Sunteți pe pagina 1din 2

23.10.

2014

ANUNT DE INTENTIE privind achizitia serviciilor de consultanta- plan de afaceri

Cumparator: S.C. ETICHETE FLEXO S.R.L. - Operator Economic Contractant

OPERATOR ECONOMIC CONTRACTANT

Informatii generale cu - ETICHETE FLEXO S.R.L.


privire la achizitor - Adresa: Mun. Alexandria, Str. Viilor, nr. 2, Hala Turnatorie, Judetul Teleorman,
CUI RO18673824, J34/299/2006
- Telefon: 031.416.31.63; 031.416.31.64; Fax: 021.250.23.00
- Mijloace de comunicare: mail, fax, curier, posta la numerele, respectiv adresa de
mai sus

OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumirea contractului Achizitie servicii de consultanta- plan de afaceri

Obiectul contractului Prestarea serviciilor de elaborare a planului de afaceri pentru un proiect de


investiii printr-o surs de finanare nerambursabil, in conformitate cu prevederile
Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS
CCE) 2007-2013, axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient,
domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru
competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM, operaiunea Sprijin
pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i
intangibile pentru ntreprinderi.

Se urmareste prestarea urmatoarelor servicii:


a. Pregatirea si elaborarea planului de afaceri necesar prezentarii proiectului in
fata autoritatilor competente in vederea obtinerii finantarii si anume:

Elaborare plan de afaceri conform formatului cerut prin ghidul solicitantului,


inclusiv realizarea analizei financiare;
Integrare detalii tehnice (in baza informatiilor furnizate de client inclusiv
detalii tehnico-functionale de la proiectanti, tehnologi etc);
Transpunere informatiilor primite de la client pe formatul acceptat/cerut in
ghidul solicitantului;
Aprofundarea unui set de detalii si realizare corelatii in planul de afaceri astfel
incat sa se poata maximiza punctele pe care beneficiarul le poate obtine (in
functie si de disponibilitatea anumitor date de la client);
b. Asistenta client in perioada de evaluare a cererii de finantare, in cazul in care
apar solicitari de clarificari din partea Organismului de evaluare pe documentul:
Plan de afaceri.

Tip contract Servicii

Durata contractului Contractul de prestari servicii se desfasoara pana la primirea scrisorii de


informare din partea Autoritii de Management POS CCE, prin care
BENEFICIARUL este anunat privind decizia de finantare.

PROCEDURA DE ACHIZITIE

Tipul procedurii Selectie de oferte

Criteriul de atribuire Criteriul de atribuire este: Pretul cel mai scazut


Oferta cu cel mai mic pret va obtine punctajul maxim, restul ofertantilor clasandu-
se proportional cu pretul ofertat raportat la oferta cu cel mai mic pret.

Modul de prezentare a Ofertantul trebuie in mod obligatoriu sa dateze, semneze si sa stampileze oferta
ofertei financiara si tehnica. Oferta trebuie intocmita urmarindu-se detaliile oferite in
prezenta invitatie si trebuie sa aiba o valabilitate de 30 de zile.

Ofertantul este obligat sa ataseze ofertei financiare si tehnice pe care o depune


certificatul de inregistrare in copie certificata conform cu originalul de catre
ofertant

Adresa, data si ora limita de Data limita de depunere a ofertelor este 24.10.2014 ora 13:00 la sediul societatii
depunere a ofertelor contractante anterior mentionat: Mun. Alexandria, Str. Viilor, nr. 2, Hala Turnatorie,
Judetul Teleorman.

Adresa, data si ora sedintei Deschiderea ofertei se va realiza la sediul societatii contractante in data de
de deschidere a ofertelor 24.10.2014, ora 13:00.

Alte informatii si/sau Clarificari se pot solicita la sediul societatii contractante, precum si la nr. de
clarificari telefon: +4031.416.31.64 sau la nr. de fax: +4021.250.23.00.