Sunteți pe pagina 1din 92

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial L 304


al Uniunii Europene

Anul 54

Legislaie
Ediia
n limba romn 22 noiembrie 2011

Cuprins

I Acte legislative

REGULAMENTE

Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie


2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Ageniei
Europene pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre
ale Uniunii Europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie


2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 i (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European i ale
Consiliului i de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a
Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului
European i a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE i 2008/5/CE ale Comisiei i a Regula
mentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

DIRECTIVE

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind


drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului i a Directivei
1999/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 85/577/CEE a
Consiliului i a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) . . . . . . . . . . . . . . . 64

Pre: 4 EUR
(1) Text cu relevan pentru SEE

RO
Actele ale cror titluri sunt tiprite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curent adoptate n cadrul politicii agricole i care au, n general,
o perioad de valabilitate limitat.
Titlurile celorlalte acte sunt tiprite cu caractere aldine i sunt precedate de un asterisc.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/1

I
(Acte legislative)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 1168/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 25 octombrie 2011
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Ageniei Europene
pentru Gestionarea Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii
Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, o component fundamental a unui spaiu de libertate,
securitate i justiie. n acest scop, este prevzut
stabilirea unor norme comune privind standardele i
procedurile de control i de supraveghere a frontierelor
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
externe.
n special articolul 74 i articolul 77 alineatul (2) literele (b) i
(d),

(3) Punerea n aplicare eficient a normelor comune privind


avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, standardele i procedurile de control i de supraveghere a
frontierelor externe presupune o coordonare sporit a
cooperrii operative ntre statele membre.
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele
naionale,

(4) Gestionarea eficient a frontierelor externe prin inter


avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social mediul activitilor de control i de supraveghere
European (1), contribuie la combaterea imigraiei ilegale i a traficului
de persoane, precum i la reducerea ameninrilor la
adresa siguranei interne, a ordinii publice, a sntii
publice i a relaiilor internaionale ale statelor membre.
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2),

ntruct: (5) Controlul la frontierele externe nu este doar n interesul


statului membru la ale crui frontiere externe se efec
tueaz, ci i n interesul tuturor statelor membre care
(1) Dezvoltarea unei politici europene de migraie cuprin au eliminat controlul la frontierele interne.
ztoare i orientate spre viitor, bazate pe drepturile
omului, solidaritate i responsabilitate, n special n
cazul acelor state membre care se confrunt cu presiuni
specifice i disproporionate, rmne un obiectiv strategic (6) n 2004, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE)
esenial pentru Uniune. nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de instituire a
Ageniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii
Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale
(2) Politica Uniunii n domeniul frontierelor externe are ca Uniunii Europene (3) (Frontex) (denumit n continuare
obiectiv asigurarea unei gestionri integrate a frontierelor, agenia), care a devenit operaional n mai 2005. Regu
care s garanteze un nivel uniform i nalt de control i lamentul (CE) nr. 2007/2004 a fost modificat n 2007
de supraveghere, ceea ce reprezint un corolar indis prin Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului
pensabil al liberei circulaii a persoanelor n Uniune i European i al Consiliului din 11 iulie 2007 de
stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de
intervenie rapid la frontier (4).
(1) JO C 44, 11.2.2011, p. 162.
(2) Poziia Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepu
blicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din (3) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
10 octombrie 2011. (4) JO L 199, 31.7.2007, p. 30.
L 304/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(7) O sporire n continuare a rolului ageniei ar fi conform membre, crora ar trebui s li se aplice, n exerciiul
cu obiectivul Uniunii de creare a unei politici n vederea atribuiilor i competenelor lor, acelai cadru juridic ca
introducerii treptate a conceptului de gestionare integrat i agenilor invitai afectai n mod direct echipelor
a frontierelor. n limitele mandatului su, agenia ar respective de ctre statele membre. Agenia ar trebui s
trebui s sprijine statele membre n punerea n aplicare i adapteze regulile interne privind experii naionali
a acestui concept, aa cum a fost definit n concluziile detaai pentru a permite statului membru gazd s dea
Consiliului privind gestionarea integrat a frontierelor din instruciuni directe poliitilor de frontier n cadrul
4-5 decembrie 2006. operaiunilor comune sau a proiectelor pilot.

(8) Programul multianual pentru un spaiu de libertate, secu (15) Un plan operativ bine definit, incluznd o evaluare i o
ritate i justiie n serviciul cetenilor (programul de la obligaie de raportare a incidentelor, agreat nainte de
Stockholm), adoptat de Consiliul European la nceperea operaiunilor comune sau a proiectelor pilot
10-11 decembrie 2009, subliniaz necesitatea clarificrii de agenie i de statul membru gazd, n consultare cu
i intensificrii rolului ageniei n ceea ce privete statele membre participante, va contribui ntr-o mare
gestionarea frontierelor externe. msur la realizarea obiectivelor prezentului regulament,
prin instaurarea unui mod de operare armonizat n
privina coordonrii operaiunilor comune i a
(9) Mandatul ageniei ar trebui, prin urmare, revizuit, n proiectelor pilot.
vederea consolidrii capacitilor sale operative,
garantndu-se n acelai timp c toate msurile luate
sunt proporionale cu obiectivele urmrite, sunt eficace (16) Mecanismul de raportare a incidentelor ar trebui s fie
i respect pe deplin drepturile fundamentale i drepturile utilizat de agenie pentru a transmite autoritilor publice
refugiailor i ale solicitanilor de azil, n special naionale relevante i Consiliului su de administraie
interdicia returnrii. (Consiliul de administraie) orice informaii privind
acuzaii credibile de nclcri, n special, ale Regula
mentului (CE) nr. 2007/2004 sau ale Codului frontierelor
(10) Posibilitile actuale de acordare de asisten efectiv Schengen instituit prin Regulamentul (CE) nr. 562/2006
statelor membre n ceea ce privete aspectele operaionale al Parlamentului European i al Consiliului (1), inclusiv a
ale gestionrii frontierelor externe ar trebui sporite n drepturilor fundamentale, n cursul operaiunilor comune,
ceea ce privete resursele tehnice disponibile. Agenia ar a proiectelor pilot sau a interveniilor rapide.
trebui s poat planifica, cu suficient acuratee, coor
donarea operaiunilor comune sau a proiectelor pilot.
(17) Analiza de risc s-a dovedit a fi un element esenial pentru
desfurarea operaiunilor la frontierele externe. Calitatea
(11) Nivelurile minime de echipament tehnic necesar,
sa ar trebui mbuntit prin adugarea unei metode de
furnizate de agenie i/sau, n mod obligatoriu, de
evaluare a capacitii statelor membre de a rspunde
statele membre n baza negocierilor i acordurilor bila
provocrilor viitoare, inclusiv ameninrilor i presiunilor
terale anuale vor contribui ntr-o mare msur la o mai
prezente i viitoare la frontierele externe. Cu toate
bun planificare i executare a operaiunilor avute n
acestea, evalurile respective nu ar trebui s aduc
vedere i coordonate de agenie.
atingere mecanismului de evaluare Schengen.

(12) Agenia ar trebui s gestioneze listele cu echipamentele


tehnice deinute fie de statele membre, fie de agenie, (18) Agenia ar trebui s asigure o formare la nivel european,
precum i cu echipamentele deinute n comun de inclusiv n domeniul drepturilor fundamentale, al
statele membre i de agenie, prin instituirea i accesului la protecie internaional i la procedurile de
pstrarea unor baze de date centralizate ale rezervei de azil, pentru instructorii poliitilor naionali de frontier
echipamente tehnice. Aceast rezerv ar trebui s conin ai statelor membre, i cursuri suplimentare de formare i
un numr minim de categorii de echipamente tehnice seminare privind controlul i supravegherea frontierelor
necesare pentru a-i permite ageniei s i desfoare externe i ndeprtarea resortisanilor rilor tere care se
activitile. afl n situaie de edere ilegal n statele membre, pentru
agenii serviciilor naionale competente. Agenia poate
organiza activiti de formare profesional, inclusiv un
(13) n vederea garantrii eficacitii operaiunilor, ar trebui program de schimb de experien, n cooperare cu
constituite de ctre agenie echipe de poliiti de statele membre pe teritoriul acestora. Statele membre ar
frontier. Statele membre ar trebui s contribuie la trebui s integreze rezultatele activitii n domeniu a
respectivele echipe cu un numr adecvat de poliiti de ageniei n programele naionale de formare a poliitilor
frontier experimentai i s i pun la dispoziie n lor de frontier.
vederea detarii, n afara cazului n care se confrunt
cu situaii excepionale, care afecteaz ntr-o msur
semnificativ ndeplinirea sarcinilor naionale. (19) Agenia ar trebui s urmreasc i s contribuie la
progresele nregistrate n domeniul cercetrii tiinifice
relevante pentru domeniul su de competen i s
(14) Agenia ar trebui s poat contribui la respectivele echipe comunice aceste informaii Comisiei i statelor membre.
cu poliiti de frontier care sunt detaai n cadrul
ageniei cu titlu semipermanent de ctre statele (1) JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/3

(20) n majoritatea statelor membre, aspectele operative ale (24) Mai mult, Consiliul de administraie ar trebui s adopte
returnrii resortisanilor rilor tere care se afl n dispoziii specifice care s permit detaarea experilor
situaie de edere ilegal n statele membre sunt de naionali din statele membre pe lng agenie. Aceste
competena autoritilor responsabile pentru controlul dispoziii ar trebui s precizeze, printre altele, c poliitii
frontierelor externe. Avnd n vedere faptul c nde de frontier detaai spre a fi mobilizai n cursul unor
plinirea sarcinilor respective la nivel european reprezint operaiuni comune, al unor proiecte pilot sau al unor
o valoare adugat evident, agenia ar trebui, n deplin intervenii rapide ar trebui considerai ageni invitai, cu
conformitate cu politica Uniunii privind returnarea, s sarcini i competene corespunztoare.
asigure coordonarea sau organizarea operaiunilor
comune de returnare ntreprinse de statele membre, s
identifice cele mai bune practici pentru obinerea docu
mentelor de cltorie i s defineasc un cod de conduit
(25) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului
care s fie respectat n cazul ndeprtrii resortisanilor
European i al Consiliului din 18 decembrie 2000
rilor tere care se afl n situaie de edere ilegal pe
privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelu
teritoriile statelor membre. Nu ar trebui puse la dispoziie
crarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i
mijloace financiare ale Uniunii pentru activiti i
organele comunitare i privind libera circulaie a acestor
operaiuni care nu sunt efectuate n conformitate cu
date (2) se aplic prelucrrii datelor cu caracter personal
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
de ctre agenie. Prin urmare, Autoritatea European
(Carta drepturilor fundamentale).
pentru Protecia Datelor ar trebui s monitorizeze prelu
crarea, de ctre agenie, a datelor cu caracter personal i
are dreptul s obin din partea ageniei accesul la toate
informaiile necesare pentru investigaiile sale.
(21) n scopul ndeplinirii misiunii sale i n msura necesar
realizrii atribuiilor sale, agenia poate coopera cu
Europol, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu
Agenia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene i cu alte agenii i organisme ale Uniunii, cu (26) n msura n care statele membre prelucreaz datele cu
autoritile competente ale rilor tere i cu organizaiile caracter personal, se aplic Directiva 95/46/CE a Parla
internaionale competente n domeniile reglementate de mentului European i a Consiliului din 24 octombrie
Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, n cadrul acordurilor 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce
de lucru ncheiate n conformitate cu dispoziiile privete prelucrarea datelor cu caracter personal i
relevante din Tratatul privind funcionarea Uniunii libera circulaie a acestor date (3).
Europene (TFUE). Agenia ar trebui s faciliteze
cooperarea operativ ntre statele membre i rile tere
n cadrul politicii Uniunii privind relaiile externe.
(27) n asigurarea gestionrii operative a sistemelor infor
matice, agenia ar trebui s aplice standarde europene i
internaionale, inclusiv n ceea ce privete protecia
(22) Cooperarea cu rile tere n domeniile reglementate de datelor, lund n considerare cele mai exigente cerine
Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 este din ce n ce mai profesionale.
important. n vederea stabilirii unui model de cooperare
solid cu rile tere relevante, agenia ar trebui s aib
posibilitatea de a iniia i finana proiecte de asisten
tehnic i de a detaa ofieri de legtur n ri tere, n
colaborare cu autoritile competente din rile (28) Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 ar trebui s fie
respective. Agenia ar trebui s aib posibilitatea de a modificat n consecin.
invita observatori din partea rilor tere s participe la
activitile sale, dup asigurarea formrii necesare a
acestora. Instituirea cooperrii cu rile tere permite, de
asemenea, promovarea standardelor europene n materie (29) Prezentul regulament respect drepturile fundamentale i
de administrare a frontierelor, inclusiv respectarea drep principiile recunoscute n special de TFUE i de Carta
turilor fundamentale i a demnitii umane. drepturilor fundamentale, cu precdere demnitatea
uman, interzicerea torturii i a tratamentelor sau
pedepselor inumane sau degradante, dreptul la libertate
i la siguran, dreptul la protecia datelor cu caracter
(23) n vederea garantrii unor condiii de ncadrare deschise personal, dreptul la azil, principiul nereturnrii, principiul
i transparente i a unui tratament egal al personalului, nediscriminrii, drepturile copilului i dreptul la o cale de
Statutul funcionarilor Uniunii Europene i Regimul atac eficient. Prezentul regulament ar trebui aplicat de
aplicabil celorlali ageni ai Uniunii Europene, stabilite ctre statele membre cu respectarea acestor drepturi i
prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al principii. Orice utilizare a forei ar trebui s se
Consiliului (1), ar trebui s se aplice personalului i direc efectueze n conformitate cu legislaia naional a
torului executiv al ageniei, inclusiv normele privind statului membru gazd, inclusiv n conformitate cu prin
secretul profesional sau alte obligaii echivalente de cipiul necesitii i cel al proporionalitii.
confidenialitate.
(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1. (3) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
L 304/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(30) Punerea n aplicare a prezentului regulament nu ar trebui aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul ntre
s aduc atingere drepturilor i obligaiilor statelor Uniunea European, Comunitatea European i
membre n temeiul Conveniei Organizaiei Naiunilor Confederaia Elveian privind asocierea Confederaiei
Unite privind dreptul mrii, al Conveniei internaionale Elveiene la punerea n aplicare, asigurarea respectrii i
pentru ocrotirea vieii omeneti pe mare, al Conveniei dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se afl sub
internaionale privind cutarea i salvarea pe mare i al incidena articolului 1 punctele A, B i G din Decizia
Conveniei de la Geneva privind statutul refugiailor. 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia
2011/350/UE a Consiliului (6). n consecin, delegaia
Principatului Liechtenstein ar trebui s participe n
calitate de membru al Consiliului de administraie, dei
(31) Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv cu drepturi de vot limitate.
contribuia la instituirea unei gestionri integrate a
cooperrii operative la frontierele externe ale statelor
membre, nu poate fi realizat n mod satisfctor de
ctre statele membre i, n consecin, poate fi realizat (35) n conformitate cu articolele 1 i 2 din Protocolul
mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta (nr. 22) privind poziia Danemarcei, anexat la TUE i la
msuri, n conformitate cu principiul subsidiaritii, TFUE, Danemarca nu particip la adoptarea prezentului
astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul regulament, nu are obligaii n temeiul acestuia i nu face
privind Uniunea European (TUE). n conformitate cu obiectul aplicrii sale. Deoarece prezentul regulament
principiul proporionalitii, astfel cum este enunat la constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen,
respectivul articol, prezentul regulament nu depete Danemarca decide, n conformitate cu articolul 4 din
ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. protocolul respectiv, n termen de ase luni de la data
la care Consiliul decide cu privire la prezentul regu
lament, daca l va pune n aplicare n legislaia sa
(32) n ceea ce privete Islanda i Norvegia, prezentul regu naional.
lament constituie o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului
Schengen n sensul Acordului ncheiat ntre Consiliul
Uniunii Europene i Republica Islanda i Regatul
(36) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a
Norvegiei n ceea ce privete asocierea acestor dou
dispoziiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit
state la punerea n aplicare, asigurarea respectrii i
nu particip, n conformitate cu Decizia 2000/365/CE a
dezvoltarea acquis-ului Schengen (1), care se afl sub
Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului
incidena articolului 1 punctul A din Decizia
Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord de a participa la
1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind
unele dintre dispoziiile acquis-ului Schengen (7); prin
anumite modaliti de aplicare a acordului respectiv (2).
urmare, Regatul Unit nu particip la adoptarea
n consecin, delegaiile Republicii Islanda i Regatului
prezentului regulament, care nu are obligaii n temeiul
Norvegiei ar trebui s participe n calitate de membri ai
acestuia i nu face obiectul aplicrii sale.
Consiliului de administraie, dei cu drepturi de vot
limitate.

(37) Prezentul regulament constituie o dezvoltare a


(33) n ceea ce privete Elveia, prezentul regulament dispoziiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu
constituie o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului particip, n conformitate cu Decizia 2002/192/CE a
Schengen n nelesul Acordului ntre Uniunea Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea
European, Comunitatea European i Confederaia Irlandei de a participa la unele dintre dispoziiile
Elveian privind asocierea Confederaiei Elveiene la acquis-ului Schengen (8); prin urmare, Irlanda nu
punerea n aplicare, asigurarea respectrii i dezvoltarea particip la adoptarea prezentului regulament, care nu
acquis-ului Schengen (3), care se afl sub incidena arti are obligaii n temeiul acestuia i nu face obiectul
colului 1 punctele A, B i G din Decizia 1999/437/CE aplicrii sale.
coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a
Consiliului (4). n consecin, delegaia Confederaiei
Elveiene ar trebui s participe n calitate de membru al
Consiliul de administraie, dei cu drepturi de vot (38) Agenia ar trebui s faciliteze organizarea de aciuni
limitate. operative n cadrul crora statele membre s poat
beneficia de expertiza i facilitile pe care Irlanda i
Regatul Unit pot fi dispuse s le ofere, n conformitate
cu modalitile ce urmeaz a fi stabilite, de la caz la caz,
(34) n ceea ce privete Liechtenstein, prezentul regulament de ctre Consiliul de administraie. n acest scop, repre
constituie o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului zentanii Irlandei i ai Regatului Unit ar trebui invitai s
Schengen n nelesul Protocolului ntre Uniunea ia parte la reuniunile Consiliului de administraie, pentru
European, Comunitatea European, Confederaia a le permite s participe pe deplin la deliberrile privind
Elveian i Principatul Liechtenstein cu privire la pregtirea aciunilor operative n cauz.

(1 ) JO L 176, 10.7.1999, p. 36. (5 ) JO L 160, 18.6.2011, p. 21.


(2 ) JO L 176, 10.7.1999, p. 31. (6 ) JO L 160, 18.6.2011, p. 19.
(3 ) JO L 53, 27.2.2008, p. 52. (7 ) JO L 131, 1.6.2000, p. 43.
(4 ) JO L 53, 27.2.2008, p. 1. (8 ) JO L 64, 7.3.2002, p. 20.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/5

(39) Exist o controvers ntre Regatul Spaniei i Regatul Unit 2. Articolul 1a se modific dup cum urmeaz:
privind demarcarea frontierelor Gibraltarului.

(a) se introduce urmtorul punct:


(40) Suspendarea aplicabilitii prezentului regulament cu
privire la frontierele Gibraltarului nu antreneaz nicio
modificare a poziiilor respective ale statelor implicate, 1a. echipe europene de poliiti de frontier
nseamn, n scopul aplicrii articolelor 3, 3b, 3c,
8 i 17, echipe care vor fi detaate n timpul
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: operaiunilor comune i al proiectelor pilot; n
scopul aplicrii articolelor 8a-8g, echipele care vor
fi detaate pentru intervenii rapide la frontiere
Articolul 1 (intervenii rapide) n sensul Regulamentului (CE)
nr. 863/2007 (*) i, n scopul aplicrii articolului 2
Modificri alineatul (1) literele (ea) i (g) i a articolului 5,
Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 se modific dup cum echipele care vor fi detaate n timpul operaiunilor
urmeaz: comune, al proiectelor pilot i al interveniilor
rapide;

1. La articolul 1, alineatele (2) i (3) se nlocuiesc cu urmtorul ___________


text: (*) Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului
European i al Consiliului din 11 iulie 2007 de
stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de
(2) Avnd n vedere faptul c responsabilitatea privind intervenie rapid la frontier (JO L 199, 31.7.2007,
controlul i supravegherea frontierelor externe revine p. 30).;
statelor membre, agenia, n calitatea sa de organism al
Uniunii, astfel cum este definit la articolul 15 i n confor
mitate cu articolul 19 din prezentul regulament, faciliteaz
i eficientizeaz aplicarea msurilor Uniunii existente i (b) punctul 2 se nlocuiete cu urmtorul text:
viitoare cu privire la gestionarea frontierelor externe, n
special Codul frontierelor Schengen instituit prin Regula
mentul (CE) nr. 562/2006 (*). Agenia ndeplinete acest 2. stat membru gazd nseamn un stat membru pe
obiectiv prin asigurarea coordonrii aciunilor ntreprinse teritoriul cruia are loc sau de pe teritoriul cruia
de statele membre pentru punerea n aplicare a msurilor este lansat o operaiune comun, un proiect pilot
respective, contribuind astfel la atingerea unui nivel eficient, sau o intervenie rapid;;
nalt i uniform de control al persoanelor i de supra
veghere a frontierelor externe ale statelor membre.
(c) punctele 4 i 5 se nlocuiesc cu urmtorul text:
Agenia i ndeplinete sarcinile cu respectarea pe deplin a
legislaiei aplicabile a Uniunii, inclusiv a Cartei drepturilor 4. membri ai echipelor nseamn poliiti de frontier
fundamentale a Uniunii Europene (Carta drepturilor funda ai statelor membre care fac parte din echipele
mentale), a dreptului internaional relevant, inclusiv a europene de poliiti de frontier, alii dect cei
Conveniei privind statutul refugiailor ncheiat la Geneva aparinnd statului membru gazd;
la 28 iulie 1951 (Convenia de la Geneva), a obligaiilor
legate de accesul la protecie internaional, n special a
principiului nereturnrii, precum i a drepturilor funda
5. stat membru solicitant nseamn un stat membru
mentale i innd seama de rapoartele Forumului
ale crui autoriti competente solicit ageniei
consultativ menionat la articolul 26a din prezentul regu
detaarea de echipe de intervenie rapid pe teritoriul
lament.
su;.

(3) Agenia pune, de asemenea, la dispoziia Comisiei i


3. Articolul 2 se modific dup cum urmeaz:
a statelor membre asistena tehnic i expertiza necesare n
materie de gestionare a frontierelor externe i promoveaz
solidaritatea ntre statele membre, mai ales pentru cele care
(a) alineatul (1) se modific dup cum urmeaz:
se confrunt cu presiuni specifice i disproporionate.

___________ (i) literele (c) i (d) se nlocuiesc cu urmtorul text:


(*) Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 15 martie 2006 de
instituire a unui Cod comunitar privind regimul de (c) efectueaz analize de risc, inclusiv evaluarea
trecere a frontierelor de ctre persoane (Codul Fron capacitii statelor membre de a rspunde
tierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1). ameninrilor i presiunilor la frontierele
externe;
L 304/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(d) particip la progresul cercetrilor relevante (i) furnizeaz asistena necesar pentru dezvoltarea
pentru controlul i supravegherea frontierelor i gestionarea unui sistem european de supra
externe;; veghere a frontierelor i, dup caz, pentru
dezvoltarea unui mediu comun de schimb de
informaii, inclusiv n ceea ce privete interope
rabilitatea sistemelor.
(ii) se introduce urmtoarea liter:
___________
(*) Decizia 2005/267/CE a Consiliului din
(da) asist statele membre n situaiile care impun 16 martie 2005 de creare a unei Reele de
o asisten tehnic i operativ sporit la fron Informare i Coordonare securizate, conectate
tierele externe, innd seama de faptul c unele la internet, pentru serviciile de gestionare a
situaii pot implica urgene umanitare i migrrii ale statelor membre (JO L 83,
salvare pe mare;; 1.4.2005, p. 48).;

(iii) litera (e) se nlocuiete cu urmtorul text: (b) se introduce urmtorul alineat:

(e) asist statele membre n situaiile care impun o (1a) n conformitate cu legislaia Uniunii i cu
asisten tehnic i operativ sporit la fron dreptul internaional, nicio persoan nu trebuie
tierele externe, n special n statele care se debarcat ntr-o ar sau transferat autoritilor unei
confrunt cu presiuni specifice i ri care ncalc principiul nereturnrii sau ntr-o ar
disproporionate;; n care exist un risc de expulzare sau de returnare ctre
o alt ar care ncalc respectivul principiu. Nevoile
speciale ale copiilor, ale victimelor traficului de
persoane, ale persoanelor care au nevoie de asisten
(iv) se introduce urmtoarea liter: medical, ale persoanelor care au nevoie de protecie
internaional i ale altor persoane vulnerabile sunt
tratate n conformitate cu legislaia Uniunii i cu
(ea) instituie echipe europene de poliiti de dreptul internaional.;
frontier care vor fi detaate n timpul
operaiunilor comune, al proiectelor pilot i
(c) la alineatul (2), ultima tez se nlocuiete cu urmtorul
al interveniilor rapide;;
text:

(v) literele (f) i (g) se nlocuiesc cu urmtorul text: Statele membre informeaz agenia cu privire la
respectivele activiti operative la frontierele externe n
afara cadrului ageniei. Directorul executiv al ageniei
(denumit n continuare directorul executiv)
(f) furnizeaz statelor membre sprijinul necesar,
informeaz cu regularitate i cel puin o dat pe an
inclusiv, la cererea acestora, pentru coordonarea
Consiliul de administraie al ageniei (denumit n
sau organizarea operaiunilor comune de
continuare Consiliul de administraie) cu privire la
returnare;
aceste aspecte.

(g) detaeaz poliiti de frontier din echipele 4. Se introduce urmtorul articol:


europene de poliiti de frontier n statele
membre, n cadrul unor operaiuni comune, al
unor proiecte pilot sau al unor intervenii Articolul 2a
rapide, n conformitate cu Regulamentul (CE)
Codul de conduit
nr. 863/2007;;
Agenia elaboreaz i dezvolt n continuare un cod de
conduit aplicabil tuturor operaiunilor coordonate de
(vi) se adaug urmtoarele litere: agenie. Codul de conduit stabilete procedurile menite
s garanteze principiile statului de drept i respectrii drep
turilor fundamentale, cu o atenie special acordat
minorilor nensoii i persoanelor vulnerabile, precum i
(h) dezvolt i gestioneaz, n conformitate cu persoanelor care solicit protecie internaional, proceduri
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, sisteme de care sunt aplicabile tuturor persoanelor care particip la
informaii care permit schimbul rapid i fiabil activitile ageniei.
de informaii privind riscurile emergente la
frontierele externe, inclusiv Reeaua de
Informare i Coordonare instituit prin Agenia elaboreaz Codul de conduit n colaborare cu
Decizia 2005/267/CE (*); Forumul consultativ menionat la articolul 26a.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/7

5. Articolul 3 se nlocuiete cu urmtorul text: (2) Agenia poate aciona prin birourile sale specializate,
menionate la articolul 16, pentru organizarea practic a
operaiunilor comune i a proiectelor pilot.
Articolul 3
Operaiuni comune i proiecte pilot la frontierele
externe (3) Agenia evalueaz rezultatele operaiunilor comune i
ale proiectelor pilot i transmite Consiliului de administraie
(1) Agenia evalueaz, aprob i coordoneaz propu rapoarte detaliate de evaluare, n termen de 60 de zile de la
nerile de operaiuni comune i proiecte pilot naintate de data ncetrii operaiunilor i proiectelor respective, nsoite
statele membre, inclusiv cererile statelor membre referitoare de observaiile ofierului pentru drepturile fundamentale
la circumstanele ce necesit asisten tehnic i operativ menionat la articolul 26a. Agenia efectueaz o analiz
sporit, n special n caz de presiuni specifice i comparativ global a acestor rezultate n vederea creterii
disproporionate. calitii, coerenei i eficacitii operaiunilor comune i
proiectelor pilot viitoare i o include n raportul su
general, menionat la articolul 20 alineatul (2) litera (b).
Agenia poate iniia i desfura ea nsi operaiuni
comune i proiecte pilot, n cooperare cu statele membre
n cauz i cu acordul statelor membre gazd. (4) Agenia finaneaz sau cofinaneaz operaiunile i
proiectele pilot menionate la alineatul (1) prin subvenii
de la bugetul su n conformitate cu normele financiare
Aceasta poate decide, de asemenea, s pun echipamentul aplicabile ageniei.
su tehnic la dispoziia statelor membre care particip la
operaiunile comune sau la proiectele pilot.
(5) Alineatele (1a) i (4) se aplic i interveniilor rapide.

Operaiunile comune i proiectele pilot ar trebui precedate


de o analiz de risc amnunit.
6. Se introduc urmtoarele articole:

(1a) Agenia poate dispune ncetarea, dup ce


informeaz n acest sens statul membru n cauz, a Articolul 3a
operaiunilor comune i a proiectelor pilot n cazul n
Aspecte organizatorice ale operaiunilor comune i ale
care condiiile de desfurare a operaiunilor comune i a
proiectelor pilot
proiectelor pilot respective nu mai sunt ndeplinite.
(1) Directorul executiv pregtete planul operativ pentru
operaiunile comune i proiectele pilot menionate la
articolul 3 alineatul (1). Directorul executiv i statul
Statele membre participante ntr-o operaiune comun sau
membru gazd, cu consultarea statelor membre participante
proiect pilot pot solicita ageniei s dispun ncetarea acelei
la o operaiune comun sau la un proiect pilot, convin
operaiuni comune sau acelui proiect pilot.
asupra unui plan operativ care prezint n detaliu i n
timp util aspectele organizatorice, nainte de data preco
nizat de ncepere a operaiunii comune respective sau a
Statul membru de origine prevede msuri disciplinare sau proiectului pilot respectiv.
alte msuri necesare conform legislaiei sale naionale
pentru cazurile de nclcare a drepturilor fundamentale
sau a obligaiilor de protecie internaional aprute n
cursul unei operaiuni comune sau al unui proiect pilot. Planul operaional acoper toate aspectele considerate
necesare pentru desfurarea operaiunilor comune sau a
proiectelor pilot, inclusiv urmtoarele:

Directorul executiv dispune suspendarea sau ncetarea,


parial sau n totalitate, a operaiunilor comune sau a
proiectelor pilot n cazul n care consider c nclcrile (a) o descriere a situaiei, mpreun cu modul de operare i
respective sunt grave sau c exist riscul ca ele s persiste. obiectivele detarii, inclusiv scopul operativ;

(1b) Agenia va constitui, n conformitate cu dispoziiile (b) durata previzibil a operaiunii comune sau a
articolului 3b, o rezerv de poliiti de frontier cu numele proiectului pilot;
de echipele europene de poliiti de frontier, care s fie
eventual detaate n cadrul operaiunilor comune i a
proiectelor pilot menionate la alineatul (1). Aceasta poate
decide cu privire la detaarea resurselor umane i a echipa (c) zona geografic n care se va desfura operaiunea
mentului tehnic, n conformitate cu articolele 3a i 7. comun sau proiectul pilot;
L 304/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(d) o descriere a sarcinilor i a instruciunilor speciale Articolul 3b


pentru agenii invitai, inclusiv instruciuni referitoare
la bazele de date pe care membrii echipelor sunt Componena i detaarea echipelor europene de
autorizai s le consulte i la armele de serviciu, poliiti de frontier
muniia i echipamentul pe care sunt autorizai s le (1) La propunerea directorului executiv, Consiliul de
utilizeze n statul membru gazd; administraie decide, cu o majoritate absolut a
membrilor si cu drept de vot, cu privire la profilurile i
numrul total de poliiti de frontier care urmeaz a fi pui
(e) componena echipelor de ageni invitai, precum i la dispoziia echipelor europene de poliiti de frontier.
detaarea altui personal relevant; Aceeai procedur se aplic i n ceea ce privete eventualele
schimbri ulterioare ale profilurilor i numrului total de
poliiti de frontier. Statele membre contribuie la echipele
(f) dispoziii privind comanda i controlul, inclusiv numele europene de poliiti de frontier prin intermediul unei
i gradele poliitilor de frontier din statul membru rezerve naionale, constituit n baza diferitelor profiluri
gazd care sunt responsabili de cooperarea cu agenii definite de agenie, desemnnd poliiti de frontier care
invitai i cu agenia, n special ale acelor poliiti de s corespund profilurilor solicitate.
frontier care comand echipele pe durata detarii,
precum i locul rezervat agenilor invitai n lanul de
comand; (2) Contribuia statelor membre, pentru anul urmtor, n
ceea ce privete poliitii de frontier pentru operaiuni
comune i proiecte pilot specifice se planific pe baza
(g) echipamentul tehnic ce va fi utilizat n cadrul unor negocieri i acorduri bilaterale anuale ntre agenie i
operaiunilor comune sau a proiectelor pilot, inclusiv statele membre. n conformitate cu aceste acorduri, la
aspectele specifice, precum condiiile de utilizare, cererea ageniei, statele membre pun la dispoziie poliiti
personalul necesar, transportul i alte operaiuni de frontier, n vederea detarii lor, cu excepia cazului n
logistice i dispoziiile financiare; care acestea se confrunt cu o situaie excepional, care
afecteaz ntr-o msur important ndeplinirea sarcinilor
naionale. O astfel de cerere se introduce cu cel puin 45
de zile nainte de data prevzut pentru detaare.
(h) dispoziii detaliate privind raportarea imediat a inci Autonomia statului membru de origine n legtur cu
dentelor, de ctre agenie, ctre Consiliul de admi selecia personalului i durata detarii acestuia nu este
nistraie i autoritile publice naionale pertinente; afectat.

(i) o schem de raportare i de evaluare coninnd indi


(3) Agenia contribuie, de asemenea, la echipele
catori pentru raportul de evaluare i termenul limit
europene de poliiti de frontier cu poliiti de frontier
pentru transmiterea raportului final de evaluare, n
competeni, detaai de statele membre cu titlu de experi
conformitate cu articolul 3 alineatul (3);
naionali, n conformitate cu articolul 17 alineatul (5).
Contribuia statelor membre, pentru anul urmtor, n ceea
ce privete detaarea de poliiti de frontier la agenie se
(j) n ceea ce privete operaiunile pe mare, informaii planific pe baza unor negocieri i acorduri bilaterale
privind jurisdicia i dispoziiile legislative relevante anuale ntre agenie i statele membre.
care se aplic n zona geografic unde are loc
operaiunea comun sau proiectul pilot, inclusiv
trimiteri la legislaia internaional i la dreptul
n conformitate cu acordurile respective, statele membre
Uniunii privind interceptarea, salvarea pe mare i
pun la dispoziie poliiti de frontier n vederea detarii,
debarcarea;
cu excepia cazului n care detaarea ar afecta ntr-o msur
important ndeplinirea sarcinilor naionale. ntr-o astfel de
situaie, statele membre i pot rechema poliitii de
(k) modaliti de cooperare cu ri tere, alte agenii i frontier detaai.
organisme ale Uniunii i organizaii internaionale.

Durata maxim a unor astfel de detari nu poate fi mai


(2) Orice modificri sau adaptri aduse planului operativ mare de ase luni n cursul unei perioade de 12 luni. n
necesit acordul directorului executiv i al statului membru sensul prezentului regulament, poliitii de frontier detaai
gazd. O copie a planului operativ modificat sau adaptat sunt considerai ageni invitai i au atribuiile i
este trimis imediat de ctre agenie statelor membre parti competenele prevzute la articolul 10. Statul membru
cipante. care a detaat poliitii de frontier n cauz este considerat
stat membru de origine, astfel cum este definit la
articolul 1a punctul 3, n scopul aplicrii articolelor 3c,
(3) n cadrul atribuiilor sale de coordonare, agenia 10 i 10b. Ali membri ai personalului care sunt angajai
asigur punerea n aplicare operaional a tuturor aspectelor de agenie cu titlu temporar i care nu sunt calificai pentru
organizatorice, inclusiv prezena unui membru al perso a desfura activiti de control la frontier sunt detaai n
nalului ageniei n cadrul operaiunilor comune i al cadrul operaiunilor comune i proiectelor pilot doar pentru
proiectelor pilot menionate n prezentul articol. sarcini de coordonare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/9

(4) n ndeplinirea sarcinilor care le revin i n exercitarea 7. Articolul 4 se nlocuiete cu urmtorul text:
competenelor lor, membrii echipelor europene de poliiti
de frontier au obligaia de a respecta pe deplin drepturile
fundamentale, printre care accesul la procedurile de azil, i
demnitatea uman. Orice msuri luate n ndeplinirea Articolul 4
sarcinilor care le revin i n exercitarea competenelor lor Analiza de risc
trebuie s fie proporionale cu obiectivele urmrite prin
msurile respective. n ndeplinirea sarcinilor care le revin Agenia elaboreaz i aplic un model comun integrat de
i n exercitarea competenelor lor, acetia nu fac nicio analiz de risc.
discriminare pe criterii de sex, ras sau origine etnic,
religie sau credin, handicap, vrst sau orientare sexual.

Aceasta ntocmete analize de risc att generale, ct i


(5) n conformitate cu articolul 8 g, agenia desemneaz specifice, pentru a fi prezentate Consiliului i Comisiei.
un ofier de coordonare pentru fiecare operaiune comun
sau proiect pilot comun n cadrul cruia vor fi detaai
membri ai echipelor europene de poliiti de frontier.
n scopul analizei de risc, agenia poate evalua, dup
consultarea prealabil a statelor membre implicate, capa
citatea acestora de a rspunde provocrilor viitoare,
Rolul ofierului coordonator este de impulsiona cooperarea
inclusiv ameninrilor i presiunilor prezente i viitoare la
i coordonarea ntre statele membre gazd i cele parti
frontierele externe ale statelor membre, n special ale
cipante.
statelor membre care se confrunt cu presiuni specifice i
disproporionate. n acest scop, agenia poate evalua echi
pamentul i resursele statelor membre n materie de control
(6) n conformitate cu articolul 8h, agenia acoper
la frontier. Evaluarea se bazeaz pe informaiile furnizate
integral costurile suportate de statele membre cu ocazia
de statele membre implicate, precum i pe rapoartele i
punerii la dispoziie a poliitilor lor de frontier, n
rezultatele operaiunilor comune, ale proiectelor pilot, ale
temeiul alineatului (1) din prezentul articol, pentru
interveniilor rapide i ale altor activiti ale ageniei.
echipele europene de poliiti de frontier.
Evalurile nu aduc atingere mecanismului de evaluare
Schengen.
(7) Agenia informeaz anual Parlamentul European cu
privire la numrul de poliiti de frontier pe care fiecare
stat membru se angajeaz s l pun la dispoziie pentru Rezultatele acestor evaluri sunt prezentate Consiliului de
echipele europene de poliiti de frontier n conformitate administraie.
cu prezentul articol.

Articolul 3c n scopul aplicrii prezentului articol, statele membre


furnizeaz ageniei toate informaiile necesare referitoare
Instruciuni pentru echipele europene de poliiti de
la situaia i ameninrile poteniale la frontierele externe.
frontier
(1) Pe durata detarii echipelor europene de poliiti de
frontier, statul membru gazd emite instruciuni la adresa
acestor echipe, n conformitate cu planul operativ Agenia ine seama de rezultatele modelului comun integrat
menionat la articolul 3a alineatul (1). de analiz de risc la elaborarea unor curricula comune
pentru formarea poliitilor de frontier menionate la
articolul 5.
(2) Agenia, prin intermediul ofierului su coordonator
prevzut la articolul 3b alineatul (5), poate comunica
statului membru gazd opiniile sale cu privire la
8. Articolul 5 se modific dup cum urmeaz:
instruciunile menionate la alineatul (1). n acest caz,
statul membru gazd trebuie s ia n considerare respec
tivele opinii.
(a) primul paragraf se nlocuiete cu urmtorul text:
(3) n conformitate cu articolul 8 g, statul membru
gazd acord tot sprijinul necesar ofierului coordonator,
inclusiv un acces nelimitat la echipele europene de Agenia asigur pentru poliitii de frontier care fac
poliiti de frontier pe ntreaga durat a detarii. parte din echipele europene de poliiti de frontier o
formare profesional avansat relevant pentru sarcinile
i competenele acestora i organizeaz exerciii
(4) n ndeplinirea sarcinilor i exercitarea competenelor periodice pentru respectivii poliiti de frontier, n
lor, membrii echipelor europene de poliiti de frontier conformitate cu programul avansat de instruire i de
rmn supui msurilor disciplinare ale statului lor de exerciii prevzut n programul de lucru anual al
origine. ageniei.
L 304/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

Agenia adopt, de asemenea, toate msurile necesare achiziie sau nchiriere de echipament ce presupune
pentru a se asigura c toi poliitii de frontier i alte costuri semnificative pentru agenie este precedat de o
categorii de personal din statele membre care particip analiz riguroas cost/beneficii. Orice astfel de cheltuieli
n cadrul echipelor europene de poliiti de frontier, sunt prevzute n bugetul ageniei, astfel cum a fost
precum i personalul ageniei beneficiaz de formare, adoptat de ctre Consiliul de administraie n conformitate
nainte de participarea lor la activiti operative orga cu articolul 29 alineatul (9). n cazul n care agenia
nizate de ctre agenie, n domeniul dreptului Uniunii i achiziioneaz sau nchiriaz echipament tehnic important,
internaional relevant, inclusiv n domeniul drepturilor precum nave sau vehicule de patrulare de coast sau de
fundamentale i al accesului la protecie internaional, larg, se aplic urmtoarele condiii:
precum i de orientri n scopul identificrii persoanelor
care solicit protecie i ghidarea acestora ctre struc
turile competente.
(a) n cazul achiziionrii i coproprietii, agenia convine
n mod formal cu un stat membru ca acesta din urm
Agenia elaboreaz i dezvolt curricula comune pentru s asigure nregistrarea echipamentului n conformitate
formarea profesional a poliitilor de frontier i cu legislaia aplicabil a statului membru respectiv;
asigur formare profesional la nivel european pentru
instructorii poliitilor de frontier naionali ai statelor
membre, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, (b) n cazul nchirierii, echipamentul se nregistreaz ntr-
accesul la protecie internaional i legislaia relevant un stat membru.
din domeniul maritim.

Agenia elaboreaz curricula comune dup consultarea Pe baza unui acord-model redactat de agenie, statul
Forumului consultativ menionat la articolul 26a. membru de nregistrare i agenia convin asupra
modalitilor de asigurare a perioadelor de disponibilitate
deplin a bunurilor n coproprietate, precum i asupra
Statele membre integreaz curricula comune n termenilor de utilizare a echipamentului.
programul de formare profesional a poliitilor de
frontier naionali.;
Statul membru de nregistrare sau furnizorul echipa
mentului tehnic pune la dispoziie experii necesari i
(b) dup ultimul paragraf se introduce urmtorul text:
personalul tehnic pentru operarea cu echipamentul tehnic
ntr-un mod perfect legal i n siguran.
Agenia instituie un program de schimb care s
permit poliitilor de frontier participani la echipele
europene de poliiti de frontier s dobndeasc (2) Agenia creeaz i gestioneaz o baz de date centra
cunotine sau expertiz specific din experiene i lizat a echipamentului tehnic dintr-o rezerv de echi
bune practici n strintate, lucrnd cu poliitii de pamente tehnice, compus din echipamentul deinut fie
frontier dintr-un alt stat membru dect cel de origine. de statele membre, fie de agenie i din echipamentul
deinut n coproprietate de statele membre i agenie n
scopul controlului frontierelor externe. Rezerva de echi
9. Articolele 6 i 7 se nlocuiesc cu urmtorul text: pamente tehnice conine un numr minim de uniti pe
tip de echipamente tehnice, astfel cum se menioneaz la
alineatul (5) din prezentul articol. Echipamentele care fac
Articolul 6 parte din rezerva de echipamente tehnice sunt utilizate n
cadrul activitilor menionate la articolele 3, 8a i 9.
Monitorizarea i contribuia n domeniul cercetrii
Agenia monitorizeaz proactiv i contribuie la evoluiile n
domeniul cercetrii relevante pentru controlul i suprave (3) Statele membre contribuie la rezerva de echipamente
gherea frontierelor externe i comunic informaiile tehnice menionat la alineatul (2). Contribuia statelor
respective Comisiei i statelor membre. membre la rezerv i detaarea echipamentului tehnic
pentru operaiuni specifice se planific pe baza unor
negocieri i acorduri bilaterale anuale ntre agenie i
Articolul 7 statele membre. La cererea ageniei, statele membre pun
Echipamentul tehnic la dispoziie echipamentele lor tehnice, n conformitate cu
aceste acorduri i n msura n care acestea fac parte din
(1) Agenia poate achiziiona, singur sau n copro numrul minim de echipamente tehnice pentru un anumit
prietate cu un stat membru, sau nchiria echipament an, cu excepia cazului n care acestea se confrunt cu o
tehnic pentru controlul frontierelor externe, care va fi situaie excepional, care afecteaz n mod substanial
folosit n cadrul operaiunilor comune, proiectelor pilot, executarea sarcinilor naionale. Aceast cerere se introduce
interveniilor rapide, operaiunilor comune de returnare cu cel puin 45 de zile nainte de data prevzut pentru
sau n cadrul proiectelor de asisten tehnic, n confor detaare. Contribuiile la rezerva de echipamente tehnice
mitate cu regulile financiare aplicabile ageniei. Orice sunt revizuite anual.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/11

(4) Agenia gestioneaz baza de date a rezervei de echi echipamentelor tehnice i ia msurile necesare pentru reme
pamente tehnice dup cum urmeaz: dierea deficienelor identificate. Consiliul de administraie
informeaz Comisia cu privire la deficienele identificate i
(a) clasificare pe tip de echipamente i pe tip de operaiune; cu privire la msurile luate pentru remedierea acestora.
Comisia informeaz ulterior Parlamentul European i
(b) clasificare n funcie de proprietar (stat membru, Consiliul n aceast privin, comunicnd totodat propria
agenia, alii); sa evaluare.

(c) numrul total de echipamente necesare;


(7) Agenia informeaz anual Parlamentul European cu
(d) cerinele referitoare la personal, acolo unde este cazul; privire la numrul de echipamente tehnice pe care fiecare
stat membru s-a angajat s le afecteze rezervei de echi
(e) alte informaii, precum detalii de nregistrare, cerine pamente tehnice n conformitate cu prezentul articol.
referitoare la transport i ntreinere, regimuri
naionale de export aplicabile, instruciuni tehnice, sau
alte informaii relevante pentru manipularea corect a 10. Articolul 8 se modific dup cum urmeaz:
echipamentelor.

(a) alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul text:

(5) Agenia finaneaz detaarea echipamentului tehnic


care face parte din numrul minim de echipamente (1) Fr a aduce atingere articolului 78 alineatul (3)
tehnice puse la dispoziie de un anumit stat membru din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
ntr-un anumit an. Detaarea echipamentului tehnic care (TFUE), unul sau mai multe state membre care se
nu face parte din numrul minim de echipamente tehnice confrunt cu presiuni specifice i disproporionate i
va fi cofinanat de agenie pn la maximum 100 % din cu situaii care impun o asisten tehnic i operativ
cheltuielile eligibile, lundu-se n considerare circumstanele sporit atunci cnd i ndeplinesc obligaiile privind
specifice ale statelor membre care detaeaz echipamentul controlul i supravegherea frontierelor externe pot
tehnic respectiv. solicita asisten din partea ageniei. Agenia orga
nizeaz asistena tehnic i operativ necesar pentru
statul membru (statele membre) solicitant(e), n confor
mitate cu articolul 3.;
La propunerea directorului executiv, Consiliul de admi
nistraie stabilete anual, n conformitate cu articolul 24,
regulile referitoare la echipamentele tehnice, inclusiv (b) la alineatul (2) se introduce urmtoarea liter:
numrul minim total pe tip de echipamente tehnice,
condiiile de detaare i rambursarea costurilor. Din
motive bugetare, aceast decizie ar trebui luat de (c) s detaeze poliiti de frontier din echipele
Consiliul de administraie pn la data de 31 martie a europene de poliiti de frontier.;
fiecrui an.

(c) alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul text:


Agenia propune numrul minim de echipamente tehnice
conform necesitilor sale, n special pentru a fi n msur
(3) Agenia poate achiziiona echipament tehnic
s realizeze operaiuni comune, proiecte pilot, intervenii
pentru controlul i supravegherea frontierelor externe,
rapide i operaiuni comune de returnare, conform
pentru a fi utilizat de experii si i n cadrul
programului de lucru al ageniei pentru anul respectiv.
interveniilor rapide pe durata acestora.

n cazul n care numrul minim de echipamente tehnice se 11. Articolul 8a se nlocuiete cu urmtorul text:
dovedete a fi insuficient pentru a ndeplini planul operativ
convenit pentru operaiuni comune, proiecte pilot,
intervenii rapide sau operaiuni comune de returnare, Articolul 8a
agenia revizuiete acest numr pe baza necesitilor justi Interveniile rapide
ficate i a unui acord cu statele membre.
La cererea unui stat membru care se confrunt cu o situaie
de presiune urgent i excepional, n special sosirea, la
puncte de la frontierele externe, a unui numr mare de
(6) Agenia raporteaz lunar Consiliului de administraie resortisani ai unor ri tere care ncearc s intre ilegal
cu privire la componena i detaarea echipamentelor ce fac pe teritoriul respectivului stat membru, agenia poate
parte din rezerva de echipamente tehnice. n cazul n care detaa, pe o perioad limitat, pe teritoriul statului
numrul minim de echipamente tehnice menionat la membru solicitant, una sau mai multe echipe europene
alineatul (5) nu este atins, directorul executiv informeaz de poliiti de frontier (echipe), pentru o durat cores
fr ntrziere Consiliul de administraie. Acesta decide de punztoare, n conformitate cu articolul 4 din Regula
urgen cu privire la ierarhizarea prioritilor de detaare a mentul (CE) nr. 863/2007.
L 304/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

12. La articolul 8d, alineatul (5) se nlocuiete cu urmtorul 14. La articolul 8h alineatul (1), partea introductiv se
text: nlocuiete cu urmtorul text:

(5) n cazul n care directorul executiv decide s (1) Agenia acoper integral urmtoarele costuri
detaeze una sau mai multe echipe, agenia, mpreun cu suportate de statele membre cu ocazia punerii la dispoziie
statul membru solicitant, elaboreaz un plan operativ, n a poliitilor lor de frontier n scopurile menionate la
conformitate cu articolul 8e, imediat i, n orice caz, nu mai articolul 3 alineatul (1b), la articolul 8a i la articolul 8c:.
trziu de cinci zile lucrtoare de la data deciziei.

15. Articolul 9 se nlocuiete cu urmtorul text:


13. La articolul 8e, alineatul (1) se modific dup cum urmeaz:

Articolul 9
(a) literele (e), (f) i (g) se nlocuiesc cu urmtorul text:
Cooperarea n materie de returnare
(1) n conformitate cu politica Uniunii Europene n
(e) componena echipelor, precum i detaarea altui materie de returnare, n special cu Directiva 2008/115/CE
personal relevant; a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie
2008 privind standardele i procedurile comune aplicabile
n statele membre pentru returnarea resortisanilor rilor
tere aflai n situaie de edere ilegal (*), i fr a aborda
(f) dispoziiile privind comanda i controlul, inclusiv aspectele de fond ale deciziilor de returnare, agenia
numele i gradele poliitilor de frontier ai furnizeaz asistena necesar i asigur, la solicitarea
statului membru gazd responsabili pentru statelor membre participante, coordonarea sau organizarea
cooperarea cu echipele, n special ale poliitilor operaiunilor comune de returnare ale statelor membre,
de frontier care se afl la comanda echipelor pe inclusiv prin nchirierea de avioane pentru astfel de
durata detarii, precum i locul echipelor n lanul operaiuni. Agenia finaneaz sau cofinaneaz operaiunile
de comand; i proiectele menionate la prezentul alineat, prin subvenii
de la bugetul su, n conformitate cu normele financiare
aplicabile ageniei. Agenia poate utiliza, de asemenea,
(g) echipamentul tehnic ce urmeaz a fi detaat mijloacele financiare ale Uniunii disponibile n materie de
mpreun cu echipele, inclusiv cerinele specifice, returnare. Agenia vegheaz ca, n acordurile privind
precum condiiile de utilizare, personalul necesar, subveniile, ncheiate cu statele membre, acordarea oricrei
transportul i alte operaiuni logistice i dispoziiile asistene financiare s fie condiionat de respectarea
financiare;; deplin a Cartei drepturilor fundamentale.

(1a) Agenia elaboreaz un Cod de conduit pentru


(b) se adaug urmtoarele litere:
returnarea resortisanilor rilor tere care se afl n
situaie de edere ilegal, aplicabil n cadrul tuturor
operaiunilor comune de returnare coordonate de ctre
(h) norme detaliate privind raportarea imediat, de agenie, stabilind procedurile comune standardizate, care
ctre agenie, a incidentelor ctre Consiliul de admi ar trebui s simplifice organizarea operaiunilor comune
nistraie i autoritile publice naionale relevante; de returnare i s garanteze returnarea n condiii umane
i cu respectarea deplin a drepturilor fundamentale, n
special a principiilor demnitii umane, interzicerii torturii
i tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, a
(i) o schem de raportare i de evaluare coninnd
dreptului la libertate i la siguran, precum i a drepturilor
indicatori pentru raportul de evaluare i termenul
la protecia datelor cu caracter personal i a principiului
limit pentru transmiterea raportului final de
nediscriminrii.
evaluare, n conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

(1b) Codul de conduit ine seama n mod special de


(j) n ceea ce privete operaiunile pe mare, informaii
obligaia stabilit la articolul 8 alineatul (6) din Directiva
specifice privind jurisdicia i legislaia relevante n
2008/115/CE de a prevedea un sistem eficace de monito
zona geografic unde are loc intervenia rapid,
rizare a returnrii forate i de strategia privind drepturile
inclusiv trimiteri la legislaia internaional i la
fundamentale prevzut la articolul 26a alineatul (1) din
dreptul Uniunii privind interceptarea, salvarea pe
prezentul regulament. Monitorizarea operaiunilor comune
mare i debarcarea;
de returnare ar trebui efectuat pe baza unor criterii
obiective i transparente i ar trebui s acopere toat
operaiunea comun de returnare, de la faza anterioar
(k) modaliti de cooperare cu ri tere, alte agenii i plecrii pn la predarea persoanelor returnate n ara de
organisme ale Uniunii i organizaii internaionale. returnare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/13

(1c) Statele membre informeaz n mod periodic agenia consultarea cu Autoritatea European pentru Protecia
cu privire la necesitile lor n materie de asisten sau Datelor. Fr a aduce atingere articolelor 11b i 11c,
coordonare din partea ageniei. Agenia elaboreaz un agenia poate prelucra date cu caracter personal n
plan operativ pentru a furniza statelor membre solicitante scopuri administrative.
sprijinul operativ necesar, inclusiv echipamentul tehnic
menionat la articolul 7 alineatul (1). n conformitate cu
articolul 24, la propunerea directorului executiv, Consiliul Articolul 11b
de administraie decide cu privire la coninutul i modul de
operare al planului operativ n desfurare. Prelucrarea datelor cu caracter personal n contextul
operaiunilor comune de returnare

(2) Agenia coopereaz cu autoritile competente ale (1) Pentru a ndeplini sarcinile sale de organizare i coor
rilor tere menionate la articolul 14 n vederea identi donare a operaiunilor comune de returnare efectuate de
ficrii celor mai bune practici privind obinerea docu statele membre, menionate la articolul 9, agenia poate
mentelor de cltorie i returnarea resortisanilor rilor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor care
tere care se afl n situaie de edere ilegal. fac obiectul acestor operaiuni comune de returnare.

___________
(*) JO L 348, 24.12.2008, p. 98. (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal respect prin
cipiile necesitii i proporionalitii. n special, aceasta se
limiteaz strict la acele date cu caracter personal care sunt
necesare n scopurile realizrii operaiunii comune de
16. La articolul 10, alineatul (2) se nlocuiete cu urmtorul returnare.
text:

(3) Datele cu caracter personal sunt terse de ndat ce


(2) Pe durata ndeplinirii sarcinilor i a exercitrii
scopul pentru care au fost colectate a fost atins i nu mai
competenelor lor, agenii invitai respect legislaia
trziu de zece zile dup ncheierea operaiunii comune de
Uniunii i dreptul internaional, precum i drepturile funda
returnare.
mentale i legislaia naional a statului membru gazd.

17. Articolul 11 se nlocuiete cu urmtorul text: (4) n cazul n care statul membru nu transmite datele
cu caracter personal transportatorului, agenia poate
transmite aceste date.
Articolul 11
Sistemele de schimb de informaii
(5) Prezentul articol se aplic n conformitate cu
Agenia poate lua toate msurile necesare n vederea faci procedura menionat la articolul 11a.
litrii schimbului de informaii relevante pentru atribuiile
sale cu Comisia i statele membre i, acolo unde este cazul,
cu ageniile Uniunii la care face referire articolul 13. Articolul 11c
Agenia dezvolt i gestioneaz un sistem de informaii
capabil s realizeze schimburi de informaii clasificate cu Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate n
aceti actori, inclusiv date cu caracter personal menionate cursul operaiunilor comune, proiectelor pilot i
la articolele 11a, 11b i 11c. interveniilor rapide
(1) Fr a aduce atingere competenei statelor membre
Agenia poate lua toate msurile necesare pentru a facilita de a colecta date cu caracter personal n contextul
schimbul de informaii relevante pentru atribuiile sale cu operaiunilor comune, proiectelor pilot i interveniilor
Regatul Unit i Irlanda, n cazul n care sunt legate de comune i sub rezerva limitrilor prevzute la alineatele
activitile la care acestea particip, n conformitate cu (2) i (3), agenia poate prelucra n continuare datele cu
articolul 12 i articolul 20 alineatul (5). caracter personal colectate de statele membre n cursul
unor astfel de activiti operative i trimise ageniei
pentru a contribui la securitatea frontierelor externe ale
18. Se introduc urmtoarele articole: statelor membre.

Articolul 11a
(2) O astfel de prelucrare ulterioar a datelor cu caracter
Protecia datelor personal de ctre agenie este limitat la datele cu caracter
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplic prelucrrii datelor personal ale persoanelor pe care autoritile competente ale
cu caracter personal de ctre agenie. statelor membre le suspecteaz, din motive ntemeiate, de
implicare n activiti infracionale transfrontaliere, de faci
litare a activitilor de migraie ilegal sau de activiti de
Consiliul de administraie stabilete msurile de aplicare a trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 1
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de ctre agenie, inclusiv alineatul (1) literele (a) i (b) din Directiva 2002/90/CE a
msurile referitoare la responsabilul cu protecia datelor din Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitrii
cadrul ageniei. Aceste msuri sunt stabilite dup intrrii, tranzitului i ederii neautorizate (*).
L 304/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(3) Datele cu caracter personal la care face referire 19. Articolele 13 i 14 se nlocuiesc cu urmtorul text:
alineatul (2) sunt prelucrate ulterior de agenie exclusiv n
urmtoarele scopuri:
Articolul 13
(a) transmiterea lor, de la caz la caz, ctre Europol sau alte Cooperarea cu ageniile i organismele Uniunii
agenii de aplicare a legii ale Uniunii, n conformitate cu Europene i cu organizaiile internaionale
articolul 13;
Agenia poate coopera cu Europol, cu Biroul European de
Sprijin pentru Azil, cu Agenia pentru Drepturi Funda
(b) utilizarea lor pentru ntocmirea analizelor de risc mentale a Uniunii Europene (Agenia pentru Drepturi
menionate la articolul 4. n cazul analizelor de risc, Fundamentale), cu alte agenii i organisme ale Uniunii i
datele sunt depersonalizate. cu organizaiile internaionale competente n domeniile
reglementate de prezentul regulament, n cadrul acordurilor
de lucru ncheiate cu aceste organisme, n conformitate cu
(4) Datele cu caracter personal sunt terse imediat dup dispoziiile relevante ale TFUE i cu dispoziiile privind
ce au fost trimise Europolului sau altor agenii ale Uniunii competena respectivelor organisme. n toate cazurile,
sau dup ce au fost utilizate pentru ntocmirea analizelor de agenia informeaz Parlamentul European n legtur cu
risc menionate la articolul 4. Termenul de stocare nu aceste acorduri.
depete n niciun caz trei luni de la data colectrii
acestor date.
Transmiterea mai departe sau alte metode de comunicare a
(5) Prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal datelor cu caracter personal prelucrate de ctre agenie ctre
respect principiile necesitii i proporionalitii. Datele cu alte agenii sau organe ale Uniunii fac obiectul unor
caracter personal nu sunt utilizate de agenie n scopul acorduri de lucru specifice privind schimbul de date cu
anchetelor, care continu s fie responsabilitatea caracter personal i sunt supuse aprobrii prealabile a
autoritilor competente ale statelor membre. Autoritii Europene pentru Protecia Datelor.

n special, aceasta se limiteaz n mod strict la acele date cu Cu acordul statului membru (statelor membre) implicat
caracter personal care sunt necesare n scopurile menionate (implicate), agenia poate invita, de asemenea, observatori
la alineatul (3). de la ageniile sau organele Uniunii sau de la organizaiile
internaionale s participe la activitile menionate la arti
colele 3, 4 i 5, n msura n care prezena lor este n
(6) Fr a aduce atingere Regulamentului (CE) conformitate cu obiectivele acestor activiti, poate
nr. 1049/2001, transmiterea mai departe sau comunicarea contribui la mbuntirea cooperrii i a schimbului de
de alt natur a datelor cu caracter personal prelucrate de bune practici i nu afecteaz securitatea general a
ctre agenie ctre ri tere sau alte pri tere este interzis. activitilor. Participarea acestor observatori la activitile
menionate la articolele 4 i 5 poate avea loc doar cu
acordul statului membru (statelor membre) implicat
(7) Prezentul articol se aplic n conformitate cu
(implicate), iar participarea acestora la activitile
procedura menionat la articolul 11a.
menionate la articolul 3 poate avea loc doar cu acordul
statului membru gazd. Normele detaliate cu privire la
Articolul 11d participarea observatorilor sunt incluse n planul
operaional la care face referire articolul 3a alineatul (1).
Norme de securitate privind protejarea informaiilor Aceti observatori sunt formai n mod corespunztor de
clasificate i a informaiilor sensibile neclasificate ctre agenie, anterior participrii la activiti.
(1) Agenia aplic normele de securitate ale Comisiei,
astfel cum sunt prevzute n anexa la Decizia 2001/844/CE,
CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de Articolul 14
modificare a regulamentului su de procedur (**). Respec
Facilitarea cooperrii operative cu rile tere i a
tivele norme se aplic, inter alia, schimbului, prelucrrii i
cooperrii cu autoritile competente ale rilor tere
stocrii informaiilor clasificate.
(1) Cu privire la domeniile care fac obiectul activitilor
sale i n msura n care este necesar pentru ndeplinirea
(2) Agenia aplic principiile de securitate privind prelu sarcinilor sale, agenia faciliteaz cooperarea operativ ntre
crarea informaiilor sensibile neclasificate, astfel cum sunt statele membre i rile tere, n cadrul politicii de relaii
prevzute n decizia menionat la alineatul (1) din externe a Uniunii, inclusiv n ceea ce privete protecia
prezentul articol i astfel cum au fost puse n aplicare de drepturilor omului.
Comisie. Consiliul de administraie stabilete msurile
pentru aplicarea acestor principii de securitate.
Agenia i statele membre respect norme i standarde cel
___________
puin echivalente cu cele prevzute de legislaia Uniunii,
(*) JO L 328, 5.12.2002, p. 17. inclusiv n cazul n care cooperarea cu rile tere are loc
(**) JO L 317, 3.12.2001, p. 1. pe teritoriul rilor respective.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/15

Instituirea cooperrii cu rile tere permite promovarea avea loc doar cu acordul statului membru (statelor membre)
standardelor europene n materie de gestionare a fron implicat (implicate), iar participarea acestora la activitile
tierelor, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale i a menionate la articolul 3 poate avea loc doar cu acordul
demnitii umane. statului membru gazd. Normele detaliate cu privire la
participarea observatorilor sunt incluse n planul
operaional menionat la articolul 3a alineatul (1). Obser
vatorii respectivi sunt formai n mod corespunztor de
(2) Agenia poate coopera cu autoritile rilor tere ctre agenie, anterior participrii la activiti.
competente n domeniile reglementate de prezentul regu
lament n cadrul acordurilor de lucru ncheiate cu aceste
autoriti, n conformitate cu dispoziiile relevante din
TFUE. Aceste acorduri de lucru sunt exclusiv legate de (7) n momentul ncheierii acordurilor bilaterale cu ri
gestionarea cooperrii operaionale. tere, menionate la articolul 2 alineatul (2), statele membre
pot introduce prevederi privind rolul i competenele
ageniei, n special n ceea ce privete exercitarea
competenelor de execuie de ctre membrii echipelor
(3) Agenia i poate detaa ofierii de legtur, care detaate de ctre agenie n cadrul operaiunilor comune
trebuie s beneficieze de cel mai nalt grad de protecie sau al proiectelor pilot menionate la articolul 3.
n ndeplinirea sarcinilor lor, n rile tere. Acetia fac
parte din reelele locale sau regionale de cooperare ale
ofierilor de legtur n materie de imigrare din statele
membre, create n conformitate cu Regulamentul (CE) (8) Activitile menionate la alineatele (2) i (3) din
nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 prezentul articol trebuie s primeasc n prealabil avizul
privind crearea unei reele de ofieri de legtur n Comisiei, iar Parlamentul European este pe deplin
materie de imigrare (*). Ofierii de legtur sunt detaai informat cu privire la activitile respective, ct mai
doar n ri tere n care practicile referitoare la gestionarea curnd posibil.
frontierelor respect standardele minime de protecie a
drepturilor omului. Detaarea lor este aprobat de
Consiliul de administraie. n cadrul politicii de relaii ___________
externe a Uniunii, ar trebui acordat prioritate detarii n (*) JO L 64, 2.3.2004, p. 1.
acele ri tere care, n baza analizelor de risc, reprezint
ri de origine sau de tranzit n ceea ce privete imigraia
ilegal. n mod reciproc, agenia poate primi, de asemenea,
ofieri de legtur detaai de respectivele ri tere, pentru o
perioad limitat de timp. La propunerea directorului 20. La articolul 15, primul paragraf se nlocuiete cu urmtorul
executiv i n conformitate cu articolul 24, Consiliul de text:
administraie adopt lista anual a prioritilor.

Agenia reprezint un organism al Uniunii. Aceasta are


(4) Atribuiile ofierilor de legtur ai ageniei includ, n
personalitate juridic.
conformitate cu dreptul Uniunii i drepturile fundamentale,
crearea i meninerea de contacte cu autoritile competente
din rile tere n care sunt afectai, n vederea contribuirii la
prevenirea i lupta mpotriva imigraiei ilegale i la
21. Se introduce urmtorul articol:
returnarea imigranilor ilegali.

(5) Agenia poate beneficia de finanare din partea Articolul 15a


Uniunii n conformitate cu dispoziiile instrumentelor Acordul privind sediul
relevante care sprijin politica de relaii externe a Uniunii.
Agenia poate iniia i finana proiecte de asisten tehnic Dispoziiile necesare privind amplasarea ageniei n statul
n ri tere, n domeniile acoperite de prezentul regu membru n care aceasta i are sediul i privind facilitile
lament. care trebuie oferite de statul membru respectiv, precum i
normele specifice aplicabile n respectivul stat membru
directorului executiv, directorului executiv adjunct,
membrilor Consiliului de administraie, angajailor ageniei
(6) Agenia poate invita, de asemenea, cu acordul i membrilor familiilor acestora sunt prevzute ntr-un
statului membru (statelor membre) implicat (implicate), acord privind sediul ncheiat ntre agenie i statul
observatori din rile tere s participe la activitile membru n care agenia i are sediul. Acordul privind
menionate la articolele 3, 4 i 5, n msura n care sediul se ncheie dup obinerea aprobrii Consiliului de
prezena lor este n conformitate cu obiectivele acestor administraie. Statul membru n care agenia i are sediul
activiti, poate contribui la mbuntirea cooperrii i a trebuie s ofere cele mai bune condiii posibile pentru a
schimbului de bune practici i nu afecteaz securitatea asigura funcionarea corespunztoare a ageniei, inclusiv
general a activitilor respective. Participarea acestor obser condiii de colarizare multilingv i cu vocaie european,
vatori la activitile menionate la articolele 4 i 5 poate precum i conexiuni de transport adecvate.
L 304/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

22. Articolul 17 se modific dup cum urmeaz: (ii) se introduce urmtoarea liter:

(a) alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul text: (i) aprob planul multianual al ageniei, ce vizeaz
definirea strategiei viitoare pe termen lung refe
ritoare la activitile ageniei.;
(3) n vederea aplicrii articolului 3b alineatul (5),
doar un membru al personalului ageniei cruia i se
aplic Statutul funcionarilor Uniunii Europene sau
(b) alineatul (4) se nlocuiete cu urmtorul text:
titlul II din Regimul aplicabil celorlali ageni ai
Uniunii Europene poate fi desemnat ca ofier coor
donator, n conformitate cu articolul 8 g. n vederea
aplicrii articolului 3b alineatul (3), doar experii (4) Consiliul de administraie poate face reco
naionali detaai de un stat membru la agenie pot fi mandri directorului executiv cu privire la orice aspect
desemnai a face parte din echipele europene de poliiti care vizeaz strict dezvoltarea gestionrii operative a
de frontier. Agenia desemneaz experii naionali care frontierelor externe, inclusiv activitile de cercetare,
fac parte din echipele europene de poliiti de frontier, astfel cum sunt prevzute la articolul 6.
n conformitate cu respectivul articol.;

24. Articolul 21 se modific dup cum urmeaz:


(b) se adaug urmtoarele alineate:

(a) la alineatul (1), ultima tez se nlocuiete cu urmtorul


(4) Consiliul de administraie adopt dispoziiile de text:
punere n aplicare necesare de comun acord cu
Comisia, n conformitate cu articolul 110 din Statutul
funcionarilor Uniunii Europene. Mandatul poate fi prelungit.;

(5) Consiliul de administraie poate adopta dispoziii


(b) alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul text:
care s permit detaarea la agenie a experilor
naionali din statele membre. Aceste dispoziii in
cont de cerinele prevzute la articolul 3b alineatul
(3), n special de faptul c aceti experi sunt considerai (3) rile asociate la punerea n aplicare, asigurarea
ca ageni invitai i au atribuiile i competenele respectrii i dezvoltarea acquis-ului Schengen particip
prevzute la articolul 10. Acestea includ dispoziii n cadrul ageniei. Ele au cte un reprezentant i cte un
privind condiiile de detaare. membru supleant n Consiliul de administraie. n
conformitate cu dispoziiile relevante ale acordurilor
lor de asociere, s-au elaborat msuri care precizeaz
23. Articolul 20 se modific dup cum urmeaz: natura i amploarea, precum i normele detaliate
privind participarea acestor ri la activitile ageniei,
inclusiv dispoziiile privind contribuiile financiare i
(a) alineatul (2) se modific dup cum urmeaz: personalul.

(i) litera (h) se nlocuiete cu urmtorul text: 25. Articolul 25 se modific dup cum urmeaz:

(h) stabilete structura organizatoric a ageniei i (a) alineatul (2) se nlocuiete cu urmtorul text:
adopt politica de personal a ageniei, n
special planul multianual privind politica de
personal. n conformitate cu dispoziiilor (2) Parlamentul European sau Consiliul pot invita
relevante ale Regulamentului (CE, Euratom) directorul executiv s prezinte un raport cu privire la
nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie modul de ndeplinire a ndatoririlor sale, n special cu
2002 privind regulamentul financiar cadru privire la aplicarea i monitorizarea strategiei privind
pentru organismele menionate la drepturile fundamentale, raportul general cu privire la
articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) activitatea ageniei n anul anterior, programul de lucru
nr. 1605/2002 al Consiliului privind regula pentru anul urmtor i planul multianual al ageniei
mentul financiar aplicabil bugetului general al menionat la articolul 20 alineatul (2) litera (i).;
Comunitilor Europene (*), planul multianual
privind politica de personal este prezentat
Comisiei i autoritii bugetare dup obinerea
avizului favorabil al Comisiei; (b) la alineatul (3) se adaug urmtoarea liter:

___________
(g) s asigure punerea n aplicare a planurilor operative
(*) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.; menionate la articolele 3a i 8e.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/17

26. Se introduce urmtorul articol: Acesta prezint rapoarte n mod periodic i, astfel,
contribuie la mecanismul de monitorizare a drepturilor
fundamentale.
Articolul 26a
Strategia privind drepturile fundamentale
(4) Ofierul pentru drepturile fundamentale i Forumul
(1) Agenia redacteaz, dezvolt i pune n aplicare consultativ au acces la toate informaiile privind respectarea
strategia sa privind drepturile fundamentale. Agenia drepturilor fundamentale n legtur cu toate activitile
instituie un mecanism eficace pentru a monitoriza ageniei.
respectarea drepturilor fundamentale n toate activitile
ageniei.
27. La articolul 33 se introduc urmtoarele alineate:

(2) Agenia instituie un Forum consultativ pentru a


asista directorul executiv i Consiliul de administraie n (2a) Prima evaluare dup intrarea n vigoare a Regula
privina chestiunilor legate de drepturile fundamentale. mentului (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European i
Agenia invit Biroul European de Sprijin pentru Azil, al Consiliului din 25 octombrie 2011 de modificare a
Agenia pentru Drepturi Fundamentale, naltul Comisar al Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de
Organizaiei Naiunilor Unite pentru Refugiai i alte instituire a Ageniei Europene pentru Gestionarea
organizaii relevante s fac parte din Forumul consultativ. Cooperrii Operative la Frontierele Externe ale Statelor
La propunerea directorului executiv, Consiliul de admi Membre ale Uniunii Europene (*) analizeaz, de asemenea,
nistraie decide asupra componenei i metodelor de lucru necesitatea de a crete coordonarea n ceea ce privete
ale Forumului consultativ, precum i asupra modalitilor gestionarea frontierelor externe ale statelor membre,
de transmitere a informaiilor ctre Forumul consultativ. inclusiv fezabilitatea instituirii unui sistem european de
poliiti de frontier.

Forumul consultativ este consultat cu privire la dezvoltarea


i punerea n aplicare ale strategiei privind drepturile funda (2b) Evaluarea cuprinde o analiz specific a modului n
mentale, ale Codului de conduit i ale curricula comune. care Carta drepturilor fundamentale a fost respectat n
punerea n aplicare a prezentului regulament.
___________
Forumul consultativ pregtete un raport anual privind
activitile acestuia. Raportul respectiv este fcut public. (*) JO L 304, 22.11.2011, p. 1.

(3) Consiliul de administraie desemneaz un ofier


pentru drepturile fundamentale, care are experiena i cali Articolul 2
ficrile necesare n domeniul drepturilor fundamentale. Intrarea n vigoare
Acesta este independent n exercitarea sarcinilor sale de
ofier pentru drepturi fundamentale i raporteaz direct Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
Consiliului de administraie i Forumului consultativ. data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n statele
membre, n conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ
L 304/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 25 octombrie 2011
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 i (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European i ale
Consiliului i de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a
Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului
European i a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE i 2008/5/CE ale Comisiei i a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, reprezint un principiu general al legislaiei alimentare
acela de a oferi consumatorilor o baz comun pentru
a alege n cunotin de cauz n domeniul produselor
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, alimentare pe care le consum i pentru a preveni orice
n special articolul 114, practici care ar putea induce n eroare consumatorul.

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,


(5) Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social neloiale ale ntreprinderilor de pe piaa intern fa de
European (1), consumatori (4) reglementeaz anumite aspecte ale
informrii consumatorilor, cu scopul precis de a
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2), mpiedica aciunile neltoare i omisiunile de informaii.
Principiile generale privind practicile comerciale neloiale
ar trebui s fie completate de norme specifice referitoare
ntruct: la informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare.
(1) n conformitate cu articolul 169 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie
s contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecie a (6) Normele Uniunii privind etichetarea produselor
consumatorilor prin msurile pe care le adopt n temeiul alimentare aplicabile tuturor produselor alimentare sunt
articolului 114 din tratat. prevzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 20 martie 2000 privind
apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la
(2) Libera circulaie a unor produse alimentare sigure i etichetarea i prezentarea produselor alimentare, precum
sntoase constituie un aspect esenial al pieei interne i la publicitatea acestora (5). Majoritatea dispoziiilor
i contribuie n mod semnificativ la sntatea i prevzute n respectiva directiv dateaz din 1978 i
bunstarea cetenilor, precum i la interesele sociale i prin urmare ar trebui s fie actualizate.
economice ale acestora.

(3) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecie a (7) Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie
sntii consumatorilor i pentru garantarea dreptului 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele
acestora la informare, ar trebui s se asigure informarea produselor alimentare (6) stabilete norme privind
corespunztoare a consumatorilor cu privire la produsele coninutul i prezentarea informaiilor nutriionale pe
alimentare pe care acetia le consum. Alegerea consu produsele alimentare preambalate. n conformitate cu
matorilor poate fi influenat, printre altele, de aceste norme, includerea informaiilor nutriionale este
consideraii privind sntatea, economice, ecologice, voluntar, cu excepia cazului n care se face o
sociale sau etice. meniune nutriional cu privire la produsul alimentar.
Majoritatea dispoziiilor prevzute n respectiva directiv
dateaz din 1990 i prin urmare ar trebui s fie actua
(4) n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al lizate.
Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie
2002 de stabilire a principiilor i cerinelor generale ale
legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii Europene (8) Cerinele generale de etichetare sunt completate de o
pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor serie de dispoziii aplicabile tuturor produselor alimentare
n domeniul siguranei produselor alimentare (3), n circumstane speciale sau anumitor categorii de
produse alimentare. n plus, exist o serie de norme
(1) JO C 77, 31.3.2009, p. 81. specifice care sunt aplicabile unor produse alimentare
(2) Poziia Parlamentului European din 16 iunie 2010 (JO C 236 E, specifice.
12.8.2011, p. 187) i Poziia n prim lectur a Consiliului din
21 februarie 2011 (JO C 102 E, 2.4.2011, p. 1). Poziia Parla
mentului European din 6 iulie 2011 (nepublicat nc n Jurnalul (4) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
Oficial) i decizia Consiliului din 29 septembrie 2011. (5) JO L 109, 6.5.2000, p. 29.
(3) JO L 31, 1.2.2002, p. 1. (6) JO L 276, 6.10.1990, p. 40.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/19

(9) Dei obiectivele originale i componentele principale ale i a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli,
legislaiei actuale privind etichetarea sunt nc valabile, se esteri de fitosterol, fitostanoli i/sau esteri de fitostanol (4)
impune raionalizarea acesteia n scopul de a asigura i Directiva 2008/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008
faptul c prile interesate o vor respecta mai uor i privind indicarea pe etichetele anumitor produse
vor beneficia de o mai mare claritate i n scopul moder alimentare a altor meniuni obligatorii dect cele
nizrii acesteia, pentru a ine cont de noile evoluii n prevzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului
domeniul informaiilor referitoare la produsele European i a Consiliului (5).
alimentare. Prezentul regulament va servi att intereselor
pieei interne, prin simplificarea legislaiei, asigurarea (13) Se impune stabilirea unor definiii, principii, cerine i
securitii juridice i reducerea birocraiei, ct i celor proceduri comune pentru a constitui un cadru clar i o
ale cetenilor, prin impunerea etichetrii obligatorii a baz comun pentru msurile naionale i la nivelul
produselor alimentare de o manier clar, pe nelesul Uniunii care reglementeaz informaiile referitoare la
ceteanului i lizibil. produsele alimentare.

(10) Publicul larg manifest interes pentru relaia dintre (14) Pentru a urmri o abordare cuprinztoare i evolutiv a
alimentaie i sntate, precum i pentru alegerea unei informrii consumatorilor cu privire la produsele
alimentaii adecvate, adaptate necesitii fiecruia. Cartea alimentare pe care le consum, ar trebui s existe o
Alb a Comisiei din 30 mai 2007 referitoare la o definiie general a legislaiei privind informaiile refe
Strategie pentru Europa privind problemele de sntate ritoare la produsele alimentare, care s includ norme
legate de alimentaie, excesul de greutate i obezitate cu caracter general i specific, precum i o definiie
(Cartea alb a Comisiei) a semnalat faptul c etichetarea general a informaiilor referitoare la produsele
nutriional reprezint o metod important de alimentare, care s includ i informaiile furnizate prin
informare a consumatorilor cu privire la compoziia alte mijloace dect eticheta.
produselor alimentare, care i ajut s fac o alegere n
deplin cunotin de cauz. Comunicarea Comisiei din (15) Normele Uniunii ar trebui s se aplice numai ntreprin
13 martie 2007 intitulat Strategia UE pentru politica de derilor, noiune care implic o anumit continuitate a
protecie a consumatorilor 2007-2013 Mai mult activitilor i un anumit nivel de organizare. Operaiuni
putere consumatorilor, bunstare crescut i protecie cum ar fi manipularea i livrarea ocazional de produse
eficient a acestora a subliniat c aceast posibilitate de alimentare, servirea hranei i vnzarea unor produse
alegere n cunotin de cauz este esenial att pentru alimentare de ctre persoane fizice, de exemplu n
asigurarea unei veritabile concurene, ct i pentru cadrul evenimentelor n scopuri caritabile sau la
bunstarea consumatorilor. Cunoaterea principiilor de trgurile i reuniunile comunitii locale, nu ar trebui s
baz ale nutriiei, precum i prezentarea unor informaii intre sub incidena prezentului regulament.
nutriionale corespunztoare pe produsele alimentare ar
ajuta n mod substanial consumatorul n efectuarea unei
astfel de alegeri n cunotin de cauz. Campaniile de (16) Legislaia privind informaiile referitoare la produsele
educare i informare reprezint un mecanism important alimentare ar trebui s prevad suficient flexibilitate
prin care consumatorii pot nelege mai bine informaiile pentru a se putea menine la zi cu noile cerine de
referitoare la produsele alimentare. informare a consumatorilor i s asigure un echilibru
ntre protecia pieei interne i diferenele de percepie
ale consumatorilor din statele membre.
(11) Pentru a spori certitudinea juridic i pentru a asigura
raionalitatea i coerena aplicrii legislaiei, este
necesar abrogarea Directivelor 90/496/CEE i (17) Solicitarea de informaii obligatorii referitoare la
2000/13/CE i nlocuirea acestora cu un regulament produsele alimentare ar trebui s permit consumatorilor,
unic care s garanteze certitudinea pentru consumatori nainte de orice, s identifice i s utilizeze corespunztor
i pentru alte pri implicate i s reduc obligaiile admi produsul alimentar i s fac o alegere adecvat nevoilor
nistrative. de alimentaie individuale. n acest scop, operatorii din
sectorul alimentar ar trebui s faciliteze persoanelor cu
deficiene de vedere accesibilitatea la informaiile oferite
(12) Din motive de claritate, se impune s fie abrogate i s fie de ei.
ncorporate de prezentul regulament alte acte orizontale,
i anume Directiva 87/250/CEE a Comisiei din 15 aprilie
1987 privind menionarea triei alcoolice n volume n (18) Pentru a permite legislaiei privind informaiile referitoare
etichetarea buturilor alcoolice destinate consumatorului la produsele alimentare s se adapteze la evoluia
final (1), Directiva 1999/10/CE a Comisiei din 8 martie necesitilor de informare a consumatorilor, orice consi
1999 de prevedere a unor derogri de la dispoziiile derente privind necesitatea informaiilor obligatorii refe
articolului 7 din Directiva 79/112/CEE a Consiliului n ritoare la produsele alimentare ar trebui s in seama i
ceea ce privete etichetarea produselor alimentare (2), de interesul larg demonstrat al majoritii consumatorilor
Directiva 2002/67/CE a Comisiei din 18 iulie 2002 pentru dezvluirea anumitor informaii.
privind etichetarea produselor alimentare care conin
chinin i a produselor alimentare care conin cafein (3), (19) Cu toate acestea, noi cerine privind informaiile obli
Regulamentul (CE) nr. 608/2004 al Comisiei din gatorii referitoare la produsele alimentare ar trebui s
31 martie 2004 privind etichetarea produselor alimentare fie stabilite numai dac este necesar, n conformitate cu
principiile subsidiaritii, proporionalitii i durabilitii.
(1) JO L 113, 30.4.1987, p. 57.
(2) JO L 69, 16.3.1999, p. 22. (4) JO L 97, 1.4.2004, p. 44.
(3) JO L 191, 19.7.2002, p. 20. (5) JO L 27, 31.1.2008, p. 12.
L 304/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(20) Legislaia privind informaiile referitoare la produsele (26) Etichetele produselor alimentare ar trebui s fie clare i
alimentare ar trebui s interzic utilizarea de informaii uor de neles pentru a-i ajuta pe consumatorii care
care ar induce consumatorul n eroare n special n ceea doresc s fac alegeri n mod mai avizat n privina
ce privete caracteristicile produselor alimentare, efectele produselor alimentare i a regimului alimentar. Studiile
sau proprietile produselor alimentare sau atribuirea de arat c o bun lizibilitate este un element important n
virtui medicinale produselor alimentare. Pentru a fi maximizarea posibilitii ca meniunile de pe etichet s
eficient, aceast interdicie trebuie s fie extins asupra influeneze publicul i c informaiile ilizibile referitoare
publicitii i prezentrii produselor alimentare. la produse reprezint una dintre principalele cauze de
nemulumire a consumatorilor fa de etichetele
(21) n scopul de a evita fragmentarea normelor privind produselor alimentare. Prin urmare, ar trebui s fie
responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar n elaborat o abordare cuprinztoare pentru a se ine
ceea ce privete informaiile referitoare la produsele seama de toate aspectele privind lizibilitatea, inclusiv
alimentare, se impune clarificarea responsabilitilor care fontul, culoarea i contrastul.
revin operatorilor din sectorul alimentar n acest
domeniu. Respectiva clarificare ar trebui s fie
conform cu responsabilitile n privina consumatorului (27) Pentru a se asigura informarea cu privire la produsele
menionate la articolul 17 din Regulamentul (CE) alimentare, este necesar s se ia n considerare toate
nr. 178/2002. mijloacele de furnizare a produselor alimentare ctre
consumatori, inclusiv vnzarea produselor alimentare
prin mijloace de comunicare la distan. Dei este
(22) Ar trebui s fie elaborat o list a tuturor informaiilor evident c orice produs alimentar vndut la distan ar
obligatorii care ar trebui furnizate n principiu pentru trebui s ndeplineasc aceleai cerine ca produsele
toate produsele alimentare destinate consumatorului vndute n magazine, este necesar s se clarifice faptul
final i unitilor de restauraie colectiv. Aceast list c, n astfel de cazuri, informaiile obligatorii relevante
ar trebui s menin informaiile impuse deja de legislaia referitoare la produsele alimentare ar trebui de asemenea
existent a Uniunii, considerate n general un acquis s fie disponibile nainte de ncheierea cumprrii
valoros n domeniul informrii consumatorului. produsului.

(23) Pentru a se ine cont de schimbrile i evoluiile n


domeniul informaiilor referitoare la produsele (28) Tehnologia folosit pentru nghearea produselor
alimentare, Comisia ar trebui s fie mputernicit s alimentare s-a dezvoltat n mod semnificativ n ultimele
permit punerea la dispoziie a anumitor meniuni prin decenii i a nceput s fie folosit frecvent att pentru a
mijloace alternative. Consultarea prilor interesate ar mbunti circulaia bunurilor n cadrul pieei interne a
trebui s faciliteze o modificare bine orientat i Uniunii, ct i pentru a reduce riscurile referitoare la
oportun a cerinelor aplicabile n materie de informaii sigurana alimentar. Totui, nghearea urmat mai
referitoare la produsele alimentare. trziu de dezghearea anumitor produse alimentare, n
special a produselor de carne sau de pescuit, limiteaz
(24) Atunci cnd sunt utilizate pentru producerea produselor posibilele utilizri viitoare ale acestora i poate avea, de
alimentare i rmn prezente n acestea, anumite ingre asemenea, un efect asupra siguranei, gustului i calitii
diente, alte substane sau produse (precum adjuvanii fizice ale acestora. n schimb, n cazul altor produse, n
tehnologici) pot provoca alergii sau intolerane unor special n cazul untului, nghearea nu are astfel de efecte.
persoane, iar unele dintre aceste alergii sau intolerane Prin urmare, n cazul dezgherii unui produs, consu
reprezint un pericol pentru sntatea celor n cauz. matorul final ar trebui informat n mod corespunztor
Este important s se furnizeze informaii cu privire la cu privire la starea acestuia.
prezena aditivilor alimentari, a adjuvanilor tehnologici
i a altor substane sau produse cu un efect alergenic sau
de intoleran demonstrat din punct de vedere tiinific (29) Ar trebui s se indice ara de origine sau locul de
pentru a permite consumatorilor, n special acelora dintre provenien a unui produs alimentar atunci cnd, n
ei care sufer de alergii sau intolerane alimentare, s absena unei astfel de meniuni, consumatorul ar putea
poat alege n cunotin de cauz produse sigure fi indus n eroare cu privire la ara de origine real sau
pentru ei. locul real de provenien a produsului. n toate cazurile,
modul de indicare a rii de origine sau a locului de
provenien nu ar trebui s nele consumatorul i ar
(25) Pentru a informa consumatorii cu privire la prezena n trebui s se bazeze pe criterii clar definite care s
produsele alimentare a unor nanomateriale fabricate, ar asigure condiii de concuren echitabile la nivelul
trebui s se furnizeze o definiie a nanomaterialelor industriei i care s mbunteasc nelegerea de ctre
fabricate. innd seama de faptul c produsele alimentare consumatori a informaiilor privind ara de origine sau
care constau n nanomateriale fabricate sau care conin locul de provenien a produsului alimentar. Astfel de
acest tip de nanomateriale ar putea constitui alimente criterii nu ar trebui s se aplice indicaiilor referitoare la
noi, cadrul legislativ potrivit pentru respectiva definiie denumirea sau adresa operatorului din sectorul alimentar.
ar trebui s fie luat n considerare n contextul viitoarei
revizuiri a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parla
mentului European i al Consiliului din 27 ianuarie (30) n anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar ar
1997 privind alimentele i ingredientele alimentare putea dori s indice n mod voluntar originea unui
noi (1). produs alimentar, pentru a atrage atenia consumatorilor
asupra calitilor produsului lor. Aceste indicaii ar trebui
(1) JO L 43, 14.2.1997, p. 1. s corespund, de asemenea, unor criterii armonizate.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/21

(31) Indicarea originii este n momentul de fa obligatorie Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
pentru carnea de vit i mnzat i pentru produsele din Codului vamal comunitar (7), iar dispoziiile sale de
carne de vit i mnzat n Uniune (1), ca urmare a crizei punere n aplicare n Regulamentul (CEE) nr. 2454/93
encefalopatiei spongiforme bovine, aceast situaie crend al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziii
un anumit nivel de ateptare din partea consumatorilor. de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consi
Evaluarea de impact realizat de Comisie confirm faptul liului de instituire a Codului vamal comunitar (8).
c originea crnii pare s reprezinte o preocupare Stabilirea rii de origine a produselor alimentare se va
important pentru consumatori. n Uniune sunt ntemeia pe normele menionate, cu care operatorii din
consumate pe scar larg i alte tipuri de carne, sectorul alimentar i administraiile sunt familiarizai,
precum carnea de animale din specia porcin, ovin, ceea ce ar trebui s faciliteze punerea n aplicare.
caprin i carnea de psri de curte. Prin urmare ar
trebui s se impun declararea obligatorie a originii (34) Declaraia nutriional privind un produs alimentar se
acestor produse. Cerinele specifice privind originea ar refer la informaiile privind valoarea sa energetic i
putea s difere n funcie de tipul de carne, conform prezena anumitor nutrieni. Indicarea obligatorie pe
caracteristicilor speciilor animale. Ar trebui s se ambalaj a informaiilor nutriionale ar trebui s sprijine
prevad stabilirea prin norme de punere n aplicare a aciunile din domeniul nutriiei ca parte a politicilor din
cerinelor obligatorii care ar putea varia n funcie de domeniul sntii publice care ar putea include
tipul de carne, innd seama de principiul furnizarea de recomandri tiinifice pentru educaia
proporionalitii i de obligaiile administrative care cetenilor n domeniul nutriiei i s le permit s fac
revin operatorilor din sectorul alimentar i autoritilor o alegere a produselor alimentare n cunotin de cauz.
de aplicare.
(35) Pentru a facilita compararea produselor cu ambalaje de
dimensiuni diferite, se impune reinerea cerinei ca
(32) Dispoziiile privind indicarea obligatorie a originii au fost declaraia nutriional obligatorie s fac referire la
elaborate pe baza unor abordri verticale precum cele cantitatea de 100 g sau 100 ml i, dac este cazul, s
pentru miere (2), fructe i legume (3), pete (4), carne de se permit introducerea de declaraii suplimentare
vit i mnzat i produse din carne de vit i mnzat (5), pentru alte porii. Prin urmare, n cazul n care
ulei de msline (6). Este necesar s se ia n calcul posibi produsul alimentar respectiv este preambalat i se pot
litatea de a extinde dispoziiile privind indicarea obli identifica porii separate sau uniti de consum, ar
gatorie a originii pe etichet la alte produse alimentare. trebui s se permit introducerea unei declaraii
Prin urmare ar trebui s se solicite Comisiei s preg nutriionale per porie sau per unitate de consum, pe
teasc rapoarte referitoare la urmtoarele produse lng informaiile per cantitate de 100 g sau 100 ml. n
alimentare: alte tipuri de carne dect carnea de vit i plus, pentru a furniza indicaii comparabile legate de
mnzat, carnea de animale din specia porcin, ovin, porii sau uniti de consum, Comisia ar trebui mputer
caprin i carnea de psri de curte; lapte; laptele nicit s adopte norme privind prezentarea declaraiei
utilizat ca ingredient n produsele lactate; carnea nutriionale per porie sau per unitate de consum
utilizat ca ingredient; produsele alimentare neprelucrate; pentru categorii specifice de produse alimentare.
produse dintr-un singur ingredient; ingrediente care
reprezint mai mult de 50 % dintr-un produs alimentar. (36) Cartea alb a Comisiei a subliniat anumite aspecte
Laptele fiind unul dintre produsele n cazul crora se nutriionale importante pentru sntatea public
consider c indicarea originii prezint un interes precum acizii grai saturai, zaharurile sau sodiul. Prin
deosebit, raportul Comisiei cu privire la acest produs ar urmare, cerinele privind furnizarea obligatorie a
trebui s fie pus la dispoziie ct mai curnd posibil. Pe informaiilor nutriionale trebuie s in seama de
baza concluziilor rapoartelor menionate, Comisia poate aceste aspecte.
nainta propuneri de modificare a dispoziiilor relevante
ale Uniunii sau, dup caz, poate avea noi iniiative, n (37) Deoarece unul dintre obiectivele urmrite de prezentul
funcie de sector. regulament const n punerea la dispoziia consuma
torului final a unei baze pentru ca acesta s fac alegeri
(33) Normele de origine neprefereniale aplicabile n Uniune n cunotin de cauz, este important s se asigure, n
sunt prevzute n Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al acest scop, nelegerea cu uurin a informaiilor
furnizate pe etichet de ctre consumatorul final. Prin
(1) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European i al urmare, ar trebui s se utilizeze pe etichet termenul
Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identi sare n locul termenului corespunztor al nutrientului
ficare i nregistrare a bovinelor i privind etichetarea crnii de vit i sodiu.
mnzat i a produselor din carne de vit i mnzat (JO L 204,
11.8.2000, p. 1). (38) n interesul consecvenei i coerenei dreptului Uniunii,
(2) Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind includerea voluntar a meniunilor nutriionale i de
mierea (JO L 10, 12.1.2002, p. 47).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie sntate pe etichetele produselor alimentare ar trebui s
2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) se realizeze n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului nr. 1924/2006 al Parlamentului European i al Consi
n sectorul fructelor i legumelor (JO L 350, 31.12.2007, p. 1). liului din 20 decembrie 2006 privind meniunile
(4) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie nutriionale i de sntate nscrise pe produsele
1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor alimentare (9).
pescreti i de acvacultur (JO L 17, 21.1.2000, p. 22).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000.
(6) Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 (7) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
privind standardele de comercializare a uleiului de msline (8) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
(JO L 155, 14.6.2002, p. 27). (9) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.
L 304/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(39) Pentru a evita obligaiile inutile pentru operatorii din declaraia nutriional pentru produse alimentare precum
sectorul alimentar, anumite categorii de produse buturile alcoolice i produsele alimentare care nu au fost
alimentare neprelucrate sau pentru care informaiile preambalate i care pot fi exceptate de la obligaia unei
nutriionale nu constituie un factor determinant pentru declaraii nutriionale, ar trebui acordat posibilitatea de a
decizia de cumprare a consumatorului, respectiv al cror declara numai un numr redus de elemente din declaraia
ambalaj este prea mic pentru a se putea satisface cerinele nutriional. Cu toate acestea, ar trebui s fie stabilite n
obligatorii n materie de etichetare, ar trebui s fie mod clar informaiile care pot fi furnizate n mod
exceptate de la furnizarea obligatorie a unei declaraii voluntar, pentru a se evita situaia n care consumatorul
nutriionale, cu excepia cazului n care obligaia de a ar fi indus n eroare de alegerea liber a operatorului din
furniza respectivele informaii este prevzut de alte sectorul alimentar.
norme ale Uniunii.

(43) Exist evoluii recente n ceea ce privete exprimarea


(40) innd seama de natura specific a buturilor alcoolice, declaraiei nutriionale, sub alt form dect per 100 g,
Comisia ar trebui invitat s analizeze mai ndeaproape per 100 ml, per porie, sau n ceea ce privete
cerinele de furnizare a informaiilor pentru aceste prezentarea acesteia, prin utilizarea unor reprezentri
produse. Prin urmare, Comisia ar trebui, innd seama grafice sau simboluri, n anumite state membre i
de nevoia de a asigura coerena cu alte politici anumite organizaii din cadrul sectorului alimentar.
relevante ale Uniunii, s produc un raport n termen Aceste forme suplimentare de exprimare i de prezentare
de trei ani de la intrarea n vigoare a prezentului regu pot ajuta consumatorii s neleag mai bine declaraia
lament cu privire la aplicarea cerinelor de a furniza nutriional. Cu toate acestea, nu exist suficiente dovezi
informaii cu privire la ingrediente i informaii nutriiale tiinifice la nivelul ntregii Uniuni cu privire la modul n
n cazul buturilor alcoolice. n plus, innd seama de care consumatorul de rnd nelege i utilizeaz formele
Rezoluia Parlamentului European din 5 septembrie alternative de exprimare i de prezentare a informaiilor.
2007 privind strategia Uniunii Europene de sprijinire a Prin urmare, ar trebui s se permit dezvoltarea a diferite
statelor membre n vederea reducerii efectelor nocive ale forme de exprimare i de prezentare pe baza criteriilor
consumului de alcool (1), de avizul Comitetului Economic stabilite n prezentul regulament, iar Comisia ar trebui s
i Social European (2), de activitatea Comisiei, precum i fie invitat s pregteasc un raport referitor la utilizarea
de preocuprile publicului larg privind problemele respectivelor forme de exprimare i de prezentare, la
generate de alcool, n special n cazul tinerilor i al efectul lor pe piaa intern i la oportunitatea continurii
consumatorilor vulnerabili, Comisia, dup consultarea armonizrii.
prilor interesate i a statelor membre, ar trebui s
analizeze dac este necesar o definiie a buturilor de
tipul alcopop, destinate n mod specific tinerilor. De
asemenea, Comisia ar trebui s propun, dac este (44) Pentru a ajuta Comisia n elaborarea acestui raport,
cazul, cerine specifice referitoare la buturile alcoolice statele membre ar trebui s furnizeze Comisiei
n contextul prezentului regulament. informaiile relevante referitoare la utilizarea unor
forme suplimentare de exprimare i de prezentare a
declaraiei nutriionale pe pieele naionale. n acest
scop, statele membre ar trebui s fie mputernicite s
(41) Pentru a atrage consumatorul de rnd i pentru a servi solicite operatorilor din sectorul alimentar care introduc
scopului informativ pentru care a fost introdus i dat pe pieele naionale produse alimentare care fac obiectul
fiind nivelul actual de cunotine privind alimentaia, unor forme suplimentare de exprimare sau de prezentare
informaiile nutriionale prezentate ar trebui s fie s notifice autoritilor naionale utilizarea unor astfel de
simple i uor de neles. Plasarea informaiilor forme suplimentare, precum i justificrile relevante refe
nutriionale parial n cmpul vizual principal, cunoscut ritoare la ndeplinirea cerinelor prevzute de prezentul
sub denumirea de partea frontal a ambalajului i regulament.
parial pe alt parte a ambalajului, cum ar fi pe partea
posterioar a ambalajului ar putea crea confuzii pentru
consumatori. Prin urmare, declaraia nutriional ar trebui
s figureze n acelai cmp vizual. n plus, cu titlu (45) Este de dorit s se asigure un anumit nivel de
voluntar, cele mai importante elemente ale informaiilor consecven n dezvoltarea unor forme suplimentare de
nutriionale pot fi repetate n cmpul vizual principal, exprimare i de prezentare a declaraiei nutriionale. Prin
pentru a ajuta consumatorii s observe cu uurin urmare, este oportun s se promoveze schimbul constant
informaiile nutriionale eseniale n momentul de bune practici i experien ntre statele membre i cu
achiziionrii produselor alimentare. Alegerea liber Comisia i s se promoveze participarea prilor inte
privind informaiile care pot fi repetate ar putea crea resate la astfel de schimburi.
confuzii pentru consumatori. Prin urmare, este necesar
s se clarifice care sunt informaiile care pot fi repetate.
(46) Menionarea n acelai cmp vizual a cantitii
elementelor nutriionale i a indicatorilor comparativi
(42) Pentru a-i ncuraja pe operatorii din sectorul alimentar s ntr-o form uor de identificat pentru a permite o
furnizeze n mod voluntar informaiile incluse n apreciere a proprietilor nutriionale ale unui produs
alimentar ar trebui considerat n ansamblu ca o parte
(1) JO C 187 E, 24.7.2008, p. 160. a declaraiei nutriionale i nu ar trebui s fie tratat ca
(2) JO C 77, 31.3.2009, p. 81. un grup de meniuni individuale.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/23

(47) Experiena arat c, n multe cazuri, informaiile furnizate nr. 1925/2006 al Parlamentului European i al Consi
n mod voluntar referitoare la produsele alimentare sunt liului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de
n detrimentul claritii informaiilor care trebuie vitamine i minerale, precum i de anumite substane
menionate n mod obligatoriu. Prin urmare, ar trebui de alt tip n produsele alimentare (2) ar trebui s fie
s se stabileasc criterii care s sprijine operatorii din actualizate pentru a ine seama de prezentul regulament.
sectorul alimentar i autoritile nsrcinate cu aplicarea Regulamentele (CE) nr. 1924/2006 i (CE) nr. 1925/2006
s gseasc un echilibru ntre furnizarea informaiilor ar trebui modificate n consecin.
obligatorii i a informaiilor facultative referitoare la
produsele alimentare.
(54) Actualizarea frecvent i neregulat a cerinelor privind
(48) Statele membre ar trebui s i pstreze dreptul, n funcie informaiile referitoare la produsele alimentare poate
de condiiile locale i de mprejurrile practice, de a impune sarcini administrative considerabile ntreprin
stabili norme referitoare la furnizarea informaiilor derilor din sectorul alimentar, n special ntreprinderilor
pentru produsele alimentare care nu sunt preambalate. mici i mijlocii. Prin urmare, ar trebui s se garanteze c
Dei n astfel de cazuri solicitarea de ctre consumatori msurile care pot fi adoptate de Comisie n exercitarea
a unor informaii suplimentare este limitat, informaiile competenelor conferite de prezentul regulament s-ar
referitoare la alergenii poteniali sunt considerate extrem aplica de la aceeai dat a oricrui an calendaristic, la
de importante. Dovezile arat c majoritatea cazurilor de expirarea unei perioade de tranziie corespunztoare. n
alergii alimentare i gsesc originea n produse cazuri de urgen, ar trebui s se permit derogri de la
alimentare care nu au fost preambalate. n consecin, acest principiu atunci cnd scopul msurilor vizate este
informaiile referitoare la alergenii poteniali ar trebui s protecia sntii umane.
fie ntotdeauna furnizate consumatorilor.
(55) Pentru a le permite operatorilor din sectorul alimentar s
(49) n ceea ce privete chestiunile armonizate n mod specific adapteze etichetarea produselor lor la noile cerine
prin prezentul regulament, statele membre nu ar trebui introduse de prezentul regulament, este important s se
s fie n msur s adopte dispoziii naionale, cu prevad perioade de tranziie corespunztoare pentru
excepia cazurilor permise de dreptul Uniunii. Prezentul aplicarea prezentului regulament.
regulament nu ar trebui s mpiedice statele membre s
adopte msuri la nivel naional privind chestiunile care
nu sunt n mod specific armonizate prin acesta. Totui, (56) Avnd n vedere modificrile substaniale ale cerinelor n
respectivele msuri naionale nu ar trebui s interzic, s materie de etichetare nutriional introduse prin
obstrucioneze sau s restricioneze libera circulaie a prezentul regulament, n special modificrile legate de
bunurilor care sunt n conformitate cu prezentul regu coninutul declaraiei nutriionale, operatorii din
lament. sectorul alimentar ar trebui s fie autorizai s anticipeze
aplicarea prezentului regulament.
(50) Consumatorii Uniunii manifest un interes din ce n ce
mai mare pentru punerea n aplicare a normelor Uniunii
referitoare la bunstarea animalelor n momentul sacri (57) Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi
ficrii, inclusiv dac animalul a fost asomat nainte de realizate n mod satisfctor de statele membre i prin
sacrificare. n acest sens, n contextul viitoarei strategii urmare acestea pot fi realizate mai bine la nivelul
a Uniunii n domeniul proteciei i bunstrii animalelor, Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, n conformitate
ar trebui s se analizeze posibilitatea efecturii unui cu principiul subsidiaritii, astfel cum se prevede la
studiu referitor la oportunitatea de a furniza consuma articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n
torilor informaiile relevante referitoare la asomarea conformitate cu principiul proporionalitii enunat la
animalelor. acelai articol, prezentul regulament nu depete ceea
ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(51) Legislaia privind informaiile referitoare la produsele
alimentare ar trebui s poat fi adaptat la evoluia
rapid a mediului social, economic i tehnologic. (58) Competena de a adopta acte delegate, n conformitate cu
articolul 290 din TFUE, ar trebui delegat Comisiei, n
ceea ce privete, printre altele, disponibilitatea anumitor
(52) Statele membre ar trebui s efectueze controale oficiale meniuni obligatorii prin alte mijloace dect pe ambalaj
pentru a impune respectarea prezentului regulament, n sau pe etichet, lista produselor alimentare pentru care
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al nu este obligatorie furnizarea unei liste a ingredientelor,
Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie reexaminarea listei substanelor sau a produselor care
2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a provoac alergii sau intolerane sau lista nutrienilor
asigura verificarea conformitii cu legislaia privind care pot fi declarai n mod voluntar. Este deosebit de
hrana pentru animale i produsele alimentare i cu important ca, n cursul lucrrilor sale pregtitoare,
normele de sntate animal i de bunstare a Comisia s organizeze consultri adecvate, inclusiv la
animalelor (1). nivel de experi. n cursul pregtirii i elaborrii actelor
delegate, Comisia ar trebui s asigure transmiterea
(53) Trimiterile la Directiva 90/496/CEE din Regulamentul simultan, adecvat i la timp a documentelor relevante
(CE) nr. 1924/2006 i din Regulamentul (CE) ctre Parlamentul European i Consiliu.

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1. (2) JO L 404, 30.12.2006, p. 26.


L 304/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(59) Pentru a asigura condiii uniforme de punere n aplicare a Articolul 2


prezentului regulament, Comisia ar trebui s fie mputer
nicit s adopte acte de punere n aplicare n ceea ce Definiii
privete, printre altele, modalitile de exprimare a (1) n sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele
uneia sau a mai multor meniuni prin intermediul picto definiii:
gramelor sau al simbolurilor n locul cuvintelor sau al
cifrelor, modalitile de indicare a datei durabilitii
minimale, modalitile de indicare a rii de origine sau
a locului de provenien pentru carne, precizia valorilor (a) definiiile referitoare la produs alimentar, legislaie
declarate n vederea declaraiei nutriionale sau alimentar, ntreprindere cu profil alimentar, operator
exprimarea per porie sau per unitate de consum a din sectorul alimentar, comer cu amnuntul, introducere
declaraiei nutriionale. Respectivele competene ar pe pia i consumator final de la articolul 2 i de la
trebui exercitate n conformitate cu Regulamentul (UE) articolul 3 punctele 1, 2, 3, 7, 8 i 18 din Regulamentul
nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 178/2002;
din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i princi
piilor generale privind mecanismele de control de ctre
statele membre al exercitrii competenelor de executare (b) definiiile referitoare la prelucrare, produse neprelucrate
de ctre Comisie (1), i produse prelucrate de la articolul 2 alineatul (1) literele
(m), (n) i (o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parla
mentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: privind igiena produselor alimentare (2);

CAPITOLUL I
(c) definiia referitoare la enzim alimentar de la articolul 3
DISPOZIII GENERALE alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008
Articolul 1 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind enzimele alimentare (3);
Obiectul i domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament stabilete bazele pentru asigurarea
unui nalt nivel de protecie a consumatorului n domeniul (d) definiiile referitoare la aditiv alimentar, adjuvant
informaiilor referitoare la produsele alimentare, lund n consi tehnologic i substan suport de la articolul 3 alineatul
derare diferenele de percepie ale consumatorilor i nevoia (2) literele (a) i (b) i, respectiv, de la punctul 5 din anexa I
acestora de informaii i asigurnd n acelai timp buna la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
funcionare a pieei interne. European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
aditivii alimentari (4);

(2) Prezentul regulament definete principiile, cerinele i


responsabilitile generale care reglementeaz informaiile refe (e) definiia aromelor de la articolul 3 alineatul (2) litera (a)
ritoare la produsele alimentare, n special etichetarea produselor din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului
alimentare. Acesta prevede mijloacele pentru garantarea European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
dreptului consumatorilor la informare i procedurile pentru aromele i anumite ingrediente alimentare cu proprieti
furnizarea informaiilor referitoare la produsele alimentare, aromatizante destinate utilizrii n i pe produsele
innd seama de necesitatea de a prevedea suficient flexibilitate alimentare (5);
pentru a putea rspunde evoluiilor viitoare i noilor cerine
privind informaiile.

(f) definiiile referitoare la carne i carne separat mecanic,


(3) Prezentul regulament se aplic operatorilor din sectorul preparate din carne, produse pescreti i produse din
alimentar n toate etapele lanului alimentar, n cazul n care carne de la punctele 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 i 7.1 din anexa I
activitile acestora privesc informarea consumatorilor cu privire la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
la produsele alimentare. Acesta se aplic tuturor produselor European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire
alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor
alimentare livrate de unitile de restauraie colectiv i de origine animal (6);
produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Prezentul regulament se aplic serviciilor de restauraie oferite (g) definiia referitoare la publicitate de la articolul 2 litera (a)
de societile de transport atunci cnd plecarea are loc pe teri din Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European i a
toriul statelor membre crora li se aplic tratatele. Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea
neltoare i comparativ (7).

(4) Prezentul regulament se aplic fr a aduce atingere (2 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.


cerinelor de etichetare prevzute n dispoziiile specifice ale (3 ) JO L 354, 31.12.2008, p. 7.
Uniunii aplicabile anumitor produse alimentare. (4 ) JO L 354, 31.12.2008, p. 16.
(5 ) JO L 354, 31.12.2008, p. 34.
(6 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
(1) JO L 55, 28.2.2011, p. 13. (7 ) JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/25

(2) De asemenea, se aplic urmtoarele definiii: (i) etichet nseamn orice marcaj, marc, semn, imagine sau
alt descriere scris, imprimat, tanat, marcat, gravat
sau tiprit pe un produs alimentar sau ataat ambalajului
(a) informaii referitoare la produsele alimentare nseamn sau recipientului unui astfel de produs;
informaiile referitoare la un produs alimentar puse la
dispoziia consumatorului final prin intermediul unei
etichete, al altor documente nsoitoare sau prin orice alte (j) etichetare nseamn meniunile, indicaiile, mrcile sau
mijloace, inclusiv instrumente ale tehnologiei moderne sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se
comunicare verbal; refer la un produs alimentar i care figureaz pe orice
ambalaj, document, anun, etichet, inel sau manet care
nsoesc sau se refer la respectivul produs;
(b) legislaia privind informaiile referitoare la produsele
alimentare nseamn dispoziiile Uniunii care regle
menteaz informaiile referitoare la produsele alimentare,
(k) cmp vizual nseamn toate suprafeele unui ambalaj care
n special etichetarea, inclusiv normele generale aplicabile,
pot fi citite dintr-un singur unghi de vedere;
n anumite mprejurri, tuturor produselor alimentare sau
anumitor categorii de produse alimentare i normele care se
aplic numai unor produse alimentare specifice;
(l) cmpul vizual principal nseamn cmpul vizual al unui
ambalaj care este cel mai probabil s fie vzut la prima
(c) informaii obligatorii referitoare la produsele alimentare vedere de ctre consumator la momentul cumprrii i care
nseamn meniunile pe care le impun dispoziiile Uniunii permite consumatorului s identifice imediat un produs
pentru a fi furnizate consumatorului final; dup caracterul sau natura sa i, dac este cazul, dup
marca acestuia. n cazul n care ambalajul are mai multe
cmpuri vizuale principale identice, cmpul vizual principal
(d) unitate de restauraie colectiv nseamn orice unitate este cel ales de operatorul din sectorul alimentar;
(inclusiv un vehicul sau un stand fix sau mobil) precum
restaurantele, cantinele, colile, spitalele i societile de
catering, n care, n cadrul unei activiti profesionale, (m) lizibilitate nseamn aspectul fizic al informaiilor prin
sunt preparate produse alimentare destinate consumului care informaiile sunt accesibile vizual publicului larg care
direct de ctre consumatorul final; este determinat de diferite elemente, printre care dimen
siunea fontului, distana dintre litere, distana dintre
rnduri, de grosimea liniilor, culoare, tipul caracterelor,
(e) produs alimentar preambalat nseamn orice unitate de raportul dintre limea i nlimea caracterului, suprafaa
vnzare destinat a fi prezentat ca atare consumatorului materialului, precum i de contrastul semnificativ dintre
final i unitilor de restauraie colectiv, constituit dintr- text i fundal;
un produs alimentar i din ambalajul n care a fost introdus
nainte de a fi oferit spre vnzare, pe care acest ambalaj l
acoper n ntregime sau parial, dar n asemenea mod nct (n) denumire legal nseamn denumirea unui produs
coninutul s nu poat fi modificat fr ca ambalajul s fie alimentar prevzut n dispoziiile Uniunii care i se aplic
deschis sau s suporte o modificare; conceptul de produs sau, n absena unor astfel de dispoziii, denumirea
alimentar preambalat nu acoper produsele alimentare prevzut n actele cu putere de lege i actele administrative
ambalate n spaiul de comercializare la cererea consuma aplicabile n statele membre n care produsul alimentar este
torului, respectiv preambalate n vederea vnzrii directe; vndut consumatorului final sau unitilor de restauraie
colectiv;
(f) ingredient nseamn orice substan sau produs, inclusiv
aromele, aditivii alimentari i enzimele alimentare, precum
(o) denumire curent nseamn o denumire care este
i orice constituent al unui ingredient compus, utilizat() n
acceptat drept denumire a produsului alimentar de ctre
fabricarea sau prepararea unui produs alimentar i
consumatorii din statul membru n care este vndut, fr ca
prezent() nc n produsul finit, eventual sub o form
denumirea s necesite explicaii suplimentare;
modificat; reziduurile nu sunt considerate ingrediente;

(g) loc de provenien nseamn orice loc indicat ca fiind (p) denumire descriptiv nseamn o denumire care ofer o
locul din care provine un produs alimentar, dar care nu descriere a produsului alimentar i, dac este cazul, a
este ara de origine, astfel cum este definit n confor utilizrii lui n mod suficient de clar nct s permit consu
mitate cu articolele 23-26 din Regulamentul (CEE) matorului s stabileasc natura efectiv a acestuia i s l
nr. 2913/92; denumirea, denumirea comercial sau adresa deosebeasc de alte produse cu care ar putea fi confundat;
operatorului din sectorul alimentar pe etichet nu
reprezint o indicare a rii de origine sau a locului de
provenien a produselor alimentare n nelesul prezentului (q) ingredient primar nseamn ingredientul sau ingredientele
regulament; dintr-un produs alimentar care reprezint mai mult de
50 % din respectivul aliment sau pe care consumatorul le
asociaz de obicei cu denumirea produsului i pentru care,
(h) ingredient compus nseamn un ingredient care este, la n majoritatea cazurilor, este necesar o meniune canti
rndul lui, produs din mai multe ingrediente; tativ;
L 304/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(r) data durabilitii minimale nseamn data pn la care n care produsele alimentare produse i comercializate legal s
produsul alimentar i pstreaz proprietile specifice circule liber, innd seama, dup caz, de necesitatea de a apra
atunci cnd este pstrat n mod corespunztor; interesele legitime ale productorilor i de a promova fabricarea
de produse de calitate.
(s) nutrient nseamn proteine, glucide, grsimi, fibre, sodiu,
vitamine i minerale enumerate n Partea A punctul 1 din (3) Atunci cnd legislaia privind informaiile referitoare la
Anexa XIII la prezentul regulament, precum i substanele produsele alimentare stabilete noi cerine, se acord o
care aparin sau fac parte din oricare dintre respectivele perioad de tranziie dup intrarea n vigoare a noilor cerine,
categorii; cu excepia cazurilor justificate n mod corespunztor. n timpul
unei perioade de tranziie, produsele alimentare ale cror
(t) nanomaterial fabricat nseamn orice material produs n etichete nu respect noile cerine pot fi introduse pe pia, iar
mod intenionat care conine una sau mai multe stocurile de astfel de produse introduse pe pia nainte de
dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puin sau care expirarea perioadei de tranziie pot continua s fie vndute
este alctuit din pri funcionale distincte, n interior sau la pn la epuizarea lor.
suprafa, dintre care multe au una sau mai multe
dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puin, inclusiv (4) Se efectueaz o consultare deschis i transparent a
structurile, aglomeratele sau agregatele, care pot s aib o publicului, inclusiv a prilor interesate, direct sau prin orga
dimensiune mai mare de 100 nm, dar posed proprieti nismele reprezentative, n timpul pregtirii, evalurii i revizuirii
caracteristice scrii nanometrice. legislaiei alimentare, cu excepia cazurilor n care urgena
problemei respective nu permite aceasta.
Proprietile care sunt caracteristice scrii nanomentrice
includ:
Articolul 4

(i) proprietile legate de suprafaa specific mare a mate Principiile care reglementeaz informaiile obligatorii
rialelor luate n considerare; i/sau referitoare la produsele alimentare
(1) Informaiile obligatorii referitoare la produsele alimentare
(ii) proprietile fizico-chimice specifice care difer de cele impuse de legislaia privind informaiile referitoare la produsele
ale aceluiai material sub alt form dect cea nano alimentare se refer la informaiile care se ncadreaz n special
metric; n urmtoarele categorii:

(u) mijloc de comunicare la distan nseamn orice mijloc (a) informaii privind identitatea i compoziia, proprietile sau
care, fr prezena fizic simultan a furnizorului i a alte caracteristici ale produsului alimentar;
consumatorului, poate fi utilizat pentru ncheierea unui
contract ntre aceste pri.
(b) informaii privind protecia sntii consumatorilor i
utilizarea sigur a unui produs alimentar. n mod special,
(3) n sensul prezentului regulament, ara de origine a unui acestea se refer la informaii privind:
produs alimentar se refer la originea unui produs alimentar,
astfel cum este stabilit n conformitate cu articolele 23-26 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. (i) nsuirile legate de compoziie care pot duna sntii
anumitor grupuri de consumatori;
(4) Se aplic, de asemenea, definiiile specifice prevzute n
anexa I. (ii) data durabilitii minimale, condiiile de pstrare i de
siguran a utilizrii;
CAPITOLUL II

PRINCIPIILE GENERALE ALE INFORMAIILOR REFERITOARE (iii) efectele asupra sntii, inclusiv riscurile i consecinele
LA PRODUSELE ALIMENTARE legate de consumul duntor i periculos al unui produs
alimentar;
Articolul 3
Obiective generale (c) informaii privind caracteristicile nutriionale care s permit
(1) Furnizarea informaiilor referitoare la produsele consumatorilor, inclusiv celor care urmeaz un regim
alimentare urmrete asigurarea unui nivel ridicat de protecie alimentar special, s aleag n cunotin de cauz.
a sntii i intereselor consumatorilor, oferind consumatorilor
finali o baz pentru a face o alegere n cunotin de cauz i
pentru a utiliza n mod sigur produsele alimentare, innd (2) Atunci cnd se ia n considerare nevoia de informaii
seama n special de consideraii de ordin sanitar, economic, obligatorii referitoare la produsele alimentare i care s
ecologic, social i etic. permit consumatorilor s fac o alegere n cunotin de
cauz, se ine seama de faptul c majoritatea acestora
consider deosebit de necesare anumite informaii pe care le
(2) Legislaia privind informaiile referitoare la produsele preuiesc n mod special sau de orice avantaje general
alimentare i propune s creeze un spaiu la nivelul Uniunii acceptate pentru consumator.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/27

Articolul 5 (4) Alineatele (1), (2) i (3) se aplic, de asemenea:


Consultarea Autoritii Europene pentru Sigurana
Alimentar (a) publicitii;
Orice msur a Uniunii n domeniul legislaiei privind
informaiile referitoare la produsele alimentare susceptibile de (b) prezentrii produselor alimentare, n special formei,
a avea un efect asupra sntii publice se adopt dup aspectului sau ambalajului acestora, materialului folosit
consultarea Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar pentru ambalare, modului n care sunt prezentate, precum
(Autoritatea). i locului n care sunt expuse.

CAPITOLUL III
Articolul 8
CERINE GENERALE PRIVIND INFORMAIILE REFERITOARE
LA PRODUSELE ALIMENTARE I RESPONSABILITILE
Responsabiliti
OPERATORILOR DIN SECTORUL ALIMENTAR (1) Operatorul din sectorul alimentar cruia i revine
Articolul 6 rspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare este operatorul sub a crui denumire sau
Cerin de baz denumire comercial se comercializeaz produsul alimentar sau,
dac operatorul respectiv nu are sediul n Uniune, importatorul
Orice produs alimentar destinat consumatorului final sau pe piaa Uniunii Europene.
unitilor de restauraie colectiv este nsoit de informaii refe
ritoare la produsul respectiv n conformitate cu prezentul regu
lament. (2) Operatorul din sectorul alimentar cruia i revine
rspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la
Articolul 7 produsele alimentare asigur existena i acurateea informaiilor
referitoare la produsele alimentare n conformitate cu legislaia
Practici corecte de informare aplicabil privind informaiile referitoare la produsele alimentare
i cu cerinele dispoziiilor de drept intern relevante.
(1) Informaiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie
s induc cumprtorul n eroare, n special:
(3) Operatorii din sectorul alimentar care nu intervin n
(a) n ceea ce privete caracteristicile produsului alimentar i n informaiile referitoare la produsele alimentare nu furnizeaz
special n ceea ce privete natura, identitatea, proprietile, produse alimentare despre care tiu sau presupun, pe baza
compoziia, cantitatea, data durabilitii minimale, ara de informaiilor pe care le dein n calitate de profesioniti, c nu
origine sau locul de provenien, metoda de fabricaie sau sunt conforme cu legislaia aplicabil privind informaiile refe
producie; ritoare la produsele alimentare i cu cerinele dispoziiilor de
drept intern relevante.

(b) atribuind produsului alimentar efecte sau proprieti pe care


nu le are; (4) Operatorii din sectorul alimentar, n cadrul ntreprin
derilor pe care le gestioneaz, nu modific informaiile care
nsoesc un produs alimentar dac o astfel de modificare ar
(c) sugernd c produsul alimentar posed caracteristici induce n eroare consumatorul final sau ar reduce n orice alt
speciale, atunci cnd, n realitate, toate produsele alimentare mod nivelul de protecie a consumatorului i posibilitile
similare posed asemenea caracteristici, mai ales evideniind acestuia de a alege n cunotin de cauz. Operatorii din
n mod special prezena sau absena anumitor ingrediente sectorul alimentar sunt rspunztori de orice modificri pe
sau/i nutrieni; care le efectueaz n cazul informaiilor referitoare la
produsele alimentare care nsoesc un produs alimentar.
(d) sugernd, prin intermediul prezentrii, n descrieri sau
imagini, prezena unui anumit produs alimentar sau a (5) Fr a aduce atingere alineatelor (2)-(4), operatorii din
unui anumit ingredient, ct vreme, n realitate, o sectorul alimentar, n cadrul ntreprinderilor pe care le
component prezent n mod natural sau un ingredient gestioneaz, asigur i verific respectarea cerinelor legislaiei
utilizat n mod normal n respectivul produs alimentar a privind informaiile referitoare la produsele alimentare i ale
fost nlocuit() cu o alt component sau cu un alt dispoziiilor naionale corespunztoare relevante pentru
ingredient. activitile lor.

(2) Informaiile referitoare la produsele alimentare sunt


precise, clare i uor de neles de ctre consumator. (6) n cadrul ntreprinderilor pe care le gestioneaz,
operatorii din sectorul alimentar asigur transmiterea
informaiilor privind produsele alimentare care nu sunt pream
(3) Sub rezerva derogrilor prevzute de legislaia Uniunii balate i care sunt destinate consumatorului final sau unei
aplicabile apelor minerale naturale i produselor alimentare cu uniti de restauraie colectiv ctre operatorul din sectorul
destinaii nutriionale speciale, informaiile referitoare la alimentar care recepioneaz produsele alimentare respective
produsele alimentare nu atribuie niciunui produs alimentar pentru a permite, atunci cnd este necesar, furnizarea
proprieti de prevenire, de tratament sau de vindecare a unei informaiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare
boli umane i nu evoc astfel de proprieti. ctre consumatorul final.
L 304/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(7) n urmtoarele cazuri, operatorii din sectorul alimentar (e) cantitatea net de produs alimentar;
asigur, n cadrul ntreprinderilor pe care le gestioneaz,
menionarea informaiilor obligatorii prevzute la articolele 9 (f) data durabilitii minimale sau data limit de consum;
i 10 pe preambalaj sau pe o etichet ataat acestuia sau pe
documentele comerciale referitoare la produsele alimentare, n (g) condiiile speciale de pstrare i/sau condiiile de utilizare;
cazul n care se poate garanta c documentele respective
nsoesc produsul alimentar la care se refer sau au fost (h) numele sau denumirea comercial i adresa operatorului din
trimise naintea livrrii sau concomitent cu aceasta: sectorul alimentar menionat la articolul 8 alineatul (1);

(i) ara de origine sau locul de provenien, n cazurile


(a) n cazul n care produsul alimentar preambalat este destinat menionate la articolul 26;
consumatorului final, dar este comercializat ntr-o etap
anterioar vnzrii ctre acesta i n cazul n care aceast (j) instruciuni de utilizare, n cazul n care omiterea lor ar
etap nu implic vnzarea ctre o unitate de restauraie ngreuna utilizarea corect a produsului alimentar;
colectiv;
(k) pentru buturile care conin mai mult de 1,2 % de alcool n
volum, concentraia alcoolic dobndit;
(b) n cazul n care produsul alimentar preambalat este destinat
unitilor de restauraie colectiv pentru a fi preparat, (l) o declaraie nutriional.
prelucrat, mprit sau decupat.

(2) Meniunile prevzute la alineatul (1) sunt exprimate prin


Fr a aduce atingere dispoziiilor primului paragraf, operatorii cuvinte i cifre. Fr a aduce atingere articolului 35, acestea pot
din sectorul alimentar asigur includerea meniunilor prevzute fi menionate suplimentar prin pictograme sau simboluri.
la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (f), (g) i (h) i pe ambalajul
extern n care produsele alimentare preambalate sunt prezentate
spre comercializare. (3) Atunci cnd Comisia adopt acte delegate i acte de
punere n aplicare la care se face referire n prezentul articol,
meniunile prevzute la alineatul (1) pot fi n mod alternativ
(8) Operatorii din sectorul alimentar care le furnizeaz altor exprimate prin intermediul pictogramelor sau al simbolurilor, n
operatori din sectorul alimentar produse alimentare care nu sunt locul cuvintelor sau al cifrelor.
destinate consumatorului final sau unitilor de restauraie
colectiv se asigur c respectivii operatori din sectorul
alimentar primesc suficiente informaii care s le
permit, dup caz, s i ndeplineasc obligaiile n temeiul Pentru a se asigura c consumatorii beneficiaz de alte mijloace
alineatului (2). de prezentare a informaiilor obligatorii referitoare la produsele
alimentare dect cuvintele sau cifrele i cu condiia s se asigure
acelai nivel de informare ca atunci cnd se utilizeaz cuvinte i
cifre, Comisia, innd seama de elementele care dovedesc
CAPITOLUL IV
nelegerea uniform de ctre consumatori, poate stabili, prin
INFORMAII OBLIGATORII REFERITOARE LA PRODUSELE intermediul actelor delegate n conformitate cu articolul 51,
ALIMENTARE criteriile n baza crora una sau mai multe meniuni
prevzute la alineatul (1) pot fi exprimate prin pictograme sau
SECIUNEA 1 simboluri n loc de cuvinte sau cifre.
Coninut i prezentare
Articolul 9
(4) Pentru a asigura punerea n aplicare uniform a
Lista meniunilor obligatorii dispoziiilor alineatului (3) din prezentul articol, Comisia
poate adopta acte de punere n aplicare privind modalitile
(1) n conformitate cu articolele 10-35 i sub rezerva de aplicare a criteriilor definite n conformitate cu alineatul (3)
excepiilor prevzute n prezentul capitol, este obligatorie pentru a exprima una sau mai multe meniuni prin intermediul
menionarea urmtoarelor informaii. pictogramelor sau simbolurilor n locul cuvintelor sau cifrelor.
Actele de punere n aplicare respective se adopt n confor
(a) denumirea produsului alimentar; mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 48
alineatul (2).
(b) lista ingredientelor;

(c) orice ingredient sau adjuvant tehnologic menionat n anexa


II sau provenit dintr-o substan sau dintr-un produs Articolul 10
menionat n anexa II care provoac alergii sau intoleran, Meniuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri
utilizat n fabricarea sau prepararea unui produs alimentar i sau categorii de produse alimentare
nc prezent n produsul finit, chiar i ntr-o form modi
ficat; (1) n plus fa de meniunile prevzute la articolul 9
alineatul (1), n anexa III sunt prevzute meniuni obligatorii
(d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingre suplimentare pentru anumite tipuri sau categorii de produse
diente; alimentare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/29

(2) Pentru a asigura informarea consumatorilor n ceea ce referitoare la produsele alimentare sunt amplasate ntr-un loc
privete tipurile i categoriile specifice de produse alimentare evident, astfel nct s fie uor vizibile, lizibile i, dup caz,
i pentru a ine seama de progresele tehnologice, evoluiile indelebile. Acestea nu trebuie s fie n niciun caz disimulate,
tiinifice, protecia sntii consumatorilor sau utilizarea ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentri
sigur a unui produs alimentar, Comisia poate modifica anexa scrise sau imagini sau prin orice alt element intercalat.
III prin intermediul actelor delegate, n conformitate cu
articolul 51.
(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor specifice ale Uniunii
aplicabile anumitor produse alimentare, atunci cnd apar pe
n cazul apariiei unui risc pentru sntatea consumatorilor, ambalaj sau pe eticheta ataat la acesta, meniunile obligatorii
atunci cnd motive de maxim urgen o impun, procedura prevzute la articolul 9 alineatul (1) se imprim pe ambalaj sau
prevzut la articolul 52 se aplic actelor delegate adoptate n pe etichet astfel nct s se asigure o lizibilitate bun, cu
temeiul prezentului articol. caractere folosind dimensiuni ale fontului pentru care
nlimea literei mici x, astfel cum este definit n anexa IV,
Articolul 11 este mai mare sau egal cu 1,2 mm.

Metrologie
(3) n cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai
Dispoziiile articolului 9 nu aduc atingere dispoziiilor mai mare fa prezint o suprafa mai mic de 80 cm2, dimen
specifice ale Uniunii n materie de metrologie. siunea fontului nlimii literei mici x menionat la alineatul
(2) este mai mare sau egal cu 0,9 mm.
Articolul 12
Punerea la dispoziie i amplasarea informaiilor obligatorii (4) n scopul atingerii obiectivelor prezentului regulament,
referitoare la produsele alimentare Comisia stabilete, prin intermediul actelor delegate n confor
mitate cu articolul 51, norme privind lizibilitatea.
(1) Informaiile obligatorii referitoare la produsele alimentare,
pentru toate produsele alimentare, sunt disponibile i uor acce
sibile, n conformitate cu prezentul regulament.
Cu acelai scop ca cel menionat la primul paragraf, Comisia
poate, prin intermediul actelor delegate, n conformitate cu
(2) n cazul produselor alimentare preambalate, informaiile articolul 51, s extind cerinele de la alineatul (5) din
obligatorii apar direct pe ambalaj sau pe eticheta ataat la prezentul articol la meniunile obligatorii suplimentare pentru
acesta. categorii sau tipuri specifice de produse alimentare.

(3) Pentru a se asigura c consumatorii pot beneficia de alte (5) Meniunile prevzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a),
mijloace de furnizare a informaiilor obligatorii referitoare la (e) i (k) figureaz n acelai cmp vizual.
produsele alimentare, mai bine adaptate pentru anumite
meniuni obligatorii, i cu condiia s se asigure acelai nivel
de informare ca i prin intermediul ambalajului sau etichetei, (6) Dispoziiile alineatului (5) din prezentul articol nu se
Comisia, innd seama de elementele care dovedesc nelegerea aplic n cazurile menionate la articolul 16 alineatele (1) i (2).
uniform de ctre consumatori i de utilizarea rspndit a
acestor mijloace n rndul consumatorilor, poate stabili, prin
intermediul actelor delegate n conformitate cu articolul 51, Articolul 14
criteriile n baza crora anumite meniuni obligatorii pot fi
exprimate prin alte mijloace dect pe pachet sau pe etichet. Vnzarea la distan
(1) Fr a aduce atingere cerinelor privind informaiile
(4) Pentru a asigura punerea n aplicare uniform a prevzute la articolul 9, n cazul produselor alimentare pream
alineatului (3) din prezentul articol, Comisia poate adopta acte balate oferite spre vnzare prin mijloace de comunicare la
de punere n aplicare privind modalitile de aplicare a criteriilor distan:
prevzute la alineatul (3) pentru exprimarea anumitor meniuni
obligatorii prin alte mijloace dect ambalajul sau eticheta.
Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n confor (a) informaiile obligatorii referitoare la produsele alimentare,
mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 48 cu excepia meniunilor prevzute la articolul 9 alineatul
alineatul (2). (1) litera (f), sunt puse la dispoziie nainte de cumprare
i apar pe suportul de vnzare la distan sau sunt furnizate
prin alte mijloace corespunztoare identificate n mod clar
(5) n cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate, de ctre operatorul din sectorul alimentar. n cazul n care
se aplic dispoziiile articolului 44. sunt utilizate alte mijloace corespunztoare, informaiile
obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la
dispoziie fr ca prin aceasta operatorii din sectorul
Articolul 13 alimentar s impun costuri suplimentare consumatorilor;
Modul de prezentare a meniunilor obligatorii
(1) Fr a aduce atingere msurilor naionale adoptate n (b) toate meniunile obligatorii sunt puse la dispoziie n
temeiul articolului 44 alineatul (2), informaiile obligatorii momentul livrrii.
L 304/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(2) n cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate asigura coerena cu alte politici relevante ale Uniunii. n acest
oferite spre vnzare prin mijloace de comunicare la distan, context, Comisia ia n considerare necesitatea de a propune o
meniunile obligatorii n temeiul articolului 44 sunt puse la definiie a buturilor de tip alcopop.
dispoziie n conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

Comisia altur raportului respectiv o propunere legislativ,


(3) Alineatul (1) litera (a) nu se aplic produselor alimentare dac este cazul, care s stabileasc norme pentru o list a
oferite spre vnzare prin intermediul automatelor sau al ingredientelor sau o declaraie nutriional obligatorie pentru
incintelor comerciale automatizate. aceste produse.

Articolul 15
SECIUNEA 2
Cerine lingvistice
Dispoziii detaliate privind meniunile obligatorii
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 9 alineatul
(3), informaiile obligatorii referitoare la produsele alimentare Articolul 17
sunt redactate ntr-o limb uor de neles de ctre consumatorii Denumirea produsului alimentar
din statele membre n care se comercializeaz produsul
alimentar. (1) Denumirea produsului alimentar este denumirea sa legal.
n absena unei asemenea denumiri, denumirea produsului
alimentar este denumirea sa curent sau, n cazul n care nu
(2) Statul membru n care este comercializat un produs exist o denumire curent sau aceasta nu este folosit, se indic
alimentar poate s prevad, pe teritoriul su, ca aceste denumirea descriptiv a produsului alimentar.
meniuni s figureze n una sau mai multe dintre limbile
oficiale ale Uniunii.
(2) Se permite utilizarea n statul membru de comercializare
a denumirii sub care produsul alimentar este fabricat i comer
(3) Alineatele (1) i (2) nu mpiedic redactarea meniunilor
cializat legal n statul membru de producie. Cu toate acestea,
n mai multe limbi.
atunci cnd aplicarea celorlalte dispoziii ale prezentului regu
lament, n special a celor prevzute la articolul 9, nu este de
Articolul 16 natur s permit consumatorilor din statul membru de comer
cializare s cunoasc natura real a produsului alimentar i s l
Omisiunea anumitor meniuni obligatorii deosebeasc de produsele alimentare cu care ar putea fi
(1) n cazul buteliilor de sticl destinate reutilizrii, care au confundat, denumirea produsului alimentar este nsoit de
un marcaj indelebil i care, prin urmare, nu poart nici etichet, alte informaii descriptive, care trebuie s figureze n apropierea
nici inel, nici manet, sunt obligatorii numai meniunile acesteia.
prevzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), (e), (f) i (l).
(3) n cazuri excepionale, denumirea produsului alimentar
(2) n cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai din statul membru de producie nu se utilizeaz n statul
mare fa prezint o suprafa mai mic de 10 cm2, numai membru de comercializare atunci cnd produsul alimentar pe
meniunile prevzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (c), care aceasta l desemneaz n statul membru de producie este
(e), (f) sunt obligatorii pe ambalaj sau pe etichet. Meniunile att de diferit, din punct de vedere al compoziiei sau al
prevzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt furnizate prin fabricrii sale, de produsul alimentar cunoscut sub aceast
alte mijloace sau sunt puse la dispoziie la cererea consuma denumire n statul membru de comercializare, nct dispoziiile
torului. de la alineatul (2) nu sunt suficiente pentru a garanta, n statul
membru de comercializare, o informare corect a consuma
torilor.
(3) Fr a aduce atingere altor dispoziii ale Uniunii care
prevd o declaraie nutriional obligatorie, declaraia
menionat la articolul 9 alineatul (1) litera (l) nu este obli (4) Nicio denumire protejat, fie ea proprietate intelectual,
gatorie pentru produsele alimentare menionate n anexa V. marc de comer sau nume fantezist, nu se poate substitui
denumirii produsului alimentar.
(4) Fr a aduce atingere altor dispoziii ale Uniunii care
prevd o list a ingredientelor sau o declaraie nutriional obli
(5) n anexa VI sunt prevzute dispoziii specifice privind
gatorie, meniunile de la articolul 9 alineatul (1) literele (b) i (l)
denumirea produsului alimentar i meniunile care l nsoesc.
nu sunt obligatorii pentru buturile care conin mai mult de
1,2 % alcool n volum.
Articolul 18
Pn la 13 decembrie 2014, Comisia ntocmete un raport Lista ingredientelor
privind aplicarea articolului 18 i a articolului 30 alineatul (1)
n cazul produselor menionate la prezentul alineat i n care (1) Lista ingredientelor este precedat de un titlu sau de o
abordeaz chestiunea acoperirii n viitor a unor categorii de meniune corespunztoare care conine cuvntul ingrediente.
buturi alcoolice, n special, de obligaia de a fi nsoite de Lista respectiv cuprinde toate ingredientele din produsul
informaii privind valoarea energetic i motivele care ar alimentar, n ordinea descresctoare a ponderii lor n
justifica eventualele exceptri, innd seama de nevoia de a momentul utilizrii lor la fabricarea produsului alimentar.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/31

(2) Ingredientele sunt desemnate prin denumirea lor Articolul 20


specific, dup caz, n conformitate cu normele prevzute la
articolul 17 i n anexa VI. Omisiunea compuilor unui produs alimentar din lista
ingredientelor

(3) Toate ingredientele prezente sub form de nanomateriale Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 21, menionarea n
fabricate trebuie specificate n mod clar n lista ingredientelor. lista ingredientelor a urmtorilor compui ai unui produs
Denumirile acestor ingrediente sunt urmate de cuvntul nano alimentar nu este obligatorie:
ntre paranteze.
(a) compuii unui ingredient care, n cursul procesului de
(4) Specificaiile tehnice pentru aplicarea alineatelor (1) i (2) fabricaie, au fost temporar extrai pentru fi rencorporai
din prezentul articol sunt prevzute n anexa VII. apoi ntr-o cantitate care nu depete coninutul iniial;

(5) n scopul atingerii obiectivelor prezentului regulament, (b) aditivii alimentari i enzimele alimentare:
Comisia, prin intermediul actelor delegate n conformitate cu
articolul 51, ajusteaz i adapteaz definiia nanomaterialelor
fabricate menionate la articolul 2 alineatul (2) litera (t) n (i) a cror prezen ntr-un produs alimentar este datorat
funcie de progresele tehnice i tiinifice sau de definiiile exclusiv faptului c erau coninui n unul sau n mai
convenite la nivel internaional. multe ingrediente ale produsului respectiv, n confor
mitate cu principiul transferului la care se face
trimitere la articolul 18 alineatul (1) literele (a) i (b)
Articolul 19
din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu condiia s
Omisiunea listei ingredientelor nu mai ndeplineasc nicio funcie tehnologic n
produsul finit; sau
(1) Pentru urmtoarele produse alimentare nu este obligatorie
furnizarea unei liste de ingrediente:
(ii) care sunt utilizai ca adjuvani tehnologici;
(a) fructelor i legumelor proaspete, inclusiv cartofii, care nu au
fost curate, tiate sau nu au fcut obiectul altui tratament
(c) substanele suport i substanele care nu sunt aditivi
similar;
alimentari, dar sunt utilizate n acelai mod i cu acelai
scop ca substanele suport i care sunt utilizate n cantitile
(b) apele carbogazoase, n a cror descriere se indic caracterul strict necesare;
carbogazos;

(d) substanele care nu sunt aditivi alimentari, dar care sunt


(c) oeturile de fermentaie provenite exclusiv dintr-un singur folosite n acelai mod i n acelai scop ca i adjuvanii
produs de baz, cu condiia s nu fi fost adugat niciun alt tehnologici i care rmn prezente n produsul finit, chiar
ingredient; dac ntr-o form modificat;

(d) brnzeturile, untul, laptele i smntna fermentate la care nu


au fost adugate alte ingrediente dect produsele lactate, (e) apa:
enzimele alimentare i culturile de microorganisme
necesare fabricrii sau sarea necesar pentru fabricarea brn
(i) atunci cnd se utilizeaz n procesul de fabricaie numai
zeturilor, altele dect cele proaspete sau topite;
pentru a permite reconstituirea unui ingredient utilizat
ntr-o form concentrat sau deshidratat; sau
(e) produsele alimentare care conin un singur ingredient, cu
urmtoarele condiii:
(ii) n cazul lichidului de acoperire care, n mod normal, nu
se consum.
(i) denumirea produsului alimentar s fie identic cu
numele ingredientului; sau
Articolul 21
(ii) denumirea produsului alimentar s permit identificarea Etichetarea anumitor substane sau produse care provoac
clar a naturii ingredientului. alergii sau intolerane
(1) Fr a aduce atingere normelor adoptate n temeiul arti
(2) Pentru a ine seama de relevana pentru consumatori a colului 44 alineatul (2), meniunile la care se face referire la
unei liste a ingredientelor pentru anumite tipuri sau categorii de articolul 9 alineatul (1) litera (c) ndeplinesc urmtoarele cerine:
produse alimentare, Comisia poate, n cazuri excepionale, prin
intermediul unor acte delegate, n conformitate cu articolul 51,
s completeze dispoziiile de la alineatul (1) din prezentul (a) sunt incluse n lista ingredientelor, n conformitate cu
articol, cu condiia ca omisiunile s nu determine o informare normele prevzute la articolul 18 alineatul (1), fcndu-se
neadecvat a consumatorului final i a unitilor de restauraie referire n mod clar la numele substanei sau produsului,
colectiv. enumerate n anexa II;i
L 304/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(b) denumirea substanei sau a produsului astfel cum este Articolul 23


prevzut n anexa II este pus n eviden printr-un set
de caracteristici grafice care o difereniaz clar de restul Cantitatea net
listei de ingrediente, de exemplu prin font, stilul caracterelor (1) Cantitatea net a unui produs alimentar este exprimat n
sau culoarea de fond. litri, centilitri, mililitri, kilograme sau grame, dup caz:

n lipsa unei liste a ingredientelor, reprezentarea meniunilor la (a) n uniti de volum pentru produsele lichide;
care se face referire la articolul 9 alineatul (1) litera (c) include
cuvntul conine urmat de numele substanei sau al
produsului, enumerate n anexa II.
(b) n uniti de mas pentru alte produse.

n cazul n care mai multe ingrediente sau mai muli adjuvani


tehnologici ai unui produs alimentar provin dintr-o singur (2) Pentru a asigura o mai bun nelegere de ctre consu
substan sau dintr-un singur produs enumerat n anexa II, matori a informaiilor referitoare la produsele alimentare care
indicaiile de pe etichet clarific acest fapt n cazul fiecrui figureaz pe etichet, Comisia poate stabili, pentru anumite
ingredient sau adjuvant tehnologic n cauz. produse alimentare specificate, prin intermediul unor acte
delegate, n conformitate cu articolul 51, o modalitate de
exprimare a cantitii nete diferit de cea menionat la
Includerea meniunilor la care se face referire la articolul 9 alineatul (1) din prezentul articol.
alineatul (1) litera (c) nu este obligatorie n cazurile n care
numele produsului alimentar face referire n mod clar la
substana sau produsul n cauz. (3) Specificaiile tehnice pentru aplicarea alineatului (1),
inclusiv cazurile specifice n care nu este obligatorie indicarea
cantitii nete, sunt prevzute n anexa IX.
(2) Pentru a asigura o mai bun informare a consumatorilor
i pentru a ine seama de cele mai recente progrese tiinifice i
cunotine tehnice, Comisia reexamineaz sistematic i, dup Articolul 24
caz, actualizeaz lista din anexa II prin intermediul actelor
delegate, n conformitate cu articolul 51. Data durabilitii minimale, data limit de consum i data
congelrii
(1) n cazul produselor alimentare foarte perisabile din punct
n cazul apariiei unui risc pentru sntatea consumatorilor, de vedere microbiologic i care, din cauza acestui fapt, pot
atunci cnd motive de maxim urgen o impun, procedura reprezenta, dup o scurt perioad, un pericol imediat pentru
prevzut la articolul 52 se aplic actelor delegate adoptate n sntatea uman, data durabilitii minimale se nlocuiete cu
conformitate cu prezentul articol. data limit de consum. Dup data limit de consum se
consider c un produs alimentar nu prezint siguran, n
conformitate cu articolul 14 alineatele (2)-(5) din Regulamentul
Articolul 22 (CE) nr. 178/2002.
Indicarea cantitii ingredientelor
(1) Indicarea cantitii unui ingredient sau a unei categorii de (2) Data corespunztoare este indicat n conformitate cu
ingrediente utilizat(e) la fabricarea sau prepararea unui produs anexa X.
alimentar este obligatorie atunci cnd ingredientul sau categoria
de ingrediente n cauz:
(3) Pentru a asigura o aplicare uniform a modalitii de
indicare a datei durabilitii minimale, menionat la punctul
(a) figureaz n denumirea produsului alimentar sau sunt
1 litera (c) din anexa X, Comisia poate adopta acte de punere
asociate de obicei de ctre consumator cu denumirea
n aplicare n care sunt stabilite norme n acest sens. Actele de
respectiv;
punere n aplicare respective se adopt n conformitate cu
procedura de examinare menionat la articolul 48 alineatul (2).
(b) sunt scoase n eviden n etichetare prin cuvinte, imagini
sau reprezentri grafice; sau
Articolul 25
Condiii de pstrare sau condiii de utilizare
(c) sunt eseniale pentru a caracteriza un produs alimentar i
pentru a-l diferenia de produsele cu care ar putea fi (1) n cazurile n care produsele alimentare necesit condiii
confundat din cauza denumirii sau aspectului su. speciale de pstrare i/sau utilizare, aceste condiii sunt indicate.

(2) Specificaiile tehnice pentru aplicarea alineatului (1), (2) Pentru a permite pstrarea sau utilizarea corespunztoare
inclusiv cazurile specifice n care nu este obligatorie indicarea a produselor alimentare dup deschiderea ambalajului, se
cantitilor pentru anumite ingrediente, sunt prevzute n anexa precizeaz condiiile de pstrare i/sau termenul limit de
VIII. consum, atunci cnd este cazul.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/33

Articolul 26 (a) alte tipuri de carne dect carnea de vit i mnzat i dect
cele menionate la alineatul (2) litera (b);
ara de origine sau locul de provenien
(1) Prezentul articol se aplic fr a aduce atingere cerinelor
(b) lapte;
de etichetare stabilite prin dispoziii specifice ale Uniunii, n
special prin Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din
20 martie 2006 privind specialitile tradiionale garantate din (c) laptele utilizat ca ingredient n produsele lactate;
produse agricole i alimentare (1) i Regulamentul (CE)
nr. 510/2006 din 20 martie 2006 privind protecia indicaiilor
geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i (d) produsele alimentare neprelucrate;
alimentare (2).
(e) produsele dintr-un singur ingredient;
(2) Meniunile privind ara de origine sau locul de
provenien sunt obligatorii: (f) ingrediente care reprezint mai mult de 50 % dintr-un
produs alimentar.
(a) n cazul n care lipsa acestor informaii ar putea induce
consumatorul n eroare n ceea ce privete adevrata ar (6) Pn la 13 decembrie 2013, Comisia prezint Parla
de origine sau adevratul loc de provenien a produsului mentului European i Consiliului un raport privind indicarea
alimentar, n special dac informaiile care nsoesc produsul obligatorie a rii de origine sau a locului de provenien
alimentar sau eticheta n ansamblul ei ar sugera n alt fel c pentru carnea folosit ca ingredient.
produsul are o alt ar de origine sau un alt loc de
provenien;
(7) Rapoartele menionate la alineatele (5) i (6) iau n consi
derare nevoia de informare a consumatorului, fezabilitatea
(b) pentru tipurile de carne care se ncadreaz la codurile din msurii privind indicarea obligatorie a rii de origine sau a
Nomenclatura combinat (NC) enumerate n anexa XI. locului de provenien, precum i analiza costurilor i benefi
Aplicarea dispoziiilor de la prezenta liter face obiectul ciilor rezultate din introducerea unor astfel de msuri, inclusiv
adoptrii actelor de punere n aplicare menionate la impactul juridic asupra pieei interne i impactul asupra
alineatul (8). comerului internaional.

Comisia poate nsoi rapoartele respective de propuneri de


(3) n cazul n care se indic ara de origine sau locul de modificare a dispoziiilor relevante ale Uniunii.
provenien a produsului i aceasta (acesta) nu este aceeai
(acelai) cu ara de origine sau locul de provenien a ingre
dientului primar: (8) Pn la 13 decembrie 2013, n urma evalurilor de
impact, Comisia adopt acte de punere n aplicare privind
aplicarea alineatului (2) litera (b) i a alineatului (3) din
(a) se indic de asemenea ara de origine sau locul de prezentul articol. Actele de punere n aplicare respective se
provenien a ingredientului (ingredientelor) primar(e); sau adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat
la articolul 48 alineatul (2).
(b) se indic faptul c ara de origine sau locul de provenien a
ingredientului (ingredientelor) primar(e) difer de ara de (9) n cazul produselor alimentare menionate la alineatul (2)
origine sau locul de provenien a produsului alimentar. litera (b), la alineatul (5) litera (a) i la alineatul (6), rapoartele i
evalurile de impact realizate n temeiul acestui articol au n
vedere, printre altele, opiunile privind modalitile de indicare
Aplicarea dispoziiilor de la prezentul alineat face obiectul a rii de origine sau a locului de provenien a acestor produse
adoptrii normelor de aplicare menionate la alineatul (8). alimentare, n special n ceea ce privete fiecare dintre urm
toarele date importante referitoare la viaa animalului:

(4) n termen de cinci ani de la punerea n aplicare a


dispoziiilor de la alineatul (2) litera (b), Comisia prezint Parla (a) locul naterii;
mentului European i Consiliului un raport pentru a evalua
indicarea obligatorie pe etichet a rii de origine sau a (b) locul unde a fost crescut;
locului de provenien ale produselor menionate la litera
respectiv.
(c) locul unde a fost sacrificat.

(5) Pn la 13 decembrie 2014, Comisia prezint Parla


mentului European i Consiliului rapoarte privind indicarea obli Articolul 27
gatorie a rii de origine sau a locului de provenien pentru Instruciuni de utilizare
urmtoarele produse alimentare:
(1) Instruciunile de utilizare a unui produs alimentar sunt
(1 )JO L 93, 31.3.2006, p. 1. indicate astfel nct s permit o utilizare corespunztoare a
(2) JO L 93, 31.3.2006, p. 12. respectivului produs alimentar.
L 304/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(2) Comisia poate adopta acte de punere n aplicare care Dup caz, o declaraie care s indice faptul c prezena
stabilesc norme detaliate de punere n aplicare a dispoziiilor coninutului de sare se datoreaz exclusiv prezenei n mod
alineatului (1) n cazul anumitor produse alimentare. Actele de natural a sodiului poate figura n imediata apropiere a declaraiei
punere n aplicare respective se adopt n conformitate cu nutriionale.
procedura de examinare menionat la articolul 48 alineatul (2).
(2) Coninutul declaraiei nutriionale obligatorii menionate
Articolul 28 la alineatul (1) poate fi completat cu indicarea cantitilor unuia
sau mai multor elemente dintre urmtoarele:
Concentraia alcoolic
(1) Normele privind indicarea concentraiei alcoolice n (a) acizi grai mononesaturai;
volum, n ceea ce privete produsele clasificate n Nomenclatura
combinat (NC) sub codul 2204, sunt cele prevzute n
dispoziiile specifice ale Uniunii aplicabile acestor produse. (b) acizi grai polinesaturai;

(c) polioli;
(2) Concentraia alcoolic dobndit a buturilor care conin
mai mult de 1,2 % alcool n volum, altele dect cele menionate
la alineatul (1), este indicat n conformitate cu anexa XII. (d) amidon;

SECIUNEA 3 (e) fibre;

Declaraia nutriional
(f) oricare dintre vitaminele sau mineralele menionate n
Articolul 29 partea A punctul 1 din anexa XIII i prezente n cantiti
Relaia cu alte acte legislative semnificative, astfel cum sunt definite n partea A punctul 2
din anexa XIII.
(1) Prezenta seciune nu se aplic produselor alimentare care
intr n domeniul de aplicare a urmtoarelor acte legislative:
(3) n cazul n care etichetarea produselor alimentare pream
balate prevede declaraia nutriional obligatorie menionat la
(a) Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European i a Consi alineatul (1), urmtoarele informaii referitoare la produsele
liului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislaiilor alimentare pot fi repetate pe etichet:
statelor membre privind suplimentele alimentare (1);
(a) valoarea energetic; sau
(b) Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European i a Consi
liului din 18 iunie 2009 privind exploatarea i comercia (b) valoarea energetic i cantitile de grsimi, de acizi grai
lizarea apelor minerale naturale (2). saturai, de zaharuri i de sare.

(2) Prezenta seciune se aplic fr a aduce atingere Directivei (4) Prin derogare de la articolul 36 alineatul (1), n cazul n
2009/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din care etichetarea produselor menionate la articolul 16 alineatul
6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinaie (4) prevede o declaraie nutriional, coninutul declaraiei poate
nutriional special (3) i directivelor specifice prevzute la fi limitat numai la valoarea energetic.
articolul 4 alineatul (1) din directiva menionat.
(5) Fr a aduce atingere articolului 44 i prin derogare de la
articolul 36 alineatul (1), n cazul n care etichetarea produselor
Articolul 30 menionate la articolul 44 alineatul (1) prevede o declaraie
Coninut nutriional, coninutul declaraiei poate fi limitat numai la:

(1) Declaraia nutriional obligatorie cuprinde urmtoarele


informaii: (a) valoarea energetic; sau

(b) valoarea energetic i cantitile de grsimi, de acizi grai


(a) valoarea energetic; i saturai, de zaharuri i de sare.

(b) cantitatea de grsimi, acizi grai saturai, glucide, zaharuri, (6) Pentru a ine seama de relevana meniunilor prevzute la
proteine i sare. alineatele (2)-(5) din prezentul articol pentru informarea consu
matorilor, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate, n
(1) JO L 183, 12.7.2002, p. 51. conformitate cu articolul 51, s modifice listele de la alineatele
(2) JO L 164, 26.6.2009, p. 45. (2)-(5) din prezentul articol, prin adugarea sau eliminarea unor
(3) JO L 124, 20.5.2009, p. 21. meniuni.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/35

(7) Pn la 13 decembrie 2014, Comisia, innd seama de Articolul 32


dovezile tiinifice i de experiena acumulat n statele membre,
prezint un raport privind prezena acizilor grai trans n Exprimarea per 100 g sau per 100 ml
produsele alimentare i n regimul alimentar de zi cu zi al (1) Valoarea energetic i cantitatea de nutrieni menionate
populaiei Uniunii. Obiectivul raportului este evaluarea la articolul 30 alineatele (1)-(5) sunt exprimate n unitile de
impactului mijloacelor adecvate care le-ar permite consuma msur prevzute n anexa XV.
torilor s aleag un regim alimentar i produse alimentare mai
sntoase sau care ar putea promova furnizarea de opiuni
alimentare mai sntoase pentru consumatori, inclusiv, printre (2) Valoarea energetic i cantitatea de nutrieni menionate
altele, informarea consumatorilor cu privire la acizii grai trans la articolul 30 alineatele (1)-(5) se exprim per 100 g sau per
sau la restriciile privind utilizarea lor. Dup caz, Comisia poate 100 ml.
decide s nsoeasc raportul respectiv de o propunere legi
slativ.
(3) Eventuala declaraie privind vitaminele i mineralele, n
plus fa de forma de exprimare menionat la alineatul (2),
este exprimat ca procent din consumul de referin stabilit n
Articolul 31 partea A punctul 1 din anexa XIII pentru 100 g sau 100 ml.
Calcularea
(1) Valoarea energetic se calculeaz utiliznd factorii de (4) n plus fa de forma de exprimare menionat la
conversie enumerai n anexa XIV. alineatul (2) din prezentul articol, valoarea energetic i
cantitile de nutrieni menionate la articolul 30 alineatele
(1), (3), (4) i (5) pot fi exprimate, dup caz, ca procent din
consumul de referin stabilit n partea B din anexa XIII pentru
(2) Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte 100 g sau 100 ml.
delegate, n conformitate cu articolul 51, factorii de conversie
pentru vitaminele i mineralele menionate n partea A punctul
1 din anexa XIII, care s permit un calcul mai exact al (5) n cazul n care se furnizeaz informaii n temeiul
coninutului de vitamine i minerale n produsele alimentare. alineatului (4), se introduce urmtoarea meniune n imediata
Factorii de conversie respectivi se adaug la anexa XIV. apropriere a acestora: Consumul de referin al unui adult
obinuit (8 400 kJ/2 000 kcal).

(3) Valoarea energetic i cantitile de nutrieni menionate


Articolul 33
la articolul 30 alineatele (1)-(5) se refer la produsele alimentare
astfel cum sunt vndute. Exprimarea per porie sau per unitate de consum
(1) n urmtoarele cazuri, valoarea energetic i cantitile de
nutrieni menionate la articolul 30 alineatele (1)-(5) pot fi
Dup caz, se pot furniza informaii cu privire la produsul exprimate per porie i/sau per unitate de consum uor identi
alimentar dup preparare, cu condiia s fie oferite instruciuni ficabil (identificabile) de ctre consumator, cu condiia marcrii
de preparare suficient de detaliate, iar informaiile s se refere la pe etichet a cantitii corespunztoare poriei sau a unitii de
produsul alimentar gata pentru consum. consum utilizate i cu condiia s fie precizat numrul de porii
sau de uniti coninute n ambalaj:

(4) Valorile declarate sunt valori medii care se bazeaz, dup


caz, pe urmtorii factori: (a) n plus fa de forma de exprimare la 100 g sau la 100 ml
menionat la articolul 32 alineatul (2);

(a) analiza produsului alimentar efectuat de productor; (b) n plus fa de forma de exprimare per 100 g sau per
100 ml menionat la articolul 32 alineatul (3) privind
cantitile de vitamine i minerale;
(b) un calcul efectuat pe baza valorilor medii cunoscute sau
reale ale ingredientelor utilizate; sau (c) n plus sau n loc de forma de exprimare la 100 g sau la
100 ml menionat la articolul 32 alineatul (4).

(c) un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite i


acceptate. (2) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), n cazurile
menionate la articolul 30 alineatul (3) litera (b), cantitatea de
nutrieni i/sau procentul din consumul de referin stabilit(e) n
partea B din anexa XIII pot fi exprimate numai per porie sau
Comisia poate adopta acte de punere n aplicare care stabilesc numai per unitate de consum.
norme detaliate pentru punerea n aplicare uniform a
prezentului alineat n ceea ce privete precizia valorilor
declarate, precum diferenele dintre valorile declarate i cele Atunci cnd cantitatea de nutrieni este exprimat numai per
stabilite n cursul controalelor oficiale. Actele de punere n porie sau numai per unitate de consum, n conformitate cu
aplicare respective se adopt n conformitate cu procedura de primul paragraf, valoarea energetic se exprim per 100 g sau
examinare menionat la articolul 48 alineatul (2). per 100 ml i n funcie de porie sau unitatea de consum.
L 304/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(3) Prin derogare de la articolul 32 alineatul (2), n cazurile articolul 30 alineatele (1)-(5) care pot fi considerate neglijabile.
menionate la articolul 30 alineatul (5), valoarea energetic i Actele de punere n aplicare respective se adopt n confor
cantitatea de nutrieni i/sau procentul din consumul de mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 48
referin stabilit(e) n partea B din anexa XIII pot fi exprimate alineatul (2).
numai per porie sau numai per unitate de consum.
(6) Pentru a asigura o aplicare uniform a modalitii de
(4) Poria sau unitatea utilizat sunt indicate n imediata prezentare a declaraiei nutriionale n formatele menionate la
apropiere a declaraiei nutriionale. alineatele (1)-(4) din prezentul articol, Comisia poate adopta
acte de punere n aplicare n acest sens. Actele de punere n
(5) Pentru a asigura o aplicare uniform a exprimrii aplicare respective se adopt n conformitate cu procedura de
declaraiei nutriionale pe porie sau per unitate de consum i examinare menionat la articolul 48 alineatul (2).
pentru a asigura o baz de comparaie uniform pentru
consumator, Comisia adopt, prin acte de punere n aplicare Articolul 35
i innd seama de comportamentul real de consum al consu
matorilor, precum i de recomandrile privind regimul Forme de exprimare i prezentare suplimentare
alimentar, norme privind exprimarea per porie sau per
(1) n plus fa de formele de exprimare menionate la
unitate de consum pentru anumite categorii de produse
articolul 32 alineatele (2) i (4) i la articolul 33 i fa de
alimentare. Actele de punere n aplicare respective se adopt
prezentarea menionat la articolul 34 alineatul (2), valoarea
n conformitate cu procedura de examinare menionat la
energetic i cantitatea de nutrieni menionate la articolul 30
articolul 48 alineatul (2).
alineatele (1)-(5) pot fi exprimate n alte moduri i/sau
prezentate utiliznd reprezentri grafice sau simboluri n plus
Articolul 34 fa de cuvinte sau cifre, cu condiia s fie respectate urm
toarele cerine:
Prezentare
(1) Meniunile la care se face referire la articolul 30 alineatele
(a) s fie bazate pe cercetri fiabile i pertinente din punct de
(1) i (2) sunt incluse n acelai cmp vizual. Acestea sunt
vedere tiinific i s nu induc n eroare consumatorul,
prezentate grupat, ntr-un format clar i, dup caz, n ordinea
astfel cum se specific la articolul 7;
de prezentare prevzut n anexa XV.

(2) Meniunile la care se face referire la articolul 30 alineatele (b) crearea lor s fie rezultatul unor consultri cu o gam larg
(1) i (2) sunt prezentate, n funcie de spaiul disponibil, sub de grupuri de pri interesate;
form de tabel, cu numerele aliniate. n cazul n care spaiul nu
permite, declaraia este prezentat n format liniar. (c) s vizeze facilitarea nelegerii de ctre consumator a
contribuiei sau a importanei produsului alimentar pentru
(3) Meniunile la care se face referire la articolul 30 alineatul valoarea energetic i coninutul de nutrieni corespun
(3) sunt prezentate: ztoare unui regim alimentar;

(a) n cmpul vizual principal; i (d) s fie sprijinite de elemente pertinente din punct de vedere
tiinific care s dovedeasc nelegerea de ctre consu
matorul mediu a unor astfel de forme de exprimare sau
(b) folosind dimensiunile fontului stabilite la articolul 13 de prezentare;
alineatul (2).

(e) n cazul altor forme de exprimare, acestea s se bazeze fie


Meniunile la care se face referire la articolul 30 alineatul (3) pot
pe consumul armonizat de referin prevzut la anexa XIII,
fi prezentate ntr-un format diferit de cel precizat la alineatul (2)
fie, n absena acestuia, pe recomandrile tiinifice general
din prezentul articol.
acceptate privind valoarea energetic i aporturile de
nutrieni;
(4) Meniunile la care se face referire la articolul 30 alineatele
(4) i (5) pot fi prezentate ntr-un format diferit de cel precizat
la alineatul (2) din prezentul articol. (f) s fie obiective i nediscriminatorii; i

(5) n cazurile n care valoarea energetic sau cantitatea de (g) aplicarea lor s nu creeze obstacole n calea liberei circulaii
nutrient (nutrieni) dintr-un produs sunt neglijabile, informaiile a bunurilor.
referitoare la elementele respective pot fi nlocuite cu o
meniune precum Conine cantiti neglijabile de . i sunt
amplasate n imediata apropiere a declaraiei nutriionale, dac (2) Statele membre le pot recomanda operatorilor din
aceasta exist. sectorul alimentar utilizarea uneia sau a mai multor forme supli
mentare de exprimare sau de prezentare a declaraiei
nutriionale care, n opinia lor, ndeplinesc n cea mai mare
Pentru a asigura o aplicare uniform a prezentului alineat, msur cerinele prevzute la alineatul (1) literele (a)-(g).
Comisia poate adopta acte de punere n aplicare referitoare la Statele membre furnizeaz Comisiei detaliile acestor forme
valoarea energetic i la cantitile de nutrieni menionate la suplimentare de exprimare i de prezentare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/37

(3) Statele membre asigur o monitorizare adecvat a (c) dup caz, se bazeaz pe date tiinifice relevante.
formelor suplimentare de exprimare sau de prezentare a
declaraiei nutriionale prezente pe pia pe teritoriul lor.
(3) Comisia adopt acte de punere n aplicare n ceea ce
privete cerinele menionate la alineatul (2) din prezentul
Pentru a facilita monitorizarea utilizrii unor astfel de forme articol pentru urmtoarele informaii voluntare referitoare la
suplimentare de exprimare sau de prezentare, statele membre produsele alimentare:
le pot solicita operatorilor din sectorul alimentar care introduc
pe piaa naional produse alimentare care poart astfel de
informaii s notifice autoritii competente utilizarea unei (a) informaii privind prezena posibil i neintenionat n
forme suplimentare de exprimare sau de prezentare, precum i produsele alimentare a unor substane sau produse care
s furnizeze justificrile relevante referitoare la ndeplinirea provoac alergii sau intolerane;
cerinelor prevzute la alineatul (1) literele (a)-(g). n astfel de
cazuri, se pot solicita, de asemenea, informaii privind ncetarea
utilizrii unor astfel de forme suplimentare de exprimare sau de (b) informaii privind posibilitatea consumului produselor
prezentare. alimentare respective de ctre vegetarieni i vegani; i

(4) Comisia faciliteaz i organizeaz schimburi de informaii (c) indicarea, pe lng aportul de referin specificat la anexa
ntre statele membre, precum i cu Comisia i prile interesate, XIII, a aportului de referin pentru grupe specifice de
n ceea ce privete chestiunile legate de utilizarea unor forme populaie.
suplimentare de exprimare sau de prezentare a declaraiei
nutriionale.
Actele de punere n aplicare respective se adopt n confor
mitate cu procedura de examinare menionat la articolul 48
(5) innd seama de experiena dobndit, pn la alineatul (2).
13 decembrie 2017, Comisia prezint Parlamentului European
i Consiliului un raport privind utilizarea unor forme supli
mentare de exprimare i prezentare, impactul acestora asupra (4) Pentru a asigura informarea corespunztoare a consuma
pieei interne i oportunitatea unei armonizri suplimentare a torilor, atunci cnd operatorii din sectorul alimentar furnizeaz
acestor forme de exprimare i prezentare. n acest scop, statele informaii voluntare referitoare la produsele alimentare n mod
membre furnizeaz Comisiei informaii relevante referitoare la divergent, cu riscul de a induce n eroare sau de a deruta
utilizarea unor astfel de forme suplimentare de exprimare sau de consumatorul, Comisia poate, prin intermediul unor acte
prezentare pe pia, pe teritoriul lor. Comisia poate altura delegate, n conformitate cu articolul 51, s prevad cazuri
acestui raport propuneri de modificare a dispoziiilor relevante suplimentare de furnizare a unor informaii voluntare referitoare
ale Uniunii. la produsele alimentare menionate la alineatul (3) din prezentul
articol.

(6) Pentru a asigura o aplicare uniform a prezentului articol,


Comisia adopt acte de punere n aplicare care stabilesc norme Articolul 37
detaliate privind punerea n aplicare a alineatelor (1), (3) i (4)
din prezentul articol. Actele de punere n aplicare respective se Prezentare
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat Informaiile oferite n mod voluntar nu trebuie s fie incluse n
la articolul 48 alineatul (2). detrimentul spaiului disponibil pentru informaiile obligatorii.

CAPITOLUL V
CAPITOLUL VI
INFORMAII VOLUNTARE REFERITOARELA PRODUSELE
DISPOZIII DE DREPT INTERN
ALIMENTARE
Articolul 38
Articolul 36
Dispoziii de drept intern
Cerine aplicabile
(1) n ceea ce privete chestiunile armonizate n mod specific
(1) Atunci cnd informaiile referitoare la produsele prin prezentul regulament, statele membre nu pot s adopte sau
alimentare menionate la articolele 9 i 10 sunt oferite n s menin dispoziii de drept intern, cu excepia cazurilor
mod voluntar, acestea trebuie s respecte cerinele menionate permise de dreptul Uniunii. Respectivele dispoziii de drept
n capitolul IV seciunile 2 i 3. intern nu creeaz obstacole n ceea ce privete libera circulaie
a mrfurilor sau cazuri de discriminare n ceea ce privete
(2) Informaiile referitoare la produsele alimentare furnizate produsele alimentare din alte state membre.
n mod voluntar respect urmtoarele cerine:
(2) Fr a aduce atingere articolului 39, statele membre pot
(a) nu induc n eroare consumatorul, astfel cum se specific la adopta dispoziii de drept intern n ceea ce privete chestiunile
articolul 7; care nu sunt armonizate n mod specific prin prezentul regu
lament, n msura n care acestea nu interzic, obstrucioneaz
sau restricioneaz libera circulaie a bunurilor care sunt n
(b) nu sunt ambigue i nu deruteaz consumatorii; i conformitate cu prezentul regulament.
L 304/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

Articolul 39 Pn la 13 decembrie 2014, statele membre informeaz


Comisia cu privire la existena unor astfel de dispoziii.
Dispoziii de drept intern privind meniunile obligatorii Comisia le supune ateniei celorlalte state membre.
suplimentare
(1) n afara meniunilor obligatorii prevzute la articolul 9
alineatul (1) i la articolul 10, n conformitate cu procedura
Articolul 43
stabilit la articolul 45, statele membre pot adopta dispoziii
privind meniuni obligatorii suplimentare pentru anumite Indicarea voluntar a aportului de referin pentru grupe
tipuri sau categorii de produse alimentare, pentru cel puin specifice de populaie
unul dintre urmtoarele motive:
Pn la adoptarea dispoziiilor Uniunii menionate la
articolul 36 alineatul (3) litera (c), statele membre pot adopta
(a) protecia sntii publice; msuri de drept intern n ceea ce privete indicarea voluntar a
aportului de referin pentru grupe specifice de populaie.
(b) protecia consumatorilor;

Statele membre comunic fr ntrziere Comisiei textul respec


(c) prevenirea fraudelor; tivelor dispoziii.

(d) protecia drepturilor de proprietate industrial i comercial,


a indicaiilor de provenien, a denumirilor de origine nre Articolul 44
gistrate i prevenirea concurenei neloiale.
Dispoziii de drept intern privind produsele alimentare
care nu sunt preambalate
(2) n conformitate cu alineatul (1), statele membre pot
introduce dispoziii privind menionarea obligatorie a rii de (1) Pentru produsele alimentare prezentate nepreambalate la
origine sau a locului de provenien a produselor alimentare vnzare ctre consumatorul final sau ctre unitile de
numai atunci cnd exist dovada unei legturi ntre anumite restauraie colectiv sau pentru produsele alimentare ambalate
caliti ale produsului i originea sau proveniena sa. Odat cu n locul n care sunt vndute la cererea cumprtorului sau
notificarea Comisiei n legtur cu astfel de dispoziii, statele preambalate n vederea vnzrii lor directe:
membre ofer dovezi conform crora majoritatea consuma
torilor consider c furnizarea acestor informaii prezint o
importan deosebit. (a) este obligatorie includerea meniunilor specificate la
articolul 9 alineatul (1) litera (c);
Articolul 40
Lapte i produse lactate
(b) nu este obligatorie includerea altor meniuni prevzute la
Statele membre pot adopta dispoziii de derogare de la articolele 9 i 10, cu excepia cazului n care statele
articolul 9 alineatul (1) i articolul 10 alineatul (1) n cazul membre adopt msuri naionale care impun includerea
laptelui i al produselor lactate ambalate n butelii de sticl unora sau a tuturor meniunilor respective, precum i a
destinate reutilizrii. unor elemente din meniunile respective.

Statele membre comunic fr ntrziere Comisiei textul respec


tivelor dispoziii. (2) Statele membre pot adopta msuri naionale privind
mijloacele prin care trebuie puse la dispoziie meniunile speci
ficate la alineatul (1) sau elemente din meniunile respective i,
Articolul 41
dup caz, forma de exprimare i de prezentare a acestora.
Buturi alcoolice
Pn la adoptarea dispoziiilor Uniunii prevzute la articolul 16
alineatul (4), statele membre pot menine dispoziii de drept (3) Statele membre comunic fr ntrziere Comisiei textul
intern privind enumerarea ingredientelor n cazul buturilor dispoziiilor prevzute la alineatul (1) litera (b) i la alineatul (2).
care au o concentraie alcoolic mai mare de 1,2 % n volum.

Articolul 42 Articolul 45
Exprimarea cantitii nete Procedura de notificare
n absena dispoziiilor Uniunii menionate la articolul 23 (1) Atunci cnd se face trimitere la prezentul articol, statele
alineatul (2) referitoare la exprimarea cantitii nete pentru membre care consider necesar adoptarea noii legislaii privind
anumite produse alimentare prin alt modalitate dect cea informarea cu privire la produsele alimentare notific n
prevzut la articolul 23 alineatul (1), statele membre pot prealabil Comisia i celelalte state membre n legtur cu
menine dispoziiile de drept intern adoptate nainte de msurile avute n vedere i specific motivele care stau la
12 decembrie 2011. baza lor.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/39

(2) Comisia consult Comitetul permanent pentru lanul stocurile din aceste produse alimentare care au fost
alimentar i sntatea animal nfiinat prin articolul 58 introduse pe pia nainte de sfritul perioadei de
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 n cazul n tranziie pot fi vndute n continuare pn la epuizarea
care consider c o astfel de consultare este util sau n cazul n stocului; i
care un stat membru solicit acest lucru. n acest caz, Comisia
se asigur c respectivul proces este transparent pentru toate
prile interesate. (b) se asigur c msurile respective se aplic cu ncepere de la
data de 1 aprilie a fiecrui an calendaristic.

(3) Statul membru care consider necesar adoptarea noii


legislaii privind informarea cu privire la produsele alimentare (2) Alineatul (1) nu se aplic n cazurile de urgen, atunci
poate lua msurile avute n vedere numai la trei luni de la cnd scopul msurilor menionate la alineatul respectiv l
notificarea menionat la alineatul (1), cu condiia s nu fi constituie protecia sntii umane.
primit un aviz negativ din partea Comisiei.
Articolul 48
(4) n cazul n care avizul Comisiei este negativ i nainte de Comitetul
expirarea perioadei menionate la alineatul (3) din prezentul
articol, Comisia iniiaz procedura de examinare menionat la (1) Comisia este asistat de Comitetul permanent pentru
articolul 48 alineatul (2) pentru a se stabili dac msurile avute lanul alimentar i sntatea animal, instituit n temeiul arti
n vedere pot fi puse n aplicare, sub rezerva unor modificri colului 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
corespunztoare, dac este necesar. Respectivul comitet este un comitet n sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011.

(5) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consi (2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
liului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
informaii n domeniul standardelor, reglementrilor tehnice i
al normelor privind serviciile societii informaionale (1) nu se
aplic msurilor care intr sub incidena procedurii de notificare n cazul n care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu
menionat la prezentul articol. adopt proiectul de act de punere n aplicare i se aplic
articolul 5 alineatul (4) paragraful al treilea din Regulamentul
(UE) nr. 182/2011.
CAPITOLUL VII

DISPOZIII DE APLICARE, DISPOZIII DE MODIFICARE I Articolul 49


DISPOZIII FINALE
Modificri la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 46
La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, primul i
Modificri ale anexelor al doilea paragraf se nlocuiesc cu urmtorul text:
Pentru a inea seama de progresele tehnice, de evoluiile
tiinifice, de sntatea consumatorilor sau de necesitatea
informrii consumatorilor, sub rezerva articolului 10 alineatul Etichetarea nutriional a produselor pentru care sunt fcute
(2) i a articolului 21 alineatul (2) referitoare modificarea meniuni nutriionale i/sau de sntate este obligatorie, cu
anexelor II i III, Comisia poate, prin intermediul actelor excepia publicitii generice. Informaiile care trebuie s fie
delegate, n conformitate cu articolul 51, s modifice anexele furnizate sunt cele specificate la articolul 30 alineatul (1) din
la prezentul regulament. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European
i al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare (*). n cazul
Articolul 47 n care se impun meniuni nutriionale i/sau de sntate
privind un nutrient menionat la articolul 30 alineatul (2)
Perioada de tranziie pentru msurile de punere n aplicare din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, se declar cantitatea
sau actele delegate i data de punere n aplicare a acestora de nutrient n conformitate cu articolele 31-34 din regula
(1) Fr a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, mentul respectiv.
n exercitarea competenelor conferite de prezentul regulament
de a adopta msuri prin intermediul actelor de punere n
Cantitatea (cantitile) de substan (substane) care face (fac)
aplicare n conformitate cu procedura de examinare menionat
obiectul unei meniuni nutriionale sau de sntate i care nu
la articolul 48 alineatul (2) sau prin intermediul unor acte
apar(e) n etichetarea nutriional este (sunt) menionat
delegate, n conformitate cu articolul 51, Comisia:
(menionate) n acelai cmp vizual cu etichetarea nutriional
i sunt exprimate n conformitate cu articolele 31, 32 i 33
(a) stabilete o perioad de tranziie corespunztoare pentru din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Unitile de msur
aplicarea noilor msuri, pe parcursul creia produsele utilizate pentru a exprima cantitatea de substan sunt
alimentare care poart etichete care nu respect noile potrivite pentru substanele individuale n cauz.
msuri pot fi introduse pe pia i pe parcursul creia
___________
(1 ) JO L 204, 21.7.1998, p. 37. (*) JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
L 304/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

Articolul 50 colului 13 alineatul (4), articolului 18 alineatul (5), articolului


19 alineatul (2), articolului 21 alineatul (2), articolului 23
Modificri la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 alineatul (2), articolului 30 alineatul (6), articolului 31
La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, alineatul alineatul (2), articolului 36 alineatul (4) i articolului 46 intr
(3) se nlocuiete cu urmtorul text: n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul European i
nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen de dou luni
de la notificarea acestuia ctre Parlamentul European i Consiliu
(3) Etichetarea nutriional a produselor n care se adaug sau n cazul n care, naintea expirrii termenului respectiv,
vitamine i minerale i care sunt reglementate prin prezentul Parlamentul European i Consiliul au informat Comisia c nu
regulament este obligatorie. Informaiile care trebuie furnizate vor formula obieciuni. Respectivul termen se prelungete cu
sunt cele specificate la articolul 30 alineatul (1) din Regula dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
mentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consu
matorilor referitoare la produsele alimentare i trebuie s
Articolul 52
includ cantitile totale de vitamine i minerale prezente,
atunci cnd acestea se adaug produselor alimentare (*). Procedura de urgen
(1) Actele delegate adoptate n temeiul prezentului articol
___________ intr imediat n vigoare i se aplic att timp ct nu se
(*) JO L 304, 22.11.2011, p. 18. formuleaz nicio obieciune n conformitate cu alineatul (2).
Notificarea unui act delegat transmis Parlamentului European
i Consiliului prezint motivele pentru care s-a recurs la
procedura de urgen.
Articolul 51
Exercitarea delegrii
(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula
(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit obieciuni la un act delegat n conformitate cu procedura
Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol. menionat la articolul 51 alineatul (5). ntr-un astfel de caz,
Comisia abrog actul fr ntrziere, n urma notificrii deciziei
Parlamentului European sau a Consiliului de a formula
(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la obieciuni.
articolul 9 alineatul (3), articolul 10 alineatul (2), articolul 12
alineatul (3), articolul 13 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5),
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 23 Articolul 53
alineatul (2), articolul 30 alineatul (6), articolul 31 alineatul (2),
articolul 36 alineatul (4) i articolul 46 se confer Comisiei pe o Abrogare
perioad de cinci ani de la 12 decembrie 2011. Comisia (1) Directivele 87/250/CEE, 90/496/CE, 1999/10/CE,
prezint un raport privind delegarea de competene cel trziu 2000/13/CE, 2002/67/CE i 2008/5/CE i Regulamentul (CE)
cu nou luni nainte de ncheierea perioadei de cinci ani. nr. 608/2004 se abrog de la 13 decembrie 2014.
Delegarea de competene se prelungete tacit pentru perioade
de timp identice, cu excepia cazului n care Parlamentul
European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel
(2) Trimiterile la actele abrogate se interpreteaz ca trimiteri
trziu cu trei luni nainte de ncheierea fiecrei perioade.
la prezentul regulament.

(3) Delegarea de competene menionat la articolul 9


alineatul (3), articolul 10 alineatul (2), articolul 12 alineatul Articolul 54
(3), articolul 13 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), Msuri tranzitorii
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2),
articolul 23 alineatul (2), articolul 30 alineatul (6), (1) Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate
articolul 31 alineatul (2), articolul 36 alineatul (4) i nainte de 13 decembrie 2014 care nu respect cerinele
articolul 46 poate fi revocat oricnd de Parlamentul prevzute de prezentul regulament pot fi comercializate pn
European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt la epuizarea stocurilor acestor produse alimentare.
delegrii de competene specificat n decizia respectiv.
Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii
acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dat Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate nainte de
ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere 13 decembrie 2016 care nu respect cerinele prevzute la
actelor delegate care sunt deja n vigoare. articolul 9 alineatul (1) litera (l) din prezentul regulament pot
fi comercializate pn la epuizarea stocurilor acestor produse
alimentare.
(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific
simultan Parlamentului European i Consiliului.
Produsele alimentare introduse pe pia sau etichetate nainte de
1 ianuarie 2014 care nu respect cerinele prevzute la anexa VI
(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 9 alineatul partea B pot fi comercializate pn la epuizarea stocurilor
(3), articolului 10 alineatul (2), articolului 12 alineatul (3), arti acestor produse alimentare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/41

(2) ntre 13 decembrie 2014 i 13 decembrie 2016, n cazul European i ale Consiliului (1), produsele alimentare etichetate
n care declaraia nutriional este furnizat pe o baz voluntar, n conformitate cu anexa VI partea B a prezentului regulament
aceasta respect articolele 30-35 din prezentul regulament. pot fi introduse pe pia nainte de 1 ianuarie 2014.

(3) Fr a aduce atingere Directivei 90/496/CEE, articolului 7 Articolul 55


din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 i articolului 7 alineatul
(3) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, produsele alimentare Intrarea n vigoare i data aplicrii
etichetate n conformitate cu articolele 30-35 din prezentul
regulament pot fi introduse pe pia nainte de 13 decembrie Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
2014. data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fr a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 al Prezentul regulament se aplic de la 13 decembrie 2014, cu
Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor msuri excepia articolului 9 alineatul (1) litera (l) care se aplic de la
tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, 13 decembrie 2016 i a anexei VI partea B, care se aplic de la
(CE) nr. 854/2004 i (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2011.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ

(1) JO L 314, 1.12.2009, p. 10.


L 304/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA I

DEFINIII SPECIFICE
menionate la articolul 2 alineatul (4)

1. Declaraia nutriional sau etichetarea nutriional se refer la informaiile care menioneaz:

(a) valoarea energetic; sau

(b) valoarea energetic i unul sau mai muli numai dintre urmtorii nutrieni:

grsimi (acizi grai saturai, acizi grai mononesaturai, acizi grai polinesaturai);

glucide (zaharuri, polioli, amidon);

sare;

fibre;

proteine;

oricare dintre vitaminele sau mineralele menionate n anexa XIII partea A punctul 1 i prezente n cantiti
semnificative, dup cum se prevede n anexa XIII partea A punctul 2.

2. Grsimi nseamn lipidele totale, inclusiv fosfolipidele.

3. Acizi grai saturai nseamn acizii grai fr legtur dubl.

4. Acizi grai trans nseamn acizi grai cu cel puin o legtur dubl neconjugat (i anume ntrerupt de cel puin o
grupare metilen) carbon-carbon, n configuraie trans.

5. Acizi grai mononesaturai nseamn acizii grai cu o legtur dubl n poziie cis.

6. Acizi grai polinesaturai nseamn acizi grai cu dou sau mai multe legturi duble cis sau cismetilenice ntrerupte.

7. Glucide nseamn orice carbohidrat care este metabolizat n organism i care include polioli.

8. Zaharuri nseamn toate monozaharidele i dizaharidele prezente ntr-un produs alimentar, cu excepia poliolilor.

9. Polioli nseamn alcooli care conin mai mult de dou grupri hidroxil.

10. Proteine nseamn coninutul de proteine calculat utiliznd formula: proteine = azot total Kjeldahl 6,25.

11. Sare nseamn coninutul de sare echivalent calculat utiliznd formula: sare = sodiu 2,5.

12. Fibre nseamn polimeri glucidici compui din trei sau mai multe uniti monomerice, care nu sunt nici digerai,
nici absorbii n intestinul subire uman i care aparin uneia dintre urmtoarele categorii:

polimeri glucidici comestibili, prezeni n mod natural n produsele alimentare consumate ca atare;

polimeri glucidici comestibili care au fost obinui din materii prime alimentare prin mijloace fizice, enzimatice
sau chimice i care au un efect fiziologic benefic demonstrat prin dovezi tiinifice general acceptate;

polimeri glucidici comestibili sintetici care au un efect fiziologic benefic demonstrat prin dovezi tiinifice general
acceptate.

13. Valoarea medie nseamn valoarea care reprezint cel mai bine cantitatea de nutrieni coninut de un anumit
produs alimentar i reflect ajustri care iau n considerare variaiile sezoniere, obiceiurile de consum i ali factori
care ar putea determina variaia valorii efective.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/43

ANEXA II

SUBSTANE CARE CAUZEAZ ALERGII SAU INTOLERANE

1. Cereale care conin gluten, i anume: gru, secar, orz, ovz, gru spelt, gru dur sau hibrizi ai acestora i produse
derivate, exceptnd:

(a) siropurile de glucoz obinute din gru, inclusiv dextroza (1);

(b) maltodextrine obinute din gru (1);

(c) siropurile de glucoz obinute din orz;

(d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricol.

2. Crustacee i produse derivate.

3. Ou i produse derivate.

4. Pete i produse derivate, exceptnd:

(a) gelatina de pete folosit ca substan suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide;

(b) gelatina de pete sau ihtiocolul folosit() la limpezirea berii sau a vinului.

5. Arahide i produse derivate.

6. Soia i produse derivate, exceptnd:

(a) uleiul i grsimea de soia rafinate complet (1);

(b) amestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa natural, succinatul
de tocoferol D-alfa natural, obinui din soia;

(c) fitosterolii i esterii de fitosterol derivai din uleiuri vegetale, obinui din soia;

(d) esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, obinui din soia.

7. Lapte i produse derivate (inclusiv lactoz), exceptnd:

(a) zerul utilizat pentru fabricarea distilailor sau a alcoolului etilic de origine agricol;

(b) lactitolul.

8. Fructe cu coaj lemnoas, adic: migdale (Amygdalus communis L.), alune de pdure (Corylus avellana), nuci (Juglans
regia), nuci Caju (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia
(Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia i nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum i
produse derivate, exceptnd fructele cu coaj utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine
agricol.

9. elin i produse derivate.

10. Mutar i produse derivate.

11. Semine de susan i produse derivate.

12. Dioxidul de sulf i sulfiii n concentraii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru n SO2 total trebuie calculai pentru
produsele gata pentru consum sau reconstituite n conformitate cu instruciunile productorilor.

13. Lupin i produse derivate.

14. Molute i produse derivate.

(1) i produsele obinute din acestea, n msura n care procesul la care sunt supuse nu poate crete nivelul de alergenicitate estimat de
autoritate pentru produsul de baz din care au fost obinute.
L 304/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA III

PRODUSE ALIMENTARE PE A CROR ETICHET TREBUIE S FIGUREZE UNA SAU MAI MULTE
MENIUNI SUPLIMENTARE

TIP SAU CATEGORIE DE PRODUS ALIMENTAR MENIUNI

1. Produse alimentare ambalate n anumite gaze

1.1. Produse alimentare a cror durabilitate a fost extins Ambalate n atmosfer protectoare.
prin utilizarea gazelor de ambalare autorizate prin
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

2. Produse alimentare care conin ndulcitori

2.1. Produse alimentare care conin un ndulcitor sau Meniunea cu ndulcitor(i) nsoete numele produsului
ndulcitori autorizai prin Regulamentul (CE) alimentar.
nr. 1333/2008.

2.2. Produse alimentare care conin att adaos de zahr, ct Meniunea cu zahr (zaharuri) i ndulcitor(i) trebuie s fie
i un ndulcitor sau ndulcitori autorizai prin Regula adugat la numele produsului alimentar.
mentul (CE) nr. 1333/2008.

2.3. Produse alimentare care conin aspartam i/sau Meniunea conine aspartam (o surs de fenilalanin)
aspartam-acetsulfam autorizat prin Regulamentul (CE) trebuie s apar pe etichet n cazurile n care
nr. 1333/2008. aspartamul/sarea aspartam-acesulfam este inclus (inclus)
n lista de ingrediente doar prin referirea la numrul E.
meniunea conine o surs de fenilalanin trebuie s apar
pe etichet n cazurile n care aspartamul/sarea aspartam-
acesulfam este inclus (inclus) n lista de ingrediente cu
denumirea sa.

2.4. Produse alimentare care conin mai mult de 10 % Consumul excesiv poate cauza efecte laxative.
polioli adugai autorizai prin Regulamentul (CE)
nr. 1333/2008.

3. Produse alimentare care conin acid glicirizinic sau sarea sa de amoniu

3.1. Produsele zaharoase sau buturile care conin acid Meniunea conine lemn dulce se adaug imediat dup
glicirizinic sau sarea sa de amoniu, din cauza lista ingredientelor, cu excepia cazului n care termenul
adaosului unei(unor) substane precum planta de lemn dulce se afl deja pe lista ingredientelor sau n
lemn dulce Glycyrrhiza glabra, ntr-o concentraie de numele produsului alimentar. n lipsa unei liste a ingre
100 mg/kg sau 10 mg/l sau mai mult. dientelor, meniunea figureaz alturi de numele produsului
alimentar.

3.2. Produsele zaharoase care conin acid glicirizinic sau Meniunea conine lemn dulce persoanele care sufer de
sarea sa de amoniu n urma adaosului unei(unor) hipertensiune ar trebui s evite consumul excesiv se
substane precum planta de lemn dulce Glycyrrhiza adaug imediat dup lista ingredientelor. n lipsa unei
glabra, ntr-o concentraie de 4 g/kg sau mai mult. liste a ingredientelor, meniunea figureaz alturi de
numele produsului alimentar.

3.3. Buturi care conin acid glicirizinic sau sarea sa de Meniunea conine lemn dulce persoanele care sufer de
amoniu n urma adaosului unei(unor) substane hipertensiune ar trebui s evite consumul excesiv se
precum planta de lemn dulce Glycyrrhiza glabra, ntr- adaug imediat dup lista ingredientelor. n lipsa unei
o concentraie de 50 mg/l sau mai mult sau de liste a ingredientelor, meniunea figureaz alturi de
300 mg/l sau mai mult, n cazul buturilor cu o numele produsului alimentar.
concentraie alcoolic mai mare de 1,2 % n volum (1).
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/45

TIP SAU CATEGORIE DE PRODUS ALIMENTAR MENIUNI

4. Buturi cu coninut ridicat de cafein sau produse alimentare cu adaos de cafein

4.1. Buturile, cu excepia celor pe baz de cafea, ceai sau Meniunea Coninut ridicat de cafein. Nu se recomand
extract de cafea sau ceai, atunci cnd denumirea pentru copii sau femeile nsrcinate sau care alpteaz n
produsului alimentar include termenul cafea sau acelai cmp vizual ca i denumirea buturii, urmat de
ceai, care: menionarea, n paranteze i n conformitate cu
articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament, a
sunt destinate consumului fr modificri i conin
coninutului de cafein exprimat n mg per 100 ml.
cafein, oricare ar fi sursa acesteia, ntr-o proporie
mai mare de 150 mg/l; sau
sunt sub form de concentrat sau n form deshi
dratat i, dup reconstituire, conin cafein,
oricare ar fi sursa acesteia, ntr-o proporie mai
mare de 150 mg/l.

4.2. Alte produse alimentare n afara buturilor n cazul Meniunea Conine cafein. Nu se recomand pentru copii
crora se adaug cafein n scop fiziologic. sau femeile nsrcinate n acelai cmp vizual ca i
denumirea produsului alimentar, urmat de menionarea,
n paranteze i n conformitate cu articolul 13 alineatul
(1) din prezentul regulament, a coninutului de cafein
exprimat n mg per 100 g/ml. n cazul suplimentelor
alimentare, coninutul de cafein se exprim per porie,
astfel cum se recomand pentru consumul zilnic pe
etichet.

5. Produse alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau esteri de fitostanol

5.1. Produse alimentare sau ingrediente alimentare cu 1. meniunea cu adaos de steroli vegetali sau cu adaos
adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli de stanoli vegetali n acelai cmp vizual cu denumirea
sau esteri de fitostanol. produsului alimentar;
2. n lista ingredientelor este menionat cantitatea de
fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli sau esteri de
fitostanol adugai (exprimat n procente sau grame
de steroli/stanoli vegetali liberi la 100 g sau la 100 ml
de produs alimentar);
3. se menioneaz c produsul alimentar este destinat
exclusiv persoanelor care doresc s i reduc nivelul
colesterolului din snge;
4. se semnaleaz c pacienii care urmeaz un tratament
de reducere a nivelului colesterolului ar trebui s
consume produsul doar sub supraveghere medical;
5. se semnaleaz, n mod vizibil, c este posibil ca
produsul alimentar s nu fie adecvat din punct de
vedere nutriional pentru femeile nsrcinate, cele care
alpteaz i copiii sub cinci ani;
6. se recomand s se foloseasc produsul alimentar n
cadrul unui regim echilibrat i variat, care s conin
un consum regulat de fructe i legume, pentru a ajuta
la meninerea nivelului carotenoidelor;
7. n acelai cmp vizual cu meniunea prevzut la
punctul 3, apare o meniune prin care se recomand
s se evite un consum mai mare de 3 g/zi de steroli/
stanoli vegetali adugai;
8. este inclus o definiie a poriei de produs alimentar sau
de ingredient alimentar (preferabil n g sau ml) cu o
meniune privind cantitatea de sterol/stanol vegetal
coninut de fiecare porie.

6. Carne congelat, preparate din carne congelate i produse pescreti netransformate congelate

6.1. Carne congelat, preparate din carne congelate i Data congelrii sau data primei congelri n cazul n care
produse pescreti netransformate congelate. produsul a fost congelat de mai multe ori, n conformitate
cu punctul 3 din anexa X.

(1) Nivelurile se aplic produselor prezentate drept gata pentru consum sau celor reconstituite potrivit instruciunilor productorilor.
L 304/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA IV

DEFINIREA NLIMII LITEREI MICI x

NLIMEA LITEREI MICI x

Legenda

1 linia ascendenilor

2 linia majusculelor

3 linie median

4 linie de baz

5 linia descendenilor

6 nlimea literei mici x

7 dimensiunile fontului
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/47

ANEXA V

PRODUSE ALIMENTARE CARE SUNT EXCEPTATE DE LA CERINA DE A FURNIZA DECLARAII


NUTRIIONALE OBLIGATORII

1. produse neprelucrate care conin un singur ingredient sau o singur categorie de ingrediente;

2. produse prelucrate a cror prelucrare const numai n maturare i care conin un singur ingredient sau o singur
categorie de ingrediente;

3. ap destinat consumului uman, inclusiv n cazul n care singurele ingrediente adugate sunt dioxidul de carbon
i/sau arome;

4. plante aromatice, condimente sau amestecuri ale acestora;

5. sare i nlocuitori de sare;

6. ndulcitori pentru mas;

7. produsele prevzute de Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 februarie 1999 privind
extractele de cafea i de cicoare (1), boabe de cafea ntregi sau mcinate i boabe de cafea decafeinizate ntregi sau
mcinate;

8. infuzii de plante i de fructe, ceai, ceai decafeinizat, ceai instant sau solubil sau extract de ceai, ceai instant sau solubil
decafeinizat sau extract de ceai decafeinizat, la care nu s-au adugat alte ingrediente n afara aromelor, care nu
modific valoarea nutriional a ceaiului;

9. oeturi fermentate i nlocuitori de oet, inclusiv cele (cei) la care s-au adugat numai arome;

10. arome;

11. aditivi alimentari;

12. adjuvani tehnologici;

13. enzime alimentare;

14. gelatin;

15. compui de gelificare;

16. drojdie;

17. gum de mestecat;

18. produse alimentare ambalate sau n recipiente la care cea mai mare fa prezint o suprafa mai mic de 25 cm2;

19. produse alimentare, inclusiv cele artizanale, furnizate direct de ctre productor n cantiti mici ctre consumatorul
final sau centrele de comer cu amnuntul locale care le furnizeaz direct consumatorului final.

(1) JO L 66, 13.3.1999, p. 26.


L 304/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA VI

DENUMIREA PRODUSULUI ALIMENTAR I MENIUNI SPECIFICE NSOITOARE

PARTEA A MENIUNI OBLIGATORII CARE NSOESC DENUMIREA PRODUSULUI ALIMENTAR

1. Denumirea produsului alimentar cuprinde sau este nsoit de meniuni referitoare la starea fizic n care se gsete
produsul alimentar sau la tratamentul specific care i-a fost aplicat (de exemplu: transportat n pulbere, recongelat,
liofilizat, congelat rapid, concentrat, afumat), n toate cazurile n care omiterea acestui tip de informaii ar putea induce
cumprtorul n eroare.

2. n cazul unor produse alimentare care au fost congelate nainte de vnzare i care sunt vndute decongelate, denumirea
produsului alimentar este nsoit de meniunea decongelat.

Prezenta cerin nu se aplic urmtoarelor:

(a) ingrediente prezente n produsul final;

(b) produse alimentare n cazul crora congelarea este o etap necesar din punct de vedere tehnologic a procesului de
producie;

(c) produse alimentare n cazul crora decongelarea nu are efecte negative asupra siguranei sau calitii produsului
alimentar.

Prezentul punct se aplic fr a aduce atingere punctului 1.

3. Produsele alimentare tratate cu radiaii ionizante vor prezenta una dintre urmtoarele indicaii:

iradiat sau tratat cu radiaii ionizante i alte meniuni, astfel cum figureaz n Directiva 1999/2/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislaiilor statelor membre privind produsele i
ingredientele alimentare tratate cu radiaii ionizante (1).

4. n cazul produselor alimentare n care o component sau un ingredient, cu privire la care consumatorii se ateapt s
fie utilizate n mod normal sau s fie prezente n mod natural, a fost substituit cu o component diferit sau cu un
ingredient diferit, eticheta cuprinde - pe lng lista ingredientelor - o indicaie clar cu privire la componenta sau
ingredientul care a fost utilizat pentru substituia parial sau integral:

(a) n apropierea denumirii produsului; i

(b) cu o dimensiune a fontului raportat la nlimea literei x de cel puin 75 % din nlimea literei x pentru
denumirea produsului i care s nu fie mai mic dect dimensiunea minim a fontului prevzut la
articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

5. n cazul produselor din carne, al preparatelor din carne i al produselor pescreti care conin adaos de proteine,
inclusiv n form hidrolizat, de origine animal diferit, denumirea produsului alimentar trebuie s conin o
meniune referitoare la prezena acestor proteine i originea lor.

6. n cazul produselor din carne i al preparatelor din carne care au un aspect de tran, ciozvrt, felie, porie sau carcas
de carne, denumirea produsului alimentar trebuie s includ o meniune privind prezena adaosului de ap n cazul n
care apa adugat reprezint mai mult de 5 % din greutatea produsului finit. Aceleai reguli se aplic n cazul
produselor pescreti i al preparatelor pe baz de produse pescreti care au un aspect de tran, ciozvrt, felie,
porie sau file sau de produs pescresc ntreg.

7. Produsele din carne, preparatele din carne i produsele pescreti care ar putea crea impresia c sunt fcute dintr-o
singur bucat de carne sau pete, dar care n realitate sunt compuse din mai multe buci diferite combinate prin
adugarea altor ingrediente, inclusiv aditivi alimentari i enzime alimentare sau prin alte mijloace, trebuie s poarte
urmtoarea meniune:

n bulgar: i ;

n spaniol: combinado de piezas de carne i combinado de piezas de pescado;

n ceh: ze spojovanch kousk masa i ze spojovanch kousk rybho masa;

n danez: Sammensat af stykker af kd i Sammensat af stykker af fisk;

n german: aus Fleischstcken zusammengefgt i aus Fischstcken zusammengefgt;

(1) JO L 66, 13.3.1999, p. 16.


22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/49

n eston: liidetud liha i liidetud kala;

n greac: i ;

n englez: formed meat i formed fish;

n francez: viande reconstitue i poisson reconstitu;

n irlandez: posa feola ceangailte i posa isc ceangailte;

n italian: carne ricomposta i pesce ricomposto;

n leton: formta gaa i formta zivs;

n lituanian: sudarytas (-a) i msos gabal. i sudarytas (-a) i uvies gabal;

n maghiar: darabokbl jraformzott hs i darabokbl jraformzott hal;

n maltez: laam rikostitwit i ut rikostitwit;

n olandez: samengesteld uit stukjes vlees i samengesteld uit stukjes vis;

n polon: z poczonych kawakw misa i z poczonych kawakw ryby;

n portughez: carne reconstituda i peixe reconstitudo;

n romn: carne format i carne de pete format;

n slovac: spjan alebo formovan mso i spjan alebo formovan ryby;

n sloven: sestavljeno, iz kokov oblikovano meso i sestavljene, iz kokov oblikovane ribe;

n finlandez: paloista yhdistetty liha i paloista yhdistetty kala;

n suedez: sammanfogade bitar av ktt i sammanfogade bitar av fisk.

PARTEA B CERINE SPECIFICE PRIVIND DENUMIREA CARNE TOCAT


1. Criterii de compoziie controlate pe baza unei medii zilnice:

Raport colagen/proteine din


Coninutul de grsimi
carne (1)

carne tocat slab 7% 12 %

carne tocat exclusiv de vit 20 % 15 %

carne tocat coninnd i carne de porc 30 % 18 %

carne tocat provenind de la alte specii 25 % 15 %

(1) Raportul colagen/proteine din carne este exprimat ca procentul de colagen din proteinele din carne. Coninutul de colagen se
obine prin nmulirea coninutului de hidroxiprolin cu 8.

2. n plus fa de cerinele prevzute n capitolul IV din seciunea V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004,
eticheta include meniunile urmtoare:

coninut de grsimi (exprimat ca procent) mai mic de ;

raport colagen/proteine din carne mai mic de .


L 304/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

3. Statele membre pot autoriza introducerea pe piaa intern a crnii tocate care nu ndeplinete criteriile prevzute la
punctul 1 din prezenta parte, prin aplicarea unei mrci comerciale naionale care nu poate fi confundat cu mrcile
comerciale definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

PARTEA C CERINE SPECIFICE PRIVIND DENUMIREA MEMBRANELOR PENTRU CRNAI I SALAMURI


n cazul n care o membran pentru crnai i salamuri nu este comestibil, acest lucru trebuie specificat ca atare.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/51

ANEXA VII

INDICAREA I DENUMIREA INGREDIENTELOR

PARTEA A DISPOZIII SPECIFICE PRIVIND INDICAREA INGREDIENTELOR N ORDINEA CANTITILOR

Categoria de ingredient Dispoziie privind specificarea n funcie de cantitate

1. Adaos de ap i produse volatile Se nscriu n list n ordinea cantitii lor n cadrul produsului finit.
Cantitatea de ap adugat ca ingredient ntr-un produs alimentar
este calculat scznd din cantitatea total a produsului finit
cantitatea total a celorlalte ingrediente utilizate. Aceast cantitate
poate s nu fie luat n considerare dac, n greutate, ea nu
depete 5 % din produsul finit. Prezenta derogare nu se aplic
n cazul crnii, al preparatelor din carne, al produselor pescreti
netransformate i al molutelor bivalve netransformate.

2. Ingrediente utilizate n form concentrat sau Pot fi nscrise n list n ordinea cantitii nregistrate nainte de a fi
deshidratat i reconstituite n momentul fabri transformate n concentrat sau deshidratate.
crii

3. Ingrediente utilizate n produse alimentare Pot fi nscrise n list n ordinea proporiei din produsul reconstituit
concentrate sau deshidratate care sunt cu condiia ca lista ingredientelor s prezinte o meniune precum
destinate reconstituirii prin adaos de ap ingredientele produsului reconstituit sau ingrediente ale
produsului gata preparat.

4. Fructe, legume sau ciuperci, dintre care niciuna Pot fi grupate n lista ingredientelor sub denumirea fructe,
nu predomin cantitativ n mod semnificativ i legume sau ciuperci urmat de meniunea n proporii variabile,
care sunt folosite n proporii care pot varia, urmat imediat de o list a fructelor, legumelor sau ciupercilor
utilizate ntr-un amestec, ca ingrediente ale prezente. n astfel de cazuri, amestecul este cuprins n lista ingre
unui produs alimentar dientelor n conformitate cu articolul 18 alineatul (1), n funcie de
cantitatea total a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente.

5. Amestecurile de condimente sau plante Pot fi afiate ntr-o ordine diferit, cu condiia ca lista ingredientelor
aromatice, atunci cnd niciunul sau niciuna s fie nsoit de o meniune cum ar fi n proporie variabil.
nu predomin n proporie, n funcie de
cantitate

6. Ingrediente care reprezint mai puin de 2 % Pot fi nscrise n list ntr-o ordine diferit, dup celelalte ingre
din produsul finit diente.

7. Ingrediente care sunt asemntoare sau se pot Pot fi desemnate n lista ingredientelor prin meniunea conine
nlocui unul cu altul, care ar putea fi utilizate n i/sau , n cazul n care cel puin unul dintre cel mult dou
fabricarea sau prepararea unui produs alimentar ingrediente este prezent n produsul finit. Aceast prevedere nu se
fr a-i modifica compoziia, natura sau aplic aditivilor alimentari sau ingredientelor din lista din partea C
valoarea perceput, cu condiia ca acestea s din prezenta anex, nici substanelor sau produselor de pe lista din
reprezinte mai puin de 2 % din produsul finit anexa II care provoac alergii sau intoleran.

8. Uleiuri rafinate de origine vegetal Pot fi grupate n lista ingredientelor sub denumirea uleiuri vegetale
urmat imediat de o list de meniuni privind originea vegetal
specific i poate fi urmat de fraza n proporii variate. n cazul
n care sunt grupate, uleiurile vegetale sunt incluse n lista ingre
dientelor n conformitate cu articolul 18 alineatul (1), n funcie de
cantitatea total a uleiurilor vegetal prezente.
Expresia total hidrogenat sau parial hidrogenat, dup caz, trebuie
s nsoeasc indicarea unui ulei hidrogenat.
L 304/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

Categoria de ingredient Dispoziie privind specificarea n funcie de cantitate

9. Grsimi rafinate de origine vegetal Pot fi grupate n lista ingredientelor sub denumirea grsimi
vegetale urmat imediat de o list de meniuni privind originea
vegetal specific i poate fi urmat de fraza n proporii variate.
n cazul n care sunt grupate, grsimile vegetale sunt incluse n lista
ingredientelor n conformitate cu articolul 18 alineatul (1), n funcie
de cantitatea total a grsimilor vegetale prezente.
Expresia total hidrogenat sau parial hidrogenat, dup caz, trebuie
s nsoeasc indicarea unei grsimi vegetale hidrogenate.

PARTEA B DESEMNAREA ANUMITOR INGREDIENTE PRIN DENUMIREA UNEI CATEGORII N LOC DE O


DENUMIRE SPECIFIC
Fr a aduce atingere articolului 21, ingredientele care aparin uneia dintre categoriile de produse alimentare enumerate
mai jos i sunt compui ai unui alt produs alimentar pot fi desemnate recurgndu-se la numele categoriei mai degrab
dect la denumirea specific.

Definiia categoriei de produs alimentar Denumire

1. Uleiuri rafinate de origine animal Ulei, completat prin calificativul animal sau prin
indicarea originii specifice animale.
Expresia total hidrogenat sau parial hidrogenat, dup
caz, trebuie s nsoeasc indicarea unui ulei hidrogenat.

2. Grsimi rafinate de origine animal Grsime, completat prin calificativul animal sau prin
indicarea originii specifice animale.
Expresia total hidrogenat sau parial hidrogenat, dup
caz, trebuie s nsoeasc indicarea unei grsimi hidro
genate.

3. Amestecuri de fin provenind din dou sau mai multe Fin, urmat de enumerarea soiurilor de cereale din care
specii de cereale provine, n ordinea descresctoare a greutii.

4. Amidon sau fecule, precum i amidon sau fecule modi Amidon


ficate pe cale fizic sau enzimatic

5. Orice specie de pete, atunci cnd petele constituie un Pete


ingredient al altui produs alimentar i sub rezerva ca
denumirea i prezentarea acestui produs s nu se refere
la o specie anume de pete

6. Orice tip de brnz, atunci cnd brnza sau amestecul Brnzeturi


de brnzeturi constituie un ingredient al altui produs
alimentar i sub rezerva c denumirea i prezentarea
acestui produs nu se refer la un tip anume de brnz

7. Orice condiment care nu depete 2 % din cantitatea Condiment (condimente) sau amestec de condimente
produsului

8. Orice plante aromatice sau pri de plante aromatice Plant (plante) aromatic (aromatice) sau amestec de
care nu depesc 2 % din greutatea produsului plante aromatice

9. Orice tipuri de preparate pe baz de gum utilizate la Gum baz


fabricarea de gum baz pentru guma de mestecat

10. Pesmet de orice origine Pesmet


22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/53

Definiia categoriei de produs alimentar Denumire

11. Orice categorie de zaharoze Zahr

12. Dextroz anhidr sau monohidrat Dextroz

13. Sirop de glucoz i sirop de glucoz deshidratat Sirop de glucoz

14. Toate proteinele din lapte (cazeine, cazeinate i Proteine din lapte
proteine din zer i din lactoseruri) i amestecurile lor

15. Unt de cacao presat, de centrifug sau rafinat Unt de cacao

16. Toate tipurile de vin, astfel cum prevede anexa XI b la Vin


Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (1)

17. Muchii scheletici (2) ai mamiferelor i ai speciilor de Carne de i denumirea (3) speciilor de animale de la
psri recunoscute ca fiind adecvate consumului uman care provine.
mpreun cu esutul inclus n mod natural sau aderent,
n cazul n care coninutul total de grsime i esut
conjunctiv nu depete valorile indicate mai jos i n
cazul n care carnea reprezint un ingredient al altui
produs alimentar. Coninuturile maxime de grsime i
esut conjunctiv pentru ingredientele desemnate de
termenul carne de

Coninut Raport colagen/


Specii ul de proteine din
grsimi carne (1)

Mamiferele (altele dect 25 % 25 %


iepurii i porcinele) i
amestecurile de specii
n care predomin
mamiferele

Porcine 30 % 25 %

Psri i iepuri 15 % 10 %
(1) Raportul colagen/proteine din carne este exprimat ca
procentul de colagen din proteinele din carne. Coninutul
de colagen se obine prin nmulirea coninutului de hidro
xiprolin cu 8.

Dac aceste limite maxime sunt depite, dar toate


celelalte criterii pentru definirea termenului carne
sunt respectate, coninutul de carne de trebuie
s fie ajustat n sens descresctor n consecin, iar
lista ingredientelor trebuie s menioneze, pe lng
termenul carne de , prezena grsimilor i/sau a
esutului conjunctiv.

Produsele acoperite de definiia carne separat


mecanic se exclud din aceast definiie.

18. Toate tipurile de produse cuprinse n definiia carne Carne separat mecanic i denumirea (3) speciilor de
separat mecanic animale de la care provine.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i
privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
(2) Diafragma i muchii maseteri fac parte din muchii scheletici, n timp ce inima, limba, muchii capului (alii dect muchii maseteri),
muchii carpieni, tarsieni i cei ai cozii sunt exclui.
(3) Pentru etichetarea n limba englez, aceast denumire poate fi nlocuit cu denumirea generic a ingredientului pentru speciile de
animale n cauz.
L 304/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

PARTEA C DESEMNAREA ANUMITOR INGREDIENTE PRIN DENUMIREA CATEGORIEI ACESTORA, URMAT DE


NUMELE SPECIFIC SAU DE NUMRUL E
Fr a aduce atingere articolului 21, aditivii alimentari sau enzimele alimentare, alii (altele) dect cei (cele) specificai
(specificate) la articolul 20 litera (b) aparinnd uneia dintre categoriile enumerate n prezenta parte, trebuie s fie
desemnai (desemnate) prin denumirea categoriei acestora, urmat de numele specific sau, dac este cazul, de numrul
E. n cazul n care un ingredient aparine mai multor categorii, este indicat categoria care corespunde funciei sale
principale n cazul produsului alimentar respectiv.

Acidifiant Ageni de spumare


Corector de aciditate Agent gelatinizant
Agent antiaglomerant Agent de glazurare
Antispumant Agent de umezire
Antioxidant Amidon modificat (2)
Agent de ncrcare Conservant
Colorant Agent de propulsare
Emulsifiant Agent de afnare
Sruri de topire (1) Ageni de sechestrare
Agent de ntrire Stabilizator
Poteniator de arom ndulcitor
Agent de tratare a finii Agent de ngroare

(1) Doar pentru brnzeturile topite i produsele pe baz de brnzeturi topite.


(2) Numele specific sau numrul E nu sunt obligatorii.

PARTEA D DESEMNAREA AROMELOR N LISTA INGREDIENTELOR


1. Aromele sunt desemnate fie prin termenii:
arome sau printr-o denumire mai specific sau o descriere a aromei, n cazul n care componenta aromatizant
conine arome astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) literele (b), (c), (d), (e), (f), (g) i (h) din
Regulamentul (CE) nr. 1334/2008;
arom (arome) de fum sau arom (arome) de fum produs (produse) din aliment(e) sau categorie sau surs
(surse) de alimente (de exemplu arom de fum produs din fag), dac partea aromatizant conine arome definite
la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 i d produselor alimentare o arom de
produs afumat.
2. Termenul natural n contextul descrierii aromelor se utilizeaz n conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE)
nr. 1334/2008.
3. Chinina i/sau cafeina folosite ca arome pentru producerea sau prepararea unui produs alimentar se menioneaz n
funcie de denumire pe lista ingredientelor, imediat dup cuvntul arom (arome).

PARTEA E DESEMNAREA INGREDIENTELOR COMPUSE


1. Un ingredient compus poate s figureze n lista ingredientelor sub denumirea sa, n msura n care aceasta este
prevzut de reglementri sau este consacrat prin folosire, n funcie de ponderea sa cantitativ, fiind urmat imediat
de enumerarea propriilor ingrediente.
2. Fr a aduce atingere articolului 21, enumerarea ingredientelor nu este obligatorie pentru ingredientele compuse:
(a) n cazul n care compoziia ingredientului compus este definit n dispoziiile n vigoare ale Uniunii i n msura n
care ingredientul compus reprezint mai puin de 2 % din produsul finit; cu toate acestea, respectiva dispoziie nu
se aplic aditivilor alimentari, sub rezerva dispoziiilor articolului 20 literele (a)-(d);
(b) n cazul ingredientelor compuse formate din amestecuri de condimente i/sau plante aromatice, care reprezint mai
puin de 2 % din produsul finit, cu excepia aditivilor alimentari, sub rezerva dispoziiilor articolului 20 literele (a)-
(d); sau
(c) n cazul n care ingredientul compus este un produs alimentar pentru care dispoziiile Uniunii nu prevd indicarea
listei ingredientelor.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/55

ANEXA VIII

INDICAREA CANTITATIV A INGREDIENTELOR

1. Nu este necesar indicarea cantitativ:

(a) pentru un ingredient sau o categorie de ingrediente:

(i) a cror cantitate net dup scurgere este indicat n conformitate cu punctul 5 din anexa IX;

(ii) a cror cantitate este obligatoriu s figureze deja pe etichet n conformitate cu dispoziiile Uniunii;

(iii) care sunt utilizate n doz mic n scopul aromatizrii; sau

(iv) care, dei figureaz n denumirea produsului alimentar, nu pot s influeneze alegerea consumatorului din
statul membru de comercializare deoarece variaia de cantitate nu este esenial pentru a caracteriza produsul
alimentar sau de natur s l diferenieze de alte produse similare;

(b) atunci cnd dispoziiile specifice ale Uniunii stipuleaz n mod precis cantitatea de ingredient sau categoria de
ingrediente fr a prevedea indicarea lor pe etichet; sau

(c) n cazurile la care se face referire n anexa VII partea A punctele 4 i 5.

2. Articolul 22 alineatul (1) literele (a) i (b) nu se aplic n cazul:

(a) oricrui ingredient sau oricrei categorii de ingrediente cuprins(e) n indicaia cu ndulcitor(i) sau cu zahr
(zaharuri) i ndulcitor(i) n cazul n care respectiva indicaie nsoete denumirea produsului alimentar, n confor
mitate cu anexa III; sau

(b) oricrei vitamine i oricrui mineral adugat(e) n cazul n care aceast substan face obiectul unei declaraii
nutriionale.

3. Indicarea cantitii unui ingredient sau a unei categorii de ingrediente:

(a) este exprimat n procente care trebuie s corespund cantitii de ingredient sau de ingrediente n momentul
utilizrii acestuia/acestora; i

(b) apare n cadrul sau imediat lng denumirea produsului alimentar sau pe lista ingredientelor, lng ingredientul sau
categoria de ingrediente n cauz.

4. Prin derogare de la punctul 3:

(a) n cazul n care produsele alimentare au suferit o pierdere de umiditate ca urmare a unui tratament termic sau de
alt tip, cantitatea se exprim n procente care trebuie s corespund cantitii de ingredient(e) utilizat(e) raportat la
produsul finit, cu excepia cazului n care aceast cantitate sau cantitatea total a tuturor ingredientelor indicate pe
etichet depete 100 %, caz n care cantitatea este indicat pe baza cantitii ingredientului/ingredientelor
utilizat(e) la prepararea a 100 g de produs finit;

(b) cantitatea ingredientelor volatile este indicat n funcie de cantitatea din produsul finit;

(c) cantitatea de ingrediente utilizate ntr-o form concentrat sau deshidratat i reconstituite pe parcursul procesului
de fabricaie poate fi indicat n funcie de cantitatea de dinainte de concentrare sau deshidratare;

(d) n cazul produselor alimentare concentrate sau deshidratate, care urmeaz a fi reconstituite prin adugarea de ap,
cantitatea de ingrediente poate fi indicat n funcie de cantitatea din produsul reconstituit.
L 304/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEX IX

DECLARAREA CANTITII NETE

1. Declararea cantitii nete nu este obligatorie n cazul produselor alimentare:

(a) care sunt supuse unor pierderi considerabile din volumul sau din masa lor i care sunt vndute la bucat sau
cntrite n prezena cumprtorului;

(b) a cror cantitate net este mai mic de 5 g sau de 5ml; aceast dispoziie nu se aplic, cu toate acestea, n cazul
condimentelor i plantelor aromatice;

(c) vndute n mod normal la bucat, cu condiia ca numrul de buci s poat s fie vzut clar i calculat cu uurin
din exterior sau, n caz contrar, ca acesta s fie indicat pe etichet.

2. Atunci cnd indicarea unui anumit tip de cantitate (cum ar fi cantitatea nominal, cantitatea minim, cantitatea medie)
este prevzut de dispoziiile Uniunii sau, n absena acestora, de dispoziiile de drept intern, aceast cantitate este
cantitatea net n sensul prezentului regulament.

3. Atunci cnd un produs preambalat este constituit din dou sau mai multe produse preambalate individuale, care
conin aceeai cantitate din acelai produs, indicarea cantitii nete este realizat menionnd cantitatea net coninut
n fiecare ambalaj individual i numrul total al ambalajelor. Totui, aceste meniuni nu sunt obligatorii atunci cnd
numrul total al ambalajelor individuale poate s fie vzut clar i calculat cu uurin din exterior i atunci cnd cel
puin o indicaie a cantitii nete din fiecare ambalaj individual poate s fie vzut clar din exterior.

4. Atunci cnd un produs preambalat este constituit din dou sau mai multe ambalaje individuale, care nu sunt
considerate uniti de vnzare, indicarea cantitii nete este realizat menionnd cantitatea net total i numrul
total de ambalaje individuale.

5. Atunci cnd un aliment solid este prezentat ntr-un mediu lichid de acoperire, cantitatea net dup scurgere a
componentei solide este, de asemenea, indicat pe etichet. n cazul n care produsul alimentar a fost glazurat,
cantitatea net declarat a produsului alimentar trebuie s exclud glazura.

n sensul prezentului punct, prin mediu lichid se nelege produsele menionate n continuare, eventual n amestecuri
ntre ele i, de asemenea, atunci cnd acestea se prezint congelate sau congelate rapid, cu condiia ca lichidul s nu fie
dect un element auxiliar n raport cu elementele eseniale ale acestui preparat i s nu influeneze, n consecin, n
mod decisiv cumprarea: ap, soluii apoase de sruri, saramuri, soluii apoase de acizi alimentari, oet, soluii apoase
de zaharuri, soluii apoase de alte substane sau materii ndulcitoare, sucuri de fructe sau de legume n cazul fructelor
sau legumelor.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/57

ANEXA X

DATA DURABILITII MINIMALE, DATA LIMIT DE CONSUM I DATA CONGELRII

1. Data durabilitii minimale este indicat dup cum urmeaz:

(a) Data trebuie s fie precedat de termenii:

A se consuma de preferin nainte de , atunci cnd data conine indicarea zilei;

A se consuma de preferin nainte de sfritul , n celelalte cazuri.

(b) Meniunile prevzute la litera (a) sunt nsoite:

de data nsi; sau

de o referire la locul n care data este indicat pe etichet.

Dac este necesar, meniunile respective se completeaz cu indicaii privind condiiile de pstrare a cror respectare
asigur durabilitatea indicat.

(c) Data const n indicarea zilei, lunii i, eventual, a anului n aceast ordine i n form necodificat.

Cu toate acestea, n cazul produselor alimentare:

a cror durabilitate este mai mic de trei luni, indicarea zilei i a lunii este suficient;

a cror durabilitate este mai mare de trei luni, dar nu depete optsprezece luni, indicarea lunii i a anului este
suficient;

a cror durabilitate este mai mare de optsprezece luni, indicarea anului este suficient.

(d) Sub rezerva dispoziiilor Uniunii care impun alte indicaii cu privire la dat, menionarea datei durabilitii
minimale nu este impus n cazul:

fructelor i legumelor proaspete, inclusiv cartofii, care nu au fost curate, tiate sau nu au fcut obiectul altui
tratament similar; aceast derogare nu se aplic seminelor ncolite i altor produse similare, cum ar fi germenii
de leguminoase;

al vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor spumoase, vinurilor aromatizate i produselor similare obinute din
alte fructe dect strugurii, precum i al buturilor care corespund codurilor NC 2206 00 obinute din struguri
sau din must de struguri;

al buturilor care conin 10 % sau mai mult alcool n volum;

al produselor de panificaie i de patiserie care, prin natura lor, sunt consumate n mod normal ntr-un rstimp
de douzeci i patru de ore dup fabricare;

al oeturilor;

al srii de buctrie;

al zahrului n stare solid;

al produselor zaharoase care constau aproape exclusiv n zaharuri aromatizate i/sau colorate;

al gumelor de mestecat i produselor similare de mestecat.


L 304/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

2. Data limit de consum este indicat dup cum urmeaz:

(a) Este precedat de termenii expir la .

(b) Termenii prevzui la punctul (a) sunt nsoii de:

data nsi; sau

de o referire la locul n care data este indicat pe etichet.

Aceste meniuni sunt urmate de o descriere a condiiilor de pstrare care trebuie respectate.

(c) Data const n indicarea zilei, a lunii i, eventual, a anului n aceast ordine i n form necodificat.

(d) Data limit de consum este indicat pe fiecare porie preambalat individual.

3. Data congelrii sau a primei congelri astfel cum este menionat la punctul 6 din anexa III se indic dup cum
urmeaz:

(a) Este precedat de meniunea congelat la .

(b) Termenii menionai la punctul (a) sunt nsoii de:

data nsi; sau

de o referire la locul n care este indicat data pe etichet.

(c) Data const n indicarea zilei, lunii i a anului n aceast ordine i n form necodificat.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/59

ANEXA XI

TIPURI DE CARNE PENTRU CARE INDICAREA RII DE ORIGINE SAU A LOCULUI DE PROVENIEN
ESTE OBLIGATORIE

Coduri NC
Descriere
(Nomenclatura combinat 2010)

0203 Carne de animale din specia porcin, proaspt, refrigerat


sau congelat

0204 Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspt,


refrigerat sau congelat

Ex 0207 Carne proaspt, refrigerat sau congelat de psri de


curte de la poziia 0105
L 304/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA XII

CONCENTRAIA ALCOOLIC

Concentraia alcoolic dobndit a buturilor care conin mai mult de 1,2 % de alcool n volum este indicat printr-o cifr
care nu are mai mult de o zecimal. Aceasta este urmat de simbolul % vol i poate fi precedat de termenul alcool sau
de abrevierea alc..

Concentraia alcoolic dobndit este stabilit la 20 C.

Toleranele pozitive i negative permise n ceea ce privete indicarea concentraiei alcoolice i exprimate n valori absolute
sunt enumerate n tabelul urmtor. Acestea se aplic fr a aduce atingere toleranelor care rezult din metoda de analiz
utilizat pentru determinarea concentraiei alcoolice.

Descrierea buturii Toleran pozitiv sau negativ

1. Bere inclus la codul NC 2203 00, cu o concentraie 0,5 % vol.


alcoolic care nu depete 5,5 % vol.; buturi necarbo
gazoase incluse la codul NC 2206 00 obinute din
struguri

2. Bere cu o concentraie alcoolic care depete 5,5 % 1 % vol.


vol.; buturi spumoase incluse la codul NC 2206 00
obinute din struguri, diverse tipuri de cidru, cidru din
pere i alte buturi fermentate similare, obinute din alte
fructe dect strugurii, eventual petiante sau spumante;
hidromel

3. Buturi care conin fructe sau pri de plante macerate 1,5 % vol.

4. Orice alte buturi care conin mai mult de 1,2 % alcool 0,3 % vol.
n volum
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/61

ANEXA XIII

CONSUMUL DE REFERIN

PARTEA A CONSUMUL ZILNIC DE REFERIN DE VITAMINE I MINERALE (ADULI)

1. Vitamine i minerale care pot fi declarate i valorile nutriionale de referin ale acestora (VNR)

Vitamina A (g) 800 Clorur (mg) 800


Vitamina D (g) 5 Calciu (mg) 800
Vitamina E (mg) 12 Fosfor (mg) 700
Vitamina K (g) 75 Magneziu (mg) 375
Vitamina C (mg) 80 Fier (mg) 14
Tiamin (mg) 1,1 Zinc (mg) 10
Riboflavin (mg) 1,4 Cupru (mg) 1
Niacin (mg) 16 Mangan (mg) 2
Vitamina B6 (mg) 1,4 Fluorur (mg) 3,5
Acid folic (g) 200 Seleniu (g) 55
Vitamina B12 (g) 2,5 Crom (g) 40
Biotin (g) 50 Molibden (g) 50
Acid pantotenic (mg) 6 Iod (g) 150
Potasiu (mg) 2 000

2. Cantiti semnificative de vitamine i minerale


n general, urmtoarele valori ar trebui s fie luate n considerare pentru a stabili ce nseamn cantitate semnificativ:

15 % din valorile de referin ale nutrientului specificate la punctul 1, per 100 g sau 100 ml n cazul altor produse
dect buturile;

7,5 % din valorile de referin ale nutrientului specificate la punctul 1, per 100 ml n cazul buturilor; sau

15 % din valorile de referin ale nutrientului specificate la punctul 1, per porie n cazul n care ambalajul conine
o singur porie.

PARTEA B CONSUMUL DE REFERIN PENTRU VALOAREA ENERGETIC I NUTRIENI SELECTAI, ALII


DECT VITAMINELE I MINERALELE (ADULI)

Valoarea energetic sau nutrient Consumul de referin

Valoarea energetic 8 400 kJ/2 000 kcal

Grsime total 70 g

Acizi grai saturai 20 g

Glucide 260 g

Zaharuri 90 g

Proteine 50 g

Sare 6g
L 304/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA XIV

FACTORI DE CONVERSIE
FACTORI DE CONVERSIE PENTRU CALCULUL VALORII ENERGETICE

Valoarea energetic care urmeaz s fie declarat se calculeaz utiliznd urmtorii factori de conversie:

glucide (cu excepia poliolilor) 17 kJ/g 4 kcal/g

polioli 10 kJ/g 2,4 kcal/g

proteine 17 kJ/g 4 kcal/g

grsimi 37 kJ/g 9 kcal/g

salatrim 25 kJ/g 6 kcal/g

alcool etilic (etanol) 29 kJ/g 7 kcal/g

acizi organici 13 kJ/g 3 kcal/g

fibre 8 kJ/g 2 kcal/g

eritritol 0 kJ/g 0 kcal/g


22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/63

ANEXA XV

EXPRIMAREA I PREZENTAREA DECLARAIEI NUTRIIONALE

Unitile de msur utilizate n declaraia nutriional pentru valoarea energetic [kilojouli (kJ) i kilocalorii (kcal)] sau
pentru mas [grame (g), miligrame (mg) sau micrograme (g)] i ordinea prezentrii informaiilor, dup caz, este
urmtoarea:

valoare energetic kJ/kcal

grsimi g

din care

acizi grai saturai g

acizi grai mononesaturai g

acizi grai polinesaturai g

glucide g

din care

zaharuri g

polioli g

amidon g

fibre g

proteine g

sare g

vitamine i minerale unitile menionate n anexa XIII partea A punctul 1.


L 304/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

DIRECTIVE

DIRECTIVA 2011/83/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 25 octombrie 2011
privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului i a Directivei
1999/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 85/577/CEE a
Consiliului i a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European i a Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, trebui s prevad, aadar, norme standard privind
aspectele comune ale contractelor la distan i ale
contractelor negociate n afara spaiilor comerciale i s
renune la abordarea armonizrii minime adoptat n
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, directivele anterioare, permind totodat statelor
n special articolul 114, membre s menin sau s adopte, n legtur cu
anumite aspecte, norme la nivel naional.

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,


(3) Articolul 169 alineatul (1) i articolul 169 alineatul (2)
litera (a) din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene (TFUE) dispun c Uniunea trebuie s contribuie
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social la atingerea unui nivel nalt de protecie a consumatorilor
European (1), prin msurile adoptate n temeiul articolului 114 din
tratat.

avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),


(4) n conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE,
piaa intern este conceput s cuprind un spaiu fr
frontiere interne, n care sunt garantate libera circulaie a
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3), mrfurilor i serviciilor, precum i libertatea de stabilire.
Armonizarea anumitor aspecte n materie de contracte cu
consumatorii negociate la distan i n afara spaiilor
comerciale este necesar pentru promovarea unei piee
ntruct: interne reale a consumatorilor care s menin echilibrul
corect ntre un nivel ridicat de protecie a consumatorilor
i competitivitatea ntreprinderilor, asigurnd n acelai
timp respectarea principiului subsidiaritii.
(1) Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie
1985 privind protecia consumatorilor n cazul
contractelor negociate n afara spaiilor comerciale (4) i
Directiva 97/7/CE a Parlamentului European i a Consi (5) Potenialul transfrontalier al vnzrilor la distan, care ar
liului din 20 mai 1997 privind protecia consumatorilor trebui s fie unul dintre principalele rezultate concrete ale
cu privire la contractele la distan (5) stabilesc o serie de pieei interne, nu este utilizat de deplin. n comparaie cu
drepturi contractuale n beneficiul consumatorilor. creterea semnificativ din ultimii ani a vnzrilor
naionale la distan, creterea vnzrilor transfrontaliere
la distan a fost limitat. Aceast discrepan este remar
cabil n mod deosebit n cazul vnzrilor prin Internet,
(2) Directivele respective au fost revizuite avnd n vedere pentru care exist un potenial ridicat de cretere viitoare.
experiena acumulat, n scopul simplificrii i al actua Potenialul transfrontalier al contractelor negociate n
lizrii normelor aplicabile, nlturnd neconcordanele i afara spaiilor comerciale (vnzrile directe) este
lacunele nedorite din cadrul acestor norme. Revizuirea a restricionat de anumii factori, printre care diferitele
demonstrat faptul c este oportun s se nlocuiasc cele norme naionale de protecie a consumatorilor impuse
dou directive cu o singur directiv. Prezenta directiv ar ntreprinderilor. n comparaie cu creterea din ultimii
ani a vnzrilor directe naionale, n mod special n
(1) JO C 317, 23.12.2009, p. 54. sectorul serviciilor (de exemplu, al utilitilor), numrul
(2) JO C 200, 25.8.2009, p. 76.
consumatorilor care utilizeaz acest mijloc pentru a
(3) Poziia Parlamentului European din 23 iunie 2011 (nepublicat nc
n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 10 octombrie 2011. efectua achiziii transfrontaliere a rmas constant. Ca
(4) JO L 372, 31.12.1985, p. 31. rspuns la multiplicarea oportunitilor de afaceri n
(5) JO L 144, 4.6.1997, p. 19. multe state membre, ntreprinderile mici i mijlocii
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/65

(inclusiv comercianii individuali) sau agenii societilor (11) Prezenta directiv ar trebui s nu aduc atingere
care efectueaz vnzri directe ar trebui s fie tentai s dispoziiilor Uniunii referitoare la sectoare specifice,
caute oportuniti de afaceri n alte state membre, n cum sunt medicamentele pentru uz uman, dispozitivele
special n regiunile de frontier. Prin urmare, armonizarea medicale, viaa privat i comunicaiile electronice, drep
complet a informaiilor destinate consumatorilor i a turile pacienilor n cadrul asistenei medicale transfron
drepturilor de retragere din contractele la distan i din taliere, etichetarea produselor alimentare i piaa intern a
cele negociate n afara spaiilor comerciale va contribui la energiei electrice i a gazelor naturale.
un nivel ridicat de protecie a consumatorilor i la o mai
bun funcionare a pieei interne a raporturilor ntre
comerciani i consumatori.
(12) Cerinele n materie de informare prevzute de prezenta
directiv ar trebui s le completeze pe cele ale Directivei
(6) Anumite dispariti creeaz bariere interne semnificative 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului
n cadrul pieei interne, care afecteaz comercianii i din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pieei
consumatorii. Disparitile respective cresc costurile de interne (2) i ale Directivei 2000/31/CE a Parlamentului
conformare suportate de comercianii care doresc s se European i a Consiliului din 8 iunie 2000 privind
angajeze n activiti de vnzare transfrontalier de anumite aspecte juridice ale serviciilor societii
bunuri sau de prestare de servicii. Fragmentarea informaionale, n special ale comerului electronic, pe
disproporionat submineaz de asemenea ncrederea piaa intern (directiva privind comerul electronic) (3).
consumatorului n piaa intern. Statele membre ar trebui s menin posibilitatea de a
impune cerine suplimentare de informare aplicabile
furnizorilor de servicii stabilii pe teritoriul acestora.
(7) Armonizarea deplin a unor aspecte cheie de regle
mentare ar trebui s creasc n mod semnificativ secu
ritatea juridic, att pentru consumatori, ct i pentru
comerciani. Att consumatorii, ct i comercianii ar (13) Statele membre ar trebui s fie n continuare competente,
trebui s poat, astfel, s se sprijine pe un cadru de n conformitate cu dreptul Uniunii, s aplice dispoziiile
reglementare unic, bazat pe concepte juridice clar prezentei directive n domenii care nu intr n sfera sa de
definite, care s reglementeze anumite aspecte ale rapor aplicare. Prin urmare, un stat membru ar putea s
turilor dintre comerciani i consumatori n cadrul menin sau s introduc dispoziii de drept intern care
Uniunii. Efectul unei astfel de armonizri ar trebui s s corespund celor din prezenta directiv, sau unei pri
fie eliminarea barierelor care i au originea n frag din acestea, privind contractele care nu intr sub
mentarea normelor i definitivarea pieei interne n incidena prezentei directive. De exemplu, statele
acest domeniu. Barierele respective pot fi eliminate membre pot hotr s extind aplicarea normelor
numai prin stabilirea unor norme uniforme la nivelul prezentei directive la persoane juridice sau fizice care
Uniunii. n plus, consumatorii ar trebui s beneficieze nu sunt consumatori n sensul prezentei directive, cum
de un nivel comun ridicat de protecie n ntreaga ar fi organizaiile neguvernamentale, ntreprinderile nou-
Uniune. create sau ntreprinderile mici i mijlocii. n mod similar,
statele membre pot aplica dispoziiile prezentei directive
contractelor care nu sunt contracte la distan n sensul
(8) Aspectele normative care urmeaz s fie armonizate ar prezentei directive, de exemplu pentru c nu sunt
trebui s priveasc numai contractele ncheiate ntre ncheiate n cadrul unor sisteme de vnzri sau de
comerciani i consumatori. Prin urmare, prezenta prestri de servicii la distan organizate. n plus, statele
directiv nu ar trebui s aduc atingere dreptului intern membre pot, de asemenea, s menin sau s introduc
n materie de contracte de munc, contracte privind dispoziii interne referitoare la chestiuni care nu fac n
drepturile de succesiune, contracte n materia dreptului mod specific obiectul prezentei directive, precum norme
familiei i contracte privind nfiinarea sau organizarea suplimentare referitoare la contractele de vnzare,
societilor sau a acordurilor de parteneriat. inclusiv n legtur cu livrarea de bunuri sau cerine
privind furnizarea de informaii pe durata contractului.
(9) Prezenta directiv stabilete norme privind informaiile
care trebuie furnizate n cazul contractelor la distan i
al celor negociate n afara spaiilor comerciale, precum i (14) Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere dreptului
al altor contracte dect cele la distan i cele negociate n intern n domeniul dreptului contractelor n ceea ce
afara spaiilor comerciale. Prezenta directiv regle privete aspectele care privesc dreptul contractelor care
menteaz, de asemenea, i dreptul de retragere din nu sunt reglementate de prezenta directiv. Prin urmare,
contractele la distan i din cele negociate n afara prezenta directiv ar trebui s nu aduc atingere dreptului
spaiilor comerciale i armonizeaz anumite dispoziii intern care reglementeaz, de exemplu, ncheierea sau
referitoare la executare i la alte cteva aspecte ale valabilitatea unui contract (de exemplu, n cazul lipsei
contractelor dintre comerciani i consumatori. consimmntului). n mod similar, prezenta directiv
nu ar trebui s aduc atingere dreptului intern n ceea
ce privete remediile juridice contractuale, normele
(10) Prezenta directiv ar trebui s nu aduc atingere Regula privind ordinea public economic, de exemplu
mentului (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European i normele privind preurile excesive sau de specul, i
al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabil normele privind tranzaciile juridice neetice.
obligaiilor contractuale (Roma I) (1).
(2) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
(1) JO L 177, 4.7.2008, p. 6. (3) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
L 304/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(15) Prezenta directiv nu ar trebui s armonizeze cerinele prezena oricror restricii tehnice, cum ar fi protecia
lingvistice aplicabile contractelor ncheiate cu consu prin intermediul administrrii drepturilor digitale sau
matorii. Prin urmare, statele membre pot menine sau codarea pe regiuni. Noiunea de interoperabilitate
introduce n dreptul lor intern cerine lingvistice privind pertinent este conceput s descrie informaiile refe
informarea cu privire la contract i privind clauzele ritoare la echipamentul hardware i mediul software
contractuale. standard cu care este compatibil coninutul digital, de
exemplu sistemul de operare, versiunea necesar,
(16) Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere legislaiei anumite caracteristici ale echipamentului hardware.
interne privind reprezentarea juridic, de exemplu Comisia ar trebui s examineze necesitatea unei armo
normele referitoare la persoana care acioneaz n nizri suplimentare privind coninutul digital i s
numele comerciantului sau n interesul acestuia (cum ar nainteze, dac este necesar, o propunere legislativ care
fi un prepus sau un mputernicit). Statele membre ar s abordeze aceast chestiune.
trebui s fie n continuare competente n acest
domeniu. Prezenta directiv ar trebui s se aplice
tuturor comercianilor, indiferent dac sunt publici sau (20) Definiia contractului la distan ar trebui s se aplice n
privai. toate cazurile n care se ncheie un contract ntre
comerciant i consumator n cadrul unor sisteme de
(17) Definiia consumatorului ar trebui s includ persoanele vnzri sau de prestri de servicii la distan organizate
fizice care acioneaz n afara activitii lor comerciale, a cu utilizarea exclusiv a unuia sau a mai multor mijloace
afacerii, meseriei sau profesiei lor. Cu toate acestea, n de comunicare la distan (cum ar fi comanda prin pot,
cazul contractelor cu dublu scop, cnd contractul este Internet, telefon sau fax), pn la i incluznd momentul
ncheiat n scopuri parial circumscrise activitii ncheierii contractului. Definiia respectiv ar trebui s
comerciale i parial aflate n afara acesteia, i dac includ, de asemenea, situaiile n care consumatorul
scopul comercial este ntr-att de limitat, nct nu are o doar viziteaz spaiile comerciale cu scopul de a se
pondere predominant n contextul general al informa cu privire la bunuri sau servicii, ulterior
contractului, respectiva persoan trebuie s fie i ea negociaz i ncheie contractul la distan. Prin contrast,
considerat drept un consumator. un contract negociat n spaiile comerciale ale comer
ciantului i n final ncheiat prin intermediul mijloacelor
(18) Prezenta directiv nu afecteaz libertatea statelor membre de comunicare la distan nu ar trebui considerat un
de a defini, n conformitate cu dreptul Uniunii, ceea ce contract la distan. Nici un contract iniiat prin inter
ele consider c sunt servicii de interes economic general, mediul mijloacelor de comunicare la distan, dar
modul n care ar trebui organizate i finanate respec ncheiat n final n spaiile comerciale ale comerciantului,
tivele servicii, n conformitate cu normele privind nu ar trebui considerat un contract la distan. n mod
ajutoarele de stat i obligaiile specifice pe care acestea similar, conceptul de contract la distan nu ar trebui s
trebuie s le respecte. includ rezervele efectuate de consumator printr-un
mijloc de comunicare la distan pentru a solicita
(19) Coninut digital nseamn acele date care sunt produse i furnizarea unui serviciu de ctre un profesionist, cum
livrate n form digital, cum sunt programele de este cazul unui consumator care telefoneaz pentru a
calculator, aplicaiile, jocurile, muzica, nregistrrile solicita o programare la coafor. Noiunea de sistem de
video sau textele, indiferent dac sunt accesate prin vnzri sau de prestri de servicii la distan organizat ar
descrcare sau prin flux continuu, de pe un suport trebui s includ acele sisteme oferite de teri, alii dect
material sau prin orice alte mijloace. Contractele de comerciantul, dar care sunt utilizate de comerciant, cum
livrare a coninutului digital ar trebui incluse n sfera ar fi platformele online. Aceasta nu ar trebui s includ
de aplicare a prezentei directive. Dac un coninut ns cazurile n care site-urile Internet ofer doar
digital este livrat pe un suport material, cum sunt CD- informaii despre comerciant, bunurile i/sau serviciile
urile sau DVD-urile, acesta ar trebui considerat drept un acestuia i datele de contact.
bun, n sensul prezentei directive. Asemenea contractelor
de furnizare a apei, gazelor sau energiei electrice, n cazul
n care acestea nu prevd vnzarea ntr-un volum limitat (21) Un contract negociat n afara spaiilor comerciale ar
sau o cantitate stabilit, sau a nclzirii centralizate, trebui definit drept un contract ncheiat n prezena
contractele privind coninutul digital care nu este livrat fizic simultan a comerciantului i a consumatorului,
pe un suport material nu ar trebui s fie considerate, n ntr-un loc care nu este spaiul comercial al comer
sensul prezentei directive, nici contracte de vnzare, nici ciantului, de exemplu la domiciliul sau la locul de
contracte de servicii. Pentru astfel de contracte, consu munc al consumatorului. n afara spaiilor comerciale,
matorul ar trebui s aib dreptul de a se retrage, cu consumatorul poate fi supus unei presiuni psihologice
excepia cazului n care el i-a dat acordul la nceperea poteniale sau poate fi confruntat cu un element de
executrii contractului n cursul perioadei de retragere i surpriz, indiferent dac a solicitat sau nu vizita din
a acceptat c, n consecin, i va pierde dreptul de partea comerciantului. Definiia unui contract negociat
retragere din contract. Pe lng cerinele generale n n afara spaiilor comerciale ar trebui s includ i
materie de informare, comerciantul ar trebui s l situaiile n care consumatorul este abordat personal i
informeze pe consumator cu privire la funcionalitatea individual n afara spaiilor comerciale, dar contractul este
i interoperabilitatea pertinent a coninutului digital. ncheiat imediat dup aceea, n spaiile comerciale ale
Noiunea de funcionalitate ar trebui s se refere la comerciantului sau prin intermediul mijloacelor de comu
modul n care poate fi utilizat coninutul digital, de nicare la distan. Definiia unui contract negociat n
exemplu pentru urmrirea comportamentului consuma afara spaiilor comerciale nu ar trebui s includ situaiile
torului; aceasta ar trebui s se refere i la absena sau n care comerciantul vine mai nti la domiciliul
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/67

consumatorului exclusiv pentru a lua msuri sau a oferi contractelor de furnizare a apei, gazului i electricitii.
un deviz, fr niciun angajament din partea consuma nclzirea centralizat nseamn furnizarea energiei
torului, i n care contractul nu este ncheiat dect termice, printre altele sub form de aburi sau ap
ulterior n spaiile comerciale ale comerciantului sau fierbinte, de la o surs central de producie, printr-un
prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan sistem de transport i distribuie la mai multe cldiri, n
pe baza devizului comerciantului. n aceste situaii, scopul nclzirii.
contractul nu se consider a fi fost ncheiat imediat
dup ce comerciantul a abordat consumatorul, dac
consumatorul a avut timp s se gndeasc la devizul
comerciantului nainte de ncheierea contractului. (26) Contractele privind transferul bunurilor imobile ori al
Achiziiile efectuate n timpul unei excursii organizate drepturilor asupra bunurilor imobile sau privind crearea
de ctre comerciant n cadrul creia produsele sau dobndirea unor astfel de bunuri imobile ori drepturi,
achiziionate sunt promovate i oferite spre vnzare ar contractele pentru construirea de noi cldiri, pentru
trebui considerate contracte negociate n afara spaiilor transformarea substanial a cldirilor existente, precum
comerciale. i contractele de nchiriere de locuine pentru scopuri
rezideniale fac deja obiectul unui numr de cerine
specifice n legislaia intern. Printre aceste contracte se
(22) Spaiile comerciale ar trebui s includ localurile, indi numr, de exemplu, vnzarea de bunuri imobile care
ferent sub ce form se prezint acestea (de exemplu, urmeaz s fie construite i nchirierea cu posibilitatea
magazine, tarabe sau camioane) care sunt utilizate de cumprrii. Dispoziiile prezentei directive nu sunt
comerciant drept loc permanent sau obinuit de adaptate contractelor respective, care ar trebui, prin
desfurare a activitii comerciale. Tarabele din piee i urmare, excluse din domeniul de aplicare al prezentei
standurile din trguri ar trebui considerate de asemenea directive. O transformare substanial este comparabil
spaii comerciale dac ndeplinesc aceast condiie. cu construirea unei noi cldiri, de exemplu n cazul n
Spaiile pentru vnzarea cu amnuntul unde comerciantul care se pstreaz numai faada unei cldiri vechi.
i desfoar activitatea n mod sezonier, de exemplu n Contractele de servicii, n special cele referitoare la
timpul sezonului turistic ntr-o staiune de ski sau pe construcia unor anexe la cldiri (de exemplu, un garaj
litoral, ar trebui considerate spaii comerciale ntruct sau o verand), i cele referitoare la repararea i renovarea
comerciantul i desfoar activitatea sa n spaiile cldirilor, cu excepia transformrilor substaniale, ar
respective n mod obinuit. Spaiile accesibile publicului trebui s fie incluse n sfera de aplicare a prezentei
precum strzile, mallurile, plajele, infrastructurile sportive directive, ca i contractele referitoare la serviciile
i transportul public, pe care comerciantul le utilizeaz n agenilor imobiliari i cele referitoare la nchirierea unor
mod excepional pentru activitile sale comerciale, spaii n scopuri nerezideniale.
precum i locuinele particulare i locurile de munc,
nu ar trebui considerate drept spaii comerciale. Spaiile
comerciale ale unei persoane care acioneaz n numele
comerciantului n conformitate cu prezenta directiv ar (27) Serviciile de transport se refer la transportul de pasageri
trebui considerate spaii comerciale n sensul prezentei i la transportul de bunuri. Transportul de pasageri ar
directive. trebui s fie exclus din domeniul de aplicare al
prezentei directive, ntruct face deja obiectul altor acte
legislative ale Uniunii sau, n cazul transportului public
(23) Suporturile durabile ar trebui s i permit consuma sau al taxiurilor, al reglementrii la nivel naional. Cu
torului s stocheze informaiile att timp ct este toate acestea, dispoziiile prezentei directive referitoare
necesar n scopul protejrii intereselor proprii care la protecia consumatorilor mpotriva taxelor excesive
decurg din relaia sa cu comerciantul. Printre suporturile percepute pentru utilizarea mijloacelor de plat sau
durabile ar trebui s se numere, n special, hrtia, stic mpotriva costurilor ascunse ar trebui s se aplice i la
kurile de memorie USB, CD-ROM-urile, DVD-urile, contractele de transport de pasageri. n ceea ce privete
cardurile de memorie sau discurile dure ale computerelor, transportul de bunuri i nchirierea de autoturisme, care
precum i e-mailurile. constituie servicii, consumatorii ar trebui s beneficieze
de protecia oferit de prezenta directiv, cu excepia
dreptului de retragere.
(24) O licitaie public implic participarea comercianilor i a
consumatorilor sau posibilitatea acestora de a participa
personal la licitaie. Bunurile sau serviciile sunt oferite de
ctre comerciant consumatorului printr-o procedur de (28) Pentru a evita ca sarcinile administrative s revin
licitare autorizat prin lege n unele state membre s comercianilor, statele membre pot hotr s nu aplice
ofere bunuri sau servicii n cadrul unei licitaii publice. prezenta directiv n cazul n care bunuri sau servicii
Ofertantul care ctig este obligat s achiziioneze cu valoare redus sunt vndute n afara spaiilor
bunurile sau serviciile. Utilizarea platformelor online comerciale. Pragul valorii monetare ar trebui stabilit la
aflate la dispoziia consumatorilor i a comercianilor n un nivel suficient de sczut pentru a exclude numai
vederea desfurrii unei licitaii nu ar trebui s fie consi achiziiile puin semnificative. Statele membre ar trebui
derat o licitaie public n sensul prezentei directive. s poat defini aceast valoare n legislaia lor intern, cu
condiia s nu depeasc 50 EUR. n cazul n care
consumatorul ncheie n acelai timp dou sau mai
(25) Contractele legate de nclzirea centralizat ar trebui s multe contracte care au obiecte conexe, costul total ar
fac obiectul prezentei directive, n mod similar trebui avut n vedere la aplicarea respectivului prag.
L 304/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(29) Serviciile sociale prezint caracteristici fundamental (32) Legislaia actual a Uniunii care privete, printre altele,
diferite care se reflect n legislaia specific sectorului, serviciile financiare sau pachetele de servicii de cltorie
parial la nivelul Uniunii i parial la nivel naional. i serviciile care implic folosina partajat a bunurilor
Serviciile sociale includ, pe de o parte, servicii pentru imobile, destinate consumatorilor, conine numeroase
persoane deosebit de dezavantajate sau cu venituri norme privind protecia consumatorilor. Din aceste
sczute, precum i servicii pentru persoane i familii motive, prezenta directiv ar trebui s nu se aplice
care au nevoie de asisten n desfurarea activitilor contractelor din sectoarele respective. n ceea ce
de rutin, a activitilor zilnice, i, pe de alt parte, privete serviciile financiare, statele membre ar trebui s
servicii pentru toate persoanele care au o nevoie fie ncurajate s se inspire din legislaia actual a Uniunii
special de asisten, sprijin, protecie sau ncurajare n acest domeniu atunci cnd legifereaz n domenii care
ntr-o etap specific a vieii. Aceste servicii sociale nu sunt reglementate la nivelul Uniunii, astfel nct s se
includ, printre altele, servicii pentru copii i tineret, asigure condiii de concuren echitabile pentru toi
servicii de asisten pentru familii, familii monoparentale consumatorii i pentru toate contractele privind servicii
i persoane n vrst i servicii pentru migrani. Serviciile financiare.
sociale cuprind att servicii de ngrijire pe termen scurt,
ct i pe termen lung, de exemplu servicii furnizate de
ctre servicii de ngrijire la domiciliu sau furnizate n (33) Comerciantul ar trebui s fie obligat s informeze n
uniti specializate de asisten social i n cmine prealabil consumatorul cu privire la orice condiie care
(case de ngrijire). Serviciile sociale nu sunt numai cele implic pltirea de ctre consumator ctre comerciant a
furnizate de stat la nivel naional, regional sau local de unui avans, inclusiv cu privire la orice condiie conform
ctre furnizori mandatai de ctre stat sau de organizaii creia o sum este blocat pe cardul de credit sau de
filantropice recunoscute de stat, ci i cele furnizate de debit al consumatorului.
operatorii privai. Dispoziiile prezentei directive nu
sunt adecvate serviciilor sociale, care ar trebui s fie
aadar excluse din sfera de aplicare a acesteia. (34) Comerciantul ar trebui s transmit consumatorului
informaii clare i inteligibile nainte ca acesta din urm
s i asume obligaii n temeiul unui contract la distan
(30) Asistena medical impune reglementri speciale din sau al unuia negociat n afara spaiilor comerciale sau al
cauza complexitii sale tehnice, a importanei sale n oricrui contract, altul dect un contract la distan sau
calitate de serviciu de interes general, precum i a unul negociat n afara spaiilor comerciale, sau al oricrei
finanrii publice extensive. Asistena medical este oferte similare. Atunci cnd furnizeaz informaiile
definit n Directiva 2011/24/UE a Parlamentului respective, comerciantul ar trebui s in seama de
European i a Consiliului din 9 martie 2011 privind nevoile specifice ale consumatorilor care prezint o
aplicarea drepturilor pacienilor n cadrul asistenei vulnerabilitate deosebit ca urmare a infirmitii psihice,
medicale transfrontaliere (1) ca servicii de sntate fizice sau psihologice a acestora, a vrstei sau a
furnizate pacienilor de ctre cadrele medicale pentru credulitii lor, ntr-un mod pe care comerciantul l-ar
evaluarea, meninerea sau refacerea strii lor de putea prevedea n mod rezonabil. Cu toate acestea,
sntate, inclusiv prescrierea, eliberarea i furnizarea de faptul c se ine seama de astfel de nevoi specifice nu
medicamente i dispozitive medicale. Termenul de cadru ar trebui s duc la niveluri diferite de protecie a consu
medical este definit n directiva respectiv ca fiind orice matorului.
doctor n medicin, asistent medical generalist, medic
dentist, moa sau farmacist n sensul Directivei
2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului (35) Informaiile care trebuie furnizate consumatorului de
din 7 septembrie 2005 privind recunoaterea calificrilor ctre comerciant ar trebui s fie obligatorii i ar trebui
profesionale (2) sau orice alt persoan care exercit s nu poat fi modificate. Cu toate acestea, prile
activiti n sectorul asistenei medicale restrnse la o contractante ar trebui s fie n msur s convin n
profesie reglementat, astfel cum este definit la mod expres modificarea contractului ncheiat ulterior,
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva de exemplu dispoziiile privind livrarea.
2005/36/CE, sau o persoan considerat cadru medical
conform legislaiei statului membru n care se efectueaz
tratamentul. Dispoziiile prezentei directive nu sunt (36) n cazul contractelor la distan, cerinele de informare ar
adecvate pentru asistena medical, care ar trebui s fie trebui s fie adaptate pentru a ine cont de constrngerile
aadar exclus din sfera de aplicare a acesteia. tehnice impuse de anumite mijloace de comunicare,
precum restriciile privind numrul de caractere care
pot fi afiate pe ecranul anumitor telefoane mobile sau
(31) Jocurile de noroc ar trebui excluse din sfera de aplicare a constrngerile legate de timpul acordat spoturilor publi
prezentei directive. Activitile de jocuri de noroc sunt citare televizate. n astfel de cazuri, comerciantul ar trebui
cele care presupun pariuri cu o miz cu valoare s respecte un set minim de cerine de informare i s
pecuniar n jocuri de noroc, inclusiv loterie, jocuri de indice consumatorului o alt surs de informaii, de
cazinou i tranzacii referitoare la pariuri. n legtur cu exemplu prin asigurarea unui numr de telefon netaxat
aceste activiti, statele membre ar trebui s aib posibi sau a unei legturi hipertext ctre o pagin Internet a
litatea de a adopta alte msuri de protecie a consuma comerciantului pe care pot fi accesate n mod direct i
torilor, inclusiv unele mai stricte. cu uurin informaiile relevante. n ceea ce privete
cerina de a informa consumatorul cu privire la costul
(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45. returnrii bunurilor care, datorit caracteristicilor
(2) JO L 255, 30.9.2005, p. 22. acestora, nu pot fi, n mod normal, returnate prin
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/69

pot, se va considera c aceasta este ndeplinit, de comand, iar acestea sunt livrate separat, perioada de
exemplu, dac comerciantul specific un transportator retragere ar trebui s expire n 14 zile de la ziua n
(cum ar fi cel pe care l-a desemnat pentru livrarea care consumatorul intr n posesia fizic a ultimului
bunului) i un pre pentru costul de returnare a bun. n cazul n care bunurile sunt livrate n mai multe
bunurilor. n cazul n care comerciantul nu poate loturi sau buci, perioada de retragere ar trebui s expire
calcula anticipat n mod rezonabil costul returnrii dup 14 zile din ziua n care consumatorul intr n
bunurilor, de exemplu din cauz c nu ofer el nsui posesia fizic a ultimului lot sau a ultimei buci.
un aranjament pentru returnarea bunurilor, comerciantul
ar trebui s menioneze c un astfel de cost urmeaz a fi
pltit i c acesta ar putea fi ridicat, dnd totodat o (41) Pentru a asigura securitatea juridic, este adecvat ca Regu
estimare rezonabil a costului maxim, care s-ar putea lamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din
baza pe costul de livrare ctre consumator. 3 iunie 1971 privind stabilirea normelor care se aplic
termenelor, datelor i expirrii termenelor (1) s se aplice
(37) Deoarece n cazul vnzrilor la distan consumatorul nu la calcularea termenelor prevzute de prezenta directiv.
are posibilitatea de a vedea bunurile nainte de ncheierea Prin urmare, toate termenele incluse n prezenta directiv
contractului, acesta ar trebui s aib dreptul de a se ar trebui interpretate drept termene exprimate n zile
retrage. Din acelai motiv, consumatorului ar trebui s i calendaristice. Dac un termen exprimat n zile se
se permit s testeze i s verifice bunurile pe care le-a calculeaz din momentul n care intervine un
cumprat n msura n care este necesar pentru a stabili eveniment sau se realizeaz un act, ziua n cursul
natura, caracteristicile i modul de funcionare a creia a avut loc acest eveniment sau se realizeaz acest
bunurilor. n ceea ce privete contractele negociate n act nu ar trebui luat n seam la calculul termenului.
afara spaiilor comerciale, consumatorul ar trebui s
aib dreptul de retragere datorit elementului surpriz
i/sau presiunii psihologice poteniale. Retragerea din
(42) Dispoziiile privind dreptul de retragere ar trebui s nu
contract ar trebui s determine ncetarea obligaiei
aduc atingere actelor cu putere de lege i normelor
prilor contractante de a executa contractul.
administrative ale statelor membre care guverneaz
ncetarea sau neexecutabilitatea unui contract sau posibi
(38) Site-urile comerciale ar trebui s indice clar i lizibil, cel litatea unui consumator de a-i ndeplini obligaiile
mai trziu la nceputul procesului de efectuare a contractuale nainte de termenul stabilit n contract.
comenzii, dac se aplic vreo restricie n ceea ce
privete livrarea i care sunt mijloacele de plat acceptate.

(39) Este important ca, n cazul contractelor la distan (43) n cazul n care comerciantul nu a informat n mod
ncheiate prin intermediul unor site-uri Internet, consu adecvat consumatorul naintea ncheierii contractului la
matorul s poat citi i nelege integral elementele prin distan sau a contractului negociat n afara spaiului
cipale ale contractului, nainte de a face comanda. n comercial, perioada de retragere ar trebui s fie
acest scop, ar trebui prevzut n prezenta directiv ca prelungit. Cu toate acestea, pentru a asigura securitatea
respectivele elemente s fie afiate n imediata apropiere juridic n ceea ce privete durata perioadei de retragere,
a confirmrii solicitate pentru efectuarea comenzii. Este ar trebui introdus un termen-limit de 12 luni.
de asemenea important s se garanteze c, n astfel de
situaii, consumatorul dispune de posibilitatea de a stabili
care este momentul n care i asum obligaia de a plti (44) Diferenele privind modalitile de exercitare a dreptului
comerciantului. n consecin, consumatorului ar trebui de retragere n statele membre au generat costuri
s i se atrag atenia, n mod specific, printr-o formulare suportate de comercianii care efectueaz vnzri trans
lipsit de ambiguitate, asupra faptului c efectuarea frontaliere. Introducerea unui formular tipizat de
comenzii atrage dup sine obligaia de a plti comer retragere, armonizat, care s poat fi utilizat de consu
ciantului. matori ar trebui s simplifice procesul de retragere i s
aduc securitate juridic. Din aceste motive, statele
(40) Diferenele actuale n privina duratei perioadelor de membre ar trebui s se abin de la adugarea unor
retragere, existente att ntre statele membre, ct i n cerine de prezentare suplimentare referitoare la
cadrul contractelor la distan i al celor negociate n formularul tipizat la nivelul Uniunii, de exemplu cu
afara spaiilor comerciale, creeaz insecuritate juridic i privire la dimensiunea caracterelor tiprite pe acesta. Cu
genereaz costuri de conformare. Ar trebui ca aceeai toate acestea, consumatorul ar trebui s aib n
perioad de retragere s se aplice tuturor contractelor la continuare libertatea de a se retrage folosind propriile
distan i tuturor contractelor negociate n afara spaiilor formulri, cu condiia ca declaraia sa ctre comerciant,
comerciale. n cazul contractelor de prestri de servicii, care conine decizia sa de a se retrage din contract, s fie
perioada de retragere ar trebui s expire n termen de 14 lipsit de echivoc. O scrisoare, un apel telefonic sau
zile de la data ncheierii contractului. n cazul returnarea bunurilor nsoit de o declaraie clar
contractelor de vnzare, perioada de retragere ar trebui formulat ar putea satisface aceast cerin, dar sarcina
s expire n termen de 14 zile din ziua n care consu probei privind retragerea n termenul fixat prin directiv
matorul sau un ter indicat de acesta, altul dect trans ar trebui s i revin consumatorului. Din acest motiv,
portatorul, intr n posesia fizic a bunurilor, n timp ce este n interesul acestuia din urm s utilizeze un suport
consumatorul ar trebui s aib posibilitatea de a-i durabil atunci cnd comunic comerciantului retragerea
exercita dreptul de retragere nainte de dobndirea sa.
posesiei fizice asupra bunurilor. n cazul n care consu
matorul comand mai multe bunuri printr-o singur (1) JO L 124, 8.6.1971, p. 1.
L 304/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(45) Deoarece, conform experienei, muli consumatori i furnizrii de combustibil, de exemplu, care prin natura sa
comerciani prefer s comunice prin intermediul site- face parte dintr-un amestec inseparabil cu alte bunuri
ului Internet al comerciantului, ar trebui s fie posibil dup livrare. Acordarea unui drept de retragere consuma
oferirea de ctre comerciant a opiunii completrii de torului ar putea de asemenea s fie inadecvat n cazul
ctre consumator a unui formular electronic de retragere. anumitor servicii n situaia n care ncheierea
n acest caz, comerciantul ar trebui s transmit fr contractului implic rezervarea unor capaciti pe care,
ntrziere, de exemplu prin pota electronic, confirmarea n cazul exercitrii dreptului de retragere, comerciantul
de primire a formularului. poate s nu fie n msur s le exploateze. De
exemplu, o astfel de situaie ar fi atunci cnd se fac
rezervri la hotel sau pentru cabane de vacan ori
(46) n eventualitatea n care consumatorul se retrage din evenimente culturale sau sportive.
contract, comerciantul ar trebui s ramburseze toate
sumele primite ca plat de la consumator, inclusiv
sumele aferente cheltuielilor suportate de comerciant
pentru livrarea bunurilor ctre consumator. Rambursarea (50) Pe de o parte, consumatorul ar trebui s beneficieze de
nu ar trebui fcut prin bonuri valorice cu excepia dreptul su de retragere chiar i n cazul n care a solicitat
situaiei n care consumatorul a folosit bonuri valorice prestarea serviciilor nainte de terminarea perioadei de
pentru tranzacia iniial sau le-a acceptat n mod retragere. Pe de alt parte, n cazul n care consumatorul
expres. n cazul n care consumatorul alege explicit un i exercit dreptul de retragere, comerciantul ar trebui s
anumit tip de livrare (de exemplu, livrarea expres n aib garania c va fi pltit n mod adecvat pentru
termen de 24 de ore), dei comerciantul ofer un tip serviciul prestat. Calculul procentual al sumei ar trebui
de livrare obinuit i general acceptabil, care ar implica s se bazeze pe preul convenit n contract, cu excepia
costuri de livrare reduse, consumatorul ar trebui s situaiei n care consumatorul demonstreaz c preul
suporte diferena de cost dintre aceste dou tipuri de total este, el nsui, disproporionat, n care caz suma
livrare. de achitat se calculeaz pe baza valorii de pia a servi
ciului prestat. Valoarea de pia ar trebui s se stabileasc
prin comparaie cu preul unui serviciu echivalent, prestat
(47) Unii consumatori i exercit dreptul de retragere dup ce
de ali comerciani, din momentul ncheierii contractului.
au utilizat bunurile ntr-o msur care depete limita
Prin urmare, consumatorul ar trebui s solicite prestarea
necesar stabilirii naturii, caracteristicilor i modului de
serviciilor nainte de ncheierea perioadei de retragere
funcionare a bunurilor. n acest caz, consumatorul nu ar
prin naintarea unei cereri exprese i, n cazul
trebui s i piard dreptul de retragere, ci s rspund
contractelor negociate n afara spaiilor comerciale, pe
pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor. Pentru a
un suport durabil. n mod similar, comerciantul ar
stabili natura, caracteristicile i modul de funcionare a
trebui s informeze consumatorul pe un suport durabil
bunurilor, consumatorul ar trebui s le mnuiasc i s le
n legtur cu orice obligaie de a plti n mod
inspecteze n acelai mod n care i s-ar permite s o fac
proporional costurile serviciilor deja prestate. n cazul
ntr-un magazin. De exemplu, consumatorul ar trebui
contractelor avnd drept obiect att bunuri, ct i
doar s probeze un articol de mbrcminte, nu s l
servicii, normele prevzute de prezenta directiv cu
poarte. Prin urmare, n timpul perioadei de retragere,
privire la returnarea bunurilor ar trebui s se aplice la
consumatorul ar trebui s mnuiasc i s inspecteze
aspectele legate de bunuri, iar regimul de compensare
bunurile cu grija necesar. Obligaiile consumatorului n
pentru servicii ar trebui s se aplice aspectelor legate de
cazul retragerii nu ar trebui s descurajeze consumatorul
servicii.
s exercite dreptul su de retragere.

(48) Consumatorului ar trebui s i se cear s napoieze


bunurile n termen de cel mult 14 zile dup ce a (51) Principalele dificulti ntmpinate de consumatori i una
informat comerciantul cu privire la decizia sa de a se dintre principalele surse de litigii cu comercianii privesc
retrage din contract. n situaiile n care comerciantul livrarea de bunuri, inclusiv livrarea bunurilor care sunt
sau consumatorul nu i ndeplinete obligaiile privind pierdute sau deteriorate pe parcursul transportului i
exercitarea dreptului de retragere, ar trebui s se aplice livrarea cu ntrziere sau parial. Prin urmare, este
sanciunile prevzute de legislaia intern n conformitate oportun s se clarifice i s se armonizeze normele
cu prezenta directiv, precum i dispoziiile din dreptul naionale referitoare la momentul n care ar trebui s
contractelor. efectueze livrarea. Locul i modalitile de livrare,
precum i normele privind stabilirea condiiilor trans
ferului de proprietate a bunurilor i momentul n care
(49) Ar trebui s existe anumite excepii de la dreptul de acest transfer are loc ar trebui s rmn sub incidena
retragere, att n cazul contractelor la distan, ct i al legislaiei naionale i astfel ar trebui s nu fie afectate de
celor negociate n afara spaiilor comerciale. Un drept la prezenta directiv. Normele privind livrarea din prezenta
retragere ar putea fi inadecvat, de exemplu, avnd n directiv ar trebui s includ posibilitatea consumatorului
vedere natura anumitor bunuri sau servicii. Acesta, de de a permite unei tere pri s dobndeasc n numele
exemplu, este cazul vinurilor furnizate cu mult timp su posesia fizic sau controlul asupra bunurilor. Ar
dup ncheierea contractului cu caracter speculativ, trebui s se considere c consumatorul are controlul
valoarea vinului depinznd de fluctuaiile pieei (vin en asupra bunurilor n cazul n care acesta sau un ter
primeur). Dreptul de retragere ar trebui s nu se aplice indicat de el are acces la bunuri pentru a le utiliza ca
nici n cazul bunurilor realizate n conformitate cu un proprietar sau le poate revinde (de exemplu atunci
cerinele consumatorului sau clar personalizate, cum cnd a primit cheile sau a intrat n posesia documentelor
sunt perdelele confecionate la cerere, nici n cazul care atest proprietatea).
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/71

(52) n contextul contractelor de vnzare, livrarea bunurilor (55) n cazul n care bunurile sunt expediate consumatorului
poate fi efectuat n diferite moduri. Dac prile nu cad de ctre comerciant, pot aprea litigii, n eventualitatea
de acord asupra unei anumite date de livrare, comer pierderii sau deteriorrii, cu privire la momentul n care
ciantul ar trebui s livreze bunurile ct se poate de se produce transferului riscurilor. n consecin, prezenta
repede, dar n orice caz nu mai trziu de 30 de zile de directiv ar trebui dispun protecia consumatorului
la data ncheierii contractului. Normele referitoare la mpotriva oricrui risc de pierdere sau deteriorare a
livrarea cu ntrziere pot s ia de asemenea n considerare bunurilor care intervine nainte de dobndirea posesiei
bunurile care urmeaz s fie fabricate sau dobndite fizice a bunurilor de ctre acesta. Consumatorul ar
special pentru consumator, care nu pot fi reutilizate de trebui protejat pe durata unui transport aranjat sau
comerciant fr o pierdere considerabil. Prin urmare, n desfurat de comerciant, chiar i atunci cnd consu
prezenta directiv ar trebui s fie prevzut o norm care matorul a ales o anumit metod de livrare din lista de
i acord comerciantului, n anumite circumstane, un opiuni oferit de comerciant. Cu toate acestea, dispoziia
termen suplimentar rezonabil. n situaia n care comer respectiv nu ar trebui s se aplice contractelor n temeiul
ciantul nu a reuit s livreze bunurile n termenul crora consumatorul nsui trebuie s recepioneze
convenit cu consumatorul, nainte ca consumatorul s bunurile sau s solicite unui transportator s fac acest
poat determina ncetarea contractului, consumatorul ar lucru. n ceea ce privete momentul de transfer al
trebui s solicite comerciantului s efectueze livrarea ntr- riscurilor, se consider c consumatorul a dobndit
un termen suplimentar rezonabil i s aib dreptul s posesia fizic a bunurilor n momentul n care le-a
determine ncetarea contractului dac comerciantul nu primit.
livreaz bunurile nici n acest termen suplimentar.
Aceast norm nu ar trebui ns s se aplice atunci
cnd comerciantul refuz s livreze bunurile printr-o (56) Persoanele sau organizaiile despre care se consider, n
declaraie lipsit de echivoc. Ea nu ar trebui s se aplice baza legislaiei interne, c ar avea un interes legitim cu
nici n anumite situaii n care perioada de livrare este privire la protecia drepturilor contractuale ale consuma
esenial, cum ar fi, de exemplu, aceea a unei rochii de torilor ar trebui s aib dreptul de a iniia proceduri, fie
mireas care ar trebui livrat nainte de nunt. Norma nu n faa unei instane judectoreti, fie a unei autoriti
ar trebui s se aplice nici n situaiile n care consu administrative care are competena de a decide n cazul
matorul informeaz comerciantul c livrarea la o reclamaiilor sau de a iniia procedurile judiciare cores
anumit dat este esenial. n acest scop, consumatorul punztoare.
poate utiliza datele de contact ale comerciantului
furnizate n conformitate cu prezenta directiv. n (57) Este necesar ca statele membre s stabileasc sanciunile
aceste cazuri specifice, n situaia n care comerciantul aplicabile pentru nclcarea prezentei directive i s
nu livreaz bunurile la timp, consumatorul ar trebui s asigure punerea n aplicare a acestora. Sanciunile ar
aib dreptul de a solicita ncetarea contractului imediat trebui s fie eficiente, proporionale i cu efect de descu
dup expirarea termenului de livrare convenit iniial. rajare.
Prezenta directiv ar trebui s nu aduc atingere
dispoziiilor de drept intern privind modalitatea prin
care consumatorul ar trebui s notifice comerciantului (58) Consumatorul nu ar trebui s fie privat de protecia
dorina sa de a nceta contractul. acordat de prezenta directiv. n cazul n care legea
aplicabil contractului este cea a unei ri tere, ar
trebui s se aplice Regulamentul (CE) nr. 593/2008
pentru a stabili dac nivelul de protecie de care bene
(53) n plus fa de dreptul consumatorului de a solicita ficiaz consumatorul rmne cel asigurat prin prezenta
ncetarea contractului n cazul n care comerciantul nu directiv.
i-a ndeplinit obligaiile de livrare a bunurilor n confor
mitate cu prezenta directiv, consumatorul poate, n
conformitate cu dreptul intern aplicabil, s utilizeze alte (59) n urma consultrii cu statele membre i cu prile inte
remedii, cum ar fi s acorde comerciantului un termen resate, Comisia ar trebui s identifice calea cea mai
suplimentar de livrare, s impun executarea contractului, adecvat pentru a garanta c toi consumatorii sunt
s rein plata i s solicite daune-interese. informai cu privire la drepturile lor la punctul de
vnzare.

(54) n conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din Directiva (60) Deoarece vnzarea nesolicitat, care const n furnizarea
2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului unor bunuri sau prestarea unor servicii ctre consumatori
din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plat n pe care acetia nu le-au comandat, este interzis n
cadrul pieei interne (1), statele membre ar trebui s temeiul Directivei 2005/29/CE a Parlamentului
aib posibilitatea de a interzice sau limita dreptul European i a Consiliului din 11 mai 2005 privind prac
comercianilor de a solicita comisioane din partea consu ticile comerciale neloiale ale ntreprinderilor de pe piaa
matorilor, lund n considerare necesitatea de a ncuraja intern fa de consumatori (Directiva privind practicile
concurena i de a promova utilizarea de instrumente de comerciale neloiale) (2), dar nu se ofer un remediu
plat eficiente. n orice caz, comercianilor ar trebui s li contractual pentru aceast practic, este necesar s se
se interzic perceperea de la consumatori a unor comi introduc n prezenta directiv un remediu contractual
sioane care depesc costul suportat de comerciani prin care consumatorul este scutit de obligaia de plat
pentru utilizarea unui anumit mijloc de plat. n legtur cu bunurile sau serviciile nesolicitate.

(1) JO L 319, 5.12.2007, p. 1. (2) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.


L 304/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(61) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a i n interesul Uniunii, propriile tabele, care s ilustreze,
Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea n msura posibilului, concordana dintre prezenta
datelor personale i protejarea confidenialitii n directiv i msurile de transpunere, i s le fac publice,
sectorul comunicaiilor publice (Directiva asupra
confidenialitii i comunicaiilor electronice) (1) deja
reglementeaz comunicaiile nesolicitate i prevede un
nivel ridicat de protecie a consumatorilor. Prin urmare, ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
dispoziiile corespunztoare privind acelai subiect care
sunt incluse n Directiva 97/9/CE nu sunt necesare.
CAPITOLUL I
(62) Comisia este adecvat s revizuiasc prezenta directiv n OBIECT, DEFINIII I DOMENIU DE APLICARE
cazul n care se identific bariere n calea pieei interne.
n cadrul reviziei sale, Comisia ar trebui s acorde o Articolul 1
atenie special posibilitii garantate statele membre de Obiectul
a menine sau de a introduce dispoziii naionale
specifice, inclusiv n unele domenii ale Directivei Obiectivul prezentei directive este acela ca, prin atingerea unui
93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind nivel ridicat de protecie a consumatorilor, s contribuie la buna
clauzele abuzive n contractele ncheiate cu consu funcionare a pieei interne prin mrirea gradului de similitudine
matorii (2) i ale Directivei 1999/44/CE a Parlamentului dintre anumite aspecte ale actelor cu putere de lege i ale actelor
European i a Consiliului din 25 mai 1999 privind administrative ale statelor membre privind contractele ncheiate
anumite aspecte ale vnzrii de bunuri de consum i ntre consumatori i comerciani.
garaniile conexe (3). Revizuirea respectiv ar putea duce
la o propunere din partea Comisiei de modificare a
prezentei directive; respectiva propunere poate conine Articolul 2
modificri ale altor documente legislative n materie de
protecie a consumatorilor care s reflecte angajamentul Definiii
asumat de Comisie n cadrul strategiei sale pentru politica
fa de consumatori de a revizui acquis-ul Uniunii pentru n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii:
a realiza un nivel comun ridicat de protecie a consuma
torilor.
1. consumator nseamn orice persoan fizic ce, n cadrul
contractelor reglementate de prezenta directiv, acioneaz
(63) Directivele 93/13/CEE i 1999/44/CE ar trebui modificate
n scopuri care se afl n afara activitii sale comerciale,
astfel ca statelor membre s li se cear s informeze
industriale, artizanale sau profesionale;
Comisia cu privire la adoptarea unor dispoziii
naionale specifice n anumite domenii.

2. comerciant nseamn orice persoan fizic sau juridic,


(64) Directivele 85/577/CE i 97/7/CE ar trebui abrogate. indiferent dac este public sau privat, care acioneaz,
inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acioneaz
n numele sau n contul ei, n scopuri ce in de activitatea
(65) Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume de a
sa comercial, de afaceri, meteugreasc sau profesional
contribui, prin atingerea unui nivel ridicat de protecie
n legtur cu contractele care intr sub incidena prezentei
a consumatorului, la buna funcionare a pieei interne,
directive;
nu poate fi atins n suficient msur de ctre statele
membre i, prin urmare, poate fi realizat mai bine la
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri n confor
mitate cu principiul subsidiaritii prevzut la articolul 5 3. bunuri nseamn orice obiect corporal mobil, cu excepia
din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate obiectelor vndute prin executare silit sau altfel, prin auto
cu principiul proporionalitii prevzut la articolul ritatea legii; apa, gazul i energia electric sunt considerate
menionat, prezenta directiv nu depete ceea ce este bunuri n sensul prezentei directive atunci cnd acestea
necesar pentru realizarea respectivului obiectiv. sunt puse n vnzare n volum limitat sau n cantitate fix;

(66) Prezenta directiv respect drepturile fundamentale i


principiile recunoscute n special de Carta drepturilor 4. bunuri produse conform specificaiilor clientului nseamn
fundamentale a Uniunii Europene. orice bunuri care nu sunt prefabricate, produse pe baza
opiunilor individuale sau a deciziei clientului;

(67) n conformitate cu punctul 34 din Acordul inte


rinstituional pentru o mai bun legiferare (4), statele
membre sunt ncurajate s elaboreze, pentru ele nsele 5. contract de vnzare nseamn orice contract n temeiul
cruia comerciantul transfer sau se angajeaz s transfere
proprietatea asupra unor bunuri ctre consumator, iar
(1 ) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
(2 ) JO L 95, 21.4.1993, p. 29. consumatorul pltete sau se angajeaz s plteasc preul
(3 ) JO L 171, 7.7.1999, p. 12. acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect att
(4 ) JO C 321, 31.12.2003, p. 1. bunuri, ct i servicii;
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/73

6. contract de prestri de servicii nseamn orice contract, care particip sau au posibilitatea de a participa n
altul dect un contract de vnzare, n temeiul cruia comer persoan la licitaie, prin intermediul unei proceduri de
ciantul furnizeaz sau se angajeaz s furnizeze un serviciu licitare transparent, concurenial, condus de un adju
consumatorului, iar acesta pltete sau se angajeaz s dector i n care ofertantul ctigtor este obligat s
plteasc preul acestuia; achiziioneze bunurile sau serviciile;

7. contract la distan nseamn orice contract ncheiat ntre


comerciant i consumator n cadrul unui sistem de vnzri 14. garanie comercial nseamn orice angajament din partea
sau de prestare de servicii la distan organizat, fr comerciantului sau a unui productor (denumit n
prezena fizic simultan a comerciantului i a consuma continuare garantul) fa de consumator, n plus fa de
torului, cu utilizarea exclusiv a unuia sau a mai multor obligaiile legale referitoare la garania de conformitate, de a
mijloace de comunicare la distan, pn la i inclusiv n rambursa preul pltit sau de a nlocui, a repara sau a
momentul n care este ncheiat contractul; ntreine bunurile n orice mod, n cazul n care acestea
nu corespund specificaiilor sau oricrei alte cerine care
nu este legat de conformitate din certificatul de garanie
8. contract negociat n afara spaiului comercial nseamn sau din publicitatea relevant disponibil n momentul sau
orice contract dintre un comerciant i un consumator: naintea ncheierii contractului;

(a) ncheiat n prezena fizic simultan a comerciantului i


a consumatorului, ntr-un loc care nu este spaiul 15. contract auxiliar nseamn un contract prin care consu
comercial al comerciantului; matorul obine bunurile sau serviciile care fac obiectul unui
contract la distan sau al unui contract negociat n afara
(b) pentru care consumatorului i s-a fcut o ofert n spaiului comercial, iar aceste bunuri sau servicii sunt
aceleai circumstane ca cele menionate la litera (a); livrate, respectiv prestate de comerciant sau de o parte
ter pe baza unui acord ntre partea ter respectiv i
comerciant.
(c) ncheiat n spaiile comerciale ale comerciantului sau
prin orice mijloace de comunicare la distan, imediat
dup ce consumatorul a fost abordat n mod personal Articolul 3
i individual, ntr-un loc care nu este spaiul comercial
al comerciantului, n prezena fizic simultan a Domeniu de aplicare
acestuia i a consumatorului; sau
(1) Prezenta directiv se aplic, conform condiiilor i n
limitele stabilite n dispoziiile sale, oricrui contract ncheiat
(d) ncheiat n cursul unei deplasri organizate de ntre un comerciant i un consumator. Ea se aplic i
comerciant cu scopul sau efectul de a promova i a contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau
vinde consumatorului bunuri sau servicii; nclzirii centralizate, inclusiv de ctre furnizorii publici, n
msura n care aceste utiliti sunt furnizate pe baz
9. spaiu comercial nseamn: contractual.

(a) orice unitate imobil de vnzare cu amnuntul, n care (2) n cazul n care vreo dispoziie a prezentei directive intr
comerciantul i desfoar activitatea n permanen; n contradicie cu o dispoziie a unui alt act al Uniunii care
sau reglementeaz sectoare specifice, dispoziiile acestuia din urm
prevaleaz i se aplic sectoarelor specifice n cauz.
(b) orice unitate mobil de vnzare cu amnuntul, n care
comerciantul i desfoar activitatea n mod obinuit;
(3) Prezenta directiv nu se aplic contractelor:
10. suport durabil nseamn orice instrument care permite
consumatorului sau comerciantului s stocheze informaii
care i sunt adresate personal, ntr-un mod accesibil pentru (a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de
referine ulterioare pentru o perioad de timp adecvat, n cazare social, de ngrijire a copiilor i de susinere a fami
vederea informrii, i care permite reproducerea liilor i a persoanelor aflate permanent sau temporar n
neschimbat a informaiilor stocate; nevoie, inclusiv cele de ngrijire pe termen lung;

11. coninut digital nseamn date produse i livrate n form


digital; (b) avnd ca obiect serviciile de sntate, astfel cum sunt
definite la articolul 3 litera (a) din Directiva 2011/24/UE,
indiferent dac acestea sunt sau nu furnizate n cadrul unor
12. serviciu financiar nseamn orice serviciu cu caracter uniti medicale;
bancar, de creditare, asigurri, pensii personale, de investiii
sau pli;
(c) avnd ca obiect jocurile de noroc care implic mizarea pe
13. licitaie public nseamn metoda de vnzare prin care un pot cu valoare pecuniar n jocuri de noroc, inclusiv
comerciantul ofer bunuri sau servicii consumatorilor, loterii, jocuri de cazinou i tranzacii de tipul pariurilor;
L 304/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(d) referitoare la servicii financiare; 5. Prezenta directiv nu afecteaz dreptul intern general al
contractelor precum normele privind valabilitatea, formarea sau
efectele unui contract, n msura n care aspectele dreptului
(e) pentru crearea, dobndirea sau transferul unui bun imobil general al contractelor nu sunt reglementate de prezenta
sau al unor drepturi asupra unui bun imobil; directiv.

(f) avnd ca obiect construirea unor cldiri noi, a transformrii 6. Prezenta directiv nu mpiedic oferirea de ctre
substaniale a unor cldiri existente i a nchirierii de comerciant ctre consumator a unor condiii contractuale care
locuine n scopuri rezideniale; depesc nivelul de protecie asigurat prin prezenta directiv.

(g) care intr sub incidena Directivei 90/314/CEE a Consiliului Articolul 4


din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru Nivelul de armonizare
cltorii, vacane i circuite (1);
Dac nu se prevede altfel n prezenta directiv, statele membre
nu pot menine sau introduce n legislaia lor intern dispoziii
(h) care intr sub incidena Directivei 2008/122/CE a Parla diferite de cele stabilite n prezenta directiv, inclusiv dispoziii
mentului European i a Consiliului din 14 ianuarie 2009 mai mult sau mai puin stricte, pentru a asigura un nivel diferit
privind protecia consumatorilor n ceea ce privete de protecie a consumatorilor.
anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul
de folosin a bunurilor pe durat limitat, la contractele
privind produsele de vacan cu drept de folosin pe CAPITOLUL II
termen lung, precum i la contractele de revnzare i de
INFORMAII DESTINATE CONSUMATORILOR PENTRU ALTE
schimb (2);
CONTRACTE DECT CONTRACTELE LA DISTAN SAU
CONTRACTELE NEGOCIATE N AFARA SPAIILOR
COMERCIALE
(i) care, n conformitate cu legislaia statelor membre, sunt
stabilite de un funcionar public care are obligaia legal Articolul 5
de a fi independent i imparial i care trebuie s se asigure,
furniznd informaii juridice cuprinztoare, c ncheierea Cerine n materie de informare pentru alte contracte dect
contractului survine numai dup ce consumatorul a contractele negociate n afara spaiilor comerciale i
analizat cu atenie aspectele juridice i a luat cunotin contractele la distan
de sfera de aplicare juridic a acestuia; (1) nainte ca un contract, altul dect un contract la distan
sau un contract negociat n afara spaiilor comerciale, sau orice
ofert similar s produc efecte obligatorii asupra consuma
(j) avnd ca obiect furnizarea alimentelor, buturilor sau a torului, comerciantul trebuie s i furnizeze consumatorului
altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de urmtoarele informaii n mod clar i inteligibil, n cazul n
un comerciant care se deplaseaz frecvent i periodic la care respectivele informaii nu reies n mod evident din context:
locuina, reedina sau locul de munc al consumatorului;

(a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, n


(k) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu mod corespunztor cu mediul de comunicare i cu
excepia articolului 8 alineatul (2) i a articolelor 19 i 22; bunurile sau serviciile n cauz;

(l) ncheiate prin intermediul automatelor sau incintelor (b) identitatea comerciantului, cum ar fi denumirea sa social,
comerciale automatizate; adresa geografic la care este stabilit i numrul su de
telefon;

(m) ncheiate cu operatorii de telecomunicaii prin telefoane


publice cu plat, pentru utilizarea acestora, sau ncheiate (c) preul total al bunurilor sau serviciilor cu toate taxele incluse
pentru utilizarea unei conexiuni unice prin telefon, sau, n cazul n care preul nu poate fi calculat n avans n
Internet sau fax stabilite de un consumator. mod rezonabil dat fiind natura bunurilor sau a serviciilor,
modalitatea de calcul al preului i, dup caz, toate costurile
suplimentare de transport, de livrare sau taxele potale sau,
4. Statele membre pot hotr s nu aplice prezenta directiv n cazul n care acestea nu pot fi calculate n avans n mod
sau s nu menin sau s introduc dispoziii interne corespun rezonabil, menionarea faptului c aceste costuri supli
ztoare pentru contractele negociate n afara spaiilor comerciale mentare ar putea fi suportate de consumator;
n cazul crora plata de efectuat de ctre consumator nu
depete 50 EUR. Statele membre pot stabili n legislaia lor
naional o valoare inferioar. (d) acolo unde este cazul, modalitile de plat, livrare i
executare, data pn la care comerciantul se angajeaz s
(1) JO L 158, 23.6.1990, p. 59. livreze bunurile sau s presteze serviciile i politica comer
(2) JO L 33, 3.2.2009, p. 10. ciantului de soluionare a reclamaiilor;
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/75

(e) n plus fa de o meniune a existenei unei garanii legale comerciantul i s comunice cu acesta n mod eficient i,
de conformitate pentru bunuri, existena i condiiile privind dac este cazul, adresa geografic i identitatea comer
serviciile postvnzare i garaniile comerciale, dup caz; ciantului n contul cruia acioneaz;

(f) durata de valabilitate a contractului, dup caz, sau, n cazul (d) n cazul n care este diferit de adresa furnizat n confor
unui contract pe durat nedeterminat sau al unui contract mitate cu litera (c), adresa geografic a locului n care
care urmeaz s fie prelungit n mod automat, condiiile de comerciantul i desfoar activitatea i, dup caz, adresa
reziliere a contractului; comerciantului n numele cruia acioneaz, la care consu
matorul poate trimite eventualele reclamaii;

(g) acolo unde este cazul, funcionalitatea, inclusiv aplicarea


unor msuri tehnice de protecie pentru coninuturile (e) preul total al bunurilor i serviciilor cu toate taxele incluse
digitale; sau, n cazul n care preul nu poate fi calculat n dinainte
n mod rezonabil dat fiind natura bunurilor sau a servi
ciilor, modalitatea de calcul al preului i, dup caz, toate
(h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinent a costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele
coninuturilor digitale cu componentele hardware i potale sau de orice alt natur sau, n cazul n care
software de care comerciantul are cunotin sau se poate acestea nu pot fi calculate dinainte n mod rezonabil,
presupune n mod rezonabil c are cunotin. menionarea faptului c aceste costuri suplimentare ar
putea fi suportate de consumator; n cazul unui contract
pe durat nedeterminat sau al unui contract care include
(2) Alineatul (1) se aplic i contractelor de furnizare a apei, un abonament, preul total va include costurile totale pe
gazelor sau energiei electrice, atunci cnd acestea nu sunt puse perioada de facturare. n cazul n care aceste contracte sunt
n vnzare ntr-un volum limitat sau cantitate prestabilit, a taxate la un tarif fix, preul total va cuprinde i costurile
nclzirii centralizate sau a coninuturilor digitale care nu sunt lunare totale. n cazul n care costul total nu poate fi
livrate pe un suport material. calculat dinainte, ar trebui indicat modul n care se
calculeaz preul;
(3) Statelor membre nu li se va cere s aplice alineatul (1)
contractelor care implic tranzacii de la o zi la alta i care sunt (f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distan
puse n execuie imediat, n momentul n care sunt ncheiate. n vederea ncheierii contractului, atunci cnd este calculat
pe baza unui alt tarif dect tariful de baz;
(4) Pentru contractele care fac obiectul prezentului articol,
statele membre pot adopta sau menine cerine precontractuale (g) modalitile de plat, livrare, executare, data pn la care
suplimentare n materie de informare. comerciantul se angajeaz s livreze bunurile sau s
presteze serviciile i, dup caz, politica comerciantului de
CAPITOLUL III
soluionare a reclamaiilor;

INFORMAII DESTINATE CONSUMATORILOR I DREPTUL DE


RETRAGERE DIN CONTRACTELE LA DISTAN I CELE (h) n cazul n care exist un drept de retragere, condiiile,
NEGOCIATE N AFARA SPAIILOR COMERCIALE termenele i procedurile de exercitare a dreptului respectiv,
n conformitate cu articolul 11 alineatul (1), precum i
Articolul 6 formularul tipizat de retragere, prezentat n anexa I
Cerine de informare pentru contractele la distan i cele partea B;
negociate n afara spaiilor comerciale
(1) nainte ca un contract la distan sau negociat n afara (i) acolo unde este cazul, faptul c consumatorul va trebui s
spaiilor comerciale sau orice ofert similar s produc efecte suporte costul aferent returnrii bunurilor n caz de
obligatorii asupra consumatorului, comerciantul trebuie s i retragere i, pentru contractele la distan, dac bunurile,
furnizeze consumatorului urmtoarele informaii n mod clar prin nsi natura lor, nu pot fi, n mod normal, returnate
i inteligibil: prin pot, costul aferent returnrii bunurilor;

(a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, n (j) n cazul n care consumatorul i exercit dreptul de
mod corespunztor cu mediul de comunicare i cu retragere dup formularea unei cereri n conformitate cu
bunurile sau serviciile n cauz; articolul 7 alineatul (3) sau cu articolul 8 alineatul (8),
informaia potrivit creia consumatorul este inut s
achite comerciantului costuri rezonabile, n conformitate
(b) identitatea comerciantului, cum ar fi denumirea sa cu articolul 14 alineatul (3);
comercial;

(k) n cazul n care dreptul de retragere nu este prevzut n


(c) adresa geografic la care este stabilit comerciantul i conformitate cu articolul 16, informaia conform creia
numrul de telefon, numrul de fax i adresa de pot consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere
electronic ale acestuia, n cazul n care sunt disponibile, sau, dup caz, circumstanele n care consumatorul i
pentru a-i permite consumatorului s ia rapid legtura cu pierde dreptul de retragere;
L 304/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(l) o meniune referitoare la existena unei garanii legale (5) Informaiile menionate la alineatul (1) fac parte inte
privind conformitatea bunurilor; grant din contractul la distan sau din contractul negociat n
afara spaiilor comerciale i nu pot fi modificate dect n cazul
n care prile contractante decid altfel n mod explicit.
(m) acolo unde este cazul, existena i condiiile de asisten
dup vnzare acordat consumatorului, serviciile prestate
dup vnzare i garaniile comerciale; (6) n cazul n care comerciantul nu ndeplinete cerinele n
materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte
costuri, conform celor menionate la alineatul (1) litera (e), sau
(n) existena codurilor de conduit relevante, astfel cum sunt la costurile aferente returnrii bunurilor, conform celor
definite la articolul 2 litera (f) din Directiva 2005/29/CE, i menionate la alineatul (1) litera (i), consumatorul nu suport
modalitatea n care pot fi obinute copii ale acestora, dup respectivele taxe sau costuri.
caz;
(7) Statele membre pot menine sau introduce n legislaia lor
naional cerine lingvistice cu privire la informaiile
(o) durata contractului, dup caz, sau, dac contractul este contractuale, astfel nct s garanteze c aceste informaii sunt
ncheiat pe durat nedeterminat sau urmeaz s fie nelese uurin de ctre consumator.
prelungit n mod automat, condiiile de reziliere a
contractului;
(8) Cerinele n materie de informare prevzute n prezenta
directiv se adaug cerinelor de informare coninute n
(p) acolo unde este cazul, durata minim de valabilitate a Directiva 2006/31/CE i n Directiva 2000/31/CE i nu
obligaiilor care revin consumatorului conform mpiedic statele membre s impun cerine de informare supli
contractului; mentare n conformitate cu respectivele directive.

(q) acolo unde este cazul, existena i condiiile aferente avan Fr a aduce atingere primului paragraf, dac o dispoziie din
surilor sau altor garanii financiare care trebuie pltite sau Directiva 2006/123/CE sau Directiva 2000/31/CE cu privire la
oferite de consumator la cererea comerciantului; coninutul i modul n care trebuie furnizate informaiile
contravine unei dispoziii din prezenta directiv, prevaleaz
dispoziiile prezentei directive.
(r) acolo unde este cazul, funcionalitatea, inclusiv aplicarea
unor msuri tehnice de protecie pentru coninutul digital;
(9) Sarcina probei n ceea ce privete ndeplinirea cerinelor
n materie de informare stabilite n prezentul capitol revine
(s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinent a comerciantului.
coninutului digital cu componentele hardware i software
de care comerciantul are cunotin sau se poate presupune
n mod rezonabil c are cunotin; Articolul 7
Condiii de form pentru contractele negociate n afara
spaiilor comerciale
(t) acolo unde este cazul, posibilitatea i modalitatea de a
recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere i (1) n cazul contractelor negociate n afara spaiului
soluionare a reclamaiilor cruia i se supune comerciantul. comercial, comerciantul transmite informaiile prevzute la
articolul 6 alineatul (1) consumatorului pe suport de hrtie
sau, n cazul n care consumatorul este de acord, pe un alt
suport durabil. Aceste informaii sunt lizibile i redactate ntr-
(2) Alineatul (1) se aplic i contractelor de furnizare a apei, un limbaj simplu i inteligibil.
gazelor sau energiei electrice, atunci cnd acestea nu sunt puse
n vnzare ntr-un volum limitat sau cantitate prestabilit, a
nclzirii centralizate i a coninuturilor digitale care nu sunt (2) Comerciantul furnizeaz consumatorului o copie a
livrate pe un suport material. contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport de
hrtie sau, dac consumatorul este de acord, pe un alt suport
durabil, inclusiv, dac este cazul, confirmarea acordului prealabil
(3) n cazul unei licitaii publice, informaiile menionate la expres al consumatorului n conformitate cu articolul 16 litera
alineatul (1) literele (b), (c) i (d) pot fi nlocuite cu datele (m).
echivalente ale adjudectorului.

(3) n cazul n care consumatorul dorete ca prestarea unor


(4) Informaiile menionate la alineatul (1) literele (h), (i) i (j) servicii sau furnizarea de ap, gaz sau electricitate, atunci cnd
pot fi furnizate utiliznd formularul tipizat de informare cu acestea nu sunt puse n vnzare ntr-un volum limitat sau
privire la retragere prevzut la anexa I partea A. Comerciantul cantitate prestabilit, sau de nclzire centralizat s nceap n
respect cerinele n materie de informare stabilite la alineatul timpul perioadei de retragere prevzute la articolul 9 alineatul
(1) literele (h), (i) i (j) dac a furnizat consumatorului aceste (2), comerciantul solicit consumatorului s formuleze o astfel
instruciuni, corect completate. de cerere expres pe un suport durabil.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/77

(4) n ceea ce privete contractele negociate n afara spaiilor (3) Site-urile comerciale indic clar i lizibil, cel mai trziu la
comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile nceputul procesului de formulare a comenzii, dac se aplic
comerciantului pentru a efectua lucrri de reparaie sau de vreo restricie n ceea ce privete livrarea i care sunt mijloacele
ntreinere, iar comerciantul i consumatorul i ndeplinesc de plat acceptate.
imediat obligaiile contractuale care le revin, iar suma care
trebuie pltit de consumator nu depete 200 EUR:
(4) n cazul n care contractul este ncheiat printr-un mijloc
de comunicare la distan ce permite un spaiu sau un timp
(a) comerciantul furnizeaz consumatorului informaiile limitat pentru afiarea informaiei, comerciantul furnizeaz prin
menionate la articolul 6 alineatul (1) literele (b) i (c) i mijlocul de comunicare respectiv, naintea ncheierii
informaii referitoare la pre sau la maniera de calculare a contractului, cel puin informaiile precontractuale referitoare
preului, mpreun cu o estimare a costului total, pe suport la principalele caracteristici ale bunului sau serviciului, iden
de hrtie sau, dac consumatorul este de acord, pe un alt titatea comerciantului, preul total, dreptul la retragere, durata
suport durabil; comerciantul furnizeaz informaiile contractului i, n cazul contractelor pe durat nedeterminat,
menionate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (h) i (k), modalitile de reziliere a contractului, prevzute la articolul 6
dar poate opta s nu le furnizeze pe suport de hrtie sau pe alineatul (1) literele (a), (b), (e), (h) i (o). Celelalte informaii
un alt suport durabil dac consumatorul i d acordul menionate la articolul 6 alineatul (1) sunt furnizate consuma
expres; torului de comerciant ntr-un mod adecvat, n conformitate cu
alineatul (1) din prezentul articol.

(b) confirmarea contractului furnizat n conformitate cu


alineatul (2) din prezentul articol conine informaiile (5) Fr a aduce atingere alineatului (4), n cazul n care
menionate la articolul 6 alineatul (1); comerciantul i telefoneaz consumatorului n vederea ncheierii
unui contract la distan, comerciantul i declin identitatea la
nceputul conversaiei cu consumatorul i, dac este cazul,
declin identitatea persoanei n numele creia telefoneaz i
Statele membre pot decide s nu aplice prezentul alineat. specific scopul comercial al apelului.

(5) Statele membre nu impun alte condiii suplimentare de (6) n cazul n care urmeaz s se ncheie un contract la
form referitoare la informarea precontractual pentru nde distan prin intermediul telefonului, statele membre pot
plinirea obligaiilor de informare prevzute n prezenta directiv. dispune c comerciantul trebuie s confirme oferta consuma
torului, al crui angajament ncepe doar dup ce a semnat oferta
sau dup ce i-a trimis consimmntul scris. Statele membre
Articolul 8 pot dispune i c aceste confirmri trebuie fcute pe un suport
durabil.
Condiii de form pentru contractele la distan
(1) n cazul contractelor la distan, comerciantul transmite
informaiile prevzute la articolul 6 alineatul (1) sau pune la (7) Comerciantul transmite consumatorului confirmarea
dispoziia consumatorului respectivele informaii ntr-un mod ncheierii contractului, pe un suport durabil, ntr-un termen
adecvat mijlocului de comunicare la distan utilizat, folosind rezonabil din momentul ncheierii contractului la distan i
un limbaj simplu i inteligibil. n msura n care respectiva cel trziu la momentul livrrii bunurilor sau nainte de
informaie este prezentat pe un suport durabil, aceasta este nceperea prestrii serviciului solicitat. Respectiva confirmare
lizibil. include:

(2) Dac un contract la distan care urmeaz s fie ncheiat (a) toate informaiile menionate la articolul 6 alineatul (1), cu
prin mijloace electronice oblig consumatorul s plteasc, excepia cazului n care comerciantul a transmis deja
comerciantul aduce la cunotina consumatorului de o informaiile respective consumatorului, pe un suport
manier clar i foarte vizibil, imediat nainte ca acesta s durabil, naintea ncheierii contractului la distan; i
fac comanda, informaiile prevzute la articolul 6 alineatul
(1) literele (a), (e), (o) i (p).
(b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil
expres al consumatorului i confirmarea n conformitate
Comerciantul se asigur c consumatorul confirm explicit, cu articolul 16 litera (m).
atunci cnd face comanda, c aceast comand implic o
obligaie de a plti. Dac pentru a face comanda este necesar
s se activeze un buton sau o funcie similar, butonul sau (8) n cazul n care consumatorul dorete ca prestarea unor
funcia similar sunt etichetate de o manier lizibil doar cu servicii sau furnizarea de ap, gaz sau electricitate, atunci cnd
meniunea comand ce implic o obligaie de plat sau o acestea nu sunt puse n vnzare ntr-un volum limitat sau
formulare neambigu corespunztoare, care s indice c a face cantitate prestabilit, sau de nclzire centralizat s nceap n
comanda implic obligaia de a plti comerciantului. Dac timpul perioadei de retragere prevzute la articolul 9 alineatul
comerciantul ncalc prezentul paragraf, consumatorul nu are (2), comerciantul solicit consumatorului s fac o cerere
nicio obligaie n temeiul contractului sau al comenzii. expres n acest sens.
L 304/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(9) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziiilor privind retragere. Cu toate acestea, n cazul contractelor negociate n
ncheierea prin mijloace electronice a contractelor i comenzile afara spaiului comercial, statele membre pot menine n vigoare
prin Internet, astfel cum sunt stabilite la articolele 9 i 11 din legislaia naional existent prin care comerciantului i se
Directiva 2000/31/CE. interzice ncasarea plii de la consumator pe o anumit
perioad ulterioar ncheierii contractului.

(10) Statele membre nu impun alte condiii suplimentare de


form referitoare la informarea precontractual pentru nde Articolul 10
plinirea obligaiilor de informare prevzute n prezenta directiv.
Omisiunea informaiilor privind dreptul de retragere
(1) n cazul n care comerciantul nu a transmis consuma
Articolul 9
torului informaiile privind dreptul de retragere conform arti
Dreptul de retragere colului 6 alineatul (1) litera (h), perioada de retragere expir la
12 luni de la sfritul perioadei iniiale de retragere, astfel cum
(1) Cu excepia cazurilor prevzute la articolul 16, consu este stabilit n conformitate cu articolul 9 alineatul (2).
matorul beneficiaz de o perioad de 14 zile pentru a se
retrage dintr-un contract la distan sau dintr-un contract
negociat n afara spaiului comercial, fr a fi nevoit s (2) n cazul n care comerciantul a transmis consumatorului
justifice decizia de retragere i fr a suporta alte costuri dect informaiile prevzute la alineatul (1) din prezentul articol n
cele prevzute la articolul 13 alineatul (2) i la articolul 14. termen de 12 luni de la data menionat la articolul 9 alineatul
(2), perioada de retragere expir n 14 zile de la data la care
consumatorul primete informaiile respective.
(2) Fr a aduce atingere articolului 10, perioada de retragere
menionat la alineatul (1) din prezentul articol expir n termen
de 14 zile de la:
Articolul 11
Exercitarea dreptului de retragere
(a) n cazul contractelor de prestri servicii, ziua care urmeaz
datei de ncheiere a contractului; (1) nainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul
informeaz comerciantul cu privire la decizia sa de retragere din
contract. n acest scop, consumatorul are posibilitatea:
(b) n cazul contractelor de vnzare, ziua n care consumatorul
sau o parte ter alta dect transportatorul i care este
indicat de consumator intr n posesia fizic a bunurilor (a) de a folosi modelul de formular de retragere prevzut n
sau: anexa I partea B; sau

(i) n cazul n care consumatorul comand printr-o singur (b) de a face orice alt declaraie neechivoc n care i exprim
comand bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua decizia de retragere din contract.
n care consumatorul sau o parte ter alta dect trans
portatorul i care este indicat de consumator intr n
posesia fizic a ultimului bun; Statele membre nu stabilesc nicio alt condiie de form apli
cabil modelului de formular de retragere, n afar de cele
prevzute n anexa I partea B.
(ii) n cazul livrrii unui bun care const din mai multe
loturi sau piese, ziua n care consumatorul sau o
parte ter alta dect transportatorul i care este
(2) Consumatorul i-a exercitat dreptul de retragere n
indicat de consumator intr n posesia fizic a
perioada de retragere menionat la articolul 9 alineatul (2) i
ultimului bun sau pies;
la articolul 10 n cazul n care comunicarea cu privire la exer
citarea dreptului de retragere este transmis de ctre consumator
(iii) n cazul contractelor pentru livrarea periodic de bunuri naintea expirrii perioadei respective.
pe o perioad de timp determinat, ziua n care consu
matorul sau o parte ter alta dect transportatorul i
care este indicat de consumator intr n posesia fizic (3) Comerciantul poate, n afara posibilitilor menionate la
a primului bun; alineatul (1), s acorde consumatorului opiunea de a completa
i de a transmite n format electronic, pe site-ul Internet al
comerciantului, fie modelul de formular de retragere prevzut
(c) n cazul contractelor pentru furnizarea de ap, gaz sau elec n anexa I partea B, fie o declaraie neechivoc de orice alt tip.
tricitate, atunci cnd acestea nu prevd vnzarea ntr-un n aceste cazuri, comerciantul comunic consumatorului, fr
volum limitat sau cantitate stabilit, de nclzire centralizat ntrziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a
sau de coninuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport formularului de retragere.
material, data ncheierii contractului.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere


(3) Statele membre nu mpiedic prile contractante s i n conformitate cu dispoziiile din prezentul articol revine
ndeplineasc obligaiile contractuale pe parcursul perioadei de consumatorului.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/79

Articolul 12 suporte acele costuri sau n care comerciantul nu a informat


consumatorul c aceste costuri trebuie suportate de consumator.
Efectele retragerii
Exercitarea dreptului de retragere pune capt obligaiilor prilor
n cazul contractelor negociate n afara spaiilor comerciale, n
contractuale:
cazul crora bunurile au fost livrate la domiciliul consuma
torului la momentul ncheierii contractului, comerciantul preia
bunurile pe cheltuiala sa dac bunurile, prin natura lor, nu pot fi
(a) de a executa contractul la distan sau contractul negociat n
returnate n mod normal prin pot.
afara spaiului comercial; sau

(2) Consumatorul este responsabil doar n ceea ce privete


(b) de a ncheia un contract la distan sau negociat n afara diminuarea valorii bunurilor care rezult din manipularea
spaiului comercial, n cazul n care consumatorul a efectuat bunurilor, altele dect cele necesare pentru determinarea
o comand. naturii, caracteristicilor i funcionrii bunurilor. Indiferent de
situaie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea
valorii bunurilor n cazul n care comerciantul a omis s l
Articolul 13 informeze cu privire la dreptul de retragere n conformitate cu
Obligaiile care revin comerciantului n cazul retragerii articolul 6 alineatul (1) litera (h).

(1) Comerciantul ramburseaz toate sumele pe care le-a


primit drept plat din partea consumatorului, inclusiv, dup (3) Atunci cnd consumatorul i exercit dreptul de retragere
caz, costurile livrrii, fr ntrziere nejustificat i, n orice dup transmiterea cererii n conformitate cu articolul 7 alineatul
caz, nu mai trziu de 14 zile de la data la care este informat (3) sau cu articolul 8 alineatul (8), consumatorul pltete comer
de decizia de retragere din contract a consumatorului n confor ciantului o sum proporional cu ceea ce s-a furnizat pn la
mitate cu articolul 11. momentul n care consumatorul a informat comerciantul cu
privire la exercitarea dreptului de retragere, n raport cu
acoperirea total a contractului. Suma proporional care
Comerciantul ramburseaz sumele menionate la primul trebuie pltit comerciantului de ctre consumator este
paragraf folosind aceleai modaliti de plat ca i cele folosite calculat pe baza preului total convenit n contract. Dac
de consumator pentru tranzacia iniial, cu excepia cazului n preul total este excesiv, suma proporional este calculat pe
care consumatorul a fost de acord cu o alt modalitate de plat vaza valorii de pia a ceea ce s-a furnizat.
i cu condiia ca consumatorul s nu trebuiasc s plteasc
comisioane n urma rambursrii. (4) Consumatorul nu suport costurile pentru:

(2) Fr a aduce atingere alineatului (1), comerciantul nu este (a) prestarea serviciilor sau furnizarea de ap, gaze sau energie
obligat s ramburseze costurile suplimentare n cazul n care electric, atunci cnd acestea nu sunt puse n vnzare ntr-
consumatorul a ales n mod explicit un alt tip de livrare dect un volum limitat sau cantitate prestabilit, sau nclzirea
livrarea standard oferit de comerciant. centralizat furnizat, n totalitate sau parial, n cursul
perioadei de retragere, dac:

(3) Cu excepia cazului n care comerciantul s-a oferit s


recupereze el nsui bunurile, n cazul contractelor de vnzare, (i) comerciantul nu a furnizat informaii n conformitate cu
comerciantul poate amna rambursarea pn la data articolul 6 alineatul (1) litera (h) sau (i); sau
recepionrii bunurilor care au fcut obiectul vnzrii sau
pn la momentul primirii unei dovezi din partea consuma
(ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea s nceap
torului conform creia acesta a trimis bunurile ctre comerciant,
n timpul perioadei de retragere n conformitate cu
lundu-se n considerare data cea mai apropiat.
articolul 7 alineatul (3) i cu articolul 8 alineatul (8); sau

Articolul 14 (b) furnizarea, n totalitate sau parial, de coninut digital care


nu este livrat pe un suport material, dac:
Obligaiile consumatorului n cazul retragerii
(1) Cu excepia cazului n care comerciantul s-a oferit s
recupereze el nsui bunurile, consumatorul returneaz (i) consumatorul nu i-a dat acordul prealabil expres cu
bunurile sau le nmneaz comerciantului sau unei persoane privire la nceperea prestrii nainte de sfritul
autorizate de comerciant s recepioneze bunurile, fr perioadei de 14 zile menionate la articolul 9;
ntrziere nejustificat i n decurs de cel mult 14 zile de la
data la care acesta a comunicat comerciantului decizia sa de (ii) consumatorul nu a confirmat c a luat cunotin de
retragere din contract n conformitate cu articolul 11. faptul c i pierde dreptul de retragere n momentul n
Termenul este respectat dac bunurile sunt trimise napoi de care i d consimmntul; sau
consumator nainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(iii) comerciantul nu a furnizat confirmarea n conformitate


Consumatorul suport doar costurile directe legate de returnarea cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul
bunurilor, cu excepia cazului n care comerciantul accept s (7).
L 304/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(5) Cu excepia celor prevzute la articolul 13 alineatul (2) i livrare nu poate fi efectuat nainte de 30 de zile i a
la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage cror valoare real depinde de fluctuaiile de pe pia pe
rspunderea consumatorului. care comerciantul nu le poate controla;

Articolul 15
(h) contractele n cazul crora consumatorul a solicitat n mod
Efectele exercitrii dreptului de retragere asupra specific comerciantului s se deplaseze la domiciliul su
contractelor auxiliare pentru a efectua lucrri urgente de reparaie sau de
(1) Fr a aduce atingere articolului 15 din Directiva ntreinere. Dac, cu ocazia unei astfel de vizite, comer
2008/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din ciantul presteaz alte servicii n afara celor solicitate n
23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consu mod expres de consumator sau furnizeaz alte bunuri
matori (1), n cazul n care consumatorul exercit dreptul su dect piesele de schimb indispensabile pentru executarea
de retragere din cadrul unui contract la distan sau al unui lucrrilor de ntreinere sau de reparaie, dreptul de
contract negociat n afara spaiului comercial n conformitate retragere se aplic respectivelor servicii sau bunuri supli
cu articolele 9-14 din prezenta directiv, orice contract auxiliar mentare;
este reziliat n mod automat, fr costuri pentru consumator, cu
excepia cazurilor prevzute la articolul 13 alineatul (2) i la
articolul 14 din prezenta directiv. (i) furnizrii de nregistrri audio sau video sigilate sau de
programe informatice sigilate care au fost desigilate dup
livrare;
(2) Statele membre stabilesc norme detaliate privind rezi
lierea unor astfel de contracte.

(j) furnizrii de ziare, periodice i reviste, cu excepia


Articolul 16 contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de
Exceptri de la dreptul de retragere publicaii;

Statele membre nu asigur dreptul de retragere prevzut la


articolele 9-15 n ceea ce privete contractele la distan i
contractele negociate n afara spaiilor comerciale pentru: (k) contracte ncheiate n cadrul unei licitaii publice;

(a) contractele de prestri servicii, dup prestarea complet a


serviciilor, dac executarea a nceput cu acordul prealabil (l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop dect cel
expres al consumatorului i dup ce acesta a confirmat c a rezidenial, transport de mrfuri, nchiriere de maini,
luat cunotin de faptul c i va pierde dreptul la retragere catering sau n legtur cu agrementul, n cazul n care
dup executarea complet a contractului de ctre contractul prevede o dat sau o perioad de executare
comerciant; specific;

(b) furnizarea de bunuri sau servicii al cror pre depinde de


(m) furnizarea de coninut digital care nu este livrat pe un
fluctuaiile de pe piaa financiar pe care comerciantul nu le
suport material, dac prestarea a nceput cu acordul
poate controla i care pot avea loc pe parcursul perioadei
prealabil expres al consumatorului i dup ce acesta a
de retragere;
confirmat c a luat cunotin de faptul c i va pierde
dreptul la retragere.
(c) furnizarea de bunuri confecionate dup specificaiile
prezentate de consumator sau personalizate n mod clar;
CAPITOLUL IV
(d) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora ALTE DREPTURI ALE CONSUMATORILOR
sau a se perima rapid;
Articolul 17
Domeniu de aplicare
(e) furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din
motive de protecie a sntii sau din motive de igien i (1) Articolele 18 i 20 se aplic n cazul contractelor de
care au fost desigilate de consumator; vnzri. Aceste articole nu se aplic contractelor de furnizare
a apei, gazului sau energiei electrice, atunci cnd acestea nu sunt
puse n vnzare ntr-un volum limitat sau ntr-o cantitate pres
(f) furnizarea de bunuri care sunt, dup livrare, potrivit naturii tabilit, i nici contractelor de furnizare a nclzirii centralizate
acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente; i a coninutului digital care nu este livrat pe un suport material.

(g) furnizarea de buturi alcoolice al cror pre a fost convenit


n momentul ncheierii contractului de vnzare, a cror (2) Articolele 19, 21 i 22 se aplic contractelor de vnzare
i de prestri servicii i contractelor de furnizare de ap, gaz,
(1) JO L 133, 22.5.2008, p. 66. electricitate, nclzire centralizat sau coninut digital.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/81

Articolul 18 Articolul 21
Livrare Comunicarea prin telefon
(1) Cu excepia cazului n care prile au convenit altfel cu Statele membre se asigur c, n cazul n care un comerciant
privire la momentul livrrii, comerciantul livreaz bunurile opereaz o linie telefonic n vederea contactrii sale prin
transfernd posesia fizic sau controlul asupra bunurilor ctre telefon cu privire la contractul ncheiat, consumatorul nu este
consumator, fr ntrziere nejustificat i n orice caz n decurs obligat s plteasc, la contactarea comerciantului, mai mult
de cel mult 30 de zile de la ncheierea contractului. dect tariful de baz.

Primul paragraf nu aduce atingere dreptului furnizorilor de


(2) n cazul n care comerciantul nu i-a ndeplinit obligaia servicii de telecomunicaii de a taxa aceste apeluri.
de a livra bunurile n momentul convenit cu consumatorul sau
n termenul stabilit la alineatul (1), consumatorul i solicit s
efectueze livrarea ntr-un termen suplimentar, corespunztor Articolul 22
circumstanelor. n cazul n care comerciantul nu livreaz
bunurile n termenul suplimentar respectiv, consumatorul are Pli suplimentare
dreptul de a rezilia contractul. nainte ca consumatorul s ncheie un contract sau s accepte o
ofert, comerciantul solicit consimmntul explicit din partea
consumatorului cu privire la orice plat suplimentar pe lng
Primul paragraf nu se aplic contractelor de vnzare n cazul n cea asupra creia s-au neles anterior prin care se remunereaz
care comerciantul a refuzat s livreze bunurile sau n cazul n obligaia contractual principal a comerciantului. n cazul n
care livrarea n termenul convenit este esenial avnd n vedere care comerciantul nu a obinut consimmntul expres al consu
toate circumstanele existente la ncheierea contractului sau n matorului, ns l-a dedus utiliznd opiuni incluse n mod
cazul n care consumatorul informeaz comerciantul, nainte de automat pe care consumatorul trebuie s le resping pentru a
ncheierea contractului, c livrarea nainte de sau la o dat evita plata suplimentar, consumatorul poate pretinde
precizat este esenial. n aceste cazuri, dac comerciantul nu rambursarea acestei pli.
livreaz bunurile n momentul convenit cu consumatorul sau n
termenul stabilit la alineatul (1), consumatorul are dreptul de a
rezilia contractul imediat. CAPITOLUL V

DISPOZIII GENERALE

Articolul 23
(3) La rezilierea contractului, comerciantul ramburseaz fr
ntrzieri nejustificate toate sumele pltite n temeiul Asigurarea punerii n aplicare a prezentei directive
contractului.
(1) Statele membre se asigur c exist mijloace adecvate i
eficace pentru a garanta respectarea prezentei directive.

(4) n plus fa de rezilierea contractului n conformitate cu


alineatul (2), consumatorul poate recurge la alte ci de atac (2) Mijloacele menionate la alineatul (1) cuprind dispoziii
prevzute de legislaia naional. care permit unuia sau mai multora dintre urmtoarele
organisme, astfel cum este stabilit de legislaia naional, s
introduc o aciune n faa unei instane judectoreti sau a
organelor administrative competente, n temeiul legislaiei
Articolul 19 naionale, pentru a se asigura aplicarea dispoziiilor de drept
Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plat intern de transpunere a prezentei directive:
Statele membre interzic comercianilor s perceap de la consu
matori comisioane aferente utilizrii unui anumit mijloc de (a) organismele publice sau reprezentanii acestora;
plat care depesc costul suportat de comerciant pentru
utilizarea unor astfel de modaliti de plat.
(b) organizaiile de protecie a consumatorilor care au un
interes legitim n protejarea consumatorilor;
Articolul 20
Transferarea riscului (c) organizaii profesionale care au un interes legitim s
acioneze.
n cazul contractelor n care comerciantul livreaz bunurile ctre
consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor
este transferat consumatorului n momentul n care acesta sau o Articolul 24
parte ter desemnat de acesta, alta dect transportatorul, intr Sanciuni
n posesia fizic a bunurilor. Cu toate acestea, riscul este
transferat consumatorului n momentul livrrii bunurilor ctre (1) Statele membre stabilesc normele privind sanciunile apli
transportator, dac transportatorul a fost nsrcinat de ctre cabile n cazul nclcrii dispoziiilor de drept intern adoptate n
consumator s transporte bunurile, iar aceast opiune nu a temeiul prezentei directive i ntreprind toate msurile necesare
fost oferit de ctre comerciant, fr a aduce atingere drepturilor pentru a asigura punerea n aplicare a acestora. Aceste sanciuni
consumatorului fa de transportator. trebuie s fie eficiente, proporionale i cu efect de descurajare.
L 304/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

(2) Statele membre informeaz Comisia cu privire la aceste (2) Dispoziiile prezentei directive se aplic contractelor
dispoziii pn la 13 decembrie 2013 i o informeaz fr ncheiate dup 13 iunie 2014.
ntrziere cu privire la orice modificare ulterioar a acestora.

Articolul 29
Articolul 25
Cerine de informare
Caracterul imperativ al directivei
(1) n cazul n care un stat membru recurge la una dintre
Dac legea aplicabil contractului este cea a unui stat membru, opiunile normative menionate la articolul 3 alineatul (4),
consumatorii nu pot renuna la drepturile care le sunt conferite articolul 6 alineatul (7), articolul 6 alineatul (8), articolul 7
prin msurile naionale de transpunere a prezentei directive. alineatul (4), articolul 8 alineatul (6) i, respectiv, articolul 9
alineatul (3), acesta informeaz Comisia pn la 13 decembrie
2013 cu privire la acestea i cu privire la orice modificare
Orice clauz contractual prin care se renun sau se restrng n ulterioar a lor.
mod direct sau indirect drepturi afirmate de prezenta directiv
nu este obligatorie pentru consumator.

(2) Comisia se asigur c informaiile menionate la alineatul


(1) sunt uor accesibile consumatorilor i comercianilor, printre
Articolul 26 altele pe un site Internet dedicat.
Informare
Statele membre iau msurile adecvate pentru informarea consu
matorilor i a comercianilor cu privire la dispoziiile legislaiei (3) Comisia transmite celorlalte state membre i Parla
naionale care transpun prezenta directiv i, dup caz, ncu mentului European informaiile menionate la alineatul (1).
rajeaz comercianii i responsabilii de cod, astfel cum sunt Comisia consult prile interesate cu privire la informaiile
definii la articolul 2 litera (g) din Directiva 2005/29/CE, s respective.
informeze consumatorii cu privire la codurile lor de conduit.

Articolul 30
Articolul 27
Rapoartele Comisiei i revizuirea
Vnzare nesolicitat
Pn la 13 decembrie 2016, Comisia transmite Parlamentului
Consumatorul este scutit de obligaia de plat n caz de
European i Consiliului un raport privind aplicarea prezentei
furnizare nesolicitat de bunuri, ap, gaz, electricitate, nclzire
directive. Raportul respectiv include n special o evaluare a
centralizat sau coninut digital sau n caz de prestare nesoli
dispoziiilor prezentei directive cu privire la coninutul digital,
citat de servicii, interzise prin articolul 5 alineatul (5) i prin
inclusiv dreptul la retragere. Dac este cazul, raportul este nsoit
anexa I punctul 29 la Directiva 2005/29/CE. n asemenea
de propuneri legislative pentru a adapta prezenta directiv la
cazuri, absena unui rspuns din partea consumatorului n
evoluiile din domeniul drepturilor consumatorilor.
urma unei astfel de furnizri sau prestri nesolicitate nu
reprezint un consimmnt.

CAPITOLUL VI
Articolul 28
DISPOZIII FINALE
Transpunere
Articolul 31
(1) Statele membre adopt i public, pn la 13 decembrie
2013, actele cu putere de lege i actele administrative necesare Abrogri
pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre Se abrog Directiva 85/577/CEE i Directiva 97/7/CE, astfel cum
comunic de ndat Comisiei, sub form de documente, textul a fost modificat prin Directiva 2002/65/CE a Parlamentului
acestor msuri. Comisia folosete aceste documente pentru European i a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind
ntocmirea raportului menionat la articolul 30. comercializarea la distan a serviciilor financiare de
consum (1) i prin Directivele 2005/29/CE i 2007/64/CE,
ncepnd cu 13 iunie 2014.
Ele aplic aceste msuri de la 13 iunie 2014.

Trimiterile la directivele abrogate se neleg ca trimiteri la


Atunci cnd statele membre adopt msurile respective, acestea prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de
conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o coresponden stabilit n anexa II.
astfel de trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (1) JO L 271, 9.10.2002, p. 16.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/83

Articolul 32 protecia consumatorului dect cele menionate la


articolul 5 alineatele (1)-(3) i la articolul 7 alineatul (1),
Modificarea Directivei 93/13/CEE acesta informeaz Comisia cu privire la acestea i cu privire
n Directiva 93/13/CEE se introduce urmtorul articol: la orice modificare ulterioar a lor.

Articolul 8a
(1) n cazul n care un stat membru adopt dispoziii n (2) Comisia se asigur c informaiile menionate la
conformitate cu articolul 8, acesta informeaz Comisia n alineatul (1) sunt uor accesibile consumatorilor i
legtur cu aceasta, precum i n legtur cu orice modificare comercianilor, printre altele pe un site Internet dedicat.
ulterioar, n special n cazul n care respectivele dispoziii:

extind testarea caracterului abuziv la clauzele contractuale (3) Comisia transmite celorlalte state membre i Parla
negociate individual sau la caracterul adecvat al preului mentului European informaiile menionate la alineatul (1).
sau remuneraiei; sau Comisia consult prile interesate cu privire la informaiile
respective.

conin liste de termeni contractuali care vor fi considerai


neechitabili.
Articolul 34
Intrarea n vigoare
(2) Comisia se asigur c informaiile menionate la
alineatul (1) sunt uor accesibile consumatorilor i Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
comercianilor, printre altele pe un site Internet dedicat. publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Comisia transmite celorlalte state membre i Parla


mentului European informaiile menionate la alineatul (1). Articolul 35
Comisia consult prile interesate cu privire la informaiile Destinatari
respective.
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Articolul 33
Modificarea Directivei 1999/44/CE Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2011.
n Directiva 1999/44/CE se introduce urmtorul articol:

Articolul 8a
Cerine privind raportarea Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preedintele Preedintele
(1) n cazul n care, n conformitate cu articolul 8 alineatul
(2), un stat membru adopt dispoziii mai stricte privind J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ
L 304/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA I

Informaii privind exercitarea dreptului de retragere

A. Model de instruciuni privind retragerea


Dreptul de retragere
Avei dreptul de a v retrage din prezentul contract, fr a preciza motivele, n termen de 14 zile.

Perioada de retragere expir dup 14 zile ncepnd de la ziua 1 .

Pentru a v exercita dreptul de retragere, trebuie s ne informai 2 cu privire la decizia dumneavoastr de a v retrage din
prezentul contract utiliznd o declaraie neechivoc (de exemplu, o scrisoare trimis prin pot, fax sau e-mail). n acest
scop, putei folosi modelul de retragere alturat; folosirea lui nu este ns obligatorie. 3

Pentru a respecta termenul-limit de retragere, este suficient s trimitei comunicarea privind exercitarea dreptului de
retragere nainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinele retragerii
Dac v retragei, vom rambursa orice sum pe care am primit-o de la dumneavoastr, inclusiv costurile livrrii (cu
excepia costurilor suplimentare determinate de faptul c ai ales alt modalitate de livrare dect cel mai ieftin tip de
livrare standard oferit de noi), fr ntrzieri nejustificate i, n orice caz, nu mai trziu de 14 zile de la data la care suntem
informai cu privire la decizia dumneavoastr de a v retrage din prezentul contract. Vom efectua aceast rambursare
folosind aceeai modalitate de plat ca i cea folosit pentru tranzacia iniial, cu excepia cazului n care v-ai exprimat
acordul expres pentru o alt modalitate de rambursare; n orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei
astfel de rambursri. 4

Instruciuni de completare:

1. Introducei urmtoarele formulri ntre ghilimele:

(a) n cazul unui contract de prestri servicii sau a unui contract pentru furnizarea de ap, gaz, electricitate, atunci
cnd acestea nu prevd vnzarea ntr-un volum limitat sau cantitate stabilit, de nclzire centralizat sau
coninuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material: ncheierii contractului.;

(b) n cazul unui contract de vnzare: la care intrai dumneavoastr sau o parte ter, alta dect transportatorul,
indicat de dumneavoastr, n posesia fizic a bunurilor.;

(c) n cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singur comand i livrate
separat: la care intrai dumneavoastr sau o parte ter, alta dect transportatorul, indicat de dumneavoastr, n
posesia fizic a ultimului bun.

(d) n cazul unui contract privind livrarea unui bun constnd din mai multe loturi sau pri: la care intrai
dumneavoastr sau o parte ter, alta dect transportatorul, indicat de dumneavoastr, n posesia fizic a
ultimului lot sau a ultimei piese.;

(e) n cazul unui contract pentru livrarea periodic de bunuri pe o perioad de timp determinat: la care intrai,
dumneavoastr sau o parte ter alta dect transportatorul indicat de dumneavoastr, n posesia fizic a primului
bun.

2. Introducei numele dumneavoastr, adresa dumneavoastr fizic i, dac este cazul, numrul dumneavoastr de
telefon, numrul de fax i adresa de e-mail.

3. Dac pe site-ul dumneavoastr de Internet oferii consumatorului opiunea de a completa i transmite electronic
informaiile privind retragerea sa din contract, introducei urmtoarele: De asemenea, putei completa i transmite
electronic de pe site-ul nostru [introducei adresa de Internet] formularul standard de retragere sau orice alt declaraie
neechivoc. Dac folosii aceast opiune, v vom transmite fr ntrziere, pe un suport durabil (de exemplu prin
e-mail), confirmarea de primire a cererii de retragere.

4. n cazul contractelor de vnzri n care nu v-ai oferit s recuperai bunurile n caz de retragere, introducei
urmtoarele: Putem amna rambursarea pn la data la care primim napoi bunurile sau pn la momentul la
care ne-ai furnizat dovada c ai trimis napoi bunurile, fiind valabil data cea mai apropiat.
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/85

5. n cazul n care consumatorul a recepionat bunuri n legtur cu contractul, introducei urmtoarele:

(a) introducei:

Vom recupera bunurile.; sau

Expediai bunurile sau nmnai-le direct nou sau [se introduce numele i, dac este cazul, adresa fizic a
persoanei autorizate de dumneavoastr s primeasc bunurile], fr ntrzieri nejustificate i n orice caz n
decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ai comunicat retragerea. Termenul este respectat dac
bunurile sunt trimise napoi nainte de expirarea perioadei de 14 zile.;

(b) introducei:

Vom suporta costul returnrii bunurilor.;

Va trebui s suportai costul direct al returnrii bunurilor.;

Dac, ntr-un contract la distan, nu v oferii s suportai costul returnrii bunurilor, iar bunurile, prin
natura lor, n mod normal nu pot fi returnate prin pot: Va trebui s suportai costul direct al returnrii
bunurilor, EUR [introducei cuantumul].; sau, dac costul returnrii bunurilor nu poate fi calculat cu
anticipaie n mod rezonabil: Va trebui s suportai costul direct al returnrii bunurilor. Costul aproximativ
este estimat la maximum EUR [introducei cuantumul].; sau

Dac, n cazul contractelor negociate n afara spaiilor comerciale, bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate
n mod normal prin pot i au fost livrate la domiciliul consumatorului n momentul ncheierii contractului:
Vom recupera bunurile i vom suporta costurile aferente.; i

(c) introducei: Suntei responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezult din manipulri altele dect
cele necesare pentru determinarea naturii, calitilor i funcionrii bunurilor.

6. n cazul unui contract de prestri servicii sau privind furnizarea de ap, gaz sau electricitate, atunci cnd acestea nu
prevd vnzarea ntr-un volum limitat sau ntr-o cantitate stabilit, sau de nclzire centralizat, introducei urm
toarele: Dac ai solicitat nceperea prestrii serviciilor sau a furnizrii de ap/gaz/electricitate/nclzire centralizat
[tiai meniunile inutile] n perioada de retragere, ne datorai o sum proporional cu serviciile furnizate pn n
momentul n care ne-ai comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, n raport cu acoperirea
total a contractului.

B. Model de formular de retragere


(prezentul formular se trimite napoi completat doar dac dorii s v retragei din contract)
Ctre [aici se introduce numele, adresa fizic i, dac este cazul, numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail
a comerciantului]:

V informez/v informm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastr (*) din contractul referitor la vnzarea
urmtoarelor bunuri (*)/prestarea urmtoarelor servicii (*)

Comandate la data (*)/primite la data (*)

Numele consumatorului (consumatorilor)

Adresa consumatorului (consumatorilor)

Semntura consumatorului (consumatorilor) (doar n cazul n care acest formular este notificat pe hrtie)

Data

(*) A se elimina meniunea inutil, dup caz.


L 304/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

ANEXA II

Tabel de coresponden

Directiva 85/577/CEE Directiva 1997/7/CE Prezenta directiv

Articolul 1 Articolul 3 coroborat cu articolul 2


punctele 8 i 9 i articolul 16 litera (h)

Articolul 1 Articolul 1 coroborat cu articolul 2


punctul 7

Articolul 2 Articolul 2 punctele 1 i 2

Articolul 2 punctul 1 Articolul 2 punctul 7

Articolul 2 punctul 2 Articolul 2 punctul 1

Articolul 2 punctul 3 Articolul 2 punctul 2

Articolul 2 punctul 4 prima tez Articolul 2 punctul 7

Articolul 2 punctul 4 a doua tez

Articolul 2 punctul 5

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) Articolul 3 alineatul (3) literele (e) i (f)

Articolul 3 alineatul (2) litera (b) Articolul 3 alineatul (3) litera (j)

Articolul 3 alineatul (2) litera (c)

Articolul 3 alineatul (2) litera (d) Articolul 3 alineatul (3) litera (d)

Articolul 3 alineatul (2) litera (e) Articolul 3 alineatul (3) litera (d)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) prima liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (d)

Articolul 3 alineatul (1) a doua liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (l)

Articolul 3 alineatul (1) a treia liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (m)

Articolul 3 alineatul (1) a patra liniu Articolul 3 alineatul (3) literele (e) i (f)

Articolul 3 alineatul (1) a cincea Articolul 6 alineatul (3) i articolul 16


liniu litera (k) coroborat cu articolul 2
punctul 13

Articolul 3 alineatul (2) prima liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (j)

Articolul 3 alineatul (2) a doua liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (f)
(pentru nchirierea de locuine n
scopuri rezideniale), litera (g) (pentru
pachetele de servicii pentru cltorii),
litera (h) (pentru dreptul de folosin
a bunurilor pe durat limitat), litera
(k) (pentru transportul de pasageri cu
unele excepii) i articolul 16 litera (l)
(exceptri de la dreptul de retragere)

Articolul 4 prima tez Articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c)


i (h) i articolul 7 alineatele (1) i (2)

Articolul 4 a doua tez Articolul 6 alineatul (1) litera (a) i


articolul 7 alineatul (1)

Articolul 4 a treia tez Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 4 a patra tez Articolul 10

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) literele (b) i
(c)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) Articolul 6 alineatul (1) litera (a)
22.11.2011 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304/87

Directiva 85/577/CEE Directiva 1997/7/CE Prezenta directiv

Articolul 4 alineatul (1) litera (c) Articolul 6 alineatul (1) litera (e)
Articolul 4 alineatul (1) litera (d) Articolul 6 alineatul (1) litera (e)
Articolul 4 alineatul (1) litera (e) Articolul 6 alineatul (1) litera (g)
Articolul 4 alineatul (1) litera (f) Articolul 6 alineatul (1) litera (h)
Articolul 4 alineatul (1) litera (g) Articolul 6 alineatul (1) litera (f)
Articolul 4 alineatul (1) litera (h)
Articolul 4 alineatul (1) litera (i) Articolul 6 alineatul (1) literele (o) i
(p)
Articolul 4 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (1) coroborat cu
articolul 8 alineatele (1), (2) i (4)
Articolul 4 alineatul (3) Articolul 8 alineatul (5)
Articolul 5 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (7)
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (3) litera (m)
Articolul 6 alineatul (1) Articolul 9 alineatele (1) i (2),
articolul 10, articolul 13 alineatul (2),
articolul 14
Articolul 6 alineatul (2) Articolul 13 i articolul 14 alineatul (1)
al doilea i al treilea paragraf
Articolul 6 alineatul (3) prima liniu Articolul 16 litera (a)
Articolul 6 alineatul (3) a doua liniu Articolul 16 litera (b)
Articolul 6 alineatul (3) a treia liniu Articolul 16 literele (c) i (d)
Articolul 6 alineatul (3) a patra liniu Articolul 16 litera (i)
Articolul 6 alineatul (3) a cincea Articolul 16 litera (j)
liniu
Articolul 6 alineatul (3) a asea liniu Articolul 3 alineatul (3) litera (c)
Articolul 6 alineatul (4) Articolul 15
Articolul 7 alineatul (1) Articolul 18 alineatul (1) (pentru
contractele de vnzare)
Articolul 7 alineatul (2) Articolul 18 alineatele (2), (3) i (4)
Articolul 7 alineatul (3)
Articolul 8
Articolul 9 Articolul 27
Articolul 10
(dar a se vedea articolul 13 din
Directiva 2002/58/CE)
Articolul 11 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (2) Articolul 23 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (3) litera (a) Articolul 6 alineatul (9) pentru sarcina
probei privind informaiile precon
tractuale; pentru restul:
Articolul 11 alineatul (3) litera (b) Articolul 24 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (4)
Articolul 12 alineatul (1) Articolul 25
Articolul 12 alineatul (2)
Articolul 13 Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 14 Articolul 4
L 304/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 22.11.2011

Directiva 85/577/CEE Directiva 1997/7/CE Prezenta directiv

Articolul 15 alineatul (1) Articolul 28 alineatul (1)


Articolul 15 alineatul (2) Articolul 28 alineatul (1)
Articolul 15 alineatul (3) Articolul 28 alineatul (1)
Articolul 15 alineatul (4) Articolul 30
Articolul 16 Articolul 26
Articolul 17
Articolul 18 Articolul 34
Articolul 19 Articolul 35
Articolul 5 alineatul (1) Articolele 9 i 11
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 12
Articolul 6 Articolul 25
Articolul 7 Articolele 13, 14 i 15
Articolul 8 Articolul 4

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului


European i al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind
A se interpreta ca trimitere la
cooperarea dintre autoritile naionale nsrcinate s asigure
aplicarea legislaiei n materie de protecie a consumatorului (1)

Punctele 2 i 11 Prezenta directiv


(1) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
Preul abonamentelor n 2011
(fr TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simpl)

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tiprit 22 de limbi oficiale ale UE 1 100 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tiprit + DVD, ediie 22 de limbi oficiale ale UE 1 200 EUR pe an
anual

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tiprit 22 de limbi oficiale ale UE 770 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediie lunar (cumulat) 22 de limbi oficiale ale UE 400 EUR pe an

Supliment la Jurnalul Oficial (seria S Anunuri de achiziii publice), Multilingv: 23 de limbi 300 EUR pe an
DVD, ediie sptmnal oficiale ale UE

Jurnalul Oficial al UE, seria C Anunuri de concurs Limb (limbi) n funcie de 50 EUR pe an
concurs

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare n limbile oficiale ale Uniunii Europene, este
disponibil n 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaie) i C (Comunicri i informri).
Pentru fiecare versiune lingvistic se ncheie un abonament separat.
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial L 156
din 18 iunie 2005, care prevede c, temporar, instituiile Uniunii Europene nu au obligaia de a redacta toate
actele n irlandez i nici de a le publica n aceast limb, Jurnalele Oficiale publicate n limba irlandez se
comercializeaz separat.
Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S Anunuri de achiziii publice) cuprinde toate cele 23 de
versiuni lingvistice oficiale ntr-un singur DVD multilingv.
La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene confer dreptul de a primi diverse anexe ale
Jurnalului Oficial. Abonailor li se semnaleaz apariia anexelor printr-un aviz ctre cititori inclus n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Distribuire i abonamente

Abonamente la diverse periodice destinate vnzrii, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
pot fi contractate prin ageniile noastre de vnzri.
Lista ageniilor de vnzri este disponibil la adresa:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) ofer acces direct i gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest
site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaiei, a
jurisprudenei i a actelor pregtitoare ale legislaiei.

Pentru mai multe informaii despre Uniunea European, consultai: http://europa.eu

RO