Sunteți pe pagina 1din 1

23.

NUMRUL ANIMALELOR SACRIFICATE I PRODUCIA DE CARNE


NUMBER OF SLAUGHTERED ANIMALS AND MEAT PRODUCTION

2010 2011
sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug 1) sep 2)
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug 1) Sep 2)
Animale sacrificate
Slaughtered
animals
- mii capete
thou heads
Bovine 86 70 74 152 53 83 89 79 81 63 71 72 61
Cattle
Porcine 325 314 408 1644 314 308 341 398 318 335 323 407 349
Pigs
Ovine i caprine 408 229 334 449 100 105 331 3950 601 395 246 311 338
Sheep and goats
Psri 21607 19288 18959 19534 14666 15448 16861 16443 19872 18097 17662 18931 17038
Poultries

Greutatea n viu
Live weight
- tone / tonnes
Bovine 30293 24464 24644 51479 17816 27019 27463 25554 23495 21093 20382 26704 21622
Cattle
Porcine 34169 32159 42464 188844 33548 31796 36266 44472 31989 32354 34360 42303 36749
Pigs
Ovine i caprine 13070 6651 9672 13806 2978 2950 6470 62788 14855 9328 6304 8030 9348
Sheep and goats
Psri 42335 40505 42657 43271 32705 30750 34391 34107 42128 38727 37973 40282 35779
Poultries

Greutatea medie
Average weight
- kg/cap kilos/head
Bovine 352 349 333 339 336 326 309 323 290 335 287 371 354
Cattle
Porcine 105 102 104 115 107 103 106 112 101 97 106 104 105
Pigs
Ovine i caprine 32 29 29 31 30 28 20 16 25 24 26 26 28
Sheep and goats
Psri 1,96 2,10 2,25 2,22 2,23 1,99 2,04 2,07 2,12 2,14 2,15 2,13 2,10
Poultries

Greutatea carcasei
Weight of carcass
- tone / tonnes
Bovine 14965 12012 12100 25225 8872 13293 13457 12598 11583 10420 10028 13165 10660
Cattle
Porcine 25866 24473 32188 143144 25564 24260 27707 33977 24248 24557 26114 32193 28223
Pigs
Ovine i caprine 6169 3073 4343 6075 1328 1257 3112 31017 7056 4067 2749 3381 4113
Sheep and goats
Psri 30566 29326 30628 31155 23515 22017 24762 24659 30501 28038 27379 29084 25940
Poultries

Randament
Yield
-%-
Bovine 49 49 49 49 50 49 49 49 49 49 49 49 49
Cattle
Porcine 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77
Pigs
Ovine i caprine 47 46 45 44 45 43 48 49 48 44 44 42 44
Sheep and goats
Psri 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73
Poultries
Not: Datele pentru operatorii economici s-au obinut prin cercetri statistice exhaustive, iar pentru exploataiile agricole individuale de la Ministerul Agriculturii
P

i Dezvoltrii Rurale.
Note: Data for economic operators has been obtained from exhaustive surveys and for individual agricultural holdings from the Ministry of Agriculture and Rural
Development.
1)
Date rectificate. / 1) Rectified data.
2)
Date provizorii. / 2) Provisional data.

64

S-ar putea să vă placă și