Sunteți pe pagina 1din 3

test SISTEM INTEGRAT

Cerinta de implementare a unui sistem integrat de telefonie cu functionalitati d


e preluare atomata a mesajelor cat si functionalitati minimale de call center pl
eaca de la premisa minimizarii investitiei actuale in reteaua de date si in data
room.
Se doreste un sistem care sa permita ca operatorii de call-center sa fie raspand
iti in cladire oriunde este disponibil un acces la reteaua de date.
Operatorii de call-center pot utiliza telefoane hardware inteligente IP conectat
e la reteaua locala de date sau terminale software inteligente (cu folosirea de
casti si microfon) instalate pe calculatoarele existente.
Acest sistem va avea pentru inceput trei operatori si trebuie sa poata fi extins
ulterior pana la zece agenti.
Sistemul trebuie sa poata fi configurat initial pt interconectare cu operatorii
publici de telefonie folosind doua interfete analogice de tip FXO.
Se vor furniza si configura/instala trei terminale software inteligente si optio
nal un terminal hardware pentru preluarea apelurilor in lipsa tuturor operatoril
or.
Echipamentul central care furnizeaza functionalitatile cerute se va instala in c
amera dataroom avand conectivitate ethernet, alimentare protejata prin UPS si te
mperaturi in gama 17C-23C.

1. CERINTE TEHNICE

1.1. Functionalitati
Conectarea de terminale IP hardware si/sau software
Conectarea de echipamente externe pt interconectarea cu retele clasice de telefo
nie
Preluarea de apeluri in mod automat, fara a fi necesara prezenta fizica unei cen
traliste
Mesaj de intampinare prestabilit prezentat apelantilor
Inregistrarea mesajelor vocale primate din exterior si redarea lor ulterioara (f
unctia de voicemail)
Conversia mesajelor voicemail in format standard ce poate fi redat pe echipament
e de calcul de tip PC cu sistem de operare Windows sau Linux
Inregistrarea mesajului apelantului in caz ca toti operatorii sunt ocupati
Apel simultan catre mai multe terminale
Posibilitatea inregistrarii unui apel de catre terminal
Stocarea informatiilor de traffic (Call detail recording)
Transcodare (conversie intre formatele audio folosite de codec-uri).
Transfer de apel
Muzica in asteptare

1.2. Integrare cu reteaua locala de date Ethernet


Deoarece reteaua locala de date este de tip Ethernet (folosind trasee de cupru s
i de fibra optica), toate echipamentele trebuie sa fie capabile sa functioneze f
olosind acest mediu de transmisie.
Pentru diminuarea costurilor, intre echipamentul central si terminalele pentru o
peratori nu se accepta o noua cablare fizica.
Va fi pus la dispozitia furnizorului un acces la reteaua de date ce ofera un deb
it de minim 10Mbps intre echipamentul central si terminalele pentru operatori.

1.3. Codec-uri folosite


Codec-urile folosite trebuie sa fie de banda larga G.711 (de tip A-Law si -Law) d
ar si cel putin unul de banda scazuta care sa nu necesite licentiere ulterioara;
de expl GSM sau iLBC.
Acelasi codec trebuie sa fie suportat si de terminalele de telefonie IP.

1.4. Protocoale de interconectare prin reteaua de date Ethernet


Pentru a permite dezvoltarea ulterioara si pentru a nu ramane captivi unui singu
r producator, protocoalele VoIP folosite pentru comunicatia cu alte echipamente
inteligente trebuie sa nu fie numai proprietare ale unui singur producator.
Sistemul trebuie sa suporte cel putin un protocol standard care nu necesita lice
ntiere ulterioara; de expl SIP (Session Initiation Protocol), H.323, MGCP (Media
Gateway Control Protocol).
Acelasi protocol trebuie sa fie suportat si de terminalele de telefonie IP.

1.5. Iinterconectare cu retelele/echipamentele clasice de telefonie


Sa poata fi facuta cu interfete analogice de tip FXS sau FXO care vor fi adaugat
e ulterior.

2. Standarde de asigurare a calitatii (cerinte minime):


Ofertantii vor prezenta dovada certificarii sistemului de management de asigurar
e a calitatii conform SR EN ISO 9001/2000 sau echivalentul acestuia asa cum se p
recizeaza la art.193 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.
Nu este obligatoriu dar este un element suplimentar favorabil si prezentarea cer
tificarilor SR EN ISO 14001/2004 cat si SR EN ISO 27001/2005.
Se va prezenta in acest sens o copie dupa certificatul de acreditare si care sa
fie valabil cel putin pana la data finalizarii contractului

3. EXPERIENTA SIMILARA
Se vor prezenta minim 3 recomandari pentru produse/servicii similare celor ofert
ate din partea beneficiarilor din ultimii 3 ani.
Fiecare proiect pentru care se prezinta o recomandare trebuie sa aiba valoarea c
ontractata mai mare sau egala cu cea a ofertei actuale.

4. COMPETENTE TEHNICE SI PROFESIONALE


Minim o certificare de manager de proiect pentru persoana care va coordona imple
mentarea proiectului.
Pentru asigurarea unui back-up la nivelul personalului necesar implementarii ace
stui proiect, este necesar asigurarea urmatorului personal :
Minim patru persoane certificate in domeniul operarii si mentenantei sistemelor
telefonice generale.
Minim doua persoane certificate in domeniul retelelor de telefonie VoIP (Voice o
ver IP).

S-ar putea să vă placă și