Sunteți pe pagina 1din 1

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURETI

DIRECIA GENERAL DE IMPOZITE I TAXE LOCALE SECTOR 4


Serviciul Constatare ncasare Taxe Domeniul Public
Str. Strduinei nr. 1, Sector 4,
Tel: +4021.460.12.92, Fax: +4021.460.61.67; e-mail: office@dgitl4.ro
Cod nr. 21571 Registrul de Eviden al Operatorului de Date cu Caracter Personal

CERERE
Privind rennoirea contractului pentru utilizarea locului de parcare de reedin

Subsemnatul(a)....................................................................................................................

Subscrisa .......................................................................................................................................

identificat() prin C.N.P. / C.U.I. .............................................................................................

amplasament loc de parcare (spate / fa / lateral fa de imobilul cu nr.)

.............................................................................................., tel:................................................

e-mail ...............................................................................................v rog s aprobai

rennoirea contractului pentru utilizarea locului de parcare de reedin.

Anexez prezentei cereri urmtoarele acte:

- Copie act de identitate (B.I., C.I., C.I.P., C.U.I.);


- Copie certificat de nmatriculare a autoturismului (cu I.T.P. valabil);
- Copie contract de leasing/comodat (dac este cazul);
- Acordul pentru utilizarea locului de parcare de reedina.
Totodat, menionez c sunt / nu sunt de acord cu transmiterea tuturor actelor
administrative fiscale la adresa de e-mail mai sus menionat.
V mulumesc.

Data Semntura

___________________ __________________