Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .029
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se determine partea real a num rului complex 9 10i .
(4p) b) S se calculeze distan a dintre punctele A(1, 3) i B(2, 1) .
(4p) c) S se determine conjugatul num rului complex 2 + 7i .
(4p) d) S se determine a R , astfel nct punctul A(1, 1) s fie situat pe dreapta de ecua ie
x + ay + 2 = 0 .
1
(2p) e) S se calculeze sin x , pentru cos x = i x 0, .
4 2
(2p) f) Se consider triunghiul dreptunghic ABC, avnd lungimile laturilor 3, 4 i 5.
S se calculeze aria triunghiului ABC.

SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) Se consider func ia f : R R, f ( x ) = x 3 x + 1 . S


2
se verifice dac punctul
M (1, 1) este situat pe graficul func iei f .
x 0 1
(3p) b) S se rezolve, n R , ecua ia 0 x 2 = 0 .
1 3 1
(3p) c) S se compare numerele log 2 7 i log 2 5 .
(3p) d) S se calculeze suma 2 + 4 + 6 + + 20 .
(3p) e) S se calculeze C106 .

2. Se consider func ia f : R \ {1} R , f (x ) =


x
.
x 1
f (x ) = 1 +
, x R \ {1}.
1
(3p) a) S se arate c
x 1
(3p) b) S se calculeze f (x ), x R \ {1}.
f ( x ) f (2)
(3p) c) S se calculeze lim .
x2 x2
(3p) d) S se arate c f este descresc toare pe (1, ) .
3

(3p) e) S se calculeze f (x ) dx .
2

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 029
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


1 1 1 0
n mul imea M 2 (C) se consider matricele A = i I 2 = ,
2 1 0 1
i mul imea G = { X M 2 (R ) AX = XA } .

(4p) a) S se verifice c A G i I2 G .
(4p) b) S se calculeze determinantul matricei A .
(4p) c) S se verifice c A 2 = I 2 .

(2p) d) S se arate c A 2 X = XA 2 , X M 2 (R ) .

(2p) e) S se arate c , dac a, b R , atunci matricea B = aI 2 + bA G .

(2p) f) S se arate c , dac X G , atunci exist u , v R astfel nct X = uI 2 + vA .

(2p) g) S se calculeze determinantul matricei A + A 2 + ... + A 2007 .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f :R R, f ( x) = 1 x 2 + x 4 .

Not m cu F : R R o primitiv a func iei f .

(4p) a) S se calculeze f (1) + f ( 1) .

x6 +1
(4p) b) S se arate c f (x ) = , xR.
x2 +1

(4p) c) S se calculeze f (x ) , x R .

(2p) d) S se determine coordonatele punctelor de extrem local ale func iei f .

f (x )
3
(2p) e) S se arate c , xR .
4

x f (x )
(2p) f) S se calculeze lim .
x F (x )

(2p) g) S se calculeze f (x )dx .


0

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 029