Sunteți pe pagina 1din 16

1A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor Total eligibil


Baza TVA elig. Baza

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


5.2 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activiti specifice prioritii de investiie
8.1 Servicii suport pentru rezidenii incubatorului de afaceri 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANARE Valoare (lei)


I Valoarea total a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 0.00
I.b. Valoarea totala eligibil 0.00
II Contribuia proprie, din care : 0.00
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00 Contribuia proprie a solicitantului la valoarea eligibil a p
concordan cu intensitile maxime ale ajutorului de stat
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0.00

III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 0.00

Valoarea totala eligibil -schem de minimis 0.00


Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile -schem de minimis Nu poate depi 20% din valoarea total eligibil a proiect

Valoarea totala eligibil -schem de ajutor de stat regional 0.00


Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile -schem de ajutor de
stat regional

Pagina _____ din _____


Total
Servicii suport pentru rezidenii incubatorului de afaceri 0.00

1 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pagina _____ din _____


TVA ne-elig.
ltuieli neeligibile
(TVA aferent
cheltuielilor
neeligibile i Total neeligibil TOTAL
TVA
deductibil
aferent
cheltuielilor
eligibile)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

a valoarea eligibil a proiectului trebuie s fie n


ale ajutorului de stat regional

otal eligibil a proiectului

Pagina _____ din _____


Pagina _____ din _____
2B - Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 14), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente a
este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00
informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, sisteme care 0.00 0.00
utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00


CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activiti specifice prioritii de investiie
8.1. Servicii suport pentru rezidenii incubatorului de afaceri 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00


TOTAL GENERAL 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1
Valoarea total a cererii de finantare: 0.00 0.00
Contribuia proprie total (la cheltuieli eligibile i neeligibile), asigurat din: 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 0.00 0.00

Suprafeele aferente Incubatorului de Afaceri - m2

Suprafaa total a cldirii 0


Suprafaa terenului adiacent, din care 0
Parcare
Suprafaa total operaional, din care: 0
0
Suprafaa total de birouri 0
Suprafaa total spaiu producie 0
Suprafaa total spaiu edine, conferine 0

Pagina _____ din _____


Alte spaii (administrativ, subsol, comun) 0
Depozit disponibil chirie 0
..... 0
..... 0
.... 0
..... 0
..... 0
.... 0
..... 0
..... 0
.... 0

Pagina _____ din _____


are a proiectului.
ca suma valorilor aferente anilor 1...3 nu

Implementare
an 2 an 3

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

Implementare
an 2 an 3
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


Pagina _____ din _____
3A - Proiecii financiare aferente proiectului de investiie n perioada de implementare i operare
Completai urmtoarele tabele cu proieciile de venituri i cheltuieli aferente doar activitii ce face obiectul proiectului de investiii

Nr. Implementare si operare


CATEGORIA
Crt. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport asociai la capitalul societii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Donaii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Contribuia entitilor publice (buget de stat/local) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
5 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ajutor nerambursabil P.I. 2.1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
7 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7.2. Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte datorii financ.
8 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
9 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv reinvestirile din
cadrul
10 proiectului
Achizitii dede investitii)
active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Achiziii servicii (cap. 3, cap. 6, cap.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 Achiziii servicii suport pentru rezidenii incubatorului de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afaceri (cap. 8)

Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
15 Venituri din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1. Venituri din taxa de incubare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din taxa de incubare (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din taxa de incubare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.2. Venituri din prestari servicii de consultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specializat
Venituri din prestari servicii de consultan specializat (fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA)
TVA aferent veniturilor din prestari servicii consultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specializat
15.3. Venituri din nchiriere spaii/sal de conferin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din chirii (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din chirii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.4. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alte activiti (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din alte activiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.5. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.6. Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
curenta (funcionarea i ntreinerea curent)
Venituri din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta(fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA)
TVA aferent veniturilor din alocatii bugetare pentru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinerea curenta
15.7. Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale(fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA)
TVA aferent veniturilor din alocatii bugetare pentru reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitale
16. Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
17. Cheltuieli din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.1. Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(fr TVA)
TVA aferent cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile (fr TVA)
17.2. Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, servicii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salubritate, alte utiliti)
Alte cheltuieli externe (cu energia, apa, etc) fr TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor cheltuieli externe (cu energia, apa, etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.3. Cheltuieli de ntreinere i reparaii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Cheltuieli de ntreinere i reparaii capitale (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent cheltuielilor de ntreinere i reparaii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.4. Alte cheltuieli administrative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Cheltuieli administrative (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent cheltuielilor administrative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.5. Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de exploatare (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.6. Cheltuieli cu servicii de consultan extern (altele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dect cele oferite de administrator i/sau servicii
suport pentru rezidenii incubatorului de afaceri)
Cheltuieli cu consultana extern (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent cheltuielilor cu consultana extern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.8. Cheltuieli cu servicii de consultan specializat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exernalizat
Cheltuieli cu servicii de consultan specializat exernalizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(fr TVA)
TVA aferent serviciilor de consultan specializat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exernalizat
17.9. Cheltuieli cu servicii specalizate prestate de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrator
Cheltuieli cu servicii specalizate prestate de administrator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA aferent cheltuieli cu servicii specalizate prestate de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


administrator
17.7. Salarii si indemnizatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.7. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.1. Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2. Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de participatii, din diferente de curs valutar, din
sconturi obtinute, privind investitiile financiare cedate,
alte cheltuieli financiare)
Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
19. Plati TVA (dac este cazul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Rambursari TVA (dac este cazul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0