Sunteți pe pagina 1din 7

Avantaje fiscale pentru acordarea de tichete cadou, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Scopul utilizarii

Deductibilitate la calculul impozitului pe profit

Cine pot fi beneficiarii ?

 

Cine are obligatia calcularii, retinerii si platii la bugetul de stat a impozitului pe venit

tichetelor cadou

Cum se impoziteaza la beneficiarii tichetelor cadou

Cheltuieli

Deductibilitate limitata la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului

Salariatii unitatii care le acorda

Nu sunt impozabile la calculul impozitului pe venit tichete cadou oferite de angajatori salariatilor, cât si cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si tichetele cadou, oferite

Entitatea care le acorda (angajatorul)

sociale

Cf art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

Angajatorul nu datoreaza contributiile obligatorii (CAS, CASS, somaj, etc). Cf art 12 alin. 2) din Legea 193/2006 si art. si 142 lit b) si r) din Codul fiscal

salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în masura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Limita de 150 lei se aplică separat pentru tichetele cadou acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute mai sus, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care părinţii lucrează la acelaşi angajator. Daca contravaloarea tichetelor cadou depaseste 150 lei, partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii si intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii. Cf art. 76 al (3) lit h) si al (4) lit a) din Codul fiscal si Normele de aplicare si art 142 lit b) cu normele de aplicare

Sumele acordate de angajator angajatilor sub forma de tichete cadou care intra in categoria cheltuielilor sociale, altele decat cele acordate la evenimentele si in limitele de mai sus, nu se iau in calcul la stabilirea contributiilor datorate de catre salariat si angajator. Cf art 12 alin. 2) din Legea 193/2006 si art. si 142 lit b) si r) din Codul fiscal

In opinia noastra, pentru situatia din paragraful anterior, nu se datoreaza contributii sociale obligatorii chiar daca la calculul impozitului pe profit se depaseste plafonul de deductibilitate la calculul impozitului pe profit de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.

*Calcul venit brut din tichete cadou (tichetul cadou fiind valoarea neta)

Venit net = Venit brut impozit = Venit brut Venit brut X Cota impozit = Venit brut X (1-Cota impozit)

Impozit = Venit brut X Cota de impozit

Venit brut = Venit net /(1-Cota impozit)

Avantaje fiscale pentru acordarea de tichete cadou, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

         

Cine are obligatia

Scopul utilizarii

Deductibilitate la calculul impozitului pe

Cine pot fi

Cum se impoziteaza la beneficiarii tichetelor cadou

calcularii, retinerii si

tichetelor cadou

profit

beneficiarii ?

platii la bugetul de stat a impozitului pe venit

Campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea

100% deductibile la calculul impozitului pe profit daca:

persoane fizice (nu pot fi salariatii firmei care le acorda!)

16% asupra venitului brut * Cf art. 114 alin. (1) din Codul fiscal si Normele de aplicare

Entitatea care le acorda

sunt efectuate în scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor

pe piaţă, reclamă şi publicitate

sunt acordate cu scopul stimularii vânzarilor;

 

persoane juridice

Tichetele cadou primite reprezinta un venit, dar in acelasi timp, utilizarea tichetelor cadou va reprezenta o cheltuiala, neavand implicatii semnificative pe impozitul pe profit.

nu este cazul

 

exista o justificare a utilizarii acestora

 

sunt incluse in bugetul de venituri si cheltuieli Cf art. 25 alin. (1) din Codul fiscal si Normele de aplicare pct 13, alin (1) lit a) si c)

Protocol

Sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicată profitului contabil, la care se adaugă

persoane fizice (nu pot fi salariatii firmei care le acorda!)

16% asupra venitului brut * Cf art. 114 alin. (1) din Codul fiscal si Normele de aplicare

Entitatea care le acorda

(cadouri, trataţii şi mese acordate

cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol

partenerilor de

Cf art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal

 

persoane juridice

Tichetele cadou primite reprezinta un venit, dar in acelasi

nu este cazul

afaceri, în scopul afacerii)

 

timp, utilizarea tichetelor cadou va reprezenta o cheltuiala, neavand implicatii semnificative la calculul impozitului pe

 

profit.

*Calcul venit brut din tichete cadou (tichetul cadou fiind valoarea neta)

Venit net = Venit brut impozit = Venit brut Venit brut X Cota impozit = Venit brut X (1-Cota impozit)

Impozit = Venit brut X Cota de impozit

Venit brut = Venit net /(1-Cota impozit)

IMPOZITUL PE PROFIT

Art. 25. - Cheltuieli (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum si taxele de înscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale. ]

[

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

13. (1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul desfasurarii activitatii economice, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate în scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor si demonstratii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vânzarilor; [ ] c) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la târguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. În

cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de

contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;

b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pâna la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intra sub incidenta acestei

limite urmatoarele:

1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în

gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

2. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate în administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze

sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;

3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate în cazul

bolilor profesionale si al accidentelor de munca pâna la internarea într-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare,

contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern;

IMPOZITUL PE VENIT

Venituri din salarii - Definirea veniturilor din salarii

Art. 76. - Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o

activitate în baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada

la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor. […] (3) Avantajele, în bani sau în natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite în legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, însa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau închiriat de la o terta persoana, în scop personal, cu exceptia

deplasarii pe distanta dus-întors de la domiciliu sau resedinta la locul de munca/locul desfasurarii activitatii;

b) cazare, hrana, îmbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decât pretul pietei;

c) împrumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii

primei respective, altele decât cele obligatorii si cele care se încadreaza în conditiile prevazute la alin. (4) lit. t);

h) tichete cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin. (4) lit. a), tichete de masa, vouchere de vacanta si tichete de

cresa, acordate potrivit legii.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(3) La stabilirea venitului impozabil se au în vedere si avantajele primite de persoana fizica, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, cum ar fi:

a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în scop personal;

b) acordarea de produse alimentare, îmbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;

c) abonamentele la radio si televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice;

d) permisele de calatorie pe diverse mijloace de transport;

e) cadourile, inclusiv tichetele cadou primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;

IMPOZITUL PE VENIT continuare

(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru

pierderi produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani si/sau în natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cât si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii

proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut în contractul de munca.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cât si cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie,

Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt

neimpozabile, în masura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget; Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(11) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal limita de 150 lei se aplica separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevazute, pentru fiecare angajat si pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar si în cazul în care parintii lucreaza la acelasi angajator. Partea care

depaseste limita de 150 lei reprezinta venit impozabil din salarii.

b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) hrana acordata de angajatori angajatilor, în cazul în care potrivit legislatiei în materie este interzisa introducerea alimentelor în incinta unitatii;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor 14. (1) Venitul brut lunar din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate într-o luna conform art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul României sunt considerate venituri din salarii realizate din România sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în România, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în strainatate, indiferent unde este primita suma. (2) Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza un impozit lunar final, calculat si retinut de catre platitorul de venituri. Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizeaza cota de impozit de 16%, luându-se în calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la functia de baza si deducerea personala stabilita potrivit art. 77 din Codul fiscal, dupa caz. (3) Drepturile salariale acordate în natura, precum si avantajele acordate angajatilor se evalueaza conform pct. 12 alin. (4)-(6) si se impoziteaza în luna în care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor în natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata. (4) Valoarea tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor cadou, voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii, luata în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

VENITURI DIN ALTE SURSE

Art. 114. - Definirea veniturilor din alte surse (1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadreaza în categoriile prevazute la art. 61 lit. a) -h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.

Art. 115. - Calculul impozitului si termenul de plata

(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k), precum si în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114. (2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. (3) Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

34. (1) În aplicarea art. 114 alin. (1) din Codul fiscal, în aceasta categorie se includ, de exemplu, urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:

a) remuneratiile pentru munca prestata în interesul unitatilor apartinând Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si în atelierele locurilor de detinere,

acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;

b) veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;

c) sumele platite de catre organizatori persoanelor care însotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;

d) indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind

desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;

e) veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea;

f) tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;

g) venituri sub forma anumitor bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, si membrii de familie ai acestora, potrivit

clauzelor contractului de munca sau în baza unor legi speciale;

h) sume ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor si a caror restituire a fost solicitata de proprietarii de

paduri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare;

i) veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului, potrivit prevederilor legale.

CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII

Art. 142. - Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale

Nu se cuprind în baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele:

a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi

produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani si/sau în natura oferite salariatilor, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, precum si contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut în contractul de munca. Cadourile în bani si în natura oferite de angajatori angajatilor, cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile în bani si în natura oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza lunara de calcul, în masura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei. Nu sunt incluse în baza lunara de calcul al contributiilor veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget; […] r) tichetele de masa, voucherele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

5. (1) În aplicarea prevederilor art. 142 lit. b) din Codul fiscal, partea care depaseste limita de 150 lei reprezinta venit din salarii si se cuprinde în baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii. (2) În sensul art. 142 lit. r) din Codul fiscal, nu se cuprind în baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii, altele decât cele acordate pentru ocaziile prevazute la art. 142 lit. b) din Codul fiscal. (3) La încadrarea în categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor care nu se cuprind în bazele de calcul al contributiilor sociale obligatorii, a sumelor sau avantajelor acordate, prevazute la art. 142 din Codul fiscal, primite în legatura cu o activitate dependenta, se aplica, dupa caz, regulile stabilite prin normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.