Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI

AL

REPUBLICII

MOLDOVA

Nr.

3 #

Cu privire la implementarea prevederilor Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general

despre activitatea instituţiei de învăţământ general MINISTRY OF EDUCATION * REPUBLIC OF MOLDOVA DISPOZIŢIE din

MINISTRY OF EDUCATION

* REPUBLIC

OF MOLDOVA

DISPOZIŢIE

din

mun. Chişinău

2017

în temeiul art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei, a Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.475 din 10.10 2016, în conformitate cu datele statistice prezentate de către Inspectoratul Şcolar Naţional cu referire la implementarea acesteia de către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului şi în vederea asigurării transparenţei rezultatelor evaluării instituţiilor de învăţământ general, emit următoarea

DISPOZIŢIE:

1. A lua act de informaţia Inspectoratului Şcolar Naţional privind implementarea Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Dispoziţia nr. 475 din 10.10 2016, Anexa nr. 1.

2. Conducătorii organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului:

- vor asigura publicarea Rapoartelor de evaluare a activităţii instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat pe pagina web oficială a organului local de specialitate în domeniul învăţământului, expediind copiile acestora către IŞN (art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei). - vor informa până la data de 15.02.2017 Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Naţional despre publicarea rapoartelor de evaluare a activităţii instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat pe pagina web oficială în perioada octombrie 2016 - ianuarie 2017, conform Anexei nr. 2.

3. Inspectoratul Şcolar Naţional va monitoriza realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor OLSDÎ stabilite în Procedura de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general.

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum personal.

Viceministru

Ex.: Ceban Eudochia Tel: (022) 10 60 95

prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum personal. Viceministru Ex.: Ceban Eudochia Tel: (022) 10 60 95 Elena

Elena CERNEI

la Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.

Informaţie

Anexa nr. 1 in P3'Pe?-2 0 n

privind implementarea de către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului

a Procedurii de raportare despre activitatea

instituţiei de învăţământ general

în temeiul art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei, a Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 475 din 10.10 2016, organului local de specialitate în domeniul învăţământului îi revine atribuţia de publicare a Raportului de evaluare a instituţiilor de învăţământ general pe pagina web oficială a acestuia şi expedierea unei copii către Inspectoratul Şcolar Naţional (art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei). Publicarea are drept scop asigurarea transparenţei şi informarea publicului larg despre rezultatele evaluării, contextul în care instituţiile oferă servicii educaţionale, punctele forte şi domeniile de dezvoltare identificate. în baza graficelor inspecţiilor frontale ale instituţiilor de învăţământ general pentru anul de studii 2016-2017, prezentate de către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, solicitate prin Circulara IŞN nr. 120/13 din 18.10.2016, a fost elaborat şi publicat pe pagina web oficială a Inspectoratului Şcolar Naţional isn.edu.md graficul generalizat al inspecţiilor frontale pentru anul de studii 2016-2017. Conform acestui grafic, în perioada octombrie-decembrie 2016, urmau să fie publicate de către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, pe pagina web oficială a acestora, 188 rapoarte de evaluare a instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat, cu expedierea copiilor acestora către IŞN. Până la data de 25 ianuarie 2017 către Inspectoratul Şcolar Naţional au fost expediate de 12 organe locale de specialitate în domeniul învăţământului 22 de rapoarte, ceea ce constituie 11,7% din numărul total planificat. Nu au fost publicate 166 rapoarte ceea ce constituie 88,3%. Menţionăm, nici un raion nu a asigurat publicarea numărului integral de rapoarte de evaluare. în tabelul de mai jos prezentăm datele ce reflectă situaţia în cauză pentru fiecare organ local de specialitate în domeniul învăţământului în parte:

 

Nr. total de

Nr. instituţiilor de

2016

Nr. rapoartelor de

Nr.

OLSDÎ

instituţii de

învăţământ general

evaluare publicate

rapoartelor

învăţământ

planificate să fie

de evaluare

general din

evaluate în perioada

nepublicate

teritoriul administrat

octombrie-decembrie

Anenii Noi

63

3

0

3

Bălţi

68

5

0

5

Basarabeasca

24

2

0

2

Briceni

68

5

3

2

Cahul

103

13

0

13

Călăraşi

63

6

0

6

Cantemir

78

8

2

6

Căuşeni

69

5

1

4

Chisinău

324

10

0

10

5

Cimişlia

58

5

0

5

Criuleni

69

6

3

3

Donduşeni

51

7

0

7

Drochia

83

8

3

5

Dubăsari

31

2

0

2

Edineţ

88

7

0

7

Făleşti

90

5

0

5

Floreşti

97

6

0

6

Glodeni

54

3

1

2

Hînceşti

93

6

0

6

Ialoveni

69

3

0

3

Leova

61

3

0

3

Nisporeni

62

7

2

5

Ocniţa

53

2

1

1

Orhei

114

4

1

3

Rezina

61

2

1

1

Rîşcani

80

12

2

10

Sîngerei

92

6

0

6

Şoldăneşti

53

2

0

2

Soroca

102

11

0

11

Ştefan Vodă

62

3

0

3

Străşeni

71

7

0

7

Taraclia

39

2

1

1

Teleneşti

78

4

0

4

Ungheni

103

6

1

5

UTA

107

2

0

2

Gagauzia

Total

per republică

Concluzii:

2781

instituţii

188

instituţii

22 rapoarte

11,7%

166 rapoarte

88,3%

1. Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului nu asigură în teritoriul administrat implementarea prevederilor Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 475 din 10.10 2016 şi a art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei. 2. în perioada octombrie-decembrie 2016 s-a atestat restanţa de 166 rapoarte de evaluare nepublicate, ceea ce constituie 88,3% din numărul total planificat.

Propuneri:

1. Asigurarea implementării de către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului a prevederilor Procedurii de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 475 din 10.10 2016 şi a art. 47 alin. (2) din Codul educaţiei. 2. Informarea Ministerului Educaţiei şi a Inspectoratului Şcolar Naţional, până la data de 15.02.2017, despre publicarea rapoartelor de evaluare a activităţii instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat pe pagina web oficială în perioada octombrie 2016 - ianuarie 2017.

30.01.2017

Ceban Eudochia, şef adjunct direcţie generală, DGIA, IŞN

Total nr. rapoarte nepublicate

OLSDÎ

planificate

planificate

planificate

planificate

evaluate

evaluate

evaluate

evaluate

Motivul

la Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.

Informaţie

Anexa nr. 2 din &Ş. Q£ 2017

privind publicarea Rapoartelor de evaluare a activităţii instituţiilor de învăţământ general din teritoriul administrat pe pagina web oficială a organului local de specialitate în domeniul învăţământului în perioada octombrie 2016 - ianuarie 2017

Nr. instituţiilor de învăţământ general conform graficului

oct om.

noi em.

decern.

ian

201 6

201 6

2016

201 7

Nr. rapoartelor de evaluare publicate

octom.

noiem.

decern.

ian.

2016

2016

2016

2017

Conducătorii organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului vor informa, până la data de 15.02.2017, Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Naţional (eudochia.ceban@lsn.edu.md) despre realizarea prevederilor prezentei dispoziţii.