Sunteți pe pagina 1din 56

Sistem de Management de Mediu

Modul 3-Definirea Politicii si Obiectivelor de mediu ale


organizatiei
4.3.1. Aspecte de mediu
Organizatia trebuie sa:
Stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a aspectelor de
mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale pe care le poate
controla si asupra carora se presupune ca are o influenta;
Determine aspectele de mediu care au sau pot avea un impact
semnificativ asupra mediului;
Sa asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in
considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.
Scopurile finale al identificarii si evalurii aspectelor de mediu dintr-o
organizatie se refera la:
stabilirea metodelor si responsabilitatilor pentru identificarea aspectelor
de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor care au sau pot avea
un impact semnificativ asupra mediului si pe care organizatia le poate
controla;
identificarea unor surse de neconformitati potentiale;
stabilirea actiunilor preventive;
stabilirea corectiilor;
4.3.1. Aspecte de mediu
Pentru a identifica aspectele de mediu trebuie vazut cum
interactioneaza activitatile organizatiei cu mediul.
Aspect de mediu Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor,
element al produselor si serviciilor organizatiei?
activitatilor,
produselor sau Activitatile, serviciile si produsele organizatiei provoaca
serviciilor impacturi negative importante?
unei organizatii care
poate interactiona Organizatia are o procedura pentru evaluarea
cu mediul impacturilor asupra mediului?
Amplasarea org. este in apropierea zonelor de mediu
sensibile (de ex. terenuri agicole daca organizatia este
producatoare de steril)?
Cat sunt de importante sau severe impacturile
Impact asupra potentiale asupra mediului datorate unei disfunctii a
mediului
orice modificare a
procesului (de ex. Deversari accidentale din bazinele
mediului, daunatoare de decantare)?
sau benefica, care De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie
rezulta total sau
partial din activitatile, pentru a avea un impact asupra mediului (de ex. Emisii
produsele sau repetate de noxe de furnal)?
serviciile unei
organizatii Care sunt aspectele de mediu semnificative?
Impacturile importante asupra mediului sunt locale,
4.3.1. Aspecte de mediu
Organizatia trebuie sa:
Determine aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ
asupra mediului (de ex. Zgomot rezultat din activitatile de tasare a solului,
demolari, transport etc.)
Sa asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in considerare
la stabilirea obiectivelor de mediu
! Incadrarea in aspecte de mediu nesemnificative sau semnificative se face in
urma aplicarii unei metodologii de evaluare a importantei
Analiza de mediu este, practic, o analiza a starii de mediu existente.
Mediul :
Evaluarea impacturiior asupra mediului
Controlul procedurilor relevante pentru mediu si al impacturiior de mediu
Sistemul
Sistemul in corelare cu politica
Eficacitatea sistemului
Verificarea sistemului de management
Aspecte legale : Respectarea legislatiei
Continutul procedurii Aspecte de mediu
Organizatia trebuie sa se asigure ca aspectele cu un
impact semnificativ asupra mediului sunt luate in
considerare la stabilirea obiectivelor sale de mediu.
Analiza preliminara Identificarea
Identificarea aspectelor
de mediu activitatilor,
de mediu asociate
Produselor, serviciilor

Orice organizatie care doreste Evaluarea impactului


asupra mediului
implemnetarea unui sistem de
management de mediu trebuie Monitorizarea aspectelor de
Mediu conform procedura
sa se asigure ca aspectele de
mediu semnificative sunt luate Analiza datelor

in considerare la stabilirea, Inregistrari


implementarea si mentinerea
sistemului sau de SMM
Aspecte de mediu
Pentru a identifica impacturile de mediu ale unei
organizatii, se folosesc termeni precum aspecte de
mediu directe, indirecte si semnificative, mentionati in
EMAS II
DIRECTE
emisii n atmosfera (aer) Biodiversitatea cuprinde varietatea
genelor, a speciilor i a ecosistemelor
deversari in ape de suprafata (evacu ri n apvia)a pe p mnt.
care constituie
evitare, reciclare, reutilizare,Biodiversitatea este un concept
transport i eliminare a dedestul de
eurilor
amplu, care cuprinde milioane de plante si
solide i altele i, n mod particular, de eurile periculoase
specii de animale de pe planeta noastra.
utilizarea i contaminarea (poluarea) solului
utilizarea resurselor naturale i a materiilor prime (inclusiv
energia)
aspecte locale (zgomot, vibratii, mirosuri, praf, aspect etc)
transport (de bunuri, angajati sau pentru alte servicii)
riscul privind accidentele cu impact asupra mediului
efecte asupra biodiversitatii
Aspecte de mediu
INDIRECTE
aspecte referitoare la produs (proiectare, dezvoltare,
ambalare, transport, utilizare, reciclarea/eliminarea
de eurilor)
investi ii, mprumuturi sau asigurari
pie e noi
alegerea tipului de servicii
decizii administrative i de planificare
gama de produse (alcatuirea ofertei de produse)
performan ele de mediu ale contractorilor,
subcontractorilor si furnizorilor
Criteriile pentru atribuirea semnificatiei
aspectelor de mediu
informatiile privind starea mediului, pentru a stabili care
activitati, produse si servicii ale organizatiei pot avea impact
asupra mediului
datele existente ale organizatiei despre utilizarea
materialelor si energiei, evacuari, deseuri si emisii, cu privire la
riscurile de mediu asociate acestora (pentru a se putea compara
cu criteriile)
punctele de vedere ale partilor interesate
activitati de mediu legal reglementate ale organizatiei (autorizatia
de mediu)
activitati de aprovizionare (ambalajele)
proiectarea, dezvoltarea, producerea, distributia, serviciul cu
clientii, utilizarea, reutilizarea, valorificarea materiala si eliminarea
produselor organizatiei (deseuri)
activitatile organizatiei cu cele mai importante costuri de mediu si
rezultate pozitive pentru mediu
Aspecte de mediu conform ISO 14001
aspectele de mediu determinate de activitatile unei
organizatii trebuie sa sa fie luate in considerare
Categorii de aspecte:
emisii in aer
deversari in apa
impurificarea solului
folosirea materiilor prime si a resurselor naturale
utilizarea energiei
emisiile de energie
deseuri si produse secundare
caracteristici fizice (ex: zgomotul)
Trebuie ca aspectele de mediu sa fie identificate si evaluate
in conditii:
normale
anormale de functionare,
precum si in situatii de urgenta
Aspecte de mediu conform ISO 14001
Trebuie sa se mai tina cont si de activitatile trecute,
care, de exemplu, au provocat in trecut poluarea
solului, precum si de posibilele impacturi ale activitatilor
planificate. Praf Miros Emisii in
Radiatii, atmosfera
Caldura
Zgomot

Impact de Deseuri periculoase


mediu indirect si nepericuloase

Ape Uzate
SOL
Canalizare

Ieri Maine

AZI TIMP
Aspecte de mediu
Identificare aspectelor semnificative de mediu reprezinta o
metoda stiintifica de evaluare a riscurilor asociate
substantelor, activitatilor, tehnologiilor care pot avea efecte
pagubitoare pentru mediu sau pentru sanatatea umana. In
acest sens, se face o distinctie intre termenii de:
hazard posibilitatea producerii unor consecinte ale unui
eveniment sau combinatii de circumstante, care pot aduce
prejudicii sanatatii umane si/sau mediului (spre exempu,
transportul substantelor petroliere pe mare in rezervoare) si
risc probabilitatea concreta de producere a unui efect intr-un
interval de timp dat sau in circumstante date, sau a unei
combinatii de consecinte dublata de probabilitatea de aparitie
a consecintei (spre exemplu, riscul de 1/1000 pe an, ca
petrolierul sa aiba o scurgere care sa provoace poluarea cu
petrol a ecosistemelor marine).
Aspecte de mediu
Pentru AM Surse de informatii
Diagrame flux ale proceselor
Bilant intrari/iesiri
Rapoarte periodice
Facturi pentru utilitati (apa, energie etc)
Informatii de la CTC (schimbari de produs)
Inregistrari privind transportul deseurilor
Facturi de la aprovizionare
Inregistari privind comunicarea externa
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, este un proces ce
presupune parcurgerea a patru etape:
Etapa 1: Alegerea unei activitati, produs sau serviciu sa fie suficient de cuprinzatoare pentru o
examinare semnificativa si suficient de restransa pentru a fi bine inteleasa ex. diagrame flux, cu
identificarea intrarilor si iesirilor
Etapa 2: Identificarea aspectelor de mediu asociate activitatilor, produsului sau serviciului
Etapa 3: Identificarea impacturilor asupra mediului reale si potentiale, benefice si nocive
asociate fiecarui aspect identificat
Etapa 4: Evaluarea importantei impacturilor care poate varia de la o organizatie la alta.
Cuantificarea poate ajuta evaluarea.
O problema care se pune in realizarea analizei input-output, este
Aspecte de mediu
aceea a delimitarii domeniilor analizate
Varianta analizei input-output aplicata fiecarui proces din
intreprindere
Relatia dintre estesicostisitoare,
aspectul de mediu dar de
impact este o relatie aretipavantajul de a identifica
CAUZA - EFECT
Un aspect de mediu (cauzamai usor punctele
= intrare) se refera lacuunprobleme.
element al activitatii, produsului sau
serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului (Ex.:
Printr-o clasificare a materialelor, produselor, emisiilor si
o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material)
deseurilor pe fiecare proces, este mai usor sa fie identificate
cauzele impacturilor de mediu ale activitatilor, precum si
Un impact (efect = iesire) se refera la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca
rezutat al unui anumit aspect interactiunile
(Ex.: poluarea saudintre procese.
contaminarea apei, epuizarea unei resurse
naturale)

intrari Realizare produs iesiri


Mediu
Consum: Produs finit
Energie Epuizare resurse
Resurse Deseuri
Materii prime Emisii in atmosfera
Exemplu: Diagrama fluxului tehnologic cu
linia noua de albire
FISA AMPLASAMENTULUI, ANALIZA INPUT
- OUTPUT
Aspecte de mediu
Factori ce trebuie luati in considerare
Referitori la mediu:
Gravitatea impactului
Intensitatea impactului
Frecventa impactului (probabilitatea de aparitie)
Durata impactului (persistenta)

Referitori la afacere:
Conformarea cu cerintele legale si de reglementare
Dificultati si costuri rezultate din schimbarea impactului
Efectul schimbarii unei activitati sau proces
Parerea partilor interesate
Efectul asupra imaginii publice a organizatiei
Decizie: Toate aspectele de mediu care au peste 25
de puncte sunt aspecte semnificative
DETERMINAREA ASPECTELOR DE MEDIU
Pentru evaluarea aspectelor de mediu vom folosi
urmatorul tabel:

Nr. Criteriu Punctaj


crt 1 2 5 10
.
1 Marime impact mic mediu mare Extrem
2 Durata impact ore zile luni Ani
3 Frecventa producerii ocazional periodic permanent
4 Consum resurse mic mediu mare f. mare
5 Risc ecologic mic mediu mare f. mare
6 Risc sanatate mic mediu mare f. mare
7 Conformare cu legislatia conformar neconfor
e mare
8 Imaginea firmei irelevant relevant relevant relevant
local Romania extern
Aspecte de mediu - Evaluare

Imaginea firmei
Marime impact
Durata impact

Risc ecologic
Activitate Aspect de mediu Impact asupra

Risc sanatate
Conformare
mediului

Frecventa
producerii
Consum,
resurse

Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Albire 1.Consum de apa Consum 5 10 5 2 1 1 1 1 26
resurse
materiale
2.Consum de Consum 2 10 5 2 1 1 1 1 23
energie electrica resurse
3.Consum abur Consum 2 10 5 1 1 1 1 1 22
resurse
4.Evacuare Poluare sol si 2 5 5 1 1 1 1 1 17
deseuri scame ape subterane
5.Evacuare Poluare sol si 2 5 5 1 1 1 1 1 17
deseuri textile ape subterane
6.Evacuare ape Poluare apa 5 10 5 2 5 2 1 1 31
uzate
FISA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE
MEDIU
SC Cod :

FISA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE Data aprobarii :


MEDIU
Nr. Fisa
evalu-are AM
Activitati, procese, Aspect de mediu Impact asupra Punctaj
servicii mediului
Albire 1.Consum de apa Consum resurse naturale 26
2.Evacuare ape uzate Poluare ape 31

Vopsire 3.Consum de apa Consum resurse naturale 30


4.Consum energie Consum resurse naturale 33
electrica Consum resurse naturale 30
6.Consum abur Poluare ape 35
7.Evacuare ape uzate
REGISTRUL ASPECTELOR DE MEDIU
RAM 001/000 SC Data emiterii
REGISTRUL ASPECTELOR DE MEDIU
Aprobat de: Pag. Nr.
Semnifi- Semnifi-
Nr. Aspect de mediu Impact asupra catie Diminu-are catie Elemente
Fisa mediului impact resurse diminuare care se tin
AM asupra resurse sub control
mediului
Direct Indirect
0 1 2 3 4 5 6 7
Albire -
Consum de apa Consum Mare Da Mic pH = 8,5
Consum-energie electrica Resurse Mic Da Mic materii in
Consum -abur Poluare Mic Da Mic suspensie
Evacuare-deseuri scame, sol,apa Mic Nu
textile Mare Nu
Evacuare ape uzate
Vopsire -
Consum de apa Consum Mare Da Mic pH = 8,5
Consum-energie electrica Resurse Mic Da Mic materii in
Consum -abur Poluare Mic Da Mic suspensie
Evacuare-deseuri textile sol,apa Mic Nu
Evacuare ape uzate Mare Nu
Pierderi de soda pe podea Mare
Obiective Tinte
Aspect de Mediu Impact Obiectiv Tinta
Evacuarea apelor uzate Poluarea apelor de Reducerea poluarii Realizarea statiei de neutralizare
din Vopsitorie suprafata apelor a apelor uzate pana la
15.XII.2013
Consum de apa la Consum resurse Reducerea Eliminarea pierderilor de apa,
Albitoria veche, linia de naturale consumului de apa manevrarea atenta si
creponare si linia noua corespunzatoare a
robinetilor,vanelor si conform
instructiunilor de folosire a
instalatiilor, in termen de 3-6 luni
Consum energie la Consum resurse Reducerea Inlocuirea utilajelor de vopsit cu
Vopsitorie naturale consumului de consum mare de energie cu un
energie utilaj modern cu consum redus
pana in anul 202014
Emisii fugitive de Poluarea mediului de Reducerea poluarii Imbunatatirea performantelor
amoniac la Imprimerie lucru aerului sistemului de ventilatie pana la
31.XII.2013
Emisii gaze arse la Poluarea mediului de Reducerea poluarii Inlocuirea masinii de condensat
masina de condensat lucru aerului pana in anul 2017
Consum mare de gaze Consum resurse Reducerea Inlocuirea ramelor pana in anul
naturale la rame naturale consumului de 2014
energie
EX: Etapele evaluarii aspectelor de
mediu

E x tra c ie m in ie r E x tra c ie c a r ie r

S o lv e n i o rg a n ic i; D e e u ri; s c u rg e ri d e
M e ta le g r e le ; P re p a ra re , s u p ra fa ; p u lb e ri
p cu r a m e lio r a re , a tm o sfe rice ; fu m
b rich etare

tran sp o rt

rb u n i; c rb u n i E m isii C O V ;
b ric h e ta i; D e p o z ita re n scu rgeri d e
g a z e n a tu ra le ; s tiv e ; ta n c u r i s u p ra fa ; p u lb e ri
c u r ; p e tr o l a tm o s fe ric e

E m isii b e n z e n , C O ,
C o m b u s tib ili fo s ili; P rod u cere C O 2, N O x, S O 2,
a p ; m e r c a p ta n i e n e r g ie C O V ; fu m ; ce a a
e le c tr ic i c h im ic ; a e ro s o li;
te rm ic p u lb e ri
a tm o sfe rice ; z g u r ;
cen u ; a z b e st; a p
d e r c ir e ; fu m
fo to c h im ic
1. Cuantificarea impactului asupra
mediului
Are la baza 6 criterii (Tab. 1), fiecare dintre ele contabilizate prin prisma a 3 dimensiuni:
Risc pentru om si mediu;
Risc numai pentru mediu;
Nu prezinta risc pentru mediu.
Nr. Gravitate (G) Intensitate Frecventa Conformarea cu Sanctiuni legale Persistenta
crt. (I) (F) legislatia (S) in mediu
(Rg) (P)

1 Risc pt. mediu si Mare Zilnica Neconformitate Oprirea activitatii Termen lung
accidente de
munca

2 Risc pt. mediu Medie Medie Conformitate Amenda Termen


partiala contraventio mediu
nala

3 Nu exista risc pt. Scazuta Ocazionala Conformitate Suspendarea Termen scurt


mediu totala autorizatiei
1. Cuantificarea impactului asupra
mediului
Matricea utilizata se aplica pentru fiecare serviciu, produs, proces al unei organizatii (Tab. 2):
Coeficientii de ponderare au fost stabiliti in urma unui proces de testare si cercetare de lunga
durata, in scopul minimalizarii erorii de lucru.

Nr. Coeficien
Criteriul 10p 5p 1p
crt. de pondere

1 Gravitate (G) 0.15 Risc pt. om si mediu Risc pt. mediu Nu exista risc pt.
mediu

2 Intensitate (I) 0.10 Mare Medie Scazuta

3 Frecventa (F) 0.20 Zilnica Medie Ocazionala

4 Conformarea cu 0.20 Neconformitate Conformitate Conformitate totala


legislatia (Rg) partiala

5 Sanctiuni legale (S) 0.15 Oprirea activitatii Amenda Suspendarea


contravention autorizarii
ala
6 Persistenta in mediu 0.20 permanent Termen mediu Termen scurt
(P)
1. Cuantificarea impactului asupra
mediului
Gradul de impactare asupra mediului se
evalueaza dupa formula:

IM = G x 0,15 + I x 0,10 + F x 0,20 + Rg x 0,20


+ S x 0,15 + P x 0,20

IM = 1 2,5 impact de mediu


nesemnificativ;
IM = 2,5 5 impactul de mediu poate
deveni semnificativ in anumite conditii;
IM = 5 10 impact de mediu semnificativ.
Factori pentru stabilirea aspectelor de
mediu

efecte ecologice;
impact asupra s ii
umane;
efecte catastrofice;
epuizarea resurselor;
dimensiunile, severitatea i
durata impactului;
probabilitatea de apari ie;
costul remedierii;
celelalte efecte n afaceri.
Lista aspectelor de mediu exemplu
Lista aspectelor de mediu exemplu
Aspectul de mediu ales este Emisii de noxe
(benzen, CO, CO2, SO2, NOx, COV etc.).
Conform formulei de calcul, impactul de mediu
are valoarea:
IM = 10 x 0,15 + 10 x 0,10 + 10 x 0,20 + 5 x 0,20
+ 5 x 0,15 + 5 x 0,20 =7.25
Impactul de mediu este semnificativ (IM = 5
10), deci si aspectul de mediu care-l cauzeaza
este semnificativ. In mod similar se calculeaza
valoarea impactului asupra mediului pentru
fiecare aspect de mediu identificat si descris in
tabelul anterior.
Lista aspectelor de mediu exemplu
Nr. Valoare
Descrierea aspectului de mediu semnificativ
Crt. impact
1 Scurgeri de ape contaminate (cu metale grele) 7
2 Producere de namoluri contaminate 6.25
3 Producere de apa calda uzata 4.8
4 Scurgeri de lubrefianti 7
5 Scurgeri PCB 6.45
6 Producere de deseuri care contin azbest 6.45
7 Producere de pulberi atmosferice (respirabile sau deponibile) 6.75
8 Producere de deseuri solide (zgura; pirite; sedimente din apele de 5.6
racire, cupru, aluminiu, feroase, material izolator)
9 Producere de acumulatori uzati scurgeri de metale grele si acid 5.65
10 Infiltrare de pesticide 6.45
11 Emisii de noxe (benzen, CO, CO2, SO2, NOx, COV) 7.5
12 Emisii de fum 7.5
13 Emisii de ceturi de solvent 7.5
2. Matricea lui Leopold
Adaptarea Matricii lui Leopold utilizata in economie, in
evaluarea impactului asupra mediului, consta in atribuirea
unui sistem de contorizare (multiplu de plusuri: +, ++ sau
+++) pentru fiecare aspect de mediu care poate conduce
(accidental sau in mod curent, potential sau existent, imediat
sau la distanta) la un impact negativ asupra mediului
Metoda ia in calcul fiecare materie prima, materiale de
constructie sau lianti utilizate in procesul productiv, produsi
secundari, emisii, deseuri si activitati asociate productiei de
energie electrica si termica, inclusiv ca rezultat al
mentenantei cladirilor si instalatilor.
Nr. De plusuri coincide intensitatii impactului de mediu asociat
(incluzand aici si sanatatea umana).
Activitatile fara impact este contorizata prin -
2. Matricea lui Leopold. Exemplu de aplicare
IM A S Ap S C AP E Ag C R
SURSA
Gradul de ocupare al - ++ + - - - +++ ++ - -
terenului
Transportul ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
combustibililor
Tehnologia de ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
producere a energiei

Metodele de control ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -


a emisiilor de
poluanti

Existenta ariilor - - + - - +++ +++ ++ + -


protejate in
vecinatate
Utilizarea apei - - ++ ++ - ++ ++ +++ - -
tehnologice
Legenda: A aer; C - cladiri ; AP arii protejate S sol; Ap apa; E ecosisteme
S sanatate ; Ag terenuri agricole; C modificari climatice; R consum de resurse
2. Matricea lui Leopold. Exemplu de aplicare
Parametri apei uzate - - ++ ++ - ++ ++ +++ - -
Conditiile climaterice ++ ++ + ++ ++ + + ++ +++ -
Directia de bataie a ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
vanturilor dominante
Destinatia terenurilor ++ ++ - ++ ++ + + ++ - -
adiacente
Poluarea solului ++ ++ - ++ ++ + + ++ - -
seismicitate ++ - - - ++ + + ++ - -
Alunecari de teren ++ - - - ++ + + ++ - -
Emisii ++ + + ++ ++ + + ++ +++ -
nr. Surselor de emisie ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
Cantitatea de poluanti ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
Depasirea limitelor admisibile ++ + ++ ++ ++ + + ++ +++ -
la emisiile de poluanti
Tipul de combustibil utilizat ++ - - ++ ++ + + ++ ++ ++
si puritatea acestuia
azbest ++ - ++ ++ ++ + + ++ +++ -
Tipul filtrului de cos ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
nr,. De cosuri ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
utilizarea PCB ++ + + ++ ++ + + ++ +++ -
Cantitatea apei uzate ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
Tehnologia de depurare ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
Tipurile de deseuri ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
Modul de depozitare a ++ - - ++ ++ + + ++ +++ -
deseurilor

Legenda: A aer C - cladiri AP arii protejate S sol Ap apa E ecosisteme


S sanatate Ag terenuri agricole C modificari climatice R consum de resurse
2. Matricea lui Leopold
are un caracter subiectiv
Metoda depinde de:
exeperienta evaluatorului,
numarul de plusuri acordate,
dimensiunea impactului asupra mediului
rezultatul monitoizarii parametrilor de mediu.
CONCLUZII
Toate metodele de evaluare a aspectelor de mediu descrise anterior se
bazeaza pe evaluarea impactului de mediu

Precizia metodei de evaluare creste odata cu numarul variabilelor luate in


considerare

Metodele de evaluare elaborate necesita cunostinte complexe de statistica si


modelare matematica, precum si de teoria probabilitatilor

Datele utilizate trebuie sa aiba la baza rezultatele masurabile ale procesului


de monitorizare a parametrilor de mediu si a celor asociati factorilor de
productie (cantitatea de materii prime, gradul de puritatea al acestora,
randamentul de transformare etc.)

Evaluarea aspectelor de mediu trebuie sa se faca periodic in vederea


stabilirii performantei de mediu a organizatiei evaluate si a formularii unor
politici si tinte de mediu coerente
Multumesc pentru atentia acordata!
Intrebari?
Definirea politicii si obiectivelor
de mediu (1)
Toate tipurile de organizatii sunt preocupate din ce in ce mai mult
sa atinga si sa demonstreze o performanta de mediu evidenta
Succesul unui SMM depinde de angajamentul asumat la toate
nivelurile si functiile organizatiei, in special la nivelul cel mai
ridicat al conducerii organizatiei
Prin politica confera intreprinderii ,,unicitate" si ,,ordonare" atat in
interior, cat si in exterior.
Politica intreprinderii:
este totalitatea principiilor si regulilor de conducere ale
intreprinderii.
contine valorile, normele si idealurile la care intreprinderea a
subscris de bunavoie.
are menirea sa configureze si sa raspandeasca viziunea
conducerii in interiorul intreprinderii.
constituie baza pentru controlul strategic permanent
Definirea politicii si obiectivelor
de mediu (1)
Pentru elaborarea poiiticii de mediu pot exista doua
modalitati diferite de actiune:
De sus in jos: politica de mediu este formulata de catre
conducere, aprobata si comunicata angajatilor. Avantajul
consta intr-un proces rapid de dezvoltare si
implementare. Exista insa pericolul ca politica de mediu
sa fie putin inteleasa de catre angajati si sa fie mai greu
acceptata.
De jos in sus: politica de mediu este definita de catre
angajati si aprobata de catre conducere, Avantajul consta
intr-o acceptanta crescuta. Procesul de elaborare a
poiiticii inseamna un consum mai mare de timp si o
implicare semnificativa a personalului.
4.2. POLITICA DE MEDIU
Politica de mediu
Organizatia trebuie
trebuie sa sesa se bazezeca
asigure pe politica
trei
piloni
de principali:
mediu:
1. managementul mediului;
2. dezvoltarea durabila;
Politica
Corespunde naturii, dimensiunilor si
3. prioritatile si obiectivele de dezvoltare
impactului asupra mediului al activitatilor, ale
de mediu organizatiei
produselor saurespective (tratate in cadrul
serviciilor;
capitolului
Include un 3.3).angajament de imbunatatire
continua, de prevenire a poluarii
Include un angajament de conformare cu
legislatia si reglementarile de mediu
aplicabile;
Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea
obiectivelor generale si obiectivelor specifice
de mediu;
Este documentata, implementata, mentinuta
si comunicata intregului personal;
Este disponibila pentru public.
4.2. POLITICA DE MEDIU
1. managementul mediului; Sfera de cuprindere a
unei strategii poate fi:
ingusta (axata pe un singur domeniu de activitate de
obicei cel pentru care se doreste certificarea SMM - sau
pe un singur proces de exemplu productie sau executie)
acoperi mai multe procese interdependente.
Strategia poate fi intocmita si pentru intreaga
organizatie (recomandabil). Strategiile elaborate pe
diverse procese trebuie sa urmareasca o structura
comuna, pentru a permite efectuarea unor analize
comparative.
4.2. POLITICA DE MEDIU
Profilul de mediu al unei organizatii (analiza preliminara de
mediu) sintetizeaza problemele de mediu ale acesteia si ar
trebui sa includa urmatoarele elemente:
descrirea mediului natural in care isi desfasoara activitatea
(amplasament);
informatii privind situatia consumului de materii prime, materiale si
utilitati si privind producerea deseurilor;
principalele zone in care se impun masuri de protectie a mediului;
recomandari privind masurile care trebuie aplicate;
prezentarea generala a capacitatilor existente pentru monitorizare,
dezvoltare si a capacitatilor administrative pentru tratarea
problemelor de mediu identificate;
greutatile intampinate;
reactiile administratiei locale si ale inspectiilor autorizate, precum si
cele ale societatii civile;
stadiul reformelor si institutiile implicate.
4.2. POLITICA DE MEDIU
2. Dezvoltarea durabila a unei organizatii se axeaza pe:
Contributia la dezvoltarea unui lant logistic durabil;
Incurajarea consultarii, dialogului si cooperarii de larga amploare cu partenerii
relevanti la nivel local pentru a facilita concilierea diverselor interese inca din
faza incipienta si acceptarea proiectelor de dezvoltare de catre comunitatea
locala;
Echilibrarea balantei mediu - costuri;
Facilitarea schimburilor de experienta si implementarea celor mai bune practici
in solutionarea problemelor de mediu;
Cresterea constientizarii problematicii de mediu si integrarea dezvoltarii durabile
in politicile de dezvoltare ale intreprinderilor;
Incurajarea evaluarilor de impactului asupra mediului inaintea demararii
proiectelor de investitii;
Stabilirea si monitorizarea unor indicatori de performanta de mediu
Promovarea rapoartelor de mediu ca mijloc de comunicare publica a unui bun
comportament de mediu catre toti cei interesati;
Intensificarea comunicarilor privind ameliorarile de mediu in scopul de a realiza
o mai buna intelegere a eforturilor organizatiilor pentru o dezvoltare durabila.
4.2. POLITICA DE MEDIU
Politica are doua functii importante, care nu trebuie
pierdute din vedere:
Interne sa determine directia de dezvoltare in domeniul
protectiei mediului
Externe sa arate clar partilor interesate atentia acordata de
organizatie aspectelor legate de protectia mediului (activitati
cu impact semnificativ asupra mediului, tinte de mediu etc.)
Politica este utilizata ca:
instrument de comunicare, politica de mediu reprezinta o
modalitate concisa de exprimare a unui angajament pentru rezolvarea
celor mai presante probleme de mediu ale organizatiei, identificate ca
urmare a evaluarii impactului asupra mediului de catre un expert de
mediu (vezi capitolul 4).
instrument de planificare, o strategie trebuie sa creeze un cadru
pentru o larga participare a partilor interesate, atat la intocmirea
strategiei, cat si la analizarea rezultatelor obtinute prin aplicarea sa.
4.2. POLITICA DE MEDIU
Caracteristici:
Corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra
mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor;
Include un angajament de:
imbunatatire continua,
de prevenire a poluarii
de conformare cu legislatia si reglementarile de mediu aplicabile;
Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor
generale si obiectivelor specifice de mediu;
Este documentata, implementata, mentinuta si
comunicata intregului personal;
Este disponibila pentru public.
POLITICA MANAGEMENTULUI N DOMENIUL MEDIULUI - exemplu
S.C. Speranta S.R.L. este o societate competent , operativ , integr , deschis , orientat c tre client
avnd ca domeniul de activitate: Comercializare de echipamnete birotice (faxuri, imprimante,
copiatoare, scannere) i service pentru acestea.
Principiile de baz ale organiza iei noastre sunt:
Asigurarea i garantarea ob inerii calit ii serviciilor prestate, n acord cu cerin ele i nivelurile de
calitate si de siguranta penru om si mediu specificate prin prevederile reglement rilor in vigoare i ale
clauzelor contractuale ncheiate cu clien ii;
Respectarea condi iilor de siguran pentru om i mediu a produselor comercializate;
Asigurarea unui mediu de lucru si echipament adecvat in vederea reducerii riscurilor legate de
impactul negativ asupra mediului;
Gestiunea judicioas a de eurilor de ambalaje introduse pe pia , precum i a de eurilor proprii;
Ob inerea unei imagini excelente dovedite prin naltul profesionalism n rezolvarea tuturor problemelor
i prin rela iile optime de comunicare cu furnizorii i clien ii.
Condi ia de baz pentru a face ca cele mai sus expuse s devin realitate este respectarea cerin elor
Sistemului de Management de Mediu implementat n organiza ia noastr conform standardului
SR EN ISO 14001: 2005. Acest sistem ofer cadrul pentru mbun irea activit ilor prin:
semnalarea de c tre fiecare angajat a oric ror neconformit i ap rute n cursul activit ii n scopul
nl tur rii acestora (inclusiv a incidentelor de mediu);
eliminarea cauzelor ce duc la neconformit i reducnd astfel costurile asociate;
instruirea permanent a personalului angajat i motivarea acestuia n vederea ridic rii nivelului
profesional al prest rilor organiza iei, dar i evit rii prejudicierii mediului;
analiza periodic a datelor n scopul mbun irii continue a activit ilor.
Directorul General al S.C. Speranta S.R.L. se angajeaz s asigure resursele necesare pentru
func ionarea, men inerea i mbun irea continu a eficacit ii Sistemului de Management de Mediu
i s asigure conformitatea cu legisla ia i reglement rile aplicabile, precum i prevenirea polu rii, n
scopul ob inerii performan ei privind calitatea serviciilor furnizate i a performan ei de mediu.
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice
Politica

OBIECTIV DE MEDIU Tel


general de mediu, rezultat
din politica de mediu, pe
care o organizatie isi Aspecte de Cerinte Opinia partilor
propune sa-l atinga si care mediu legale interesate
este cuantificat acolo unde
acest lucru este posibil.

Obiective Programe de
generale si management
specifice

OBIECTIV SPECIFIC DE
MEDIU Alte
Cerinta detaliata de Financiare Operationale
afaceri
performanta, cuantificata
daca este posibil, aplicabila
ansamblului sau unei parti a Nu exista obiective standard, general valabile pentru orice tip de
organizatiei, ce rezulta din organizatie.
obiectivele generale de Obiectivele generale si specifice ale unei organizatii trebuie sa reflecte ce
mediu si care trebuie face,
stabilita si indeplinita pentru care sunt performantele la care tinteste si ce doreste sa realizeze.
atingerea acestor obiective
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice

La stabilirea obiectivelor generale si specifice organizatia are in vedere:

Cum reflecta obiectivele generale si specifice atat


politica?

Cum participa personalul responsabil de realizarea


obiectivelor generale si specifice la dezvoltarea lor?

Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti


pentru obiectivele generale si specifice?

Obiectivele generale si specifice au fost analizate si


revizuite cu regularitate pentru a reflecta
Politica de mediu 4.2 imbunatatirile dorite in domeniul performantei de
Aspecte de mediu 4.3.1 mediu?
Prevederi legale 4.3.2
Structura si responsabilitate
4.4.1
Control operational 4.4.6
Monitorizare si masurare 4.5.1
Analiza managementului 4.6
4.3.3 OBIECTIVE
La stabilirea obiectivelor se iau in considerare:
Situatia existenta
Conditiile de realizare a obiectivelor (resurse
disponibile si/sau modalitati de procurarea a acestora)
Prevederile legale
Aspecte de mediu semnificative
Riscurile si pericolele legate de sanatatea si securitatea
muncii
Optiunile tehnologice
Cerintele financiare, operationale, comerciale
Punctele de vedere ale partilor interesate (opinia
publica, clienti, inspectii autorizate etc.)
4.3.3 OBIECTIVE

Obiectivele trebuie sa fie SMART


Semnificative
Masurabile
Abordabile (care pot fi realizate)
Relevante/Responsabile (stabilirea
responsabilitatilor)
Timp (incadrarea intr-un calendar de realizare)
4.3.3. Obiective generale si obiective
specifice

Exemple:
Obiectiv general: reducerea cantitatii de deseuri administrative
(hartie)

Obiectiv specific (tinta): scaderea cu 10% a consumului de


hartie fata de anul precedent

Indicator de mediu: cantitatea de hartie consumata pentru


realizarea activitatii specifice (ex. proiectare)
4.3.3 OBIECTIVE DE MEDIU - exemple

Reducerea emisiilor de dioxid de sulf cu 50% fata de


2000
Plantarea a 10.000 de arbusti intr-o centura de
protectie in urmatorii 2 ani
Reducerea emisiilor fugitive cu 40% fata de 2000 prin
imbunatatirea sistemelor de etansare
Reducerea consumurilor energetice cu 5%
4.3.3 OBIECTIVE DE MEDIU - exemple
Obiectivele programului de mediu (Generale):
reducerea cantitatii de gunoi menajer
folosirea economica a consumabilelor
reducerea consumului de energie electrica
promovarea produselor ecologice
formarea unui comportament eco - constient
respectarea regulilor de protectia muncii.
4.3.3 OBIECTIVE DE MEDIU - exemple
Obv Activitate de Actiuni Reresponsa Parti Termen Rezultate
G baza bil cipan asteptate
ti
Reducerea cantitatii de gunoi menajer

Separarea Motivarea Resp SMM Toti 31.08.2013 Separarea


deseurilor de salatiatilor (org. salari corecta a
hrtie - n concurs) atii deseurilor de
organiztie hrtie n clase
si n birourile
Elaborarea si Resp SMM - 01.04.2013 din scoala
afisarea Diminuarea
instructiunilor de cantitatii de
separare a gunoi menajer
deseurilor de Obtinerea de
hrtie fonduri din
valorificarea
Salariatii sa Sef loc de Toti 2013-2014 deseurilor de
separe deseurile munca salari hrtie, fonduri
de hrtie atii ce vor utilizate
pentru
Depozitarea Resp Deseu Resp 2013-2014 premierea
deseurilor de SMM elevilor si a
hrtie si angajatilor ce
valorificarea lor s-au implicat n
aceasta
activitate
Multumesc pentru atentie!