Sunteți pe pagina 1din 79

24.10.

2016 LEGE(A)26316/12/2010

LEGEnr.263din16decembrie2010(*actualizat*)
privindsistemulunitardepensiipublice
(actualizatpnladatade12noiembrie2016*)
EMITENT PARLAMENTUL


ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.

CapitolulIDispoziiigenerale

Articolul1

Dreptullaasigurrisocialeestegarantatdestatiseexercit,ncondiiileprezenteilegi,
prinsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurrisociale,denumitncontinuaresistemul
publicdepensii.

Articolul2

Sistemulpublicdepensiiseorganizeazifuncioneazavndcaprincipiidebaz:
a)principiulunicitii,potrivitcruiastatulorganizeazigaranteazsistemulpublicdepensii
bazatpeaceleainormededrept,pentrutoiparticipaniilasistem
b)principiulobligativitii,potrivitcruiapersoanelefiziceijuridiceau,conformlegii,
obligaiadeaparticipalasistemulpublicdepensii,drepturiledeasigurrisocialeexercitndu
secorelativcundeplinireaobligaiilor
c)principiulcontributivitii,conformcruiafonduriledeasigurrisocialeseconstituiepebaza
contribuiilordatoratedepersoanelefiziceijuridiceparticipantelasistemulpublicdepensii,
drepturiledeasigurrisocialecuvenindusentemeiulcontribuiilordeasigurrisocialepltite
d)principiulegalitii,princareseasigurtuturorparticipanilorlasistemulpublicdepensii,
contribuabiliibeneficiari,untratamentnediscriminatoriu,ntrepersoaneaflatenaceeai
situaiejuridic,nceeaceprivetedrepturileiobligaiileprevzutedelege
e)principiulrepartiiei,pebazacruiafonduriledeasigurrisocialeseredistribuiepentru
plataobligaiilorcerevinsistemuluipublicdepensii,conformlegii
f)principiulsolidaritiisociale,conformcruiaparticipaniilasistemulpublicdepensiii
asumreciprocobligaiiibeneficiazdedrepturipentruprevenirea,limitareasaunlturarea
riscurilorasigurateprevzutedelege
g)principiulautonomiei,bazatpeadministrareadesinestttoareasistemuluipublicdepensii,
conformlegii
h)principiulimprescriptibilitii,potrivitcruiadreptullapensienuseprescrie
i)principiulincesibilitii,potrivitcruiadreptullapensienupoateficedat,totalsau
parial.

Articolul3

(1)nnelesulprezenteilegi,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)asiguratpersoanafizicpentrucareangajatorulesteobligatsreinisplteasc
contribuiaindividualdeasigurrisociale,precumipersoanafizicceachit,nnumepropriu,
contribuiadeasigurrisociale,conformprezenteilegi
b)casedepensiisectorialecaseledepensiicarefuncioneaznsubordineaMinisterului
AprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii,cu
respectarealegislaieinvigoareprivindproteciainformaiilorclasificateninstituiiledin
sistemulnaionaldeaprarenaional,ordinepublicisigurannaional
c)contractdeasiguraresocialcontractulncheiatvoluntarntrepersoanefiziceicasele
teritorialedepensiinscopulasigurriinsistemulpublicdepensii
d)contribuabilpersoanafizicsaujuridiccepltetecontribuiideasigurrisociale
sistemuluipublicdepensii,conformprezenteilegi
e)declaraieindividualdeasiguraredocumentuldepuslacaseleteritorialedepensii,pebaza
cruiasenregistreaznsistemulpublicdepensiipersoanelecaredesfoaractiviti
independente,asigurateobligatoriuprinefectullegiinsistemulpublicdepensii
f)declaraienominaldeasiguraredeclaraiaprivindevidenanominalaasigurailoria
obligaiilordeplatctrebugetulasigurrilorsocialedestat

Lit.f)aalin.(1)alart.3afostmodificatdepct.1alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.
117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
g)locuridemuncncondiiideosebitelocuriledemuncundegraduldeexpunerelafactoriide
riscprofesionalsaulacondiiilespecificeunorcategoriideserviciipublice,petoatdurata
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 1/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

timpuluinormaldemunc,poateconducentimplambolnviriprofesionale,lacomportamente
riscantenactivitate,cuconsecineasuprasecuritiiisntiinmuncaasigurailor
h)locuridemuncncondiiispecialelocuriledemuncundegraduldeexpunerelafactoriide
riscprofesionalsaulacondiiilespecificeunorcategoriideserviciipublice,pedurataacel
puin50%dintimpulnormaldemunc,poateconducentimplambolnviriprofesionale,la
comportamenteriscantenactivitate,cuconsecinegraveasuprasecuritiiisntiinmunca
asigurailor
i)locuridemuncnaltecondiiilocuriledemunciactivitidindomeniulaprrii
naionale,ordiniipubliceisiguraneinaionalecareimplicpericolpermanentdevtmare
corporalgrav,invaliditate,mutilare,suprimareavieiioridepierderealibertii
captivitate,terorism,rpiri,luricaostaticiorialteasemeneasituaiiipentrucarenuse
potluamsuridepreveniresaudeprotecie
j)perioadeasimilateperioadelepentrucarenusaudatoratsaupltitcontribuiideasigurri
socialeicaresuntasimilatestagiuluidecotizarensistemulpublicdepensii
k)prestaiideasigurrisocialevenituriledenlocuireacordatelaintervenireariscurilor
asiguratesubformdepensii,ajutoaresaualtetipurideprestaiiprevzutedeprezentalege,
pentrupierdereatotaloriparialaveniturilorasigurate
l)punctajlunarnumruldepuncterealizatdeasiguratntrolun,calculatprinraportarea
ctiguluisalarialbrutlunar/soldeibrutelunaresau,dupcaz,avenituluilunarasigurat,carea
constituitbazadecalculacontribuieideasigurrisociale,lactigulsalarialmediubrutdin
lunarespectiv,comunicatdeInstitutulNaionaldeStatistic
m)punctajanualnumruldepuncterealizatdeasiguratpeparcursulunuiancalendaristic,
obinutprinmprireala12asumeipunctajelorlunare
n)punctajmediuanualnumruldepuncterealizatdeasigurat,calculatprinraportarea
punctajuluitotalrealizatdeacestanntreagaperioaddeactivitatelanumrulanilor
corespunztoristagiuluicompletdecotizareprevzutdelegeladatapensionrii
o)riscuriasigurateevenimentelecare,laproducereaefectelorlor,obliginstituiile
sistemuluipublicdepensiisacordeasigurailorprestaiilesociale,curespectareaprevederilor
prezenteilegi(invaliditate,btrneeideces)
p)stagiudecotizareperioadadetimppentrucaresaudatoratcontribuiideasigurrisociale
lasistemulpublicdepensii,precumiceapentrucareasiguraiicudeclaraieindividualde
asiguraresaucontractdeasiguraresocialaudatoratipltitcontribuiideasigurrisocialela
sistemulpublicdepensii
q)stagiudecotizarenspecialitateperioadancareopersoandinsistemulnaionaldeaprare
naional,ordinepublicisigurannaional,precumidinsistemuladministraieipenitenciare
saaflatnunadintreurmtoarelesituaii:
1.aavutcalitateadecadrumilitarnactivitate
2.andeplinitserviciulmilitarcamilitarntermen,militarcutermenredus,elevaluneicoli
militare/colideagenidepoliiesaustudentaluneiinstituiidenvmntdinsistemulde
aprarenaional,ordinepublicisigurannaionalpentruformareacadrelormilitare,
poliitilorifuncionarilorpublicicustatutspecialdinsistemuladministraieipenitenciare,
cuexcepialiceuluimilitar
3.afostconcentratsaumobilizatcarezervist
4.afostncaptivitate
5.aavutcalitateadefuncionarpubliccustatutspecialninstituiiledinsistemuldeaprare
naional,ordinepublicisigurannaional,precumidinsistemuladministraiei
penitenciare
6.aavutcalitateademilitarangajatpebazdecontracti/saudesoldatigradatvoluntar
r)stagiucompletdecotizareperioadadetimpprevzutdeprezentalegencareasiguraiiau
realizatstagiuldecotizarepentruaputeabeneficiadepensiepentrulimitdevrst,pensie
anticipatsaupensieanticipatparial
s)abrogat

Lit.s)aalin.(1)alart.3afostabrogatdepct.1alart.IdinLEGEAnr.37din8martie
2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.131din12martie2013.
t)stagiuminimdecotizareperioadaminimdetimpprevzutdeprezentalegencareasiguraii
aurealizatstagiuldecotizarepentruaputeabeneficiadepensie,lamplinireavrsteistandard
depensionare
u)stagiupotenialperioadadetimpprevzutdeprezentalege,consideratstagiudecotizarei
acordatlacalcululpensieideinvaliditate,caocreditarepentrustagiuldecotizarenerealizat
dincauzaafeciunilorinvalidante
v)vrststandarddepensionarevrstastabilitdeprezentalege,pentrubrbaiifemei,la
careacetiapotobinepensiepentrulimitdevrst,ncondiiilelegii,precumivrstadin
careseopereazreducerileprevzutedelege.
(2)nsensulprezenteilegi,princtigsalarialbrut/soldbrut/salariulunarbrutsenelege
venituriledinsalariisauasimilatesalariilorcaresesupunimpozituluipevenit,conform
prevederilorCoduluifiscal.

Articolul4

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 2/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)Deladataintrriinvigoareaprezenteilegi,CasaNaionaldePensiiiAlteDrepturide
AsigurriSocialedevineCasaNaionaldePensiiPublice,denumitncontinuareCNPP,instituie
carepstreazmoduldeorganizareifuncionare,preiapersonalul,precumidrepturilei
obligaiileacesteia.
(2)AdministrareasistemuluipublicdepensiiserealizeazprinCNPPiprincaseledepensii
sectoriale,caresenfiineaz,funcioneazindeplinescatribuiileprevzutedeprezentalege.
(3)nsubordineaCNPPfuncioneazcasejudeenedepensii,nfiecaremunicipiureedinde
jude,precumiCasadePensiiaMunicipiuluiBucureti,denumitencontinuarecaseteritorialede
pensii.
(4)CNPPpoatenfiinacaselocaledepensii,nfunciedenumrulistructuraasigurailor,care
funcioneazsubconducereaicontrolulcaseijudeenedepensii,respectivaleCaseidePensiia
MunicipiuluiBucureti.

Articolul5

(1)Asiguraiisistemuluipublicdepensiipotficeteniromni,ceteniaialtorstatesau
apatrizi,peperioadancareau,conformlegii,domiciliulsaureedinanRomnia.
(2)Potfiasiguraiaisistemuluipublicdepensiiiceteniiromni,ceteniialtorstatei
apatriziicarenuaudomiciliulsaureedinanRomnia,ncondiiileprevzutedeinstrumentele
juridicecucaracterinternaionallacareRomniaesteparte.
(3)Asiguraiiauobligaiasplteasccontribuiideasigurrisocialeiaudreptuls
beneficiezedeprestaiideasigurrisociale,conformprezenteilegi.

Articolul6

(1)nsistemulpublicdepensiisuntasigurateobligatoriu,prinefectullegii:
I.a)persoanelecaredesfoaractivitipebazdecontractindividualdemunc,inclusiv
soldaiiigradaiivoluntari
b)funcionariipublici
c)cadrelemilitarenactivitate,soldaiiigradaiivoluntari,poliitiiifuncionarii
publicicustatutspecialdinsistemuladministraieipenitenciare,dindomeniulaprriinaionale,
ordiniipubliceisiguraneinaionale
d)persoanelecarerealizeazvenituridenaturprofesional,alteledectcelesalariale,din
drepturideautoridrepturiconexedefinitepotrivitart.7alin.(1)pct.13^1dinLegeanr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,precumidin
contracte/conveniincheiatepotrivitCoduluicivil.

Lit.d)apct.Ialalin.(1)alart.6afostintrodusdepct.2alart.XVIIIdinORDONANADE
URGENnr.117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
II.persoanelecareidesfoaractivitateanfunciielectivesaucaresuntnumitencadrul
autoritiiexecutive,legislativeorijudectoreti,peduratamandatului,precumimembrii
cooperatoridintroorganizaieacooperaieimeteugreti,alecrordrepturiiobligaiisunt
asimilate,ncondiiileprezenteilegi,cucelealepersoanelorprevzutelapct.I
III.persoanelecarebeneficiazdedrepturibnetilunare,ceseasigurdinbugetulasigurrilor
pentruomaj,ncondiiilelegii,denumitencontinuareomeri
IV.persoanelecarerealizeaz,nmodexclusiv,unvenitbrutpeancalendaristicechivalentcucel
puinde4orictigulsalarialmediubrututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsociale
destaticareseaflnunadintresituaiileurmtoare:
a)administratorisaumanagericareauncheiatcontractdeadministrareoridemanagement
b)membriaintreprinderiiindividualeintreprinderiifamiliale
c)persoanefiziceautorizatesdesfoareactivitieconomice
d)persoaneangajateninstituiiinternaionale,dacnusuntasiguraiiacestora
e)altepersoanecarerealizeazvenituridinactivitiprofesionale
V.cadrelemilitaretrecutenrezerv,poliitiiifuncionariipublicicustatutspecialdin
sistemuladministraieipenitenciarealecrorraporturideserviciuauncetat,dindomeniul
aprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale,carebeneficiazdeajutoarelunarece
seasigurdinbugetuldestat,ncondiiilelegii
VI.abrogat

Pct.VIalalin.(1)alart.6afostabrogatdepct.3alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.
117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(2)Sepotasiguransistemulpublicdepensii,pebazdecontractdeasiguraresocial,n
condiiileprezenteilegi,avocaii,notarii,personalulclericalicelasimilatdincadrul
cultelorrecunoscuteprinlege,neintegratensistemulpublic,precumioricepersoancare
doretesseasigure,respectivsicompletezevenitulasigurat.

Alin.(2)alart.6afostmodificatdepct.1alart.unicdinLEGEAnr.142din12iulie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.528din14iulie2016.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 3/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Articolul7

(1)Persoanelejuridicesaufizicelacareidesfoaractivitateaasiguraiiprevzuilaart.6
alin.(1)pct.IiII,denumitencontinuareangajatori,instituiilecareefectueazplata
drepturilordeomajpentruomeriiprevzuilaart.6alin.(1)pct.III,precumiinstituiile
careefectueazplatadrepturilorpentrupersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.Vsunt
obligatesntocmeascisdepundeclaraianominaldeasigurare.
(2)nsituaiancareseconstaterorincuprinsuldeclaraiilorprevzutelaalin.(1),
indiferentdecauzeleproduceriiacestora,i/saumodificrialedatelorpebazacrorasestabilesc
stagiuldecotizareipunctajulmediuanualaleasiguratului,persoanelejuridicesaufizice
prevzutelaalin.(1)suntobligatesntocmeascisdepunodeclaraienominaldeasigurare
rectificativ.
(3)Termeneleimodalitilededepunereadeclaraiilorprevzutelaalin.(1)i(2)sunt
prevzutenLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare.

Art.7afostmodificatdepct.4alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul8

(1)CNPP,princaseleteritorialedepensii,controleazmodulncareangajatorii,precumi
instituiilecareefectueazplatadrepturilordeomajrespectdispoziiilelegaleprivind
ntocmireaidepunereadeclaraieinominaledeasigurareiaobligaiilordeplat,precumi
respectareatermenelordedepunere.
(2)Caseledepensiisectorialecontroleazmodulncareangajatoriidindomeniulaprrii
naionale,ordiniipubliceisiguraneinaionalerespectdispoziiilelegaleprivindntocmirea
itransmitereadeclaraieinominaledeasigurare,precumitermeneledetransmitere.

Articolul9

(1)Angajatorii,precumiinstituiilecareefectueazplatadrepturilordeomajsuntobligates
punladispoziiareprezentanilorCNPPiaicaselorteritorialedepensiitoatedocumentele
necesareverificriilegalitiiicorectitudiniidatelornscrisendeclaraianominalde
asigurareiaobligaiilordeplatctrebugetulasigurrilorsocialedestat.
(2)Angajatoriidindomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionaleau
obligaiadeapuneladispoziiareprezentanilorcaselordepensiisectorialetoatedocumentele
necesareverificriilegalitiiicorectitudiniidatelornscrisendeclaraianominalde
asigurareiaobligaiilordeplatctrebugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul10

(1)Pentruperioadelededup31martie2001,declaraianominaldeasigurareprevzutlaart.7
alin.(1)i(2)constituiedocumentulpebazacruiasestabiletestagiuldecotizarensistemul
publicdepensiiipunctajulmediuanualpentruasiguraiisistemuluipublicdepensii,cuexcepia
persoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c).
(2)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),declaraiaprevzutlaart.
7alin.(1)i(2)constituiesinguruldocumentpebazacruiasestabiletestagiuldecotizaren
sistemulpublicdepensiiipunctajulanualdeladataintrriinvigoareaprezenteilegi.
(3)nsituaiilencare,pentruperioadeleprevzutelaalin.(1)i(2),derularearaporturilor
demuncsaudeserviciunupoatefidoveditprindeclaraianominaldeasigurare,nvederea
stabiliriistagiuluidecotizareiapunctajuluianual,potfivalorificateialteacte
doveditoare,ntocmitencondiiilelegii.
(4)Obligaiaprezentriiactelordoveditoareprevzutelaalin.(3)revinepersoaneincauz.

Articolul11

(1)Persoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.IVcareaucelpuinvrstade18anisunt
obligatesseasigurepebazadeclaraieiindividualedeasigurare.
(2)Declaraiaindividualdeasiguraresedepunentermende30deziledeladatancadrriin
situaiaprevzutlaalin.(1)lacasateritorialdepensiicompetent,nfunciededomiciliul
saureedinapersoanei.
(3)Venitullunarasiguratpentrupersoanelemenionatelaalin.(1)estecelstabilitprin
declaraiaindividualdeasigurareinupoatefimaimicdectsumareprezentnd35%dinctigul
salarialmediubrututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestatimaimare
dectvaloareacorespunztoareade5orictigulsalarialmediubrut.
(4)Seexcepteazdelaobligativitateadepuneriideclaraieideasigurarepersoaneleprevzutela
art.6alin.(1)pct.IV,dacbeneficiazdeunadintrecategoriiledepensiiprevzutedeprezenta
legesaudacseregsescnsituaiileprevzutelaart.6alin.(1)pct.I,II,IIIiV.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 4/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(5)Abrogat.

Alin.(5)alart.11afostabrogatdepct.5alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23
decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(6)Abrogat.

Alin.(6)alart.11afostabrogatdepct.5alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23
decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(7)Abrogat.

Alin.(7)alart.11afostabrogatdepct.5alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23
decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul12

(1)Contractuldeasiguraresocialprevzutlaart.6alin.(2)sencheientrepersoana
interesatsau,dupcaz,tutorele,curatorulorimandatarulacesteiadesemnatprinprocurspecial
icasateritorialdepensiicompetent,nfunciededomiciliulsaureedinapersoanei.
(2)Contractuldeasiguraresocialsencheienformscrisiproduceefectedeladata
nregistrriiacestuialacasateritorialdepensii.

Articolul13

(1)Venitulasiguratnscrisndeclaraiaindividualdeasiguraresauncontractuldeasigurare
socialpoatefimodificatprindepunereauneicomunicridemodificareadeclaraieiindividualede
asigurareori,dupcaz,prinncheiereaunuiactadiionallacontractuldeasiguraresocial.
(2)Declaraiaindividualdeasigurareicontractuldeasiguraresocialconstituietitluride
creanidevintitluriexecutoriiladatalacarecreanabugetarestescadent,conformlegii.

Articolul14

(1)nsituaiancarepeparcursulderulriiasigurriinbazadeclaraieiindividualede
asiguraresefacedovadacexistperioadencarenuserealizeazvenituri,lacererea
asiguratuluisaudininiiativacaseiteritorialedepensii,declaraiapoatefisuspendat.
(2)Pentruperioadeledesuspendareprevzutelaalin.(1)nusedatoreazcontribuiedeasigurri
sociale.

Articolul15

(1)nsistemulpublicdepensii,evidenadrepturiloriobligaiilordeasigurrisocialese
realizeazpebazacoduluinumericpersonalalasiguratului.
(2)Datelecucaracterpersonalactualizatepentrutoiceteniiromni,ceteniiUniunii
Europene,aistatelormembrealeSpaiuluiEconomicEuropean,aiElveieiipentrustriniicareau
nregistratrezidena/edereanRomnia,precumialepersoanelorpentrucareCNPPicaselede
pensiisectorialentocmescdocumentaiideplati/sauefectueazplataunorprestaiisociale
suntfurnizateacestoragratuitdectreMinisterulAfacerilorInterne,prinDireciapentru
EvidenaPersoaneloriAdministrareaBazelordeDate,dupcaz.
(3)Dateleprevzutelaalin.(2)suntfurnizategratuit,lacerereaCNPPiacaselordepensii
sectoriale,ideoricarealtautoritate,instituiepublicsaualtinstituiecaredeineastfel
deinformaii.
(4)Coninutul,modalitileitermeneledetransmitereainformaiilorprevzutelaalin.(2)se
stabilescprinhotrreaGuvernului.

Articolul16

Constituiestagiudecotizarensistemulpublicdepensii:
a)vechimeanmuncrecunoscutpentrustabilireapensiilorpnladatade1aprilie2001
b)vechimeanserviciurecunoscutpentrustabilireapensiilor,ncazulpersoanelorprevzutela
art.6alin.(1)pct.Ilit.c),pnlaintrareanvigoareaprezenteilegi
c)perioadacuprinsntre1aprilie2001idataintrriinvigoareaprezenteilegi,ncare
persoaneleaufostasiguratenbazaLegiinr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialte
drepturideasigurrisociale,cumodificrileicompletrileulterioare
d)perioadacuprinsntre1ianuarie2010idataintrriinvigoareaprezenteilegi,ncazul
persoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.V.

Articolul17

(1)Constituiestagiudecotizareiperioadasuplimentarlavechimeanmuncsaulavechimean
serviciuacordatnbazalegislaieianterioaredateide1aprilie2001pentruperioadelerealizate

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 5/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

ngrupaI,aIIa,respectivncondiiideosebite,condiiispecialeialtecondiii,ncazul
persoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c).
(2)Constituiestagiudecotizareiperioadeledepnladatade1aprilie2001ncareo
persoan:
a)saaflatnunadintresituaiileprevzutelaart.49
b)arestabilitedrepturiprivindvechimeanmuncnbazaprevederilorDecretuluilegenr.
118/1990privindacordareaunordrepturipersoanelorpersecutatedinmotivepoliticededictatura
instauratcunceperedela6martie1945,precumicelordeportatenstrintateoriconstituite
nprizonieri,republicat.
(3)Constituiestagiudecotizareitimpulutillapensierealizatdeagricultori,ncondiiile
reglementatedelegislaiaprivindpensiileialtedrepturideasigurrisocialeale
agricultorilor,anterioardateide1aprilie2001.

Articolul18

Pentruperioadeleulterioaredateide1aprilie2001carereprezint,conformlegii,stagiude
cotizarerealizatncondiiideosebite,condiiispecialesaualtecondiiidemuncseacord
perioadesuplimentarelavechimeanmuncsaulavechimeanserviciu,careconstituiestagiide
cotizarencondiiinormale,dupcumurmeaz:
a)3lunipentrufiecareanlucratncondiiideosebitedemunc
b)6lunipentrufiecareanlucratncondiiispecialedemunc
c)12lunipentrufiecareanlucratnaltecondiiidemuncaacumsuntreglementatelaart.29
alin.(2).

Articolul19

(1)Constituiestagiudecotizareperioadeledetimppentrucareasiguraiidatoreazi/saupltesc
contribuiideasigurrisocialensistemulpublicdepensiidinRomnia,precuminalteri,
ncondiiilestabiliteprinacordurilesauconveniileinternaionalelacareRomniaesteparte.
(2)Lastabilireadrepturilordeasigurrisocialeseiaunconsiderarestagiiledecotizare
realizatensistemulpublicdepensiidinRomnia,precumiperioadeledeasigurarerealizatesau
recunoscutecaatarenalteri,ncondiiilereglementateprininstrumentejuridicecucaracter
internaionallacareRomniaestepartei/sauregulamentecomunitare.
(3)nsistemulpublicdepensii,obligaiileiprestaiiledeasigurrisocialeseachitn
monednaional.
(4)ncazuldrepturilorsalarialesauveniturilorasigurate,stabilitenmonedaaltorripe
teritoriulRomniei,contribuiilesepltescnleilacursuldeschimbvalutarcomunicatdeBanca
NaionalaRomnieidindatastabilitpentruplataacestordrepturi.

CapitolulIIBugetulasigurrilorsocialedestat

Articolul20

(1)Bugetulasigurrilorsocialedestatcuprindeveniturileicheltuielilesistemuluipublicde
pensii.
(2)Guvernulelaboreazanual,pebazapropunerilorCNPPialeinstituiilorcareaunsubordine
casedepensiisectoriale,proiectullegiibugetuluiasigurrilorsocialedestat,pecarelsupune
spreaprobareParlamentului.
(3)Caseledepensiisectorialeelaboreazpropuneripentrubugetulasigurrilorsocialedestati
letransmitinstituiilorpublicensubordineacrorafuncioneaz.
(4)nsituaiancarelegeabugetuluiasigurrilorsocialedestatnuafostadoptatcucelpuin
3zilenaintedeexpirareaexerciiuluibugetar,seaplicncontinuareprevederilebugetului
asigurrilorsocialedestatpeanulprecedent,pnlaadoptareanouluibuget.

Articolul21

Veniturilebugetuluiasigurrilorsocialedestatprovindin:
a)contribuiideasigurrisociale,dobnziipenalitidentrziere,precumidinalte
venituri,potrivitlegii
b)sumealocatedelabugetuldestatpentruechilibrareabugetuluiasigurrilorsocialedestat,
careseaprobprinlegilebugetareanuale.

Articolul22

(1)Cheltuielilebugetuluiasigurrilorsocialedestatacopercontravaloareaprestaiilorde
asigurrisocialedinsistemulpublicdepensii,cheltuielileprivindorganizareaifuncionarea
sistemuluipublicdepensii,finanareaunorinvestiiiproprii,altecheltuieliprevzutedelege.
(2)Dinveniturilebugetuluiasigurrilorsocialedestatseprelevanualpnla3%pentru

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 6/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

constituireaunuifondderezerv.
(3)Fondulderezervcumulatnupoatedepinivelulcheltuielilorprevzutepentruanulbugetar
respectiv.
(4)Fondulderezervseutilizeazpentruacoperireaprestaiilordeasigurrisocialensituaii
temeinicmotivatesauaaltorcheltuielialesistemuluipublicdepensii,aprobateprinlegea
bugetuluiasigurrilorsocialedestat.
(5)Fondulderezervnusepoateutilizanprimii3anidelancepereaconstituiriiacestuia.
(6)Fondulderezervseconstituienaniincarebugetulasigurrilorsocialedestateste
excedentar,nuprimetesumepentruechilibrare,potrivitart.21lit.b),inumaidupacoperirea
deficitelordinaniiprecedenialebugetuluiasigurrilorsocialedestat.

Articolul23

(1)ntermende6lunidelapublicareaprezenteilegi,AgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,
denumitncontinuareANAF,CNPPicaseledepensiisectorialeauobligaiascorelezebazele
propriidedatepentrurealizareauneievidenecorecteiunitareadrepturiloriobligaiilor
participanilorlasistemulpublicdepensii,precumilasistemulfondurilordepensii
administrateprivat.
(2)CNPP,caseledepensiisectorialeiANAFauobligaiasitransmitreciprocinformaiile
referitoarelasumelereprezentndcontribuiadeasigurrisociale,declaratei,respectiv,
pltitedeangajatori.
(3)CNPP,caseledepensiisectorialeiANAF,pebazainformaiilorprevzutelaalin.(2),
identificsituaiilencareangajatoriinuaurespectatprevederilelegaleprivinddeclarareai
platacontribuiilordeasigurrisociale,dispunndmsurileprevzutedelege.
(4)Instituiileprevzutelaalin.(3)iacordreciprocigratuitaccesullainformaiile
referitoareladeclarareaiplatacontribuiilordeasigurrisocialedinbazelededatepecarele
aunadministrare.
(5)Anual,dupdepunereadeclaraiilorfiscale,ANAFtransmiteCNPPveniturilerealizatede
persoanelefizice,alteledectcelecarerealizeazvenituridinsalariisauasimilateacestora.

Articolul24

(1)Excedenteleanualealebugetuluiasigurrilorsocialedestatpotfiutilizatenanulurmtor,
potrivitdestinaiiloraprobateprinlege,dupregularizareacubugetuldestat,nlimitasumelor
primitedeacesta,potrivitprevederilorart.21lit.b).
(2)Eventualuldeficitcurentalbugetuluiasigurrilorsocialedestatseacoperdinfondulde
rezerv.
(3)Deficituldinaniiprecedeniidinanulcurentalbugetuluiasigurrilorsocialedestatrmas
duputilizareafonduluiderezervsefinaneazdindisponibilitilecontuluicurentgeneralal
TrezorerieiStatului.

Articolul25

Disponibilitilebnetialeasigurrilorsocialedestatsuntpurttoarededobnzi,nivelul
dobnzilorstabilinduseprinconveniincheiatedeCNPPcuTrezoreriaStatului.

Articolul26

nmodexcepional,nsituaiimotivate,pentruacoperireadeficituluibugetuluiasigurrilor
socialedestat,dupepuizareafonduluiderezerv,veniturilebugetuluiasigurrilorsocialede
statsecompleteazcusumecaresealocdelabugetuldestat.

CapitolulIIIContribuiadeasigurrisociale

Articolul27

(1)nsistemulpublicdepensiisuntcontribuabili,dupcaz:
a)asiguraiicaredatoreazcontribuiiindividualedeasigurrisociale
b)angajatoriiiinstituiilecareefectueazplataajutoarelornsituaiapersoanelorprevzute
laart.6alin.(1)pct.V
c)persoanelejuridicelacareidesfoaractivitateaasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)
pct.Ilit.d)ipct.II,asimilateangajatoruluincondiiileprezenteilegi

Lit.c)aalin.(1)alart.27afostmodificatdepct.6alart.XVIIIdinORDONANADEURGEN
nr.117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
d)AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc,careadministreazbugetulasigurrilorpentru
omaj,instituiecare,pentruomeri,esteasimilatangajatorului
e)persoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2).

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 7/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Lit.e)aalin.(1)alart.27afostmodificatdepct.6alart.XVIIIdinORDONANADEURGEN
nr.117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(2)Coteledecontribuiideasigurrisocialesuntdifereniatenfunciedecondiiiledemunc
normale,deosebite,specialeialtecondiiidemunc.
(3)Coteledecontribuiideasigurrisociale,respectivcotacontribuieiindividualedeasigurri
socialeicotacontribuieideasigurrisocialedatoratdeangajator,suntprevzutenLegeanr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare.Coteledecontribuiide
asigurrisocialepotfimodificateprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat*).

Alin.(3)alart.27afostmodificatdepct.7alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din
23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(4)ncotadecontribuieindividualdeasigurrisocialeprevzutlaalin.(3)esteinclusi
cotadecontribuieaferentfondurilordepensiiadministrateprivat,prevzutdeLegeanr.
411/2004privindfonduriledepensiiadministrateprivat,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.

Articolul28

(1)Condiiiledemuncncaresedesfoaractivitateaasigurailordinsistemulpublicdepensii
potfinormale,deosebiteispeciale.
(2)Pentruasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),condiiilencaresedesfoar
activitateapotfinormale,deosebite,specialeialtecondiiidemunc.

Articolul29

(1)Suntncadratencondiiideosebitelocuriledemuncstabilitenbazacriteriilori
metodologieiprevzutedelegislaianvigoareladatancadrriiacestora.
(1^1)Locuriledemuncpotfimeninutencondiiideosebite,prinrennoireaavizelorde
ncadrarepebazametodologieistabiliteprinhotrreaGuvernului,pentruoperioaddemaximum3
ani,ncepndcudatade1ianuarie2016,termenpnlacareangajatoriiauobligaiadea
normalizacondiiiledemunc.

Alin.(1^1)alart.29afostintrodusdeart.unicdinORDONANADEURGENnr.65din30decembrie
2015publicatnMONITORULOFICIALnr.986din31decembrie2015.
(1^2)Perioadacuprinsntredatade31decembrie2015idatarennoiriiavizuluidencadrarea
locurilordemuncncondiiideosebiteconstituiestagiudecotizarencondiiideosebitede
munc,pentrucareangajatoriidatoreaz,dupcaz,diferenadintrecotadecontribuiede
asigurrisocialepentrucondiiideosebitedemunciceadeclaratdectreacetia.

Alin.(1^2)alart.29afostintrodusdeart.unicdinORDONANADEURGENnr.65din30decembrie
2015publicatnMONITORULOFICIALnr.986din31decembrie2015.
(2)ndomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale,ncadrarealocurilorde
muncncondiiideosebite,specialeialtecondiiiserealizeazpebazacriteriilori
metodologieidencadrareprevzutedeHotrreaGuvernuluinr.1.294/2001privindstabilirea
locurilordemunciaactivitilorcucondiiideosebite,condiiispecialeialtecondiii,
specificepentrucadrelemilitarenactivitate,cumodificrileulterioare,ideHotrrea
Guvernuluinr.1.822/2004privindstabilirealocurilordemunciactivitilorcucondiii
deosebite,specialeialtecondiii,specificepentrupoliiti,cumodificrileulterioare.

Articolul30

(1)nsensulprezenteilegi,locuriledemuncncondiiispecialesuntceledin:
a)unitileminiere,pentrupersonalulcareidesfoaractivitateansubterancelpuin50%
dintimpulnormaldemuncnlunarespectiv
b)activitiledecercetare,explorare,exploataresauprelucrareamateriilorprimenucleare,
zoneleIiIIdeexpunerelaradiaii
c)activitiledindomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale,prevzute
deactelenormativecuregimclasificatemisepnladataintrriinvigoareaprezenteilegi
d)aviaiacivil,pentrupersonalulnavigantprevzutnanexanr.1
e)activitileiunitileprevzutenanexelenr.2i3
f)activitateaartisticdesfuratnprofesiileprevzutenanexanr.4.
(2)Periodic,din5n5ani,locuriledemuncncondiiispecialedemuncprevzutelaalin.(1)
lit.e)suntsupuseproceduriidereevaluareancadrriincondiiispeciale,stabilitprin
hotrreaGuvernului.

Alin.(2)alart.30afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.325din16decembrie2015,publicat
nMONITORULOFICIALnr.937din18decembrie2015.
(3)Proceduradereevaluareprevzutlaalin.(2)sestabileteprinhotrreaGuvernului,

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 8/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

elaboratntermende9lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi.
(4)Esteasimilatstagiuluidecotizarencondiiispecialedemunc,prevzutlaalin.(1)lit.
b),perioadaanterioardateide1aprilie2001,ncaresalariaiiaudesfuratactivitide
cercetare,explorare,exploataresauprelucrareamaterialelorprimenucleare,nlocuriledemunc
ncadrateconformlegislaieianterioarengrupeleIiIIdemuncicare,potrivitart.20alin.
(1)lit.b)dinLegeanr.19/2000,cumodificrileicompletrileulterioare,suntncadraten
condiiispecialedemunc.
(5)Constituiestagiudecotizarerealizatncondiiispecialedemunciperioadelencareun
asiguratcareidesfoaractivitateancondiiispecialedemuncseaflnconcediupentru
incapacitatetemporardemunci/saunconcediudeodihn,daccelpuinnziuapremergtoare
concediuluialucratnlocuridemuncncadratenastfeldecondiiidemunc.

Articolul31

(1)Contribuiadeasigurrisocialesedatoreazdinmomentulncadrriinunadintresituaiile
prevzutelaart.6alin.(1)saudeladatancheieriicontractuluideasiguraresocial.
(2)Contribuiaindividualdeasigurrisocialesedatoreazdeasiguraiiprevzuilaart.6
alin.(1)pct.IiII.
(3)Asiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2)datoreazintegralcotade
contribuiedeasigurrisocialecorespunztoarecondiiilornormaledemunc,stabilitprinlege.
(4)Contribuiadeasigurrisocialepentruomerisesuportintegraldinbugetulasigurrilor
pentruomajlanivelulcoteistabilitepentrucondiiinormaledemunc,cuexcepiaplilor
compensatoriiiaveniturilordecompletareacordatesalariailordinindustriadeaprare,n
perioadadereduceretemporaraactivitii.
(5)Contribuiadeasigurrisocialepentrupersoanelecarebeneficiazdeplicompensatoriise
suportdinbugetulasigurrilorpentruomajlanivelulcoteicontribuieiindividualedeasigurri
sociale,cuexcepiacazurilorncare,prinlege,sedispunealtfel.
(6)Contribuiadeasigurrisocialepentrupersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.Vse
suportintegraldinbugetuldestat,lanivelulcoteistabilitepentrucondiiinormaledemunc.
(7)Asiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.VIdatoreazcontribuiadeasigurrisocialela
nivelulcoteicontribuieiindividualedeasigurrisociale.
(8)Nudatoreazcontribuiaindividualdeasigurrisocialepersoaneleprevzutelaart.6alin.
(1)pct.VIlit.a)pentruveniturilerealizatedinaceastcalitatenmodocazional,atuncicnd
pelngacestearealizeazivenituridenatursalarial.
(9)Abrogat.

Alin.(9)alart.31afostabrogatdepct.8alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23
decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(10)Contribuiadeasigurrisocialedatoratdecontribuabiliiprevzuilaart.27alin.(1)nu
seimpoziteaz.

Articolul32

(1)Calcululiplatacontribuieideasigurrisocialedatoratdectreasiguraiiprevzuila
art.6alin.(1)pct.IiII,respectivdectreangajatoriiacestorasefaclunardectre
angajatori.
(2)Calcululiplatacontribuieideasigurrisocialepentruomerisefaclunardectre
instituiacareadministreazbugetulasigurrilorpentruomaj,iarnsituaiapersoanelor
prevzutelaart.6alin.(1)pct.V,dectreinstituiacareachitdrepturilerespective.
(3)Platacontribuieideasigurrisocialedatoratedeasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)
pct.IVialin.(2)sefacelunardectreacetiasau,nnumelelor,dectreoricealt
persoan,ncontulcaseiteritorialedepensiilacaresuntasigurai.
(4)Platacontribuieideasigurrisociale,ncazulasigurailorprevzuilaart.6alin.(2),se
poatefaceianticipat,peoperioaddecelmult12luni.
(5)Calcululiplatacontribuieiindividualedeasigurrisocialepentruperioadancare
asiguratulbeneficiazdeindemnizaiedeasigurrisocialedesntateseefectueaz,dupcaz,de
ctre:
a)angajator,pentruasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.IiII
b)instituiaabilitatdelegesefectuezeplidinbugetulasigurrilorpentruomaj,pentru
asiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.III
c)casadeasigurridesntate,pentruasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.IV.
(6)Abrogat.

Alin.(6)alart.32afostabrogatdepct.9alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23
decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul33

Bazalunardecalculacontribuieiindividualedeasigurrisocialencazulasigurailoreste

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 9/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

prevzutnLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.

Art.33afostmodificatdepct.10alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul34

Bazalunardecalculacontribuieideasigurrisocialedatoratedeangajatoresteprevzutn
Legeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.

Art.34afostmodificatdepct.11alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul35

(1)BazalunardecalculacontribuieideasigurrisocialepentruomeriesteprevzutnLegea
nr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.

Alin.(1)alart.35afostmodificatdepct.12alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din
23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(2)Bazalunardecalculacontribuieideasigurrisocialepentrupersoaneleprevzutelaart.6
alin.(1)pct.Voconstituiecuantumulajutoarelorlunare,pltitedinbugetuldestat,n
condiiilelegii.
(3)Prevederileart.33alin.(3)seaplicipentrusituaiileprevzutelaalin.(1)i(2).

Articolul36

Bazalunardecalculacontribuieideasigurrisocialepentruasiguraiiprevzuilaart.6
alin.(1)pct.IVialin.(2)oconstituievenitullunarasigurat,nscrisndeclaraia
individualdeasiguraresauncontractuldeasiguraresocial,darnumaipuindectsuma
reprezentnd35%dinctigulsalarialmediubrututilizatlafundamentareabugetuluiasigurrilor
socialedestatinicimaimultde5orivaloareaacestuia.

Articolul37

(1)Nusedatoreazcontribuiedeasigurrisocialeasuprasumelorexpresexceptate,prevzuten
Legeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)Sumeleasupracroranusedatoreazcontribuiadeasigurrisocialenuseiaunconsiderare
lastabilireaprestaiilordinsistemulpublicdepensii.

Art.37afostmodificatdepct.13alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul38

(1)Sumelereprezentndajutordedeces,caresepltescdeangajatorasigurailor,potrivit
prevederilorprezenteilegi,ncontulasigurrilorsociale,sereindeacestadincontribuiilede
asigurrisocialedatoratepentrulunarespectiv.
(2)Sumelereprezentndajutordedecespltitedeangajatorasigurailor,potrivitprevederilor
prezenteilegi,caredepescsumacontribuiilordatoratedeacestanlunarespectivse
recupereazdincontulasigurrilorsocialedelacasateritorialdepensiinrazacreiaseafl
sediulacestuia,respectivdelacasadepensiisectorial.

Articolul39

(1)Contribuiaindividualdeasigurrisocialeprevzutdelegesevireazlunardectre
angajator,launitateateritorialaTrezorerieiStatuluilacareacestaesteluatnevidenca
pltitordeimpoziteitaxe,mpreuncucontribuiadeasigurrisocialepecareacestao
datoreazncalitatedecontribuabilbugetuluiasigurrilorsocialedestat.
(2)Contribuialafonduldepensiiadministratprivat,careestepartedincontribuiaindividual
deasigurrisocialedatoratlasistemulpublicdepensii,setransmitedeCNPPidecaselede
pensiisectorialefondurilordepensiiadministrateprivat.
(3)Lunar,pnceltrziundatade20aluniiurmtoareceleincarepltitoriiaudepus
declaraianominaldeasigurare,CNPPicaseledepensiisectorialetransmitfiecrui
administratorlistanominaldevirareasumelorctrefonduldepensiipecareacestal
administreaz.
(4)Lunar,pnceltrziundatade20aluniiurmtoareceleincareangajatoruladepus
declaraianominaldeasigurare,CNPPicaseledepensiisectorialevireazctrefiecarefondde
pensiiadministratprivat,delabugetulasigurrilorsocialedestat,sumareprezentnd

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 10/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

contribuiileindividualedatorateacestorfonduri.

Art.39afostmodificatdepct.14alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul40

(1)ncazulasigurailorprevzuilaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2),termenuldeplata
contribuieideasigurrisocialeestepnladatade25aluniiurmtoareceleipentrucarese
datoreazplata.
(2)Pentruceilaliasiguraiaisistemuluipublicdepensiitermenuldeplatacontribuieide
asigurrisocialeesteprevzutnLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.

Art.40afostmodificatdepct.15alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul41

(1)Activitateaprivindadministrareacreanelorproveninddincontribuiideasigurrisociale,
datoratedepersoanelefizicesaujuridicecareaucalitatedeangajatorsaudeentitileasimilate
angajatorilor,precumiconstatareaisancionareacontraveniilorserealizeazdeANAFi
unitilesubordonateacesteia,nbazaprevederilorCoduluideprocedurfiscal.
(2)ANAFiunitilesalesubordonate,CNPPicaseledepensiisectorialecolaboreazifac
schimbdeinformaiiprivindcolectareai,respectiv,declarareacontribuiilordeasigurri
sociale.

Articolul42

Pentrupersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2),activitateadecolectarea
contribuiilorserealizeazdeCNPP,princaseleteritorialedepensii,idecaseledepensii
sectoriale,dupcaz.

Art.42afostmodificatdepct.16alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul43

ncazulneachitriilatermen,potrivitlegii,acontribuiilordatoratebugetuluiasigurrilor
socialedestatdepersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2),caseleteritoriale
depensiiprocedeazlaaplicareamsurilordeexecutaresilitpentruncasareasumelorcuvenite,
conformdispoziiilorlegaleprivindexecutareacreanelorbugetare.

Articolul44

(1)nsituaiaasigurailorprevzuilaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2),neplata
contribuieideasigurrisocialelatermenulprevzutlaart.40alin.(1)genereazplataunor
dobnziipenalitidentrzierecalculatepentrufiecarezidentrziere,pnladata
achitriisumeidatorate,inclusiv.
(2)Cotadobnziloripenalitilordentrziere,prevzutelaalin.(1),sestabiletepotrivit
reglementrilorprivindexecutareacreanelorbugetare.
(3)Sumelereprezentnddobnziipenalitidentrzieresefacvenitlabugetulasigurrilor
socialedestatisecalculeazfrzecimale,prinrotunjirelaleu.
(4)Calcululdobnziloripenalitilordentrziereseefectueazdectrecaseleteritorialede
pensii.
(5)Dispoziiileprezenteilegi,referitoarelaneplatacontribuieideasigurrisociale,se
completeazcuprevederilelegaleprivindexecutareacreanelorbugetare.

Art.44afostmodificatdepct.17alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul45

(1)Perioadelencarepersoaneleasiguratepebazdedeclaraieindividualdeasiguraresau
contractdeasiguraresocialnuauachitatcontribuiadeasigurrisocialedatoratnuse
valorificlastabilireapensiilorpnlaachitareaacesteia,inclusivadobnzilori
penalitilordentrziereaferente.
(2)ncazulncareasiguraiiaflainsituaiaprevzutlaart.6alin.(1)pct.IVauachitat
contribuiadeasigurrisocialepentruperioadelepentrucareaceastanusedatora,contribuianu
serestituie,iarstagiuldecotizarerealizatsevalorificlastabilireaprestaiilordeasigurri

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 11/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

sociale.

Articolul46

Asiguraiicarefacdovadacnusemairegsescnsituaiilepentrucareasigurareaeste
obligatorie,potrivitart.6alin.(1)pct.IV,auobligaiasdepunlacaseleteritorialede
pensii,ntermende30deziledelamodificareasituaiei,formularultipdencetareaasigurrii
individualelasistemulpublicdepensii.

Articolul47

(1)Contractuldeasiguraresocialpoatefireziliatlainiiativaoricreiadintrepri,conform
clauzelorprevzutencontract.
(2)ncazulrezilieriicontractuluideasiguraresocial,contribuiiledeasigurrisociale
achitatenuserestituie,iarstagiuldecotizarerealizatsevalorificlastabilireadreptuluide
pensie.

Articolul48

(1)nsistemulpublicdepensii,stagiuldecotizareseconstituiedinnsumareaperioadelorpentru
caresadatoratcontribuialabugetulasigurrilorsocialedestatdectreangajatoriasigurat
sau,dupcaz,sadatoratipltitdectreasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.IVi
alin.(2).

Alin.(1)alart.48afostmodificatdepct.18alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din
23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(2)Stagiuldecotizarecorespunztorcontribuieideasigurrisocialedatoratencondiiileart.
31alin.(5)sedeterminprinaplicareaasupraperioadeidecotizarearaportuluidintrecotade
contribuieindividualdeasigurrisocialeicotadecontribuiedeasigurrisocialeaprobat
pentrulocuriledemuncncondiiinormale.

Articolul49

(1)nsistemulpublicdepensiiseasimileazstagiuluidecotizareiperioadelenecontributive,
denumitencontinuareperioadeasimilate,ncareasiguratul:
a)abeneficiatdepensiedeinvaliditate
b)aurmatcursuriledezialenvmntuluiuniversitar,organizatpotrivitlegii,pedurata
normalastudiilorrespective,cucondiiaabsolviriiacestoracudiplom
c)asatisfcutserviciulmilitarcamilitarntermensaumilitarcutermenredus,peduratalegal
stabilit,afostconcentrat,mobilizatsaunprizonierat
d)abeneficiat,nperioada1aprilie20011ianuarie2006deindemnizaiideasigurrisociale,
acordatepotrivitlegii
e)abeneficiat,ncepndcudatade1ianuarie2005,deconcediupentruincapacitatetemporarde
munccauzatdeaccidentdemunciboliprofesionale
f)abeneficiat,ncepndcudatade1ianuarie2006,deconcediupentrucretereacopiluluin
vrstdepnla2anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,depnla3ani
g)afostelevaluneicolimilitare/colideagenidepoliiesaustudentaluneiinstituiide
nvmntdinsistemuldeaprarenaional,ordinepublicisigurannaionalpentruformarea
cadrelormilitare,poliitilorifuncionarilorpublicicustatutspecialdinsistemul
administraieipenitenciare,cuexcepialiceuluimilitar.
(2)Asiguraiicareauabsolvitmaimulteinstituiidenvmntsuperior,conformprevederilor
alin.(1)lit.b),beneficiazdeasimilarea,castagiudecotizare,auneisingureperioadede
studii,laalegere.
(3)Persoaneleprevzutelaalin.(1)beneficiazdeperioadeleasimilatedacnacesteperioadenu
aurealizatstagiidecotizarencondiiileprezenteilegi.
(4)Perioadeleasimilateprevzutelaalin.(1)sevalorificpentruobinereaprestaiilorde
asigurrisocialencondiiileprevzutedeprezentalege.

Articolul50

(1)Stagiuldecotizaresecertificasigurailor,dinoficiu,odatla2ani,deCNPPidecasele
depensiisectoriale.
(2)Stagiuldecotizaresecertificilacerereaasigurailor,contracost.Tarifulserviciului
respectivsestabileteanualdeCNPPicaseledepensiisectoriale.

CapitolulIVPensii

Articolul51

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 12/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

nsistemulpublicdepensiiseacordurmtoarelecategoriidepensii:
a)pensiapentrulimitdevrst
b)pensiaanticipat
c)pensiaanticipatparial
d)pensiadeinvaliditate
e)pensiadeurma.

Seciunea1Pensiapentrulimitdevrst

Articolul52

Pensiapentrulimitdevrstsecuvinepersoanelorcarendeplinesc,cumulativ,ladata
pensionrii,condiiileprivindvrstastandarddepensionareistagiulminimdecotizaresaun
specialitate,dupcaz,prevzutedeprezentalege.

Articolul53

(1)Vrstastandarddepensionareestede65deanipentrubrbaii63deanipentrufemei.
Atingereaacesteivrsteserealizeazprincretereavrstelorstandarddepensionare,conform
ealonriiprevzutenanexanr.5.
(2)Stagiulminimdecotizareestede15ani,attpentrufemei,ctipentrubrbai.Atingerea
acestuistagiuserealizeazprincretereastagiuluiminimdecotizare,conformealonrii
prevzutenanexanr.5.
(3)Stagiulcompletdecotizareestede35deani,attpentrufemei,ctipentrubrbai.
Atingereaacestuistagiuserealizeazprincretereastagiuluicompletdecotizare,conform
ealonriiprevzutenanexanr.5.

Articolul54

(1)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),vrstastandarddepensionare
estede60deani,attpentrufemei,ctipentrubrbai.Atingereaacesteivrsteserealizeaz
princretereavrstelorstandarddepensionare,conformealonriiprevzutenanexanr.6.
(2)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),stagiulminimdecotizaren
specialitateestede20deani,attpentrufemei,ctipentrubrbai.Atingereaacestuistagiu
serealizeazprincretereastagiuluiminimdecotizarenspecialitate,conformealonrii
prevzutenanexanr.6.
(3)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),stagiulcompletdecotizare
estede30deani,attpentrufemei,ctipentrubrbai.Atingereaacestuistagiuserealizeaz
princretereastagiuluicompletdecotizare,conformealonriiprevzutenanexanr.6.

Articolul55

(1)Persoanelecareaurealizatstagiulcompletdecotizareaudreptullapensiepentrulimitde
vrst,cureducereavrstelorstandarddepensionare,dupcumurmeaz:
a)conformtabeluluinr.1,nsituaiapersoanelorcareaurealizatstagiidecotizarencondiii
deosebitedemunc
Tabelulnr.1


StagiuldecotizareReducereavrsteistandard
realizatncondiiidepensionarecu:
deosebite
(animplinii)AniLuni

61

816

102

1226

143

1636

184

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 13/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


2046

225

2456

266

2866

307

3276

358

a^1)abrogat

Tabelulnr.1^1
Abrogat.

Lit.a^1)iTabelulnr.1^1delaalin.(1)alart.55aufostabrogatedepct.1alart.unicdin
LEGEAnr.155din18iunie2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.444din22iunie2015.
b)conformtabeluluinr.2,nsituaiapersoanelorcareaurealizatstagiidecotizarengrupaI
demunc,potrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,precuminsituaiacelorcare
aurealizatstagiidecotizarenlocuriledemuncncadratenaltecondiiidemuncprevzutela
art.29alin.(2)incondiiispecialeprevzutelaart.30alin.(1)

Lit.b)aalin.(1)alart.55afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.155din18
iunie2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.444din22iunie2015.

Tabelulnr.2


StagiuldecotizareReducereavrsteistandard
realizatngrupaIdepensionarecu:
demunc,condiii
specialeialteAniLuni
condiiidemunc
(animplinii)

21

316

42

526

63

736

84

946

105

1156

126

1366

147

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 14/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

1576

168

1786

189

1996

2010

21106

2211

23116

2412

25126

26deaniipeste13


Tabelulnr.2delaalin.(1)alart.55afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.155
din18iunie2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.444din22iunie2015.
c)cucte6luni,pentrufiecareandeprivaredelibertate,dedeportarenstrintate,dupdata
de23august1944,i/saudeprizonierat,nsituaiapersoanelorcroraleaufoststabilite
drepturiprivindvechimeanmunc,ncondiiileprevzutelaart.1alin.(1)lit.a)c)ila
alin.(2)dinDecretullegenr.118/1990,republicat.
(2)Persoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c)beneficiazdereducerileprevzutela
alin.(1),dacaurealizatstagiulminimdecotizarenspecialitateprevzutnanexanr.6.

Articolul56

(1)Facexcepiedelaprevederileart.55alin.(1)lit.b)persoanelecareaurealizatunstagiu
decotizaredecelpuin20deaninlocuriledemuncprevzutelaart.30alin.(1)lit.a)i
f).
(2)Pentrupersoaneleprevzutelaalin.(1),reducereavrsteistandarddepensionareestede:
a)20deani,pentruceleprevzutelaart.30alin.(1)lit.a)
b)15ani,pentruceleprevzutelaart.30alin.(1)lit.f).
(3)Vrstastandarddepensionarereduspotrivitprevederiloralin.(2)lit.a)nupoatefimai
micde45deani.
(4)Vrstastandarddepensionarereduspotrivitalin.(2)lit.b)nupoatefimaimicde50de
ani,cuexcepiabaleriniloriacrobailorpentrucarevrstadepensionarenupoatefimaimicde
40deanipentrufemeii45deanipentrubrbai.
(5)Stagiulcompletdecotizareestede20deanipentrupersoanelecareaurealizatcelpuin20de
aninlocuridemuncprevzutelaart.30alin.(1)lit.a)dinlege,respectivde30deani
pentrupersoanelecareaurealizatcelpuin20deaninlocuridemuncprevzutelaart.30alin.
(1)lit.f)dinlege.

Alin.(5)alart.56afostmodificatdepct.1alart.IdinLEGEAnr.155din15iulie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.545din20iulie2016.

Articolul57

(1)Facexcepiedelaprevederileart.55alin.(1)lit.b)ipersoanelecareaurealizatun
stagiudecotizaredecelpuin15aninzonaIdeexpunerelaradiaiisaudecelpuin17anin
zonaaIIadeexpunerelaradiaii,nlocuriledemuncprevzutelaart.30alin.(1)lit.b).
(2)Persoaneleprevzutelaalin.(1)beneficiazdepensiepentrulimitdevrstindiferentde
vrst.
(3)Pentrupersoaneleprevzutelaalin.(1),stagiulcompletdecotizareestede15ani,ncazul
celorcareaudesfuratactivitatenzonaIdeexpunerelaradiaii,respectivde17ani,ncazul
celorcareaudesfuratactivitatenzonaaIIadeexpunerelaradiaii.

Alin.(3)alart.57afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.155din15iulie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.545din20iulie2016.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 15/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Articolul58

Persoanelecareaurealizatunstagiudecotizarencondiiidehandicappreexistentcalitiide
asiguratbeneficiazdereducereavrstelorstandarddepensionareprevzutenanexanr.5,n
funciedegraduldehandicap,dupcumurmeaz:
a)cu15ani,nsituaiaasigurailorcuhandicapgrav,dacaurealizat,ncondiiile
handicapuluipreexistentcalitiideasigurat,celpuinotreimedinstagiulcompletdecotizare
b)cu10ani,nsituaiaasigurailorcuhandicapaccentuat,dacaurealizat,ncondiiile
handicapuluipreexistentcalitiideasigurat,celpuindoutreimidinstagiulcompletde
cotizare
c)cu10ani,nsituaiaasigurailorcuhandicapmediu,dacaurealizat,ncondiiile
handicapuluipreexistentcalitiideasigurat,stagiulcompletdecotizare.

Articolul59

Nevztoriibeneficiazdepensiepentrulimitdevrst,indiferentdevrst,dacaurealizatca
nevztorcelpuinotreimedinstagiulcompletdecotizare.

Articolul60

(1)FraciuneadeandestagiudecotizarerealizatngrupaIi/saucondiiispecialedemunc,
pentrucarenuseacordreducereavrsteistandarddepensionareconformprevederilorart.55alin.
(1)lit.b),poateficumulatcuperioadeledestagiudecotizarerealizatencondiiideosebite
demuncnvedereareduceriivrsteistandarddepensionareconformprevederilorart.55alin.(1)
lit.a).
(2)Reducerilevrstelorstandarddepensionareprevzutelaart.55,precumiceleprevzutede
alteactenormativepotficumulatefrcareducereatotalsfiemaimarede13ani.
(3)Vrsteledepensionareredusencondiiilealin.(2)nupotfimaimicide50deanipentru
femeiide52deanipentrubrbai,respectivde45deanipentrupersoaneleprevzutelaart.6
alin.(1)pct.Ilit.c).

Art.60afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.142din12iulie2016publicatn
MONITORULOFICIALnr.528din14iulie2016.

Articolul61

(1)nsituaiapersonaluluiaeronauticcivilnavigantprofesionistdinaviaiacivildinRomnia,
prevederileart.55alin.(1)lit.b)seaplicnumaincondiiilerealizriinumruluiminimde
oredezbor,salturisaustarturiaprobatprinHotrreaGuvernuluinr.581/2001privindcriteriile
dencadrareapersonaluluinavigantdinaviaiacivilncondiiispecialedemunc.
(2)Activitiledecercetare,explorare,exploataresauprelucrareamateriilorprimenucleare,
zoneleIiIIdeexpunerelaradiaiisuntceleaprobateprinHotrreaGuvernuluinr.583/2001
privindstabilireacriteriilordencadrareaactivitilordecercetare,explorare,exploataresau
prelucrareamateriilorprimenuclearedinzoneleIiIIdeexpunerelaradiaii.
(3)Activitiledinanexanr.2,avizatencondiiispecialedemunc,realizatenunitiledin
anexanr.3seconsiderncondiiispecialedemuncnumaidacacesteasedesfoarpedurata
programuluinormaldelucrudintrolun.

Seciuneaa2aPensiaanticipat

Articolul62

(1)Pensiaanticipatsecuvine,cucelmult5aninainteampliniriivrsteistandardde
pensionare,persoanelorcareaurealizatunstagiudecotizarecucelpuin8animaimaredect
stagiulcompletdecotizareprevzutdeprezentalege.
(2)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),pentruobinereapensiei
anticipate,pelngcondiiileprevzutelaalin.(1),estenecesarirealizareastagiuluiminim
decotizarenspecialitate,prevzutnanexanr.6,icareseaflnunadintreurmtoarele
situaii:
a)sunttrecutenrezerv/auncetatraporturiledeserviciucaurmareampliniriilimiteide
vrstngradprevzutedestatutulcadrelormilitare/poliitilor/funcionarilorpublicicustatut
specialdinsistemuladministraieipenitenciaresaucaurmareareorganizriiunorunitiia
reduceriiunorfunciidinstateledeorganizare,precumipentrualtemotivesaunevoiale
instituiilordindomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale
b)sunttrecutenrezervsaudirectnretragere/auncetatraporturiledeserviciucaurmarea
clasriicainaptsauaptlimitatpentruserviciulmilitar/serviciudectrecomisiiledeexpertiz
medicomilitar.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 16/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(3)Lastabilireastagiuluidecotizarenecesaracordriipensieianticipatenuseiaun
considerareperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.a)c)ig).
(4)Cuantumulpensieianticipatesestabiletenaceleaicondiiincaresestabiletecelal
pensieipentrulimitdevrst.

Articolul63

Laacordareapensieianticipate,reducereavrsteistandarddepensionareprevzutelaart.62alin.
(1)nupoateficumulatcunicioaltreducerereglementatdeprezentalegesaudealteacte
normative.

Articolul64

(1)Ladatandepliniriicondiiilorpentruacordareapensieipentrulimitdevrst,pensia
anticipatsetransformnpensiepentrulimitdevrstiserecalculeazprinadugarea
perioadelorasimilateiaeventualelorstagiidecotizarerealizatenperioadadesuspendarea
pliipensieianticipate.
(2)Transformareapensieianticipatenpensiepentrulimitdevrst,ncondiiileprevzutela
alin.(1),sefacedinoficiu.

Seciuneaa3aPensiaanticipatparial

Articolul65

(1)Pensiaanticipatparialsecuvine,cucelmult5aninainteampliniriivrsteistandardde
pensionare,persoanelorcareaurealizatstagiulcompletdecotizare,precumicelorcareau
depitstagiulcompletdecotizarecupnla8ani.
(2)ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),pentruobinereapensiei
anticipatepariale,pelngcondiiileprevzutelaalin.(1),estenecesarirealizarea
stagiuluiminimdecotizarenspecialitate,prevzutnanexanr.6,icareseaflnunadintre
urmtoarelesituaii:
a)sunttrecutenrezerv/auncetatraporturiledeserviciucaurmareampliniriilimiteide
vrstngradprevzutedestatutulcadrelormilitare/poliitilor/funcionarilorpublicicustatut
specialdinsistemuladministraieipenitenciaresaucaurmareareorganizriiunorunitiia
reduceriiunorfunciidinstateledeorganizare,precumipentrualtemotivesaunevoiale
instituiilordindomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale
b)sunttrecutenrezervsaudirectnretragere/auncetatraporturiledeserviciucaurmarea
clasriicainaptsauaptlimitatpentruserviciulmilitar/serviciudectrecomisiiledeexpertiz
medicomilitar.
(3)Lastabilireastagiuluidecotizarenecesaracordriipensieianticipateparialenuseiaun
considerareperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.a)c)ig).
(4)Cuantumulpensieianticipateparialesestabiletedincuantumulpensieipentrulimitde
vrst,prindiminuareaacestuianraportcustagiuldecotizarerealizaticunumruldelunicu
caresaredusvrstastandarddepensionare,conformtabeluluinr.2^1.

Tabelulnr.2^1

PerioadadecotizarerealizatProcentuldediminuarepentru
pestestagiulstandardcompletfiecarelundeanticipare
decotizareprevzutn(%)
anexanr.5

pnla1an0,50

peste1an0,45

peste2ani0,40

peste3ani0,35

peste4ani0,30

peste5ani0,25

peste6ani0,20

ntre7i8ani0,15

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 17/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Alin.(4)alart.65afostmodificatdepct.3alart.unicdinLEGEAnr.142din12iulie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.528din14iulie2016.
(5)Persoanelecareaulocuitcelpuin30deaninzoneleafectatedepoluarearemanentdatorit
extracieiiprelucrriiminereurilorneferoasecuconinutdecupru,plumb,sulf,cadmiu,arseniu,
zinc,mangan,fluor,clor,apulberilormetalice,precumiaemisiilordeamoniaciderivate,
respectivBaiaMare,CopaMic,ZlatnaiTrguMure,peorazde8kmnjurulacestor
localiti,beneficiazdereducereavrsteistandarddepensionarecu2anifrpenalizarea
prevzutlaalin.(4).

Alin.(5)alart.65afostmodificatdepct.4alart.unicdinLEGEAnr.142din12iulie2016
publicatnMONITORULOFICIALnr.528din14iulie2016.
(6)Prevederilealin.(5)seaplicpnladatade31decembrie2030.

Articolul66

Laacordareapensieianticipatepariale,reducereavrsteistandarddepensionareprevzutelaart.
65alin.(1)nupoateficumulatcunicioaltreducerereglementatdeprezentalegesaudealte
actenormative.

Articolul67

(1)Ladatandepliniriicondiiilorpentruacordareapensieipentrulimitdevrst,pensia
anticipatparialsetransformnpensiepentrulimitdevrstiserecalculeazprin
eliminareadiminuriiprevzutelaart.65alin.(4)iprinadugareaperioadelorasimilateia
eventualelorstagiidecotizarerealizatenperioadadesuspendareapliipensieianticipate
pariale.
(2)Transformareapensieianticipateparialenpensiepentrulimitdevrst,ncondiiile
prevzutelaalin.(1),sefacedinoficiu.

Seciuneaa4aPensiadeinvaliditate

Articolul68

(1)Pensiadeinvaliditatesecuvinepersoanelorcareiaupierduttotalsaucelpuinjumtatedin
capacitateademunc,dincauza:
a)accidentelordemuncibolilorprofesionale,conformlegii
b)neoplaziilor,schizofrenieiiSIDA
c)bolilorobinuiteiaccidentelorcarenuaulegturcumunca.
(2)Beneficiazdepensiedeinvaliditate,ncondiiileprevzutelaalin.(1),ipersoanelecare
seaflnsituaiileprevzutelaart.49alin.(1)lit.c)ig).
(3)Audreptullapensiedeinvaliditate,ncondiiileprevzutelaalin.(1)lit.a),ielevii,
uceniciiistudeniicareiaupierduttotalsaucelpuinjumtatedincapacitateademunc,ca
urmareaaccidentelordemuncsaubolilorprofesionalesurvenitentimpulidincauzapracticii
profesionale.
(4)Persoanelecareiaupierduttotalsaucelpuinjumtatedincapacitateademuncimarii
mutilai,caurmareaparticipriilaluptapentruvictoriaRevoluieidinDecembrie1989orin
legturcuevenimentelerevoluionaredindecembrie1989,careeraucuprinintrunsistemde
asigurrisocialeanteriordateiiviriiinvaliditiidinaceastcauz,audreptullapensiede
invaliditatenaceleaicondiiincareseacordpensiadeinvaliditatepersoanelorcareau
suferitaccidentedemunc.

Articolul69

nraportcugraduldereducereacapacitiidemunc,invaliditateaeste:
a)degradulI,caracterizatprinpierdereatotalacapacitiidemunciacapacitiide
autongrijire
b)degradulII,caracterizatprinpierdereatotalacapacitiidemunc,cupstrarea
capacitiideautongrijire
c)degradulIII,caracterizatprinpierdereaacelpuinjumtatedincapacitateademunc,
persoanaputndsprestezeoactivitateprofesional,corespunztoareacelmultjumtatedin
timpulnormaldemunc.

Articolul70

(1)CriteriileinormelepebazacrorasefacencadrareangradeleI,IIiIIIdeinvaliditate
sestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunereaMinisteruluiMuncii,Familiei,Proteciei

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 18/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

SocialeiPersoanelorVrstnice,MinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterne
iServiciuluiRomndeInformaii,dupcaz,cuavizulMinisteruluiSntii,carevafiadoptat
ntermende90deziledeladataintrriinvigoareaprezentuluialineat.
(2)CNPPicaseledepensiisectoriale,prinintermediulInstitutuluiNaionaldeExpertiz
MedicaliRecuperareaCapacitiideMuncialcomisiilorcentraledeexpertizmedicomilitar
aleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomnde
Informaii,dupcaz,organizeaz,ndrumicontroleazactivitateadeexpertizmedicali
recuperareacapacitiidemunc.

Articolul71

(1)Evaluareacapacitiidemunc,nvedereastabiliriigraduluideinvaliditate,seface,la
cerere,dectremediculspecializatnexpertizamedicalacapacitiidemuncdincadrulCNPP,
denumitncontinuaremedicexpertalasigurrilorsociale,iarncazulpersoanelorprevzutela
art.6alin.(1)pct.Ilit.c),dectrecomisiiledeexpertizmedicomilitardepelng
spitaleledinsistemuldeaprarenaional,ordinepublicisigurannaional.
(2)Pentruevaluareacapacitiidemunc,cerereaidocumentelemedicalealesolicitantuluise
depunlacabinetuldeexpertizmedicalacapacitiidemuncdincadrulcaseiteritorialede
pensiicompetente,nfunciededomiciliulsolicitantului,sau,dupcaz,lacomisiiledeexpertiz
medicomilitardepelngspitaleledinsistemuldeaprarenaional,ordinepublicisiguran
naional.
(3)nurmaexaminriicliniceianalizriidocumentelormedicale,mediculexpertalasigurrilor
socialecompleteazraportuldeexpertizmedicalacapacitiidemunciemitedeciziamedical
asupracapacitiidemunc.ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),
comisiiledeexpertizmedicomilitardepelngspitaleledinsistemuldeaprarenaional,
ordinepublicisigurannaionalemitdeciziimedicaledencadrarentrungradde
invaliditate,carevorfiavizatedecomisiacentraldeexpertizmedicomilitaraMinisterului
AprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInternesauaServiciuluiRomndeInformaii,dupcaz.
(4)nsituaiancare,pentruemitereadecizieimedicaleprevzutelaalin.(3),suntnecesare
investigaiisauexaminridespecialitatesuplimentare,mediculexpertalasigurrilorsociale
propune,dupcaz,prelungireadurateiconcediuluipentruincapacitatetemporardemunc,n
condiiilelegii.
(5)Deciziamedicalprevzutlaalin.(3)seemitentermende45deziledeladata
nregistrriicereriiisecomunicntermende5ziledelaemitere.nsituaiileprevzutela
alin.(4),termenuldeemitereadecizieimedicaleseprelungetecorespunztor.
(6)Deciziamedicalasupracapacitiidemuncpoateficontestat,ntermende30deziledela
comunicare,lacomisiilemedicaledecontestaiisaulacomisiilecentraledeexpertizmedico
militaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomn
deInformaii,dupcaz.
(7)Comisiilemedicaledecontestaiifuncioneazncadrulcentrelorregionaledeexpertiz
medicalacapacitiidemunciInstitutuluiNaionaldeExpertizMedicaliRecuperarea
CapacitiideMunc.
(8)Contestaiaprevzutlaalin.(6)sesoluioneazntermende45deziledelanregistrare.
Deciziaemisnsoluionareacontestaieisecomunicntermende5ziledeladatasoluionrii.
(9)Deciziilecomisiilormedicaledecontestaiiialecomisiilorcentraledeexpertizmedico
militaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomn
deInformaiidatensoluionareacontestaiilorprevzutelaalin.(8)potfiatacatela
instanelejudectoreticompetententermende30deziledelacomunicare.
(10)Deciziilemedicaleasupracapacitiidemunc,precumideciziileprevzutelaalin.(9)
necontestatentermenrmndefinitive.

Articolul72

nvedereaefecturiideinvestigaiiiexaminridespecialitatesuplimentare,CNPP,prin
instituiilesubordonate,poatencheiacontractedeprestrideserviciimedicalecuuniti
sanitaredespecialitate,ncondiiilelegii.

Articolul73

Persoanelecareiaupierdutcapacitateademuncdincauzaunorboliobinuitesauaunor
accidentecarenuaulegturcumuncabeneficiazdepensiedeinvaliditate,dacaurealizat,n
condiiilelegii,stagiudecotizare.

Art.73afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.37din8martie2013,publicatn
MONITORULOFICIALnr.131din12martie2013.

Articolul74

Audreptullapensiedeinvaliditate,indiferentdestagiuldecotizarerealizat,persoanele

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 19/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

prevzutelaart.68alin.(1)lit.a)ib),alin.(2),(3)i(4).

Articolul75

(1)Lastabilireapensieideinvaliditateseacordunstagiupotenial,determinatcadiferen
ntrestagiulcompletdecotizareprevzutnanexanr.5sau,dupcaz,anexanr.6istagiulde
cotizarerealizatpnladataacordriipensieideinvaliditate.
(2)Stagiulpotenialrezultatconformalin.(1)nupoatefimaimaredectstagiuldecotizarepe
carepersoanalarfipututrealizadeladataacordriipensieideinvaliditatepnlamplinirea
vrsteistandarddepensionare,prevzutnanexanr.5sau,dupcaz,anexanr.6,lacarepoate
solicitapensiepentrulimitdevrst.

Articolul76

(1)Persoanelorprevzutelaart.73,ncadratengradulIsauIIdeinvaliditate,liseacord
stagiulpotenialprevzutlaart.75alin.(1)ncondiiilencareaurealizat,ladataemiterii
decizieimedicaleasupracapacitiidemunc,stagiuldecotizarenraportcuvrstaconform
tabeluluinr.3.

Tabelulnr.3

Vrstapersoaneila
dataemiteriiStagiuldecotizare
decizieimedicalerealizat
asupracapacitii(ani)
demunc

pnla20ani1

dela2023ani2

2325ani3

2529ani6

2933ani9

3337ani11

3741ani14

4145ani17

4549ani20

4953ani23

5357ani25

5760ani26

Peste60deani27

(2)nsituaiagraduluiIIIdeinvaliditate,stagiulpotenialprevzutlaart.75alin.(1)se
acordnumaipersoanelorprevzutelaart.74.
(3)Persoanelorcareaurealizatunstagiudecotizarecanevztorsauncondiiidehandicap
preexistentcalitiideasiguratliseacordunstagiupotenial,determinatcadiferenntre
stagiiledecotizarecerutedeart.58i59istagiiledecotizarerealizatepnladata
acordriipensieideinvaliditate.

Art.76afostmodificatdepct.3alart.IdinLEGEAnr.37din8martie2013,publicatn
MONITORULOFICIALnr.131din12martie2013.

Articolul78

(1)Pensionariideinvaliditatesuntsupuirevizuiriimedicaleperiodic,nfunciedeafeciune,
laintervalecuprinsentreunani3ani,pnlamplinireavrstelorstandarddepensionare,la
termenelestabilitedemediculexpertalasigurrilorsocialesau,dupcaz,dectrecomisiile

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 20/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

centraledeexpertizmedicomilitar.
(2)Dupfiecarerevizuiremedical,mediculexpertalasigurrilorsociale,respectivcomisiile
centraledeexpertizmedicomilitaremitonoudeciziemedicalasupracapacitiidemunc,prin
caresestabilete,dupcaz:
a)meninereanacelaigraddeinvaliditate
b)ncadrareanaltgraddeinvaliditate
c)redobndireacapacitiidemunc.
(3)Dreptullapensiedeinvaliditatesemodificsaunceteazncepndculunaurmtoarecelein
caresaemisdeciziamedicalasupracapacitiidemunc,emisnurmarevizuiriimedicale.
(4)Neprezentarea,dinmotiveimputabilepensionarului,larevizuireamedicalatragesuspendarea
pliipensieincepndculunaurmtoareceleincareeraprevzutrevizuireamedicalsau,dup
caz,ncetareapliipensiei,ncondiiilelegii.
(5)Revizuireamedicalsepoateefectuailacerereapensionarilor,dacstareasntiilorsa
mbuntitsau,dupcaz,saagravat.
(6)Deciziamedicalasupracapacitiidemuncemislarevizuireamedicalurmeazaceleai
proceduridecontestareisoluionare,conformprevederilorart.71.

Articolul79

(1)Numaisuntsupuirevizuiriimedicalepensionariideinvaliditatecare:
a)prezintinvaliditicareafecteazireversibilcapacitateademunc
b)aumplinitvrstelestandarddepensionareprevzutedeprezentalege
c)auvrstamaimiccupnla5anifadevrstastandarddepensionareiaurealizatstagiile
completedecotizare,conformprezenteilegi.
(2)Constatareasituaiilorprevzutelaalin.(1)lit.a)sefacenumaicuavizulInstitutului
NaionaldeExpertizMedicaliRecuperareaCapacitiideMuncsaualcomisiilorcentralede
expertizmedicomilitaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInternei
ServiciuluiRomndeInformaii,dupcaz.

Articolul80

(1)InstitutulNaionaldeExpertizMedicaliRecuperareaCapacitiideMunc,centrele
regionaledeexpertizmedicalacapacitiidemuncsaucomisiilecentraledeexpertizmedico
militaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomn
deInformaiipotconvocapentruexpertizarepensionaruldeinvaliditate.Concluziileexpertizrii
suntobligatoriiidefinitive.
(2)NeprezentarealaInstitutulNaionaldeExpertizMedicaliRecuperareaCapacitiideMunc,
lacentreleregionaledeexpertizmedicalacapacitiidemuncsaulacomisiilecentralede
expertizmedicomilitaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInternei
ServiciuluiRomndeInformaii,dinmotiveimputabilepensionarului,atragesuspendareaplii
pensiei.
(3)Suspendareapliipensieiprevzutelaalin.(2)sefacencepndculunaurmtoarecelein
careneprezentareasacomunicatctrecasateritorialdepensiisauctrecasadepensii
sectorial,dupcaz.

Articolul81

(1)Pensionariideinvaliditate,cuexcepiacelorprevzuilaart.79alin.(1),suntobligais
urmezeprogramelerecuperatoriintocmitedemediculexpertalasigurrilorsocialecareaemis
deciziamedicalasupracapacitiidemunc,nvedereareintegrriisocioprofesionale.
(2)Nendeplinirea,dinmotiveimputabilepensionarului,aobligaieiprevzutelaalin.(1)atrage
suspendareapliipensieincepndculunaurmtoareconstatrii.
(3)Caseleteritorialedepensiiicaseledepensiisectorialeefectueazcontrolulasupra
respectriiprogramelorrecuperatorii,pebazanormelormetodologiceemise.
(4)Suspendareapliipensieinceteazculunaurmtoarereluriisau,dupcaz,nceperii
programelorrecuperatorii.

Articolul82

(1)Ladatandepliniriicondiiilorpentruacordareapensieipentrulimitdevrst,pensiade
invaliditatedevinepensiepentrulimitdevrst.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)seacord,dinoficiu,cuantumulcelmaiavantajos.
(3)Indemnizaiapentrunsoitorprevzutlaart.77semenineipedurataacordriipensiei
pentrulimitdevrst.

Seciuneaa5aPensiadeurma

Articolul83

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 21/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Pensiadeurmasecuvinecopiilorisouluisupravieuitor,dacsusintoruldecedatera
pensionarsaundeplineacondiiilepentruobinereauneipensii.

Articolul84

Copiiiaudreptullapensiedeurma:
a)pnlavrstade16ani
b)dacicontinustudiilentroformdenvmntorganizatpotrivitlegii,pnla
terminareaacestora,fradepivrstade26deani
c)petoatduratainvaliditiideoricegrad,dacaceastasaivitnperioadancareseaflau
nunadintresituaiileprevzutelalit.a)saub).

Articolul85

(1)Soulsupravieuitoraredreptullapensiedeurmapetottimpulvieii,lamplinireavrstei
standarddepensionare,dacduratacstorieiafostdecelpuin15ani.
(2)ncazulncareduratacstorieiestemaimicde15ani,dardecelpuin10ani,cuantumul
pensieideurmacuvenitsouluisupravieuitorsediminueazcu0,5%pentrufiecarelun,respectiv
cu6,0%pentrufiecareandecstorienminus.

Articolul86

(1)Soulsupravieuitoraredreptullapensiedeurma,indiferentdevrst,peperioadancare
esteinvaliddegradulIsauII,dacduratacstorieiafostdecelpuinunan.
(2)Soulsupravieuitoraredreptullapensiedeurma,indiferentdevrstidedurata
cstoriei,dacdecesulsouluisusintorsaproduscaurmareaunuiaccidentdemuncsauaunei
boliprofesionaleidacnurealizeazveniturilunaredintroactivitateprofesionalpentrucare
asigurareaesteobligatorieoridacacesteasuntmaimicide35%dinctigulsalarialmediubrut,
prevzutlaart.33alin.(5).

Articolul87

Soulsupravieuitorcarenundeplinetecondiiileprevzutelaart.85ilaart.86alin.(1)
beneficiazdepensiedeurmapeoperioadde6lunideladatadecesului,dacnaceast
perioadnurealizeazveniturilunaredintroactivitateprofesionalpentrucareasigurareaeste
obligatoriesaudacacesteasuntmaimicide35%dinctigulsalarialmediubrut,prevzutlaart.
33alin.(5).

Articolul88

Soulsupravieuitorcarearenngrijire,ladatadecesuluisusintorului,unulsaumaimuli
copiinvrstdepnla7ani,beneficiazdepensiedeurmapnladatampliniriidectre
ultimulcopilavrsteide7ani,nperioadelencarenurealizeazveniturilunaredintro
activitateprofesionalpentrucareasigurareaesteobligatoriesaudacacesteasuntmaimicide
35%dinctigulsalarialmediubrut,prevzutlaart.33alin.(5).

Articolul89

(1)Pensiadeurmasestabilete,dupcaz,din:
a)pensiapentrulimitdevrstaflatnplatsaulacarearfiavutdreptul,ncondiiile
legii,susintoruldecedat
b)pensiadeinvaliditategradulI,ncazulncaredecesulsusintoruluiasurvenitnaintea
ndepliniriicondiiilorpentruobinereapensieipentrulimitdevrst.
(2)Cuantumulpensieideurmasestabileteprocentualdinpunctajulmediuanualrealizatde
susintor,aferentpensieiprevzutelaalin.(1),nfunciedenumrulurmailorndreptii,
astfel:
a)50%pentruunsingururma
b)75%pentru2urmai
c)100%pentru3saumaimuliurmai.

Articolul90

Cuantumulpensieideurma,ncazulorfanilordeambiiprini,sestabileteprinnsumarea
drepturilordepensiedeurma,calculatedupfiecareprinte.

Articolul91

ncazulmodificriinumruluideurmai,pensiaserecalculeaznconformitatecudispoziiile

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 22/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

art.89alin.(2).

Articolul92

Soulsupravieuitorcarearedreptullaopensieproprieindeplinetecondiiileprevzutede
legepentruobinereapensieideurmadupsouldecedatpoateoptapentruceamaiavantajoas
pensie.

Articolul93

Persoaneleprevzutelaart.84lit.c)ilaart.86alin.(1)suntexpertizate,revizuitemedical
iauobligaiadeaurmaprogramelerecuperatorii,conformreglementrilorprevzutepentrupensia
deinvaliditate.

Seciuneaa6aCalcululpensiilor

Articolul94

(1)Cuantumulpensieisedeterminprinnmulireapunctajuluimediuanualrealizatdeasiguratcu
valoareaunuipunctdepensie.
(2)Ladeterminareacuantumuluipensieiconformalin.(1)iacuantumuluiindemnizaieipentru
nsoitorprevzutelaart.77alin.(2),fraciuniledeleusentregesclaunleunfavoarea
pensionarului.

Articolul95*)

(1)Punctajulmediuanualrealizatdeasiguratsedeterminprinmprireanumruluidepuncte
rezultatdinnsumareapunctajeloranualealeasiguratuluilanumruldeanicorespunztorstagiului
completdecotizare,prevzutnanexanr.5sau,dupcaz,anexanr.6.
(2)nsituaiapersoanelorprevzutelaart.5659,lastabilireapunctajuluimediuanualseiaun
considerarestagiiledecotizarecompleteprevzutelaacestearticole.
(3)ncazulpersoanelorcarerealizeazstagiidecotizarenmaimultesituaii,pentrucarelegea
prevedestagiicompletedecotizarediferite,punctajulmediuanualsedeterminprinnsumarea
punctajelormediianualecalculatecorespunztorstagiilorcompletedecotizareprevzutede
prezentalege,pentrufiecaredintresituaiilerespective.
(4)Lacalculareapunctajuluimediuanual,apunctajuluianualiapunctajuluilunarseutilizeaz
5zecimale.

Articolul96

(1)Punctajulanualalasiguratuluisedeterminprinmprireala12asumeipunctajelorlunare
realizatenanulcalendaristicrespectiv.
(2)Punctajullunarsecalculeazprinraportareactiguluisalarialbrut/soldabrutsau,dup
caz,avenituluilunarasigurat,careaconstituitbazadecalculacontribuieideasigurri
sociale,lactigulsalarialmediubrutdinlunarespectiv,comunicatdeInstitutulNaionalde
Statistic.
(3)nsituaiaasiguratuluicarecontribuielaunfonddepensiiadministratprivat,punctajul
lunarstabilitncondiiileprezenteilegisecorecteazcuraportuldintrecontribuiadatoratla
sistemulpublicdepensiiicontribuiaprevzutdelegepentrucondiiinormaledelucru.
(4)PentrulunilepentrucareInstitutulNaionaldeStatisticncnuacomunicatctigul
salarialmediubrutseutilizeaz,pentruntreagalun,ultimulctigsalarialmediubrut
comunicat.

Articolul97

(1)Pentruperioadeleasimilate,ladeterminareapunctajuluilunaralasiguratuluiseutilizeaz:
a)cuantumulpensieideinvaliditate,nsituaiaprevzutlaart.49alin.(1)lit.a)
b)25%dinctigulsalarialmediubrutlunardinperioadelerespective,nsituaiileprevzutela
art.49alin.(1)lit.b),c),f)ig)
c)cuantumulindemnizaieipentruincapacitatetemporardemunc,nsituaiileprevzutelaart.
49alin.(1)lit.e).
(2)ncazulpersoanelorcarebeneficiazdeperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)
lit.a)icare,naceeaiperioad,obinvenituripentrucaresedatoreazcontribuiade
asigurrisociale,lacalcululpunctajuluilunaralasiguratuluiseiaunconsiderare,prin
cumulare,acestevenituriicelestabilitepentruperioadeleasimilate.

Articolul98

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 23/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)Pentrustagiulpotenial,acordatpersoanelorndreptsobinopensiedeinvaliditate,
punctajullunarestede:
a)0,70punctepentrugradulIdeinvaliditate
b)0,55punctepentrugradulIIdeinvaliditate
c)0,35punctepentrugradulIIIdeinvaliditate.
(2)Pentruperioadelencarepersoanaafostomer,ladeterminareapunctajuluilunarseiaun
consideraredrepturilebnetilunareacordatecareauconstituitbazadecalculacontribuieide
asigurrisociale.
(3)Seexcepteazdelaprevederilealin.(2)persoanelecarebeneficiazdeplicompensatorii,
pentrucaresaachitatcontribuiadinbugetulasigurrilorpentruomaj.nacestcaz,la
determinareapunctajuluilunarseutilizeazsumaobinutnurmaaplicriiasupradrepturilor
primitearaportuluidintrecotadecontribuieindividualdeasigurrisocialeicotade
contribuiedeasigurrisocialeaprobatpentrulocuriledemuncncondiiinormale.
(4)Pentruperioadeledeasigurarerealizatedectrepersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.
V,ladeterminareapunctajuluilunarseutilizeazcuantumulajutoruluilunarcareaconstituitbaza
decalculacontribuieideasigurrisociale.
(5)nsituaiaasigurailorprevzuilaart.6alin.(1)pct.Ilit.d),ladeterminarea
punctajuluilunarseutilizeazsumaobinutnurmaaplicriiasupravenituluicareaconstituit
bazdecalculacontribuieiindividualedeasigurrisociale,araportuluidintrecotade
contribuieindividualdeasigurrisocialeicotadecontribuiedeasigurrisocialeaprobat
pentrulocuridemuncncondiiinormale.

Alin.(5)alart.98afostmodificatdepct.19alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din
23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul99

(1)Pentruasiguraiicareaurealizatstagiulminimdecotizareicarecontribuielasistemul
publicdepensiidupmplinireavrsteistandarddepensionareprevzutnanexanr.5,punctajul
lunarrealizatnperioadarespectivsemajoreazcu0,5%.
(2)Pentruasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),careaurealizatstagiulminim
decotizarenspecialitateicarecontribuielasistemulpublicdepensiidupmplinireavrstei
standarddepensionareprevzutnanexanr.6,punctajullunarrealizatnperioadarespectivse
majoreazcu0,5%.
(3)Majorareapunctajuluilunarprevzutlaalin.(1)i(2)nuseacordpentruperioadelencare
secumuleazpensiacuvenituridenatursalarial.

Articolul100

PersoanelecareaudesfuratactivitinlocuridemuncncadratengrupeleIiaIIade
munc,potrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,celecareaudesfuratactiviti
nlocuridemuncncadratencondiiideosebite,condiiispecialesaualtecondiiidemunc,
potrivitlegii,beneficiazdemajorareapunctajelorlunarerealizatenperioadelerespective,dup
cumurmeaz:
a)cu25%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocurincadratengrupaaIIade
munc,potrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,saunlocuridemuncncadraten
condiiideosebite,potrivitlegii
b)cu50%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocurincadratengrupaIde
munc,potrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,saunlocuridemuncncadraten
condiiispeciale,potrivitlegii
c)cu50%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocurincadratenaltecondiiide
munc,potrivitlegii.

Articolul101

CNPPicaseledepensiisectorialecomunicasigurailorpunctajulanualipunctajulcumulat
pentruperioadeledecotizare,ncondiiileart.50.

Articolul102

(1)Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,valoareapunctuluidepensieestede732,8lei*).

(2)Valoareapunctuluidepensiesemajoreazanualcu100%dinratamedieanualainflaiei,la
careseadaug50%dincreterearealactiguluisalarialmediubrutrealizat.

Alin.(2)alart.102afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.1din22
ianuarie2013publicatnMONITORULOFICIALnr.53din23ianuarie2013.
(2^1)ncepndcuanul2013,indicatoriiprevzuilaalin.(2),utilizailastabilireavalorii

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 24/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

punctuluidepensiepentruanulurmtor,suntceidefinitivi,cunoscuinanulcurentpentruanul
calendaristicanterior,comunicaideInstitutulNaionaldeStatistic.

Alin.(2^1)alart.102afostintrodusdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.1din22
ianuarie2013publicatnMONITORULOFICIALnr.53din23ianuarie2013.
(3)nsituaiancareunuldintreindicatoriiprevzuilaalin.(2)arevaloarenegativ,la
stabilireavaloriipunctuluidepensieseutilizeazindicatorulcuvaloarepozitiv.

Alin.(3)alart.102afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.1din22
ianuarie2013publicatnMONITORULOFICIALnr.53din23ianuarie2013.
(4)nsituaiancareindicatoriiprevzuilaalin.(2)auvalorinegative,sepstreazultima
valoareapunctuluidepensie.

Alin.(4)alart.102afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.1din22
ianuarie2013publicatnMONITORULOFICIALnr.53din23ianuarie2013.
(5)ncepndcuanul2021,valoareapunctuluidepensiesemajoreazanualcu100%dinrata
inflaiei,lacareseadaug45%dincreterearealasalariuluimediubrut,realizatepeanul
precedent.Procentuldincreterearealasalariuluimediubrut,luatnconsiderarelamajorarea
anualavaloriipunctuluidepensie,sereducegradualcucte5%nfiecarean.
(6)ncepndcuanul2030,valoareapunctuluidepensiesemajoreazanualcu100%dinrata
inflaieirealizatpeanulprecedent.

Seciuneaa7aStabilireaiplatapensiilor

Articolul103

(1)Pensiaseacordlacerereapersoaneindreptite,atutoreluisauacuratoruluiacesteia,a
persoaneicreiaisancredinatsauisadatnplasamentcopilulminor,dupcaz,depus
personaloriprinmandatardesemnatprinprocurspecial.
(2)Cerereadepensionare,mpreuncuacteleprincaresedovedetendeplinireacondiiilor
prevzutedeprezentalege,sedepune,ncepndcudatandepliniriiacestorcondiii,lacasa
teritorialdepensiicompetent,nacreirazdomiciliazpersoana.Pentrupersoaneledin
domeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguraneinaionale,cerereadepensionare,
mpreuncuacteleprincaresedovedetendeplinireacondiiilorprevzutedeprezentalege,se
depune,ncepndcudatandepliniriiacestorcondiii,lacasadepensiisectorialcompetent,n
funciedeultimullocdemunc.
(3)naplicareainstrumentelorjuridicecucaracterinternaionallacareRomniaesteparte,
persoaneledomiciliatenstrintatepottransmitecerereaprincaresolicitpensiedinsistemul
publicdepensii,mpreuncuacteleprincaresedovedetendeplinireacondiiilorprevzutede
prezentalege,lacasateritorialdepensiicompetent,nfunciedeultimullocncareaufost
asiguratenRomnia,respectivlacasadepensiisectorialcompetent.
(4)Cerereadepensionare,depusconformprevederiloralin.(2)sau(3),poatefiretrasde
persoanacareadepuso,pnlaemitereadecizieidepensionare.
(5)Pentrucadrelemilitareifuncionariipublicicustatutspecialdinsistemuladministraiei
penitenciarecareaparinMinisteruluiJustiiei,ServiciuluideProtecieiPaz,Serviciuluide
InformaiiExterneiServiciuluideTelecomunicaiiSpeciale,cereriledepensionaresedepunla
caseledepensiisectorialecarefuncioneaznsubordineaMinisteruluiAprriiNaionale,
MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii,dupcaz,potrivitprotocoalelor
ncheiatentreacestea.

Articolul104

(1)nsistemulpublicdepensii,pensiilesecuvindeladatandepliniriicondiiilorprevzutede
prezentalege,nfunciedecategoriadepensiesolicitat.
(2)Pensiilesestabilescprindecizieacaseiteritorialedepensiisauacaseidepensii
sectoriale,dupcaz,emisncondiiileprevzutedeprezentalege,iseacorddeladata
nregistrriicererii.
(3)nfunciedeelementelespecificefiecreicategoriidepensie,pensiileseacordidelao
altdat,dupcumurmeaz:
a)deladatancetriipliiindemnizaieipentruincapacitatetemporardemuncsau,dupcaz,
deladatancetriicalitiideasigurat,cuexcepiaasigurailorprevzuilaart.6alin.(2),
daccerereaafostnregistratntermende30deziledeladataemiteriidecizieimedicale
asupracapacitiidemunc,nsituaiapensieideinvaliditateacordatepersoaneicare,ladata
emiteriidecizieimedicale,arecalitateadeasigurat

Lit.a)aalin.(3)alart.104afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.37din8martie
2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.131din12martie2013.
b)dinprimazialuniiurmtoareceleincareaavutlocdecesul,daccerereaafostdepusn

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 25/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

termende30deziledeladatadecesului,nsituaiapensieideurmaacordatepersoaneialcrei
susintorerapensionar,ladatadecesului
c)deladatadecesului,daccerereaafostnregistratntermende30deziledelaaceast
dat,nsituaiapensieideurmaacordatepersoaneialcreisusintornuerapensionar,ladata
decesului
d)deladatandepliniriicondiiilordepensionare,daccerereaafostnregistratntermende
30deziledelaaceastdat,nsituaiapensieideurmaacordatepersoaneicarendeplinete
condiiileprevzutedelege,referitoarelavrstastandarddepensionare,ulteriordecesului
susintorului.

Articolul105

nsistemulpublicdepensii,pensiilesepltescdeladataacordrii,stabilitprindeciziea
caseiteritorialedepensiisauacaseidepensiisectoriale,dupcaz,cuexcepiapensiei
anticipateiapensieianticipatepariale,caresepltescdeladatancetriicalitiide
asigurat.

Articolul106

(1)Admitereasaurespingereacereriidepensionaresefaceprindecizieemisdecasateritorial
depensii,respectivdecasadepensiisectorial,ntermende45deziledeladatanregistrrii
cererii.
(2)Deciziaprevzutlaalin.(1)cuprindetemeiuriledefaptidedreptnbazacroraseadmite
sauserespingecerereadepensionare.
(3)ntermende30deziledelacomunicare,deciziadepensiepoatefianulatlacererea
titularului.
(4)Deciziacaseiteritorialedepensiisauacaseidepensiisectorialesecomunicpersoaneicare
asolicitatpensionarea,ntermende5ziledeladataemiterii.

Articolul107

(1)nsituaiancare,ulteriorstabiliriii/saupliidrepturilordepensie,seconstat
diferenentresumelestabilitei/saupltiteicelelegalcuvenite,casateritorialdepensii,
respectivcasadepensiisectorialopereaz,dinoficiusaulasolicitareapensionarului,
modificrileceseimpun,prindeciziederevizuire.
(2)Sumelerezultatenurmaaplicriiprevederiloralin.(1)seacordsauserecupereaz,dup
caz,ncadrultermenuluigeneraldeprescripie,calculatdeladataconstatriidiferenelor.
(3)Pensiapoatefirecalculatprinadugareaveniturilori/sauastagiilordecotizare,prevzute
delege,nevalorificatelastabilireaacesteia.
(4)Pensionariipentrulimitdevrstcare,dupdatanscrieriilapensie,realizeazstagiude
cotizare,potsolicitarecalculareapensiei,ncondiiilelegii.
(5)Sumelerezultatenurmaaplicriiprevederiloralin.(3)i(4)seacordncepndculuna
urmtoareceleincareafostnregistratsolicitarea.

Articolul108

(1)nsistemulpublicdepensiiplatapensieisefacelunar.
(2)Pensiasepltetepersonaltitularului,tutoreluisaucuratoruluiacestuia,persoaneicreiai
sancredinatoriisadatnplasamentcopilulurmasau,dupcaz,mandataruluidesemnatprin
procurspecial.

Articolul109

(1)Platapensieiseface,nfunciedeopiuneapensionarului,prinmandatpotal,ncontcurent
sauncontdecard,ncondiiilestabiliteprinconveniilencheiatentreCNPP,caseledepensii
sectorialeiCompaniaNaional"PotaRomn"S.A.sau,dupcaz,ntreCNPP,caseledepensii
sectorialeibnci.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicinsituaiacelorlaltedrepturibnetipentrustabilireai
platacroracompetenarevine,potrivitlegii,caselorteritorialedepensiisaucaselordepensii
sectoriale.
(3)Caseleteritorialedepensiiicaseledepensiisectorialetransmitlunar,ladomiciliul
beneficiarilordinRomnia,prinCompaniaNaional"PotaRomn"S.A.,taloaneledeplata
drepturilorprevzutelaalin.(1)i(2),indiferentdemodalitateadeplatpentrucareauoptat
beneficiariiacestora.

Articolul110

(1)Cheltuielilecutransmitereactrebeneficiariadrepturilorprevzutelaart.109alin.(1)i
(2),precumicelecutransmitereataloanelordeplatladomiciliulbeneficiarilordinRomniase

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 26/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

suportdinbugeteledincaresefinaneazdrepturilerespectiveisedetermindupcumurmeaz:
a)prinaplicareaunuiprocentasuprasumelorpltite,nsituaiancareachitareadrepturilorse
faceladomiciliulbeneficiarilor
b)prinstabilireaunuitarif,pentruuntalon,nsituaiancarebeneficiariiauoptatpentru
platancontcurentsauncontdecardicroralisetransmiteladomiciliunumaitalonulde
plat
c)prinstabilireaunuicomisionbancar,negociabil,nsituaiancareplatadrepturilorseface
ncontcurentsauncontdecard.
(2)Procentulitarifulprevzutelaalin.(1)lit.a)ib)sestabilescprinlegeabugetului
asigurrilorsocialedestat.
(3)Procentulprevzutlaalin.(1)lit.a)sestabileteastfelnctcheltuieliletotalede
transmiteresnudepeasc1%dinvaloareatotalasumelorpltite.
(4)Comisionulbancarprevzutlaalin.(1)lit.c)sestabileteastfelnctcheltuieliletotale
detransmiteresnudepeasc0,15%dinvaloareatotalasumelorpltite.

Articolul111

(1)Beneficiariidrepturilorbnetistabilitedecaseleteritorialedepensiiidecaselede
pensiisectoriale,carenuaudomiciliulnRomnia,potoptapentrutransferulnstrintateal
acestordrepturi,ncondiiilelegii.
(2)Prestaiiledeasigurrisocialecuvenitebeneficiarilorstabiliinstrintate,aferente
drepturilorprevzutelaart.19alin.(2),potfitransferatenalteri,ncondiiile
reglementateprininstrumentejuridicecucaracterinternaionallacareRomniaesteparte,n
monedarilorrespectivesauntroaltmonedasupracreiasaconvenit.
(3)Cheltuielilegeneratedetransferulnstrintatealprestaiilordeasigurrisociale,
inclusivcomisioaneledeschimbvalutar,sesuportdebeneficiar,cuexcepiaplilorcareintr
subincidenaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.113/2009privindserviciiledeplat,aprobat
cumodificriprinLegeanr.197/2010,ncazulacestoradinurmcomisioanelefiindsuportate,
proporional,dectrebeneficiaridectrecaseleteritorialedepensii,respectivdectre
caselesectorialedepensii.
(4)Cheltuielilegeneratedetransferuldinstrintatealprestaiilordeasigurrisociale,
cuveniteinencasate,sesuportdinbugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul112

Procedurilereferitoarelaefectuareaoperaiunilordeplatadrepturilorbnetiseaprobprin
ordinealeconductorilorCNPPiaicaselordepensiisectoriale.

Articolul113

(1)nsistemulpublicdepensii,platapensieinceteazncepndculunaurmtoareceleincarea
intervenitunadintreurmtoarelecauze:
a)pensionaruladecedat
b)pensionarulnumaindeplinetecondiiilelegalentemeiulcroraiafostacordatpensia
c)pensionaruldeinvaliditate,pensionarulurmaprevzutlaart.84lit.c),precumicel
prevzutlaart.86alin.(1)iauredobnditcapacitateademunc,potrivitlegii
d)auexpirat12lunideladatalacarepensionaruldeinvaliditate,pensionaruldeurmaprevzut
laart.84lit.c)saucelprevzutlaart.86alin.(1)nusaprezentat,dinmotiveimputabile
lui,larevizuireamedicalobligatorie
e)auexpirat12lunideladatalacarepensionaruldeinvaliditate,pensionarulurmaprevzutla
art.84lit.c)saucelprevzutlaart.86alin.(1)nusaprezentat,dinmotiveimputabilelui,
laconvocareaprevzutlaart.80
f)auexpirat12lunideladatalacarepensionaruldeinvaliditate,pensionarulurmaprevzutla
art.84lit.c)saucelprevzutlaart.86alin.(1)nuamaiurmatprogramelerecuperatorii
prevzutelaart.81alin.(1)
g)copilul,beneficiaraluneipensiideurma,amplinitvrstade26deani,cuexcepia
situaieiprevzutelaart.84lit.c)
h)pensionarulurmaafostcondamnat,printrohotrrejudectoreascrmasdefinitiv,pentru
infraciuneadeomorsautentativdeomor,comisasuprasusintorului.
(2)Modificrileintervenitenstareacivilapersoanei,denatursconduclancetareaplii
pensiei,nconformitatecuprevederilealin.(1)lit.a),secomunicdeMinisterulAfacerilor
Interne,prinDireciapentruEvidenaPersoaneloriAdministrareaBazelordeDate.
(3)Instanelejudectoretiauobligaiascomunice,nscris,informaiiledenatursconduc
lancetareapliipensiei,ntermende10ziledeladatarmneriidefinitiveahotrrii
pronunatensituaiaprevzutlaalin.(1)lit.h),caseiteritorialedepensii,respectivcasei
depensiisectorialenevidenelecreiaseaflpensionarulcondamnat.

Articolul114

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 27/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)nsistemulpublicdepensii,platapensieisesuspendncepndculunaurmtoareceleincare
aintervenitunadintreurmtoarelecauze:
a)pensionaruliastabilitdomiciliulpeteritoriulaltuistat,cucareRomniaancheiat
conveniedereciprocitatendomeniulasigurrilorsociale,dac,potrivitprevederiloracesteia,
pensiasepltetedectrecellaltstat
b)pensionarul,beneficiaraluneipensiianticipatesaualuneipensiianticipatepariale,se
regsetenunadintresituaiileprevzutelaart.6alin.(1)pct.I,IIsauIV,cuexcepia
consilierilorlocalisaujudeeni
c)pensionaruldeinvaliditatesaupensionarulurmaprevzutlaart.84lit.c)oricelprevzutla
art.86alin.(1)nuseprezintlarevizuireamedicalobligatoriesaulaconvocareaInstitutului
NaionaldeExpertizMedicaliRecuperareaCapacitiideMunc,acentrelorregionalede
expertizmedicalacapacitiidemuncsauacomisiilorcentraledeexpertizmedicomilitarale
MinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii
d)pensionaruldeinvaliditatenumaiurmeazprogramelerecuperatorii,ntocmitedemediculexpert
alasigurrilorsociale,prevzutelaart.81alin.(1)
e)pensionaruldeinvaliditate,ncadratngradulIsauII,seregsetenunadintresituaiile
prevzutelaart.6alin.(1)pct.I,IIsauIV,cuexcepiaconsilierilorlocalisaujudeeni
f)pensionaruldeinvaliditate,ncadratngradulIII,seregsetenunadintresituaiile
prevzutelaart.6alin.(1)pct.IsauII,depindjumtatedinprogramulnormaldelucrual
loculuidemuncrespectiv
g)pensionarulurma,prevzutlaart.84lit.a),amplinitvrstade16aniinufacedovada
continuriistudiilor
h)soulsupravieuitor,beneficiaraluneipensiideurma,realizeazvenituribrutelunarepentru
care,potrivitlegii,asigurareaesteobligatorie,dacacesteasuntmaimaride35%dinctigul
salarialmediubrutprevzutlaart.33alin.(5)
i)soulsupravieuitor,beneficiaraluneipensiideurma,sarecstorit
j)soulsupravieuitor,beneficiaraluneipensiidinsistemulpublicdepensii,opteazpentruo
altpensie,potrivitlegii,dinacelaisistem,saudintrunaltsistemdeasigurrisociale,
neintegratsistemuluipublicdepensii
k)pensionarulnumaindeplinetecondiiileprevzutedelege,referitoarelacumululpensieicu
salariul.
(2)nsituaiacopilului,beneficiaraluneipensiideurma,ncondiiileprevzutelaart.84
lit.b),carenufacedovadacontinuriistudiilor,platapensieisesuspendncepndcudatade1
octombrieaanuluincurs.
(3)Plataindemnizaieipentrunsoitorprevzutelaart.77alin.(1)sesuspendpeperioadan
carepensionarulesteinternatntroinstituiedeasistensocialsauntrounitatemedical
specializat,ncareseasigursupraveghereingrijirepermanente,cuexcepiasituaiilorn
carepensionarulestenevztor.
(4)Suspendareapliipensieii/sauaindemnizaieipentrunsoitorsepoatefaceilacererea
pensionarului,situaiencaresuspendareapliisefacencepndculunaurmtoareceleincare
afostnregistratcererea.

Articolul115

nsistemulpublicdepensii,reluareapliipensieiseface,lacerere,dupcumurmeaz:
a)ncepndculunaurmtoareceleincareafostnlturatcauzacare,potrivitlegii,adusla
suspendareapliipensiei,daccerereaafostdepusntermende30deziledeladatalacare
cauzasuspendriiafostnlturat
b)ncepndculunaurmtoareceleincareafostdepuscererea,dacdepunereaacesteiasafcut
dupexpirareatermenuluiprevzutlalit.a)
c)deladatanceperiianuluicolar,nsituaiancaresuspendareapliipensieisafcutn
temeiulprevederilorart.114alin.(1)lit.g).

Articolul116

ncetarea,suspendareasaureluareapliipensiei,precumioricemodificareadrepturilorde
pensiesefacprindecizieemisdecaseleteritorialedepensii,respectivdecaseledepensii
sectoriale,ncondiiilerespectriiregimuluijuridicaldecizieidenscrierelapensie.

Articolul117

Prevederileprezenteilegi,referitoarelastabilireaimodificareadrepturilor,lancetarea,
suspendareaireluareapliiacestora,seapliciindemnizaiiloracordateprinlegispeciale,
alecrorstabilireiplatseafl,potrivitlegii,ncompetenamaterialacaselorteritoriale
depensii,respectivacaselordepensiisectoriale,cuexcepiasituaiilorncarelegeaspecial
dereglementaredispunealtfel.

Articolul118

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 28/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)nsistemulpublicdepensii,potcumulapensiacuvenituriprovenitedinsituaiipentrucare
asigurareaesteobligatorie,ncondiiilelegii,urmtoarelecategoriidepensionari:
a)pensionariipentrulimitdevrst
b)nevztorii
c)pensionariideinvaliditategradulIII,precumicopiii,pensionarideurma,ncadrain
gradulIIIdeinvaliditate
d)copiii,pensionarideurma,prevzuilaart.84lit.a)ib).
(2)Soulsupravieuitor,beneficiaraluneipensiideurma,poatecumulapensiacuvenituridin
activitiprofesionalepentrucareasigurareaesteobligatorie,potrivitlegii,dacacesteanu
depesc35%dinctigulsalarialmediubrutprevzutlaart.33alin.(5).

Articolul119

Pensionariisistemuluipublicdepensiisuntobligaiscomunicecaseiteritorialedepensii,
respectivcaseidepensiisectoriale,nevidenelecreiaseafl,oriceschimbarensituaia
proprie,denatursconduclamodificareacondiiilornfunciedecareiafoststabilitsaui
sepltetepensia,ntermende15ziledeladataapariieiacesteia.

Articolul120

(1)Sumelenencasatedectrepensionar,reprezentndpensiapelunancareaavutlocdecesul
i/sau,dupcaz,drepturirestantedepensie,cuveniteinencasatepnladeces,sepltesc
souluisupravieuitor,copiilor,prinilorsau,nlipsaacestora,celorlalimotenitori,n
condiiiledreptuluicomun.
(2)Sumeleprevzutelaalin.(1)potfisolicitatencadrultermenuluigeneraldeprescripie.

CapitolulVAltedrepturideasigurrisociale

Articolul121

nsistemulpublicdepensii,nafarapensiilor,semaipotacorda,ncondiiileprezenteilegi,
urmtoareleprestaii:
a)tratamentbalnear,altuldectcelcare,potrivitlegii,sesuportdelabugetulFondului
naionalunicdeasigurrisocialedesntate,pentruasiguraiipensionari
b)biletedeodihn,pentruasigurai
c)ajutordedeces,ncazuldecesuluiasiguratului,pensionaruluisauunuimembrualfamilieiunuia
dintreacetia.

Articolul122

(1)Acordareaprestaiilorprivindtratamentulbalnearsefaceprinatribuireadebiletede
tratamentsolicitanilorndreptii,nlimitanumruluidelocuriasiguratenunitide
tratamentdinproprietateaCNPP,precumianumruluidelocuricontractatecualteunitide
profiliasumeloralocatepentruaceastprestaieprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialede
stat.
(2)Asiguraiiipensionariisistemuluipublicdepensiipotbeneficiadetratamentbalnear,n
condiiileprezenteilegi,dupcumurmeaz:
a)gratuitpensionariideinvaliditate,ncadrulprogramuluiderecuperarentocmitdemedicul
expertalasigurrilorsociale
b)cusuportareadectrebeneficiarauneicontribuiibnetiasiguraiisistemuluipublicde
pensiiipensionarii,aliidectceiprevzuilalit.a).
(3)Duratatratamentuluibalnearestede1218zile.
(4)Contravaloareaprestaiiloracordatencondiiileprevzutelaalin.(2)lit.a)idiferena
dintrecontravaloareaprestaiiloricontribuiabneascprevzutlaalin.(2)lit.b)sesuport
dinbugetulasigurrilorsocialedestat.
(5)Criteriilepebazacroraseacordbiletepentrutratamentbalnear,precuminivelul
contribuieibnetiindividualeaasigurailoriapensionarilorseaprobanual,prinordincomun
alconductorilorCNPPiaicaselordepensiisectoriale.
(6)LocuriledetratamentbalnearseasigurnunitiledetratamentdinproprietateaCNPPi,n
completare,princontractencheiate,potrivitlegii,cualteunitideprofil.Lancheierea
contractelorsevaineseamadegraduldesolicitarealstaiuniiidecategoriadeconfort
oferit,precumidenivelulmaximaltarifelor,stabilitdeCNPPicaseledepensiisectoriale,
cepoatefisuportatdinbugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul123

(1)Bileteledeodihnsepotacorda,ncondiiileprezenteilegi,asigurailorsistemuluipublic
depensiicareidesfoaractivitateaninstituiilepublicencarenuestereglementat

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 29/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

constituireafonduluisocial,cusuportareadectrebeneficiarauneipridincostulbiletului.
Diferenapnlacostulintegralalbiletuluideodihnsesuportdelabugetulasigurrilor
socialedestat.
(2)Criteriilepebazacroraseacordbiletedeodihn,precuminivelulcoteideparticipare
individualaasigurailorseaprobprinhotrreaGuvernului.

Articolul124

Numrulbiletelordeodihn,albiletelordetratamentbalnear,inclusivcelecareseacordgratuit
categoriilordepersoanebeneficiarealeprevederilorunorlegicucaracterreparatoriu,precumi
moduldeacordare,dedistribuireidedecontareaacestorasestabilescprinhotrrea
Guvernului.

Articolul125

(1)ncazuldecesuluiasiguratuluisaualpensionarului,beneficiazdeajutordedecesosingur
persoancarefacedovadacasuportatcheltuielileocazionatededecesicarepoatefi,dupcaz,
soulsupravieuitor,copilul,printele,tutorele,curatorulsau,nlipsaacestora,oricare
persoancarefaceaceastdovad.
(2)Dovadaprevzutlaalin.(1)sepoatefaceprinoricemijlocdeprobadmisdelege.
(3)Cuantumulajutoruluidedecessestabileteanualprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialede
statinupoatefimaimicdectvaloareactiguluisalarialmediubrutprevzutlaart.33alin.
(5).*)

Articolul126

(1)Asiguratulsaupensionarulbeneficiazdeajutordedecesncazuldecesuluiunuimembrude
familiecarenueraasiguratsaupensionarladatadecesului.
(2)Seconsidermembrudefamilie,nsensulprezenteilegi:
a)soul
b)copiiiproprii,copiiiadoptai,copiiiaflainplasamentfamilialsauceincredinaispre
cretereieducarefamiliei,nvrstdepnla18anisau,dacicontinustudiile,pnla
terminareaacestora,fradepivrstade26deani,precumicopiiiincapabilidemunc,
indiferentdevrst,daciaupierdutcapacitateademuncnainteavrstelormenionate
c)priniiibuniciioricruiadintresoi.
(3)Ajutoruldedecescuvenitpentruunmembrudefamiliereprezintjumtatedincuantumulprevzut
laart.125alin.(3).

Articolul127

(1)Ajutoruldedecessesuportdinbugetulasigurrilorsocialedestatiseacord,lacerere,
pebazacertificatuluidedeces.
(2)Acordareaajutoruluidedecesnuestecondiionatderealizareaunuianumitstagiudecotizare.

Articolul128

ncazulncare,potrivitlegii,angajatorulisuspendtemporaractivitateasauactivitatea
acestuianceteazprin:divizareorifuziune,dizolvare,reorganizare,lichidare,reorganizare
judiciar,lichidarejudiciar,falimentsauprinoricealtmodalitateprevzutdelege,ajutorul
dedecescuvenitineachitat,potrivitlegii,seachitdinbugetulasigurrilorsocialedestatde
caseleteritorialedepensii,respectivdecaseledepensiisectoriale.

Articolul129

(1)Ajutoruldedecesseachitntermende24deoredelasolicitarede:
a)angajator,ncazuldecesuluiasiguratuluiprevzutlaart.6alin.(1)pct.I,IIiV,
respectivalunuimembrudefamiliealacestuia
b)instituiacaregestioneazbugetulasigurrilorpentruomaj,ncazuldecesuluiomerului,
respectivalunuimembrudefamiliealacestuia
c)casateritorialdepensii,respectivcasadepensiisectorial,ncazuldecesuluipensionarului
saualasiguratuluiprevzutlaart.6alin.(1)pct.IVialin.(2),respectivalunuimembrude
familiealacestuia.

Lit.c)aalin.(1)alart.129afostmodificatdepct.20alart.XVIIIdinORDONANADEURGEN
nr.117din23decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.
(2)nsituaiapersoanelorasiguratensistemulpublicdepensiipebazacontractuluideasigurare
socialncheiatanteriorintrriinvigoareaprezenteilegi,ajutoruldedecesseachitdecasa
teritorialdepensiilacareseaflneviden.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 30/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Articolul130

(1)Ajutoruldedecesseachitpersoaneindreptitesaumandataruluidesemnat,prinprocur
special,dectreaceasta.
(2)Ajutoruldedecespoatefisolicitat,pebazaactelorjustificative,ncadrultermenului
generaldeprescripie,calculatdeladatadecesului.
(3)Cuantumulajutoruluidedecessolicitatpotrivitalin.(1)seachitlanivelulcuvenitladata
decesului.

CapitolulVICasaNaionaldePensiiPubliceicaseledepensiisectoriale

Articolul131

(1)CNPPesteinstituiepublicdeinteresnaional,cupersonalitatejuridic,organde
specialitatealadministraieipublicecentralecareadministreazsistemulpublicdepensii.
(2)CNPPseaflsubautoritateaMinisteruluiMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelor
Vrstnice.
(3)SediulCNPPestenmunicipiulBucureti.
(4)CasadepensiiamunicipiuluiBucuretiicaselejudeenedepensiisuntserviciipublice,
nvestitecupersonalitatejuridic.
(5)CNPParensubordineInstitutulNaionaldeExpertizMedicaliRecuperareaCapacitiide
Munc,denumitncontinuareI.N.E.M.R.C.M.,careesteinstituiepubliccupersonalitatejuridic
iautonomietiinific.nsubordineaI.N.E.M.R.C.M.senfiineazcentreregionaledeexpertiz
medicalacapacitiidemunc.
(6)StatutulistructuraorganizatoricaleI.N.E.M.R.C.M.sestabilescprinhotrreaGuvernului
pentruaprobareaRegulamentuluideorganizareifuncionarealI.N.E.M.R.C.M.ialserviciilor
teritorialedeexpertizmedicalacapacitiidemunc.
(7)CNPPesteacionaruniclaSocietateaComercialdeTratamentBalneariRecuperarea
CapacitiideMunc"T.B.R.C.M."S.A.
(8)CNPParensubordineCentrulNaionaldeFormareProfesionalaPersonaluluidinDomeniul
PensiilorPublice,cainstituiecupersonalitatejuridiciautonomietiinific,iar
cheltuielilecurenteidecapitalsesuportdinbugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul132

(1)CaseledepensiisectorialesenfiineaznsubordineaMinisteruluiAprriiNaionale,
MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii,dupcaz,castructuricu
personalitatejuridicicusediulnmunicipiulBucureti.
(2)Caseledepensiisectorialeprevzutelaalin.(1)suntsuccesoarededreptalestructurilor
organizatoriceresponsabilecupensiiledininstituiilemenionatelaalin.(1).
(3)Activitateacaselordepensiisectorialeprevzutelaalin.(1)estecoordonatmetodologicde
CNPP.

Seciunea1OrganizareaCNPPiacaselordepensiisectoriale

Articolul133

(1)ConducereaCNPPesteasiguratdepreedinteiconsiliuldeadministraie,compusdin23de
persoane,dintrecareunpreedintei22demembri.
(2)PreedinteleCNPPestenumitprindecizieaprimuluiministru,lapropunereaministruluimuncii,
familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnice,pentruunmandatde5ani,carepoatefi
rennoit.PreedinteleCNPPesteipreedintealconsiliuluideadministraie.
(3)Preedinteleexercitofuncieasimilatfunciilordedemnitatepublic.
(4)Preedintelearerangdesecretardestatiestesalarizatlanivelulprevzutdelegepentru
aceastfuncie.
(5)MembriiconsiliuluideadministraiesuntreprezentaniaiGuvernului,aicaselordepensii
sectoriale,patronatelor,sindicateloripensionarilor,dupcumurmeaz:
a)5reprezentaniaiGuvernului,desemnaideministrulmuncii,familiei,protecieisocialei
persoanelorvrstnice
b)3reprezentaniaicaselordepensiisectoriale,desemnaideconductoriiinstituiilorpublice
prevzutelaart.132alin.(1)
c)5reprezentaniaipatronatelor,desemnaideorganizaiilepatronalereprezentativelanivel
naional
d)5reprezentaniaisindicatelor,desemnaideorganizaiilesindicalereprezentativelanivel
naional
e)4reprezentaniaipensionarilor,desemnaideorganizaiilenaionalealepensionarilor.
(6)Suntreprezentativelanivelnaionalorganizaiilepatronaleisindicalecarendeplinesc

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 31/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

condiiileprevzutedeLegeanr.130/1996privindcontractulcolectivdemunc,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare.
(7)Membriiconsiliuluideadministraiesuntnumiisaudesemnaipotrivitprevederiloralin.(5)
peoperioadde4ani.
(8)Consiliuldeadministraiefuncioneaznmodlegalnprezenaacelpuin15dintremembrii
si.
(9)Pedurataexercitriimandatului,preedinteleimembriiconsiliuluideadministraiepotfi
revocaidectreceicareiaunumit,respectivdesemnat.
(10)ncazulncetriimandatului,caurmarearevocrii,ademisieisauadecesului,vorfi
numite,respectivdesemnatealtepersoanepnlaexpirareadurateimandatuluiiniial.

Articolul134

(1)CNPPielaboreazstatutulpropriu,careseaprobprinhotrreaGuvernului.
(2)Statutulcuprindenmodobligatoriuatribuiileconsiliuluideadministraie,alepreedintelui
CNPP,moduldeorganizareifuncionareaCNPP,atribuiilecaselorteritorialedepensii,precum
imoduldecolaborarecucaseledepensiisectoriale.
(3)Moduldeorganizareifuncionareasocietiicomercialeprevzutelaart.131alin.(7)se
stabileteprinhotrreaGuvernului.

Articolul135

Atribuiile,organizareaifuncionareacaselordepensiisectorialesestabilescprinhotrrea
Guvernului,lapropunereaMinisteruluiMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelor
Vrstnice,MinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomnde
Informaii,adoptatntermende30deziledeladatapublicriiprezenteilegi.

Articolul136

(1)Ministrulmuncii,familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnice,ministrulaprrii
naionale,ministrulafacerilorinterneidirectorulServiciuluiRomndeInformaiisunt
ordonatoriprincipalidecreditepentrubugetulasigurrilorsocialedestat.
(2)Ministrulmuncii,familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnicepoatedelegaatribuiile
prevzutededispoziiilelegalenvigoarepentruordonatorulprincipaldecreditebugetare
preedinteluiCNPP.
(3)Directoriicaselorteritorialedepensiisuntordonatoriteriaridecreditepentrubugetul
asigurrilorsocialedestat.
(4)Directoriicaselordepensiisectorialesuntordonatoriteriaridecreditepentrucheltuielile
cuprestaiileachitatedinbugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul137

(1)Cheltuielileprivindorganizareaifuncionareasistemuluipublicdepensiisesuportdin
bugetulasigurrilorsocialedestat,nlimitaunuiprocentdepnla3%aplicatasupra
cheltuieliloranualetotaleprevzuteprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat,inclusiv
asupracheltuielilordinaltesurseatrase,ncondiiilelegii.
(2)Cheltuielileprivindorganizareaifuncionareacaselordepensiisectorialesesuportdin
bugetuldestat,prinbugeteleinstituiilorpublicensubordineacrorafuncioneaz.
(3)Sumelenecesareadministrriiprocesuluideafilierelafonduriledepensiiadministrateprivat,
celeocazionatedevirareacontribuieilaacestefonduri,precumicelelaltecheltuieliaferente
sesuportdinbugetulasigurrilorsocialedestat,nlimitaprocentuluiprevzutlaalin.(1).

Seciuneaa2aAtribuiileCNPP,alecaselorteritorialedepensiiialecaselordepensii
sectoriale

Articolul138

naplicareaprevederilorprezenteilegi,CNPPndeplinete,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a)ndrumicontroleazmoduldeaplicareadispoziiilorlegaledectrecaseleteritorialede
pensii
b)furnizeazdatelenecesarepentrufundamentareaielaborareabugetuluiasigurrilorsocialede
stat
c)prezintGuvernuluiipartenerilorsocialirapoartecuprivirelamoduldeadministrarea
bugetuluiasigurrilorsocialedestat
d)ndrummetodologiccaseledepensiisectoriale
e)stabilete,ncooperarecucaseledepensiisectoriale,modalitateatehnicdeevidena
contribuabililorlasistemulpublicdepensii,adrepturiloriobligaiilordeasigurrisociale,
precumiamoduluidecolaborarecuDireciapentruEvidenaPersoaneloriAdministrareaBazelor

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 32/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

deDate
f)publicanualraportuldeactivitate
g)organizeazcooperareacuinstituiisimilaredinalteri,nvedereacoordonriiprestaiilor
deasigurrisocialedindomeniulpropriudecompeten,pentrulucrtoriimigrani
h)colecteazivireazcontribuiiledeasigurrisocialeialtetipuridecontribuii,potrivit
dispoziiilorlegalenvigoare
i)urmretencasareaveniturilorbugetuluiasigurrilorsocialedestat,organizeaz,ndrumi
controleazactivitateaprivindexecutareacreanelorbugetare,potrivitdispoziiilorlegalen
vigoare
j)iamsuri,ncondiiilelegii,pentrudezvoltareaiadministrareaeficientapatrimoniului
sistemuluipublicdepensii,precumipentruasigurareaintegritiiacestuia
k)iamsuri,ncondiiilelegii,pentruproteciafondurilordeasigurrisociale
l)asigurevidenalanivelnaionalatuturorcontribuabililorlasistemulpublicdepensii
m)asigurevidenadrepturiloriobligaiilordeasigurrisocialelanivelnaional,pebaza
coduluinumericpersonal
n)certific,latermenelestabiliteprindecizieapreedinteluiCNPP,stagiuldecotizarei
punctajulpentrufiecareasigurat
o)controleazactivitateadeexpertizmedicalirecuperareacapacitiidemunc
p)aplicprevederileconveniilorinternaionaledeasigurrisociale,lacareRomniaesteparte,
precumiansamblulreglementrilorcomunitareidezvoltrelaiicuorganismesimilarendomeniul
asigurrilorsocialedinalteri,nlimitacompetenelorprevzutedelege
q)organizeazselecia,pregtireaiperfecionareaprofesionalapersonaluluidindomeniul
asigurrilorsociale
r)asigurintroducerea,extinderea,ntreinereaiproteciasistemelorautomatedecalculide
eviden
s)asigurreprezentareanfaainstanelorjudectoretinlitigiilencareestepartecaurmare
aaplicriidispoziiilorprezenteilegi
)organizeazactivitateaprivindstabilireaiplatacontribuiilorpentrufonduriledepensii
administrateprivat,conformdispoziiilorlegalenvigoare
t)asigurexportulnstrintatealprestaiilorstabilitepotrivitreglementrilorlegalen
domeniu
)ndeplineteoricealteatribuiistabiliteprindispoziiilegale.

Articolul139

naplicareaprevederilorprezenteilegi,caseleteritorialedepensiiicaseledepensii
sectorialendeplinesc,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a)colecteazivireazcontribuiiledeasigurrisocialeialtetipuridecontribuii,potrivit
dispoziiilorlegalenvigoare
b)urmrescncasareaveniturilorbugetuluiasigurrilorsocialedestatorganizeaz,ndrumi
controleazactivitateaprivindexecutareacreanelorbugetare,potrivitdispoziiilorlegalen
vigoare
c)iaumsuri,ncondiiilelegii,pentrudezvoltareaiadministrareaeficientapatrimoniului
sistemuluipublicdepensii,precumipentruasigurareaintegritiiacestuia
d)iaumsuri,ncondiiilelegii,pentruproteciafondurilordeasigurrisociale
e)asigurevidenalanivelnaionalatuturorcontribuabililorlasistemulpublicdepensii
f)asigurevidenadrepturiloriobligaiilordeasigurrisocialelanivelnaional,pebaza
coduluinumericpersonal
g)certific,latermenelestabiliteprindecizieapreedinteluiCNPP,stagiuldecotizarei
punctajulpentrufiecareasigurat
h)controleazactivitateadeexpertizmedicalirecuperareacapacitiidemunc
i)aplicprevederileconveniilorinternaionaledeasigurrisociale,lacareRomniaesteparte,
precumiansamblulreglementrilorcomunitareidezvoltrelaiicuorganismesimilarendomeniul
asigurrilorsocialedinalteri,nlimitacompetenelorprevzutedelege
j)organizeazselecia,pregtireaiperfecionareaprofesionalapersonaluluidindomeniul
asigurrilorsociale
k)asigurintroducerea,extinderea,ntreinereaiproteciasistemelorautomatedecalculide
eviden
l)asigurreprezentareanfaainstanelorjudectoretinlitigiilencaresuntpartecaurmare
aaplicriidispoziiilorprezenteilegi
m)organizeazactivitateaprivindstabilireaiplatacontribuiilorpentrufonduriledepensii
administrateprivat,conformdispoziiilorlegalenvigoare
n)asigurexportulnstrintatealprestaiilorstabilitepotrivitreglementrilorlegalen
domeniu
o)ndeplinescoricealteatribuiistabiliteprindispoziiilegale.

Articolul140

(1)Realizareaatribuiilorcerevincaselorteritorialedepensii,potrivitlegii,estesupus

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 33/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

controluluiCNPP.
(2)RealizareaatribuiilorcerevinCNPP,potrivitlegii,estesupuscontroluluiMinisterului
Muncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice.
(3)Realizareaatribuiilorcerevincaselordepensiisectoriale,potrivitlegii,estesupus
controluluiMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomnde
Informaii,dupcaz.

Articolul141

(1)SalarizareapersonaluluiCNPP,alcaselorteritorialedepensiiialcaselordepensii
sectorialeserealizeazpotrivitlegii.
(2)CheltuielilecurenteidecapitalaleCNPP,caselorteritorialedepensii,I.N.E.M.R.C.Mi
centrelorregionaledeexpertizmedicalacapacitiidemuncsesuportdinbugetulasigurrilor
socialedestat.
(3)Cheltuielilecurenteidecapitalalecaselordepensiisectorialesesuportdinbugetulde
stat,prinbugeteleinstituiilornsubordineacrorafuncioneaz.

CapitolulVIIRspundereajuridic

Articolul142

nclcareaprevederilorprezenteilegiatragerspundereamaterial,civil,contravenionalsau
penal,dupcaz.

Seciunea1Infraciuni

Articolul143

Abrogat.

Art.143afostabrogatdeart.222dinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.757din12noiembrie2012.

Seciuneaa2aContravenii

Articolul144

Constituiecontravenieurmtoarelefapte:
a)nedepunerealatermenadeclaraieinominaledeasigurare,prevzutlaart.7
b)nedepunereadeclaraieiindividualedeasigurare,prevzutlaart.11
c)nerespectareacotelordecontribuiedeasigurrisocialestabilitepotrivitprevederilorart.27
alin.(3)iart.31
d)nerespectareametodologieiiacriteriilordencadrarencondiiideosebitedemunc
e)nerespectareaprevederilorart.3336privindbazadecalculacontribuieideasigurrisociale
f)nerespectareaprevederilorart.44privindneplataicalcululmajorrilordentrzierelaplata
contribuieideasigurrisociale
g)nerespectareaprevederilorart.119privindobligaiacomunicriimodificrilorintervenite
referitoarelacondiiiledeacordareapensiei
h)neachitareadectreangajator,ncondiiilestabilitedelege,aajutoruluidedeces
i)calcululiplataeronatealeajutoruluidedecesdeinstituiacareefectueazplataacestuia
j)nerespectareatermenelorprevzutedelegepentruplatacontribuieideasigurrisociale
k)neplatadectreangajator,timpde3luniconsecutiv,ncondiiilelegii,acontribuieide
asigurrisocialelabugetulasigurrilorsocialedestat
l)refuzuldeapuneladispoziiaorganelordecontrolaleCNPP,alecaselorteritorialedepensii,
precumialecaselordepensiisectorialedocumentelejustificativeiacteledeevidennecesare
nvedereastabiliriiobligaiilordeasigurrisociale,precuminvederearecuperriicreanelor
prinexecutaresilit
m)nerespectareaprevederilorart.161alin.(1)
n)neplata,timpde3luniconsecutiv,ncondiiilelegii,acontribuieideasigurrisociale
datoratedeasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.IV
o)faptapersoaneideanutransmite,timpde3luniconsecutiv,lacaseleteritorialedepensii,
respectivlacaseledepensiisectorialedeclaraianominaldeasigurare
p)faptapersoaneideanuvira,pentruoperioadde3luniconsecutiv,labugetulasigurrilor
socialedestatcontribuiadeasigurrisocialereinutdelaasigurat.

Articolul145

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 34/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)Contraveniileprevzutelaart.144sesancioneazdupcumurmeaz:
a)cuamenddela500leila1.000lei,celeprevzutelalit.b),c),f),g),i),m),n)io)
b)cuamenddela1.500leila5.000lei,celeprevzutelalit.a),d),e),h),j),l)ip)
c)cuamenddela5.000leila10.000lei,ceaprevzutlalit.k).
(2)Nivelulamenzilorprevzutlaalin.(1)poatefiactualizatprinhotrreaGuvernului.

Articolul146

Constatareacontraveniilorprevzutelaart.144iaplicareasanciunilorprevzutelaart.145se
facdectreorganeledecontrolaleCNPP,princaseleteritorialedepensii,dectreANAFi
unitilesalesubordonate,precumideorganeledecontrolalecaselordepensiisectoriale.

Articolul147

Amenzilecontravenionale,aplicatepotrivitprevederilorart.145i146,constituieveniturila
bugetulasigurrilorsocialedestat.

Articolul148

(1)Dispoziiilereferitoarelacontraveniiprevzutelaart.144146secompleteazcuprevederile
OrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificri
icompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)Dispoziiileprezenteilegi,referitoarelaobligaiilefadebugetulasigurrilorsocialede
stat,secompleteazcuprevederileLegiinr.241/2005pentruprevenireaicombatereaevaziunii
fiscale,cumodificrileulterioare.

CapitolulVIIIJurisdiciaasigurrilorsociale

Articolul149

(1)Deciziiledepensieemisedecaseleteritorialedepensiiidecaseledepensiisectorialepot
ficontestate,ntermende30deziledelacomunicare,laComisiaCentraldeContestaii,
respectivlacomisiiledecontestaiicarefuncioneazncadrulMinisteruluiAprriiNaionale,
MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii.
(2)Proceduradeexaminareadeciziilorsupusecontestriireprezintproceduradministrativ
prealabil,obligatorie,frcaracterjurisdicional.
(3)ComisiaCentraldeContestaiifuncioneazncadrulCNPP.
(4)Deciziiledepensienecontestatentermenulprevzutlaalin.(1)suntdefinitive.

Articolul150

(1)ComisiaCentraldeContestaiiicomisiiledecontestaiicarefuncioneazncadrul
MinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomndeInformaii
suntorganismedeverificare,careexamineazihotrscasupradeciziilordepensieemisede
caseleteritorialedepensii,respectivdecaseledepensiisectorialeiurmrescaplicareacorect
alegislaieireferitoarelapensiilepublice.
(2)Organizarea,funcionareaistructuraComisieiCentraledeContestaii,respectivacomisiilor
decontestaiicarefuncioneazncadrulMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilor
InterneiServiciuluiRomndeInformaiisestabilescprinordincomunalministruluimuncii,
familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstnice,ministruluiaprriinaionale,ministrului
afacerilorinterneidirectoruluiServiciuluiRomndeInformaii,ntermende30deziledela
intrareanvigoareaprezenteilegi.
(3)nsoluionareacontestaiilor,ComisiaCentraldeContestaiiicomisiiledecontestaiicare
funcioneazncadrulMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInternei
ServiciuluiRomndeInformaiiadopthotrri.
(4)Termenuldesoluionareacontestaieiestede45deziledeladatanregistrriiacesteia.

Articolul151

(1)HotrrileComisieiCentraledeContestaii,respectivalecomisiilordecontestaiicare
funcioneazncadrulMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInternei
ServiciuluiRomndeInformaiisecomunicpersoanelorncauzicaselorteritorialedepensii
saucaselordepensiisectorialeinteresate,dupcaz,ntermende5ziledelaadoptare.
(2)Hotrrileprevzutelaart.150alin.(3)potfiatacatelainstanajudectoreasccompetent,
ntermende30deziledelacomunicare*).
(3)Hotrrileprevzutelaart.150alin.(3)carenuaufostatacatelainstanelejudectoreti
ntermenulprevzutlaalin.(2)suntdefinitive.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 35/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Articolul152

Jurisdiciaasigurrilorsocialeserealizeazprintribunaleicurideapel.

Articolul153

Tribunalelesoluioneaznpriminstanlitigiileprivind:
a)moduldecalculidedepunereacontribuieideasigurrisociale
b)moduldestabilireadobnziloripenalitilordentrziere
c)nregistrarea,evidenaicertificareacontribuieideasigurrisociale
d)hotrrileComisieiCentraledeContestaiiialecomisiilordecontestaiicarefuncioneazn
cadrulMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomnde
Informaiiprivinddeciziiledepensie
e)deciziilecomisiilormedicaledecontestaiiialecomisiilorcentraledeexpertizmedico
militaraleMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluiAfacerilorInterneiServiciuluiRomn
deInformaiidatensoluionareacontestaiilorprivinddeciziilemedicaleasupracapacitiide
munc
f)refuzulnejustificatderezolvareauneicereriprivinddrepturiledeasigurrisociale
g)moduldestabilireideplatapensiiloriaaltordrepturideasigurrisociale
h)plngerilempotrivaproceselorverbaledecontraveniencheiatenbazaprezenteilegi
i)contestaiilempotrivamsurilordeexecutaresilit,dispusenbazaprezenteilegi
j)altedrepturiiobligaiideasigurrisocialenscutentemeiulprezenteilegi.

Articolul154

(1)CererilendreptatempotrivaCNPP,acaselorteritorialedepensiisaumpotrivacaselorde
pensiisectorialeseadreseazinstaneinacreirazteritorialiaredomiciliulorisediul
reclamantul.
(2)Celelaltecereriseadreseazinstaneinacreirazteritorialiaredomiciliulsau
sediulprtul.

Articolul155

(1)mpotrivahotrrilortribunalelorsepoatefacenumaiapellacurteadeapelcompetent.
(2)Hotrrilecurilordeapel,precumihotrriletribunalelorneatacatecuapelntermensunt
definitive.

Art.155afostmodificatdeart.72dinLEGEAnr.76din24mai2012,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.365din30mai2012.

Articolul156

Prevederileprezenteilegi,referitoarelajurisdiciaasigurrilorsociale,secompleteazcu
dispoziiileCoduluideprocedurcivilialeLegiinr.304/2004privindorganizareajudiciar,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Articolul157

Cererilenfaaoricrororganesauinstane,precumitoateacteleproceduralenlegturcu
litigiile,avndcaobiectdrepturisauobligaiideasigurrisociale,suntscutitedetaxde
timbru.

CapitolulIXDispoziiitranzitorii

Articolul158

(1)PerioadeledevechimenmuncrealizatengrupaaIIademuncpnladatade1aprilie2001
constituiestagiudecotizarencondiiideosebite,nvedereareduceriivrstelorstandardde
pensionare,cuexcepiacelorrealizatenactivitilecare,conformprevederilorart.30alin.
(1),suntncadratencondiiispeciale.
(2)PerioadeledevechimenmuncrealizatengrupaIdemuncpnladatade1aprilie2001n
activitilecare,conformprevederilorart.30alin.(1),suntncadratencondiiispeciale,
constituiestagiidecotizarencondiiispeciale,nvedereareduceriivrstelorstandardde
pensionare.
(3)StagiiledecotizarerealizatengrupaIdemunc,condiiispecialei/saualtecondiiide
muncmaimicide2ani,sevalorificnvedereareduceriivrstelorstandarddepensionareconform
art.55alin.(1)lit.a)itabeluluinr.1.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 36/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(3^1)DovadavechimiinmuncngrupaIi/sauaIIademuncrealizatanteriordateide1
aprilie2001sefacecucarnetuldemuncntocmitcurespectareaprevederilorDecretuluinr.
92/1976privindcarnetuldemunc.

Alin.(3^1)alart.158afostintrodusdepct.1alart.IdinLEGEAnr.172din7octombrie2016,
publicatnMONITORULOFICIALnr.808din13octombrie2016.
(3^2)nsituaiancareperioadeledevechimenmuncrealizatengrupaIi/sauaIIademunc
nusuntnregistratencarnetuldemuncsaunregistrareaacestorperioadeesteefectuatincorect
oriincomplet,dovadaacestorasepoatefacecuadeverineeliberatedectreangajatorisau
deintoriilegalidearhive.

Alin.(3^2)alart.158afostintrodusdepct.1alart.IdinLEGEAnr.172din7octombrie2016,
publicatnMONITORULOFICIALnr.808din13octombrie2016.
(4)AdeverinelecareatestncadrareapersoanelornfostelegrupeIi/sauaIIademuncsunt
valorificatenumainsituaiancareaufostemiseconformlegii,pebazadocumentelor
verificabilentocmiteanteriordateide1aprilie2001.
(5)Prindocumenteverificabilesenelege:actuladministrativdenominalizareapersoanelor
ncadratengrupesuperioaredemuncsau,nlipsaacestuia,actuladministrativprivind
ncadrarealocurilordemunc/activitilor/categoriilorprofesionalengrupesuperioaredemunc
contractulindividualdemunccontractulcolectivdemuncdeciziiinterneactadministrativde
modificarealoculuidemuncsauasarcinilordeserviciuextrasdinstateledeplatdincares
rezultesecia/atelierul/loculdemunc,precumioricealtedocumentejustificative.

Alin.(5)alart.158afostintrodusdepct.2alart.IdinLEGEAnr.172din7octombrie2016,
publicatnMONITORULOFICIALnr.808din13octombrie2016.
(6)nsituaiancareexistsuspiciunicuprivirelalegalitateancadrriiactivitiin
grupeleIi/sauaIIademunc,angajatoriisauoricealideintorilegalidearhivesunt
obligaispunladispoziiaCaseiNaionaledePensiiPublicei/sauacaselorteritorialede
pensii,dupcaz,lasolicitareaacestora,documentelentocmiteanteriordateide1aprilie2001pe
bazacrorasaueliberatadeverinelecareatestncadrareapersoanelornfostelegrupeIi/sau
aIIademunc,nvedereaverificriirespectriilegislaieindomeniu.

Alin.(6)alart.158afostintrodusdepct.2alart.IdinLEGEAnr.172din7octombrie2016,
publicatnMONITORULOFICIALnr.808din13octombrie2016.
(7)nsituaiancare,caurmareaverificrilorprevzutelaalin.(6),seconstatnclcriale
legislaieiprivindncadrareangrupesuperioaredemuncsaunusuntprezentatedocumentelecare
austatlabazaeliberriiadeverinelor,perioadelerespectivesuntvalorificatecavechimen
munc/stagiudecotizarencondiiinormaledemunc.

Alin.(7)alart.158afostintrodusdepct.2alart.IdinLEGEAnr.172din7octombrie2016,
publicatnMONITORULOFICIALnr.808din13octombrie2016.

Art.158[iniialcualin.(1)(4)]afostmodificatdepct.3alart.unicdinLEGEAnr.155din18
iunie2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.444din22iunie2015.

Articolul159

(1)Pentruperioadeleprevzutelaart.16lit.a)iart.17,dovadavechimiinmunc,atimpului
utillapensiepentruagricultoriiadurateideasigurare,realizatpnladatade1aprilie
2001,sefacecucarnetuldemunc,carnetuldeasigurrisocialesaucualteacteprevzutede
lege.
(2)Pentruperioadeleprevzutelaart.16lit.b),dovadavechimiinserviciu,realizatpnla
intrareanvigoareaprezenteilegi,sefacecufiadepensie,fiamatricolsaualtedocumente
legale.
(3)Pentruperioadeleprevzutelaart.16lit.c),dovadastagiuluidecotizare,realizatpnla
intrareanvigoareaprezenteilegi,sefacecuadeverinaeliberatnbazadeclaraiilorprivind
evidenanominalaasigurailoriaobligaiilordeplatctrebugetulasigurrilorsocialede
stat,adeclaraieideasiguraresauacontractuluideasiguraresocial,dupcaz.

Articolul160

(1)Certificareastagiuluidecotizare,realizatanteriordateide1aprilie2001,sefacedeCNPP,
princaseleteritorialedepensii,pemsurapreluriidatelordinacteledoveditoareprevzutela
art.159alin.(1).
(2)Certificareastagiuluidecotizare,realizatpnlaintrareanvigoareaprezenteilegi,
pentrucadrelemilitare,poliitiiifuncionariipublicicustatutspecialdinsistemul
administraieipenitenciare,dindomeniulaprriinaionale,ordiniipubliceisiguranei
naionalesefacedecaseledepensiisectoriale,pemsurapreluriidatelordinacteledoveditoare
prevzutelaart.159alin.(2).

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 37/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Articolul161

(1)Cererilenlegturcueliberareaactelorprevzutedelege,princaresefacedovadavechimii
nmunc,atimpuluiutillapensiepentruagricultoriiastagiuluidecotizare,necesare
stabiliriidrepturilordepensie,suntscutitedeoricefeldetaxeicomisioane.
(2)Cererileprevzutelaalin.(1)sesoluioneazntermende30deziledeladata
nregistrrii.

Articolul162

(1)ncazulncarencarnetuldemunc,ncarnetuldeasigurrisocialesaunoricarealtact
prevzutdelegeaufostnregistratesalariipeororisalariipezi,salariilelunaresevor
calculaprinnmulireasalariilororaresau,dupcaz,zilnicecunumrulmediudeorepelun,
respectivcunumrulmediudezilelucrtoarepelundinperioadelerespective,astfel:
a)25,5zile(204ore)pelun,pentruperioadeleanterioaredateide1ianuarie1978
b)24,5zile(196ore)pelun,pentruperioada1ianuarie19781martie1990
c)23,6zile(189ore)pelun,pentruperioada1martie199030septembrie1990
d)21,25zile(170ore)pelun,pentruperioada1octombrie19901ianuarie1997
e)21,16zile(169,33ore)pelun,pentruanul1997
f)21,25zile(170ore)pelun,pentruanul1998
g)21,50zile(172ore)pelun,pentruanul1999
h)21,67zile(173,36ore)pelun,pentruanul2000
i)21,42zile(171,36ore)pelun,pentruanul2001
j)21,25zile(170ore)pelun,pentruanul2002
k)pentruanul2003incontinuarenumrulmediudezilei,respectiv,deorelucrtoarepeluni
sevorcalculaconformprevederilorLegiinr.53/2003Codulmuncii,cumodificrilei
completrileulterioare,referitoarelazileledesrbtoarelegal.
(2)nsituaiilencare,pentruoanumitperioadcareconstituiestagiudecotizare,ncarnetul
demuncsaunalteactedoveditoarenusuntnregistratedrepturilesalariale,ladeterminarea
punctajuluimediuanualseutilizeazsalariulminimpear,nvigoarenperioadarespectiv.
(3)Facexcepiedelaprevederilealin.(2)perioadeleanterioaredateide1ianuarie1963,pentru
care,ladeterminareapunctajuluimediuanual,seutilizeaz:
a)unpunctpentrufiecarelundestagiudecotizarerealizatnperioadeleanterioaredateide1
septembrie1947,indiferentdeniveluldrepturilorsalarialenregistratencarnetuldemuncsau
dovediteoripentrucarencarnetuldemuncnusuntnregistratedrepturilesalariale
b)unpunctpentrufiecarelundestagiudecotizarerealizatnperioadelecuprinsentredatade
1septembrie1947idatade31decembrie1962ipentrucarencarnetuldemuncnusunt
nregistratedrepturilesalarialeinicinusuntdovedite
c)unpunctpentrufiecarelundestagiudecotizarerealizatnperioadelecuprinsentredatade
1septembrie1947idatade31decembrie1962,nsituaiancare,prinvalorificareadrepturilor
salarialedinacteledoveditoare,rezult,pentrufiecarelundestagiudecotizare,unnumrde
punctemaimicdectcelprevzutlalit.b).
(4)nsituaiancare,pentruperioadeulterioaredateide31august1947,ndocumentele
doveditoaresuntnregistratedrepturisalarialenedenominate,acesteavorfidenominatenfuncie
dereformelemonetare.
(5)Prevederilealin.(3)i(4)seaplicpentrutoateperioadelecareconstituiestagiude
cotizarensistemulpublicdepensii,cuexcepiaperioadelorasimilateprevzutedelege.
(6)Pentrupersoaneleprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c)carenupotdovedicuacte
drepturilesalarialedecareaubeneficiatnperioadeleanterioareintrriinvigoareaprezentei
legi,ladeterminareapunctajuluimediuanualseutilizeazsalariulmediubrut/net,dupcaz,din
perioadarespectiv.

Articolul163

(1)Pentrupersoaneleasiguratenaltesistemedeasigurrisociale,integratensistemul
asigurrilorsocialedestatpnladataintrriinvigoareaprezenteilegi,ladeterminarea
punctajuluiseiancalcul,dupcaz,salariulminimpeeconomie,venitulasiguratstipulatn
contractuldeasigurarelacaresaachitatcontribuiadeasigurrisocialesausalariul,inclusiv
celelaltedrepturi,nregistratencarnetuldemunc.
(2)Pentrufiecareanutilrealizatncadrulfostelorunitiagricolecooperatiste,precumi
pentrufiecareandecontribuierealizatderaniicugospodrieindividualdinzonele
necooperativizate,pnladataintrriinvigoareaLegiinr.80/1992*)privindpensiileialte
drepturideasigurrisocialealeagricultorilor,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,punctajulanualeste0,57255puncte.
Not

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 38/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

*)Legeanr.80/1992privindpensiileialtedrepturideasigurrisocialealeagricultorilora
fostabrogatprinart.198dinLegeanr.19/2000privindsistemulpublicialtedrepturide
asigurrisociale.

(3)PentruperioadeledecontribuierealizateconformLegiinr.80/1992*),republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,ladeterminareapunctajuluilunarseiancalculvenitul
asiguratlacaresapltitcontribuiadeasigurrisociale.
Not

*)Legeanr.80/1992privindpensiileialtedrepturideasigurrisocialealeagricultorilora
fostabrogatprinart.198dinLegeanr.19/2000privindsistemulpublicialtedrepturide
asigurrisociale.

(4)Pentruperioadeledestagiudecotizareprevzutelaart.16lit.d)ladeterminareapunctajului
lunarseiancalculcuantumulajutorului.

Articolul164

(1)Pentruperioadelenecontributivecare,potrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,
auconstituitvechimenmuncutillapensie,ladeterminareapunctajuluilunaralpersoaneise
utilizeazsalariulminimpeeconomie,brutsaunet,dupcaz,sausalariuldebazminimbrutpe
ardinperioadelerespective.
(2)Pentruperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.a)c)ig),realizateanterior
dateide1aprilie2001,ladeterminareapunctajuluilunarseutilizeazsalariulminimpeeconomie,
brutsaunet,dupcaz,sausalariuldebazminimbrutpeardinperioadelerespective.
(3)Pentruperioadelerecunoscutecavechimenmunc,potrivitprevederilorDecretuluilegenr.
118/1990,republicat,ladeterminareapunctajuluilunaralpersoaneiseutilizeaz1,5salarii
minimepeeconomie,brutesaunete,dupcaz,dinperioadelerespective.
(4)nsituaiileprevzutelaalin.(3),ncarepersoanaarealizatistagiidecotizare,la
determinareapunctajuluilunaralacesteiaseutilizeazsalariullunar,brutsaunet,dupcaz,
avutnperioadelerespective,dacacestaestemaimaredect1,5salariiminimepeeconomie.
(5)Pentruperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1),realizatenintervalulcuprins
ntredatade1aprilie2001idataintrriinvigoareaprezenteilegi,lacalcululpunctajului
lunarseutilizeaz:
a)cuantumulpensieideinvaliditate,nsituaiileprevzutelaart.49alin.(1)lit.a)
b)25%dinsalariulmediubrutlunarpeeconomiedinperioadelerespective,nsituaiileprevzute
laart.49alin.(1)lit.b),c)ig).
(6)Pentruperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.d),realizatenintervalul
cuprinsntredatade1aprilie2001idatade1ianuarie2006,lacalcululpunctajuluilunarse
utilizeazcuantumulindemnizaiilordeasigurrisociale.
(7)Pentruperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.e),realizatenintervalul
cuprinsntredatade1ianuarie2005idataintrriinvigoareaprezenteilegi,lacalculul
punctajuluilunarseutilizeazcuantumulindemnizaieipentruincapacitatetemporardemunc
cauzatdeaccidentdemunciboliprofesionale.
(8)Pentruperioadeleasimilateprevzutelaart.49alin.(1)lit.f),realizatenintervalul
cuprinsntredatade1ianuarie2006idataintrriinvigoareaprezenteilegi,lacalculul
punctajuluilunarseutilizeaz25%dinsalariulmediubrutlunarpeeconomiedinperioadele
respective.

Articolul165

(1)Ladeterminareapunctajelorlunare,pentruperioadeleanterioaredateide1aprilie2001,se
utilizeazsalariilebrutesaunete,dupcaz,nconformitatecumoduldenscriereaacestoran
carnetuldemunc,astfel:
a)salariilebrute,pnladatade1iulie1977
b)salariilenete,deladatade1iulie1977pnladatade1ianuarie1991
c)salariilebrute,deladatade1ianuarie1991.
(2)Ladeterminareapunctajelorlunare,pelngsalariileprevzutelaalin.(1)seaunvederei
sporurilecucaracterpermanentcare,dupdatade1aprilie1992,aufcutpartedinbazadecalcul
apensiilorconformlegislaieianterioareicaresuntnscrisencarnetuldemuncsausunt
doveditecuadeverineeliberatedeuniti,conformlegislaieinvigoare.
(3)Sporuldevechimecareseutilizeazlastabilireapunctajelorlunareesteurmtorul:
a)perioada1martie19701septembrie1983:

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 39/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

3%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre510ani
5%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre1015ani
7%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre1520ani
10%pentruovechimenmunctotaldepeste20deani
b)perioada1septembrie19831aprilie1992:
3%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre35ani
6%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre510ani
9%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre1015ani
12%pentruovechimenmunctotalcuprinsntre1520ani
15%pentruovechimenmunctotaldepeste20deani.
(4)Pentruperioadelededup1aprilie1992,sporuldevechimeutilizatlastabilireapunctajelor
lunareestecelnscrisncarnetuldemuncsaunalteactedoveditoare.
(5)Salariilemediiiminimepeeconomie,brutesaunete,dupcaz,pentrufiecarean,pnla
intrareanvigoareaprezenteilegi,suntprevzutenanexelenr.7i8.
(6)Pentruperioadeleanterioareanului1938,precumipentruperioadacuprinsntre19391946
inclusiv,lastabilireapunctajuluilunarseutilizeazsalariulmediucorespunztoranului1938.
(7)Pentruperioadeleanterioareanului1949seutilizeazsalariulminimcorespunztoranului1949.

Articolul166

Ladeterminareapunctajelorlunare,pentruperioadacuprinsntre1aprilie2001idataintrrii
nvigoareaprezenteilegi,seutilizeazvenitulbrutlunarrealizatcareaconstituit,conform
legii,bazadecalculacontribuieiindividualedeasigurrisociale,aacumacestaafostnscris
ndeclaraiaprivindevidenanominalaasigurailoriaobligaiilordeplatctrebugetul
asigurrilorsocialedestatsau,dupcaz,ndeclaraiadeasiguraresauncontractulde
asiguraresocial.

Articolul167

ncazulpersoanelorprevzutelaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),ladeterminareapunctajelor
lunare,pentruperioadeleanterioareintrriinvigoareaprezenteilegi,seutilizeazsoldabrut
saunet/salariulbrutsaunet,dupcaz.

Articolul168

(1)AsiguraiicareaucontribuitlaFondulpentrupensiasuplimentarcu2%,3%,respectiv5%,
beneficiazdeocretereapunctajului,determinatprinaplicareaurmtoarelorprocentela
punctajelelunarerealizatenacesteperioade,astfel:
a)16%pentruperioada1ianuarie19671ianuarie1973
b)13%pentruperioada1ianuarie19731ianuarie1978
c)14%pentruperioada1ianuarie19781iulie1986
d)21%pentruperioada1iulie19861noiembrie1990
e)15%pentruperioada1noiembrie19901aprilie1991
f)14%pentruperioada1aprilie19911aprilie1992
g)13%pentruperioada1aprilie19921ianuarie1999
h)22%pentruperioada1ianuarie19991februarie1999
i)17%pentruperioadadedup1februarie1999.
(2)Asiguraiicareaucontribuitcu4%laFondulpentrupensiasuplimentarbeneficiazdeo
cretereapunctajului,determinatprinaplicareaurmtoarelorprocentelapunctajelelunare
realizatenacesteperioade,astfel:
a)26%pentruperioada1iulie19771ianuarie1978
b)28%pentruperioada1ianuarie19781iulie1986.

Articolul169

(1)Pensionariisistemuluipublicdepensiialecrordrepturidepensieaufoststabilitepotrivit
legislaieianterioaredateide1aprilie2001,careaudesfuratactivitinlocurincadraten
grupaIi/saugrupaaIIademunc,beneficiazdeocretereapunctajeloranualerealizaten
acesteperioade,dupcumurmeaz:
a)cu50%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocurincadratengrupaIde
munc
b)cu25%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocurincadratengrupaaIIade
munc.
(2)Prevederilealin.(1)nuseaplicnsituaiancare,larecalculareapensiilorn
conformitatecuprevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.4/2005privindrecalcularea
pensiilordinsistemulpublic,provenitedinfostulsistemalasigurrilorsocialedestat,aprobat
cucompletriprinLegeanr.78/2005,cumodificrileicompletrileulterioare,pentru
determinareapunctajuluimediuanualsautilizatvechimeanmuncnecesardeschideriidreptului
lapensieprevzutdeactenormativecucaracterspecial.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 40/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(3)Decretereapunctajeloranualeprevzutlaalin.(1)beneficiazipersoanelealecror
drepturidepensiesaudeschisnperioada1aprilie20012noiembrie2008inclusiv,numain
situaiilencare,potrivitlegii,ladeterminareapunctajuluimediuanualsauutilizatstagiile
completedecotizareprevzutedelegislaianvigoarenperioadarespectiv.
(4)Prevederilealin.(1)seaplicprinacordareadifereneidintrecretereapunctajuluimediu
anualrezultaticeaacordatconformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.100/2008pentru
completareaLegiinr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurri
sociale,aprobatprinLegeanr.154/2009.
(5)nsituaiancarecuantumulpensieiaferentpunctajuluimediuanualrezultatnurmaaplicrii
prevederiloralin.(1)(4)estemaimicdectcelcuvenitsauaflatnplat,semenineacest
cuantumpnladatalacare,prinaplicareaformuleidecalculprevzutedelege,seobineun
cuantumalpensieimaimare.
(6)Prevederileart.100lit.a),referitoarelamajorareapunctajuluipentruperioadelerealizate
ncondiiideosebitedemuncdupdatade1aprilie2001,seaplicipersoanelornscrisela
pensieanteriorintrriinvigoareaprezenteilegi*).

Articolul169^1

(1)Pensionariisistemuluipublicdepensiialecrordrepturidepensieaufoststabilitepotrivit
legislaieianterioaredateide1ianuarie2011,careaudesfuratactivitinlocuridemunc
ncadratengrupaIi/saugrupaaIIademuncpotrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie
2001,respectivactivitinlocuridemuncncadratencondiiideosebitei/saucondiii
speciale,potrivitlegii,beneficiazdeocretereapunctajeloranualerealizatenaceste
perioade,dupcumurmeaz:
a)cu50%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocuridemuncncadratengrupaI
demuncsaunlocuridemuncncadratencondiiispeciale
b)cu25%pentruperioadelencareaudesfuratactivitinlocuridemuncncadratengrupaa
IIademuncsaunlocuridemuncncadratencondiiideosebite.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicpensionariloralecrordrepturidepensiesaudeschisanterior
dateide1ianuarie2011icare,conformprevederilorlegalenvigoare,nuaubeneficiatde
majorareapunctajeloranualeconformOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.100/2008pentru
completareaLegiinr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurri
sociale,aprobatprinLegeanr.154/2009,Legiinr.218/2008pentrumodificareaicompletarea
Legiinr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurrisociale,art.78^2
dinLegeanr.19/2000,deprevederileart.169dinprezentalege,precumidemajorareapunctajului
pentruperioadelerealizatencondiiispecialedupdatade1aprilie2001.
(3)ncazulpersoanelorprevzutelaalin.(2),lanumrultotaldepuncterealizatedeacestea
pnladataprezenteirecalculriseadaugnumruldepunctecorespunztormajorriirezultaten
urmaaplicriiprevederiloralin.(1),ladeterminareapunctajuluimediuanualutiliznduse
stagiilecompletedecotizareprevzutedelege,corespunztoarefiecreisituaii.
(4)nsituaiancare,nurmaaplicriiprevederiloralin.(1)(3),rezultunpunctajmediu
anualmaimic,semeninepunctajulmediuanualicuantumulaferentaflatnplatsaucuvenitla
datarecalculrii.
(5)Recalculareaprevzutlaalin.(1)(4)seefectueazntermende24deluni,calculatdela
datade1ianuarie2016.
(6)Drepturiledepensierecalculatepotrivitalin.(1)(5)secuvinisepltescncepndcudata
de1ianuarie2016.

Art.169^1afostintrodusdeart.unicdinLEGEAnr.192din7iulie2015,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.504din7iulie2015.

Articolul170

(1)Pentrupersoanelenscriselapensiencepndcudataintrriinvigoareaprezenteilegi,la
punctajulmediuanualdeterminatncondiiileart.95seaplicunindicedecoreciecalculatca
raportntre43,3%dinctigulsalarialmediubrutrealizativaloareaunuipunctdepensien
vigoareladatanscrieriilapensie,actualizatcuratamedieanualainflaieipeanul2011.*)
(2)ncepndcuanul2013,ctigulsalarialmediubrutrealizat,prevzutlaalin.(1),estecel
definitiv,cunoscutnanulprecedentceluincaresedeschidedreptullapensiepentruanul
calendaristicanterior,comunicatdeInstitutulNaionaldeStatistic.
(3)Indiceledecorecieseaplicosingurdat,lanscriereainiiallapensie.
(4)Punctajulmediuanualrezultatnurmaaplicriiindiceluidecoreciereprezintpunctajul
mediuanualrealizatdeasigurat,careseutilizeazladeterminareacuantumuluipensiei.

Art.170afostmodificatdepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.1din22ianuarie2013,
publicatnMONITORULOFICIALnr.53din23ianuarie2013.

Articolul171

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 41/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,pensiiledinsistemulpublicdepensiiialte
drepturideasigurrisociale,inclusivcategoriiledepensiiprevzutelaart.1dinLegeanr.
119/2010privindstabilireaunormsurindomeniulpensiilor,devinpensiinnelesulprezentei
legi.

Articolul172

(1)Pentruperioadeleanterioaredateide1aprilie2001,ncareopersoanafostasigurat
simultanladousaumaimultesistemedeasigurrisocialecareaufostintegratensistemul
asigurrilorsocialedestat,lastabilireapunctajului,perioadelerespectiveseiauncalculo
singurdat.
(2)Pentruperioadeleanterioaredateide1aprilie2001,ncareopersoanafostasigurat
simultanlasistemuldeasigurrisocialeipensiipentruagricultori,sistemulaprriinaionale,
ordiniipubliceisiguraneinaionaleilasistemuldeasigurrisocialedestat,lastabilirea
punctajuluisecumuleazveniturileasiguratedinperioadelerespective.
(3)Pentruperioadeleulterioaredateide1aprilie2001,ncareopersoanafostasigurat
simultanlasistemulpublicdepensiiilasistemulaprriinaionale,ordiniipublicei
siguraneinaionale,dupcaz,lastabilireapensieiseiaunconsideraretoateveniturile
asiguratedinperioadelerespective.

Articolul173

(1)ncazulmodificriinumruluideurmaidupintrareanvigoareaprezenteilegi,pentruo
pensiestabilitpebazalegislaieianterioare,pensiadeurmacuvenitsouluisupravieuitorse
recalculeazpotrivitprezenteilegi,cupstrareacondiiilorexistenteladatadecizieiiniiale.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicincazulpensiilordeinvaliditatestabilitepebaza
legislaieianterioare,lamodificareancadrriintrunaltgraddeinvaliditate.

Articolul174

Litigiilecaresereferladrepturilecefacobiectulprezenteilegi,aflateperolulinstanelor
ladataintrriinvigoareaacesteia,sevorjudecapotrivitlegiinbazacreiaafoststabilit
dreptul.

Articolul175

(1)Evidenanominalapersoanelorasiguratedinlunaderaportareserealizeazprindeclaraia
prevzutlaart.296^19alin.(1).
(2)Modeluldeclaraieiindividualedeasigurare,alcontractuluideasiguraresocial,precumi
modelelecelorlaltedocumentenecesarenvedereaevideneidrepturiloriobligaiilordeasigurri
socialeprevzutedeprezentalegesestabilescdeCNPP,seaprobprinordinalministruluimuncii,
familiei,protecieisocialeipersoanelorvrstniceisepublicnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI.

Art.175afostmodificatdepct.21alart.XVIIIdinORDONANADEURGENnr.117din23decembrie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.891din30decembrie2010.

Articolul176

LadataintrriinvigoareaprezenteilegiCNPPcomunicconturilencaresevireazsumele
reprezentndcontribuiadeasigurrisociale.

Articolul177

(1)Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,contribuiaindividualdeasigurrisociale,
suportatdeasiguraiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.Ilit.c),nuvadiminuavenitulnetal
acestora.
(2)Aplicareaprevederiloralin.(1)serealizeazprinmajorareadrepturilorsalarialeia
veniturilorasiguratecorespunztordifereneidintrecotadecontribuieindividualdeasigurri
sociale,prevzutdeprezentalege,icotadecontribuieindividualprevzutdelegislaia
anterioar.
(3)Aplicareaprevederilorreferitoarelabazadecalculacontribuieideasigurrisociale,
respectivlamajorareadrepturilorsalarialeiaveniturilorasigurate,astfelnctcontribuiade
asigurrisocialesuportatdeasiguraiiprevzuilaalin.(1)snuconducladiminuarea
venituluinetalacestora,sevafacepebazanormelormetodologiceaprobateprinhotrrea
Guvernuluipnladataintrriinvigoareaprezenteilegi.

Articolul178

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 42/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Cererilenregistrateinesoluionatepnladataintrriinvigoareaprezenteilegisevor
soluionaconformnormelorlegaleexistenteladatadeschideriidrepturilordepensii.

CapitolulXDispoziiifinale

Articolul179

(1)Sumelencasatenecuvenitcutitludeprestaiideasigurrisocialeserecupereazdela
beneficiarintermenulgeneraldeprescripiede3ani.
(2)ncazulprestaiilordeasigurrisociale,alteledectpensiile,recuperareasumelorprevzute
laalin.(1)seefectueazdectreangajatorsau,dupcaz,deinstituiacareefectueazplata
drepturilordeasigurrisociale.
(3)CNPP,princaseleteritorialedepensii,precumicaseledepensiisectorialerecupereaz
sumelepltitenecuvenitdelapltitoriiprevzuilaalin.(2).
(4)Sumelepltitenecuvenitprinintermediulcaselorteritorialedepensiiialcaselordepensii
sectorialeserecupereazdelabeneficiarinbazadecizieicaseirespective,careconstituietitlu
executoriu.
(5)Debitelereprezentndcontribuiideasigurrisocialesauprestaiideasigurrisocialemai
micide10leinuseurmresc.
(6)Sumelermasenerecuperatedepeurmabeneficiarilordecedainusemaiurmresc.
(7)Sumelecutitludecontribuiideasigurrisociale,rmasenerecuperatedepeurmaasigurailor
prevzuilaart.6alin.(1)pct.IV,decedai,nusemaiurmresc.

Articolul180

(1)Sumelencasatenecuvenitcutitludeprestaiideasigurrisociale,caurmareaunei
infraciunisvritedebeneficiar,serecupereazdelaacesta,deladataprimeipliasumelor
necuvenite,plusdobnzileaferente,pnlarecuperareaintegralaprejudiciului.
(2)Sumelestabilitenconformitatecuprevederilealin.(1),rmasenerecuperatedelaasiguraii
decedai,nusemaiurmresc.

Articolul181

(1)Debiteleprovenitedinprestaiideasigurrisocialeserecupereazprinexecutoriipropriiai
CNPP,precumiaicaselordepensiisectorialeisefacvenitlabugetulasigurrilorsocialede
stat.
(2)Larecuperareadebitelornconformitatecudispoziiilealin.(1)seaplicprevederileCodului
deprocedurfiscalnmaterie.

Articolul182

Angajatorii,persoanefiziceijuridice,suntobligaispunladispoziiaCNPP,acaselor
teritorialedepensiiiacaselordepensiisectoriale,dupcaz,dateleidocumentelenecesare
ntocmiriievidenelorprivindstagiuldecotizare.

Articolul183

naplicareaprezenteilegi,CNPPpoateemitenorme,aprobateprinhotrreaGuvernului.

Articolul184

(1)Bazadedateprivindasiguraiisistemuluipublicdepensii,cuexcepiacelorprevzuilaart.
6alin.(1)pct.Ilit.c),esteproprietateaCNPPiarecaracterconfidenial.
(2)Bazelededateprivindasiguraiisistemuluipublicdepensiiprevzuilaart.6alin.(1)pct.
Ilit.c)suntproprietateacaselordepensiisectorialeiaucaracterconfidenial.

Articolul185

StabilireaiplataunordrepturifinanatedinbugetuldestatseefectueazncontinuaredeCNPP,
princaseleteritorialedepensii,idecaseledepensiisectoriale.

Articolul186

InstitutulNaionaldeStatisticareobligaiascomuniceCNPPicaselorsectorialedepensii
ctigulsalarialmediubrut,pnnultimazialuniincurs,pentrulunaprecedent.

Articolul187

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 43/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

(1)ncazulpensiilordinsistemulpublicdepensiiprovenitedinfostulsistemdeasigurri
socialealagricultorilor,cuantumulpensieiaferentpunctajelormediianualesesuportdela
bugetuldestat.
(2)Sesuport,deasemenea,delabugetuldestatparteadincuantumulpensieiaferentpunctajelor
mediianualeobinuteprinvalorificarea,dupdatade1aprilie2001,afiecruianutilrealizat
ncadrulfostelorunitiagricolecooperatiste,afiecruiandecontribuierealizatderanii
cugospodrieindividualdinzonelenecooperativizate,pnladataintrriinvigoareaLegiinr.
80/1992,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,precumiaperioadelorde
contribuierealizate,conformacesteilegi,dupdatade29iulie1992ipnladatade1aprilie
2001.
(3)Cuantumulpensieideinvaliditatestabilitconformprezenteilegi,acreicauzoconstituie
accidentuldemuncsauboalaprofesional,sesuportdinfondurilesistemuluideasigurarepentru
accidentedemunciboliprofesionaledinbugetulasigurrilorsocialedestat.
(4)Prevederilealin.(3)seaplicincazulpensieideurma,dacdecesulsusintoruluisa
produscaurmareaunuiaccidentdemuncsauauneiboliprofesionale.
(5)Prevederilealin.(3)i(4)seaplicinsituaiapensiilorstabiliteanteriorintrriin
vigoareaprezenteilegi.

Articolul188

(1)Laefectuareaoricroroperaiunicarenusuntlegatedestabilireaideplatapensiiloria
altordrepturideasigurrisocialedectreCNPP,decaseleteritorialedepensiiidecaselede
pensiisectorialeseperceptarifesaucomisioaneprocentualedepnla3%,aplicateasuprasumei
totalecefaceobiectuloperaiuniifinanciare.
(2)Operaiunilepentrucaresepltesctarifesausepercepcomisioane,precuminivelulacestora
sestabilescprindecizieapreedinteluiCNPP.
(3)Sumelerezultatecaurmareaaplicriiprevederiloralin.(1)sefacvenitlabugetul
asigurrilorsocialedestat.

Articolul189

Bazalunardecalculacontribuieideasigurrisociale,stabilitprinprezentalegeseaplicn
modcorespunztoricontribuieideasigurripentruaccidentedemunciboliprofesionale.

Articolul190

Aplicaiainformaticutilizatlastabilireapensiilorseomologheaziestepublic.

Articolul191

(1)Expertizeledispusedeinstanelejudectoretinlitigiiledeasigurrisocialeseefectueaz
numaideexperispecializainasigurrisociale.
(2)nvedereapregtiriiiatestriiexperilorspecializainasigurrisociale,Ministerul
Justiieiefectueazmodificrilenecesarenlegislaiaspecific.

Articolul192

(1)ntresistemulpublicdepensiiisistemelepropriideasigurrisocialeneintegrateacestuia
serecunoscreciprocstagiiledecotizare,respectivvechimeanmuncsauvechimeanserviciu,n
vedereadeschideriidrepturilorlapensiepentrulimitdevrst,deinvaliditateideurma.
(2)Perioadeleasimilatestagiuluidecotizare,prevzutelaart.49alin.(1)lit.b),c)ig),
careconstituieivechimenmuncsaunserviciunsistemelepropriideasigurrisociale
neintegratesistemuluipublicdepensii,seiauncalcul,opional,nunuldintresisteme.

Articolul193

(1)Prezentalegeintrnvigoareladatade1ianuarie2011,cuexcepiaart.70alin.(1),art.
132,135i194,careintrnvigoarela3ziledeladatapublicriinMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI.
(2)Prevederileart.102alin.(2)(6),precumicelealeart.169alin.(6)iart.170intrn
vigoareladatade1ianuarie2012.*)

Articolul194

GuvernulRomnieivaelaboraivanaintaParlamentuluispreadoptare,pnlasfritulanului
2010,unproiectdelegeprivindpensiileocupaionale.

Articolul195

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 44/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Anexelenr.18facparteintegrantdinprezentalege.

Articolul196

Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:
a)Legeanr.19/2000privindsistemulpublicdepensiiialtedrepturideasigurrisociale,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.140din1aprilie2000,cumodificrilei
completrileulterioare
b)Legeanr.164/2001privindpensiilemilitaredestat,republicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.748din14octombrie2002,cumodificrileicompletrileulterioare
c)art.29i52dinLegeanr.269/2003privindStatutulCorpuluidiplomaticiconsularal
Romniei,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.441din23iunie2003,cu
modificrileulterioare
d)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.36/2003privindsistemuldepensionareamembrilor
personaluluidiplomaticiconsular,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.376
din2iunie2003,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.595/2003,cumodificrilei
completrileulterioare
e)Legeanr.179/2004privindpensiiledestatialtedrepturideasigurrisocialeale
poliitilor,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.485din31mai2004,cu
modificrileicompletrileulterioare
f)art.68,art.68^1alin.(2)iart.68^268^4dinLegeanr.567/2004privindstatutul
personaluluiauxiliardespecialitatealinstanelorjudectoretiialparchetelordepelng
acestea,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.197din14decembrie2004,cu
modificrileicompletrileulterioare
g)art.4951dinLegeanr.96/2006privindStatutuldeputailorialsenatorilor,republicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.763din12noiembrie2008
h)art.7477,80,81i96dinLegeanr.7/2006privindstatutulfuncionaruluipublicparlamentar,
republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.345din25mai2009
i)art.4352i54dinLegeanr.223/2007privindStatutulpersonaluluiaeronauticcivilnavigant
profesionistdinaviaiacivildinRomnia,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.481din18iulie2007
j)art.51alin.(2)dinLegeanr.94/1992privindorganizareaifuncionareaCuriideConturi,
republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.282din29aprilie2009

Lit.j)aart.196afostmodificatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.37din8martie2013,
publicatnMONITORULOFICIALnr.131din12martie2013.
k)art.127alin.(3)iart.130dinLegeanr.128/1997privindStatutulpersonaluluididactic,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.158din16iulie1997,cumodificrilei
completrileulterioare
l)art.9,1215,art.16alin.(2)iart.20dinLegeanr.95/2008privindStatutulpersonalului
aeronautictehnicnenavigantdinaviaiacivildinRomnia,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.304din18aprilie2008
m)Legeanr.226/2006privindncadrareaunorlocuridemuncncondiiispeciale,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.509din13iunie2006
n)OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.4/2005privindrecalculareapensiilordinsistemulpublic,
provenitedinfostulsistemalasigurrilorsocialedestat,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.119din7februarie2005,aprobatcucompletriprinLegeanr.78/2005,cu
modificrileicompletrileulterioare
o)Legeanr.263/2008privindsistemuldepensiiialtedrepturideasigurrisocialeale
agricultorilor,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.775din19noiembrie2008,
cumodificrileulterioare
p)HotrreaGuvernuluinr.1.550/2004privindefectuareaoperaiunilordeevaluarenvederea
recalculriipensiilordinsistemulpublic,stabilitenfostulsistemalasigurrilorsocialede
statpotrivitlegislaieianterioaredateide1aprilie2001,nconformitatecuprincipiileLegii
nr.19/2000,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.897din1octombrie2004,cu
modificrileicompletrileulterioare
q)HotrreaGuvernuluinr.751/2004privindcriteriileiprocenteledemajorareapensieide
serviciuamembrilorpersonaluluidiplomaticiconsularpentrucontribuiilelapensiasuplimentar
achitatenvalut,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.459din21mai2004
r)prevederilereferitoarelapensiicuprinselaart.11alin.1i2,art.21alin.3iart.24
dinLegeanr.80/1995privindstatutulcadrelormilitare,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.155din20iulie1995,cumodificrileicompletrileulterioare
s)prevederilereferitoarelapensiicuprinselaart.19alin.(3)dinLegeanr.384/2006privind
statutulsoldailorigradailorvoluntari,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.868din24octombrie2006,cumodificrileicompletrileulterioare
)oricealtedispoziiicontrareprezenteilegi.
AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,ncondiiileart.77alin.(2),cu
respectareaprevederilorart.75ialeart.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 45/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR

ROBERTAALMAANASTASE

PREEDINTELESENATULUI

MIRCEADANGEOAN
Bucureti,16decembrie2010.
Nr.263.

Anexa1

LISTA
cuprinzndpersonalulnavigantdinaviaiacivilale
cruilocuridemuncsencadreazncondiiispeciale
1.Personalnavigantpe:
a)avioaneturboreactoareiturbopropulsoaredetransport
b)avioaneclasicedetransportpublic
c)avioaneclasicenmisiunisanitaresaudespecialitate
d)elicoptereiavioaneutilitare
e)aeronaveprototipurilancercarenzbor.
2.Echipajederecepienzboraaeronavelor,instructorincoli,cursuriiaerocluburi,pe:
a)avioaneclasice
b)avioaneturboreactoaresauturbopropulsoare.
3.Personaldencercarenzboraaeronavelornoi,deserie
4.Personalnavigantdecontrolnzbor
5.Personaltehniccareexecutrecepiaicontrolultehnicnzboralaeronavelor
6.Instructorincoli,cursuriiaerocluburidezborfrmotor
7.Personaldeparautismprofesionistcare:
a)executsalturidinaeronavnprocesuldeinstrucie,antrenamentsausalturispeciale
b)executsalturipentrurecepiaparautelor
c)executsalturidinturnuldeparautism
d)desfoaractivitateadeinstructordeparautismlabordulaeronaveidincareseexecut
salturicuparauta.
8.nsoitoridebord

Anexa2

LISTA
cuprinzndlocuriledemuncncadratencondiii
speciale,ncaresedesfoarurmtoareleactiviti
1.Activitateadinsectoarelecareutilizeazmateriiexplozive,pulberiimuniiipentru
urmtoareleoperaii:
a)manipulareamateriilorexplozive:docheri,docherimecanizatori,conductorideutilajeportuare,
mineridesuprafaiartificieri
b)manipulareamateriilortoxiceipulverulente,aproduselorchimiceipetrochimice,acrbunilor
iaminereurilor:docheri,docherimecanizatori,conductorideutilajeportuare
c)fabricarea,manipularea,transportulnitroglicerinei,explozivilor,pulberilornegre,pulberilor
frfum,produselorpirotehnicenunitiledeproducieaexplozivilor,precumifabricarea
nitrocelulozeloriaceluloiduluinaceleaiunitideproducieaexplozivilor
d)fabricareamuniiiloriaelementelordemuniii,locuriledemuncncareseexecutoperaii
cuexplozivdeiniiere,explozivcucaracteristicdesensibilitatemare,precumilocurilede
muncncareseexecutoperaiicuexploziviaromatici,lacareangajaiivinncontactdirectcu
acetia
e)asamblareaidezasamblareafocoaselor,uruburilorportamorsiadetonatoarelor,ncazuln
careelementelecomponentesuntncrcate
f)asanareaterenuriloriaapelordemuniii,deprodusepirotehnice,demateriiexplozivei
mine
g)operaiidedistrugereamuniiilorncrcateiaelementelordemuniiincrcate,a
pulberilor,aexploziviloriaproduselorpirotehnice
h)delaborareamuniiiloriaelementelorpirotehnicencrcatecusubstaneexplozivesau
incendiare.
2.ActivitateadinlocuriledemuncncadratencategoriilederiscradiologicIIIiIVdin
centralenuclearoelectrice,unitidecercetaredezvoltarendomeniulnuclear,unitide
fabricareacombustibiluluinuclear,unitidetratareidepozitareadeeurilorradioactive,
instalaiiradiologiceialteinstalaiinucleare
3.Activitateadesfuratnsubteranlaconstruciihidrotehnicedetuneluri,degalerii,precum
idecentraleelectricesubterane,laexploatridincariereprintuneluriigalerii
4.Activitateadesfuratnsubteran:lucrrideconstrucii,ntreinereireparaiide

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 46/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

tuneluri,deciferate,drumuri,precumigaleriileaferente,cuadncimimaimaride8m
5.Activitiledesfuratensubteranncadrulmetrouluipentru:
a)mecanicdelocomotiviramelectricdemetrou
b)mecanicajutordelocomotiviramelectricdemetrou
c)mecanicinstructor.
6.Activitateaderevizie,ntreinere,exploatareireparaiedelametrou,caresedesfoar
100%nsubteran
7.Activitateadesfuratdepersonaluldinsiguranacirculaiei,carendeplinetefunciade
mecanicdelocomotiviautomotor,mecanicajutorimecanicinstructor
8.Activitateadeexploatareportuardesfuratdedocheriidedocherimecanizatori
9.Activitateadesfuratdepersonalulnavigantdinunitiledetransportmaritimifluvial,
carelucreaznsalamainilordepenavelemaritimeifluvialecucapacitatedepeste600CP
10.Lucrripermanentesubaplasuprapresiune:scafandriichesonieri
11.Activitateadesfuratdepersonaluldepeplatformemarine
12.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreaznexploatriforestiere:fasonatori,
corhnitori,funiculariti,tractoriti,conductoridetractoarearticulateforestiere,sortatori
13.Activitateadesfuratlaforajulsondelordeieiigaze:intervenii,probedeproduciei
reparaiicapitalelasonde,combustiesubteran,detubrisondeispareapuurilorpentru
reparareacoloanelorlasondeactivitateadeoperaiispecialepentrutimpulefectivlucratla
sondmontareademontareaturlelorpetroliere,cuexcepiaturlelorrabatabile
14.Reparaiiintreinerelamoricucapacitatemaimarede7.000t
15.Prelucrareaindustrialatopituriidesticlprinsuflarecuguraoperaiiexecutatecomplet
nemecanizatlaeav,prelundprizadincuptoruldetopireidineavadesticlgreufuzibil
16.a)Prelucrareatopituriidesticllamainiautomate,semiautomateiprese
b)Alimentareamanualacuptoarelordetopitsticl
c)Cuptoarelepentrutopireasticlei.
17.Fabricareafibrelormineraleartificialedinfibreifibredesticl
18.Activitateadesfuratdepersonaluldinactivitateadecocsificareacrbunelui:
a)cocserie:mainadearjare,aezareaietanareauilor,nclzireabateriiloria
colectoarelordegazeplatformeledepebateriiledecocsisemicocs,scoatereauilor,
transportulcocsuluilastins,stingereaisortareacocsului
b)sectorulchimicalcocseriei:chimizareagazuluidecocs,distilareagudroanelor,ambalareai
ncrcareanvracaproduselorchimicerezultateifabricate
c)ardereapevatrncuptoaredeschiseagudroanelorrezultatedelarafinareaproduselor
petroliere
d)operaiadegudronarealingotierelor.
19.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreazlaproducereaelectrozilorsiderurgiciide
sudur:
a)mcinarea,dozarea,malaxarea,brichetareaipresareamateriilorprimenecesarefabricrii
electrozilor
b)calcinareacocsuluidepetroliaantracitului
c)preparareasmoalei,aelectrografitului,precumiadeeurilorcrudeiaantracituluii
dozareaacestorcomponente
d)coacerea,recoacerea,grafitareaiimpregnareaelectrozilor
e)recuperareaproduselorcrbunoase
f)prelucrrimecanicepemainiuneltespecialealeelectrozilorsiderurgicigrafitaiiale
niplurilor,aleblocurilordefurnal.
20.Preparareademinereuri:mcinare,flotare,filtrare
21.Activitateadesfuratdepersonaluldinactivitateadeaglomerare:
a)sectoruldeaglomeraredinsiderurgie:operaiiledelamainadeaglomerare,reintroducerean
fluxaarjeineaglomerateretur,expediiaaglomeratului
b)ncrcareamaterieiprimencorfelafurnalelevechioperaieceseexecutsubsilozuri
c)mcinarea,prjirea,aglomerarea,arjarea,precumitopireaminereurilorsauaconcentratelor
deplumb
d)prjireaiaglomerareaminereuluidecupru,topireaconcentratelorcuproase,convertizarea,
prerafinarea,precumigranulareacuprului
e)prjirea,mcinarea,aglomerarea,topireaminereurilor,azguriloriamaterialelorrefolosibile
neferoase,prerafinarea,rafinarea,convertizareaiturnareametalelorneferoase.
22.Activitateadesfuratdepersonaluldelafurnale:
a)ncrcareamaterieiprimencorfelafurnalelevechioperaieceseexecutsubsilozuri
b)instalaiadedozareidencrcareamaterialelordearj,ncrcareafurnalelor,epurarea
gazelordefurnal,prenclzitoaredeaer,curareacanalelordelafurnal,activitateaprestatla
creuzetulfurnalelor,desulfurareafontei,granulareaiexpandareazgurii,precumiepurarea
gazelordefurnal.
23.Activitateadesfuratdepersonaluldinoelarii:
a)ncrcareacuptoarelor,precumielaborareaoeluluincuptoare,nconvertizoare,ncuptoare
electrice,inclusivinstalaiideretopiresubzguritratamenttermicnvid,careaucapacitatea
decelpuin5tpearj
b)turnareaoeluluiprinprocedeulcontinuuinlingourilauzinelesiderurgice

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 47/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

c)pregtireagropiideturnare,turnareaievacuareaoelului
d)cazanelerecuperatoaredelaoelriilecuconvertizoare.
24.Activitateadinturntoriiledefont,oel,neferoasesaumaterialerefolosibileneferoase,cu
producieindustrialcontinu,ncareseexecutioperaiilededezbateresaudecurarea
pieselornhaladeturnare
25.Activitateadesfuratdepersonaluldinactivitateadelaminarelacald:
a)nclzireametaluluinvederealaminrii,laminarea,tierea,presareairefularealacald,
inclusivajustajul,finisareaisortarealacald
b)ncrcareaidescrcareacuptoareloradncimacaraleTiegler,precumimacaraleledela
scoatereaoeluluidincuptoarelecupropulsie
c)nclzireaaglelorncuptorulcuvatranclinatpentrulaminorulde6oli,precumi
nclzireabandajeloriadiscurilorpentruroiledematerialrulantnclzireaoeluluipentru
laminarencuptoareadnci
d)nclzirea,scoatereaitransportulplatinelorialpachetelordetabl,manual,delacuptoare
lacaj
e)extragereamanualaoeluluicaldpentrulaminaredincuptoaresauaaglelordincuptoarelecu
propulsie
f)extragereamanualalingourilorsauaaglelordincuptoarelecupropulsietransportulmanual
alaglelordelacuptorlaliniadelaminare
g)striparealingouriloricurareacuflacralingourilor,brameloriaaglelor,precumi
curareacuciocanepneumaticealingourilorilaminatelor.
26.Activitateadeforjarecontinulacald,manual,cuciocaneipresedepeste200kg/for
27.Activitileefectuatedezidariamotori:
a)zidireaireparareacuptoarelorindustriale,utilajelordeturnare,cazanelordincentralele
electrice,precumiaaltorasemeneautilaje,cucrmiddinsilicsaucucrmiddinsilic
asociatcualtecategoriidecrmidrefractar
b)executarealacald,lautilajelemenionatemaisus,aoperaiilordezidireiderepararea
zidriei,indiferentdetipuldecrmidrefractarutilizatactivitatepermanent.
28.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreazla:
a)uscarea,prjireaidistilareaminereurilorcinabrifere
b)distilareaipurificareamercuruluinprocescontinuuinstalaiiledeprelucrarecumercura
minereurilorauroargentifere,activitateadecianurareaminereurilorauroargentifere
c)electrolizacupruluiifabricareaindustrialapulberilordecupru
d)electrolizaaluminiului,inclusivcaptareagazelor
e)prjirea,mcinarea,aglomerarea,topireaminereurilor,azguriloriamaterialelorrefolosibile
neferoase,prerafinarea,rafinarea,convertizareaiturnareametalelorneferoase
f)afinareaauruluiiaargintului
g)fabricareapulberiidealuminiu
h)fabricareaferoaliajuluiiasiliciuluimetalic.
29.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreazlaproduciaiprelucrareaplumbului,
zinculuiicositorului:
a)mcinarea,prjirea,aglomerarea,arjarea,precumitopireaminereurilorsauaconcentratelor
deplumbrafinareaplumbului,inclusivcupelareaelaborareaaliajuluiplumbcadmiu
b)topireaaliajelorcupeste50%plumbiturnareadepiesedinacestealiajenprocesulde
fabricaieindustrial:topirea,elaborareairafinareametalelorneferoasenincintauzinelordin
metalurgiaplumbului
c)fabricareaacumulatoarelorelectricedinplumb
d)metalurgiazincului
e)personalulcarelucreazcuplumbdinfabriciledecelofibrviscoz.
30.Activitateadetratareiacoperireametalelorprinurmtoarele:
a)metalizareacunichelcarbonil
b)instalaiiledemetalizareprinpulverizarecujetdeplasm
c)operaiunidetratamentetermiceefectuatencuptoarecareutilizeaznexclusivitategazulde
cocssaugazuldefurnal
d)deservireacuptoarelorcuclopotpentrutratamentetermicealerulourilordetablibenzilorde
oel
e)instalaiidezincareatablelor,eviloriprofilelornindustriametalurgic
f)operaiidenclzire,tratamenttermiciemailareprinpudrareapieselordinfont
g)acoperirimetalicenmetaltopit,ncazulncaresuprafaatotalapieselorcaresufer
aceastoperaiedepete20m/or.
31.a)Fabricareaabrazivelordincuartoateoperaiileaferenteprocesuluidefabricaie
b)Granulareacarburiidesiliciu,aelectrocorindonuluiifinisareapietrelordepolizor.
32.Activitateadeperforare,forare,mpucareitransportalmaterialuluiderocatncariere,
undesefolosescexcavatoarecucupamaimarede4mciautobasculantemaimaride25t
33.Activitateadesablajuscatcunisip,cuexcepiainstalaiilorermetizate
34.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreazlafabricareaiambalareanegruluidefum
35.Activitateadefabricareadiamantelorsintetice
36.Activitateadesfuratninstalaiilecarefabric,vehiculeazidepoziteazhidrogen
sulfurat,dedistilareaapeigrele,deschimbizotopicideepurareaapelorrezidualecuhidrogen

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 48/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

sulfurat
37.Fabricareaacrilonitriluluiiaderivailorcianici,ncazulncaresedesfoarnaceeai
instalaieutilizareanindustrieaacrilonitrilului
38.Curareacanalelorsubteranecareconinsubstanefoartepericuloasesaucancerigenedin
unitileindustrieichimiceipetrochimice
39.Activitateadesfuratninstalaiidefabricaieabenzenuluiitetracloruriidecarbon
40.Activitateadesfuratninstalaiabitumfabricarea,ambalarea,preparareamixturilor
asfaltice
41.Fabricareafenolului
42.Activitateadesfuratninstalaiiledefabricareaoxiduluideetilen
43.Activitateadesfuratninstalaiiledeelectrolizpentruproducereaclorului
44.Activitateadefabricareacloruriideviniliapolicloruriidevinil
45.Activitateadefabricareapesticidelor
46.Fabricareaiutilizareaindustrialdealfaibetanaftilimin
47.Fabricareaiambalareabenzidinei
48.Fabricareahidrobenzenului
49.Dozareamanualaantioxidanilor,aacceleratoriloriaagenilordevulcanizare
50.Activitateadesfuratdepersonalulcarelucreaznleprozerii
51.Fabricareaferodourilortoateoperaiilefabricareaiprelucrareaplcilordemarsitpebaz
deazbesttoateoperaiile

Anexa3

UNITILE
careauobinutavizulpentrundeplinireaproceduriloricriteriilor
dencadrarencondiiispeciale,nconformitatecu
prevederileHotrriiGuvernuluinr.1.025/2003
privindmetodologiaicriteriiledencadrareapersoanelorn
locuridemuncncondiiispeciale,cumodificrilei
completrileulterioare

*Font8*

Nr.CodulNr.registrulAviznr./Poziia
crt.Societatea/Localitateafiscalcomeruluidatdinlista
locurilor
demunc

1.SocietateaComercialSemifabricate
S.A.,localitateaBraovR14787559J08/982/20021/25.05.200424,26

2.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetromarConstana,
localitateaConstana1908756J13/2810/19972/12.11.20048,9,11

3.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti7,36,37,
sucursalaArpechim,localitateaPiteti10122420J03/11/199828/15.02.200539,40,42

4.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetromTrgovite,
localitateaTrgovite10072411J15/426/199933/3.05.200513

5.SocietateaNaionalaPetrolului39/6.05.2005,
PetromS.A.,localitateaBucureti40/6.05.2005,
sucursalaPetromVidele,localitatea66/8.07.2005,
Videle3746480J34/522/199767/8.07.2005,13
68/8.07.2005

6.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetromMoineti,localitatea
Moineti9691198J04/52/199847/1.07.200513

7.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetromTimioara,localitatea

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 49/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Timioara10143369J35/33/199850/1.07.200513

8.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetrorepMoineti,localitatea
Moineti96912001J04/51/199854/4.07.200513

9.SocietateaNaionalaPetrolului
PetromS.A.,localitateaBucureti
sucursalaPetromSuplacu,localitatea
SuplacudeBarcu10241960J05/123/199872/14.07.200513

10.SocietateaComercialRomplumbS.A.,
localitateaBaiaMareR2206334J24/54/19913/12.11.200421,29

11.SocietateaComercialStarGlassS.A.,
localitateaTrguJiuR2162017J18/49/19914/12.11.200415,16,27

12.SocietateaComercialRIGService
S.A.,localitateaConstanaR14320668J13/2053/20015/12.11.200411

13.SocietateaComercialGrupServicii
PetroliereS.A.,localitateaConstanaR16020764J13/6322/20046/12.11.200411

14.SocietateaComercialGrupPetrol
MarinS.A.,localitateaConstanaR7471838J13/1755/19957/12.11.200411

15.SocietateaComercialAmpelumS.A.,
localitateaZlatnaR1772840J01/27/19919/3.12.20047,21,26

16.SocietateaComercialAcumulatorul
S.A.,comunaPantelimonR478901J23/177/200210/30.11.200429

17.SocietateaNaionaldeTransport
FeroviardeCltori"C.F.R.Cltori"
S.A.,localitateaBucuretiR11054545J40/9764/199811/30.11.20047

18.SocietateaNaionaldeTransport
FeroviardeMarf"C.F.R.Marf"S.A.,
localitateaBucuretiR11054537J40/9775/199812/30.11.20047

19.SocietateaComercialAversaS.A.,
localitateaBucuretiR850J40/924/199113/3.12.200424,26

20.SocietateaComercialArioS.A.,
localitateaBistriaR2736489J06/38/199114/22.12.200424

21.SocietateaComercialSaturnS.A.,
localitateaAlbaIuliaR175057J01/186/199115/22.12.200424

22.RegiaAutonompentruActiviti
NucleareR.A.A.N.S.A.,localitatea
DrobetaTurnuSeverinsucursala
CercetriNuclearePiteti,localitatea
PitetiMioveni11057002J03/515/199816/22.12.20042

23.RegiaAutonompentruActiviti
NucleareR.A.A.N.S.A.,localitatea
DrobetaTurnuSeverinsucursala
ROMAGPROD.,localitatea
DrobetaTurnuSeverin12611350J25/300/199855/4.07.200536

24.RegiaAutonompentruActiviti
NucleareR.A.A.N.S.A.,localitatea
DrobetaTurnuSeverinR10882752J25/282/1998172/22.09.20052

25.SocietateaComercialMittalSteel
HunedoaraS.A.,localitateaHunedoaraR2126855J20/41/199118/22.12.20047,23,25

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 50/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

26.InstitutulNaionaldeCercetare
DezvoltarepentruFiziciInginerie
Nuclear"HoriaHulubei",comuna
Mgurele332134J23/1945/200222/15.02.20052

27.CompaniaNaionalaCuprului,Aurului
iFieruluiMinvestS.A.,localitatea
DevafilialaDevaminExploatarea24/15.02.2005
Minier,localitateaDevaR11669346J20/334/199958/6.07.200520

28.CompaniaNaionalaCuprului,Aurului
iFieruluiMinvestS.A.,localitatea
DevafilialaPoianaRuscTeliuc,
localitateaTeliucuInferiorR14990030J20/843/200225/15.02.200520

29.CompaniaNaionalaCuprului,Aurului
iFieruluiMinvestS.A.,localitatea
DevafilialaRoiamin,localitatea20,28(b,
RoiaMontanR4330648J01/468/200127/15.02.2005e),32

30.CompaniaNaionalaCuprului,Aurului
iFieruluiMinvestS.A.,localitatea
DevafilialaCertej,localitatea
CertejudeSus14271549J20/763/200131/15.02.200520

31.CompaniaNaionalaCuprului,Aurului
iFieruluiMinvestS.A.,localitatea
DevafilialaBradminS.A.,
localitateaBradR14271514J20/765/200174/14.07.200520,26,29

32.SocietateaComercialRempesS.A.,
localitateaDeva2119262J20/2070/199226/15.02.200524

33.SocietateaComercialGlassromS.A.,
comunaBercaR2810240J10/2713/199229/15.02.200515

34.SocietateaComercialRoiaMontan
GoldCorporationS.A.,localitatea21(c),
RoiaMontan9762620J01/443/199930/15.02.200529(a)

35.SocietateaComercialRulmeniS.A.,7,24,
localitateaBrlad2808089J37/8/199132/3.05.200526,27

36.SocietateaComercialIndustriaSrmei19(a,d,
S.A.,localitateaCmpiaTurzii199710J12/67/199134/4.05.2005f),23(a,
b),24,
25(a,b,
e,f,g),
26

37.SocietateaNaionalaSriiS.A.,
localitateaBucuretiExploatarea
MinierRmnicuVlcea,localitatea23/R/
RmnicuVlceaR2536030J38/204/1998/29.04.200520

38.SocietateaComercialMoldominS.A.,
localitateaMoldovaNou11932018J11/233/199937/5.05.200532

39.SocietateaComercialArmturaS.A.,
localitateaClujNapocaR199001J12/13/199138/5.05.200524

40.SocietateaComercialHidroconstrucia
S.A.,localitateaBucureti1556820J40/1726/199142/6.05.20051(a),3

41.SocietateaComercialUzinadeUtilaj
MinieriReparaiiS.A.UUMR,
localitateaBaiaSprieR2944625J24/1762/199243/10.05.200522

42.SocietateaComercialCozmircomS.A.,

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 51/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

localitateaBaiaMareR2951916J24/2013/199244/10.05.200524,26

43.CompaniaNaionalRomarmS.A.,
localitateaBucuretifiliala1(c,d,g,
SocietateaComercialUzinaMecanich),7,26,
SaduS.A.,localitateaBumbetiJiu14373832J18/330/200145/10.05.200529(b),33

44.CompaniaNaionalRomarmS.A.,
localitateaBucuretifiliala1(c,d,e,
SocietateaComercialUzinaMecanicf,g,h),
PlopeniS.A.,localitateaPlopeniR13741804J29/162/2001101/26.07.20057,24,26

45.CompaniaNaionalRomarmS.A.,1(c,d,e,
localitateaBucuretifilialaf,g,h),
SocietateaComercialTohanS.A.,7,26,
localitateaZrnetiR13652413J08/49/2001131/15.09.200527(a),
29(b),
30(b),33

46.CompaniaNaionalRomarmS.A.,
localitateaBucuretifiliala
SocietateaComercialCarfilS.A.,1(d,e,
localitateaBraovR13945863J08/596/2001173/22.09.2005f),33

47.SocietateaComercialOltchimS.A.,2,7,24,
localitateaRmnicuVlceaR1475261J38/219/199146/1.07.200526,39,42,
43,44,45

48.SocietateaComercialCupromS.A.,
localitateaBucuretisucursalaBaia48/1.07.200521,26,28,
Mare,localitateaBaiaMare15763027J24/1088/200348B/8.09.200529

49.SocietateaComercialStipoS.A.,15,16(a,
localitateaDorohoiR622127J07/1995/199149/1.07.2005b),27,33

50.SocietateaComercialCombinatul1(a),7,
SiderurgicReiaS.A.,localitatea23,25,26,
ReiaR1064207J11/59/199151/1.07.200527

51.SocietateaComercialStimasS.A.,
localitateaSuceava717928J33/5/199152/4.07.200515,16

52.SocietateaComercialBetaS.A.,53/4.07.2005
localitateaBuzu1154660J10/9/1991140/20.09.20052,26,33

53.SocietateaComercialMecanicaDacia
S.A.,localitateaMioveniR9813287J03/714/199756/6.07.200524,26

54.SocietateaComercialCentralaElectric
deTermoficareAradS.A.,localitatea
AradR14593668J02/336/200259/6.07.20057

55.SocietateaComercialPetromservice
S.A.,localitateaBucuretisucursala
Piteti,localitateaPiteti14716450J03/449/200261/7.07.200513

56.SocietateaComercialPetromservice
S.A.,localitateaBucuretisucursala
Craiova,localitateaIalniaR14794386J16/685/200265/8.07.200513

57.SocietateaComercialPetromservice
S.A.,localitateaBucuretisucursala
PetromserviceVest,localitateaArad14743030J40/694/200271/11.07.200513

58.SocietateaComercialPetromservice
S.A.sucursalaPloieti,localitatea
Ploieti146933608J29/642/200277/15.07.200513

59.SocietateaComercialMecanexS.A.,

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 52/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

localitateaBotoaniR613803J07/199/199162/7.07.200524

60.SocietateaComercialPromexS.A.,7,24,26,
localitateaBrilaR2265683J09/112/199163/7.07.200533

61.SocietateaComercialdeTransportcu
MetroulMETROREXS.A.,localitatea64/7.07.2005
BucuretiR13863739J40/6880/1999225/8.09.20055,6

62.SocietateaComercialUpetrom1Mai24,26,
S.A.,localitateaPloieti1350365J29/1/199169/8.07.200527,33

63.SocietateaComercialIUSS.A.,
localitateaBraovR1109309J08/30/199170/11.07.200526

64.SocietateaComercialForajSondeBascov
S.A.,localitateaBascovR167778J03/2714/199273/14.07.200513

65.SocietateaComercialdeReparaiii
ServiciiTermoservCraiovaS.A.,
localitateaIalnia15376918J16/578/200375/14.07.20057,27

66.HidroelectricaS.A.,localitatea
BucuretifilialaSocietatea
ComercialHidroservPoriledeFier
S.A.,localitateaDrobetaTurnuSeverin14936693J25/250/200276/14.07.200510

67.SocietateaComercialCupruMinS.A.,3,14,20,
localitateaAbrud11551757J01/64/199978/15.07.200526,32

68.SocietateaComercialHitromS.A.,
localitateaVasluiR2431476J37/174/200280/15.07.20057

69.SocietateaComercialTractorulU.T.B.
S.A.,localitateaBraovR1109465J08/16/199181/18.07.200523,24,26

70.SocietateaComercialForajSonde
RmnicuVlceaS.A.,localitatea
RmnicuVlceaR2618033J38/1296/199283/18.07.200513

71.SocietateaComercialUMBS.A.,
localitateaBacuR16970624J04/2137/200484/18.07.200524

72.SocietateaComercialMetabetCFS.A.,7,23,
localitateaPiteti128507J03/150/199185/19.07.200524,33

73.SocietateaComercialMaterialede
FriciuneiGarniturideEtanare
FERMITS.A.,localitateaRmnicuSratR1170151J10/298/199186/19.07.200551

74.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialSocepS.A.,1(a,b),
localitateaConstana1870767J13/643/199187/22.07.20057,8

75.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialDeciromS.A.,
localitateaConstana1890411J13/516/199188/22.07.20051(a,b),8

76.OrganizaiaPatronalOperatorul
PortuarlocalitateaConstana
SocietateaComercialChimpexS.A.,1(a,b),
localitateaConstanaR1910160J13/619/199189/22.07.20057,8

77.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialFrialS.A.,
localitateaConstana1887971J13/624/199190/22.07.20051(a,b),8

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 53/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


78.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialCasadeExpediii
PHOENIXS.A.,localitateaConstanaR1878000J13/703/199191/22.07.20051(a,b),8

79.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialRotracS.A.,
localitateaConstanaR4272644J13/5956/199292/22.07.20051(a,b),8

80.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialMinmetalS.A.,1(a,b),
localitateaConstanaR1910217J13/566/199193/22.07.20057,8,9

81.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialUmexS.A.,
localitateaConstanaR1888500J13/604/199194/22.07.20051(a,b),8

82.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialRomtransAgenia1(a,b),
Mol1S.A.,localitateaConstanaR400805J13/1549/199695/22.07.20057,8,9

83.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialOilTerminal96/25.07.2005
S.A.,localitateaConstana2410163J13/512/1991226/08.09.20057

84.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialSticeromGroup
EximS.R.L.,localitateaConstanaR16041031J13/5029/200497/25.07.20051(a,b),8

85.OrganizaiaPatronalOperatorul
Portuar,localitateaConstana
SocietateaComercialCompaniade
RemorcareMaritimCoremarS.A.,
localitateaConstanaR1874343J13/620/199198/25.07.20059

86.SocietateaComercialDaforaS.A.,
localitateaMediasucursalaForaj,
localitateaMediaR15513764J32/768/200399/25.07.200513

87.SocietateaComercialAtlasG.I.P.100/25.07.2005
S.A.,localitateaPloieti1360687J29/79/2001147/21.09.20051(a,c),2

88.SocietateaComercialLugometS.A.,
localitateaLugojR1846726J35/258/1991102/26.07.200524,26,27

89.SocietateaComercialStisomS.A.,
localitateaPoianaCodrului6433995J30/663/1991104/8.09.200515

90.SocietateaComercialRemarul16Febru7,24,26,
arieS.A.,localitateaClujNapoca201373J12/1591/1992105/8.09.200530(a)

91.SocietateaComercialRompetrol18(b),
RafinareS.A.,localitateaConstanaR1860712J13/534/1991106/8.09.200536,39

92.SocietateaComercialSomvetraS.A.,15,16,
localitateaGherlaR202174J12/48/1991107/8.09.200527,33

93.SocietateaComercialCelhartDonaris
S.A.,localitateaBrilaR2253999J09/6/1990108/9.09.20057

94.SocietateaComercialSticlaTurda15,16(a,
S.A.,localitateaTurdaR202190J12/3/1991109/9.09.2005b),33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 54/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


95.SocietateaComercialTurntoria
MetalulS.R.L.,localitateaCluj
Napoca2886044J12/3977/1992110/9.09.200524,33

96.SocietateaComercialVitrometanS.A.,15,16(a,
localitateaMediaR803786J32/8/1991111/9.09.2005b),27

97.SocietateaComercialCristiroS.A.,15,16(b,
localitateaBistriaR567480J06/30/1991112/9.09.2005c),27,33

98.SocietateaComercialAgroexportS.A.,
localitateaConstana1592415J13/1164/2001113/9.09.20051(a,b),8

99.AgeniaRomndeSalvareaVieii
OmenetipeMare,localitateaConstana16330145114/9.09.20059

100.SocietateaNaionaldeGazeNaturale
ROMGAZS.A.Sucursalade
Intervenii,ReparaiiCapitalei
OperaiiSpecialelaSonde
(S.I.R.C.O.S.S.),localitateaMedia15750450J32/1190/2003115/12.09.200513

101.SocietateaComercialForajSonde
S.A.,localitateaTrguMureR4727746J26/349/1995116/12.09.200513

102.SocietateaComercialMittalSteel1(b),7
GalaiS.A.,localitateaGalai1639739J17/21/1991117/12.09.200510,18(a,
b),19(c),
21(a),22,
23,24,
25(a),26,
27,30(c,
d),39

103.SocietateaComercialNitroexplosives
S.A.,localitateaFgra16283540J08/675/2004118/12.09.20051(c)

104.SocietateaComercialAlroS.A.,
localitateaSlatina1515374J28/8/1991119/13.09.200528(d)

105.SocietateaComercialGrandemarS.A.,
localitateaClujNapoca200947J12/365/1991120/13.09.200532

106.SocietateaComercialFOSERCOS.A.,
localitateaTrguOcnaR969453J04/563/1991121/13.09.200513

107.SocietateaComercialAquafor
InternaionalS.R.L.,localitatea
TrguOcnaR12979930J04/233/2000122/13.09.200513

108.SocietateaComercialMittalSteel7,24,
RomanS.A.,localitateaRoman2057240J27/88/1991123/13.09.200525(a),26,
27(a),
30(c)

109.SocietateaComercialFabricadeSticl
AvrigS.A.,localitateaAvrigR2460706J32/69/1991124/14.09.200515

110.SocietateaComercialRominservS.A.,
localitateaBucuretipunctdelucru
SocietateaComercialRominservValves125/4.09.2005
IaifoS.A.,localitateaZalu14208851J40/8331/2001158/21.09.20052,24,26

111.SocietateaComercialSometraS.A.,7,21,22,
localitateaCopaMic813526J32/124/1991126/14.09.200523,26,28,
29,36,38

112.SocietateaComercialntreinerei

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 55/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

ReparaiiLocomotiveiUtilajeCFR
IRLUS.A.,localitateaBucuretiR14300920J40/9679/2001127/14.09.20057

113.SocietateaComercialSevernavS.A.,
localitateaDrobetaTurnuSeverinR1606030J25/03/1990129/14.09.200533

114.SocietateaComercialHidrojetS.A.,
localitateaBreazaR1318860J29/17/1991130/14.09.200524,26,27

115.SocietateaComercialStiromS.A.,16(a,b),
localitateaBucureti335588J40/10/1990132/15.09.200530(a)

116.SocietateaComercialForajSonde
S.A.,localitateaCraiova3730778J16/2746/1992133/15.09.200513

117.SocietateaComercialLaminorulS.A.,7,25(a),
localitateaBrila2266948J09/42/1991134/15.09.200526

118.SocietateaComercialMechelTrgovitea(a),7,
S.A.,localitateaTrgoviteR913720J15/284/1991135/16.09.200519(f),23
(a,b,c),
24,25(a,
b,c,e,f,
g),26,27

119.SocietateaComercialSilcotubS.A.,
localitateaZaluR676666J31/8/1991136/16.09.200525(a)

120.InstitutuldeSntatePublic,
localitateaBucureti4340692138/20.09.20052

121.SpitalulUniversitarCiFerate,
localitateaCraiova4332169139/21.09.20052

122.SocietateaComercialNuclear&Vacuum
S.A.,localitateaMgureleR481419J23/1216/2002141/20.09.20052

123.TrustuldeMontajUtilajChimic
BucuretisucursalaBucuretiSud,
localitateaBucureti390841J40/7572/2002142/20.09.20052

124.SocietateaComercialRompetrolRafinare
S.A.,localitateaConstanaR1860712J13/534/1991145/20.09.20052

125.SpitalulClinicdeUrgenpentruCopii
Louisurcanu,localitateaTimioara4548538146/21.09.20052

126.SpitalulClinicMunicipaldeUrgen,
localitateaTimioara4483447148/21.09.20052

127.SocietateaNaionalNuclearelectrica
S.A.,localitateaBucuretiR10874881J40/7403/1998149/21.09.20052

128.SpitalulClinicdeUrgenSf.
Pantelimon,localitateaBucureti420388150/21.09.20052

129.SpitalulClinicProf.Dr.Th.Burghele,
localitateaBucureti4283538151/21.09.20052

130.SpitalulOrenesc,localitatea
BumbetiJiu4448199152/21.09.20052

131.CentruldeCardiologie,localitateaIai8615184153/21.09.20052

132.SocietateaComercialVilmarS.A.,2,25(a),
localitateaRmnicuVlceaR2989503J38/1525/1991156/21.09.200526,33

133.SpitalulClinicJudeean,localitatea
Sibiu4240898157/21.09.20052

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 56/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


134.SocietateaComercialRafiservArpechim
S.A.,localitateaPiteti15227355J03/211/2003159/21.09.20052

135.SpitalulUniversitarCFRWiting,
localitateaBucureti4267257161/22.09.20052

136.SocietateaComercialMenaromS.A.,
localitateaGalaiR1627165J17/172/1991162/22.09.20052

137.SpitalulClinicJudeeandeUrgenSf.164/22.09.2005
ApostolAndrei,localitateaGalai3126853165/22.09.20052

138.RegiaAutonomdeTransportBucureti2,24,
R.A.,localitateaBucureti1589886J40/46/1991167/22.09.200530(a),33

139.SpitalulClinicJudeeandeUrgen,
localitateaConstana4301103J70/380/1992168/22.09.20052

140.InstitutulOncologicProf.Dr.Alexandru
Trestioreanu,localitateaBucureti4203709169/22.09.20052

141.SocietateaComercialFortusS.A.,
localitateaIaiR1958479J22/683/1991170/22.09.20052

142.SpitalulClinicColea,localitatea
Bucureti4192960171/22.09.20052

143.SpitalulMunicipal,localitateaRoman2613940175/22.09.20052

144.SpitalulClinicdePsihiatrieSocola,
localitateaIai4541165176/22.09.20052

145.SocietateaComercialForajSonde
ZdreniS.A.,localitateaZdreni1727229J02/124/1993177/22.09.200513

146.SpitalulClinicdePediatrie,
localitateaSibiu11411672179/22.09.20052

147.InstitutuldeBoliCardiovasculareProf.
Dr.C.C.Iliescu,localitateaBucureti4203628181/22.09.20052

Anexa4

LISTA
cuprinzndprofesiiledinactivitateaartistic
alecrorlocuridemuncsencadreaz
ncondiiispeciale
1.Balerin
2.Dansator
3.Acrobat
4.Jongler
5.Clovn
6.Clredecirc
7.Dresordeanimaleslbatice
8.Solistvocaldeoperideoperet
9.Instrumentistlainstrumentedesuflat
10.Cascador

Anexa5

VRSTESTANDARD
depensionare,stagiicomplete
istagiiminimedecotizare

Femei

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 57/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

LunaianulLunaianulVrstaStagiulcompletStagiulminim
nateriipensionriiasiguratuluidecotizaredecotizare
laieireala(ani/luni)(ani/luni)
pensie
(ani/luni)

Aprilie1944Aprilie200157/025/010/0

Mai1944Mai200157/025/010/0

Iunie1944Iunie200157/025/010/0

Iulie1944Iulie200157/025/010/0

August1944August200157/025/010/0

Septembrie1944Septembrie200157/025/010/0

Octombrie1944Octombrie200157/025/010/0

Noiembrie1944Noiembrie200157/025/010/0

Decembrie1944Decembrie200157/025/010/0

Ianuarie1945Ianuarie200257/025/010/0

Februarie1945Februarie200257/025/010/0

Martie1945Martie200257/025/010/0

Aprilie1945Mai200257/125/110/1

Mai1945Iunie200257/125/110/1

Iunie1945Iulie200257/125/110/1

Iulie1945August200257/125/110/1

August1945Septembrie200257/125/110/1

Septembrie1945Noiembrie200257/225/210/2

Octombrie1945Decembrie200257/225/210/2

Noiembrie1945Ianuarie200357/225/210/2

Decembrie1945Februarie200357/225/210/2

Ianuarie1946Martie200357/225/210/2

Februarie1946Mai200357/325/310/3

Martie1946Iunie200357/325/310/3

Aprilie1946Iulie200357/325/310/3

Mai1946August200357/325/310/3

Iunie1946Septembrie200357/325/310/3

Iulie1946Noiembrie200357/425/410/4

August1946Decembrie200357/425/410/4

Septembrie1946Ianuarie200457/425/410/4

Octombrie1946Februarie200457/425/410/4

Noiembrie1946Martie200457/425/410/4

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 58/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Decembrie1946Mai200457/525/510/5

Ianuarie1947Iunie200457/525/510/5

Februarie1947Iulie200457/525/510/5

Martie1947August200457/525/510/5

Aprilie1947Septembrie200457/525/510/5

Mai1947Noiembrie200457/625/610/6

Iunie1947Decembrie200457/625/610/6

Iulie1947Ianuarie200557/625/610/6

August1947Februarie200557/625/610/6

Septembrie1947Martie200557/625/610/6

Octombrie1947Mai200557/725/710/7

Noiembrie1947Iunie200557/725/710/7

Decembrie1947Iulie200557/725/710/7

Ianuarie1948Septembrie200557/825/810/8

Februarie1948Octombrie200557/825/810/8

Martie1948Noiembrie200557/825/810/8

Aprilie1948Ianuarie200657/925/910/9

Mai1948Februarie200657/925/910/9

Iunie1948Martie200657/925/910/9

Iulie1948Mai200657/1025/1010/10

August1948Iunie200657/1025/1010/10

Septembrie1948Iulie200657/1025/1010/10

Octombrie1948Septembrie200657/1125/1110/11

Noiembrie1948Octombrie200657/1125/1110/11

Decembrie1948Noiembrie200657/1125/1110/11

Ianuarie1949Ianuarie200758/026/011/0

Februarie1949Februarie200758/026/011/0

Martie1949Martie200758/026/011/0

Aprilie1949Mai200758/126/211/2

Mai1949Iunie200758/126/211/2

Iunie1949Iulie200758/126/211/2

Iulie1949Septembrie200758/226/411/4

August1949Octombrie200758/226/411/4

Septembrie1949Noiembrie200758/226/411/4

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 59/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Octombrie1949Ianuarie200858/326/611/6

Noiembrie1949Februarie200858/326/611/6

Decembrie1949Martie200858/326/611/6

Ianuarie1950Mai200858/426/811/8

Februarie1950Iunie200858/426/811/8

Martie1950Iulie200858/426/811/8

Aprilie1950Septembrie200858/526/1011/10

Mai1950Octombrie200858/526/1011/10

Iunie1950Noiembrie200858/526/1011/10

Iulie1950Ianuarie200958/627/012/0

August1950Februarie200958/627/012/0

Septembrie1950Martie200958/627/012/0

Octombrie1950Mai200958/727/212/2

Noiembrie1950Iunie200958/727/212/2

Decembrie1950Iulie200958/727/212/2

Ianuarie1951Septembrie200958/827/412/4

Februarie1951Octombrie200958/827/412/4

Martie1951Noiembrie200958/827/412/4

Aprilie1951Ianuarie201058/927/612/6

Mai1951Februarie201058/927/612/6

Iunie1951Martie201058/927/612/6

Iulie1951Mai201058/1027/812/8

August1951Iunie201058/1027/812/8

Septembrie1951Iulie201058/1027/812/8

Octombrie1951Septembrie201058/1127/1012/10

Noiembrie1951Octombrie201058/1127/1012/10

Decembrie1951Noiembrie201058/1127/1012/10

Ianuarie1952Ianuarie201159/028/013/0

Februarie1952Februarie201159/028/013/0

Martie1952Martie201159/028/013/0

Aprilie1952Mai201159/128/213/2

Mai1952Iunie201159/128/213/2

Iunie1952Iulie201159/128/213/2

Iulie1952Septembrie201159/228/413/4

August1952Octombrie201159/228/413/4

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 60/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Septembrie1952Noiembrie201159/228/413/4

Octombrie1952Ianuarie201259/328/613/6

Noiembrie1952Februarie201259/328/613/6

Decembrie1952Martie201259/328/613/6

Ianuarie1953Mai201259/428/813/8

Februarie1953Iunie201259/428/813/8

Martie1953Iulie201259/428/813/8

Aprilie1953Septembrie201259/528/1013/10

Mai1953Octombrie201259/528/1013/10

Iunie1953Noiembrie201259/528/1013/10

Iulie1953Ianuarie201359/629/014/0

August1953Februarie201359/629/014/0

Septembrie1953Martie201359/629/014/0

Octombrie1953Mai201359/729/214/2

Noiembrie1953Iunie201359/729/214/2

Decembrie1953Iulie201359/729/214/2

Ianuarie1954Septembrie201359/829/414/4

Februarie1954Octombrie201359/829/414/4

Martie1954Noiembrie201359/829/414/4

Aprilie1954Ianuarie201459/929/614/6

Mai1954Februarie201459/929/614/6

Iunie1954Martie201459/929/614/6

Iulie1954Mai201459/1029/814/8

August1954Iunie201459/1029/814/8

Septembrie1954Iulie201459/1029/814/8

Octombrie1954Septembrie201459/1129/1014/10

Noiembrie1954Octombrie201459/1129/1014/10

Decembrie1954Noiembrie201459/1129/1014/10

Ianuarie1955Ianuarie201560/030/015/0

Februarie1955Februarie201560/030/015/0

Martie1955Martie201560/030/015/0

Aprilie1955Mai201560/130/115/0

Mai1955Iunie201560/130/115/0

Iunie1955Iulie201560/130/115/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 61/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Iulie1955Septembrie201560/230/215/0

August1955Octombrie201560/230/215/0

Septembrie1955Noiembrie201560/230/215/0

Octombrie1955Ianuarie201660/330/315/0

Noiembrie1955Februarie201660/330/315/0

Decembrie1955Martie201660/330/315/0

Ianuarie1956Mai201660/430/415/0

Februarie1956Iunie201660/430/415/0

Martie1956Iulie201660/430/415/0

Aprilie1956Septembrie201660/530/515/0

Mai1956Octombrie201660/530/515/0

Iunie1956Noiembrie201660/530/515/0

Iulie1956Ianuarie201760/630/615/0

August1956Februarie201760/630/615/0

Septembrie1956Martie201760/630/615/0

Octombrie1956Mai201760/730/715/0

Noiembrie1956Iunie201760/730/715/0

Decembrie1956Iulie201760/730/715/0

Ianuarie1957Septembrie201760/830/815/0

Februarie1957Octombrie201760/830/815/0

Martie1957Noiembrie201760/830/815/0

Aprilie1957Ianuarie201860/930/915/0

Mai1957Februarie201860/930/915/0

Iunie1957Martie201860/930/915/0

Iulie1957Mai201860/1030/1015/0

August1957Iunie201860/1030/1015/0

Septembrie1957Iulie201860/1030/1015/0

Octombrie1957Septembrie201860/1130/1115/0

Noiembrie1957Octombrie201860/1130/1115/0

Decembrie1957Noiembrie201860/1130/1115/0

Ianuarie1958Ianuarie201961/031/015/0

Februarie1958Februarie201961/031/015/0

Martie1958Martie201961/031/015/0

Aprilie1958Mai201961/131/115/0

Mai1958Iunie201961/131/115/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 62/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Iunie1958Iulie201961/131/115/0

Iulie1958Septembrie201961/231/215/0

August1958Octombrie201961/231/215/0

Septembrie1958Noiembrie201961/231/215/0

Octombrie1958Ianuarie202061/331/315/0

Noiembrie1958Februarie202061/331/315/0

Decembrie1958Martie202061/331/315/0

Ianuarie1959Mai202061/431/415/0

Februarie1959Iunie202061/431/415/0

Martie1959Iulie202061/431/415/0

Aprilie1959Septembrie202061/531/515/0

Mai1959Octombrie202061/531/515/0

Iunie1959Noiembrie202061/531/515/0

Iulie1959Ianuarie202161/631/615/0

August1959Februarie202161/631/615/0

Septembrie1959Martie202161/631/615/0

Octombrie1959Mai202161/731/715/0

Noiembrie1959Iunie202161/731/715/0

Decembrie1959Iulie202161/731/715/0

Ianuarie1960Septembrie202161/831/815/0

Februarie1960Octombrie202161/831/815/0

Martie1960Noiembrie202161/831/815/0

Aprilie1960Ianuarie202261/931/915/0

Mai1960Februarie202261/931/915/0

Iunie1960Martie202261/931/915/0

Iulie1960Mai202261/1031/1015/0

August1960Iunie202261/1031/1015/0

Septembrie1960Iulie202261/1031/1015/0

Octombrie1960Septembrie202261/1131/1115/0

Noiembrie1960Octombrie202261/1131/1115/0

Decembrie1960Noiembrie202261/1131/1115/0

Ianuarie1961Ianuarie202362/032/015/0

Februarie1961Februarie202362/032/015/0

Martie1961Martie202362/032/115/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 63/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Aprilie1961Aprilie202362/032/115/0

Mai1961Mai202362/032/215/0

Iunie1961Iulie202362/132/215/0

Iulie1961August202362/132/315/0

August1961Septembrie202362/132/315/0

Septembrie1961Octombrie202362/132/415/0

Octombrie1961Noiembrie202362/132/415/0

Noiembrie1961Ianuarie202462/232/515/0

Decembrie1961Februarie202462/232/515/0

Ianuarie1962Martie202462/232/615/0

Februarie1962Aprilie202462/232/615/0

Martie1962Mai202462/232/715/0

Aprilie1962Iulie202462/332/715/0

Mai1962August202462/332/815/0

Iunie1962Septembrie202462/332/815/0

Iulie1962Octombrie202462/332/915/0

August1962Noiembrie202462/332/915/0

Septembrie1962Ianuarie202562/432/1015/0

Octombrie1962Februarie202562/432/1015/0

Noiembrie1962Martie202562/432/1115/0

Decembrie1962Aprilie202562/432/1115/0

Ianuarie1963Mai202562/433/015/0

Februarie1963Iulie202562/533/015/0

Martie1963August202562/533/115/0

Aprilie1963Septembrie202562/533/115/0

Mai1963Octombrie202562/533/215/0

Iunie1963Noiembrie202562/533/215/0

Iulie1963Ianuarie202662/633/315/0

August1963Februarie202662/633/315/0

Septembrie1963Martie202662/633/415/0

Octombrie1963Aprilie202662/633/415/0

Noiembrie1963Mai202662/633/515/0

Decembrie1963Iulie202662/733/515/0

Ianuarie1964August202662/733/615/0

Februarie1964Septembrie202662/733/615/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 64/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Martie1964Octombrie202662/733/715/0

Aprilie1964Noiembrie202662/733/715/0

Mai1964Ianuarie202762/833/815/0

Iunie1964Februarie202762/833/815/0

Iulie1964Martie202762/833/915/0

August1964Aprilie202762/833/915/0

Septembrie1964Mai202762/833/1015/0

Octombrie1964Iulie202762/933/1015/0

Noiembrie1964August202762/933/1115/0

Decembrie1964Septembrie202762/933/1115/0

Ianuarie1965Octombrie202762/934/015/0

Februarie1965Noiembrie202762/934/015/0

Martie1965Ianuarie202862/1034/115/0

Aprilie1965Februarie202862/1034/115/0

Mai1965Martie202862/1034/215/0

Iunie1965Aprilie202862/1034/215/0

Iulie1965Mai202862/1034/315/0

August1965Iunie202862/1034/315/0

Septembrie1965Iulie202862/1034/415/0

Octombrie1965August202862/1034/415/0

Noiembrie1965Septembrie202862/1034/515/0

Decembrie1965Octombrie202862/1034/515/0

Ianuarie1966Noiembrie202862/1034/615/0

Februarie1966Ianuarie202962/1134/615/0

Martie1966Februarie202962/1134/715/0

Aprilie1966Martie202962/1134/715/0

Mai1966Aprilie202962/1134/815/0

Iunie1966Mai202962/1134/815/0

Iulie1966Iunie202962/1134/915/0

August1966Iulie202962/1134/915/0

Septembrie1966August202962/1134/1015/0

Octombrie1966Septembrie202962/1134/1015/0

Noiembrie1966Octombrie202962/1134/1115/0

Decembrie1966Noiembrie202962/1134/1115/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 65/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Ianuarie1967Ianuarie203063/035/015/0

Brbai

LunaianulLunaianulVrstaStagiulcompletStagiulminim
nateriipensionriiasiguratuluidecotizaredecotizare
laieireala(ani/luni)(ani/luni)
pensie
(ani/luni)

Ianuarie1939Ianuarie200162/030/010/0

Februarie1939Februarie200162/030/010/0

Martie1939Martie200162/030/010/0

Aprilie1939Aprilie200162/030/010/0

Mai1939Mai200162/030/010/0

Iunie1939Iunie200162/030/010/0

Iulie1939Iulie200162/030/010/0

August1939August200162/030/010/0

Septembrie1939Septembrie200162/030/010/0

Octombrie1939Octombrie200162/030/010/0

Noiembrie1939Noiembrie200162/030/010/0

Decembrie1939Decembrie200162/030/010/0

Ianuarie1940Ianuarie200262/030/010/0

Februarie1940Februarie200262/030/010/0

Martie1940Martie200262/030/010/0

Aprilie1940Mai200262/130/110/1

Mai1940Iunie200262/130/110/1

Iunie1940Iulie200262/130/110/1

Iulie1940August200262/130/110/1

August1940Septembrie200262/130/110/1

Septembrie1940Noiembrie200262/230/210/2

Octombrie1940Decembrie200262/230/210/2

Noiembrie1940Ianuarie200362/230/210/2

Decembrie1940Februarie200362/230/210/2

Ianuarie1941Martie200362/230/210/2

Februarie1941Mai200362/330/310/3

Martie1941Iunie200362/330/310/3

Aprilie1941Iulie200362/330/310/3

Mai1941August200362/330/310/3

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 66/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Iunie1941Septembrie200362/330/310/3

Iulie1941Noiembrie200362/430/410/4

August1941Decembrie200362/430/410/4

Septembrie1941Ianuarie200462/430/410/4

Octombrie1941Februarie200462/430/410/4

Noiembrie1941Martie200462/430/410/4

Decembrie1941Mai200462/530/510/5

Ianuarie1942Iunie200462/530/510/5

Februarie1942Iulie200462/530/510/5

Martie1942August200462/530/510/5

Aprilie1942Septembrie200462/530/510/5

Mai1942Noiembrie200462/630/610/6

Iunie1942Decembrie200462/630/610/6

Iulie1942Ianuarie200562/630/610/6

August1942Februarie200562/630/610/6

Septembrie1942Martie200562/630/610/6

Octombrie1942Mai200562/730/710/7

Noiembrie1942Iunie200562/730/710/7

Decembrie1942Iulie200562/730/710/7

Ianuarie1943Septembrie200562/830/810/8

Februarie1943Octombrie200562/830/810/8

Martie1943Noiembrie200562/830/810/8

Aprilie1943Ianuarie200662/930/910/9

Mai1943Februarie200662/930/910/9

Iunie1943Martie200662/930/910/9

Iulie1943Mai200662/1030/1010/10

August1943Iunie200662/1030/1010/10

Septembrie1943Iulie200662/1030/1010/10

Octombrie1943Septembrie200662/1130/1110/11

Noiembrie1943Octombrie200662/1130/1110/11

Decembrie1943Noiembrie200662/1130/1110/11

Ianuarie1944Ianuarie200763/031/011/0

Februarie1944Februarie200763/031/011/0

Martie1944Martie200763/031/011/0

Aprilie1944Mai200763/131/211/2

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 67/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Mai1944Iunie200763/131/211/2

Iunie1944Iulie200763/131/211/2

Iulie1944Septembrie200763/231/411/4

August1944Octombrie200763/231/411/4

Septembrie1944Noiembrie200763/231/411/4

Octombrie1944Ianuarie200863/331/611/6

Noiembrie1944Februarie200863/331/611/6

Decembrie1944Martie200863/331/611/6

Ianuarie1945Mai200863/431/811/8

Februarie1945Iunie200863/431/811/8

Martie1945Iulie200863/431/811/8

Aprilie1945Septembrie200863/531/1011/10

Mai1945Octombrie200863/531/1011/10

Iunie1945Noiembrie200863/531/1011/10

Iulie1945Ianuarie200963/632/012/0

August1945Februarie200963/632/012/0

Septembrie1945Martie200963/632/012/0

Octombrie1945Mai200963/732/212/2

Noiembrie1945Iunie200963/732/212/2

Decembrie1945Iulie200963/732/212/2

Ianuarie1946Septembrie200963/832/412/4

Februarie1946Octombrie200963/832/412/4

Martie1946Noiembrie200963/832/412/4

Aprilie1946Ianuarie201063/932/612/6

Mai1946Februarie201063/932/612/6

Iunie1946Martie201063/932/612/6

Iulie1946Mai201063/1032/812/8

August1946Iunie201063/1032/812/8

Septembrie1946Iulie201063/1032/812/8

Octombrie1946Septembrie201063/1132/1012/10

Noiembrie1946Octombrie201063/1132/1012/10

Decembrie1946Noiembrie201063/1132/1012/10

Ianuarie1947Ianuarie201164/033/013/0

Februarie1947Februarie201164/033/013/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 68/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Martie1947Martie201164/033/013/0

Aprilie1947Mai201164/133/213/2

Mai1947Iunie201164/133/213/2

Iunie1947Iulie201164/133/213/2

Iulie1947Septembrie201164/233/413/4

August1947Octombrie201164/233/413/4

Septembrie1947Noiembrie201164/233/413/4

Octombrie1947Ianuarie201264/333/613/6

Noiembrie1947Februarie201264/333/613/6

Decembrie1947Martie201264/333/613/6

Ianuarie1948Mai201264/433/813/8

Februarie1948Iunie201264/433/813/8

Martie1948Iulie201264/433/813/8

Aprilie1948Septembrie201264/533/1013/10

Mai1948Octombrie201264/533/1013/10

Iunie1948Noiembrie201264/533/1013/10

Iulie1948Ianuarie201364/634/014/0

August1948Februarie201364/634/014/0

Septembrie1948Martie201364/634/014/0

Octombrie1948Mai201364/734/214/2

Noiembrie1948Iunie201364/734/214/2

Decembrie1948Iulie201364/734/214/2

Ianuarie1949Septembrie201364/834/414/4

Februarie1949Octombrie201364/834/414/4

Martie1949Noiembrie201364/834/414/4

Aprilie1949Ianuarie201464/934/614/6

Mai1949Februarie201464/934/614/6

Iunie1949Martie201464/934/614/6

Iulie1949Mai201464/1034/814/8

August1949Iunie201464/1034/814/8

Septembrie1949Iulie201464/1034/814/8

Octombrie1949Septembrie201464/1134/1014/10

Noiembrie1949Octombrie201464/1134/1014/10

Decembrie1949Noiembrie201464/1134/1014/10

Ianuarie1950Ianuarie201565/035/015/0

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 69/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Februarie1950Februarie201565/035/015/0

Martie1950Martie201565/035/015/0

Anexa6

VRSTESTANDARD
depensionare,stagiicompleteistagiiminimedecotizare
nspecialitate,pentrucadrelemilitarenactivitate,
soldaiiigradaiivoluntari,poliitiiifuncionarii
publicicustatutspecialdinsistemuladministraieipenitenciare,
dindomeniulaprriinaionale,ordiniipublice
isiguraneinaionale
BrbaiFemei


LunaianulLunaianulVrstaStagiulcompletStagiulminim
nateriipensionriiasiguratuluidecotizaredecotizare
laieireala(ani/luni)(ani/luni)
pensie
(ani/luni)

Februarie1956Februarie201155/020/115/0

Martie1956Martie201155/020/215/0

Aprilie1956Mai201155/120/315/1

Mai1956Iunie201155/120/315/1

Iunie1956Iulie201155/120/415/1

Iulie1956Septembrie201155/220/415/2

August1956Octombrie201155/220/515/2

Septembrie1956Noiembrie201155/220/515/2

Octombrie1956Ianuarie201255/320/615/3

Noiembrie1956Februarie201255/320/715/3

Decembrie1956Martie201255/320/815/3

Ianuarie1957Mai201255/420/915/4

Februarie1957Iunie201255/420/915/4

Martie1957Iulie201255/420/1015/4

Aprilie1957Septembrie201255/520/1015/5

Mai1957Octombrie201255/520/1115/5

Iunie1957Noiembrie201255/520/1115/5

Iulie1957Ianuarie201355/621/015/6

August1957Februarie201355/621/115/6

Septembrie1957Martie201355/621/215/6

Octombrie1957Mai201355/721/315/7

Noiembrie1957Iunie201355/721/315/7

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 70/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Decembrie1957Iulie201355/721/415/7

Ianuarie1958Septembrie201355/821/415/8

Februarie1958Octombrie201355/821/515/8

Martie1958Noiembrie201355/821/515/8

Aprilie1958Ianuarie201455/921/615/9

Mai1958Februarie201455/921/715/9

Iunie1958Martie201455/921/815/9

Iulie1958Mai201455/1021/915/10

August1958Iunie201455/1021/915/10

Septembrie1958Iulie201455/1021/1015/10

Octombrie1958Septembrie201455/1121/1015/11

Noiembrie1958Octombrie201455/1121/1115/11

Decembrie1958Noiembrie201455/1121/1115/11

Ianuarie1959Ianuarie201556/022/016/0

Februarie1959Februarie201556/022/116/0

Martie1959Martie201556/022/216/0

Aprilie1959Mai201556/122/316/1

Mai1959Iunie201556/122/316/1

Iunie1959Iulie201556/122/416/1

Iulie1959Septembrie201556/222/416/2

August1959Octombrie201556/222/516/2

Septembrie1959Noiembrie201556/222/516/2

Octombrie1959Ianuarie201656/322/616/3

Noiembrie1959Februarie201656/322/716/3

Decembrie1959Martie201656/322/816/3

Ianuarie1960Mai201656/422/916/4

Februarie1960Iunie201656/422/916/4

Martie1960Iulie201656/422/1016/4

Aprilie1960Septembrie201656/522/1016/5

Mai1960Octombrie201656/522/1116/5

Iunie1960Noiembrie201656/522/1116/5

Iulie1960Ianuarie201756/623/016/6

August1960Februarie201756/623/116/6

Septembrie1960Martie201756/623/216/6

Octombrie1960Mai201756/723/316/7

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 71/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


Noiembrie1960Iunie201756/723/316/7

Decembrie1960Iulie201756/723/416/7

Ianuarie1961Septembrie201756/823/416/8

Februarie1961Octombrie201756/823/516/8

Martie1961Noiembrie201756/823/516/8

Aprilie1961Ianuarie201856/923/616/9

Mai1961Februarie201856/923/716/9

Iunie1961Martie201856/923/816/9

Iulie1961Mai201856/1023/916/10

August1961Iunie201856/1023/916/10

Septembrie1961Iulie201856/1023/1016/10

Octombrie1961Septembrie201856/1123/1016/11

Noiembrie1961Octombrie201856/1123/1116/11

Decembrie1961Noiembrie201856/1123/1116/11

Ianuarie1962Ianuarie201957/024/017/0

Februarie1962Februarie201957/024/117/0

Martie1962Martie201957/024/217/0

Aprilie1962Mai201957/124/317/1

Mai1962Iunie201957/124/317/1

Iunie1962Iulie201957/124/417/1

Iulie1962Septembrie201957/224/417/2

August1962Octombrie201957/224/517/2

Septembrie1962Noiembrie201957/224/517/2

Octombrie1962Ianuarie202057/324/617/3

Noiembrie1962Februarie202057/324/717/3

Decembrie1962Martie202057/324/817/3

Ianuarie1963Mai202057/424/917/4

Februarie1963Iunie202057/424/917/4

Martie1963Iulie202057/424/1017/4

Aprilie1963Septembrie202057/524/1017/5

Mai1963Octombrie202057/524/1117/5

Iunie1963Noiembrie202057/524/1117/5

Iulie1963Ianuarie202157/625/017/6

August1963Februarie202157/625/117/6

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 72/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Septembrie1963Martie202157/625/217/6

Octombrie1963Mai202157/725/317/7

Noiembrie1963Iunie202157/725/317/7

Decembrie1963Iulie202157/725/417/7

Ianuarie1964Septembrie202157/825/417/8

Februarie1964Octombrie202157/825/517/8

Martie1964Noiembrie202157/825/517/8

Aprilie1964Ianuarie202257/925/617/9

Mai1964Februarie202257/925/717/9

Iunie1964Martie202257/925/817/9

Iulie1964Mai202257/1025/917/10

August1964Iunie202257/1025/917/10

Septembrie1964Iulie202257/1025/1017/10

Octombrie1964Septembrie202257/1125/1017/11

Noiembrie1964Octombrie202257/1125/1117/11

Decembrie1964Noiembrie202257/1125/1117/11

Ianuarie1965Ianuarie202358/026/018/0

Februarie1965Februarie202358/026/118/0

Martie1965Martie202358/026/218/0

Aprilie1965Mai202358/126/318/1

Mai1965Iunie202358/126/318/1

Iunie1965Iulie202358/126/418/1

Iulie1965Septembrie202358/226/418/2

August1965Octombrie202358/226/518/2

Septembrie1965Noiembrie202358/226/518/2

Octombrie1965Ianuarie202458/326/618/3

Noiembrie1965Februarie202458/326/718/3

Decembrie1965Martie202458/326/818/3

Ianuarie1966Mai202458/426/918/4

Februarie1966Iunie202458/426/918/4

Martie1966Iulie202458/426/1018/4

Aprilie1966Septembrie202458/526/1018/5

Mai1966Octombrie202458/526/1118/5

Iunie1966Noiembrie202458/526/1118/5

Iulie1966Ianuarie202558/627/018/6

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 73/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


August1966Februarie202558/627/118/6

Septembrie1966Martie202558/627/218/6

Octombrie1966Mai202558/727/318/7

Noiembrie1966Iunie202558/727/318/7

Decembrie1966Iulie202558/727/418/7

Ianuarie1967Septembrie202558/827/418/8

Februarie1967Octombrie202558/827/518/8

Martie1967Noiembrie202558/827/518/8

Aprilie1967Ianuarie202658/927/618/9

Mai1967Februarie202658/927/718/9

Iunie1967Martie202658/927/818/9

Iulie1967Mai202658/1027/918/10

August1967Iunie202658/1027/918/10

Septembrie1967Iulie202658/1027/1018/10

Octombrie1967Septembrie202658/1127/1018/11

Noiembrie1967Octombrie202658/1127/1118/11

Decembrie1967Noiembrie202658/1127/1118/11

Ianuarie1968Ianuarie202759/028/019/0

Februarie1968Februarie202759/028/119/0

Martie1968Aprilie202759/128/219/1

Aprilie1968Mai202759/128/319/1

Mai1968Iulie202759/228/419/2

Iunie1968August202759/228/519/2

Iulie1968Octombrie202759/328/619/3

August1968Noiembrie202759/328/719/3

Septembrie1968Ianuarie202859/428/819/4

Octombrie1968Februarie202859/428/919/4

Noiembrie1968Aprilie202859/528/1019/5

Decembrie1968Mai202859/528/1119/5

Ianuarie1969Iulie202859/629/019/6

Februarie1969August202859/629/119/6

Martie1969Octombrie202859/729/219/7

Aprilie1969Noiembrie202859/729/319/7

Mai1969Ianuarie202959/829/419/8

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 74/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

Iunie1969Februarie202959/829/519/8

Iulie1969Aprilie202959/929/619/9

August1969Mai202959/929/719/9

Septembrie1969Iulie202959/1029/819/10

Octombrie1969August202959/1029/919/10

Noiembrie1969Octombrie202959/1129/1019/11

Decembrie1969Noiembrie202959/1129/1119/11

Ianuarie1970Ianuarie203060/030/020/0

Anexa7

SALARIULMEDIUANUAL


AnulSalariulmediuanual(lei)

BrutNet

1938168

1947261

1948293

1949335

1950366337

1951397365

1952403370

1953447410

1954487456

1955536499

1956593549

1957671619

1958747684

1959784726

1960854802

1961898833

1962947880

19631.005932

19641.046965

19651.1151.028

19661.1791.083

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 75/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

19671.2101.107

19681.2481.139

19691.2971.180

19701.4341.289

19711.4711.318

19721.4981.339

19731.5631.391

19741.6631.471

19751.8131.595

19761.9641.712

19772.1021.818

19782.3442.011

19792.4572.108

19802.6022.238

19812.7212.340

19822.9362.525

19833.0242.601

19843.2242.773

19853.2852.827

19863.3172.855

19873.3372.872

19883.4222.946

19893.5383.063

19904.0103.381

19912010:SalariulmediubrutlunarcomunicatdeInstitutulNaionaldeStatistic
Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic

Anexa8*)

SALARIULMINIMPEAR


AnulncepndcuSalariulActulnormativprin
ziua,lunaminimcaresastabilit
(lei)

1949166

1950166

1951166

1952166

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 76/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

1953166

1954166

1955220

1956220

1957220
1mai350

1958350

1959350
1august400

1960400

1961400
1decembrie475

1962475

1963475

1964475

1965475
1septembrie550

1966550

1967550
1august700

1968700

1969700

700
19701martie750
1mai800

1971800

1972800
1septembrie1.000

19731.000

19741.000
1august1.140

19751.140
1iulie1.200

19761.200

19771.200

19781.200

19791.200
1august1.425

19801.425

19811.425

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 77/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010

19821.425

19831.425
1septembrie1.500

19841.500

19851.500

19861.500

19871.500

19881.500
1iulie2.000

19892.000

19902.000

19912.000
1martie3.150HotrreaGuvernuluinr.133/1991
1aprilie4.675HotrreaGuvernuluinr.219/1991
1mai5.975HotrreaGuvernuluinr.219/1991
1septembrie6.775HotrreaGuvernuluinr.579/1991
1noiembrie7.000HotrreaGuvernuluinr.780/1991

19921ianuarie8.500HotrreaGuvernuluinr.19/1992
1martie9.150HotrreaGuvernuluinr.149/1992
1mai11.200HotrreaGuvernuluinr.218/1992
1septembrie12.920HotrreaGuvernuluinr.499/1992
1noiembrie15.215HotrreaGuvernuluinr.774/1992

19931ianuarie16.600HotrreaGuvernuluinr.94/1993
1martie17.600HotrreaGuvernuluinr.124/1993
1mai30.000HotrreaGuvernuluinr.208/1993
1octombrie40.200HotrreaGuvernuluinr.586/1993
1decembrie45.000HotrreaGuvernuluinr.683/1993

199445.000
15martie60.000HotrreaGuvernuluinr.90/1994
1iulie65.000HotrreaGuvernuluinr.353/1994

199565.000
1aprilie75.000HotrreaGuvernuluinr.184/1995

199675.000
1august97.000HotrreaGuvernuluinr.594/1996

199797.000
1februarie150.000HotrreaGuvernuluinr.27/1997
1august225.000HotrreaGuvernuluinr.468/1997
1octombrie250.000

19981aprilie350.000HotrreaGuvernuluinr.208/1998

19991mai450.000HotrreaGuvernuluinr.296/1999

2000450.000
1februarie700.000HotrreaGuvernuluinr.101/2000
1decembrie1.000.000HotrreaGuvernuluinr.1.166/2000

20011.000.000
1martie1.400.000HotrreaGuvernuluinr.231/2001

20021.400.000
1martie1.750.000HotrreaGuvernuluinr.1.037/2001

20031ianuarie2.500.000HotrreaGuvernuluinr.1.105/2002

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 78/79
24.10.2016 LEGE(A)26316/12/2010


20041ianuarie2.800.000HotrreaGuvernuluinr.1.515/2003

20051ianuarie3.100.000HotrreaGuvernuluinr.2.346/2004
1iulie310(RON)

20061ianuarie330(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.766/2005

20071ianuarie390(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.825/2006

20081ianuarie500(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.507/2007
1octombrie540(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.051/2008

20091ianuarie600(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.051/2008

20101ianuarie600(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.051/2008

20111ianuarie670(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.193/2010

20121ianuarie700(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.225/2011

20131februarie750(RON)HotrreaGuvernuluinr.23/2013
1iulie800(RON)HotrreaGuvernuluinr.23/2013

20141ianuarie850(RON)HotrreaGuvernuluinr.871/2013
1iulie900(RON)HotrreaGuvernuluinr.871/2013

20151ianuarie975(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.091/2014
1iulie1.050(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.091/2014

20161mai1.250(RON)HotrreaGuvernuluinr.1.017/2015

NOT:
MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnicetransmitectreCasa
NaionaldePensiiPublicedatelepentrucompletareaanexeinr.8.
Sursa:MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0IIYPQ16SNKKX34MV66T2S5MQE 79/79