Sunteți pe pagina 1din 4

REPUBLIKA E SHQIPRIS

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE


Rr.Ibrahim Rugova, Godina nr. 4, Tiran, Shqipri, T/F.+355-4-4104650 E. info@cec.org.al, .cec.org.al

Nr. ____ Prot. Dat___. ___ 2017

Drejtuar: Prokuroris s Prgjithshme

Lnda: Krkes pr informacion shtes

S
T nderuar Zotrinj,

W
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, n mbledhjen e dats 24.02.2017 ora 11.00, n mbshtetje
t piks 12 dhe 13, Kreu V i Vendimit nr.17/2015, t Kuvendit t Shqipris, filloi shqyrtimin
e rezultateve t verifikimit t Prokuroris s Prgjithshme, pr deputetin Z.Armando Prenga,
deputet i Kuvendit t Shqipris, n zbatim t ligjit nr. 138/2015 Pr garantimin e
NE
integritetit t personave q zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike.

Pr prmbushjen e detyrimeve t prcaktuara nga ligji 138/2015 si dhe t parashikimeve t


piks 5, germat a, b, c, , d dhe dh t Kreu V t vendimit nr. 17/2016 t Kuvendit t
Shqipris, n lidhje me mandatin e deputit t Kuvendit t Shqipris, Komisioni Qndror i
Zgjedhjeve krkon si m posht:

1- Nse deputeti Armando Prenga sht dnuar ME VENDIM GJYQSOR T FORMS S


A

PRER, brenda apo jasht territorit t Republiks s Shqipris. Nse po, t na vihet
n dispozicion n rrug zyrtare NJ KOPJE E VENDIMIT GJYQSOR T FORMS S PRER.
Vendimi gjyqsor i foms s prer sht i nevojshm pr t verifikuar nse dnimi sht
OR

dhn pr ndonj nga veprimet apo mosveprimet q prmbajn veprat penale t prmendura
n pikn 1, t nenit 2, t ligjit nr. 138/2015, Pr garantimin e integritetit t personave q
zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike.

2- Nse deputeti Armando Prenga, sht dnuar me vendim jo prfundimtar nga


nj autoritet gjyqsor i nj shteti antar i BE-s, SHBA-s, Kanadas, Australis.
Nse po, t na vihet n dispozicion, pasi vendimi jo prfundimatar, sht i nevojshm pr t
verifikuar nse dnimi sht dhn pr kryerjen apo tentativn pr t kryer nj vepr penale
sipas parashikimeve t grms , pika 5 Kreu V, t vendimit t Kuvendit dhe parashikimeve t
nenit 2, pika 2, grma a t ligjit 138/2015 Pr garantimin e integritetit t personave q
zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike

3- Nse ndaj deputetit Armando Prenga sht vendosur nj mas sigurimi personal
dhe/ose sht lshuar nj urdhr krkimi ndrkombtar nga nj autoritet gjyqsor i
nj shteti antar t BE-s, SHBA-s, Kanadas, Australis apo nj shteti tjetr t
prcaktuar me vendim t Kuvendit. Nse po, t na vihet n dispozicion nj kopje e
vendimit apo aktit, me t cilin sht vendosur masa e sigurimit personal dhe/ose sht
lshuar urdhri i krkimit ndrkombtar. Infomacioni i msiprm sht i nevojshm pr t
verifikuar nse masa e sigurimit personal dhe/ose urdhri i krkimit ndrkombtar sht dhn
pr kryerjen apo tentativn e kryerjes s ndonj nga veprimet ose mosveprimet q
prmbajn veprat penale sipas parashikimeve t piks 5, grma d t Kreut V t Vendimit t
Kuvendit nr.17/2016 dhe parashikimeve t nenit 2, pika 2 t t ligjit nr. 138/2015, Pr
garantimin e integritetit t personave q zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione
publike.

S
4- Nse deputeti Armando Prenga sht dbuar ndonjher nga territori i nj
shteti antar t BE-s, SHBA-s, Kanadas, Australis.

W
N lidhje me pikn 4 m sipr, krkojm n rrug zyrtare nj kopje t vendimit apo aktit,
sipas parashikimeve t grms dh, pika 5, Kreu V i Vendimit t Kuvendit dhe piks 2, grma b
t nenit 2 t ligjit 138/2015, me t cilin sht urdhruar dbimi. Dokumentacioni i msiprm
sht i nevojshm pr t verifikuar nse dbimi sht dhn pr: - kryerjen apo tentativn e
NE
kryerjes s ndonj nga veprimet apo mosveprimet q prmbajn veprat penale t prmendura
n shkronjat a dhe b, t piks 1, t nenit 2, t ligjit nr. 138/2015, Pr garantimin e
integritetit t personave q zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike; - krime t
prfshira n rastet e shkronjs c, t piks 1, t nenit 2, t ligjit nr. 138/2015, Pr
garantimin e integritetit t personave q zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike;
A

Duke qen se n prputhje me parashikimet e pikave 12 dhe 13, Kreu V i Vendimit t


Kuvendit, Komisioni Qndror i Zgjedhjeve ka pr detyr t shqyrtoj:
OR

nse jan evidentuar nga procesi i verifikimit t dhna q prfshihen brenda sfers s
ndalimeve, t parashikuara nga neni 2, i ligjit nr. 138/2015, Pr garantimin e integritetit t
personave q zgjidhen, emrohen ose ushtrojn funksione publike;
nse ekzistojn t dhna q prfshihen brenda sfers s ndalimeve, t parashikuara
nga neni 2, i ligjit nr. 138/2015, Pr garantimin e integritetit t personave q zgjidhen,
emrohen ose ushtrojn funksione publike, organi prgjegjs verifikon nse ato prfshihen
brenda periudhs s ndalimit, t prcaktuar n nenin 4, t ligjit nr. 138/2015;
nse t dhnat prfshihen brenda periudhs s ndalimit, organi prgjegjs, brenda 10
ditve nga prfundimi i rezultateve t verifikimit, zbaton masat pr ndalimin e ushtrimit t
funksionit pr deputetin Armando Prenga,

Theksojm se dokumentacioni i msiprm sht i domosdoshm q Komisioni Qndror i


Zgjedhjeve t ushtroj detyrat e tij t ngarkuara shprehimisht nga ligji.

N mnyrn se si sht paraqitur informacioni nga ana e Prokuroris s Prgjithshme n


lidhje me rastin e deputetit Armando Prenga, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjendet n nj
situat pamundsie objektive pr marrjen e nj vendimi t mbshtetur n Kushtetutn e
Republiks s Shqipris, ligjin nr. 138/2105 dhe vendimin e Kuvendit t Shqipris nr.
17/2016.

N vendimin, e sjell nga Prokuroria e Prgjithsme prdoren terma t cilat nuk gjenden n
asnj dispozit t ligjit dhe t vendimit t Kuvendit. Konkretisht, midis t tjerave theksohet
se: subjekti Armando Prenga .. rezulton me preedent penal n shtetin Italian pr
vjedhje pasurish, falsifikime n prgjithsi, marrje t pasuris s vjedhur, delarata pr
identitet t rrem n vitet 1996-1997 n qytetin e Milanos.

Si n ligjin nr. 138/2015 dhe n vendimin e Kuvendit t Shqipris nr. 17/2016, bhet fjal

S
dhe krkohet t administrohen vendime dnimi, vendimet e masave t sigurimit, vendime
dbimi, vendime joprfundimtare, vendime apo urdhra krkimi ndrkombtar pr vepra
penale q parashikohen nga neni 2, pika 1, germa a, b, c, dhe neni 2, pika 2 germa a dhe

W
b.

Termat: preedent penal, falsifikime n prgjithsi, apo deklarata pr identitete t


rreme nuk jan parashikuar n ligjin 138/2015 pr tu br shkak pr t ndrprer mandatin
NE
sikurse krkohet n rastin konkret. Nse ekzistojn kto rrethana n ngarkim t subjektit
konkret, prfaqsuesi i akuzs sht i detyruar ti gjej dhe ti vr n dispozicion t
Komisionit Qendror t Zgjedhjeve vendimet cituar m sipr.

Informacioni policor i cili, sikurse rezulton nga materiali i organit t prokuroris, sht
prdorur n rastin konkret, mund t shrbej si burim pr t gjetur vendimet gjyqsore
sikurse parashikon shprehimisht ligji.
A

sht e domosdoshme q vendimi i organit t akuzs t jet i detajuar prsa i prket llojit t
veprs penale dhe mass s dnimeve sepse vetm mbi kt baz do t mundet
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t prcaktoj priudhn e ndalimit, t kandidimit, apo t
OR

ushtrimit t funksionit t zgjedhur ose emruar sipas nenit 4 t ligjit 138/2015.

Theksojm se praktika gjyqsore e Gjykats Administrative t Shkalls s par Tiran me


vendimin nr,. 80/2017/422 dat 10.2.107 midis t tjerave i trheq vmndjen Komisionit
Qndror t Zgjedhjeve se:

n kt aspekt gjykata mon se vendimmarrja e pals s paditur (KQZ) ka qen vetm mbi
bazn e informacioneve t marra n rrug proeduriale. N vlersim t gjykats nuk mund t
merrej nj vendim lidhur me mandatin e nj t zgjedhuri nga populli pa u administruar m
par prova shkresore prmes t cilave t provohet se i zgjedhuri sht n kushtet e ndalimit
t ushtrimit t funksionit sipas ligjit 138/2015.

N kto rrethana, theksojm se krkesat e paraqitura m sipr jan detyrime ligjore dhe n
prputhje edhe me sa ka konstatuar pushteti gjyqsor.

Kujtojm se vnia e informacionit t msiprm, n dispozicion t Komisionit Qndror t


Zgjedhjeve, pr t prmbushur detyrimet q burojn nga ligji 138/2015, prbn detyrim
ligjor pr Prokurorin e Prgjithshme. Ky detyrim mbshtetet n parashikimet e nenit 9 t
ligjit 138/2015 Detyrimi pr bashkpunim, ku parashikohet shprehimisht se: do
organ shtetror apo person juridik, publik apo privat, ka detyrimin q t bashkpunoj me organet
e ngarkuara nga ky ligj, pr verifikimin e t dhnave, fakteve dhe rrethanave t deklaruara prej
shtetasve, sipas ktij ligji. Mosbashkpunimi apo refuzimi pr t bashkpunuar, pengesa, vonesa
apo keqdrejtimi n proesin e verifikimit prbn vepr penale, n prputhje me nenin 248 t Kodit
Penal.

Duke ju falenderuar,

S
Me respekt,

Denar BIBA

W
_________________________________

KRYETAR
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
NE
Kopje: 3
Afati i ruajtjes: 5 vjet
KQZ/DJ/D.P __________
KQZ/SEK/P.GJ__________
A
OR