Sunteți pe pagina 1din 2

Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single G

rasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe ca


nalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul d
e scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a materialului,
Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrument
alul pieseiOkapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai n
ou single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n pre
miera pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes
", filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a ma
terialului, Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley.
Instrumentalul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiindOkapi Sound si U
niversal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single Grasu XXL, "Lumea
Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe canalul oficial de
YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul de scurt-metraj c
u acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a materialului, Grasu XXL revin
e cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul piesei este
semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata Okap
i Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single Grasu
XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe canalu
l oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul de sc
urt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a materialului, Gra
su XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul
piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL,
mixata Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou
single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premie
ra pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes",
filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a mater
ialului, Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. In
strumentalul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior d
e Grasu XXL, mixata Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul ce
lui mai nou single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si la
nsat n premiera pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Sp
re Succes", filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promo
vare a materialului, Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna c
u Smiley. Instrumentalul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produs
a ulterior de Grasu XXL, mixata Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta vi
deoclipul celui mai nou single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu
Smiley si lansat n premiera pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumu
l "Drumul Spre Succes", filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clip
uri de promovare a materialului, Grasu XXL revine cu un nou single, de data acea
sta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa
fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata Okapi Sound si Universal Music Romnia
prezinta videoclipul celui mai nou single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n co
laborare cu Smiley si lansat n premiera pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound
.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si ce
le trei clipuri de promovare a materialului, Grasu XXL revine cu un nou single,
de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul piesei este semnat de Andrei Mi
hai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata Okapi Sound si Universal
Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single Grasu XXL, "Lumea Noua",
realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe canalul oficial de YouTube
Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul de scurt-metraj cu acelas
i nume si cele trei clipuri de promovare a materialului, Grasu XXL revine cu un
nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul piesei este semnat
de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata Okapi Sound
si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single Grasu XXL, "L
umea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe canalul oficia
l de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul de scurt-metr
aj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a materialului, Grasu XXL r
evine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrumentalul piesei
este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata
Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai nou single G
rasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n premiera pe ca
nalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succes", filmul d
e scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a materialului,
Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley. Instrument
alul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu
XXL, mixata Okapi Sound si Universal Music Romnia prezinta videoclipul celui mai
nou single Grasu XXL, "Lumea Noua", realizat n colaborare cu Smiley si lansat n pr
emiera pe canalul oficial de YouTube Okapi Sound.Dupa albumul "Drumul Spre Succe
s", filmul de scurt-metraj cu acelasi nume si cele trei clipuri de promovare a m
aterialului, Grasu XXL revine cu un nou single, de data aceasta mpreuna cu Smiley
. Instrumentalul piesei este semnat de Andrei Mihai, piesa fiind produsa ulteri
or de Grasu XXL, mixata produsa ulterior de Grasu XXL, mixata este semnat de A
ndrei Mihai, piesa fiind produsa ulterior de Grasu XXL, mixata