Sunteți pe pagina 1din 2

1.

FISA DE DATE SINTETICE


1.OBIECTIV/LUCRARE :............................................................................................
.....................................................................................................................................

2.BENEFICIAR/INVESTITOR:............................................................................
Denumire .........................................................................................................................
Adresa .....................................................................................................................

3. DELEGAII INVESTITORULUI CU SARCINI DE VERIFICARE A CALITII:


Numele..........................................................................................................................
Prenumele......................................................................................................................
Functia............................................................................................................................
Atribuia.......................................................................................................................
4.PROIECTANT :
Specialitate.............................................. Specialitate............................................... Specialitate.....................................
Denumire................................................. Denumire.................................................. Denumire........................................
Adresa..................................................... Adresa...................................................... Adresa............................................
Specificaii.............................................. Specificaii................................................. Specificaii......................................
ef proiect......................................
5.VERIFICATORI DE PROIECTE ATESTAI :
Specialitate.............................................. Specialitate............................................... Specialitate.....................................
Nume................................................. Nume.........................................................Nume........................................
Adresa..................................................... Adresa...................................................... Adresa............................................
Nr.certificat atestare................................ Nr.certificat atestare.................................. Nr.certificat atestare.................................
6.EXECUTANT :
Antreprenor general: Denumire..................................................... Adresa...............................................
Subantreprenor: Denumire.............................................. Adresa..........................................Specialitatea....................................
Subantreprenor: Denumire.............................................. Adresa..........................................Specialitatea....................................
Subantreprenor: Denumire.............................................. Adresa..........................................Specialitatea....................................
ef de antier: Nume.............................................. Prenume..........................................
ef punct de lucru: Nume.............................................. Prenume..........................................
7. Modificri intervenite n datele de la punctele 1-6 (Nume/dat):
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ....................................................................................................
6. ....................................................................................................
8.EXPERI TEHNICI ATESTAI CARE AU VERIFICAT CALITATEA I COMPORTAREA CONSTRUCIEI :
Specialitate.............................................. Specialitate............................................... Specialitate.....................................
Denumire................................................. Denumire.................................................. Denumire........................................
Adresa..................................................... Adresa...................................................... Adresa............................................
Specificaii.............................................. Specificaii................................................. Specificaii......................................
9.COMISIA DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRRILOR:
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
10.COMISIA DE RECEPIE LA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANIE:
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
Nume.......................................Prenume......................................Calitatea....................................Unitatea..................................
11. Data inceperii executiei ..............................................
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor ..................................................
13. Data aprobarii receptiei finale .......................................
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei ............................
15. Alte date
a. Autorizaie.........................................................................................................................................................
b. Contract.........................................................................................................................................................
c. Predarea lucrrilor i a crii tehnice............................................................................................................
d. Proiect..................................................................................................................................................................
e.