Sunteți pe pagina 1din 4

Dupa intreg creditului restant (cele aprobate de centrala bancii se vor opera numai in urma resp prin scris

Se va urma calea jur si de recuperare a creantelor pornind de la starea de fapt consemnata de la garantile
existente si de la posib cele mai rapide si eficienta de valorificarea a acestora
Potrivit normele BNR se va propune si se va proceda la construirea de provizi in cazul in care ele
nu au fost const anterior, fapt pentru care directorul sucursalei va urma demersurile necesare potrivit
normelor specifice.
In toata aceasta perioada este obligatoriu permanenta colaborare intre conducerea sucursalei com de
recuperare a creantei sucursalei, directorul si departamentului de specialitate din centrala pentru a identifica
caile amabile de recuperare care sa fie imediate si eficiente. In acest sens se parcurg:
a) fixarea obiectivului de recuperare a creantei .In aceasta faza se incearca cunoasterea surselor de
venit ale si punctelor sale slabe care determina motivul de sustragere de la plata. Tot acum se incearca
cunoasterea exact a tuturor bunurilor ce pot fi valorificate si a valorilor reale .La nevoie se vor intrepune
masura de consrvare urgenta a bunurilor aduse garantie sau platite cu alte garantii daca este cazul.
b) conceperea unui plan de recuperarea care se refera la stabilirea modalitatii concrete de recuperare;
-analizarea si actualizarea sistematica a surselr de recuperare;
-acoperirea cat mai eficienta a ariei de debitori ai bancii;
-metodele folosite pentru recuperarea pe fiecare persoana in parte stabilite de obiective prin graficul de
recuperari realizarilor in timpul propus si analiza comparativa a rezultatelor procnozate cu cele obtinute
c) Urmarirea debit si a garantiilor precum :
- mentinerea unui contact cu clienti si exercitarea permanenta a unei presiuni din partea bancii pentru
recuperarea creditelor restante.
- cul la rau platnici a convingerii ca banii imprumutati vor fi restituiti bancii mai devreme
sau mai tarziu si se vor plati si penalitatile de intarziere.
Dupa utilizarea tuturor cailor de recuperare amiabile printr-o hotarare a comitetului de credit si risc din
sucursale se trece in faza de executare silita a creditului restant.
Aceasta impune predarea de catre serv de credit sub semnatura moderat de credit si a sefului de server
catre consilierul juridic al sucursalei a dosarului ce cuprinde in copie toate actele necesare pt sustinerea
litigiulu i(contract, gar si dovada corespondentei cu el). In faza dos se elaboreaza un office cu toate doc din
dosar si numarul de pagini iar dosarul impreuna cu off va fi predat cu termen de 5 zile lucratoare din
momentul luarii deciziei de executare silita. Predarea dosarului se va consemna intr-un proces verbal de predare
primire avizat de directorul sucursalei.
Un exemplar din procesul verbal si o copie a hotarari comitetului de credit si risc pentru inceperea
executarii silite vor fi date contralei banci si respectiv departamentul de analiza si control recuperari in
termen de 2 zile lucratoare de la data luarii hotararii in aceasta faza moderat de credit va intocmi sau va
completa fisa bancii in care apar toti factoriii subiectivi sau obiectivi care au dus la aparitia creditului restant.
Fisa include si masuri adoptate pentru recuperarea creditului .

Separat de aceasta consilierul juridic intr-un interval de 35-37 de zile scurte de la intreg rest va intocmi si
va trimite directorului sucursalei un referat din care sa rezulte aprecierea sa prin sansele de reusita in cazul
in care dosarul va fi promovat in instanta de judecata. Daca este cazul va consemna viciile de forma si de
fond pentru care nu poate fi adus in instanta dosarul . Directorul sucursalei la randul sau va verifica fisa
clientului si va sesiza departamentul de analiza si control din centrala banci si va sustine rezultatul dosarului
in comitetul de directie al bancii pt adoptarea unei solutii adecvate ( trecerea pe pierderi sau recuperarea de la
debitor). Daca este cazul directorul sucursalei va prezenta viciile de fond si de forma aprute in derularea
cazului (pers acestor vicii si masuri intrepremise impotriva acestora). Solutia adoptata de Comitetul de
directie sau consiliul de administratie va fi pusa in aplicare de directorul sucursalei. In acest sens dupa 30 de
zile de la inregistrarea restantei si in maxim doua zile lucratoare de la primirea dosarului departamentul juridic
va concepe un plan de recuperare pe cai juridice a restantei, pe care il supune spre aprobarea directorului
succursale

Dupa aprobarea planului va incepe procesul de urmarire respectiv de investire cu formula executarii a
contractului de credit si sau de garantii precum si a eventualilor bilete la ordi semnate de debitor.
Intocmirea demersurilor de executare silita se va face in maxim 5 zile lucratoare de la primirea dosarului,
Procedura va fi strict corelata cu actele aduse la desp si cu tipul de garantie pentru ca cele mobiliare trebuie
executate cat mai repede.
Pentru investirea cu formula executorie a contractului de credit se va depune o cerere la instanta
judecatoreasca care se va pronunta printr o incheiere legala.
Pentru executarea unei hotarari judecatoresti executorul poate intra in domeniul sau sediul unei persoane
cu consintamantul acesteia sau in caz de refuz cu ajutorul politiei.
Executarea silita imobiliara poate incepe numai dupa ce s-a consemnat debititorul printr-o somatie ce
cuprinde denumirea si sediul organului de executie, data somatiei si nr dosarului , domiciliul sau sediul
debitoului si anexarea la acestea a titlului executoriu.
In somatie trebuie sa apara termenul in care debitorul poate sa execute de buna voie somatia si
semnatura organului de executie
Intreg in contabil a acelor debite se face in 2 faze:
- in ziua lucratoare imediat urmatoarea celei in care cererea sa inregistrat la instanta judecatoreasca
creditele sunt recunoscute ca credite in litigii. Inregistrarea lor in contabilitate se face in baza unei note
transmise de departamentul juridic al sucursalei la serviciul de contabilitate precum si la cesioranarul de
credite, nota care se consemneaza la data depunerii dosarului civil in instanta
- la data investiri cu formula executarii a consultantului de credit se scot creditele si dob aferente in
afara bilantului si se utilizeaza previziuni conform normelor BNR
Toate aceste operati se fac numai in baza instinarilor scrise trans centralei de catre departamentul juridic
al sucursalei. Pentru o raportare corecta catre centrala b si catre BNR a creditului in litigiu si pentru
numararea lor pana la lichidarea trebuie sa se verifice in permanenta concordanta sumelor creditului in litigiu
din evidentele departamentului de specialitate din banca cu soldul cr asa cum sunt inregistrate la contabilitate
La finalul fiecarei zile sucursala raporteaza directorului de credit si directorului de analiza si control
recuperarea din centrala si recup creantelor. Datoria extracontabila se va calcula si se va transmite in scris
lunar centralei banci adica departamentul mentionat anterior mentionand sumele debitate si dat
extracontabila acumulata
Pentru recuperarea debit se alege din urma variante :
-oprire pe contul de clienti bancii sau garantului daca exista un titlu executor;
- vanzarea bunului cu acordul proprietarului sub supraveghere
-luarea bunului in c creantei dar numai cu aprobarea consiliului de administratie;
- propunere de catre banca a unui administrator in caz de reorganizare sau falimentare al debitorului
pentru apararea intereselor bancii
-acceptarea rascumpararii ipotecilor daca astfel cazul se incheie fara licitatie
-obtinere uni mandat autentificat de la debitor sau garantat prin care acesta imputerniceste
reprezentantul banci sa vanda bunul la pretul pietei;
- recuperarea treptata din incasarea saptamanala sau lunara ale debitorului inclusiv prin deplasarea
reprezentantului bancii la sediul debitorului;
- obtinerea unui mandat pentru preluarea necesara servicilor pe care debitorul le are de primit de la
terte persoane;
- vanzand la licitatie publica a bunurilor debit
Clientul va fi consiliat cu privire la obligatia sa legala de rambursare a creditului conform prevederilor
contr de creditare si cu privire la faptul ca prelungirea termenului pana la data determinari cheltuielilor si
penalitatile care sunt suportate de catre debitor
In temeiul legii privind achitarea bancii si anume legea 581/1998 s-a aprobat statului privind organizarea
si funct corp executorilor banci .Bancile romanesti si au infintat corpul propriu de executor al banci si fiecare
si a elaborat reg ale organizatiei si functionare a unui astfel de organism . Executarea sunt investiti sa indeplinit
orice activitate legala in scopul realizarii voluntare sau prin executare silita obligatorie ce revin bancii
Executorii bancii isi exercita atributiile cu respectarea prevederilor codului de procedura cumultate si a
celorlalte reglementare in materie. Demersurile procedurale de verificare a titlului cu formula executorie
normeme intreprinse de catre compartimentul judecatoresc al sucursalei in maxim 5 zile lucratoare de la
obtinerea titlului executoriii. Executarea silita se poate face in termen unei hotarari judecatoresti sau a unui alt
inscris care potrivit legei pentru titlu executoriu. Controlul de credit reprezinta esenta sa un titlu executoriu.
Pe piata bancara romaneasca executarea se poate face de catre executorul bancii care indeplinesc
aceleasi atributii ca si executarea judecatoreasca.
Executorul bancii va solicita instantei incunvintarea executarei silite si va inmana in copie cererea
creditorului si titlu executor .Dupa aprobarea cereri instrantei va alcatui un dosar privind executarea la care
executorul bancii este obligat sa depuna cate un exemplar al fiecarei act de executare in 48 de ore de la
realizarea sa. Imobilele se valorifica prin licitatie publica sau prin vanzare directa prin orice alte modalitati
admise de lege. In acest scop executorul se va deplasa la imobilul respectiv unde va incheia un proces verbal
de situatie . Dupa acesta el someaza debitorul sa isi achite datoria si abia dupa aceea daca debitorul nu face
acest lucru va trece la vanzarea imobilelor cuprinse in procesul verbal.
Daca in decurs de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu achita datoria executorul va declansa
preocedura de vanzare. Executarea stabileste pretul sau poate cere in acest sens parerea unui evaluator. In
decurs de 5 zile de la stabilirea pretului executorul va face publica vanzarea imobilului . In acest sens se va
numi o persoana pe baza de decizie care sa tina leg permanent cu potentialul cump. Termenul stabilit
pentru vanzare este in 30 -60 zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde are loc licitatia. Daca la
termenul stabilit nu se afiseaza cel putin pretul la care a fost evaluat imobilului vanzarea se va amana la
un alt termen cel mult 60 de zile si se face o noua pub de vanzare. La acest nou termen licitatia incepe de la
un pret care reprezinta 75% din pretul evaluat anterior. Daca nici de aceasta data nu se vinde la cel mai mare
pret al imobilului bunul se va vindela pretul ce mai mare oferit de participanti de la licitatie. Executorul bancii
intocmeste proces verbal de adjudecare a imobilului . Cumparatorul obligat sa achite contravaloarea in cel
mult 30 de zile de la data licitatie
Suma obtinuta este folosita pentru a stinge obligatiile debitorului fata de banca iar daca ramane ceva in
plus se restituie debitorului. In acest caz se vor face demersuri pt intreg ordin de adjudecare astfel incat banca
sa isi cat mai urgent sumele pe care le are de primit . Daca la primele liciitatii pentru vanzarea imobilului
nu se prezinta oferte iar bunurile nu pot fi adjudecate nu se vand .
Atunci consilierul juridic prezinta directiei serviciului cu privire la aceasta situatie.
In termen de 10 zile de la data ultimei licitatie consiliul juridic cu alte elemente oferite de (Comitetul
de Credit si risc din sucursala este prezentat departe de analiza si control recuperarii din centrala pt a gasii noi
solutii de valorificare a bunurilor .Pentru retinerea bunurilor nu este insa necesara o autorizatie sau
notificare prealabila si nici nu trebuie sa plateasca taxe suplimentare daca in contr de garantii se include drept
clauza aceea ca creditorul poate folosii mijloace proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat de
garanti. Deposedarea debitorului de acel bun se face fara intervetia fortelor de ordin in cazu in care debitorul
este de acord sa-l cedeze si daca garantia imobiliara a fost fara deposedare.
Daca debitorul refuza sa-l cedeze exista posibilitatea de conflict si astfel creditorul poate apela la
exucutorul judecatoresc sau cel bancar si la organele de ordine pentru a intra in posesia bunului. In aceasta
situatie cererea creditului va fi insotita de o copie a certificatului si dovezi de inseriere la arhiva , o garantie ,
o copie dupa contractul de garantii si o a bunului ce trebuie luat de la debitor. Legea permite creditorului
sa vanda sau depun garantii chir daca aceasta se afla in posesia debitorului. Inainte de vanzarea creditului
trebuie sa notificare catre debitor sau fata de alti creditori care au drepturi asuprra garantiei respective .
Instintarea se face prin orice modalitate care sa asigurel dovada de primirea a somatiei si somatia trebuie
primita cel putin cu 5 zile inainte de vanzare.
Somatia trebuie sa contina informatii cu privire la locul data si ora si conditiile de vanzare. Daca in
termen de 1 zi de la primirea somatiei debitorului nu achita datoria executorul sechestreaza bunurile depunese
garantie chiar daca astea sunt detinute de un tert. Pana la vanzarea debitorului poate platii creditorului toata
suma datorata inclusiv cheltuielile pt luarea in posesie si vanzare bun depus garantiei. In aceast caz
creditorul e obligat sa accepte plata si sa restituie bunul catre debitor.
In termen de 5 zile de la notificare debitorul sau orice terta persoane care are interes poate face o pozitie
in instanta la vanzarea imobilului. Executorul poate valorifica bunul sechestrat prin licitatie publica prin
vanzare sau prin orice alte modalitati aduse de lege vanzarea se face in minim 2 saptamani si maxim 2 luni
de la data procesului verbal de sechestru. Pret la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatia de
licitatie .Cumparatorul bunului trebuie sa plateasca in maxim 5 zile. Cazul se considera incheiat odata cu
incasarea sumelor in concordanta cu decizia instantei.
In cazul in care sumele nu acopera integral datoria din sentinta judecatoreasca si din contractul de
creditare va face obiectul unei analize aprofundate .Astfel se completeaza fisa si referinta clientului analiza
efectuata de comitet de credit si risc din sucursala si se ataseaza procesului verbal cu propunerii. Acest dosar se
expediaza departe de analiza control si recuperaredin centrala si va fi sustinut in Comitet de directie de catre
directorul sucursalei.

pag 49