Sunteți pe pagina 1din 5

LEGE nr.

2 din 12 ianuarie 2017


pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal i pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
Data intrarii in vigoare : 15 ianuarie 2017

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:

1. Articolul 100 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"Art. 100. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000
lei."

2. La articolul 101, alineatul (9) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(9) n cazul veniturilor din pensii i/sau al diferenelor de
venituri din pensii, sumelor reprezentnd actualizarea acestora cu
indicele de inflaie, stabilite n baza hotrrilor judectoreti
rmase definitive i irevocabile/hotrrilor judectoreti definitive
i executorii, impozitul se calculeaz separat fa de impozitul
aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului impozabil, impozitul reinut fiind impozit final. Venitul
impozabil din pensii se stabilete prin deducerea din suma total a
contribuiei individuale de asigurri sociale de sntate, datorat,
dup caz, potrivit legii n vigoare n perioada creia i sunt aferente
i a sumei neimpozabile lunare, stabilit potrivit legislaiei n
vigoare la data plii. Impozitul se reine la data efecturii plii,
n conformitate cu reglementrile legale n vigoare la data plii
veniturilor respective. Impozitul astfel reinut se pltete pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-au pltit
veniturile."

3. La articolul 132, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(2) Pltitorii de venituri cu regim de reinere la surs a
impozitelor au obligaia s depun o declaraie privind calcularea i
reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul
fiscal competent, pn n ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul expirat, cu excepia pltitorilor de venituri din
salarii i asimilate salariilor, din valorificarea sub orice form a
drepturilor de proprietate intelectual, din arendare, precum i a
persoanelor juridice care au obligaia calculrii, reinerii i plii
impozitului datorat de persoana fizic potrivit art. 125 alin. (8) i
(9), care au obligaia depunerii Declaraiei privind obligaiile de
plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena
nominal a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."

4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abrog.

5. La articolul 153, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(2) Persoanele prevzute la alin. (1) lit. a)-d), care dein o
asigurare pentru boal i maternitate n sistemul de securitate social
din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaiului Economic European i
Confederaia Elveian sau n statele cu care Romnia are ncheiate
acorduri bilaterale de securitate social cu prevederi pentru
asigurarea de boal-maternitate, n temeiul legislaiei interne a
statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romniei, i fac
dovada valabilitii asigurrii, n conformitate cu procedura stabilit
prin ordin comun al preedintelui A.N.A.F. i al Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurri sociale de sntate."

6. La articolul 160, denumirea marginal i alineatul (1) se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate
datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii i de ctre
cele care primesc indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc
ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale
Art. 160. - (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii,
baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate
o reprezint venitul lunar din pensii. Contribuia se suport de la
bugetul de stat."

7. La articolul 168, alineatul (9) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(9) Calculul contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru
persoanele fizice care realizeaz venituri din pensii provenite dintr-
un alt stat se realizeaz de ctre organul fiscal competent n baza
declaraiei specifice prevzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraiei
privind venitul estimat prevzute la art. 120, dup caz, cu respectarea
prevederilor legislaiei europene aplicabile n domeniul securitii
sociale, precum i a acordurilor privind sistemele de securitate
social la care Romnia este parte."

8. La articolul 168, dup alineatul (9) se introduc trei noi


alineate, alineatele (9^1) - (9^3), cu urmtorul cuprins:
"(9^1) Informaiile privind cuantumul contribuiei de asigurri
sociale de sntate calculate conform alin. (9) se comunic de ctre
A.N.A.F. Ministerului Sntii, n condiiile stabilite prin hotrre
a Guvernului dat n temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(9^2) Casa Naional de Pensii Publice, prin casele teritoriale de
pensii i casele sectoriale de pensii, precum i entitile care
pltesc venituri din pensii, prevzute la art. 153 alin. (1) lit. k),
calculeaz i comunic Ministerului Sntii, n condiiile stabilite
prin hotrre a Guvernului dat n temeiul art. 269 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 95/2006, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, informaiile privind cuantumul contribuiei de asigurri
sociale de sntate aferente veniturilor din pensii pentru care
contribuia de asigurri sociale de sntate se suport de la bugetul
de stat.
(9^3) n vederea nregistrrii n Registrul unic de eviden al
asigurailor, A.N.A.F., Casa Naional de Pensii Publice, prin casele
teritoriale de pensii i casele sectoriale de pensii, i entitile
care pltesc venituri din pensii, prevzute la art. 153 alin. (1) lit.
k), transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n format
electronic, n condiiile stabilite prin hotrre a Guvernului dat n
temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, listele persoanelor fizice
care realizeaz venituri din pensii pentru care contribuia de
asigurri sociale de sntate se suport de la bugetul de stat."

9. La articolul 169, alineatele (1) i (6) se modific i vor avea


urmtorul cuprins:
"Art. 169. - (1) Urmtoarele categorii de persoane sunt obligate s
depun lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
pentru care se pltesc veniturile, declaraia prevzut la art. 147
alin. (1):
a) persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori
sau persoanele asimilate acestora;
b) instituiile prevzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-i) i l)-
o);
c) Casa Naional de Pensii Publice, prin casele teritoriale de
pensii i casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate n
plata indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc ca urmare
a unui accident de munc sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care realizeaz n Romnia venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intr sub
incidena legislaiei europene aplicabile n domeniul securitii
sociale, precum i a acordurilor privind sistemele de securitate
social la care Romnia este parte.
...................................................................
.............................
(6) Pentru transformarea n lei a sumelor obinute n valut,
reprezentnd venituri din pensii realizate de persoanele fizice
prevzute la alin. (5), se utilizeaz cursul de schimb al pieei
valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din ziua precedent
depunerii declaraiei privind venitul estimat."

10. La articolul 169, alineatele (7) - (10) se abrog.

ART. II
Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 652 din 28
august 2015, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
dup cum urmeaz:

1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
"e) pentru persoanele prevzute la alin. (1) lit. e), calitatea de
asigurat i drepturile de asigurare nceteaz de la data la care
contribuia la fond nu se mai suport potrivit art. 269 alin. (1) lit.
b)."

2. La articolul 222, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(4) Stabilirea obligaiilor la fond n cazul pensionarilor
sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul n Romnia i
care i stabilesc reedina pe teritoriul unui stat membru al UE, al
unui stat aparinnd SEE sau al Confederaiei Elveiene, respectiv
domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia aplic un acord
bilateral de securitate social cu prevederi pentru asigurarea de
boal-maternitate se stabilete prin ordin comun al preedintelui CNAS
i al preedintelui Casei Naionale de Pensii Publice."

3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
"g)persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;"

4. La articolul 266, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii,
contribuia lunar pentru asigurrile sociale de sntate se datoreaz
i se calculeaz potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare."

5. La articolul 268, alineatele (2) - (4) se abrog.

6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
"b) de ctre bugetul de stat, pentru persoanele prevzute la art.
224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sntii, n
condiiile stabilite prin hotrre a Guvernului."

7. La articolul 277, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(2) Casele de asigurri gestioneaz bugetul fondului aprobat, cu
respectarea prevederilor prezentei legi, asigurnd funcionarea
sistemului de asigurri sociale de sntate la nivel local, i pot
derula i dezvolta i activiti pentru valorizarea fondurilor
gestionate."

ART. III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
dispoziiile prevzute n prezenta lege se aplic ncepnd cu
veniturile aferente lunii urmtoare publicrii prezentei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu


respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,


PETRU GABRIEL VLASE

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 12 ianuarie 2017.


Nr. 2.
-----