusivatermenelorderedactareahotrrilorjudectoretiidetransmitereacopiilor
acestoraparticipanilorlaproces
h) absenele nemotivate de la serviciu, ntrzierea ori plecarea fr motive obiective de la
serviciu,dacaceastaaafectatactivitateainstanei
i)nclcareanormelorimperativealelegislaieinprocesuldenfptuireajustiiei
j) nendeplinirea sau ndeplinirea cu ntrziere, imputabil judectorului, a unei obligaii de
serviciu
k) atitudinea nedemn n procesul de nfptuire a justiiei fa de colegi, avocai, experi,
martorisaualtepersoane
l)nclcareaprevederilorreferitoarelaincompatibilitile,interdiciileirestriciiledeserviciu
careiprivescpejudectori
m) comiterea unei fapte care ntrunete elementele unei infraciuni sau contravenii, dac
aceastaaadusatingereprestigiuluijustiiei
m1)nerespectareaprevederilorart.6alin.(2)dinLegeanr.325din23decembrie2013privind
evaluareaintegritiiinstituionale
n)obstrucionarea,prinoricemijloace,aactivitiiinspectorilorjudectori
o) utilizarea unor expresii inadecvate n cuprinsul hotrrilor judectoreti ori motivarea n
modvditcontrarraionamentuluijuridic,denatursafectezeprestigiuljustiieisaudemnitatea
funcieidejudector
p) alte manifestri care aduc atingere onoarei sau probitii profesionale ori prestigiului
justiiei,comisenexercitareaatribuiilordeserviciusaunafaraacestora.
(2) Constituie abatere disciplinar comis de preedinii i vicepreedinii instanelor
judectoreti nendeplinirea sau ndeplinirea cu ntrziere sau necorespunztoare, din motive
imputabile acestora, a atribuiilor stabilite de articolul 161 din Legea nr.514XIII din 6 iulie 1995
privindorganizareajudectoreascidacaceastaaafectatactivitateainstanei.
[Art.4completatprinLegeanr.102din21.07.2016,nvigoare12.11.2016]

Articolul5.Termenuldeprescripiepentrutragerealarspunderedisciplinarajudectorului
(1)Judectorulpoatefitraslarspunderedisciplinarntermende2anideladatacomiterii
abateriidisciplinare.
(2)Prinderogaredelaprevederilealin.(1),ncazulncaredintrohotrreirevocabilaunei
instane judectoreti naionale sau internaionale rezult comiterea de ctre judector a unei
abateridisciplinare,judectorulpoatefitraslarspunderedisciplinarntermende1andeladata
deveniriiirevocabileahotrriiinstaneinaionalesauinternaionale,darnumaitrziude5anidela
datacomiteriiabaterii.

Articolul6.Sanciuniledisciplinare
(1)Sanciuniledisciplinarecarepotfiaplicatejudectorilorsnt:
a)avertismentul

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 3/14
14.02.2017 Tipar

b)mustrarea
c)reducereasalariului
d)eliberareadinfunciadejudector.
(2) Pentru judectorii care ndeplinesc funcia de preedinte sau vicepreedinte al instanei
dejudecat,nafardesanciunileindicatelaalin.(1),poatefiaplicatisanciuneadisciplinar
deeliberaredinfunciarespectiv.
(3)Avertismentulconstnatenionareajudectoruluiasupraabateriidisciplinarecomise,cu
recomandarea s respecte pe viitor dispoziiile legale, prevenindul c la o nou abatere
disciplinarsimilarivaputeafiaplicatosanciunemaisever.Avertismentulseemitenform
scris.Termenuldeaciuneaavertismentuluiestede1an.
(4)Mustrareaconstituiecritica,exprimatnformscris,privindfaptelecomisedejudector.
Termenuldeaciuneamustrriiestede2ani.
(5)Reducereasalariuluireprezintmicorareasalariuluilunardela15%pnla30%,pentru
operioaddela3lunipnla1aniseapliccunceperedinlunacalendaristiculterioardatei
lacarehotrreacolegiuluidisciplinararmasirevocabil.
(6) Eliberarea din funcia de judector reprezint ncetarea de drept a mputernicirilor
judectoruluicaurmareacomiteriiuneiabateridisciplinare.Propunereadeeliberaredinfunciade
judectorestenaintatdeConsiliulSuperioralMagistraturiinmodulstabilitdelege.
(7) Eliberarea din funcia de preedinte sau vicepreedinte de instan se aplic pentru
abateriledisciplinarestabilitelaart.4alin.(2)alprezenteilegiipresupunencetareamandatuluide
preedinte sau vicepreedinte al instanei judectoreti. Propunerea de eliberare din funcia de
preedinte sau vicepreedinte de instan se nainteaz de Consiliul Superior al Magistraturii, n
modulstabilitdelege.
(8)Sanciunileprevzutelaalin.(1)lit.a),b)ic)dinprezentularticolnupotfiaplicatencazul
svririiabateriidisciplinareprevzutelaart.4alin.(1)lit.l).
[Art.6completatprinLegeanr.134din17.06.2016,nvigoare01.08.2016]

Articolul7.Condiiileiconsecineleaplicriisanciunilordisciplinare
(1)Sanciuniledisciplinareseaplicjudectorilornfuncieijudectorilordemisionaipentru
faptelecomisentimpulexercitriimandatuluidejudector.
(2) Sanciunile disciplinare se aplic proporional gravitii abaterii disciplinare comise de
judector i de circumstanele personale ale acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este
determinat de natura faptei comise i de consecinele produse. Consecinele produse snt
evaluate avnd n vedere att efectele asupra persoanelor implicate n procesul judiciar n cadrul
cruiasacomisfapta,ctiefecteleasupraimaginiiiprestigiuluijustiiei.
(3) Comiterea repetat a unei abateri disciplinare reprezint comiterea unei abateri
disciplinare n perioada de aciune a sanciunii disciplinare anterioare, indiferent de tipul abaterii
disciplinarecomise.Totodat,aceastaconstituieocircumstanagravantiseianconsiderare
lastabilireasanciuniipentruurmtoareaabateredisciplinarcomis.
(4)Dacntermenuldeaciuneasanciunilordisciplinareprevzutelaart.6alin.(1)lit.a)c)i
alin.(2)fadejudectornuseapliconousanciunedisciplinar,seconsidercelnuafost
sancionatdisciplinar.
(5) Pe perioada aciunii sanciunilor disciplinare judectorul nu poate fi transferat, numit n
funciadepreedintesauvicepreedintedeinstansaupromovatnaltinstan.
(6)ncazulaplicriifadejudectoruldemisionatasanciuniidisciplinareprevzutedeart.6
alin.(1)lit.d),acestuiaivafiretrasindemnizaiaunicdeconcediereiivafirecalculatpensia,
potrivitart.25alin.(31)dinLegeanr.544XIIIdin20iulie1995cuprivirelastatutuljudectorului.
(7) Judectorul fa de care a fost aplicat sanciunea eliberrii din funcia de judector nu
poatefialessaunumitulterior,timpdecinciani,nniciofunciedincadrulConsiliuluiSuperioral
MagistraturiiiorganelesubordonateacestuiainupoateactivancadrulInstitutuluiNaionalde
Justiie,attnfunciiadministrative,ctincalitatedeformator.
(8)Judectoruleliberatdinfunciadepreedintesauvicepreedintealinstaneijudectoreti
poate solicita promovarea ntro instan judectoreasc superioar sau numirea n funcia de
preedinte sau vicepreedinte al instanei judectoreti doar dup expirarea a 2 ani din ziua
aplicrii sanciunii disciplinare de eliberare din funcia de preedinte sau vicepreedinte de
instan.

CapitolulII
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 4/14
14.02.2017 Tipar

COLEGIULDISCIPLINAR
Articolul8.Statutulicompetenacolegiuluidisciplinar
(1) Colegiul disciplinar este un organ independent, care examineaz cauzele disciplinare n
privinajudectoriloriaplicsanciunidisciplinare.
(2)Colegiuldisciplinar:
a)formeazcompleteledeadmisibilitate
b)examineazcontestaiileprivindrespingereasesizriidectrecompletuldeadmisibilitate
c)examineazcauzeleprivindrspundereadisciplinarajudectorilor
d)aplicjudectorilorsanciunidisciplinare.
(3) Activitatea colegiului disciplinar este reglementat de prezenta lege i de Regulamentul
cuprivirelaactivitateacolegiuluidisciplinar,aprobatdeConsiliulSuperioralMagistraturii.

Articolul9.Componenaiduratamandatuluicolegiuluidisciplinar
(1)Colegiuldisciplinaresteformatdin5judectorii4persoanedinsocietateacivil.
(2)Calitateademembrualcolegiuluidisciplinaresteincompatibilcucalitateademembrual
ConsiliuluiSuperioralMagistraturii,alcolegiuluipentruseleciaicarierajudectorilor,alcolegiului
de evaluare a performanelor judectorilor, cu calitatea de inspectorjudector, precum i cu
calitateadepreedintesauvicepreedintealinstaneijudectoreti.
(3) Membrii colegiului disciplinar din rndul societii civile trebuie s aib o reputaie
ireproabil, s se bucure de autoritate n societate, s aib experien de cel puin 7 ani n
domeniuldreptuluiisntobligaisrespecterestriciilespecificatelaart.8alin.(1)lit.b)ic)ialin.
(3) din Legea nr.544XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judectorului. Pentru verificarea
acestor caliti, CVurile candidailor care particip la concurs vor fi publicate pe pagina web a
MinisteruluiJustiieiiaConsiliuluiSuperioralMagistraturiicucelpuin15zilelucrtoarenainte
deziuaorganizriiconcursului.
(4)Mandatulmembruluicolegiuluidisciplinarestede6ani.Membrulcolegiuluidisciplinarnu
poatefialessaunumitpentru2mandateconsecutive.
(5)Mandatulmembrilorcolegiuluidisciplinarseprelungetededreptpnlaconstituireaunui
colegiuntronoucomponen.

Articolul10.Alegereainumireamembrilorcolegiuluidisciplinar
(1) Membrii colegiului disciplinar din rndul judectorilor snt alei de Adunarea General a
Judectorilor dup cum urmeaz: 2 judectori din cadrul Curii Supreme de Justiie, 2 judectori
din cadrul curilor de apel i 1 judector din cadrul judectoriilor. Judectorii din judectorii pot fi
aleincolegiuldisciplinardoardacauvechimenmuncnfunciadejudectordecelpuin6
ani.
(2) La Adunarea General a Judectorilor snt alei 5 membri supleani, cu respectarea
proporionalitii stabilite la alin.(1). Membrii supleani continu mandatul membrului colegiului
disciplinarncazulsurveniriiuneiadintresituaiileprevzutelaart.11alin.(3).
(3)Membriicolegiuluidisciplinardinrndulreprezentanilorsocietiicivile,inclusiv4membri
supleani, snt numii de Ministrul Justiiei, fiind selectai prin concurs public. Concursul este
organizatdeocomisiedeselecieacandidailordincarefacparteireprezentanidesemnaide
Consiliul Superior al Magistraturii. Componena numeric i nominal, modul de funcionare a
comisiei,precumicriteriiledeselecieacandidailorsntstabilitenRegulamentulprivindselecia
membrilor colegiului disciplinar, aprobat de Ministerul Justiiei, dup consultarea Consiliului
SuperioralMagistraturii.

Articolul11.ncetareamandatuluimembruluicolegiuluidisciplinar
(1)Mandatulmembruluicolegiuluidisciplinarpoatencetasaupoatefirevocat:
a)lacerereaproprie
b)ncazdedeces
c)ncazulparticipriilaadoptareauneihotrricunclcareaprevederilorart.14alin.(1)
d)ncazulapariieiuneisituaiideincompatibilitateprevzutelaart.9alin.(2)
e) la propunerea motivat a colegiului disciplinar, adoptat cu votul a cel puin 2/3 din
membrii acestuia, n caz de nendeplinire timp de cel puin 3 luni, fr motive ntemeiate, a
obligaiilordemembrualcolegiuluidisciplinarstabilitedeprezentalege.
(2)Propunereamotivatacolegiuluidisciplinarprivindrevocareamandatuluiunuimembrual
colegiului disciplinar se transmite organului care a numit sau a ales membrul respectiv, pentru a
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 5/14
14.02.2017 Tipar

revocamandatulialsubstituicuunaltmembru.
(3) n cazul ncetrii sau revocrii mandatului unui membru al colegiului disciplinar, locul
acestuiavafiocupatdemembrulsupleant.

Articolul12.Preedintelecolegiuluidisciplinar
(1) Preedintele colegiului disciplinar este ales cu votul secret al majoritii membrilor
colegiului.
(2)Preedintelecolegiuluidisciplinarareurmtoareleatribuii:
a)organizeazactivitateacolegiuluiirepartizeazsarcinilentremembriiacestuia
b)repartizeazmembrilorcolegiuluinmodaleatoriucauzeledisciplinare
c)convoacedinelecolegiului
d)participlaexaminareacauzelordisciplinare
e)prezideazedineleplenarealecolegiului
g) semneaz hotrrile i proceseleverbale ale edinelor plenare ale colegiului i este
responsabildecalitateantocmiriiacestora
h)soluioneazaltechestiunilegatedeactivitateacolegiului.
(3) n cazul vacanei funciei de preedinte sau al absenei temporare a preedintelui,
atribuiileacestuiasntexercitatedectremembrulcelmainvrstalcolegiului.
(4)ncazulncetriisaurevocriimandatuluimembruluicolegiuluidisciplinaralesnfuncia
depreedintealcolegiului,sevaalegeunnoupreedinte.Preedintelecolegiuluidisciplinarpoate
fi revocat la propunerea motivat a cel puin 3 membri ai colegiului disciplinar, n caz de
nendeplinirefrmotiventemeiateaatribuiilordepreedintealcolegiuluidisciplinarpeparcursul
acelpuintreiluni.

Articolul13.Drepturileiobligaiilemembrilorcolegiuluidisciplinar
(1) Membrii colegiului disciplinar au dreptul s recepioneze n prealabil materialele
prezentatecolegiuluispreexaminareislestudieze.
(2)Membriicolegiuluidisciplinarsntobligai:
a)siexerciteatribuiilenconformitateculegeaiRegulamentulcolegiuluidisciplinar
b)lasolicitareapreedinteluicolegiului,spregteascmaterialelenecesarepentruedin
c)svotezeprosaucontranchestiunileinclusepeagendaedinei
d)ncazdedezacordcuhotrreacolegiului,sntocmeascoopiniemotivat
e)srespectecaracterulconfidenialalacteloriinformaiilorrecepionate,ncondiiilelegii.
(3) Judectorilor membri ai colegiului disciplinar li se menine salariul la locul de munc,
avnd ns un volum de lucru redus, n funcie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului
disciplinar.Membriicolegiuluidinrndulreprezentanilorsocietiicivilebeneficiaz,pentrufiecare
edin la care particip, de o indemnizaie echivalent cu a douzecea parte (1/20) din salariul
judectoruluiCuriiSupremedeJustiie.

Articolul14.Recuzareaiabinereamembrilorcolegiuluidisciplinar
(1)Unmembrualcolegiuluidisciplinaresteobligatsseabindelaexaminareauneicauze
disciplinaredac:
a)seaflnraporturiderudeniepnlaalpatruleagradinclusivsaudeafinitatepnlaal
treilea grad inclusiv cu judectorul vizat n cauza disciplinar sau cu persoana care a depus
sesizarea,cuavocaiisaureprezentaniiacestora
b)areuninterespersonal,directsauindirect,nsoluionareacauzeidisciplinare
c)existaltemprejurricarepunlandoialobiectivitateaiimparialitatealui.
(2)Pentruaceleaimotive,judectorulnprivinacruiasedesfoarproceduradisciplinar
saupersoanacareadepussesizareapoatecererecuzareaunuimembrualcolegiuluidisciplinar.
ncazulapariieipeparcursulexaminriicauzeidisciplinareacircumstanelorprevzutelaalin.(1),
cererea de recuzare sau, dup caz, cererea de abinere trebuie depus pn la retragerea
membrilorcolegiuluincameradedeliberare.
(3)Recuzareasauabinereaurmeazsfieargumentatiexpusnformscrisnaintede
ncepereaexaminriicauzeidecolegiuldisciplinar.
(4) Decizia privind recuzarea sau abinerea se adopt prin votul majoritii membrilor
colegiului disciplinar prezeni la edin i n lipsa membrului a crui recuzare sau abinere se
soluioneaz. n cazul declarrii abinerii de ctre un membru al colegiului disciplinar, acesta nu

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 6/14
14.02.2017 Tipar

poate fi obligat prin decizia colegiului s participe la examinarea cauzei pentru care a declarat
abinereasa.
(5) Nu se admite recuzarea sau abinerea, dac n rezultatul abinerii sau recuzrii, va fi
imposibildeasiguratcaracteruldeliberativaledineicolegiuluidisciplinar.

Articolul15.ModuldeactivitateaColegiuluidisciplinar
(1) Colegiul disciplinar i desfoar activitatea n cadrul edinelor plenare i n cadrul
edinelorcompletelordeadmisibilitate.
(2) edinele n plen ale colegiului se convoac n funcie de necesiti. Data edinei se
anuncucelpuin7zilenaintedeziuaedinei.
(3)Completeledeadmisibilitatealecolegiuluidisciplinarseconvoacnfunciedenecesiti,
ndependendenumrulsesizrilor,darnumairardectodatnlun.
(4)edinelenplenalecolegiuluidisciplinarsntpublice,cuexcepiacazurilorcndacestea
sntdeclaratenchiseconformprevederilorart.34.edinelesntdeliberativedaclaeleparticip
celpuin6membriaicolegiuluidisciplinar.
(5)edinelecompletelordeadmisibilitatesntnchise.Acesteasntdeliberativedaclaele
particip toi cei 3 membri ai completului. n cazul imposibilitii participrii la edin a unui
membru al completului, preedintele colegiului disciplinar va desemna un membru ad hoc prin
dispoziiemotivat.
(6) Dezbaterile din edinele colegiului disciplinar i ale completelor de admisibilitate se
consemneazntrunprocesverbalisenregistreazaudio.Purttorulmaterialdeinformaiicare
conine nregistrarea audio a edinei se anexeaz la procesulverbal. Procesulverbal se
ntocmete n termen de 3 zile lucrtoare, fiind semnat de preedintele edinei i de secretarul
colegiuluidisciplinar.
(7)Secretarulcolegiuluidisciplinarasigurinereanformatelectronicatuturormaterialelor
colegiuluiiadosarelordisciplinare.

Articolul16.Asigurareaactivitiicolegiuluidisciplinar
(1)Activitateaorganizatoricilucrriledesecretariatalecolegiuluidisciplinarseasigurde
ctresecretariatulConsiliuluiSuperioralMagistraturii.
(2) n vederea exercitrii atribuiilor lor, membrii colegiului disciplinar au dreptul s solicite
inspeciei judiciare i altor instituii toate actele i informaiile necesare examinrii cauzei
disciplinareaflateperol.

Articolul17.Transparenaactivitiicolegiuluidisciplinar
Colegiul disciplinar prezint anual Consiliului Superior al Magistraturii un raport privind
activitiledesfurate,careulteriorsepublicpepaginawebaConsiliului.

CapitolulIII
PROCEDURAEXAMINRIICAUZELORDISCIPLINARE
Articolul18.Etapeleproceduriidisciplinare
Proceduradisciplinarincludeurmtoareleetape:
a)depunereasesizrilorprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinare
b)verificareasesizrilordectreInspeciaJudiciar
c) examinarea admisibilitii sesizrilor pentru pornirea procedurii disciplinare de ctre
completuldeadmisibilitate
d)examinareacauzelordisciplinaredectrecolegiuldisciplinar
e)adoptareahotrrilorpecauzeledisciplinare.

Seciunea1
Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinarealejudectorilor
Articolul19.Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinare
(1)Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinarecomisedejudectoripoate
finaintatde:
a)oricepersoaninteresat
b)membriiConsiliuluiSuperioralMagistraturii
c) Colegiul de evaluare a performanelor, n condiiile prevzute la art.23 alin.(4) al Legii
nr.154din5iulie2012privindselecia,evaluareaperformaneloricarierajudectorilor
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 7/14
14.02.2017 Tipar

d)Inspeciajudiciar,prinautosesizarenurmacontroalelorefectuatencondiiileprevzute
de art.72 al Legii nr.947XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
precum i n cazul recepionrii raportului privind rezultatele evalurii integritii instituionale,
ntocmitdectreCentrulNaionalAnticorupie.
(2) Subiecii prevzui la alin.(1) pot nainta sesizarea privind faptele care leau devenit
cunoscutenexercitareadrepturilorsauatribuiilordefuncieceledeinsaunbazainformaiilor
difuzatedemassmedia.
(3) n cazul n care mai multe sesizri se refer la aceeai fapt i la acelai judector,
sesizrileseconexeaz.
(4)Revocareasesizriinuexcludencepereasaudesfurareaproceduriidisciplinare.
[Art.19completatprinLegeanr.102din21.07.2016,nvigoare12.11.2016]

Articolul20.Condiiiledeformiconinutalesesizrii
(1)Sesizareacuprivirelafaptelejudectoruluicarepotconstituiabateridisciplinaretrebuie
sconin:
a)dateledeidentitateiinformaiadecontactaleautoruluisesizrii
b)numelejudectoruluilacaresefacereferirensesizare
c)datailoculundeaufostcomisefapteledescrisensesizare
d)descriereasuccintafaptelorcearputeaconstituiabateridisciplinare
e) indicarea, dup caz, a probelor care confirm fapta invocat sau indicarea persoanelor
care ar putea confirma cele relatate de autorul sesizrii, dac acestea exist la momentul
depuneriisesizrii
f)dataisemnturaautoruluisesizrii.
(2)Seconsidervditnentemeiatsesizareancaresntinvocatefaptecarenufacreferin
laabaterileprevzutedeart.4,creiaiaexpirattermenuldeprescripieprevzutlaart.5saucare
estedeclaratrepetat,fraaducenoiprobe.

Seciuneaa2a
Verificareasesizrilor
Articolul21.nregistrareairepartizareasesizrilor
(1)Sesizareaprivindfaptelecarepotconstituiabateridisciplinaresedepunelasecretariatul
Consiliului Superior al Magistraturii. Sesizarea se nregistreaz i se transmite inspectorului
judectorprincipalncelmult3zilelucrtoaredelarecepionare.
(2) Inspectoruljudector principal repartizeaz sesizrile n mod aleatoriu inspectorilor
judectori pentru verificarea acestora. n cazul n care inspectoruljudector cruia ia fost
repartizat sesizarea este n imposibilitate de a continua verificarea, inspectoruljudector
principal, printro dispoziie motivat, asigur redistribuirea aleatorie a sesizrii altui inspector
judector, care va continua activitatea de verificare. Dispoziiile de distribuire a sesizrilor i
dispoziiilemotivatederedistribuireasesizriloraleinspectoruluijudectorprincipalseanexeaz
ladosar.
(3) Inspecia judiciar ine evidena statistic a tuturor sesizrilor i rezultatele verificrii
acestora,inclusivnformatelectronic.

Articolul 22. Restituirea i respingerea sesizrilor privind faptele care pot constitui abateri
disciplinare
(1) Dac sesizarea nu corespunde condiiilor de form i coninut stabilite de art.20,
inspectoruljudector,ntermende3zilelucrtoaredinziuancareiafostrepartizatsesizarea
pentruverificareaprealabil,orestituieautoruluicuindicareaneajunsurilorstabilite,printrodecizie
nesusceptibildeataciexplicareadreptuluideadepuneonousesizare.Inspectoruljudector
carearestituitsesizareatransmiteocopieascrisoriiderestituireasesizriiinspectoruluijudector
principalpentruinformareiinereaevideneistatistice.
(2)ncazulncaredinconinutulsesizriiseconstatcircumstaneprevzutelaart.20alin.
(2), inspectoruljudector, n termen de 10 zile din data cnd ia fost repartizat, printro decizie
motivat, respinge sesizarea ca fiind vdit nentemeiat. Decizia este semnat de inspectorul
judectorcruiaiafostrepartizatsesizareaicontrasemnatdeinspectoruljudectorprincipal.
Deciziainspecieijudiciarederespingereasesizriipoateficontestatdectreautorulsesizriin
termen de 15 zile de la data recepionrii deciziei, la completul de admisibilitate al colegiului
disciplinar.
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 8/14
14.02.2017 Tipar


Articolul23.Verificareasesizrii
(1) Verificarea sesizrii reprezint etapa n cadrul creia se stabilesc faptele imputate
judectoruluiiconsecineleacestora,circumstanelencareaufostcomise,precumioricealte
date concludente din care s se poat stabili existena sau inexistena elementelor abaterii
disciplinare.
(2)Inspectoruljudectorcruiaiafostrepartizatsesizareaesteobligat:
a) s ntreprind toate msurile necesare pentru a verifica faptele invocate de autorul
sesizrii i a stabili existena sau inexistena elementelor faptei care poate constitui abatere
disciplinar
b)ssolicite,cuinformareapreedinteluiinstaneijudectoreti,opiniascrisajudectorului
lacaresefacereferirensesizarecuprivirelacircumstaneleinvocate
c)sntocmeascdosarulcauzeidisciplinarecareincludesesizareaprivindfaptelecarepot
constituiabateridisciplinare,precumitoatematerialeleialteprobeobinutenurmaverificrii.
(3)nprocesuldeverificareasesizrii,inspectoruljudectorestendrept:
a)sfaccopiidepedocumentelerelevante,inclusivdindosarelelaexaminareacrorase
afirmcaufostcomisefapteledescrisensesizare
b) s solicite alte informaii necesare de la preedintele instanei i ali judectori de la
instana n care activeaz judectorul vizat n sesizare, precum i de la alte autoriti publice,
persoanecufunciiderspunderesaupersoaneprivate
c)ssolicite,ncazdenecesitate,persoaneicareadepussesizareaexplicaiiverbalein
scris,precumiprobesuplimentarenlegturcufapteleinvocatensesizare
d)sntreprindaltemsuripecareleconsidernecesarepentruademonstraexistenasau
inexistenaelementelorabateriidisciplinarenfapteleindicatensesizare.

Articolul24.Termeneledeverificareasesizrii
(1)Verificareasesizriiseefectueazntermendecelmult30dezilelucrtoaredeladata
recepionriiacesteiadectreinspeciajudiciar.
(2) Inspectoruljudector principal poate dispune prelungirea termenului de efectuare a
verificriicucelmult15zilecalendaristice,dacexistmotiventemeiate,carejustificprelungirea
termenului,informnddespreacestfaptautorulsesizrii.

Articolul25.Drepturileiobligaiilejudectoruluivizatdesesizarelaetapaverificrii
(1)Judectorulestendrept:
a)scunoascconinutulsesizrii
b)sprezinteexplicaiiscriseiorale
c)sprezinteprobecaredemonstreazsauinfirmanumitefapteinvocatensesizaresau
relevantesesizrii
d)sfieasistatdeunavocatsaudeunreprezentantalsu.
(2)Judectorulesteobligat:
a)snumpiedicenniciunfelverificareainiiatdeinspectoruljudector
b)snucontactezepersonaliniciprinreprezentantcuautorulsesizrii,dectnprezena
inspectoruluijudector.

Articolul26.Rezultateleverificriisesizrii
(1) Dup finalizarea verificrii, inspectoruljudector ntocmete n baza acesteia un raport,
care, mpreun cu dosarul cauzei disciplinare, este prezentat, n termen de 3 zile lucrtoare,
completuluideadmisibilitatealcolegiuluidisciplinarpentruexaminare.
(2)Raportulntocmitdeinspectoruljudectorconinedescriereasuccintafaptelorinvocate
deautorulsesizrii,afaptelorconstatatedeinspectoruljudector,aprobelorprezentatedeautorul
sesizriiiaprobelorcolectatentimpulverificriidectreinspectoruljudector.
(3)Modelulraportuluiprivindrezultateleverificriisesizriidectreinspectoruljudectorse
aprobdeConsiliulSuperioralMagistraturiilapropunereacolegiuluidisciplinar.

Seciuneaa3a
Examinareaadmisibilitiisesizrilorpentrupornireacauzelordisciplinare
Articolul27.Completeledeadmisibilitatealecolegiuluidisciplinar

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 9/14
14.02.2017 Tipar

(1) Completele de admisibilitate ale colegiului disciplinar verific admisibilitatea sesizrii cu


privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judectori i decid asupra
admisibilitiisaurespingeriisesizrii.
(2) Completele de admisibilitate ale colegiului disciplinar snt formate din 3 membri ai
colegiului disciplinar numii prin hotrrea colegiului disciplinar. n completul de admisibilitate snt
inclui,nmodobligatoriu,doijudectoriiunreprezentantalsocietiicivile.
(3) Modul de organizare a edinelor completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar
estestabilitnRegulamentulcuprivirelaactivitateacolegiuluidisciplinar.

Articolul28.Examinareaadmisibilitiisesizrii
(1) Completele de admisibilitate ale colegiului disciplinar examineaz raportul i dosarul
cauzei disciplinare transmise de inspecia judiciar n vederea determinrii admisibilitii sau
inadmisibilitiisesizrii.Proceduranfaacompletelordeadmisibilitateestescris.
(2) n caz de necesitate, membrii completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar pot
solicita inspeciei judiciare efectuarea unor verificri suplimentare i/sau colectarea unor
documentesauprobenoi.
(3)Completeledeadmisibilitatealecolegiuluidisciplinardecid:
a) admisibilitatea sesizrii i transmiterea cauzei disciplinare spre examinare plenului
colegiului disciplinar, n cazul n care din cuprinsul sesizrii, dosarului cauzei disciplinare sau al
raportuluintocmitdeinspectoruljudectorrezultbnuialarezonabilcafostcomisoabatere
disciplinar
b)respingereasesizrii.
(4)Hotrreaprivindadmisibilitateasesizriiseconsideradoptatdacpentruadmisibilitate
a votat cel puin un membru al completului de admisibilitate al colegiului disciplinar. Hotrrea
privindrespingereasesizriiseadoptcuvotulunanimalmembrilorcompletuluideadmisibilitate
alcolegiuluidisciplinar.
(5)Hotrreaprivindadmisibilitateasesizriinunecesitafimotivat,dartrebuiesconin
referinelafaptasaufapteleimputatejudectorului.Hotrrearespectiv,dosarulcauzeiiraportul
inspectoruluijudector se transmit, n termen de 3 zile lucrtoare, colegiului disciplinar pentru
examinare.
(6) Hotrrea privind respingerea sesizrii se motiveaz cu enunarea n mod obligatoriu a
circumstanelornbazacrorasesizareaafostrespins.
(7) Hotrrile completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar se aduc la cunotina
persoaneicareadepussesizareantermende7ziledeladataadoptriihotrrii.

Articolul29.Contestareahotrriiprivindrespingereasesizrii
(1) Hotrrile completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar privind respingerea
sesizriipotficontestatenfaaplenuluicolegiuluidisciplinarntermende15zilelucrtoaredela
data comunicrii hotrrii. Data comunicrii hotrrii se consider data recepionrii acesteia de
ctreautorulsesizrii.
(2)Plenulcolegiuluidisciplinar,ncazulcontestriihotrriiderespingereasesizrii,adopt
unadintreurmtoarelesoluii:
a)respingereacontestaieiimeninereahotrriicompletelordeadmisibilitatealecolegiului
disciplinar
b)admitereacontestaieiipreluareacauzeidisciplinarespreexaminarenfond.
(3)Hotrrileplenuluicolegiuluidisciplinaradoptatencondiiilealin.(2)lit.a)sntirevocabile,
nupotfisupuseniciuneicideataciintrnvigoareladataadoptrii.

Seciuneaa4a
Examinareacauzelordisciplinaredectrecolegiuldisciplinar
Articolul30.Repartizareadosarelor
Dup transmiterea i nregistrarea materialelor cauzei disciplinare la colegiul disciplinar,
preedintelerepartizeaz,nmodaleatoriu,dosareledisciplinarentremembriicolegiului,carevor
fidesemnairaportori.

Articolul31.Participaniilacauzadisciplinar
(1) Cauza disciplinar se examineaz cu citarea obligatorie a judectorului vizat, a
reprezentantuluiinspecieijudiciareiapersoaneicareadepussesizarea.
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 10/14
14.02.2017 Tipar

(2)Laexaminareacauzeidisciplinarejudectorulipersoanacareadepussesizareapotfi
reprezentaisauasistaideunavocatsauoaltpersoan,aleidejudectorsaupersoanacarea
depussesizareancalitatedereprezentant.
(3) Neprezentarea n mod repetat sau fr motive ntemeiate fie a judectorului sau
persoanei care a depus sesizarea, fie a reprezentanilor acestora la edina colegiului disciplinar
numpiedicexaminareacauzeidisciplinare.
(4) Inspecia judiciar este reprezentat de inspectoruljudector care a efectuat verificarea
sesizrii sau un alt inspectorjudector desemnat de inspectoruljudector principal. Prezena
reprezentantuluiinspecieijudiciareesteobligatorie.
(5) Membrul colegiului desemnat raportor sau oricare membru al colegiului disciplinar pot
solicita audierea martorilor sau altor persoane n cadrul edinei de examinare a cauzei
disciplinare.

Articolul32.Pregtireadosaruluispreexaminarencolegiuldisciplinar
(1)Membrulcolegiuluidesemnatraportor,cusuportulsecretariatuluicolegiului,asigur:
a)pregtireadosaruluipentruexaminarencadruledineicolegiului
b)citareapriloriaaltorparticipanilacauzadisciplinar
c)redactareaproiectuluihotrriicolegiuluidisciplinar.
(2)Membrulcolegiuluidesemnatraportorsauoricaremembrualcolegiuluidisciplinarpoate
solicita inspeciei judiciare efectuarea unor verificri suplimentare i/sau colectarea unor
documentesauprobenoi,ncazulncareinformaiiledindosarulcauzeinusntcomplete.
(3)Lacitareajudectoruluivizatncauzadisciplinariapersoaneicareadepussesizarea,
acetiasntinformai despre data i locul edinei la care urmeaz a fiexaminatcauza,despre
dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat/reprezentant, de a lua cunotin de materialele
dosaruluiideadepuneprobenoisaudemersuripentruadministrareadeprobenoi.
(4) Membrii colegiului disciplinar pot propune citarea la edina colegiului a altor persoane
relevantepentruexaminareacauzei.

Articolul33.Termeneledeexaminareacauzeidisciplinaredecolegiuldisciplinar
Cauza disciplinar se examineaz de colegiul disciplinar n termen de 45 de zile din ziua
emiterii hotrrii cu privire la admisibilitatea sesizrii. Termenul nu include perioada n care
judectorul sa aflat n concediu medical sau de odihn i perioada amnrii edinei, n cazul n
careaceastaafostamnat.

Articolul34.Examinareacauzeidisciplinarencolegiuldisciplinar
(1)edinelecolegiuluidisciplinarsntpublice,cuexcepiacazurilorncarecolegiuldecide,
dinoficiusaulasolicitareajudectoruluivizatncauzadisciplinar,examinareacauzeinedin
nchis n interesul respectrii ordinii publice sau securitii naionale sau cnd este necesar
proteciavieiiprivateaparticipanilorlaproceduradisciplinar.
(2)Preedinteleedineianundeschidereaeiidcitirecomponeneicolegiuluidisciplinar.
Pn la nceperea examinrii cauzei, prile au dreptul s declare cereri de recuzare membrilor
colegiului,caresntexaminatedeplenulcolegiuldisciplinar.
(3) Examinarea cauzei disciplinare ncepe cu prezentarea raportului membrului colegiului
disciplinardesemnatraportorpecauzadisciplinar.
(4) n cazul n care judectorul sau reprezentantul acestuia particip la examinarea cauzei,
audierea explicaiilor judectorului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie. Pe parcursul
edinei, judectorul are dreptul s formuleze n orice moment demersuri i s dea explicaii
suplimentare. La decizia colegiului disciplinar pot fi audiate i alte persoane, invitate att la
propunereajudectorului,ctiacolegiuluidisciplinarpotfistudiatedocumenteleimaterialeledin
dosarsauceleprezentatesuplimentardeparticipaniincauzadisciplinar.
(5) Cauza disciplinar se examineaz doar n limitele hotrrii de admisibilitate adoptate n
condiiileart.28.

Articolul35.Deliberareaiadoptareahotrriicolegiuluidisciplinar
(1)Hotrrilecolegiuluidisciplinarseadoptncameradeconsiliu.Deliberareaarecaracter
secretisedesfoarimediatdupfinalizareaedineilacaresaexaminatcauzadisciplinar.
(2)Hotrrileplenuluicolegiuluidisciplinarseadoptcuvotulmajoritiimembrilorprezeni.

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 11/14
14.02.2017 Tipar

(3) Membrul colegiului desemnat raportor pe cauza disciplinar respectiv pronun


dispozitivulhotrrii,iarcolegiuldisciplinarntocmetehotrreamotivatntermendepnla20
deziledelapronunareadispozitivului.Dacunmembrualcolegiuluiareopinieseparatfade
hotrreaadoptat,acestaoexpunenscris,cuindicareamotivelor.Opiniaseparatseanexeaz
ladosar.
(4) Hotrrile snt semnate de preedintele edinei i membrii colegiului disciplinar care au
participat la examinarea cauzei. Hotrrile colegiului se public pe pagina web a Consiliului
SuperioralMagistraturiintermende3zilelucrtoaredeladatantocmiriihotrriimotivate.
(5) Copia hotrrii se expediaz participanilor la cauza disciplinar n termen de 3 zile
lucrtoaredeladataredactriihotrriimotivate.

Articolul36.Hotrrilecolegiuluidisciplinarprivindrezultatulexaminriicauzeidisciplinare
(1)Colegiuldisciplinarpoatehotr:
a)constatareaabateriidisciplinareiaplicareauneiadintresanciuniledisciplinareprevzute
laart.6
b) constatarea abaterii disciplinare i sistarea procedurii disciplinare, n cazul n care au
expirattermeneledetragerelarspunderedisciplinar
c)ncetareaproceduriidisciplinare,ncazulncarenuafostcomisoabateredisciplinar.
(2)ColegiuldisciplinarpoateformulaadiionalorecomandareadresatConsiliuluiSuperioral
Magistraturii pentru dispunerea evalurii extraordinare a performanelor judectorului, dac
circumstaneleimaterialelecauzeidemonstreaznecesitateauneiastfeldeevaluri.

Articolul 37. Coninutul hotrrii colegiului disciplinar privind rezultatul examinrii cauzei
disciplinare
(1)Hotrreacolegiuluidisciplinarncazulconstatriiabateriidisciplinaretrebuiesconin:
a)numeleiprenumelejudectoruluivizatnhotrreiinstanancareactiveaz
b)numeleiprenumeleautoruluisesizriiprivindcomitereaabateriidisciplinare
c)numruldosaruluinprocesuldeexaminareacruiasacomisabatereadisciplinar
d)datacomiteriiabateriidisciplinare
e)descriereafapteicareconstituieabateredisciplinarincadrareajuridicaacesteia
f)temeiuldedreptalaplicriisanciuniisausistriiproceduriincazulexpirriitermenelorde
tragerelarspunderedisciplinarajudectorului
g)sanciuneaaplicatimotivelecareaustatlabazaaplicriiacesteia
h)caleadeatac,termeneleiinstanacompetentsexaminezecontestaia
i)motivelecareaustatlabazaformulriirecomandriicuprivirelaevaluareaextraordinara
performanelorjudectorului,dacoastfelderecomandareafostformulat
j)numelemembrilorcolegiuluidisciplinarprezenilaexaminareacauzei
k)dataadoptriihotrrii.
(2)Hotrreacolegiuluidisciplinarncazulncetriiproceduriidisciplinaretrebuiesconin
urmtoarele:
a)numeleiprenumelejudectoruluivizatnhotrreiinstanancareactiveaz
b)numeleiprenumeleautoruluisesizriiprivindcomitereaabateriidisciplinare
c)numruldosaruluilaexaminareacruiasainvocatcomitereafapteidescrisensesizare
d)datacomiteriifapteiinvocatensesizare
e)descriereafaptelorinvocatensesizareiamotivelorlipseiabateriidisciplinarenfaptele
invocate
f)descriereaprobelorcolectatepedosar
g)caleadeatac,termeneleiinstanacompetentsexaminezecontestaia
h)motivelecareaustatlabazaformulriirecomandriicuprivirelaevaluareaextraordinara
performanelorjudectorului,dacoastfelderecomandareafostformulat
i)numelemembrilorcolegiuluidisciplinarprezenilaexaminareacauzei
j)dataadoptriihotrrii.

Articolul38.Transmitereahotrriicuprivirelaaplicareasanciuniideeliberaredinfuncie
(1)Hotrreacolegiuluidisciplinarcuprivirelaaplicareasanciuniideeliberaredinfunciade
preedinte sau vicepreedinte al instanei sau de eliberare din funcia de judector se transmite
Consiliului Superior al Magistraturii pentru naintarea propunerii Preedintelui Republicii Moldova
sauParlamentului,dupcaz,dupexpirareatermenuluidecontestare.
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 12/14
14.02.2017 Tipar

(2) Dac hotrrea colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sanciunii de eliberare din
funciadepreedintesauvicepreedintealinstaneisaudeeliberaredinfunciadejudectorafost
contestat,aceasthotrredevineirevocabildoardupexaminareaconformproceduriistabilite
laart.3940.

Articolul39.Contestareahotrriicolegiuluidisciplinar
(1)HotrrilecolegiuluidisciplinarpotficontestatelaConsiliulSuperioralMagistraturii,prin
intermediul colegiului, de ctre persoanele care au depus sesizarea, inspecia judiciar sau
judectorul vizat n hotrre, n termen de 15 zile de la data primirii copiei hotrrii motivate.
Termenulde15zileesteuntermendedecdere.Laexpirareaacestuitermen,hotrrilecolegiului
disciplinardevinirevocabile.
(2) Contestaiile se examineaz n cel mult 30 de zile de la data nregistrrii lor la Consiliul
SuperioralMagistraturii.
(3) Data, ora i locul examinrii contestaiei se comunic din timp persoanei care a depus
sesizareaijudectoruluivizat.
(4)Dupexaminareacontestaiilor,ConsiliulSuperioralMagistraturiidecide:
a)meninereafrmodificareahotrriicolegiuluidisciplinar
b)admitereacontestaieiiadoptareauneinoihotrri.nacestcazprevederilecuprivirela
procedura de examinare i coninutul hotrrii colegiului disciplinar privind rezultatul examinrii
cauzeidisciplinaresntaplicabileipentruConsiliulSuperioralMagistraturii.

Articolul40.ContestareahotrrilorConsiliuluiSuperioralMagistraturii
(1)HotrrileConsiliuluiSuperioralMagistraturiadoptatencondiiileart.39potficontestate
dectrepersoanelecareaudepussesizarea,inspeciajudiciarsaujudectorulvizatnhotrre
ntermende20deziledeladatarecepionriihotrriimotivatelaCurteaSupremdeJustiie.
(2) Cererile de contestare snt examinate de un complet format din 5 judectori. Cererile
privind contestarea deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii adoptate n condiiile art.39 se
examineaznmodprioritar.Termenuldeexaminarenupoatedepi30dezile.
(3)HotrrileCuriiSupremedeJustiieadoptatencondiiilealin.(2)alprezentuluiarticolsnt
irevocabileiintrnvigoareladataadoptrii.

CapitolulIV
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Articolul41.Intrareanvigoare
(1)Prezentalegeintrnvigoaredela1ianuarie2015,cuexcepiaprevederilorart.911care
sevorpunenaplicarelaexpirareamandatuluimembrilornexerciiuaicolegiuluidisciplinar.
(2)Pnlaaducereanconformitatecuprezentalege,prevederilelegislaieinvigoaresevor
aplicanmsurancarenucontravinacesteia.

Articolul42.Abrogri
Se abrog Legea nr.950XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar i la
rspunderea disciplinar a judectorilor (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003,nr.182185,art.1018).

Articolul43.Dispoziiitranzitorii
(1) Plngerile cu privire la abaterile disciplinare depuse la Consiliul Superior al Magistraturii
pn la intrarea n vigoare a prezentei legi vor fi examinate conform procedurilor stabilite de
prezentalege.
(2) Plngerile cu privire la abaterile disciplinare n privina crora au fost emise decizii de
intentareaproceduriidisciplinareicauzeleaufosttransmisecolegiuluidisciplinarseexamineaz
conformproceduriiprevzutedeLegeanr.950XIIIdin19iulie1996cuprivirelacolegiuldisciplinar
ilarspundereadisciplinarajudectorilor.
(3)Hotrrilecolegiuluidisciplinaratacatepnladataintrriinvigoareaprezenteilegivorfi
examinatedeConsiliulSuperioralMagistraturiiconformproceduriinvigoareladataatacrii.
(4) n scopul implementrii prevederilor prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va
adopta actele normative prevzute de lege i va aduce actele sale normative n concordan cu
aceasta.
(5)Guvernul,ntermende3luni:
http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 13/14
14.02.2017 Tipar

a)vaprezentaParlamentuluipropuneripentruaducerealegislaieinvigoarenconcordan
cuprezentalege
b)vaaduceactelesalenormativenconcordancuprezentalege.

PREEDINTELEPARLAMENTULUI IgorCORMAN

Nr.178.Chiinu,25iulie2014.

http://weblex.md/item/print/id/d9a17771d331a8cdcd1cba909d7e7032 14/14

S-ar putea să vă placă și