Sunteți pe pagina 1din 12

I NSPECTORATUL

MINISTERUL
COLA EDUCAIEI
R J UD EEA N
NAIONALE
HUNED OA RA
I CERCETRII TIINIFICE
Se certific exactitatea datelor
Director/ CA
LS
FIA DE EVALUARE
pentru obinerea gradaiei de merit 2016
PROFESORI

NUMELE I PRENUMELE
UNITATEA DE NVMNT
SPECIALITATEA
VECHIMEA N NVMNT (cel puin 4
ani)
CALIFICATIVE OBINUTE N 2010-2015
PERIOADA EVALUAT 01.09.2010 31.08.2015

CRITERII CARE TREBUIE NDEPLINITE DE CTRE CANDIDAT

Punctaj
Nr. crt./ Detalierea punctajului
Activiti, rezultate i performane Raportul de autoevaluare (sintetic) Auto- Evaluare
criterii maxim
evaluare I.S.J
1. Activiti complexe cu valoare instructiv-
80 p.
educativ

1
a. rezultate deosebite obinute n pregtirea punctaj maxim 5,00 p. V 5
precolarilor i a elevilor n atingerea
obiectivelor/competenelor specifice impuse de Progresul elevilor
curriculumul colar, materializate n progresul 0,50 p./an progres nregistrat
elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la la peste 80% din elevi
clas, la testri i examene naionale de sfrit 0,40 p./an progres nregistrat
de ciclu, rezultate obinute cu clasa i la peste 70% din elevi
individual la disciplinele de specialitate din 0,30 p./an progres nregistrat
nvmntul vocaional la peste 60% din elevi
0,20 p./an progres nregistrat
Dovezi: la peste 50% din elevi
- adeverine eliberate de ctre instituia de
nvmnt acestea vor preciza, obligatoriu, Rezultate nregistrate la
anii pentru care sunt eliberate i nivelul la care testri i examene naionale,
criteriul a fost realizat la examenele de certificare a
competenelor profesionale,
ponderea elevilor cu
performane n clasa
superioar, la trecerea ntr-
un alt ciclu de nvmnt

0,50 p./an promovabilitate


peste 80%
0,40 p./an promovabilitate
peste 70%
0,30 p./an promovabilitate
peste 60%
0,20 p./an promovabilitate
peste 50%
b. iniierea i aplicarea unor proiecte de predare punctaj maxim 3,00 p. 2
a disciplinei prin utilizarea platformelor
electronice de nvare i a softurilor
educaionale specifice disciplinei, existente n 0,40 p./ proiect de predare a
unitatea de nvmnt; disciplinei prin utilizarea
platformelor electronice de
Dovezi: nvare i a softurilor
- certificate/atestate/adeverine etc. care s educaionale
confirme, nominal, implicarea cadrului didactic
n iniierea/aplicarea proiectului; 0,40 p./ an pentru folosirea
- adeverin eliberat de ctre instituia de frecvent n activitatea
nvmnt care atest utilizarea frecvent a didactic a plat-formelor
platformelor electronice de nvare i a electronice de nvare i a
softurilor educaionale specifice disciplinei n softurilor educaionale

2
activitatea didactic, existente n unitatea de
nvmnt;

c. performane dovedite n pregtirea elevilor punctaj maxim 40,00 p. 10.25


distini la olimpiade colare i/sau concursuri
de profil, materializate prin obinerea premiilor
I, II, III i a premiilor speciale la faza
judeean/interjudeean/naional/internaion
al, desfurate n coordonarea i/sau
finanarea Ministerului Educaiei;

olimpiade colare: (conform Calendarului


olimpiadelor naionale colare, 2010-2015 i
Calendarului olimpiadelor i concursurilor colare 4,00 p./premiu
internaionale, 2010-2015) 3,50 p./premiu
faza judeean/ premiul I 3,00 p./premiu
interjudeean premiul II 2,50 p./meniune
premiul III
meniune/premiu 8,00 p./premiu
special 7,00 p./premiu
6,00 p./premiu
faza naional: premiul I 5,00 p./meniune
premiul II 4.00 p./participare
premiul III
meniune/premiu 12,00 p./premiu
special 11,00 p./premiu
participare 10,00 p./premiu
9,00 p./meniune
faza internaional: premiul I 8,00 p./participare
premiul II
premiul III
meniune/premiu
special
participare 1,50 p./premiu
1,25 p./premiu

3
concursuri de profil (conform Calendarului 1,00 p./premiu
concursurilor naionale colare organizate cu/fr 0,75 p./meniune
finanarea Ministerului Educaiei, 2010-2015):
faza judeean/ premiul I 2,50 p./premiu
interjudeean premiul II 2,25 p./premiu
premiul III 2,00 p./premiu
meniune/premiu 1,75 p./meniune
special 1.50 p./participare

faza naional: premiul I


premiul II
premiul III
meniune/premiu
special
participare

Dovezi:
- copii dup diplomele obinute/atunci cnd nu
este specificat numele profesorului care a
asigurat pregtirea, se va certifica de ctre
instituia de nvmnt implicarea; se va
indica poziia i numrul din Calendar, n caz
contrar, nu se va acorda punctajul;
d. performane dovedite n pregtirea elevilor punctaj maxim 10,00 p. 2
distini la concursuri de profil, cultural-artistice,
tehnico-tiinifice i sportive incluse n
Calendarul activitilor educative
naionale/regionale elaborate de Ministerul
Educaiei materializate prin obinerea premiilor
I, II, III i a premiilor speciale; 0,80 p./premiu
faza judeean: premiul I 0,60 p./premiu
premiul II 0,40 p./premiu
premiul III 0,20 p./meniune
meniune/premiu
special 1,00 p./premiu
0,80 p./premiu
faza interjudeean premiul I 0,60 p./premiu
/regional: premiul II 0,40 p./meniune
premiul III
meniune/premiu 1,20 p./premiu
special 1,00 p./premiu
0,80 p./premiu
faza naional: premiul I 0,60 p./premiu

4
premiul II
premiul III
meniune/premiu
special

Dovezi:
- copii dup diplomele obinute/atunci cnd nu
este specificat numele profesorului care a
asigurat pregtirea, se va certifica de ctre
instituia de nvmnt implicarea; se va
indica poziia i numrul din Calendar, n caz
contrar nu se va acorda punctajul;
e. pregtirea loturilor olimpice de elevi, punctaj maxim 6,00 p. 6
participarea, n calitate de membru al comisiei
de evaluare/organizare, la olimpiadele i 0,50 p./an pregtire lot olimpic
concursurile colare i extracolare, fazele
judeene, interjudeene, naionale i 0,50 p./comisie de evaluare/
internaionale, incluse n programul de activiti organizare olimpiade
i n calendarul inspectoratelor colare/ colare i concursuri de
Ministerului Educaiei; profil nivel judeean
1,00 p./comisie de evaluare/
Dovezi: organizare olimpiade
- dup caz, adeverine nominale care atest colare i concursuri de
pregtirea loturilor olimpice, decizii de profil nivel
constituire a comisiilor; interjudeean/naional
1,50 p./comisie de evaluare/
organizare olimpiade
colare i concursuri de
profil nivel internaional

0,25 p./comisie de evaluare/


organizare concursuri
colare i extracolare
nivel judeean
0,50 p./comisie de evaluare/
organizare concursuri
colare i extracolare
nivel interjudeean/naional
0,75 p./comisie de evaluare/
organizare concursuri
colare i extracolare
nivel internaional

5
f. organizarea de concursuri i festivaluri la nivel punctaj maxim 4,00 p. 4
internaional, naional sau interjudeean;
organizarea de spectacole, expoziii, concerte, 0,25 p./ organizare
simpozioane la nivel internaional, naional ori concurs/festival/ spectacol/
interjudeean incluse n programul de activiti expoziie/concert/ simpozion
i n calendarul inspectoratelor colare/ nivel interjudeean;
Ministerului Educaiei, certificate prin diplome 0,50 p./ organizare
sau adeverine; concurs/festival/ spectacol/
expoziie/concert/ simpozion
Dovezi: nivel naional;
- dup caz, adeverine care atest implicarea 0,75 p./ organizare
nominal; concurs/festival/ spectacol/
expoziie/concert/ simpozion
nivel internaional;
g. activitatea i rezultatele obinute n centrele punctaj maxim 4,00 p. 4
de excelen, certificate de inspectorul de
specialitate, sau cu elevi cu dificulti de 0,75 p./an pentru activitate n
nvare, certificate de directorul centrului de centru de excelen
excelen/inspectorul colar/directorul centrului
judeean de resurse i asisten educaional; 0,50 p./an pentru calitatea de
responsabil CPAS
Dovezi:
- adeverin nominal eliberat de ISJ (inspector 0,25 p./elev cu dificulti de
de specialitate) / centrul de excelen (director) nvare/an
care atest activitatea i rezultatele obinute n
centrele de excelen;
- adeverin nominal eliberat de CJRAE
(director)/unitatea de nvmnt (director) care
certific activitatea i rezultatele obinute cu elevi
cu dificulti de nvare;
h. activitate de coordonator de programe punctaj maxim 5,00 p. 1
educative colare i extracolare (consilierul
colar), activitate desfurat n cadrul CEAC, 1,00 p./an pentru calitatea de
activitate de coordonator i profesor discipline coordonator de programe
nonlingvistice la clase bilingve, ndrumarea educative colare i extracolare
colectivelor redacionale ale revistelor colare (consilierul colar)
avizate de inspectoratul colar;
1,00 p./an pentru calitatea de
Dovezi: responsabil CEAC
- adeverine care atest calitatea de
coordonator de programe educative colare i 0,25 p./an pentru calitatea de
extracolare, responsabil sau membru CEAC; membru CEAC

6
- adeverine care atest calitatea de ndrumtor
pentru colectivul redacional al unei reviste 1,00 p./an pentru calitatea de
colare, avizate de ISJ; coordonator clase bilingve

0,25 p./an pentru calitatea de


profesor discipline nonlingvistice
la clase bilingve

0,50 p./an pentru calitatea de


ndrumtor pentru colectivul
redacional al unei reviste
colare
i. activitate dovedit n cadrul Strategiei punctaj maxim 2,00 p.
naionale de aciune comunitar;
0,40 p./an (numai pentru
Dovezi: coordonatori)
- adeverin eliberat de CJRAE/unitatea de 0,10 p./activitate
nvmnt (director, coordonator SNAC) care
atest activitatea desfurat n cadrul SNAC;
j. crearea de softuri educaionale n specialitate, punctaj maxim 1,00 p.
platforme de e-learning pentru susinerea
progresului colar, avizate de Ministerul 0,50 p./material
Educaiei;
Dovezi:
- dovezi privind calitatea de autor i avizul
Ministerului Educaiei;
2. Performane deosebite n inovarea
10 p.
didactic/managerial
a. elaborarea de programe colare, regulamente, punctaj maxim 5,00 p. 2
metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice,
manuale colare, auxiliare didactice avizate de 2,50 p./ program colar,
inspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei, regulament, metodologie,
dup caz; cri n domeniul educaional, ndrumtor/ghid metodic,
nregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de manual colar, auxiliar
programe colare pentru discipline opionale didactic avizat de Ministerul
noi, nsoite de suportul de curs sau viznd Educaiei;
curriculumul pentru opional integrat n 0,50 p./ regulament,
dezvoltare local, avizate de inspectoratul ndrumtor/ghid metodic,
colar; auxiliar didactic avizat de ISJ;
0,50 p./material - elaborarea de

7
Dovezi: programe colare pentru
- dup caz, copii ale primei coperte i a paginii discipline opionale noi,
pe care apare codul I.S.B.N. sau I.S.S.N. (n nsoite de suportul de curs
acest din urm caz, se va ataa i o copie a (avizate de ISJ); elaborarea
cuprinsului); copie dup programa avizat de programe viznd
pentru disciplinele opionale noi i atestarea curriculumul pentru opional
existenei suportului de curs; copie dup integrat n dezvoltarea local,
programa avizat pentru disciplinele opionale avizate de ISJ;
integrate n dezvoltarea local i atestarea
existenei suportului de curs;
b. elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate punctaj maxim 2,50 p. 2.5
n domeniul didacticii, specialitii i
managementului educaional, nregistrate cu 0,50 p./ material cu I.S.B.N.
ISBN/ISSN; 0,25 p./ material cu I.S.S.N.

Dovezi: nu pot fi incluse aici volumele


- dup caz, copii ale primei coperte i a paginii colective publicate n urma
pe care apare codul I.S.B.N. sau I.S.S.N. (n participrii la un simpozion
acest din urm caz, se va ataa i o copie a
cuprinsului);
c. activitatea de evaluator de manuale, de punctaj maxim 5,00 p. 3-5
mentorat, de formator n formarea continu a
personalului din nvmnt, activitate n cadrul 0,50 p./ activitate - activitatea de
comisiilor paritare/de dialog social, activitate n evaluator de manuale, de
organismele de conducere ale organizaiilor mentorat, de formator n
sindicale afiliate federaiilor sindicale formarea continu a
reprezentative la nivel de sector de activitate personalului din nvmnt;
nvmnt preuniversitar/semnatare ale
contractului colectiv de munc la nivel de 0,50 p./ an comisie
sector de activitate nvmnt preuniversitar, paritar/dialog social la nivel
precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale local;
cadrelor didactice la nivel 0,75 p./ an comisie
local/judeean/naional/internaional, paritar/dialog social la nivel
participarea cu comunicri la simpozioane judeean;
naionale i/sau internaionale, participarea la 1,00 p./ an comisie
formarea personalului didactic prin casa paritar/dialog social la nivel
corpului didactic, n calitate de formatori, naional;
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate
sau n domeniul problematicii nvmntului i 0,50 p./ an activitate n organe
educaiei, atestat prin publicaii nregistrate cu de conducere ale
ISBN/ISSN; organizaiilor
sindicale/asociaii

8
Dovezi: profesionale nivel de
- dup caz, adeverine care atest fiecare zon/local;
calitate care se dorete a fi punctat i/sau 0,75 p./ an activitate n organe
fiecare activitate (se precizeaz i durata de conducere ale
activitii, respectiv numrul de participani/ organizaiilor
formai sau manualul/manualele evaluat(e) sindicale/asociaii
etc.) profesionale nivel judeean;
- n cazul simpozioanelor internaionale, trebuie 1,00 p./ an activitate n organe
dovedit prezena efectiv la lucrrile acestora; de conducere ale
- n cazul contribuiilor la cercetri tiinifice n organizaiilor
specialitate sau n domeniul problematicii sindicale/asociaii
nvmntului i educaiei se vor ataa copii ale profesionale nivel naional;
primei coperte i a paginii pe care apare codul
I.S.B.N. sau I.S.S.N.; 0,10 p./ simpozion nivel naional
(punctaj maximum 2 p./an);
0,30 p./ simpozion - nivel
internaional (punctaj
maximum 3 p./an);

0,50 p./ curs - activitatea de


formator;

0,50 p./ contribuie - contribuia la


cercetri tiinifice n
specialitate sau n domeniul
problematicii nvmntului
i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu
ISBN (nu pot fi incluse aici
lucrrile din volumele
colective publicate n urma
participrii la un simpozion);
0,25 p./ contribuie - contribuia la
cercetri tiinifice n
specialitate sau n domeniul
problematicii nvmntului
i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu
ISSN (nu pot fi incluse aici
lucrrile din volumele
colective publicate n urma
participrii la un simpozion);
d. activitatea de metodist, membru n consiliul punctaj maxim 2,00 p. 2

9
consultativ al ISJ/al directorilor/de specialitate
de la nivelul inspectoratului colar, membru n 0,40 p./ an / coordonator de cerc
comisia naional de specialitate, coordonator pedagogic, activitatea de
de cerc pedagogic; metodist, membru n
consiliul consultativ al ISJ/ al
Dovezi: directorilor/de specialitate;
- dup caz, adeverine care atest fiecare
calitate care se dorete a fi punctat
(precizarea perioadei este obligatorie), copii ale
deciziilor de constituire, deciziilor de numire
/adeverinelor n acest sens etc.
e. activitatea desfurat, n urma solicitrii punctaj maxim 2,00 p. 0.8
Ministerului Educaiei, n cadrul unor comisii
tehnice de elaborare a unor acte 0,40 p./ comisie / an
normative/administrative cu caracter normativ
i n comisiile naionale de specialitate/control;
Dovezi:
- adeverine, din care reiese solicitarea
Ministerul Educaiei n acest sens i/sau care
atest desfurarea de activiti n cadrul
comisiilor la care s-a participat;

3. Participarea la proiecte 5 p.

a. proiecte europene, proiecte internaionale care La acest subcriteriu se poate 1-3


au ca obiective performana colar, progresul obine punctajul maxim alocat
colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor criteriului 3.
precolarilor i elevilor, educaia civic,
educaia complementar, formarea 1,00 p./proiect finalizat i
personalitii precolarilor i elevilor, implementat
dezvoltarea capacitii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor
didactice;
Dovezi:
- documente care atest implicarea direct n
realizarea i finalizarea proiectului;
b. proiecte elaborate i implementate n baza punctaj maxim 1,00 p.
prevederilor Metodologiei i criteriilor privind
acordarea gradaiei de merit n nvmntul 0,20 p./proiect implementat/an
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de

10
activitate i portofoliul personal.
Dovezi:
- Raportul de activitate avizat de CA

4. Contribuia la dezvoltarea instituional 5 p.

a. atragerea de finanri extrabugetare pentru punctaj maxim 2,50 p. 0.5


unitatea de nvmnt, programe i proiecte
educaionale, centre de documentare i 0,25 p./ activitate derulat
informare, laboratoare etc., avnd ca efect
creterea calitii instituiei i a procesului de sau
predare-nvare-evaluare, a bazei didactico-
materiale; 0,25 p./ fiecare 1.000 lei atrai
Dovezi:
- dup caz, documente care atest implicarea
nominal n atragerea de finanare
extrabugetar, precum i impactul n ceea ce
privete calitatea educaiei oferite (nu se includ
finanrile provenite de la prini sau
comitetele de prini);
b. realizarea de proiecte extracurriculare, cu punctaj maxim 2,50 p. 0.5
finanare extrabugetar, avnd drept obiectiv
creterea calitii procesului de nvmnt (nu 0,50 p./proiect
se includ finanrile provenite de la prini sau
comitetele de prini); sau
Dovezi:
- dup caz, documente care atest realizarea de 0,25 p./ fiecare 1.000 lei atrai
proiecte extracurriculare i finanarea
extrabugetar atras(nu se includ finanrile
provenite de la prini sau comitetele de
prini);
TOTAL 100 p.

NOT:
1. Fiecare portofoliu trebuie s conin urmtoarele:
- Opisul dosarului, n dublu exemplar, n care se menioneaz nr. paginii la care se regsete fiecare document. Fiecare pagin va fi
numerotat n colul de jos din partea dreapt, ncepnd de la 1.
- Declaraia pe propria rspundere prin care se confirm c documentele depuse la dosar aparin candidatului i c prin acestea sunt
certificate activitile desfurate (conform anexei 4 la Metodologie).

11
- Declaraia privind opiunea evalurii portofoliului, dup caz, pentru una dintre specializri (n situaia ncadrrii pe dou sau mai
multe specializri) sau ca personal didactic de predare sau de conducere.
- Adeverin privind vechimea n nvmnt.
- Adeverin/adeverine privind calificativele din perioada evaluat.
- Copia procesului verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitii candidatului, certificat conform cu
originalul. Copia va fi adugat portofoliului de directorul unitii de nvmnt/conexe.
- Documentele justificative se vor ataa n ordinea criteriilor i subcriteriilor din fi. Documentele vor fi clasificate n ordine
cronologic, pentru fiecare criteriu. Documentele justificative vor fi certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii
de nvmnt la care se depune dosarul. Nu se vor lua n calcul copiile care nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul. Nu
se vor lua n considerare adeverinele care nu au nr. de nregistrare. Nu se vor lua n calcul documentele care nu respect ordinea
criteriilor i subcriteriilor din fi.
2. Raportul de autoevaluare se tehnoredacteaz n cadrul fiei de evaluare la rubrica Raport de autoevaluare sintetic.
3. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu ndeplinirea condiiilor minimale (vechime de minim 4 ani, calificativ FB obinut n fiecare
an din perioada evaluat).
4. Evaluarea punctajului candidailor de ctre comisia I..J. se face numai pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar.
5. Un document justificativ poate fi evaluat i punctat numai o dat, la un singur criteriu/subcriteriu.

Data............................. Candidat

PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI


PREEDINTE...................................................................................
SECRETAR......................................................................................
MEMBRU....................................................
OBSERVATOR SIP:

12