Sunteți pe pagina 1din 2

ONG / Alte tipuri de organizatii

1. Informatii generale:

1 Numele organizatiei:
2 Activitate principala (conform statut):
3 Anul infiintarii:
4 Scurta descriere a organizatiei:
5 Scurta descriere a activitatii/ serviciilor:
6 Nr. inregistrare Reg. Fundatii/ C.U.I./ alta forma
de inregistrare:
7 Bank/ IBAN account:
8 Adresa sediu social:
9 Puncte de lucru:
10 Anul infiintarii:
11 Afiliere nationala/internationala daca e cazul:
12 Certificari/autorizatii detinute de ONG si
organizatia de catre care sunt recunoscute
national sau international (de ex: CNFPA/ANC)
13 Reprezentant legal (Nume/ Functie/ Date de
contact):
14 Persoana de contact de la departamentul de HR
(Nume/ Functie/ Date de contact):

2. Informatii financiare:

Informatii (conform bilant) 2013 2014 2015


Numar mediu de angajati
Cifra de afaceri/venit din
activitatea de baza (RON)
Profitul sau pierderea
neta(deficit/excedent) a
exercitiului financiar (RON)
Datorii la stat
(da/ nu)

3. Informatii referitoare la proiecte anterioare :

Finantari europene sau nationale/ publice nerambursabile primite in ultimii 3 ani sau proiecte
europene/ ajutoare de stat depuse si respinse sau aflate inca in evaluare:

1 Titlul proiectului:
Program de finantare:
Valoare finantare (Euro/Ron):
Anul acordarii finantarii:
Stadiu proiect finalizat/in
implementare
2 <a se adauga alte linii>

4. Ce proiect doriti sa dezvoltati in prezent (pentru care solicitati finantare?)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Doriti sa fiti inregistrat in baza noastra de date pentru a primi lunar, prin
intermediul unui newsletter, informatii in legatura cu fondurile nerambursabile
disponibile?
Da/Nu

Data completarii: _____________

2 /2