Sunteți pe pagina 1din 1

ANAF modifica procedura de rambursare a TVA

Printr-un proiect nou, ANAF propune actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate in Romania,
de persoanele impozabile stabilite in alte state membre UE.

Pentru a obtine o rambursare a TVA achitata in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in
Romania, dar este stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru al Uniunii Europene,
poate adresa pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este
stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre acesta.

Solicitarea de rambursare este analizata de catre Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti
din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

Comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 4 luni
de la data primirii cererii de rambursare, in situatia in care nu sunt necesare informatii suplimentare
pentru solutionarea acesteia. in ipoteza in care organul fiscal solicita informatii suplimentare, termenul
de solutionare se poate prelungi pana la cel mult 8 luni de la data primirii cererii, in conditiile legislatiei
fiscale europene, astfel cum a fost transpusa prin prevederile legale nationale (Hotararea Guvernului
nr.1/2016 - HG 1/2016cu modificarile si completarile ulterioare).

Actualizarea procedurii de rambursare, existente inca din anul 2010 (Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.4/2010 - OANAF 4/2010), este necesara ca urmare a renumerotarii
articolelor din Codul fiscal prin Legea nr.227/2015, din Codul de procedura fiscala prin Legea
nr.207/2015 si a punctelor din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotararea
Guvernului nr.1/2016.in acest sens, s-a intocmit "Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat
membru al Uniunii Europene".

Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi adapteaza, in continuare, procedurile de administrare a


veniturilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.

de Ioana Andreea Pavel

Redactor Contabilul.ro si InfoTVA.ro

Data aparitiei: 07 Octombrie 2016