Sunteți pe pagina 1din 43

Planul

Operaional 2017 2020


Regional Regiunea de Dezvoltare Centru
Cuprinsul
Acronime....................................................................................................................................................................................4
Introducere............................................................................................................................. ....................................................6
Capitolul I. Cadrul strategic regional................................................................................................................................8
Capitolul II. Cadrul operaional de implementare a POR Centru 2017-2020....................................................................11
Obiectivul specific. mbuntirea accesului la servicii i utiliti publice de calitate.............................................................11
Msura 1.1 Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale...............................................................................................11
Msura 1.2 mbuntirea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare................................................................................17
Msura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor solide la nivel regional.....................................24
Msura 1.4 Creterea eficienei energetice a cldirilor i serviciilor publice...........................................................................26
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economic durabil i competitiv a regiunii....................................................................31
Msura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare............................................................................................31
Msura 2.3 Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii.........................................................................................................33
Capitolul III. Mecanisme instituionale de implementare ...............................................................................................38
Capitolul IV. Surse de finanare................................................................................................................... ....................39
Capitolul V. Monitorizare, raportare i evaluare..............................................................................................................40
Anexa 1. Fie de proiecte

2
Lista tabelelor
Tabelul 1.1.1 Proiecte n domeniul DRL cu acoperire financiar
Tabelul 1.1.2. Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul DRL
Tabelul 1.1.3 Proiecte n domeniul DRL fr acoperire financiar
Tabelul 1.2.1 Proiecte n domeniul AAC cu acoperire financiar
Tabelul 1.2.2. Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul AAC
Tabelul 1.2.3 Proiecte n domeniul AAC fr acoperire financiar
Tabelul 1.3.3 Proiecte n domeniul MDS fr acoperire financiar
Tabelul 1.4.1 Proiecte n domeniul EE cu acoperire financiar
Tabelul 1.4.2. Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul EE
Tabelul 1.4.3 Proiecte n domeniul EE fr acoperire financiar
Tabelul 2.2.1 Proiecte n domeniul dezvltrii economice cu acoperire financiar
Tabelul 2.2.3 Proiecte n domeniul dezvltrii economice fr acoperire financiar
Tabelul 2.3.1 Proiecte n domeniul dezvltrii atractivitii turistice cu acoperire financiar
Tabelul 2.3.3 Proiecte n domeniul dezvltrii atractivitii turistice fr acoperire financiar

3
Acronime

AAC Aprovizionarea cu Ap i Canalizare


ADR Centru Agenia de Dezvoltare Regional Centru
APL Administraia Public Local
AEE Agenia pentru Eficien Energetic
APP Agenia Proprietii Publice
CCI Camera de Comer i Industrie
CNCDR Consiliul Naional de Coordonare a Dezvoltrii Regionale
CPP Concepte de proiecte posibile
CPV Concepte de proiecte viabile
CPP III Concurs de propuneri de proiecte III
CR Consiliul Raional
CRD Nord Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
DGDR Direcia General Dezvoltare Regional
DRL Drumurile Regionale i Locale
DR Dezvoltare Regional
DUP Documentul Unic de Program
EE Eficiena Energetic
FNDR Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional
GIZ Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei
GL Grup de lucru

4
M&E Monitorizarea i Evaluarea
MDS Managementul deeurilor solide
MDRC Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
MO Manualul Operaional
ONG Organizaie neguvernamental
ODIMM Organizaia pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici i Mijlocii
POR Centru Planul Operaional al Regiunii Centru
PEBM Proiectul Energie i Biomas n Moldova
RDC Regiunea de Dezvoltare Centru
RDN Regiunea de Dezvoltare Nord
RDS Regiunea de Dezvoltare Sud
SDR Centru Strategia de Dezvoltare Regional Centru
SDSE Strategii de Dezvoltare Socio-Economice
SNDR Strategia Naional de Dezvoltare Regional
UAT Uniti Administrativ Teritoriale
ZEL Zona Economic Liber

5
Introducere
Implementarea SDR Centru se realizeaz n baza Planurilor Operaionale Regionale, care reprezint un document de
programare la nivel regional. POR asigur platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de msuri/programe i
proiecte prioritare pe termen mediu prin mobilizarea capacitilor actorilor regionali i ai grupurilor de interes, ncurajnd
angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regional i local prin soluionarea problemelor i utilizarea durabil a
resurselor.
POR, n calitate de document principal regional de programare, include elemente importante ale SDR Centru i SNDR,
principalul obiectiv constituindu-l dezvoltarea echilibrat a regiunii, prin valorificarea potenialului regional i local de
dezvoltare, mbuntirea condiiilor infrastructurale i ale mediului de afaceri, modernizarea serviciilor publice.
Obiectivul general al POR este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de msuri/programe i activiti
prioritare pentru anii 2017 2020 prin mobilizarea capacitilor actorilor regionali i ai grupurilor de interes, ncurajnd
angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regional i local prin soluionarea problemelor i utilizarea durabil a
resurselor.
Domeniile de intervenie ale POR corespund msurilor de intervenie, identificate n baza obiectivelor regionale, care sunt
eligibile pentru finanare din FNDR. POR Centru i propune s sprijine investiiile i procesul de cretere economic n
baza a 6 msuri de dezvoltare:
Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale,
mbuntirea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare,
Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor solide la nivel regional,
Creterea eficienei energetice a cldirilor i serviciilor publice, Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare
i
Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii.

Totodat, la decizia CRD Centru, POR Centru 2017-2020 poate fi completat cu alte msuri investiionale.
6
POR Centru cuprinde 5 capitole, dup cum urmeaz:
Capitolul I. Cadrul strategic regional
Capitolul II. Cadrul operaional de implementare a POR Centru 2017-2020
Capitolul III. Mecanisme instituionale de implementare
Capitolul IV. Surse de finanare
Capitolul V. Monitorizare i evaluare
Structura de baz a documentului este completat cu partea de introducere, concluzii i 3 anexe, care vin s o completeze
cu argumentarea necesitii POR Centru, identificarea elementelor definitorii ale programului i informaii generalizatoare
pentru fiecare msur/ program, cuprinse n partea de anexe.

7
Capitolul I. Cadrul strategic regional
POR Centru este elaborat, innd cont de prevederile legislaiei naionale n vigoare i anume: Legea nr. 166 din 11 iulie
2012 cu privire la aprobarea Strategiei Naionale de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012 -2020; Legea nr. 438-XVI din 28
decembrie 2006 privind dezvoltarea regional n Republica Moldova; Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012 cu privire la aprobarea
Strategiei Naionale de Descentralizare, inclusiv de prevederile strategiilor naionale sectoriale i ale altor acte normative.
POR Centru reprezint planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regional pentru perioada 2017-2020, prevzut
pentru o perioad de 4 ani. POR conine msuri/programe, proiecte i activiti prioritare. Conform prevederilor Hotrrii
de Guvern nr. 127 cu privire la msurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regional a
Republicii Moldova i Anexei nr.2 a Regulamentului cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare din 08.02.2008 acesta
este responsabil de aprobarea Planului Operaional Regional. Prezentul POR Centru 2017-2020 este o continuitate a POR
2013- 2015 (prelungit pentru anul 2016 prin Decizia CRD Centru nr. 01-05 din 11 februarie 2016), care va asigura
consecutivitatea activitilor de implementare a SDR Centru 2016-2020.
POR Centru 2017-2020 a fost elaborat n rezultatul colectrii, evalurii i aprobrii proiectelor de dezvoltare regional,
identificate n cadrul Concursului de Propuneri de Proiecte nr. III, organizat pe parcursul anului 2016, a proiectelor care
sunt n proces de implementare din POR Centru 2013-2016, dar i a CPV-urilor dezvoltate n baza PRS-urilor elaborate n
cadrul proiectului MSPL, faza I. Concursul de propuneri de proiecte nr. III a fost organizat n conformitate cu cerinele
Manualului operaional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naional pentru Dezvoltare Regional (n
continuare FNDR). Proiectele de dezvoltare regional, incluse n planurile operaionale regionale, vor fi finanate din
mijloacele FNDR, ale partenerilor de dezvoltare i cu contribuia autoritilor publice locale.
Ca rezultat al Concursului de propuneri de proiecte nr. III, au fost depuse la ADR Centru 64 de Cereri de finanare. Cererile
de finanare depuse au fost evaluate de ctre Comisia de evaluare i au acumulat punctaj n dependen de nivelul de
pregtire a proiectului. Lista Cererilor de finanare, cu punctajul acumulat, a fost prezentat CRD Centru pentru a aproba
Lista proiectelor care urmeaz a fi incluse n POR Centru 2017-2020. Prin Decizia nr. 03-01 din 11 noiembrie 2016, CRD
Centru a aprobat includerea n Planul Operaional Regional a Listei de 64 de proiecte i a proiectelor aflate n curs de
implementare. Prin aceeai decizie s-a aprobat includerea n POR Centru 2017-2020 a Listei Conceptelor de Proiecte
8
Viabile, identificate i dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare i a proiectelor-pilot implementate cu suportul GIZ
(pct.3 a Deciziei nr. 03-01 din 11 octombrie 2016). Totodat, a fost aprobat pragul de trecere pentru proiectele, care
urmeaz s fie naintate Comisiei interministeriale pentru a decide alocarea surselor financiare din FNDR, dup cum
urmeaz:
Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale 27 puncte;
Aprovizionare cu ap i canalizare 20 de puncte;
Managementul deeurilor solide 22 de puncte;
Eficiena energetic n cldirile publice 23 de puncte;
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 21 de puncte;
Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii 20 de puncte.
n urma evalurii proiectelor de ctre Comisia interministerial, CNCDR a decis aprobarea pentru finanare din FNDR a 20
de proiecte i includerea acestora n DUP.
Denumirea i numerotarea msurilor din POR Centru 2017-2020 corespunde denumirii i numerotrii msurilor din SDR
Centru 2016-2020, n acest mod realizndu-se corelarea dintre aceste dou documente. Pentru a respecta logica
documentului, nomerotarea tabelelor este n corespundere cu numerotarea msurilor. Menionm c n POR Centru 2017-
2020 au fost incluse doar acele msuri din SDR Centru 2016-2020, care au acoperire cu proiecte, finanate din FNDR
(Figura 1).

9
Obiectivul general
Dezvoltarea teritorial echilibrat i durabil a Regiunii
de Dezvoltare Centru

Obiectivul specific 1. Obiectivul specific 2.


mbuntirea accesului la servicii i utiliti Dezvoltarea economic durabil i competitiv
publice de calitate a regiunii

Msura 1.2 Msura 1.3 Msura 1.4 Msura 2.2


Msura 1.1 Msura 2.3
Dezvoltarea Creterea eficienei Dezvoltarea
Reabilitarea reelei mbuntirea sistemelor integrate economiei regionale i Dezvoltarea
sistemelor de de management al energetice a diversificarea
de drumuri locale i potenialului
aprovizionare cu deeurilor solide la cldirilor i infrastructurii de
regionale turistic al regiunii
ap i canalizare nivel regional serviciilor publice afaceri

Figura 1. Msuri din cadrul SDR Centru 2016-2020, ce conin proiecte cu acoperire financiar din FNDR

Fiecare msur conine 3 tipuri de tabele. Tabelul nr. 1, cu titlul Proiecte din domeniul ... cu acoperire financiar, include
toate proiectele care au fost aprobate pentru finanare din FNDR (marcat cu verde), dar i toate proiectele pentru care a
fost aprobat finanarea din alte surse (acolo, unde este cazul). Monitorizarea implementrii proiectelor din Tabelul I este
n sarcina ADR Centru.
Tabelul nr. II conine Conceptele de proiecte viabile elaborate n baza PRS (marcat prin culoarea galben).
Tabelul nr. III include informaia referitor la acele proecte, care nu au acoperire financiar i care sunt n cutarea surselor
de finanare: proiectele selectate n cadrul CPP III (marcate prin culoarea rou/oranj).

10
Monitorizarea implementrii proiectelor din Tabelul nr. 1 va avea loc prin intermediul indicatorilor de produs i rezultat,
atini n urma implementrii proiectelor cu acoperire financiar. Monitorizarea implementrii proiectelor din Tabelul nr. II
i nr. III se va face n baza unui schimb periodic de informaii dintre ADR i Consiliile raionale pentru a identifica proiectele
pentru care APL-urile au identificat surse de finanare.
Capitolul II. Cadrul operaional de implementare al POR Centru 2017-2020
Obiectivul specific 1. mbuntirea accesului la servicii i utiliti publice de calitate
Msura 1.1 Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale
Modernizarea drumurilor urmrete scopul de a spori accesul la arterele naionale i internaionale pentru o mai bun
conectivitate i mobilitate la nivel regional. n acest context, n PRS n domeniul Drumurilor Regionale i Locale, pentru RDC
au fost identificate 12 coridoare rutiere principale care vor servi baza propunerilor de proiecte n perioada ce urmeaz.
Pentru aceast msur au fost aprobate pentru finanare din FNDR 4 proiecte n perioada 2017-2020. Totodat este inclus
pentru finisare un proiect din DUP 2013-2016, iniiat n anul 2014 (Tabelul 1.1.1). n total, Tabelul 1.1.1 include 5 proiecte,
pentru care vor fi alocate surse financiare din FNDR.
Pentru Msura 1.1 sunt incluse i 5 proiecte, elaborate cu suportul GIZ, n baza PRS n domeniul DRL (Tabelul 1.1.2).
Tabelul 1.1.3 conine 10 proiecte, selectate n cadrul CPP nr. 3, dar care nu au fost selectate pentru finanare din FNDR.
Pentru aceste proiecte, CRD Centru, Consiliile raionale, ADR Centru vor cuta surse de finanare din fonduri interne, ct i
externe.
Indicatori de produs:
Numrul de km de drum reabilitat (km);
Numrul de km de drum construit (km)
Indicatori de rezultat:
Numrul persoanelor cu acces mbuntit la drum
Numrul instituiilor publice conectate la drumurile locale reabilitate/construite

11
Numrul agenilor economici conectai la drumurile locale

Tabelul 1.1.1 Proiecte n domeniul DRL cu acoperire financiar din FNDR


Proiecte aprobate pentru finanare din Fondul Naional de Dezvoltare Regional
Nr. Denumirea proiectului (codul Locaia Aplicant Nr. Costul proiectului (lei)/Sursa de Durata Indicatori de Indicatori de
proiectului) Parteneri finanare proiec produs rezultat
tului
Total FNDR Contr.
local/
Alte surse
1 Dezvoltarea activitii s. Bozieni, Primria 5 28 517 160 28 517 160 - 20 luni 1,44 km de drum 2 locuri noi de
economice n sectorul cu s. Logneti, or. construit munc create
potenial industrial regional a s. Stolniceni Hnceti 25 726 persoane cu
oraului Hnceti prin s. Bobeica acces mbuntit
construcia capital a or. Hnceti de drum
drumului de ocolire
2. Conectarea drumului local c. Lalova, c. APL II 3 parteneri 81 025 750 70 000 000 11 025 750 27 luni 20,0 km de drum 4 051 persoane cu
L162 la drumul naional R20 i Horodite i Rezina 2 asociai reabilitat acces mbuntit
coridorul regional nr. 13 ( c. Mincenii 50 ageni
C11102) de Jos economici activi cu
(r. Rezina) acces mbuntit
3. Reabilitarea sectorului cu o or. Orhei, c. APL II 4 parteneri 88 117 820 70 000 000 18 117 820 18 luni 20,162 km drum Nr. persoane cu
lungime de 10 km a drumului Bolohan - Orhei reabilitat acces mbuntit
regional L307 Orhei Susleni Baghia, c.a
Jora de Sus Lopatna, Piatra -
inclusiv accesele ctre Jeloboc i
localitile Bolohan Baghia, Pohorniceni
Pohorniceni i Piatra Jeloboc (r. Orhei)
( C11029)
4. Reabilitarea infrastructurii de or. Ungheni, APL II 9 parteneri 98 373 135 65 398 174 36 luni 17,511 km de drum 39 000 persoane cu
transport pe traseul L392 s. Cetireni, s. Ungheni renovat; acces mbuntit
Ungheni- Cetireni- Alexeevca ( Alexeevca 3 050 ageni
C11012) (r. Ungheni) economici activi cu
acces mbuntit
5. Reabilitarea infrastructurii c.Suhulucen, APL I 7 parteneri 208 624 68 942 000 139 700 000 24 luni 23,650 km drum 18 500 persoane cu
rutiere de acces n Regiunea Cliova, Suhuluce 000 construit acces mbuntit

12
Centru prin asfaltarea Cioclteni, ni, r. 50 ageni
drumului L-326.M2 Cliova- Verejeni, Teleneti economici activi cu
Suhuluceni-Leueni-Verejeni ( Leueni, acces mbuntit
C11027) Vsieni,
Coropceni,
Srtenii
Vechi
(r. Teleneti,
r. Orhei)
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total FNDR Indicatori de produs Indicatori de rezultat
Total FNDR

5
504 657 865 302 857 334 25,09 km drum 87 277 persoane cu acces
construit mbuntit
57,673 km drum 3 150 ageni economici
reabilitat activi cu acces
mbuntit

Tabelul 1.1.2. Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul reabilitrii drumurilor regionale i locale
Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul reabilitrii drumurilor regionale i locale
Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Costul proiectului Sursa de Indicatori de produs Indicatori de rezultat
(euro) finanare
1. Coridorul de drum nr. Cucoaia Nou, Ghiliceni, CR Teleneti 5 407 634 Banca 25,456 km de drum 11 847 persoane cu
11: M14 - Cucioaia Cla, Mndreti, Ciulucani, Mondial reabilitat acces mbuntit
Nou - Mndreti - Mihlaa, Teleneti i 497 persoane
R22 - Bneti - R14. Bneti. deservite pe km;
8 localiti conectate;
2. Coridorul de drum nr. oldneti, estaci, CR 8 588 240 Banca 50,80 km de drum 12 385 persoane cu
12: R13 estaci Cumirca, Lelina, Salcia, oldneti Mondial reabilitat acces mbuntit
Salcia Japca Japca, Sntuca, Climuii 244 persoane
Sntuca R19 Cot de Jos, Cot, Vadul Racov i deservite pe km;
Socola. Socola. 11 localiti conectate;

13
3. Coridorul de drum nr. Orhei, Pharniceni, Susleni, CR Orhei 9 224 138 Banca 46,40 km de drum 19999 persoane cu
14a: R20 Susleni Oxentea, Molovata, CR Dubsari Mondial reabilitat acces mbuntit
Oxentea Molovata - Molovata Nou, Roghi, 431 persoane
Molovata Nou Cocieri i Corjova. deservite pe km;
Roghi Cocieri. 8 localiti conectate;

4. Coridorul de drum nr. Oricova, or. Clrai, CR Clrai 6 120 807 Banca 39,63 km de drum 13079 persoane cu
16a: Oricova R1 Tuzara, Novaci, Horodite, CR Streni Mondial reabilitat acces mbuntit
Prjolteni R25 Buda, Prjolteni i Lozova 330 persoane
Lozova M1. deservite pe km;
7 localiti conectate;

5. Coridorul de drum nr. Rusetii Noi, Vsieni, Ulmu CR Ialoveni 6 044 515 Banca 27,68 km km de drum 13501 persoane cu
17: R3 Rusetii Noi i Horodca Mondial reabilitat acces mbuntit
Vsieni Horodca 488 persoane
M1. deservite pe km;
4 localiti conectate;

Nr. proiecte Investiii necesare (euro) Indicatori Indicatori


Total Proiecte

de produs de rezultat
70 811 persoane cu
5 35 385 334 189,966 km de drum acces mbuntit
reabilitat

Tabelul 1.1.3 Proiecte n domeniul DRL fr acoperire financiar

Proiecte fr acoperire financiar


Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Parteneri Costul Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
(codul proiectului) proiectului (lei) proiectului

1 mbuntirea cii de R. Teleneti i APL II Teleneti 3 parteneri 76 612 460 24 luni 11,28 km de drum 140 000 persoane
acces n regiunea centru Clrai reabilitat cu acces
14
prin reabilitarea mbuntit
drumului Bneti - 930 ageni
Teleneti ibirica ( economici activi cu
C11003) acces mbuntit

2 Reabilitarea i or. Streni, APL II Streni 3 parteneri 101 993 270 24 luni 10,299 km de drum 68 000 persoane
modernizarea drumului s.Scoreni, Fgureni, 3 asociai reabilitat cu acces
regional L452 Streni Negreti mbuntit
Scoreni Malcoci (r. Orhei) 280 de ageni
Suruceni ( C11010) s. Malcoci i
economici activi cu
Nimoreni
(r. Ialoveni)
acces mbuntit
3 Construcia capital a or. Streni (r. APL I Streni 2 parteneri 207 688 080 24 luni 10,2 km drum Nr. persoane cu
drumului de ocolire R1- Streni) construit acces mbuntit
R14, cii de acces spre
subzonele Nr.4,5 a zonei
economice libere, or.
Streni ( C11020)
4 mbuntirea condiiilor c. Rciula, Hrjauca, APL II Clrai 2 parteneri 94 761 000 36 luni 10,35 km drum Nr. persoane cu
social economice n cele Mndra, Palanca i reabilitat acces mbuntit
5 localiti (Rciula, Leordoaia
Hrjauca, Mndra, (r. Clrai)
Palanca i Leordoaia)
prin renovarea drumului
( C11045)
5 mbuntirea condiiilor s. Cbieti, Ursari, APL II Clrai 5 parteneri 63 336 115 36 luni 11,7 km de drum Nr. persoane cu
social economice n cele Buda, Prjolteni, reabilitat acces mbuntit
5 localiti (Prjolteni, Horodote 19 instituii publice
Horodite, Buda, Ursari, (r. Clrai) cu conexiuni la drum
Cbieti) prin renovarea com. Lozova renovat
drumului ( C11046) (r. Streni)
6 Reabilitarea i or. Streni, c. APL II Streni 3 parteneri 74 079 790 24 luni 21,0 km drum 32 400 persoane cu
modernizarea drumului Gheluza, s. Recea, 3 asociai reabilitat acces mbuntit
regional L442 Streni s. Zubreti, s. 80 de ageni
Voinova, Raionul Chirianca, s. economici activi cu
Streni ( C11048) Voinova acces mbuntit
(r. Streni)
7 Reabilitarea drumului c.Bardar, Rusetii APL II Ialoveni 4 parteneri 155 531 250 36 luni 22,79 km de drum 18 225 persoane cu

15
(L464) R3 Rusetii Noi Noi, Vsieni, Ulmu reabilitat acces mbuntit
Ulmu M1 (E581) (r. Ialoveni) 182 de ageni
(C11062) economici activi cu
acces mbuntit
40 instituii publice
cu acces mbuntit
8 Reabilitarea drumului de s. Vrzreti APL II Nisporeni 2 parteneri 25 022 270 10,300 km de drum 65 581 persoane cu
la cea mai veche (r.Nisporeni) 1 asociat reabilitat acces mbuntit
mnstirea din
Republica Moldova,
satul Vrzreti spre
traseul internaional M1
(C11094)
9 mbuntirea calitii i s. Izbite, s. Cruglic, APL I 6 parteneri 91 092 350 24 luni 14,2 km de drum 15 125 persoane cu
a accesului pe poriunea s. Ohrincea, s. s. Izbite reabilitat acces mbuntit
de drum Rculeti Jevreni, com., 102 de ageni
Coridorul 11-M21 ( Rculeti economici activi cu
C11138) (r. Criuleni) acces mbuntit
38 instituii publice
cu acces mbuntit
10 Traseul de conectare c.Lpuna, Pacani, APL II Hnceti 6 parteneri 70 000 000 36 luni 26,5 km de drum 17 000 persoane cu
ntre R-33 i M-1 Drum Secreni, Bolun, reabilitat acces mbuntit
al speranei de Iurceni i Cristeti
relansareeconomic a (r. Hnceti, r.
satelor din lunca rului Nisporeni)
Lapunia din raioanele
Nisporeni i Hnceti (
C11142)
Nr. proiecte Investiii Indicatori
necesare
aprobate de CRD
Total Proiecte

Indicatori de produs Indicatori de rezultat


Centru

10 proiecte 969 116 585 138,419 km de drum reabilitat 356 331 persoane cu
10,2 km drum construit acces mbuntit
1 574 ageni economici
activi cu acces
mbuntit

16
Msura 1.2 mbuntirea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare
Proiectele propuse pentru implementarea acestei msuri implic aciuni orientate spre extinderea acoperirii cu servicii de
alimentare cu ap i sanitaie, mbuntirea infrastructurii i calitii serviciilor i eficientizarea operaional a serviciilor
de AAC. n implementarea msurii i pentru obinerea rezultatelor imediate n creterea numrului populaiei cu acces la
servicii mbuntite de AAC va fi promovat abordarea etapizat privind dezvoltarea serviciilor stabilit n Programul
Regional Sectorial n domeniul AAC elaborat n corelare cu prevederile Strategiei naionale de AAC, aprobat prin HG nr.
199 din 20.03.2014.
Pentru aceast msur au fost aprobate pentru finanare din FNDR 5 proiecte, care vor fi implementate n perioada 2017-
2020. Totodat sunt incluse pentru finisare trei proiecte din DUP 2013-2016, iniiate n perioada 2014-2015 (Tabelul 1.1.2).
n total, Tabelul 1.1.2 include 8 proiecte, pentru care vor fi alocate surse financiare din FNDR.
Pentru Msura 1.1 sunt incluse i 5 proiecte, elaborate cu suportul GIZ, n baza PRS n domeniul DRL (Tabelul 1.1.2).
Tabelul 1.1.3 conine 7 proiecte, selectate n cadrul CPP nr. 3, dar care nu au fost aprobate pentru finanare din FNDR.
Pentru aceste proiecte, CRD Centru, Consiliile raionale, ADR Centru vor cuta surse de finanare din fonduri interne, ct i
externe.
Indicatori de produs:
Numrul de km de reea de ap reabilitat/reconstruit (km)
Numrul de km de reea de canalizare reabilitat/reconstruit (km)
Indicatori de rezultat:
Numrul persoanelor cu acces mbuntit la servicii de ap i sanitaie
Numrul agenilor economici activi conectai la reea de ap i sanitaie
Numrul locurilor de munc nou create

Tabelul 1.2.1 Proiecte n domeniul AAC cu acoperire financiar

17
Proiecte aprobate pentru finanare din Fondul Naional de Dezvoltare Regional
Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Nr. Costul proiectului (lei) Durata Indicatori de Indicatori de
(Codul proiectului) parte proiectului produs rezultat
neri
Total FNDR Contr.
local/
Alte surse
1 Construcia staiei or. Teleneti APL I 2 29 685 070 19 261 270 10 423 800 24 luni 18 km reea de 11 locuri noi de
raionale de epurare i s. Ineti Teleneti canalizare munc create
dezvoltarea sistemului (r. Teleneti) construit; 1 617 conexiuni la
public de canalizare i 3 staii de pompare reelele construite
epurare a apelor uzate la construite; 11 300 persoane cu
nivel intercomunitar 1 staie de epurare acces mbuntit la
construit serviciile de
canalizare
2 mbuntirea calitii s. Negrea, APL I Sofia 3 24 156 000 24 156 000 0 12 luni 27,6 km reea de 11 locuri noi de
vieii populaiei rurale s. Blceana, canalizare munc create
prin construcia s. Sofia construit 5 300 persoane cu
sistemelor de ap (r. Hnceti) 4 staii de pompare acces mbuntit la
potabil i de canalizare, serviciile de
regionalizarea serviciilor canalizare
comunale
3 Construcia staiei com. APL II 2 44 995 310 44 995 310 0 36 luni 58,05 km reea de 50 locuri noi de
raionale de epurare i Vrzreti Nisporeni canalizare munc create
dezvoltarea sistemului or. Nisporeni construit 19 102 persoane cu
public de canalizare i (r. 1,1 km reea de acces mbuntit la
epurare a apelor uzate la Nisporeni) canalizare renovat serviciile de
nivel intercomunitar 2 staii de pompare canalizare
construite
4. Crearea sistemului s.Cotiujenii Primria 4 61 447 220 39 966 100 8 527 157 36 luni 36 km reele de 11 269 persoane
integrat de Mari, Cotiujenii apeduct cu acces
aprovizionare cu ap s.Cueluca, Mari, r-nul contribuie 7 km reele de mbuntit la
potabil i a sistemului Gara oldneti proprie canalizare serviciile de
de canalizare n nou Coblea, aprovizionare cu
12 953 963
localiti din partea de s.Coblea, ap
Nord-Vest a r-nul s.Dobrua,
- FEN
oldneti ( C12059) s.Zahorna,
s.Receti,

18
s.Pohoarna,
s.Rogojeni
(r.oldneti
)
5. Construcia apeductului s.Brtuleni, APL II 5 35 082 770 34 734 150 348 620 24 luni 29,838 km de evi 17 594 persoane
de Aprovizionare cu ap Crneti, Nisporeni de ap potabil cu acces
potabil a 13 localiti Boldureti, construite mbuntit la
din raioanele Nisporeni Chilioaia, serviciile de
i Ungheni ( C12092) Bceni,
aprovizionare cu
Valea-
Trestieni,
ap
57 instituii publice
Odobeti,
Isicani, conectate
Luminia, 100 de ageni
Seleeni i economici activi
raionul conectai
Ungheni
satele
Mcreti i
Frsneti
(r.
Nisporeni)
6. Reconstrucia i 31 localiti APL II 17 22 776 498 21 683 822 1 092 676 24 luni 4,6 km reea de 40 000 persoane
modernizarea sistemului (r. Ungheni) Ungheni apeduct cu cu acces
regional de construit mbuntit la
aprovizionare cu ap serviciile de
pentru 40 mii locuitori
aprovizionare cu
din 31 localiti, raionul
Ungheni ( C12016)
ap
143 de ageni
economici activi
conectai

7. Apeduct magistral or. Ialoveni, APL II 3 33 420 390 27 921 530 5 498 860 24 luni 14,809 km de 25283 persoane
pentru localitatea s. Bardar, s. Ialoveni apeduct construit; cu acces
Bardar, Rusetii Noi Rusetii Noi 7,673 km reelele de mbuntit la
(etapa 2) i reele de (r. Ialoveni) canalizare serviciile de
canalizare pentru or. construite;
aprovizionare cu
Ialoveni ( C12061)

19
ap
342 ageni
economici activi
conectai
3 ntreprinderi
municipale de
prestare a
serviciilor
comunale create
8. Sisteme regionale ap- or. Hnceti, APL II 6 21 658 010 21 658 010 - 36 luni 19,7 km reele de 1 600 gospodrii
canal garania sntii Frldeni, Hnceti ap potabil noi conectate la
noastre ( C12039) Bueni, construite apeduct
Bozieni,
Logneti i
Mereeni
(r. Hnceti)
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total FNDR Indicatori de produs Indicatori de rezultat
8 273 221 268 234 376 192 104,947 km reele de ap 129 848 persoane cu
potabil acces mbuntit la
construite/reabilitate serviciile de
Total FNDR

119,423 km reelele de aprovizionare cu ap i


canalizare construite
sanitaie
72 locuri de munc noi
create
585 ageni economici
conectai
Nr. conexiuni la reelele
construite

20
Tabelul 1.2.2. Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul aprovizionrii cu ap i de canalizare
Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul aprovizionrii cu ap i de canalizare
Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Parteneri Costul Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
proiectului proiectului
(euro)
1. Proiectul mbuntirea or. Ungheni APL I 4 parteneri 46 711 392 24 luni 17 670 m extindere 16 500 persoane vor beneficia de
serviciilor de alimentare s.Zagarancea Ungheni reelei de distribuie msuri investiionale
cu ap i de canalizare n s. Semeni a apei
oraul Ungheni s. Petreti 5.600 m reele de
(r. Ungheni) canalizare
2. Proiectul mbuntirea or. Streni APL I 1 partener 23 908 883 24 luni 6 751 m reele de 21.091 locuitori vor beneficia de
i extinderea serviciilor s. Sirei Streni distribuie a apei servicii de alimentare cu ap
de ap i de canalizare n (r. Streni) 8 500 m aduciuni de mbuntite
oraul Streni ap

3. Proiectul mbuntirea or. Ialoveni APL I 1 partener 5 844 890 24 luni 1 080 m aduciune 1 875 conectri suplimentare la
serviciilor de alimentare s. Miletii- Ialoveni reabilitat apeduct
cu ap n oraul Ialoveni Mici 8 351 m reele de
1 188 conectri suplimentare la sistem
(r. Ialoveni) apeduct
de canalizare
1 staie de pompare
a apei
11 940 m reele de
canalizare
4. Proiectul Reconstrucia or. Hncesti APL I 5 parteneri 33 173 074 24 luni 81 725 m extindere 700 conectri suplimentare la sistem
i modernizarea s. Mereeni Hnceti reele de canalizare de canalizare
sistemului de canalizare s. Logneti
n raionul Hnceti s. Frldeni
s. Bozieni
s. Bueni
(r. Hnceti)
5. Proiectul Extinderea or. Clrai APL I 3 parteneri 25 684 771 24 luni 3 900 m extindere 20 307 persoane vor beneficia de
serviciilor de ap i de s. Novaci Clrai apeduct msuri investiionale n alimentare cu
canalizare n raionul s. Nicani 12 000 m reabilitare ap i canalizare.
Clrai s. Puleti sistem de alimentare
(r. Clrai) cu ap

21
Nr. proiecte Investiii necesare Indicatori
(euro)
135 323 010 58 252 m 59 773 persoane vor
Total CPV

5 proiecte construire/extindere beneficia de msuri


reele de apeduct investiionale
99 265 m
construire/extindere
reele de canalizare

Tabelul 1.2.3 Proiecte n domeniul AAC fr acoperire financiar

Proiecte aprobate de CRD Centru


Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Parten Costul Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
(Codul proiectului) eri proiectului proiectul
(lei) ui
Total

1 mbuntirea i or. Clrai, s. APL I Clrai 4 37 424 740 36 luni 28 800,70 m sistem de 40 234 gospodrii noi
Extinderea serviciilor de Novaci, s Nicani, s. alimentare cu ap potabil conectate la apeduct
ap i canalizare n raionul Puleti 18 171,9 m sistem de 8 000 gospodrii noi
Clrai ( oraul Clrai, (r. Clrai) canalizare conectate la sistem de
satele Novaci, Nicani, canalizare
Puleti) ( C12002) 31 ageni economici
conectai
18 instituii publice
conectate
2 Asigurarea cu ap potabil Or. Corneti, APL I 6 21 376 470 24 luni 2 staii de pompare; 12 234 gospodrii noi
a 12234 locuitori din 8 s.Romanovca, Corneti 12 turnuri de ap; conectate la apeduct
localiti, raionul Ungheni s.Corneti, s. 58 568 m sistem de 52 ageni economici
( C12017) Tecureni, s. Rdenii alimentare cu ap conectai
Vechi, s. Bumbta, s. 32 instutuii publice
Boghenii Noi, s. conectate
Mirceti, Poiana
(r.Ungheni)
3 mbuntirea i or. Streni APL I Streni 1 37 035 760 24 luni 15 251 m sistem de 280 de ageni economici
22
extinderea serviciilor de alimentare cu ap conectai
ap i de canalizare n or. 1 staie construit de
Streni i localitile clorinare
nvecinate, Regiunea 58 300 m
Centru ( C12021) reele de canalizare
4 Evacuarea i epurarea s.Grozeti APL I 4 23 289 790 36 luni 4 staii de pompare a apei 2 099 gospodrii
apelor reziduale n satul (r.Nisporeni) Grozeti 1 staie de epuraare conectate la sistem de
Grozeti, Raionul 16 000 m reea de canalizare
Nisporeni ( C12030) canalizare
5 Management integrat al Or. Ungheni, c. Primria 2 40 999 263 11 154 m apeduct 1200 consumatori
sistemului de alimentare Zagarancea oraului reabilitat; conectai la apeduct
cu ap i canalizare n (r. Ungheni) Ungheni 4 870 m extindere sistem
raionul Ungheni ( C12074) canalizare;
1 staie de epurare a
apelor uzate
6 mbuntirea calitii c. Prlia, APL I 5 29 360 240 24 luni 27 472 m apeduct 10 000 consumatori
vieii a peste 10000 de Agronomovca, Buila construit conectai la apeduct
locuitori din 8 sate ale Todireti, Buila i 4 staii radio pentru
raionului Ungheni prin Chirileni rezervoarele acvatice;
acces la apa potabila ( (r. Ungheni) 5 ntreprinderi municipale
C12089) n primriile beneficiare
dotate
7 Montarea conductelor de s.Miletii Mici, APL I Miletii 2 46 400 000 24 luni 43 000 m reea de 15 000 consumatori
canalizare pentru utiliti s.Piatra Alb, Mici canalizare conectai la sistem de
i sanitaie ( C12127) or.Ialoveni canalizare
(r. Ialoveni)
Nr. proiecte Investiii necesare Indicatori
Total aprobate de

Indicatori de produs Indicatori de rezultat


CRD Centru

7 proiecte 235 886 263 141 245.70 m apeduct 63 668 consumatori


construit (141,245 km) conectai la apeduct
140 341,90 m reea de 25 099 consumatori
canalizare construit conectai la sistem de
(140,342 km) canalizare

23
Msura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor solide la nivel regional
Proiectele propuse presupun activiti menite s contribuie la eficientizarea managementului deeurilor menajere solide n
RDC prin sensibilizarea cetenilor privind gestionarea integrat a deeurilor solide, dezvoltarea infrastructurii de
management a deeurilor solide, cooperarea intercomunitar n vederea construirii unui sistem eficient de management al
deeurilor, promovarea practicilor de colectare selectiv a deeurilor, sporirea calitii i eficienei serviciilor operatorilor
regionali din domeniu, etc.
Pentru POR 2017-2020 de ctre CNCDR nu au fost aprobate pentru finanare din FNDR proiecte n domeniul MDS.
Pentru Msura 1.1 sunt incluse i 5 proiecte, fr acoperire financiar (Tabelul 1.3.2).
Indicatori de produs:
Numrul platformelor construite
Numrul containerelor procurate
Indicatori de rezultat:
Numrul localitilor conectate la sistemul de colectare selectiv a deeurilor
Numrul cetenilor beneficiari
Numrul locurilor de munc nou create

Tabelul 1.3.2 Proiecte n domeniul MDS fr acoperire financiar

Proiecte aprobate de CRD Centru


Nr. Denumirea proiectului (codul Locaia Aplicant Parten Costul Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
proiectului) eri proiectului proiect
(lei) ului

1 Sistem de management al 74 localiti din APL II 33 33 581 514 24 luni 1 Sistem de salubrizare 33 localiti conectate la
deeurilor solide n 74 localiti raionul Ungheni Ungheni 81 de gunoiti stihiinice sistemul de colectare
ale raionului Ungheni ( C13013) lichidate, selectiv a deeurilor
24
5800 containere 108 000 ceteni
procurate, informai
266 platforme construite 30 de locuri de munc c
450 urne pentru gunoi reate
stradal
1 ntreprindere dotat i
extins ca arie de
activitate
2 Extinderea i modernizarea s. Selite, Lucaeuca, APL I Orhei 4 11 577 000 12 luni 1 buldozer procurat 48 000 locuitori
sistemului local existent de Mana, Pohorniceni, 1 autospecial pentru conectai la sistem de
management al deeurilor n or. Piatra, Jeloboc, mturarea strzilor salubrizare,
Orhei i 9 localiti rurale vecine Zorile, Ocnia-rani procurat 1500 de ageni
( C13080) i Incule 1 autospecial modern economici conectai
(r. Orhei) pentru transportarea 30 de instituii publice
deeurilor procurat conectate
300 de eurocontainere i 9 localiti conectate la
500 de euro-pubele sistemul de colectare
instalate selectiv a deeurilor
11 locuri de munc nou-
create.
3 mbuntirea managementului oraul Nisporeni APL II 18 24 930 000 24 luni 176 de platforme 65 000 locuitori
deeurilor solide n raioanele (r. Nisporeni) Nisporeni construite conectai la sistem de
Nisporeni, Streni i Clrai ( 800 euro-containere salubrizare
C13096) amplasate 19 localiti conectate la
2 uniti speciale de sistemul de colectare
transport selectiv a deeurilor
1 compactor procurat
1 staie de transfer
9 mii tomberoane
individuale
4 Construcia centrului Climuii de Jos, Pr. 18 66 848 220 24 luni 1 Centru Intercomunitar 31 796 locuitori
intercomunitar de management Coblnea, Cumirca, oldneti de Management al conectai la sistem de
al deeurilor solide din s. Parcani, Poiana, Deeurilor din s. Parcani r- salubrizare
Parcani rn. oldneti ( C13125) Rspopeni, Salcia, nul oldneti construit 19 localiti conectate la
Smcani, estaci, sistemul de colectare
Dobrua, Pohoarna, selectiv a deeurilor
Rogojeni, Lipceni,
Mihuleni, Hligeni,
ipca, Olicani
25
(r.oldneti, r.
Rezina)
5 Extinderea serviciului de s. Srcova, Piscreti, APL I Srcova 4 10 200 000 24 luni 135 de platforme 11 110 ceteni
management de deeuri solide areuca, ahnui, construite informai
din rn. oldneti n 7 sate din Saharna, Cinieui, 540 tomberoane 7 localiti conectate la
Rezina ( C13128) Mateui achiziionate sistemul de colectare
(r. Rezina) 24 ha de gunoiti selectiv a deeurilor
neautorizate recultivate
Nr. proiecte Investiii Indicatori
necesare
aprobate de CRD

Indicatori de produs Indicatori de rezultat


Total proiecte

5 proiecte 147 136 734 577 platforme construite 263 906 ceteni
Centru

7940 containere procurate beneficiari


87 localiti conectate
la sistemul de
colectare selectiv a
deeurilor

Msura 1.4 Creterea eficienei energetice a cldirilor i serviciilor publice


Aceast msur implic activiti ce contribuie la sporirea eficienei energetice a cldirilor publice din sectorul educaional,
medical, administrativ, social, etc., precum i a spaiilor publice. Msura are la baz prevederile Programului Regional
Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de Dezvoltare Centru. Pentru realizarea acestei msuri sunt ncurajate
iniiativele de eficientizare energetic a cldirilor publice, care substanial contribuie la atingerea intei regionale i
corespunztor a celei naionale de economisire a energiei.
Pentru aceast msur au fost aprobate pentru finanare din FNDR 6 proiecte, care vor fi implementate n perioada 2017-
2020. Totodat sunt incluse pentru finisare dou proiecte, iniiate n perioada 2015-2016, implementate cu suportul GIZ. n
total, Tabelul 1.4.1 include 8 proiecte, pentru care vor fi alocate surse financiare din FNDR i GIZ.
Pentru Msura 1.4 sunt incluse i 4 proiecte, elaborate cu suportul GIZ, n baza PRS n domeniul EE (Tabelul 1.4.2).
Tabelul 1.4.3 conine 6 proiecte, selectate n cadrul CPP nr. 3, dar care nu au fost aprobate pentru finanare din FNDR.
Pentru aceste proiecte, CRD Centru, Consiliile raionale, ADR Centru vor cuta surse de finanare din fonduri interne, ct i
externe.
26
Indicatori de produs:
Numrul m2 ferestre i ui schimbate
Numrul m2 perei exteriori izolai termic
Indicatori de rezultat:
Numrul persoanelor sevite/beneficiare
Numrul localitilor deservite

Tabelul 1.4.1 Proiecte n domeniul EE cu acoperire financiar


Proiecte aprobate pentru finanare din Fondul Naional de Dezvoltare Regional
Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Nr. Costul proiectului (lei) Durata Indicatori de Indicatori de
(codul proiectului) Parte proiectului produs rezultat
neri
Total FNDR Contr.
local/
Alte surse
1. Eficientizarea energetic or.oldnet CR 4 66 848,22 6 025 522 66 848,22 7 luni 2 848 m2 ferestre i 31 796 locuitori
a edificiului a Centrului i, oldne ui schimbate deservii
de Sntate oldneti ( (r.oldneti ti 705,74 m2 perei 19 localiti
C14034) ) exteriori izolai deservite
termic
2. mbuntirea eficienei Or. Orhei APL II 3 8 670 960 8 070 960 600 000 12 luni 451,6 mp de 300 000 locuitori
energetice a blocului (r. Orhei) Orhei geamuri deservii
chirugical al IMSP 2 439,3 mp de 149 localiti
Spitalul raional Orhei ( suprafa perei deservite
C14004) exteriori a blocului
chirurgical izolai
termic
2
3. Sporirea eficienei s.Prta APL I 5 7 806 560 7 726 570 79 990 18 luni 3027 m perei 3700 locuitori
energetice a instituiei (r. Dubsari) Prta termoizolai deservii
de nvmnt regionale
din s. Prta R. Dubsari (
C14022)
4. Eficientizarea energetic s. Cioara, APL II 2 11 633 674 11 633 674 0 30 luni 2 805 m2 perei 195 000 locuitori
a cldirilor publice - un (r.Hnceti) Hnceti exteriori deservii
imperativ al Autoritilor s. Bravicea termoizolai
27
Publice Locale din (r. Clrai)
Raioanele Hnceti i
Clrai ( C14040)
5. Creterea eficienei s.Hrbov APL I 1 9 443 880 9 443 880 0 12 luni 1 852 m2 perei 5 456 locuitori
energetice a grdiniii de (r. Anenii Hrbov termoizolai deservii
copii i iluminrii Noi) 33 m2 ui i ferestre
stradale s. Hrbov
Anenii Noi ( C14139)
6. mbuntirea eficienei Or. APL II 92 985 880 25 000 000 381 083,29 24 luni 1 172,36 m2 usi si 65 000 locuitori
energetice a Spitalului Nisporeni Nisporen ferestre deservii
Raional Nisporeni ( (r.Nisporeni) i 2 450 m2 pereti
C14091) exteriori
termoizolai
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total FNDR

6 Total FNDR Indicatori de produs Indicatori de rezultat


130 607 802,22 679 900 606 4 504,96 m2 usi si ferestre 600 952 locuitori deservii
Termoizolai
13 279,04 m2 pereti
termoizolai
Proiecte finanate din alte surse
Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Costul Sursa de finanare Durata proiectului Indicatori de Indicatori de
proiectului produs rezultat
(lei)
1 Creterea eficienei Or. Orhei CR Orhei GIZ 24 luni 3000 m2 pereti 124 971 locuitori
energetice la spitalul 10 657 849 exteriori deservii
regional Orhei termoizolai
2 ProiectulSporirea or. Clrai CR 7 449 549 GIZ 12 luni - 77 764 locuitori
eficienei energetice a Clrai deservii
IMSP Spitalul Raional
Clrai din oraul
Clrai
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total Alte
surse

2 18 107 398 3000 m2 pereti exteriori termoizolai 202 735 locuitori deservii

28
Concepte de Proiecte Viabile elaborate n baza PRS n domeniul eficienei energetice
Codul Denumirea proiectului Locaia Aplicant Costul proiectului (euro) Durata Indicatori de Indicatori de
proiectu proiectului produs rezultat
lui
1 Sporirea eficienei energetice a or. Ungheni CR Ungheni 2 677 771 23 luni 6502 m perei 117 267
Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" (r. Ungheni) izolai locuitori
din oraul Ungheni 1417 m deservii
ferestre/ui
nlocuite;

2 Sporirea eficienei energetice a or. oldneti CR oldneti 2 028 393 23 luni 4 981 m - 41 939 locuitori
Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" (r.oldneti) suprafaa izolat deservii
din oraul oldneti a pereilor n jur
1 114 m
suprafaa
ferestrelor/uilo
r nlocuite n jur
3 Sporirea eficienei energetice a s. Holercani CR Dubsari 1 224 623 20 luni 3298 m suprafaa 35 316 locuitori
Liceului Teoretic "Holercani" din (r. Dubsari) izolat a pereilor n deservii
satul Holercani jur
697 m suprafaa
ferestrelor/uilor
nlocuite n jur
4 Sporirea eficienei energetice a Or. Streni CR Streni 958 530 20 luni 2154 m suprafaa 92 284 locuitori
Liceului Teoretic "Ion Vatamanu" din (r. Streni) izolat a pereilor n deservii
oraul Streni jur
605 m suprafaa
ferestrelor/uilor
nlocuite n jur
Nr. proiecte Investiii Indicatori
tal
To

CP
V

29
4 6 889 317 16 935 m suprafaa 286 806 locuitori deservii
izolat a pereilor n jur
3 833 m suprafaa
ferestrelor/uilor nlocuite
n jur

Tabelul 1.4.3 Proiecte n domeniul EE fr acoperire financiar


Proiecte aprobate de CRD Centru, fr acoperire financiar
Nr. Denumirea proiectului (Codul Locaia Aplicant Parten Costul Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
proiectului) eri proiectului proiectului
(lei)

1 Creterea eficienei energetice a c. APL I - 7 221 524 12 luni 483,06 m2 de ferestre i ui Nr. locuitori deservii
cldirii Grdiniei de copii Nr.1 Crasnoarmeiscoe Crasnoar schimbate,
din com. Crasnoarmeiscoe ( (r. Hnceti) meiscoe 2 621,75 m2 a pereilor
C14008) exteriori va fi izolat termic
2 Msuri de eficientizare Or. Ungheni APL II 11 9 437 036 18 luni 352 m2 de ferestre 722 363 locuitori deservii
energetic la Instituia Medico (r. Ungheni) Ungheni montate
Sanitar Public Centrul de 4065 m2 de perei exteriori
Sntate Ungheni ( C14015) termoizolai i finisai
3 Conservarea energiei termice a s. Cojuna APL I 5 205 047 12 luni 103 m2 de ferestre i ui Nr. locuitori deservii
grdiniei nr.1 din s. Cojuna ( (r. Streni) Cojusna schimbate,
C14023) 2457 m2 de perei izolai;
4 mbuntirea eficienei s.Peresecina (r. APL I 1 10 160 197 20 luni 7031 m.p. perei exteriori 8 114 locuitori deservii
energetice a blocului liceului Orhei) Pereseci termoizolai i reparai
teoretic ,,A. Donici i a blocului na
claselor primare din satul
Peresecina ( C14033)
5 Prin eficien Energetic spre Or. Clrai APL II 2 15 828 150 24 luni 210,05 m2 schimbarea uilor 78 800 locuitori deservii
2
educaie de calitate ( C14043) (r. Clrai) Clrai 3 120 m termoizolarea
exterioar a cldirilor
6 Sporirea eficienei energetice a or. Streni APL II 3 17 282 659 24 luni 2375 mp de perei exterior Nr. locuitori deservii
liceului teoretic ,,Ion Vatamanu (r. Streni) Streni renovai i izolai termic a
din or. Streni (C14049) pereilor
523 mp geamuri i ui
nlocuite

30
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total proiecte
aprobate de
CRD Centru
65 134 613 Indicatori de produs Indicatori de rezultat
6 proiecte 1671,11 mp geamuri i ui nlocuite 809 277 locuitori deservii
19 212,75 mp de perei exterior renovai
i izolai termic a pereilor

Msura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale i diversificarea infrastructurii de afaceri


Aceast msur prevede mbuntirea planificrii regionale sectoriale, creterea competitivitii ntreprinderilor pe
pieele interne i externe prin stimularea inovrii i cooperrii economice. Potenialul economic al regiunii va fi consolidat
prin crearea unui mediu de afaceri mai favorabil pentru industriile productoare i mbuntirea condiiilor pentru
demararea i gestionarea activitilor economice n regiune. Dezvoltarea forei de munc competitive, cu aptitudini
potrivite necesitilor actuale i celor viitoare ale pieei, prin educaie, instruire i recalificare profesional vor alimenta
competitivitatea economic a regiunii i va spori atractivitatea pentru investitori.
Pentru aceast msur au fost aprobate pentru finanare din FNDR 2 proiecte, care vor fi implementate n perioada 2017-
2020 (Tabelul 2.2.1).
Tabelul 2.2.3 conine 4 proiecte, selectate n cadrul CPP nr. 3, dar care nu au fost aprobate pentru finanare din FNDR.
Pentru aceste proiecte, CRD Centru, Consiliile raionale, ADR Centru vor cuta surse de finanare din fonduri interne, ct i
externe.
Indicatori de produs:
Numrul m2 cldire renovat
Numrul m2 perei exteriori izolai termic
Indicatori de rezultat:
Numrul afacerilor iniiate n ciclu de incubare
Numrul locurilor de munc nou create

31
Tabelul 2.2.1 Proiecte n domeniul economiei regionale cu acoperire financiar

Proiecte aprobate pentru finanare din Fondul Naional de Dezvoltare Regional


Codul Denumirea proiectului Locaia Aplicant Parte Costul proiectului (lei) Durata Indicatori de Indicatori de
proiectu neri proiectului produs rezultat
lui
Total FNDR Contr.
local/
Alte surse
1 Incubator regional de C. Lozova APL I 12 24 300 000 19 300 000 5 000 000 32 luni 3100 m2 cldire 30 afaceri iniiate n
afaceri i dezvoltare (r. Streni) Lozova renovat ciclu de incubare
comunitar n raioanele 900 m drum de
Streni, Clrai i acces spre Centru
Hnceti ( C22060) construite.
2 Incubator de afaceri s. Slobozia- APL II 2 5 450 000 5 450 000 0 24 luni - 12 afaceri iniiate n
(C22135) Duca Criuleni ciclu de incubare
(r. Criuleni) 30 de locuri de
munc noi
Nr. proiecte total pentru Msura 1.1 Investiii Msura 1.1 Indicatori Msura 1.1
Msura 2.2
Total FNDR

Total FNDR Indicatori de produs Indicatori de rezultat


2 29 750 000 24 750 000 - 42 afaceri iniiate n ciclu
de incubare
30 de locuri de munc noi

Tabelul 2.2.2 Proiecte din domeniul economiei regionale fr acoperire financiar


Proiecte aprobate de CRD Centru
Nr. Denumirea proiectului (Codul Locaia Aplicant Parte Costul proiectului Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
proiectului) neri (lei) proiectul
ui

1 Dezvoltarea infrastructurii de S. Telia APL I Telia 2 23 522 100 24 luni 3 175 m Hal 30 afaceri iniiate n ciclu
afaceri prin crearea unui parc (r. Anenii reconstruit de incubare
industrial n s. Telia rn Anenii Noi Noi) 90,92 m drum construit 5 de locuri de munc noi
(C22076) 1 645,4 m de apeduct
341,9 m de canalizare
32
2 mbuntirea infrastructurii de S. Negrea APL I Negrea 2 20 721 449 24 luni 4500 m.p. spaiu 10 afaceri iniiate n ciclu
susinere a dezvoltrii sectorului (r. Hnceti) renovat de incubare
privat prin crearea Incubatorului 50 de locuri de munc noi
Tehnologic i de Afaceri (ITA)
START (C22106)
3 Valorificarea i dezvoltarea or. Streni APL I 2 28 555 191,92 36 luni 11,4595 ha pregtit i 32 de ntreprinderi
platformei industriale a or. Streni Streni conectat la rezidente care activeaz la
prin dezvoltarea infrastructurii de infrastructura de utiliti moment n platforma
afaceri n PI CAAN (C22109) publice industrial
275 m apeduct conectat
170 m sistem de
canalizare
4 Crearea conexiunilor s. Bogzeti, APL I 4 37 254 020 17 luni 4 km drum de acces 37 de rezideni privai
infrastructurale regionale aferente (r. Teleneti) Bogzeti, reabilitat n asfalt 7 companii rezidente
parcului tehnologic regional 36 336 m i platforma internaionale
Teleneti ( C22140) construit 370 de locuri de munc noi
Nr. proiecte Investiii Indicatori
necesare
aprobate de CRD
Total proiecte

110 052 760,92 Indicatori de produs Indicatori de rezultat


Centru

4 7 675 m Hal reconstruit 72 afaceri iniiate n ciclu


490,92 km drum de acces reabilitat de incubare
1920,4 m apeduct conectat 44 rezideni cu condiii
511,9 m sistem de canalizare mbuntite
425 de locuri de munc noi

Msura 2.3 Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii


Domeniul turismului, n general, i al turismului rural, n particular, este susinut de un valoros potenial turistic al Regiunii
de Dezvoltare Centru. Elaborarea unui Program Regional Sectorial n domeniul dezvoltrii turismului va contribui la
identificarea instrumentelor i modalitilor de impulsionare a valorificrii acestui potenial, sporirea vizibilitii turistice i
implementarea de proiecte orientate spre dezvoltarea obiectivelor turistice.
Pentru aceast msur au fost aprobate pentru finanare din FNDR 3 proiecte, care vor fi implementate n perioada 2017-
2020. Totodat sunt incluse pentru finisare dou proiecte, iniiate n perioada 2015-2016. n total, Tabelul 2.3.1 include 5
proiecte, pentru care vor fi alocate surse financiare din FNDR.

33
Tabelul 2.3.3 conine 12 proiecte, selectate n cadrul CPP nr. 3, dar care nu au fost aprobate pentru finanare din FNDR.
Pentru aceste proiecte, CRD Centru, Consiliile raionale, ADR Centru vor cuta surse de finanare din fonduri interne, ct i
externe.
Indicatori de produs:
Numrul obiectivelor turistice renovate
Numrul localitilor dotate cu infrastructur turistic
Indicatori de rezultat:
Numrul persoanelor cu acces la infrastructura turistic
Numrul turitilor atrai anual
Tabelul 2.3.1 Proiecte cu acoperire financiar

Proiecte aprobate pentru finanare din Fondul Naional de Dezvoltare Regional


Nr. Denumirea proiectului Locaia Aplicant Nr. Costul proiectului (lei) Durata Indicatori de Indicatori de
(Codul proiectului) parte proiectului produs rezultat
neri
Total FNDR Contr.
local/
Alte surse
1. Traseul turistic n 9 s. Drguenii APL I 6 11 097 026 11 097 026 - 24 luni 3 muzee renovate i 22500 persoane cu
localiti crearea Noi; Ulmu amenajate; acces la
oportunitilor de com.Rusetii 1 parc amenajat; infrastructura
investire n turism Noi; 1 popas turistic turistic
s. Vsieni; amenajat;
s. Suruceni; 8 indicatori (intrri)
s. Bursuc; n localiti;
s. Cpriana
s. Ulmu

2. Deschiderea traseului Primria APL II 1 23 500 000 23 500 000 - 24 luni 2 monumente 1 loc de munca
turistic (Vama Veche Stolniceni Hnceti restaurate creat
Lpuna) prin (r. Hnceti) 12 ha teritoriu 120000 persoane
restaurarea obiectelor amenajat cu acces la

34
de patrimoniu istoric, 2 km drum renovat infrastructura
Conacul Manuc-Bey turistic
din or. Hnceti, Locaia 100 locuri de cazare
geto-dacic din s. create
Stolniceni
3 mbuntirea Or. APL II 7 67 123 021 44 979 601 22 143 420 36 luni 3 localiti dotate cu 65 000 persoane cu
infrastructurii de turism Nisporeni, c. Nisporen parte infrastructur acces la
de mas din regiunea Mileti, i neri turistic infrastructura
Centru ( C23095) Vrzreti, 1 centru de turistic
Lpuna informare turistic circa 1, 5 mln.
(r.Nisporeni, creat vizitatori strini
r.Ungheni, 1 traseu turistic anual
r.Clrai, marcat
r.Hnceti)
4 Valorificarea or. Clrai, APL II 11 28 340 320 27 454 920 885 400 36 luni 1 700 m drum 353 000 persoane
potenialului turistic al s. Sseni, s. Clrai parte renovat cu acces la
regiunii de centru a RM - Palanca, c. neri 10 popasuri turistice infrastructura
rn Streni, Clrai, Hrjuca 1 Scena amfiteatru turistic
Nisporeni i Ungheni ( (r. Clrai) 1 Muzeu renovat Cca 50 000
C23057) s. Vrzreti, 1 Parc renovat vizitatori anual
s. Iurceni,
(r.Nisporeni)
r. Ungheni
s. igneti
(r. Streni)
5 Construcia complexului s. Costeti, APL I 6 32 410 000 22 500 000 9 910 000 24 luni 1 complex turistic 37 618 persoane cu
Turistic Sportiv n satul Moleti, Costeti, parte sportiv construit acces la
Costeti ( C23067) Hansca, neri infrastructura
Zmbreni, turistic
Pojreni i 700 de turiti atrai
oraul anual
Ialoveni
(r. Ialoveni)
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Tota

FND
R
l

5 Total FNDR Indicatori de produs Indicatori de rezultat

35
162 470 367 129 531 547 19 obiective turistice 598 118 persoane cu acces
amenajate la infrastructura turistic
1 complex turistic sportiv
construit
Nr. localiti dotate cu
infrastructur turistic

Tabelul 2.3.2 Proiecte fr acoperire financiar


Proiecte aprobate de CRD Centru
Nr. Denumirea proiectului (Codul Locaia Aplicant Parte Costul proiectului Durata Indicatori de produs Indicatori de rezultat
proiectului) neri (lei) proiectului

1 Dezvoltarea destinaiilor turistice pe c. Srata APL I 3 15 879 540 36 luni 1 traseu turistic marcat cca. 1,5 mln turiti
drumurile istorice din Regiunea Galben, Srata 3 muzee dotate cu utilaj i atrai anual
Centru ( C23031) Lpuna, Galben echipament
Mereni 3 obiective turistice
(r. Hnceti reabilitate
r. Anenii Noi)
2 Valorificarea potenialului turistic i r. Hnceti APL II 5 45 705 720 36 luni 1 ha de parc amenajat 217 000 persoane cu
conservarea motenirii culturale prin r.Ialoveni Hnceti 1,2 km drum reabilitat n acces la infrastructura
reastaurarea i interconectarea oraul Hnceti turistic
monumentelor istorice ntr-un 1 cldire muzeu construit
ansamblu reprezentantiv pentru 1 cldire muzeu renovat
turismul cultural - istoric regional (
C23041)
3 Construcia Complexului Turistic s. Nimoreni APL I 6 7 897 730 33 luni 1 complex turistic sportiv 33 233 persoane cu
Sportiv ( C23047) (r. Ialoveni) Nimoreni construit acces la infrastructura
turistic

4 Dezvoltarea regional a turismului n s. Piatra APL I 3 32 902 270 12 luni 1 conac restaurat 10 577 persoane cu
centrul Republicii Moldova ( C23054) (r. Orhei) Piatra 1 lac amenajat acces la infrastructura
12 km drum de acces turistic
reabilitat
24 km iluminate prin

36
tehnologie de resurse
energetice regenerabile
1 parc din renovat
1 parcare construit
5 Amenajarea traseului turistic ,,Calea 5 localiti APL I 5 11 710 800 18 luni 10 locaii turistice 3 locuri noi de munc
Orheiului ( C23086) r. Orhei Orhei amenajate create
1 obiectiv turistic renovat 58 000 persoane cu
i amenajat acces la infrastructura
5 parcuri amenajate turistic
20 de staii auto renovate
30 de popasuri turistice
amenajate;
6 Amenajarea unei zone publice de Or.Nisporeni APL I 2 22 000 000 5 ha centru de agrement 8000 tineri cu acces la
agreement n or. Nisporeni ( C23097) (r.Nisporeni) Nisporeni amenajat infrastructura turistic

7 Valorificarea durabil a potenialului c. Saharna APL II 3 35 981 430 30 luni 4 edificii de cazare 19 594 persoane cu
turistic n Regiunea Nistrului de Nou Rezina renovate acces la infrastructura
Mijloc prin modernizarea staiunii (r. Rezina) 1 edificiu cu funcie de turistic
turistice Saharna ( C23100) servire a mesei renovat 54 locuri de munc
1 sal de conferine create
amenajat
6782 m2 ci de acces
8 Dezvoltarea durabil i competitiv a or. Rezina APL II 6 56 837 927 30 de luni 1 destinaie turistic 48 105 persoane cu
oraului Rezina prin amenajarea ( r. Rezina) Rezina amenajat acces la infrastructura
structurilor turistice aferente turistic
Complexul Sportiv Rezina ( C23101)
9 Iniiativ de consolidare i dezvoltare c. Bobeica, APL I 1 11 312 830 12 luni 1 Popas turistic (renovat i 62 localiti
a infrastructurii de importan (r. Hnceti) Bobeica amenajat;
regional prin modernizarea 1 teren de joac pentru
popasului turistic Priveghetoarea ( copii amenajat
C23107) 1 teren de fotbal
amenajat
10 Sporirea atractivitii turistice prin c. Donici, APL I 3 6 789 412,42 18 luni 1 bazin restaurat si 7000 persoane cu
construcia i amenajarea traseului Curchi, Donici amenajat acces la infrastructura
turistic Donici - Curchi - Orheiul Vechi Orheiul Vechi, 1 parc tematic amenajat turistic
( C23121) Peresecina, cu personaje din fabule
Smnanca 730 drum construit
(r. Orhei) 2 parcri auto

37
7 km drum rustic amenajat
11 Dezvoltarea actractivitii turistice n c. Dorocaia, APL II 5 25 000 000 24 luni 1 monument reabilitat 35 000 persoane cu
lunca rului Nistru ( C23123) Pohrebea, Dubsari 2 zone de agrement acces la infrastructura
Conia, Prta, amenajate turistic
Ustia, 1 traseu turistic instituit
Holercani,
Marcui,
Oxentea,
Molovata,
Molovata
Nou, Cocieri,
Corjova
(r. Dubsari, r.
Criuleni)
12 Valorificarea patrimoniului existent 22 primrii APL II 3 6 949 572,44 24 luni 1 Mini-hotel construit 22 primrii
,,Petera surprizelor ( C23133) (r.Criuleni, Criuleni 1 Restaurant construit
r.Dubsari, 10 foioare amenajate
r.Orhei) 1 teren de jocuri pentru
copii
1 teren cu echipament
sportiv
Nr. proiecte Investiii Indicatori
Total proiecte
aprobate de
CRD Centru

Indicatori de produs Indicatori de rezultat


12 proiecte 278 967 231,86 Nr. obiective turistice amenajate Nr. persoane cu acces la
Nr. localiti dotate cu infrastructur infrastructura turistic
turistic

Capitolul III. Mecanisme instituionale de implementare


Proiectele cu acoperire financiar din POR Centru sunt implementate de ctre ADR Centru, conform prevederilor legislaiei
n vigoare i procedurilor MO al ADR. Etapele finanrii proiectelor de dezvoltare regional din sursele FNDR:
CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR. ADR iniiaz implementarea propriu-zis a proiectelor n
baza deciziei CNCDR de alocare a mijloacelor financiare conform bugetului FNDR alocat n anul respectiv.

38
ADR semneaz Acord de parteneriat privind implementarea proiectului cu aplicantul i partenerii. n cazul fiecrui
proiect selectat pentru finanare, Agenia de dezvoltare regional, Beneficiarul i partenerii vor semna un Acord de
parteneriat care prevede stabilirea atribuiilor i responsabilitile fiecrei pari, durata desfurrii proiectului,
costurile, sursele de finanare i dup caz, cofinanarea proiectului.
ADR lanseaz activitile de implementare a proiectului. Pentru fiecare proiect n parte, ADR va elabora, dup caz,
Caiete de sarcini i va anuna concursurile de licitaie public pentru angajarea companiilor specializate n realizarea
lucrrilor de reparaie, reconstrucie, construcie, dotare cu echipament tehnic i utilaje, n prestarea de servicii, .a.
necesare pentru implementarea proiectelor. n conformitate cu prevederile legale din domeniu i cu procedurile
stabilite, ADR vor monitoriza implementarea proiectelor i vor asigura utilizarea eficient mijloacelor financiare;
ADR prezint rapoarte MDRC i CRD privind derularea implementrii proiectului. Rezultatele evalurii i monitorizrii
se vor include n rapoarte de monitorizare i evaluare referitoare la fiecare proiect n parte i se vor prezenta MDRC
de ctre ADR.
Concepte de proiecte viabile (CPV) dezvoltate n cadrul proiectului MSPL 2.0, n baza PRS-lor n domenile AAC, MDS i EE a
cldirilor publice, precum i proiectele apropbate n lista de proiecte POR Centru, care sunt n cutarea surselor de
finanare (fr acoperire financiar), dup obinerea finanrii din fondurile naionale sau internaionale vor fi
implementate de ctra APL sau ADR Centru, conform procedurilor stabilite de instituiile finanatoare, n baza unor
contracte de finanare.
CRD Centru, APL din RDC, ali actori regionali, vor ntreprinde aiuni pentru promovarea i atragerea investiiilor pentru
proiectele din POR Centru.
POR Centru poate fi actualizat la necesitate, la propunerea ADR Centru sau membrilor CRD Centru.
Capitolul IV. Surse de finanare
n perioada 2017 2020 proiectele prioritare din DUP 2017-2020 i POR Centru 2017-2020 (Tabelul 1.1.1, 1.2.1,1.3.1,
1.4.1, 2.2.1 i 2.3.1) vor fi finanate din Bugetul de Stat, prin intermediul Fondului Naional de Dezvoltare Regional,
precum i din alte surse de finanare naionale i internaionale prin intermediul partenerilor de dezvoltare, n
conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regional n Republica Moldova. Proiectele
finanate din sursele FNDR, vor fi implementate conform procedurilor MO al FNDR i MO al ADR. Totodat POR Centru
39
conine i proiecte care au acoperire financiar din alte surse dect FNDR, dar care au fost elaborate sau/i sunt
implementate cu suportul ADR Centru.
Pentru implimentarea proiectelor care nu au acoperire financiar (Tabelul 1.1.2, 1.2.2,1.3.2, 1.4.2, 2.2.2 i 2.3.2), CRD
Centru, ADR Centru, APL vor ntreprinde aciuni pentru atragerea surselor din alte fonduri naionale (Fondul Naional
Ecologic (FEN); Fondul Rutier (FR); Fondul pentru Eficien Energetic (FEE); Fondul de Investiii Sociale din Moldova
(FISM); alte programe guvernamentale) i internaionale.
Totodat, CPV i proiectele fr acoperire financiar, prin intermediul partenerilor de dezvoltare, vor fi promovate n
comunitatea donatorilor internaionali.
CRD Centru, APL din RDC, ali actori regionali, de asemenea vor ntreprinde aiuni pentru promovarea i atragerea
investiiilor pentru proiectele din POR Centru.
Capitolul V. Monitorizarea, raportarea i evaluarea POR Centru
Monitorizarea, raportarea i evaluarea rezultatelor implementrii POR Centru 2017-2020 sunt responsabiliti care cad n
atribuia instituiilor responsabile de dezvoltare la nivel regional: CRD Centru i ADR Centru.
CRD Centru este instituia care monitorizeaz utilizarea mijloacelor financiare alocate din FNDR pentru regiunea de
dezvoltare i evalueaz impactul implementrii proiectelor i programelor regionale, precum i atingerea obiectivelor
dezvoltrii regionale1.
ADR Centru va coordona procesul de implementare a POR Centru 2017-2020.
Monitorizarea implementrii POR se va realiza n baza indicatorilor prezentai n tabelul de mai jos.

1
Legea nr. 438 privind dezvoltarea reagional n Republica Moldova, art. 8 (3)
40
Indicatori de produs Indicatori de rezultat
Msura 1.1 Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale
Numrul de km de drum reabilitat (km) Nr. populaiei cu acces mbuntit la drum
Numrul de km de drum construit (km)
Msura 1.2 mbuntirea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare
Numrul de km de reea de ap reabilitat/reconstruit (km) Nr. populaiei cu acces mbuntit la
serviciile de aprovizionare cu ap potabil
Nr. populaiei cu acces mbuntit la
Numrul de km de reea de canalizare reabilitat/reconstruit (km) serviciile de sanitaie

Msura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor solide la nivel regional
Nr. depozite pentru depozitarea DMS date n exploatare Nr. populaiei cu acces mbuntit la
Nr. platforme pentru depozitarea DMS date n exploatare serviciile de MDS.
Nr. spaii neconforme de depozitare a DMS lichidate
Nr. servicii MDS regionale create

Msura 1.4 Creterea eficienei energetice a cldirilor i serviciilor publice


Numrul m2 ferestre i ui schimbate Nr. populaiei cu acces mbuntit la
serviciile prestate n cldirile publice
Numrul m2 perei exteriori izolai termic renovate prin msuri de eficien
Nr. cldirilor publice renovate prin msuri de eficien energetic energetic.
Suprafaa cldirilor publice renovate prin msuri de eficien energetic, m2
Msura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare
Nr. unitilor economice date n exploatare Numrul afacerilor iniiate n ciclu de
41
incubare
Suprafaa cldirilor unitilor economice date n exploatare, m2 Numrul locurilor de munc nou create
Nr. unitilor economice conectate la infrastructura de acces i utiliti
publice
Msura 2.3 Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii
Nr. obiectivelor turistice renovate Nr. turiti rezideni vizitatori ai obiectivului
turistic
Nr. obiectivelor turistice amenajate Nr. turiti nerezideni vizitatori ai
obiectivului turistic

Raportarea privind evoluia implementrii POR Centru 2017-2020 va fi asigurat de ctre ADR Centru, la solicitare. n
conformitate cu MO al ADR, raportarea privind implementarea POR Centru 2017-2020 va fi asigurat la finele
implementrii programului.
n concluzii menionm c pentru includerea n POR Centru 2017-2020 au fost selectate 86 de proiecte, repartizate dup
cum urmeaz:
Msura 1.1 Reabilitarea reelei de drumuri locale i regionale 20 proiecte, dintre care 5 proiecte cu acoperire financiar
din FNDR, 5 CPV, 10 n cutarea surselor de finanare
Msura 1.2 mbuntirea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare 20 proiecte, dintre care 8 proiecte cu acoperire
financiar din FNDR, 5 CPV, 7 n cutarea surselor de finanare
Msura 1.3 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor solide la nivel regional 5 proiecte n cutarea
surselor de finanare
Msura 1.4 Creterea eficienei energetice a cldirilor i serviciilor publice - 18 proiecte, dintre care 6 proiecte cu acoperire
financiar din FNDR i 2 proiecte cu acoperire financiar din sursele GIZ, 4 CPV, 6 n cutarea surselor de finanare
42
Msura 2.2 Dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare - 6 proiecte, dintre care 2 proiecte cu acoperire financiar
din FNDR, 4 n cutarea surselor de finanare
Msura 2.3 Dezvoltarea potenialului turistic al regiunii - 17 proiecte, dintre care 5 proiecte cu acoperire financiar din
FNDR, 12 n cutarea surselor de finanare

43