Sunteți pe pagina 1din 26

GHIO PRIVIND PROIECTAREA

I
EXECUTAREA LUCRARILOR
DE REMEDIERE
A HIDROIZOLATIILOR
BITUMINOASE LA
ACOPERlURI DE SETON
INDICATIV GP 065-01

135
CUPRINS GHID PRIVIND PROIECTAREA $1 EXECUTAREA LUCRA
RILOR lndicativ:
DE REMEDIERE A HIDROIZOLATIILOR BITUMINOASE
LA GP 065-01
1. PREVEDERI GENERALE.................................................. 13 ACOPER1$URI DE SETON
11 OBIECT ......................................................................... 13
12
. . DOMENIUL y 1 CONDITII ' DE APLICARE ................. 137
13 REFERINTE..............................................'; ................... 139 1. PREVEDERI GENERALE
1:4: TERMINo'LOGIE .......................................................... 140

2. PREZENTAREA ALCATUIRII ACOPERlURILOR 1.1. OBIECT


EXISTE.NTE.................... , .................................................... 141
1.1.1. Prezentul ghid se refera la proiectarea i executarea lucrari
3. PROIECTAREA LUCRARILOR DE REMEDIERE.......... 145 lor
de remediere a hidroizola\iilor alcatuite din produs
3.1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE $1 DE e
bituminoase aplicate pe acoperiirile din,beton.
CONTINUT
' A DOCUMENTATIEI DE REMEDIERE
A HIDROIZOLATIILOR ................................................ 145
1.1.2. Ghidul cuprinde etapele de analiza a situatiei existente pentru
3.2. EXPERTIZA TEHNICA ................................................ 149
diagnosticarea cauzelor infiltratiilor, stabilete solutiile pentru
3.3. ELEMENTE DE PROIECTARE COMUNE SOLU-
TIILOR DE REMEDIERE A INVELITORILOR .......... 153 remedierea Tnvelitorilor bituminoase i .modul de executare
al
3.4. 11 lucrarilor pentru asigurarea cerintelor de calitate din Legea
!gl:ici:Ei'.. . . 156 10/1995 i 1n principal cerinta privind izolarea hidrofuga.

4. EXECUTAREA LUCAARILOR DE REMEDIERE ........... 163 1.1.3. In cadrul ghidului se .fac referiri i la diferite elemente
de
4.1. PRINCIPII GENERALE PENTRU EXECUTAREA . instala\ii i construc\ii ce pot influenta etaneitatea
L:UCRARILOR ................................................................ 163 hidroizola\iei acoperiurilor 1n vederea rezolvarii racord
ului
4.2. ETAPE ALE EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU Tnvelitorii la aceste . elemente. i coordon.area . lucrari
lor
. REMEDIEREA HIDROIZOLATIEI ACOPER1$ULUI ... 165 diferitelor specialita\i (constructori, instalatori, hidroizolatori
).
5. ASIGURAREA CALITATll ................................................ 176 1.2. DOMENIUL $1 CONDITII DE APUCARE
51 GENERALITATI ............................................................ 176
5:2: REGULI PRIVIND CONDITIILE .DE MEDIU ............. 177 1.2.1. Ghidul se adreseaza proiectan\ilor, executantilor, benefi
53 CERINTE PRIVIND CALITATEA SUPORTULUI ...... 178 ciarilor
i tuturor celorlalti factori care asigura respectarea cerin\
5:4: cERINTE PRIVIND cAUTATEA MATERlLELOR .. 119 elor
. legislative 1n domeniul constructiilor.
5.5. CERINTE PRIVIND CALITATEA EXE,CUTARII .
LUCRARILOR ................................................................ 180

6. EXPLOATAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATll ... 182


6.1. EXPLOATAREA (UTILIZAREA) HIDROIZOLATIILOR
LA,ACOPER1$URI ....................................................... 182

137
a) respectarea interdictiei de circulatie pe terasele necirculabile lji
utilizarea cailor de acces pentru punctele de vizitare;

b) curatarea periodica a suprafetelor, de vegetatie lji depuneri de


ni praf, se va efectua conform planului de intretinere lji eel pu\in
69,11 de doua ori pe an (primavara lji la sfaitul toamnei);
depunerile excesive de zapada se vor inlatura pana la stratul
de uzura in cazul teraselor circulabile lji pana la o cota de 3-5
cm deasupra stratului de protectie al hidroizolatiei la terasele
ea 6 necirculabile; se interzice spargerea ghetii de pe acoperilj prin
shoo lovire cu tarnacoape, ciocane, cazmale, etc.;
h..
s c) executarea ulterioara a unor noi strapungeri ale hidroizolatiei
se va efectua numai cu acceptul beneficiarului lji in baza unei
documentatii tehnice de specialitate; _,

d) mentinerea in conditii func\ionale a elementelor de protec\ie a


hidroizola\iei (tencuieli, dalaje, copertine, etc.):
J

tencuielile crapate lji cu bucati lipsa se refac utilizand


sJstim acelealji materiale;
elsJosi
- dalele sparte sau segregate se inlocuiesc cu dale intregi de
acelalji tip;
stnshc
sl u.:.c- copertinele din tabla smulse sau distruse se inlocuiesc lji se
sb , 0 refac revizuindu-se modul de fixare;
sb Jo
stratul de vopsea reflectanta se va completa pe zonele lipsa;

grosimea stratului de protectie din pietrilj se va uniformiza pe


intreaga suprafa\a a acoperi!jului in fiecare an (primavara)
iar in functie de cantitatea de depuneri de praf din mediul
ambiant se va cerne lji se va spala pentru eliminarea
incarcarii acoperiljului lji evitarea colmatarii sistemului de
colectare al apelo pluviale. - .. _ y ... --
'1

184
185