Sunteți pe pagina 1din 2
CIMENT FIȘA TEHNICĂ Liant hidraulic rutier Tipul liantului Liant hidraulic rutier cu întărire rapidă HRB

CIMENT

FIȘA TEHNICĂ

Liant hidraulic rutier

Tipul liantului

Liant hidraulic rutier cu întărire rapidă HRB E4.

Domenii de utilizare

Conform SR EN 13282-1/2013 și testelor din cadrul laboratorului CCF București. Se recomandă la tratarea solurilor (pământurilor stabilizate) și la producerea balastului stabilizat folosind dozaje reduse de liant pentru aceleași performanțe prescrise.

Aplicații

Autostrăzi, piste aero-portuare, drumuri de clasă tehnică l-IV, platforme, parcări.

Tratarea / stabilizarea pământurilor

n

Îmbunătățirea capacității portante a solurilor coezive și necoezive.

n

Stabilizarea solurilor argiloase, predispuse la umflare sau contracții.

n

Stabilizarea solurilor sensibile la umezire sau cu tendințe de alunecare.

n

Stabilizarea și consolidarea terenului de fundare.

n

Creșterea rezistenței straturilor de formă din alcătuirea sistemelor rutiere.

Balast stabilizat

n Execuția straturilor de fundații și a straturilor de bază din alcătuirea

sistemelor rutiere.

n

Execuția îmbrăcăminților bituminoase prin tehnologia de reciclare la rece.

n

Realizarea îmbrăcăminților rutiere pentru drumurile de clasă tehnică IV-V.

ROADMIX ®

n

Lărgirea și/sau consolidarea fundațiilor.

n

Execuția platformelor și a parcărilor.

n

Consolidarea benzilor de staționare, a benzilor

de încadrare și a acostamentelor.

și a parcărilor. n Consolidarea benzilor de staționare, a benzilor de încadrare și a acostamentelor.

Termen de valabilitate

60 de zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare specificate în normele în vigoare.

Livrare

Vrac livrat cu mijloace de transport auto.

Recomandări la punerea în operă

n Se recomandă determinarea procentului optim de Roadmix ® în funcție de

rezultatele testelor preliminare efectuate în laboratoare autorizate sau prin efectuarea de sectoare experimentale in situ.

n Compactarea straturilor rutiere stabilizate cu Roadmix ® se efectuează în

maxim 2h de la începerea prizei.

Locații de producere și stocare

BT MM S M SV BN IS SJ NT BH CJ MS V S HR
BT
MM
S M
SV
BN
IS
SJ
NT
BH
CJ
MS
V S
HR
BC
AR
AB
CV GL
SB
VN
TM
BV
HD
Uzina Hoghiz
VL
CS
AG
GJ
DB
PH BZ
BR
TL
IL
IF
MH
CL
OT
DJ
GR CT
TR

Uzina Medgidia

n Protecția împotriva evaporării rapide a apei prin aplicarea unei pelicule de

impermeabilizare (emulsie bituminoasă).

     

Procent de

 

Produs

Clasa de

rezistență

Aplicații

liant

recomandat

Utilizare

   

Balast stabilizat

 

Pământuri necorozive

ROADMIX ®

E4

Pământ stabilizat

≥2% - ≤ 6%*

Argile prăfoase, nisipoase, prafuri, nisipuri

*Procentul de liant se va determina în urma testelor în laboratoare autorizate sau prin efectuarea de sectoare experimentale in situ.

Asistență tehnică

CRH România acordă asistență la cerere pentru efectuarea testelor necesare, inclusiv teste direct in situ.

Standard

SR EN 13282-1/2013: lianți hidraulici rutieri. Compozitie, specificații și criterii de conformitate.

Caracteristici liant

Caracteristici

Valoare

Conform

Compoziție

Clincher Portland (%)

min. 65

SR EN 13282

Adaosuri (%)

max. 35

SR EN 13282

Caracteristici

     

chimice

Conținut de sulfați (sub formă SO 3 %)

max. 4%

SR EN 196-2

CRH România

Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 2,

Telefon:

+40 21 3 07 52 00

office.romania@ro.crh.com

Cod 011857, Sector 1 - București

Fax:

+40 21 3 12 09 45

www.crhromania.com