Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Notiunea si caracterele societatii n nume


colectiv.

Societatea n nume colectiv este cea mai veche forma de societate. Ea cuprinde un
numar mic de asociati care, de obicei, sunt persoane care se cunosc bine ntre ele
(rude, prieteni).

Aceasta forma de societate este potrivita pentru realizarea unor


afaceri mici, n care asociatii realizeaza activitatea si si asuma toate riscurile.

Legea nr.31/1990 cuprinde anumite elemente care exprima esenta


societatii n nume colectiv. Potrivit art.2 lit.a din lege, societatea n nume colectiv
este acea forma de societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul
social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor


legale mentionate, societatea n nume colectiv se poate defini ca o societate
constituita prin asocierea pe baza deplinei ncrederi, a doua sau mai multe
persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate
comerciala, n scopul mpartirii beneficiilor rezultate si n care asociatii raspund
nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.

Caracterele societatii n nume colectiv.

Din definitia data rezulta caracterele acestei societati:

a) Asocierea se bazeaza pe ncrederea deplina a asociatilor.

In societatea n nume colectiv, asocierea are un caracter intuitu personae. Acest


caracter determina unele particularitati ale functionarii societatii;

b) Capitalul social este divizat n parti de interes, care nu sunt


reprezentate prin titluri. Partile de interes sunt, n principiu, netransmisibile;

c) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu


raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
2.Constituirea societatii n nume colectiv
Societatea n nume colectiv se constituie potrivit regulilor stabilite de art.3-7 din
Legea nr.31/1990.

La baza constituirii societatii se afla contractul de societate, iar pentru


constituirea societatii trebuie ndeplinite formalitatile prevazute de lege.

a) Contractul de societate trebuie sa se ncheie n forma autentica si


sa cuprinda elementele prevazute de art.3 din Legea nr.31/1990.

Asociatii
Potrivit Legii nr.31/1990, asociatii unei societati n nume colectiv pot fi att
persoane fizice, ct si persoane juridice. ntruct si persoanele juridice pot fi
asociati, nseamna ca si societatile comerciale, indiferent de forma lor, pot avea
calitatea de asociati ai societatii n nume colectiv.

Firma societatii

Avnd calitatea de persoana juridica, societatea n nume colectiv are o firma


proprie ca atribut de identificare, sub care si exercita comertul si sub care
semneaza.

Firma societatii n nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia
dintre asociati, cu mentiunea "societate n nume colectiv", scrisa n ntregime.

Capitalul social

In contractul de societate trebuie sa se arate capitalul social subscris si varsat. De


remarcat ca legea nu stabileste un plafon minim al capitalului social subscris, sau
al celui varsat, ceea ce nseamna ca asociatii sunt liberi sa determine marimea
acestora, n functie de nevoile pe care le reclama realizarea obiectului societatii.

b) Formalitatile necesare constituirii societatii

Formalitatile necesare constituirii societatii n nume colectiv sunt cele


prevazute de lege pentru constituirea oricarei societati comerciale. ntruct aceste
formalitati au fost examinate, ne limitam la reamintirea lor.
O prima formalitate o reprezinta ntocmirea contractului de
societate, adica redactarea si autentificarea nscrisului actului constitutiv (art.3 din
Legea nr.31/1990).

O a doua formalitate este autorizarea de catre instanta judecatoreasca a


functionarii societatii (art.4 din Legea nr.31/1990).

A treia formalitate consta n publicarea n Monitorul Oficial,


nmatricularea societatii n Registrul Comertului si nscrierea fiscala a societatii
(art.4 alin.2 din Legea nr.31/1990).

Societatea n nume colectiv devine persoana juridica si dobndeste


calitatea de comerciant la data nmatricularii sale n Registrul Comertului.

3. Functionarea societatii n nume colectiv

a)Deliberarile si deciziile asociatilor

Avnd n vedere numarul mic al asociatilor n nume colectiv, legea nu


institutionalizeaza adunarea generala a asociatilor acestei societati.
Legea nr.31/1990 prevede ca deciziile se iau prin votul asociatilor care
reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social n urmatoarele cazuri:

- alegerea unuia sau mai multor administratori ai societatii, cu stabilirea


puterilor, duratei nsarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin
contractul de societate nu se dispune altfel (art.47);

- revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, cu exceptia


cazului cnd administratorii au fost numiti prin contractul de societate
(art.47alin.2);

- rezolvarea divergentelor dintre administratori cnd sunt obligati sa


lucreze mpreuna sau a opozitiei unui asociat privind operatiile care depasesc
operatiile obisnuite comertului pe care l exercita societatea (art.46 si art.48 alin.2);

- aprobarea bilantului societatii (art.56);

- raspunderea administratorilor (art.56);


b) Administratorii societatii

Societatea n nume colectiv este administrata de unul sau mai multi


asociati numiti n calitate de administrator, prin contractul de societate sau alesi n
timpul functionarii societatii art.3 si art.47 din Legea nr.31/1990.

Administratorii pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la


ndeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile stabilite prin contractul de
societate.

Daca prin contractul de societate nu s-a aratat administratorul care are


puterea de reprezentare a societatii, legea prezuma ca dreptul de a reprezenta
societatea apartine fiecarui administrator (art.45 din Legea nr.31/1990).

c) Controlul gestiunii societatii

Datorita numarului mic de asociati si a volumului redus al activitatii,


societatea n nume colectiv nu are anumite persoane special desemnate pentru
exercitarea controlului asupra gestiunii administratorilor, asa cum sunt cenzorii n
societatile de capitaluri si, n anumite cazuri, n societatea cu raspundere limitata.

4. Drepturile si obligatiile asociatilor

Asociatii societatii n nume colectiv au anumite drepturi si obligatii.


Aceste drepturi si obligatii deriva din calitatea de asociat dobndita prin
participarea la constituirea societatii sau n alte conditii prevazute de lege.

a) Drepturile asociatilor.

Drepturile asociatilor societatii n nume colectiv sunt stabilite de Legea nr.31/1990.

- dreptul de a participa la deliberari si la luarea deciziilor;

- dreptul la beneficii. Asociatii au dreptul sa participe la mpartirea


beneficiilor realizate de societate;

- dreptul de a folosi fondurile societatii;

- dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea si lichidarea


societatii.
b) Obligatiile asociatilor

Asociatilor le revin si anumite obligatii care sunt prevazute de Legea


nr.31/1990.

- Obligatia de efectuare a aportului promis. Asociatii trebuie sa aduca n societate


bunurile care formeaza obiectul aporturilor lor;

- Obligatia de a nu aduce atingere patrimoniului social. Patrimoniul societatii este


distinct de cel al asociatilor si deci un asociat nu poate folosi acest patrimoniu n
interes propriu;

- Obligatia de a nu face concurenta societatii.

c) Raspunderea pentru obligatiile societatii

Societatea n nume colectiv dobndeste drepturi si si asuma obligatii


prin actele ncheiate de administratorul sau administratorii nsarcinati sa reprezinte
societatea.
Potrivit art.2 lit.a din Legea nr.31/1990, obligatiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor
asociatilor.

Deci, pentru obligatiile societatii, raspunderea apartine att societatii,


ct si asociatilor acesteia.

Raspunderea societatii

In conceptia Legii nr.31/1990, societatea n nume colectiv beneficiaza


de personalitate juridica. Fiind subiect de drept distinct, societatea are putinta sa si
asume obligatii n raporturile cu tertii si raspunde cu patrimoniul propriu pentru
nerespectarea obligatiilor n cauza.

Raspunderea asociatilor

Pentru obligatiile societatii, raspunderea revine nu numai societatii, ci


asociatilor. In acest sens, art.55 din Legea nr.31/1990 dispune: "Asociatii sunt
obligati nelimitat si solidar pentru operatiile ndeplinite n numele societatii de
persoanele care o reprezinta".
d) Cesiunea partii de interes a asociatului

Asa cum am aratat, n schimbul aporturilor lor, asociatii dobndesc


anumite parti de interes. Aceste parti de interes confera calitatea de asociat, cu
toate drepturile si obligatiile aferente.

Partile de interes ncorporeaza anumite valori si deci ele pot fi


transmise, n conditiile legii.

Cesiunea partii de interes implica si transmiterea calitatii de asociat;


cesionarul dobndeste calitatea de asociat, n locul cedentului, care pierde aceasta
calitate.

Conditiile cesiunii partii de interes

Legea nr.31/1990 recunoaste posibilitatea cesiunii partii de interes, dar


nu reglementeaza conditiile n care ea se realizeaza.

Cesiunea partii de interes presupune ncheierea unui contract prin care


cedentul se obliga, n schimbul unui pret, sa transmita partea sa de interes
cesionarului.

Efectele cesiunii partii de interes

In temeiul cesiunii, cesionarul devine titularul partii de interes si, pe


cale de consecinta, dobndeste calitatea de asociat n societatea n nume colectiv,
cu toate drepturile si obligatiile pe care le implica aceasta calitate.

e) Retragerea asociatului din societate

In anumite cazuri, n cursul duratei societatii n nume colectiv, asociatii


pot sa si manifeste dorinta de a parasi societatea.
Retragerea din societate este iesirea voluntara a unui asociat din
societate, cu consecinta ncetarii calitatii de asociat a acestuia.
Prin retragerea asociatului, societatea sufera o modificare fata de
situatia initiala, dar ea si continua existenta. Numai exceptional, cnd datorita
retragerii numarului asociatilor s-a redus la unul singur, societatea se dizolva
(art.170 din Legea nr.31/1990).

Asociatul care doreste sa se retraga trebuie sa adreseze societatii o


cerere n acest sens.

Cererea de retragere a asociatului trebuie aprobata prin consimtamntul


tuturor celorlalti asociati. In caz de refuz, asociatul interesat se poate adresa
instantei judecatoresti.Hotarrea asociatilor se nscrie n registrul comertului si se
publica n Monitorul Oficial.

f) Efectele retragerii din societate

Ca urmare a retragerii din societate, asociatul pierde calitate de asociat.


El este nsa ndreptatit sa primeasca beneficiile si trebuie sa suporte pierderile,
pna n ziua retragerii sale. Totodata, el este n drept sa primeasca valoarea partii
de interes, calculata dupa ultimul bilant aprobat (art.167 din Legea nr.31/1990).

g) Excluderea asociatului din societate

In cazul n care un asociat nu si ndeplineste obligatiile asumate fata


de societate ori savrseste anumite fapte potrivnice intereselor societatii, existenta
societatii este amenintata. Pentru a proteja societatea si, implicit, pentru a apara
interesele celorlalti asociati, Legea nr.31/1990 reglementeaza posibilitatea
excluderii din societate a asociatului vinovat.

Masura excluderii asociatului din societate apare ca o sanctiune


aplicata asociatului si, n acelasi timp, ca un remediu pentru salvarea existentei
societatii, n folosul celorlalti asociati.

Asociatul poate fi exclus din societate n cazurile prevazute de Legea


nr.31/1990, astfel:

- Neefectuarea aportului (art.165 lit.a);

- Falimentul sau incapacitatea asociatului (art.165 lit.b);

- Imixtiunea n administrarea societati, folosirea bunurilor societatii si


savrsirea unor acte de concurenta (art.165 lit.c);
- Savrsirea de catre asociatul administrator a unor fapte pagubitoare
pentru societate (art.165 lit.d);

- Exercitarea de catre creditorul personal al asociatului a opozitiei


mpotriva hotarrii de prelungire a duratei societatii (art.154).

Excluderea unui asociat din societatea n nume colectiv se pronunta


prin hotarre judecatoreasca (art.166 din Legea nr.31/1990).

Potrivit legii, excluderea se face la cererea societatii sau a oricarui


asociat. Deci, actiunea este o actiune sociala sau individuala.

Cel exclus din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii,


cu toate consecintele care decurg din acest fapt.

Asociatul exclus va avea dreptul la beneficii si va suporta pierderile,


pna n ziua excluderii sale.

5. Dizolvarea si lichidarea societatii n nume colectiv

Societatea n nume colectiv se dizolva si se lichideaza potrivit regulilor


generale privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale si regulilor
speciale prevazute de lege pentru aceasta forma de societate.

a) Dizolvarea societatii

Cauzele de dizolvare a societatii n nume colectiv sunt cele prevazute


de art.169 din Legea nr.31/1990, care sunt cauze generale si deci aplicabile tuturor
societatilor comerciale.

Potrivit art.170 din Legea nr.31/1990, societatea se dizolva n cazul


cnd numarul asociatilor se reduce la unul singur, datorita falimentului,
incapacitatii, excluderii, retragerii sau mortii celorlalti asociati.

In cazul decesului, societatea nu se dizolva, chiar cnd ramne un


singur asociat, daca n contractul de societate s-a stipulat ca societatea continua cu
mostenitorii asociatului decedat.

Se ntelege ca decesul unui asociat nu duce la dizolvarea societatii,


daca au ramas cel putin doi asociati. Intr-un asemenea caz, societatea poate
continua cu mostenitorii asociatului decedat, daca prin contractul de societate nu s-
a interzis acest lucru si daca asociatii ramasi si mostenitorii consimt la aceasta.

In toate cazurile continuarii societatii cu mostenitorii asociatului


decedat, acestia, n calitatea lor de dobnditori ai partii de interes a asociatului
decedat, vor trebui sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea
drepturilor aferente (art.53 din Legea nr.31/1990).

b) Lichidarea societatii

Operatiunile de lichidare a societatii n nume colectiv sunt


reglementate de dispozitiile Legii nr.31/1990, precum si prevederile contractului de
societate, n masura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea societatii (art.176
alin.4 din Legea nr.31/1990).