Sunteți pe pagina 1din 7
02207 Papa a pulea sido existe exratrestlr, sugereazniste mir publicle pe WikiLsaks in painbapeneses ice ial] wo url-httpst ‘papa existenta- extraterestrilor- © tiste- (httpmifinierest.com'pincreate/bookmarklet!? £ W modipubignsstatic2 playtech.r/wp- (huptiesitiinmleeieak2a pe p= {hiipstntenspee ABMS Rapaplaytech 10/201 6/papa- putepateputepateputea tis sti sli svi Réps-seputea sti de existenta extratenestrilor, sugereaza niste mailuri pubtesee-pe WikiLeaks wwikibeakibeabcdeaketWikaDeaks) ‘Andrade Bonen (toe:/ptaytechco/author/e1 iat oe a deexstentvevaterslo-supeeazantscernarpunteaterpekleat/ pepe ales) Kingston SSDNow V300 120 ® un Biad) 256,99 lel 276-9544! Kingston SSDNow V300 12¢ a. “ ‘om care a ajuns pe Luns, pe/entacy) Eciga Pyech (hts mis lui John Podesta Javtecnseyecnpepeytecn) ite mailuri surprinzitoare legate de ren sean (nts aye rfermens-conati) Edgar Mitchell, membru al echipajului Apollo 14, este siyaselderortearalaajuspelLonsMallulcontroverst (https://wiileaks.ore/podesta- ‘emallyemallio/1766) dateaz3 din lanuacie 2085, She ISHREO AG AoE SNEERDRAG Ai Rall Podesta arf rut s8 aids o Intire In care si clscute despre un potential rizbol spatial. Intrun alt mail rims in august, Mitchell -a avetizat pe Podesta, actual presedinte al campanielelecterle a ll Hilary Clinton g! fost conse al Iul Obama, c& formele de inteligenta extraterestr3(nttp://laytech.re/Z0%6/Ince-o- 9lca-ar-putea-enstarentralerestri-nasa-confrmat-existenta-vaporllor-de-aparpe-europa) ms Vor tolera nici Forma de vols milters pe Pamant sau in spatiu ipestflaytech.a!20"6lpape-ar-utee-st-ce-exstenta-extratreetila-sugereaza-rsle-mal-publicale-pe-wivleaks! w 02207 Popa a pulea sido existe exraterestilr, sugereazdniste mail publicle pe WikiLsaks ial] A | Boe 2 “Sata || “Eidos fn acelag! mall din august, Mitchell, care a ucrat in cadral Tratatulul pentru Prvenirea PlasilArmelor In Spall Cosmic aseris:.Sunter In ‘mad cla foarte aproape de un rizboi in spaiu, Majoritatea satelite care oriteaz8 PEmsntul apartin Statelor Unite ale Americ, Chine! § Rusiel. Teste recente ale armelor anti-satalit nu ne scap8 de ingijrare” Acesta§-asustinut Ielle cu mai multe linkuri, © ald parte secant ¢ ca in care Mitchell ainsinuat c& Papa stie despre intellgenta extraterestr:,Colegul meu catoli, Tel Mansfield, ne va aduce la 2 cu gracul de congtientizare a inteligentl extraterestre a Vaticanulu Mitchell sustnut sic Incercats8 eluciéeze aya-numitul incident Roswell’ In care, se presupune, c& Guvernul SUA 2 acoperit orice éovad’ 2 recuperéri unui OZN din New Mexlco, in 1947. Localniclr lI $2 spus $8 nu vorbeasca despre experenta lor de citre milta' afiema Mitchell Jn timpol cell de-e cnoea edi @X-Conference din 2009, dedicat celor care cred in exstenta extraterestrlr Mitchell ar i d'scutat oy Congresul despre posibllul rézbol ain spatiu in vara anulul 2015, lar pregedintele Barack Ooama a cerut cin mllarde de dolar: in 2016 pentru ‘mbundtitiea apdrdei in spa, potrvit Mediaax (net: //wwn.mecitex.o) Podesta nu este singura,cale" de leglturd dintre Hillary Clinton gi presupusele cuncstinte despre extrateresti pe care le 5. Candidata democrats a promis ci va face publice cela mai secrete decumante amencane care contin detalii Gaspre OZN-um si despre baza militar Area 51 din degertul Nevada, 6ac8 va ever presedintele Statelor Unite ale Americ in noiembrie 2016. Atunc! clad a fost Tntredat8 dack erede fo extrateresti in eadrul emisiuni radio moderate de Lenard MeKelvey, Clinton a afrmat,,Nu si, vreau si vid ce informapil descop8e. Ins, ‘exit nenumarate povestl care nu ered cH sunt inventate, cre c& acel oameni chiar au vlzutlucru, trebule s@ incere&m s8 le afer comenitorinfrmati ind radical durerea genunchilor suitor gran, Blchete ‘edgar mitchell (htips/fplaytechoftag/edgarmitchell) extrateresl https://laytechro/tagfentraterest) hilary clinton hteps//playtechsoftag/llaryclinton/) Papa (httsi/playtechso/tag/papa/) Vatican (etps:/playtech ro/tag/vatcan) Despre playtecho ub lb sotestrarthcoNs, cre ee scope a vB lnforma rapid arec pe vo th

S-ar putea să vă placă și