Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru ncadrarea medicilor rezidenti

- copie si original carte identitate


- copie si original certificat : - nastere
- casatorie (daca este cazul)
- copii (daca este cazul)
- copie si original diploma de bacalaureat
- copie si original diploma / adeverinta de licenta
- adeverinta de repartitie / privind alegerea locului / postului de
rezidentiat
- copie carnet de munca si/sau adeverinta cu perioada lucrata dupa
01.01.2011 (pentru cei care au fost incadrati)
- curriculum vitae european
- cazier judiciar
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie apt pentru
angajare
- fisa de aptitudine de la medicul de medicina muncii (se mentioneaza
rezultatul ex. Psihologic)
- cont IBAN (BRD, Unicredit iriac Bank, ING, Banca Romaneasca,
Volksbank, BCR, Raiffeisen Bank)