Sunteți pe pagina 1din 30

A

,:56-.,,,f i . )2., e 4 tt.is.:


1; .. nn. "
-.F.::,.,: 4, '
.....,9- ,,y,, - . ,14
.0 . .

, a . ,:''. ,
',r,a, 4" -% - '"RA
..:=.,=',.'s-hi----'','
- .,,,,,, - '
.4141124kii . R7-41FTIC..
-,:',iiI, -:!`,.,,,,..,..,, .4,14

1041,,p
kr.

irt."--1F
,


===f

od

www.dacoromanica.ro
-

crA,f,

'EL

- - ,

5-s!.,s,a,
ordaarcsuismwar***.iii.****e
acra -_)=-C,3M,;:rAt&
itmariva ........
. ' '"&" '
o- twgy
4N."
a, . t,
DIN OBNA1111 ATICA 11011/11N'Ad.

Album artistic
representAnd 284 broderii i esAituri
dup`a originale taranesti

intocmit

din incredintarea comitetului reuniunei agricole romane in Sibiiu

de

Dimitrie Coma,
profesor la seminariul Andreian si president al reuniunei.

Patruzeci tabele colorate i text explicativ.

1c) 1 i -u.

Editura i proprietatea reuniunei.

www.dacoromanica.ro
bate drepturile reservate.

www.dacoromanica.ro
Prefata.

Albumul artistic, care Intruneste In sine o parte Insemnata a gradului de conceptie estetica,
la care s'a a-vntat
spiritul poporului nostru, este chemat s, formeze un monument cultural al timpului si un isvor nesacat de inspiratie pentru
toate generatiile .viitoare.
in aceasta opera e depusa folla de munca si de pricepere a femeii romne i in ea se reoglindeaza straduintele
culturale, cari au agitat i agita spiritul straturilor mai de jos ale neamului nostru.
Comitetul reuniunei noastre agricole, avnd lute problemele lucrarei sale si promovarea intereselor reclamate de
economia casnica, a implinit una din dorintele sale cele mai arzatoare atunci, cand la expositia industrial, tinuta aici In
toamna anului 1902, a hotartt intocmirea i editarea a 12 albume cu modele brodate i esute, cum si a unui album chromo-
litografiat In 600 exemplare.
Esecutarea acestei lucrari o a luat asupra sa presidentul reuniunei.
Din timpul acesta n'a intrelasat de a se ocupa In toate sedintele sale cu aceasta lucrare, care a recerut jertfe ma-
teriale din seama afara mari pentru o reuniune saraca ea a noastra.
Avnd tusa convingerea, crt munca ce se savhrseste este o muna cultural de prima ordine, n'a erutat nici o jertf,
ca sa vada opera dusa la bun sfrsit.
Terminata acum aceasta opera, la care atati factori inehinat puterile lor de munca, o presentam publicului
spre justa apretiare i sprijinire.

Si bii u, Octomvrie 1904.

Comitetul reuniunei agricole romane.

www.dacoromanica.ro
I. Architectura, sculptura si pictura la Romani.
Acum c dat 'mi-a fost s vad ispravita opera mea predilecta, melor ; ea este o .imitatie norocoash, In dimensiuni fireste reduse, a
albumele, pentru cari am cheltuit zel i abnegatiune i truda far grandioasei biserici de odinioara Sofia In Constantinopole, transfor-
preget de ani Intregi, bucuros m'as dosf in umbra tignei meritate, mata apoi In mosee. Paguba numai ca cele 2 turnuri proprii cate-
lasand In grija altcuiva scrierea cuvntului-Inainte. dralei se sfarsesc ascutit, contrastand astfel cu rotunzimea coperisului,
Nedumerirea ce ma apasa datorita e mai ales faptului e, In Incoronat de o cupola dominant aevea mareata.
materie de ornamentic si de arta preste tot, nu exista, la noi, aproape Architectura profana din secolii trecuti nu stiu
nici o traditie literara, necum o lucrare sistematica si de natura a'rni existe la Romani. Ruinele palatului demnesc din Targoviste, de cari
serv drept calauza. Dar nici Incumet a suleva cestiuni artistice legate stint arnintirile atator fapte, cetatuia Neamt i alte e-Meya clara-
propriu zise. Sa'mi fie totusi permis a indica, in putine cuvinte, maturi paraginite nu trezesc decat interes istoric, nu si artistic.
trecutul i presentul artei la Romani. De vre-o jumatate de secol incoaci vedem inavutindu-se, mai
incep cu architectura, arta matc, din sanul creia se desprind ales capitala Romaniei, cu multe cladiri public e, in parte mona-
mai tarziu mandrele ei fiice, sculptura i pictura. mentale i intrunind mult putin conditiile artistice cuvenite, d. e.
Stalpii podului preste Minare, ruinele de langa Turnu-Severin palatal bancii nationale si al justitiei, palatul telegrafo-postal, cassa
si alte cateva ramasite, descoperite ici colea, ne reamintesc,Inceputul de depuneri, ateneul, etc.
coloniei romane de aici. Mai pre sus de celelalte sant monumentele Ca facand parte din arta romaneasca moderna se pot considera :
dela Adam-Klisi In Dobrogea i Indeosebi turnul de preste 15 ni. uriasul pod preste amare i portal Constanta.
Inaltime si 10 ni. 1itne, representand cutropirea barbarilor prin le- Arta sculpturii la noi ma'rginita e la putine sapaturi in lema,
gionari romani. ncolo nici o zidire monumentala, care sa ne glasueasch ca d. e. cruci, iconite, arnvoane, iconostasuri, etc., Mente si ele de
de inceputurile i fiinta neamului nostru. meseriasi, calugari i alti diletanti, cari adose copiaza bine rau, daca
Abia prin veacul al XIV., deodata cu organisa,tia tarilor romne, nu slutesc, ceca ce au vazut te miri unde. Talentele altcum rada nu
apare, ca prin farmec, giuvaerul de lang, Arges. se pot nici ele avanta, fiindca le lipsesce cunostinta desenului, temelia
La celelalte biserici vech i, cu exceptia a 3-4, intalnim ori carei arte plastice. Exceptie.fac sculptorii nostri, fireste putinei, cari
totala sau aproape totala lipsa de arta. Ziduri groase, ferestri mici, tusa abia in deceniile din urma au inceput a se afirma mai cu tarie.
boltituri i usi scunde, turnuri i aorea cupole tuguete, disproportie S tatu ele Romniei, putine si ele, datorite sant, pe cat stiu,
Intre partile cldirei i lipsa de ori ce ornamentatie artistica, eata in parte covarsitoare, strainilor. Putinatatea statuelor se explica de
tabloul posomorat, dar adevarat, in care se oglindeste architectura altcum i prin aceea, ca In biserica noastra nu sant Ingaduite.
bisericilor noastre vechi. Idea trainiciei nu pare nici ea a toate co- Ca lucrari atarnatoare de arta sculpturii prin ornamentele
varsitoare, multe biserici fiind slab construite si adese numai din lemn. figurile secase in relief trebue privite putinele odoar e si scule
Pe malul Argesului sgomotos, in cretele falnicilor Carpati, s'a bisericest cari s'au stracurat, ca prin urechile acului, din secolii
inaltat, da, minunatie omeneasca i dumnezeeasca, biserica manastirii trecuti. Vrednica de amintire este colectia muzeului din Bucuresti.
Curtea- de- Argos. Prin intrevenirea mai staruitoare a celor chiemati s'ar putea
Miseriile seculare, prin cari am strabatut, explica faptul umilitor injghieba asemenea colectii, daca nu in toate centrele noastre bise-
ca, Iii largul Ungariei i Bucovinei, nu s'a dada, pana In veacul ricesti, lana cele 5 metropolii din Bucuresti, Iai, Sibiiu, Blaj
expirat, niel o biserica romaneasca de valoare artistica. De un sir de Cernaut. Decat apeiuri i cerculare cari, experienta dovedeste, la noi
ani incoaci vedem ridicandu-se, si la noi, locasuri dumnezeesti, modeste nu prind, mult mai bulla isprava ar face cate un barbat expert, arrume
si ele, cari Insusesc, In parte, cerintele architectonice dorite. Deosebita Insarcinat cu perandarea comunelor, In scopul colectarei odoarelor si
amintire merita imposanta catedralit din Cernaut si mai ales biserica sculelor esite din Intrebuintare. Cu o cale s'ar putea strange diverse
de curand restaurata a 111irauti1or. Locul de onoare se cuvine negresit alte vechituri de valoare, d. e. carti, chrisoave, podobeli si diverse
majestoasei noastre catedrale de aici (Sibiiu), care vrednica este a fi obiecte apartinand ornamenticei poporale.
pusa chiar alturea cu giuvaerul de langa Arges. Catedrala sibiana Judecand dupa ce vedem In biserici si la multele expositii
se impune cu deosebire prin eleganta i combinatia armonica a for- artistice, Indrituiti am fi sa vorbira de belsug In pictur'd la noi.
2

www.dacoromanica.ro
4

Bogate In zugravli srint cu deosebire bisericile.vechi. Rotocoale Alai pro sus de cea bisericeasca este la noi pictu ra pro-
suprapuse randuri-randuri, ornamentica sarbeda si in parte foarte fa n rt, care 'si-a luat inceputul deodata cu venirea de pictori formati
naiva, colorit sbierator, figuri adese pocite i imitand caricaturi.le prin scoalele din strainatate.
bizantine din epoca decadentii, eata pe scurt caracteristica vechei Tablourile de pana acum, cu putine exce)tii, trebue privite
uoastre picturi bisericesti. ca stand, asemenea zugravelilor din biserici, in alar a de cadrul artei
Pictura din biserica Curtii-de-Arges nu este nici ea la inalti mea Rationale, fiindca, 1.ucrarea n'a isvorat direct i instinctiv din sufletut
artistica cu architectura. poporului nostru nici iin reoglindeaza, ca exprimare i maniera,
Ca fiind lucrare artistica de valoare, i in parte de mare va geniul i caracterul neaos romanesc.
loare, poate fi considerata' pictura catedralei din Cernut si a biseri- Un modest progres s'a realisat, da, si pe taramul picturii
cilor -Tri-Ierarchi din Iasi, Sf. George-Vechiu din Bucuresti si a nationale si e ,speranta ca' urtnandu-se exemplul artistilor de frunte,
manastirii din Sinaia. se va crol, firest pe indelete, pictura nationala aparte si gazdnind
Daca si intru-cat pictura inca neinceputa a catedralei sibiene inspiratii poporane.
se va avnta preste a bisericilor amintite, viitoriul va decide. Scoalele frumoaselor arte din Bucuresti si Iasi sant, asa zicand,
Cu ocasia renovarilor, zugraveala vechilor biserici ar trebuf samburele picturii nationale.
reprodusa intocynai, de curnva intrunesce clemente artistice; de unde in fata constatarilor premergatoare, va trebui s declaram
nu, ea se va copia exact pe barde sau panza, de dragul intere- arta' nationala i indeosebi architectura, sculptura i pictura ca stand
sului istoric. astazi In pragul desvoltarei.

II. Ornameritica poporal5 i promovarea ei.


Natura si omul sant factorii, cari impreuna urzesc arta. ori carei arte. Portal sau, mandru Para seaman, si broderiile si te-
Arta este o imitatie a naturii. Arta imiteaza in adevr natura, insa saturile i celelalte minunatii, cari storc admiratia generala, s'adose
asa cum o vede si simte artistul in lumina geniului sal]. Arta provine un adanc sentiment pentru alegorea si combinarea armonica, a colorilor.
nemijlocit din intuitie si se adreseaza la intuitie, isvorul primitiv al Acest sentiment a incoltit si s'a perfectionat, nu in ateliere nici
ori canal sentiment estetic. prin earti tablouri mestesugite ci, la scoala harnica si darnica a
O natura frumoasa mijlocete in chin firesc educatia artistica naturii. In colorile nationale, rosu, galbin i albastru, vedem T'Ara-
a unui popor, creand, pe indelete, fondul estetic care, in conditii sociale pata treimea armoniei colorilor.
priincioase, tinde a se manifesta i, ,j utat de fantasie, produce arta. in scurt, poporul nostru are un ltogat si pretios fond artistic.
Despre ca aa este, n'am avea decat sa ne gandira 'la Grecia Ceca ce insa -n'a avut, este starea sociala avantata, In care arta sa
si Italia, cari amandoue intrunira, cea dintaiu data i ceealalta in se poata manifesta.
cloue randuri, cerintele atinse in cel mai desavarF,4it grad. in starea Acum ca, in ciuda urgiilor seculare, cultura romana a in-
de barbarie un popor nu poate avea arta ; caci ti lipseste putinta ceput sa ja avantul priincios artelor, drept parola si punct de mane-
de a exprima aceea ce sinite. Civilisatia rafinata nu este 'lid ea care trebue proclamata arta poporal isvor nesecat de inspiratii
priincioasa. artei, fiindca, toceste oarecum simtirea frumosului i tot- si motive neaose romanesti.
data energia exprimarei. Cu indatinata imitare a tot ce este strain i deci inaccesibil
o vadita puternica tnraurire asupra artei revine s o 1 al u i gustului nostru estetic, artistii Romani nu vor putea incatusa, inimile
si clime i. In mediul atat de impestritat i mret, propriu ta'rilor romanesti nici nu vor atinge tinta aspiratiilor noastre artistice
sudice, imaginatia se avanta sprinter' inainte i astfel cugetarea crearea unui stil romanesc original. Interesul national cere ca ei sa
n'are destul ragaz a se adanci in tainele tiiiitii. Frigul sporeste vorbiasca, Romanilor rular-reste, inspirandu-se din sentitnentele reale
rigoarea trupeasc iprin ea increderea in fortele proprii. De aceea ale. poporului, in 'caro trajese, si aplicand la operele Ion formele po-
In tarile recoroase prevaleaza, stiintn, ear in sud prevaleaza arta. porale. indreptata le-ar trebui atentia i inima cu deosebire in spre
Locuitorii zonei glietoase, ala de matera i monotona, n'au avut minungiile acului i razboiului taranesc, minunatii ca si care mai
arta si nici ca pot avea. pitoresti, mai drague, mai ademenitoare, nicairi si la nici un alt
Privind natura tarilor locuite de Romani, ochiul riostra vede popor n'an existat.
perndandu-se sumedenie de tablouri de o variatie si' frirmseta Decat bre sarbede i tarcoale in zigzag si alte imitatii bi-
adese neintrecuta. zantine, armenesti, maure, etc., asadar cu totul straine, pentru cari
Ici plaiul dunarean in largul orizontului, strataiat pe alo- ne lipseste priceperea si cari astfel pricinuesc indiferenta fata de
curea de arbori sau cranguri sau turnuri bisericesti, sub un cer azuriu biserica i chiar instrainare, negresit ca mai bun efect ar produce
luminos, in care privirea se afunda Para, sfarsit, colo falnicii munti cu in bisericile .uoastre _neintrecutele podoabe romauesti, cari fura ochii
uriase plete incolacite i codri seculari, intrerupti de poene mndre i co- inalta iiiiniile, starnind cucernicie i multamire sufleteasca.
voare de muschiu si stanci fantastice, cu isvoare cristalino si parae, cari deosebi marea obste, taranimea, cuprinsa va fi de mandra induiosare
serpuesc spumegand i rostogolindu-se navalnic inspre valle si campiile vazand Casa Donmului impodobita cu figuri si motive, pe cari insasi
invecinate. Ici coaste inverzite sau lanuri aurii cat cuprind ochii, colo le aplica ca drag, la camasi si broboade, la cingatori, furci de tors,
Dunarea majestoasa saltand In valuri a lene. impreuna vietuire fluere, toporasti, poarta curtii, etc.. Pe tarancele, carora le presentai
adapostul atator vai i unghere ademenitoare, cari se deschid inspre .alburnele noastre, le-am vazut cu ochii scanteind i uneori lacrainand
civilisatia apuseana, explica unitatea de limba si de obiceiuri. de bucurie !
Pe tntinderi de abia 260 km. intalhim rand pe rand tarm
. Numerosi pictori i alti artisti, Romani i straini, unanim
de mare, delta uriasa, cmpil, dealuri i munti, variand intre 1 ni., cu insufletire au declarat formele i Motivele taranesti, cuprinse In
inaltimea gurilor dunarene, si preste 2500 in., na1imea Negoiului. albume, ca fiind *burle de aplicat la impodobirea, bisericilor noastre,
Traind poporul roman, odrasla din vita nobila, in mijlocul mai bune i neasamanat mai frumoase decat cele bizantine si ar-
acestei naturi i fata in fata cu icoanele pline de farmec i maretie menesti, usitate la noi.
pitoreasca, este en neputinta sa nu 'i-se fi Intiparit, cu vreine, in Alandra nobila i romaneasca fiind, arta poporala si in-
alvia sufletului i si nu-'1 faca, a simtl frumsetile ce 'i-se ofer ca deosebi ornamentica Ii va face intrarea triumfala probabil in ma-
atrita darnicie., reata catedrala de aici, a carei podoabe imitate vor fi de numeroase
Canturile poporale, doinele i povestile marturie sant, ca po- ori. Meritul initiativei i propagarei In cercuri largi revine, in mare
porul nostru stapanit este de un puternic.sentiment estetic, samburele parte, subscrisului, care am staruit mortisIii sensul indicat.

www.dacoromanica.ro
De prevazut este, ea ornamentica depush In albumele i co- destinatie asa si faceam, micile traiste facute pe ales, perdelele,
lectiile noastre, descrise In cap. IX, va gas cu timpul manoasa covoarele, stergarele si cele 4 broderii, adevarate capd'opere, 3 m. 1 ungi
aplicare In campul industriei, mai cu seama cand vorba e de a im- avand a serv ca decoratie pentru haine de cucoane.
podob romaneste cladiri publice i locuinte, haine i palarii de cu- Velinte taranesti, merindete, sorturi, traiste i covoare mari
come, rufe i traiste de lux, ghete, mobile, parcane, vase, sfesnice, ciliar se vand i astazi pe seama orasenilor. Piese aevea frumoase ar
plasele si di verse alte scule. Na de mult facui cunostinta unui sculptor avea sigur trecere daca, In urma confectionarei foarte anevoioase,
roman, care in seurt timp vanduse, la Romani i straini, mobile nu s'ar ven tocmai asa scumpe. Urrnarea e, ea vanzarea continua
sculptate in stil national, aproape 30 garnituri la fel. Cu oeasia con- a ramanea tarmurith' la putine bucati prost ticluite.
cursului pentru iluminarea catedralei sibiene a esit biruitor cande- Pentru de a stanjin incatva concurenta tesaturilor straine si
labrul urias, care, dei cu preste 2000 cor. mai scump decum glasuia In scopul de a chizasu produselor romanesti desfacerea pe o scara mai
concursul, se croise dupa motive imprumutate din albumele amintite. intinsa si eventual in mare, puse trebuese atat confectionarea cat
in Meya randuri as fi putut viudo, i daca n'ar avea alta desfacerea in conditii mult mai favorabile, asupra carora promit a reven.

Trec dar inainte, i scot la iveala mai intai un neajuns, de tatea irisa tinde a se emancipa cu ori ce pret, fie si cu pretul de
care se fac vinovati carmacii lucrului manual si. in special invata- a se face de ras.
toarele, cari predau acest obiect. Este obiceiul, durere, raspndit, in Dintre pacatele oarecum mrunte amintesc in treacat : para-
virtutea caruia tinute sant fetitele, pana si in scoalele satesti, darea In cutare port usitat aiurea, brodatul cu ibriin i fir scump,
perde vremea i vederea cu monograme i crosetarii sarbede, cu ta- inlocuirea tesaturilor de casa cu marfa stravezie de fabrica si apli-
blete secesioniste, cu migilloase i bizare cusaturi la gherghef, etc. A carea de motive si tonuri neindatinate.
buna seama ca mal de folos ar fi Indeletnicirea si asa ademenitoare Greu i molipsitor pacat faptuesc negresit cari inclina iban-
Cu frumoasele alesaturi i cusaturi poporale, atat de apretiate pentru drele broderii i alesaturi cu port cu tot si indeosebi cari nu pot
trainicia mandra lor infatisare. . resista ispitei de a'si slut costumul cu fuste scrobite asemenea
Decat plansete i albume cu isvoade straine si modele sculptate baloanelor san cu rochii baltate foc, cu sorturi dantelate, cu gbete de
ce se folosesc In ateliere si in scoalele de meserii din Romania, hotarat lac, panglici i brane nesabuite, etc.
CL mai cuminte ar fi sa imiteze vechile forme si motive poporale. Fie- Marea obstie, odinioara atat de conservativa, a inceput si ea
care scoala ar trebu obligata sa'si Intocineasca, pentru lucrul manual sa ignoreze traditia seculara, adese nascocind forme noue i imitand
resp. meseria ce practica, o mica coleetie de modele pamantene. miracozeniile i colorile moderne.
Chiar i unde exista asemenea colectii, vor fi binevenite albu- In urma nesfarsitelor schimbari i refaceri, cari se sporesc
mele noastre, atat de bogate In modele alese i luate de pretutindenea. vazand cu oehii, usor se explica zapaceala marelui public, odinioara
In deosebire de a Orientului propriu zis, mide traditionalele bine orientat, zapa'ceala, care ameninta a desa-vars slutirea i cu ea
podoabe se reproduc intocmai, ornamentica noastra mereu tildara desfiintarea portului taranese, mai intai la si aproape de orase.
schimbari i prefaceri fel si fel. Asa fiind, lecuirea va trebu inceputa cu reimprospatarea
Vina o poarta modia atat de sburdalnica, care s'a furisat orientarei, prin strangerea vechilor minunatii azi reslete, prin edarea
pdna si fl satele dosnice, momind ambitiile i tuduplecand cu dulce de albume ii brosuri poporale asupra industriei casnice, prin expositii,
suras cand pe o femee cand pe alta a'si cerca norocul cu figuri prelegeri, colectii i intemeiarea a 3-4 muzee de arta nationala.
colori neindatinate. A infiera asemenea incercari si a nu admite Puse astfel in fata publicului interesat, numeroasele modele
nici un fel de abatere, este a inabus ori ce progres in ale orna- si motive traditionale vor inlesni comparatiile i orientarea de minune.
menticei casnice, este egal cu a pune artei poporale calusul in gura. Atunci numai poate fi vorba de familiarisarea mai de aproape cu spiritul
Multe din giuvaerele albumelor noastre trebue privite tocmai ea re- si finta artei noastre si apoi de injghiebarea unui stil romanesc aparte.
sultand din incercari i prefaceri. inovatiunile proaste, bizare sau Albumele i colectiile noastre, pe cari le voiu descrie mai
doara badarane dispar fara urma in noianul paraginirei, ear cele tarziu, menite sant a urn aceast injghiebare, alaturea i impreuna
isbutite se mentin cu staruinta. cu muzeele de infiintat, unul in capitala Romaniei i altul in casa
Prin urmare, nu trebue ca, orbiti de nemasurata trufie na- nationald de aici, eventual si aiurea. Judecand dupa neastamparul,
tionala, sa respingem tot ce e nou sub cuvant de strain, desgropand cu care se lucreaza de present, dincoaci i dincolo de Carpati, tinta
pastrand formele vechi i stravechi. pare a nu fi tocmai departe. Aproape sau departe, ea trebue urma-
Ceea ce Irisa trebue respins i huiduit fa'ra indurare, este rita Para preget, cu zelul i insufletirea i pietatea ce datorirn artei
schimonosirea portului i izgonirea pieselor caracteristice, d. e. a poa- poporale, fala si gloria neamului romanesc.
lelor d'albo i catrintii i opregului, In hatarul si de dragul rocbiei, Pana una alta sa nu pregetam a incuragia pe cari tin sa
acest dusman neimpacat al portului national. invinuite ar trebu nu ornamenteze romaneste tapete, pareti, mobile, carti, bastoane, cutii,
atat taran cele de rand, ci mai ales fruntea satelor, asadar preotesele, vase, chlimare, si c. 1.
invatatoarele, notarasitele, etc. cark In loe de a premerge cu bun Multe ar mai fi de zis in acest obiect important, dar ma",

exemplu, bucuros fac esceptii spre a se deoseb i mi si de lumea opresc cu gandul de a reven, aiurea.
mai sarmana. Exista si astazi, recunosc, o seama de femei fruntase, Trec acum la cestiuni, cari apartin industriei casnice si cari
cari tin a pastra viu i neprilianit cultul portului national, majori- vor lamur si ele rostul, peripetiile i mersul albumelor.

IV. Materialul de tesut i brodat.


Ca material de tesut i brodat (eusut) serveste : lana, pan], curca o cincime din cata cere industria casnica care, pusa I couditii
canepa, inul, bumbacul i matasa. mai favorabile, usor ar putea consuma tot ce prisoseste oierilor
Economia de care In Ardeal luase, inainte vreme, un
oi, nostri din Carpati. Ca fiind ocupatiuni neaose romanesti i oarecum
avant, putem zice, neintrecut in Europa, continua a da inapoi cu surori avisate la sprijin imprumutat, economia de oi si industria
vadita i, durere, neinduplecata repejune. Urmarea este ca, in ase- textila casnica ar trebu calauzite, mana In mana, In spre limanul
manare cu odinioara, astazi producem lana foarte putina, pe alo- propasirei.

www.dacoromanica.ro
Dintre multele numiri proPrii lanei toarse i netoarse si Xeasamanat mai respudit i oarectim proprie taranimei
resp. puse in vanZare, amintim : lana turcana, barsana, stogose noastre e atnepa, din care vedein f'dcandu-se sumeilenie de camasi
tigae, din cari se prepara, la tors si vapsit, stra in a tu r a. ii, saltele i ciarsafuri (lepedee), fete de perilla si de masa, inva-
La stramatura i lama de obarsie straina, cari se intrebuinteaza litoare, saci, chingi, si asa in. d.
pe alocurea, fireste In ca'tatimi mici, apartin : p r ul, berca (birca, Eftinatatea canepii, producerea spornica i u deosebire trai-
diamantul, lanica ; lana berlineza), s p hanul (1Anita), i a in antul nicia ei aproape neasamuita sant Insuiri, cari o pun in ochii ta-
(Pnica despartita), s r ma mestecat a, p r ul de cam il a., etc. ranilor mai pre sus de inul adevarat mai subtirel, mai aratatos, dar
Paralel ca numarul caprelor, astazi putinele, a scazut la prea scump.
abia o treinie catatimea odinioara insemnata a parutui de eaprei , Prasirea canepii s'ar avanta treptat mai ales prin instalatii
din care se fac, ici colea, desagi, toale, nojite de opinci, traiste, etc. maestrite, cari ingadue topirea i melitatul in conditii foarte avan-
Fuioarele i apoi tortul de in si de canepa se estrag din tagioase. Meritul de a fi unlit, 'aici, propasirea revine comitetului
cotoarele plantelor de acelas flume. in deosebire de a canepii, care reuniunei noastre agricole, care a tinut s distribue primavara, in
se mentirle binisor in usul traditional, cultura inului continua la chiste si pe bani, samanta adusa din Bologna, leaganul vestitei canepi
noi a se povarn si, ce e si mai rau, pe alocurea ameninta cu totala italiane. Intrunirile agricole au imbiat subscrisului ocasie de a in-
stangere. Esceptie fac putine commie, sasesti i dbeti , i cateva 'trevenl cu dare de povete si asupra culturii rationale a canepii.
domenii private, unde productiunea a reinviat, ajutata fiind de car- 11` ortul de can e p si'l. prepara tarancele ; in pravalii, la
maci expert .si instalatii rationale pentru topit melitat. orase, nu exista.
Abandonarea unei culturi asa importante s,i banoase cum 111-eitasa (matasea) intruneste calitati mai pretioase decat
era, pe vremuri, a iitului, datorita e, nu. atat imprejurarilor agriCole. ori-care material textil, anume trainicie fara seaman, luciu inflacarat,
schimbate, iiici producerei anevoioase, ci mai mi sean a cutropitorului '-gingasie inagica, colora ademenitor, luminos si isvorand scantei. Din
import de "inonbac, care a reusit sa ornoare veri-ce concurenta, pricina scumpetei, unicul ei cusur, intrebuintarea e marginad la
inalbit fiind din nastere i trainic, calduros si mai eftin ca hurl broderii, cari si ele nu se faptuesc.cu matasa dead pe alocurea,
sau &upa. Binevenit este bumbacul i pentruca se imbie tors gata, exclusiv. in adevar, la cainasi i alte panzaturi de purtat, broderiile
alb curat i stralucind ca arniciu in colori fel si fol. La brodat se fac, cu rari ,esceptii, din arniciu, strrntur i resp. ata.
si uneori la tesut se iau bucuros arniciuri matasoase, cunoscute aici La tesaturi se aplica matasa cel mult In scopul plasmuirei
sub numele de arniciu cu ghemul, arniciu cu idulL, ar-- diverselor gateli, ca d. e. ciucuri, vargi i alesaturi. Broboade, petece
niciu langa matasa si ata cu cariga (mosor). de opreg, pachioale i alte cateva tesaturi marunte din matas curata
La razboiu se la urzeala a1biti i n en al bi ta de biimbac sau matasa cu fir in putine locuri se pregatesc, fireste pentru cei
cum si arniciuri. ce au de unde cheltuf.
Una din gloriile industriei noastre caSnice este Para indoeala in usul tarancelor vedem inatasuri de vre-o trei nearnuri,
lunga i frumoasa serie de tesaturi plasmuite din bumbac i resp. arniciu, una scamoasa si de rand, pe care ele o rasucesc i uneori o supun
ea'd. e. culmi, stergare, merindete, fete de perilla, velinte, brobeade, etc. vapsitului acasd, alta mediocra si a treia de cea mai scumpa cali-
Odoarele portului national, ca d. e. gulere, ciupage, altite, cioanele, tate. Pe cea dintai o numesc aici matasa netoarsa ori simplu
cheite, etc., lucrate sala si ele mai ales sau i exclusiv in ar- matasa, ear pe celelalte doue iiitas Cu t id u 1 a. Aplicarea firelor
niciuri, intre cari focosul arniciu Mugt matasa ocupa locul dintai. mai groscioare, numite i b r i i n (ibrisim), e foarte marginita.
Bumbacul deci aduce mari i numeroase. servitii industriei De cand cu iscodirea arniciului Maga matasa atat de ratos
noastre easnice. si relativ eftin, intrebuintarea matasei a inceput s dea inapoi. Decat
Dead _Tusa giolgiuri fabricate eac'asa pelara ochi, deck matasa eftina, dar posoiort i adose coloranta, mai bine e a se cum-
sarite din te ludri ce bulendre clestramate i earasi decat sorturi de para arniciu de soiu ales si stralucind In colori dupa plac.
carton, pieptare i rochii pestrite de barchent, cari mai ales ele sail- M'inane sa amintesc s rrna galbina si. a I b a, adeca firele
monosese portul nostru atat de pitoresc, l'egresa mai bine am isbuti pretinse de aur si de argint, i firul galbin, alcatuit din aur
reincepand a .produce in, fie si la cate 3-4 ani, spre a impaca veritabil.. Din s r ra a crea ya se fac coltisori i alto gateli, ear
trebuintele proprii. Rareori se intampla, sa vezi tarancele cumparand . s'Arma mestecata .cu burnbac se ia ca bateala pelara vargi
din pravalie tort i ata de in. i alesaturi.
Dintre conditiile prielnice culturei inului atingem in treacat in cele preMergatoare am insirat numirile i expresiunile
cateva, anume: clima umedoasa, paulara humos, apa moale i curatd, usitate in partile Sibiiului. Despre ca aiurea s'ara In us diverse alte
brate eftine i instalatii in regula pelara -topit i melitat. numiri, in parte locale, este obsteste stiut.

V. Va" psitul (chromatica).


Ca %cana parte din vechia noastra industrie casnica trebue priva Atata pagubak vor fi zicand acei cari, sub pretext de marfa
vapsitul lanii, tortului i celuilalt material textil. eftina extrafaina stiu sa adimeneasea fudulia taraneasca, si sa
Erezita prin traditie, probabil dela strabunii Romani, si tinuta puna CO deosebire in carca femeilor tinere si mai sfatoase rumenele
adese ca un secret familiar, chromatica, adeca maestria vapsitului, era, de vapsit in pripa:- arniciuri, stramaturi i ciliar torturi, felurite
pe vremuri, practicata la noi in toate tinuturile. in aproape fiecare sat colorate gata. Stiu i arancele, din patanie, ea, rabdurii nu Want
gasiai indeletnicindu-se cu vapsitul 2-3 sau mai multe femei, pe decat cel mult vapselile scutnp platito si ca din cele eftine sau doara
seama lor i cu deosebire pe a sorioarelor Mai putin indemnatice. De foartex eftine adose se aleg cu tesaturi i resp. broderii cari, la
cand tusa Cu fabricatele moderne, atat de eftine i vapsite gata in fel soare si in apa, se spaldcesc, se terg ori si mai rau, vapseala se
si chip, v'psitul acusa a imbrancit, treptat i grabnic. in comunele prelinge si murddreste.
mai dosnice se mentine inca, uneori cu statornicie aproape neinfranta. Cu atat .mai dainuitoare si mai tot asa de felurite sant vap-
inadins zic aproape ; caci marfa vapsita gata s'a furisat, deocamdata in selile ce se pregatesc acasa, din sucuri vegetale. Si hotarit. lucro
mi si pe nesimtite, pana si In catunele foarte indepartate de orase. In ale vapsitului trancele noastre .maestre au fost, in toata puterea
Asa fiiml, mirare nu ne va cuprinde afinci ca, din comunele euvantului. O seama din ele continua a pregat si a aplica vapseli
situate la indemna, langa' sau nu departe de orase, traditionalul vapsit de o frumseta, limpezime i trainicie, cari au.cucerit respectul i viul
acasa a Inceput sa dispara si ca pe alocurea nu 'i-s'a pa'strat decat interes papa, si al vapsitorilor de profesiune.
aducerea aminte. Este deci motivata staruinta, cu care recomandam vapsitul

www.dacoromanica.ro
acasa, care si asa urmeaza a se indeplini in dan de toiul lu- bita pisata si bors proaspat, cari se ferb impreuna. _Galbinelle
cruliii de camp. astfel .dobandite sse trupetresc, adeca se amesteca cu peatra-acra pi-
Expunerea urmatoare arat, in iesuniat, in ce consista mae- sata si apoi se *asean materialul textil, punand vasul 'ca sa dospiasca,'
stria rpsitului acasa. _aproape de foc. Urmeaza adapatul in lesie calcluta si in sfarsit spa- .

Taraucele noastre i prepara vapselile din s u cul p a u-- larea materialului de repetite ori Iii apa curgatoare. Peatra-acra mij-
tolo r, cu ajutorul unor adausuri (dresuri), ca d. e. peatra-acr loceste alipirea temeinica a vapselii, ear borsul si lesia produc un
peatra-vanata, galisca, saramare, scortisoara de na- gaibin mai intensiv, mai fajos. Ferberea, dospitul i adapatul tin cate
ruit, calacan, var, usuc de lana, zar de vaca, lesie 1 oara fie-care.
apa-tar e. Ele stiu se extraga va'pseli din sucul (mazga) a nu Pentru vapsitul cu dropita, practica aplica la noi 3-4 alte
mai putin de 40 plante. metode, pe cari tusa le trec sub ta'cere.
Deasa i obsteasca intrebuintare afla mai ales drobit a, s o - Galbinele se mai fac si din scoarta de mar paduret, lapte-
varvul (solovarvul), frunza si coaj a de mar paduret (mar canesc, s'Amauta. de floarea-soarelui ori scoarta de mesteacan:
salbatic) i coaj a de arin (arme, anin). A.1 bastrul (vanatul) se pregateste bucuros din ,usuc de lana
Plantele de vapsit se aduna pe tiinp frumos la cutare soroc limpezit, in amestec cu indih., 'numit i peatra de llama (indigo).
si se usca la un loe scutit de soare, vant i umezeala. Coleare de un galbin viorfu extrag unele tarance din lemnul-
Drept cerinta neaparat se priveste- curatenia Ill toate, ear pa canesc si indigo disolvat In spirt.
jignitoare se considera mai ales : frunze patate sau atinse de bruma, Rosu se -extrage niai cu seama din sovarv i scoarta de mar
nui unsuroase sau altcum murdare si vase invechite sau cari ar paduret. Operatia insasi e anevoioasa si incatva complicata. Rosul
fi servit la altceva. isbuteste numai daca a premers ingalbinirea materialului. Pe alocurea
La vapsit se supune tot ce e textil, asadar tesaturi de lana, in, se pune, deodata cu a marului paduret, frunza de corn.
canepa si de bumbac, lana insasi, torturi, fuior, calti, stupa (canuri), etc. V e rd e se face mal ales din drobita i coaje de mar paduret.
Rosu, galbin i albastru sant Colorile fundamentale, din corn- Tara i felul verdelui atarna si dela cum a fost operatia invinetirei, care
biugia sau ainestecul carora resulta, stiut este, toate celelalte colori. premerge. La inverzit se mai iau In ajutor fl.oarea-soarelui, dedetei, etc.
Asa d. e. din rosu i galbin resulta coloarea portocalie, din galbin Negru se prepara din scoarta de arin, de nuc 'sau si de
albastru coloarea verde, din albastru i rosu coloarea viorie. prun, din pastai de bob, flori de boz, etc., ear in timpul mai non cu
DeF;+1 avisate sala a se bizuf pe apucaturile uneori reslete, deosebire din carbuni de naruit sau scortisoara de vapsit, un fel
agonisite la scoala naturei, tarancele noastre stiu realisa, prin amestec de lemn, din care se extrag carbunii amintiti.
combinatie, colori de o felurime i seninatate vrednica de admirat. Maestria vapsitului nasa: vrednica este de studiul unui expert
Aceasta se poate zice mai ales de cele 3 colori nationale atat de res- care, pe temeiul a numeroase informatii si experimente, s'a constate
pandite la noi,. si de negru, care pe alocurea prevaleaza si care pare In .chip 'lleindoios, cari din operatiile i apucaturile tardnesti ar trebuf
a cucerl taram din ce in ce mai larg. mentinute resp. c imbunatatiri s'ar putea aduce. Daca resultatul
Abstractie facand de inalbirea obicinuita la soare sau prin s'ar publica intr'o brosura poporala, foarte eftina i cuprinzand povete
spalare i ferbere, cu vapsitul in coloare alba. tarancele nu se in- si date precise, cbromatica romana, astazi lancezita, ar reapuca calea
deletnicesc. Dar nici ca se simte trebuinta, lana i torturile i bum- avantului de odinioara. Autorul brosurei va urmarf., intre altele, scopul
bacul Iiind de coloare mult putin alburie sau 'alba. de a simplifica si eftin operatiile de astazi in parte anevoioase i proa
depasf cadrul cuvntului-inainte voind a descrie operatiile complicate.
atat de osebite i doara apucaturile vapsitului acasa. Voiu marginf Idea en brosura s'ar putea realisa prin imbiarea unui premiu
dar spusele la cateva indegetari, drept orientare pentru cari n'au marior, care sa ingadue facerea de experimente si de calatorii pe sate.
apucat a se dumiri macar incatva. Chemarea de a jertff suma cuvenita, in folosul tara' nimei,
Galbinul se extrage, cu exceptii nu .tocmai multe, din dro- revine mai ales reuniunilor noastre de femei.

VI. Torsul, tesutul razboaiele tardnesti.


Torsul se indeplineste in satele noastre cu f urca sau cu e anevoioasa ca, drept resplata, ne alegem cu foi unduloase
roata de tors, ata de spornica i destul. de eftina. Avantagiul prea ingute, cari trebue deci inadite cu acul.
furcii este ca, in tleosebire de roata, ea ingadue torsul ori i unde, Daca razboiul e relativ bun. si se tese numai in 2 ite, merge
d. e. umbland pedestru, in .car ori i calare, la camp, sus la munte, etc. cum merge. Avand lusa de a tese cu alesaturi si in 4, sau doara
Tarancle sarace prefer furca i pentruca o pot avea degiaba. In 6 ite, la razboaiele obicinuite i inciripate de ocasie, cu bragle
Ca material de tors servesc cunoscutele fuioare (caere) de ite petecite, cu iepe stramb'noage i atarnawl de legaturi netreb-
lana, canepa si in. Bumbacul se cumpara totdeuna tors gata: nice, cata truda i migaleala i timp perdut !
Tesutul se face cu ajutoriul razboiului. Abstractie fa'cand de A fost dar', pentru taranime, binevenita ocasia de, a cumpara
putine exemplare, confectionate in regula prin maestri, razboaiele de-a-gata, cu preturi eftine, panzarii i alte tesaturi de fabrica.
noastre represinta intocmiri decum abia s.'ar putea mai primitive, inteun viitor pe semne mi tocmai. indepa'rtat, industria mo-
mai nevoese, mai nespornice. derna, ata de na' vainica, se va ocupa si ca alesaturi romanesti, cu
Amanuntele m'ar duce prea departe. Thrmurf-voiu dar' spusele velinte, funduri de perilla, sortur; merindete, etc. Cu fasii mazgalite
la ce este neaparat. O scadere supara'cioasa e, ca razboiul taranesc drept altite, fodori, etc., Inceputul s'a facut deja. Norocul ca preste
ocupa loe mult i adese se clatina incoaci i incolo, fiindca de-asupra bina tarancele si asa au timp de prisos i ca marea multime tine
n'are proptele, care s'i asigure un mers stabil si ueted. tate sea- inca la obiceiul stramosesc, intre altele i fiindca, nu are cu ce
derile greu sinatite se numara, ca tesutul merge foarte In sila cumpara d-a-gata.
schiopatand de repetite ori. Vina trebue cantata in constructia paca- In scopul de -a incuragia tesutul aeasa si de a'i chizasuf
toasa mai ales a itelor i iepelor, cari i unele i altele se freaca un non avant, cel mai uimerit mijloc, dupa opinia mea, este inlocu-
deolalta si nu arareori se impletecesc in draga voie. Nu mai putin irea ra'zboaielor nevoese prin altele mai indemanatice, mai spornice
anevoioasa i jignitoare este inodarea firelor de bateala.,. cari adese si, se intelege, nu tocmai scumpe.
se rump F,;i: se incalcesc. Ramane sa adaog, ca suveica usor scapa Expunerile ce urmeaza vor usora orientarea.
de-a-mana si se rostogoleste te miri unde, ca intinderea firelor uu se Pentru de a confectiona in regula modelele de tesaturi ne-
poate face decat eac'asa pe dibuite i zaboviud ici si colo, ca munca cesare albumelor, trebuit-a, inainte cu 11/2 ani, sa incirip aici

www.dacoromanica.ro
atelier cu 5 razboaie i tot atatea trance. Desi mhestre una si una reusiam a destainuf, pe indelete, toate amanuntele. Asa insa a trebuit,
si muncind din greu, bun bucuros eram vazand ca ispravesc zilnic ca diletant, sa dan tarcoale prin ateliere straine i sa cersesc sfatul a
'noddle, cari nu aveau impreuna decal abia intinderea unei coale de nurnerosi maestri, intre cari n'ain gasit macar doi iiui cu opinii la
hartie, uneori nici atata! Ca tesaturile cu mai putine alesaturi inai nteaza Apucasem totusi a ma dumirf binisor si In neastamphrul isbandei,
si ele in sila, stiam de mainainte. Si fiindca ani de-arandul pandisem am schitat problema de resolvit astfel : razboiu indemanatic, eftin, foarte
ocasia de a iscodf, vezi dragh. Doainne, un razboiu oarecum clesevarsit, spornic i putand confectiona pana i tesaturi de 1 m.
se intelege pe seama taranimei, abum ori nici odata! 'mi-am zis. Dei incredintate unui dulgher iscusit in materie, cercarile,
Sa incredintez realisarea cine stie caror straini, nu'mi con- la inceput sfiicioase si cam pe nimerite, n'au islmtit decat In parte.
vent. Am Inceput deci prin a contempla, din fir in par si oare 'Am chiemat deci in ajutor pe un panzar vestit, care si el s'a trulit
intregi, care parte a razboiului taratiesc daca si Meat functioneaza vre-o 2 luni. Dupa numeroase consultan i opintiri i spese de preste
Para gres. si resp. cura ar trebuf refacuta. 200 cor., in urma dat fost sa va'd noul razboiu Coma lu-
De nu as fi fost ingramadit cu alte ocupatii, probabil ca crand sprinter' si, pot zice, tara gres.

VII. Rdzboaie perfectionate.


o scurta descriere a retzboialui Comp" va fi, asa sper, Ca'mi va succede a savarsf mechaniceste alesaturi si orna-
binevenita. mente mici i mari si de ori ce neam, specialistii, pe cari 'i-am
incep cu i epel e de calcat cari, varate fiind intr'un fel de descusut in fel si chip, un se Trimmed nici ei sa afirme, orna-
grebla cu zabrele, se mica precis si langiti olalta, fara a se atinge mentica romaneasca fiind cu totul aparte si complicata.
catusi mai putin. Aceeasi se poate zice i despre i te, In numar de Hotarat Irish ca, asa cum este, noul razboiu intruneste aproape
2, 4 si 6, tnzestrate cu mici toarte (gaurele), prin cari se intind toate cerintele dorite i poate fi declarat ca stand mult mai pre sus
firele de urzeala i cari nu ingadue acestora a se freca de lean. de razboiul taranesc. De present e pus In servitiul scoalei de infiintat
Deodata cu miscarile s pete i, urzeala i Cu ea esatura inainteaza pentru industria casnica, In S'aliste langa Sibiiu.
.
mechaniceste i foarte tiptil, pe cele 3 suluri, cu ajutorul unui re- Cu idea de a introduce, si la noi, razboiul mechanic numit
ffulato r de fer, excelent construit. R maul a, comitetul reuniunei agricole se ocupase cu ani mai-
Acest razboiu e plasmuit aproape esclusiv din fag si brad. nainte. Procurarea Irish, s'a traganat mereu, spesele de vre-o 500 cor.
El are forma unui cuadrat, a carui lature masura vre-o 140 cm. parand a fi o jertfa prea mare. Norocul cu expositia noastra indu-
Ocupa deci cam jumatafe din locul trebuitor razboiului indatinat. Un striala din 1902, care a spart ghiata traganarei inai departe, Intre
mare avantagiu este latimea de 1 in. ce se 'poate da tesaturei. S u - altele fiindch, ni-se parea brodith ocasia de a confirma, in fata
veica aluneca Cu deosebita inlesnire, sprintena fiind i inzestrata obstiei, avantagiile proprii rzlioiul ui Romania.
din jos cu 2 rotile. Bateala se desprinde pe Child suveica se trage Prin simpla apasare, In cadente alternative, cu picioarele
grain-de, incoaci i incolo, Cu ajutoriul duor lopatele, incopeiate prin stand cu manile eac'asa libere, suveica se avanta, iute ca sageata,
o sforicica. Acest fel de c r in a este aproape intocmai cu a raz- tesatura, In latime de 95 cm., inainteaza cate 2-3 m. pe aril. Ca
boiului de lemn orasenesc. a produs, la expositie, mare si binmeritata sensatie, este dela sine triples.
Dupa multe refaceri i incercari, noul razboiu, reamintesc, a incercarile, cari .s'au perandat apoi, acash, In vre-o 3--4 randuri, au
iners sprinter' i bine. Singurul cusur era, ca alesaturi nu se putean dovedit eh', acest razboiu, altcum.mic, elegant si sprinten, trebue lucre-
faptuf decat foarte anevoie, cu degetele, asadar ca la razboiul taranesc. dintat unei fernei, care 'si-a fost Insusit In cutare atelier apucaturile
Lucrarea atilt de migaloasa cu degetele trebue Inlocuita prin cuvenite. Pataniile scamp platite cu mesteri-carpaci au avut drept urmare
cutare mechanism, care se aleaga struna. Eata gandul indrasnet, trimiterea unei femei la Buctiresti, de unde s'a reintors deunazi. Este
care in'a preocupat inteuna. dar intemeiata speranta, ea de acum inainte razboiul va merge struna.
in lama reinoitelor consultari .cu t'trance i apoi Cu maestrii, Celalalt razboiu, de lemn, se va desavars i el la timpul sau.
am inzestrat razboiul cu o masina de lemn, sistem Jauar t, Act .e locul s constat ea, amndoaue razboaiele, ea instructie
nu tocmai simpla nici eftina. Prin apasare cu piciorul, pe o iapa experimentan i resp. prefaceri cu tot, au casunat reuniunei des-
prelungith, si stand dechilin, se desprind si se ridica, alternativ, in- pomenite cheltueli de preste 1000 cor.
tocmai acelea fire de urzeala, cari trebuesc. Suveica oscileaza ici In fata acestei grele jertfe banesti, langa care s'ar putea
colo, Para za' bava i alesaturile se faptues.c mechaniceste ca cand adaoga truda subscrisului, ori cine va trebuf sa recurroasca, ca dra-
s'ar tese panza alba. gostea noastra pentru taranime mare este si neinduplecata vointa de
Experimentele, la inceput anevoioase i pricinuind multa batae a'i vent in ajutor ca ori ce pret. Idealul, spre care eu unul tintesc,
de cap, au isbutit destul de bine, cu exceptia alesaturilor mai mari. este inciriparea i apoi raspandirea unui rh'zboiu mic, indemanatic,
Cateva imbunatatiri marunte i, probabil, aplicaren unei alte masini spornic avand destoinicia de a reproduce mechaniceste, asadar
mai practice, vor urina dupa ce voiu fi isprhvit cu albumele, cari, pripa si de repetite ori, pana alesaturi anevoioase si pe ales cari,
de ani incoaci, ma preocupa si cari inteaceea au sleit finantele reu- vandute apoi in mic i in mare la orase, sa devina un bogat isvor
niunei noastre agricole. de venit pentru iscusitele noastre tarance.

VIII. Prnuirea alburnelor.


De cand cu intrarea In practica i pana astazi, shut acum Din pacla vremilor stanse se desprinde in preajma ochiului
30 de ani, n'am pregetat eu unul a servf interesele obstiei romanesti, sufletesc icoana aspiratiilor tineresti, cari ele au plamadit, Tare altele,
mai ales pe taramul economic. Ca stand in fruntea reuniunei noastre si idea a strange inteun album minunatiile acului i razboiului
agricole atilt de rodnice, cate jertfe nu 'mi-au cerut ispravile faptuite, romanesc.
dita munch, cate umblete! Acum Ca, dupa opintiri ca niei orlata mai- Reintors dela studii, am cautat i 'mi-am gasit rostul in sanul
nainte, provedinta 'mi-a randuit sa vad parguindu-se rodul atator osta- unei cete de tineri, sprinteni i seriosi, increzuti In fortele proprii,
nele, albumele, lucrarea predilecta a vietii mele sbuciumate,. un roiu Cu aspiratii literare i vanand cu neastampar ocasia de a'si trichina
de aducen i aminte ma. Inhata. nunca i destoiuicia binelui obstesc. Convenirile se peraudau aproape

www.dacoromanica.ro
9

seal% de seara.' Obiectul de predilecti era mai ales' organisatia eco- Nu mai putine ocasii 'mi-au Imbiat relatiile de prietinie cu multimea
nomich, critica literara i indeletnicirea cu scriitorii nostri fruntasi. fostilor mei elevi, preoti i Invtatori, etc.
Din vrzovul de planuti i aspiratii am vazut Inciripandu-se Ori uncle descalecam, ca tovarasii din comitet, spre a da obstiei
cunoscuta Foisoara, prin care am urnit impamantenirea la noi a cuvenitele povete in ale economiei, am tinut si in sa examinez, pama
ortografiei fonetice si in care ne-am fost permis a sbiciuf cultul igno- una alta, interiorul a 2-3 locuinte fruntase, aceste expositii In mic,
rantei pretentioase si forma lipsita de fond, In literatura i celelalte cari gem, ca sa zic asa, sub povara mai ales a tesaturilor, fel si fel.
manifestatii publice. Fraselor golane am opus armele tiinii i ade- fata laudelor binemeritate si a viului interes ce aratam,
varului. inteaceea ne apucasem a tiparf. carti si brosuri. Numarul numai ce'in vedeai femeile despaturand, ca falnic zimbet, si colea pe
aderentilor, la Inceput putinei, mergea crescand. Farmecul izbandei indelete, sumedenia de tesaturi i broderii, conservate In parte din
incepu a ne suride. mosi-stramosi. Nu arareori mergeam cu examenul pana a le Indu-
Atunci s'a ivit, pentru intaladata, idea de a Intemeia un mare plec-a s scotoceasca pe fundul lazilor i prin unghere chiar, dupa
ziar cu tipografie, o societate agricola, o casa nationala cu muzeu, vechituri. Ca dam Intaietate drentelor netrebnice fa ta de ce era nou
un internat pentru baieti, o preparandie de fete, etc. mult mai fatos, mai Chipes, li-se parea o gluma, eac'asa... Toate
Tot atunci lua fiinta, in cercul nostru, si idea cu albumele. ca toate, dar vaznd ea, impachetez cu grije drentele cersite, ma priviau
Meritul de a fi sulevat, tot atunci, In public, cestiunea albu- ca i cand m'as fi ocupand, aorea, cu
melor, revine distinsnlui i vrednicului meu prietin i tovaras de lupta, Eu multamiam calduros i apoi dai la informatii i rugar
Dr. D. P. Barcianu. Intetitoare pana ce obtineam promisiuuea, ea fasia de panza ce mi-se
Cateva din ideile atinse, cu satisfactie constat, duse 'au fost va trimite inzestrata va fi -cu numeroase probe (mostre) de altite,
In deplinire asa ca le-a mers vestea departe-departe. banicei, cheite, obinzeli, fodori, gulere i alte broderii originale cat
inceputul s'a facut cu expositia din 1881 si apoi cu inte- mai frumoase i, de se poate, foarte vechi. Aceasta din urma conditie
meerea unui i n s ti tut tip ogr afi c prin care, stint este, se croise n'a fost chip a o realisa decal In parte; caci tarancele, mai toate,
un nou curent, in cele din urma, a toate covarsitor. sustin hotart, asemenea cucoanelor, ca i dud formele mai noue
Ceea ce ne-a preocupat cu intetire a fost si a ramas, Intre oarecum moderne ar fi trebuind preferite celor vechi, cari, mai ales
altele, reuniunea agricola Infiintata pe atunci. ele se disting prin simplitate artistica i colorit gratios.
Dar eata' ca revin la obiect. titre numeroasele imitatii am aflat o seama de cusaturi
tn cursul alor 14 luni, petrecute la racoare, nu odata m'a vrednice de pus in albume. Am exclus insa, lucru natural, wasco-
preocupat idea cu albumele. Drept aducere atninte 'mi-au ramas o cirile moderne, adese proaste, strigatoare i imitand cu predilectie
schita i cateva date statistice. Reintors acash, luni i ani 'mi-au broderii orasenesti.
trebuit pana sa ma reculeg i sa readuc In ogasie trebile paraginite, Vechile tesaturi supuse sant si ele la straformari, adese
ca apoi sa pot Tucepe realisarea ideii amintite. inteaceea n'arn pre- suparacioase.
getat a carmuf, pot zice, cu succes neIntrecut la noi, frnele reuniunei Fiindca i asa voiu revenf, constat ad pe scurt ca, in ciuda
agricole, care ea a luat apoi sarcina de a purta cheltuelile editarei staruintelor puse, strangerea de broderii a mers schibpatand. Din
albumelor. vre-6 30 promisiuni. sigure, m'am ales, in tinip de 4 ani, cu 8
In primavara anului 1898 comitetul reuniunei a publicat panze din tot atatea commie. Brodate erau in total aproape 300 piese,
distribuit un apel ii scopul strangerei unor cusaturi i tesaturi de din cari pentru albume destinaseni abia a 10. parte, asadar nimica
reprodus in albume. Ca multe altele, apelul A avut soartea celui ce toata. Norocul cu drentele cersite pe rand, cari, fiind in parte
strip In pustie. Obiceiul meu insa nu este a ma da plainic cu una stravechi, au prins bine la adecd.
Cu doue. Vazand ca nu soseste de nicairi nimic, n'am contenit a in- Continuand astfel, de prevazut era, ca realisarea albumului
treVenf prin graiu viu. Ocasii de a capacita avut-am ea, ca doara proiectat pentru broderii ar fi mistuit sumedenie de timp. Staruitor
uimeni altul la noi, inai ales cand cu tinerea din sat In sat a multelor cum sant nu ma puteam Impaca cu asemenea traganari i urma
Intruniri adunari agricole, expositii locale, cursuri de altoit, etc. alege ca nu m'am impacat.

IX. Colectiile noastre.


in Octomvrie 1900 comitetul reuniunei noastre faptuf, aici, ea a prilegiuit intemeerea a trei colectii pretioase, una de papusi
a 4. expositie de poame, struguri, legume si derivatele lor. costumate, alta de tesaturi i broderii noue si a treia de vechituri.
Mandru fiind comitetul agricol. de succesul aevea neindatinat, Tot expositia este, care a prilegiuit faeerea resp. procurared alor doue
i dornic a presenta marelui public; roman si strain, minunatiile da- razboaie descrise cum si a unui razboiu de tesut baeri i cingatori.
torite acului i razboiului romanesc, la initiativa neobositului president Coroana expositiei i rodul ei principal want i vor ramanea
al reuniunei meseriasilor romani de aici, D-nul V. T or dasian u, alb u mele.
comitetele alor doue reuniuni au tinut sa arangieze impreuna ex p o- Meritul de a fi initiat i carmuit tustrele lucrarile, colectii,
s i ti a industriala din 1902, ca si care mai falnich si mai razboaie si "alb ume, cu mandrie constat, revine subscrisului. Atat raz-
rodnica, in orasele ardelenesti n'a existat. boaiele cat si colectiile i albumele sant proprietatea reuniunei agricole.
Pentru de a intelege entusiasmul ce a deslantuit, ajunge Asupra razboaielor m'am pronuntat deja. Ramane sa vorbesc
constat, ca nu mai putin de 5 reuniuni s'au gait a rivalisa la acum, pe scurt, i despre colectii, cari ele au servit, in parte mare,
concertul expositiei, c pentru sumedenia de obiecte, trimise de pre- ca material pentru albume.
tutindenea, localul urias Gesellschaftshaus, s'a dovedit a fi cu mult Colecfia de pdpzqi este, cu care incep. La cele 12 papusi
prea stramt i ca din incassarile In suma total a de preste 5500 cor. mobile, sistem francez, 60-70 cm. Thalte i Imbracate tocmai In
nu mai putin. de 2000 cor. au Intrat in chiste, ca premii dela portul original taranesc, papusi, cari la expositie cucerise admiratia
corporatiuni i privati. unanima, s'au adaugat, pe rand, alte 4. Avem dar 16 papusi im-
Imposanta i fermecatoare a fost cu deosebire sectia indu-, bracate in tot atatea porturi depliu reusite. Colectia urmeaza a se
striei casnice ,cu pitorestile costume taranesti, velinte, covoare, culmi, inavutf pana ce fie-care tinut mai de seama va fi representat.
stergare, camasi, pieptare i asa ni. d. A suleva scopul i importanta acestei colectii, cea dintai In
Un merit extraordinar este ca, In deosebire de multe altele, tara noastra, este, asa cred, de prisos.
expositia in cestiune a lasat urme adanci i neperitoare chiar, anume, Idea ins* datorita e nemuritoarei Carmen Sylv a.

www.dacoromanica.ro
o

Papusile vor Confirma si ele .originalitatea modelelor, la cari preocupa este infiintarea unei soCietati taranesti si a unui atelier
au dat nastere.. de brodat.ii esut.
Colegia de tescituri i broderii 11011e se compune din covoare, Un mic inceput s'a fcut deja prin vinderea unor duplicate
msarite, stergare, funduri de perilla, costume, camas,;i, broboade prin construirea razboiului inzestrat cu maina pentru alesaturi.
alte obiecte noue, parte daruite reuniunei, parte cumparate pe ales, in colegia de techituri, cea mai interesanta, inceputa si ea
parte si mai cu seama decopiate intocmai. inceputul s'a facut cu la expositie, sant cuprinse diverse obiecte In parte straxechi i anume:
ocasia expositiei, din care retirmsem fruntea obiectelor, pe seam a camasi, maneci, gulere i numerOase alte drene brodate, catrinte,
albumelor cum i in scopul decopiarei. Din cele vre-o 306 obiecte petece de opreg, covoare, broboade, merindete, pachioale, etc.
retinute am fost ales, lucru natural, lamura. In scopul procurarei vecbiturilor, in cinste si pe bani, de
urma a trei apeluri au intrat apoi, -pentru albume, mul- necrezut este, cata, trulla am cheltuit, cate intreveniri In scris i prin
tim de obiecte in parte admirabile. intaietate s'a dat pieselor, cari graiu viu, cate alergaturi i. capacitari !
se disting prin conceptie estetica i stil neprihanit. Cu chipul acesta Din cele 3 apeluri intetitoare, distribuite din greu i publi-
s'a faptuit, prin alegere rigoroasa, i reproducere intocmai, o colectie cate in ziare, cele dintai 2 au ramas, in privirea vechiturilor,
. nu tocnia,i bogata, dar mndr i Tomaneasca in toata puterea cavan- aproap Para efect, neintrand decat mai numai obiecte noue. Norocul
tului. Asa cum este, 'ea a pricinuit insemuate jertfe, cari insa au Cu al 3. apel, cir numerosii mei elevi i indeosebi .cu multimea
trebuit aduse. De unde nu,. obiectele stranse cu atila tarda s'ar fi fruntaSilor, pe cari 'i-am prelucrat in persoana, ama la dansii
reimprastiat, ca altedati, fard urina. aici, ca nesrnintit sa trimita san sa aduca drente vechi
Meya tesaturi alese au fost reproduse in cate 2-5 exem- stravechi, fie ori cat de sterse sau ciuruite. $i rpetite au trebuit
piare, in scopul respandirei cum si pentru de a inlesni tesatoreselor capacitarile earasi i eardsi. Dela un ti inp am imbiat .prettiri urcate,
sarace greul vietii, in toiul ernii. .
dar n'am isbutit decat abia pe alocurea.
De altcum modelele .din albume sant parti din obiectele ori- Causa trebue cantata nu atat in negligenta .sau nepasare,
ginale, cu cari seamana intocmai; ornamentatia asadar partea ci mai cu seama in faptul, ca multimea nu se poate impaca cut
esentialli, este si ea tocmai aceeasi. gandul ciudat de a trimite drente eac'asa .de prin unghere...
. intre obiectele j modelele lesute se gasesc cateva giuvaere Dintre multele scuze amintesc pe scurt, ca drentele sant menite
artistice cari, reproduse fiind in .mare, usor s'ar putea -vinde in a serv tarancelor ca modele, ch. pe alocurea s'ar fi vanzand in-
ori ce oras, cu preturi bune. Gandul de a plasmuf astfel un nou data la sfarnari, ca de vina ar fi ici credinta desearta, colo in-
isvor de castig, pe seama atator maest.re sarace, m'a preocupat din stinctul de a'si conserva siesi arta traditionala.
capul locUlui i ma va preocupa si in viitor. Un alt gand ce ma . Din colectia. papusilor si mai ales din a vechiturilor am
.

imprumutat material in parte .admirabil pe seama albumelor.

X. Confectionarea albumelor.
in toiul pregatirilor pentru expositia descjtat i apoi dupa nu ingadue deck modele, cari insusesc dimensiuni precise. Ceca ce
expositie, comitetul reuriiunei noastre agricole a tiuut sedin.te, In cari, a ingreuiat potrivirea uneori din seama afara, este ca numeroasele
la propuuerea motivata a subscrisului, s'a luat hotararea de a se cusaturi presinta, ca madure, forma si clori, deosebiri asa de mari.
intocm nu mai putin de 13 albume, 4- exemplare la fel pentru cu- Si cat de osebita -nu-este esatura proprie atator carnasi, broboade, etc.
saturi (broderii, chindiseli), 4 tot 'la fel pentru tesaturi in lana si Bucuros as fi luat, pe seama modelelor, fasii de panza si
earasi 4 la fel pentru tesaturi in bumbac cum si .1 album chromolito-' resp. de giolgiu gros, -cari fasii ar fi conglasuit mai bine, cari tusa
grafiat in 600 exemplare. ar fi umflat albumele si asa groase. Fasij.le din acelas giolgiu au
Iii scopul eventualei reproducen i intocmai si mai ales in dat si ele broderii, uneori mai :late; alteori mai inguste decum se
scopul pregatirei modelelor retinusem, din obiectele expositiei, reamin- cuvenia. A trebuit deci sa pregatesc fasii din 3-4 feluri de giolgiu
tesc aici, vre-o 300 piese, alese ca ingrijire. in schimb.. am fost sa indic pe fie-care, cu cerusa, lungimea si nu arareori latimea
eliberat reverse la adresa numeroaselor colectante i resp. exponente, chiar forma broderiei.
cari toate s'au declarat gata a Jasa in grija i paza noastra minu- La inceput n'a mers nici asa, femeile avand trebuinta de cate
n'atine alese. Va se zica, expositia atat de isbutita i faptul aevea 4 -6 -zile In scopul deprinderei. Rana i intre cusaturile inguste
surprinzator ca, din miile de obiecte n'au perit i nu s'a .stricat altcum simple destule am aflat, cari au trebuit refacute i resp.
chiar nimic, au starnit incredere netarmurita. Eata unul din efectele Aurate, fie ca latimea era ca total alta, fie ca taranca nu se indeletnicise
deosebitei ingrijiri, cu care s'a fost arangiat i caxmuit expositia. cu broderii la fel, fie ca liase gres. sau'-''eas nu: se potrivea coloarea, etc.
Am scos acest fapt la iveala cu intentia de a statorl un De repetite ori.m'am..potigrift i pentruca .in pravaliile de aici,
exemplu. vrednic de imitat in viitor. r.elativ bine asortate, .niel verba sa gasesc .tot ce trebuia :la brodat
Dupa trecerea in registre, obiectele retinute au fost asezate tesut. Prin urmare n'a ramas: .decat .sh' caut refugiu aiurea. .S'a
In regula si, 3 zile dupa inchiderea expositiei, am injghiebat tntamplat chiar, ca nevoit am fost a .ma adresa in 3-4 locuri Si
atelier de cush'torie. Langa Cele 2 .tarance, cari lucrara la expositie a astepta pu saptamanile pana sa capat material intocmai la fel cu
in fata marelui public, am angagiat, in pripa; alte 5. originalul. Si cate masurari si desernnuri si probe pe nimerite pana
In curnd s'a ivit trebuinta de a infiinta alte 2 ateliere, sa N'ad reusind, -in dimensiunile prescrise, maneci intregi sau alte
unul pentru Cusut i altul pentru tesut.. Timp de cateva luni am broderii combinate!
lucrat, aevea faya preget, in 3 ateliere, cu 12-25 ttrance, maestre Dar nu destul cu oficial profesoral i ckmuirea .reuniunei
In ale razboiului i acului. gricole, cu tinerea in .evidenta a sumedeniei, de. obiecte i Intinsa
Mata toropeala hotarat ca n'avui in :viata! corespondenta, bun b.ucuros eram. seara, desi istovit de umblete
sculam in zorile diminetii i nu ()data a trebuit sh -ma balabaneli cu tarancele, puteam in tipa lucra, adese pana, '11
reped la prelegeri pe uemancate. La retutoarcere colindan' din nou miez de noapte, alegand ornamentele de copiat i materialul trebuitor,
cele 3 ateliere indepartate si in spre seara de asemenea. Caci volnice . pregatind schitele, randuind :modelele, etc.
nu erau tarancele a tese sau a broda deck in cadrul amanuntelor inteaceea trebuia, aproape zilnici sa urc scarile alor 3 etage
ordinelor rigoroase ce dedeam fie-careia. Rigoarea a fost si a ramas spre a .lua intelegere, adose cu oarele, In .cestiunea albumelor de
motivan., intre altele, prin faptul ca, .aperturile .proprii albumelor litografiat In colori..

www.dacoromanica.ro
11

As putea continua, dar ma opresc cleclarand, c ma gasiam nefiind de ajuns. Norocul cu mesterele de bastina, intre cari trei la
intr'un hal de necrezut i, probabil, as fi imbrancit, daca in ajutor numar, done cu acul si una ca razboiul, i insusira, dela o vreme,
nu 'mi-ar fi stat doi tovarasi : zelul meu neinduplecat si al sotiei destoinicie fara pareche, asa ca le-ai fi putut incredinta, in scopul
mele Otilia, model de harnicie i suflet nobil in toatri, puterea cu- decopiarei, piese ori cat de anevoioase.
vantului. Albumele sant, adevar graesc, opera mea si a sotiei mele. intre modelele, cari infatiseaza maneci intregi i alte coin-
Dupa cateva luni de instructie i munca, din zori de zi binatii intinse, se afla nu patine, cari au reclamat cate 3, 5, 8 si
si pana tarziu noaptea, femeile mai indemanatice au fost lasate ca chiar 15 zile de lucru i spese de tot atatia fiorini, ear 3 broderii
lucreze acasa, avand s sporeasca modelele la cate 4 exemplare. cate 21 zile i resp. fiorini. Si sa nu uitain ca, modelele, toate, con-
Urinarea a fost desfiintarea duor ateliere, ramauand unul singur, fectionate au fost in Cate 4 exemplare !
de cusatorie, trebuitor pentru modelele proaspete i cu deosebire pentru Modelele tesute i gatelile lor au reclamat, asemenea broderiilor,
broderiile combinate, mari, anevoioase i reclamand astfel intreve- munca i spese din greu, una fiindca, s'au decopiat ce era mai ane-
nirea de repetite ori a subscrisului. Lucrul a dainuit, in acest din voios, alta fiindca adese s'a ivit trebuinta de a nevedi (navadi.) ur-
urma atelier, mai un an. inteaceea si de atunci incoaci au lucrat, zeala din non cum si de a schimba bateala, a spor sau a reduce itele, etc.,
acasa, cate 8, 12 si uneori 18 femei in vre-o 4-6 comune. potrivit cu originalele tesute cand in. 4 ite i ca spata deasa, cand
De cand ma apucai i pana st va'd albumele terminate au In 2 ite i cu spata rara, cand cu stramatura i fin, cand cu spahan, etc.
trecut preste 13/4 am, nesocotind pregatirile de mainainte. Margele si par tors acasa, gateli la catrinte i alte maruntisuri
Bucuros as fi intetit lucrarile si mai i, dar n'a fost cu indispensabile au trebuit procurate de unde e usitata mara la fel.
putinta, una fiindca, dei imbiam cate 2 cor. la zi, n'am isbutit sa inadins am dat expresiune pataniilor i greutatilor indurate,
angagiez trance aevea maestre in numar mai mare, alta fiindca voind astfel a motiva traganarea confectionarei i totodata a inlesn
multime de broderii si tesaturi vechi i noue, au incurs de dupa orientarea, in viitor. Este adeca de prevazut, ca se va afla, mai tarziu,
expositie i pana deunb,zi, pe indelete, cu intrerumperi din ce in cine sa continue lucrarea inceputa, prin colectarea de ornamente
ce mai largi. faptuirea unui nou album, cu modele din acelas tinut, sau doara
in cele dintai saptamani lucrul a propasit grabnic, orna- prin un ciclu intreg de albume drept completare.
mentele i indeosebi broderiile fiind, mai toate, simple resp. inguste Societatile noastre culturale i indeosebi cele femeesti chie-
apartinand, asemenea tarancelor din ateliere, la comitatul (judetul) mate ar fi sa intrevina cu staruinta si 'Ana a nu fi apus, In noianul
Sibiiului. Dar cat ce am ajuns la broderiile latarete i coniplicate, peirei, cu deosebire vechile podoabe taranesti.
mai ales din tinuturile departate, lucrul a mers cu anevoe si nu In urma decopiarei pe ales, colectiile regionale si eventual locale
odata am stat locului, nefiind, aici, cui sa Incredintez broderii ar putea da nastere la album, cari sa intruneasca aproape intreaga
tesaturi de felul indicat. Dupa incercari, aorea repetite, s'a brodit lamura ornamenticei romnesti.
ca una sau alta dintre maestrele atelierului sa birue, cu chiu cu Acum ca cel dint'ai si mai greu pas e fb,"cut, se va putea
vai. De uncle nu, piesele erau retrimise in tinuturile de origine, in- continua mai cu inlesnire.
sotite de fasii schitate i lamuriri cu gramada. Ad e local sa destainuesc nona idee ce ma preocupa, de a
In asteptarea modelelor dura asemenea broderii resp. tesaturi intocm adeca, fireste -mai tarziu, alte trei albume, unul cu panze
a trebuit sa raman cu luiiile, fie ca probele dintai cereau refacere, taranesti fel si fel, altul cu broderiile proprii cojocariei si al treilea
fie ca tarancele erau ingramadite cu lucrul campului, etc. Cu tabele colorate, infatisand sculptura noastra casnica. Abstractie
Mud cand am fost nevoit a ma repez insumi la fata facand de pauzele i fachioalele in parte stranse, am confectionat,
locului sau a cinema pe cineva aici, povetele in scris, desi reinoite, deocamdata, 7 tabele in colori, representand sapaturi in lemii, etc.

XI. Nomenclatura.
Sumedenia de numiri i expresii poporale, proprii ornamen- Papa avui de a face cu modele din tinuturile mai apropiate,
telor i produselor casnice, atat de osebite, constitue o comoara lim- inzestrarea cu numiri a mers cum a mers. in proportia departarei
bistica de mare pret. insa, greutatile au mers crescand, nefiind cui ma adresa verbal. Am
A contribu la desgroparea acestei comori, prin strangerea de probat cu intrebari i deslusiri in scris, dar n'am scos-o la nici o
expresii poporale i inzestrarea fie-carui model intocmai cu uumirile cale. Si fiindca nu era chip de a calator pretutindenea, a trebuit s'a
usitate in graiul poporului, mi-s'a parut, din capul locului, o datorie pun in circulatie un al 4. apel, de astadata in causa strangerii de
neaparata. Realisarea insa a fost decum abia s'ar putea inchipuf numiri locale pe seama albumelor.
mai complicata, mai anevoioasa. O brosura intreaga ar trebu sonsa Scopul urmarit a fost duplu : inzestrarea modelelor cu numiri
voind sa ilustrez cu date si exemple peripetiile i greutatile una cate In regula si obtinerea unor descrieri precise cum si unor schite
una. A renunta earasi la ori ce expunere ar fi egal cu stirbirea in- infatisnd, care din cusaturi uncle e situata si ce numire,
telegerei de mai tarziu. generala, are: guler sau obinzeala, altita sau pui peste umar
Voiu alege dar calea de mijloc i incep prin a observa ca, sau doara umarasi sau cum ?
nici chiar in toiul confectionarei n'am pregetat a intreba, respicat Modelele, aproape toate, au fost trimise, in toamna anului
la inteles, care piesa i resp. ornament cum se chiama pe tdra'neste? trecut, deodata cu apelurile, insotind fie-care exemplar brodat i resp.
Dar lucru ciudat : femeile din ateliere, desi traind cu acul tesut cu intrebari i rubrici de umplut asa ca adresatii n'aveau
a-mana, rareori s'a nimerit ca toate sa raspunda la fel. Neinitiat cleat sa induca raspunsurile pe fasiile de hartie ticluite gata si prinse
cum eram atunci, am ramas surprins mai ales vazand ca, nici chiar de modele cu ace, spre a evita ori ce confusie.
maestrele din acelas sat nu conglasuesc intotdeuna. Si nu data s'a Pentru de a invedera rigoarea i incatva amanuntele pro-
intamplat sa le viid pe toate dand din umeri, fie ca modelul era cederei, ingaduit sa'mi fie a reproduce din apel pasagiile ce urmeaza:
foarte vechiu i deci esit din us, fie ca era din alta comuna, uneori intrebate trebue, pe rand sau deodata, 2-3 tarance mai
invecinata cu a lor. batrane i maestre in ale acului i resp. tesatoriei. Asemenea tarauce
A trebuit dar s'a chiem in ajutor, fireste din satele cu pricina, dan i ele, nu arareori, raspunsuri osebite. Raspansurile la fel se
cand pe o primareasa din legea veche cand pe altcineva ; caci ne-. scriu ca fiind fiimerite, in timp-ce asupra celorlalte se discuta
stramutata a fost si a ramas parola de a inzestra diversele modele eventual s'a chiama in ajutor o alta taranca, poate mai experta.
intocmai cu numirile i expresiile usitate in satul uncle apartin. Grea Decat a reproduce in scris raspunsuri sovaitoare sau altcum halo-
problema, dar neaparata i vrednica de realisat cu ori ce pret. elnice, mai bine e a nu serie chiar nimic. Femei bogate, tinerele sau
4

www.dacoromanica.ro
---0 12

apartinnd claselor sus puse, rareori stiu da raspunsuri in regula'. Am cuvant a. presupune, ca unii dintre. adresati, carturari
inadins -recomancl 2-3. tarance ; caci abia vei mntJii femee, care unul i unul, n'au avut l'Agraz a cet macar apelul prima, altii
singura ar fi in stare a raspunde fard gres. O cerinta neaparata Il vor fi cetit, nsa. n u cu atentia necesara, earasi altii au traganat
este de a intreta numai Si numai tarance din comuna unde apartin lucrul eac'asa, din negrije sau inclolenta.
modelele trimise, nu i tarance de aiurea. Am destainuit aceste neajunsuri cu intentia nu atat de a
La strngerea numirilor Va rog a intreven personal, in- sbiciui ceea ce la uoi a devenit tiple condamnabil, ci mai ales in
ducid numirile eruate cat Alai exact, egibi1 i intocmai dupa cum scopul de a prevenf pe cari s'ar fi adresand in scris marelui
le rostesc lirancele intrebate. Expresiile locale, fie si lungi, ciudate nostru public care, recunosc eu cel dinti, este foarte ospital, darnic
sau de origine strain, trebue asadar reproduse intocmai, subliniate prevenitor. Mud irisa vorta e de servitii in scris, se codeste,
si puse intre semnele citarei. lucru mare.
Deodata cu strangerea numirilor pentru singuraticele modele, in ce priveste descrierea portului, m'am ales, in urma
s'ar putea sayal* o alta' lucrare, foarte instructiva si de netagaduit urmelor, ca vre-o 15 lucrari nunmi, in parte bune sau foarte bune.
interes, cultural si national. A stfel se poate num descrierea cusa- Ceilalti adresati, in 'turnar de 180, s'au facut a nu st nimica.
turilor mai de seama preste tot si indeosebi, care .unde se aplica in Reintorcandu-ma acum la modelele cu numiri indoelnice sau
comuna sau tinutul cutare. Binevenita si pretioasa ar fi descrierea manee, constat ca, uneori n'a fost chip a o scoate la cale deck
mai ales a cusaturilor proprii unei caniai., femeesti i barbatesti. merghnd insumi la fata locului i resp. incredintand oblicirea numi-
Urmeaza in apel 3 descrieri drept exemple de imitat rilor unui sol trimis de aici.
apoi .povete despre cum ar trebuf facute schitele indicate. Cestiunea Esceptie am &cut cu vre-o 12 ini, carora le-am fost expedat,
.umplerei rubricilor e tractata pe laig insotita si ea de exemple
i stint acum S saptamani, modelele pentru a doua clara ; trei dintre
concrete, in scopul orientarei: Apelul srrseste ca inevitabilul rani], adresati s'au indurat a le' retrimite, in virtutea .duor ursorii, abia
adeca cu rugarea trimiterei de vecltituri in chiste. deunazi; tnteaceea 'mi-a succes a intreg i sistemisa, cu chia i
in fata atator explicari i ticluiri pedante, chiar i eu, .Stan- vai, nomenclatura celorlalte modele.
Patitul, int leganain in speranta succesului. Numirile, pe cari le-am indus, sant local e, asadar usitate In
Deja a 3. zi, asadar in pripa mare, primesc cel dintai plic comuna de provenienta. Esceptie fac nuinirile si asa putine i adese
groscior. Curios de a E.,;tirici cum si ce, despatur modelele cu sfiicioasa identice, imprumutate din catare sat vecin, fie ea adresatul n'a ra-
ingrijire, nu care 'cultiva sa diochiu isprava facuta asa de prompt. spuns Taita azi, fie ca raspunsul a fost mane sau altcum defectuos.
Cand colea nu'mi ven a crede propriilor ochi : curmezis preste multele Pentru greselile ce se vor fi stracurat ici colo, raspunderea cade nu
rubrici sta scris, cu cerusa, numele cutarei fetnei, vezi draga, Doamne, In sarcina subscrisului, care am inregistrat pur si simplu ceea ce
ca autor al broderiilor decopiate. Baspunsuri insa ca'n palma! mi-s'a impartasit. in cateva casuri a trebuit, ce e drept, sO, cetesc
Preste alte cateva zile in a trezesc cu done expeditii, una insotita printre rnduri i sa induc ceea ce 'mi-a dictat combinatia proprie.
de explica'ri Para rost, alta de numiri i expresii in parte nedescifrabile. Daca m'ar Intreba, cineva azi, dupa atAtea svarcoliri i patanii,
Drept pupaza pe colac, mi-s'a adus apoi, sub serpar, un plic care procedere ar trebu urmata in viitor, m'as pronunta hotarat
soios aclapostind, in loe de doue broderii scumpe,. una singura, pentru mergerea, adevarat costisitoare, la fata locului, unde, deodata
patata si ea cu negreala cu alegerea ti numerotared obiectelor, s'ar putea induce Para gres
putea cita zeci .de casuri suparacioase si in parte hazlii, numirile locale.
dar ma grabesc a reasuma .observnd, ca multi dintre adresati itara Asupra intrebarilor despre originea, intelesul i rostul nu-
sa induca numitea gener al it, d. e. ciupag, pumnas,d, etc., altii mirilor atat de .felurite si in parte ciudate, sincer declar, ca bucuros
earasi numirile s p eci al e, ca d. e. branel, sebac, coltisori, rupt- m'as pronunta, daca m'as pricepe. Asa l'usa nevoit ma vad a pune
impuns, etc. intre adresati s'au afiat doi ini, cari, in cruda urso- condeiului fetal. Am tusa speranta de a vedea luand cuvantul pe
riilor inasprite, continua a tacea mulcom, asa ca modelele au trebuit acei cari ar fi trebuit, i pana acum, ca sit' faca din Intrebarile
.facute din non. atinse obiect de studiu. speCial.
Destul ea, dupa o asteptare de 4 luni, dupa capacith'ri si Lasand dar apretiarile cu amnunte cu tot In grija celor
ursorii, in scris si verbale, masa i aiurea, m'am ales cu nomen- competenti, filologi i artisti, incheiu acest capitol, numirile fijad
clatura mai numai pe jumatate pregatita'. asa inregistrate inteun conspect aparte.

XII. Felul si atiprinsul albumelor.


Spre a usora cetitorilor privirea .asupra cuprinsului, incep De dragul expositiei croisem, in pripa, un mare album cit
prin a intregi unele date si cortstatari de mainainte. broderii, admirabil legat in marochin cu tricolor, inzestrat cu 25 plan-
Comitetul nostru agricol a fost hotarat, cand Cu expositia, sete (cartoane) i av"and aperturi, 18 cm. largi (in spre latul albumului).
de a se intocmf numai 3 albume, unul in 4 exemplare la fel pentru Albumul are 226 aperturi, din cari Tina erau ocupate,. pe
modele de broderii, altul, de asemenea in 4 exemplare la fel, pentru atrinci, abia vre-o 40, cu tot atatea broderii, inguste si ele. inaltimea
tesaturi in lana si bumbac, cum si un album artistic, litografiat, aperturilor este de 4 categorii, masurand, in directie ierticala,
In 500 exemplare. 4, 6, 15. si 34 cm.
Sub cuvant ca numarul de 500 ar fi prea mic, s'a luat, Spre a evita repetirea cifrelor, voin considera aperturile
mai t`trziu, hotararea de a litografia 600 exemplare. resp... modelele brodate ca fiind : ingu s te, latarete, j u in atati
Modelele de tesaturi in mimar de preste 100, cate s'au con- intr e gi. Acesti ,din urna doi termini indica, ca asemenea mo-
fectionat pe rand, ar fi avut impreuna o grosime prea mare pentru dele ocupa o pagina ntreag i resp. de jumatate.
un singur album. Deosebirea intre modelele de lana si de bumbac Atat exteriorul cat i cuprinsul albumului cu broderii au
fiind 1.1 asa mare, s'a acceptat propunerea de a le separa, prin in- fost supuse, dela expositie incoaci, la imbunatatiri i firodificari, in
tocmirea a doue albunie de tesaturi, unul pentra modele in lana i parte esentiale.
altul pentru modele in buinbac, fie-care in 4 exemplare la fel. Noul album se distinge prin un exterior superb i neao$
in urma acestor schimbari motivate, ne-am ales, in cele din romanesc. I.-s'a dat adeca o presentatie aproape identica cu a exem-
urma, cu nu mai putin de 13 album e, 4 exemplare la fel pentru plarelor litografiate, prin ceca ce s'au intimpinat spesele confectionarei
broderii, alte 4, tot la fel, perita tesaturi In lana si. earasi 4 la fel pentru aparte si totodata banueala ca i cand ar cuprinde ..cu totul altceva.
testuri in burnbac, cum si 1 album litografiat in 600 exemplare: Numarul plansetelor s'a sporit dela .25 la 28, asadar cu 3. Cu

www.dacoromanica.ro
13

prisosul modelelor Inguste i Uttar*, pregatite i apoi excluse, servitiul publicului romanesc de pretutindenea si cu eat mai putin
fi putut inzestra alte 2 plausete, numai cat albumul, i asa mare In fata strainatatii, care de mult ar fi trebuit pusa in cunostinta
greu, ar fi devenit prea voluminos. neintrecutei destoinicii artistice, proprii Vranimei noastre.
Cateva aperturi sant ocupate de cate 2-4 modele inrudite Aceste doue motive, langa cari s'ar putea invoca multe altele,
asa numa'rul acestora intrece pe al aperturilor. Am numerotat sant de ajuns, pentru de a intelege rostul i importanta lucrarei
fireste nu aperturile, ci modelele, cari ele apar inregistrate i descrise principale ce am savarsit: albumul artistic, litografiat In 600
In conspect. exemplare.
Asa cum e de present, albumul cuprinde 192 aperturi inguste, Scumpetea acestui album se explica usor afland ca, In scopul
32 lat'arete, 18 jumatati si 7 intregi, laolalta 249 aperturi, i add- litografiarei, modelele originale urmeaza a fi reproduse, foarte precis
posteste In total 270 b ro d er i i, fel si fel. prin mama de artist, pe lespezi de peatra, cari apoi se pregatesc
Observ in treacat, c randuirea i apoi curatirea modelelor, Cu ingrediente chemice. Cate colori atatea lespezi de peatr i puneri
inaspritul i calcatul lor cu ferul, numerotarea i inducerea numi- sub presa. Foarte mighloasa este potrivirea intocmai a multelor
rilor Cu condeiul au pricinuit cheltueli i grije i umblete aevea din desenuri, fireste isolate, cum i reproducerea colorilor originale, atat
greu. De sigur nu zic prea mult afirmand, ca modelele mi-au trecut de felurite, i tiparirea
prin man, fie-care de 200 de ori cel putin ! Executarea unei tabele reclama mimed intinsa de cel putin
Albumul de tesaturi in bumbac, confectionat si el In 4 exem- 4 saptamani, abstractie facnd de inzestrarea cu cifre si litere pe
plare, are intocmai exteriorul celui dedicat broderiilor. Interiorul insa margini abstractie de mapa (scoarta), care a pricinuit spese din
presinta un fel de cutie pe seama modelelor. gre-u Fi studiu i munca de luni intregi.
Prin inzestrarea cu plansete i aperturi ar fi resultat albume Din modelele depuse in cele trei albume am reprodus lito-
Cu Inuit prea groase. Spre a evita totusi reslatirea i mestecarea graficeste 187 broderii si 60 tesaturi, asa ca 137 piese au ramas nelito-
preste olalta, am impreunat modelele de burnba,c in fascicule, cari grafiate. in schimb am reprodus pe tabele alte 37 piese, intre cari
fireste se pot desface, cerand trebuinta. Cateva 'modele au trebuit 16 covoare i velinte cari, avand dimensiuni prea mari, nu s'ar fi
impaturate, Intinderea lor fiind preste a cutiei. potrivit ca modele de pus in albume.
Albuinul cuprinde in total 58 model e, intre cari 2 lucrate Albumul litografiat represinta broderii i esrtturi in nu mar
In margele taranesti alte 2 haute exclusiv cu matas. As fi de 284 pies e, in timp-ce albumele cu modele adapostesc In total
adaogat 5-6 alte modele, daca 'mi-ar fi ingaduit spatiul i mij- cate 384 piese.
loacele banesti. De cumva as fi reprodus modelele toate-toate cum si covoa-
in lipsa plansetelor n'a ramas decal a provedea modelele cu rele i velintele, executarea albumului artistic ar fi inghitit o suma
Cate o fasioara de panza lustruita pe searna indicatiunilor necesare. mult prea mare pentru o reuniune saran ca a noastra. Am ramas
Albumul de tesdturi u, kind, cuprinde 56 model e. Lech deci in cadrul proiectat cu 40 tabele, pe searna carora am ales, rand
este Intocmai la fel cu cel precedent. pe rand, fruntea modelelor, cu excluderea celor de a doua mana. Ca-
Confectionate fiind In ate 4 exemplare numai, evident ca teva modele, altcum mandre si in parte foarte mandre, au trebuit
cele trei albume ca broderii i esaturi aevea, nu pot fi puse in excluse din pricina nepotrivirei pe hartie.

XIII. Explicarea conspectelor.


Expunerea premergatoare invedereaza, cum de, In albume tanti vor fi trimis obiectele si mai ales drentele probabil in amestec,
deci in conspectele ce urmeaza, nu m er otar ea icoanelor litogra- din cate 2-3 comune Invecinate. Tarancele nu Out nici ele in stare
fiate mm consuna Cu a modelelor. A trebuit, da, vrand nevrand, de a chizasui provenienta intodeuna. Dovada faptul ca, nu odata le-am
dau icoanelor numeri osebiti de ai modelelor, incolo la fel. auzit reclamand cutare broderie resp. tesatura in hatarul child a unui
Cateva modele brodate, dei inguste sau Mar*, au fost puse sat cand a celuilalt. Nu trebue earasi uitat, ca multe podobeli s'au
fi resp. litografiate nu in grupa lor, ci aiurea, intre jumatati sau fost importat si se impoarta de aiurea i ea multe altele se imbina
iutregi, fie ca sant inrudite si se potrivesc langa olalta (vezi d. e. uneori se contopesc, resultand astfel combinatii ornamentale fel si fel.
Nr. brod. 263-266), fie ca au Intrevenit greutati technice si mai Acest capitol sfarseste cu un r ea sum at tabel ar, invederand
ales ca nu putine obiecte, altcum minunate, au incurs prea trziu. intre allele, ca cele 384 modele, broderii i tesaturi, apartin la 20 co-
Pentru de a mentinea totusi evidenta,u'a ramas decat a numerota, mitate. Comitatul Sibiiu participa cu 220 piese, ear celelalte comitate
In albume si in conspecte, ant modelele cat i icoanele asa cum impreuna cu numai 164 piese. Care va se zica, partea leului revine
urmeaza, fard a ma tinea strict de Impartirea dupa comitate comitatului Sibiiu, ca fiind situat la indemana. Constat de alta parte,
felul broderiilor. ea minunatiile expositiei au fost incurs, cu esceptii nu tocmai multe,
Spatiul Ingust i consideratii de natura estetica n'au permis din comitatul sibian, care si asa pare a sta mai pe sus de celelalte
inzestrarea tabelelor cu cifre si litere mai mari. comitate, mai ales cand vorba e de broderii filigrane.
Ran d uirea diverselor piese, broderii i esaturi, a urmat Am staruit, adevar marturisesc, din rasputeri si cu zel ne-
potrivit cu departarea de cercul Sibiiu, care a servit drept punct de clintit ca sa pun in servitiul albumelor comitatele i tinuturile cu
plecare. Stiu prea bine, ca felul portului taranesc 'nu coincide deplin poporatie romana fait, esceptie, dar n'am reusit intocinai. inadins zic
Cu granitele administrative. As fi adoptat totusi randuirea exacta dupa intocmai ; caci, asa cum sant, ele intrunesc modele din chiar toate
comitate, cercuri pretoriale i comune, una fiindca e natural a si in- tinuturile mai de seama i represinta deci, in mic, lam ura orna-
demanatica, alta fiindca portul din acelas cerc sau tinut este cam menticei noastre casnice de pe teritoriul Ungariei locuit de Romani.
acelas. Motivele indicate insa 'mi-au impus unele abaten, intre altele In cele patru conspecte, trei pentru modele si unul pentru
pentru de a evita desirarea modelelor inrudite sau apartinand la icoanele litografiate, vor fi trecute In revista atat modelele cat i icoanele.
aceeasi categorie. Nu in irile sant, repetesc, esclusiv poporale i de doue cate-
in conspectul albumului litografiat textul alor trei conspecte gorii : generale si special e. Ele sant tiparite cu litere mai groase
precedente reapare fireste, dar nu intocmai si nu in acelas rand, spre a le osebf de restul textului. Precaderea ce se cuvine numirilor
cuprinsul nefiind nici el tocrnai aee1a i numerotarea de asemenea nu. expresiilor generale apare indicata prin caractere incatva si mai groase.
Indicarea comitatelor i comunelor va inlesni orientarea. De Numirile expresiile mai putin usitate, in aceeasi comuna
altcum destainuit fie, ca n'as fi In masura sa chizasuesc in toate si respective in cutare comuna invecinatd, Want puse In parantez0,.
casurile, care model la ce comuna apartine ; eaci unii dintre colee-
Rubrica din urma (Observari) indica, litre altele, vechi in ea
4*

www.dacoromanica.ro
14

pieselor reproduse. Expresiile mod. (model) vechiu,. f. (foarte) vechiu, gasim belsug, d. e. (pe Hartibaciu in partile Nocrichului, pe campie
stravechiu, arata gradatiile, asa cred, destul de bine. Vorba e, lucru si In cercurile Saliste, Miercurea, Sebesul-sasesc, Beius, Bargau,
natural, de vechimea aproximativa. in cateva casuri a fost data pu- Arad, etc. Unele comitate i tinuturi par a fi sarace in tesaturi mai de
tinta de a erua intocmai anul confectionarei. linde n'am putut stiricf seama, altele earasi exceleaza si au castiga binemeritata reputatie
vechimea aproximativa si 'lid macar, daca ornamentul e usitat in tocmai in ale tesatoriei, d. e. Tara-Oltului i comitatele Hunedoara,
cercuri mai largi, n'un pus nimio. Alba-inferioara, Solnoc-Dobaca, Cojocna, Muras-Turda, Selagiu, Turda-
Gratie staruiutei 11110T colectante zeloase i patrunse de importar*, Aries si indeosebi Banatul.
albumelor, Meya tinuturi si comune sant representate, in Nu va fi, asa cred, trebuinta s indic apriat, cari dintre piese sant
deci in conspecte, cu piese relativ multe sau foarte multe. SAJA earasi femeesti, tocmai fiindca apartin, cu exceptii nu tocmai multe, portului
tinuturi mai slab representate i chiar prin cate o piesa numai. femeesc. Spre a le deosebi Ins, ajunge sa scot la iveala, prin adaosul
Deosebirea aevea mare trebue considerata ca provenind mai barb. (barbatesc) piesele relativ putinele, cari apartin sexului barbatesc.
ales din faptul ca, in unele tinuturi broderiile propriu zise lipsesc Conspectul ce acum urmeaza indica, in tre al tele, cate modele brodate
aproape cu totul, d. e. pe la Deva, Fagaras, Brasov, etc., in altele tesute, apoi cate icoane din album, la cari comitate i CO11111110 apartin.

1 l'artwipd la albuine cu Participa' la allaune cu


icoano :- coano.
Ni. modele Nr. modele
'8
, '
--
representAnd ,.. ,i,
1

ropresentand

,.'
,- 7r,
e o in u n a
,..- Comitatul 1 c o ni u n a
comi- C o rn i t a t u I '-',-. I :p. F_-,, ,ce com i- g )0
tatelor oE tz' tatelor oE
z8 '5
. Zo -5 w .-o
.
. >o
u,
.__T
o u> o o o c,, -6 0''. U)
.-,--
a>
--.as ;-. .0 .0 es
cl, cd CU cu
-O 4-- -O -I-A .--. ...a. --.

. &hilo

1
2
Allana
Apoldul-superior
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
VI. Thrnava-micd 1

2
Bija
Micdsasa
1 2 2
I

1
1

1
1

2
11

3 Avrig 1 9 10 1 2 3
2 cenit une 2 1 2 3
2
o 4 Bendorf 3 1 4 2 2
5 Boita 2 1 3 2 1 3
6 Bradu 2 2 -- 2 2 VII. Alba-inferioard 1 Buciumani 1 1 2 1 1 2
,, 7 Bungard 1 1 1 1
2 Fenes 5 1 6 1 1 2
8 Cacova 1 1
3 Ocna-Sibiiului 3 2 5 1 1

o 9 n'ole 1 1 4 Petringeni 1 1

o 10 Chirpdr 2 2 2 2 6 Porcurea 1 1 1 1

o 11 Fofeldea 3 3 3 1 4 6 Presaca 2 2 1 I

12 Gales 4 3 7 4 4 o 7 Tema 1 1 1 1

13 Gurariu 8 2 10 5 5 7 con lllll e 14 4 18 6 2 N


14 Ilimbav 22 2 24 20 1 21
15 Ludosul-mare 2 1 3 1 1
VIII. Bintint

22 26 5 2
o 16 Marpod 10 1 11 11 1 12 Hunedoara 1 2 2 1 1

o 17 Miercurea 7
111
1 8 6 6 n 2 Boutariu-inferior
Brad
1 2 3 1 1 2

2
o 3
18 Mohu 1
19 Nocrich 1 1 2 2 2 4 4 Buces 4 1 1

20 Nucet 1 1 1 1 5 Cdinel 1 1 1 1

6 Campuri-Surdue 2 2 4 2 2
o 21 Orlat 1 1 1 1

22 Petrifaldu 2 2 1 1
7 Cebea 1 1
"
o 23 Pianul-inferior 1 2 3 8 Fintoag 1 1 1 1

24 Pianul-superior 18 3 21 14 3 17 9 Fizesti 2 2 1 1

25 Poiana 2 2 1 1
o 10 Ghelar 2 2 2 2

.
o
26
27
Poplaca
Racovita 5
3 3
5 4 4


11
12
Ordstie
Romos
1
114
1 2 1 1 2
4

O
o
o 29
28 Rdchita
Rhdu 443
1 1 1 1
3
o

13
14
Roscani
Sibot
1
2 2 4
1
2
1
2 4
1


30

32
31
Rdinari
Rod
Sdcel
8

3
1 41 2
1

1
1 9 7 7
1

o
15
16

16 comune
Turdas
Ulpia-Traiand
1
1
1

21 15 36 14 12 21;
2
1 1
1 1

33 S'aliste 25 2 27 19 1 20
34 Sdsus 2 2
IX. Moras-Torda 1 Jabenita 1 1 1
' 35 Sdsciori 2 1 3 1 1 2
o 2 Pogdceaua 5 1 6 5 5
1

Sebesel 2 2
-- .5
36 1 1
o 37 Sebesul-inferior 2 2 4 3
II
Toplita-romfind 1 I 3 3
o 38 Sebesul.sasese 6 6 3 3 3 comune 5 2I 7 4 9
39 Sebesul-superior 1 2 3 1 1

' 40 Slimnic 2 2 2 2
.
"
41
42
43
Talmdcel
Tilisca
Toprcea
10
1

2
1
1
10
2
3
12

2
1 1
1
12
2
3
X. Turda-Aries
o

2
3
1 Certege
Lupa
Ofenbaia
1
111
1
1

1
1

44 Tichindeal 1 1
4 Murds-Ludos 1 1 1 1

I 45 Vale 2 2 1 1 4 com.utte I 1 3 4i I 2 2
45 comune 162 58 220132 30 102
XI. Cojocna 1 Cdltele 1 1 1 1

II. Fgdrq 1 Bran 1 1 o 2 FinzUu 5 5 4 4


2 Porumbacul-inferior 2 2 3 Mdrisel 4 4 4 4

22

3 Porumbacul-superior 1 1 2 1 1

4 Rucdr 3 1 4
3 comune Ij0 10 9 9
5 Streza-CArtisoara 1 1 1 1
6 Vistea-inferioard 1 1
XII. Solnoc-Dobaca 1 Diug 1 1 1 1

n 7 Vistea-superioard 1 1 1 1
2 Fizes-Sdnpetru 6 2 8 3 2 5
'7 comune 5 5 10 2 5 7 2 comune 6 3 9 3 3 6
III. Brasov 1 Codlea 3 3 1 1

1 comuna 3 3 1 1 XIII. Bistrita-Nsdud 1 Borgo-Bistrila 1 1 2

.
2 Borgo-Mijloceni 1 1

o 3 Borgo-Prund 1 1 2 2 2
IV. Treiscaune 1 Intorsura-Buzdu 1 1
4 BorgoRus 1 1
1 I con lllll A 1 1 o 5 Borgo-Suseni 6 2 8 1 2 3
o 6 Ndsdud 2 2
V. Tarnava-mare 1 Bazna 2 2 1 1

2 Boarta 1 1 1 1
6 comune 8 5 13 1 7 8
3 Seica-mare 3 3 2 2
4 Sighisoara 2 2 1 ,- 1 XIV. Marmatia 1 Viseul-superior 1 1

4 contune II 5 3 8 3 2 5 1 comunal I1 II I 1 i

www.dacoromanica.ro
15

Participii la albume cu Participa la albume cu


,..
icoane
Nr. -5
,.. . modele
icoane
n
representa('
Nr. -5
,I

CI,
modele representand

Comitatul Comuna
1

,
;,,
comi- Comitatul 7 e,
C o ni u n a ,ct comi- 2 Fr:, ,m ::,',
. .
';'7., ,ce

ttl 4,
.
. cd .---: . rz
E, ,:--,
o ,-. o o5 Q -'-' El
aeor E. ct a,
tatelor .o
-. ;,-4
:--.-

8 -o
o
1_-,.
...'
.
-5
cu
-I.
.7 '
""c",
c,,
--,
o
...
,--.
r,
cu
..+
-1
'S 8 9
" .5
-5

co
a,
-1...
as
o
.--.
9"" rnS
a., ccS

XV. Selagiu 1 Tresnea 2 2 1 XVIII Caras-Severin 1 Maidon 1 1 1 1

1 comunil - _ 2 2- 1 2 Tincova
2 comune 1
3

3
3

41 2
2
3
2

XVI. Bihor 1 Beiu 1 1


XIX. Timi 1 Belint 1 1
. 2 Crbunari 2 2 2 , 2 Lighed 2 4 6 2 4 6
1
, 3 Cheresig 1 1 3 Seca -- - 2 2
, 4 Dragoteni 10 10 9 9
3 comune 2 5 7 2 0 8
4 comune 12 2 14 11 - 11
XX. Torontal 1 Alibunari 1 1 1 1

Arad 2 1 2 , 2 Banloc 2 2
XVII. 1 Cherelus 3
, 2 Pecica 5 5 , 3 Ecica-romana 5 5 5 3 8
. 3 Tfirnova 2 2 2 2 3 1 comune 1
5 1 6 5 0 11
3 comune 91 10 4- 4
XX. comitate 118 comune 1270 114 384 199 85 284

XIV. incheere.
Ca sa mi mai vorbesc de marile clieltueli cu razboaiele, co- T adevar, executare mai solida, mai dibace i totusi eftina, nu as
lectiile si mai ales cu cele 12 albume, eari impreuna adapostesc nu fi brodit, probabil, la nime i nicairi. Un avantagiu de nepretuit e
mai putin de 1536 modele brodate i esute, ma grabesc a suleva faptul, c institutul mi-a fost la Indemana. Executare asa isbutita,
In pripa suma de 3500 cor., pe care comitetul agricol n'a esitat a In strainatate, cu anevoe s'ar fi putut.
o vota singur numai pentru exteriorul alor 600 exemplare, exterior Nu mai putina lauda merita firma F. Neuzi 1, care a exe-
aevea superb, neajuns Inca la uoi. Asa se si cuvenia pe seama unui cutat mapele (scoartele) albumelor cu atta verva si gust artistic.
op de talia albumului nostru artistic. De asemenea harnicele tarance-maestre, cari au savarsit minunatiile
Calculand executarea tabelelor In colori i textul i adjustarea brodate tesute, proprii albumelor, cu atata istetime, cinstit i eftin.
anunturile, colorate si ele, opul Intreg se vine cu preste 12,000 cor. Un ultim prinos de recunostinta, sincer adus i cu draga
Cand va fi data putinta deplinei acuitan, bunul Dumnezeu inima, apoi incheiu.
va fi Ceca ce stiu este, ca eu unul 'mi-am Implinit datoria Colectiile de broderii i esaturi vechi i noue, papusile costu-
Cu varf i Indesat. mate si Indeosebi albumele i ciliar razboaiele sant ispravi, cari au
Deosebita lauda si recunostiuta, se cuvine eolegilor mei din reclamat zeloasa i desinteresata conlucrare a o multime de persoane,
comitetul agricol cari, repetesc, n'au pregetat a Incuviinta, cu mana tarance i arani, primdrese i primari, invdt'atoare i invriVttori,
larga, sumele cuvenite, mijlocind astfel realisarea ideii cu albumele, preotese i preoti, advocati, profesori, medici, functionari, studenti,
colectiile i razboaiele. ineseriasi, etc.
Maui e acum la inteligenta noastra de pretutindenea, ca Pagini intregi ar trebui voind a Insira, cu numele, pe toate
sa Intrevina Cu sprijinul sau, 'pariese si moral, cumparand pe intre- si pe toti cati au stat in ajutor, cu drag i aducand jerife in parte
cute Indemnand marele public sa cumpere albumele, ce cu drag grele, spre a chizasui reusita.
le-am savarsit, In cinstea i servitiul neamului romanesc. Rellane dar sa le exprim, de astridata cumulativ, sincera si
Institutul artistic lo s. Drotlef f, care a purtat sarcina exe- cordiala recunostinta.
cutarei technice, cu placere declar, s'a aratat la Inaltimea chiemarei.

Sibiiu, Iulie 1904.


Dimitrie Coma,
profesor la seminariul Andreian si
president al reuniunei agricole romilne in Sibiiu.

3*

www.dacoromanica.ro
I. Albumul modelelor brodate.
Comp.
Nr .
brod.
Comitatul Cercul Comuna N u m i .r i 1e Se aplicU". Nr. .0bservar 1
brod.

A. Broderii trigus-te.
I 1 Sibiiu Sibiiu` Talmiteel Crilmpotei: mari sau cu stea. Po m'Iliaca in jos Model foarto vechiu

2 e . Crmpotelul: trsurilor (pita trulali).


Altit'a: trandafirul intreg sau tulpanul pe jumAtate (puii
3 , , ,
Cu 5 umplhturi).
Pesto ornar Model strilvochiu

4 , . . Altitii: lingurici sau cdrutul. e _


5 , e , Altital: spicul (pul cu piciorul broastii).

fi . , e AMO: strugurelul sau strugurelul intreg.. e Modo! striivochiu


.
Pesto um5r. sau si po mfinec5
7 , Altillt: vermele sau puiul soacrii sau gura serpelui. In jos Modo] vecliiii

8 Flori (calen, mortii). La gura milnocii bilrb.

9 . .. , 111reaja: cu riurile (pe margine) a) rail; b) mreaje. De-a lungul mnocii

lo . , . Cheitil (ciociinel): c .... puiului. .

Strfunbul dela manit = a) strambnl: presenri (fig.


11 . . Boifa cu verde) si .trasuri (patratii in chm pul rosu); b) sti- La gura mAnocii
pneala si: c) toiagal impletit peste macho.

Ciupag, alcatuit din beata si ciupag a) straje;

12 . . , b) beata': crucittlita ocolita si ochii ea dela florida La gat (grumazi) Mod. strilvochin
(fig. Cu 4 puncte negre) si o) einpag: ca sub b).

13 . e Sebeful-inferior Pui peste mmir : busioc sau cei de 8.

14 . , . Pul peste untar tulpan sau si pul: cu piciorul broastii. Mod. cocida

15 . e . Sebeful-super, Pui peste umiir : trandafirul mare sau trandafirul intreg.

16 , , Bacovifa Fui peste umar: pintenul. _ Mod. veoldu

17 , , , Pul peste umir (altitil): sarpele. _ Mod. f. vochiu

Mod. f. vochiu. Asomenoa broderii


18 Pul: rotunzi. . Peste cot la feto so coasii po dos.si so mimoso astfol s i
pul pe dos

19 , , . e Pul peste cot: trandafirul. 18 Mod. vechin .

20 e e , Fui. peste cot: cornul berbecelui. 18 Mod. strrivecliin

21 , , Avrig Picilturi: crete. .


Pe mrinocii in jos '
1

Spirturil: cu tantacul a) sibace; b) spirtura ea


22 , , Rdfino/i. Do-a lungul mrinecii .
.
t iintacul.
.

23 Splirturil: Cu 8 si cruce. , 22

24 , , Spfirtorii: a) pieatari ; b) ibace; o) crucea en 2 ochi. _ Din ano! 1835

25 e e Spairturil: cu pui sau si cu rand. e _ Mod. striivecliiu

Cinpag, alcaluit din beata si ciupag -- a) lancet ; b) beata : .


26 La gra -.--

alaturata ; o) einpag: alma en oelliari ; d) brauisoare.

. Ciupag, alc?ituit din beata si ciupag a) lance t; b) beata :


27 . . serpoaiea ; o) eiupag : vilrtelnita ; d) branisor panturit.
,
Din anul 18:35. La iile (crimesile
Umerei a) eoltisori ; b) seaunul meseioarii si en _ fem.) de ast5zi, mueren se numesc
. 28 , . ochii ponsorului; c) branisoare. banieei

29 Slimnic Altitii: cu grbaciu. Pesto um1ir _ De SO ani. In Girarlo (nr. 65 etc.)


garbaciul se numesto silrhe

Cinpall, alcatuit din ,beata. si ciupag a) branel ;


La g ri t Mol. strrivec d u
30
b) c.. iMpins ; c) floriei ca.

AMO', - a) eol(isori; b) brand; e) lama sau obinzeala


-
De 90 ani
31 . Nocrich Nucet Peste undir
stramba; d) ebac alb ; e) laneet en .eoada.

www.dacoromanica.ro
. 18

Comp.
Nr.
bred.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplica Nr.
brod.
Observari

Nocrich Marpod Pui la giolgiu: cei tri a) unghia caprii; b) Iebae La proboadA si la gura climilsii Mod. strlivechiu. =brobeada
32 Sibiiu oi c) strambuletul. birb.

33 Luncet (purana0). La cretul milnecii din jos Mod. f. vochiu

Pull la mfuneca bdrb.: eei umpluti a) pui cu 4 um-


La gura nilinecii bruit. sau si la
34 platuri sau lioarea fragii ; b) sebac; c) strambulet; giolgiu 32
d) delta.
Fui pe dos a) vartelnita; b) c.... puinlui; c) pot-
35 coava (crengi); d) niaciuca calugarului ; el lloarea Peste cot sau pesto urnitx 18 Mod. strlivechiu
(lomneasea.

36
Fui pe dos a) cocarlat (corma berbecelui); b) puiul 18
cu cruciulita; c) pni cu ochisori ; d) pui cu dargul.

Alibi* a) penite; b) branel ; c) vartelnita si &area Peste lunar Mod. vechiu


37
domneasea; d) lnneetul Cu chin si eirlig.

PrInsititurii (prinsoare): erpoaica, cu stipuitura pe Do-a lungul milnecii barb. san


38 si peste untiir
margine.

Guler biirb. a) brand; b) barca ea laditae; c) col-


39 Maui? La gilt

Peamti la iodori a) urzituri ; b) 11rul (alb); c) col-


La gura nilinecii Mod. stillvechin
40

41 Fofeldea Pui peste unntir: magheran (pui pe NO.

42 Fui peste unnir: stipuiti. Mod. striivechiu

Pul peste unntie: cu o obrare serpuitoare (pui strambi


43 Pe dos).
a) strambulet ; b) trascior ; e) altita La gdt ca OHO, dadi aro lfincet ;
Anita: cu darg dacti nu are, atunci pui peste Chiscovean e numele unni deal
44 aproape do comuna Ilimbav
darg; d) branel; e) lance chiseovean sau chiscovenese. uma

Anita a) ciocanel (pl. ciocanei) sau yid de puiu;


b) bat sau bat impletit; c) flores cu. ochisori (barca Poste unillr 44 Mod. f. 'mala
45
din sari); d) brand ; e) lancet chiscovenese.
o preoteasil Meuse pe vremuri cea
.

Anita: lui Alexe a), b) i d) intocmai ca sub Nr. 45, dintiliu un guler la fe ,1 do dragul uni-
46 cului ei fecior, un tat frames rtIsfii-
c) &area lui Alexe. tat, co numele Alexe

Altit a) barca fragii; b) branel ; c) altita : ea Pesto timar 44 Mod. strilvechin


47 tablite i vartelnita; d) lancet chiscovean sau chis-
covenesc.

Pal peste cot: frunza vital. Mai ales pentru fete


48

Fui peste cot a) bojar (fig. cu rosu); b) puisor; 18


49 c) bat en mute.
Fui peste cot a) puiul ca scara sau paid en masa 18
50 (fig. 1, 3 si 5); b) c.... puiului (oachisa); c) maciuca
caltigarului (fig. 2 si 4).

Fui peste cot a) plaid imbinat ca calla (fig. mari La foto pesto cot, ear la noveste 18
51 1 si 3); b) c.... puiului (oachisa); c) puiul jumatate peste umrtr
imbinat (fig. 2 si 4).

52
Capete sun pui peste cot a) puiul din dip,: Pe imlnecil In jos si peste cot
la copile
2
ea 8 albusuri sau ochisori i tablite ; h) puisori.

Brititare, alcdtuitd din obinzeal si bratare a) brand; La gilt Mod. f. vochiu. Pl. briAtiri
53
b) obinzeala; c) bratare: tloricica.

54 Britilare: mare cu 5 ochi.


G'uler barb. a) br'inel: vilrful mfigheranului ; b) ma-
55 nta en puiul din data in feluri ; c) cheita ; d) trascior Do presto 100 ani
(ca galbin); e) poi stareiti.

Guler barb.: al morariului a) brand: b) 1loarea din Mod. f. vochiu


56 barson i vartelni(a.

Guler saldorean a) coltisori; b) delta; c) tras- Adus, pa vremuri, de un fecioras


57 cior; d) guler: en cruel; e) brand. din comuna Saldorf

Guler barb. eoltisori; b) delta; c) guler : en Mod. strilvochiu. So numosto siguler


a) pe NO, In deesebire de cart se coasit
18
58 3 cruel si gradinuta; d) brand ; e) c puiului. pe dos

Guler barb. a) eoltisori; b) branel; c) trascior; Mod. strilvechiu


59 Chirp& d) guler en deuce (crengi); e) ebeita.

Guler Varb. a) coltisori ; b) trascior (Cu galbin); Mod. f. vechiu


60 e) 1loarea domneasca ; d) pu i starciti.

www.dacoromanica.ro
-4) 19 4>---
.....
Comp.
Nr.
brod.
COMitatul Cercul Comuna Numirile ,
Se aplicA Nr.
brod.
Observri
I

61 Sibiiu Nocrioh Bendorf Pul peste umalr: cu cruciulitA. Mod. vechiu

Fui la gura m-tueca brb. (pui ttiulumbergeni


62 . .
sau si pui cu fire scoase) a) valla nniglie- roa. f. vechiu. fllumberg e numelo

ranului sau puii mari en pura; b) dusuril sau brdn n'' sat
sau 1)4; c) feregi sau ferece; d) eoltisori.

. . Guler bArb. a) eoltisori; b) elieiti ; e) brand ; d) pui La gilt


63 a Mod. stravechiu
aPe:nuptaiha(rfiegir cu cele 6 foite); e) gaurari.

64 . SaliOe Orlat A eltui i Peste umar Mod. vechiu

65 . a Gurarizt AMO,' : strugurelul intreg. Mod. stravechiu

66 . . . AMO,' : patdcile.

67 . s Altit. In saliste: vita viei pe 13

68 . . a Altitit: mgheranul m6gesc. in Saliste : magheramit. Mag o nu-


molo unui sat apropiat

69 . . . Altit: pul trufasi. In Saliste: trandaliri

70 . . a Altitil: fesnic. in com. Vale: preseurele

. . . Mod. f. vechiu. In Saliste: 1111-


71 Reat,: crucile. La gr it eeaua pe dos

Guler barb. a) eoltisori ; b) branel ; c) gnler: en fo-


.
72 . . .
rieele.
Mod. f. vechiu

Cheit: Cu podobeal a) po(Iobeald: onisorii; 1)) rupt- In comuna Gales podoboala = mudar-
73 . . Saca Input ; c) chei(ii..
Do-a lungul manocii loante. Oniporii e diminutiv din cuy.
on = puiu cusut

74 . . Altit: plirele (spetezele pe 9). Peste umar , Mod. f. vechiu. in Saliste: a le


satului pe 9

. Ciupag, aletuit din beat si ciupag a) brand ; La gat Mod. f. vechiu


75 . b) beata; e) cinpag: en 9 ()chi.

76 e . Vale Altitii: pe 9 Cu carlige. Peste umar

. La crotul manecii din jo pi Mod. vechitt. ilasinari e.numole


77 . Pumua : rsinArescul (beata cu cruel). unoori ca beata la gat unoi comune Muga Sibila
1

78 . . Galef Pumuavul: dela flodori. La cretul manecii din jos 1 Mod. vechiu
i

79 . . s Pumnal: crettil dela flodori sau pumna: blnita. ' Mod. f. vechiu
II

80 , . e ii.: cu unghia matil si steua pe 11 (fig. co tricolor). Pe manea in jos

81 . Sellifte ir: cu han si cu stea. .

82 . . a Altit : cu carlige pe 6 sau plArei pe 6. Peste timar

83 . . . Altitii: frunzisoara pe 7 san frunzan vie. ' Mod. vechiu

84 . . . Alltitia: Cu steua pe H sau carAle pe H.

85 . . . AJltit: pe 9. '
86 . . . Altipi: trandaflrul. ' Mod. f. vechiu
11 --
87 s . s AMO,' : magheran. . Mod. stravechiu

88 . . , Anilla : strAinele sau stelele. '


89 . . . Altitil: pe 14 sau pui trufasi. . Mod. vochiu

90 . . Mata' : trifoiul pe 13.

91 . . . Gliirland: pahar si stele. Do-a lungul manecii si Po piept .


.

92 . . . Ciocaluel : cu podobeal, numita pene.

93 . . , Beata: cu 4 urzituri sau ochi. La gura iei (camosii) feteresti Mod. f. vechiu

94 . .
.

Beata' : pe dos. La gat . .

95 . . a Chipa!! : rodasca. .

Ciupa(J, alatuit din beata' si ciupag a) brfutel ;


96 . . s b) beati: poteovena; c) einpag : Cu steua inclusa en .
oebisori.

(37 . s . Beatii: procovita. . Mod. vechiu

Ciupag, aleAtuit din beati si ciupag a) branel ;


98 s n b) beata: lloriciea sau en ladfitue ; e) cinpag: comal .
jumtate.

5*

www.dacoromanica.ro
20

Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se a p.1 i c t'l, Ni.
brod.
- Obsrvliri

.
I

Sdlifte Ciupag, alciltuit din beata ,si ciupag. La grit Mod. vochiu
99 Sibibt, Sal4te
Ciupag, alcatuit din beata si ciupag a) brand ; b)beata: Mod. striivochiu. Cacova o inmolo
100 S unui sat fuvocinat
S serpoaia; o) ciupag: .cacovenescul.

Ciupag, alcAtuit din beata si ciupag a) brand; b)beita Mod. vochiu


101 . . si cinpag: Iloarea sau lloarea mare.

Guler bArb. a) tiveala; b) strambanog ea urzituri si . Mod, f. vochiu


102 S
'
Blinde.
,

103 S Miercitrea Poian a Unuirasi: magheran umplut. S


Posto umrir

. 92, Aceastri, mis:a-inri, siniplil si %gusta,


Ciocalnel (pl. cioenele) a) raptimpuns en 3 muscute; a dat mistare, asa mi-s'a son, la
De-a lungul milnocii 108 pomposii mocanei do sub Nrii alatu-
104 S S S b) ciocanel: peste muelle. etc. rati etc.

Pumnav a) branas ; b) dargul imprettnat; c) elieita;


La gura milnecii Mod. do vre-o 80 ani .
105
_ Illiereurea d) lanceta': rapt.
s

Puinnaq a) bribas; b) steana; c) delta; d) Ilori- . _ .


106 S s cica' de 5 ' ate.

107 S
Pumnav a) bramas ; b) magberan; e) cornite. Mod. do presto 100 ani

Cioefinel: impodobit a) podobitnra: floriceana de 7 ; De-a lungul manocii


108 S ) S b) cioeanel garbacese, urzit en sarilla.
Mod. stravechiu. in Tilica i mil-
Anille,: magheranul mare. Pesto undir glieranul de 12
109 >> s

Betn,: fetereasen a) branas ; b) beata: en .9 oclii; La grit Mod. f. vochiu


110 S c) cheita; d) lanceta' .rapt:

111 S S
Ciupag: .floarea mare din cerb. . Mod. de presto 100 ani
S

Cuseiturii la naineei ball. a) sabed; b) vere-


Apoldul- super . La gura manecii 7-
112 ' S sele sdu pene verese; c) s nbace.
La gura manocii sau si la gflt
113 >> , Top drcea Triisurit: pe 1 fir. ca ciupag Mod. f. vecina
'

' Ciupag, alciituit din beata si ciupag a) brfinel;


La gilt ,
114 , S b) beata: ea 4 ()chi; c) ciupag: pe 1 lit'.

Beatii: fetereasc sau pumnali: pupejoara (Zara) La gilt sau la cretul indnecii
115 )) Ludos ul-nz are a) br3naki; b) papejoara; e) lancetal rupt.

Citipag: floarea din cerb (floarea .mare). La grit Mod. strrivechiu


116 S S S

.
Cheiln: cu 1 ochiu, sobocita .pe margini cu cruciulite. Pe mrineca In jos
117 , Sebequl-s4sesc Sebe f ul-s iisese

IlIfineeariu : din magherane a) erderelul mare (fig.


118 S S
patrate); b) dargutul .(triunghiurile); c) sitbag ; d) do- La gura maneen Mol. strrivechiu
canelul: en negra.
riliineearin: din magherane a) cnferelnl mare en
umpinturi; b) (1argutul: en creasta; e) subag: en in pajura orasului Sibiiu so aflr, 2
119 S S O negra; d) lioarea Sibiiului: en suveicata si creta spade Incrucisate
pintre ele; e) pe dupa ac (Cu galbin); f) bungliita. ..
Cusaturii din miegherane a) .eilferelnl mic;
120 1

, , S
b) bungbite mari; c) ub a g ea negra ; d) floarea Si- La proboade 119 Mod. strrtvechin
biiului: en saveienta; f) bungliite niki; g) eereelnu1.

Unnirali a) cruce (fig. cu fir); b) mnscute (figurile Peste umrir Mod. f. vochiu
121 s S S mititele); c) cocos (fig. cu verde).

Uniiiralji: Cu strugurel (fig. cu ferestrui) si cu mida Fig. triunghiulare mi au numo


>
122 S S (pe inarginea strugurelului).

Beata sau brillar: floarea Sibiinlui. La grit 119 Mod. vochiu


123 s Bits ciori ,

Beata sau brailar: a) bramas; b) lloarea Sibiialui ea 119


124 S s ocian si cruce; e) tighitura (tivitur5).
Salpa: frn ochi sau miel , a) stalpi (fig. pittrate); La proboade
Pianul- super . Mod. vechiu
125 S s U) sera* (triutighiurile); c) ebac.

Stillpii la m'Aneen: ochivri san cu 6 ochi a) stalpi: La gura milnecii 125 mod. f. vochiu
126 S S S en ocbisori; b) searite ; c) sebac.

Stfielpii : .cu chiee a) sifilpii: Cu 4 ochi (fig. plitrate).; .


.

b) sebac; e) tivitura: en col(isori; d) dice en tire. La gura manecii brirb. Mod. strrivechiu
127 S S S
scoase; e) ebiee ca ' 5. ate.

Thieturfi la maneen, al plutite; b) efiac; c) tal- '


. .
128 S S S ietura ea 2 gbiare, d) tivitara: ea coltisori.
Cusalturn, (stillpin la milmeell: cu suveicu e De-a lungul milnecii bilrii. sau
si curmezis peste piept s
129 ' ' S S a) pinstite; b) saveicute si cruci.

www.dacoromanica.ro
21

Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplic' Nr.
brod.
Observani

Cusitturii din nuighiran san tiiieturii la pro-


poadii, a) urziturii; b) ruptimpuns ; o) lloarea j a-
130 Sibiiu Sebeul-sa'sesc Pianul-super. La broboade Mod. strrtvechiu
naitate: creste sau thietura en 3 gbiare; d) pe (Iupd
ac; e) urzituri miei.

Umiira0 (umerei) sau ii : din Peste umar i resp. po manees


131 1 t'alelara*. In j. Mod. vochiu

132 Umitra0: chinaresti, cu pristin la mijloc. Peste lunar Dela cuv. Chian = Pian

133 Umiira0: cu retal la mijloc. 18 Mod. vechiu

134 Umitra0 : prescura cu 4 ochi. 18

135 Umetrali: cu ban la mijloc. 18

136 Culitrule: cu !tan din 17. La gat Mod. vechiu. Cularnpe=gulerupe

Culalruve: pe chinaresti a) tiviturti; b) pe chinti- 132 $i


137
resti: cretul en gbiare; c) r}ebac. 136

Culirule: cu floarea Sibiiului a) tiviturtl; b) lloarea 119 $i Mod. f. vochiu


138
Sibiiitlui; c) ebac. 136

139 Culalrule: muscuteascd. 136 Mod. vechiu

Guler brb.: cu pristin a) tivitarti; b) creta' (ca Mod. stravechiu


190 galbin) $i pristin (fig. cu fir); c) ruptimpuns; d) sebac.

Guler barb.: pe 15 fire a) tiviturd; b) preseurd C11


141 striji (fig. ea rosa si alb); crucittliti (fig. ro$ie)
presatril (fig. alba); e) ruptimpuns ; d) sebac.

Guler barb. a) tiviturd; b) poendreascd cu &are Mod. vechiu. Poiana e numele m'un
142 (fig.cu galbin $i verde resp. cu galbin si albastru), sat
suveicuti si pristine en ghiare ; c)ruptimpuns ; d) sebac.

Gnle brb. a) tiviturti; b) comal berbecelui, eretul


143 Pianul-infer. (fig. ca galbin) $i preseura cu glaare (fig. cu cruce Mod. stravechiu
ro$ie la mijloc); c) raptimpuns; d) sebae.

Pumitta0 a) setrange en tlori sau Cu cruciulite; La gura maneen


144 Fdyeiraq Arpaul-infer. Viftea-super.
b) branel.

AMO', a) poi en gaurii; b) trtiscior ; c) in- Mod. f. vechiu. in tinutul apropiat


145 Rucdr cornoratti (fig. ro$ie), Cu rotogoale (fig. pdtrata, cu Pesto lunar Nocrich lance san Inucet
verde) si zale; d) lunget.

A1ti: floarea a) zalitd; b) stipuitur; e) altitd en


146 de-a coasta (fig. 1), floarea lungureatti (fig. 2), cornoratd Mod. f. vechiu
(fig. 3) si rotogoald, (fig. 4 cu 8 ochi$ori).

147
Guler a) coltisori; b) cheit; c) guler: en zal, La grit Mod. stravechiu
cruciulitd i ochisor (fig. cu albastru).

198 .13).ary Bragov Codlea Umplutoricil a) contri; b) curpeni ; c) cheitit. La piept Mod. de preste 150 ani

149
Obinzealii a) curpeni si stipueant (cu fir) ; b) brescan; Peste lunar
c) brittdruicti.

150 Tarnava-mare Sighirara Sigh4oara Cheita: umplut cu stelute, pe margine cu sebac.

151 Bentitti: feral orasului a) coltisori; b) ruja mare. La gat Mod. stravechiu

iintor pe mfineca a) eel oblu cu coltisori i do-


152 qeica-mare De-a lungul mrinecii pi pe piept
mnele ; b) sinorttl: inodat

Beat, alcatuit din beata si ciupag a) coltisori ;


Mod. f. vochiu
153 La gat
>
b) beata en steud; e) ciapag: en roatti dela Sibila.

154 Alba-inferioard Ocna-Sibiiului Oena. Beat sau tritsurii, la metneci. La gilt pi la gura manecii

Pni peste cot sau scumpele (lela vitlitoare. Med. f. vechin. l'Oteare bro-
155 boadd

156 Fui peste lunar: in brnel. Mod. vechiu

Pene peste cot: cu labe a) pene: cu 8 labe, in-


157 Iyhiu Tema dartitnicu(d (fig. CO seamana a liintisor) $i ochi ; b)brdnel ; Mod. stravechiu
c) pene en 4 labe, pui i chi:

158
Pene peste cot a) brazi; h) brazisori ; e) sirut
Fene.F sau nintisor sau ltintut.

Pene peste cot: dupa ac' a) pene (mide; b) (ca Mod. vechiu
159 sub Ni. 158); e) laba mata.

Guler a) brnel ; b) guler; c) brfitare: en penute


La gat Mod. strrtvechiu
160 si emite; d) tritsurd.
6

www.dacoromanica.ro
22 *-
,,,..........
Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna
.
Numirile Se aplica Nr.
brod.
Obser.vitri

Guler a) coltarei si brand.; b) brine]; c) guler; Mod. stravochiu


Presaca La gilt
I161 Alba-inferioard Ig hin d) bratare: en stelnte (fig. alburie) si postaute.

Gider a) colturei; b) guler: Cu stelate, mod. vechu


162 O
O

163 Rogia-montand Bueiumani Guler.


Varga la proboadil a) coltisori; b) postae; La proboada pe margino Mod. f. vechiu.
164 Hunedoara: Ordgtie $ibot c) chideala.
Il

165 Guler a) branas; b) barson; c) varga (chideala). La gat

Turdas Obinzealii: Cu cruce si ochi Mire potcoave. . Mod. stravechiu


166

Cusatural la metneca barb : cu cheie a) varful


penelor; b) cheie ingradita si alcatuitd din secerue .

(fig. 1), cruce (fig 2), militarescal (fig. 3), zala (fig. 4), La gura manecii
I

167
Ordftie
militarescul en potcoave (fig. 5); c) coltisori; d) cheie: ,
1

cu zaluta.

168 . Deva Cdinel Gnler a) coltisori; b) branele; c) inorelnl. La gat 'Mod. vochin

s
'
Pumnav (pumnariu) -- a) zaluta sau pizaran: en
tritingliiulard, cu negro $i al- La gura manecii fem. i barb.
169 , Murdg-Ilia Finloag pizari; b) walla (fig. cum m la peale Mod. f. vochiu
bastru).

170 , . '
r
H unedoaa Ghelar Guler sao pumus:tt steaua sinoreasca. La grit si la gura mamma

. Fodor a) pene; b) cale en pene; 0) triisura, cale si Mod. stravechiu


171 O
Brad Brad tivitura; d) cipea.
La gura manecii

Fodor a) pene; b) trasura; c) cale; d) &Aura,. 171 Mod. vechin


I 172 Buceg e) eipea.

Guler barb. a) tivitura si trisara; b) cale; 0) urzi- La grit Mod. do presto 80 ani
173 h a a tara si lunplatura; d) cornite. .

.Pene: la camase bArb. a) pene pe dapa ac; b) tril- La gura camilii barb. Mod. vechiu
174 O O o sari; c) tivitura; d) cipca.
,
1

175 Mural -Turda Murdg Pogaceaua Umerali a) sebacul; b) eoltari en urcnlas. Pesto timar a

176 Turda -Arieg Cdmpeni Certege CheiVt : cu pene. Do-a lungul mamma

il Guler ball.: cu tdeturi in furcate, ochiul broastii si


La grit . a
177 Cojoena Huedzn Calatele postaute.

.
Finein Pui: gretarul (critarul). Po inalleca In jos Mod. vochin
178

179 Pill : cocoara cea mica. Pesto cot a


s

Guler barb. a) brinel; b) coltuneasea; c) guler pe La gat a


180 s s dos; d) haute.
Mol. vochin. In tinutul numit BA,
Peste cot san la burzalai = gau brodoriile ca margele stint
181 Bistrila-Ndsdl1 _hm d Borgo-Pr. und Fui: cu margele in cruci. iled
foui aproapo ob5te0e usitate

182 O . s
Fui: pe pasitura cu buburuzi (boboci). Pe maneca in jos 181 -
Pe margi nea din jos a rochiei
Fui la poale: ridicati pe MO ac.

,
183 S Thirgo-Suseni (fustoi)

184 Solnoe -Dobtica Cictehi- Garbdu Fizeg- Seinpetru Pumniisei. Pesto cot Mod. vanilla

185 , O O
Puiti peste umeir a) stroje; b) berchita; c) ruptura.

186 g
*ir: pe maned . Po mmma
a dola cot In sus a

187 s s
Sir: pe maneca a) ciar ; b) 'IWO; c) pasta. Do-a lungul manecii Mod. strrsvochiu

188 O o
*ir: pe manecd. Peste cot

Sir: peste cot a) jug (fig. langureata, cu mult alb);


189 O s O
b) urziala en chic (mijloc).

190 Bihor Being Drdgoteni Pumnari: trasi cu roate.. La gura manecii prinieqti - Mod. f. vechiu

191 O s O
Pumnari: pruncesti trasi.

Guler: la space! a) panta sau batatura; b) guler La gilt


Mod. stravechiu. Spilael,=- camp
Timif Ciacova Lighed fem. pana.la brau
192 cusut gin; c) bratari.

B. Broderii 15.Trete.
Pui la miinecii lidrb. -
a) pui inearigati; b) bilt;
c) stramba; d) sebae; e) cheita ea colti; f) prinsoare La gura manecii Mol. f. vechiu
193 Sibiiu Nocrich Nocrich
en 2. efirari.

Briitare: cornul berbecelui a) lance t ebiscovenese La grit 44


194 Dinibav (2 randuri); b) bratare: cornul berbecelni. .

'

Attalla
Brigare: cu 9 ochi a) branel; b) obinzeali: en , _
195 O O coada; c) lancet: en chi; d) bratare: ea 9 odd. a

www.dacoromanica.ro
--o- 2 3

IGuler Numirile
Nr. Comp.
brod.
. Comitatul Cercul Comuna Se aplica Nr. Observari
brod.

brb. a) eoltisori; b) greblutd sau sedritd san


196 Sibiiu Nocrich Tichindeal cheia morii (fig. cu alb); o) Mita sau ebristornic
1 _
sau feliute; d) chita.
197 F(garas Feigetras Porumbacul-sup. Britithri. La grit si gura manecii

Pui peste cot a) lloare ea 16 umplaturi si cu


198 Bramv Braov Codlea ramari imprejur; b) curpeni ca stipliealii (ca fir); Mod.zde preste 150 ani
C) cioctinei.

199 Triscaune Sepsi- S.- Georgiu Intorsura-Buzdu M'inri: in flor'. Peste amar

Fodori a) penele cu 4 gfinri en el:tic:lude; b) sebali;

'
2(10 Ta' rnava -mare Media .1 qeica-mare La gura mrtnecii
c) ciare! ; d ) cel oblu ; e) coltisori. Mod. vechiu

Pene peste cot: tulipan a) tulipan; b) Milite san


201 Alba-inferioarei Ighiu li ene.,s
efirlibata (sirut); c) limba nifitii. _ .
Mod. L. vechiu

202 s s
Pene peste cot: creasta cocosului a) creste;
s
b) &l'ate; e) laba (limba) matii. s

203
Pene peste cot a) pene sau rotogoale; b) lintisor ;
s Abrud Petringeni c) zalute ; d) pene miei.

204 . Gioagiul-inf. Por curea Pene peste cot a) aflige; b) tir pe niijloc. 18 Mod. stravechiu

Pumnas brb.: cucuruje


barb.: ruje(fig.
(fig.rosie)
rosie)sisiUrca
Urca'(fig.
(fig.cu
ca negru
negro
205
205 Hunedoara Fui Fizefti
Fizesti '
si cruciulite albe). La gura mrtnecii Mod. vochiu
.
206 Guler. La gil san ca pumnasi la gura 31od. f. vechiu
manecii

207 . Hunedoara Ghelar Pui cornurati. Pe marginea gurii de cralas()


si pana jos la brilu

Pene peste cot a) Mi broastii; b) stillpi (vr-


208 Mara f-Iiia Citmpuri-Surduc gutele negre verticale) co rujitil, marginita de oellisori ; De presto 100 ani
c) elide (fig. alb).

209 Brad Brad Pene peste cot a) cale (varga zigzag); b) cruel. Mod. f. vechiu

210 Hateg Pul: cocosi. Pe piept cum si la peale din


Ulpia- Traiand jos si clinii lor Mod. strilvechin

Guler a) cipcd; b) tivituri; c) urziturd si umpla-


211 . Brad Bucee turd; d) trdsurd; e) penite pe (lupa ac. La gura crtmesii brial. Nr. 173 Mod. vedija

Pumnisori la mnecii, barb. a) coltisori; b) se-


bacul; e) anulas; d) ruja (fig, patrata), ingrfitlitg de
212 Murdf- Turda Mura .F Pog aceua tdeturi si postdate; e) coltal: ea tileturi impedecate
(fig. triunghiulare). .

,
Pumnivori la mancera, brb. a) eliacttl; b) pa-
angina! cu urculas; d) rotita (fig. cu rosa-verde) in
213
tgeturi umplate, pe margine en postfiate; e) tdeturi
in colturi. .

214 Bistrit a-NdstIud Iaad Borgo-Bistrita Pui: vfizdoagd (garoafd). Pesto cot la birhati ti femei
cum si la poemeti (mitneciiri)
.

Pttmnari: roatd tdiata cu miez de jumdtate a) col-


215 Bihor Betas Carbunari ciori suciti sau si din(i ; b) ruda cea impletitd; e) ciar Pesto amar si la ismene din jos
cu ruda cea intrieta (in jurel fig. ptrate); d) rotutd.

Punmari a) ruda intrietd; b) cdrligul mic tdiat .


216 s. s Pesto amar Mod. strivechiu
.
ea miezuri; c) colciorasi.

Speteaz.: ruda talar si umplut a) lioca: en rup- Mod. vedan. Spitoin = cilmase parra
217 s Drelgoteni La gura mfinecii pe spiltoin in lariu
turi ; b) tdietura si ruda intrietil cu miezuri pe 4 tire.

218 s s s Pumnari brb.: trasi cu roate si curcet. La gura nainecii 11


Mod. veclau

219 s s s Pumnari brb.: trasi cu spatele cdtra olaltd. s s

Pumnari: ruda cea curmezis talar a) prescura


(crucea din mijloc); b) eolturi (micile triunghiuri um-
220 s s s Peste umrtr
plute); e) ruda intrieta (cele 3 ire, cari inprejmuesc
col(urile); d) potcoava (restal fig.).

Pumnari: prescur, cu ruda tdiata" si miezuri intregi .

221 s s s s s
si de jumatate. -

La spicel (ciimaso fem.) po


222 Arad Pectect Pecica-roniiind Sidibiinasi: ochiat. poalo din jos

223 SillbAnal: cu rosmaring. . .

224 . Chela: cu 8 gropi. Din jos la peale


. ,

225 s s s Cheie: cu 9 gropi.


.
226 Cara f - Severin Gravita Maidon Gnler brb. -- Mod. de 100 ani

6*

www.dacoromanica.ro
* 24 c,

Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplica Nr.
brod.
Observiiri

C. Jumtdti. .

227 Sibiiu Nocrich Marpod Pul la (Jiol(ibt a) cheita; b) sebae; c) braduleti. La broboado Po margino 32 Mod. f. vechiu

,
Pul la qiolqiu a) pul en pura; b) kit; o) guler; 32
228 (1) elitic; e) dimita cm coltisori.

229 Pul la giolqht a) ungbia caprii; b) bat; e) cheitri. .


32 Mod. stravochin

Ilintbav
Pui la 9ioluiat a) bat ; b) delta; e) pul intorsi 32
230 sau inearigati.

Pui la giolgiu a) lloarea fragii; b) gradinuta; 32


231
intre ele callen.
e) bete (doue) i

Pui la ftiol9in a) pui umpinti in 4 loenri; ti) bat; 32 Mod. stravochin


232 e) strambulet; d) chata.

111Emeeti, alcAtuit din: a) varful bradului; b) altitii:


tablite; c) i d) luncetul chiscovean sau pe prost; Po brat 44 Mod. de presto 70 ani
233 l'ofeldea e) capat: puiul din dita; f) prinsoare cu darg si
pe margine cu tioarea fragii.

Alti a) dan' mnntelui; b) altita: n'aciales caln-


234 Ilimbav gandul ; e) traseior si brand ; d) lance chiscovean Pesto lunar 44 si Mod. do presto 200 ani
sau pe prost Sau llorieica en 1 curare. 235

Brigare a) lancet: lloricica en 2 earari; b) e .. La grit 234 Mod. de presto 200 ani. Nr. 234 si
235
impins. 235 sant (lela acooasi iie (amase fem.)

236 Sdlif te Sdlifte Fiuuri (trei): chindisite dela o arpa de mire. 237 Mod. f. vochin. Apartinand la Nr. 237

237 , Pui rotuuzi: dala o carpa de mire. 236 Mod. f. vechiu

Hateg Boutariu-infer.
Tabla a) nrzariu parean (fig. zigzag a punctatit); Po manocit
238 Hunedoara b) roata albie (fig. rosie) ca umplatura (Cu negru). _

239 Murdf - Ilia Rofcani Cheie: cu urzariu, branel si varfurile brazilor. Po maneen si la gura climesii
Pe piept Mod. stravochiu

Rtuaduri a) manioasa (Wioara diagonalfi, cu zale);


Po maneca In sus
240 Ceimpuri- S urduc b) vrfiul pnilor (resta' fig.); e) inior sau framba.

241 Mudf- Tarda Mur( Pogdceaua Pettnnl: in taeturi umplute. Ca fund (fata) de perilla Mod. vochiu

Forma turuului a) en cruce; b) duele;


La o frita de perinfi
Mod. de 86 ani. La amaga fata de
242 c) tima matii; d) taetura in colturi cu postaute. perilla a lucrat o taranca 21/2 ani

Spitirturit Sau ruptura a) penele crengurate; b) dul ;


243 Cojocna Huedin Finciu cl /locas; d) ruja eea mace; e) ruptura; f) eoltisori.
Mod. f. vechiu

244 , Spartura sau ruptura: ciurul cu pardu.


245 Bist rifa-Ndsdud Iaad Borgo- Suseni Pui: cu mrgele in psitur. Poste cot 181

246 Pui: in cruel. La piept pe camas barb. 181

247 Pui: Cu margele in pdsitur. , 181

Guler: pui in cruci. La grit i resp. la hurzaliii


248 (fodori) 181

249 Bihor Beiuf Drilgoteni Ruda ea miezuri: preso*. Do-a 'ungid manecii Mod. f. vechiu

250 Pumnari: prescura. Mod. vochiu

Ruda titiat, a) carloantele: en spicuri; b) ruda; Mod. f. N'acida. Tauti = Slovaci


251 c) carlige tantesti.

Forma: Tiganei a) sima en juluti (vrgutele in Po manera


252 Arad Chifineu Chercluf zigzag); b) trasura en barnele (vrguta oabla neagr6).

Salbituali a) banusei ; b) rupl urit insirat cu bumbac Din jo po isntenele de june


(=mire) foarto largi, po can lo
253
alb; e) roit; d) cheie: eobila; e) cipcii. daruesto rniroasa

IlIrtneciti impistrita (fmpistritura) a) pupi;


Pe infineca Mod. vechiu
254 Trnova Trnova b) paute; e) pana.

Ciuraturii la gura chime0i a) penite; b) papi;


255 punte ; d) ciuratura.
,
Panal: ruje (fig. din inijloc) i pupi, pe margine co ur-
256 Ciaco ra Lighed zariu (urzitnra, m'aura; cu negro) toate luerate im- Pe manera Mod. do presto 100 ani
punsuriu.

257 Torontal Ecka Ecica-rom nd Pava: urzit si umplutd cu aur. 258 Apartino la Nr. 258

258 Guler: impunsuriu, din jos cu Malura. La gat 257 Apartine la Nr. 257

www.dacoromanica.ro
25

Comp.
N r.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplic , Nr.
brod.
Observ'ari

. D. intregi.
259 Sibiiu Sibiitt Rafinari 111ftnee, alcAtuit din:
A. ARO a) coltisori ; b) mescioarA cu gura serpelui ;
c) brAnisoare.
B. SprturA a) ibac; b) crucea en 2 ochi.
C. Umbreje a) sibac; b) umbreje ; c) pintenul.
La o iie (camas() fem.) de
D. BAnicei : pintenul. mireasA Mod. din anal 1835

260 Salifte Galef Alaneefi, alcatuita din:


A. ARO: Jidovoaicele pe 13.
B. Sir: steaua en bAnutul.
C. CiocAnel, impodobit pe margine cu frunzisoarA.
D. Cheig : en llori. Mod. f. vechiu

261 a a &Rifle Aliinee, alcatuita din:


A. Altitele: pe 14.
B. Sir: Iloare si bAnut (fig. Intunecat).
C. Chita: cu toiag si pe margine cu podobeall.
D. CiocAnel : bucisana pe margine cu podobeald : bnci-
sana si coroanele. La o iie (cainase fem.)

262 ' Tilifca CtImalle barb. (partes dinainte).


A. Guler a) tiveali: in colti; b) strAmbAnog : cu
bulul sau bumbisori; c) Ilori.
B. Gura cAmAsii, ingradita cu ruptimpuns si cu flori.
C. Penele a) strAmbAnog (la mijloc) ingradit cu pene
i fiori.
D. Pene : cu Ilori.
E. Barburii (custurile barburi) a) gbirland: cu
paliar; b) ghirland : en stea (la mijloc). Bled. f. vechiu

Cojoena Geldu Ma rifel


Guler a) brand ; b) guler : raje umplutA; c) zilmtei; Broderiile de sub Nrii 263, 264, 265
sant dala aceeasi camas din
263 La gat si
d) tritsurele; e) trAsuri emite. anul 1768

Pumnarei mar' (eocorul) a) ruji de hobod;


264 > > .
b) zAmtei ; e) crucituri ; d) brAnel. Peste lunar 263 _

265 Piept a) brAnel; b) raje umplutA. La gura ciimesii 263

266 ' Fodrii, a) trAsurele; b) zmti; e) briinel. La gura maneen 263

Guler a) bAtAturA; b) gnler in matara' eiemAreascA;


La gat Nrii 267, 268 si 269 apartin la acelasi
267 Torontal Becicherecui-m. Baca-romana e) brAtAri cusute M in. einpag=climap fem. prima in briiu

268 a a . Urzariu: la fodori, cusut impunsuriu. La gura manocii 267

269 > a a Urzari: la maneci, custiti impunsuriu. Pe infinecii 267

Forma: pe m'Anea a) pancova en cota (fig. mari


270 Arad Pecica Pecica rotunde); b) .,arpe ineovoiat (semicercul); e) loza
arpelni.

www.dacoromanica.ro
II. Albumul cu modele tesute in bumbac.

Ni. Comp.
brod.
Comitatul Cercul Comuna N u in i .r i 1e Se aplica Nr. ObservAri
brod.
,

Sibiiu Sibiiu Sebeful-super.


Fat de er a) vargil; b). tioricelele intregi;
1 Model stravechiU
c) varga:cu coltisuri; d)tioricelele de juntAtate; e) eotert.

.
, Sebeful-inter.
Fatal de perina a) cApatillul boicenesc; b) vargii;
La coa., i porini, pe pat pi Mod. f. vechiu. llalla o inmolo
2 c) aIesliturii cu cruce; d) viirguta ; e) varga en stfilpi; po colme tului sat
f) lioricelele intregi cu stfilpi; g) ttoricelele de 3.

'Stergar a) corma berbecelni, bielas; b) alesturrt


Cu cruce; c) cruce; d) trandatirul mic; e) grAdinuta
3 ,, . Bradu
mica; f) trandatirul mic, %chis; o cieuri inodati de
Mai ales ca podoaba

' 2 ori.

.5tergar la ieoane a) buzdugan; b) alestiturii en


4 . Avrig acul; c) Iluturei; d) grrulinuta ,cu ochisori; e) eicuri La icoane ca decotatie etc. Moil. strilvechiu
de glugfi.

Stergar la icoane a) trandattrul mic; b) eortml


5 berbecelui; c) ridichturii en speteazii; d) strajnie ea 3 Mod. f. vechia
aleslituri; e) cieuri cu alesiitnri.

6 . . . Linie a) ochisori; b) comal berbecelui. Pe calme

. . .
Cpiitain de pat a) ciocane; b) piezesate de doue ;
7 6 Capaudu = perina
c) griidinuta mica, inchisii; d) eieuri legati in ()d'hui.

8 Alba-inferioard Ocna-Sibiiului Ocna-Sibiiului Vargit. Mod. stravechiu

9 Sibiiu Sibiiu Avrig Alesfitura a) eoltisori inchisi; b). fitrenlite.

10 , Alesaturfi : plezesa' te,- intoarse 'in 3.

11 , Poplaca Vara.
Alesaturit a) ziniti en brfin (varga din inijloc);
12 Hunedoara Brad Buce
bY furcutil. .

13 Sibiiu Miercurea Ludoful-mare Alesfitura.

14 . Sebeful-sdsesc Pianul-infer. Vartpl a) vargii suveicatti; b) drugrilitu. Mod. stravochin

, 15 Alba-inferioard Ocna-Sibiiului Ocna-Sibiiului Varg: totasca' Cu steluta (fig. mare). . - - Mod. etriivechin. To0i = Slovacii

- tergar la icoaue a) ochisorii mari ; b) ridieli-


16 I'dg((Uf Fagdraq Porumbacul-sup. turi cu speteazii; e) cruce; d) graditinta mica, inehisli; La icoane ca decoratio etc. 3 Mod. stravechiu
e) furculite; f) cieuri de glugii.

Cfipfitain de calme a) cruce si presettri ; b) strajnic;


17 Arpaqut-inferior Porumbacul-inf. c) cunuml; d) cicuri. Po calme

Faya' de perilla a) cornul berbecelni.; b) ales- '


18 . . . tara eu speteaz, de 3; c) piezasatele; d) ciocane. mod. vechin

Leynientil a) colti; b) .bumbice; c) oclituri; d) tra-


19 Sibiiu Sibiiu Bafinari surii; e) eiucuri. Po calme Mod. de presto 100 ani

.
Lelnice a) ridicaturti mica Cu speteaza; b) ridi-
20 Poplaca ciituriti mare cu speteaza ; e) ciucuri inodati. . Mod. stravechiu

Lesnice a) paliara alese pe 2 tire; b) vargfi en


21 . .
.

desrattri; o) pnisori; d) opturi de cele mari. 6 ' _


-
Levnicd, a) paliara; b) ridicitturit cu speteaza pe
22 . Salifte Gurariu Mod. stravechiu
. 9 lire; c) crace; d) ciucari inodati.

23 . Nocrich Bendorf Pastural a) cruce; b) pana; c) vargrt. Ca !lata de tuasa Mod. f. vochiu

, Masa' de panza' a) ertpri( ; b) alesiiturfi pe 4 tire;


24 . Al(iina a) bat ami alesitturii pe 16 tire; d) (largul ; e) loare Pe masa sau pi pe pat ,
din barson.

Lelnientfi a) on cu 'rostul inclieiat; b) cruce en


25 . Salifte Sdcel speteazti ; c) tioare cu rostul inelleiat; d) sucituri sau Pe calme 2
rupturi; e) (leste (degete)..

www.dacoromanica.ro
27

Comp.
Nr.
brod .
Comitatul , Cercul Comuna Numirile .

Se aplic Nr.
brod.
Observ,ri

Lesnieutii, a) 'cernid berbecelui (zaluta intoarsa);


26 Sibiiu Sdli .7 te .Rod b) ochisori; c) cornurariu sau zal jumatate in degete ; Pe culme Mod. vechtu
d) gheorghina;

,
Ch inden pe feulme a) totasca; b) coperemintele ;
27 Mi ercurea Topare ea 1521*i Mod., stravochiu. (itindett= $tergar
e) cristornic; d) ciucuri inodati.
.

.
Illaisiirltirt a) varga en umplatura; b) varga ea
28 Sebeful-sdsesc Bithdu Pe masa
zamti.

Fund de .perinfi a) zamti ; b) gogoloti cu elence


29 . . . (crengi) si creasta pe Janga el; e) coltisori; d) creasta Mod. vechiu
Si cruce; e) lluture (fig. rosie co verde etc.) si furculita.

Fund de perinfi: a) 'cernid berbecelui cel gras,


intillnit (fig. cu rosu la mijloc); b) zala grasa cu
30 . . .
clence (crengi); c) coltisori ; d) creasta grasa ; e) zamti ;
f) crucea grasa, inchisa ca gogolot si creasta:
Fund de perinit, a) varga en gogolotul cel gras; 10 $i
31 . .Calnic b) varga in tesatura ; o) varga cu eoltisori; d) masa 29
en clenee (creng.); e) varga cea grasa.

.. tergitfor a) varguta ca coltisori ; b) varguta cu Mod. stravechiu


32 Fdgdraq Arpa fs ul-inferior Rucdr Pe calme etc.
cruciulite; c) ciucuri legati ca chic:

33 . . 2/reza - Cdrti- Fata de perilla a) cornul berbecelui; b) ochiul _ Mod. vechin


foara boului ; e) prescura ; d) cruel in 5.

34 Tit' rn a va-nt are Medias Boarta


Fata de perilla' a) dintisori ; b) cracuroasa cea Mod. f. vochiu. Ocna e o comuna
aproupe de Sibila
mare ; c) alesatura : d) erficuroasa cea mica ; e) ogneana.

Tei rnava-mica
Fetilor (fat de perilla') a) scantentil; b) zale ;. Mod. f. vochitt. Co Insonmeaza cu-
35 Hosusd u, Miedsasa e) mununa ; d) pa en rostul inchis; e) cornul. vilintul nomina. nana putut erua

tergar de eulme a) cfciugil de jumatate ; b) vrasta ;


36 Hunedoar a Deva Cdin el e) vrasta suveicata ; d) zala cea mare; o) caciuga en Mod. f. vecina
gandacel; f) piciorul gliilaului; g) d'inri.
37 Baia-de- Crif Cebea Tindeu a) colti; b) zimti mici; c) zimti; d) ciuenri. Atarnat pe ',arete ca podoaba 29 alud. stravochiu. Tinden = stergar

38 ' Brad Buce f Tindeu a) alesatura; b) bran; e) ciucuri si nodatura. 12 Mod. striiveChiu

39 Mur11.1- Ilia Campuri-Surdt Latitit a) ruje; b) staii). Ca cingaloare

40 .. , Latitit. Ca salba la grit

Chinden a) alesfituri marnnte ; b) alesaturi in se aplica qi ca fund de perina


27 Mod. veda
41 Murd,y- Turda Murdf Pogd ceau a
tablite: i fata pe masa

42 Tarda- Arief Trdscdtt Lttina Chindeu *a) cruciulite; h) vrste ; e) Dilate; d) zimtei. _ 27

43 . Ofenbaia
Chinden a) Mal boulni; b) petecuta; c) furcuta; _ 27 .
d)', zimtei; e) chica&

44 Solnoc- Dobtica Betlean Diug Titulen a) geanil sau genuta; b) colti, encuita:1u
37
(cucurbeu); e) petecituri.

45 Bihor Beius -11 Faltar a) vraste ; b) prescura aleasa; c) vraste intre I


Bein .1
II inerengurata en
alesatari;, d) pana spieuri.
Mod. vechiu. t'atar =$tergar

Cabros sau fatal de masa a) flori ea emite


4(i Cefa Cherefig. (pumnari); b) miezi cu crucite; o) peana trasa (alosa);
d) alesatura pa bot..'

47 Arad Chip'. neu Cheretuf Dos a) capre; -b) alesiltura cu 4 pupi* (muguri);
Mod. vechiu. Dos =ltergar -
c) vraste; d) carligul; e) cincuri.

48 Timi*. Recaf Belint Conein: pul marunti cu gaitan. Ca broboa(la Mod. de preste 120 ani .

' 49 Caras- Severin Tintif Tincova Coneiu: pul mdrunti cu gaitan. . 48 .


.

, 50 Set agi u Zet du Tresne a


terurit
g a) rupturtl cu cordencin in 2 virgele;
Mod. f. vochiu. ergura = $tergar
b) tesatura in laturoi; e). pene ; d) ruji alese in laturoi.
d)

terguriii a) ruptura din pene: in 'cordencin in


51 . 2 ite ; b) ruptura cu 2 vargele; e) ruptura cu 3 var- I 50 Mod. f. vechiu
gele; d) ruptura 'cu. 7 vargele.
. tergar la icOane a) trandatirul mic; b) straj-

plecata;
1

Avrig nice ;c) cruce; d) jumatate trandalirul mic; e) cruce Combinatie taraneasca din modele
52 Sibiiu Sibii u Se aplica si penirrt alto scopuri 6 vechi
plecata ; f) gradinuta mare, inchisa; g) ochisorii inri;
h) cicuri de gluga.
' . Fund de perinit a) varga ca coltisori; b) ereasta
ideo parte; c) varga en zal,' (fig. ca galbin), gogolot Combinatie tarlineascil din modelo-
53 . f
Sebeul-sasesc Cacova 29 f. vechi
(fig. cu alb), cruce $i clence (fig. rosie); d) uniplatura ; .

e) gogoloti, cu. clence (crengi). '

7*

www.dacoromanica.ro
28

IIMII
Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplica Ni..
brod.
Obseryari

Fund de perinit a) gogoloti; b) varga earlontata .


Se aplicii st pentru alto scopuri 29 si _
54 Sibiiu Sebeful-sasesc Rdhdu din ei pea. 53

Mod. proaspat. Alte numiri deci nu


exist.
55 Solnoc-Dobetca Ciachi-Gd rbdu Fizef -Slin-Petru .. terljar a) genuta; b) berchita.

Chin(1en a) ntuguri de trandatir; b) trandatiri; 27 Mod. f. vechiu.


56 Bistri(a-Ndsllud laad Borgo-Rus c) viorelo; d) Maui inodati.

Chindeu: alesatura In dupcele -- a) pasere ell frunza 27


57 . . Borgo-Bistrita de viie gi strugttri; b) frunza de stejar.

CI leu a) varsta hat en alesatnra in dupacele; a 27


58 a n Borgo-Suseni b) frunza de stejar.

III. Albumul cu modele tesute in lAna.

Comp.
Nr.
brod.
Comitatul Cercul Comuna Numirile Se aplica Ni.
brod.
Observari

59 Sibiiu Sibiiu Sebeful-superior Bran. Model foarte vechin

Sebeful-inferior Ciltrintii: vegtemenease, din jos co bortit san eheitd. _ Mod. f. yeah:. Vetem o numele
unui sat
60 a

61 , . Bradu Caltrintii a) varga ell Bruce; b) zaInta; c) coltigori. Mod. strilvechiu

a Boita Brim sau cingatoare. -- _


62

Crtitintit : brdeneascd a) chilli mic cu Mesa- 1 _ Mod. vechiu. Bradu e nuniele unui
sat Invecinat
63 . o Avrig
tura; b) child mire en 3 alesaturi; c) elmita.

Cratintii --a) guritele; b) gtiueulete (bucatele); c) ale-


64 . Mohu
saturi; d) cicuri.

Bungard Mod. vechiu


65 a Cridintit a) gtiuculete; b) foarfeci gi 'Tuba; c) cieuri.

Crildiutit a) strajnicel ; b) varga eu dinti g't straj-


Mod. f. vechiu
66 . Nocrich Marpod nicele; c) varga cu cruce ; d) varga cu (larg, inehisa;
e) cheita.

Crfitintii a) strajnicel; b) varga de pe inel; c) varga Mod. de preste 100 ani


67 . Ilimbav en cruce; d) cheita.

Cratintit a) margelute; b) tam* en cruce; c) 1111'- Mod. vechiu


68 . ' ocu:teatlle:nd:e tpreaturdeeantitre;; ed)) elioneietui.

Ciitrintii.
, a) margelute ; b) bortacul en baerue;
t,
69 a Nocrich
en strambulet.

70 a Sellifte Gurartu Criitintit a) geana ; b) zalnta; c) coltigori. Mod. strilvechin

71 a a Galef Bran. _

72 s Brilu. _

73 . &Hite Brill'.
Critintii a) speteaza inchisa en rupturi; b) eerbul
de 7; c) vrgi alese; d) zaluta; e) ochigori de 4; Pentru fete fetite dinapoi si Mod. voch iu. Nevestele poartilri
74 ' a Tilifca dinainte dinainte si dinapoi pirte negre
f) colti sau coltigori.

Criiiintii a) varga aleasa ; b) pui rodenegti; 0) ochi- 74 Mod. vechiu. Red e numele unui sat
75 > S011ifte sori de 4; d) cerhul en crengute; e) Wirth. din apropiere

Cratintit a) alesatura en speteaza; b) varga en rup-


Mod. vechiu
76 a Miercurea Miercurea tele; c) coltigori.

Crfitintii a) dargul mare; b) tloarea mare din cerb; _


77 > a Apoldul-super. c) coltigori.

www.dacoromanica.ro
29

Nr.
brod..,
.

Comitatui C e r cu 1 Comuua
1

Numirile Se aplica
Comp.
NI..
brod.
Observari -

Cingiltoare a) zata judicial' sau serpulete (secasul);


78 Sibii u Sebeful-sd ses e Sdsciori b) chi .itteltisi; e) broasea sao (leste (degete); d) dial Mod. do 90 ani. Secasul e nu-.
mele unui riulot
cu creasta ; e) ticbiul inchis en cruce.

Cittrintii, a) nationalul; b) furcuta cu sucitura;


79 , Sebesel o) umplatura cu 3; d) umplatura earlontata; e) chi-

C:
da attei;

80 Pianul- superior
rtiantati a)pritin
stbil enb)2za ghiare;
Cu gliare; a
Mod. f. vechiu. Mama o numole
cc:rico:ni' becelui ; d) poenareasca en glitare; e) pri- unui sat
kltintil mare; f) cincuri.

' Cratintii a) turenta pienareasea; b) serpoaica; Nr.-


bi.od.
81 ,
Mod. vechiu. Pieuireasefi lela cuy.
e) barca Sibiiului; d) eiucurei. Pian
119

82 , , Vargil la surf, din jos a) pristin; b) drugalaie ; _


e) seltioape; d) cornul berbecelni ; e) eiuenri. .

Cefitintil. a)..drugillIut; b) seltioape; o) ban mic;


83 ' Pi anul-inferior Mod yechiu
. d) ban niare;' e) coltisori.
.

Cralinta a) trasura cu suveica; b) dusuri. de 9 ori;


84 . a Rachita e) trasura CH speteaza. de 3 ori;. d) tivitura cu col- -- Mod. probabil non
tisori; e) ciamtri.

Ciitrintit -a) diirg'ill ;* b) umplatura cu acul; e) um-


pliitura cu cruce; d) furcuta cu chi ; e) cotetul;
85 . . Petrifaldu f) broasca en stfilp; g) erpulete (secasul); h) pomul 78 Mod. vechin
Cu broasea; i) ciucuri cu creste. .

Cittrintii,
, a) broasca; b) na tionalul , c) floarea Si- NI-
86 . , biiului Cu furcutii; d) zal, ; e) pomul; f) umplaturii _ brod. .
CU cruce. 119

Crlint a) matar; b) alesatnra inebisa; e) ruju-


87 Tarnovn-micti San- Mart in Bazna lita; d) roda; e) Omita oabla.

Crilitinyi a) slip cu floare; b) ochisori; e) furenta;


88 . ,
d) spicul; e) roata eu stalp; f) delta, oabla; g) ciucuri. Mod. strilyechiu

urt; a) stalpii cu boboroane; b) vartelnita; c) ciu-


89 Hosusdu Micdsasa curi cu m'ad. _ _

90 Sibiiu Sdlifte Gales Cingiitoare. _


91 Alba-inferioard ii Feney Cingfitoare.
92 Hu ?I edoara O raftie Bintinf Campal, la pat.

Zadie a) alestitura in calea ratilcita; b) alesiltura -

lantitliti; o) sucitura in vrasta neagra; d) vraste;


93 Al ba-i nf eri oa rd . B uciumani e) oute sao emite; f) campa eel mare (partea al- Zadie =- ciitrintrt. Numele catrinta
se da in acost tinut sortului (dinainte)
bastrd) Cu pristatt (fig. cu galbin) coarnele berbecelui .

si darg; g) eincuri.
_

H unedoara . Jibot
Varilii la lurt --a) alesatura en speteaza; b) fur-
9-1 La sort din jos Mod. f. vechiuS
dita sau militaresc ; o) militarese en doape pe de laturi.

95 , Vargit la lurt a) coltisori; h) elli(Iealii; c) eineuri. Restul sortului e tinut In co oare


albastril
_

Cittrintil a) presura; b) spic (pl. spienri); c) sea- Nr.


9(; ' . Binfinf dele ;d) barca Sibiiului; e) serpoaica mica; f) pri- Mod. yeehiu. Cincurii se poarta In-
brod. doit mai lungi
S.stenul mic; g) pristenul mare; h) colacei. 119

. Cittriutia -- a) corita' berbecului eel mic; b) spice en.


Nr.
97 i, . O rd Vie oehisori; c) Iloarea Sibiiului; d) potcoava; e) pristenul brod.
.

mic; f) zala; g) ininta; II) mesteeata. 119

' Catitrintli a) sucituri; b) zalute sau zale; e) se-,


98 , Turdas Mod. yeehiu
ruin; d) pristenul tale.

99 Illur(iq- Turda Beghinvl-sdsesc J" ab e ni(a Catitrintasi.


. ,

Zadie a) vraste; b) raje; c) impunturi; d) coarnele


100 Tarda- Arief illurdy-Lu dal Micra f- Ludoq
berbecelui.
DrepSt catrintll 93 Mod. f. vechiu.

Zadie a) alesatura de carcei si cornatei; b) alesa-


101 Solnoe-Doblica Ciachi G d rb d u Fizeg- Senipetru tuya mare : paingin; c) alesatura pe mijloc; d) maitu- Dinapoi si dinainte 93
.
Mod. striyechiu
qeascA ; e) ciueuri.

Pillizalturii a) genita; b) alesatura in pasitura; - Ciltrinte astfel Impodobite en flori


102 Bistri( a. IV dsd u d Iand Borgo- Suseni c) gene; d) varstele ; e) tivitura; f) canaei in odati.
Drept cltrinta sant in Ilfirgau. obsteste *futre-
buintate

.
Panziiturii a) guita ; b) flutM; o) alesatura in
103 Borgo-Prund pasitura; d) tivitura; e) callad inodati. Mod. yeehiu

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și