Sunteți pe pagina 1din 24

POIM 2014-2020

ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

II

Formatul de notificare a unui proiect major selectat

NOTIFICAREA COMISIEI CU PRIVIRE LA PROIECTUL MAJOR SELECTAT N CONFORMITATE CU ARTI


COLUL 102 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONAL/FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIIE N INFRASTRUCTUR/PRODUCTIV
Titlul proiectului [ ............................................................... . ]
CCI [ ......................................... . ]
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

PARTEA A:

Informaii solicitate la articolul 102 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

A. ORGANISM RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR

A.1. Autoritatea responsabil pentru notificarea proiectului (autoritatea de management)

A.1.1 Nume: <type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2 Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3 Numele persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4 Funcia persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5 Telefon <type='N' input='M'>

A.1.6 Adres de e-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2. Organismul responsabil pentru implementarea proiectului (beneficiarul (2))

A.2.1 Nume: <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2 Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3 Numele persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4 Funcia persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5 Telefon <type='N' input='M'>

A.2.6 Adres de e-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3. Este proiectul prezent o etap a unui proiect major (3)? <type='C' input='M' >

Da Nu

n caz afirmativ, v rugm s furnizai o descriere a obiectivelor fizice i financiare ale ntregului proiect.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) Legenda pentru caracteristicile domeniilor:


N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent,
contribuie: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile
(2) n cazul unei operaiuni de parteneriat public-privat n care un partener privat va fi selectat dup aprobarea operaiunii i este propus s
fie beneficiarul n conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aceast seciune ar trebui s conin
informaii cu privire la organismul de drept public care iniiaz operaiunea (de exemplu, autoritatea achizitoare).
(3) Un proiect major a nceput n perioada de programare 2007-2013 i una sau mai multe dintre etapele sale au fost finalizate n respectiva
perioad de programare, iar prezentul proiect reprezint o etap care se va realiza i se va finaliza n perioada de programare 2014-2020,
sau un proiect major a nceput n perioada de programare 2014-2020, prezentul proiect fiind o etap a acestuia care se va finaliza n
aceast perioad de programare, n timp ce urmtoarea etap se va finaliza n aceast perioad de programare sau n perioada de
progra
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

mare ulterioar.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

A.4 A aprobat anterior Comisia vreo parte din acest proiect major? <type='C' input='M'>

Da Nu

n caz afirmativ, v rugm s furnizai numrul CCI al proiectului major aprobat.

<type='S' input='M'>

Dac prezentul proiect reprezint o parte a unui proiect major a crui prim etap s-a realizat n perioada
2007-2013, v rugm s furnizai o descriere detaliat a obiectivelor fizice i financiare ale etapei anterioare,
inclusiv o descriere a punerii n aplicare a primei etape i s confirmai c este sau va fi gata de a fi utilizat n
scopul su.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5. A fost analiza calitii finalizat de experii independeni i a fost raportul acestora anexat la partea B?
<type='C' input='M'>

Da Nu (*)

(*) Proiectele care intr sub incidena articolului 103 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu necesit depunerea unui raport
independent privind analiza calitii.

B. DESCRIERE PRIVIND INVESTIIA I LOCUL DE PLASARE A INVESTIIEI, CALENDARUL I CONTRIBUIA PRECONIZAT A


PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXEI SAU AXELOR PRIORITARE
RELEVANTE

B.1. Clasificarea activitilor din cadrul proiectului (1)

Cod Sum Procentaj

B.2.1. Codul (codurile) pentru dimensiunea <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
(dimensiunile) domeniului de intervenie
(Ar trebui utilizate mai multe n cazul n <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
care, pe baza unui calcul proporional, mai
multe domenii de intervenie sunt relevante)
<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>

<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>

<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>

B.2.2. Codul pentru dimensiunea formei <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
finanare
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

(1) Anexa I la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvol tare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, n ceea ce
privete metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n
cadrul de performan i nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii europene, cu excepia
cazului n care se specific altfel.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Cod Sum Procentaj

B.2.3. Codul pentru dimensiunea teritorial <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
proporionale)

B.2.4. Codul pentru mecanismul de aplicare <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
teritorial

B.2.5. Codul pentru dimensiunea obiecti <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
vului tematic
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

B.2.6. Codul pentru dimensiunea econo <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
mic (codul NACE (1))
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

B.2.7. Codificarea dimensiunii localizare <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
(localizri) (NUTS III) (2)
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

B.2.8. Natura investiiei (3) (a se completa <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
numai n cazul investiiilor productive)

B.2.9. Produsul n cauz (4) (a se completa <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
numai n cazul investiiilor productive)

(1) NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 393,
30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1), cu modificrile
ulterioare. A se utiliza codul NUTS III cel mai detaliat i relevant. n cazul n care un proiect vizeaz mai multe zone NUTS
de nivelul III se va lua n considerare ncadrarea la codul NUTS III sau la coduri superioare.
(3) Construcie nou = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localitii = 4; creare prin preluare = 5.
(4) Nomenclatorul Combinat (NC), Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

B.2. Program operaional sau programe operaionale i ax prioritar sau axe prioritare

B.2.1 Identificarea programului sau programelor operaional(e) i a axei (axelor) prioritare:

CCI al PO Axa prioritar a PO Fond de cofinanare

PO1<type='S' input='S'> Axa prioritar a PO 1<type='S' input='S'> FEDR/FC


<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'> Axa prioritar a PO 1<type='S' input='S'> FEDR/FC


<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'> Axa prioritar a PO 2<type='S' input='S'> FEDR/FC


<type='S' input='S'>
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

PO2<type='S' input='S'> Axa prioritar a PO 2<type='S' input='S'> FEDR/FC


<type='S' input='S'>
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

B.3. Descrierea proiectului

(a) V rugm s furnizai o scurt descriere a proiectului, a obiectivelor sale principale i a componentelor princi
pale ale proiectului.

n cazul investiiilor productive trebuie furnizat i o scurt descriere tehnic.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

(b) V rugm s furnizai o hart care s identifice zona proiectului i datele de geolocalizare (1).
(c) V rugm s furnizai n continuare calendarul privind elaborarea i implementarea proiectului major.

Data de ncepere Data de finalizare


(A) (B)

1. Studii de fezabilitate (sau plan de afaceri n cazul <type='D' input='M'> (1) <type='D' input='M'>
investiiei productive):

2. Analiz costuri-beneficii: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

3. Evaluarea impactului asupra mediului: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

4. Studii de proiectare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

5. Elaborarea dosarului (dosarelor) de licitaie: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

6. Procedura (procedurile) de licitaie: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

7. Achiziia de terenuri: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

8. Autorizaia de dezvoltare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

9. Etapa/contractul de construcie: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

10. Etapa de exploatare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

(1) Legenda pentru caracteristicile domeniilor:


N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent,
contribuie: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile

(d) V rugm s furnizai detalii privind contribuia preconizat a proiectului major la realizarea indicatorilor de
rezultat n cadrul obiectivelor specifice din cadrul axei sau axelor prioritare ale programului (programelor)
operaional(e).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C. COSTUL TOTAL I COSTUL ELIGIBIL TOTAL

C.1. V rugm s completai urmtorul tabel pe baza formatului pentru depunerea informaiilor stabilit n
conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Costurile totale ale Procentaj din


Costuri neeligibile Costuri eligibile
EUR proiectului costurile eligibile
(B) (C) = (A) - (B) totale
(A)

Intrare Intrare Calculat Calculat

1 Onorarii legate de planifi <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


care/proiectare input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

(1) V rugm s furnizai datele de geolocalizare n format de vector care s conin poligoane, linii i/sau puncte, dup caz, pentru a repre
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

zenta proiectul ntr-o form preferabil pentru formatul de fiier.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Costurile totale ale Procentaj din


Costuri neeligibile Costuri eligibile
EUR proiectului costurile eligibile
(B) (C) = (A) - (B) totale
(A)

Intrare Intrare Calculat Calculat

2 Achiziionarea de terenuri <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

3 Cldiri i construcii <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

4 Instalaii, utilaje i echipa <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


mente input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

5 Cheltuieli neprevzute <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

6 Ajustarea preurilor (dac <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


este cazul) input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

7 Publicitate <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

8 Supraveghere pe parcursul <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


executrii lucrrilor de input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>
construcii

9 Asisten tehnic <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='G'> input='G'>

10 Subtotal <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='G'> input='G'> input='G'> input='G'>

11 (TVA) <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

12 TOTAL <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'


input='G'> input='G'> input='G'> input='G'>

V rugm s furnizai cursul de schimb valutar i referina (dac e cazul).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

V rugm s furnizai o explicaie cu privire la oricare dintre elementele anterioare, dac este cazul.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2. Respectarea normelor privind ajutoarele de stat

n cazul n care proiectul implic acordarea de ajutoare de stat, v rugm s completai urmtorul tabel (1).

Numrul ajutorului
de stat/numrul de
Valoarea total a nregistrare al
Valoarea ajutorului Intensitatea ajutorului
costurilor eligibile ajutorului cu
(EUR) n ESB (1) (EUR) (2) (%)
exceptare n funcie
de categorii

Sistemul de ajutoare <type='N' <type='N' <type='P' input='M'> <type='N'


aprobat sau ajutoarele input='M'> input='M'> input='M'>
ad-hoc aprobate
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(1) Aceast cerere nu nlocuiete comunicarea ctre Comisie n temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratat. O decizie pozitiv a
Comisiei cu privire la proiectul major, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Numrul ajutorului
de stat/numrul de
Valoarea total a nregistrare al
Valoarea ajutorului Intensitatea ajutorului
costurilor eligibile ajutorului cu
(EUR) n ESB (1) (EUR) (2) (%)
exceptare n funcie
de categorii

Ajutoare sub incidena <type='N' <type='N' <type='P' input='M'> <type='N'


regulamentului de excep input='M'> input='M'> input='M'>
tare pe categorii de
ajutoare

Ajutoare conforme cu <type='N' <type='N' <type='P' input='M'> Nu se aplic


decizia SIEG (3) sau cu input='M'> input='M'>
regulamentul privind
transportul public teres
tru de cltori (4)

Totalul ajutorului acordat <type='N' input='G'> Nu se aplic Nu se aplic Nu se aplic

(1) Echivalentul subvenie brut (ESB) nseamn valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procentaj din valoarea actualizat
a costurilor eligibile, astfel cum este calculat la data acordrii ajutorului pe baza ratei de referin aplicabile la data respec
tiv.
( ) Normele privind ajutoarele de stat includ dispoziii privind costurile eligibile. n aceast coloan, statele membre ar trebui s
2

indice valoarea total a costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care s-au aplicat.
(3) Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de stat sub form de compensaii pentru obligaia de serviciu public acordate anumitor
ntreprinderi crora le-a fost ncredinat prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7, 11.1.2012, p. 3.).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

C.3. Calcularea costurilor eligibile totale

V rugm s alegei opiunea relevant i s completai informaiile pe baza formatului pentru depunerea informa
iilor stabilit n conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Metoda de calculare a venitului net potenial Punei x numai ntr-o csu

Calcularea venitului net actualizat <type='C' input='M'>

Metoda ratei forfetare <type='C' input='M'>

Metoda ratei reduse de cofinanare <type='C' input='M'>

Calcularea venitului net actualizat (articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013)

Valoare

1. Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61 <type='N' input='M'>
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)

2. Aplicarea proporional a venitului net actualizat (%) (dac e cazul) <type='N' input='M'>
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

3. Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61 <type='N' input='M'>
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)*(2)
Contribuia public maxim trebuie s respecte normele n materie de ajutoare de stat
i valoarea ajutorului total acordat menionat mai sus (dup caz)
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Metoda ratei forfetare sau a ratei de cofinanare reduse(articolul 61 alineatul (3) litera (a) i articolul 61
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Valoare

1. Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61 <type='N' input='M'>
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)

2. Rata forfetar a venitului net astfel cum este definit n anexa V la Regula <type='N' input='M'>
mentul (UE) nr. 1303/2013 sau n actele delegate (FR) (%)

3. Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61 <type='N' input='M'>
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)*(1-FR)*
Contribuia public maxim trebuie s respecte normele n materie de ajutoare de stat
i valoarea ajutorului total acordat menionat mai sus (dup caz)
* n cazul metodei ratei de cofinanare reduse, aceast formul nu este aplica
bil (rata forfetar se ref lect n rata de cofinanare a axei prioritare, ceea ce
are drept rezultat o finanare mai redus din partea FEDR/FC), iar costul
eligibil total este egal cu suma menionat la punctul (1)

D. PLANUL DE FINANARE I INDICATORII FIZICI I FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA EVOLUIEI, INND SEAMA
DE RISCURILE IDENTIFICATE

D.1. Surse de cofinanare

Din care (pentru informare)


Sursa de finanare a costurilor de investiie totale (EUR)

Finanare de la
Costuri de inves Participare
Contribuia Alte surse (a se BEI/FEI:
tiie totale Ajutorul Uniunii public naional
[C.1.12.(A)] (sau echivalent) privat naional preciza)

(f)
(a) = (b) + (c) +
(b) (c) (d) (e)
(d) + (e)
<type='N'
<type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' input='M'>
input='G'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

D.2. Finanarea anual a costurilor de investiie totale care trebuie declarate Comisiei (indicator financiar
pentru monitorizarea evoluiei)

Costurile de investiie totale care trebuie declarate Comisiei se prezint n continuare sub forma cotei anuale
n EUR. n cazul unui proiect major cofinanat de mai mult de un singur program operaional, este necesar s fie
prezentat n mod separat finanarea anual pentru fiecare program operaional. n cazul unui proiect major cofi
nanat de mai mult de o singur ax prioritar, finanarea anual ar trebui s fie defalcat pe ax prioritar.

Cheltuieli
(n EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 eligibile
totale

Axa priori <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
tar a PO 1 input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='G'>

Axa priori
tar a PO 1
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Cheltuieli
(n EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 eligibile
totale

Axa priori
tar a PO 2

Axa priori
tar a PO 2

D.3. Indicatorii de realizare (1) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea evoluiei

V rugm s enumerai n tabelul furnizat, indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni specificai n
programul operaional (programele operaionale) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea evoluiei. Volumul
informaiilor va depinde de complexitatea proiectelor, dar numai indicatorii principali ar trebui prezentai.

Valoarea-int pentru
PO i axa prioritar Denumire indicator Unitate de msur Anul-int
proiectul major

<type='S' input='S'> Comun: Comun: <type='S' input='M'> <type='N' input='M'>


<type='S' input='S'> <type='S' input='S'>
Altul: Altul:
<type='S' input='M'> <type='S' input='M'>

D.4. Evaluarea riscurilor

V rugm s prezentai un scurt rezumat al riscurilor principale la adresa succesului punerii n aplicare din punct
de vedere fizic i financiar a proiectului i al msurilor de atenuare a riscurilor propuse

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E. FACE PROIECTUL OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PE MOTIVE DE NERESPECTARE A LEGISLAIEI UNIUNII? <type='C'
input='M'>

Da Nu

n caz afirmativ, v rugm s oferii detalii i s justificai contribuia de la bugetul Uniunii propus pentru proiect
n aceast privin:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F. NTREPRINDEREA BENEFICIAR A FOST ANTERIOR SAU ESTE N PREZENT SUPUS UNEI PROCEDURI (2) DE RECUPE
RARE A AJUTORULUI UNIUNII CA URMARE A TRANSFERULUI UNEI ACTIVITI PRODUCTIVE N AFARA ZONEI VIZATE
DE PROGRAM SAU N AFARA UNIUNII?

Da Nu
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(1) Astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Conform articolului 71 alineatul (1) litera (a) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

n caz afirmativ, v rugm s oferii detalii i s justificai contribuia de la bugetul Uniunii propus pentru proiect
n aceast privin:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

n plus, n cazul investiiilor productive v rugm s oferii detalii privind impactul ateptat al proiectului asupra
ocuprii forei de munc n alte regiuni ale Uniunii i s stabilii dac contribuia financiar din partea fondurilor
nu determin o pierdere semnificativ de locuri de munc din locaii existente din Uniune.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

PARTEA B:

Raport independent privind analiza calitii

Experii independeni declar c:

1. au ndeplinit cerinele articolului 23 alineatul (2) litera (b) din Regulamentuldelegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.

2. au evaluat proiectul n conformitate cu toate criteriile stabilite n anexa II la respectivul regulament.

Stat membru

Regiunea i localizarea proiectului

Denumirea proiectului

Beneficiar

Autoritatea de management

Referina pentru experii independeni

(NUMELE I FUNCIA) Semntura:


Experi independeni

DATA

V rugm s confirmai c sunt ndeplinite urmtoarele condiii: operaiunea este un proiect major n sensul artico
lului 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; proiectul major nu reprezint o operaiune realizat n sensul artico
lelor 2 alineatul (14) i 65 alineatul (6) din respectivul regulament; proiectul major este inclus n cadrul programului
operaional (programelor operaionale) relevant (relevante).

Marcai cu x dup caz Furnizai detalii

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

1. ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR I CAPACITATEA SA

Sintetizai informaiile relevante referitoare la organismul responsabil pentru implementarea proiectului major i
la capacitatea acestuia, inclusiv capacitatea tehnic, juridic, financiar i administrativ.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.2. Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

<type='S' maxlength='3000' input='M'>


Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

2. DESCRIERE PRIVIND INVESTIIA I LOCUL DE PLASARE A INVESTIIEI

Sintetizai informaiile relevante referitoare la descrierea investiiei i a amplasamentului acesteia.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

3. EXPLICAIE CU PRIVIRE LA MODUL N CARE PROIECTUL MAJOR ESTE CONSECVENT CU AXELE PRIORITARE RELEVANTE
ALE PROGRAMULUI OPERAIONAL (PROGRAMELOR OPERAIONALE) N CAUZ, PRECUM I CONTRIBUIA PRECONI
ZAT A PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXELOR RESPECTIVE I CONTRI
BUIA PRECONIZAT LA DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIAL

Sintetizai informaiile relevante referitoare la obiectivele proiectului i la consecvena acestuia cu axele prioritare
relevante ale programului operaional sau programelor operaionale n cauz, precum i la contribuia preconizat
a proiectului major la realizarea obiectivelor specifice i a rezultatelor din cadrul axelor prioritare respective i la
contribuia preconizat a proiectului major la dezvoltarea economico-social a zonei vizate de programul opera
ional, precum i msurile luate de beneficiar pentru a se asigura o utilizare optim a infrastructurii n etapa de
exploatare.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

4. COSTURILE TOTALE I COSTURILE ELIGIBILE TOTALE

4.1. Sintetizai informaiile relevante referitoare la costurile totale, la calcularea costurilor att a celor totale pentru a
realiza obiectivele preconizate i a costurilor unitare, ct i a costurilor eligibile totale, lund n considerare cerin
ele articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>


Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2. Furnizai informaiile referitoare la respectarea normelor privind ajutoarele de stat i la modul n care normele
privind ajutoarele de stat s-au luat n considerare n calculul contribuiei publice totale la proiect.

4.2.1 V rugm s informai dac experii independeni, n conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, sau statul membru au consultat Comisia cu privire la probleme referitoare
la ajutorul de stat din statul respectiv.

n cazul n care Comisia a fost consultat, v rugm s furnizai data i referina consultrii precum i data i refe
rina rspunsului i sintetizai rezultatul consultrii.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2. n cazul n care Comisia nu a fost consultat, v rugm s furnizai urmtoarele informaii:

Considerai c prezentul proiect implic acordarea unui ajutor de stat? <type='C' input='M'>

Da Nu

n caz afirmativ, v rugm s explicai pe ce baz se asigur respectarea normelor privind ajutoarele de stat. V
rugm s furnizai aceast informaie pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat, de
exemplu n cazul proiectelor de infrastructur, pentru proprietarul, constructorii, operatorul i utilizatorii infras
tructurii.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

n caz negativ, v rugm s explicai de ce considerai c sprijinul respectiv nu constituie ajutor de stat. V
rugm s furnizai aceast informaie pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat (de
exemplu n cazul proiectelor de infrastructur, posibilii beneficiari ai ajutorului de stat sunt: proprietarul,
constructorii, operatorul i utilizatorii infrastructurii) (1). Dac e cazul, v rugm s indicai dac motivul pentru
care considerai c proiectul nu implic un ajutor de stat este acela c (i) proiectul nu vizeaz nicio activitate
economic (inclusiv activiti de servicii publice) sau c (ii) beneficiarul (beneficiarii) sprijinului se bucur de un
monopol legal pentru activitile respective i nu este (sunt) activ (activi) n niciun alt sector liberalizat (sau va
(vor) ine evidene separate n cazul n care este (sunt) activ (activi) i n sectoare suplimentare).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Serviciile Comisiei au asigurat orientare statelor membre pentru a facilita evaluarea n cazul n care investiiile n infrastructur pot
implica i ajutor de stat. n special, serviciile Comisiei au elaborat grile analitice. n prezent, o Comunicare privind noiunea de ajutor
de stat este n curs de elaborare. Comisia invit statele membre s utilizeze grila analitic i viitoarea Comunicare pentru a explica de ce
se consider c sprijinul nu implic acordarea unui ajutor de stat.
L 286/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.9.2014

5. STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA OPIUNII, I REZULTATELE

5.1. Sintetizai informaiile relevante referitoare la studiile de fezabilitate efectuate i la rezultate sub urmtoarele
aspecte: instituionale, tehnice, de mediu, inclusiv de schimbri climatice (dac e cazul) i alte aspecte.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2. Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza cererii (sau la planul de afaceri, n cazul investiiei productive).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3. Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza opiunii i la selecia celei mai bune opiuni.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

6. O ANALIZ COSTURI-BENEFICII, INCLUSIV O ANALIZ ECONOMIC I FINANCIAR I O EVALUARE A RISCURILOR

6.1. Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza financiar, inclusiv la indicatorii principali ai analizei finan
ciare cum ar fi RER i VANF, la calculul venitului net i rezultatele acestuia, la strategia tarifar i la
accesibilitatea din punct de vedere financiar a tarifelor (dac e cazul) i la viabilitatea financiar (sustenabilitate).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>


Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, precum i metoda de calcul a venitului net specificat la articolul 61 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 i la articolele 15-19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, i justificai
aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2. Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza economic, inclusiv la principalii indicatori cum ar fi RER i
VANF, precum i la costurile i beneficiile economice principale.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3. Sintetizai informaiile relevante referitoare la evaluarea riscurilor, inclusiv la riscurile principale identificate i la
msurile de atenuare a lor.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

7. O ANALIZ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, LUND N CONSIDERARE NEVOILE DE ADAPTARE LA SCHIMBRILE


CLIMATICE I DE ATENUARE A EFECTULUI ACESTORA, PRECUM I REZISTENA LA DEZASTRE

7.1. Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza impactului asupra mediului.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

(1) Nepublicat nc n Jurnalul Oficial.


L 286/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.9.2014

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2. Sintetizai informaiile relevante referitoare la adaptarea la schimbrile climatice i atenuarea efectelor acestora,
precum i la rezistena la dezastre.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

8. PLANUL DE FINANARE CARE INDIC RESURSELE DE FINANARE PLANIFICATE TOTALE I SPRIJINUL PLANIFICAT DE
LA FONDURI, BEI I TOATE CELELALTE SURSE DE FINANARE, MPREUN CU INDICATORII FIZICI I FINANCIARI DE
MONITORIZARE A EVOLUIEI, INND CONT DE RISCURILE IDENTIFICATE

Sintetizai informaiile relevante referitoare la planul de finanare mpreun cu indicatorii fizici i financiari de
monitorizare a evoluiei, innd cont de riscurile identificate, precum i la calculul contribuiei din partea Uniunii,
inclusiv informaiile referitoare la metoda de calcul.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

9. CALENDARUL DE PUNERE N APLICARE A PROIECTULUI MAJOR

Sintetizai informaiile relevante referitoare la calendarul de punere n aplicare a proiectului major (sau a etapei
acestuia, n cazul n care perioada de punere n aplicare este mai lung dect perioada de programare), inclusiv la
achiziiile publice.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru evaluarea
calitii stabilit n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

Marcai cu x dup caz Furnizai declaraia i justificarea

Da <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'>


30.9.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 286/21

CONCLUZII ALE ANALIZEI INDEPENDENTE A CALITII

Da<type='C' input='M'>
Pe baza informaiilor puse la dispoziie de beneficiarul
proiectului pentru aceast analiz independent a cali Nu<type='C' input='M'>
tii i a analizrii acestor informaii n temeiul artico
lului 23 i al anexei II la Regulamentul delegat (UE) V rugm s marcai cu x dup caz
nr. 480/2014 al Comisiei, experii independeni
evalueaz proiectul major n mod pozitiv i confirm
fezabilitatea i viabilitatea economic a acestuia?

PARTEA C:

Declaraia autoritii naionale competente

Confirm c informaiile menionate n prezentul formular sunt precise i corecte.

Confirm c raportul privind analiza calitii a expertului independent nu i-a pierdut valabilitatea din cauza vreunei
schimbri relevante n proiectul major care a survenit ntre data prezentrii raportului final ctre statul membru i data
notificrii proiectului major Comisiei i care nu a fost abordat n raport.

NUMELE:

SEMNTUR: (semntur electronic prin SFC)

ORGANISM:

(AUTORITATEA (AUTORITILE) DE GESTIONARE)

DATA:

S-ar putea să vă placă și