Sunteți pe pagina 1din 1

model plan redresare

SC xSRL
CUI y

Catre,

ANAF ___
PLAN DE REDRESARE FINANCIARA

SC ....... SRL, cu sediul social in .................., inregistrata la Registrul Comertului cu nr.........., cod
fiscal ............, are ca obiect de activitate comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in
magazine specializate, cod CAEN 4729.

Subsemnatul ........... , administrator la firma SC ......SRL , justifica starea de dificultate temporara de


disponibilitati banesti ca urmare a restrangerii activitatii prin inchiderea punctului de lucru...............,
deoarece vanzarile au scazut dramatic in ultimul an, avand in vedere criza economico-financiara la
nivel national, chletuielile cu salariile vanzatorilor si intretinerea spatiului depasind cu mult profitul
realizat din vanzarea de produse. Astfel, au crescut datoriile catre furnizorii societatii, iar neachitarea
la timp a datoriilor catre bugetul de stat a dus la calcularea de dobanzi si penalitati.
Deasemenea lipsa temporara de disponibilitati banesti se datoreaza scaderii continue a adaosului
comercial datorita abundentei de produse similare pe piata, precum si cresterii preturilor de achizitie a
marfurilor si materialelor consumabile, orientarea clientilor catre produse ieftine, lipsa unor masuri
reale si eficiente de reducere a cheltuielilor totale ale societatii, lipsa unei strategii pe termen mediu si
lung de rentabilizare a activitatii societatii.
Conform planului de redresare financiara, prin care urmarim diminuarea cheltuielilor si o mai buna
gestionare a resurselor financiare, precum si incheierea unor noi contracte putem afirma ca firma are
potentialul de a depasi cifra de afaceri realizata la nivelul lunii iunie 2011 , ceea ce ar asigura
continuitatea activitatii si plata datoriilor societatii noastre.
In urma analizei situatiei financiare din anul precedent , a activitatii existente si a contextului crizei
economico-financiare nationale, am estimat ca putem diminua cheltuielile societatii astfel:
1. reducerea cheltuielilor cu personalul prin restructurarea unui post de vanzator;
2. diminuarea cheltuielilor de transport si a celor privind combustibilul prin aprovizionarea de la
furnizori care asigura si transportul marfurilor;
3. reducerea cheltuielilor de intretinere si reparatii;
4. eliminarea cheltuielilor inutile.

Se va urmari atragerea de clienti prin diverse promotii si se vor selecta ofertele in functie de locatie si
preturi pentru rentabilizarea activitatii, se va urmari orientarea catre produse care sa asigure o
desfacere rapida si care necesita costuri reduse, asigurand in mai mare masura cererile si pretentiile
clientilor.
Se va urmari cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, prin evitarea constituirii de stocuri
de marfuri greu vandabile sau nevandabile, analiza ritmica a marjei de profit si a sistemului de preturi
pentru fiecare gama de produse comercializate si mentinerea sub control al pragului de profitabilitate.
Deasemenea, se va redeschide punctul de lucru Magazin alimentar intr-o zona cu vad comercial,
redeschidere care nu necesita mari eforturi financiare din partea societatii intrucat mobilierul si
echipamentele necesare exista.
Aceleasi masuri se vor pastra si la nivelul lui 2012 si a anilor urmatori, in vederea redresarii situatiei
noastre financiare.
Ca o concluzie generala, se poate afirma ca SC ........ SRL are capacitatea necesara de a depasi
situatia dificila in care se afla prin implementarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute.