Sunteți pe pagina 1din 47

14.02.

2017 Tipar

PARLAMENTULREPUBLICIIMOLDOVA

LEGE
privindorganizareajudectoreasc*

nr.514XIIIdin06.07.1995
(nvigoare19.10.1995)

Republicat:MonitorulOficialalR.Moldovanr.1517art.62din22.01.2013
MonitorulOficialalR.Moldovanr.58art.641din19.10.1995

***
CUPRINS

TITLULI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Putereajudectoreasc
Articolul2.Bazajuridicaorganizriijudectoreti
Articolul3.Formareainstanelorjudectoreti
Articolul4.Sarcinileinstanelorjudectoreti
Articolul5.nfptuireajustiieinstrictconformitateculegislaia
Articolul6.Accesulliberlajustiie
Articolul61.Distribuireaaleatorieadosareloriconstituireacompletelordejudecat
Articolul7.Prezumianevinoviei
Articolul8.Egalitateanfaalegii
Articolul9.Limbadeproceduridreptullainterpret
Articolul10.Caracterulpublicaldezbaterilorjudectoretiiprincipiulcontradictorialitii
Articolul11.Asistenajuridiclanfptuireajustiiei
Articolul12.Exclus
Articolul13.Inadmisibilitateaimixtiuniinnfptuireajustiiei
Articolul14.nregistrareaedinelor

TITLULII
SISTEMULJUDECTORESC

Capitolul1
DISPOZIIIPRINCIPALE
Articolul15.Instanelejudectoreti
Articolul151.Judectoriideinstrucie
Articolul16.Preediniiivicepreediniiinstanelorjudectoreti
Articolul161.Competenapreedinilorivicepreedinilorinstanelorjudectoreti
Articolul17.Judecareacauzelor
Articolul18.Exclus
Articolul19.Exclus
Articolul20.Hotrrileinstaneijudectoreti
Articolul21.Aspecteorganizatorice
Articolul22.Cheltuielilepentrunfptuireajustiiei
Articolul23.Exclus
Articolul231.Autoadministrareajudectoreasc
Articolul232.AdunareaGeneralaJudectorilor
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 1/47
14.02.2017 Tipar

Articolul233.CompetenaAdunriiGeneraleaJudectorilor
Articolul24.ConsiliulSuperioralMagistraturii

Capitolul2
INSTANELEJUDECTORETI
Articolul25.Judectoriile
Articolul26.Exclus
Articolul27.Exclus
Articolul28.Exclus
Articolul29.Exclus
Articolul30.Exclus
Articolul31.Exclus
Articolul32.Exclus
Articolul33.Exclus
Articolul34.Exclus
Articolul35.Curiledeapel
Articolul36.Exclus
Articolul37.Componenacurilordeapel
Articolul38.Exclus
Articolul39.Exclus
Articolul40.Exclus
Articolul41.Exclus
Articolul42.Exclus
Articolul421.Exclus
Articolul43.CurteaSupremdeJustiie
Articolul44.Exclus

TITLULIII
ALTEASPECTEALEORGANIZRIIINSTANELORJUDECTORETI

Capitolul7
STRUCTURAINSTANELORJUDECTORETI
Articolul45.Administrareainstanelorjudectoreti
Articolul46.Structura,personalulisalarizareapersonaluluisecretariatuluiinstaneijudectoreti
Articolul47.Asistentuljudiciar
Articolul48.Grefierulinstaneijudectoreti
Articolul481.Interpretul,traductorulinstaneijudectoreti
Articolul49.Exclus
Articolul50.Poliiajudectoreasc

Capitolul8
EXECUTORULJUDECTORESC
(Exclus)
Articolul51.Exclus
Articolul52.Exclus
Articolul53.Exclus

Capitolul9
DISPOZIIIGENERALE
Articolul54.Informaiastatistic
Articolul55.Controlul
Articolul56.Relaiilecuinstituiisimilarestrine
Articolul561.Simbolurileputeriijudectoreti
Articolul562.Transparenaactivitiiinstaneijudectoreti

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 2/47
14.02.2017 Tipar

TITLULIV
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
ArticolulI.Intrareanvigoare
ArticolulII.Aducerealegislaieinconformitatecuprezentalege
ArticolulIII.ndatoririleGuvernului
ArticolulIV.Dispoziiitranzitorii
ArticolulV.ndatoririleJudectorieiSupremeialeMinisteruluiJustiiei

Anexanr.1Exclus
Anexanr.2Judectoriileilocalitiledincircumscripiileacestora
Anexanr.3Curiledeapelijudectoriiledincircumscripiileacestora


Parlamentuladoptprezentalege.

TITLULI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Putereajudectoreasc
(1) Puterea judectoreasc este independent, separat de puterea legislativ i puterea
executiv,areatribuiiproprii,exercitateprininstanelejudectoreti,nconformitatecuprincipiile
idispoziiileprevzutedeConstituieidealtelegi.
(2)Justiiasenfptuietennumelelegii.

Articolul2.Bazajuridicaorganizriijudectoreti
Organizarea judectoreasc este reglementat de Constituie, de prezenta lege i de alte
actelegislative.

Articolul3.Formareainstanelorjudectoreti
Instanelejudectoretiseformeazpeprincipiulnumiriijudectorilor.

Articolul4.Sarcinileinstanelorjudectoreti
(1) Instanele judectoreti nfptuiesc justiia n scopul aprrii i realizrii drepturilor i
libertilorfundamentalealecetenilorialeasociaiiloracestora,alentreprinderilor,instituiilori
organizaiilor.
(2) Instanele judectoreti judec toate cauzele privind raporturile juridice civile, de
contenciosadministrativ,contravenionaleipenale,precumioricealtecauzepentrucarelegea
nustabileteoaltcompeten.

Articolul5.nfptuireajustiieinstrictconformitateculegislaia
(1)Justiiasenfptuietenstrictconformitateculegislaia.
(2)LegilealtorstateseaplicnumainmodulprevzutdelegislaiaRepubliciiMoldovaide
tratateleinternaionalelacareRepublicaMoldovaestepartt.

Articolul6.Accesulliberlajustiie
(1) Orice persoan are dreptul la satisfacie efectiv din partea instanelor judectoreti
competentempotrivaactelorcarevioleazdrepturile,libertileiintereselesalelegitime.
(2)Asociaiilecetenilor,ntreprinderile,instituiileiorganizaiileaudreptul,nmodulstabilit
de lege, la aciune n instan judectoreasc pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime
careleaufostnclcate.

Articolul61.Distribuireaaleatorieadosareloriconstituireacompletelordejudecat
(1) Activitatea de judecare a cauzelor se desfoar cu respectarea principiului distribuirii
aleatoriiadosarelorprinintermediulprogramuluielectronicdegestionareadosarelor.ncazuln
care judectorul cruia ia fost repartizat cauza este n imposibilitatea de a continua judecarea
acesteia, persoana responsabil, n temeiul unei ncheieri motivate a preedintelui instanei
judectoreti, prin intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor, asigur

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 3/47
14.02.2017 Tipar

redistribuirea aleatorie a dosarului altui judector. Fia cu datele privind distribuirea aleatorie a
dosarelorseanexeaznmodobligatoriulafiecaredosar.
(11) Constituirea completelor de judecat i desemnarea preedinilor acestora se fac la
nceputulanuluiprindispoziieapreedinteluiinstanei.Schimbareamembrilorcompletuluiseface
n cazuri excepionale, n baza unei ncheieri motivate a preedintelui instanei judectoreti i
potrivit criteriilor obiective stabilite de regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
ncheierea motivat privind schimbarea membrilor completului se anexeaz la materialele
dosarului.
(2) Cauzele repartizate unui complet de judecat nu pot fi trecute altui complet dect n
condiiileprevzutedelege.

Articolul7.Prezumianevinoviei
Oricepersoanacuzatdeundelictesteprezumatnevinovatpncndvinoviasavafi
doveditnmodlegal,nbazasentineidefinitiveainstaneijudectoreti.

Articolul8.Egalitateanfaalegii
Toi cetenii Republicii Moldova snt egali n faa legii i autoritii judectoreti, fr
deosebire de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic,
averesaudeoriginesocial,precumidealtemprejurri.

Articolul9.Limbadeproceduridreptullainterpret
(1)Procedurajudiciarsedesfoarnlimbamoldoveneasc.
(2) Persoanele care nu posed sau nu vorbesc limba moldoveneasc au dreptul de a lua
cunotindetoateacteleilucrriledosarului,deavorbininstanprininterpret.
(3) n cazurile i n modul prevzute de legislaia procesual, procedura judiciar se poate
desfura i n alt limb, n condiiile Legii cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul
RepubliciiMoldova.
(4) n cazul cnd procedura judiciar se efectueaz n alt limb, documentele procesuale
judiciaresentocmescnmodobligatoriuinlimbamoldoveneasc.

Articolul10.Caracterulpublicaldezbaterilorjudectoretiiprincipiulcontradictorialitii
(1)edineledejudecatsntpublice.Judecareacauzelornedinnchisseadmitenumai
ncazurilestabiliteprinlege,curespectareaprocedurii.
(2)Hotrrileinstanelorjudectoretisepronunpublic.
(3)Judecareacauzelorseefectueazpeprincipiulcontradictorialitii.
(4)Hotrrilejudectoriilor,alecurilordeapelialeCuriiSupremedeJustiiesepublicpe
paginawebdininternet.
(5)ModuldepublicareahotrrilorjudectoretiestestabilitprinRegulamentulprivindmodul
depublicareahotrrilorjudectoreti,aprobatdectreConsiliulSuperioralMagistraturii.

Articolul11.Asistenajuridiclanfptuireajustiiei
(1) n tot cursul procesului prile au dreptul s fie reprezentate sau, dup caz, asistate de
ctreunaprtoralessaudectreunavocatcareacordasistenjuridicgarantatdestat.

[Alin.(2)art.11exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

(3)Asistenajuridicinternaionalsesolicitsauseacordncondiiileprevzutedelegei
deconveniileinternaionalelacareRepublicaMoldovaesteparte.

Articolul12.Participareaprocuroruluilajudecareacauzelor
[Art.12exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul13.Inadmisibilitateaimixtiuniinnfptuireajustiiei
(1)Imixtiuneannfptuireajustiieiesteinterzis.
(2)Exercitareadepresiuneasuprajudectorilorcuscopuldeampiedicajudecareacomplet
i obiectiv a cauzei sau de a influena emiterea hotrrii judiciare atrage rspundere
contravenionalsaupenalconformlegii.

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 4/47
14.02.2017 Tipar

(3)Mitingurile,demonstraiileialteaciunidesfuratelaodistanmaimicde25metride
localul n care se nfptuiete justiia, dac se fac cu scopul de a exercita presiune asupra
judectorilor,secalificdreptimixtiunenactivitatealor.

Articolul14.nregistrareaedinelor
(1)edineledejudecatsenregistreazprinutilizareamijloacelortehnicevideosauaudio
ori se consemneaz prin stenografiere. nregistrrile i stenogramele se transcriu de ndat.
nregistrareaaudioi/sauvideoaedinelordejudecatserealizeaznmodulstabilitdeConsiliul
SuperioralMagistraturii.
(2) Grefierul sau specialistul n stenografie consemneaz toate afirmaiile, ntrebrile i
susinerileparticipanilorlaprocesialealtorpersoanecareparticiplajudecareacauzei,precum
ialejudectorilor.
(3) nregistrarea audio i video, fotografierea, precum i utilizarea altor mijloace tehnice, de
ctreparticipaniilaprocesidectrealtepersoaneseadmitnumaincondiiilelegiiprocesuale.

TITLULII
SISTEMULJUDECTORESC

Capitolul1
DISPOZIIIPRINCIPALE
Articolul15.Instanelejudectoreti
(1)Justiiasenfptuieteprinintermediulurmtoarelorinstanejudectoreti:
a)CurteaSupremdeJustiie
b)curiledeapel
c)judectorii.
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funciona judectorii specializate. n cadrul
instanelorjudectoretipotfuncionacolegiisaucompletedejudecatspecializate.

[Alin.(21)art.15abrogatprinLegeanr.126din09.06.2016,nvigoare12.07.2016]

(3)nfiinareadeinstaneextraordinareesteinterzis.
(4)Instanelejudectoretisntpersoanejuridice,autampilcuimagineastemeidestati
cudenumirealor.
(5)Instanajudectoreascpoateaveaunulsaumaimultesedii.
[Art.15completatprinLegeanr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]

Articolul151.Judectoriideinstrucie
(1) Din rndul judectorilor instanei judectoreti se numesc judectorii care vor exercita
atribuiilejudectoruluideinstrucie.
(2) Judectorul de instrucie este numit de ctre Consiliul Superior al Magistraturii cu
consimmntulacestuia,lapropunereapreedinteluiinstaneijudectoreti,dinrnduljudectorilor
careauactivatnfunciadejudectorcelpuin3ani,pentruunmandatde3ani,frposibilitatea
deaexercitadoumandateconsecutive.
(3)ncazulncareniciunjudectordincadruljudectorieinuareoexperiendecelpuin3
ani n funcia de judector, atribuiile judectorului de instrucie pot fi exercitate de ctre un
judectorcareaactivatnaceastfunciecelpuin18luni.
(4)ConsiliulSuperioralMagistraturii,lapropunereapreedinteluiinstaneijudectoreti:
a) cu cel puin 3 luni pn la expirarea mandatului judectorului de instrucie n exerciiu,
numete,nmodulstabilitlaalin.(2)i(3),judectorulcarevaexercitaatribuiilejudectoruluide
instrucie, precum i unul sau mai muli judectori supleani care vor exercita atribuiile
judectoruluideinstruciencazulimposibilitiiexercitriiatribuiilordectreacesta
b)ncazulapariieivacaneifuncieidejudectordeinstrucie,ntermendecelmult30de
zile de la survenirea acesteia, numete, conform procedurii stabilite la alin.(2) i (3), un alt
judectorcarevaexercitaatribuiilejudectoruluideinstrucie.
(5) n cazul n care niciun judector nui exprim acordul pentru exercitarea atribuiilor
judectoruluideinstruciesaumaimulijudectoriiexprimacordulnacestsens,candidatura
judectoruluivafideterminatdectrepreedinteleinstaneijudectoretiprintragerelasori,n

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 5/47
14.02.2017 Tipar

prezenatuturorjudectorilorcareactiveazninstanajudectoreasc,cuconsemnareaacestui
faptntrunprocesverbal.
(6)naintedeancepeexercitareaatribuiilorjudectoruluideinstrucie,judectorulurmeaz
cursurideformarenbazaunuiprogramspecial,coordonatcuConsiliulSuperioralMagistraturii,
nmodulstabilitdelege.Volumuldelucrualjudectoruluicarevaexercitaatribuiilejudectorului
deinstrucievafidiminuatgradualnmodulreglementatdeConsiliulSuperioralMagistraturii.
(7)Judectorulnumitncondiiilealin.(4)lit.b)exercitatribuiilejudectoruluideinstrucien
partea neexecutat din mandatul predecesorului su. n cazul n care acesta exercit funcia
vacant de judector de instrucie timp de mai mult de un an, el nu va putea fi numit pentru
exercitareaatribuiilorjudectoruluideinstruciepentruurmtorulmandat.
[Art.151introdusprinLegeanr.126din09.06.2016,nvigoare12.07.2016]

Articolul16.Preediniiivicepreediniiinstanelorjudectoreti
(1)Instanelejudectoretisntcondusedecteunpreedinte.
(2)Preediniiinstanelorjudectoretisntasistaidevicepreedini.Preediniijudectoriilor
sntasistaideunsingurvicepreedinte.ncadrulJudectorieiChiinu,numruldevicepreedini
se stabilete potrivit cu numrul de sedii ale judectoriei. n cadrul curilor de apel i n Curtea
SupremdeJustiie,numruldevicepreedinisestabiletepotrivitcunumruldecolegii.
(21) Vicepreedinii curilor de apel i ai Curii Supreme de Justiie exercit concomitent i
funciadepreedintealcolegiilorformatencadrulinstanelor.
(3) Preedinii i vicepreedinii judectoriilor i ai curilor de apel snt numii n funcie de
ctre Preedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un
termen de 4 ani. Acetia pot deine funciile respective pe durata a cel mult dou mandate
succesiv.
(4) Preedintele Republicii Moldova poate respinge propunerea Consiliului Superior al
Magistraturiidenumirenfunciadepreedintesauvicepreedintealjudectorieisaualcuriide
apeldoarncazuldepistriiunorprobeincontestabiledeincompatibilitateacandidatuluicufuncia
respectiv, de nclcare a legislaiei de ctre acesta sau de nclcare a procedurilor legale de
selectare i promovare a lui. n cazul respingerii propunerii Consiliului Superior al Magistraturii,
PreedinteleRepubliciiMoldovavaaducelacunotinaacestuiamotiveletemeinicealerespingerii.
(5)Refuzuldenumirenfunciesaudereconfirmarenfunciesefacentermende30dezile
deladataparveniriipropuneriicorespunztoare.ncazulapariieiunorcircumstanecarenecesit
o examinare suplimentar, Preedintele Republicii Moldova anun Consiliul Superior al
Magistraturiidespreprelungireatermenuluiindicatcu15zile.LapropunerearepetataConsiliului
Superior al Magistraturii, Preedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea n
funciadepreedintesauvicepreedintealjudectorieisaualcuriideapelntermende30dezile
deladataparveniriipropuneriirepetate.
(51) n cazul n care evaluarea performanelor preedintelui sau, dup caz, ale
vicepreedinteluiinstaneijudectoretiaeuat,hotrreacolegiuluideevaluareaperformanelor
judectorilorconstituietemeidedreptpentrususpendareasadinfunciadepreedintesau,dup
caz,devicepreedinte.
(6)ncazulsurveniriivacaneifunciei,inclusivncazulsuspendriisauexpirriimandatului
preedintelui instanei judectoreti, funciile acestuia, pn la numirea unui nou preedinte, snt
exercitate de ctre un vicepreedinte al instanei sau de ctre un alt judector, desemnat de
ConsiliulSuperioralMagistraturii.
[Art.16modificatprinLegeanr.126din09.06.2016,nvigoare12.07.2016]
[Art.16modificatprinLegeanr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]

Articolul161.Competenapreedinilorivicepreedinilorinstanelorjudectoreti
(1)Preedinteleinstaneijudectoreti:
a)participlaexaminareacauzelordistribuitencondiiileart.61
b)aprobcomponenacolegiiloricoordoneazactivitateaacestora
c) coordoneaz activitatea judectorilor pentru a asigura judecarea cauzelor n termen
rezonabil,distribuiesarcinilentrejudectori
d)delimiteazatribuiilevicepreedinilor
e)propuneConsiliuluiSuperioralMagistraturiinumireaunuiasaumaimultorjudectoridintre
judectoriiinstaneincalitatedejudectordeinstrucie
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 6/47
14.02.2017 Tipar

f)asigurspecializareaiperfecionareaprofesionalajudectorilorinstanei
g) decide asupra necesitii de a examina colegial unele cauze privind anumite materii sau
categoriidepersoane
h) constituie completele de judecat i decide asupra schimbrii membrilor acestora, n
condiiileart.61alin.(11)
i)verificprocesulderepartizarealeatorieadosarelorparveniteninstanspreexaminare
j) exercit controlul asupra ntocmirii i afirii, n termenul stabilit de norma procesual, a
informaieiprivindcauzelefixatepentrujudecare,inclusivprivindobiectulacestora
k)conduceactivitateadegeneralizareapracticiijudiciareideanalizastatisticiijudiciarei
prezint informaii asupra acestor activiti Consiliului Superior al Magistraturii i, respectiv,
Departamentuluideadministrarejudectoreascnparteaceinedeanalizastatisticiijudiciare
l)examineazpetiiile,ncondiiilelegii,cuexcepiacelorcareindeaciunilejudectorilorn
nfptuireajustiiei,precumideconduitaacestora
m) aprob i prezint spre informare Consiliului Superior al Magistraturii programul
concediilordeodihnanualealejudectorilor,acordjudectorilorconcediiledeodihnanualeii
recheamdinconcediu
n)reprezintinstanadejudecatnrelaiilecuautoritilepubliceicumassmedia
o)numetenfunciefuncionariipublici,modific,suspendinceteaz,ncondiiilelegii,
raporturile de munc ale acestora, angajeaz, modific, suspend i nceteaz raporturile de
muncalepersonaluluicontractualalsecretariatuluiinstaneijudectoreti
p) aplic sanciuni disciplinare i adopt msuri de stimulare a personalului secretariatului
instaneijudectoreti
q)exercitalteatribuii,conformlegii.
(2) Vicepreedintele instanei judectoreti exercit funciile preedintelui instanei
judectoretincazulabseneiacestuia.

Articolul17.Judecareacauzelor
Cauzele n materie civil, penal sau n alte materii se judec de ctre instanele
judectoretincondiiilenormelorprocesuale.

Articolul18.Constituireacompletuluidejudecat
[Art.18exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul19.Preedinteleedineidejudecat
[Art.19exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul20.Hotrrileinstaneijudectoreti
(1)Hotrrileinstaneijudectoretisepronunnnumelelegiidectreunsingurjudector
sau,dupcaz,cuvotulmajoritiijudectorilordincomplet.
(2) mpotriva hotrrilor judectoreti, prile interesate i organele de stat competente pot
exercitaciledeatac,ncondiiilelegii.
(3) Hotrrile instanei judectoreti snt obligatorii i neexecutarea lor atrage rspundere,
conformlegii.

Articolul21.Aspecteorganizatorice
(1) Localitile de reedin i circumscripia instanelor judectoreti snt stabilite conform
anexelorlaprezentalege.
(11)Reorganizareasauncetareaactivitiiinstanelorjudectoretipoatefifcutdoarprin
legeorganic.Oinstanjudectoreascnupoatefireorganizatsauactivitateaacesteianupoate
ncetadaccompetenelesalejurisdicionalenuaufosttransferateuneialteinstanejudectoreti.
(12) Stabilirea circumscripiilor judectoriilor i a circumscripiilor curilor de apel se face n
bazaevaluriicumulativedupurmtoarelecriterii:
a) numrul de dosare transmise judectoriei spre examinare pe parcursul ultimilor 5 ani i
complexitateaacestora
b)numruldelocuitorinregiune
c) distana pn la cea mai apropiat instan de judecat, inclusiv timpul necesar pentru
parcurgereaacesteia
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 7/47
14.02.2017 Tipar

d)organizareaadministrativteritorial
e)stareacldirilorinstanelordejudecat.
(2)Sestabileteunnumrde504posturidejudectorpentrutoateinstanelejudectoreti
din Republica Moldova, inclusiv 33 de posturi de judector pentru Curtea Suprem de Justiie.
Numrultotalalposturilordejudectorincludeinumrulposturilordejudectorpentruinstanele
judectoretiamplasatenstngaNistrului.
(3) Instanele judectoreti se asigur cu numrul necesar de judectori, precum i cu
numrul necesar de personal n condiiile prezentei legi i ale hotrrilor Consiliului Superior al
Magistraturii.
(4) Numrul necesar de judectori pentru fiecare instan se stabilete n corespundere cu
Regulamentul privind criteriile de stabilire a numrului de judectori n instanele judectoreti,
aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul este public, se plaseaz pe pagina
webaConsiliuluiSuperioralMagistraturiiisepublicnMonitorulOficialalRepubliciiMoldova.
(5)ncazulncarebunafuncionareainstanelorjudectoretiestegravafectatdincauza
numrului de posturi vacante temporar, acestea pot fi ocupate pe o perioad nedeterminat,
conformlegii,ncazulncareposturiledejudectoraudevenitvacantenurma:
a)detarii
b)suspendriidinfuncie,ntemeiulart.24alLegiinr.544XIIIdin20iulie1995 cu privire la
statutuljudectorului
c)altorcauze,peoperioadmaimaredeunan.
(6)Numruldeposturivacantetemporar,carepotfiocupatencazurileprevzutelaalin.(5),
se aprob pentru fiecare instan judectoreasc de ctre Consiliul Superior al Magistraturii, la
propunereapreedinteluiinstanei,ntermende15ziledupapariiavacaneipostului.
(7)Dupncetareasituaiilorspecificatelaalin.(5),ncazulcndjudectorulrevinelainstana
n care a activat anterior, Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preedintelui instanei
judectoreti,esteobligatsiasiguredendatunpostvacantdinfondulderezervspecificatla
alin.(8)i(9)ncazulncarenumaiexistposturivacantelaaceainstan.
(8) Pentru asigurarea posturilor de judector necesare la ncetarea situaiilor specificate la
alin.(5) se constituie un fond de rezerv de 15 posturi de judector, care poate fi actualizat prin
revizuireaprezenteilegi.
(9) Posturile din fondul de rezerv se repartizeaz instanelor judectoreti prin hotrre a
ConsiliuluiSuperioralMagistraturiidacninstaneleundejudectorulasolicitatrevenireapepost
nuexistposturivacante.
(10) n cazul apariiei ulterioare a unor posturi vacante la instana respectiv, temporar sau
definitiv, posturile de judector repartizate n condiiile alin.(6) se reinclud de drept, de la data
apariieivacaneipostului,nfondulderezerv,iarjudectorulcareaocupatunastfeldeposteste
consideratncadratnpostulcareadevenitvacant.Includereapostuluivacantnfondulderezerv
se constat, la propunerea preedintelui instanei, prin hotrre a Consiliului Superior al
Magistraturii,ntermende15ziledelaapariiavacaneipostului.
(11)Sumeledebanicorespunztoarefinanriiposturilorneocupateprevzutelaalin.(5)se
vireazlabugetuldestatlasfritulfiecruiancalendaristic.
[Art.21completatprinLegeanr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]

Articolul22.Cheltuielilepentrunfptuireajustiiei
(1) Mijloacele financiare necesare bunei funcionri a instanelor judectoreti snt aprobate
deParlament,lapropunereaConsiliuluiSuperioralMagistraturii,isntincluselabugetuldestat.
AcestemijloacenupotfimicoratefracordulConsiliuluiSuperioralMagistraturiiisealocn
modregulat.
(2) Cheltuielile de judecat snt reglementate de lege i se includ la capitolul cheltuieli n
bugeteleinstanelorjudectoretirespective,launarticolaparte.
(3)InstanelejudectoretiiInstitutulNaionalalJustiieiauobligaiasprevadnbugetele
proprii mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor de formare
continuaefilorsecretariatelorinstanelorjudectoretiiaasistenilorjudiciari.
[Art.22completatprinLegeanr.85din28.04.2016,nvigoare12.11.2016]

Articolul 23. Asigurarea organizatoric, tehnicomaterial i financiar a instanelor
judectoreti
[Art.23exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 8/47
14.02.2017 Tipar


Articolul231.Autoadministrareajudectoreasc
(1) Independena instanelor judectoreti reprezint independena organizaional i
funcionalaacestora,careesterealizatprinautoadministrarejudectoreasc.
(2) Autoadministrarea judectoreasc este dreptul i capacitatea real a instanelor
judectoreti i a judectorilor de a soluiona problemele funcionrii sistemului judectoresc n
modautonomiresponsabil.
(3) Autoadministrarea judectoreasc se realizeaz n baza principiilor reprezentativitii i
eligibilitii organelor autoritii judectoreti, precum i n baza angajrii rspunderii organelor
autoadministrriijudectoretipentruexercitareanmodcorespunztorafunciilordelegate.
(4) Organele autoadministrrii judectoreti snt Adunarea General a Judectorilor i
ConsiliulSuperioralMagistraturii.

Articolul232.AdunareaGeneralaJudectorilor
(1) Adunarea General a Judectorilor asigur realizarea practic a principiului
autoadministrriiputeriijudectoreti.
(2) Adunarea General a Judectorilor este constituit din judectorii tuturor instanelor
judectoretidinRepublicaMoldova.
(3) Adunarea General a Judectorilor se convoac anual n edin ordinar n prima
jumtate a lunii februarie. Adunarea poate fi convocat i n cazuri excepionale, la iniiativa
ConsiliuluiSuperioralMagistraturiisauacelpuin50dejudectori,ncelmult10zilelucrtoare
deladatanregistrriisolicitrii.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii anun data convocrii edinei ordinare a Adunrii
Generale a Judectorilor cu cel puin o lun nainte de data edinei, elaboreaz i distribuie
judectorilor proiectul agendei edinei, care se plaseaz i pe pagina web a Consiliului, cu
anexarea materialelor ce urmeaz a fi examinate. Propunerile de modificare a agendei edinei
AdunriiGeneraleaJudectorilorseadmitipeparcursuledinei.
(5)edinaAdunriiGeneraleaJudectorilorestedeschisdectrePreedinteleConsiliului
SuperioralMagistraturii,caretransmiteapoiconducereaedineipreedinteluiacesteia.
(6) Preedintele i secretarul edinei Adunrii Generale a Judectorilor se aleg la
propunereajudectorilorprezenilaedin,cuvotuldeschisalmajoritiisimpleaacestora.
(7) Adunarea General a Judectorilor este deliberativ dac la ea particip majoritatea
simplajudectorilornexerciiu.Acelaicvorumestenecesaripentrudesfurareaedinelor
extraordinarealeAdunriiGeneraleaJudectorilor.
(8) Hotrrile Adunrii Generale a Judectorilor se adopt cu votul majoritii simple a
judectorilor prezeni i se semneaz de ctre preedintele i secretarul edinei. Hotrrile
Adunrii Generale a Judectorilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii, colegiului disciplinar, colegiului pentru selecia i cariera judectorilor sau colegiului
deevaluareaperformanelorjudectorilorseadoptprinvotsecret.LadeciziaAdunriiGenerale
aJudectorilorpotfiadoptateprinvotsecretialtehotrri.
(9) Hotrrile Adunrii Generale a Judectorilor se execut de ctre organele
autoadministrrii judectoreti i de ctre judectori i se public pe pagina web a Consiliului
SuperioralMagistraturii.
[Art.232completatprinLegeanr.107din28.05.2015,nvigoare26.06.2015]

Articolul233.CompetenaAdunriiGeneraleaJudectorilor
(1)AdunareaGeneralaJudectorilor:
a)audiazraportulanualdeactivitatealConsiliuluiSuperioralMagistraturii
b)aprobCoduldeeticaljudectoruluiimodificrileoperatenacesta
c)aprobRegulamentuldefuncionareaAdunriiGeneraleaJudectorilor
d) alege, din rndul judectorilor, membrii permaneni i membrii supleani n Consiliul
SuperioralMagistraturiiincolegiuldisciplinar,precumimembriipermaneni,ncolegiulpentru
selecia i cariera judectorilor i n colegiul de evaluare a performanelor judectorilor i ridic
mandatulacestora
e) examineaz i decide asupra altor chestiuni referitoare la activitatea instanelor
judectoreti.

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 9/47
14.02.2017 Tipar

(2) Pentru organizarea procedurii de alegere a judectorilor n Consiliul Superior al


Magistraturii,ncolegiuldisciplinar,ncolegiulpentruseleciaicarierajudectorilorincolegiul
de evaluare a performanelor judectorilor, Adunarea General a Judectorilor constituie comisii
speciale, ale cror componen i mod de activitate se aprob la edina Adunrii Generale a
Judectorilor.
[Art.232modificatprinLegeanr.107din28.05.2015,nvigoare26.06.2015]

Articolul24.ConsiliulSuperioralMagistraturii
ConsiliulSuperioralMagistraturiiesteunorganindependent,formatnvedereaconstituiriii
funcionriisistemuluijudectoresc,estegarantulindependeneiautoritiijudectoretiiasigur
autoadministrareajudectoreasc.

Capitolul2
INSTANELEJUDECTORETI
Articolul25.Judectoriile
Judectoriile funcioneaz n sectoare stabilite prin lege. Judectoriile i localitile din raza
deactivitateaacestorasestabilescconformanexeinr.2.
[Art.25modificatprinLegeanr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]

Articolul26.Competenajudectoriilor
[Art.26exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul27.Preedintelejudectoriei
[Art.27exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul28.Vicepreedintelejudectoriei
[Art.28exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Capitolul3
TRIBUNALELE
[Cap.3exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul29.Tribunalele
[Art.29exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul30.Competenatribunalelor
[Art.30exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul31.Componenatribunalelor
[Art.31exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul32.Competenacolegiilortribunalului
[Art.32exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul33.Preedinteletribunalului
[Art.33exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

Articolul34.Vicepreedinteletribunalului
[Art.34exclusprinLegeanr.191XVdin08.05.2003,nvigoare31.05.2003]

[Tilulcap.4exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul35.Curiledeapel
(1)Fiecarecurtedeapeliexercitcompetenantrocircumscripiecarecuprindemaimulte
judectorii.
(2) Curile de apel, judectoriile din circumscripia lor, localitatea lor de reedin snt
prevzutelaanexanr.3.

Articolul36.Competenacurilordeapel
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 10/47
14.02.2017 Tipar

[Art.36exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul37.Componenacurilordeapel
(1)Curiledeapelpotfiformatedinmaimultecolegii,dupcategoriacauzelor,saudintrun
singurcolegiumixt.
(2)Colegiileseconstituiedinjudectoriaicurilordeapel.Componenacolegiilorseaprob
de ctre preedintele curii, prin ordin, la nceputul fiecrui an. Preedintele curii de apel are
dreptulsdispun,dupcaz,antrenareajudectorilordintruncolegiulajudecareaunorcauzen
altcolegiu.

Articolul38.Competenacolegiilorcurilordeapel
[Art.38exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul39.Preedintelecuriideapel
[Art.39exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul40.Vicepreedintelecuriideapel
[Art.40exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Capitolul5
JUDECTORIILESPECIALIZATE
[Capitolul5exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul41.Judectoriilespecializate
[Art.41exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul42.JudectoriaMilitar
[Art.42exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul421.JudectoriaComercialdeCircumscripie
[Art.421exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

[Titlulcap.6exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul43.CurteaSupremdeJustiie
(1)CurteaSupremdeJustiieesteinstanajudectoreascsuprem,careasiguraplicarea
corectiunitaralegilordectretoateinstanelejudectoreti.
(2)OrganizareaifuncionareaCuriiSupremedeJustiieestereglementatprinlege.

Articolul44.CompetenaCuriiSupremedeJustiie
[Art.44exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

TITLULIII
ALTEASPECTEALEORGANIZRIIINSTANELORJUDECTORETI

Capitolul7
STRUCTURAINSTANELORJUDECTORETI
Articolul45.Administrareainstanelorjudectoreti
(1) Activitatea instanei judectoreti n domeniul nfptuirii justiiei este condus de ctre
preedinteleinstaneijudectoreti.
(2)Activitateaorganizatoriciceaadministrativainstaneijudectoretiesteasiguratde
secretariatul instanei judectoreti, condus de un ef numit n funcie de ctre preedintele
instaneijudectoretinconformitatecuLegeanr.158XVIdin4iulie2008privindfunciapublic
istatutulfuncionaruluipublic.
(3)efulsecretariatuluiinstaneijudectoretiareurmtoareleatribuii:
a)organizeazactivitateapersonaluluilegatdentocmireaiafiarea,ntermenulstabilitde
normele procesuale, a informaiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv privind obiectul
acestora

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 11/47
14.02.2017 Tipar

b) organizeaz activitatea personalului responsabil de asigurarea distribuirii aleatorii a


cauzelorparveniteninstanajudectoreasc
c)gestioneazmijloacelefinanciarealocateinstaneijudectoreti
d) coordoneaz i verific activitatea subdiviziunilor secretariatului instanei judectoreti,
asigur administrarea i utilizarea optim a resurselor financiare, materiale, intelectuale i
informaionalenprocesulimplementriiplanurilorstrategicedeactivitateainstaneijudectoreti
e) elaboreaz i prezint spre aprobare preedintelui instanei judectoreti planurile
strategicedeactivitateainstaneijudectoreti
f)organizeazicoordoneazdezvoltareaiimplementareaplanurilorstrategicedeactivitate
ainstaneijudectoreti
g) aprob, dup coordonarea cu preedintele instanei judectoreti, regulamentul de
organizareifuncionareasecretariatuluiinstaneijudectoreti
h) exercit alte funcii atribuite prin lege sau delegate de ctre preedintele instanei
judectoreti.
(4)ncazdeabsenaefuluisecretariatuluiinstaneijudectoreti,funciileacestuiasauo
parte din ele snt delegate de ctre preedintele instanei judectoreti unuia dintre conductorii
subdiviziunilorsecretariatuluiinstaneijudectoreti.
(5) eful secretariatului instanei judectoreti este obligat si perfecioneze continuu
calitile profesionale, urmnd cursurile de formare continu organizate de Institutul Naional al
Justiiei.
[Art.45completatprinLegeanr.85din28.04.2016,nvigoare12.11.2016]

Articolul 46. Structura, personalul i salarizarea personalului secretariatului instanei
judectoreti
(1)Secretariatulinstanelorjudectoretiseconstituiedingrefiserviciuladministrativ.
(2) Grefa secretariatului instanei judectoreti asist judectorii n procesul de nfptuire a
justiiei. n cadrul grefei se instituie, respectiv, subdiviziuni ale grefierilor, asistenilor judiciari,
traductorilor, interpreilor, subdiviziuni pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru analiza,
sistematizarea i unificarea practicii judiciare, precum i subdiviziuni pentru documentarea i
asigurarea desfurrii procesului judiciar. Personalul grefei este compus din funcionari publici
supui reglementrilor Legii nr.158XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul
funcionaruluipublic.
(3) Serviciul administrativ al secretariatului instanei judectoreti asigur activitatea
organizatoricainstaneijudectoreti.ncadrulserviciuluiadministrativseinstituiesubdiviziunile:
financiareconomic, de tehnologii informaionale, arhiva, biblioteca, precum i alte subdiviziuni
necesarepentruactivitateainstaneijudectoreti.Personalulserviciuluiadministrativestecompus
dinfuncionaripublici,supuireglementrilorLegiinr.158XVIdin4iulie2008cuprivirelafuncia
publicistatutulfuncionaruluipublic,ipersonalcontractualcaredesfoaractivitiauxiliare,
supusreglementrilorlegislaieimuncii.
(4)Personalulsecretariatuluiinstaneijudectoretiestesalarizatncondiiilelegii.
(5) Personalul secretariatului instanei judectoreti este obligat s respecte atribuiile de
serviciu, etica profesional i confidenialitatea informaiei obinute n cadrul exercitrii atribuiilor
deserviciu.
(6)Pentrunerespectareaatribuiilordeserviciuipentrudivulgareainformaieiconfideniale
deserviciu,personalulsecretariatuluiinstaneijudectoretipoartrspunderencondiiilelegii.

Articolul47.Asistentuljudiciar
(1) Asistentul judiciar este angajatul instanei judectoreti care asist judectorul la
exercitareadectreacestaafunciilorsale.Fiecarejudectoresteasistatnactivitateasadectre
unasistentjudiciar.
(2)Poatefiasistentjudiciarpersoanacarearediplomdeliceniatndreptsauechivalentul
acesteia, cu o vechime n munc n specialitate juridic de cel puin un an, selectat n baza
prevederilorLegiinr.158XVIdin4iulie2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului
public.
(3)Asistentuljudiciarareurmtoareleatribuii:
a) colecteaz actele normative necesare judectorului i alt informaie necesar pentru
judecareadosaruluidistribuitjudectorului

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 12/47
14.02.2017 Tipar

b) generalizeaz problemele de drept n dosarele distribuite judectorului respectiv i


elaboreazrecomandripemargineaproblemelorlegatedeinterpretareaiaplicarealegii
c)verificprezenaactelorcareurmauafiprezentatedectreparticipaniilaproces
d)elaboreaz,laindicaiajudectorului,proiecteledeacteprocesuale
e) asigur depersonalizarea hotrrilor judectoreti i publicarea lor pe pagina web a
instaneijudectoreti
f)participngrupuridelucruincomisii,nlimitelecompeteneisale
g)ndeplinete,laindicaiajudectorului,alteatribuiilegatedenfptuireajustiiei.
(4)Asistentuljudiciaresteobligatsiperfecionezecontinuucalitileprofesionale,urmnd
cursuriledeformarecontinuorganizatedeInstitutulNaionalalJustiiei.
[Art.47completatprinLegeanr.85din28.04.2016,nvigoare12.11.2016]

Articolul48.Grefierulinstaneijudectoreti
(1) Cauzele n materie civil i penal, iar n cazurile prevzute de lege i alte cauze, se
judeccuparticipareagrefierului.
(2)Moduldeorganizareaactivitiigrefierilor,drepturileindatoririleacestorasestabilescn
condiiilelegii.

Articolul481.Interpretul,traductorulinstaneijudectoreti
(1)ncazurileprevzutedelegeaprocesual,cauzelesejudeccuparticipareainterpretului,
traductorului.Moduldeorganizareaactivitii,drepturileindatoririleinterpretului,traductorului
sestabilescncondiiilelegii.

[Alin.(2)art.481abrogatprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul49.Serviciuladministrativ
[Art.49exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]

Articolul50.Poliiajudectoreasc
(1)Instanelejudectoretidispundepoliiejudectoreasc,pusnserviciullordeMinisterul
Justiiei.
(2) Necesarul de personal al poliiei judectoreti, mijloacele pentru ntreinerea ei i
regulamentul de serviciu se aprob de Guvern la propunerea Ministerului Justiiei i Consiliului
SuperioralMagistraturii.
(3)Poliiajudectoreasc:
a) asigur paza localurilor, a altor bunuri ale instanelor judectoreti, securitatea
judectorilor,acelorlaliparticipanilaproces,ordineapublicnsediulinstaneiilaedinelede
judecat
b)executaducereaforatninstanajudectoreascapersoanelorcareseeschiveazs
seprezinte
c) exercit controlul persoanelor la intrarea i la ieirea din sediul instanei judectoreti,
inclusivcontrolulcorporal,ncondiiilelegii
d) acord asisten, potrivit legii, executorilor judectoreti n procesul efecturii actelor de
executare
e) asigur interaciunea cu serviciile de escortare n instanele judectoreti a persoanelor
aflatesubarest,nproblemeceindesecuritateaipazaacestora
f)prentmpiniasigurcurmareainfraciuniloricontraveniiloradministrativeninstanele
judectoretiinprocesulefecturiiactelordeexecutare
g)executdeciziileiindicaiilepreedinilorinstanelorjudectoreti,iarncazuledinelor
dejudecat,deciziileiindicaiilepreedinteluicompletuluidejudecat
h)ndeplineteialtensrcinrilegatedenfptuireajustiiei.
[Art.50modificatprinLegeanr.247XVIdin21.07.2006,nvigoare01.01.2015(modificareaart.50alin.(1)vafi
pusnaplicaredupcreareacondiiilorcorespunztoare,darnumaitrziude1ianuarie2015)]

Capitolul8
EXECUTORULJUDECTORESC
[Capitolul8exclusprinLegeanr.37din07.03.2012,nvigoare30.03.2012]

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 13/47
14.02.2017 Tipar

Articolul51.Executoruljudectoresc
[Art.51exclusprinLegeanr.37din07.03.2012,nvigoare30.03.2012]

Articolul52.Obligativitateacerinelorexecutoruluijudectoresc
[Art.52exclusprinLegeanr.37din07.03.2012,nvigoare30.03.2012]

Articolul53.Garaniideserviciu
[Art.53exclusprinLegeanr.37din07.03.2012,nvigoare30.03.2012]

Capitolul9
DISPOZIIIGENERALE
Articolul54.Informaiastatistic
Instanele judectoreti prezint Consiliului Superior al Magistraturii i Departamentului de
administrarejudectoreascinformaiistatisticereferitoarelacauzeleexaminatenmateriecivil,
comercial,decontenciosadministrativ,contravenionalipenal,nmodulstabilitdeinstane.

Articolul55.Controlul
(1) Ministerul Justiiei exercit controlul asupra judectoriilor i Curilor de apel n probleme
organizatorice.
(11) Auditul la instanele judectoreti se efectueaz de ctre Curtea de Conturi n
conformitatecuproceduraicompetenelestabilitedelege.
(2)Controlulasuprancasriitaxeidestatesteexercitatdectreorganelefiscaledestat.
(3) Se interzice exercitarea de presiune, prin efectuarea controlului, asupra judectorului la
nfptuireajustiieisaungrdireaindependeneijudectoriloriainstanelorjudectoretiprinalte
metode.
(4)nclcriledepistateseeliminnmodulstabilit.

Articolul56.Relaiilecuinstituiisimilarestrine
Instanelejudectoretintreinrelaiicuinstituiisimilaredinaltestate,nmodulstabilit.

Articolul561.Simbolurileputeriijudectoreti
(1) n slile de edine ale instanelor judectoreti se asigur plasarea/afiarea Declaraiei
deIndependen,StemeideStat,DrapeluluideStatiConstituieiRepubliciiMoldova.
(2) n edinele de judecat, judectorii instanelor judectoreti i ai curilor de apel poart
mantiideculoareneagriinsignecuimagineaStemeideStat.Mantiileiinsigneleseelibereaz
gratuit. Modelul inutei vestimentare i al insignei se aprob de ctre Consiliul Superior al
Magistraturii.

Articolul562.Transparenaactivitiiinstaneijudectoreti
(1)nfiecareinstanjudectoreascestedesemnatunangajatalsecretariatuluiresponsabil
derelaiilecupublicul.
(2)Oricepersoanaredreptulssoliciteisprimeascinformaiireferitoarelaactivitatea
instaneijudectoretisaulaoanumitcauz.Informaiaseacordnformasolicitat(telefon,fax,
pot, pot electronic, precum i n alte forme de furnizare a informaiei), cu respectarea
normelorprivindproteciadatelorcucaracterpersonaliprivindconfidenialitateaprocesului.
(3)Listacauzelorfixatepentrujudecareseplaseazpepaginawebainstaneijudectoreti,
precumipeunpanoupublic,cucelpuin3zilenaintededataedineidejudecat,indicnduse
numruldosarului,numelejudectorului(judectorilor)careexamineazcauza,data,orailocul
desfurrii edinei, numele sau denumirea prilor, obiectul cauzei, precum i alte date
referitoarelapublicitateaedineidejudecat.

TITLULIV
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
ArticolulI.
Prezentalegeintrnvigoareladatapublicrii,cuexcepiaarticolului15iacapitolelor3,4,
5i6,caresepunnaplicaredela1ianuarie1996.

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 14/47
14.02.2017 Tipar

ArticolulII.
Legileicelelalteactenormativermnnvigoarenmsurancarenucontravinlegiidefa.

ArticolulIII.
Guvernul:
puneactelesalenormativenconcordancuprezentalege
prezint Parlamentului spre examinare, n termen de 3 luni, proiectele de legi privind:
ConsiliulSuperioralMagistraturiiColegiuldecalificareColegiuldedisciplinCurteaSupremde
JustiieputereajudectoreascunelemodificriicompletrinCoduldeprocedurcivil,Codul
de procedur penal i Codul cu privire la contraveniile administrative nomenclatorul de legi i
hotrricareurmeazsfieabrogate
prevede n proiectul bugetului pe anul 1996 alocarea de mijloace, lund n considerare
executareaprezenteilegi
la propunerea Ministerului Justiiei, asigur finanarea Curii de Apel, a tribunalelor i a
judectoriilor,precuminzestrarealorculocaluri,mobil,tehnic,mijloacedetransporticualte
dotri.

ArticolulIV.
Instanelejudectoretiexistenteladataintrriinvigoareaprezenteilegirmnnfunciune
pnlaconstituireanoilorinstane.

ArticolulV.
Judectoria Suprem i Ministerul Justiiei asigur continuitatea activitii judectoriilor n
perioada reformei judiciare, iar din 1996 funcionarea tuturor instanelor judectoreti n
conformitatecuprezentalege.

PREEDINTELEPARLAMENTULUI PetruLUCINSCHI

Chiinu,6iulie1995.
Nr.514XIII.


[Anexanr.1exclusprinLegeanr.153din05.07.2012,nvigoare31.08.2012]


Anexanr.2

Judectoriileilocalitiledincircumscripiileacestora

Nr. Judectoria Localitiledincircumscripiajudectoriei
d/o
1 Chiinu Chiinu
Bcioi
Brila
Dobrogea
Frumuica
Revaca
Sngera
Stristeni
Condria
Dumbrava
Durleti
Ghidighici
Trueni
Vatra
Codru
Bc

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 15/47
14.02.2017 Tipar

Bubuieci
Budeti
Bunei
Ceroborta
Cheltuitori
Colonia
Cruzeti
Humuleti
Tohatin
VadulluiVod
Vduleni
Ciorescu
Cricova
Fureti
Goian
GoianulNou
Grtieti
Hulboaca
Stuceni
2 AneniiNoi AneniiNoi
Albinia
Balmaz
Batc
Beriozchi
Botnreti
BotnretiiNoi
Bulboaca
Calfa
CalfaNou
Chetrosu
Chirca
Ciobanovca
CobuscaNou
CobuscaVeche
Creoaia
Delacu
Floreni
Floreti
Geamna
GuraBcului
Hrbov
HrbovulNou
Larga
Maximovca
Mereni
MereniiNoi
Mirnoe
Nicolaevca
OchiulRo
Picus
Puhceni
Rocani
Ruseni
Salcia
Socoleni
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 16/47
14.02.2017 Tipar

Speia
erpeni
Telia
TeliaNou
Todireti
TroiaNou
nreni
Varnia
Zolotievca
Bender
Proteagailovca
3 Bli Bli
Elizaveta
Sadovoe
Fleti
AlbineulNou
AlbineulVechi
Beleui
Bocani
Boca
Burghelea
Catranc
Catranc,loc.st.cf.
Clineti
Clugr
Chetri
ChetriulNou
CiolacuNou
CiolacuVechi
Ciuluc
Comarovca
CuzmeniiVechi
Doltu
Drujineni
Egorovca
Fgdu
FletiiNoi
Frumuica
Glinjeni
Hiliui
Hitreti
Hnceti
Hrtop
Horeti
HrubnaNou
Ilenua
Iclu
Ivanovca
Izvoare
Logofteni
Lucceni
Mgura
MguraNou
Mgureanca
Mrndeni
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 17/47
14.02.2017 Tipar

Moldoveanca
Musteaa
Natalievca
Nvrne
Nicolaevca
ObrejaNou
ObrejaVeche
Pervomaisc
Pietrosu
PietrosulNou
Pnzreni
PnzreniiNoi
Prlia
Pocrovca
Pompa
Popovca
Pruteni
Ruel
RuelulNou
RediuldeJos
RediuldeSus
Risipeni
SrataNou
SrataVeche
Scumpia
SociiNoi
SociiVechi
Suvorovca
oltoaia
Taxobeni
apoc
Unteni
ValeaRusului
Vrneti
Sngerei
Alexndreni
Alexeuca
Antonovca
Bleti
BiliceniiNoi
BiliceniiVechi
Biruina
Bobletici
BocanceaSchit
Brejeni
Bursuceni
Chirileni
Chicreni
Ciuciuieni
Clicui
CoadaIazului
Copceni
Cocodeni
CotiujeniiMici
Cotovca
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 18/47
14.02.2017 Tipar

Cozeti
Cubolta
DobrogeaNou
DobrogeaVeche
Drgneti
Dumbrvia
Evghenievca
Flmnzeni
Gavrilovca
Grigoruca
Grigoreti
GuraOituz
HeciulNou
HeciulVechi
IezreniiNoi
IezreniiVechi
Izvoare
Lipovanca
Mreti
Mrineti
Mihailovca
MndretiiNoi
Nicolaevca
Octeabriscoe
Plria
Pepeni
PepeniiNoi
Petropavlovca
Petrovca
Prepelia
Rdoaia
Rzli
Romanovca
Sacarovca
SngereiiNoi
SloboziaChicreni
SloboziaMgura
Sloveanca
estaci
TuraNou
TuraVeche
Trifneti
ambula
ipleti
ipleteti
ValealuiVlad
ValeaNorocului
Vladimireuca
Vrneti
4 Cahul Cahul
Alexanderfeld
AlexandruIoanCuza
AndruuldeJos
AndruuldeSus
BadiculMoldovenesc
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 19/47
14.02.2017 Tipar

BaurciMoldoveni
Borceag
Brnza
Bucuria
Burlacu
Burlceni
ChioseliaMare
Chircani
CliaPrut
Colibai
Cotihana
CrihanaVeche
Cucoara
Doina
Frumuica
Gvnoasa
Giurgiuleti
Greceni
Huluboaia
Hutulu
IasnaiaPoleana
Iujnoe
LargaNou
LargaVeche
Lebedenco
Lopica
Luceti
Manta
Moscovei
Nicolaevca
Paicu
Pacani
Pelinei
Rou
Rumeanev
Stuc
SloboziaMare
Spicoasa
TaracliadeSalcie
TartauldeSalcie
Ttreti
Treteti
TrifetiiNoi
Tudoreti
Ursoaia
VadulluiIsac
Vleni
Vladimirovca
Zrneti
Cantemir
Acui
Alexandrovca
Antoneti
Baimaclia
Bobocica
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 20/47
14.02.2017 Tipar

Cania
Capaclia
Chioselia
Ciobalaccia
Cietu
Crpeti
Cla
Cociulia
Constantineti
Cotangalia
Crciun
Dimitrova
Enichioi
Flocoasa
Floricica
Ghioltosu
Goteti
Harag
Hnseni
Hrtop
Iepureni
Lrgua
Leca
Lingura
Pleeni
Plopi
Popovca
Porumbeti
Sadc
Stoianovca
Suhat
amalia
ofranovca
Taraclia(Plopi)
Taraclia(Sadc)
Tartaul
Ttreni
Toceni
rncua
iganca
igancaNou
olica
Victorovca
Viniovca
Vlcele
Taraclia
AlbotadeJos
AlbotadeSus
Aluatu
Balabanu
Budi
Cairaclia
Cealc
Chirilovca
Ciumai
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 21/47
14.02.2017 Tipar

Corten
CortenulNou
Dermengi
Hagichioi
Hrtop
Mirnoe
Musaitu
Novosiolovca
Orehovca
Roia
Salcia
Samurza
Sofievca
ValeaPerjei
Vinogradovca
5 Cueni Cueni
Baccealia
Baimaclia
Baurci
Cinari
Cinari,loc.st.cf.
Chircieti
ChircietiiNoi
Chicani
Ciufleti
Crneni
CrneniiNoi
Constantinovca
Copanca
Cocalia
Cremenciug
Frldeni
FrldeniiNoi
Florica
Gsca
Grdinia
Grigorievca
Hagimus
Leuntea
MariancadeSus
Mereneti
Opaci
Pervomaisc
Plop
Ploptiubei
Sii
Slcua
SlcuaNou
Surchiceni
tefneti
Taraclia
Tntari
TntariiNoi
Tocuz
Tricolici
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 22/47
14.02.2017 Tipar

Ucrainca
Ursoaia
UrsoaiaNou
ValeaVerde
Zahorna
Zaim
Zaim,loc.st.cf.
Zviozdocica
tefanVod
Alava
Antoneti
Brezoaia
Carahasani
Cplani
Cioburciu
Copceac
Crocmaz
Ermoclia
Fetelia
Lazo
MariancadeJos
Olneti
Palanca
Popeasca
Purcari
Rsciei
RscieiiNoi
Semionovca
Slobozia
tefneti
Talmaza
Tudora
Viioara
Volintiri
Tiraspol
Slobozia
AndriaevcaNou
AndriaevcaVeche
BlijniiHutor
Caraga
Cioburciu
Constantinovca
Corotna
Crasnoe
Dnestrovsc
Frunz
Hlinaia(Slobozia)
Nezavertailovca
Nicolscoe
Novocotovsc
Novosavicaia,loc.st.cf.
Parcani
Pervomaisc
Prioziornoe
Sucleia
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 23/47
14.02.2017 Tipar

TiraspolulNou
Trnauca
Uiutnoe
Vladimirovca
6 Cimilia Cimilia
Albina
Artimonovca
Batr
BogdanovcaNou
BogdanovcaVeche
Cenac
CiucurMingir
Codreni
Cotangalia
Dimitrovca
Ecaterinovca
Fetia
Gradite
GuraGalbenei
Hrtop
Ialpug
Ialpujeni
Iurievca
IvanovcaNou
Javgur
Lipoveni
Marienfeld
Maximeni
Mereni
Mihailovca
Munteni
Porumbrei
Prisaca
Sagaidac
SagaidaculNou
SatulNou
Schinoica
Selemet
Suric
Topala
Troicoe
ValeaPerjei
Zloi,loc.st.cf.
Basarabeasca
Abaclia
Bacalia
Bogdanovca
Carabetovca
Carabiber
Iordanovca
Iserlia
Ivanovca
Sadaclia
Leova
Biu
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 24/47
14.02.2017 Tipar

Betemac
Borogani
Bulgrica
Cazangic
Ceadr
CmpulDrept
Czlar
Cneazevca
CociuliaNou
Colibabovca
Covurlui
Cupcui
Cuporani
Filipeni
Frumuica
HnseniiNoi
Hrtop
Iargara
Meeni
Nicolaevca
Orac
Piteti
Romanovca
SrataNou
SrataRzei
Srteni
SricaNou
SricaVeche
Selite
Srma
Tigheci
TochileRducani
Tomai
TomaiulNou
Troian
Troia
Victoria
Vozneseni
7 Comrat Comrat
Alexeevca
Avdarma
Bealma
Bugeac
ChioseliaRus
Chirsova
CiocMaidan
Congaz
CongazciculdeJos
CongazciculdeSus
Cotovscoe
Dezghingea
Duduleti
Ferapontievca
Svetli
CeadrLunga
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 25/47
14.02.2017 Tipar

Baurci
Beghioz
Cazaclia
ChirietLunga
Copceac
Gaidar
Joltai
Tomai
Vulcneti
Carbalia
Cimichioi
Etulia
Etulia,loc.st.cf.
EtuliaNou
Vulcneti,loc.st.cf.
8 Criuleni Criuleni
Blbneti
Bleti
Blata
BlatadeSus
Bocana
Chetroasa
Cimieni
Ciopleni
Corjova
Coernia
Cruglic
Dolinnoe
Drsliceni
DubsariiVechi
HrtopulMare
HrtopulMic
Hruova
Inov
Izbite
Jevreni
Logneti
Macui
Mgdceti
Mlieti
MlietiiNoi
Mrdreuca
Micleti
Ohrincea
Onicani
Pacani
Porumbeni
Ratu
Rculeti
Rcova
Sagaidac
SagaidaculdeSus
SloboziaDuca
Stecani
ValeaColoniei
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 26/47
14.02.2017 Tipar

ValeaSatului
Zicana
Zolonceni
Dubsari
Afanasievca
AlexandrovcaNou
Bosca
Calinovca
Cocieri
Coicova
ComisarovcaNou
Corjova
Conia
ConiaNou
CrasniVinogradari
DoibaniI
DoibaniII
Dorocaia
Dubu
Dzerjinscoe
Goian
GoianulNou
Harmaca
Holercani
Iagorlc
Lunga
LungaNou
Mahala
Marcui
Molovata
MolovataNou
Oxentea
Prta
Pohrebea
PohrebeaNou
Roghi
buleuca
Ustia
Vasilievca
Grigoriopol
Bcioc
Bruslachi
Butor
Carmanova
Cernia
Colosova
Cotovca
CrasnaiaBesarabia
CrasnaiaGorca
Crasnoe
Crasnogorca
Delacu
Fedoseevca
Hrtop
Hlinaia
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 27/47
14.02.2017 Tipar

India
Maiac
Marian
Mlieti
Mocearovca
Mocreachi
Novovladimirovca
Pobeda
Speia
ipca
Talc
Teiu
Tocmagiu
Vesioloe
Vinogradnoe
9 Drochia Drochia
Antoneuca
Baroncea
BaronceaNou
Ceapaevca
Chetrosu
Cotova
Dominteni
Drochia
Fntnia
Ghizdita,loc.st.cf.
Gribova
HsneniiMari
HsneniiNoi
HoloniaNou
Iliciovca
Lazo
Maramonovca
Mcreuca
Miciurin
Mndc
MoaradePiatr
Nicoreni
OchiulAlb
Palanca
Pelinia
Pelinia,loc.st.cf.
Pervomaiscoe
Petreni
PopetiideJos
PopetiideSus
PopetiiNoi
Sergheuca
Sofia
alviriiNoi
alviriiVechi
uri
uriiNoi
arigrad
Zguria
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 28/47
14.02.2017 Tipar

Glodeni
Balatina
Bisericani
Brnzeni
Buteti
Cajba
Camenca
Camencua
Ciuciulea
ClococeniiVechi
Cobani
Cot
Cuhneti
Danu
Dumani
FunduriiNoi
FunduriiVechi
Hjdieni
Iabloana
LimbeniiNoi
LimbeniiVechi
Lipov
MoaraDomneasc
Moleti
Movileni
Nicolaevca
Petrunea
Serghieni
Soroca
Strcea
Sturzovca
TometiiNoi
TometiiVechi
Ustia
Viioara
Rcani
Alexndreti
Aluni
Armanca
Avrmeni
BalanulNou
BoroseniiNoi
Branite
Bulhac
Cepria
Ciobanovca
Ciubara
Corlteni
Costeti
CucuieiiNoi
CucuieiiVechi
Dmcani
Drua
Dumeni
Duruitoarea
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 29/47
14.02.2017 Tipar

DuruitoareaNou
Gleni
Grinui
Hiliui
Horodite
Ivneti
Lupria
Malinovscoe
Mlieti
Mihileni
MihileniiNoi
Moeni
Nihoreni
Pscui
Petrueni
Prjota
Pociumbui
Pociumbeni
Proscureni
Rcria
Rmzan
Recea
Reteni
ReteniVasileui
Singureni
SloboziaRecea
Sturzeni
Sverdiac
aptebani
tiubeieni
umna
Uurei
Vasileui
Vratic
Zicani
10 Edine Edine
Alexeevca
Alexndreni
BdragiiNoi
BdragiiVechi
Bleteni
Brtueni
BrtueniiNoi
Brnzeni
Burlneti
Buzdugeni
Cepeleui
ChetroicaNou
ChetroicaVeche
Chiurt
Clicui
Constantinovca
Corpaci
CuconetiiNoi
CuconetiiVechi
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 30/47
14.02.2017 Tipar

Cupcini
Feteti
FntnaAlb
Gapar
Goleni
Gordineti
GordinetiiNoi
Hancui
Hincui
Hlinaia
HlinaiaMic
Iachimeni
Lopatnic
Oneti
Parcova
Poiana
Rngaci
Rotunda
Ruseni
Slobodca
Stolniceni
ofrncani
Terebna
Trnova
Trinca
Vancicui
Viioara
Volodeni
Zbriceni
Briceni
Balasineti
Blcui
Beleavini
Berlini
Bezeda
Bocicui
Bogdneti
Bulboaca
CaracueniiNoi
CaracueniiVechi
Chirilovca
Colicui
Corjeui
Coteala
Cotiujeni
Criva
Drepcui
Grimncui
Grimeti
Groznia
HalahoradeJos
HalahoradeSus
Hlina
Larga
Lipcani
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 31/47
14.02.2017 Tipar

Mrcui
MrcuiiNoi
Medveja
Mihileni
Pavlovca
Pererita
SloboziaMedveja
Sloboziairui
irui
Tabani
Tecani
Trebisui
Trestieni
Dondueni
Arioneti
Baraboi
Boroseni
Braicu
Briceni
Briceva
Caraiman
Cernoleuca
Climui
CodreniiNoi
Corbu
Cricui
Dondueni
Elenovca
Elizavetovca
Frasin
Horodite
Moana
Octeabriscoe
Pivniceni
Plop
Pocrovca
RediulMare
Scieni
Sudarca
Teleeuca
TeleeucaNou
Trnova
aul
Ocnia
Berezovca
Brldeni
Brnova
Calaraovca
Clocuna
Codreni
Corestui
Dngeni
Frunz
Grbova
Grinui
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 32/47
14.02.2017 Tipar

Grinui
GrinuiMoldova
GrinuiRaia
Hdrui
Lencui
Lipnic
Maiovca
Mereeuca
Mihleni
Naslavcea
Ocnia
Otaci
Paladea
Paustova
RediulMare
Rujnia
Sauca
Stlineti
Unguri
Vlcine
Verejeni
11 Hnceti Hnceti
Anini
Blceana
Bobeica
Boghiceni
Bozieni
Brtianovca
Bujor
Bueni
Caracui
Clmui
Crpineanca
Crpineni
Celeni
Chetroeni
Cioara
Ciuciuleni
Corneti
Coroliovca
Costeti
CotulMorii
Crasnoarmeiscoe
Dahnovici
Dancu
Drgueni
DrgueniiNoi
Dubovca
Feteasca
Frldeni
Frasin
FundulGalbenei
Horjeti
Horodca
Ivanovca
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 33/47
14.02.2017 Tipar

Lpuna
Leueni
Logneti
Marchet
Mereeni
Mingir
Mireti
Negrea
Nemeni
Obileni
Oneti
Pacani
Pereni
Pervomaiscoe
Pogneti
Rusca
SrataGalben
SrataMereeni
Srteni
Secreni
SecreniiNoi
Semionovca
Sofia
Stolniceni
Strmbeni
ipoteni
Tlieti
ValeaFlorii
Voinescu
Ialoveni
Alexandrovca
Bardar
Blai
Budi
Crbuna
Cigrleni
Costeti
Dnceni
Gangura
Gureni
Hansca
Homuteanovca
Horeti
Horodca
Malcoci
MiletiiMici
MiletiiNoi
Misovca
Moleti
Nimoreni
PiatraAlb
Pojreni
Puhoi
Rzeni
RusetiiNoi
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 34/47
14.02.2017 Tipar

RusetiiVechi
Sociteni
Suruceni
ipala
Ulmu
Vratic
Vsieni
Zmbreni
12 Orhei Orhei
Andreevca
Berezlogi
Bieti
Bolohan
Brneti
Brviceni
Breanova
Budi
Bulieti
Butuceni
Camencea
Chiperceni
Cihoreni
Cioclteni
Cimea
Cliova
CliovaNou
Crihana
Cucuruzeni
CucuruzeniideSus
Curchi
Dicova
Donici
Fedoreuca
Furceni
Ghetlova
Hjdieni
Hulboaca
Incule
Isacova
Ivancea
Izvoare
Jeloboc
JoradeJos
JoradeMijloc
JoradeSus
Lopatna
Luceuca
Mana
Mlieti
Mitoc
Mrzaci
Mrzeti
Morovaia
Morozeni
Neculieuca
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 35/47
14.02.2017 Tipar

Noroceni
OcniaRzei
Ocniarani
Pelivan
Peresecina
Piatra
Poceti
Podgoreni
Pohorniceni
Pohrebeni
Puintei
Smnanca
Selite
Sirota
SloboziaHodorogea
StepSoci
Susleni
ercani
Tabra
Teleeu
Trzieni
Trebujeni
Vatici
Vprova
Vcui
Vorote
Zahoreni
Zorile
oldneti
Alcedar
Chipeca
ClimuiideJos
Coblea
Coblea,loc.st.cf.
Cot
CotiujeniiMari
Curtura
Cueluca
Cumirca
Dobrua
Fuzuca
Guzeni
Glinjeni
Lelina
Mihuleni
Odaia
Olicani
Parcani
Pohoarna
Poiana
Rspopeni
Receti
Rogojeni
Rogojeni,loc.st.cf.
Salcia
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 36/47
14.02.2017 Tipar

Smcani
Socola
estaci
ipca
VadulRacov
Zahorna
Rezina
Boernia
Buciuca
Buuca
Cinieui
Ciorna
Coglniceni
Cuizuca
Echimui
Ghiduleni
Gordineti
Horodite
Ignei
Lalova
Lipceni
Mateui
Meeni
MinceniideJos
MinceniideSus
Nistreni
Otac
Ppui
Pecite
Pereni
Piscreti
PripiceniCurchi
PripiceniRzei
Rocani
RocaniideJos
RocaniideSus
Saharna
SaharnaNou
Srcova
SloboziaHorodite
Solonceni
Stohnaia
Tarasova
Trifeti
ahnui
areuca
ipova
Teleneti
Bneti
BnetiiNoi
Bogzeti
Bondareuca
BrnzeniiNoi
BrnzeniiVechi
Budi
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 37/47
14.02.2017 Tipar

Czneti
Chersac
Chitelnia
ChicaniiNoi
ChicaniiVechi
Ciofu
Ciulucani
Cla
Codru
CodrulNou
Coropceni
Crsneni
Cucioaia
CucioaiaNou
Dobrua
Flutura
Ghermneti
Ghiliceni
Hirieni
Hrtop
Ineti
Leueni
Mihlaa
MihlaaNou
Mndra
Mndreti
Negureni
Nucreni
Ordei
Pistruieni
PistruieniiNoi
Ratu
SrteniiNoi
SrteniiVechi
Scoreni
Suhuluceni
Triei
nreni
VadulLeca
VadulLecaNou
Vsieni
Verejeni
Zahareuca
Zicani
ZicaniiNoi
Zgrdeti
Rbnia
Alexandrovca
Andreevca
Basarabca
Beloci
Bodeni
Broteni
Buschi
Butuceni
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 38/47
14.02.2017 Tipar

Camenca
Caterinovca
Chirov
Cobasna
Cobasna,loc.st.cf.
Constantinovca
Crasnencoe
CrasniOcteabri
Cuzmin
Dimitrova
Frunzuca
Gherunovca
Ghidirim
Haraba
Hrju
Hristoforovca
Hruca
Iantarnoe
Ivanovca
Jura
Lenin
LsaiaGora
Mihailovca
MihailovcaNou
Mocra
MolochiulMare
MolochiulMic
NovaiaJizni
Ocnia
Ofatini
Pervomaisc
Pcalova
Plopi
Pobeda
Podoima
Podoimia
Popencu
Racov
Rotari
Sadchi
Srei
Severinovca
SloboziaRacov
Socolovca
Solnecinoe
Sovietscoe
Stanislavca
Stroieti
SuhaiaRbnia
evcenco
malena
Ulmu
UlmulMic
VadulTurcului
ValeaAdnc
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 39/47
14.02.2017 Tipar

Vasilievca
Vrncu
Vladimirovca
Voitovca
Zaporoje
Zzuleni
13 Soroca Soroca
AlexandrucelBun
Balini
BaliniiNoi
Bdiceni
Bxani
Bulboci
BulbociiNoi
CinariiVechi
Cerlina
Cosui
Cremenciug
Curenia
CureniaNou
Drcui
DrcuiiNoi
Decebal
Dubna
Dumbrveni
Egoreni
Floriceni
Grigoruca
Holonia
Hristici
Iarova
Inundeni
Iorjnia
Livezi
Lugovoe
Mlcui
Nimereuca
Niorcani
Oclanda
Ocolina
Parcani
Prlia
Racov
RediCerenov
ReginaMaria
Rublenia
RubleniaNou
Rudi
Ruslanovca
Schineni
SchineniiNoi
SloboziaCremene
SloboziaNou
SloboziaVrncu
Sobari
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 40/47
14.02.2017 Tipar

Solone
Stoicani
eptelici
olcani
TtrucaNou
TtrucaVeche
Tolocneti
Trifui
epilova
Valea
Vanina
VaninaMic
Vasilcu
Vdeni
Vrncu
Visoca
Voloave
Volovia
Zastnca
Floreti
Alexandrovca
Alexeevca
Antonovca
Bhrineti
Bezeni
Bobuleti
Bursuc
Caunca
Cpreti
Cenua
Cernia
Chirilovca
Ciripcu
Ciutuleti
Coernia
CuhuretiideJos
CuhuretiideSus
Cunicea
Domulgeni
Dumitreni
Fgdu
Frumuica
FrumuicaNou
Frunzeti
Ghindeti(ora)
Ghindeti(sat)
GuraCamencii
GuraCinarului
Gvozdova
Hrtop
Iliciovca
IonVod
Ivanovca
Izvoare
Japca
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 41/47
14.02.2017 Tipar

Lunga
Maiscoe
Mrculeti(ora)
Mrculeti(sat)
Mrineti
Mihailovca
Napadova
Nicolaevca
Nicolaevca
Octeabriscoe
Prajila
Prodneti
ProdnetiiVechi
Putineti
RduleniiNoi
RduleniiVechi
Roietici
RoieticiiVechi
Sntuca
Scieni
Sevirova
Srbeti
Strceni
tefneti
Temeleui
TrgulVertiujeni
Trifneti
ipordei
ra
ra,loc.st.cf.
Unchiteti
Unchiteti,loc.st.cf.
ValeaRdoaiei
Vrvreuca
Vscui
Vertiujeni
Zarojeni
Zluceni
14 Streni Streni
Bucov
Cpriana
Chirianca
Ciobanca
Codreanca
Cojuna
Dolna
Drgueni
Fgureni
Gleti
GletiiNoi
Gheluza
Gornoe
Grebleti
Huzun
Lozova
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 42/47
14.02.2017 Tipar

LupaRecea
Mrtineti
Micui
Micleueni
Negreti
Oneti
Pneti
Rassvet
Rdeni
Recea
Romneti
Rocani
Saca
Scoreni
Sirei
Stejreni
Ttreti
igneti
Voinova
Vorniceni
Zamciogi
Zubreti
Clrai
Bahmut
Bahmut,loc.st.cf.
Bahu
Bravicea
Buda
Bularda
Cbieti
Dereneu
Duma
Frumoasa
Hirova
Hrbov
Hrjauca
Hogineti
Horodite
Leordoaia
Meleeni
Mndra
Nicani
Novaci
Onicani
Oricova
Palanca
Parcani
Puleti
Peticeni
Pituca
Prjolteni
PodulLung
Rciula
Rdeni
Sadova
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 43/47
14.02.2017 Tipar

Sseni
Schinoasa
SeliteaNou
Sipoteni
Sverida
Temeleui
Tuzara
ibirica
Ursari
Vlcine
VrzretiiNoi
15 Ungheni Ungheni
Agronomovca
Alexeevca
Blindeti
BogheniiNoi
BogheniiVechi
Buciumeni
Buciumeni,loc.st.cf.
Bulhac
Bumbta
Buila
BuzduganiideJos
BuzduganiideSus
Cetireni
Chirileni
Cioropcani
Condrteti
Corneti(ora)
Corneti(sat)
Cornova
Costuleni
Coeni
Curtoaia
Drujba
Elizavetovca
Floreni
Floreti
FlorioaiaNou
FlorioaiaVeche
Frsineti
Gherman
Grseni
Grozasca
Hrceti
Hristoforovca
Izvoreni
Leordoaia
Lidovca
Mcreti
Mgurele
Mnoileti
Medeleni
Mirceti
Mnzteti
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 44/47
14.02.2017 Tipar

MoreniiNoi
MoreniiVechi
Npdeni
NegureniiNoi
NegureniiVechi
NovaiaNicolaevca
Petreti
Petreti,loc.st.cf.
Prlia
Poiana
Pojarna
RdeniiVechi
Rezina
Romanovca
Sghieni
Sculeni
Semeni
Sineti
Stolniceni
icov
Tecureni
Todireti
ghira
Uneti
ValeaMare
Veveria
Vulpeti
Zagarancea
ZzuleniiNoi
ZzuleniiVechi
Nisporeni
Bceni
Blneti
Blureti
Brboieni
Boldureti
Bolun
Brtuleni
Bursuc
Climneti
Chilioaia
Cioreti
Ciuteti
Crneti
Cristeti
Drojdieni
Gureni
Grozeti
Heleteni
Isicani
Iurceni
Luminia
Marinici
Mileti
Mrzoaia
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 45/47
14.02.2017 Tipar

Odaia
Odobeti
Pruceni
Selite
Seliteni
Soltneti
endreni
icani
ValeaNrnovei
ValeaTrestieni
Vrzreti
Vntori
Vulcneti
Zberoaia

[Anexanr.2nredaciaLegiinr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]


Anexanr.3

Curiledeapelijudectoriiledincircumscripiileacestora

CurteadeApel Judectoriiledincircumscripia Localitidereedin
curiideapel
Chiinu Chiinu Chiinu
Orhei Orhei
Streni Streni
Criuleni Criuleni
Hnceti Hnceti
AneniiNoi AneniiNoi
Cueni Cueni
Bli Bli Bli
Edine Edine
Drochia Drochia
Soroca Soroca
Ungheni Ungheni
Cahul Cahul Cahul
Comrat Comrat Comrat
Cimilia Cimilia

[Anexanr.3nredaciaLegiinr.76din21.04.2016,nvigoare01.07.2016]
[Anexanr.3modificatprinLegeanr.177din25.07.2014,nvigoare08.08.2014]

________________
* Republicat n temeiul art.VIII, alin.(9) al Legii nr.153 din 5 iulie 2012 Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2012,nr.185,art.620.

ModificaticompletatprinLegileRepubliciiMoldova:
1)Legeanr.970XIIIdin24.07.1996MonitorulOficial,1996,nr.77,art.742
2)Legeanr.1363XIIIdin29.10.1997MonitorulOficial,1997,nr.7980,art.658
3)Legeanr.474XIVdin25.06.1999MonitorulOficial,1999,nr.8789,art.425
4)Legeanr.762XIVdin24.12.1999MonitorulOficial,2000,nr.1718,art.84
5)Legeanr.1089XIVdin23.06.2000MonitorulOficial,2000,nr.8487,art.632
6)Legeanr.81XVdin20.04.2001MonitorulOficial,2001,nr.5254,art.301
7)Legeanr.84XVdin20.04.2001MonitorulOficial,2001,nr.5254,art.303
8)Legeanr.486XVdin28.09.2001MonitorulOficial,2001,nr.121123,art.865
9)Legeanr.373XVdin19.07.2001MonitorulOficial,2001,nr.129,art.926
http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 46/47
14.02.2017 Tipar

10)Legeanr.951XVdin04.04.2002MonitorulOficial,2002,nr.6668,art.531
11)Legeanr.1144XVdin20.06.2002MonitorulOficial,2002,nr.110112,art.835
12)Legeanr.1595XVdin26.12.2002MonitorulOficial,2003,nr.7375,art.326
13)Legeanr.191XVdin08.05.2003MonitorulOficial,2003,nr.9798,art.432
14)Legeanr.206XVdin29.05.2003MonitorulOficial,2003,nr.149152,art.598
15)Legeanr.564XVdin25.12.2003MonitorulOficial,2004,nr.2225,art.137
16)Legeanr.145XVdin14.05.2004MonitorulOficial,2004,nr.8890,art.461
17)Legeanr.174XVIdin22.07.2005MonitorulOficial,2005,nr.107109,art.533
18)Legeanr.64XVIdin30.03.2006MonitorulOficial,2006,nr.6669,art.273
19)Legeanr.247XVIdin21.07.2006MonitorulOficial,2006.174177,art.796
20)Legeanr.258XVIdin29.11.2007MonitorulOficial,2008,nr.1415,art.48
21)Legeanr.306XVIdin25.12.2008MonitorulOficial,2009,nr.3033,art.77
22)Legeanr.15XVIdin03.02.2009MonitorulOficial,2009,nr.5758,art.163
23)Legeanr.29din06.03.2012MonitorulOficial,2012,nr.48,art.146
24)Legeanr.37din07.03.2012MonitorulOficial,2012,nr.6062,art.195
25)Legeanr.153din05.07.2012MonitorulOficial,2012,nr.185,art.620

http://weblex.md/item/print/id/657ce19f627706d10057634c9409348e 47/47

S-ar putea să vă placă și