Sunteți pe pagina 1din 156

GRACE GOODWIN

Cnd
dragostea
\nflore[te
din nou
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU.

ALCRIS
Capitolul 1

Serena se ridic` \ncet de la biroul la care lucrase


toat` ziua [i, \ncruntndu-se, se \ndrept` spre
fereastra de unde putea s` vad` apele Tamisei
curgnd lini[tite la vale. Recurgea la contemplarea
Tamisei ori de cte ori sim]ea c` se afl` \n pragul
unei desc`rc`ri nervoase. Avusese \nc` o dat` ocazia
s` constate c` sora ei, Danielle, nu-i f`cuse dect
probleme de cnd se n`scuse.
Serena era o fat` cu un ten ca o petal` de
orhidee, cu ochi alba[tri, expresivi, [i gura frumos
conturat`, cu pome]ii proeminen]i, gtul lung.
Frumuse]ea ei nu fusese afectat` nici de trecerea
timpului nici de problemele cu care se confruntase
de cnd se c`s`torise. De data asta, \n privirea ei se
putea citi mult` \ngrijorare iar fata \[i mu[ca buzele,

5
cu ochii a]inti]i spre malurile Tamisei. V`zuse
aceast` priveli[te de mii de ori, dar nu se putea
s`tura privind-o. Constituise un fel de consolare
pentru ea, \nc` de acum zece ani cnd venise aici s`
lucreze pentru Walter Tunnicliffe, ultimul descen-
dent al unei familii de negustori [i importatori de
vinuri. Situat pe malul Tamisei, \ntre dou` poduri,
vechiul depozit de vinuri nu se schimbase mult \n
ultima sut` de ani. Se schimbaser`, poate, doar
c`rucioarele pe care se transportau cutiile cu sticle
de vin. Pere]ii depozitului erau foarte \nal]i, din
pardoseal` lipseau c`r`mizi, rafturile erau [tirbite pe
alocuri; da, totul ar`ta cam la fel ca \n ziua \n care
tn`ra Serena Weston \ncepuse s` munceasc`, pe
cnd avea doar [aisprezece ani. {i o f`cuse cu mult`
seriozitate, ajungnd s` fie asistenta lui Walter. La
acest gnd, figura ei se mai \mblnzi. Bun`tatea,
corectitudinea, aten]ia, pe care i le ar`tase [efului ei,
\i fuseser` \ntoarse \nzecit. Nec`s`torit [i f`r` copii,
Walter Tunnicliffe o iubea pe fata aceea cu \nf`]i[are
fragil`, ca pe fiica lui. De[i \[i f`ceau multe confi-
den]e, el nu-i spusese niciodat` de ce nu se
c`s`torise [i Serena suspectnd o problem`
dureroas`, nu-l \ntrebase. |i era de ajuns c` putea

6
apela la el pentru orice. {i slav` Domnului, avusese
destule probleme, la care \i fugeau mereu gndurile.
Cu un oftat, ea se \ntoarse de la fereastr` [i puse
ibricul pe foc, s`-[i fac` o cafea. Tocmai atunci intr`
[i Walter, iar u[a scr]i ca de obicei.
Serena, te caut` cineva. {i, din zmbetul cald
care-i lumin` fa]a rotund`, ea intui despre cine era
vorba. Walter \l agrea pe acel tn`r, pu]in cam plin,
cu o claie de p`r greu de controlat, care se afla
chiar \n spatele lui.
Matthew, te-ai \ntors! Figura fetei se lumin` de
bucurie. Se apropie de el [i-l s`rut` pe obraz. Scoate-]i
haina, tocmai am f`cut cafeaua. Serena \ncepu s` se
agite, iar Walter \i privea pe amndoi cu ochii lumi-
na]i de o bucurie l`untric`.
V` las s` vorbi]i, dar voi reveni s` discut`m
despre comanda aceea de Chianti, Serena.
F`r` a-[i lua privirea de la Matthew, ea \ncuviin]`:
Bine, Walter, te a[tept.
Trecuser` trei s`pt`mni de cnd Matthew plecase cu
afaceri la Edinburgh [i ea-i dusese dorul. Cnd r`maser`
singuri, el \ntinse bra]ele, o trase spre el [i o s`rut`.
Ce greu a trecut timpul, Serena... Matthew o
privi cu dragoste. O dorise att de mult de[i realiza

7
c` nu erau mai apropia]i acum dect la \nceputul
rela]iei lor. Serena \i \ntinse o cea[c` de cafea, \[i lu` [i
ea una, apoi, a[ezndu-se pe sofa, \i f`cu loc [i lui al`turi.
Cum a fost?
Matthew, avocat de profesie, fusese ocupat cu
afacerile unuia dintre clien]ii s`i.
N-a fost prea r`u. Dar ]i-am dus dorul [i abia a[tep-
tam s` m` \ntorc, Serena. Tu ce faci? Ce face Nicky?
Serena nu-i r`spunse imediat, iar cnd o f`cu,
ochii \i erau umbri]i de \ngrijorare.
Eu sunt bine, la fel [i Nicky, care cre[te v`znd
cu ochii.
M` bucur s` aud asta, spuse el, iar Serena [tiu
c` \n adncul sufletului lui nu-i f`cea prea mare
pl`cere c` ea avea un fiu de [apte ani. C`ci Matthew
va avea \n curnd patruzeci de ani, [i poate se sim]ea
prea b`trn pentru a cre[te copilul altuia. Oricum,
mama lui \i repeta mereu asta.
V`d c` e[ti pu]in \ngrijorat`, sau mi se pare?
Vrei s` discut`m despre asta?
Fata d`du din cap, iar frumosul ei p`r blond se
risipi \n cascad`, acoperindu-i umerii.
Vino disear` pe la mine, Matthew, m` bucur c`
te-ai \ntors. Serena se ridic` [i-l s`rut` pe obraz.

8
Matthew o privi lung, cu ochii lui c`prui care
\nc`lzeau o figur` destul de comun`. Serena \l
\ndr`gea dar nu era sigur` c` l-ar fi luat de b`rbat,
\n cazul \n care ar fi fost liber`. Nu uita nici un
moment c` asta era dorin]a lui, dar....
|l \nso]i pn` la u[`.
Ne vedem mai trziu, Matthew.
|[i lu` \n fug` caietul de \nsemn`ri [i porni pe
sc`rile cam uzate care duceau la primul nivel al
cl`dirii. Se gr`bi spre biroul lui Walter ale c`rui
ferestre mici, z`brelite, d`deau spre strad`, iar
u[a de la intrare avea un grilaj solid pentru sigu-
ran]`. Acolo \l g`si pe Walter c`ruia lumina
neonului \i punea \n eviden]` cele cteva fire de
p`r care-i mai r`m`seser` ici [i colo pe chelie.
Biroul lui, ca [i \nc`perea dedicat` degust`rilor,
avea pere]ii \mbr`ca]i \n panel, a c`rui uzur`
v`dea trecerea a aproape o sut` de ani. Pe pere]i
se aflau rafturi cu mostre din toate tipurile de
vinuri, lichioruri, [ampanii, precum [i cupe pen-
tru degustare.
Voiai s`-mi spui ceva anume, Walter?
B`rbatul \[i \ndrept` umerii cu o grimas` [i-[i
trecu o mn` prin p`r.

9
Factura asta este gre[it`, draga mea. Scrie c`
este pentru Chianti Classico...
Dar asta am comandat de la ei, \i r`spunse fata,
recunoscnd [tampila de pe factur`.
Poate, dar au trimis altceva. Sticlele nu au sem-
nul acela negru cu care ne-am obi[nuit, insist` el.
Deci nu e Classico?
Este preparat dup` aceea[i re]et`, dar nu e
Classico. Nu-]i face probleme, draga mea, ad`ug` el
precipitat, o s`-l p`str`m totu[i. Nu voiam dect s` le
trimi]i un fax prin care s`-i aten]ion`m, da?
N-au prea f`cut gre[eli pn` acum, se mir`
Serena. Oare fusese gre[eala ei? Numai Dumnezeu
[tie cte probleme avusese \n ultimul timp. Dac` [i
Walter gndea la fel? Dar vocea lui cald` [i zmbetul
binevoitor o f`cur` s` renun]e la asprimea cu care \[i
judeca propria-i activitate.
Se \ntoarse la biroul ei dar \i era destul de greu
s`-[i reia munca [i aproape fu recunosc`toare tele-
fonului care sun` ascu]it. Asta pn` cnd cineva \i
spuse:
Mul]umesc mult, doamn` Ercoli...
Doamna Ercoli! Cteodat` ura fiecare liter` a
acestui nume. Ar fi vrut s` nu-l fi auzit niciodat` [i

10
mai ales s` nu-l fi purtat [i acum. |[i prinse b`rbia \n
palme [i \[i aminti... Totul \ncepuse chiar la acest
birou...
Pot s`-l v`d pe domnul Tunnicliffe,
domni[oar`?
Era o zi de var` foarte c`lduroas`, o zi \n care cel
mai pl`cut era s` po]i visa pe malul rului al`turi de
un tn`r cu chip pl`cut, ca acela care o urm`rea
acum cu ochi plini de admira]ie. Peste trei
s`pt`mni, Serena \mplinea optsprezece ani.
Domnul...? A, da, desigur, domnul Tunnicliffe,
zise ea adunndu-[i gndurile [i privindu-l pe cel
care rostise vorbele, cu ochi plini de speran]`.
Oricine putea s` vad` c` era un str`in, spaniol sau
poate italian. Avea p`rul negru, ochii la fel, cu gene
incredibil de lungi. Ce p`cat c` un b`rbat avea
asemenea gene! se gndi ea.
Casa Ercoli, citi ea pe cartea de vizit` pe care
i-o \ntinse b`rbatul. Da, v` cunosc, doar cump`r`m
de la dumneavoastr`.
Da, signorina, [tiu.
V` spun imediat dac` domnul Tunnicliffe v` poate
primi. Serena se pierdu sub privirile b`rbatului.
Reveni imediat.

11
|mi pare r`u, domnule Ercoli, [eful meu este
ocupat cu un alt furnizor acum, va mai dura vreo
zece minute... Fata \l privi cu ochii ei alba[tri de parc`
l-ar fi implorat s` petreac` cele zece minute cu ea.
Scuzate, atunci s` a[tept, da? Io sono Italiano,
lei parla Italiano?
Da, pu]in... fata trase aer \n piept [i \ncepu din
nou: da, \n]eleg italiana, domnule Ercoli, dar nu [tiu
s` vorbesc. Apoi, \i zmbi [i continu`: dar engleza
dumneavoastr` este aproape perfect`.
El lu` un scaun, se a[ez` picior peste picior [i
\ncepu s` discute cu ea, lundu-i min]ile cu farmecul
lui de care era pe deplin con[tient. O f`cea s` se
simt` frumoas` [i dorit`.
De aceea, se p`ru c` [eful ei termin` prea repede
discu]ia cu cel`lalt furnizor. Italianul o p`r`si. Plec`
[i-i l`s` inima b`tnd foarte tare, sub impulsuri pe
care nu le sim]ise pn` atunci. R`mase cu ochii larg
deschi[i, lumino[i ca dou` stele, pn` cnd el ie[i
din biroul de protocol.
Scuzate, vin mine din nou, signorina! Mai
putem sta de vorb` [i atunci?
Da, sigur.
Atunci, la revedere.

12
Timpul se scurse foarte \ncet pn` a doua zi. Se
salutar` ca vechi prieteni, el f`cu haz de frazele pe
care Serena le formul` \n italian`, sau \i explic` even-
tualele gre[eli.
Soldino di cielo, zise el la un moment dat. Un
ban pentru a ghici ce gnde[ti, signorina...
M` cheam` Serena Weston.
El \i repet` numele de cteva ori:
Serena, micu]a Serenita. Pronun]at de el
numele ei suna att de pl`cut.
Era ceva mndrie \n vorbele lui, cnd \i spuse c`
este reprezentantul casei Ercoli [i fata realiz` imediat
c` \ntre lumile din care proveneau ei era o mare
diferen]`. Astfel \ncepu o poveste pasionat` de
dragoste \ntre cei doi.
Vrei s` vii la petrecerea de ziua mea, Gino?
P`rin]ii mei vor fi bucuro[i s` te cunoasc`, la fel [i
sora mea, Danielle. Le-am vorbit att de mult despre
tine!
{i Gino nu se l`s` rugat, iar dup` prima \ntlnire
\ncepuser` s` se vad` \n fiecare sear`. Petreceau
\mpreun` fiecare moment liber, iar Serena se gn-
dea la el tot timpul, dorindu-[i s` fie \n bra]ele lui,
s`-i aud` [oaptele. Pentru Gino, att de experimen-

13
tat \n arta seducerii, englezoaica cea blond` era o
provocare. De aceea, \[i puse \n aplicare toate farme-
cele pentru a o cuceri. De ziua ei \i trimise flori,
exagerat de multe, att de multe \nct mirosul lor
\nvinse aroma de vin din biroul ei.
V`d c` este nebun dup` tine, draga mea, zise
Walter, care urm`rea privirile pline de emo]ie ale
fetei, att de drag` lui. Lui Walter \i era team` pen-
tru ea. O cuno[tea foarte bine [i [tia c` fata nu avea
experien]a pe care o au de obicei fetele de vrsta ei.
Era poate prea inocent`, iar Walter [i-ar fi dorit ca ea
s`-[i p`streze ct mai mult timp aceast` inocen]`.
Gino veni s-o ia devreme de la apartamentul \n
care locuia ea, aflat deasupra depozitului de vinuri.
|n timp ce Serena se privea pentru ultima oar` \n
oglind`, el examin` pe rnd micile daruri pe care
fata le primise de la colegii ei.
Ce zici, cum ar`t?
Gino se \ntoarse brusc [i r`mase f`r` suflare. Fata
era att de frumoas`! Purta o rochie albastru deschis
care-i f`cea p`rul mai blond, iar tenul ca por]elanul
cel mai fin. Pentru ea era o rochie deosebit` c`ci era
pentru prima oar` cnd purta o rochie cu un decol-
teu mai adnc.

14
Serena mia, ar`]i superb! \i spuse el cu o voce
\nc`rcat` de dorin]`. Te doresc, piccina mia.
Fata sim]i oarecare team` cteva secunde. Erau
singuri acolo [i ea deveni dintr-o dat` nesigur`. Se
temea cel mai mult de dorin]a ei care o putea face
s`-i cedeze lui Gino. De fapt, ea \mplinea opt-
sprezece ani, era o adev`rat` femeie! {i dorin]a o
f`cea s` tnjeasc` dup` atingerile lui.
Nu-mi strica machiajul, Gino. Mi-a fost destul
de greu s`-l fac, \i spuse ea cu un rs nervos, dar care
avu efectul scontat. Gino \i d`du drumul instanta-
neu. Ducnd mna la buzunar el scoase o cutie mic`
de catifea.
Cu toat` dragostea, prime[te aceast` br`]ar`,
draga mea.
Oh, Gino, e fantastic`!
Era o br`]ar` delicat`, filigranat`, cu trei pietre
albastre.
Se potrive[te cu ochii t`i, mia bellissima.
B`rbatul \i puse br`]ara la mn` [i ea \i sim]i
degetele tremurnd, iar aerul din \nc`pere se
\nc`rc` brusc de intensitatea sentimentelor lor.
Desigur, p`rin]ii ei \l pl`cuser` pe Gino. Nimeni
nu-i rezista lui Gino Ercoli, dac` el avea inten]ia s`

15
farmece pe cineva. Sora ei, Danielle, care abia
\mplinise [aisprezece ani, flirtase cu el \n mod
deschis, privindu-l cum prive[te pisica un vas cu
fri[c`.
Este un b`rbat \ncnt`tor, draga mea, dar pen-
tru numele lui Dumnezeu, fii foarte atent`. Nu te
l`sa vr`jit` de ochii lui care nu spun dect un lucru!
Mai trziu, \n buc`t`rie, mama \ncercase s` reia
discu]ia, privind-o cu ochii ei alba[tri \n care se
vedea \ns` o umbr` de \ngrijorare.
Oare era prea trziu? Serena se \ntreba dac` ar
putea rezista s`rut`rilor lui. Mai ales \n seara aceea,
\i fu foarte greu s`-l ]in` la distan]` c`ci buzele,
mngierile lui, \i puneau trupul pe foc.
Vreau s` fac dragoste cu tine, cara... te doresc
att de mult...
Nu pot, Gino. O, dragul meu, [i eu te doresc
mult, dar nu pot, nu \nc`...
Atunci, m`rit`-te cu mine! |nainte ca el s` se
poat` controla, vorbele \i zburaser` deja: fii iubita
mea so]ie! o implor` el.
Pentru o clip` ea r`mase descump`nit`, apoi, cu
ochii str`lucind [i inima b`tnd s`-i sparg` pieptul,
ea accept`:

16
So]ia ta? Da, Gino, accept, sigur c` accept!
Deci, micu]a mea, pot r`mne aici \n noaptea asta?
Fata trase aer \n piept, implornd \n]elegerea lui.
Te rog, Gino, fii \n]eleg`tor. Am fost educat`
mai rigid, nu pot s` m` culc cu tine \nainte de
c`s`torie! Te rog, spune-mi c` m` \n]elegi, \l implor`
ea. Iar Gino, care cuno[tea bine aceast` tradi]ie a
miresei virgine din ]ara lui, o \n]elese, nu f`r` oare-
care regret.
Trebuie s` ne c`s`torim foarte repede, poate
chiar s`pt`mna viitoare, ce zici?
S`pt`mna viitoare? Gino, nu vom putea s-o
facem att de repede.
Perche, cara?
Nici nu i-am cunoscut pe p`rin]ii t`i. Iar mama
va dori s`-mi fac` o nunt` mare...
El ridic` din umeri [i \nl`tur` cu un gest toate
piedicile men]ionate de fat`.
Eu-noi, nu putem a[tepta s` organiz`m o nunt`
mare, cara. Ct despre familia mea... ei vor s` m`
c`s`toresc doar cu o italianc`, a[a c` le voi spune
dup` nunt`.
Se c`s`torir` la Ofi]erul St`rii Civile, avnd
doar doi martori. Serena purta rochia ei albastr`,

17
la care asortase o p`l`rioar` cu un v`l scurt care-i
acoperea fa]a, [i ar`ta att de tn`r`, de
inocent`...
Petrecur` o s`pt`mn` de miere la Cotswolds,
iar dac` felul de a face dragoste al so]ului ei o
l`s` nesatisf`cut`, Serena \[i spuse c` acest lucru
se va rezolva cu timpul, \l vor rezolva \mpreun`.
Sosi [i clipa \n care luar` micul dejun singuri \n
apartamentul nup]ial \nchiriat de Gino, \n care
mirosul florilor era foarte pregnant, soarele
p`trundea din plin prin ferestrele cu vitralii, iar
camerista \i \ntmpin` cu un zmbet, de cum \i
v`zu:
Bun` diminea]a, domnule [i doamn` Ercoli.
Dar unde vom locui dup` luna de miere, Gino?
se trezi Serena \ntrebndu-l.
Deja vrei s`-]i iei rolul \n serios, draga mea? Este
prima noastr` zi \mpreun`!
Dar n-am discutat nimic serios pn` acum
despre felul \n care vom tr`i!
Deocamdat` tu vei continua s` locuie[ti \n
apartamentul t`u, iar eu voi c`l`tori pentru a vinde
vinurile familiei. |ntre c`l`torii voi fi mereu cu tine,
iubita mea.

18
Va trebui s` discut cu domnul Tunnicliffe, este
casa lui, [tii doar. {i vom avea nevoie de un pat nou,
al meu este prea mic.
V`d c` ai stabilit deja o ordine a lucrurilor, iar
patul este pe locul \nti, o nec`ji Gino.

Sigur c` ve]i putea locui \n continuare aici,


draga mea, dac` asta este dorin]a voastr`. Dar va tre-
bui s` facem ni[te schimb`ri, nu?
Walter, e[ti un scump! Serena \l \mbr`]i[` cu
dragoste. Dar cum am putea rezolva cu soiurile ace-
lea noi? \l \ntreb` Serena, con[tient` c` nu trebuia
s`-[i neglijeze serviciul din cauza recentei c`s`torii.
Nu-i mai spuse c` mariajul ei se dovedise a nu fi
ceea ce dorise ea, dar asta era cu totul altceva. Cum
putea s`-i explice lui Walter, sau mamei ei c` de
fiecare dat` dup` ce f`cea dragoste cu so]ul ei era la
fel de dezam`git`, dorindu-[i ca actul s` se reia ct
mai repede? Cum putea ea s` explice cuiva c` dup`
ce Gino se \ntorcea cu spatele [i adormea, ea
r`mnea cu tot trupul tnjind dup` ceva, nici ea nu
[tia prea bine despre ce era vorba? Nici nu apucase
s` se gndeasc` la singur`tatea care o va cuprinde

19
cnd el va fi plecat. Prietenele ei erau libere [i
puteau face ceea ce doreau, puteau ie[i la dans cu
oricine, se puteau \ntlni cu al]i b`rba]i, dar ea va
trebui s` a[tepte toat` noaptea telefoanele lui Gino.
La \nceput, el veni acas` la cteva zile [i via]a Serenei
se desf`[ur` foarte pl`cut. Ea [tia s` g`teasc` [i
curnd se perfec]ion` chiar [i \n feluri de mncare
italieneasc`, iar dac` nu ie[eau s` cineze la restau-
rant, mergeau la spectacole, sau dansau. Banii nu
p`reau o problem` pentru el [i Serena \n]elese c`
Gino provenea dintr-o familie foarte bogat`, al c`rei
reprezentant era. Gino \[i avea biroul la Londra. De
acolo o suna de multe ori pentru a-i spune c` venea
acas`. Alteori ea auzea zgomote, probabil c` erau
clien]ii lui care discutau aprins, [i el \i spunea:
Iubito, aici este cea]`, nu zboar` nici un avion,
nu [tiu dac` o s` pot veni.
Dezam`git`, ea totu[i \i trimitea dragostea ei.
Walter se ]inuse de cuvnt [i aranjase apartamen-
tul lor transformndu-l \ntr-o locuin]` foarte con-
fortabil`, pentru care Gino \i pl`tea o chirie foarte
modest`. Le antifonase dormitoarele [i le mai f`cuse
o baie. La cel`lalt cap`t al primului etaj le crease o
camer` de zi care d`dea spre ru. Nu se zgrcise la

20
bani. {i \[i pusese \n aplicare, dup` ce se consultase
cu arhitec]ii, [i planul de a construi un balcon care
s` dea spre ru, s` fie \nchis la nevoie, atunci cnd
era prea mult soare, sau ploua cu g`leata.
|n timpul serilor pe care le petrecea de una sin-
gur`, Serena \[i f`cu planuri \n privin]a mobilierului,
iar Gino \i d`du banii necesari. Gino nu prea st`tea
pe acas`, iar ea \ncepu s`-[i fac` probleme, oare se
[i plictisise de ea?
Oare b`nuia c` ea nu era satisf`cut` de felul \n
care f`ceau dragoste? Unde erau acele experien]e
unice despre care vorbeau prietenele ei? Nu avea de
unde s` afle mai multe informa]ii, cu cine s` se
sf`tuiasc`. Era con[tient` c` dusese o via]` cam
retras`, apoi venise direct de pe b`ncile [colii s`
lucreze pentru Walter. Cnd era informat` de la
biroul lui Gino c` acesta va veni acas`, ea nu mai
f`cea nimic altceva dect s` decid` ce s` \mbrace, ce
s` g`teasc`.
O, Gino, mi-ai lipsit att de mult, \i spunea ea [i
se arunca \n bra]ele lui, fiind dornic` de dragostea,
de aten]ia lui.
{i eu ]i-am sim]it lipsa, cara mia. Las`-m` s` te
privesc. E[ti tot mai frumoas`, pe zi ce trece.

21
Mai apoi, dup` ce f`ceau dragoste, ea \ncerca s`-l \ntrebe:
Le-ai spus p`rin]ilor t`i despre noi? Ce-au zis?
|l sim]ea cum se \ncordeaz`, apoi cum ridic` din
umeri.
I-am v`zut s`pt`mna trecut` [i le-am spus
ceva \n treac`t... Din tonul lui, ea \n]elegea c` Gino
n-avea chef de discu]ii.
Nici nu mi-ai spus c` ai fost \n Italia. Deodat`,
Serena realiz` ct de pu]in [tia de fapt despre so]ul
ei [i via]a lui.
A fost o vizit` scurt`, \ntre dou` avioane. Dar
nu, ei n-au vrut s-o cunoasc` pe englezoaica asta fru-
moas` care mi-a devenit so]ie, a[a c` va trebui s`
a[tept`m pn` cnd se vor obi[nui cu ideea.
Serena nu putea s`-l cread`. Dar nici p`rin]ii ei
nu reac]ionaser` mai bine...
Le telefonase s`pt`mnal, iar cnd voise s` le
spun` despre c`s`toria ei, auzise un zgomot ca [i
cum mama ar fi sc`pat receptorul din mn`.
Mam`, mai e[ti la telefon? Te rog, nu fii
sup`rat`. Am vrut o nunt` lini[tit`, f`r` invita]i, am
fost doar noi [i martorii.
O, Serena, cum ai putut? E[ti att de tn`r`.
Chiar a trebuit s-o faci?

22
Nu, mam` dar ne iubeam att de mult \nct n-am
mai putut a[tepta!
Nu pot s` cred c` ai f`cut asta, Serena, spuse
mama ei printre lacrimi. Pe moment [i ea regret` c`
se gr`bise. Deocamdat`, nu cred c` te voi putea
ierta, Serena.
O, mam`, te rog, nu spune asta.
La revedere, nu cred c` pot gndi cum trebuie
acum, sunt prea afectat` de vestea pe care mi-ai dat-o,
spuse mama ei [i convorbirea se \ntrerupse,
l`snd-o cu minile \ncle[tate pe receptor, cu
lacrimile [iroindu-i pe fa]`. Iar familia lui Gino, o
respingea [i ea..
Trebuie s` m` duc la birou, Gino, spuse ea.
Lucrezi [i ast`zi, prima mea zi acas` dup` atta
vreme?
Numai diminea]`, dragul meu. Ne vedem la
prnz, oricum.
Cnd fu gata de plecare se mai \ntoarse o dat` [i
v`znd c` Gino adormise \[i spuse c` poate era
foarte obosit c`ci muncea mult, [i-i s`rut` genele
acelea bogate [i \ntoarse pentru care \l invidia orice
femeie. Mai trziu, \n aceea[i zi, ea primi un trans-
port de vinuri din Toscana, ocazie cu care privirea \i

23
c`zu pe un ziar italienesc l`sat lng` automatul de
cafea de c`tre [oferul care adusese vinul. De curnd,
ea \ncepuse un curs de italian`, dar cnd v`zu ziarul
constat` c` \[i f`cuse iluzii creznd c` va putea citi
att de repede un ziar. Parcurse cu privirea
fotografiile din ziar [i nu mic` \i fu surprinderea
cnd v`zu la un moment dat chipul lui Gino pe una
dintre paginile ziarului. El se afla cu al]i cultivatori
de vi]` de vie, la o recep]ie. Dar cine era frumoasa cu
p`rul lung [i negru de la bra]ul lui? Era la fel de
tn`r` ca [i ea, p`rea bogat` [i fericit`. Ar`tau ca o
pereche de \ndr`gosti]i. Serena se repezi spre
apartamentul lor unde Gino lua micul dejun.
Cine este fata asta, Gino? |i arunc` ziarul \n fa]`.
Dar privindu-l ea realiz` imediat c` f`cuse o
gre[eal`, nu a[a trebuia s` procedeze!
Stai pu]in s` v`d! A, este sora unuia dintre cul-
tivatorii din regiune, de ce te-ai sup`rat?
Atunci el v`zu c` fata tremura, c` avea lacrimi \n
ochi [i o trase spre el, \n a[a fel \nct ea s` nu-i vad`
ochii.
Carissima mia, nu era o persoan` important`,
am dansat o dat` cu ea, dorindu-mi s` fi fost tu \n
bra]ele mele. Prostu]o, [tii c` te iubesc!

24
{i astfel, cu minciuni [i cteva s`rut`ri, el \i lini[ti
temerile. Dar curnd Serena realiz` c` era \ns`rcinat`.
Ce va spune Gino? Erau c`s`tori]i de foarte pu]in timp.
Poate c` acum [i mama ei o va ierta, o va \n]elege...
Gino fu foarte fericit.
O s` avem un b`iat acum, de fapt, mi-a[ dori
mai mul]i, apoi [i o fat`.
Serena se mustr` pentru felul \n care gndise despre el.
Cnd Walter o g`si \ntr-o zi cu capul pe birou,
realiz` imediat care era cauza. O privi plin de \ngri-
jorare, era att de tn`r`, un copil.
Va trebui s` ai mai mult` grij` de tine, draga
mea. {i, \n felul lui lini[tit, o g`si pe Lettie Davis s`-i
fie de ajutor Serenei.
Serena, ]i-o prezint pe doamna Davis, care are
nevoie de o slujb` temporar`. Nu vreau s` fii sin-
gur`. Doamna Davis va ocupa dormitorul cel mare
pn` ce se va na[te copilul.
Va trebui s`-l \ntreb pe Gino mai \nti.
L-am \ntrebat eu [i a fost de acord.
M-a[ fi descurcat [i singur`, dar... Walter, e[ti
att de bun cu mine! Serena \i zmbi, la fel f`cu [i
Lettie Davis, v`duva singuratic`. Dup` cteva zile
p`reau c` se cunosc dintotdeauna.

25
Pe m`sur` ce ea se rotunjea, Gino st`tea tot mai
pu]in pe acas` [i ea [tia c` el iese cu alte femei, c`ci el
nici m`car nu se mai ascundea. El considera c` o
femeie, pentru a fi fericit`, trebuia s` stea acas`, s` fac`
copii, mai ales b`ie]i, \n timp ce b`rbatul putea s` ias`
cu prietene de-o sear`, dup` bunul lui plac. Pe m`sur`
ce cre[tea dragostea ei pentru copil, cea pentru tat`l
lui murea. Cnd i se n`scu fiul, la cteva zile dup` cea
de a dou`zecea ei aniversare, Serena \[i transfer`
dragostea asupra lui. Sem`na att de mult cu Gino, \[i
spusese Serena cu o strngere de inim`: avea ochii lui
mari, negri, genele lungi, p`rul lui negru. Gino era
foarte mndru de fiul lui, dar de Serena se plictisise
deja. De aceea, el \ncepu s` doarm` singur. De fapt,
Gino nici nu mai simula dragoste sau interes fa]` de
ea; de la mica [i frigida virgin`, ea devenise mam`, iar
el \[i g`sise repede alte femei.
Nu m` mai culc cu tine, Gino, nu vreau s` iau
cine [tie ce boal`! se plnsese Serena.
Asta nu conteaz`, dar oricum nu voi divor]a de
tine, nu accept ideea de divor]! {i \n seara aceea se
desp`r]iser` ca doi str`ini.
Ea continu` s` lucreze pentru Walter [i-[i crescu
fiul cu ajutorul iubitoarei Lettie. Gino putea face tot

26
ce dorea, \l vedea pe Nicky cnd avea timp liber.
Serena \l crescu pe b`iat f`cndu-l con[tient de fap-
tul c` era pe jum`tate italian. La dou`zeci de ani
Serena se maturizase prea mult, ba chiar ajunsese s`
dispre]uiasc` faptul c` numai cu doi ani \n urm`
fusese att de copil`roas`. {i, spre u[urarea ei, Gino
nu-[i mai solicit` drepturile matrimoniale. El \i
d`dea to]i banii de care ea avea nevoie, folosea aparta-
mentul doar ocazional, cnd era \n trecere, [i-[i adora
fiul. Nu mai f`cea un secret din iubirile lui.
Pentru Serena via]a era goal` [i pustie, dar cnd
Nicky crescu, devenind un copila[ iste] [i frumos, ea
se declarase mul]umit`. Cuno[tin]ele ei despre
lumea cultivatorilor de vi]` de vie sporiser`, la fel [i
cele de limb` italian` [i ea deveni mna dreapt` a
lui Walter. De fapt, el \mb`trnind l`sa tot mai mult
treburile pe mna ei.
{i Serenei \i pl`cea asta. |ncepuse s` se
obi[nuiasc` cu aroma permanent` de vin,
camioanele uria[e, sunetul sticlelor, imaginea
Tamisei [i a b`rcilor care treceau pe ea. Lettie era
prietena [i mentorul ei, nu \ncerca niciodat` s`
uzurpe locul ei de mam` a lui Nicky, de[i \l iubea
att de mult...

27
Glasul unuia dintre angaja]i o trezi la realitate.
|mi pare r`u, Tom... eram foarte departe de
aici.
Tn`rul zmbi cu indulgen]`.
Am v`zut c` v` gndea]i la altceva, doamn`
Ercoli. V` deranjez \n leg`tur` cu comanda de la
hotel, trebuie s` li se livreze toat` cantitatea?
{i Serena se apuc` din nou de lucru, l`snd gn-
durile negre deoparte. Dar mai trziu, cnd urc`
spre apartamentul \n care locuia, \[i aminti de vizita
lui Matthew... trebuia s`-i spun` lui Lettie...
Dragul de Matthew, el a[tepta un r`spuns din
partea ei, dar ea nu era preg`tit` s` i-l dea. Se
cunoscuser` cu dou`sprezece luni \n urm`, \[i
aminti ea cu un zmbet. Fusese o zi la fel de \nsorit`
[i u[a se deschisese dintr-o dat` cu sunetul
clopo]elului acela de mod` veche pe care Walter
insista s`-l p`streze la u[`, [i atunci ap`ruse Matthew
privind interesat \n jurul lui.
Cu ce v` pot fi de folos? \l \ntrebase ea.
A[ vrea s` discut cu cineva despre b`uturi, spu-
sese el pe un ton amical [i Serena \n]elesese c` era

28
pu]in luat prin surprindere pentru faptul c` trebuia
s` lucreze cu o fat`. Era un b`rbat cu un zmbet
pl`cut, dar cam solid. |n general \i pl`cuse Matthew
Jamieson.
M-am trezit dintr-o dat` \n situa]ia de a m`
ocupa singur de barul meu [i trebuie s` m` con-
frunt cu facturi, conturi [i altele, ceea ce nu prea [tiu
s` fac. Totul este foarte nou pentru mine dar unul
dintre amici mi-a spus s` discut cu Walter
Tunnicliffe. El ridic` din sprncene uitndu-se
\mprejur s`-l vad` pe Walter, iar Serena \i zmbi pen-
tru a-i u[ura situa]ia.
{i eu v` pot ajuta \n aceea[i m`sur`, dac`
dori]i.
Da, da, sigur, de fapt, n-am vrut s`... se scuz` el.
Divor]at [i locuind din nou \n casa mamei lui, el
fusese pentru \nceput un interlocutor pl`cut, o
scosese la spectacole, la dineuri. Duminica \l invitase
[i pe Nicky la picnicuri iar Serena fusese foarte
amuzat` de stng`cia lui fa]` de copilul ei. Copiii
mici p`reau ni[te animale ciudate pentru acest tn`r
avocat care prefera s` ignore adeseori c` Gino mai
exista \n via]a ei, [i-[i dorea s` ignore [i copilul.
Despre fosta lui so]ie nu discuta niciodat` cu ea.

29
S`rut`rile lui deveniser` la un moment dat mult
prea pasionate [i Serena [tiu c` el o dorea \n patul
lui. Ea sim]i c` era momentul ca rela]ia lor s`
evolueze, s` devin` mai profund`. Dar oare ea era
preg`tit` pentru el? |l pl`cea, dar nu sim]ea aceea[i
pasiune pe care o sim]ise pentru Gino.
Poate c` `sta era un lucru bun, se gndi ea. La cei
patruzeci de ani pe care urma s`-i \mplineasc` peste
cteva zile, Matthew era att de diferit de ceea ce [tia
ea. {i apoi nu-[i dorea un alt b`rbat ca Gino, [tia
doar c` \ncepuse s` simt` nevoia unui b`rbat care
s-o iubeasc`, s-o mngie, s` doarm` cu ea, s` aduc`
la via]` trupul ei somnolent. Curnd va \mplini
dou`zeci [i [ase de ani [i-[i dorea un alt copil. Dar
Matthew? El nu p`rea genul de b`rbat c`ruia s`-i
plac` copiii, dar cine [tie, poate pe propriul s`u
copil \l va iubi.

30
Capitolul 2

|l g`si pe Nicky a[ezat pe covor, jucndu-se cu


un puzzle. Copilul \[i ridic` ochii mari, frumo[i
spre ea.
Ciao, mama, come stai? Serena [i Nicky \[i
vorbeau mereu \n italian`, iar copilul, la cei [apte
ani ai lui, se exprima mai fluent dect mama sa.
Ciao, Nico, piccolo mio. Cum a fost azi la [coal`?
Uf! Serena fu gata s` izbucneasc` \n rs c`ci
b`iatul \[i exprimase indignarea la fel ca tat`l lui,
ridicnd exasperat din umeri. De fapt, Nicky era o
replic` \n miniatur` a lui Gino. Nu era prea \nalt
pentru vrsta lui, dar pe m`sur` ce cre[tea sem`na
tot mai mult cu acesta. Mama [i fiul se sim]eau
foarte bine \mpreun` [i cu toate c` era att de mic,
pu[tiul avea o atitudine foarte protectoare fa]` de

31
mama sa. Cu Lettie era mereu curtenitor,
ascult`tor, dar cu mama era mereu atent, iubitor [i
tandru. Ct despre Serena, copilul era via]a ei!
Ducea o lupt` permanent` cu ea \ns`[i s` nu-l
r`sfe]e. Serena [tia c` \n curnd b`iatul va avea
nevoie permanent de un b`rbat \n via]a lui. De
parc` i-ar fi citit gndurile, micu]ul \i spuse:
Mami, a sunat tata, vine poimine. Nu era
nimic deosebit \n glasul lui, nici bucurie, nici
interes. {i altceva, avem pe[te la mas`! B`iatul
detesta pe[tele.
Nu-]i face probleme, iubitule, Lettie o s`-]i
preg`teasc` altceva dac` nu vrei pe[te.
Serena se duse spre buc`t`rie, unde Lettie
preg`tea masa.
Bun`, Serena, te sim]i mai bine acum ? Ochii
femeii \nalte [i slabe o scrutar` cu mult interes.
P`reai cam \ngndurat` acum cteva ore, draga mea.
Lettie, ochii t`i v`d prea multe, \i spuse
Serena ridicnd din sprncene. Am fost nec`jit`
din cauza telefonului Daniellei, de diminea]`.
Ce voia? \ntreb` femeia, considernd c`
Serena trebuia s` fie mai sever` cu sora ei care era
cam profitoare.
Serena oft`.

32
Este \ns`rcinat`, Lettie, vrea s`-i dau bani
pentru avort.
{i?
I-am spus c` eu nu sunt de acord cu avor-
turile, dect \n cazuri excep]ionale, cum este vio-
lul. O s` vin` s` m` vad` diminea]a. O, Lettie, ce s`
fac cu ea?
O s`-i spun eu s`-i cear` bani tat`lui copilu-
lui! E problema lui, nu a ta, draga mea. Uite, bea
asta ca s`-]i revii. Lettie \i d`du Serenei un pahar
cu lichior, apoi \[i turn` [i ea unul. Las` gndurile,
este ora cinei...
A, uitasem, pe[tele...
Pentru Nicky am f`cut chiftele de pe[te, dar
dac` vrea altceva... Gata, a[az`-te la mas`.
Serena privi spre masa oval` din sufragerie, pe
care femeia o aranjase pentru trei persoane. Privi
cu pl`cere tacmurile [i fa]a de mas`, totul fusese
ales cu dragoste, la \nceputul c`s`toriei ei cu Gino.
Dup` cin`, b`ur` cafeaua pe balconul care d`dea
spre Tamisa, unde se aflau cteva fotolii conforta-
bile, cu m`su]e joase. Serena privi spre draperi-
ile de catifea colorat` care mascau intrarea \n
bibliotec`, unde se manifestase nevoia ei de
culoare. {i, ca pentru a compensa lipsa unei

33
gr`dini, Serena plantase \n jardiniere cele mai
minunate flori [i plante decorative. Pe pere]i atr-
nase co[ule]e de pai de forme minunate din care
iedera se ridica mascnd conductele care altfel, ar
fi avut un aer dizgra]ios. Serena \ngrijea aceste
flori cu toat` dragostea, le uda zilnic [i mul]umea
Domnului c` avea mn` bun` la flori. Pe par-
doseala de gresie se aflau carpete din pai, iar
mobila era din trestie, cu perne \nflorate. Cele
dou` femei petreceau mult timp \n acest loc, nu se
plictiseau niciodat` de imaginea pe care le-o
ofereau Londra [i Tamisa. Aveau [i un televizor \n
acest balcon, pe care-l puteau \nchide cnd vre-
mea era rece, iar \nc`lzirea central` le f`cea s` se
simt` confortabil. Lui Nicky \i pl`cea s` stea acolo
cnd ploaia biciuia sticla balconului cu stropi grei,
iar el se sim]ea att de bine \n`untru. Astfel, Nicky
nu ducea dorul unei gr`dini [i-[i putea invita pri-
etenii ori de cte ori era posibil. Serena alc`tuise
acest s`la[ de confort, c`ldur` [i lux, unde respon-
sabilit`]ile puteau fi aruncate peste bord, m`car [i
pentru cteva ore. Probabil c` via]a ei ca femeie
singur` va fi \nsp`imt`tor de trist`, \ns` ea va fi
acolo, se va putea \ntoarce la dormitorul ei roz, la
bunurile ei \ndr`gite, la gramofonul [i cutia ei

34
chinezeasc`. Se gndi c` va deschide larg fereastra,
va admira Tamisa [i va asculta uguitul hulubilor
albi rota]i. Va chicoti cu Lettie, va sta de vorb` cu
Walter.
Dar ct mai putea s` tr`iasc` o jum`tate de via]`?
Ce naiv` fusese s` se m`rite cu Gino f`r` s`-l
cunoasc`! Amintindu-[i de ziua \n care se
c`s`torise f`r` familie, f`r` prieteni, \[i spuse c` nu
avea pe cine s` dea vina, doar ea era vinovat` de
gre[eala f`cut`. |i mul]umi lui Dumnezeu c`
p`rin]ii ei o iertaser` de mult [i-l iubeau din tot
sufletul pe micu]ul lor nepot. Dar indiferent ce
s-ar \ntmpla, ea nu va mai tr`i cu Gino [tiind c` el
avea alte femei.
Vino, tinere, filmul s-a terminat, auzi vocea
lui Lettie, care ap`ru cu un pahar de lapte pentru
Nicky. O s` ies pu]in, Serena, te descurci singur`?
Sigur c` da. De altfel va veni [i Matthew, a[a
c` nu trebuie s` te gr`be[ti.
Menajera ei avea un cerc de prietene, pe care le
vizita avnd grij` s` nu-i creeze probleme Serenei.
Cnd ap`ru Matthew, Serena era singur`, adncit`
\n gnduri.
Bun`, iubito, \i spuse el [i se aplec` s-o
s`rute. E[ti singur`?

35
Da, Nicky s-a culcat, iar Lettie a ie[it cu pri-
etenele. S`-]i aduc ceva de b`ut?
Da, te rog. Matthew se a[ez` fericit \n fotoliu.
A[a-[i dorea el, s` fie numai cu femeia iubit`.
Acum, spune-mi, ce probleme aveai de diminea]`?
Sora mea, Danielle, este \ns`rcinat`,
Matthew.
Dumnezeule! El nu se a[teptase la o aseme-
nea veste [i pe figura lui se a[ternu dezgustul o
secund`. Era conservator \n multe privin]e [i
respingea unele lucruri, printre care [i ideea de
mam` nec`s`torit`. Dar a[tept` ca Serena s` con-
tinue.
Vrea s` avorteze [i are nevoie de bani de la
mine pentru asta.
Deci asta era problema! {i ai de gnd s`-i dai?
B`nuiesc c` nu ai probleme financiare.
Nu, nu asta este problema. Serena f`cu o
pauz` apoi continu`: dar nu sunt de acord cu
avorturile, Matthew.
Ai o mentalitate \nvechit`, draga mea. Este
cea mai bun` solu]ie \n cazurile astea.
Serena se a[tepta ca Matthew s` fie de acord cu
ea, c`ci el era foarte previzibil \n tot ceea ce f`cea
sau spunea.

36
Dar tipul ce spune? L-a anun]at?
Nu [tiu. M-a sunat devreme, de diminea]` [i
vestea m-a [ocat. N-am vrut s` discut la telefon dar
ea \[i sus]inea punctul de vedere, a[a c`...
E[ti \ngrijorat`, nu?
Nu pot pur [i simplu s`-i dau bani ca s` ucid`
un copil, nu este normal! |i voi spune [i [tiu c-o s`
se supere pe mine. N-am refuzat-o niciodat`. Dar
cum de n-a fost mai atent`?
|n locul t`u i-a[ da un cec [i a[ uita totul.
Este via]a ei, decizia ei, draga mea.Trateaz`
problema ca pe un \mprumut obi[nuit. Sau reco-
mand`-i s` cear` banii de la tat`l copilului. Dar
cred c` n-o po]i refuza, nu? Matthew \i lu` mna
\n palmele sale. Am venit s` te v`d, s` discut`m
despre noi, Serena. O sim]i \ncordndu-se dar
continu`, acum c`-[i luase inima \n din]i. Ai
putea divor]a, Serena. A trecut mult timp de
cnd...
De cnd nu m-am mai culcat cu el? rezum`
ea, dar apoi regret`. Bietul Matthew probabil ura
toate astea.
Exact, \l po]i ac]iona \n judecat`. O s`-]i reco-
mand un avocat bun [i apoi ne vom c`s`tori, te
rog, spune c` e[ti de acord, Serena.

37
Nu [tiu, nu sunt sigur` c` a[ vrea s` m` mai
c`s`toresc, spuse ea disperat`.
Nu te \nvinuiesc pentru ceea ce sim]i, dar eu
a[ avea mult` grij` de tine, draga mea.
{i cum va r`mne cu Nicky, cu mama ta, cu
munca mea? \ntreb` ea \ncet. Dar \n adncul sufle-
tului ea [tia c` dac` l-ar fi iubit cu adev`rat, nimic
din toate astea n-ar fi contat.
S` le lu`m \ncet, draga mea. |ncepe divor]ul.
Vei vedea lucrurile atfel cnd vei fi liber`.
Serena avea acum subiect de gndire. Oft` [i-i
strnse mna \ncet.
Mai d`-mi pu]in timp, da?
Cnd mai vine Gino?
L-a sunat pe Nicky ast`zi, a spus c` va veni
curnd.
Spune-i c` \ncepi procedura de divor].
Stabili]i cnd va putea vedea b`iatul.
Oare Matthew spera c` Gino i-l va lua pe Nicky?
Nu, sigur c` nu. Serena se mustr` pentru gndul
avut. C`s`toria cu Gino o f`cuse s` nu mai aib`
\ncredere \n nimeni, cu excep]ia dragului de Walter.
Te rog, las`-mi timp de gndire, Matthew.
Dar te doresc, Serena, spuse el [i tr`gnd-o
mai aproape \ncepu s-o s`rute.

38
Serena sim]i ceva ciudat \n trupul ei. Trecuse
atta timp de cnd nu mai f`cuse dragoste, dar nu
era sigur` dac` Matthew era cel pe care-l voia s`-i
aduc` \napoi via]a [i dragostea. Undeva, \ntre
dragostea rapid` dar plin` de pasiune a lui Gino
[i stilul foarte lini[tit al lui Matthew, trebuia s` fie
altceva sau altcineva? Serena [tia c` trebuie s`
ating` din nou acea dragoste profund`. Dar oare o
va face cu Matthew? Se \ndoia de asta, [i la
dou`zeci [i [ase de ani nu era preg`tit` s` fac` un
compromis. Abia plec` Matthew, [i se \ntoarse
Lettie.
Ai avut o sear` pl`cut`, draga mea? Nu prea
]i se cite[te \ncntarea pe chip. Dup` cum ]i-am
mai spus, ochii mei v`d cam multe! M` duc la cul-
care, \ncuie tu, vrei? Noapte bun`.

Serena se suci de pe o parte pe alta toat`


noaptea. Cum putea s` mai doarm` cnd avea
attea pe cap? Voia s` evite o discu]ie cu
Danielle, care dac` ar fi fost refuzat` putea cere
suma de la p`rin]ii lor [i tocmai acest lucru tre-
buia evitat.

39
Se temea [i de Gino, de reac]ia lui cnd \i va
spune c` vrea s` divor]eze, dar \n privin]a asta ea
era foarte hot`rt`. Chiar dac` nu se m`rita cu
Matthew, era prea tn`r` ca s` stea legat` \ntr-o
c`snicie f`r` dragoste. Chiar dac` nu se c`s`torea
cu Matthew, putea fi cu el. De ce s`-l trimit` acas`
\n fiecare noapte iar ea s` doarm` singur`? Dar ce
va fi cu Nicky? Doamne, ce \ncurc`tur`! A doua zi
ar`ta obosit` [i era \nc` nehot`rt` \n privin]a
Daniellei. Walter, grijuliu ca de obicei, observ`
cearc`nele de sub ochii ei.
Ai nevoie de-o vacan]`, draga mea.
Nu, doar de o noapte de somn. Cred c` vre-
mea este de vin`.
Asta-mi aminte[te, Serena, c` trebuie s` ne
ocup`m de [ampanie, c`ci \ncepe sezonul
nun]ilor. F`-mi, te rog, lista cu cele mai bune
vinuri. {i \ncepur` lucrul, \ntrerup]i numai de
apari]ia Daniellei. Walter se ridic`.
M` duc s` beau o cafea, ne vedem mai trziu.
Le l`s` singure pe cele dou` surori [i plec`.
Te-ai hot`rt, Serena?
Ca de obicei, Danielle era \mbr`cat` dup` ulti-
ma mod`, cu haine f`cute pentru a-i sublinia fru-
muse]ea. P`rul \i era ceva mai blond dect al

40
Serenei, iar tr`s`turile nu prea armonioase. Ea [tia
c` nu arat` att de bine ca sora ei pe care o invidia
pentru asta, [i pentru aerul inocent pe care [i-l
mai p`stra cu toate c` avea un copil de [apte ani.
Danielle se a[ez` picior peste picior.
Dup` cum ]i-am mai spus, Danielle, nu
agreez ideea avortului.
Serena, toat` lumea face asta!
Tata ce spune?
P`i...
{tii c` este catolic. Dar eu de ce ar trebui
s`-]i dau banii, Danielle? {tii c` sunt \mpotriva
avortului.
Sora Serenei se ridic` \n picioare, cu o figur`
livid`.
{tii de ce, proasto? Pentru c` este copilul lui
Gino, de asta!
Serenei \i pieri sngele din fa]`. Se sim]i dintr-o
dat` foarte r`u.
Al lui Gino, zici? Nu... nu te cred!
|ntreab`-l! |ntreab`-l de cte ori s-a culcat cu
mine! De fapt, n-o s` nege, dar m-a p`r`sit deja
pentru o ro[cat`. Dar tu [tii cum sunt italienii \n
privin]a copiilor, a[a c` gnde[te-te bine,
surioar`!

41
Dumnezeule! Serena \[i \ngrop` fa]a \n
palme, iar capul \ncepu s`-i vjie. Ce s` fac`?
Trase aer \n piept, \ncercnd s`-[i potoleasc`
b`t`ile inimii.
Deodat` Danielle, \i atinse um`rul.
Te rog, Serena, trebuie s` m` aju]i! |mi pare
r`u pentru ce-am f`cut, dar tu [i Gino n-a]i fost so]
[i so]ie de mult timp! N-am vrut s` te r`nesc \n
vreun fel, iar acum e[ti singura la care pot s`
apelez.
Serena se \ntreb` atunci dac` nu cumva din
cauza ei Gino se refugiase \n bra]ele altor femei.
Cu un oftat, ea \ntinse mna dup` carnetul de
cecuri.
Foarte bine, dar te rog s` nu mai aud nimic
despre asta, zise ea [i \ncepu s` scrie cecul cu
mna tremurnd, cu inima ca de plumb.
Oftnd u[urat`, Danielle lu` cecul [i-l puse \n
po[et`.
Mul]umesc, surioar`. Nu [tiu cnd o s` ]i-i
\napoiez!
Nu te deranja s-o faci. Este r`spunderea lui
Gino [i deci banii lui. Dar nu le spune p`rin]ilor.
Desigur, mul]umesc mult, Serena, zise
Danielle [i lund cecul \l puse \n po[et`, apoi se

42
ridic` [i plec`. Serena r`mase \n urma ei cu ochi
goi, dar decise c` era timpul s` mearg` jos, unde
se afla Walter cu care trebuia s` lucreze la oferta de
[ampanii.

Mam`, ]i-am f`cut un desen, \i spuse Nicky, \]i


place? Serena \l strnse la piept [i uit` pe moment
de problemele zilei. Atunci ap`ru [i Lettie.
I-am dat banii Daniellei, Lettie.
Parc` spuneai cu totul altceva, ieri.
Au mai fost [i alte implica]ii, Lettie, am fost
nevoit` s`-i dau.
Sunt sigur` c` a mai fost [i altceva, spuse
Lettie \ncet. Ai f`cut bine, trebuia s`-]i aju]i sora.
Acum, hai s` vorbim despre altceva.
Se a[ezar` la mas`, urm`rind nout`]ile la televi-
zor.
Prive[te, mam`, este ma[ina lui tata! strig`
Nicky la un moment dat.
... un accident teribil s-a petrecut pe drumul
na]ional M25, dar nu se [tie exact num`rul
mor]ilor. {i imaginea se schimb` trecnd la subiec-
tul urm`tor.

43
Era ma[ina tatei, am v`zut num`rul, insist`
Nicky. Copilul nu realiza c` [i tat`l lui fusese impli-
cat, desigur.
Serena, care p`lise, o privi pe Lettie.
Ar putea fi...
Nu cred c` a putut vedea num`rul \n aglo-
mera]ia de ma[ini, draga mea, stai lini[tit`, mur-
mur` Lettie.
Poate o s` afl`m mai multe la [tirile de la ora
zece. Oare n-ar fi mai bine s` sun?
Nu, a[teapt`, nu te po]i lua dup` ce-a v`zut
un copil.
Serena \l \mb`ie pe Nicky, cu ochii pe ceas. |i
citi o poveste \nainte de culcare, \ncercnd s`-[i
ascund` \ngrijorarea.
.... \n accident au murit trei persoane [i au
fost mul]i r`ni]i. Nu se vor oferi alte informa]ii,
vor fi anun]ate direct rudele celor deceda]i sau
r`ni]i.
O, Dumnezeule, murmur` Serena.
Uite, bea asta, \i spuse Lettie \ntinzndu-i un
pahar cu coniac. Serena se for]` s` \nghit` cteva
pic`turi, cu fa]a palid` [i minile tremurnd.
Sosir` s`-i anun]e vestea abia la miezul nop]ii, doi
poli]i[ti, un tn`r [i o tn`r` care desigur detestau

44
s` aduc` asemenea ve[ti. Gino murise! Trupul lui
nici nu mai putea fi identificat, ca s` nu mai vor-
bim despre cel al ro[catei cu care era! Serena c`zu
\ntr-un scaun, \ncercnd s`-[i dea seama ce are de
f`cut. Lettie \i conduse pe poli]i[ti la lift, ascultnd
instruc]iunile lor, [tiind c` trebuia s` fie puternic`
pentru a-[i ajuta st`pna. Ce tragedie, ce tinere]e
irosit`! Biata Serena, bietul Nicky...
|ncearc` s` stai lini[tit`, draga mea, nu putem
face nimic pn` diminea]a.
Cu ochii larg deschi[i, cu privirile a]intite \n
tavan, Serena r`mase astfel toat` noaptea. De
fapt, prin fa]a ochilor, i se derulau imagini ale
\nceputului iubirii ei cu Gino, amintindu-[i cum
murise pasiunea lui. Cum \[i irosise tinere]ea,
iar acum Gino \[i pierduse chiar [i via]a. Se
gndi [i la fata care murise cu el. Pn` la sfr[it
Gino nu se dezmin]ise, fusese cu o alt` fat` fru-
moas`. Serena se \ntreb` ce-i va spune micului
Nicky.

Dup` dou` zile, Lettie o \nso]i la capela bisericii


catolice din cartier. Era atta lini[te acolo, [i pa[ii
lor r`sunar` att de tare cnd se apropiar` de

45
co[ciugul \nchis, aflat \n fa]a statuii Madonei.
|ncercnd s`-[i p`streze calmul, Serena a[ez` un
buchet de trandafiri pe capacul co[ciugului [i
dup` ce spuse o rug`ciune \[i lu` un ultim r`mas-
bun de la cel care fusese pentru scurt timp so]ul
ei, dar care-i d`ruise un b`iat minunat, cteva
amintiri frumoase [i \n rest, numai am`r`ciune.
Serena \[i lua astfel r`mas-bun de la o parte din
via]a ei.
Dup` amiaz`, cnd se duse s` ia b`iatul de la
[coal`, \l privi cu dragoste [i cu mndrie matern`
pe pu[tiul acela crlion]at, cu ochii mari, negri,
care alerg` spre ea.
Mami! |mi cumperi o \nghe]at` \nainte de
mas`? Poate s` vin` [i prietenul meu, Tom?
Nu ast`zi, dragul meu, cu alt` ocazie, spuse
Serena cu buze tremurnde. Am... am ceva s`-]i
spun, trebuie s` fim singuri ca s` putem vorbi.
A venit tata ? \ntreb` copilul, iar Serena \nghi]i \n sec.
Nu, Nicky, asta este cofet`ria la care vrei s`
mergem? Se a[ezar` \ntr-un col], iar Nicky
\ncepu s` m`nnce, privind-o printre genele lui
dese. |n acel moment sem`na att de mult cu
Gino \nct o podidir` lacrimile. Ce putea s`-i
spun` unui copil de [apte ani despre moarte?

46
Nicky, \ncepu ea, ]i-aminte[ti c` ai v`zut
ma[ina tatei la televizor?
Copilul clipi deodat`, apoi o privi cu ochi[ori
alarma]i.
Da, era chiar ma[ina lui, iar acum el nu va mai
veni niciodat` s` ne vad`. O, Nicky, dragul meu...
A murit tata?
Da, dragul meu, a fost foarte grav r`nit. Att
de grave au fost r`nile \nct a adormit [i nu se va
mai trezi niciodat`. |n]elegi ce-]i spun, Nicky?
B`ie]elul \nclin` din cap.
Tat`l unui b`iat a murit tot \ntr-un accident [i
el a plns mult la [coal`. Eu n-o s` plng, mama,
ci o s` am grij` de tine. Apoi, ca sub influen]a unui
gnd teribil, el o \ntreb` cu team` \n glas: tu n-o s`
mori, nu-i a[a?
Nu, dragul meu, o s` fim mereu noi trei, tu,
eu [i Lettie. O s` fie ca \ntotdeauna, numai c` tata
n-o s` mai vin` s` ne vad`. Po]i s` plngi ct vrei,
Nicky, ori de cte ori \]i aminte[ti de el. Vom
plnge amndoi dar vom avea grij` unul de
cel`lalt, nu? Dumnezeule, cum putea s`-i alunge
suferin]a? Era att de mic...
S` mergem acas`, mam`, spuse Nicky [i o lu`
de mn` c`utnd alinare, oferind alinare. Mergnd

47
pe str`zi, Serena trecea prin propriul ei purgatoriu,
[tiind ce sim]ea fiul ei, f`r` a-l putea ajuta \n vreun fel.
Lettie, care-i \ntmpin`, \n]elese din ochii
Serenei c` Nicky aflase vestea cea trist`. De data
asta el nu se mai repezi la televizor, ci se a[ez` pe
covor cu jocul lui de puzzle.
Vreau s`-l termin \nainte ca tata s` vin`...
\ncepu el, apoi \[i aminti cu durere c` Gino nu va
mai vedea noul joc pe care i-l cump`rase. |l
podidir` lacrimile [i se n`pusti afar` din \nc`pere.
Serena vru s`-l urmeze, dar Lettie o opri:
Las`-l, draga mea. D`-i timp s`-[i plng` tat`l.
O s`-i treac`, o s` vezi.
Dar, Lettie...
{tiu ce sim]i, dar trebuie s` se \mpace cu
sine.
Desigur, Lettie avea dreptate. Cnd \l duse la
culcare, Serena \i citi o vreme, apoi observ` cu sur-
prindere c` b`iatul adormise. Dup` vreo jum`tate
de or` auzir` zgomotul f`cut de lift, urmat de
sunetul soneriei, [i se privir` surprinse.
Deschid eu, spuse Lettie gr`bindu-se spre
hol. Acolo se auzir` voci, dintre care una mai
puternic`. Serena ridic` ochii [i observ` privirea
ciudat` pe care i-o arunc` Lettie.

48
Te caut` cineva, Serena, eu o s` fiu \n camera
mea dac` ai nevoie de mine. Serena-[i ridic`
privirea [i v`zu un b`rbat \nalt care a[tepta \n hol.
Pe moment, \nc`perea p`ru c` se \nvrte[te cu ea
[i c` va le[ina. Avusese impresia c` era Gino! |[i
sim]i genunchii att de sl`bi]i, \nct nu se putu
ridica din fotoliu.
Sunt Roberto Ercoli, spuse b`rbatul a c`rui
voce sem`na cu a lui Gino.
Da, e[ti fratele lui Gino, reu[i ea s` \ngaime.
Asem`narea este prea evident`. Eu sunt Serena
Ercoli, v`duva lui. Serena \i \ntinse mna dar
b`rbatul acela \nalt fie c` n-o v`zu, fie c` nu vru s`
dea mna cu ea, iar ea-[i l`s` mna s` cad` la loc.
Te rog, Roberto, ia loc. S`-]i aduc ceva de b`ut?
Nu, mul]umesc, spuse el cu o voce rece [i
t`ioas`, noi n-am [tiut c` Gino era c`s`torit.
Din nou Serena sim]i c`-[i pierde cuno[tin]a.
{ocat`, continua s`-l priveasc`, incapabil` de a
scoate vreun cuvnt.
Nu te cred, reu[i ea s` spun`, am fost
c`s`tori]i peste opt ani. Serena trase aer \n piept
\ncercnd s`-[i revin` [i-l privi cu aten]ie pe b`rba-
tul din fa]a ei. Nu-l va mai confunda niciodat` cu
Gino, era un b`rbat cu tr`s`turi mult mai dure,

49
p`rea f`cut din alt aluat. Ochii lui aveau o
privire foarte t`ioas`, b`rbia era a unui tip foarte
hot`rt. Dar ca [i Gino [i Nicky, avea acelea[i
gene bogate [i frumoase, tenul m`sliniu, nasul
drept, dar gura fu cea care-i capt` aten]ia
Serenei. Era senzual`, frumos conturat`, iar
Serena se \ntreb` pentru un moment cum era s`
fie s`rutat` de acele buze.
Gino \mi spunea mereu c` nu vre]i s` m`
cunoa[te]i, ba chiar c` a \ncercat s` v` conving` s`
fi]i de acord cu c`s`toria noastr`.
Am venit s` iau trupul fratelui meu, ca s`-l
\nmormnt`m. Tata nu poate c`l`tori, iar mama
nu vrea s`-l lase singur. Vestea mor]ii lui Gino i-a
afectat pe amndoi.
{i nici m`car nu [tiu c` au un nepot care-i
seam`n` att de bine lui Gino. Serena \ncepu s`
plng` c`ci nu-[i mai putea st`pni lacrimile.
B`rbatul \i arunc` o privire crunt`. Nu venise pen-
tru a se l`sa \nduio[at de lacrimile acestei femei.
Dup` ce \i arunc` o privire cinic` el \i spuse
Serenei:
V`d c` n-a]i dus lips` de bani, doamn`, fratele
meu a fost o partid`.
Serena \ncerc` s`-[i tempereze mnia.

50
Eu lucrez, Roberto, de fapt am avut serviciu
de cnd m` [tiu! C[tig destul pentru a m`
\ntre]ine pe mine [i pe copil. Iar tot ce vezi aici, a
fost dorin]a lui Gino, nu a mea. Nu m-am c`s`torit
pentru bani, l-am iubit din tot sufletul pe Gino la
\nceputul c`s`toriei.
Parc` spuneai c` vrei s`-mi oferi o b`utur`,
spuse el dintr-o dat`, c`ci sensul vorbelor ei \i era
foarte clar. Serena \i turn` un pahar de vin
italienesc. Dar spre uimirea ei, cnd \i \ntinse
paharul el \i atinse mna \n treac`t [i Serena sim]i
un fior de-a lungul bra]ului. B`rbatul era f`r`
\ndoial` foarte atr`g`tor, dar [i periculos.
V`d c` mi-ai dat unul din vinurile noastre,
spuse el.
Bardolino? N-am [tiut, Gino nu vorbea nicio-
dat` despre viile Ercoli, sau despre familie. Se
enerva \ntotdeauna cnd \ncercam s`...
Dar [tiai c` suntem o familie foarte bogat` [i
c` fiul t`u va avea partea lui de mo[tenire.
{tiam c` Gino are bani, dar c` munce[te pen-
tru ei. St`tea a[a de pu]in timp acas`...
{i sus]ii c` te-ai m`ritat cu el din dragoste?
Din ziua \n care s-a n`scut fiul nostru, am
refuzat s` m` mai culc cu el, Roberto.

51
De ce?
Pentru c` se culca cu prea multe femei [i
oricum, de mine se cam plictisise. De fapt el se plic-
tisea de o femeie dup` ce se culca de cteva ori cu ea.
Mi se pare greu de crezut ce aud, signora.
A[a cum [i mie mi se pare imposibil ca familia
s` nu fi [tiut de so]ia [i copilul lui! zise Serena
\ndreptndu-[i umerii.
Se l`s` t`cere un moment, apoi el o \ntreb`:
Vei veni \n Italia, la \nmormntare?
Nu, zise ea, mi-am luat r`mas bun de la Gino,
iar Nicky are nevoie de mine aici. Nu-l pot l`sa sin-
gur iar el este prea mic pentru a asista la o
\nmormntare.
Foarte bine, signora. Te voi ]ine la curent cu
ce se mai \ntmpl`.
Nu doresc nimic din ceea ce nu mi se cuvine,
Roberto. Dar fiul meu face parte din familia ta,
chiar dac` asta nu-]i convine.
Desigur, fiul t`u este mo[tenitor, nu vom
pierde din vedere acest lucru. A[ putea s`-l v`d
pentru cteva minute?
Pentru un moment ea sim]i nevoia s`-l refuze.

52
Capitolul 3

Bine, vino cu mine, spuse Serena dup` acest


moment de ezitare [i \l conduse spre camera
b`iatului, care era foarte confortabil` [i decorat`
adecvat vrstei lui. Ca de obicei, el \[i aruncase pla-
puma pe jos [i dormea cu o mn` sub cap, cu
buclele r`sfirate pe fa]a alb` de pern`. Genele lui
lungi se odihneau pe obr`jorii buc`la]i.
Frumos b`iat, seam`n` mult cu Gino, spuse
Roberto surprins.
Din nou Serena sim]i c`-[i va pierde cump`tul.
Ce credea acest b`rbat? Sigur c` sem`na cu Gino,
doar era fiul lui!
Cu toate resentimentele ei Serena privi uimit`
cum b`rbatul \ntinse mna [i cu un gest duios
\ndep`rt` o [uvi]` c`zut` pe fruntea nepotului s`u.

53
Este un b`iat frumos [i sunt convins c`
bunicii \l vor iubi mult. Tandre]ea care r`zb`tu
dintr-o dat` din glasul lui o f`cu [i mai circum-
spect`. El trebuie s` tr`iasc` \n Italia, s` \n]eleag`
ce \nseamn` s` fie un membru al casei Ercoli.
Nicky r`mne aici, cu mine, interveni Serena,
cu mult` fermitate. Sunt mama lui [i n-am de gnd
s` renun] la el!
Vom mai vedea, signora, spuse b`rbatul acela
cu voce rece. O s` ]inem leg`tura. Adio, deocam-
dat`. Ciao, piccolo mio, mai spuse el privindu-l
pentru ultima oar` pe Nicky.
Serena, care-l conduse pn` la u[a liftului, \i
spuse pe un ton t`ios:
La revedere, Roberto, sper totu[i c` nu ne
vom mai vedea vreodat`.
Calmul Serenei disp`ru dup` ce se \nchise u[a
liftului, [i se repezi spre camera lui Lettie.
Nu-mi vine s` cred c` Gino n-a spus familiei
lui despre c`s`toria noastr`!
Te-a min]it, Serena, draga mea, chiar de la
\nceput, [i pe tine [i pe ei.
Am fost o naiv`, Lettie. Trebuia s` insist, cu toate
c` el refuza sistematic s` m` prezinte familiei lui.

54
Iar acum, acest frate al lui Gino, cu tr`s`turi att
de dure, voia s`-i duc` fiul s` tr`iasc` \n Italia
al`turi de familia Ercoli. Niciodat`! jur` ea cu
vehemen]`. Numai gndul c`-[i putea pierde fiul o
scotea din min]i.
Nu-]i mai face probleme, draga mea, nu-]i
pot lua copilul. Iar tu nu ai nevoie nici de banii,
nici de puterea lor. Dar vor trebui s`-]i pl`teasc`
pentru \ntre]inerea lui Nicky [i pentru educa]ia
lui. Deocamdat` nu te mai gndi la asta.
Gnde[te-te la Matthew care te iube[te [i va fi un
so] mult mai bun dect... Amintindu-[i c` pe
mor]i nu era bine s`-i vorbeasc` r`u, Lettie nu-[i
termin` fraza.
O, Lettie, s` nu m` la[i singur` niciodat`,
reu[i Serena s` articuleze. Acum trebui s` fim [i
mai afectuoase cu Nicky, nu? Simte lipsa tat`lui
s`u.
Numai un timp. Copiii uit` repede, iar el,
de fapt, nu [i-a v`zut tat`l prea des ca s`-i simt`
lipsa.
Lettie ridic` din umeri c`ci nu i se p`rea normal
ca o fat` frumoas` ca Serena s` duc` o via]` de
c`lug`ri]`. Apoi, \[i spuse c` la viitoarea vizit` a lui

55
Matthew va face tot posibilul s` lipseasc` toat`
noaptea de acas`; era timpul ca rela]ia dintre cei
doi s` progreseze.
|n zilele care urmar` Serena munci mult dar \[i
f`cu timp [i pentru a petrece mai multe ore cu fiul
ei. |l lu` de la [coal` \ntr-una din zile [i-l duse la
o cofet`rie din apropiere, pentru a mai sta de
vorb` cu el. Pu[tiul nu mai spunea nimic despre
tat`l lui, iar Serena se gndi c` Lettie avusese
dreptate. Dar \ntr-o noapte Serena se trezi [i
r`mase cu ochii a]inti]i \n tavan \ntrebndu-se ce
o f`cuse s` se trezeasc` att de brusc [i devreme.
Da, fusese un plns de copil. Nicky! Porni \n
goan` spre camera copilului. |i v`zu fe]i[oara
\nro[it` de plns.
Papa, papa, \l vreau pe tata...
Serena \l strnse la piept [optindu-i:
Taci, dragul meu, mama este aici cu tine,
plngeai \n somn, dragul meu.
Nu vreau ca tata s` fie mort. Vreau s` vin`
acas`.
{tiu, dragul meu, dar asta nu se mai poate. |]i
aminte[ti accidentul de ma[in`?
Copilul se strnse mai tare la pieptul ei.

56
Da, mam`, \mi amintesc.
Vrei s` te iau \n patul meu? Copilul d`du din cap
[i Serena \l purt` \n bra]e pn` \n dormitorul ei, [tergn-
du-i lacrimile. Dup` ce pu[tiul adormi ea r`mase cu
ochii deschi[i \n \ntuneric, cu inima sf[iat` de durerea
copilului. De la Roberto Ercoli nu primi dect o carte
po[tal` care anun]a funeraliile so]ului ei, \n Italia. Pe
cnd o traducea pentru Lettie, o podidir` lacrimile.
Matthew se dovedi foarte \n]eleg`tor, atunci
cnd ea continu` s`-l refuze motivnd c` nu putea
s`-l lase singur pe micu]. Dar Serena sim]ea c` el
se cam plictisise de attea refuzuri.
Lettie, nu cred c` lui Matthew \i plac copiii.
Nu te gr`bi s`-l judeci, a[teapt` pn` va avea
propriul lui copil, atunci se va schimba.
Trebuie s` pun binele lui Nicky \naintea
intereselor mele, Lettie, fu r`spunsul ei.
Lettie, care \mp`turea un tricou al lui Nicky, o privi lung.
Cred c` Nicky nu mai are probleme acum. Ar
fi mai bine s`-l la[i cu mine [i s` ie[i undeva \n
seara asta. {tii, draga mea, nu-l po]i refuza la
infinit pe Matthew, nici unui b`rbat nu-i place s`
fie pe locul doi, amnat tot timpul.
Serena ridic` din umeri.

57
O s` mai vedem, Lettie.
Dar \n seara aceea, cnd o sun` Matthew, ea fu
de acord s` ias` cu el.
Ar`]i minunat, draga mea. De mult timp n-am
mai fost singuri. Rochia neagr` pe care o
\mbr`case Serena \i punea \n eviden]` p`rul
f`cndu-l s` par` [i mai blond. Ca de obicei,
Matthew alesese un restaurant lini[tit, elegant,
unde serviciul era excelent.
{tiu, Matthew, ai dat dovad` de mult`
r`bdare, dar i-am dedicat lui Nicky tot timpul
meu, dragostea mea. Este prea mic pentru a sim]i
ce \nseamn` s`-]i pierzi tat`l.
Dar el nu prea l-a v`zut pe Gino. Din felul \n
care Matthew strnse din buze ea \n]elese c`
b`rbatul ar mai fi avut cte ceva de spus, a[a c`
\ntinse mna [i o a[ez` peste a lui.
Sunt aici, dragul meu, cu tine, [i am de gnd
s` dau uit`rii tot ce este legat de anii petrecu]i
al`turi de Gino.
Tras`turile lui Matthew se destinser` [i el \i
strnse mna u[or.
Bine, acum poate c` te vei hot`r\ s` te m`ri]i
cu mine.

58
Luat` prin surprindere, Serena \[i trase mna.
Nu, te rog, este prea devreme s`-mi ceri asta,
nu sunt preg`tit`, spuse ea aproape gata de a
recunoa[te c` nu era sigur` c`-l iubea, [i \[i mu[c`
buzele; deocamdat` s` petrecem ct mai mult
timp \mpreun`.
Bine, dar acum e[ti liber`, Serena. E[ti tn`r`,
frumoas`, trebuie s` fii iubit`. Iar eu am a[teptat
deja destul de mult... Ce-ar fi s` petrecem \mpre-
un` acest weekend?
Din felul \n care el accentu` ultimele cuvinte,
ea \n]elese ce implica invita]ia lui. Vru s`-l refuze
dar realiz` c` nu se mai putea. |n aceea[i noapte,
s`rut`rile lui o f`cur` s` se bucure c` nu-l refuzase.
Trupul ei o f`cea s` \n]eleag` ct` nevoie avea de
un b`rbat. Cnd se afl` \n bra]ele lui, sim]i ct era
de dorit` [i r`spunse cu tot trupul ei. Celibatul ei
fusese prea lung, iar acum era liber`. Era \nc`
tn`r` [i nu trebuia s` se ru[ineze de impulsurile
naturale. Dar oare-l iubea pe Matthew? |l iubea
destul \nct s` se culce cu el, s` fie a lui pentru tot
restul vie]ii? De data asta nu mai avea voie s`
gre[easc`. Dar ce va face cu Nicky? Putea s` i-l
prezinte pe Matthew ca pe noul lui tat`? Dup` ce

59
ajunse acas` [i se culc`, nu putu s` adoarm`.
Amintirile primelor zile de dragoste cu Gino nu-i
d`deau pace [i reveneau cu intensitate obsesiv`.
Fusese doar un copil pe atunci, acum era ceva mai
mare dar avea [i un copil, ale c`rui interese tre-
buiau s` primeze. A doua zi avea ca de obicei
cearc`ne negre sub ochi, dovezi ale nop]ii albe pe
care o petrecuse.
Ce p`rere ai de invita]ia lui Matthew, Lettie?
Cred c` ar fi bine s` te duci, eu voi sta cu
Nicky. O s`-]i prind` bine. Copiii surorii mele vor
fi aici \n acest weekend, a[a c` o s`-l duc pe Nicky
s` se joace cu ei.
Am toat` \ncrederea \n tine, Lettie, numai c`
nu [tiu dac` este cazul s` m` culc cu Matthew.
Serena, e[ti o femeie liber` acum, po]i face
tot ce-]i dore[ti. Iar Matthew a avut destul`
r`bdare cu tine.

Era destul de pl`cut afar` vineri diminea]a


cnd Matthew veni s-o ia. |nfloriser` deja brn-
du[ele, iar cai[ii [i piersicii erau [i ei plini de flori.

60
{i cu toate c` nu era prea entuziasmat` de ceea ce
urma, Serena se sim]ea destul de bine. Nicky
fusese \ncntat s` plece cu Lettie, punndu-[i tot
felul de juc`rii \n rucsac, apoi \nlocuindu-le cu
altele. Sim]ise atunci, dup` s`rutul lui foarte
deta[at, c` b`iatul cre[tea foarte repede. C`l`toria
spre coast` fu foarte pl`cut`; aveau un apartament
rezervat \ntr-un hotel mic dar foarte elegant [i
pl`cut. Evitnd s` priveasc` patul acela conforta-
bil, Serena se \ndrept` spre m`su]a de toalet` de
parc` ar fi vrut s`-[i aranjeze p`rul. Pe cnd se
piept`na v`zu \n oglind` privirea lui Matthew,
plin` de dorin]`. |[i sim]i inima b`tnd iar cnd el
\[i strecur` bra]ele dup` mijlocul ei, ea-[i l`s`
capul pe trupul lui puternic, primind s`rut`rile lui
\nfocate.
Dac` ai [ti de cnd a[tept momentul acesta,
draga mea, de mult vreau s` te am doar pentru
mine. Serena se \ntoarse spre el.
Ar fi mai bine s` m` la[i s` despachetez,
Matthew, \i spuse ea, c`ci nu se sim]ea preg`tit`
pentru el. B`rbatul o eliber` f`r` s` vrea.
Intrar` \n restaurantul elegant al hotelului pen-
tru a mnca. Chelneri]a \i conduse spre o mas`

61
care se afla \ntr-un col] mai retras. Serena \ncerc`
un sentiment ciudat, era prima oar` cnd se afla
\ntr-un restaurant f`r` Gino.
O s` comand un Riesling, draga mea, ce zici?
Ea \ncuviin]`, bucuroas` c` Matthew nu alesese
un vin italienesc. Cel pu]in \n aceste dou` zile voia
s` lase \n urm` ultimii ei ani care fuseser` o
pierdere de timp [i o risip` de sentimente. Cu
excep]ia lui Nicky, desigur... [i gndurile \i zbu-
rar` spre el. Oare b`iatul se gndea la ea, la Gino?
Matthew observ` aerul ei gnditor [i \ntinse mna
pentru a alunga umbra care se a[ternuse pe chipul
ei frumos.
A[ vrea s` facem o plimbare dup` mas`, ce
zici?
Se \mbr`car` adecvat, Serena \ntr-un un
trening de culoarea liliacului, cu o e[arf` asor-
tat`. Culorile treningului [i ale e[arfei \i puneau
\n eviden]` ochii, [i lui Matthew i se p`ru c` ea
nicicnd nu ar`tase mai frumos. L`sar` \n urm`
hotelul [i se \ndreptar` spre satul din preajm`, o
a[ezare pesc`reasc` de un pitoresc aparte, pe
malul unui mic golf. Era ora la care b`rcile
pescarilor se leg`nau ancorate \n port. Trecur`

62
de acest sat continundu-[i drumul spre o zon`
mai retras`, unde o dat` ajun[i se a[ezar` pe o
stnc`.
Am obosit, recunoscu Matthew, mi-am pier-
dut condi]ia fizic`. Am vorbit foarte serios cu tine,
Serena, a venit timpul s` m` a[ez, s` am familia
mea. Ce zici, draga mea? N-am a[teptat destul
r`spunsul t`u?
Pentru Serena soarele nu mai avu aceea[i
str`lucire, iar bucuria zilei se sfr[i brusc. Ct de
mult detesta s`-l r`neasc`, dar...
Este prea curnd, Matthew.
B`rbatul o lu` de umeri [i o trase aproape de
el.
{tiu. Nu m-ar deranja s` mai a[tept vreo cte-
va luni, dar a[ vrea s`-mi spui clar, draga mea, vrei
s` te m`ri]i cu mine sau nu?
Sincer` s` fiu, nu [tiu, Matthew. Nu [tiu dac`
te iubesc cu adev`rat [i nu pot risca s` m`
c`s`toresc cu tine \n aceste condi]ii.
Cum putea s`-i spun` c` ea-[i dorea o dragoste
puternic`, profund`? }inea mult la el, dar asta nu
era destul. Deodat`, Matthew o trase spre el [i o
s`rut` a[a cum n-o mai f`cuse, a[a cum nu crezuse

63
ea c-o va face vreodat`, cu brutalitate. Poate c` asta
fusese reac]ia lui la refuzul ei, oricum b`rbatul \[i
cam pierduse controlul, asta era evident.
M` duci cu vorba, Serena? Te-ai folosit de
c`s`toria cu Gino ca scuz` c` nu te-ai hot`rt?
Nu! N-am spus niciodat` c-a[ fi \ndr`gostit`
de tine, Matthew! Te rog, d`-mi drumul, m`
doare!
N-ai f`cut dragoste cu mine niciodat`! S`
nu-mi spui c` \n timpul `sta ai dus o via]` de
c`lug`ri]`! S` nu-mi spui c` nu te-ai culcat cu
al]ii...
Dar Serena nu se pierdu cu firea, cu toate c` nu
s-ar fi a[teptat la o asemenea reac]ie.
Este problema mea, Matthew. M-am m`ritat
cu Gino cnd eram o copil` [i n-am de gnd s` mai
fac experien]e pe pielea mea. M` respect prea
mult [i trebuie s` m` gndesc [i la fiul meu. Cu o
smucitur`, Serena se eliber` din bra]ele lui, se
ridic` [i dup` ce trase aer \n piept \i spuse: |mi
pare r`u, Matthew, nu ]i-am promis niciodat` c`
ne vom c`s`tori. Am crezut c` asta va veni cu tim-
pul, dar v`d c` nu merge [i nici nu cred c` va
merge vreodat`!

64
|mi cer scuze, Serena, zise Matthew care
p`lise, am fost prea brutal. Vocea lui era \nc`rcat`
de emo]ie, de regret.
Oricum, acesta era sfr[itul unei prietenii fru-
moase.
Trebuie s` plec acas`, nu are sens...
Eu continuu s` te iubesc, Serena, [i dac` te
r`zgnde[ti vreodat`...
Nu, te rog s` nu mai a[tep]i, dragostea nu
poate fi for]at` s` apar`. {i eu am sperat, dar am
dat gre[. {i nu este cinstit s` te las s` a[tep]i, s`-]i
dau speran]e...
Parcurser` \n lini[te drumul de \ntoarcere,
fiecare cu gndurile lui. Cnd se apropiar` de
hotel, Matthew suger`:
Ar fi bine s` r`mnem m`car o noapte aici, nu
te teme, n-o s` te deranjez. Ar fi ciudat s` plec`m
a[a, f`r` s` st`m m`car o noapte dup` ce am
\nchiriat dou` camere pentru dou` nop]i.
Foarte bine, eu o s` cinez \n camera mea,
dac` nu te superi.
Diminea]a, Serena \[i preg`ti bagajele [i cobor\
pentru micul dejun. Matthew se afla deja acolo, la
o mas`, citind un ziar.

65
Bun` diminea]a, Serena, ai dormit bine?
Nu prea. Dar tu?
Ce s`-]i spun? A fost o noapte lung`. E[ti gata
de plecare?
Da, murmur` ea, apoi ceru ni[te cafea
proasp`t` [i un croissant.
Drumul de \ntoarcere fu cam ciudat, nici unul
nu mai observ` frumuse]ea copacilor \nflori]i, nici
str`lucirea soarelui.
M-am gndit toat` noaptea, Serena [i am
decis s` cump`r o firm` la Edinburgh. Acum, nu
m` mai re]ine nimic aici.
Nemul]umit` de \ntors`tura pe care o luaser`
lucrurile \ntre ei, Serena \l \ntreb`:
Dar mama ta?
El ridic` din umeri de parc` n-ar fi fost nici o
problem`.
O s` mearg` cu mine, cred, avem rude la
Perth.
Foarte bine, zise ea [i-[i spuse c` Matthew nu
p`rea c-o va regreta prea mult.

66
F`r` Nicky [i Lettie apartamentul p`rea gol. |[i
puse hainele la loc [i-[i preg`ti o omlet`, dar cnd
vru s` m`nnce, \[i d`du seama c` nu va putea s`
\nghit` nimic. Renun]` la mncare [i \ncepu s`
citeasc` ziarul \n a[teptarea celor doi. Sosir` peste
ctva timp, iar Nicky nu mai prididea povestindu-i
despre felul \n care \[i petrecuse ziua.
Mam`, am f`cut caramele [i ]i-am adus [i ]ie.
De acum voi [ti s` le preg`tesc singur. Vrei s`-]i
spun cum se fac?
Nu acum, dragul meu, m` simt cam obosit`,
iar tu trebuie s` faci baie.
Cnd r`maser` singure, Lettie o \ntreb`:
Ce s-a \ntmplat draga mea? Nu prea pari \n form`.
O, Lettie, am terminat cu Matthew! N-am
putut s` m` culc cu el. Voia s`-i promit c` m` m`rit
cu el, dar mi-am dat seama c` nu-l iubesc. De alt-
fel, Matthew [i-a cam ie[it din fire [i mi-a spus
lucruri pe care apoi le-a regretat. Oricum, [i-a
cerut scuze, dar...
Lettie \[i amesteca gnditoare cafeaua.
O s`-]i lipseasc`, draga mea.
{tiu, dar a insistat s`-i dau un r`spuns. M`
a[teptam s` m` for]eze s` fac dragoste cu el.

67
Nu-]i mai face probleme, draga mea, e[ti
destul de tn`r` ca s` po]i a[tepta pn` apare
omul potrivit.

Imediat ce intr` \n birou a doua zi, ap`ru [i


[eful ei.
Bun` diminea]a, Serena, cum a fost week-
endul acesta? Ce s-a \ntmplat, sau nu sim]i nevoia
s` vorbe[ti?
N-a fost prea bine, Walter. M-am desp`r]it de
Matthew. El voia s` ne c`s`torim dar eu am ajuns
la concluzia c` nu-l vreau ca so].
|mi pare r`u, draga mea, aveai dreptul la feri-
cire acum.
|]i mul]umesc Walter. Cu un oftat, Serena se
\ntoarse la munca ei de zi cu zi.
Cnd se duse la mas`, Lettie \i spuse:
Ai primit un telefon pe la ora unsprezece. Era
cineva care nu vorbea engleze[te prea bine [i n-am
\n]eles dect c` va veni aici, \n seara asta. Voia s`
[tie dac` te va g`si.
Seara, \n timp ce Serena uitase deja de tele-
fonul acela, portarul anun]` vizita unei doamne.

68
Serena verific` toat` casa dintr-o privire s` vad`
dac` totul era \n ordine [i se duse la lift. |n fa]a ei
se afla o doamn` cu o figur` arogant`, care o scru-
ta cu ochi negri.
Nu ne-am cunoscut, sunt Lucia Ercoli, sora
lui Gino [i Roberto.
O, sora lui Gino, pofte[te te rog. Serena \i
\ntinse mna [i-i zmbi, dar femeia ignor` mna
\ntins` [i privi \n jur dispre]uitor.
Am venit s`-l iau pe fiul t`u s`-[i cunoasc`
bunicii. Tata este bolnav [i vrea s`-[i vad` nepotul.
F`r` a mai a[tepta vreo invita]ie, femeia se a[ez`
pe sofa \ntinzndu-[i picioarele lungi. Totul deno-
ta bog`]ie, costumul ei elegant, pantofii, po[eta,
perlele de la gt. Dar Serena \[i spuse cu uimire c`
\n familia Ercoli b`ie]ii mo[teniser` toat` fru-
muse]ea, f`r` a mai l`sa ceva [i pentru sora lor.
C`ci aceast` signorina Lucia nu avea nimic frumos.
Vre]i s`-l lua]i pe Nicky? Nu se poate, el nu v`
cunoa[te [i nu poate merge \n Italia f`r` mine!
Este mo[tenitorul casei Ercoli [i trebuie s`
stea cu familia tat`lui s`u, bietul copil. Din aerul ei
dispre]uitor Serena sim]i c` femeia vedea locul \n
care tr`ia Nicky ca pe o adev`rat` magherni]`.

69
Signora, timp de opt ani familia Ercoli ne-a
ignorat pe mine [i pe fiul meu. Sunt de acord c`
trebuie s`-[i cunoasc` bunicii dar eu voi hot`r\
unde [i cum se va \ntmpla asta.
Gino nu ne-a spus c` este c`s`torit sau c` are
un copil. Din moment ce el este mort acum, cred
c`-i era ru[ine cu tine, probabil c` e[ti vreo stricat`!
Stricat`? Cum \ndr`zni]i! Am fost virgin` la
optsprezece ani cnd m-am c`s`torit cu Gino, dar
dup` na[terea lui Nicky n-am mai tr`it ca so] [i
so]ie, c`ci el prefera s` schimbe cam des
partenerele. Dar asta nu v` prive[te!
Lucia Ercoli \[i \ndrept` umerii c`ci nu se
a[tepta la insolen]` din partea Serenei, apoi se
aplec` spre ea.
Nu m` privesc aceste lucruri. Nu m` intere-
seaz` cearta cu tine. Am venit doar pentru b`iat.
Te rog s` faci toate aranjamentele pentru ca s`-l
pot lua smb`t`.
Niciodat`! Te rog s` pleci, nu-]i voi da copilul
niciodat`! Serena o \mpinse pe Lucia spre lift.
O s` mai auzi de mine! Cu aceast` ultim`
amenin]are, Lucia Ercoli intr` \n lift [i o l`s` pe
Serena spumegnd de furie.

70
Capitolul 4

Nu cred c` Lucia \l vrea cu adev`rat pe Nicky.


Oricum, ei nu-i convine ca mo[tenirea s` se
\mpart`.
M-a scos din min]i femeia aia cu ochii ei reci,
plini de ur`. Ce i-am f`cut eu?
Nu-]i face probleme, draga mea, o s-o
l`muresc eu smb`t`, zise Lettie.
|n acela[i timp m` gndesc c` ar fi bine ca
Nicky s`-[i cunoasc` bunicii, poate \n vacan]a de
Pa[ti. Casa Ercoli este undeva la Bardolino, pe
lacul Garda.
Nu este locul de unde aduce]i voi vinurile?
\ndr`zni Lettie, care cu timpul \ncepuse s` \nve]e
cte ceva de la Serena.

71
A[a este. E o localitate foarte frumoas`. Ce
crezi, Lettie ar fi bine s`-l duc pe Nicky acolo?
Nu [tiu, draga mea, tu singur` trebuie s` iei o
decizie.
A doua zi, Walter se ar`t` foarte \ncntat de
hot`rrea ei.
Va fi foarte bine pentru tine, draga mea, [i
pentru b`iat. El trebuie s` [tie c` are dou` rnduri
de bunici, ca to]i ceilal]i copii. Po]i sta ct de mult.
Dar tu cum te vei descurca?
Walter ridic` sprncenele lui groase, iar ochii
\ncepur` s`-i str`luceasc`.
Ei, o s` reu[esc eu cumva, o nec`ji el.
{tiu asta, rse Serena.
Poate o s` aduc pe cineva de la depozite.
Iar Lettie \]i va fi [i ea de ajutor.
Cred c` Nicky va fi bucuros de c`l`torie.
Smb`t`, Serena \l duse pe Nicky la lec]ia de
\not. Serena, al`turi de celelalte mame, urm`ri cu
mndrie cum fiul ei travers` bazinul de cteva ori.
Mam`, de acum pot s` \not foarte bine, nu
mai am nevoie de astea, zise pu[tiul sco]ndu-[i
aripioarele de \not. B`iatul cre[tea repede [i se
dezvolta frumos, se gndi Serena.

72
Bunicul [i bunica ta din Italia vor s` te
cunoasc`, Nicky, a[a c` m-am gndit s` mergem
acolo, s` vezi unde s-a n`scut tat`l t`u. Ce zici?
O s` mergem cu avionul, mam`?
Sigur c` da!
Eu a[ vrea s` mergem la Vene]ia. Am auzit c`
acolo nu sunt str`zi, nu sunt drumuri, este numai
ap`. Apoi, putem merge [i la bunici.
Sigur c` da, dragul meu, spuse Serena care
nu putuse rezista ochilor lui mari, negri.
Pe drumul de \ntoarcere Nicky fu foarte fericit
s` fac` fotografiile pentru pa[aport.
Cnd ajunser` acas` o g`sir` pe Lettie pu]in
mai agitat` ca de obicei.
|[i ie[ise din min]i cnd i-am spus c` nu
sunte]i acas` [i c` trebuie s` renun]e la dorin]a de
a-l lua pe Nicky cu ea.
Draga mea, te-am l`sat s`-i faci fa]` singur`!
N-o intereseaz` Nicky, de fapt. Nici n-a vrut s`-l
vad`. Este o fat` b`trn` \n care nu po]i avea
\ncredere. Eu, oricum, nu mi-am pierdut calmul, dar
cred c` am f`cut-o s` nu mai vrea s` revin` vreodat`.
Diminea]a urm`toare, Serena se \ndrept` spre
una dintre firmele de turism din centrul ora[ului.

73
A[ vrea s` merg la Vene]ia pentru dou` zile,
apoi la lacul Garda. |mi voi lua fiul cu mine [i pen-
tru asta am nevoie de pa[aport pentru el. Serena
deschise po[eta pentru a scoate fotografia lui
Nicky.
V` sugerez s` zbura]i de la Gatwick la aero-
portul Marco Polo, este un zbor de dou` ore. Apoi
ve]i lua o ambarca]iune care s` v` traverseze lagu-
na, dup` care ve]i lua vapora[ul care v` va duce la
hotel. O s` facem toate rezerv`rile pentru dum-
neavoastr`.
Iar dup` cele dou` nop]i la Vene]ia voi
\nchiria o ma[in` cu care s` merg la lacul Garda.
Pute]i aranja [i asta?
Desigur, doamn` Ercoli, v` furniz`m totul,
cecurile de c`l`torie, valuta. L`sa]i totul \n seama
noastr`. Serena se ar`t` fericit` c`ci nu avea altce-
va de f`cut dect s` semneze un cec!
Nu [tia dac` era din cauza soarelui de
prim`var` sau din alte motive, dar \[i sim]ea
inima foarte u[oar` [i poate tocmai din acest
motiv f`cu ni[te cump`r`turi. |[i cump`r` trei
fuste noi, la care asort` [i pulovere sau jachete,
ni[te bluze noi pe care le [i prob` ocazie cu care

74
observ` c` liniile trupului ei erau \nc` ferme [i
c` ar`ta bine. Dar tocmai cnd vnz`toarea \i
\mpacheta cump`r`turile, o v`zu... era o
minunat` rochie de crep negru. Dar cnd \i v`zu
pre]ul sim]i c` nu mai are aer. Negrul le st`
foarte bine blondelor, \[i aminti ea vorbele
mamei sale.
O, este f`cut` pentru dumnevoastr`! exclam`
vnz`torea.
Este prea scump`!
Da, dar merit` banii.
Bine, m-a]i convins, o iau.
Serena urc` spre etajul \n care se g`seau lucruri
pentru copii, unde cump`r` foarte multe haine
noi pentru Nicky. |i cump`r` multe tricouri,
hanorace, apoi dou` slipuri care fiind foarte mici
o f`cur` s` zmbeasc`. |nc`rcat` cu pachete,
Serena lu` un taxi pn` acas`. Avea attea lucruri
de f`cut \nainte de plecare. Trebuia s` discute [i
cu diriginta lui Nicky, \n cazul \n care aveau s` stea
mai mult.
Nu v` face]i probleme, doamn` Ercoli, fiul
dumneavoastr` este un copil foarte inteligent, va
recupera lec]iile pierdute. Am auzit de accidentul

75
so]ului dumneavoastr` [i sper c` Nicky a suportat
cu bine acest eveniment trist. Oricum, cred c`
aceast` evadare v` va face bine. Femeia, care o
privi cu ochi obosi]i, ar`ta de parc` ea \ns`[i avea
nevoie de un concediu.
Cu o sear` \nainte de plecare fu foarte greu
pentru Serena s`-l fac` pe Nicky s` se culce
devreme.
Dragul meu, s`-]i aju]i mama, s` ai grij` de
bagaje ct timp ea este ocupat` cu pa[apoartele
sau cu alte probleme. {i s` nu vorbe[ti prea mult
cu str`inii.
Nu-]i face probleme, Lettie, o s` ne purt`m de
grij` unul celuilalt, nu, Nicky?
Dup` ce-i f`cur` capul mare cu attea sfaturi,
copilul adormi imediat.
Cnd ajunser` la aeroport, Nicky voia s` vad`
totul dintr-o dat`.
Cred c` ar fi bine s` m` aju]i s` \mping acest
c`rucior cu bagaje, \i spuse Serena.
Dar pot s`-l duc singur, mam`, insist` copilul.
Mie mi-e pu]in team`, se lament` Serena, dar
dup` decolare, dac` tu e[ti cu mine, lucrurile sunt
altfel.

76
O, mam`, uite cum arat` norii, parc` sunt
buc`]i de vat`. Acum pot s` v`d cmpurile [i case-
le. Curnd vom traversa Fran]a, zise Nicky, care
urm`rea harta cu mult` aten]ie.
Discutar` apoi despre [ederea lor la Vene]ia,
despre bunicii Ercoli. Dar zborul lu` sfr[it destul
de repede, mai repede dect [i-ar fi dorit copilul [i
curnd se preg`tir` de aterizare. Nicky \[i puse cen-
tura de siguran]` [i, ca orice copil, d`du s` se ridice
ca s` vad` primele imagini ale Italiei. Dup` ce \[i
lu` bagajul de mn`, Nicky \[i lu` r`mas-bun de la
stewardes` [i porni pe scar`. |[i recuperar` baga-
jele, iar Serena realiz` c` trebuia s` aib` mare grij`
de Nicky la Vene]ia c`ci el era dornic s` vad` totul
dintr-o dat` [i nu mai contenea cu exclama]iile.
Mam`, uite o gondol`! exclam` b`iatul. Dar
cl`dirile nu-mi plac, sunt toate vechi [i urte. Iar
apa intr` acolo pe trepte. Nu se \neac` oamenii de
acolo? {i \n hotelul nostru o s` fie ap`?
Hotelul lor se afla \n pia]a San Marco [i era o
construc]ie destul de impozant`, pe care Nicky o
aprecie \n felul s`u.
Signora Ercoli, v` a[teptam, spuse
func]ionara agen]iei de turism care le f`cuse -

77
rezervarea. Fata le spuse cum s` ajung` mai u[or
\n pia]a San Marco, dup` ce le expedie bagajele la
hotelul care se afla la cteva minute de mers de
agen]ia de turism.
Cu mult` r`bdare Serena \i explic` lui Nicky
indicatoarele, ca [i denumirile statuilor sau
monumentelor care le ie[eau \n cale.
Trebuie s` urm`rim s`geata care indic` dru-
mul spre San Marco.
Erau o pereche foarte frumoas`. Serena era
elegant`, blond`, iar fiul ei mic, brunet [i pornit s`
cunoasc` lumea. Mul]i ochi \i urm`reau. Serena ar
fi vrut s` treac` prin magazinele elegante, dar
Nicky voia s` urce treptele care duceau la pod.
Pia]a San Marco \i \ntmpin` cu farmecul ei, cu
miile de porumbei, statuile impozante [i cl`dirile
cu aspect vetust. Serena cump`r` hran` pentru
porumbei [i se a[ez` la soare urm`rind cum
p`s`rile se adunau la picioarele lui Nicky. Mine \l
va duce la Biserica San Marco, la Palatul Dogilor.
Dar privind la ceas, Serena remarc` ora cam trzie
[i faptul c` cina va fi servit` \n curnd.
Trebuie s` mergem la hotel, s` ne schimb`m
pentru cin`, Nicky.

78
Cin`? Cum va fi asta? Ceva nepl`cut?
Nici vorb`. Vei comanda spaghetti sau pasta.
Aici predomin` mncarea italieneasc`, dar dac`
nu-]i va pl`cea vom putea comanda altceva, dragul
meu, nu te speria.
Seara, la cin`, chelnerii le acordar` mult`
aten]ie, iar lumea din jur nu \nceta s`-i priveasc`
admirativ. Se \nvrteau to]i \n jurul lui Nicky
pentru a se asigura c` b`iatul primea tot ce-[i
dorea.
Dar ce puteau face noaptea? Serena se gndi c`
nu putea s` ias` [i s`-l lase singur pe Nicky. Dup`
ce ajunser` \n camera lor [i Nicky deschise televi-
zorul, unde un John Wayne cu un aer destul de
comic vorbea \n italian`, el adormi imediat. Serena
r`mase cu ochii a]inti]i \n tavan, \ntrebndu-se
cum vor fi primi]i la Casa Ercoli. Gndul c` se va
confrunta din nou cu Lucia \i d`du o senza]ie nu
prea pl`cut`, ct despre Roberto, acel b`rbat rece
[i calculat, ei bine, nici el nu-i inspira prea mult`
\ncredere...
Dar deodat` \[i aminti tandre]ea care i se a[ter-
nuse pe chip cnd \l v`zuse pe Nicky. Oare vre-
unul dintre ei dorea cu adev`rat copilul \n casa

79
Ercoli? Serena se \ndoia de asta [i-[i dorea ca vizita
s` ia sfr[it ct mai repede. Zgomotul f`cut de
clopotele bisericii \i trezi a doua zi de diminea]`,
ca [i cel al b`rcilor care treceau pe sub ferestrele
lor pentru a aduna gunoiul.
Vreau s` v`d [i eu, mam`, [i \nainte ca ea
s`-l poat` opri, b`iatul se aplec` [i urm`ri cum
oamenii din b`rci \[i f`ceau treaba. Apoi, dup`
micul dejun pornir` la plimbare, \n zona
Campanellei. Pia]a era la fel de aglomerat`, iar
ghizii care \nso]eau grupurile de turi[ti \ncercau
s`-i ]in` \n grup, pentru a nu se risipi. Serena avu
sentimentul c` acolo se mutase Turnul Babel,
c`ci \n jurul lor se vorbeau toate limbile p`mn-
tului. Dar \ntr-o clip` de neaten]ie \l pierdu din
ochi pe Nicky [i dintr-o dat` se sperie. Privi dis-
perat` \n jur [i v`znd c` fiul ei nu apare, \ncepu
s`-l strige:
Nicky, unde e[ti? Nicky! strig` ea f`cndu-[i
loc cu bra]ele, cu picioarele \nmuiate de team` [i
cu respira]ia \ngreunat`. Apoi, auzi un zgomot de
parc` ar fi c`zut ceva \n ap`. Auzi vocile unor
oameni speria]i, intra]i \n panic`... Ea \i \mpinse
disperat` \ncercnd s`-[i g`seasc` fiul.

80
Bietul copil, a c`zut \n canal...
Cu for]e supraomene[ti, Serena \[i f`cu drum
printre cei care priveau. {i \l v`zu atunci, \notnd
calm spre mal.
O, Doamne, Nicky...
Serena c`zu \n genunchi [i-i \ntinse mna s`-l
scoat` din ap`.
Vezi, mama, ]i-am spus c` [tiu s` \not.
}i-am spus s` fii atent, ca s` nu cazi, \i [opti
ea printre din]i.
Dar n-am c`zut, mam`, m-a \mpins cineva!
Suspinnd, Serena \l lu` imediat [i-l duse spre
hotel, temndu-se c` apa canalului ar putea d`una
s`n`t`]ii copilului.
Signora Ercoli, ce este cu dumneavoatr`?
\ntreb` camerista v`zndu-i chipul r`v`[it. Ce s-a
\ntmplat cu povero bambino? Dup` ce primi
explica]ii, fata duse hainele lui Nicky la sp`l`torie.
Serena \i f`cu o baie bun`, cu toate protestele lui.
Dup` ce termin` se l`s` s` cad` \ntr-un scaun,
observnd c` b`iatul luase \n joac` toat` aventura
lui.
}i-am spus s` nu te apropii prea mult de mal!
\l admonest` Serena.

81
Dar m-a \mpins cineva, mam`, ]i-am mai spus.
Nu vreau o minciun` drept scuz`, Nicky!
Nu este minciun`!
Serena privi figura copilului, care p`rea foarte
indignat.
M-a \mpins cineva din spate, fost o mn`
mare. N-am putut s` m` controlez, mama. Dar pot
s` \not, ai v`zut [i tu. |ns` nu mi-a pl`cut apa, este
att de verde cnd cazi de sus. Serena \ncerc` s`-i
zmbeasc` pentru a-l calma.
Dup` cin`, ea-i suger`:
Ce-ar fi s` mergem s` vedem cum se fac
figurinele de sticl`, Nicky?
Cu ochii mari, copilul urm`ri cum tijele cu
capete \nro[ite f`ceau s` apar` forme ciudate.
Serena fu for]at` s`-l opreasc`, c`ci voia s`
cumpere prea multe figurine ce reprezentau ani-
male.
O s` iau cte una pentru Nonno [i Nonna.
Copilul adormi imediat \n seara aceea, iar
camerista aceea prietenoas` se oferi s`-l vegheze,
l`sndu-i Serenei pu]in timp liber. Dar ea nu
\ntrzie prea mult. Cnd ajunse \n camer` fata o
\ntmpin` cu un zmbet.

82
A dormit, nu mi-a f`cut probleme, signora.
Serena \l s`rut` u[or pe frunte dar pu[tiul se
trezi.
Am v`zut-o pe camerist`, mam`, apoi pe
b`rbatul acela.
Care b`rbat, dragul meu? Dar copilul
adormise la loc.
Serena, care nu era prea l`murit`, nu mai
insist`, dar a doua zi cnd \ncepu s` \mpacheteze
pentru plecare observ` c` \n apartamentul lor
fusese cineva, c`ci sertarele erau r`v`[ite. Serena
se \ncrunt`. S` mearg` s` discute cu directorul
hotelului, s` cheme poli]ia? Dar asta le-ar fi \ntr-
ziat plecarea. Constat` c` nu lipsea nimic. Poate
fusese doar un ho] pe care prezen]a nea[teptat` a
cameristei \l luase prin surprindere. P`r`si hotelul
f`r` a lua nici o m`sur`, spunndu-[i c` va trebui
s` fie [i mai atent` pe viitor.
Cnd ajunse la firma care trebuia s`-i \nchirieze
ma[ina, g`si toate problemele rezolvate.
Rezervorul este plin iar aici ave]i actele [i
harta pe care a]i solicitat-o.
Serena \ntinse harta [i v`zu c` drumul spre
Bardolino era unul f`r` probleme, era clar marcat

83
[i putea trece prin Verona dac` f`cea un mic ocol.
Peisajul era minunat [i ea \[i dori s` nu fi fost nece-
sar s` se concentreze asupra drumului. Serenei
nu-i pl`cea s` conduc` o ma[in` necunoscut` dar
nu avea \ncotro. La vreo sut` de kilometri de locul
de unde plecaser` se auzi un zgomot puternic la
motor [i ma[ina se opri. Serena \ncerc` s-o trag`
pe marginea drumului, f`cu semn celor care tre-
ceau pe lng` ea, dar nimeni nu opri. |ntr-un tr-
ziu opri un camion vechi care abia se mai ]inea.
Cosa ce? \ntreb` [oferul.
M-a l`sat ma[ina. Pute]i trimite pe cineva s-o
remorcheze?
Omul ridic` din umeri c`ci nu \n]elegea o iot`.
Am probleme cu ma[ina. Pute]i trimite pe
cineva s-o remorcheze?
Si, si, r`spunse omul. El \i spuse c`-i putea
duce \ntr-un sat din apropiere unde se afla un
mecanic bun. Serena nu era prea \ncntat` de
idee, dar neavnd \ncotro... Poate c` era mai bine
s` ia leg`tura cu firma care-i \nchiriase ma[ina.
Satul despre care era vorba se afla aproape, era un
sat foarte lini[tit unde apari]ia lor strni mult`
curiozitate. Proprietarului garajului li se f`cu mil`

84
de ei, desf`cu capota [i treb`lui o mul]ime la
ma[in` c`ci nu-i era clar ce se \ntmplase. Deodat`
el \[i ridic` privirea [i exclam`:
Dumnezeule, putea]i muri! Le ar`t` o bucat` de
metal care dup` forma ei [i locul \n care se afla \l duse
la concluzia c` totul fusese pus la cale deliberat.
Dar de ce? Cine s` fac` asta? Serena, care-[i
sim]ea ochii plini de lacrimi nu mai [tia ce s`
spun`.
V` repar ma[ina, signora, nu v` face]i
probleme. Merge]i cu micu]ul, este o cofet`rie pe
aici, [i be]i o cafea pn` atunci.
Cineva a \ncercat s` strice ma[ina, mam`?
{tii cum este la garajele astea, micu]ule, vrei
o Coca Cola, sau un suc?
Cafeneaua era modest`, dar foarte curat`. Se
aflau acolo doar doi b`rba]i din sat, care [tiau deja
ce se \ntmplase, c`ci ve[tile proaste se r`spn-
deau cu repeziciune. Dup` dou` ore, ma[ina fu
gata [i Serena se confrunt` cu alt` problem`:
mecanicul nu avea \ncredere \n cecurile de
c`l`torie, a[a c` ea \i pl`ti cu bani pe[in. Erau doar
simple coinciden]e, sau cineva \i f`cea toate astea
inten]ionat? {i de ce?

85
Capitolul 5

Soarele str`lucea sus pe cer, era o c`ldur` torid`,


iar Serena [i Nicky se sim]eau epuiza]i [i \nseta]i.
Cred c` ar fi mai bine s` ne oprim undeva s`
bem ceva r`coritor, s` mnc`m o \nghe]at`, poate, ce
zici? Serena \i \ndep`rt` bretonul umed de transpi-
ra]ie, observnd c` pu[tiul era foarte \mbujorat. O s`
c`ut`m un hotel onorabil, s` facem un du[. Ajunser`
\ntr-o pia]` \n care g`sir` un hotel cu un aspect oare-
cum decent, care avea cofet`rie [i cafenea.
Spal`-te pe mini, dragul meu, \i spuse
Serena, apoi comand` cte o oranjad` [i omlet` cu
ciuperci [i [unc`, apoi \nghe]at` pentru Nicky, iar
pentru ea o salat` de fructe. Se sim]ir` mult mai
bine dup` ce mncar`, gata s` fac` fa]` restului

86
c`l`toriei. Bardolino era o localitate frumoas` [i
Serena c`zu sub vraja ei imediat ce ajunser` \n
pia]a ora[ului. Se aflau acolo case vechi, \n stil
renascentist, cu obloane de lemn [i u[i cu grilaje
de fier forjat. Magazinele abundau de m`rfuri [i
Serena nu putu s` nu se opreasc` \n cteva dintre
ele \nainte de a \ntreba de casa Ercoli. Dar nu avea
prea mult timp la dispozi]ie, a[a c` porni spre casa
Ercoli care era ]inta final` a peripe]iilor ei. De fapt,
vila se afla undeva \ntre Bardolino [i Garda.
Conducnd \ncet, ea remarc` [i alte case aflate \n
spatele unor gr`dini luxuriante, bine ferite de
ochii indiscre]ilor.
Prive[te, mam`, uite, acolo este scris numele
nostru! Nicky se aplec` pe fereastra ma[inii, ar`tnd
spre por]ile mari din fier forjat care se aflau \ntre
dou` coloane terminate \ntr-o coroan` f`cut` din
frunze [i ciorchini de vi]`- emblema casei Ercoli. Cu
inima b`tnd puternic, Serena o lu` pe drumul
care o duse \n cele din urm` la casa Ercoli.
O, mam`, este o cas` nemaipomenit`!
exclam` Nicky. Era \ntr-adev`r o cas` impresio-
nant`. Ca la majoritatea caselor italiene[ti,
ferestrele aveau obloane care s` le protejeze de

87
c`ldura excesiv`. Cu trei etaje, casa era de un alb
str`lucitor, cu excep]ia u[ii imense de stejar din cen-
tru: geranii ro[ii se aflau din abunden]`. Acolo unde
se oprea drumul, se afla o statuet` din marmur`
alb` care ]inea \n mini o cup` din care ][nea ap`.
Vino, mam`, s` intr`m. Nicky s`ri din ma[in`
[i o ajut` apoi [i pe ea s` coboare. Serena trase aer
\n piept, \[i aranj` rochia, \[i netezi p`rul [i \ndrep-
tndu-[i umerii, porni spre u[a cea mare. Nu era
\nchis` [i se trezir` \ntr-o curte interioar` \n care
se aflau flori [i fntni. Totul era att de frumos [i
Serena se sim]i dintr-o dat` mai calm`. Nicky nu se
putea ab]ine [i admira totul. Serena g`si un
clopot de fier [i dup` ce sun` a[tept` aparent
calm`, de[i inima \i b`tea necontrolat. Dup` un
timp, u[a cea mare fu deschis` de un b`rbat cu
p`rul grizonant. Dup` jacheta pe care o purta, ca
[i dup` aerul lui plin de solicitudine, realizar` c`
era un servitor al casei Ercoli.
Buon giorno. Io sono signora Ercoli... \ncepu
Serena. Fa]a omului se lumin` dintr-o dat` [i
v`zndu-l pe Nicky ochii i se umezir`.
Si, entri, prego. Dup` ce se mai uit` o dat` la
Nicky, omul se \ntoarse [i \i conduse spre un hol

88
foarte mare. Totul era splendid, mobilierul,
covoarele, draperiile, toate erau dovada opulen]ei.
|l urmar` pe om [i observar` \n trecere alte
\nc`peri luxoase, cu marmur` pe jos, cu piese
antice de decor. Pere]ii erau lambrisa]i, cande-
labre de argint \[i aruncau razele \n mijlocul mesei
lungi de mahon. Cnd trecur` pe lng` una din
camerele mai mici, o fat` care citea o revist` se
ridic`, iar servitorul i se adres` cu polite]e:
Aceasta este signora Ercoli, [i fiul dnsei,
domni[oar`.
Mul]umesc Enzo, spuse fata [i o examin` cu
o privire rece pe Serena.
Urma]i-m`, v` duc la domnul [i doamna
Ercoli.
Fata asta nu prea ne place, mam`, nu-i a[a?
\ntreb` Nicky \n [oapt`, ca aceasta s` nu-l aud`.
Nicky, nu este frumos s` faci astfel de comentarii!
Cei doi \i conduser` spre gr`dina care se \ntin-
dea pn` la marginea unui lac. Serena \[i plimb`
ochii peste gr`dinile \n trepte care se \nclinau lin,
amestecndu-se cu m`r`cini[uri dese [i paji[ti
\nverzite, pres`rate cu narcise. |ntr-o parte, se afla
o u[` care d`dea spre o teras` mic`, izolat`, ca o

89
od`i]` \n interiorul unui \ntreg parc. Aceast`
verand` se m`rginea cu o ser` [i prin sticl` se
vedeau iasomia c`]`r`toare, un l`star de vi]` [i
multe fotolii ademenitoare, de rafie. Gr`dina avea
mobilier de pai, iar pe unul dintre [ezlonguri
v`zur` un b`rbat de vreo [aizeci de ani. B`rbatul
sem`na foarte bine cu cei doi fii ai lui [i chiar [i
acum, la vrsta pe care o avea, tr`s`turile lui erau
\nc` armonioase. La vederea celor doi musafiri el
d`du s` se ridice, dar femeia mic` de statur` care
se afla lng` el \l opri. {i ea avea p`rul \nc`run]it
dar p`rea mai tn`r`. Serena se \ndrept` spre ei [i
le \ntinse mna, dar signora Ercoli o s`rut` pe
ambii obraji, dup` care \l \mbr`]i[` pe Nicky.
Ciao, piccolo mio. Come sta? Spre uimirea ei,
Serena observ` cum Nicky s`rut` mna bunicii
sale.
Ciao, Nonna.
Bunica \l trase la pieptul ei, \l s`rut` din nou,
iar ochii i se umplur` de lacrimi.
Ce bine semeni cu tat`l t`u, cnd era de vrs-
ta ta! Nicky nu f`cu nici o \ncercare de a se elibera
din bra]ele bunicii, dar cnd aceasta \i d`du dru-
mul se \ndrept` spre b`trnelul din [ezlong.

90
Ciao, Nonno.
De data asta, Nicky se \nclin` \n fa]a bunicului,
apoi se arunc` \n bra]ele lui.
Serena sim]i c` ochii i se umplu de lacrimi.
Acum, totul i se p`ru altfel, meritase efortul.
Problemele pe care le \ntmpinase, drumul lung,
oboseala, totul fu dat uit`rii datorit` fericirii pe
care sosirea lor o produsese.
Avem attea de discutat, dar mai \nti s` be]i
un ceai, s` v` odihni]i, s` mnca]i.
Enzo ap`ru cu o tav` cu ni[te ce[ti de ceai.
Pe signora Ercoli o s-o cazez \n camera cu
trandafiri, iar pe b`iat \ntr-una apropiat` de cea a
mamei sale.
Mul]umesc Enzo, dar nu este un copil mic
s` aib` nevoie permanent de mama sa. Trebuie
s` \nve]e ce \nseamn` s` faci parte din Casa
Ercoli.
Nicky se uit` la Serena c`ci nu prea \n]elesese
ce voia s` spun` Nonna.
Nicky are doar [apte ani, Nonna. Este pentru
prima oar` aici, \n Italia, a[ vrea s` stea mai
aproape de mine. Serena spuse toate acestea pe
un ton care nu suferea contrazicere.

91
Ea \[i aminti c` trebuia s` se confrunte [i cu cei
doi cumna]i ai ei, Roberto [i Lucia, mai ales Lucia.
Nonno \ncepuse s` discute lini[tit cu Nicky.
Dar unde sunt to]i strugurii din care face]i
vinul? \ntreb` copilul.
Nu se afl` aici, micu]ule. Vezi dealurile de
acolo? Sunt pline cu vi]a noastr`.
Mergem s` le vedem, Nonno?
Desigur, Nico, curnd ne mut`m cu to]ii
acolo, s` lucr`m la vie. De fapt, acolo este mult
mai pl`cut vara.
Vom dormi \n colibe?
A, nu, avem o cas` acolo, destul de conforta-
bil`.
Cara, roag-o pe Maria s` te ajute s` despa-
chetezi, \i suger` signora Ercoli Serenei. Oare
Maria f`cea parte din personalul casei? De parc` ar
fi citit gndurile Serenei, femeia continu`: Maria
Donatti este fiica unor buni prieteni.
Auzind aceste vorbe so]ul ei suspin` adnc,
apoi izbucni subit \ntr-o tuse care o \ngrijor` pe
so]ia lui. Camera cu trandafiri era o \nc`pere
superb`, cu tapet bej pe care se aflau trandafiri
roz. Un balcon mic d`dea spre gr`din` [i lac.

92
Soarele apusese [i \nc`perea ei se mai r`corise.
Serena f`cu un du[, apoi \mbr`c` o rochie albas-
tr`, punndu-[i chiar [i br`]ara pe care o primise
de la Gino. |l \mbr`c` [i pe Nicky cu o c`ma[` cu
cravat`, iar pu[tiul declar` c` murea de foame.
Coborr` \mpreun` \n livingul unde erau
a[tepta]i.
Te-ai odihnit bine, Serena? \ntreb` Nonna cu
ceva mai mult` c`ldur` \n glas. Signor Ercoli st`tea
pe un fotoliu, iar genunchii \i erau acoperi]i cu un
pled.
A, ai [i ap`rut? Serena se \ntoarse c`ci
recunoscuse vocea aceea dur` [i nepl`cut`.
Da, Lucia, am venit dup` cum ]i-am spus,
pentru ca Nicky s`-[i cunoasc` bunicii. Serena nu
f`cu nici o \ncercare de a-[i s`ruta cumnata.
Fiind b`trni sunt u[or de dus de nas, mai ales
c` nu au al]i nepo]i. Dar \ntr-o zi te vor \ntreba de
ce Gino a ]inut secret` aceast` c`s`torie [i faptul c`
avea un fiu. De ce n-ai venit s`-i vezi pn` acum?
Oare n-ai venit pentru partea de mo[tenire? Nu te
obosi s` te stabile[ti aici, Serena, nu vei reu[i!
|nceteaz` Lucia! Serena este binevenit` \n
casa mea atta timp ct \i face pl`cere s` stea, se

93
auzi glasul bunicului. Fa]a b`trnului era neagr`
de furie [i pentru un moment chiar Lucia se
\ntreb` dac` nu mersese prea departe.
Serena se a[ez` lng` soacra ei [i \ncerc` s`
repare efectele interven]iei Luciei. De fapt nu voia
ca fiul ei s` sesizeze toate astea. |ncet, o \ntreb` pe
b`trn`: O s`-l vedem [i pe Roberto, Nonna?
Poate, el este foarte ocupat cu viile sau cu vin-
derea vinului. Nu-l prea vedem nici noi. Era clar c`
femeia \i sim]ea lipsa. Dar spre uimirea ei, Serena
\n]elese c` Gino venea destul de des \n casa
p`rin]ilor. Cum reu[ise s` ]in` secret` c`s`toria
lor? Descoperise cu durere c` Maria Donatti fusese
o foarte apropiat` prieten` a lui. Dup` mas`, Enzo
le aduse cafea [i lichior. Lui Nicky \i oferir` ceai cu
ghea]`, dar b`iatul ceru o Coca Cola.
Acum nu avem, dragul meu, dar mine Enzo
\]i va cump`ra.
O s`-l r`sfe]i, mam`, spuse Lucia.
Am mult timp de recuperat cu el, Lucia.
Aceasta ridic` din umeri cu indiferen]`.
Cnd se duse la culcare, Serena nu putu s` nu se
\ntrebe dac` [i Roberto o va ur\ la fel de mult ca Lucia.

94
Mam`, am v`zut ni[te copii \n gr`din`. Pot s`
m` joc [i eu?
Desigur, dragul meu, dar s` nu face]i prea
mult` g`l`gie, bunicii nu s-au trezit \nc`.
Dar cnd cobor\ Franco Ercoli, ajutat de un
valet, fu dezam`git de faptul c` nepotul lui nu era
acolo s`-l \ntmpine.
Nu-mi place s` se joace cu b`ie]ii servitorilor,
pot avea obiceiuri proaste pe care Nico nu vreau
s` le deprind`. Era ceva cu care Serena nu se mai
confruntase pn` atunci. Ea [tia c` italienii sunt
foarte prieteno[i [i abia a[teapt` s` se bucure de o
nou` cuno[tin]`. Dar desigur, ea se \ntlnea pen-
tru prima oar` cu un reprezentant al nobilimii
produc`torilor italieni de vinuri!
Este un copila[, Nonno, are nevoie de al]i copii
cu care s` se joace. Adul]ii \l plictisesc, capisci? Dar se
\ndrept` spre locul \n care se afla Nicky [i-l chem`.
Vino s`-]i salu]i bunicii, dragule. Pe moment,
b`iatul ar fi vrut s` protesteze, dar fugi spre
bunicul lui [i-l s`rut`.
Ciao, Nonno, come sta?
Bene, Nico. Copiii aceia n-ar trebui l`sa]i \n
gr`din`, nu te po]i juca cu ei.

95
Dar, Nonno...
Bunica \l atinse u[or pe um`r.
Vino, Nico, o s`-]i ar`t gr`dina. Am diferite
ascunz`tori acolo.
Pot veni [i eu? \ntreb` Serena care abia
a[tepta s` scape de b`trnul acela prea plin de el.
Petrecur` o or` pl`cut` \n acea gr`din` imens`.
Oriana Ercoli le ar`t` cuiburile p`s`rilor.
Curnd vor avea pui, Nico. Hai s` vedem dac`
g`sim, cum \i spune]i voi... a, da, broasca ]estoas`.
Tr`ie[te de mul]i ani \n piscin`. A fost preferata lui
Gino, iar acum fiul lui se joac` cu ea, [opti Oriana
c`tre nora ei.
M` bucur mult c` am reu[it s`-l aduc s`-l
vede]i, doamn`. A[ fi vrut s-o fac mai devreme, dar...
Femeia suspin` [i d`du din cap cu triste]e.
Nu [tiu de ce a procedat Gino a[a. Iar
Roberto [i Lucia nu mi-au spus nimic despre ce au
g`sit \n Anglia. Cred c` ei te \nvinuiesc de ceva,
draga mea, dar eu gndesc altfel. Femeia \i surse
Serenei. Dar \nainte ca Serena s` poat` spune
ceva, fur` \ntrerupte de vocea aspr` a Luciei.
Aici erai, mam`? Buc`tarul vrea s` te \ntrebe
ceva.

96
{i \n zilele urm`toare, Serena observ` c` de
cte ori \ncerca s` aib` o discu]ie cu vreunul din
socrii ei, Lucia intervenea la momentul oportun,
z`d`rnicind totul. Nicky \[i urm`rea cu ochii mari
m`tu[a [i se vedea clar c` se temea de ea. Pentru a
mai sc`pa copilul din acea atmosfera tensionat`,
Serena anun]` la cina din acea sear`:
A[ vrea s`-l duc pe Nicky la plimbare, \n
Garda, pe lac, poate.
Nicky se ar`t` fericit, iar seara, \nainte de cul-
care, o strig` pe Serena care r`sufla u[urat` c` mai
trecuse o zi \n casa Ercoli:
Mam`, acolo mergem mine? \ntreb` copilul
de pe balcon, ar`tnd spre partea \n care se afla
lacul. Vino s` vezi...
Deodat`, Serena auzi un zgomot de parc` s-ar fi
pr`bu[it ceva [i din doi pa[i fu la marginea bal-
conului, tocmai la timp pentru a-[i prinde copilul.
Spre disperarea ei, ea v`zu c` partea stng` a
balustradei balconului de fier forjat se desprinsese [i
atrna deasupra unei alei. Serena puse copilul \n
pat, cu genunchii tremurnd. Acesta \i spuse speriat:
Mam`, nici n-am atins balconul! Balustrada s-a
rupt chiar cnd am pus piciorul \n balcon. Copilul

97
se ag`]` de bluza Serenei: Mam`, puteam s` cad,
nu-mi place prea mult Italia asta... de fiecare dat`
mi se \ntmpl` cte ceva.
Sper c` este o \ntmplare, Nicky, [i c`-l vor
repara imediat. Oricum, vom pleca mine la plim-
bare [i vei uita acest incident. Serena r`mase cu el
pentru a se asigura c` b`iatul adormise. Dup` ce-l
\nveli, Serena se \ndrept` spre balconul a c`rui
balustrad` c`zuse, vrnd s` constate ce se \ntm-
plase de fapt. {i cnd examin` cu aten]ie bara care
fixa balustrada \n perete, abia \[i \n`bu[i un
strig`t. Aceasta fusese desf`cut`. Desigur, fusese o
tentativ` de a face ca balconul s` devin` nesigur.
Cineva \ncercase s`-i ucid` fiul, \n mod deliberat.
Serena \[i spuse c` Nicky nu trebuia s` [tie asta.
Se sim]i cuprins` de disperare [i dezolare [i
\ncepu s` str`bat` \nc`perea cu pa[i mari. Ce tre-
buia s` fac`? Oare ea f`cuse vreo gre[eal`? Trebuia
s` le spun` socrilor s`i despre temerile ei? Atunci
\[i aminti de b`trnul Enzo [i se hot`r\ s`-i spun`
lui. Se n`pusti pe sc`ri, spre buc`t`rie, unde omul
\[i lua cina.
Signora, ce s-a \ntmplat? \ntreb` Enzo
ridicndu-se.

98
|mi pare r`u c` v` \ntrerup cina, dar sunt
foarte speriat`. Este vorba despre balconul de la
camera lui Nicky, \ncepu ea r`suflnd cu greutate.
Cnd Nicky a vrut s` ias` pe balcon \n seara asta,
un col] s-a pr`bu[it [i abia l-am putut salva.
Omul p`li.
M-am dus s` verific eu totul dup` ce copilul a
adormit. Cred c` balustrada de fier forjat a fost
sl`bit` inten]ionat.
Madre mia, murmur` omul, este a[a cum
m-am a[teptat. Apoi, de parc` [i-ar fi amintit
deodat` cine era Serena, \i spuse: o s` pun pe
cineva s`-l repare, signora, ca s` nu mai fac`
probleme.
Dar cine....? \ncepu Serena, iar omul ridic` o
mn` \n sus semn c` trebuia s` se opreasc`.
Casa este destul de veche, signora, iar
lucrurile vechi \ncep s` cedeze.
Serena se ridic` mu[cndu-[i buzele, mai
nedumerit` dect venise.
Bine, Enzo, las totul \n seama dumitale. Din
glasul ei se vedea clar c` nu era mul]umit` de
r`spunsurile lui. Servitorul cel b`trn o urm`ri cu
ochi tulbura]i cum pleac`.

99
Diminea]a urm`toare Serena constat` c` Nicky
nu mai era nelini[tit de incidentul din ajun.
V-am umplut rezervorul ma[inii, signora, \i
spuse Enzo.V` rog, fi]i foarte atent`.
A[a voi face, Enzo, mul]umesc pentru sfaturi.
Cnd se \ntoarse s` plece spre ma[in`, Enzo \i spuse:
Signora am uitat s` v` dau scrisoarea asta, a
venit de diminea]`.
Serena recunoscu bucuroas` scrisul lui Lettie.
Mul]umesc, Enzo, zise ea gr`bindu-se spre
ma[in`. Deschise scrisoarea lui Lettie care-i scria:
N-am dat adresa ta Daniellei, i-am spus c` dac`
are vreun mesaj ]i-l voi trimite eu. Sper c` te sim]i
bine, draga mea, [i c` totul este a[a cum te-ai
a[teptat. Eu m` descurc destul de bine cu Walter.
Scrie-mi cnd ai pu]in timp.
Nu f`r` oarecare dezgust, deschise [i scrisoarea
de la Danielle. Aceasta nu spunea nimic despre
avort, nu avea nici regrete, ct despre \napoierea
banilor, nici vorb`! Danielle \i scria despre o
c`l`torie \n Fran]a pe care inten]iona s-o fac`
\mpreun` prietenii. Era o scrisoare caracteristic`
surorii ei. O rupse dezgustat` [i se duse s`-l cheme
pe Nicky.

100
Capitolul 6

C`l`toria de la Bardolino la Garda nu dur`


mult. Era \nc` devreme, \n localitate nu \nce-
puser` s` soseasc` turi[tii, dar str`zile erau pline
de camioane care transportau marf` spre
hotelurile de pe malul lacului.
S` g`sim un loc de parcare, nu? zise Serena.
Ea cobor\ geamul ma[inii [i scoase capul s`
\ntrebe unde era o parcare apropiat`. Lng` ea se
afla un camion, iar [oferul acestuia, un tn`r, se
pierdu cnd v`zu o femeie blond`, att de fru-
moas`. Dup` ce \i d`du indica]iile necesare, el o
invit` la o cafea.
Spre uimirea ei, Serena \l v`zu pe Nicky
aruncndu-i o privire mustr`toare tn`rului.
B`iatul \ncerca s`-[i protejeze mama! Dup` ce par-

101
car` ma[ina, pornir` pe aleile pietruite, trecur` pe
sub arcadele vechi de piatr`, fascina]i de zgomotul
str`zilor, de farmecul magazinelor. Se aflau
expuse fructe proaspete [i legume, pe[te din
soiuri mai ciudate, pe tarabe, se aflau expuse
haine frumos colorate sau \nc`l]`minte din piele
fin`. Toate acestea erau \nv`luite \n aromele
mnc`rurilor care se vindeau tot pe strad`, [i care
se \mpleteau cu aroma cafelei proaspete. {i peste
tot se aflau italieni cu po[ete de pai, pline de
cump`r`turi, sau stnd la soare \n pie]ele mici. Lui
Nicky \i pl`cea ceea ce vedea [i Serena \[i spuse c`
pe zi ce trecea el devenea tot mai italian. Singurul
lucru care-i displ`cea era faptul c` oamenii se
opreau s`-l mngie [i s`-l s`rute pe obraji.
Bello, bello ragazzo. Atunci, el ro[ea [i se \ncrunta.
Nu-]i face probleme, Nicky, este pl`cut s` fii
iubit de toat` lumea.
B`iatul \[i [tergea fa]a cu dosul palmei.
Nu-mi place s` fiu s`rutat de necunoscu]i,
spunea el.
Hai s` mnc`m o \nghe]at`, vrei? Serena
a[tept` cu mult` r`bdare pn` cnd b`iatul \[i
alese felurile de \nghe]at` pe care le dorea.

102
Dup` ce terminar` \nghe]ata, Nicky o rug` s`-l
duc` la malul lacului. Dar pe cnd \[i lua po[eta,
Serena observ` figura unui b`rbat care \i p`rea
cunoscut. Sigur \l mai v`zuse o dat`! |n avion, sau
la Vene]ia? Nu, nu putea fi sigur`, c`ci italienii
sem`nau mult \ntre ei, dar pe acest b`rbat \l
remarcase pentru \n`l]imea lui neobi[nuit` pentru
un italian. Serena ridic` din umeri [i trecu mai
departe. Nicky fu foarte entuziasmat la vederea
lacului [i a num`rului mare de vapora[e, b`rci sau
hidrobiciclete [i \i propuse Serenei s` \nchirieze
una.
Alt` dat`, dragul meu, spuse Serena, acum a[
vrea s` lu`m prnzul la unul dintre restaurantele
de pe malul lacului. Se a[ezar` la o mas` care \i
d`dea lui Nicky posibilitatea s` urm`reasc` b`rcile
[i vapora[ele de pe lac. |n jurul lor, lumea se bucu-
ra de acea zi frumoas` [i de mncarea gustoas` pe
care o oferea restaurantul. Serena \[i ridic` fa]a
spre soare pentru ca tenul ei s` capete culoarea
piersicii, \n timp ce tenul m`sliniu al lui Nicky se
\nchidea tot mai mult la culoare, cu fiecare zi care
trecea. Comandar` o crem` de ciuperci, apoi
ravioli [i ca desert o pr`jitur` cu migdale, tor-

103
tiglione, care-i pl`cea lui Nicky. Serena b`u un vin
u[or, Soave, iar Nicky Coca-Cola, \ntr-un pahar cu
mult` ghea]`.
Iar acum a[ vrea s` stau pu]in la soare, Nicky,
s` nu te dep`rtezi de locul acesta, da?
Nu, mam`, \i promise el [i se \ndrept` spre
malul lacului unde un grup de b`ie]i pescuia cu
undi]e improvizate. Serena auzi strig`tul de
bucurie cnd Nicky prinse [i el un pe[te cu o
undi]` \mprumutat` de unul dintre copii. Sim]i c`
ar putea a]ipi foarte u[or, dar era prea riscant s-o
fac`. Era con[tient` c` nu trebuia s`-l scape nici o
secund` din ochi pe copil, dar abia avea puterea s`
se mi[te.
Nicky, vino! \l strig` ea, iar copilul ridic` exas-
perat din umeri, apoi dup` ce-[i lu` r`mas bun de
la copii reveni la ea.
Mam`, ne distram att de bine!
{tiu, dragul meu, dar trebuie s` ne \ntoarcem
[i drumul este destul de aglomerat.
A fost grozav, mam`, spuse Nicky care nu uita
partida de pescuit.
A fost, Nicky, spuse Serena gndindu-se c`
poate Lucia va fi mai bine dispus` cnd vor ajunge

104
ei acas`. Ceva din atitudinea Luciei o \ngrijora.
Chiar [i cnd \l privea pe Nicky, aceasta l`sa clar s`
se vad` c` nu-l pl`cea. Niciodat` n-o voi ierta pen-
tru c` a sugerat c` Gino m-a considerat prostitu-
at`, \[i spuse Serena.

Nonno, i-am cump`rat un cadou lui Lettie,


spuse Nicky fericit, cu pachetele \n bra]e. Dar cnd
ajunse la fotoliul bunicului, \n locul acestuia fu
surprins s` g`seasc` un b`rbat \nalt, brunet, pe
care el \l confund` pentru o clip` cu Gino.
Tata? Nicky pufni \n plns dar se opri cnd
observ` c` b`rbatul nu era tat`l lui, ci un b`rbat
care sem`na foarte mult cu acesta. L`s` umerii \n
jos [i se \ntoarse uluit spre Serena.
Nu este... am crezut c` e tata, [opti el.
Serena \l \mbr`]i[`.
{tiu dragul meu, dar Roberto este fratele
tat`lui t`u, \i spuse Serena printre lacrimi.
Ciao Nico, eu sunt unchiul t`u, Roberto.
Vocea b`rbatului, care sem`na att de mult cu
vocea lui Gino, \l f`cu pe b`iat s` ridice ochii \nc`

105
\nl`crima]i spre el. Bunicul nu este aici, po]i s`-mi
ar`]i mie cadoul pe care l-ai cump`rat pentru
Lettie.
Dar tu n-o cuno[ti pe Lettie!
Am cunoscut-o, Nicky, te-am v`zut [i pe tine.
Eu nu-mi amintesc asta!
Tu dormeai atunci, Nico, dar mama ta mi-a
dat voie s` te v`d. Atunci am cunoscut-o [i pe
Lettie.
|nc` ne\ncrez`tor, Nicky \ncerc` s`-i zmbeasc`.
Este foarte frumos darul pentru Lettie, sunt
sigur c-o s`-i plac`.
Am cump`rat [i bomboane pentru copiii care
erau ieri \n curte, dar cred c` bunicul nu le-a mai
dat voie s` vin` aici.
Nu-i nimic, o s` le spun eu s` vin`.
Mul]umesc mult, unchiule.
Roberto \l lu` \n bra]e [i-l a[ez` pe genunchi.
Spune-mi, Nico, cum ]i se pare Italia?
Grozav`, ast`zi a fost nemaipomenit la Garda,
nu-i a[a, mam`?
Dar Casa Ercoli? |]i place aici?
Nicky ezit` un moment, de parc` n-ar fi fost
prea sigur de r`spuns.

106
Da, \mi place, dar cred c` este foarte veche.
Balustrada balconului de la camera mea s-a rupt [i
era s` cad de la \n`l]ime. Mamei i-a fost team`, dar
eu nu m-am speriat prea tare, ad`ug` el mndru.
Balconul? Cum se poate? Roberto o privi pe
Serena.
Da, a[a este, l-am prins pe Nicky la timp,
altfel... Oricum, a[ vrea s` discut`m problema
asta.
Eu mi-a[ dori dou` lucruri, s` merg cu barca
[i s` v`d o vie adev`rat`, acas` nu avem a[a ceva.
Este o dorin]` care se poate \ndeplini foarte
u[or, Nico. La vie vom pleca s`pt`mna viitoare,
dar cu barca te pot duce chiar mine.
Ai o barc` cu motor? \ntreb` Nicky cu ochii
mari.
Serena se schimb` la fa]`. Oare era cazul s`
ri[te, s` lase copilul cu Roberto? Oare toate acci-
dentele fuseser` premeditate, ma[ina, c`derea \n
canal la Vene]ia, balconul? Serena \[i trecu
degetele prin p`rul des. Oare era totul numai \n
\nchipuirea ei? Serena nu se putea \mp`ca cu acele
priviri pline de ur` pe care i le arunca Lucia. {i
poate nici lui Roberto nu-i convenea s` mai apar`

107
un mo[tenitor cu care s` \mpart` averea familiei.
Chiar dac` era a[a, el \[i ascundea sentimentele
mult mai bine dect sora lui.
Mergem, mam`? Mergem cu unchiul Roberto
cu barca?
V`znd c` Serena ezit`, Roberto sus]inu
rug`mintea lui Nico.
Ve]i fi \n siguran]` cu mine, cognata. Este o
ambarca]iune minunat`.
Oare el \i citise gndurile? Realizase c` ea se
temea pentru via]a fiului ei?
Sigur c` vom merge. Mul]umim pentru invi-
ta]ie, Roberto.
V` rog s` fi]i preg`ti]i mine devreme, ca s`
nu \nceap` c`ldura. Apoi, Roberto \ncepu o alt`
discu]ie cu Nico, despre b`rcile pe care acesta le
v`zuse pe Tamisa.

|n aceea[i sear`, cnd terminar` cafeaua [i


lichiorul, Roberto se ridic` [i-i \ntinse mna.
Te invit la o plimbare \n gr`din`, Serena, avem
multe de vorbit. Pe moment, ea vru s`-l refuze, dar
v`znd o provocare \n ochii lui, \l urm`.

108
Era o sear` foarte frumoas`. Cerul era de un
albastru siniliu, f`r` nori, plin de stele care p`reau
att de aproape \nct aveai impresia c` dac` \ntinzi
mna le po]i atinge. Nu se sim]ea nici o adiere iar
florile din gr`din` umpleau aerul cu felurite
miresme. Se auzea doar susurul celor dou` fn-
tni din centrul gr`dinii. Spre surprinderea ei,
Serena deveni dintr-o dat` con[tient` de prezen]a
masculin` de lng` ea, de mirosul after-shave-ului
acestuia, de aroma ]ig`rilor pe care le fuma.
Ce pl`cut` este aceast` gr`din`, spuse ea
ridicndu-[i fa]a spre cerul \nstelat, f`r` a dori s`
tulbure t`cerea. Roberto se opri, o privi o clip`, de
parc` ar fi vrut s` descopere ceva, un adev`r de
care nu era sigur.
Cred c` ne-am \n[elat to]i \n privin]a ta,
Serena, \ncepu el cu un ton solemn. Te-am invitat
aici ca s`-mi cer scuze.
Serena se \ntoarse uimit` spre el, iar el \i lu`
mna, trase aer \n piept apoi continu`:
Am gre[it to]i. Cnd am aflat de c`s`toria lui
Gino, de la cineva care lucreaz` la birourile noas-
tre din Londra, c`s`torie pe care el ne-a ascuns-o
at]ia ani, am gndit tot ce era mai r`u despre

109
femeia pe care fratele meu o ]inea ascuns`. Am
considerat c` nu era demn` de noi. Apoi, am aflat
despre aventurile lui \n Anglia, mai ales despre fata
cu care a murit \n accident...
Pe cnd \[i continuau plimbarea pe aleile par-
cului, iar tufi[urile de trandafiri le atingeau
umerii, Serena fu tentat` s`-i spun` despre
Danielle [i sarcina ei. Dar nu avea sens s` mai
\ntineze amintirea lui Gino, de ce s` produc` [i
mai mult` durere familiei lui?
Atunci, ]i-am spus acele lucruri \ngrozitoare,
pentru care \mi pare r`u [i-mi cer scuze \nc` o
dat`. M-am gndit c` poate copilul nu este al lui
Gino, asta pn` cnd l-am v`zut atunci, dormind.
|mi pare r`u pentru felul \n care am gndit, [i pen-
tru tot ce a f`cut fratele meu. A fost un prost.
Acum totul este de domeniul trecutului,
Roberto, a[a c` te rog \ncearc` s` ui]i. Eu am f`cut-o
deja.
Trebuie s` r`mi aici cu noi, \n Casa Ercoli,
Serena.
S` stau aici? Nu se poate, Roberto, am casa,
serviciul, pe Lettie. Iar Nicky merge la [coal` acolo,
nu pot s` r`mn. Am venit aici doar \n vizit`.

110
Dar Nico este nepotul nostru, nu mai exist`
al]i mo[tenitori, capisci?
Tu [i Lucia sunte]i destul de tineri ca s` ave]i
copii, insist` ea. Iar \n timp ce vorbea se \ntreb`
cum nu se c`s`torise un tn`r att de atr`g`tor ca
el. Probabil c` avea treizeci [i cinci de ani.
|n acest caz, trebuie s` la[i b`iatul cu noi.
Serena se \nfurie.
Niciodat`! Nicky este prea mic pentru a
r`mne [i f`r` mam`. Niciodat` nu-mi voi p`r`si
copilul. Serena se \nfuria tot mai tare pe m`sur` ce
vorbea [i dintr-o dat`, toat` frumuse]ea serii pieri.
Cum puteau s` se gndeasc` m`car c` ea le-ar da de
bun`voie copilul? Serena \ncerc` s` se controleze,
s` evite a-i spune c` se temea pentru siguran]a lui
Nico, dar reu[i s` se ab]in` \n cele din urm`, de
team` c`, poate, incidentele fuseser` cu totul
\ntmpl`toare. Dar dac` nu era a[a, [i Roberto avea
acelea[i sentimente ca Lucia, dar fiind mai de[tept
putea s` le mascheze mai bine? Serena se sim]i
dintr-o dat` foarte singur`. L`s` umerii \n jos [i
sim]i c`-i lipsesc sfaturile \n]elepte ale lui Lettie, sau
ale lui Walter. Aici se sim]ea ca un prizonier \n
tab`ra inamic`. Roberto \i atinse u[or bra]ul.

111
Te rog, Serena, n-a[ vrea s` ne cert`m. Stai ct
de mult po]i, totul se poate rezolva pn` pleci. Ai
vrea s` vezi vreun loc anume mine? Barca mea \]i
st` la dispozi]ie.
Oriunde este la fel de frumos, Roberto.
El zmbi [i Serena \[i spuse c` ar vrea s`-l vad`
zmbind mai des pentru c` atunci cnd o f`cea,
tr`s`turile i se destindeau [i el p`rea mult mai
tn`r. Cnd ajunser` din nou \n cas`, el le spuse
p`rin]ilor despre plimbarea de a doua zi, iar
Serena \i arunc` o privire Luciei. Ceea ce v`zu pe
figura acesteia o f`cu s` se \nfioare.

Soarele era deja sus pe cer, iar ei se gr`bir` spre


fundul gr`dinii de unde trecur` pe un mic debar-
cader unde era ancorat` barca lui Roberto.
Mirosea a unsoare [i a vopsea proasp`t`, cnd
Roberto deschise u[ile mari ale [opronului \n care
]inea barca.
Mam`, vezi ct este de mare [i frumoas`?
Am f`cut toate preg`tirile, am luat hran` [i
ap`, le spuse Roberto conducndu-i spre barc`. O

112
ajut` pe Serena s` urce la bord, apoi pe Nicky.
Serena se hot`rse dup` \ndelungi ezit`ri s` se
\mbrace \n pantaloni albi [i un tricou alb cu
negru. Fusese foarte atent` s` nu-i deranjeze pe
membrii familiei, c`ci [tia c` ei mai ]ineau doliu.
Oricum, Serena nu-[i f`cea probleme, [tia c`
negrul mergea foarte bine cu tenul ei alb. |n lumi-
na soarelui, p`rul ei str`lucea ca argintul topit [i
Roberto abia se mai putea ab]ine s` n-o priveasc`.
Roberto porni motorul [i barca ][ni l`snd \n
urm` o dr` de spum`. Serena nu-[i putea lua
ochii de la Roberto. El era \mbr`cat \n alb, ceea
ce-i accentua tenul m`sliniu. Curnd intrar` pe
lac, iar vntul spulber` p`rul Serenei, ducndu-i-l
spre spate, iar ea \l prinse cu o e[arf` de [ifon
pentru a nu-i mai c`dea \n ochi. Nicky, cu ochii
str`lucind de emo]ie, nu se putea s`tura de
peisajul care se deschisese \n fa]a lor. Roberto \i
puse pe cap o [apc`, cu care \i acoperi chiar [i un
ochi, f`cndu-l s` semene cu un pirat, se gndi
Serena. Pe lac se aflau multe tipuri de
ambarca]iuni, unele pline cu turi[ti; b`rci de
pescari, comercian]i care-[i transportau m`rfurile
la hoteluri, iahturi, b`rci cu pnze.

113
Travers`m lacul Garda, iar dac` vom avea
timp vom [i \nota la \ntoarcere, ce zici, Nicky?
O, ar fi minunat, mi-am pus [i slipul cel nou,
anun]` Nicky, iar Serena \l v`zu pe Roberto zm-
bind la vederea unor chilo]ei att de mici.
Pot s` conduc [i eu barca, unchiule?
Zmbind, Roberto puse mnu]a copilului pe
volanul b`rcii.
V`zndu-l att de fericit pe Nicky, Serena avu o
strngere de inim`: b`iatul ei sim]ea nevoia unui
tat`, asta era clar.
Roberto, care n-o sc`pa nici o secund` din ochi,
o \ntreb`:
S` oprim aici, Serena, la Malcesine? Cred c-o
s`-]i plac`. Serena \ncuviin]`, iar Roberto trase la
mal \ntre alte ambarca]iuni. Serena fu \ncntat` de
ceea ce v`zu. Roberto \i ar`t` castelul medieval
care domina un m`nunchi de case aflate pe mar-
ginea lacului, dincolo de care \ncepea muntele.
Este castelul Scaliger, \i spuse Roberto. Iar
acolo este Monte Baldo. Vino, Serena. Roberto lu`
mna lui Nicky [i-i conduse pe o alee pietruit` care
ducea spre o zon` de promenad` cu multe
cafenele [i restaurante. Nicky se opri la magazinele

114
care vindeau cele mai minunate juc`rii, neputnd
s` reziste la vederea lor, iar Roberto \i cump`r`
toate juc`riile pe care copilul le ceru.
Nu-l r`sf`]a prea mult, zise Serena.
Am de recuperat mul]i ani pe care i-am pier-
dut din via]a copilului. Nicky \l prinse de mn`
fericit.
Zio, \]i mul]umesc mult pentru toate darurile.
M` bucur c` ]i-au pl`cut, Nico, iar acum tre-
buie s` alegem ceva [i pentru mama.
Da, unchiule, te rog, [tiu c` ea nu are evantai.
Ce frumoase sunt cele de acolo, unchiule!
|ntr-adev`r, vitrina unui magazin era plin` de
evantaie de toate culorile [i dimensiunile.
O, nu, Nicky, n-ar fi trebuit... interveni
Serena.
Vino, Serena, sau vrei s` aleg eu pentru tine?
\i spuse Roberto.
Serena v`zu pre]urile evantaielor [i i se p`rur`
exorbitante.
A[ vrea unul negru, spuse ea alegndu-l pe
cel mai ieftin.
Nu, vreau s`-]i alegi ceva mai frumos, insist`
Roberto. |n cele din urm`, ie[ir` din magazin cu

115
un superb evantai de m`tase, cu pietricele
colorate montate \n mnerul de filde[. Deschis
ar`ta ca o coad` de p`un.
Mul]umesc, Roberto, este foarte frumos, mur-
mur` Serena.
Roberto care putea s-o priveasc` \n voie \[i
spuse c` ochii ei str`luceau ca dou` stele.
A fost pl`cerea mea, doamn`, \i spuse el zm-
bind iar Serena se gndi c` trec`torii care-i vedeau
pe to]i zmbind ferici]i \[i \nchipuiau poate c` ei
formau o familie ie[it` la plimbare. Aleser` un
hotel mai retras pentru a bea cafeaua. Serena [tia
c` lui Nicky i-ar fi pl`cut un altul, care se afla mai
aproape de ap`, dar copilul se consol` cu
\ngheta]a pe care o mnc` aici, servit` \ntr-o cup`
elegant`, cu picior foarte \nalt. Serena se \ntreba
ce o f`cea s` se simt` afectat` de prezen]a acestui
b`rbat.
Roberto le ar`t` ruinele castelului Rocca, ridicat
\n secolul doisprezece, iar Serena observ` cu ct`
pl`cere vorbea Roberto despre lacul acesta [i tot
ce se afla pe malurile lui; lacul era mndria lui,
casa lui, locul \n care copil`rise. Roberto \i con-
duse spre terasa restaurantului, care se afla unde-

116
va la malul lacului, unde vi]a de vie cre[tea dea-
supra meselor din fier forjat vopsite \n alb. Cu
mult` r`bdare, Roberto \l ajut` pe copil s`-[i
aleag` felurile de mncare preferate.
A[ vrea o salat` pentru \nceput, unchiule.
Apoi, o sup` englezeasc`. Nicky nu [tia s` citeasc`
prea bine, iar Serena fu surprins` de r`bdarea cu
care Roberto \l ajuta s` descifreze slovele.
Serena ceru acelea[i feluri [i ni[te fructe.
Iar vinul?
Va fi alegerea ta, spuse Serena.
Desigur, Roberto \ncepu cu ni[te paste. Serena
era uimit` c` italienii \ncepeau toate mesele cu
paste dar reu[eau s`-[i p`streze silueta. Cnd
ajunser` la cafea, Roberto \l l`s` pe Nico s` se
joace cu copiii de la mesele \nvecinate.
Am observat c` Nico nu prea vorbe[te de tat`l
lui.
Serena sim]i c` inima \ncepe s`-i bat` mai tare.
Este foarte mic, uit` lucrurile sau persoanele
pe care nu le are permanent \n fa]a ochilor.
Apoi, parc` dintr-o dat` [i le reaminte[te. De
fapt, el n-a stat cu Gino. Tat`l lui venea o zi sau
dou` pe lun` [i asta \n cele mai fericite situa]ii.

117
Dup` cum ]i-am mai spus, dup` na[terea lui Nicky noi
ne-am separat. El avea alte iubiri, eu fiul [i serviciul.
{i tu n-ai avut pe nimeni \n timpul acesta?
Este problema mea, Roberto, \i r`spunse ea
cu r`ceal`.
Scuz`-m`, \mi pare r`u c` am pus o asemenea
\ntrebare.
Serena ridic` din umeri, f`r` a crede c` lui
chiar \i p`rea r`u.
O s` po]i \nota pu]in, dragul meu, \i spuse ea
b`ie]elului.
De fapt, \not foarte bine, unchiule o s` vezi,
se l`uda pu[tiul.
E[ti un b`iat curajos, Nico, \i spuse Roberto.
Serena, care \i privea pe amndoi, nu putea crede
c` Roberto i-ar putea face vreun r`u lui Nicky,
comportamentul lui fa]` de copil n-o \ndrept`]ea
s` cread` asta. Urm`rindu-l pe Nicky care era
cucerit de unchiul s`u, Serena \[i dori s` poat`
avea [i ea aceea[i \ncredere \n el. Atunci cnd
rdea de poznele b`ie]elului, Roberto p`rea mult
mai tn`r, mai destins, mai pu]in rezervat. Din
nou, Serena avu \n preajma lui aceea[i senza]ie
ciudat`, b`rbatul era att de frumos! Privindu-l,

118
Serena se \ntreb` cum ar fi s` fie iubit` de un
asemenea b`rbat. Oare el [i-ar dezv`lui caracterul
femeii iubite? Roberto ar fi un tat` minunat, \[i
spuse ea. Nu putea crede c` acest b`rbat ar vrea s-o
\ndep`rteze de fiul ei, pe care s`-l lase la Casa
Ercoli, la dispozi]ia oribilei lui surori.
Te fr`mnt` ceva, Serena? o \ntreb` Roberto
care o urm`rea.
Nu, doar leneveam. Mai avem de mers pn`
la locul unde vom \nota? \ntreb` ea ca s` schimbe
subiectul.
}i-am spus, mam`, suntem foarte aproape de
locul acela, o l`muri Nicky. Iar eu o s`-mi las
lucrurile aici, lng` ale unchiului Roberto.
Serena se dezbr`c` \n costumul de baie att de
elegant pe care [i-l cump`rase de la Londra,
\nainte de plecare. Cnd ridic` ochii spre b`rbatul
de lng` ea, sim]i c` ro[e[te. |l surprinse privind-o
cu ceea ce ei i se p`ru a fi dorin]`. Roberto avea
umerii foarte la]i, era bronzat [i vederea trupului
lui o f`cu s` fream`te de dorin]`. O [uvi]` de p`r
\i acoperea fruntea, iar el [i-o \ndep`rt` cu o
mi[care lasciv`. Serena sim]i c` to]i acei ani petre-
cu]i f`r` dragoste \[i cereau \mplinirea.

119
Reveni la realitate c`ci era mai bine pentru ea.
Pornir` \not, [i ajunser` la un golfule] unde apa era
foarte mic`, \nct se puteau vedea [i pietrele de pe
fund. Lng` mal fusese creat un bazin de \not, \n
jurul c`ruia se adunaser` multe familii cu copii.
Aici este locul \n care Nico se va sim]i foarte
bine, nu-l voi sc`pa din ochi.
Nici eu, \[i spuse Serena, dar apoi realiz` c` nu
era cazul s` nu aib` \ncredere \n Roberto. Se dis-
trar` de minune. Copilul era \n culmea fericirii, se
juca [i ]ipa de bucurie cu ceilal]i copii. Serena
porni \not spre marginea bazinului, apoi se
\ntoarse. Trase aer \n piept [i cnd vru s` ias` se
trezi \ntr-o pereche de bra]e puternice.
Roberto! Rznd, el o trase aproape. Iar atin-
gerea trupului lui zvelt o f`cu s` se \nfioare.
Roberto observ` c` obrajii i se coloraser`.
|no]i foarte bine, cumnat`. Dar pe b`iat nu
trebuie s`-l sufoci din prea mult` grij`, Serena,
este \n cre[tere. Dar Serena nu-l mai auzea, por-
nise \not spre locul \n care se afla Nicky.
Trebuie s` plec`m, dragul meu.
O, nu, mam`, m` distrez att de bine. Toni o
s` m` \nve]e s` m` scufund.

120
Nu ast`zi, dragule. Ai stat destul \n ap`.
Nicky bomb`ni tot drumul spre barc`.
Dac` vrei s` m` aju]i la crm`, trebuie s`-]i
usuci p`rul [i urechile cu prosopul `sta, \i spuse
Roberto. Sau ar fi mai bine s` folose[ti foenul de
acolo. F`r` comentarii, Nicky lu` foenul c`ci \i
pl`cea s`-[i usuce p`rul [i acas`, cu usc`torul
mamei lui. Dar \n acela[i moment se auzi un poc-
net, iar Nicky c`zu, ]ipnd.
Roberto, vino repede!
O, Dumnezeule, Nicky....
B`iatul era palid, speriat, abia mai respira.
Mam`, s-a stricat dintr-o dat`. O, m` doare
bra]ul. Lacrimile-i curgeau din ochii speria]i.
Las`-m` s` v`d. Roberto mas` bra]ul copilu-
lui. Nico, ce s-a \ntmplat? Cred c` s-a ars o sigu-
ran]`, dar nu era tensiunea prea mare din fericire.
Bine c` a avut papuceii de cauciuc.
Serena tremura de spaim`. Un alt accident
\ntmpl`tor? Sau poate foenul \i fusese destinat ei?
Toate temerile [i \ndoielile \i revenir` cu [i mai
mult` putere. Dumnezeule, puteau fi undeva \n
siguran]`? Oare Roberto avusese vreun rol \n asta?
Serena sim]i un junghi \n inim`, dorindu-[i ca gn-

121
durile ei s` nu se adevereasc`. Ea nu-l voia pe
Roberto vinovat. |[i \ntinse cu grij` fiul [i nu-i
d`du voie s` se mai mi[te pn` aveau s` ajung` la
Casa Ercoli. Stnd al`turi de fiul ei, ea-[i repeta c`
nu putea \n]elege cum Roberto trecea de la o stare
de bun`tate [i \n]elegere, la fapte \ngrozitoare,
cum era defectarea foenului. |i putea fi fatal, c`ci
att p`rul ct [i minile ei fuseser` ude.
A fost un accident, Serena. Am pus ieri pe
cineva s` verifice barca, dar cui i-ar fi trecut
prin cap c` ar putea fi probleme cu foenul?
Serena t`cu, nevoind s`-l acuze de nimic. Nu se
putea gndi dect la primejdiile prin care tre-
cuse fiul s`u. Fuseser` prea multe coinciden]e.
Iar acum ea nici nu mai [tia \n cine s` aib`
\ncredere.
Nu trebuie s` m` las impresionat` de felul \n
care arat` acest b`rbat, \[i spuse Serena. Trebuia s`
\nv`] ceva din via]a petrecut` al`turi de Gino, s`
nu am \ncredere \n nici un Ercoli. Iar b`rbatul de
lng` ea \i \n]elese temerile. {i soarele disp`ru
dintr-o dat` din acea zi minunat` pe care o petre-
cuser` \mpreun`. Ajunser` la Casa Ercoli f`r` a
mai schimba prea multe cuvinte pe drum. Nicky

122
alerg` s`-i povesteasc` despre c`l`torie lui Nonno,
iar Serena abia-[i ascunse \ngrijorarea cnd Nicky
\ncepu s` le spun` bunicilor despre primejdia
prin care trecuse.
Oriana Ercoli veni lng` Serena.
Nu-i de mirare c` e[ti \ngrijorat`, Serena.
Nu-]i face probleme, Roberto are mult` grij` de
barca lui, a[a c` n-o s` se mai repete.
Oare nu va mai exista nici un pericol pentru
micu]ul ei? Cnd ridic` ochii, Serena \l v`zu pe
Roberto cu privirea a]intit` asupra ei. Lucia, care
se afla al`turi de el, o privea [i ea. Serena sim]i
fiori de team`. Duse copilul la culcare, \i citi o
poveste pentru a-i alunga temerile, apoi dup` ce
adormi mai r`mase al`turi de el, veghindu-l.
Dup` o or`, cnd v`zu c` pu[tiul doarme lini[tit,
Serena ie[i \n gr`din` c`ci nu se sim]ea \n stare
s` fac` fa]` conversa]iei cu membrii familiei
Ercoli.
A, aici erai, cara, auzi ea. Serena se \ntoarse
surprins`. Nu-l auzise pe Roberto apropiindu-se.
Da, Roberto, voiam s` fiu singur` [i....
S` te las, atunci? Spune-mi ce te preocup`,
Serena, ai fost \ngndurat` \n timpul cinei.

123
Nu pot s` nu m` gndesc la toate primejdiile
prin care a trecut Nicky de cnd am venit \n Italia.
Alunecarea \n ap`, foenul, balconul.
Serena, \n fiecare an cnd ne ducem la vie,
lucr`torii verific` toat` casa, fac repara]iile nece-
sare, redecoreaz`. S`pt`mna aceasta au examinat
toat` casa. Cred c` asta s-a \ntmplat. Cineva a
cur`]at mortarul ca s` vad` dac` balconul este
deteriorat. N-ar fi trebuit s` i se dea tocmai lui
Nico acea camer`, sau u[a de la balcon ar fi trebuit
blocat`. Este o cas` foarte mare, de aceea se mai
fac [i gre[eli, draga mea. Nu m` crezi, Serena?
Crezi c` to]i b`rba]ii familiei Ercoli sunt a[a ca
Gino, ni[te mincino[i?
Nu [tiu ce s` mai cred. Vocea ei sun` att de
slab, de nesigur, \nct Roberto o lu` \n bra]e.
Micu]a mea! Vocea lui sun` \n`bu[it, dar ea se
sim]i bine \n bra]ele lui. Trebuie s` ai \ncredere \n
mine, draga mea.
S` aib` \ncredere? Serena \l \mpinse, speriat` de
atrac]ia pe care o sim]ea pentru acest b`rbat.
M` duc la culcare, Roberto, \]i mul]umesc
pentru aceast` zi.

124
Capitolul 7

Am crezut c` vom pleca la ]ar`, s` vedem cum


cre[te via, spuse Nicky nu f`r` oarecare regret,
cnd i se spuse c` nu vor pleca \n zilele urm`toare.
{i eu a[teptam cu ner`bdare, dragul meu, dar
unchiul Roberto spune c` mai trebuie s` a[tept`m
pu]in, viile nu s-au copt \nc`. Serena a[teptase ple-
carea la vie pentru a sc`pa de primejdiile care-i
pndeau fiul \n Casa Ercoli. De fapt, ea mai avea
un motiv, dorea s` fie ct mai departe de Roberto.
Cnd \ncepea culesul viilor el avea s` fie mult mai
ocupat [i ea nu va mai face eforturi s`-l evite. {i,
mai ales, nu va mai vedea figura Luciei care era la
fel de neprietenoas` cu ea [i fiul ei. Lucia era, \n
schimb, bun` prieten` cu Maria Donatti [i o
\ncuraja s` insiste s`-l cucereasc` pe Roberto.

125
Nu [tiu de ce nu m` suport` Maria. Tu [tii
cumva, Nonna? Serena \[i ajuta soacra s` descurce
jurubi]ele de m`tase cu care lucra. Oriana Ercoli
nu spuse nimic pe moment. Apoi, dup` un oftat
prelung, ea-[i ridic` privirea spre nora ei.
Maria trebuia s` se c`s`toreasc` cu Gino! El
a a[teptat ca fata s` \mplineasc` vrsta legal`.
Desigur, ar fi fost o c`s`torie aranjat`, a[a cum se
practic` \n familiile bune, c`ci familiile noastre
fac afaceri \mpreun` de mult` vreme. Serena se
sim]i descump`nit` de adev`rul dest`inuit de
soacra ei. Oare cte va mai afla despre duplici-
tatea lui Gino?
Nu trebuie s-o \nvinuie[ti pe Maria. Ea, ca [i
noi de altfel, n-a [tiut de c`s`toria ta cu Gino, c`ci
el o curta ori de cte ori venea aici. Cnd a aflat
adev`rul de la Roberto, n-a [tiut ce s` mai cread`,
i-a fost ru[ine. Iar Roberto a fost foarte bun cu ea,
a[a c` fata a pus ochii pe el, acum. {i-a transferat
toat` afec]iunea asupra lui, spernd s` se
c`s`toreasc` cu el, pentru continuarea leg`turilor
noastre de familie.
|n]eleg, zise Serena de[i nu era chiar a[a, pen-
tru c` lucrurile de acest gen erau str`ine de felul ei

126
de a gndi. Maria era tn`r` [i dr`gu]`, ct despre
Roberto, ce s` mai vorbim? Oricum, \mpreun` vor
fi un cuplu reu[it.
|ncearc` s` ignori totul, draga mea. Tu [i cel
mic ne-a]i devenit foarte dragi, [tii asta?
Tocmai atunci, Roberto ie[i din birou cu o
serviet` [i multe dosare.
A, Serena, nu pot sta acum de vorb`, dar
spune-i lui Nico c` m` duc la vie s` v`d ce mai tre-
buie f`cut pentru ca mutarea noastr` s` aib` loc
ct mai repede. Voiam s` te \ntreb dac` vrei s` iei
cina \n ora[ cu mine, undeva pe marginea lacului?
Luat` prin surprindere, Serena \ncepu s` se blbie:
I-am promis lui Nicky c`-l duc \n ora[, \n seara
asta. |mi pare r`u, Roberto, i-am promis c` mergem
singuri. Serena se sim]i vinovat` pentru c`-l min]ise
pe Roberto, dar oricum, o cin` \n doi la lumina
lumn`rilor nu era indicat` \n situa]ia lor. De ce
n-o invi]i pe Maria? Sunt sigur` c` i-ar face pl`cere.
Roberto o privi lung, dar nu f`cu nici un
comentariu.
Bine, poate alt` dat`. La revedere.
Nicky era entuziasmat de \mbr`c`mintea de
sear` pe care trebuia s-o poarte [i ar`ta ca un

127
b`rbat \n miniatur`. Serena abord` [i ea o ]inut`
foarte elegant`. Purta un costum de m`tase gri-
\nchis, un colier filigranat cu br`]ar` asortat`, iar
p`rul [i-l ridicase \n vrful capului, l`snd s` i se
vad` gtul lung [i sub]ire. Petrecur` o sear`
minunat`, pe marginea lacului, \ncnta]i de muzi-
ca italieneasc`. Nicky comand` pentru el mnca-
rea italieneasc` pe care o cuno[tea de acum [i b`u
nectar.Trziu, pe cnd \[i beau cafeaua, cineva se
a[ez` la masa lor.
Mam`, uite-l pe unchiul Roberto! strig` Nicky
bucuros.
Ciao, Nico, bun` seara, Serena, sper c` nu te
deranjeaz` prezen]a mea. Am venit s` v` duc
acas`.
Luptnd s`-[i recapete graiul care-i pierise la
vederea lui, Serena spuse:
Mul]umim, Roberto, dar nu era nevoie, am
ma[ina aici.
Da, am v`zut-o, numai a[a v-am descoperit.
Am trimis ma[ina mea acas`, a[a c` pot merge cu
voi.
Serena vru s` protesteze, dar de dragul lui
Nicky se ab]inu.

128
Bine, \n acest caz putem pleca imediat, spuse
Serena v`dit iritat` de sosirea lui Roberto. Ea se
ridic` [i se \ndrept` spre ma[in` remorcndu-l pe
Nicky care ar mai fi r`mas.
De ce n-ai luat-o [i pe Maria?
|mi pot alege singur partenerii, Serena, fu
r`spunsul lui.
Nonna mi-a spus diminea]a despre Maria [i Gino.
P`cat! Ai suferit prea mult din cauza lui, a[a
c` era mai bine s` nu mai [tii [i asta. Dar noi n-am
[tiut c` Gino se c`s`torise.
Nu-]i face probleme, Roberto, deja nu mai
sunt afectat` de duplicitatea lui Gino.
M-ai iertat, draga mea, pentru cele ce ]i-am
spus atunci la Londra?
Serena se sim]i destul de ciudat [i dup` ce trase
aer \n piept, \i spuse:
Da, te-am iertat, pe atunci nu m` cuno[teai,
am [i uitat ce mi-ai spus.
|]i mul]umesc, Serena. Ar`]i minunat, cred c` Nico
este foarte mndru s` aib` o mam` att de frumoas`.
{i eu sunt mndr` de el, Roberto.
Br`]ara se potrive[te de minune cu culoarea
ochilor t`i.

129
Serena se sim]i dintr-o dat` iritat`. Oare ce
urm`rea Roberto cu acest compliment?
Am primit br`]ara cadou de la Gino cnd am
\mplinit optsprezece ani, cu o zi \nainte de c`s`torie.
Am cump`rat colierul ca s` se asorteze cu ea.
Mai por]i \nc` br`]ara?
Da, pentru ca s`-mi aduc` aminte ct de naiv`
am fost, [i mai ales c` nu trebuie s` m` mai las vre-
odat` p`c`lit` de un b`rbat.
Dup` cum ]i-am mai spus, Serena, nu to]i
b`rba]ii din familia noastr` sunt ca Gino. Te rog,
crede-m`.
Serena ridic` din umeri, fericit` c` ajunseser` la
Casa Ercoli. Roberto \i deschise portiera, [i \i
\ntinse mna ajutnd-o s` coboare.
Noapte bun`, draga mea, somn u[or. Apoi,
Roberto \l lu` \n bra]e pe Nicky care adormise [i-l
duse \n camera lui.
Mult dup` ce se culc`, Serena mai sim]i atingerea
buzelor lui. Trebuia s` stea departe de el. Sim]ea o
mare primjedie \n ochii lui negri, \n felul \n care
ar`ta el. Acest b`rbat reprezenta o primejdie pentru
o inim` iubitoare ca a ei, care \ncepea s` bat` prea
repede ori de cte ori el se afla \n preajm`.

130
M-am plictisit, mam`, spuse Nicky, iar Serena
fu de acord cu el. Maria Donatti plecase acas`, iar
cei doi Ercoli, bunicii, se duseser` s`-[i vad` vechii
prieteni, p`rin]ii Mariei.
Ar fi bine s` hr`ne[ti broasca ]estoas`, dragul
meu. Sau poate copiii buc`tarului vor s` se joace
cu tine.
Tocmai cnd Nicky se gr`bea spre curtea din
spatele casei, d`du peste unchiul s`u.
Pleca]i undeva, Serena?
Nu ne mai g`sim locul, `sta este adev`rul,
Roberto. Eu sunt obi[nuit` cu munca mea care
\ncepe s`-mi lipseasc`.
Ai fost la Verona?
Nu \nc`. De ce?
Vino cu mine, m` pot face liber \n diminea]a
asta. Las`-l pe Nicky s` se joace \n gr`din`, o s`
pun una dintre cameriste s` aib` grij` de el.
Nici vorb`! Nu-l las singur pe Nicky, dar a[
vrea s` merg cu tine la Verona!
Roberto \[i ascunse dezam`girea sub un zm-
bet.

131
Bine, ne vedem \n zece minute, la ma[in`.
Dar Nicky \[i g`sise tovar`[i de joac` [i nu avea
chef s` mai vad` alte locuri vechi, a[a cum
numea el castelele [i statuile, dar la insisten]ele
Serenei ced` [i plecar` spre Verona.
Ora[ul cel vechi era plin de turi[ti [i Nicky se
plictisi imediat c`ci nu-i pl`cea aglomera]ia, nu-i
pl`cea s` fie mereu \mpins sau s` fac` loc altora.
Chiar [i parcarea ma[inii fusese o problem`, ca s`
nu mai vorbim c` la jum`tate de or` dup` ce
ajunser` \ncepu [i ploaia. Iar la Verona plou`
serios... Pe ploaia asta chiar [i balconul Julietei nu
prea ar`ta deloc romantic, iar Nicky abia-[i tra
picioarele. El se mai amuz` doar la vederea unui
neam] care \ncerca s` se apere de ploaie cu aju-
torul unei pelerine foarte sub]iri pe care dup` ce
o cump`rase, n-o putea desface.
Trebuia s` cumpere dou`, mam`, ca s` fie
sigur c` una se va desface, zise Nicky.
Roberto \i conduse spre o cafenea apropiat`,
destul de aglomerat`, unde mirosea a haine ude.
Serenei \i p`ru r`u pentru Roberto care dorise
s` le ofere o zi pl`cut` dar vremea \i z`d`rnicise
planurile.

132
|mi pare r`u draga mea, spuse el cu o voce
blnd` care o f`cu s` se \nfioare.
Nu aveai cum s` prevezi schimbarea vremii, \l
consol` Serena. Nu-]i face probleme, cteva
pic`turi de ploaie nu fac r`u nim`nui.

A doua zi, Roberto termina micul dejun cnd


Serena intr` \n camera de zi.
Bun` diminea]a, draga mea, cum te sim]i?
Foarte bine, Roberto, mul]umesc.
|nainte de a pleca am vrut s` te \ntreb dac` ai
vrea ca Nico s` \nve]e c`l`ria. Avem aici \n zon` o
[coal` de c`l`rie, cu profesori foarte buni [i cai
frumo[i.
Serena p`li c`ci \ntrev`zu o alt` posibilitate ca
fiul ei s` fie \n primejdie, dar \ncerc` s` nu lase s`
se vad` c` era foarte speriat`.
Desigur, Roberto, este o ofert` grozav`.
Nicky se ar`t` foarte \ncntat, dar \i displ`cu
p`l`ria pe care i-o impuse instructorul. Acesta \i
vorbea lui Nicky jum`tate \n englez`, jum`tate \n
italian` [i-i oferi un ponei care-i executa
ascult`tor comenzile. Seara, cnd sosi Roberto,

133
Serena \i mul]umi din nou, iar Nicky nu mai con-
teni cu laudele la adresa poneiului pe care se antrena.
M` bucur c` am reu[it s`-]i fac o pl`cere,
Serena, \i spuse el cu aceea[i voce pl`cut` care pe
ea o f`cea s` vibreze. Disperat`, c`ut` un subiect de
discu]ie, pentru a \ntrerupe magia momentului.
De ce nu te-ai c`s`torit, Roberto? Chiar \n
timp ce vorbea, Serena deveni con[tient` c` f`cuse
o gre[eal`. |i arunc` o privire gr`bit`, dar pe figu-
ra lui nu putea citi nimic.
Nu-mi plac c`s`toriile aranjate, Serena, vreau s`-mi
aleg singur partenera, nu-mi plac nevestele italiene
tipice. Vreau pe cineva care s` m` iubeasc` pe mine,
pentru ceea ce sunt, nu doar ca pe mo[tenitorul
familiei Ercoli. Vreau ca so]ia mea s` fie jum`tatea
mea \n adev`ratul sens al cuvntului. A[a c` ai aflat de
ce sunt \nc` nec`s`torit. Desigur, am avut destule
rela]ii, dar continuu s`-mi caut perechea.
|n]eleg. Sper s-o g`se[ti curnd, Roberto.
El ridic` din umeri, iar Serena sper` din tot
sufletul c` el va avea o c`s`torie adev`rat`, total
opus` celei avute de fratele lui.
Mai trecur` dou` s`pt`mni. |n sfr[it, \ntr-una
din zile Roberto \i anun]` c` sosise momentul s`

134
plece la casa de la vie, lucru care-l puse pe Nicky
\n situa]ia s` nu [tie ce s` aleag`: poneiul la care \i
era greu s` renun]e, sau dorin]a de a vedea via.
|n sfr[it, el nu avu de ales [i bagajele fur`
\nc`rcate pentru a pleca \nainte cu servitorii.
C`l`toria spre casa de la vie fu una pl`cut`, dar
Serena p`r`si, nu f`r` strngere de inim`, Casa
Ercoli. Drumul spre casa de la vie urca permanent
[i dup` destule serpentine \ncepur` s` se iveasc`
m`slinii \n[irndu-se de o parte [i de cealalt` a
drumului. Dup` ei, Serena v`zu culturile de vie.
Mam`, uite, arat` ca ni[te solda]i! exclam`
Nicky fericit.
Serena se uit` \n jur dar f`r` prea mult`
\ncntare c`ci dup` vizitele la lacul Garda sau la
Verona ceea ce v`zu acum nu-i f`cu prea mare
pl`cere. Dar dup` vreo jum`tate de or` situa]ia se
schimb`, arborii din \mprejurimi se r`reau,
ramurile formnd o uria[` [i \ntunecat` corol` \n
spatele lor, iar soarele se l`s` plpind spre deal,
unde cerul era de un albastru curat, f`r` nori.
Drumeagul \ntortocheat coti pentru ultima oar` [i
casa se dezv`lui privirilor \n toat` splendoarea: era
construit` din granit local, cu acoperi[ din pl`ci de

135
ardezie, cu ferestrele mari [i late, la ambele etaje,
cu un [ir de lucarne deasupra acestora. Zidul estic
era ascuns de ml`di]e de vi]` alb` [i de trandafiri
c`]`r`tori. De jur-\mprejur se \ntindeau paji[ti de
iarb` m`runt`, cu straturi de flori ornamentale,
covora[e de narcise [i [ofran. Totu[i, \n ciuda at-
tor frumuse]i, priveli[tile nu aveau nimic specta-
culos. |n fa]a lor se \n[irau ad`posturi, c`ru]e cu
coviltir, camioane [i alte echipamente gata s`
transporte roadele acelea nemaipomenite care
a[teptau s` fie culese. Totul ar`ta ca o fabric`
uria[`. Aceasta fu atmosfera pn` ajunser` la vila
cu pere]i cu stucatur` care fusese de curnd
zugravit`, cu verand` pe trei laturi, cu obloanele
care nu lipseau nici unei case serioase din Italia.
Dar aerul, ei bine, aerul era minunat, rece,
proasp`t, cu parfum de vi]` de vie. Totul era spa]ios
[i cu propor]ii generoase; tavanele nu erau att de
\nalte, a[a \nct aveai impresia c` te afli \ntr-un conac
de ]ar`, \n c`minul unei familii obi[nuite, prietenos
[i nepreten]ios, iar Serena se sim]i dintr-o dat` \n
largul ei, de parc` ar fi poposit acas`.
Vino, micu]ule, spuse Nonna [i-l lu` pe Nico
\n casa cu podelele proasp`t l`cuite, acoperite cu

136
covoare colorate. Nicky primi o camer` apropiat`
de a Serenei dar de data asta, el [i Serena
\mp`r]eau baia cu Lucia [i Roberto. Era destul de
mult` forfot`, se despacheta, se auzeau comenzi
adresate servitorilor, iar afar` l`trau cinii.
Sunt cini de paz`, Nico, numai noaptea sunt
liberi.
Nu este prea devreme pentru munca la vie,
Roberto? Strugurii nu sunt cop]i.
Nici m`car \nflori]i nu sunt draga mea. Dar
acum este mult` treab` de f`cut. Via trebuie t`iat`,
trebuie verificat` s` nu aib` filoxer` [i s` sper`m c`
nu va ploua pn` nu leag` florile.
Pot fi de ajutor cu ceva? se oferi Serena.
Sigur c` da. Orice pereche de mini este
folositoare la legatul viei, mai ales. Dar tocmai
cnd st`teau ei de vorb` se auzi un ]ip`t puternic
[i l`tratul s`lbatic al unui cine. Serena strig`
\ngrozit` dup` ajutor. }[ni afar` [i r`mase cteva
secunde c`utnd \nnebunit` cu privirea locul de
unde venea acel ]ip`t. |l identific` imediat, se
auzise de dup` un plc de pomi [i o lu` la fug`
\ntr-acolo. Roberto ajunse la Nicky \naintea ei,
strignd dup` ajutor, \ncercnd s` alunge cinele.

137
Serena nu va uita toat` via]a imaginea care \i ap`ru
\n fa]a ochilor. Nicky fusese culcat la p`mnt de un
cine care p`rea uria[, hainele \i erau sf[iate,
minile \nsngerate, [i ]ipa \ngrozit. Roberto trase
cinele la o parte, moment \n care ajunser` [i ni[te
muncitori ai fermei. Roberto lu` b`iatul \n bra]e [i
fugi cu el spre cas`, solicitnd ajutor dar [i
amenin]ndu-l pe cel care d`duse drumul
cinelui.
Mam`, sun` repede doctorul, spuse Roberto.
El a[ez` pe o canapea b`iatul care \nc` mai
scncea, apoi ceru ap` cald` [i bandaje. Cu
minile tremurnd Serena \l ajut`, \ncercnd s`
\mb`rb`teze b`iatul. Cnd sosi medicul familiei
r`nile b`iatului fuseser` deja sp`late [i pansate, iar
acesta \i f`cu repede o injec]ie.
E[ti un b`iat foarte curajos, Nico, acum
odihne[te-te pu]in, \i spuse el.
Imediat ce adormi copilul, Roberto se n`pusti
afar` s` vad` cine d`duse drumul cinelui. Dup`
vreo jm`tate de or` se \ntoarse [i mai nedumerit
dect plecase.
To]i spun c` acest cine a fost mereu legat \n
lan].

138
Cum pot face o astfel de afirma]ie? s`ri
Serena, care nu-[i revenise de pe urma [ocului.
Oamenii cu care am vorbit sunt la noi de
mul]i ani, nu m-ar min]i nici unul dintre ei.
Roberto v`zu c` Serena era \nc` speriat` [i nu cre-
dea o vorb` din ceea ce-i spunea el. Ai \ncredere
\n mine Serena, n-o s` las problema a[a. Oricum,
acest cine va fi trimis \n alt` parte, ca s` nu mai
existe probleme. Cnd se treze[te Nico o s`-l iau
cu mine s` fac` cuno[tin]` cu ceilal]i cini de
paz`. Nu va mai fi nici un pericol dac`-l vor
cunoa[te. Serena se \ntoarse cu spatele, cu inima
ca de plumb. Oare era o alt` \ncercare de a lua
via]a fiului ei? Roberto fusese atunci cu ea, iar
Lucia nu sosise \nc`. Din fericire, r`nile nu erau
profunde, dar b`iatul era foarte speriat. El crezuse
c` acel cine era prietenos [i se dusese s`-l
mngie. Roberto veni din nou spre ea, o \ntoarse
cu fa]a spre el [i v`zndu-i figura speriat` \i
mngie p`rul r`v`[it [i o s`rut` pe frunte.
Serena, de[i \nc` [ocat`, sim]i aceia[i fiori la atin-
gerea lui. Dar cum putea fi att de afectat` de
apropierea acestui b`rbat care putea fi autorul
atacului asupra fiului ei?

139
Oh, Roberto, zise Serena, desprinzndu-se
din bra]ele lui, dorindu-[i s` nu fi sim]it nevoia de
a-i r`spunde la s`rut. Se sim]i vinovat` de tot ce se
\ntmplase cu fiul ei. Dup` ce se duse s` verifice
dac` Nicky dormea \nc`, Serena ie[i pe verand` s`
dea fru liber lacrimilor. Dar un zgomot ciudat \i
atrase aten]ia spre tufi[urile \nc`rcate cu flori de
hortensie, Serena \[i ]inu respira]ia. Era un b`rbat
\nalt [i slab, care ap`rea pretutindeni de cnd
sosise ea \n Italia. B`rbatul disp`ru imediat. Cu
tmplele zvcnind, Serena se duse spre Roberto,
\n speran]a c` el o va l`muri.
Roberto, de cnd am sosit \n Italia sunt
urm`rit` de un b`rbat \nalt [i slab. Este cineva care
face parte din personalul t`u?
Ai putea s` mi-l ar`]i?
Serena \ncuviin]`, dar nu-i mai spuse de cte
ori acest b`rbat ap`ruse ca din senin [i disp`ruse
tot a[a.
Dup` ce despachet`m [i totul intr` \n normal,
a[ vrea s` v` duc s` vede]i via. Tu c`l`re[ti, Serena?
Poate c` te vei mai lini[ti atunci.
A[ vrea s` m` obi[nuiesc cu calul, Roberto. {tii,
la Londra nu prea am avut unde s` \nv`] c`l`ria.

140
O s` trimit pe cineva de la grajduri s`-i spui
cnd te poate duce s` vezi calul [i s` faci un pro-
gram. Poate c`-]i va pl`cea aici, Serena, spuse el
atingndu-i u[or mna, astfel am avea r`gazul
necesar pentru a ne cunoa[te mai bine. Serena \[i
trase repede mna, iar obrajii i se colorar` u[or de
indignare c`ci fiecare nerv al trupului ei
reac]ionase la atingerea lui. Tocmai atunci, ap`ru
Lucia, cerndu-[i scuze pentru \ntrziere.
Nu-]i face probleme, Lucia, spuse Oriana
Ercoli, apoi mai ceru mncare pentru ultima
sosit`.
Tot aici e[ti? \ntreb` Lucia ridicnd ochii spre
Serena. Nu trebuie s` duci b`iatul la [coal`?
Nu te mai amesteca, Lucia, interveni domnul
Ercoli cu brutalitate. Noi vrem ca Serena [i Nico s`
stea aici, cu noi.
Astfel o s`-l r`sfe]i [i va pierde [i [coala,
insist` Lucia cu aceea[i privire dispre]uitoare.
|mi face pl`cere s` v`d c` te preocup` att
educa]ia lui Nicky. Fii lini[tit`, i-am adus c`r]ile [i
va face lec]iile cu mine.
Eu cred c` micu]ul \nva]` tot timpul, inter-
veni domnul Ercoli. Italiana lui se \mbun`t`]e[te,

141
la fel [i engleza mea. Va avea cuno[tin]ele necesare
despre viile noastre, despre via]a la ]ar`. Se poate
\nv`]a destul [i f`r` c`r]i.
Cred c` peste o s`pt`mn` sau dou` vom da
o petrecere pentru ca prietenii no[tri s`-mi
cunoasc` nora [i nepotul, spuse [i doamna Ercoli.
To]i aprobar` ferici]i, \n afar` de Lucia care
\mpinse la o parte farfuria cu mncarea netermi-
nat` [i se ridic` de la mas`.
Eu m` duc s`-mi \mpachetez lucrurile. V` las
aici s` v` aduce]i prietenii s` v` cunoasc` nora [i
nepotul.
B`trnii se scuzar` pentru ie[irea nepoliticoas`
a fiicei lor.

A doua zi diminea]` Serena [i Nicky fur` du[i


la grajduri unde omul de serviciu le ar`t` caii
bine \ntre]inu]i, apoi o conduse spre Serena pe
una dintre iepele aflate acolo, care avea o
coam` castanie, m`t`soas`. Serena o \ndr`gi
imediat pe Contessa, apoi aleser` un ponei
pentru Nicky. |ncepnd din acea zi c`l`rir`
amndoi cte dou` ore.

142
Te rog s` m` duci la vin`rie, Roberto, se rug`
Serena v`znd c` nu era a[a de ocupat.
Cu mult` pl`cere, draga mea. Italia este cel
mai mare produc`tor de vinuri din lume, spuse
Roberto cu mndrie. El le ar`t` cuvele \n care
vinul era pus la fermentat, presele hidraulice,
ma[inile care zdrobeau strugurii. Noi producem
vinul numit Valpolicella, un vin ro[u, u[or, un
Soave alb [i, desigur, Bardolino. Mai producem [i
un Chianti, dar numai pentru consumul nostru.
Acum, s` mergem la locul \n care se face \mbute-
lierea vinului [i se pun etichetele pe sticle.
Roberto remarc` interesul pe care-l manifesta
Serena fa]` de afacerea familiei lui, lucru pe care
nici Lucia nici Gino nu-l f`ceau. Roberto privi cu
dragoste fa]a ei cu tr`s`turi frumoase [i p`rul cu
reflexe argintii. Serena ridic` ochii spre el [i \ntl-
nindu-i privirea ro[i, sim]ind c` picioarele \ncep
s`-i tremure.

143
Capitolul 8

Am \nceput s`-l caut pe b`rbatul acela miste-


rios despre care mi-ai spus, Serena, o inform`
Roberto a doua zi la micul dejun.
{i?
Deocamdat`, nimic. Dar nu-]i face probleme,
draga mea, voi continua investiga]iile, iar oamenii
mei sunt avertiza]i acum. Dac` mai este pe aici, \l
vom prinde imediat.
Dup`-mas`, Serena [i Nicky se \ntlnir` cu
Roberto la grajduri [i pornir` c`lare spre zona \n
care se f`cea vinul. Roberto mergea \nainte pe un
arm`sar negru, Nicky \l urma pe un ponei, iar
Serena c`l`rea iapa [i se sim]ea bine, \n siguran]`.
Pornir` pe o c`rare cam \ngust`, cu copaci de o
parte [i de alta, aerul era proasp`t, cerul f`r` nori,

144
plimbarea lor anun]ndu-se foarte pl`cut`. Dar
deodat`, Serena v`zu un bra] care se \ntinse de
undeva din tufi[urile de pe marginea c`r`rii. Apoi,
\l v`zu pe Nicky, care era \n fa]a ei, cum se las` cu
putere pe gtul poneiului care, speriat, o rupse la
fug`, trecnd de arm`sarul lui Roberto, cu Nicky
ag`]ndu-se disperat de coama lui. Serena \ncepu
s` ]ipe speriat`, iar Roberto care realizase \ntre
timp ce se \ntmplase, urm`rea de aproape
poneiul speriat. Roberto reu[i s` calmeze ani-
malul, ba chiar apuc` friele dar chiar \n acel
moment calul lui se ridic` pe picioarele din spate
[i-l trnti cu putere la p`mnt. Serena abia apuc`
s` coboare de pe iapa ei, [i ajunse lng` trupul lui
inert.
O, Doamne, ce s` fac...
Roberto p`rea mort. Serena \ngenunche, \i
ridic` \ncet capul de pe p`mnt [i-l a[ez` cu grij`
\n poala ei. Roberto avea o ran` destul de urt` la
frunte. Figura lui c`p`tase o paloare ciudat`, ochii
\i erau \nchi[i, iar respira]ia greoaie. {i \n momen-
tul acela Serena [tiu c` dac` se va \ntmpla ceva
r`u cu Roberto, nici ea n-ar vrea s`
supravie]uiasc`. Nicky, cu un curaj nefiresc pentru

145
un copil de vrsta lui, ajunse din urm` calul lui
Roberto [i-l priponi de trunchiul unui copac. Apoi,
reveni la poneiul lui [i \l aduse la locul \n care se
afla Serena care continua s` ]in` capul lui Roberto
\n bra]e, incapabil` s` fac` ceva concret.
Mam`, nu cumva... O, mam`, uite, sn-
gereaz`...
Serena, pentru prima oar`, nu auzea ce-i
spunea fiul ei. Toat` aten]ia [i dragostea ei erau
concentrate asupra b`rbatului care sngera.
Nicky, du-te... \ncepu ea, apoi realiz` ce spu-
sese. Nu, nu te po]i duce singur. Ce trebuia s`
fac`? Nu putea risca s`-l trimit` singur pe Nicky
spre cas` dup` ajutor, nu cu acel b`rbat periculos
care era pe urmele lor. Era mai bine s` plece, s` ia
[i copilul cu ea, [i s`-l lase singur pe Roberto.
D`-mi pulov`rul t`u, Nicky. Serena puse
pulov`rul copilului sub capul lui Roberto. Cu
mult` tandre]e, \i s`rut` obrazul [i plec` dup` aju-
toare. Ar fi fost tentat` s` porneasc` \n galop, dar
nu putea s` ri[te. Drumul i se p`ru f`r` sfr[it.
Inima ei p`rea s` se rup` de mila b`rbatului pe
care-l l`sase \ntr-o stare critic`. Cnd ajunse
aproape de grajduri \ncepu s` strige dup` ajutor,

146
iar pe Nicky \l trimise la bunicii lui. Le ceru oame-
nilor de la grajduri s` aduc` o ma[in` de teren.
Ajunser` la locul \n care-l l`sase pe Roberto [i v`zu
c` el nu se mi[ca deloc. Sngele \i acoperise fa]a [i-i
murd`rise c`ma[a alb`. Respira]ia lui era tot
greoaie, buzele albe. Oamenii \l ridicar` cu grij`
[i-l puser` \n ma[in`, cu capul \n poala Serenei.
P`rin]ii lui Roberto \i a[teptau \n fa]a casei, dispera]i.
Ce se \ntmpl`, Serena? o \ntreb` Oriana
Ercoli, disperat`.
L-a trntit calul, Nonna, dar s` sper`m c` se
va face bine.
Doctorul este pe drum, spuse domnul Ercoli,
mult mai palid ca de obicei, continund totu[i s`
dea instruc]iuni oamenilor s`i. Roberto nu d`dea
semne c`-[i va reveni prea curnd.
Doctorul, care sosi dup` zece minute, \l
examin` pe Roberto [i le spuse c` acea contuzie
era destul de grav`, dar c` nu se putea face nimic.
Trebuiau s` a[tepte cteva ore, pentru ca Roberto
s`-[i revin`.
Mai r`u este c` nu putem aduce nici o asis-
tent` s` aib` grij` de fiul dumneavoastr`, dar nu v`
face]i probleme, \[i va reveni, este tn`r [i puternic.

147
O s`-l veghem pe rnd, Nonna, se oferi
Serena. Eu o s` stau noaptea, iar tu [i Nonno \n
timpul zilei.
Fii binecuvntat`, Serena.
Lucia, care urm`rea tot ce se \ntmpla de la
primul etaj al casei, spuse printre din]i:
|mi pare r`u, Roberto, nu tu erai cel vizat.

Mai trziu, dup` ce-l culc` pe Nicky, Serena


aranj` lucrurile \nct s` poat` sta peste noapte cu
Roberto. De data asta nu mai avea nici o \ndoial`,
cineva \ncercase s`-i fac` r`u lui Nicky. Serena \[i
reaminti scena, cu acea mn` de b`rbat care se
\ntinsese din tufi[uri. Serena se gndi c` diminea]a
va trebui s` sune la poli]ie [i s` spun` ce se \ntm-
plase. Socrul ei insistase ca oamenii de paz` s` fie
posta]i \n jurul vilei. Acum Nicky va fi \n siguran]`,
\[i spuse Serena. |n momentul acela, Roberto se
mi[c` \ncet, apoi gemu.
Roberto, dragul meu, deschide ochii, te rog,
dragul meu, \l implor` Serena, cu ochii \n lacrimi.
Serena, Dumnezeule, ce s-a \ntmplat?
Roberto \[i duse mna la pansamentul de la cap.

148
O s`-]i spun mine, dragul meu, acum odihne[te-te.
Ce s-a \ntmplat? Nicky este \n siguran]`?
O, dragul meu, am crezut c-ai murit... ne-am
speriat [i n-am [tiut ce s` facem. Dar Nicky este
bine, doarme lini[tit.
|mi amintesc c` poneiul lui s-a cabrat la un
moment dat [i...
Tu te-ai lovit la cap [i ai z`cut incon[tient de atunci.
Serena, mi-e foarte sete.
Serena \i ridic` \ncet capul [i-i d`du s` bea
pu]in` ap`.
Ct este ceasul?
Dou`, noaptea.
Atunci, tu de ce mai stai aici? Roberto se ridic`
\ncet, sprijinindu-se apoi pe perne.
A[teptam s`-]i revii. Ne-ai speriat teribil, dragul meu.
Nu mai simt nimic acum, \n afara durerii de
cap. |mi amintesc c` cineva m` ruga s` nu mor,
cineva ale c`rui lacrimi \mi udau fa]a. Vino mai
aproape, Serena. Este adev`rat ce-mi amintesc eu?
Roberto \ntinse minile spre ea [i o trase
aproape. Serena \i sim]ea c`ldura trupului, iar
gura lui g`si buzele ei. Roberto o s`rut` pasionat
[i \n acel s`rut, Serena se sim]i revenind la via]`.

149
O, Serena, iubita mea, nici nu [tii ct te doresc!
Vorbele lui, rostite att \n englez` ct [i \n italian`, o
umplur` de bucurie. Roberto, cel care o putea face
s`-[i piard` min]ile printr-o simpl` atingere, o dorea.
Mia cara... mia adorata... Cred c` te-am iubit de cum
te-am v`zut...Dar cum puteam s`-]i ofer dragostea
mea, eram un alt b`rbat din familia Ercoli.
{tiu, dragul meu, dar tu nu e[ti ca Gino.
Serena sim]ea s`ruturile lui. Trecuse atta timp de
cnd nu fusese iubit`.Trupul ei reac]iona la atingerile
lui, tnjind dup` mngierile lui. |i atinse buzele,
ochii, apoi \i s`rut` gtul [i-i mngie pieptul puter-
nic. Serena \[i lipi trupul de al lui [i atingerea lui o
f`cu s` capituleze \ntr-un abandon pasionat. Serena
nu-[i amintea s` mai fi avut vreodat` asemenea
senza]ii. S`rut`rile lui deveneau tot mai insistente.
Te iubesc draga mea, [opti Roberto, vreau s`
fac dragoste cu tine, chiar acum.
{i eu te doresc Roberto, \i [opti Serena.
Se abandonar` senza]iilor iar Serena care sim]ea
pentru prima oar` ce \nsemna s` fac` dragoste cu
un b`rbat adev`rat, fu cuprins` de extaz.
Acum, suntem o singur` fiin]`, dragostea
mea, \i [opti el.

150
Roberto continu` s-o ]in` \n bra]e, iar ea
adormi astfel. |nainte de ivirea zorilor, Roberto se
ridic` [i o a[ez` \n fotoliul pe care ea st`tuse,
veghindu-l.
Dup` micul dejun doctorul veni s`-l vad` [i-i
recomand` s` stea toat` ziua \n pat.
Bun` diminea]a, iubita mea, \i spuse el cnd
Serena veni \n camera lui. Figura lui se lumin` de
pl`cere la vederea ei, iar Serena ro[i, amintindu-[i
cele petrecute doar cu cteva ore \nainte pe acel
pat. Roberto \ntinse minile spre ea, iar ea fugi
spre bra]ele lui, care o a[teptau.
Cum te sim]i \n diminea]a asta, dragul meu?
Sunt cel mai fericit b`rbat din toat` Italia!
murmur` el. Ba nu, din toat` lumea!
{i pentru un scurt moment, se sim]ir` de parc`
ar fi fost singurii oameni de pe lume.
Nu spune nimic familiei despre noi, Serena,
deocamdat`. Va trebui s` discut`m mai \nti.
Serena \ncuviin]` [i se \ndrept` spre camera de zi
unde o g`si pe soacra ei.
Ciao, Serena, cara, ar`]i foarte bine ast`zi,
spuse Oriana Ercoli, c`ci Serena radia de fericire,
ar`ta ca o femeie \ndr`gostit` care se [tie iubit`.

151
M` simt foarte bine, murmur` Serena, iar
femeia mai \n vrst` d`du din cap spernd c` pre-
supunerile ei erau adev`rate.
Eu \ntocmesc lista cu invita]ii pentru petre-
cerea de smb`t`, vrei s` m` aju]i [i tu?
Sigur c` da, vreau \ns` s` v`d ce face Nicky.

Lucia se afla \n camera lui Roberto, a[teptnd


instruc]iunile lui pentru ziua respectiv`.
Stai jos, Lucia, vreau s`-]i vorbesc. Figura ei
p`ru dintr-o dat` [i mai dur` ca de obicei.
Lucia, te-am auzit spunnd nu tu erai cel
vizat. Ce \nseamn` asta? Spune-mi, Lucia, de ce ai
rostit aceste cuvinte? Att de disperat` erai ?
Sigur c-am fost disperat`. Cum puteam s` fiu
cnd te-am v`zut z`cnd acolo, plin de snge?
Dar despre b`rbatul acela \nalt care \i urm`re[te
ca o umbr` pe Nicky [i Serena, ce po]i s`-mi spui?
Lucia nu mai scoase o vorb`. Apoi, dintr-o dat`, izbucni:
L-am pl`tit ca s`-i sperie [i s`-i \ndep`rteze de aici.
Cine este b`rbatul `sta, Lucia?
Este fratele fetei care a murit \n accident cu
Gino.Voia s` se r`zbune [i eu mi-am spus c`

152
Serena [i pu[tiul `sta meritau o lec]ie. Dar acum
sunt speriat`, Roberto, tipul a \nceput s` m`
amenin]e [i pe mine. Te rog s` m` ier]i, Roberto.
Niciodat`! r`cni el. Vreau s`-]i iei toate
lucrurile [i s` pleci ct mai departe de aici. O s`
aranjez cu verii no[tri de la Lisabona, s` te lase s`
locuie[ti undeva \ntr-una din casele lor [i poate
s`-]i g`seasc` un b`rbat pe m`sura r`ut`]ii tale!
Dac` nu-]i convine te po]i duce la pu[c`rie, Lucia,
\mpreun` cu complicele t`u.
N-o s` le spui b`trnilor?
Nu, dar Serena trebuie s` [tie toate astea.
Nu m` va ierta niciodat`, suspin` Lucia.
Nu vreau s` te mai v`d aici dect dup` ce
trece anul de doliu dup` Gino, ai \n]eles?
Roberto, te rog, \l implor` Lucia.
Te \n]eleg bine. Ai considerat c` o mo[tenire
\mp`r]it` \n trei este mai mic` dect una \n doi.
Acum, dispari din fa]a mea, Lucia.
Suspinnd, Lucia se \ntoarse [i p`r`si \nc`perea. Mai
trziu, tot \n acea zi, Roberto \i spuse Serenei adev`rul.
Lucia? Cum a putut face asta?
Serena era la fel de [ocat` [i dezgustat`, dar
Roberto o rug` s-o \n]eleag`.

153
Lucia \l adora pe Gino [i cred c` durerea
pricinuit` de moartea lui i-a afectat gndirea. Dar
nu-]i face probleme, draga mea, am trimis-o
departe de aici, pentru un an. S` nu-]i par` r`u
pentru ea, nu iube[te dect banii. Roberto [i
Serena se al`turar` b`trnilor Ercoli care se aflau
\n gr`din`. Nicky terminase ultimul joc [i se
dusese la culcare. Serena \l privi lung pe Roberto [i
pretinse c` se duce [i ea la culcare. La vreo dou`zeci
de minute dup` aceea Roberto fu [i el cuprins subit
de somn. Serena \l a[tepta cuib`rit` \n patul lui [i
f`cur` dragoste cu [i mai mult` pasiune. Roberto o
privi nedumerit; aceast` prin]es` cu p`rul blond,
care era o femeie foarte rece \n aparen]`, se
dovedea un adev`rat vulcan de pasiune.
Nu putem continua s` ne ascundem,
Roberto, dac` m` descoper` cineva aici \n patul
t`u?
Nu ne putem c`s`tori iubita mea. Nu te pot
face so]ia mea, \nc` un an, cel pu]in. De dragul
p`rin]ilor mei [i al lui Gino trebuie s` a[tept`m
\nc` un an. Roberto s`rut` cu afec]iune um`rul
femeii adorate. Dar tu trebuie s` fii aici cu mine,
zilnic, Serena. Nu va fi u[or, iubita mea, dar cu

154
r`bdare [i dragoste putem dep`[i toate
problemele. Roberto \i spuse cum vor face.Vor
petrece jum`tate de an \n Italia [i restul la Londra.
|n curnd Nico va fi destul de mare pentru a
merge la o [coal` cu internat. Observnd c`
Serena f`cuse o figur` disperat`, el reveni: bine, la
una cu program s`pt`mnal. Lettie poate avea
grij` de el. Toate vacan]ele le va petrece aici,
zborul dureaz` doar dou` ore [i jum`tate. Astfel
vom profita de tot ceea ce este mai bun din cele
dou` lumi. P`rin]ii mei au \mb`trnit deja. Nico va
cre[te [i el [i va trebui s` [tie totul despre culti-
varea vi]ei, despre vinuri, va trebui s`-mi ia locul \n
firm`. Eu voi c`l`tori mult [i te voi lua peste tot cu
mine. Dar Roberto nu-i spuse c` ar fi vrut ca Lettie
s` stea cu ei, chiar [i atunci cnd vor avea proprii
lor copii, b`ie]i ca Nico [i o feti]` care s` semene
cu Serena. Roberto [tia c` nu va fi u[or, dar mul]i
oameni reu[esc s`-[i p`streze familiile chiar
c`l`torind mult [i avnd mai multe case.
M` gndeam s` le spunem doar p`rin]ilor
mei [i lui Lettie, poate [i lui Walter. Oricum, tre-
buie s` fiu mereu al`turi de Nicky, \i spuse Serena.
Chiar [i cnd suntem aici.

155
M-am gndit la asta, draga mea. O s` pun s` se
fac` o u[` \ntre camerele noastre [i cea a lui Nico.
O s`-i scriu lui Lettie s`-i spun vestea cea
mare, [tiu c-o s` se bucure pentru mine.
Dar a doua zi Serena primi o scrisoare de la Lettie.
Sunt ve[ti bune, draga mea? \ntreb` Roberto
curios.
Foarte bune, Lettie se m`rit` cu [eful meu,
Walter. M` bucur mult pentru amndoi, sunt ni[te
oameni extraordinari. {i au fost foarte mult timp
singuri... {i ei vor avea dou` case, ca [i noi. Serena
\l privi cu o figur` plin` de \ncntare, pentru c` cei
doi oameni dragi din via]a ei \[i g`siser` fericirea
\mpreun`. Trebuie s-o sun pe Lettie s`-i spun
ve[tile despre noi.
Dar preg`tirile pentru petrecerea organizat`
\n cinstea Serenei [i a lui Nico erau \n toi. Becuri
frumos colorate erau \ntinse \n to]i copacii.
Mesele [i banchetele erau deja instalate.
Butoaiele cu vin fuseser` cu grij` alese. Serena
f`cu o vizit` la Verona pentru a-[i alege o rochie
[i petrecu o diminea]` \ntreag` prin cele mai
bune magazine, fiindu-i greu s` se decid`. |n cele
din urm` se opri la o rochie neagr` cu bretele

156
argintii, care-i expuneau umerii frumos bronza]i.
G`si [i o pereche de sandale cu barete tot argintii.

Nici nu apuc` bine s` \mbrace rochia, c`


Roberto intr` \n camera ei [i r`mase uluit.
Vei fi cea mai frumoas`, draga mea, voi fi
foarte mndru de tine.
{i tu ar`]i foarte bine, Roberto, recunoscu
Serena. Roberto \mbr`case un costum de sear` cu
o c`ma[` alb` care-i punea \n eviden]` tenul
m`sliniu. Formau un cuplu foarte reu[it.
Vino, iubita mea, acum avem timp s` le
spunem p`rin]ilor despre noi.
Serena, cu inima b`tnd, urm`ri cum Roberto
le anun]` celor doi b`trni c` \n termen de un an
se va c`s`tori cu Serena. Nicky urm`rea scena cu
mult` uimire.
Deci tu vei fi tat`l meu?
Exact, Nico, te bucur` vestea asta?
Da! da! exclam` pu[tiul aruncndu-se \n
bra]ele lui Roberto.
Serena \l urm`ri cu ochii umezi cum fugi la
joac` al`turi de ceilal]i copii [i [tiu c` va fi fericit

157
de noua lor via]`. Cuplurile \ncepur` dansul pen-
tru ca apoi s` fac` pauz` doar pentru a bea din
minunatele vinuri ale familiei Ercoli.
Am uitat s`-]i spun c` poli]ia l-a capturat pe
b`rbatul care ]i-a provocat attea probleme,
Serena, a[a c` po]i fi lini[tit` \n privin]a lui Nico.
Dar nu-l g`sir` nici dup` dou` ore de c`utare.
Serena \[i \nchipui c` omul acela misterios reu[ise s`
pun` mna pe copil \nainte de a fi capturat de
poli]ie. |n cele din urm` unul dintre muncitori ap`ru
ducndu-l \n bra]e pe Nico, adormit. Unul dintre
copiii cu care se jucase \l \ncuiase \ntr-un [opron [i
plecase cu p`rin]ii lui, uitndu-l acolo pe Nico.
Dar cheia nu trebuia s` fie \n u[`, spuse Roberto,
sup`rat c` ordinele lui nu fuseser` ascultate.

Trecuse un an iar casa Ercoli se afla \n


s`rb`toare, c`ci se celebra c`s`toria lui Roberto [i
a Serenei. Mesele lungi erau \ntinse pe paji[tea
casei, acoperite cu fe]e de mas` de damasc alb cu
modele stilizate de vi]` de vie. Totul str`lucea \n
lumina soarelui, argint`ria, cristalele. Serena [i
Roberto se aflau sub o bolt` de vi]` care purta bla-

158
zonul familiei Ercoli [i primeau felicit`rile tuturor
celor aduna]i acolo. Serena nu fusese niciodat`
att de frumoas`. Se \mbr`case \ntr-o rochie lung`
de culoarea caisei, din organdi, cu trandafiri \n
p`r. Al`turi de ea, Roberto, frumos [i \nalt, p`rea
extrem de fericit, \mbr`cat \ntr-un costum gri-
deschis [i c`ma[` albastr`. Domnul [i doamna
Tunnicliffe, Lettie [i Walter, sosiser` cu p`rin]ii
Serenei. Matthew Jamison se afla la bra]ul unei
sco]iene care \i sorbea fiecare cuvnt. Maria
Donatti avea un chipe[ italian al`turi de ea. Iar
micului Nico \i ajunsese de cte ori i se subliniase
ct de mult crescuse \ntr-un an!
Congratulazione, Roberto, acum po]i s`-]i
spun tat`! zise el \ntinzndu-[i mna mic` spre
Roberto.
Solemn, Roberto \i \ntinse mna [i, cu dragoste
\n priviri, \i spuse:
Iar eu de acum te voi considera fiul meu, Nico.

Sfr[it

159

S-ar putea să vă placă și