Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Unitatea de nvmnt: Liceul Tehnologic Ioan Bococi, structura Salonta


Profesor: Eleonora Todor
Data: .X.2016
Clasa: a IV-a B
Aria curricular: Om i societate
Disciplina: Geografie
Unitatea de nvare: Caracteristici ale reliefului tarii noastre
Subiect: Vecinii Romniei
Tipul leciei: predare

Obiective operaionale:

Nivel maximal:
O1 sa localizeze Romania pe harta Europei;
O2 sa completeze propozitii lacunare coreland punctele cardinale cu momentele
zilei;
O3 sa utilizeze ca punct de reper in localizare pe harta punctele cardinale;
O4 sa identifice vecinii rii noastre, granitele si tipurile de granite;
O5 sa precizeze culorile corespunzatoare unitilor de relief;
O6 sa precizeze suprafata tarii ;

Nivel mediu:
O1 sa localizeze Romania pe harta Europei;
O2 sa completeze propozitii lacunare coreland punctele cardinale cu momentele
zilei;
O3 sa utilizeze ca punct de reper in localizare pe harta punctele cardinale;
O4 sa identifice vecinii rii noastre si tipurile granitelor;
O5 sa precizeze culorile corespunzatoare unitilor de relief;
O6 sa precizeze cu aproximare suprafata tarii;

Nivel minimal:
O1 sa localizeze Romania pe harta;
O2 sa indice corespondeta dintre Rasarit si punctul cardinal corespunzator;
O3 sa utilizeze punctele cardinale pe harta;
O4 sa identifice vecinii rii noastre;
O5 sa precizeze elemente ale orizontului apropiat;

Strategii didactice

A Metode i procedee:
M1: Coversaia
M2: Explicaia
M3: Exerciiul
M4: nvarea prin descoperire
M5: Demonstraia
M6: Munca independent
B Mijloace i materiale:
M1:Manual
M2:Caietele elevilor
M3:Fie de lucru
M4:Trepied
M5: Harta, Atlas
M6: Fi de evaluare formativ

C Forme de organizare: Frontale si individuale

D. Evaluare: Aprecieri verbale


Evaluare formativa

Bibliografie consultat:
1. Geografie Manual pentru clasa a IV-a, Marcela Pene, Editura Ana, 2006
2. Programa colara M.E.C.
3. Ghid de predare nvare a cunotinelor geografice la clasele a III a i a IV
a, Editura N'Ergo, Galai, 2001.
Secvene T Ob Strategia didactic
didactice I Op Continuturile invatarii Resurse Forme de
Metode i Evaluare
M material organizar
procedee
P e e
1.Momentul - Se asigur linitea n clas. Elevii
organizatori 1 i pregtesc cele necesare pentru
c ora de geografie.

2.Reactuali- -Fiecare elev va primi cate o fisa Fise de Frontal


zarea de lucru, ce cuprinde ntrebri lucru
cunotinelo despre lecia predata anterior. Aprecieri
r (ANEXA 1) Explicatia Plansa verbale
6 1. Precizati vecinii localitatii Conversat duplex
voastre. ia
M.I.2. Completati spatiile Exercitiul
lacunare:
O2 a. Punctului cardinal Est ii
corespunde momentul zilei
numit.......... Individual
b. Miazazi este corespunzator
pentru punctul cardinal ..........
c. Miazanoapte este
corespunzator punctului
cardinal........
d. Punctul cardinal Vest este
corespunzator momentului
O1 zilei .....................
3. Pe ce continent se afl tara
noastra?
a. Asia
b. Europa
c. America
O5 d. Africa
4. Realizati corespondenta intre
simbolurile urmatoare si
semnificatia lor:
ape
munte
campie
deal si podis
aeroport
O2 - elevii cu CES vor avea alta fisa
de lucru(Anexa 2). Ora va fi
desfasurata in parteneriat cu
invatatorul itinerant.
1. Precizati vecinii localitatii
voastre.
O5 2. Soarele rasare din partea de:
a. sud
b. est
c. vest
O3 d. nord.
3. Completati oral spatiile
punctate:
Eu locuiesc in
localitatea................,
judetul................ Tara mea se
numeste ............... . Capitala tarii
se numeste .................. .
M.I. 4. Conturati harta tarii si
notati punctele cardinale.
-se vor verifica exercitiile M.I. din
fisa de lucru rezolvate individual.
3.Captarea -Pe o banca vor fi expuse mai
atentiei 6 multe sabloane de harti. Pe
spatele fiecarui sablon vor fi
Explicatia
rezultatele unor operatii Fisa de
Conversat
matematice simple. (Anexa 3) lucru
ia Frontal Aprecieri
- Se vor aranja in ordine sabloan
Exercitiul verbale
crescatoare rezultatele obtinute, e
apoi se vor intoarce sablonele si
vor obtine cuvintele VECINII
ROMANIEI
4.Anuntarea - comunic in limbaj accesibil
temei si a 1 elevilor obiectivele lectiei. Scriu pe
Conversat
obiectivelor tabla titlul lectiei: Vecinii
ia
Romaniei
5.Dirijarea - Se vor preciza elemente de Frontal Observare
invatarii asezarea geografica a Romaniei in a
O6 Europa: sistematic
O1 -Suprafata tarii: 238 391 km 2 a
26 -Romania se afla in partea
' central-sudica a Europei.
-Este o tara carpatica (Muntii
Carpati), danubiana ( fluviul
Dunarea) si pontica (Marea
Neagra). Exercitiul
- Le voi arata elevilor la harta Caietul
Romania si le voi explica ce este Explicatia de clasa
granita (frontiera; linia care
desparte doua tari). Conversat Aprecieri
- Fiecare elev va primi cate o fisa ia Harta verbale
cu harta Romaniei, pe care vor fi fizica a
insemnate limitele, granitele si Demonstr Romani
vecinii tarii. a-tia ei
O4 - predarea se va face prin
invatarea prin descoperire. Invatarea
-elevii vor citi harta si se vor nota prin Atlase
la tabla si in caiete punctele descoperir
cardinale, vecinii tarii, limitele si e
tipul de granita.
O6 Elevii cu CES
- Se vor preciza elemente de
asezarea geografica a Romaniei in
Europa:
-Suprafata tarii: aproximativ
240 000 km 2
O3 -Romania se afla in Europa.
Fiecare elev va primi cate o fisa cu
harta Romaniei, pe care vor fi
insemnate punctele cardinale si
O4 vecinii tarii. Acestia vor identifica
vecinii in functie de punctele
cardinale.
- predarea se va face prin
invatarea prin descoperire.
-elevii vor citi harta si se vor nota
la tabla si in caiete punctele
cardinale si vecinii tarii.
6.Fixarea O3 Intreb elevii despre ce am discutat
Conversat
cunostintelo O4 noi astazi la ora de geografie.
ia
r 3' -Ii intreb ce este granita. Frontal Aprecieri
Explicatia Harta
-Care sunt vecinii tarii, limitele si verbale
Exercitiul
tipul de granita.
Se indica la harta vecinii tarii.
7. Obtinerea Le voi da elevilor o fisa de Conversat
performante evaluare, in care vor fi exercitii din ia Fisa de
Individual Evaluare
i 5' lectia predata. Explicatia evaluar
formativ
(Anexa 4 ) Exercitiul e

8.Incheierea -le voi da tema pentru acasa si


Conversat Aprecieri
activitatii 2' indrumarile necesare rezolvarii.
ia verbale
-felicit si apreciez elevii care au
Explicatia
participat activ la ora

ANEXA 1
Fisa de lucru

1. Precizati vecinii localitatii voastre.

M.I.2. Completati spatiile lacunare:


a. Punctului cardinal Est ii corespunde momentul zilei numit..........
b. Miazazi este corespunzator pentru punctul cardinal ..........
c. Miazanoapte este corespunzator punctului cardinal........
d. Punctul cardinal Vest este corespunzator momentului
zilei .....................
3. Pe ce continent se afl tara noastra?
a. Asia
b. Europa
c. America
d. Africa

M.I.4. Realizati corespondenta intre simbolurile urmatoare si semnificatia


lor:
ape
munte
campie
deal si podis
aeroport

Anexa 2
Fisa de lucru

1. Precizati vecinii localitatii voastre.

2. Soarele rasare din partea de:


a. sud
b. est
c. vest
d. nord.
3. Completati oral spatiile punctate:
Eu locuiesc in localitatea............................, judetul...........................
Tara mea se numeste .......................... . Capitala tarii se
numeste .................. .

M.I. 4. Conturati pe caiet harta tarii si notati punctele cardinale.

Anexa 3

Fisa de lucru

Calculai:

a. 20+10= b. 6x9=
40-20= 5x7=
2x2= 4x9=
9:3= 7x8=
c. 10 000 + 2 000 = d. 45 : 5=
7 000 4 000= 1 000 a+a=
95 000 + 5 000= 500 + a a =
4 400 1 300= 4 000 2000 =

Anexa 4

FI DE EVALUARE

1. Unete prin sgei denumirile vecinilor i ale punctelor cardinale corespunztoare


poziiei lor fa de Romnia:
2. Observ harta alturat i scrie vecinii Romniei:

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Calificativ Foarte bine Bine Suficient
Item
Item 1 Uneste corect toti Uneste 4 vecini ai Uneste 2 vecini ai
vecinii Romniei Romaniei cu Romaniei cu
cu punctul cardinal punctul cardinal punctul cardinal
corespunzator. corespunzator. corespunzator.
Item 2 Scrie corect toti Scrie corect doar 4 Scrie corect doar 2
vecinii Romaniei vecini ai Romaniei vecini ai Romaniei.
Anexa 5

FI DE EVALUARE

1. Unete prin sgei denumirile vecinilor i ale punctelor cardinale corespunztoare


poziiei lor fa de Romnia:
2. Observ harta alturat i scrie vecinii Romniei:

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Calificativ Foarte bine Bine Suficient
Item
Item 1 Uneste corect toti Uneste 4 vecini ai Uneste 2 vecini ai
vecinii Romniei Romaniei cu Romaniei cu
cu punctul cardinal punctul cardinal punctul cardinal
corespunzator. corespunzator. corespunzator.
Item 2 Scrie corect toti Scrie corect doar 4 Scrie corect doar 2
vecinii Romaniei vecini ai Romaniei vecini ai Romaniei.