Sunteți pe pagina 1din 2

IX.03.

NORMATIVE SI INSTRUCTIUNI
In cazul lucrarilor de arhitectura intocmite la faza DTAC cat si detaliile (faza D.E.) care se vor elabora ulterior
obtinerii autorizatiei de construire se fac in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare. Astfel pentru specialitatea
ARHITECTURA au fost urmarite prevederile din:
L184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect, republicata.
L114/1996 legea locuintei.
L153/2011privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, modificata cu L146/2013.
Codul civil si codul de procedura civila actualizat.
L50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
L350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completariel ulterioare, republicata.
HG 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
MDRL 839/2009 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L50/1991.
Ordinul 1867/2010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a L50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin OMDRL 839/2009.
L10/1995 - privind calitatea in constructii republicata 2015.
HG 925/1995 - privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a expertizei lucrarilor si a
constructiilor.
HG 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
L137/1995 - privind protectia mediului.
L481/2004 - privind protectia civila republicata 2008.
HG 448/2002 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si instalatii care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si
stingerea incendiilor.
HCGMB 66/2006 privind aprobarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari.
OMDRAP 2422/2013 lista cu indicativele de referrinta ale standardelor romanesti care transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor in constructii.
Standarde romane in domeniul constructiilor elaborate ca versiune nationala a standardelor europene lista actualizata la
01.01.2016.
Lista reglemetari tehnice in constructii in vigoare la 01.01.2016
C 83-1975 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii.
GP 089-2003 ghid privind proiectarea scarilor si rampelor la cladiri.
NP 063-2002 normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii.
C 47-1986 instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii.
C 16-1994 normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.
NP 068-2002 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.
P 118-1999 normativ de siguranta la foc.
MP 008-2000 manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P118-1999.
NP 014-1996 normativ de proiectare si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri, inclusiv instalatii.
C 125-2013 normativ privind acustica in constructii si zone urbane.
C 107/0-2002 normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolare termica la cladiri.
C 107-2005 normativ privind calculul termotehnic a elementelor de constructie ale cladirilor.
C 142-1985 normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii.
NP 040-2002 normativ proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.
NP 064-2002 ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructie hidroizolate cu membrane bituminoase si
polimerice.
GP 114-2006 ghid privind proiectarea, executia si exploatatrea hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS.
GP 037-1998 normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile.
GE 030-2014 ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructii aparente (lemn, beton, caramida, piatra
naturala si artificiala).
NP 061-2002 normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri.
P 96-2015 ghid pentru proiectarea si executia instalatiilor de canalizare a apelor meteorice din cladiri civile, social-culturale si industriale.
CR 6-2006, CR 6-2006 completare si CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
NE 036-2014 cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie.
C 14-1982 normativ pentru folosirea mici din beton cu agregate usoare la lucarrile de zidarie.
CR 0-2012 completare Cod de proiectare.Bazele proiectarii constructiilor.
P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica Partea IPrevederi de proiectare pentru cladiri.
C 169-1998 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.
C 17-1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.
GP 120-2013 Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi si existente.
NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri.
GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit.
NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri.
GE 058-2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, comasare.
I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de
productie.
I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena.
GP 074-2002 Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retelele de canalizare.
NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare, utilizand conducte din mase plastice.
I 9-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor.
I 42-1985 Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde
de consum.
GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit.
GP 051-2000 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici.
GP 067-2002 Ghid privind determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire.
I 5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.
ST 050-2006 Specificatie tehnica privind utilizarea adezivilor polimerici in constructii.
GP 121-2013 Ghid de proiectare, executie privind protectia impotriva coroziunii.
ST 049-2014 Specificatie tehnica privind protectia elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi. Cerinte, criterii de
performanta si masuri de prevenire si combatere.
P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cladirilor de locuit, social-culturale, de turism si administrative.
I 46-1993 Instructiuni privind proiectarea executarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de televiziune prin cablu.
NP 057-2002 Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte (indicativ NP 016-96).
NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit.
C 56-1985 Normativ pentru verificarae calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor.
NP 008-1997 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de
iarna-vara.
GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform L10/1995 privind calitatea in constructii, pentru
instalatii de ventilare-climatizare.
GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform L10/1995 privind calitatea in constructii, pentru
instalatiile electrice din cladiri.
GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform L10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii
sanitare din cladiri.
NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de
L10/1995.
ST 051-2013 Specificatie tehnica privind produse pentru constructii. Caracteristici esentiale, niveluri si clase de performanta
MC 001/1-2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea I-Anvelopa cladirii.
MC 001/2-2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea II Performanta energetica a instalatiilor din
cladiri.
MC 001/3-2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor. Partea III Auditul si certificatul de performanta al
cladirii.
MC 001/6-2013 Parametrii climatici necesari determinarii performantei energetice a cladirilor noi si existente, dimensionarii instalatiilor
de climatizare a cladirilor si dimensionarii higrotermice a elementelor de anvelopa ale cladirilor. Partea a VI-a.
GEX 011-2015 Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de ventilare/climatizare in cladiri.
GEX 013-2015 Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente.
GEX 012-2015 Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/proiectare in cladiri.
C 58-1996 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in
constructii.
P 100-1/2006 si P100-1/2006 completare Cod de proiectare seismicaPartea IPrevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-
1/2006.
Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor.
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.
Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor
In proiect nu s-au folosit materiale sau tehnologii neomologate.
Cele prezentate mai sus se pot completa cu prevederile si instructiunile tehnice incluse in caietele de
sarcini/manualele/normele de executie puse la dispozitia proiectantului/beneficiarului de catre producatorii de materiale
noi/de import doar in conditiile in care acestia au omologarea/agrementul tehnic obtinut in conformitate cu legislatia in
vigoare in domeniu.