Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Prin Prisma Hotaririi Curtii Constitutionale;


*proprietate-dr de proprietate al persoanelor fizice,juridice,statului sau al unitatilor
administrative-teritoriale asupra unor bunuri mobile sau immobile,exercitind asupra
lor atributele dreptului de proprietate (posesia,folosints,dispozitia)in mod exclusive
si perpetuu,prin putere si interes propriuin conditiile legii.
Prin prisma doctrine:
Proprietate-dr subiectiv care confera titularului exercitarea in putere proprie si in
interes propriu a atributelor de posesiune, folosinta si dispozitie in conditiile legii.
2.Corelatia proprietatii in sens economic si juridic.
a)Inainte de a devein un drept proprietatea este o relatie sociala si economica.
b)proprietatea ca categorie economica se afla la baza aparitiei dreptului de
proprietate.
3.Normele ce regl. Juridic relatiile de proprietate.
a)Constitutionale-consfintesc principiile fundamentale ale dr de proprietate .
B)Administrative-reglement.modul de dobindire si incetare a dr.de propr.
c)penale,admin si civile-apara dr de propr.
d)civile-stabilesc caracterul continutul si limitele imputernicirilor proprietarului.
4.Clasificarea relatiilor de proprietate.
a)statice-aferente aflarii persoanei in posesiunea bunului si exprima apartenenta lor.
b)Dinamice-aferente trecerii bunului de la un proprietar la altul ceea ce asigura
circuitul civil al bunului.
5.deosebirile dintre atributele
Elementul care caracterizeaza dreptul de proprietate ce-l delimiteaxa de
imputernicirile altor titulari este exercitarea lui in putere proprie si in interes propriu.
6.Analiza caracterelor juridice a dr de proprietate.
a)Absolut-1).dr la proprietate este opozabil tuturor.2).in comparatie cu celelalte dr
reale confera titularului cele 3 atribute (posesiunea,folosintas si dispozitia)In cazul
altor dr reale sunt prezente doar posesia si folosinta
b)Exclusiv-proprietarul exercita atributele dr de proprietate de unul singur,fara afi
necesar concursul altor persoane.
c)Perpetuu-1)dr de proprietate dureaza atita timp cit exista bunul,indifferent de
schimbarea proprietarului.2)Nu se stinge prin neuz.Proprietarul este in drept sa nu
foloseasca bunul.
7.Particularitatile imputernicirilor proprietarului:
a)continutul lor este stability de lege.
b)sunt exercitate de sine statator si nu se bazeaza pe dreptul altorala acest bun.
c)sunt limitate:*prin lege
*de dr unui tert.
8)Atributele dr de proprietate:
a)dr de posesiune-prerogativa titularului de a stapini in fapt bunul.
b)de de folosinta-posibilitatea proprietarului de a sustrage din bun calitatile utile in
scopul satisfacerii necesitatilor materiale si spirituale.De asemenea include si
libertatea persoanei de a nu folosi bunul,cu exceptia ca proprietarul poate fi obligat
sa foloseasca bunul.
c)dr de dispozitie-posibilitatea proprietarului de a determina regimul juridic al
bunului(donatie,mostenire)