Sunteți pe pagina 1din 23

HOTRRE nr.

398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituional de coordonare i


gestionare a fondurilor europene structurale i de investiii i pentru asigurarea continuitii cadrului
instituional decoordonare i gestionare a instrumentelor structurale2007 2013
EMITENT: GUVERNULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 3 iulie 2015
Data intrrii n vigoare: 03 Iulie 2015
n conformitate cu prevederile: Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1999, cu modificrile i completrile ulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006
privind Fondul European de Dezvoltare Regional i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.783/1999, cu modificrile i completrile ulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de
coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994
Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006
privind Fondul Social European i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu
modificrile
i completrile ulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor
de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor
dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i
Fondul de
coeziune i a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
Fondul European de
Dezvoltare Regional, cu modificrile i completrileulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziiilor generale privind instituirea unui
instrument european de vecintate i de parteneriat
Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de
aplicare a programelor de cooperare transfrontalier finanate n cadrul Regulamentului (CE) nr.
1.638/2006 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a dispoziiilor generale privind
instituirea unui instrument european de vecintate i de parteneriat
Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui
instrument de asisten pentru preaderare (IPA)
Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere n aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asisten pentru
preaderare (IPA)
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul
pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR)
Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European
pentru Pescuit
Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare
al Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificrile i completrile
ulterioare
Regulamentului delegat (UE) nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normel
de aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii
generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului
Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006
Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.081/2006 al Consiliului
Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006
Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor
dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondu
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit
afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 1.011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014
de stabilire a normelor detaliate de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informaii
ctre Comisie i normele detaliate referitoare la schimbul de informaii ntre beneficiari i autoritile
de management, autoritile de certificare, autoritile de audit i organismele intermediare
Regulamentului de punere n aplicare (UE) 207/2015 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de
stabilire a normelor detaliate de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete modelele pentru raportul de progres,
transmiterea informaiilor privind un proiect major, planul de aciune comun, rapoartele de
implementare pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc,
declaraia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit i raportul anual de
control i n ceea ce privete metodologia de realizare a analizei costbeneficiu i, n temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, n ceea
ce privete modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorial
european
Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de
dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial european
Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie
2014 de instituire a unui instrument de asisten pentru preaderare (IPA II)
Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie
2014 de instituire a unui instrument european de vecintate
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind
normele specifice de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului
European i al Consiliului de instituire a unui instrument de asisten pentru preaderare (IPA II)
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de
stabilire a unor dispoziii specifice privind punerea n aplicare a programelor de cooperare
transfrontalier finanate n temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European i
al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecintate
Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol
pentru
dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1.698/2005 al Consiliului
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000
(CE) nr. 1.290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 mai 2014
privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE)
nr.
2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a
Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European i al Consiliului
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de
stabilire, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
ezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a
anumitor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, a clauzelor i
condiiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date ntre statele membre i Comisie i de
adoptare, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European i al Consiliulu
privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regional
pentru obiectivul de cooperare teritorial european, a nomenclaturii categoriilor de intervenie
pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regional n cadrul obiectivului de cooperare
teritorial european, avnd n vedere prevederile:
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare
n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor msuri de eficientizare
a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 41/2014 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, prin reorganizarea Ageniei de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, aprobat prin Legea nr. 43/2015
Legii nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat
Legii nr. 92/1996 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Telecomunicaii Speciale,
cu modificrile i completrile ulterioare
Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i completrile
ulterioare
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 ,
cu modificrile i completrile ulterioare
Acordului de parteneriat 2014-2020 adoptat prin Deciziade punere n aplicare a Comisiei C
(2014)5515 de aprobare a anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu Romnia
Hotrrii Guvernului nr. 274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor
tehnice comune, a punctului naional, a punctelor naionale de contact i a persoanei naionale de
contact, precum i a unitilor de control de prim nivel, n vederea implementrii programelor de
cooperare la care particip Romnia n perioada de programare 2014-2020 n temeiul art. 108 din
Constituia Romniei, republicat, i al art. 123 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr.1.303/2013,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1Prezenta hotrre stabilete cadrul instituional i procedural de coordonare i
gestionare a fondurilor europene structurale i de investiii i asigur continuitatea cadrului
instituional i procedural de coordonare i gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.
CAP. IDefiniii
ART. 2
n nelesul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) termenul Comitetul de coordonare pentru managementul
Acordului de parteneriat (CCMAP) are nelesul prevzut n Acordul de parteneriat 20142020,
adoptat prin Decizia de punere n aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a
anumitor elemente din Acordul de parteneriat cu Romnia
b) termenul instrumente structurale 2007/2013 desemneaz asistena financiar
nerambursabil primit de Romnia, ncalitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediu
Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului Social European i a Fondului de coeziune
pentru perioada de programare 20072013
c) termenul instrumente structurale 2014/2020 desemneaz asistena financiar
nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin
intermediul Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului Social European i al Fondului
de coeziune pentru perioada deprogramare 2014/2020
d) termenul fonduri europene structurale i de investiii, denumite n continuare fonduri ESI
desemneaz asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat membru
al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului Social
European i al Fondului de coeziune (denumite instrumente structurale 2014 2020), Fondului
european agricol pentru dezvoltare rural, Fondului european pentru pescuit i afaceri maritime
e) termenul Fond European de Dezvoltare Regional, denumitn continuare FEDR, are
nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr.1.080/2006, pentru perioada de programare 20072013,
respectiv nRegulamentul (UE) nr. 1.301/2013, pentru perioada de programare 20142020
f) termenul fond social european, denumit n continuare FSE, are nelesul prevzut n
Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006, pentru perioada de programare 2007/2013, respectiv n
Regulamentul(UE) nr. 1.304/2013, pentru perioada de programare 2014/2020
g) termenul Fond de coeziune, denumit n continuare FC, are nelesul prevzut n
Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006, pentru perioada de programare 2007/2013, respectiv n
Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013, pentru perioada de programare 2014/2020
h) termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rural,denumit n continuare
FEADR, are nelesul prevzut n Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, pentru perioada de
programare 2014/2020
i) termenul Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, denumit n continuare
FEPAM, are nelesul prevzut n Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pentru perioada de programare
2014/2020
j) termenul Instrument de asisten pentru preaderare,denumit n continuare IPA,
respectiv IPA II, are nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006, pentru perioada de
programare 20072013, respectiv n Regulamentul (UE) nr. 231/2014, pentru perioada de
programare 2014/2020
k) termenul Instrument european de vecintate i departeneriat, denumit n continuare
ENPI, are nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006
l) termenul Instrument european de vecintate, denumit n continuare ENI, are nelesul
prevzut de Regulamentul (UE) nr. 232/2014
m) Cadrul strategic naional de referin 2007/2013,denumit n continuare CSNR, reprezint
documentul de referin pentru programarea instrumentelor structurale 2007/2013,
asigurnd conformitatea interveniilor acestor fonduri cu orientrile strategice comunitare privind
coeziunea i prioritile naionale de dezvoltare
n) Documentul cadru de implementare a unui programoperaional 2007/2013, pentru
obiectivul convergen, denumit n continuare DCI, reprezint documentul elaborat de autoritatea
de management prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaional
o) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007/2013,
denumit n continuare CMC IS 2007/2013, reprezint structura interinstituional de analiz i
identificare a soluiilor pentru problemele operaionale cu relevan orizontal ce rezult din
implementarea instrumentelor structurale 2007/2013, care reunete efii structurilor prevzute la
art. 6, 9 i 11 i care se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
p) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI reprezint structura
interinstituional de analiz i identificare a soluiilor pentru problemele operaionale cu
relevan orizontal ce rezult din implementarea fondurilor ESI, care reunete efii structurilor
prevzute la art. 6, 9,11 i 18 i care se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este nevoie
q) Planul naional multianual de evaluare reprezint documentul de planificare multianual
a activitilor de evaluare de natur strategic i/sau operaional ce urmeaz a fi realizate pe
parcursul implementrii instrumentelorstructurale 2007/2013 i fondurilor ESI, care privesc CSNR,
Acordul de parteneriat sau aspecte orizontale care acoper dou ori mai multe programe
operaionale
r) Planul multianual de evaluare reprezint documentul de planificare multianual a
activitilor de evaluare de strategic i/sau operaional privitoare la un program operaional i
care urmeaz a fi realizate n perioada de implementare a acestuia
s) Strategia naional de comunicare privind instrumentele structurale 2007/2013 este
documentul strategic prin care se fundamenteaz planurile de comunicare pentru programe
finanate din instrumente structurale 20072013 i pentru ansamblul instrumentelor structurale
2007/2013 i prin care se asigur coordonarea integrat a activitilor de informare i publicitate
t) Strategia naional de comunicare privind instrumentele structurale 2014/2020 este
documentul strategic prin care se fundamenteaz planurile de comunicare pentru programe
finanate din instrumente structurale 20142020 i pentru ansamblul instrumentelor structurale
2014/2020 i prin care se asigur coordonarea integrat a activitilor de informare i publicitate
u) Sistemul unic de management al informaiei privind instrumentele structurale 2007/2013
din cadrul obiectivului convergen, denumit n continuare SMISCSNR, reprezint sistemul
informatic centralizat care are rolul de a asigura colectarea informaiilor referitoare la
implementare, necesare managementului financiar, monitorizrii, verificrilor, auditului i evalurii
programelor din cadrul obiectivului convergen, n conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului
v) Sistemul de management al informaiei aferent obiectivului cooperare teritorial european,
denumit n continuare MISCTE, reprezint sistemul informatic care asigur colectarea informaiilor
referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizrii, verificrilor,
auditului i evalurii programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorial european, n
conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006
w) SMIS2014+ reprezint sistemul informatic unitar, gestionat de Ministerul Fondurilor
Europene, care are posibilitatea s interacioneze eficient cu sistemul informatic al Comisiei
Europene (SFC 2014) i este proiectat avnd la baz principiul asigurrii interoperabilitii cu alte
sisteme informatice, astfel nct s poat oferi n orice moment situaii operative de ansamblu,
precum i raportri specifice i detaliate, n funcie de nevoile utilizatorilor, rspunznd
nevoilor sistemului de coordonare, gestionare i control al FEDR, FC i FSE, n conformitate cu
prevederile art. 125 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
x) MySMIS reprezint aplicaia conex SMIS care permite schimbul de date ntre beneficiari
sau poteniali beneficiari i autoriti, integrat n SMIS, i care acoper ntregul ciclu de via al
proiectului, n cadrul programelor finanate din y) MySMIS2014 reprezint aplicaia conex
SMIS2014+ care permite schimbul de date ntre beneficiari sau potenialibeneficiari i autoriti,
integrat n SMIS2014+, i care acoper ntregul ciclu de via al proiectului, n cadrul programelor
finanate din FEDR, FC i FSE, n conformitate cu prevederile art. 122 alin. (3) din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013
z) sisteme de management al informaiei CTE2014+ reprezint sistemele informatice care
asigur colectarea informaiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar,
monitorizrii, verificrilor, auditului i evalurii programelor de cooperare teritorial european
2014/2020
aa) Sistemul de procesare a cererilor de dezvoltare rural(SPCDR) reprezint Sistemul
informatic integrat, gestionat de Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale din subordinea
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, care acoper ntregul ciclu de via al proiectului,
precum i interoperabiliti cu alte sisteme informatice, pentru proiectele finanate din FEADR.
CAP. II Instituiile implicate n coordonarea, gestionarea i controlul fondurilor ESI i al
instrumentelor structurale 2007/2013
ART. 3 ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, instituiile desemnate ca
avnd atribuii n coordonarea, gestionarea i controlul instrumentelor structurale 2007/2013
sunt:
a) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de coordonator al implementrii i gestionrii
instrumentelor structurale 2007/2013, n condiiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei
publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
b) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de autoritate de management pentru Programul
operaional sectorial "Creterea competitivitii economice", Programul operaional sectorial
"Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaional sectorial "Transport", Programul
operaional sectorial "Mediu" i Programul operaional "Asisten tehnic", n condiiile
art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2012 ,aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
c) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca autoritate de management
pentru Programul operaional regional, Programul operaional "Dezvoltarea capacitii
administrative", Programul de cooperare transfrontalier RomniaBulgaria 2007/2013 i Programul
de cooperare transfrontalier RomniaSerbia, ca autoritate comun de management pentru
Programul operaional comun Bazinul Mrii Negre 2007/2013 i Programul operaional comun
RomniaUcrainaMoldova, ca autoritate naional pentru Programul de cooperare transfrontalier
UngariaRomnia 20072013, Programul de cooperare transfrontalier ENPI UngariaSlovacia-
RomniaUcraina 20072013, Programul transnaional Central Europe, Programul pentru reeaua
de dezvoltare urban URBACTII, ca autoritate naional i punct naional de contact/punct
naional/persoan naional de contact pentru Programul de cooperare transnaional "SudEstul
Europei", Programul de
cooperare interregional INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorial interregional
ESPON 2013 i Programul de cooperare interregional INTERACT 20072013
d) Ministerul Finanelor Publice, ca autoritate de certificare pentru Programul operaional
regional, Programul operaional "Dezvoltarea capacitii administrative", Programul operaional
sectorial "Creterea competitivitii economice", Programul operaional sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane", Programul operaional sectorial "Transport", Programul operaional sectorial
"Mediu" i Programul operaional "Asisten tehnic", Programul de cooperare transfrontalier
RomniaBulgaria 20072013 i Programul de cooperare transfrontalier RomniaSerbia 20072013
e) Ministerul Finanelor Publice, ca structur de control pentru activitatea de constatare a
neregulilor i de stabilire a creanelor bugetare/coreciilor financiare pentru situaiile prevzute la
art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau
a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, avnd i obligaiile conexe activitii principale
aa cum sunt reglementate n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare
f) Ministerul Finanelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia
European pentru programele prevzute mai sus, n conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 i ale art. 128 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007
g) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, n condiiile art. 13 alin. (2) din Legea nr.
94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat, ca autoritate
de audit pentru Programul operaional sectorial "Creterea competitivitii economice", Programul
operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaional "Asisten tehnic",
Programul operaional regional, Programul operaional sectorial "Transport", Programul
operaional sectorial "Mediu", Programul operaional "Dezvoltarea capacitii administrative",
Programul de cooperare transfrontalier RomniaBulgaria 20072013, Programul IPA de cooperare
transfrontalier RomniaRepublica Serbia, Programul operaional comun Bazinul Mrii Negre
20072013, Programul operaional comun RomniaUcrainaRepublica Moldova
h) ageniile pentru dezvoltare regional, n condiiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regional n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, i Autoritatea
Naional pentru Turism, pentru ndeplinirea funciei de organisme intermediare pentru Programul
operaional regional
i) Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare, Ministerul pentru Societatea
Informaional i Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de Afaceri i
ageniile pentru dezvoltare regional, drept organisme intermediare pentru Programul operaional
sectorial "Creterea competitivitii economice"
j) Ministerul Fondurilor Europene, prin direciile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare
stabilite prin Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, drept organisme
intermediare pentru Programul operaional sectorial "Mediu", n condiiile art. 1 lit. a) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor msuri de eficientizare a sistemului de
gestionare a instrumentelor structurale
k) Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului
Profesional i Tehnic i Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, prin
direcia specializat i prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridic,
organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 , cu modificrile
i completrile ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaional sectorial
"Dezvoltarea resurselor umane"
l) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier Clrai pentru Grania Romnia-
Bulgaria, n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare
transfrontalier RomniaBulgaria 2007 2013, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i
cu
documentele comune de programare
m) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier Timioara, n condiiile art. 8 alin (1^1) i
(1^2) din Legea nr.315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun
pentru Programul de cooperare transfrontalier RomniaSerbia, n conformitate cu prevederile
legislaiei europene i cu documentele comune de programare
n) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier pentru Grania RomniaUcraina de la
Suceava i Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier pentru Grania RomniaRepublica
Moldova de la Iai, n condiiile art. 8 alin (1^1) i (1^2) din Legeanr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca yssecretariat tehnic comun pentru Programul operaional comun
RomniaUcrainaMoldova, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i cu documentele
comune de programare
o) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier Oradea, n condiiile art. 8 alin (1^1) i
(1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, ca punct de informare
pentru Programul de cooperare transfrontalier UngariaRomnia 20072013, n conformitate cu
prevederile legislaiei europene i cu documentele comune de programare
p) Consiliul Judeean Satu Mare, ca birou n Romnia al secretariatului tehnic comun pentru
Programul de cooperare transfrontalier ENPI UngariaSlovaciaRomniaUcraina 2007/2013, n
conformitate cu prevederile legislaiei europene i cu documentele comune de programare
r) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca sistem naional de control de
prim nivel responsabil cu verificarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiarii romni de asisten
tehnic n cadrul programelor de cooperare teritorial european, precum i de beneficiarii
romni n cadrul Programului operaional comun Bazinul Mrii Negre 20072013, Programului
operaional comun RomniaUcrainaMoldova, Programului operaional comun Ungaria
SlovaciaRomniaUcraina 20072013, Programului pentru reeaua de dezvoltare urban URBACTII,
Programului de cooperare transnaional "SudEstul Europei", Programului de cooperare
interregional INTERREG IVC i Programului de cooperare teritorial interregional ESPON 2013.
ART. 4 Instituiile implicate n coordonarea, gestionarea i controlul fondurilor ESI sunt:
a) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de coordonator al implementrii i gestionrii
fondurilor ESI, n condiiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 96/2012 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i
completrile ulterioare
b) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de coordonator cu rol n desemnarea autoritilor
i organismelor cu rol n gestionarea FEDR, FSE, FC, FEPAM, IPA II i ENI i
monitorizarea desemnrii acestor entiti, n condiiile art. 123 i 124 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 447/2014, ale art.
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 897/2014, precum i n condiiile art. 11 alin. (4) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.96/2012 , aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
c) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de autoritate de management pentru Programul
operaional"Infrastructur mare", Programul operaional "Capital uman",Programul operaional
"Competitivitate", Programul operaional "Asisten tehnic", n condiiile art. 11 alin. (5) lit. d) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2012 , aprobat cu modificri icompletri prin Legea nr.
71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
d) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca autoritate de management
pentru Programul operaional regional, Programul operaional "Capacitate administrativ",
Programul Interreg VA RomniaBulgaria, Programul Interreg VA RomniaUngaria, Programul
INTERREG IPA de cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia, Programul operaional
comun RomniaUcraina 2014/2020, Programul operaional comun RomniaRepublicaMoldova
2014/2020 i Programul operaional comun Bazinul Mrii Negre 20142020
e) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca autoritate naional pentru
Programul operaional comun RomniaUcraina 20142020, Programul operaional comun
RomniaRepublicaMoldova 20142020, Programul operaional comun Bazinul Mrii Negre 2014-
2020, Programul de cooperare transfrontalier ENI UngariaSlovaciaRomniaUcraina 2014
2020, Programul transnaional "Dunrea" 20142020, Programul de cooperare interregional
INTERREG EUROPE, Programul operaional URBACT III, Programul de cooperare INTERACT III
20142020, Programul de cooperare ESPON 2020, precum i punct naional de contact aferent
Programului transnaional "Dunrea" 20142020, punct naional URBACT aferent Programului
URBACT III, punct naional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE i persoan
naional de contact aferent Programului INTERACT III2014-2020
f) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca autoritate de management pentru Programul
Naional de Dezvoltare Rural
g) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca autoritate de management pentru Programul
operaional "Pescuit
i afaceri maritime"
h) Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, ca
agenie de plat pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural, n condiiile art. 2 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 41/2014 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, prin reorganizarea Ageniei de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, aprobat prin Legea nr. 43/2015
i) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca autoritate competent pentru acreditarea
Ageniei de Pli pentru PNDR, n conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr.
1.306/2013
j) Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i cele 8 structuri
subordonate acestuia, cu personalitate juridic, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare
stabilite prin Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, Ministerul Educaiei
i Cercetrii tiinifice i Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic, ca
organisme intermediare pentru Programul operaional "Capital uman"
k) Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare i Ministerul pentru Societatea
Informaional, ca organisme intermediare pentru Programul operaional "Competitivitate"
l) ageniile pentru dezvoltare regional (ADR), ca organisme intermediare pentru Programul
operaional regional, n condiiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile
ulterioare
m) Ministerul Fondurilor Europene, prin direciile de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare
stabilite prin Legea nr.315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, n condiiile art. 1 lit. a)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr.85/2014 , i Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i
Mijlocii i Mediului de Afaceri, ca organisme intermediare pentru Programul operaional
"Infrastructur mare"
n) Ministerul Finanelor Publice, ca autoritate de certificare pentru Programul operaional
"Infrastructur mare", Programul operaional "Capital uman", Programul operaional
"Competitivitate", Programul operaional "Asisten tehnic", Programul operaional regional,
Programul operaional "Capacitate administrativ" i Programul operaional "Pescuit i afaceri
maritime"
o) Ministerul Finanelor Publice, ca structur de control pentru activitatea de constatare a
neregulilor i de stabilire a creanelor bugetare/coreciilor financiare pentru situaiile prevzute la
art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr.142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, avnd i obligaiile
conexe activitii principale, aa cum sunt reglementate n Ordonana de urgen a Guvernului nr.
66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i
completrile ulterioare
p) Ministerul Finanelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia
European pentru Programul operaional "Infrastructur mare", Programul operaional "Capital
uman", Programul operaional "Competitivitate",Programul operaional "Asisten tehnic",
Programul operaional regional i Programul operaional "Capacitate administrativ", conform art.
96 alin. (5) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
q) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca organism responsabil cu
primirea fondurilor de la Comisia European pentru Programul Interreg VA RomniaBulgaria,
Programul Interreg VA RomniaUngaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalier
RomniaRepublica Serbia, Programul operaional comun RomniaUcraina 2014-2020,
Programul operaional comun RomniaRepublica Moldova 2014-2020 i Programul operaional
comun Bazinul Mrii Negre 2014-2020
r) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca autoritate cu funcie de
certificare pentru Programul Interreg VA RomniaBulgaria, Programul Interreg VA Romnia-
Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia
s) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, ca unitate de control de prim nivel
responsabil cu verificarea i validarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiarii romni de
asisten tehnic n cadrul programelor de cooperare teritorial european, precum i de
beneficiarii romni n cadrul Programului transnaional "Dunrea" 2014-2020,
Programului de cooperare interregional INTERREG EUROPE, Programului operaional URBACT
III, Programului de cooperare ESPON 2020 i ca punct de contact n materie de control
responsabil cu verificarea i validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii romni n cadrul
Programului operaional comun RomniaUcraina 2014-2020, Programului operaional comun
RomniaRepublica Moldova 2014-2020, Programului operaionalcomun Bazinul Mrii Negre 2014-
2020 i Programului UngariaSlovacia Romnia Ucraina 2014-2020
t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca autoritate de audit pentru Programul
operaional "Infrastructur mare", Programul operaional "Capital uman", Programul operaional
"Competitivitate", Programul operaional "Asisten tehnic", Programul operaional regional,
Programul operaional "Capacitate administrativ", Programul operaional "Pescuit i afaceri
maritime" i pentru programele de cooperare pentru care Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice este nominalizat autoritate de management, n condiiile art. 13 alin. (2) din
Legea nr. 94/1992 , republicat
u) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca organism de certificare, pentru cheltuielile
aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural, n condiiile art. 14 alin. (3) din Legea nr.
94/1992 , republicat
v) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier Clrai pentru Grania Romnia-
Bulgaria, n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca secretariat comun constituit n 6/38vederea implementrii Programului
Interreg VA RomniaBulgaria i ca unitate de control de prim nivel responsabil cu verificarea i
validarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiarii romni n cadrul axelor prioritare 15 ale
Programului Interreg VA RomniaBulgaria
w) Biroul Regional pentru Cooperare TransfrontalierTimioara pentru Grania Romnia-
Republica Serbia, n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu
modificrile i completrile ulterioare, ca secretariat comun constituit n vederea implementrii
Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia i ca
unitate de control de prim nivel pentru verificarea i validarea cheltuielilor efectuate de ctre
beneficiarii romni n cadrul axelor prioritare 14 ale Programului INTERREG IPA de cooperare
transfrontalier RomniaRepublica Serbia
x) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier Oradea pentru Grania RomniaUngaria,
n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile
ulterioare, ca secretariat comun constituit n vederea implementrii Programului Interreg VA
RomniaUngaria i ca unitate de control de prim nivel pentru verificarea i validarea cheltuielilor
efectuate de ctre beneficiarii romni n cadrul axelor prioritare 16 ale Programului Interreg VA
RomniaUngaria
y) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier pentru Grania RomniaUcraina de la
Suceava, n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit n vederea implementrii
Programului operaional comun RomniaUcraina 2014-2020
z) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier pentru Grania RomniaRepublica
Moldova de la Iai, n condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit n vederea implementrii
Programului operaional comun RomniaRepublica Moldova 2014-2020
aa) Agenia pentru Dezvoltare Regional SudEst, n condiiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 ,
cu modificrile i completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit n vederea
implementrii Programului operaional comun Bazinul Mrii Negre 2014-2020.
CAP. III
Atribuiile instituiilor implicate n coordonarea fondurilor ESI i a instrumentelor structurale
2007-2013 i n desemnarea autoritilor i organismelor cu rol n gestionarea instrumentelor
structurale 20142020 FEPAM, IPA II i ENI
ART. 5
ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, coordonarea general a programrii,
implementrii, monitorizrii i evalurii fondurilor ESI i a instrumentelor structurale 2007-2013
este asigurat de urmtoarele structuri pentru care Ministerul Fondurilor Europene asigur
preedinia i secretariatul:
A. pentru perioada 2007- 2013 prin:
a) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale 20072013 (CMCIS)
b) grupuri de lucru nfiinate prin decizia CMCIS.
B. pentru perioada 2014-2020 prin:
a) Comitetul de coordonare pentru managementul Acordului de parteneriat (CCMAP)
b) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI (CMCFESI).
ART. 6
(1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Ministerul Fondurilor Europene
are responsabilitatea coordonrii pregtirii, dezvoltrii, armonizrii i funcionrii cadrului legislativ,
instituional, procedural i programatic pentru gestionarea fondurilor ESI i a instrumentelor
structurale 2007-2013.
(2) n exercitarea rolului de coordonator, prevzut la art.3 lit. a) i art. 4 lit. a), Ministerul
Fondurilor Europene are urmtoarele atribuii:
1. iniiaz, elaboreaz i propune modificri ale legislaiei privind cadrul instituional i
procedural de coordonare i implementare a instrumentelor structurale 2007 -2013 i a fondurilor
ESI, urmrind asigurarea eficienei i armonizrii procesului de gestionare a acestora, cu
consultarea instituiilor i structurilor specifice cu atribuii n domeniu
2. emite ordine i instruciuni, potrivit competenelor sale, privind procesul de coordonare i
gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 i a fondurilor ESI, conform prevederilor art. 11
alin. (6) i (7) din Ordonana de urgen aGuvernului nr. 96/2012 , aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i completrile ulterioare
3. ndeplinete rolul de punct de contact cu Comisia European pentru fondurile ESI i
asigur relaia cu Comisia European, precum i coordonarea autoritilor i organismelor cu rol n
gestionarea instrumentelor structurale 20142020 i a FEPAM, n conformitate cu art. 123 alin. (8)
din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013
4. formuleaz puncte de vedere i propuneri de modificare cu privire la legislaia cu impact
direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 i a
fondurilor ESI
5. asigur dezvoltarea i funcionarea mecanismului de coordonare a gestionrii
instrumentelor structurale 20072013 i a fondurilor ESI prin structurile prevzute la art. 5
6. coordoneaz, monitorizeaz i sprijin, prin instrumentele pe care le are la dispoziie,
dezvoltarea capacitii administrative a tuturor instituiilor i structurilor specifice implicate n
gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013 i a fondurilor ESI, inclusiv prin coordonarea
politicii orizontale de resurse umane, elabornd i actualiznd n acest sens planuri de aciune
7. elaboreaz ghiduri privind reglementarea procedurilor de gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013 i a fondurilor ESI, asigurnd o abordare unitar a cadrului procedural, i
analizeaz i formuleaz recomandri pentru mbuntirea procedurilor de implementare a
programelor operaionale, colabornd n acest sens cu autoritile naionale relevante
8. elaboreaz legislaia i propune modificri ale legislaiei privind eligibilitatea cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate din instrumente structurale 2007-2013, respectiv din
fonduri ESI
9. asigur armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale 20072013 i a
fondurilor ESI i corelarea acestora cu SMISCSNR/SMIS2014+, colabornd n acest scop cu
autoritile relevante
10. asigur accesul autoritilor de management din cadrul obiectivului Cooperare teritorial
european la datele electronice din cadrul sistemelor electronice de management al informaiei
(SMISCSNR/SMIS2014+) n vederea verificrii proiectelor i beneficiarilor cu scopul evitrii dublei
finanri i a suprapunerilor de activiti
11. coordoneaz modificarea CSNR, asigurnd corelarea acestuia cu programele i politicile
naionale i europene
12. coordoneaz elaborarea i modificarea Acordului de parteneriat, asigurnd corelarea
acestuia cu programele i politicile naionale i europene, cu respectarea principiului
parteneriatului, i, n acest sens, coordoneaz procesul de negociere cu Comisia European n
ceea ce privete Acordul de parteneriat
13. pentru perioada de programare 2007-2013 coordoneaz modificarea programelor
operaionale i a DCI aferente, asigurnd corelarea acestora, precum i concordana cu
regulamentele Uniunii Europene i cu CSNR
14. pentru perioada de programare 20142020 coordoneaz elaborarea i modificarea
programelor operaionale subsecvente Acordului de parteneriat, asigurnd corelarea acestora,
precum i concordana cu regulamentele Uniunii Europene
15. analizeaz, mpreun cu autoritile de management, necesitatea i oportunitatea
realocrii de fonduri ntre programele operaionale i formuleaz propuneri n acest sens
Guvernului
16. pentru perioada de programare 2007-2013 analizeaz,avizeaz i asigur aprobarea, prin
ordin al ministrului fondurilor europene, a documentuluicadru de implementare i a modificrilor
acestuia pentru Programul operaional sectorial "Creterea competitivitii economice", Programul
operaional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", Programul operaional sectorial "Mediu",
Programul operaional sectorial "Transport" i Programul operaional "Asisten tehnic", iar pentru
celelalte programe avizeaz DCI
17. asigur coordonarea la nivel naional a Programului de asisten tehnic JASPERS
(Asisten comun pentru promovarea proiectelor n regiunile europene) i urmrete dezvoltarea
de ctre autoritile de management a portofoliului de proiecte susinute prin JASPERS, cu
excepia PNDR
18. monitorizeaz implementarea CSNR, respectiv a Acordului de parteneriat
19. monitorizeaz stadiul implementrii programelor finanate din instrumente structurale
2007-2013 i din fondurile ESI, urmrind progresul n implementarea indicatorilor financiari afereni
fiecrui program
20. elaboreaz rapoarte financiare privind stadiul implementrii programelor finanate din
instrumente structurale20072013 i din fondurile ESI
21. asigur, n colaborare cu autoritile de management,corelarea interveniilor din
instrumente structurale 2007-2013/fonduri ESI cu alte programe i instrumente de finanare
ale Uniunii Europene
22. asigur armonizarea cadrului legal i procedural pentru funcionarea comitetelor de
monitorizare ale programelor operaionale i particip ca membru la reuniunile acestora
23. coordoneaz metodologic elaborarea rapoartelor anuale de implementare i a rapoartelor
finale de implementare solicitate prin regulamentele Uniunii Europene
24. particip la reuniunile anuale cu Comisia European pentru examinarea progresului
implementrii programelor i coordoneaz aciunile ntreprinse n urma observaiilor
formulate de Comisia European ca urmare a acestor reuniuni
25. coordoneaz elaborarea rapoartelor strategice n conformitate cu prevederile art. 29 alin.
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 i ale art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
26. particip la elaborarea Programului naional de reform (PNR), respectiv furnizeaz
contribuii privind implementareainstrumentelor structurale 2007-2013/fondurilor ESI
27. coordoneaz verificarea exante, monitorizarea anual i verificarea expost a respectrii
principiului adiionalitii, coopernd n acest sens cu instituiile cu atribuii n domeniu ale
administraiei publice centrale
28. asigur realizarea, dezvoltarea i funcionarea sistemelor SMISCSNR, SMIS2014+,
MySMIS i MySMIS2014, cu contribuia instituiilor utilizatoare, precum i gestionarea
drepturilor de acces n acest sistem informatic, deinnd, n condiiile legii, toate drepturile de
proprietate asupra acestor sisteme, inclusiv codulsurs
29. asigur managementul, supervizarea tehnic, dezvoltarea, precum i utilizarea continu a
infrastructurii de comunicaii a sistemului informatic SMISCSNR, SMIS2014+,
MySMIS, MySMIS2014 pn la nivelul reelei locale a instituiilor utilizatoare
30. asigur asisten n utilizarea sistemului SMISCSNR i SMIS2014+, MySMIS i
MySMIS2014 pentru instituiile utilizatoare, precum i instruirea necesar personalului acestora
31. ndeplinete rolul de autoritate central de legtur cu sistemul informatic al Comisiei
Europene (SFC2007/SFC 2014) pentru instrumentele structurale i instrumentele aferente
politicii de extindere a UE, rolul de autoritate de legtur pentru FEADR i FEPAM fiind ndeplinit
de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
32. coordoneaz procesul de evaluare a implementrii instrumentelor structurale 2007-2013
i a fondurilor ESI, inclusiv prin evaluri de natur operaional i/sau strategic, precum i
activitile de construcie i ntrire a capacitii de evaluare
33. elaboreaz standarde i ghiduri de evaluare pentru interveniile finanate din instrumente
structurale 2007-2013 i fonduri ESI
34. coordoneaz sistemul de indicatori utilizai n monitorizarea i evaluarea programelor i a
CSNR/Acordului de parteneriat, n vederea msurrii progresului i efectelor acestora
35. coordoneaz elaborarea i implementarea planurilor multianuale de evaluare i asigur
corelarea acestora cu Planul naional multianual de evaluare
36. elaboreaz i implementeaz Planul naional multianual de evaluare i se asigur c
acesta este utilizat ca instrument strategic i de management pe parcursul implementrii
instrumentelor structurale 2007-2013 i a fondurilor ESI
37. elaboreaz, actualizeaz i coordoneaz implementarea Strategiei naionale de
comunicare privind instrumentele structurale 2007-2013 i a Strategiei naionale de comunicare
privind instrumentele structurale 2014-2020 i asigur coordonarea activitilor de informare,
comunicare i publicitate n scopul corelrii aciunilor i armonizrii mesajelor
38. desemneaz, n conformitate cu art. 117 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,
un responsabil cu informarea i comunicarea pentru a coordona aciunile de informare i
comunicare referitoare la instrumentele structurale 2014-2020 i comunic Comisiei persoana
nominalizat
39. gestioneaz procesul de dezvoltare i funcionare a Centrului de informare privind
instrumentele structurale i fondurile ESI, dotat cu pagina web www.fonduriue.ro dedicat
instrumentelor structurale i fondurilor ESI i call center, asigurnd, n colaborare cu autoritile de
management, accesul potenialilor beneficiari i al publicului larg la informaii actualizate specifice
40. ndeplinete atribuiile referitoare la siteul unic, prevzute la art. 115 alin. (1) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
41. reprezint Romnia la Comitetul de coordonare pentru fondurile ESI (COESIF), la Grupul
de experi pentru fondurile ESI (EGESIF), precum i n cadrul altor grupuri i comitete organizate
la nivelul Comisiei Europene/Consiliului UE, elaboreaz mandatul pe baza consultrilor cu
autoritile cu atribuii n domeniu i disemineaz informaiile rezultate din reuniunile acestora
42. coordoneaz formularea poziiei Romniei cu privire la propunerile de politici i
reglementri europene n domeniul instrumentelor structurale i fondurilor ESI, n urma consultrii
autoritilor cu atribuii n domeniu
43. coordoneaz monitorizarea ndeplinirii condiionalitilor exante, corespunztor
prevederilor din Acordul de parteneriat
44. coordoneaz procesul de nchidere a programelor operaionale aferente perioadei 2007-
2013 i 2014-2020
45. elaboreaz, n colaborare cu autoritatea de certificare, previziunile cererilor de plat
aferente perioadei de programare 2014-2020, pentru exerciiul financiar n curs i pentru cel
urmtor, ntocmite n baza informaiilor prevzute la art. 9 pct. 42, i propune Guvernului
aprobarea acestora prin memorandum.
ART. 7n calitate de coordonator responsabil cu desemnarea i monitorizarea desemnrii
autoritilor i organismelor cu rol n gestionarea instrumentelor structurale 20142020, FEPAM,
IPAII i ENI, Ministerul Fondurilor Europene ndeplinete atribuiile ce decurg din prevederile art.
124 alin. (1) i (4)(6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, inclusiv prin prisma prevederilor art.
36 alin. (2) din Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 447/2014, precum i ale prevederilor
art. 20 din Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 897/2014.
ART. 8 n cadrul Ministerului Fondurilor Europene, funcia de coordonare pentru fondurile ESI
i instrumentele structurale 2007-2013, inclusiv de desemnare i de monitorizare a desemnrii
pentru autoritile i organismele cu rol n gestionarea instrumentelor structurale i FEPAM, este
ndeplinit de structuri distincte de cele care ndeplinesc funcia de autoritate de management.
CAP. IVAtribuiile autoritilor implicate n gestionarea i controlul instrumentelor structurale i
FEPAM
ART. 9 ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,autoritatea de management
ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg, dup caz, din funciile prevzute la art. 60 din
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 i, respectiv, la art. 125 din Regulamentul (UE) nr.1.303/2013,
precum i a atribuiilor ce decurg din funciile prevzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr.
951/2007 i la art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014, la art. 23 din Regulamentul (UE) nr.
1.299/2013, la art. 103 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 i la art. 37 din Regulamentul (UE) nr.
447/2014
2. contribuie la modificarea CSNR/Acordului de parteneriat i rspunde pentru utilizarea
eficient, efectiv i transparent a fondurilor din care se finaneaz programul operaional
gestionat, precum i pentru ndeplinirea atribuiilor delegate organismelor intermediare
3. elaboreaz programul operaional pe care l gestioneaz, n conformitate cu prevederile
regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific
4. analizeaz i propune modificri ale programului operaional i le nainteaz comitetului de
monitorizare aferent
5. analizeaz necesitatea i oportunitatea realocrii de fonduri ntre programele operaionale
finanate din instrumente structurale, mpreun cu Ministerul Fondurilor Europene i cu Autoritatea
de Certificare pentru perioada de programare 2007 -2013 i mpreun cu Ministerul Fondurilor
Europene pentru perioada de programare 2014-2020
6. asigur, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea aciunilor din
programul operaional aflat n gestiune cu cele din celelalte programe finanate din instrumente
structurale i, dac este cazul, cu programele operaionale finanate din FEADR i FEP, pentru
perioada de programare 2007-2013, respectiv cu celelalte programe finanate din fonduri ESI,
precum i din instrumentele aferente politicii de vecintate i extindere a Uniunii Europene, dup
caz, pentru perioada de programare 2014-2020, urmrind dezvoltarea parteneriatelor n procesul
de programare i n fazele de implementare a programului aflat n gestiune
7. pentru programele operaionale aferente obiectivului convergen pentru perioada de
programare 2007-2013 elaboreaz i modific documentulcadru de implementare n concordan
cu obiectivele i prioritile stabilite prin programul operaional i l supune avizrii/aprobrii, dup
caz, Ministerului Fondurilor Europene
8. asigur dezvoltarea capacitii administrative a structurilor implicate n derularea
programului operaional respectiv, sub coordonarea i cu sprijinul MinisteruluiFondurilor Europene
9. asigur constituirea i organizarea reuniunilor comitetului de monitorizare pentru programul
operaional gestionat, n conformitate cu prevederile art. 63 i 64 din Regulamentul nr. 1.083/2006,
respectiv ale art. 47 i 48 din Regulamentul nr. 1.303/2013
10. asigur participarea la reuniunile comitetelor de monitorizare pentru celelalte programe
operaionale i formuleaz poziiile autoritii de management pentru programul
operaional aflat n gestiune n cadrul acestor reuniuni
11. elaboreaz proceduri pentru gestionarea programului operaional, n vederea asigurrii
ndeplinirii atribuiilor ce i revin
12. elaboreaz ghidurile solicitantului, n vederea selectrii operaiunilor din cadrul
programului operaional gestionat
13. asigur monitorizarea implementrii programului operaional gestionat
14. asigur monitorizarea implementrii proiectelor finanate n cadrul programelor
operaionale gestionate
15. contribuie la elaborarea legislaiei i propune modificarea legislaiei privind managementul
financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020
16. particip la reuniunile anuale cu Comisia European pentru examinarea progresului
implementrii programului operaional gestionat, n conformitate cu prevederile regulamentelor
UE
17. elaboreaz raportul anual de implementare, precum raportul final de implementare pentru
programul operaional gestionat, n conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr.
1.083/2006 i, respectiv, ale art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, i le supune aprobrii
comitetului de monitorizare, ulterior consultrii Ministerului Fondurilor Europene
18. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile necesare Ministerului Fondurilor Europene,
autoritii de certificare i autoritii de audit pentru ndeplinirea de ctre aceste instituii a
atribuiilor prevzute la art. 6, 11 i, respectiv, art. 14
19. asigur prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor, cu excepia situaiei prevzute
de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, precum
i recuperarea sumelor pltite necuvenit, corespunztor prevederilor cap. IV din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012
, cu modificrile i completrile ulterioare
20. asigur monitorizarea neregulilor corespunztor prevederilor art. 37 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 ,
cu modificrile i completrile ulterioare
21. transmite autoritii de certificare informaiile prevzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 , cu modificrile i completrile
ulterioare
22. transmite autoritii de certificare rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul
programului pe carel gestioneaz, elaborate conform prevederilor din partea a IVa a
Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006, respectiv ale art. 122 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,
ale actelor de punere n aplicare i ale actelor delegate
23. aplic coreciile financiare la nivel de program, ax,domeniu major de intervenie,
beneficiar, dup caz, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i naionale
24. transmite autoritii de certificare raportri anuale privind sumele retrase din cererile de
plat transmise ctre CEn scopul ndeplinirii atribuiilor prevzute la art. 11 pct.21
25. elaboreaz i implementeaz planul multianual de evaluare i se asigur c acesta este
utilizat ca instrument strategic i de management pe parcursul implementrii
programului operaional
26. informeaz comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evalurilor i asupra modalitilor
propuse pentru implementarea acestora
27. elaboreaz i actualizeaz, ca urmare a modificrilor,cu sprijinul celorlalte structuri
implicate, descrierea sistemelor de management i control pentru programul operaional gestionat,
potrivit anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 i anexei III la Regulamentul (UE) nr.
1.011/2014
28. asigur ndeplinirea i meninerea condiiilor de desemnare n conformitate cu art. 124 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
29. pentru programele 20142020 finanate din FEDR, FSE i FC, transmite Comitetului de
monitorizare planul multianual de evaluare a programului operaional n cel mult un an de la
adoptarea programului operaional, n conformitate cu art. 114 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013
30. pentru programele operaionale 20142020 finanate din FEDR, FSE i FC, prezint
Comisiei, n conformitate cu art. 114 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un raport care
sintetizeaz constatrile evalurilor efectuate n timpul perioadei de programare i principalele
realizri i rezultate ale programului operaional aflat n gestiune
31. asigur ndeplinirea obligaiilor legate de informare i comunicare n conformitate cu
prevederile seciunii 1 a cap. II din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, ale art. 115 alin. (1) lit.
c) i d) i alin. (2), i ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
32. contribuie la elaborarea i modificarea Strategiei naionale de comunicare privind
instrumentele structurale 2014-2020, n conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. a) dinRegulamentul
(UE) nr. 1.303/2013 i informeaz Comitetul demonitorizare cu privire la implementarea strategiei
de comunicare n conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013
33. contribuie la dezvoltarea SMISCSNR, SMIS2014+, MySMIS i MySMIS2014
34. asigur asisten pentru beneficiari n utilizarea MySMIS i MySMIS2014
35. pentru programele de cooperare teritorial european 2014-2020, asigur dezvoltarea
sistemelor informatice conformprevederilor art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,
n consultare cu Ministerul Fondurilor Europene, asigurnd totodat accesul autoritilor de
management din cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de
munc, n vederea verificrii proiectelor i beneficiarilor cu scopul evitrii dublei finananri i a
suprapunerilor de activiti
36. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a informaiilor n SMISCSNR/MIS-
CTE/SMIS2014+/Sisteme de management al informaiei CTE2014+/Sisteme de management al
informaiei pentru FEPAM, fiind responsabil de acurateea, integritatea i nivelul de completare a
datelor aferenteactivitii sale
37. elaboreaz i ncheie contracte de finanare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care
se asigur de respectarea condiiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, n
conformitate cu regulamentele UE aplicabile i cu legislaia naional n vigoare
38. elaboreaz decizii/ordine de finanare prin care se stabilesc obligaiile structurilor cu rol de
autoritate de management/organism intermediar i beneficiar n cazul n care autoritatea de
management/organismul intermediar acord asisten financiar nerambursabil instituiei din
care face parte
39. elaboreaz documentele aferente programrii bugetare a surselor reprezentnd fonduri
externe nerambursabile primite din instrumente structurale 20072013/fondurile ESI, precum i
a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanare, cofinanare i finanare a cheltuielilor
neeligibile
40. verific ndeplinirea condiiilor pentru plata prefinanrii ctre beneficiari, autorizeaz i
efectueaz plata acesteia, dup caz, i, ulterior, asigur recuperarea prefinanrii
41. autorizeaz cheltuielile declarate de ctre beneficiar, efectueaz, dup caz, plile ctre
beneficiar, n urma verificrilor efectuate n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului i ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, respectiv cu
prevederile art. 125 alin. (4) lit. a) i alin. (5)(7) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, i elaboreaz i transmite autoritii de certificare declaraii de cheltuieli
42. elaboreaz i transmite autoritii de certificare din cadrul Ministerului Finanelor Publice
sau Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, dup caz, i Ministerului Fondurilor
Europene, n calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele ce urmeaz s fie incluse
n declaraii de cheltuieli aferente programului operaional, pentru exerciiul financiar n curs i,
dup caz, pentru exerciiul financiar urmtor, cu excepia programelor de cooperare teritorial
european, finanate din ENI
43. elaboreaz datele financiare prevzute n tabelul 1 i, dup caz, n tabelul 2 din anexa 2 la
Regulamentul (UE) nr.1.011/2014, cu excepia programelor de cooperare teritorialeuropean,
finanate din ENI
44. transmite Comisiei Europene, pn la data de 31 anuarie, 31 iulie i, respectiv, 31
octombrie a fiecrui an, informaiile prevzute la art. 112 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
aferente programului operaional, elaborate corespunztor pct. 42 i 43, precum i corespunztor
prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 45 i ale art. 11 pct. 3, cu
excepia programelor de cooperare teritorial european,finanate din ENI
45. verific i avizeaz proiectele legislative iniiate de alte structuri implicate n gestionarea
instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel naional i care ar putea afecta direct sau indirect
implementarea programului operaional pe care l gestioneaz
46. iniiaz i promoveaz propuneri legislative n vederea mbuntirii condiiilor de
implementare a programului operaional pe care l gestioneaz
47. emite instruciuni privind implementarea fondurilor ESI gestionate, n vederea asigurrii
unei abordri unitare i a unui tratament egal al beneficiarilor, lund n considerare ordinele i
instruciunile emise n conformitate cu art. 6 alin. (2) pct. 2
48. asigur nchiderea programelor operaionale pentru perioada de programare 2007-2013
i, respectiv, 2014-2020,conform cerinelor regulamentelor Uniunii Europene ilegislaiei naionale
49. urmrete ndeplinirea condiionalitilor exante care afecteaz implementarea
programului operaional aflat n gestiune
50. asigur supravegherea ndeplinirii de ctre organismele intermediare a atribuiilor
delegate prin acorduri de delegare i coordoneaz metodologic activitatea acestora
51. asigur ndeplinirea obligaiilor ce revin autoritilor cu competene n gestionarea
fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile
ulterioare, n ceea ce privete recomandrile formulate de organismele de audit europene i
naionale.
ART. 10
n cadrul instituiilor prevzute la art. 3 lit. b) i c) i la art. 4 lit. c), d) i g), funcia de autoritate
de management este ndeplinit de cte o structur distinct, organizat la nivel de direcie
general/direcie/serviciu, dup caz.
ART. 11
ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, autoritatea de certificare
ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 i
la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru perioada de programare 2007-2013,
precum i la art. 126 i 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 pentru perioada de programare
2014-2020
2. asigur transmiterea la Comisia European, pn la data de 31 ianuarie i, respectiv, 31
iulie a fiecrui an, a previziunilor cererilor de plat aferente perioadei de programare 2007-2013
3. elaboreaz, n colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, previziunile cererilor de plat
aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exerciiul financiar n curs i pentru cel
urmtor, ntocmite n baza informaiilor prevzutela art. 9 pct. 42, i propune Guvernului aprobarea
acestora prin memorandum, cu excepia programelor de cooperare teritorial european, finanate
din ENI
4. n cazul proiectelor n care nu a fost posibil estimarea veniturilor n avans, asigur, pe
baza informaiilor furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor reprezentnd
veniturile obinute din proiecte, pe o perioad de 5 ani de la finalizarea unei operaiuni, din
declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European, pn cel trziu la nchiderea parial sau
final a programului, i corecteaz corespunztor cererea de plat final
5. asigur deschiderea i gestionarea contului/conturilor
necesar/necesare primirii de la Comisia European a prefinanrii, plilor intermediare i finale
aferente programelor operaionale pentru care autoritatea de management se afl n Romnia, cu
excepia Programului operaional "Pescuit i afaceri maritime"
6. efectueaz plile ctre beneficiari din instrumente structurale i din cofinanarea asigurat
de la bugetul de stat, n cazul Programului operaional sectorial "Transport", pentru perioada de
programare 2007-2013
7. efectueaz transferul sumelor din FEDR, FSE, FC i IPA aferente operaiunilor selectate n
cadrul programelor operaionale, cu excepia POS Transport, specifice perioadei de programare
2007-2013, i efectueaz transferul sumelor din FEDR, FSE i FC specifice perioadei de
programare 2014-2020 ctre unitile de plat ale autoritilor de management care se afl n
Romnia
8. asigur aplicarea coreciilor financiare la nivel de program, ax, domeniu major de
intervenie, beneficiar, dup caz, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i naionale
9. contribuie la elaborarea legislaiei i propune modificarea legislaiei privind managementul
financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2007-2013 i,respectiv, 2014-
2020
10. avizeaz legislaia i propune modificarea legislaiei privind eligibilitatea cheltuielilor
efectuate n cadrulproiectelor finanate din instrumente structurale, cu excepia programelor de
cooperare 2014-2020
11. contribuie la elaborarea i actualizarea descrierii sistemelor de management i control
pentru programele operaionale pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform
competenelor
12. asigur, potrivit competenelor, ndeplinirea i meninerea condiiilor de desemnare n
conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
13. particip la comitetele de monitorizare pentru programele operaionale organizate de
autoritile de management
14. particip la reuniunile COESIF i EGESIF n situaia n care pe ordinea de zi se afl
subiecte n legtur cu activitatea autoritii de certificare, cu excepia programelor de cooperare
teritorial european 2014-2020
15. contribuie, n limita atribuiilor stabilite prin prezenta hotrre, n colaborare cu Ministerul
Fondurilor Europene, la dezvoltarea SMISCSNR/SMIS2014+, fr a aduce atingere competenelor
Ministerului Fondurilor Europene prevzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 i 31
16. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a informaiilor n SMISCSNR/MIS-
ETC/SMIS2014+/Sisteme de management al informaiei CTE2014+/Sisteme de management al
informaiei pentru FEPAM, fiind responsabil de acurateea, integritatea i nivelul de completare a
datelor aferente activitii sale
17. centralizeaz i comunic Departamentului pentru Lupta Antifraud (DLAF) neregulile ce
iau fost raportate de ctre autoritile de management
18. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile necesare Ministerului Fondurilor Europene,
n calitate de coordonator, respectiv Autoritii de Audit, pentru ndeplinirea de ctre acestea a
atribuiilor prevzute la art. 6 i, respectiv, la art. 14
19. realizeaz activitile nchiderii programelor operaionale pentru perioada de programare
2007-2013 i, respectiv, 2014-2020, conform cerinelor regulamentelor Uniunii Europene i
legislaiei naionale
20. furnizeaz autoritii de management, conformcompetenelor, informaiile necesare
ndeplinirii atribuiei prevzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, n
vederea respectrii termenelor prevzute n art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012
21. asigur transmiterea ctre Comisia European a documentelor prevzute la art. 20 din
Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 i la art. 104 i art. 133 alin. (1) lit. a) subpct. (i) din
Regulamentul (CE) nr. 718/2007 i, respectiv, la art. 6 i 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2014.
ART. 12
n cadrul Ministerului Finanelor Publice, funcia de autoritate de certificare pentru perioada de
programare 2007-2013 i pentru perioada de programare 2014-2020, corespunztor
prevederilor art. 3 lit. d) i art. 4 lit. n), este ndeplinit de structura distinct organizat la nivel de
direcie general.
ART. 13
n cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, funcia de autoritate de
certificare,corespunztor prevederilor art. 4 lit. r), este ndeplinit de structura distinct organizat
la nivel de direcie general/direcie/serviciu/unitate.
ART. 14
(1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, n condiiile art. 14 din Legea nr.
94/1992 , republicat,pentru perioada de programare 2007-2013, Autoritatea de Audit
asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funciile prevzute la art. 62 i art. 71 alin. (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la art. 102, 105 i 116 din Regulamentului (CE) nr.
718/2007, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 i la art. 53b alin. (3) din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului.
(2) n condiiile art. 14 din Legea nr. 94/1992 , republicat,pentru perioada de programare
2014-2020 autoritatea de auditasigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funciile
prevzute la art. 127 i art. 124 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 25 i art. 21
alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.1.299/2013, art. 25 alin. (2) i art. 28 din Regulamentul (UE) nr.
897/2014.
(3) n condiiile art. 14 din Legea nr. 94/1992 , republicat,pentru perioada de programare
2014-2020, Autoritatea de Audit furnizeaz autoritii de management, conform competenelor,
informaiile necesare ndeplinirii atribuiei prevzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013, n vederea respectrii termenelor prevzute n art. 59 alin. (5) din
Regulamentul (UE) nr. 966/2012.
ART. 15
(1) n condiiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de
management poate delega una sau mai multe atribuii ctre organisme intermediare/ secretariate
comune/secretariate tehnice comune, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(2) Delegarea prevzut la alin. (1) se realizeaz n scris, prin semnarea unor acorduri de
delegare prin care sunt stabilite mecanisme i instrumente adecvate de supraveghere a ndeplinirii
de ctre organismele intermediare a atribuiilor delegate.
(3) n condiiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de
management rmne responsabil pentru ndeplinirea corespunztoare a atribuiilor delegate, cu
respectarea prevederilor legale n vigoare.
ART. 16
n cadrul instituiilor prevzute la art. 3 lit. h)k) i la art. 4 lit. j)m), funcia de organism
intermediar este ndeplinit de cte o structur distinct, organizat la nivel de direcie
general/direcie/serviciu, dup caz.
ART. 17
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, prin unitatea de control de prim nivel
i punctul naional decontact n materie de control, asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din
funciile prevzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 951/2006, la art. 16 din Regulamentul (UE)
nr. 1.080/2006, la art. 125 alin. (4) lit. a) i b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la art. 26 alin.
(5) lit. a) i b) i la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.
ART. 18
(1) Secretariatele comune i secretariatele tehnice comune prevzute la art. 3 lit. l)n) sunt
responsabile pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalier la care particip
Romnia n perioada 2007-2013, n conformitate cu legislaia european, atribuiile delegate de
autoritatea de management i documentele programatice aferente programelor de cooperare
transfrontalier pentru perioada de programare 2007 -2013.
(2) Secretariatele comune i secretariatele tehnice comune prevzute la art. 4 lit. v)aa) au
atribuiile prevzute la art. 10 din Hotrrea Guvernului nr. 274/2015 , pentru implementarea
programelor de cooperare transfrontalier la care particip Romnia n perioada 2014-2020.
ART. 19 Unitile de control de prim nivel constituite n cadrul birourilor regionale pentru
cooperare transfrontalier,prevzute la art. 4 lit. v)x), au atribuiile prevzute la
art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 274/2015 pentru perioada de programare 2014-2020.
CAP. V
Atribuiile autoritilor implicate n gestionarea i controlul implementrii Programului Naional
de Dezvoltare Rural, cofinanat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural pentru
perioada 2014-2020
ART. 20
Autoritatea de management ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funciile prevzute la art. 66 din Regulamentul
(UE) nr. 1.305/2013
2. contribuie la modificarea Acordului de parteneriat i rspunde pentru utilizarea eficient,
efectiv i transparent a fondurilor din care se finaneaz programul gestionat, precum
i pentru ndeplinirea atribuiilor delegate organismelor intermediare
3. elaboreaz Programul Naional de Dezvoltare Rural, n conformitate cu prevederile
regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific
4. analizeaz i propune modificri ale programului gestionat i le nainteaz comitetului de
monitorizare aferent
5. asigur, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, corelarea aciunilor din
programul aflat n gestiune cu celelalte programe finanate din fonduri ESI, precum i din
instrumentele aferente politicii de vecintate i extindere a Uniunii Europene, dup caz
6. asigur dezvoltarea capacitii administrative a structurilor implicate n derularea
programului gestionat, sub coordonarea i cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene
7. elaboreaz i/sau avizeaz, dup caz, proceduri pentru gestionarea programului
operaional, n vederea asigurrii ndeplinirii atribuiilor ce i revin
8. elaboreaz i/sau avizeaz, dup caz, ghidurile solicitantului, n vederea selectrii
operaiunilor din cadrul programului gestionat
9. asigur monitorizarea implementrii programului gestionat
10. contribuie la elaborarea legislaiei i propune modificarea legislaiei privind managementul
financiar al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
11. particip la reuniunile anuale cu Comisia European pentru examinarea progresului
implementrii programului gestionat, n conformitate cu prevederile regulamentelor U E
12. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile necesare, dup caz, Ministerului Fondurilor
Europene i Autoritii de Audit pentru ndeplinirea de ctre aceste instituii a atribuiilor prevzute
la art. 6 i, respectiv, art. 22
13. elaboreaz i implementeaz planul de evaluare i se asigur c acesta este utilizat ca
instrument strategic i de management pe parcursul implementrii programului
14. informeaz comitetul de monitorizare cu privire la activitile i realizrile legate de
progresele nregistrate n punerea n aplicare a planului de evaluare
15. verific i avizeaz proiectele legislative iniiate de alte structuri implicate n gestionarea
instrumentelor structurale/ fondurilor ESI la nivel naional i care ar putea afecta direct sau indirect
implementarea programului pe care l gestioneaz
16. iniiaz i promoveaz propuneri legislative n vederea mbuntirii condiiilor de
implementare a programului gestionat
17. urmrete ndeplinirea condiionalitilor exante care afecteaz implementarea
programului gestionat
18. ncepnd cu anul 2016 elaboreaz raportul anual de implementare, pe care l transmite
Comisiei Europene, potrivit art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013
19. n condiiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 asigur instituirea comitetului de
monitorizare pentru PNDR i funcionarea potrivit prevederilor art. 74 din Regulamentul (UE)
nr. 1.305/2013
20. elaboreaz i coordoneaz implementarea strategiei de informare i publicitate pentru
PNDR n perioada de programare 2014-2020
21. asigur ndeplinirea obligaiilor ce revin autoritilor cu competene n gestionarea
fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile
ulterioare, n ceea ce privete recomandrile formulate de organismele de audit europene i
naionale.
ART. 21
Agenia de pli are urmtoarele atribuii principale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1.306/2013 referitoare la gestionarea i controlul cheltuielilor FEADR i
ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 41/2014 , aprobat prin Legea nr. 43/2015
2. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din prevederile art. 7 alin. (3) din Regulamentul
(UE) nr. 1.306/2013
3. asigur ndeplinirea i meninerea condiiilor de acreditare prevzute la art. 1 din
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014
4. asigur prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor, cu excepia situaiei prevzute
de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, precum
i recuperarea sumelor pltite necuvenit, corespunztor prevederilor cap. IV din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012
, cu modificrile i completrile ulterioare
5. asigur dezvoltarea i funcionarea corespunztoare a sistemului informatic pentru PNDR
6. asigur managementul, supervizarea tehnic i utilizarea continu a sistemului informatic
SPCDR
7. asigur serviciilesuport necesare fluxului de gestionare a aplicaiilor
8. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a informaiilor n SPCDR, fiind
responsabil de acurateea, integritatea i nivelul de completare a datelor aferente activitii sale.
ART. 22
Autoritatea de Audit asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funcia de organism de
certificare, aa cum este prevzut la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
ART. 23
n cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, funcia de autoritate de management
pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural este ndeplinit de structura distinct
organizat la nivel de direcie general.
CAP. VI
Mecanismul de asigurare a funcionrii sistemelor informatice pentru instrumentele structurale
2014-2020
ART. 24
(1) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 6 alin.(2) pct. 28 i 29, Ministerul Fondurilor
Europene solicit cerine de dezvoltare a aplicaiilor SMIS2014+ i MySMIS2014, conform
competenelor, de la structurile prevzute la art. 9, 11, 14 i 15 i poate organiza grupuri de lucru
dedicate, n scopul analizrii, armonizrii i prioritizrii acestor nevoi.
(2) n condiiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea i funcionarea
Serviciului de Telecomunicaii Speciale, cu modificrile i completrile ulterioare, Serviciul
de Telecomunicaii Speciale sprijin Ministerul Fondurilor Europene n exercitarea atribuiilor
prevzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 i 29, asigurnd dezvoltarea i mentenana aplicaiilor
SMIS2014+ i MySMIS2014, precum i administrarea produselor tehnologice aferente acestora.
ART. 25
Exercitarea atribuiilor prevzute la art. 24 alin. (2) de ctre Serviciul de Telecomunicaii
Speciale se realizeaz n baza unui protocol ncheiat cu Ministerul Fondurilor Europene
n calitate de coordonator, cu respectarea dispoziiilor legale.
CAP. VII
Mecanismul de verificare a respectrii normelor privind achiziiile publice n cadrul proiectelor
finanate din instrumente structurale
ART. 26
(1) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 9 pct. 41, n condiiile art. 60 din Regulamentul
(CE) nr. 1.803/2006 i ale art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de
management realizeaz verificri n scopul de a se asigura c normele europene i naionale
privind achiziiile publice au fost respectate n efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari.
(2) Verificrile prevzute la alin. (1) se realizeaz ulterior semnrii contractelor de achiziie
public de ctre beneficiari.
(3) n scopul de a se asigura c normele europene i naionale privind achiziiile publice au
fost respectate n efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este
sprijinit, n condiiile legii, de Agenia Naional pentru Achiziii Publice, denumit n continuare
ANAP.
(4) Verificrile prevzute la alin. (1) pot fi realizate i prin eantion, pe baza unei analize de
risc, i pot viza elementele verificate n condiiile legii de ANAP.
ART. 27
Sprijinul acordat de ANAP, n condiiile legii, n aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) vizeaz
urmtoarele:
a) ndeplinirea atribuiei prevzute la art. 49 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006 , cu modificrile i completrile ulterioare
b) ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. g) din Hotrrea Guvernului nr.
525/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare
c) transmiterea ctre autoritatea de management a concluziilor verificrilor desfurate ca
urmare a unor sesizri cu privire la proceduri de achiziie public derulate n cadrul proiectelor
finanate din programul operaional pe care aceasta l gestioneaz.
ART. 28
Sprijinul acordat de ANAP n aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) vizeaz verificarea
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor n conformitate cu art.
13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 228/2007 , cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 29
n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 60 din Regulamentul
(CE) i art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, n cazul n care autoritatea de management
consider c au existat nclcri ale legislaiei europene sau naionale privind achiziiile publice,
aceasta stabilete i aplic reduceri procentuale/corecii financiare, fr a fi condiionat n luarea
deciziilor de activitile desfurate de ANAP potrivit dispoziiilor art. 27 i 28.
ART. 30
Autoritatea de management i ANAP coopereaz continuu n vederea identificrii riscurilor de
nclcare a prevederilor legale n materia achiziiilor publice i n vederea elaborrii de instruciuni
i recomandri pentru o mai bun ndrumare a autoritilor contractante care beneficiaz de
finanare din instrumentele structurale, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
ART. 31
Autoritile de management i ANAP ncheie protocoale de colaborare n care se detaliaz
regulile privind aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) i ale art. 30, n condiiile legii.
ART. 32
n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 11 pct. 1, autoritatea de certificare se asigur, n
scopul certificrii, c a primit informaiile corespunztoare din partea autoritii de management
referitoare la procedurile urmate privind verificrile efectuate de ctre autoritatea de
management/organismul intermediar asupra achiziiilor publice aferente contractelor pentru care
au fost incluse cheltuielile n declaraiile de cheltuieli.
ART. 33
n condiiile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, art.126 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, n cazul programelor CTE, autoritatea
de certificare poate efectua propriile verificri, poate solicita autoritii de management efectuarea
unor verificri suplimentare privind respectarea reglementrilor naionale i europene n domeniul
achiziiilor publice i, dup caz, aplicarea de ctre acestea, n mod corespunztor, a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare.
CAP. VIII
Prevederi finale i tranzitorii
ART. 34
n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, autoritile publice cu
rol n gestionarea fondurilor europene i modific i/sau completeaz n mod corespunztor
actele normative privind atribuiile, organizarea i funcionarea acestora.
ART. 35
n condiiile art. 152 alin. (1) i (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, regulamentele
aferente perioadei de programare 2007-2013 prevzute n preambul continu s se aplice
programelor operaionale, proiectelor majore/operaiunilor n cauz pn la finalizarea lor.
ART. 36
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 457/2008
privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIMMINISTRU
VICTORVIOREL PONTA
Contrasemneaz: